Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Bankarsko pravo i finansije « Oblast rada advokatske kancelarije

Advokatski ured poseduje veliko iskustvo u oblasti bankarskog prava i finansija. Zastupamo najveće svjetske Banke i finansijske organizacije poput Crédit Suisse, Zürich Switzerland, „Alphapay AG“ Zürich, Switzerland, „Weco Incasso AG“ Zürich, Switzerland i dr. u cilju prikupljanja nenaplaćeni kreditnih sredstava od fizičkih i pravnih lica na prostoru Bosne i Hercegovine te primjenjujemo Švicarsko obligaciono pravo (Codes des obligations) na prostoru cijele države BiH u ovoj vrsti postupaka kao i zastarni rok od 20 godina, ukoliko je ugovor o zajmu zaključen u Švicarskoj.


Pružamo pravne savjete iz oblasti bankarskog i finansijskog prava, uključujući savjete koji se odnose na sindicirane kredite, finansiranje kupovine privrednih društava, korporativno i projektno finansiranje, finansiranje projekata za razvoj nepokretnosti, kao i sudske sporove protiv banka u slučaju kršenja pozitivnih propisa Bosne i Hercegovine.


Klijentima pomažemo u odabiru odgovarajućih sredstava obezbjeđenja u cilju zaštite njihovih interesa u finansijskim ugovorima i savetujemo o prednostima i manama različitih sredstava obezbeđenja.


Zajedno sa pripremom potrebne dokumentacije i pregovora u korist klijenta, pružamo pravnu pomoć posebno u sljedećim oblastima:


• Bankarske transakcije;
• Pružanje pravnih usluga u vezi sa statusnim pitanjima;
• Priprema dokumenata potrebnih za postupke pred nadležnim organima i institucijama;
• Međukompanijski zajmovi i finansiranje;
• Savetovanje klijenata u vezi sa aspektima poslovnih odnosa na finansijskom tržištu
• Priprema i izrada internih akata u cilju usaglašavanja sa pozitivnim propisima
• Projektno finasiranje;
• Nadgledanje celokupne procedure i obaveštavanje klijenta;
• Faktoring


Ovdje možete pogledne ogledne primjere pravosnažnih i izvršnih presuda od koristi za sudsku praksu Bosne i Hercegovine u bankarskom pravu i finansijama, u sporovima protiv Banaka registrovanih u BiH, tako i u korist Banka sa internacionalnim sjedištima, našeg advokatskog ureda.

 

 
*Disclaimer: Attorney-at-law Alma Prnjavorac & Attorney at law Azur Prnjavorac, provides the information in this web site for informational purposes only. The information does not constitute legal advice.