Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Žalbeni postupci pred Sudom za ljudska prava « Oblast rada advokatske kancelarije

Advokatska kancelarija vrši izradu predstavki Sudu za ljudska prava u Strazburu zbog povreda Ustava Bosne i Hercegovine, Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka te Europske Konvencije o ljudskim pravima. Raspolažemo literaturom od preko 5.000str prevedenih presuda Europskog Suda za ljudska prava, koju sudsku praksu koristimo u obradi i saćinjavaju predstavki.

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija