Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Advokatske usluge - oblast zastupanja

Advokatske usluge je neophodno stalno usavršavati i unapređivati u skladu sa zahtjevima klijenata, potrebama savremenog društva i čestim promjenama propisa BiH. One su onoliko kvalitetne koliko je u njih uloženo truda, rada, energije itd. Advokati iz naše advokatske kancelarije u obavezi su da se odgovorno i profesionalno posvete rješavanju svih pravnih problema svojih klijenata. Advokatske usluge tj. rješavanje spornog pravnog problema je ponekad dugotrajan posao koji zahtjeva povjerenje i strpljenje.
Sve advokatske usluge advokatska kancelarija Prnjavorac pruža na osnovu posebno zaključenog ugovora sa klijentom o pojedinačnom poslu ili grupi poslova, zavisno od pismenog dogovora.


Advokatska kancelarija Prnjavorac se u postupku pružanja advokatskih usluga, vodi principima vrhunskog poslovanja i visokog profesionalizma, a u cilju obostranog zadovoljstva. Pružamo profesionalnu pravnu pomoć koja će zadovoljiti sve Vaše potrebe kao klijenta. Naš zadatak je da kvalitet pravne usluge bude na najvišem mogućem nivou.


– Za sačinjavanje svakog ugovora (klijent-advokat), klijent će biti dužan da advokatu pruži detaljne podatke i obavještenja kako bi se pružila adekvatna pravna pomoć i pravne usluge bile kvalitetnije.
– Advokatske usluge se izvršavaju kada klijent izda advokatu posebno punomoćje za konkretnu radnju ili opšte punomoćje, po prethodnom dogovoru sa našim klijentom.

Danas, u svojoj trećoj deceniji postojanja, naša advoaktska kancelarija ima za cilj pružanje najšireg spektra advokatskih usluga, na teritoriji Bosne i Hercegovine, a glavne oblasti u kojima pružamo advokatske usluge su: parnični postupak, privredno pravo, naplata potraživanja, procjena pravnog rizika, notarijalno pravo, nekretnine, privredni sporovi i međunarodni privredni sporovi, imovinsko pravni odnosi, porodično i nasljedno pravo, međunarodno privatno pravo, bankarsko pravo i finansije, ...

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija