Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Advokatska Kancelarija Prnjavorac - oblasti profesionalnog angažmana

Trajno opredjeljenje Advokatske kancelarije PRNJAVORAC je da uz poštovanje najviših etičkih principa sadržanih u kodeksu advokatske profesije pruži kvalitetnu i efikasnu zaštitu svojim klijentima. Usmeni i pisani pravni savjeti kao i zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima Bosne i Hercegovine, suština su redovnih aktivnosti Advokatske kancelarije kroz koje aktivnosti se ostvaruju i štite prava i interesi naših klijenata. Vodeći princip poslovanja Advokatske kancelarije je pružiti uslugu koja će biti kombinacija pouzdanog pravnog savjeta i najviših međunarodnih standarda u odvjetničkoj struci.

Dugogodišnje pravno i specijalističko obrazovanje, poslovno iskustvo i iskazani rezultati osnov su na kojem se zasniva uvjerenje da je poseban kvalitet profesionalnog angažovanja dosegnut u slijedećim oblastima prava: