Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
 • Nekretnine - Bosna i Hercegovina - angažman Advokatskog ureda

  Naša advokatska kancelarija savjetuje i pomaže svoje klijente u pravnim, finansijskim, poreskim i drugim pitanjima u vezi sa poslovanjem nekretninama u Bosni i Hercegovini, uključujući i postupke pred nadležnim državnim organima Bosne i Hercegovine. Dobro poznavanje tržišta nekretnina u Bosni i Hercegovini dodatno je doprinijelo uspješnom poslovanju sa klijentima u svim aspektima ulaganja u nekretnine u BiH. Neke od usluga koje advokati naše advokatske kancelarije pružaju u oblasti nekretnina su:

   

  • Kompletna pravna pomoć oko prodaje, kupovine i izgradnje nekretnine.
  • Savjetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora i zaključivanja predugovora i ugovora o kupoprodaji i ugovora o zakupu nekretnina u BiH.
  • Zastupanje u pravnim poslove, čiji je predmet prijenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama na području Bosne i Hercegovine.
  • Zastupanje prodavca ili kupca nekretnine pred notarom, bez prisustva klijenta u Bosni i Hercegovini.
  • Postupci pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti u vezi sa upisom prava vlasništva, uspostavljanjem, upisom, realizacijom i brisanjem hipoteke nad nekretninom
  • Sastavljanje pravnih mišljenja i izveštaja u vezi sa predmetnom nekretninom
  • Zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama pred sudovima Bosne i Hercegovine