Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Imovinsko pravni odnosi « Oblast rada advokatske kancelarije


Advokatska kancelarija Prnjavorac se bavi i svim imovinsko-pravnim pitanjima tj. pružanjem advokatskih usluga iz ove pravne oblasti. To podrazumjeva zastupanje u sporovima o naknadi štete, analiziranje ugovora, dokumentacije i spornih pravnih pitanja, rješavanje pitanja iz neosnovanog sticanja koristi, jednostrane izjave volje, kao i zastupanje u ostalim imovinsko pravnim pitanjima, iz bilo koje oblasti prava, uzimajući tu i ostvarivanje prava stranaka iz pravnih sistema drugih država te primjenu međunarodnog prava.


Najčešće usluge koje pružamo iz imovinsko pravnih oblasti su slijedeće:


-Građansko pravo
Naši eksperti u oblasti građanskog prava savjetuju i zastupaju klijente u sudskim, vansudskim i arbitražnim postupcima pred domaćim i međunarodnim sudovima i arbitražama, kao i drugim državnim organima Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući bogatom radnom iskustvu i procentu uspjeha u sporovima, naš advokatski tim u oblasti građanskog prava zasluženo uživa povjerenje velikog broja klijenata koji im se svakodnevno obraćaju sa različitim pravnim pitanjima, tražeći pravne usluge u različitim oblastima građanskog prava, te između ostalog u oblasti obligacionog prava, stvarnog prava, porodičnog prava, nasljednog prava i dr.


-Obligaciono pravo
U oblasti obligacionog prava, naš advokatski tim sastavlja odštetne zahtjeve, prigovore, vansudska poravnanja, tužbe, žalbe i druga pravna sredstva, omogućujući klijentima da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i nadoknade nastalu materijalnu i nematerijalnu štetu.


Takođe, sastavljamo sve vrste imenovanih i neimenovanih ugovora, kao i aneksa ugovora, uz pružanje pravnih saveta, te detaljnim razgovorima sa klijentima ishodujemo najbolju opciju koja odgovara okolnostima svakog konkretnog slučaja i osobenostima svakog klijenta, uključujući ugovore i druge pravne poslove sa elementom inostranosti.


Ukoliko dođe do nesuglasica između ugovornih strana ili neispunjenja ugovornih obaveza, naš tim pruža usluge izmene ugovora, kao i usluge poništaja ugovora koji ne ispunjavaju zakonske uslove. Osim navedenog, naš tim pruža i pravne usluge u ostalim sporovima povodom povrede odredaba Zakona o obligacionim odnosima, a koje zbog svoje obimnosti ne mogu sve biti navedene.


-Stvarno pravo
U oblasti stvarnog prava, pružamo savjete i usluge zastupanja klijenata u postupcima radi zaštite prava svojine, prava službenosti, prava zaloge, prava državine, kao i u svim ostalim postupcima u oblasti stvarnog prava.

 

- Nekretnine
Advokat za nekretnine vrši provjere, savjetuje i zastupa klijente povodom svih vidova prometa i zakupa nepokretnosti, bilo da se radi o sastavljanju ugovora o kupoprodaji, ugovora o poklonu, ugovora o zakupu, ili o pitanjima koja se tiču zasnivanja hipoteke na nekretnini, eksproprijacije zemljišta, ozakonjenja objekata, dobijanja građevinskih dozvola i drugih imovinsko pravnih odnosa.


Nerješena faktička stanja u vezi sa nepokretnostima i složeni pravni problemi iziskuju posvećenost i znanje pri riješavanju istih, a Advokatska kancelarija Prnjavorac posjeduje iskustvo u ovakvim situacijama.


- Zastupanja u svim postupcima naplate, odnosno plaćanja vezanih za imovinske odnose


- Zastupanja u svim parničnim i vanparničnim postupcima


- Sačinjavanje svih vrsta ugovora


- Izvršenje ugovornih obaveza


- Postupci za naknadu štete


- Zastupanja u izvršnim postupcima


- Zastupanje u postupcima utvrđivanja ništavosti ugovora, poništavanja ugovora


- Sudske i vansudske nagodbe


- Medijacija

 

advokat sarajevo imovinsko pravni odnosi