Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Pravilnik o uslovima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja FBiH

 

Pravilnik o uslovima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja


("Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 41/2024 od 05.06.2024)

 


POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1.
(Predmet pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za posebne prostore i prostorije za pu┼íenje u smislu izuzetaka od zabrane pu┼íenja utvr─Ĺenih u ─Źlanu 7. Zakona o kontroli i ograni─Źenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pu┼íenje ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 38/22 - u daljem tekstu: Zakon).

─îlan 2.
(Definicije)

(1) Izrazi definisani u ─Źlanu 2. Zakona odnose se i na odredbe ovog pravilnika i upotrebljavaju se u i istom zna─Źenju.

(2) U smislu ovog pravilnika:

a) prostorija za pu┼íenje - je potpuno zatvoren prostor koji je fizi─Źki odvojen od drugih zatvorenih prostora, odnosno od nepu┼ía─Źke zone, a nalazi se u slu┼żbama i odjelima za za┼ítitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pru┼żaju psihosocijalnu rehabilitaciju licima s du┼íevnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih lica, i u ustanovama namijenjenim za izdr┼żavanje kazne;

b) prostor za pu┼íenje - je potpuno zatvoren prostor koji je fizi─Źki odvojen od drugih zatvorenih prostora, odnosno od nepu┼ía─Źke zone, i nalazi se na aerodromima i u ugostiteljskim objektima, a koji ispunjava uslove propisane ovim Pravilnikom.

c) uslu┼żni prostor - je povr┼íina prostora ugostiteljskog objekta navedena kao takva u rje┼íenju o ispunjavanju minimalno-tehni─Źkih uslova, odnosno, ta─Źno odre─Ĺena povr┼íina svih prostora i prostorija iz tlocrta ugostiteljskog objekta, kao i svi prostori i prostorije koji su djelomi─Źno ili potpuno otvoreni i neodvojivo su povezani s tim prostorom.

Uslu┼żni prostor je prostor u kojem se poslu┼żuju gosti, koji ne uklju─Źuje kvadraturu sanitarija, radnog prostora, magacina i sli─Źno.

d) zatvoren prostor - svaki prostor, koji ima krov ili plafon (pokretni ili nepokretni) i potpuno zatvoreno vi┼íe od polovine povr┼íine pripadaju─çih zidova, kao i terase koje su ogra─Ĺene staklenim zidovima ili nekim drugim materijalom. Tako─Ĺer, zatvorenim prostorom smatra se prostor koji ima krov ili plafon (pokretni ili nepokretni) i u kojem je mogu─çe zatvoriti vi┼íe od polovice pripadaju─çih zidova, kada su ti zidovi zatvoreni.

POGLAVLJE II. PROSTORIJA ZA PU┼áENJE U SLU┼ŻBAMA I ODJELIMA ZA ZA┼áTITU MENTALNOG ZDRAVLJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, USTANOVAMA KOJE PRU┼ŻAJU PSIHOSOCIJALNU REHABILITACIJU LICIMA S DU┼áEVNIM SMETNJAMA, U USTANOVAMA ZA PALIJATIVNU NJEGU, USTANOVAMA ZA NJEGU STARIJIH LICA I U USTANOVAMA NAMIJENJENIM ZA IZDR┼ŻAVANJE KAZNE

─îlan 3.
(Uslovi koje mora ispunjavati prostorija za pušenje u ustanovi)

Prostorija za pu┼íenje u slu┼żbama i odjelima za za┼ítitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ustanovama koje pru┼żaju psihosocijalnu rehabilitaciju licima s du┼íevnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starijih lica i u ustanovama namijenjenim za izdr┼żavanje kazne (u daljem tekstu: ustanova) mora ispunjavati sljede─çe uslove:

a) prostorija mora biti ure─Ĺena tako da iz nje nije mogu─ç protok vazduha zaga─Ĺenog duhanskim dimom u drugi prostor;

b) površina prostorije ne smije biti manja od 10 m²;

c) prostorija ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnog prostora;

d) prostorija ne smije biti namijenjena prelazu u druge prostore;

e) u prostoriji se ne smije konzumirati hrana ni pi─çe;

f) prostorija za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i plafona, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida;

g) iznad ili uz vrata prostorije za pušenje mora se nalaziti oznaka: "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.", kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim licima u prostor za pušenje u skladu sa Prilogom 1. ovog pravilnika;

h) ispred ulaza u prostoriju za pu┼íenje mora se osigurati da se u slu─Źaju kvara ventilacijskog sistema automatski pojavi oznaka: "Zabranjeno pu┼íenje zbog kvara na ventilacijskom sistemu";

i) prostorija za pu┼íenje mora biti opremljena ventilacijskim sistemom i sistemom za filtriranje koji je sastavni dio prostorije za pu┼íenje i koji je fizi─Źki odvojen od drugoga ventilacijskog sistema zatvorenoga javnog prostora u kojem je prostorija za pu┼íenje. Duhanskim dimom zaga─Ĺen vazduh iz prostorije za pu┼íenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;

j) ventilacijski sistem prostorije za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;

k) ventilacijskim sistemom prostorije za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostoriju za pušenje, u samoj prostoriji za pušenje osigurati podpritisak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostorije za pušenje;

l) prostorija za pu┼íenje mora biti opremljena ure─Ĺajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podpritisku;

m) ventilacijskim sistemom u prostoriji za pušenje mora biti osiguran dovod vazduha iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojemu je pušenje zabranjeno;

n) sistem izmjene vazduha mora se pro─Źi┼í─çavati tako da je najmanja osigurana koli─Źina dodatnog vazduha 30 litara u sekundi po licu na osnovu indeksa popunjenosti prostora od 0,7 lice/m┬▓;

o) sistem za filtriranje mora biti ugra─Ĺen i na dovod vazduha u prostoriju za pu┼íenje i na odvod vazduha iz prostorije za pu┼íenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno sa kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

─îlan 4.
(Tehni─Źki uslovi za ventilacijski sistem i sistem za filtriranje prostorije za pu┼íenje u ustanovi)

(1) Projektovanje, instaliranje i odr┼żavanje ventilacijskih sistema prostorije za pu┼íenje u ustanovi mora biti provedeno u skladu sa posebnim propisima o tehni─Źkim svojstvima sistema ventilacije, djelomi─Źne klimatizacije i klimatizacije u gra─Ĺevinama.

(2) Uz po┼ítivanje propisa iz stava (1) ovog ─Źlana, specifikacija ventilacijskog sistema i sistema za filtriranje namijenjenog za prostorije za pu┼íenje u ustanovi mora da odgovara uslovima utvr─Ĺenim u ─Źlanu 3. ovog pravilnika.

─îlan 5.
(Odluka o dozvoli pušenja u ustanovi)

Odluku o dozvoli pu┼íenja u slu┼żbama i odjelima za za┼ítitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pru┼żaju psihosocijalnu rehabilitaciju licima s du┼íevnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih lica, i u ustanovama namijenjenim za izdr┼żavanje kazne, a uz osiguranje prostorije za pu┼íenje u skladu sa ─Źl. 3. i 4. ovog pravilnika, donosi direktor ili drugo odgovorno lice ustanove po ovla┼ítenju direktora, te u skladu sa internim pravilnikom o posebnoj prostoriji za pu┼íenje, koji ustanova donosi u skladu sa ─Źlanom 7. stavom (5.) Zakona.

POGLAVLJE III. PROSTOR ZA PUŠENJE NA AERODROMU

─îlan 6.
(Uslovi koje mora ispunjavati prostor za pušenje na aerodromu)

Prostor za pušenje na aerodromu mora ispunjavati sljedeće uslove:

a) prostor mora biti ure─Ĺen tako da iz njega nije mogu─ç protok vazduha zaga─Ĺenog duhanskim dimom u drugi prostor;

b) površina prostora ne smije biti manja od 10 m² i veća od 50 m²;

c) ukoliko aerodrom ima više prostora za pušenje, ukupna površina prostora za pušenje ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine tog javnog prostora;

d) prostor ne smije biti namijenjen prelazu u druge prostore;

e) u prostoru se ne smije konzumirati hrana;

f) prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i plafona, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida;

g) iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka: "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.", kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim licima u prostor za pušenje u skladu sa Prilogom 1. ovog pravilnika;

h) ispred ulaza u prostor za pu┼íenje mora se osigurati da se u slu─Źaju kvara ventilacijskog sistema automatski pojavi oznaka: "Zabranjeno pu┼íenje zbog kvara na ventilacijskom sistemu";

i) prostor za pu┼íenje mora biti opremljen ventilacijskim sistemom i sistemom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pu┼íenje i koji je fizi─Źki odvojen od drugog ventilacijskog sistema zatvorenog javnog prostora u kojem je prostor za pu┼íenje.

Duhanskim dimom zaga─Ĺen vazduh iz prostorije za pu┼íenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenog javnog prostora;

j) ventilacijski sistem prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenog javnog prostora;

k) ventilacijskim sistemom prostora za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje, u samom prostoru za pušenje osigurati podpritisak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje;

l) prostor za pu┼íenje mora biti opremljen ure─Ĺajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podpritisku;

m) ventilacijskim sistemom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod vazduha iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojem je pušenje zabranjeno;

n) sistem izmjene vazduha mora se pro─Źi┼í─çavati tako da je najmanja osigurana koli─Źina dodatnog vazduha 30 litara u sekundi po licu na osnovu indeksa popunjenosti prostora od 0,7 lice/m┬▓;

o) sistem za filtriranje mora biti ugra─Ĺen i na dovod vazduha u prostor za pu┼íenje i na odvod vazduha iz prostora za pu┼íenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8, odnosno odgovarati standardu BAS EN ISO 16890-1:2018, to jest filterom klase ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno s kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9, odnosno odgovarati standardu BAS EN ISO 16890-1:2018, to jest ePM1 90% i aktivnog ugljena.

─îlan 7.
(Tehni─Źki uslovi za ventilacijski sistem i sistem za filtriranje prostora za pu┼íenje na aerodromu)

(1) Projektovanje, instaliranje i odr┼żavanje ventilacijskih sistema prostora za pu┼íenje na aerodromu mora biti sprovedeno u skladu sa posebnim propisima o tehni─Źkim svojstvima sistema ventilacije, djelomi─Źne klimatizacije i klimatizacije u gra─Ĺevinama.

(2) Uz po┼ítivanje propisa iz stava (1.) ovog ─Źlana, specifikacija ventilacijskog sistema i sistema za filtriranje namijenjenog za prostore za pu┼íenje na aerodromu mora odgovarati uslovima utvr─Ĺenim u ─Źlanu 6. ovog pravilnika.

─îlan 8.
(Odluka o dozvoli pušenja na aerodromu)

Odluku o dozvoli pu┼íenja na aerodromu donosi direktor ili drugo odgovorno lice aerodroma po ovla┼ítenju direktora, te u skladu sa internim pravilnikom o posebnom prostoru za pu┼íenje, koji aerodrom donosi u skladu sa ─Źlanom 7. stavom (5.) Zakona.

POGLAVLJE IV. PROSTOR ZA PUŠENJE U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA


─îlan 9.
(Odre─Ĺivanje posebnog prostora za pu┼íenje u ugostiteljskom objektu)

Vlasnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta, prema klasifikaciji i kategorizaciji u ovoj grupi u skladu sa propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, mo┼że osigurati poseban prostor za pu┼íenje odvojen od nepu┼ía─Źke zone, uz ispunjavanje uslova iz ─Źl. 10. i 11. ovog pravilnika.

─îlan 10.
(Uslovi koje mora ispunjavati prostor za pušenje u ugostiteljskim objektima)

Prostor za pušenje u ugostiteljskim objektima mora ispunjavati sljedeće uslove:

a) prostor mora biti ure─Ĺen tako da iz njega nije mogu─ç protok vazduha zaga─Ĺenog duhanskim dimom u drugi prostor;

b) površina prostora ne smije biti manja od 10 m²;

c) prostor ne smije zauzimati vi┼íe od 20% ukupne povr┼íine uslu┼żnog prostora;

d) prostor ne smije biti namijenjen prelazu u druge prostore;

e) prostor ne smije obuhvaćati šank;

f) u prostoru se ne smije konzumirati hrana;

g) prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i plafona, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida;

h) iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka: "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.", kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim licima u prostor za pušenje u skladu sa Prilogom 1. ovog pravilnika;

i) ispred ulaza u prostor za pu┼íenje mora se osigurati da se u slu─Źaju kvara ventilacijskog sistema automatski pojavi oznaka: "Zabranjeno pu┼íenje zbog kvara na ventilacijskom sistemu";

j) prostor za pu┼íenje mora biti opremljen ventilacijskim sistemom i sistemom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pu┼íenje i koji je fizi─Źki odvojen od drugog ventilacijskog sistema zatvorenog javnog prostora u kojem je prostor za pu┼íenje.

Duhanskim dimom zaga─Ĺen vazduh iz prostorije za pu┼íenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;

k) ventilacijski sistem prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenog javnog prostora;

l) ventilacijskim sistemom prostora za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje, u samom prostoru za pušenje osigurati podpritisak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje;

m) prostor za pu┼íenje mora biti opremljen ure─Ĺajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podpritisku;

n) ventilacijskim sistemom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod vazduha iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojem je pušenje zabranjeno;

o) sistem izmjene vazduha mora se pro─Źi┼í─çavati tako da je najmanja osigurana koli─Źina dodatnog vazduha 30 litara u sekundi po licu na osnovu indeksa popunjenosti prostora od 0,7 lice/m┬▓;

p) sistem za filtriranje mora biti ugra─Ĺen i na dovod vazduha u prostor za pu┼íenje i na odvod vazduha iz prostora za pu┼íenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno s kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

─îlan 11.
(Uslovi za odre─Ĺivanje prostora za pu┼íenje u ugostiteljskom objektu u kojem se isklju─Źivo poslu┼żuje pi─çe)

(1) U ugostiteljskom objektu u kojem se isklju─Źivo poslu┼żuje pi─çe, a u kojem nije mogu─çe ispuniti uslove iz ─Źlana 10. ta─Źke b) i c) ovog pravilnika (to jest objekti koji svojom kvadraturom uslu┼żnog prostora ne prelaze 50 m2), vlasnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta mo┼że cijeli uslu┼żni prostor odrediti prostorom za pu┼íenje, o ─Źemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pu┼íenja.

(2) Prostor za pu┼íenje iz stava (1.) ovoga ─Źlana mora ispunjavati slijede─çe uslove:

a) ventilacijski sistem koji omogu─çuje najmanje 10 izmjena vazduha na sat;

b) dovod i odvod vazduha zaga─Ĺenog duhanskim dimom iz pu┼ía─Źkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sistemom za filtriranje;

c) sistem za filtriranje mora biti ugra─Ĺen i na dovod vazduha u prostoriju za pu┼íenje i na odvod vazduha iz prostorije za pu┼íenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno s kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

─îlan 12.
(Posebna odredba za ugostiteljske smještajne objekte)

(1) Vlasnici ugostiteljskih smje┼ítajnih objekata, prema klasifikaciji i kategorizaciji u ovoj grupi u skladu sa propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, mogu donijeti Odluku o dozvoli pu┼íenja u odre─Ĺenom broju soba koje se koriste za smje┼ítaj gostiju. Odluka mora sadr┼żavati naznaku ta─Źnog broja i sprata svake sobe koja je obuhva─çena dozvolom.

(2) Ukupna povr┼íina soba ugostiteljskih smje┼ítajnih objekata iz stava (1.) ovog ─Źlana u kojima je dozvoljeno pu┼íenje ne smije pre─çi 20% povr┼íine ukupnog smje┼ítajnog kapaciteta ugostiteljskog objekta.

(3) Sobe iz stava (1.) ovog ─Źlana u kojima je dozvoljeno pu┼íenje moraju ispunjavati sljede─çe uslove:

a) zatvoren prostor u skladu sa definicijom utvr─Ĺenom ovim pravilnikom;

b) ventilacijski sistem koji omogu─çuje najmanje 10 izmjena vazduha na sat;

c) dovod i odvod vazduha zaga─Ĺenog duhanskim dimom iz pu┼ía─Źkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sistemom za filtriranje;

d) sistem za filtriranje mora biti ugra─Ĺen i na dovod vazduha u prostoriju za pu┼íenje i na odvod vazduha iz prostorije za pu┼íenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno s kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

─îlan 13.
(Tehni─Źki uslovi za ventilacijski sistem i sistem za filtriranje prostora za pu┼íenje u ugostiteljskom objektu)

(1) Projektiranje, instaliranje i odr┼żavanje ventilacijskih sistema prostora za pu┼íenje u ugostiteljskom objektu mora biti sprovedeno u skladu sa posebnim propisima o tehni─Źkim svojstvima sistema ventilacije, djelomi─Źne klimatizacije i klimatizacije u gra─Ĺevinama.

(2) Uz po┼ítivanje propisa iz stava (1.) ovog ─Źlana, specifikacija ventilacijskog sistema i sistema za filtriranje namijenjenog za prostore za pu┼íenje u ugostiteljskom objektu mora odgovarati uslovima utvr─Ĺenim u ─Źl. 10, 11. ili 12. ovog pravilnika.

─îlan 14.
(Odluka o dozvoli pušenja u ugostiteljskom objektu)

Odluku o dozvoli pu┼íenja u smislu ─Źl. 10, 11. i 12. ovog pravilnika donosi vlasnik, korisnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta, a u objektu mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pu┼íenja.

─îlan 15.
(Zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima koji ne ispunjavaju uslove ovog pravilnika)

Ukoliko ugostiteljski objekt ne ispunjava uslove za odre─Ĺivanje prostora za pu┼íenje (pu┼ía─Źki prostor), u takvom objektu se zabranjuje pu┼íenje u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

POGLAVLJE V. - OSTALE ODREDBE


─îlan 16.
(Površina prostora za pušenje)

(1) Povr┼íina prostora za pu┼íenje iz ─Źl. 3, 6, 10, 11. i 12. ovog pravilnika, u odnosu na veli─Źinu objekta, odre─Ĺuje se pravilnikom ustanove, aerodroma, odnosno ugostiteljskog objekta, a koji mora biti u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

(2) Za uskla─Ĺenost internih pravilnika iz stava (1.) ovog ─Źlana odgovara direktor ustanove, direktor aerodroma, odnosno vlasnik ugostiteljskog objekta.

─îlan 17.
(Odgovornost za sprovedbu zabrane pušenja, kao i odluke o dozvoli pušenja u skladu sa Zakonom)

Sprovedbu zabrane pu┼íenja utvr─Ĺene Zakonom, kao i sprovedbu odluke o dozvoli pu┼íenja u smislu izuzetaka propisanih Zakonom i ovim pravilnikom, obavezni su osigurati direktor ustanove, direktor aerodroma, odnosno vlasnik ugostiteljskog objekta.

─îlan 18.
(Oznaka dozvole pušenja)

U prostorima i prostorijama za pu┼íenje odre─Ĺenim u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, moraju biti postavljene jasno vidljive oznake koje se sastoje od grafi─Źkog znaka dozvole pu┼íenja i teksta koji glasi: "Prostor za pu┼íenje. Pu┼íenje je ┼ítetno za va┼íe zdravlje.".

─îlan 19.
(Zabrana ulaska maloljetnim licima u prostor i prostoriju za pušenje)

U svim prostorima i prostorijama u kojima je dozvoljeno pušenje u skladu sa ovim pravilnikom, obavezno je istaknuti na vidno mjesto oznaku zabrane ulaska maloljetnim licima u ove prostorije za pušenje.

─îlan 20.
(Izgled grafi─Źkih oznaka)

(1) Izgled grafi─Źkih oznaka iz ─Źl. 18. i 19. ovog pravilnika utvr─Ĺen je u Prilogu 1., koji ─Źini sastavni dio ovog pravilnika.

(2) Izgled grafi─Źkih oznaka za ugostiteljske smje┼ítajne objekte iz ─Źlana 12. ovog pravilnika utvr─Ĺen je u Prilogu 2., koji ─Źini sastavni dio ovog pravilnika za ugostiteljske smje┼ítajne objekte.

─îlan 21.
(Obavezna dokumentacija u objektima gdje se dozvoljava pušenje)

U svim objektima koji spadaju u izuzetke od zabrane pu┼íenja u javnim prostorima, a u skladu sa ─Źlanom 7. Zakona, te u kojima je direktor ili vlasnik, odnosno ovla┼íteno lice donijelo Odluku o posebnoj prostoriji za pu┼íenje ili prostoru za pu┼íenje, obavezno je osigurati sljede─çu dokumentaciju:

a) glavni projekt (ili projekt izvedenog stanja ukoliko je bilo izmjena tokom izvo─Ĺenja radova u odnosu na glavni projekt) ventilacije prostora ili prostorije za pu┼íenje u skladu sa posebnim propisima o tehni─Źkim svojstvima sistema ventilacije, djelomi─Źne klimatizacije i klimatizacije u gra─Ĺevinama, kao i odredbama ovog pravilnika;

b) odluku o dozvoli pu┼íenja u smislu ─Źl. 9, 10, 11. i 12. ovog pravilnika kao i

c) sve prate─çe zakonom obavezne ateste, izjave o sukladnosti materijala i opreme i drugo.

─îlan 22.
(Obavezna dostava odluke o posebnom prostoru i prostoriji za pušenje)

Odluka o dozvoli pu┼íenja u smislu ─Źl. 9, 11. i 12. ovog pravilnika donesena na osnovu ─Źlana 7. Zakona i u skladu sa odredbama ovog pravilnika, obavezno se dostavlja nadle┼żnoj federalnoj, odnosno kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, u roku od osam dana od dana dono┼íenja, a radi vo─Ĺenja slu┼żbene evidencije o utvr─Ĺenim prostorima i prostorijama za pu┼íenje u smislu izuzetaka propisanih Zakonom.

POGLAVLJE VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


─îlan 23.
(Prelazna odredba)

Pravna lica, u ─Źijim objektima postoje izuzeci od zabrane pu┼íenja u skladu sa Zakonom, bilo da su u njihovom vlasni┼ítvu ili su im dati na kori┼ítenje, du┼żni su uskladiti svoj rad s odredbama ovog pravilnika u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

─îlan 24.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-2959/24
31. maja 2024. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Nediljko Rimac, s. r.
PRILOG 1.


Grafi─Źki izgled oznake na prostorima za pu┼íenjeU vezi sa izuzetcima za zabranu pu┼íenja, direktor ustanove, direktor aerodroma, odnosno vlasnik ugostiteljskog objekta u kojima su odre─Ĺeni prostor ili prostorija za pu┼íenje obavezni su da postave sljede─çe oznake:
- Iznad vrata ili pored vrata prostora ili prostorije za pušenje moraju se postaviti dvije oznake:
- "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje." i
- "Zabranjen ulazak i boravak lica mla─Ĺih od 18 godina.";
- Oznake trebaju biti štampane u obliku samoljepljivih naljepnica formata A4;
- Oznake se štampaju u horizontalnom formatu;
- Oznaka se štampaju u slovima crne boje na bijeloj pozadini, bez posebnih efekata, prilagodbe boja i retuširanja;
- Tekst oznaka treba biti otisnut velikim slovima i jednakom veli─Źinom slova, font Arial 28, bold;
- Tekst na oznakama treba biti postavljen centralno, tako da se nalazi podjednako postavljen u odnosu na bo─Źne, gornje i donje margine;
- Oznaka "Prostor za pu┼íenje. Pu┼íenje je ┼ítetno za va┼íe zdravlje." se ┼ítampa sa zelenim rubom debljine 6 pt, ispod teksta postavlja se centralno imid┼ż cigarete u vizualu zelene boje dimenzija 85mm x 90 mm (visina/┼íirina);
- Oznaka "Zabranjen ulazak i boravak lica mla─Ĺih od 18 godina" se ┼ítampa sa crvenim rubom debljine 6 pt.


PRILOG 2. Grafi─Źki izgled oznake za sobe u ugostiteljskim smje┼ítajnim objektima


Vlasnik ugostiteljskog smje┼ítajnog objekta, prema klasifikaciji u ovoj grupi u skladu sa propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je donio odluku o dozvoli pu┼íenja u odre─Ĺenom broju soba koje se koriste za smje┼ítaj gostiju obavezan je da postavi sljede─çe oznake:
- Na vanjskoj strani vrata svake sobe posebno moraju se postaviti oznake:
- "Dozvoljeno pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje." i
- "Zabranjen ulazak i boravak lica mla─Ĺih od 18 godina.";
- Oznake trebaju biti štampane u obliku samoljepljivih naljepnica formata A4;
- Oznake se štampaju u horizontalnom formatu;
- Oznaka se štampaju u slovima crne boje na bijeloj pozadini, bez posebnih efekata, prilagodbe boja i retuširanja;
- Tekst oznaka treba biti otisnut velikim slovima i jednakom veli─Źinom slova, font Arial 28, bold;
- Tekst na oznakama treba biti postavljen centralno, tako da se nalazi podjednako postavljen u odnosu na bo─Źne, gornje i donje margine;
- Oznaka "Dozvoljeno pu┼íenje. Pu┼íenje je ┼ítetno za va┼íe zdravlje." se ┼ítampa sa zelenim rubom debljine 6 pt, ispod teksta postavlja se centralno imid┼ż cigarete u vizualu zelene boje dimenzija 85mm x 90 mm (visina/┼íirina);
- Oznaka "Zabranjen ulazak i boravak lica mla─Ĺih od 18 godina" se ┼ítampa sa crvenim rubom debljine 6 pt.

 

PRAVILNIK O OBLIKU I SADR┼ŻAJU OZNAKA O ZABRANI PRODAJE I ZABRANI PU┼áENJA


─îlan 1.
(Predmet pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se oblici i sadr┼żaj oznaka o zabrani prodaje i zabrani pu┼íenja utvr─Ĺenih Zakonom o kontroli i ograni─Źenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pu┼íenje ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 38/22 - u daljem tekstu: Zakon).

─îlan 2.
(Grafi─Źki znak zabrane pu┼íenja)

(1) U prostorima i mjestima u kojima je pu┼íenje zabranjeno mora biti postavljen grafi─Źki znak zabrane pu┼íenja i tekst koji glasi: "Zabranjeno pu┼íenje".

(2) Oznaka iz stava (1) ovog ─Źlana sadr┼żana je u Prilogu broj 1, koji ─Źini sastavni dio ovog pravilnika.

─îlan 3.
(Grafi─Źki znak zabrane prodaje duhanskih i ostalih proizvoda za pu┼íenje licima mla─Ĺim od 18 godina)

(1) Na svim mjestima na kojima se prodaju duhan i duhanski proizvodi mora biti vidno istaknuta oznaka o zabrani prodaje duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pu┼íenje licima mla─Ĺim od 18 godina, koja se sastoji od grafi─Źkog znaka zabrane prodaje i teksta: "Zabranjena prodaja duhanskih i ostalih proizvoda za pu┼íenje licima mla─Ĺim od 18 godina."

(2) Oznaka iz stava (1.) ovog ─Źlana sadr┼żana je u Prilogu broj 2, koji ─Źini sastavni dio ovog pravilnika.

─îlan 4.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlĐśivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-2960/24
31. maja 2024. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Nediljko Rimac, s. r.


Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija