Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Upravno pravo i upravni spor « Oblast rada advokatske kancelarije

Rad Advokatske kancelarije na ovom području pravne aktivnosti obuhvata: procedure na promjena imena i prezimena; rad na otpustu / odricanju iz državljanstva Bosne i Hercegovine; rad na sticanju državljanstva Bosne i Hercegovine; Upisi u Matične knjige i vadjenje Uvjerenja iz matičnih knjiga; Upravni postupak na izdavanju urnbanističkih saglasnosti; Upravni postupak na izdavanju građevinskih dozvola, i legalizaciji bespravno sagrađenih objekata; Upravni postupak na ostvarenju redovne starosne penzije; Upravni postupak na ostvarenju porodične penzije i invalidske penzije.

Možete pogledati: sudsku praksu Bosne i Hercegovine iz domena upravnog prava.