Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
 • Naplata potraživanja - angažman Advokatskog ureda

  Naša advokatska kancelarija pruža širok spektar korporativnih usluga na zahtjev domaćih i stranih privrednih društava, udruženja i svih drugih pravnih lica. Imajući u vidu usku povezanost prava i privrede u uslovima globalizacije i savremene tehnologije, smatramo da se blagostanje društva u cjelini zasniva na harmoničnim odnosima ove dvije oblasti. Naša advokatska kancelarija je uvijek spremna da odgovori na zahtjeve klijenata vezane za naplatu potraživanja u Bosni i Hercegovini..
  Naplatiti svoje potraživanje na vrijeme jedno je od najvećih enigmi u privrednom poslovanju bosansko-hercegovačkih privrednih društava. Analizirali smo sve aspekte ovog problema i javno ukazivali na moguća zakonska riješenja kako bi se stvar u ovoj oblasti uredila.


  Imajući u vidu krizu likvidnosti u Bosni i Hercegovini naš advokatski ured pruža svojim klijentima usluge u vezi sa reorganizacijom privrednih društava u pravnom dijelu, kao i izradom unaprijed pripremljenog plana reorganizacije, zastupa stečajne, razlučne i izlučne povjerioce u stečajnim postupcima, vrši naplatu potraživanja sudskim putem za svoje klijente i obavlja druge aktivnosti usmjerene ka naplati potraživanja, kako sudskim putem, tako i vansudskim putem.


  U slučaju da su naši klijenti prinuđeni da svoje potraživanje naplaćuju u sudskim, izvršnim postupcima, posebnu pažnju posvećujemo:

  • analizi isplativosti iniciranja sudskih postupaka naplate potraživanja i izvršnih postupaka
  • provjere stanja dužnika kod Centralne Banke Bosne i Hercegovine
  • izboru sredstva i predmeta izvršenja
  • efikasnosti i ekonomičnosti u samom sudskom postupku,
  • pravičnosti
  • i svim ostalim aspektima kako bi sporno potraživanje bilo u cjelini naplaćeno.

   

  Naš advokatski ured izrađuje za klijente različite analize u vezi sa dugom, zalogom i restrukturiranjem i pruža klijentima pomoć u kupovini ili prodaji imovine u postupku stečaja i likvidacije privrednih društava.


  Riješavanje sporova pred sudom predstavlja stručnu oblast našega advokatskog ureda, te smo prema lokalnim propisima ovlašćeni za postupanje pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini.
  Zastupamo naše klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvijek nastojimo da ekonomski interes našeg klijenta bude na prvom mjestu.


  Pružamo pravnu pomoć u oblasti prinudne naplate potraživanja u sudskom postupku na različitim predmetima i sredstvima izvršenja (pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva, udjeli u privrednim društvima), kao i u vansudskom postupku naplate potraživanja i to vansudsko namirenje potraživanja. Strankama pružamo kompletnu pomoć prilikom iseljenja bivših vlasnika nepokretnosti i prilikom preuzimanja pokretnih stvari od bivših vlasnika. Takođe, uspješni smo u postupcima prinudne naplate potraživanja u oblasti finansijskog i operativnoga lizinga.

  Korporativni tim u našoj advokatskoj kancelariji pruža savjete u pogledu upravljanja stranim i domaćim kompanijama, kao i udruženjima, fondacijama, zadužbinama i svim drugim pravnim licima. Vjerujemo da su u eri globalizacije, pravo i biznis veoma povezani. Usluga koju pružamo rezultat je dubokog razumjevanja poslovnih potreba naših klijenata i sveukupnih tržišnih uslova.

  Moderno pravno savetovanje u oblasti privrednog poslovanja ponekad zna da bude jako naporno, pa od čitavog tima zahtjeva angažovanje i po 10h dnevno. To, uglavnom, zavisi od pripreme strategije i kvaliteta menadžerskih odluka, ali ljudi koji čine menadžment društava koje zastupamo rade svoj posao profesionalno i vizionarski, tako da rad sa njima predstavlja pravo zadovoljstvo.