Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

MEDIJATOR « Oblast rada advokatske kancelarije

Advokat Azur Prnjavorac je od 2010 .g. ovlašteni medijator pri Udruženju medijatora Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Medijacija u Bosni i Hercegovini je regulisana na državnom nivou, Zakonom o postupku medijacije BiH. Prvi medijatori u BiH su počeli sa radom u 2007.g.


Ukratko o medijaciji u Bosni i Hercegovini:


Medijacija je postupak pregovaranja uz pomoć treće neutralne strane (medijator) koja olakšava suprotstavljenim stranama da pronađu rješenje u sopstvenom interesu. Za medijaciju je specifično to što se medijator pojavljuje u ulozi posrednika koji pomaže stranama u sukobu da unaprede komunikaciju i pronađu najbolje moguće rješenje za njihov spor.


Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilj.


Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen. Medijacija nije ni arbitraža ni suđenje. Medijator ne rešava problem i ne nudi rješenja, već pomaže stranama u sukobu da kroz bolje razumjevanje riješe problem na obostrano zadovoljstvo.


U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.


Medijacija je povoljna za stranke iz slijedećih razloga:


• stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.
• mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.
• medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji dobrih odnosa.
• spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.
• medijacija je brza i efikasna.
• informacije iznesene u postupku medijacije su strogo povjerljive.
• medijacija je ekonomična u odnosu na druge postupke rješavanja sporova.

• sporazum o nagodbi u postupku medijacije ima snagu izvršne isprave.

• iskustva u drugim zemalja pokazala su da, čak iako stranke ne postignu sporazum u postupku medijacije, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.


Osnovni principi u postupku medijacije su:
• Povjerljivost - Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.
• Dobrovoljnost - Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.
• Jednakost stranaka - Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.
• Neutralnost medijatora - Medijator posreduje na neutralan način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.

Medijacija je poseban oblik posredovanja kojim se licima u konfliktu pomaže da postignu bolju koordinaciju svojih aktivnosti kako bi bili efikasniji u procesu rješavanja spora i to u postupku koji je mnogo manje oprečan i neprijateljski i može pridonijeti da se odnos strana poboljša, pa čak i onda ako sva pitanja u sporu ne budu potpuno riješena, sve od strane medijatora - posrednika kao neutralne strane koja nema moć da nametne dogovor već služi više kao neko ko asistira stranama i tjera ih da ulože maksimalan napor kako bi došli do dogovora.

Prednost medijacije u odnosu na sudski postupak nesumnjivo leži u tome što je medijacija brza i efikasna i spor se može riješiti u nekoliko dana ili sedmica, jeftinija je u odnosu na druge postupke i u svakom slučaju povoljnija za stranke jer stranke same dolaze do rješenja i izgrađuju svoje odnose.

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija