Advokatska kancelarija

weight
"NaĆĄa zaĆĄtita nije u naĆĄem oruĆŸju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
NaĆĄa zaĆĄtita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Zemljišne knjige (Gruntovnica) « Oblast rada advokatske kancelarije

Upisi nekretnina (zemljiĆĄta, zgrade, stanova i poslovnih prostorija i drugih građevinskih objekata) u zemljiĆĄne knjige, kao i upisi sudskih presuda u zemljiĆĄne knjige; Upisi u zemljiĆĄne knjige promjena po osnovu Ugovora o izvrĆĄenom prometu nekretnina; Pribavljanje zemljiĆĄno knjiĆŸne dokumentacije; zastupanje u svim postupcima utvrđenih Zakonom o zemljiĆĄnim knjigama.

Vezan tekst: Pravo stranaca na nekretnine u Bosni i Hercegovini.

Česta pitanja iz oblasti zemljiơnih knjiga u Bosni i Hercegovini:

 

Kako se stiče pravo vlasniơtva u Bosni i Hercegovini ?
Kupoprodajnim ugovorom ne stiče se automatizmom, pravo vlasniĆĄtva nad nekretninom u Bosni i Hercegovini. Potrebno je upisati svoje pravo u zemljiĆĄne knjige. Stoga potrebno je da po svakoj obavljenoj kupnji svoje nekretnine podnesete svoje prijedloge za upis u zemljiĆĄne knjige, a nakon ĆĄto se plati porez na nekretninu. Prijedlog podnesite zemljiĆĄnoknjiĆŸnom uredu Općinskog suda u Bosni i Hercegovini na čijem se području nalazi nekretnina koja je predmet kupoprodaje. Po ostvarenom upisu kupac postaje i zemljiĆĄnoknjiĆŸni vlasnik.


Koja je razlika između vlasničkog lista i posjedovnog lista u Bosni i Hercegovini ?
Vlasnički list izdaje gruntovnica, a posjedovni list izdaje katastar. Posjedovnim listom ne dokazuje se vlasniĆĄtvo niti koje drugo pravo nad nekretninom, te na osnovu njega zemljiĆĄnoknjiĆŸni ured nadleĆŸnog suda ne dopuĆĄta upis nekretnine u zemljiĆĄnu knjigu. O ovoj okolnosti vaĆŸno je voditi računa prilikom kupovine nekretnine i prezentiranju isprava od strane prodavca.


Kako se vrĆĄi upis u zemljiĆĄne knjige u Bosni i Hercegovini ?
Za upis u zemljiĆĄne knjige kao i KPU (Knjiga poloĆŸenih ugovora) potrebno je priloĆŸiti: -Zahtjev za upis. -Dokazna dokumentacija na kojoj se zahtjev temelji tj. osnov za sticanje stvarnog prava koja je nuĆŸna kada se radi o upisu promjene vlasniĆĄtva. -Dokaz da je plaćena sudska taksa. -RjeĆĄenje porezne uprave o razrezu poreza na promet nekretninama kod upisa objekata potrebo je priloĆŸiti građevinsku i upotrebnu dozvolu. Kod upisa stambenih i poslovnih objekata u KPU potrebno je priloĆŸiti PS obrazac. Upis u zemljiĆĄnu knjigu dozvoljen je samo uz saglasnost lica koje je u vrijeme podnoĆĄenja zahtjeva upisano u zemljiĆĄnu knjigu kao nosilac prava vlasniĆĄtva ili nekog drugog stvarnog prava koje se prenosi. Samim tim ovo odobrenje mora biti sastavni dio dokazne dokumentacije, bilo da je saglasnost dio ugovora ili se u zakonom propisanoj formi naknadno dostavlja. 

Ć ta je potrebno uraditi prije kupovine nekretnine u Bosni i Hercegovini ?
Trebate utvrditi zemljiĆĄno knjiĆŸno stanje, odnosno da li su nekretnina za koju se predlaĆŸe prijenos vlasniĆĄtva i vlasnik nekretnine upisani u zemljiĆĄnim knjigama. Stoga je potrebo da se stranka (kupac) obrati gruntovnici, poznavajući broj katastarske čestice, te zatraĆŸi zemljiĆĄno knjiĆŸni izvadak, koji sadrĆŸi sve podatke o određenoj nekretnini kako su oni upisani u zemljiĆĄnoj knjizi. Iz gruntovnog izvatka moguće je uvidjeti ko je vlasnik nekretnina, ima li nekretnina jednog ili viĆĄe vlasnika, dali je opterećena hipotekom ili kakvim drugim teretom. Uvid u stanje određene nekretnine, odnosno dobivanje zemljiĆĄnoknjiĆŸnog izvatka omogućeno je svim licima nakon izvrĆĄenog plaćanja takse. ZemljiĆĄnoknjiĆŸni izvadak je jedini dokaz o vlasniĆĄtvu VaĆĄe nekretnine ili nekog drugog prava koje moĆŸe biti predmetom upisa u zemljiĆĄnu knjigu u Bosni i Hercegovini. Izvadci iz zemljiĆĄne knjige imaju status i dokaznu snagu javnih isprava.

Ć ta je prvi korak prilikom kupnje nekretnine u BiH ?
Prije kupovine ili prodaje nekretnine, provjera ZemljiĆĄnoknjiĆŸnog izvadka bi trebala biti prvi korak. Kupcima je bitno da znaju da li nekretnina ima određeni teret, koja je povrĆĄina stana, da li je vlasnik jedna osoba ili viĆĄe njih i sl. S druge strane, prodavci bi trebao biti na raspolaganju da osiguraju transparentnost i uvid u ZemljiĆĄnoknjiĆŸni izvadak.  Bitno je da je kupca upoznat sa postojećim stanjem nekretnine kako bi znao koji su uslovi prodaje i njene karakteristike. Poznavanje npr. omjera vlasniĆĄtva suvlasnika moĆŸe biti značajno prilikom procesa kupoprodaje. Npr. Ukoliko postoje dva vlasnika nekretnine, bitno je da su oba vlasnika saglasna za prodaju. Oba moraju biti prisutni prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora i dati svoju pismenu saglasnost ili osigurati notarski obrađenu punomoć za prodaju nekretnine. ZemljiĆĄnoknjiĆŸni izvadak je polazna tačka svake kupoprodaje nekretnine i jedini dokaz vlasniĆĄtva iste.

Ơta je cilj reforma zemljiƥnih knjiga u Bosni i Hercegovini  ?
Cilj reforme zemljiĆĄnih knjiga u BiH je stvaranje efikasnog sistema zemljiĆĄne uprave i posticanje razvoja djelotvornijeg trĆŸiĆĄta nekretninama. Reforma podrazumijeva usklađivanje podataka u katastru i zemljiĆĄnoj knjizi, informatizaciju zemljiĆĄne knjige, realizaciju oba sistema i poboljĆĄanje odnosa prema korisnicima. Cilj provođenja ove reforme je jednostavnije i brĆŸe ostvarivanje pojedinačnih upisa vlasniĆĄtva u zemljiĆĄnoknjiĆŸnim uredima Općinskih sudova-gruntovnicama, te standardizacija obrazaca u zemljiĆĄnoknjiĆŸnom postupku. Prilikom podnoĆĄenja pojedinih prijedloga za upis stranke će dobiti i precizne upute za uredno popunjavanje obrazaca, ĆĄto će takođe pospjeĆĄiti proces ostvarivanja pojedinačnih upisa.

Ć ta je sadrĆŸaj zemljiĆĄnoknjiĆŸnog izvadaka u Bosni i Hercegovini ?
ZemljiĆĄnoknjiĆŸni izvadak u Bosni i Hercegovini se sastoji od tri dijela:

  1. List A – posjedovnica ili popisni list u kojem je upisana nekretnina, odnosno njena glavna obiljeĆŸja – katastarski broj, naziv, povrĆĄina, spratnost, izgrađenost i sl.
  2. List B – vlasnički list u kojem je upisan vlasnik nekretnine. U tom listu mogu biti upisana i ograničenja kojima je vlasnik podvrgnut u pogledu slobodnoga upravljanja ili raspolaganja zemljiĆĄnoknjiĆŸnim tijelom ili suvlasničkim dijelom.
  3. List C – teretni list iz kojeg je vidljivo da li je nekretnina opterećena pravima trećih osoba. Npr. hipotekom, pravom prvokupa, najma ili zakupa, otkupa, koncesije, te postoji li ovrha ili plomba.

 

 

*Disclaimer: Attorney-at-law Alma Prnjavorac & Attorney at law Azur Prnjavorac, provides the information in this web site for informational purposes only. The information does not constitute legal advice.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija