Advokatska kancelarija

weight
"NaŔa zaŔtita nije u naŔem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
NaŔa zaŔtita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Vlasničko pravni odnosi / Imovinsko pravni odnosi « Oblast rada advokatske kancelarije

Vodjenje imovinsko pravnih sporova u parničnom postupku pred Sudovima Bosne i Hercegovine iz oblasti prometovanja nekretnina: zemljišta, stanova, zgrada na teritoriji Bosne i Hercegovine; Advokatska kancelarija ima iskustvo i u rješavanju imovinskopravnih odnosa u vezi sa građenjem, kao i u pružanju pravne pomoći prilikom prometa nepokretnosti, a naročito u primjeni Zakona o građevinskom zemljištu, Zakona o vlasničkim odnosima, Zakona o prostornom uređenju i drugih relevantnih pozitivnih pravnih propisa.

Vođenje vanparničnih postupaka iz oblasti eksproprijacije nekretnina pred Sudovima Bosne i Hercegovine.

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija