ostavinski postupak

 

Ostavinski postupak « Porodično i nasljedno pravo « Oblasti profesionalnog angažmana

Advokatska kancelarija iz Porodičnog prava obavlja poslove: pružanja pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za razvod braka, pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, razvodi braka sa maloljetnom djecom u kojim se postupcima odlučuje o povjeravanje zajedničke djece na odgoj, brigu i staranje, sporovima oko podjele imovine stečene u toku trajanja braka; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava, utvrđivanju majčinstva i ošinstva, i postupcima oduzimanja poslovne sposobnosti i postavljanja staraoca.

Oblast zastupanja u Nasljednom pravu jeste pokretanje ostavinskog postupka, te zastupanje u ostavinskom postupku.

Vrlo često rad na ovim predmetima ima u sebi elemente Međunarodnog privatnog prava.

Sudsku praksu iz oblasti nasljednog prava u Bosni i Hercegovini možete pogledati OVDJE.


ostavina

ostavinska rasprava