Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zastupanje pred notarskim uredom- angažman Advokatskog ureda

Klijentima naše advokatske kancelarije nudimo specijalizovano pravno zastupanje pred notarskim uredom, a koji poslovni mogu da obuhvataju:


• Zastupanje u pravnim poslove, čiji je predmet prijenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama na području Bosne i Hercegovine.
• Zastupanje prodavca ili kupca nekretnine, pred notarom, bez prisustva klijenta u Bosni i Hercegovini.
• Zastupanje klijenata u postupku notarske obrade isprava (izrade ugovora koji zahtijevaju notarsku obradu), pojašnjavanje spornih odredbi ugovora te učestvovanje na poboljšanju istih, a u cilju zaštite interesa i pravne sigurnosti pred notarom,
• Priprema ugovora o transakciji sredstava, zakupu, finansijama, izgradnji, obezbjeđenju i drugi neophodni sporazumi i dokumenti pred notarom,
• Pravne poslove o reguliranju imovinskih odnosa između bračnih partnera, kao i između osoba koje žive u vanbračnoj životnoj zajednici, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o naslijeđivanju i slično,
• Učestvovanje u pregovorima sa prodavcima/ kupcima, bankama i drugim stranakama,

• Zastupanje pri notarskoj obradi isprava o pravnim poslovima iz privrednog prava (Ugovori privrednog prava mogu imati snagu izvršne isprave, što znači da stranke mogu dobiti izvršni otpravak originala i pokrenuti direktno sudsko izvršenje bez prethodnog vođenja sudskog postupka, radi se o činidbama koje glase na novčane iznose ili zamjenljive stvari ili vrijedonosne papire.)
• Postupanje saglasno načelu ekonomičnosti i iznalaženje rješenja koje je ekonomski najpovoljnije za našega klijenta.