Advokatska kancelarija

weight
"NaŔa zaŔtita nije u naŔem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
NaŔa zaŔtita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Porodično i nasljedno pravo « Oblast rada advokatske kancelarije

Advokatska kancelarija iz porodičnog prava obavlja poslove: pružanja pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za razvod braka, pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, razvodi braka sa maloljetnom djecom u kojim se postupcima odlučuje o povjeravanje zajedničke djece na odgoj, brigu i staranje, sporovima oko podjele imovine stečene u toku trajanja braka; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava, utvrđivanju majčinstva i ošinstva, i postupcima oduzimanja poslovne sposobnosti i postavljanja staraoca.

Oblast zastupanja u nasljednom pravu jeste pokretanje ostavinskog postupka / ostavinske rasprave, te zastupanje u ostavinskom postupku, kao i savjetovanje i zastupanje u izradi ugovora o doživotnom izdržavanju.

Vrlo često rad na ovim predmetima ima u sebi elemente Međunarodnog privatnog prava.

 
Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija