Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Međunarodno privatno pravo « Oblast rada advokatske kancelarije

Iz domena Međunarodnog privatnog prava Advokatska kancelarija u ovom domenu radi na osobnom statusuporodičnopravnom (dejstva, razvod i nevažnost braka sa inostranim elementom, usvojenje s inostranim elementom)nasljednopravnom odnosu (zakonsko nasljeđivanje, testamentalno nasljeđivanje)stvarnopravnom odnosu (nekretnine i pokretne stvari), obligacionom odnosu (ugovorni odnosi, pitanja forme ugovor te vanugovorni odnosi).

 

U pogledu Procesnog međunarodnog privatnog prava Advokatska kancelarija vrši: Priznavanja i izvršavanje stranih sudskih presuda, priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka u Bosni i Hercegovini, zastupanje stranih državljana u ostvarivanju porodičnih prava (pravo stranca na brak, usvojenje i starateljstvo), te nasljednih prava stranaca.