Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Postupci pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine « Oblast rada advokatske kancelarije

Izrada Apelacija Ustavnom sudu BiH zbog povreda Ustava Bosne i Hercegovine. Apelacije podnijete Ustavnom sudu BiH sadržavati će u sebi obrazložene zahtjeve koji će se pozivati na praksu koju primjenjuje Europski sud za ljudska prava u Strazburu i koja je obavezujuća za sve, uključujući i Ustavni sud Bosne i Hercegovine.