Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Advokatski ured - oblast angažmana

Mi u advokatskom uredu Prnjavorac otpočinjemo i gradimo svaki odnos sa našim klijentima na prethodnom razumijevanju ne samo pravnih, već i komercijalnih, kao i svih drugih aspekata predmetnog pitanja u cilju pronalaženja optimalnog pravnog riješenja, a sve u skladu sa specifičnim potrebama naših klijenata. Uživamo u zajedničkom radu na pravnim pitanjima i sigurni smo da se to odražava na kvalitet usluge koju pružamo našim klijentima. Vrijednosti i principi koje dijeli naš advokatski ured su nam od suštinskog značaja. Naša reputacija zasnovana na kvalitetu, izvrsnosti i integritetu govori sama za sebe.


Naš advokatski ured je ambiciozan, dinamičan i inovativan advokatski ured koja teži uspostavljanju dugoročne saradnje sa klijentima na principima međusobnog poštovanja i povjerenja što nas svakako čini dobrim pravnim partnerom u godinama koje dolaze. U mnogim situacijama upravo nedostatak međusobnog razumjevanja stvara jaz između klijenta i advokatskog ureda što dovodi do nepronalaženja najboljih riješenja za klijenta.


Tokom svog dugogodišnjeg poslovanja, usluge koje smo pružali bile su utemeljene na odgovornosti i visoko postavljenom profesionalnom standardu. Transparentnost i etičnost su principi kojima se naš advokatski ured vodi od samog osnivanja. Nudimo mogućnosti klijentima i onda kada se radi o najsloženijim pravnim sporovima, kompleksnim pravnim situacijama i poslovnim transakcijama. Težnja našega advokatskog ureda je da predupredimo i riješavamo probleme klijenata na najbrži i najekonomičniji način.


Naš primarni cilj jeste pružanje pravnih usluga koje će obezbediti klijentima da uvijek ostanu u granicama primenljivih pravnih propisa, a naša nagrada zadovoljstvo i uspjesi klijenata kojima se uvek ponosimo bez obzira na to u kojoj meri smo takvim uspjesima doprinijeli.
Danas, u svojoj trećoj deceniji postojanja, naš advokatski ured ima za cilj pružanje najšireg spektra pravnih usluga, na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine, a glavne oblasti u kojima pružamo advokatske usluge su: parnični postupak, privredno pravo, naplata potraživanja, procjena pravnog rizika, notarijalno pravo, nekretnine, privredni sporovi i međunarodni privredni sporovi,...