Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Parni─Źni postupak

PARNI─îNI POSTUPAK - sudska praksa Bosne i Hercegovine

─îlan 55. stav (4) Zakona o parni─Źnom postupku ("SN FBiH", br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)
KOD EVENTUALNE KUMULACIJE TU┼ŻBENIH ZAHTJEVA KADA SUD ODBIJE PRVI ZAHTJEV KAO NEOSNOVAN, ISTOM PRESUDOM ODLU─îUJE O SLJEDE─ćEM ZAHTJEVU. U SLU─îAJU KADA SE PRETHODNI ZAHTJEV USVOJI, O SLJEDE─ćEM ZAHTJEVU SE NE─ćE NI ODLU─îIVATI.

Iz obrazlo┼żenja:
U slu─Źaju objektivne eventualne kumulacije uslov za odlu─Źivanje o sljede─çem eventualnom zahtjevu je odbijanje prethodnog (prethodnih) zahtjeva. To zna─Źi da ─çe sud, ukoliko ustanovi da je prvi postavljeni zahtjev neosnovan, taj zahtjev presudom odbiti, i istom presudom odlu─Źiti o sljede─çem zahtjevu (usvojiti ga ili odbiti), dok u slu─Źaju kada sud prethodni zahtjev usvoji, o sljede─çem ne─çe ni odlu─Źivati.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 68 0 Rs 030671 19 Rev od 29.06.2020. g.)

<------->

 

─îlan 132. Zakona o parni─Źnom postupku ("SL FBiH", br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)
SVE ISPRAVE SU DOKAZI, ALI JAVNE ISPRAVE DOKAZUJU ISTINITOST ONOG ┼áTO JE U NJIMA IZNESENO PA JE TERET DOKAZA DA NEKA ─îINJENICA IZ TE ISPRAVE NIJE ISTINITA UVIJEK NA STRANI KOJA TO TVRDI. S DRUGE STRANE, KOD PRIVATNIH ISPRAVA, AKO SE OSPORAVAJU ─îINJENICE IZ TIH ISPRAVA, TERET DOKAZA O ISTINITOSTI TIH ─îINJENICAMA JE NA ONOM KO TU ISPRAVU PREDLA┼ŻE KAO DOKAZ.

Iz obrazlo┼żenja:
Prema ─Źlanu 132. ZPP svaka isprava (javna ili privatna) je dokaz, a razlika postoji samo u dokaznoj snazi, kao i teretu dokazivanja da neke ─Źinjenice iz isprave nisu istinite. Kod javnih isprava teret dokaza je uvijek na strani koja ─Źinjenice iz takve isprave osporava, a kod privatnih isprava teret dokaza o ─Źinjenicama iz te isprave je na onom ko podnosi tu ispravu kao dokaz. Tu┼żeni u postupku nije osporavao ─Źinjenice koje su naveden u dokazima, ve─ç je pau┼íalnim prigovorima osporavao zakonitost dokaza. Me─Ĺutim, u gra─Ĺanskom pravu, za razliku od krivi─Źnog prava (─Źlan 11. ZKP FBiH), procesni zakoni ne poznaju pojam "zakonitog" dokaza, pa su ovi prigovori odbijeni kao neosnovani.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 43 0 Ps 084588 20 Rev 2 od 19.05.2020. g.)

 

<------->

─îlan 366. Zakona o parni─Źnom postupku ("SL FBiH", br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)
U SPORU ZA OSTVARENJE PRAVA NA NU┼ŻNI NASLJEDNI DIO, POVLA─îENJE TU┼ŻBE JEDNOG NU┼ŻNOG NASLJEDNIKA NE PROIZVODI PRAVNI U─îINAK U ODNOSU NA OSTALE NU┼ŻNE NASLJEDNIKE JER IMAJU POLO┼ŻAJ FORMALNIH (OBI─îNIH) SUPARNI─îARA.

Iz obrazlo┼żenja:
Kod ocjene o tome jesu li zakonski nasljednici ostavitelja jedinstveni suparni─Źari, ovisi o sadr┼żaju tu┼żbenog zahtjeva o kojem se raspravlja u postupku. U sporu kao ┼íto je ovaj, a gdje tu┼żbenim zahtjevom tu┼żitelji (dvoje od ─Źetiri zakonska nasljednika) tra┼że od tu┼żenog (tre─çeg zakonskog nasljednika), te kada je ─Źetvrti zakonski nasljednik povukao tu┼żbu, ostvarenje prava na nu┼żni nasljedni dio, tu┼żitelji nemaju polo┼żaj jedinstvenih ve─ç obi─Źnih suparni─Źara gdje su isti slobodni u svojim radnjama i parni─Źne radnje jednih ne uti─Źu na prava i obaveze drugih suparni─Źara, tako da jedan od tu┼żitelja mo┼że povu─çi tu┼żbu i sud donijeti presudu u odnosu na ostale tu┼żitelje, a da povla─Źenje tu┼żbe nema nikakvog uticaja na polo┼żaj niti ostalih tu┼żitelja, niti tu┼żenog jer je pravo svakog od zakonskih nasljednika da odlu─Źi ho─çe li potra┼żivati i ostvarivati pravo na nu┼żni dio.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 128 0 P 012407 16 Rev od 14.01.2020. g.)

 

<------->


─îlan 357. Zakona o parni─Źnom postupku ("SL FBiH", br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)
POSTOJI OBJEKTIVNA SUMNJA U NEPRISTRASNOST SUDIJE AKO SE SUDIJA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU BAVIO PITANJIMA RELEVANTNIM ZA ODLU─îIVANJE, ODNOSNO MERITUM SPORA, A POTOM U ISTOM PREDMETU U─îESTVOVAO U POSTUPKU PO ┼ŻALBI

Iz obrazlo┼żenja:
─îinjenica da je odre─Ĺeni sudija imao razli─Źite uloge u pojedinim fazama odre─Ĺenog predmeta mo┼że u odre─Ĺenim okolnostima dovesti u pitanje nepristrasnost suda, ┼íto se ocjenjuje u svakom konkretnom slu─Źaju. Ono ┼íto je odlu─Źuju─çe jeste da li se jedan te isti sudija direktno bavio odlu─Źivanjem o pitanjima koja su relevantna za odlu─Źenje, odnosno meritumom predmeta (vidi Evropski sud, Oberschlick protiv Austrije, Odluka broj 1 od 23. maja 1991. g., serija A, broj 204). Evropski sud je istakao da je svaki konkretni predmet u kojem je jedan sudija u─Źestvovao u vi┼íe faza slu─Źaj za sebe, koji treba biti pojedina─Źno ispitan. U konkretnom slu─Źaju pravila u vezi sa isklju─Źenjem ili izuze─çem sudija konstituirana su u ─Źlanu 357. ZPP. Relevantni zakon propisuje pravila kojima se ┼żele ukloniti uzroci koji bi mogli rezultirati razumnom sumnjom u nepristrasnost suda, odnosno sudija u pojedina─Źnim predmetima. Iako revident nije doveo u pitanje sudijinu subjektivnu nepristrasnost, (osporio je pristrasnost prema objektivnom principu) pri odlu─Źivanju da li u konkretnom slu─Źaju postoje opravdani razlozi za bojazan da odre─Ĺeni sudija nije nepristrasan, stanovi┼íte revidenta jeste va┼żno iako ne odlu─Źuju─çe. U vezi s tim, a imaju─çi u vidu da je utisak koji sud ostavlja u javnosti od odre─Ĺene va┼żnosti, to je va┼żno povjerenje koje sudovi moraju u┼żivati u javnosti u demokratskom dru┼ítvu. Ono ┼íto je odlu─Źuju─çe jeste da li jedan te isti sudija se direktno bavio odlu─Źivanjem o pitanjima koja su relevantna za odlu─Źivanje, odnosno meritumom predmeta. Dakle, iako u ovom predmetu isti sudija nije donijela prvostepenu presudu po kojoj je ona u─Źestvovala o odlu─Źivanju po ┼żalbi, odlu─Źuju─çe je da je u─Źestvovala u oba postupka i direktno se bavila pitanjima koja su relevantna za odlu─Źivanje, odnosno meritumom predmeta. Revident nije mogao tra┼żiti izuze─çe sudije jer nije znao sastav ┼żalbenog vije─ça sve do uru─Źenja presude Kantonalnog suda. Vije─çe koje je odlu─Źivalo u konkretnom slu─Źaju moralo je paziti na svoj sastav po slu┼żbenoj du┼żnosti, ┼íto je propustilo.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 58 0 Ps 164343 19 Rev od 19.05.2020. g.)

<------->

 

─îlan 301a. Zakona o parni─Źnom postupku ("SN FBiH", br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)
U PARNI─îNOM POSTUPKU U KOJEM VRIJEDNOST SPORA PRELAZI 50.000,00 KM, TU┼ŻITELJA MO┼ŻE ZASTUPATI SAMO PUNOMO─ćNIK SA POLO┼ŻENIM PRAVOSUDNIM ISPITOM ILI ADVOKAT, PA NEDOLAZAK TAKVOG PUNOMO─ćNIKA NA GLAVNU RASPRAVU IMA ZA POSLJEDICU POVLA─îENJE TU┼ŻBE, OSIM AKO SE TU┼ŻENI NE UPUSTI U RASPRAVLJANJE.
Iz obrazlo┼żenja:
Tu┼żitelj u ovoj pravnoj stvari je pravno lice, radi se o parnici o imovinskopravnom zahtjevu u kojoj vrijednost predmeta spora prelazi iznos od 50.000,00 KM. Stoga su ni┼żestepeni sudovi pravilno zaklju─Źili da punomo─çnik tu┼żitelja u konkretnoj parnici mo┼że biti samo osoba koja ima polo┼żen pravosudni ispit, bilo da je to uposlenik tu┼żitelja ili advokat. Kako je na ro─Źi┼íte za glavnu raspravu za tu┼żitelja pristupila njegova opunomo─çena uposlenica koja nema polo┼żen pravosudni ispit, pravilno su ni┼żestepeni sudovi zaklju─Źili da za tu┼żitelja nije pristupio ovla┼íteni kvalifikovani punomo─çnik, bez opravdanih razloga, te da su se stekli uslovi za primjenu odredbe ─Źlana 97. stav (3) ZPP.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 58 0 Ps 170265 20 Rev od 04.02.2020. g.)

 

<------->

 


─îl. 19. i 20. Zakona o rje┼íavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima
─îl. 26., 47. stav (3) i 438. Zakona o parni─Źnom postupku

U PARNICI U KOJOJ SE JEDNA STRANA POZOVE NA POSTOJANJE SPORAZUMA O ARBITRA┼ŻI, PITANJE MJERODAVNOG PRAVA ZA ARBITRA┼ŻNI SPORAZUM ODRE─ÉUJE NJEGOVU PUNOVA┼ŻNOST, DEJSTVO I TUMA─îENJE. PUNOVA┼ŻNI SPORAZUM JE I OSNOV ZA DELEGACIJU NADLE┼ŻNOSTI REDOVNIH SUDOVA ZA RJE┼áAVANJE ODRE─ÉENOG SPORA, JER BI SE DOMA─ćI SUD MOGAO OGLASITI NENADLE┼ŻNIM UKOLIKO TU┼ŻENI NAJKASNIJE U ODGOVORU NA TU┼ŻBU U TOM SMISLU IZJAVI PRIGOVOR.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 25 0 Ps 031613 17 Rev 2 od 21.2.2019. g.)


<------->


─îlan 2. stav (1) Zakona o parni─Źnom postupku u vezi sa ─Źlanom 21. Zakona o vlasni─Źko- pravnim odnosima i ─Źl. 52. i 105. stav (2) ZOO

SUD ODLU─îUJE U GRANICAMA POSTAVLJENOG TU┼ŻBENOG ZAHTJEVA NE SAMO ONDA KADA GA U CIJELOSTI USVOJI ILI ODBIJE, VE─ć I ONDA KADA DOSUDI TU┼ŻITELJU MANJI OBIM PRAVA AKO JE UTVRDIO DA JE TU┼ŻBENI ZAHTJEV SAMO DJELOMI─îNO OSNOVAN.

Iz obrazlo┼żenja:

Na zajedni─Źko vlasni┼ítvo shodno se primjenjuju odredbe o suvlasni┼ítvu (─Źlan 21. Zakona o vlasni─Źko ÔÇô pravnim odnosima). Za otu─Ĺenje cijele nekretnine prvotu┼żena je morala imati saglasnosti tu┼żitelja kao drugog suvlasnika, ┼íto do zaklju─Źenja glavne rasprave kod prvostepenog suda nije dokazala (─Źlan 17. stav (3) Zakona o vlasni─Źko ÔÇô pravnim odnosima u vezi sa ─Źlanom 126. Zakona o parni─Źnom postupku). Kako je prvotu┼żena ugovorom o poklonu raspolagala cijelom nekretninom u korist drugotu┼żenog, takav ugovor je djelomi─Źno ni┼ítav u dijelu preko ┬Ż zbog nepostojanja osnova ugovorne obaveze jer je prenijela vi┼íe prava nego ┼íto je imala (─Źlan 52. u vezi sa ─Źlanom 105. stav (1) ZOO). Tu┼żitelj je dokazao postojanje ─Źinjenice na kojoj je zasnivao tu┼żbeni zahtjev za utvr─Ĺenje ni┼ítavosti ugovora o poklonu, pa je pravilnom

primjenom materijalnog prava trebalo samo djelomi─Źno usvojiti tu┼żbeni zahtjev za utvr─Ĺenje ni┼ítavosti i da drugotu┼żeni trpi da se prvotu┼żena upi┼íe na navedenoj nekretnini u katastarskom operatu i zemlji┼ínoj knjizi kao posjednik i nosilac prava raspolaganja radi gra─Ĺenja sa dijelom ┬Ż . Ovaj sud je imao u vidu da je u ┼íirem zahtjevu sadr┼żan i u┼żi zahtjev i da sud odlu─Źuje u granicama postavljenog tu┼żbenog zahtjeva kada dosudi i manji obim prava, ako je utvrdio da je tu┼żbeni zahtjev samo djelomi─Źno osnovan.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 28 0 P 031310 18 Rev od 14.3.2019. g.)

 

<------->

 

─îlan 318. stav (2) u vezi sa ─Źlanom 55. stav (4) Zakona o parni─Źnom postupku

PRI EVENTUALNOJ KUMULACIJI TU┼ŻBENIH ZAHTJEVA ZA DOZVOLJENOST REVIZIJE JE MJERODAVNA VRIJEDNOST PREDMETA SPORA SVAKOG POJEDINOG ZAHTJEVA. VRIJEDNOSTI PREDMETA SPORA TIH ZAHTJEVA SE NE ZBRAJAJU JER TU┼ŻITELJI NE TRA┼ŻE DA SE PRIHVATE SVA TRI TU┼ŻBENA ZAHTJEVA KOJI SU KUMULIRANI.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P 049372 19 Rev od 26.11.2019. g.)

 

<------->

 

Rok za podno┼íenje zahtjeva za osloba─Ĺanje od tro┼íkova sudske takse
Pravo na podno┼íenje zahtjeva za osloba─Ĺanje od pla─çanja tro┼íkova sudske takse pripada parni─Źnim strankama do pravosna┼żnog okon─Źanja spora.

Iz obrazlo┼żenja:
I prema ocjeni drugostepenog vije─ça nije osnovan zahtjev tu┼żitelja za osloba─Ĺanje od tro┼íkova pla─çanja sudske takse, ali ne iz razloga na kojima je prvostepeni sud zasnovao o┼żalbeno rje┼íenje.
Naime, prvostepeni sud je odbio zahtjev da tu┼żitelja oslobodi tro┼íkova pla─çanja sudske takse uslijed ─Źinjenice da nije dokazao da je slabog imovnog stanja i da je o obavezi tu┼żitelja na pla─çanje ve─ç pravosna┼żno odlu─Źeno. Istaknuti zaklju─Źci prvostepenog suda zasnovani su na pogre┼ínoj primjeni materijalnog prava i pogre┼íno utvr─Ĺenom ─Źinjeni─Źnom stanju.
Razlog za odbijanje prijedloga tu┼żitelja, sud nalazi u ─Źinjenici da ne ispunjava uslove propisane u ─Źlanu 337. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH, a koji se odnosi na imovno stanje koje potvr─Ĺuje da izmirenje tro┼íkova sudske takse ┼íteti izdr┼żavanju tu┼żitelja i njegove porodice. Prije utvr─Ĺivanja ispunjavanja uslova za osloba─Ĺanje od tro┼íkova, prvostepeni sud je propustio cijeniti da je tu┼żitelj zahtjev za osloba─Ĺanje od tro┼íkova podnio nakon pravosna┼żnosti presude donesene u postupku u kojem je nastala taksena obaveza. Prijedlog za osloba─Ĺanja od pla─çanja sudske takse stranka, kao i svaki drugi zahtjev u vezi s glavnom stvari i sporednim potra┼żivanjima, parni─Źne stranke mogu isticati samo tokom trajanja postupka. Kako se parnica zavr┼íava pravosna┼żno┼í─çu odluke, to tu┼żitelju pripada pravo na postavljanje zahtjeva do pravosna┼żnog okon─Źanja spora, ┼íto je tu┼żitelj propustio u─Źiniti u konkretnoj parnici koja je okon─Źana dono┼íenjem drugostepene presude dana 21.12.2017. g., a tu┼żitelj je zahtjev za osloba─Ĺanje tro┼íkova podnio dana 15.02.2018. g..
Proizilazi da tu┼żitelj neosnovano zahtijeva osloba─Ĺanje od tro┼íkova pla─çanja sudske takse na tu┼żbu i presudu jer je istaknut nakon pravosna┼żnog okon─Źanja spora, a ne iz razloga koje je naveo prvostepeni sud. Me─Ĺutim, propust prvostepenog suda nije uticao na pravilnost odluke o odbijanju zahtjeva, pa je drugostepeno vije─çe nakon otklanjanja ukazanog nedostatka, odbilo ┼żalbu i potvrdilo o┼żalbeno rje┼íenje.

(Rje┼íenje vije─ça Apelacionog odjeljenja broj: S1 3 P 019906 18 G┼ż 2 od 23.04.2018. g.)

<----->

Zloupotreba procesnih prava
Zloupotrebu procesnih prava parni─Źna stranka vr┼íi kada pasivnim dr┼żanjem u parnici, izbjegavanjem postupanja po nalogu suda ili djelimi─Źnim ispunjenjem s nerelevantnim opravdanjem, iskori┼ítava ─Źinjenicu da je u isklju─Źivom posjedu tra┼żene dokumentacije.

Iz obrazlo┼żenja:
Prema zaklju─Źku vije─ça, u konkretnom sporu, ostvareni su uslovi za primjenu ─Źlana
343. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH, koji je prvostepeni sud pravilno primijenio.
Naime, citirana odredba sankcioni┼íe stranku ukoliko svojim parni─Źnim radnjama te┼że zloupotrijebi prava koja su joj priznata procesnim zakonom. Tu┼żena je bila du┼żna dostaviti po nalogu Suda odre─Ĺenu poslovnu dokumentaciju koja se odnosi na broj zaposlenih i anga┼żovanih u odre─Ĺenom vremenskom periodu. Kako se ova dokumentacija nalazi u posjedu tu┼żene, Sud je primjenom ─Źlana 102. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH imao osnova da nalo┼żi tu┼żenoj da u svrhu vje┼íta─Źenja dostavi odre─Ĺenu dokumentaciju. Tu┼żena je imala pravo shodno stavu 3. citiranog ─Źlana da uskrati podno┼íenje isprava iz zakonom propisanih razloga. Me─Ĺutim, ovo pravo tu┼żena nije iskoristila nego je pasivnim dr┼żanjem, izbjegavanjem postupanja po nalogu Suda, djelimi─Źnim ispunjenjem i davanjem nerelevantnih opravdanja, zloupotrebljavala ─Źinjenicu da je u isklju─Źivom posjedu tra┼żene dokumentacije. Izbjegavaju─çi dostaviti tra┼żenu dokumentaciju bez kori┼ítenja prava da uskrati┬á podno┼íenje isprave┬á na zakonit┬á na─Źin, tu┼żena se nije savjesno koristila pravima koja su joj priznata zakonom, a ┼íto je bila du┼żna prema odredbi ─Źlana 14. citiranog Zakona.
Zloupotreba procesnih prava postoji kada stranka koristi svoja procesna prava da bi odugovla─Źila postupak ili ┼íikanirala svog protivnika, pa i sud. Stoga je i drugostepeno vije─çe zaklju─Źilo da sve okolnosti konkretnog slu─Źaja ukazuju da je tu┼żena zloupotrijebila prava priznata procesnim zakonom i da je pobijano rje┼íenje o nov─Źanom ka┼żnjavanju pravilno i zakonito.

(Rje┼íenje vije─ça Apelacionog odjeljenja broj: S1 3 P022591 19 G┼ż od 14.02.2019. g.)

 

<----->

Presu─Ĺena stvar
Nema uslova za primjenu instituta res judicata u slu─Źaju kada je pravosna┼żno okon─Źan spor u kome je poni┼ítena odluka poslodavca po tu┼żbi jednog zaposlenika, niti su ostvarene zakonske pretpostavke za odbacivanje tu┼żbe drugog zaposlenika usmjerene na poni┼ítenje iste odluke, jer ne postoji identitet parni─Źnih stranaka.

Iz obrazlo┼żenja:
Iz predmeta spisa proizilazi da su konkretni spor i parnica koja je pravosna┼żno okon─Źana pod brojem S 1 P 028623 18 P proiza┼íli iz istog ┼żivotnog doga─Ĺaja i da su zasnovani na istom osnovu. Nadalje, proizilazi da je pravosna┼żno okon─Źani spor pokrenuo ┼á. S. i da u ovom sporu nije u─Źestvovala tu┼żiteljica kao stranka, pa time nije ostvaren prvi uslov za postojanje presu─Ĺene stvari, a to je identitet stranaka. Stoga okon─Źanje ovog spora nema uticaja na tu┼żiteljicu bez obzira ┼íto je i njena tu┼żba usmjerena protiv istog tu┼żenog i ┼íto se tu┼żbeni zahtjevi djelimi─Źno podudaraju. Ovo iz razloga jer se pravosna┼żnost presude ne odnosi na tre─ça lica ukoliko nisu univerzalni ili singularni nasljednici parni─Źnih stranaka na koje je pre┼ílo pravo ili obaveza ili presude.
Iz predmeta proizlazi da ne postoji ni identitet tu┼żbenih zahtjeva. Naime, i tu┼żiteljica i ┼á. S. osporavali su istu odluku o imenovanju na mjesto urednika Dokumentarnog savremenog programa, ali su osporavali i odluku o odbijanju ┼żalbe. Prvostepeni sud je kod utvr─Ĺivanja identiteta tu┼żbenih zahtjeva propustio cijeniti da se drugi dio tu┼żbenog zahtjeva odnosi na razli─Źite drugostepene odluke i da se ne radi o istom zahtjevu.
Kod utvr─Ĺenja da je osporavana odluka o imenovanju poni┼ítena pravosna┼żnom odlukom i da je nalo┼żeno ponovo provo─Ĺenje postupka izbora, prvostepeni sud je cijenio postojanje pravnog interesa tu┼żiteljice za vo─Ĺenje parnice. Postojanje pravnog interesa cijeni se samo kod tu┼żbi za utvr─Ĺenje kako je to propisano ─Źlanom
21. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH. Tu┼żba za za┼ítitu prava iz radnog odnosa je preobra┼żajnog karaktera, dakle radi se o konstitutivnoj tu┼żbi za ─Źije podno┼íenje nije uslov postojanje pravnog interesa, niti se njena dozvoljenost cijeni iz tih razloga.
Budu─çi da propuste prvostepenog suda drugostepeno vije─çe ne mo┼że otkloniti, to je primjenom ─Źlana 194. stav 1. ta─Źka 2. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH ┼żalba uva┼żena, pobijano rje┼íenje ukinuto i predmet vra─çen na ponovno odlu─Źivanje.
U ponovnom postupku prvostepeni sud ─çe zakazati glavnu raspravu, provesti usvojene dokaze i donijeti meritornu odluku, imaju─çi u vidu da je nakon podno┼íenja konkretne tu┼żbe prestala va┼żnost odluke o imenovanju ─Źije se poni┼ítenje tra┼żi, te cijene─çi razloge za osporavanje zakonitosti odluke o ┼żalbi ─Źije poni┼ítenje tu┼żiteljica tako─Ĺer zahtijeva.

(Rje┼íenje vije─ça Apelacionog odjeljenja broj: S1 3 P 028650 19 G┼ż od 03.09.2019. g.)

<----->

 

Dopuštenost revizije

Zakon o izvr┼ínom postupku isklju─Źio je mogu─çnost izjavljivanja revizije, pa u postupku provedenom primjenom odredbi citiranog Zakona, nema mjesta ocjeni ispunjavanja uslova za izjavljivanje revizije propisanih odredbama Zakona o parni─Źnom postupku.

Iz obrazlo┼żenja:
Postupak odre─Ĺivanja privremene mjere radi obezbje─Ĺenja nenov─Źanog potra┼żivanja se provodi primjenom odredbi ─Źlana 247. do 256. Zakona o izvr┼ínom postupku pred Sudom BiH. Stoga se i u pogledu ulaganja pravnih lijekova izjavljenih protiv rje┼íenja Suda, saglasno odredbi ─Źlana 253. navedenog Zakona, imaju primijeniti odredbe Zakona o izvr┼ínom postupku. Naime, protiv rje┼íenja sudije pojedinca donesenih na osnovu odredbi Zakona o izvr┼ínom postupku pred Sudom BiH mogu se izjaviti ┼żalba i prigovor (ako je rje┼íenje o izvr┼íenju doneseno na osnovu vjerodostojne isprave), kako to propisuje odredba ─Źlana 11. navedenog Zakona.
U predmetnom slu─Źaju, tu┼żitelj je na rje┼íenje drugostepenog vije─ça Suda BiH izjavio reviziju ÔÇô vanredni pravni lijek smatraju─çi da je revizija dopu┼ítena u smislu odredbe ─Źlana 204. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH jer ozna─Źena vrijednost spora u vrijeme podno┼íenja tu┼żbe iznosi 31.050,00 KM, odnosno da je ispunjen uslov iz ─Źlana 204. stav 3. istog Zakona ÔÇô radi pravne prakse.
Prema shvatanju revizionog vije─ça, revident gubi iz vida da se radi o rje┼íenju za odre─Ĺivanje privremene mjere obezbje─Ĺenja nenov─Źanog potra┼żivanja koji postupak se vodi prema odredbama Zakona o izvr┼ínom postupku pred Sudom BiH.
Odredba ─Źlana 12. Zakona o izvr┼ínom postupku pred Sudom BiH jasno propisuje da u izvr┼ínom postupku i postupku obezbje─Ĺenja, revizija i ponavljanje postupka nisu dopu┼íteni, osim kada se ponavljanje postupka tra┼żi u slu─Źaju iz ─Źlana 51. stav 6. navedenog Zakona.
Dakle, u konkretnom slu─Źaju, obzirom da je izjavljivanje vanrednog pravnog lijeka isklju─Źeno navedenom zakonskom odredbom, to reviziono vije─çe nije niti cijenilo dopu┼ítenost revizije u smislu odredbe ─Źlana 204. stav 2. i 3. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH, pa su stoga navodi tu┼żene o nedopu┼ítenosti izjavljene revizije osnovani u cijelosti.
Radi izlo┼żenog, odlu─Źeno je kao u izreci rje┼íenja primjenom odredbe ─Źlana 214. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja broj: S1 3 P 032804 19 Rev od 13.11.2019. g.)

 

<----->

 

Na sjednici Gra─Ĺanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH odr┼żanoj dana 9.10.2019. g., zauzet je i usvojen

 

PRAVNI STAV

“Tu┼żitelj je prekludiran tu┼żbom u pogledu ozna─Źavanja vrijednosti spora ako se tu┼żbeni zahtjev ne odnosi na nov─Źani iznos. Tako nazna─Źenu vrijednost spora ovlašten je mijenjati samo sud, pod uslovima propisanim odredbom ─Źlana 321. stav (3) ZPP.”

 

Broj predmeta: 65 0 P 115867 19 Rev

 

<----->

 

 

─îlan 217. stav 1. i 2. Zakona o parni─Źnom postupku

PROCESNO JE OVLAŠTENJE DRUGOSTEPENOG SUDA DA CIJENI POTREBU ODR┼ŻAVANJA RASPRAVE PRED TIM SUDOM.

 

Iz obrazlo┼żenja:

Neosnovano revident navodi da je drugostepena presuda nezakonita jer je donesena bez odr┼żavanje rasprave u smislu ─Źlana 217. ZPP-a.

U odnosu na ovaj prigovor revidentu se ukazuje da drugostepeni sud odlu─Źuje o ┼żalbi u sjednici vije─ça ili na osnovu odr┼żane rasprave, kako je propisano ─Źlanom 217. stav 1. ZPP-a. Kad vije─çe drugostepenog suda cijeni da je radi pravilnog utvr─Ĺivanja ─Źinjeni─Źnog stanja potrebno da se pred drugostepenim sudom utvrde nove ─Źinjenice ili izvedu novi dokazi ili ponovo izvedu ve─ç izvedeni dokazi, zakazat ─çe raspravu u smislu odredbe iz ─Źlana 217. stav 2. ZPP-a, što u konkretnom slu─Źaju nije bili potrebno. Iz sadr┼żaja i smisla navedene zakonske odredbe proizilazi da drugostepeni sud ima procesno ovlaštenje, a ne obavezu zakazivanja rasprave, zbog ─Źega su neosnovani navodi tu┼żenog kojima ukazuje na nezakonitost pobijane presude iz tih razloga.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj: 49 0 Rs 026963 15 Rev od 10.05.2018. g.)

 

 

<----->

 


─îlan 247. stav 2. u vezi sa ─Źlanom 301b. Zakona o parni─Źnom postupku

 

NEDOZVOLJENA JE REVIZIJA KOJU JE IZJAVILA STRANKA PRAVNA OSOBA PUTEM ZAKONSKOG ZASTUPNIKA – DIREKTORA, KOJI NEMA POLO┼ŻEN PRAVOSUDNI ISPIT.

 

Iz obrazlo┼żenja:

U konkretnom slu─Źaju prvotu┼żeni je podnio reviziju putem punomo─çnika –direktora i glavnog generalnog inspektora koji je po Zakonu o unutrašnjim poslovima Federacije BiH (Sl. novine F BiH broj 49/05) ovlašten ga zastupati.

Me─Ĺutim, kako zakonski zastupnik prvo-tu┼żenog nema polo┼żen pravosudni ispit (dokaz o navedenom nije dostavio ni nakon poziva suda), a što je uslov koji zakonski zastupnik mora imati za podnošenje revizije u smislu naprijed citirane odredbe ─Źlana 301b. stav 2. ZPP, to je revizija nedozvoljena prema odredbi ─Źlana 247. stav 2. ZPP.

Prvo-tu┼żeni je dana 19.12.2017. g. dostavio sudu punomo─ç za advokata S.S. za zastupanje u revizijskom postupku od 20.03.2017. g. i reviziju sa─Źinjenu po ovom punomo─çniku.

 

Me─Ĺutim, revizija koju je prvo-tu┼żeni izjavio putem punomo─çnika advokata S.S. nije blagovremena.

Naime, advokat S.S. nije zastupao prvo-tu┼żenog tokom postupka, nego mu je punomo─ç prvo- tu┼żeni dao nakon što je primio drugostepenu presudu, pa se rok za podnošenje revizije ra─Źuna od dana prijema drugostepene presude od strane prvo-tu┼żenog li─Źno.

Kako je prema podacima u spisu prvo-tu┼żeni drugostepenu presudu primio dana 08.03.2017. g., a reviziju putem punomo─çnika advokata je izjavio dana 19.12.2017. g. (preporu─Źenom pošiljkom) to je revizija predata sudu izvan roka za izjavljivanje revizije od trideset dana propisanog ─Źlanom 237. stav 1. ZPP, pa je ista neblagovremena.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Rs 400752 17 Rev od 15.03.2018. g.).

 

<----->

 


─îlan 16. stav 1. i 2. Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 4a. ta─Źka 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba
─îlan 3., ─Źlan 12. stav 3., ─Źlan 14., ─Źlan 16. i ─Źlan 17. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH

KONA─îNA ODLUKA VLADE FEDERACIJE BIH O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJVANJE SE NE MO┼ŻE PREISPITIVATI U PARNI─îNOM POSTUPKU, JER PREMA ODREDBAMA ZAKONA O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA ZA TO PREISPITIVANJE NIJE PROPISANA SUDSKA ZAŠTITA.

Iz obrazlo┼żenja:

Imaju─çi u vidu navedene odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH i ─Źinjenice konkretnog predmeta, ovaj sud ocjenjuje da je jedina zaštita u postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i ─Źlanova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, koja je propisana Zakonom o imenovanju, prigovor koji mo┼że podnijeti bilo koje zainteresovano lice (ili ─Źlan javnosti) odgovornom javnom slu┼żbeniku, te postupak zaštite ljudskih prava pred Uredom Ombudsmena. Kontrola zakonitosti se kona─Źno završava upu─çivanjem nalaza i preporuka Ureda Ombudsmena Parlamentu Federacije BiH kao zakonodavnom tijelu, ─Źije zakone i propise izvršava Vlada Federacije BiH (tu┼żena u konkretnom slu─Źaju).

Prema tome nema osnova da se kona─Źna odluka o razrješenju, koja je objavljena u Slu┼żbenim novinama Federacije BiH, preispituje u parni─Źnom postupku, pošto odredbama navedenog zakona za to preispitivanje nije propisana sudska zaštita.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 235156 18 Rev od 20.12.2018. g.).

 

 

<----->

 

 

─îlan 61. a) do 61. f) Zakona o parni─Źnom postupku

PRVOSTEPENI SUD ZA RJEŠAVANJE SPORNOG PRAVNOG PITANJA RJEŠENJEM MO┼ŻE ODBITI PRIJEDLOG STRANKE KAO NEDOPUŠTEN, A PROTIV TOG RJEŠENJA NIJE DOZVOLJENA POSEBNA ┼ŻALBA, JER SE RADI O RJEŠENJU KOJIM SE UPRAVLJA POSTUPKOM.

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 32 0 Rs 311163 17 Spp od 20.12.2017. g.).

 

<----->

 

─îlan 1. i 16. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku

U POGLEDU POTRA┼ŻIVANJA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U ODNOSU NA OBVEZNIKA PLA─ćANJA OBAVEZE PO OSNOVU DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UTVR─ÉENIM SPORAZUMOM O PORAVNANJU I OBRO─îNOJ OTPLATI DUGA KOJIM OVAJ PRIZNAJE DUGOVANJA PREMA ZAVODU IZ OVOG OSNOVA I OBAVEZUJE SE DA ─ćE NAVEDENI IZNOS ISPLATITI TU┼ŻITELJU PREDSTOJI SUDSKA NADLE┼ŻNOST.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 68 0 Ps 020137 15 Rev od 19.12.2017. g.).

 

<----->

 

─îlan 56. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku

PRAVNA KVALIFIKACIJA SPORA JE PRETPOSTAVKA PO KOJEM ─ćE SE ZAKONU OCJENJIVATI PRIGOVOR ZASTARE.
AKO JE SPOR VO─ÉEN KAO MJENI─îNO-PRAVNI, PRIMJENJIVAT ─ćE SE ODREDBE ZAKONA O MJENICI, A AKO JE POTRA┼ŻIVANJE ZASNOVANO NA UGOVORNOM ODNOSU I AKO JE SPOR VO─ÉEN KAO GRA─ÉANSKO-PRAVNI SPOR, ZA OCJENU
PRIGOVORA O ZASTARI RELEVANTNE SU ODREDBE ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA – POSTUPCI SU ODVOJENI I NE MOGU SE KOMBINOVATI.
PREINAKA TU┼ŻBE PROMJENOM ISTOVJETNOSTI ZAHTJEVA, NA NA─îIN DA JE PROMJENJENA PRAVNA KVALIFIKACIJA SPORA IMA ZA POSLJEDICU DA SE TU┼ŻBA SA RANIJIM ZAHTJEVOM SMATRA POVU─îENOM I PARNICA U POGLEDU TOG ZAHTJEVA GASI.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 51 0 P 089300 16 Rev od 16.03.2017. g.).

 

<----->─îlan 318. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku

KADA TU┼ŻITELJ U TU┼ŻBI POSTAVI SAMO TU┼ŻBENI ZAHTJEV KOJI JE NENOV─îANI I U TU┼ŻBI OZNA─îI VRIJEDNOST SPORA, A NAKNADNO POSTAVI I NOV─îANI ZAHTJEV I OBA ZAHTJEVA SE ZASNIVAJU NA ISTOJ ─îINJENI─îNOJ I PRAVNOJ OSNOVI, VRIJEDNOST SPORA SE ODRE─ÉUJE ZBIROM OZNA─îENE VRIJEDNOSTI SPORA I NOV─îANOG TU┼ŻBENOG ZAHTJEVA KOJI JE NAKNADNO POSTAVLJEN.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 51 0 P 066747 15 Rev od 15.06.2017. g.).

 

 

<----->

 

─îlan 54. i 67. stav 1. ta─Źka 7. Zakona o parni─Źnom postupku

POSTOJANJE PRAVNOG INTERESA JE PROCESNA PRETPOSTAVKA ZA DOPUŠTENOST MERITORNOG SU─ÉENJA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU U ODRE─ÉENOJ PRAVNOJ STVARI, A NE MATERIJALNO-PRAVNA PRETPOSTAVKA ZA USVAJANJE ILI ODBIJANJE TU┼ŻBENOG ZAHTJEVA.
SUD MO┼ŻE ISPITIVATI POSTOJANJE PRAVNOG INTERESA ZA PODNOŠENJE TU┼ŻBE ZA UTVR─ÉENJE SAMO PRIJE DONOŠENJA ODLUKE O TU┼ŻBENOM ZAHTJEVU. U ┼ŻALBENOM POSTUPKU TAJ PRIGOVOR JE ISKLJU─îEN.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 53 0 P 009463 15 Rev 2 od
09.06.2016. g.)

 

<----->

 

─îlan 155. Zakona o parni─Źnom postupku

OKOLNOST DA SE STRANKA NE SLA┼ŻE SA POTPUNIM I JASNIM NALAZOM I MIŠLJENJEM VJEŠTAKA NIJE RAZLOG DA SUD U SMISLU ODREDBE ─îLANA 155. STAV 3. ZPP ODREDI DRUGOG VJEŠTAKA.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 36 0 P 000439 14 Rev od 12.05.2016. g.)

 

<----->

 

─îlan 186. stav 1. i ─Źlan 189. Zakona o parni─Źnom postupku

AKO JE SUD U SKLADU SA ODREDBOM ─îLANA 186. STAV 1. ZPP ODLU─îIO DA PRESUDU DOSTAVI STRANCI NA NA─îIN PREDVI─ÉEN ODREDBAMA TOG ZAKONA O DOSTAVI, ONDA SUD NIJE OVLAŠTEN DA SAM ODRE─ÉUJE PO─îETAK ROKA ZA PODNOŠENJE PRAVNOG LIJEKA, JER JE PO─îETAK TOG ROKA ODRE─ÉEN IMPERATIVNOM ODREDBOM ─îLANA 189. ZPP.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 64 0 P 021466 13 Rev od 25.08.2016. g.)

 

 

<----->

 

 

─îlan 221. Zakona o parni─Źnom postupku

 

KOEFICIJENT SLO┼ŻENOSTI POSLOVA UTVR─ÉUJE SE U ODGOVARAJU─ćEM IZVORU RADNOG PRAVA (GKU, PRAVILNIK O RADU, UGOVOR O RADU ITD.) PA UTVR─ÉIVANJE OVOG KOEFICIJENTA U SUDSKOM POSTUPKU JE U DOMENU PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, A NE UTVR─ÉIVANJE ─îINJENICA.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 58 0 Rs 038208 14 Rev od 14.01.2016. g.)

 

 

<----->

 

 

─îlan 56. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku

IZMIJENJENO SHVATANJE TU┼ŻITELJA ILI SUDA O TOME KOJE BI PRAVNE PROPISE TREBALO PRIMIJENITI PRILIKOM RJEŠAVANJA TU┼ŻBENOG ZAHTJEVA SAMO PO SEBI NE PREDSTAVLJA PREINAKU TU┼ŻBE.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 32 0 Ps 002298 14 Rev od 14.07.2015. g.)

 

<----->

 

PRAVNI STAVOVI USVOJENI U POSTUPKU RJEŠAVANJA SPORNIH PRAVNIH PITANJA
─îlan 61. a) do 61. f) Zakona o parni─Źnom postupku

 

U PARNICAMA POVODOM TU┼ŻBENOG ZAHTJEVA ZAPOSLENICE ZA ISPLATU NOV─îANE NAKNADE ZA VRIJEME TRUDNI─îKOG BOLOVANJA U SLU─îAJU KADA KANTON NIJE DONIO PROPIS KOJIM SE URE─ÉUJE NAKNADA UMJESTO PLA─ćE ┼ŻENI-MAJCI U RADNOM ODNOSU ZA VRIJEME DOK ODSUSTVUJE SA POSLA RADI TRUDNO─ćE, PORO─ÉAJA I NJEGE DJETETA, ZAPOSLENICA-MAJKA ZA VRIJEME PORODILJNOG ODSUSTVA OSTVARUJE PRAVO NA NAKNADU PLA─ćE U SKLADU SA ─îLANOM 47. STAV 1. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU F BIH.

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 56 0 Rs 052400 16 Spp od 20.04.2016. g.)

 

<----->

 

1. UGOVORI O KREDITU ZAKLJU─îENI IZME─ÉU FIZI─îKIH LICA I BANAKA U ŠVICARSKIM FRANCIMA, ─îIJA JE ISPLATA IZVRŠENA U KM, U KOJOJ VALUTI SE VRŠI OTPLATA ANUITETA I PLA─ćANJE KAMATA, PREDSTAVLJAJU UGOVORE SA VALUTNOM KLAUZULOM.

2. ZAKONOM O DEVIZNOM POSLOVANJU U FBIH PREDVI─ÉENA JE MOGU─ćNOST ZAKLJU─îENJA OVAKVIH UGOVORA IZME─ÉU DOMA─ćIH FIZI─îKIH LICA I BANAKA, PA SE NE RADI O NIŠTAVOM PRAVNOM POSLU U SMISLU ─îLANA 103. I 105. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA.

3. ODREDBA UGOVORA O KREDITU KOJA SE ODNOSI NA PROMJENLJIVU KAMATNU STOPU KOJA SADR┼ŻI TA─îNO ODRE─ÉENJE FIKSNOG I VARIJABILNOG DIJELA KAMATNE STOPE JE DOVOLJNO ODREDIVA S ASPEKTA PREDMETA OBAVEZE, PA NE PREDSTAVLJA NIŠTAVU ODREDBU U SMISLU ─îLANA 47. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA.

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 58 0 P 135023 16 Spp od 25.05.2016. g.)

 

<----->

 

POLICIJSKI SLU┼ŻBENICI MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA POSAVSKOG KANTONA, NEMAJU PRAVO NA ISPLATU RAZLIKE MANJE ISPLA─ćENE PLA─ćE U ODNOSU NA VISINU PLA─ćE KOJA JE REGULISANA ODREDBAMA ZAKONA O PLA─ćAMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLU┼ŻBENIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE.

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 25 0 Rs 039917 16 Spp od 09.06.2016. g.)

 

<----->

 

DA JE SMRT STRANKE PRIJE UTU┼ŻENJA NEDOSTATAK KOJI SE NE MO┼ŻE OTKLONITI I DA SE TU┼ŻBA U TAKVOM SLU─îAJU TREBA ODBACITI BEZ POZIVANJA NA URE─ÉENJE.

DA U SLU─îAJU POSTOJANJA NU┼ŻNOG SUPARNI─îARSTVA SMRT JEDNE OD STRANAKA NA ISTOJ STRANI, A PRIJE UTU┼ŻENJA, DOVODI DO NEUREDNOSTI CIJELE TU┼ŻBE I DA SE ISTA TREBA ODBACITI U CIJELOSTI.

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 535313 16 Spp od 23.09.2016. g.)

 

<----->

 

1. PRAVNE POSLJEDICE POKRETANJA POSTUPKA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE NASTUPAJU DANOM STUPANJA NA SNAGU ODLUKE O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA KONFEKCIJA
„BORAC“ D.D. TRAVNIK.
2. SVI POSTUPCI IZVRŠENJA KOJI SU POKRENUTI PRIJE STUPANJA NA SNAGU ODLUKE O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA „BORAC“
D.D. TRAVNIK SE NASTAVLJAJU.
3. PRIJEDLOZI ZA POKRETANJE POSTUPKA IZVRŠENJA PODNIJETI NAKON STUPANJA NA SNAGU ODLUKE O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA „BORAC“ D.D. TRAVNIK ─ćE SE ODBACITI.
4. U SITUACIJI DA NADLE┼ŻNI ORGAN VLASTI POSTUPI U SKLADU SA STAVOM
2. ─îLANA 10. ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI, A NAD IMOVINOM DRUŠTVA SA VE─ćINSKIM U─îEŠ─ćEM DR┼ŻAVNOG KAPITALA KOJE SE KONSOLIDUJE JE U TOKU POSTUPAK PRINUDNOG IZVRŠENJA, SUD BI MOGAO SPROVODITI IZVRŠENJA NA NOV─îANIM POTRA┼ŻIVANJIMA ODNOSNO NA RA─îUNIMA IZVRŠENIKA, OSIM NA TZV. „NAMJENSKOM RA─îUNU“ OTVORENOM U TOKU TRAJANJA POSTUPKA KONSOLIDACIJE.
5. U SITUACIJI KADA DRUŠTVO SA VE─ćINSKIM U─îEŠ─ćEM DR┼ŻAVNOG KAPITALA ZA KOJE JE DONIJETA ODLUKA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI NE ZAPO─îNE IZMIRIVATI SVE SVOJE TEKU─ćE FINANSIJSKE OBAVEZE U ROKU OD 60 DANA OD DANA DONOŠENJA ODLUKE IZ STAVA 1. (PROPISANO ─îLANOM 8. TA─îKA 5. ZAKONA), A NADLE┼ŻNI ORGAN VLASTI NE DONESE ODLUKU KOJOM STAVLJA VAN SNAGE SVOJU ODLUKU O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI DRUŠTVA, PO PRIJEDLOZIMA ZA DOZVOLU IZVRŠENJA, KOJI SU PODNIJETI NAKON ISTEKA NAVEDENOG ROKA, UKOLIKO PODNOSILAC PRIJEDLOGA DOKA┼ŻE DA JE ROK ISTEKAO, A IZVRŠENIK NIJE ZAPO─îEO DA

IZMIRUJE SVE SVOJE TEKU─ćE FINANSIJSKE OBAVEZE, SUD ─ćE POSTUPITI NA NA─îIN KAKO JE TO PROPISANO ZAKONOM O IZVRŠNOM POSTUPKU

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije BiH br. 51 0 Rs 068824 16 Spp od 30.09.2016. g.)

 

<----->

 

ODREDBE ─îL. 23. I 59. PRAVILNIKA UNIS ENERGETIKE D.O.O. SARAJEVO I ODREDBA ─îL. 31. TARIFNOG PRAVILNIKA IZ SEPTEMBRA 2013.GODINE, KOJE REGULIŠU PLA─ćANJE „FIKSNOG TROŠKA“ PRIMJENJIVE SU DO DANA 04.01.2016.GODINE KADA JE POSTUPAJU─ćI PO RJEŠENJU KONKURENCIJSKOG VIJE─ćA, UNIS ENERGETIKA TE ODREDBE I UGOVORE O ISPORUCI TOPLOTNE ENERGIJE STAVILA VAN PRIMJENE.

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije BiH br. 51 0 Mal 106961 16 Spp od 30.09.2016. g.)

 

 

<----->

 

PRODAJA NEKRETNINE SE SMATRA NEUSPJELOM AKO NA ZAKAZANO RO─îIŠTE ZA JAVNU PRODAJU NE PRISTUPI NIJEDAN PONU─ÉA─î, AKO SU NA ODR┼ŻANOM RO─îIŠTU DATE PONUDE KOJE SE NE MOGU UZETI U RAZMATRANJE (─îLAN 89. STAV 2. I 4 ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU)14, I AKO PONU─ÉA─î ODUSTANE OD PONUDE, PA ─ćE, SHODNO TOME, SUD ZAKAZATI SLJEDE─ćE RO─îIŠTE (DRUGO ILI TRE─ćE) ZA PRODAJU NEKRETNINE. ME─ÉUTIM, SUD ─ćE U TOKU CIJELOG POSTUPKA NASTOJATI DA SE POSTIGNE NAJVIŠA TR┼ŻIŠNA VRIJEDNOST I IZBJEGNE VELIKI I NEPOTREBNI PAD VRIJEDNOSTI, PA ─ćE PRILIKOM DONOŠENJA ZAKLJU─îKA O PRODAJI U SMISLU ODREDABA 89. I 90. ZIP-A, A IMAJU─ćI U VIDU VISINU POTRA┼ŻIVANJA KOJE SE NAMIRUJE I UTVR─ÉENU VRIJEDNOST NEKRETNINE, U SVAKOM KONKRETNOM SLU─îAJU CIJENITI DA LI NEKRETNINA MO┼ŻE BITI PRODATA ZA PONU─ÉENU CIJENU, PA AKO TO NE UTVRDI, PROGLASIT ─ćE PRODAJU NEUSPJELOM.

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije BiH br. 28 0 I 052479 16 Spp od 05.12.2016. g.)

 

 

<----->

 

MJENICA, KOJA NIJE PROTESTIRANA IAKO SADR┼ŻI KLAUZULU „BEZ PROTESTA“ NE SMATRA SE VJERODOSTOJNOM ISPRAVOM.

 

(Odluka Vrhovnog suda Federcije BiH broj: 22 0 I 031405 16 Spp od 05.12.2016. g.)

 

 

<----->

 

 

─îlan 102. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku

NE MO┼ŻE SE TU┼ŻITELJU STAVITI NA TERET DA DOKAZUJE ─îINJENICE KOJE BI TU┼ŻBENI ZAHTJEV ─îINILE NEOSNOVANIM.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 23 0 P 003798 14 Rev od 05.02.2015. g.)

 

<----->

 

─îlan 126. Zakona o parni─Źnom postupku

POSTOJANJE ADEKVATNE UZRO─îNOSTI IZME─ÉU POSTUPKA LJEKARA, ODNOSNO MEDICINSKOG OSOBLJA I ŠTETE UVIJEK DOKAZUJE TU┼ŻITELJ, ODNOSNO OŠTE─ćENI.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 43 0 P 019379 13 Rev od 23.03.2015. g.)

 

<----->

 

─îlan 127. Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 195. i 201. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima

KAD SUD ODLU─îUJE O VISINI NAKNADE ŠTETE PREMA SVOJOJ OCJENI U SMISLU ─îLANA 127. ZPP-a TADA U POGLEDU VISINE ŠTETE NE PRIMJENJUJE PRAVILO O TERETU DOKAZIVANJA.

 

Iz obrazlo┼żenja:

Ne mogu se prihvatiti tvrdnje tu┼żenog da drugostepeni sud kad je rješavao njegovu ┼żalbu propustio sankcionisati pogrešnu primjenu ─Źl. 127. ZPP kroz navode da na okolnosti visine štete tu┼żitelji nisu provodili dokaze i da je osnovom pravila o teretu dokazivanja prema ─Źl. 126. ZPP tu┼żbeni zahtev za štetu na ime tu─Ĺe njege i pomo─çi trebalo odbiti. Protivno tome, drugostepeni sud je izveo pravilan zaklju─Źak da je bilo mjesta da o visini naknade te štete prvostepeni sud odlu─Źi prema svojoj ocjeni, osnovom ovlasti iz ─Źl. 127. ZPP. Tada u pogledu visine iznosa isklju─Źuje se primjena pravila o teretu dokazivanja (─Źl.126. ZPP), a kojem bi ina─Źe bilo mjesta da nema ovlaštenja iz ─Źl. 127. ZPP. Naime, osnovanost tu┼żbenog zahtjeva za naknadu materijalne štete za tu─Ĺu njegu i pomo─ç proizilazi iz ─Źl. 195. ZOO, jer su dokazane ─Źinjenice o teškom tjelesnom ošte─çenju tu┼żiteljice D.G. i njenoj invalidnosti od 90% i da po izlasku (18.02.2008.g.) iz bolnice joj je svakodnevno potrebna tu─Ĺa njega i pomo─ç, kao i u ─Źemu se ista sastoji. Troškovi tu─Ĺe njege i pomo─çi su materijalni troškovi nastali za one usluge ošte─çenom licu koje omogu─çavaju zadovoljenje njegovih osnovnih bioloških potreba ako navedene potrebe ne mo┼że sam zadovoljiti usljed invalidnosti.

Ta─Źno je da na okolnosti cijene tih materijalnih troškova tu┼żiteljica nije provodila dokaze (npr. potvrdu ili cjenovnik odgovaraju─çe ustanove koja pru┼ża ovaj vid usluga), me─Ĺutim visinu te štete, zbog njene prirode nije mogu─çe izraziti sasvim preciznim mjerilima, odnosno mogla bi se utvrditi samo sa nesrazmjernim teško─çama. Po mišljenju i ovog suda, drugostepeni sud je u smislu ─Źl.
127. ZPP, prema svom li─Źnom iskustvu, op─çem ┼żivotnom iskustvu, te pravilima logi─Źkog mišljenja, visinu odmjerio adekvatno stvarnom stanju troškova usluga mjese─Źno nemedicinskog lica u skladu sa obimom tu─Ĺe njege i pomo─çi koju je potrebno ukazati pet sati dnevno tu┼żiteljici D.G. (po 400 KM),
koja je starosne dobi preko 67 godina. Ta naknada rezultat je logi─Źnog odmjeravanja koja omogu─çava zadovoljenje njezinih osnovnih bioloških potreba (uzimanje hrane, obla─Źenje i svla─Źenje, li─Źna higijena, vršenje redovnih fizioloških potreba, kretanje uz pomo─ç osoba odnosno invalidskih pomagala), pa su neosnovani prigovori revidenta o nepravilnosti i nezakonitosti pobijane presude kroz navode o previsoko odmjernoj naknadi te štete.

Tako─Ĺe, nisu prihvtljivi prigovori tu┼żenog u odnosu na odluku o naknadi nematerijalne štete po osnovu naro─Źito teškog invaliditeta, jer priznavanje ovog prava tu┼żitelju J.G. zasniva se na ─Źl. 201. st. 3. ZOO. Ta─Źno je da na okolnosti promjena u kvaliteti ┼żivota, tu┼żitelj nije saslušan kao stranka, me─Ĺutim visinu te štete, zbog njene prirode nije mogu─çe izraziti sasvim preciznim mjerilima, odnosno mogla bi se utvrditi samo sa nesrazmjernim teško─çama (osje─çaji tu┼żitelja prema stanju u kojem se nalazi njegova supruga), pa su ni┼żestepeni sudovi pravno utemeljeno odmjerili u smislu ─Źl. 127. ZPP
– prema svojoj ocjeni, odnosno li─Źnom i op─çem ┼żivotnom iskustvu i pravilima logi─Źkog mišljenja. Pošto se u pogledu visini te odštete isklju─Źuje primjena pravila o teretu dokazivanja iz ─Źl. 126. ZPP, to su neprihvatljivi prigovori revidenta o nepravilnosti i nezakonitosti pobijane presude. Tu┼żitelj je
predlo┼żio da se visina ove odštete utvrdi prema stavu sudske prakse, cijene─çi sve okolnosti konkretnog slu─Źaja. Protivno stanovištu revidenta, visina naknade (15.000,00 KM) rezultat je logi─Źnog odmjeravanja utemeljenog na prikupljenim pomo─çnim elementima (medicinske dokumentacije o neuropsihijatrijskim specijalisti─Źkim pregledima tu┼żitelja Jakova Grubiši─ça od 31.03.2008.g. i 10.10.2011.g.), a što je u skladu sa principima norme ─Źl. 127. ZPP o ─Źemu su ni┼żestepeni sudovi dali pravno utemeljene razloge kroz obrazlo┼żenje svojih presuda i materijalno pravnu odredbu ─Źl. 200. ZOO pravilno primjenili. Po ocjeni i ovog suda u kvaliteti ┼żivota ovog tu┼żitelja promjene postoje i koje opravdavaju dosu─Ĺenje naknade za duševne bolove u uslovima ┼żivotne zajednice sa suprugom koja je naro─Źito teškog invaliditeta, a prilikom odmjeravanja njene visine ni┼żestepeni sudovi su se kretali u okviru Orjentacionih kriterija o visini naknade nematerijalne štete ovog suda iz 2006.g. i sudske prakse u sli─Źnim slu─Źajevima.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 58 0 P 043889 13 Rev od 21.11.2014. g.)

 

<----->

 

─îlan 362. stav 1. ta─Źka 2. Zakona o parni─Źnom postupku u vezi sa ─Źlanom 393.

ODLUKA O TROŠKOVIMA PARNI─îNOG POSTUPKA U SLU─îAJU SUPARNI─îARSTVA ZAVISI OD OBLIKA SUPARNI─îARSTVA. OBI─îNI SUPARNI─îARI (─îLAN 362. STAV 1. TA─îKA 2. ZPP-a) PODMIRUJU SVOJE TROŠKOVE NA JEDNAKE DIJELOVE, JER JE SVAKI OBI─îNI FORMALINI SUPARNI─îAR SAMOSTALNA STRANKA U POSTUPKU. PREMA TOME, SUD TREBA ODLU─îITI O TROŠKOVIMA POSTUPKA KOJE PROTIVNA STRANKA SVAKOM SUPARNI─îARU TREBA ZASEBNO NADOKNADITI.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 044531 14 Rev od 14.07.2015. g.)

 

<----->

 

─îlan 396. stav 3. Zakona o parni─Źnom postupku ─îlan 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima ─îlan 28. stav 2. Zakona o izvršnom postupku

OBAVEZA NAKNADE PARNI─îNIH TROŠKOVA JE NOV─îANA OBAVEZA KOJA DOSPJEVA DONOŠENJEM ODLUKE NA KOJU JE PROTIVNA STRANA OBAVEZANA PLA─ćATI ZAKONSKU KAMATU OD DONOŠENJA ODLUKE DO ISPLATE.

 

Iz obrazlo┼żenja:

Tu┼żitelj osnovano ukazuje na nepravilnost odluke ni┼żestepenih sudova u pogledu zahtjeva za pla─çanje zakonskih zateznih kamata na dosu─Ĺene troškove parni─Źnog postupka, a iz slijede─çih razloga:

U odnosu na ovo, u revizijskom stadiju postupka sporno pravno pitanje, valja pomenuti da ZPP u dijelu kojim ure─Ĺuje parni─Źne troškove, ne sadr┼żi odredbu o zateznoj kamati. Obaveza naknade parni─Źnih troškova je nov─Źana obaveza, jer se sastoji u pla─çanju odre─Ĺene svote novca. Specifi─Źna je samo po tome što ne nastaje voljom stranaka nego na osnovu zakona i odlukom suda, ali se time ne mijenja njena priroda nov─Źane obaveze. Dakle, zakonska je obligacija, bez obzira što predstavljaju sporedno potra┼żivanje, te nema osnova za izuzimanje tih potra┼żivanja iz re┼żima ostalih nov─Źanih obaveza, pa se primenjuje pravilo o zateznoj kamati iz ─Źlana 277. stav 1. ZOO. Tom odredbom je propisano da du┼żnik koji zadocni sa ispunjenjem nov─Źane obaveze duguje, pored glavnice, i zateznu kamatu po stopi utvr─Ĺenoj zakonom. O naknadi parni─Źnih troškova (─Źlan 396. stav 1. ZPP) odlu─Źuje sud na odre─Ĺeni zahtjev stranke, koja je (stav 2. te odredbe) du┼żna da odre─Ĺeno navede troškove za koje tra┼żi naknadu. Podnošenjem takvog zahtjeva stranka poziva svog protivnika da ispuni zakonsku obavezu naknade parni─Źnih troškova i na taj na─Źin, u smislu ─Źlana 324. stav 2. ZOO, ispunjene su predpostavke za nastupanje du┼żni─Źke docnje. O tom zahtjevu, kako je to propisano ─Źlanom 396. stav 3. ZPP, sud odlu─Źuje u presudi ili rješenju kojim se završava postupak pred tim sudom. Zato je obaveza naknade parni─Źnih troškova dospjela danom donošenja odluke prvostepenog suda i od tada te─Źe obaveza na pla─çanje zatezne kamate na iznos parni─Źnih troškova koji je tom odlukom dosu─Ĺen.

Ovakav pravni zaklju─Źak ima uporište u ZIP koji sadr┼żi odredbu kojom je uredio pla─çanje zateznih kamata na troškove postupka. Naime, odredbom ─Źlana 28. stav 2. tog zakona propisano je “ako pla─çanje zateznih kamata na troškove postupka nije odre─Ĺeno ve─ç u samoj izvršnoj ispravi sud ─çe, na prijedlog tra┼żioca izvršenja, u rješenju o izvršenju odrediti naplatu tih kamata po propisanoj stopi od dana donošenja odluke odnosno zaklju─Źenja poravnanja do naplate.“

Imaju─çi u vidu da je tom zakonskom odredbom priznato pravo tra┼żiocu izvršenja na zakonske zatezne kamate na parni─Źni troškove i onda kad u izvršnoj ispravi nema odluke o pla─çanju zakonskih zateznih kamata na parni─Źne troškove, to s obzirom na takav sadr┼żaj citirane zakonske odredbe, koja je materijalno pravne prirode, iako se nalazi u okviru izvršnog procesnog zakona, opravdava i zahtjev za pla─çanje zakonskih zateznih kamata kada je podnesen prije donošenja izvršne isprave, kao što je slu─Źaj u ovom predmetu. Dakle, obaveza naknade parni─Źnih troškova je nov─Źana obaveza koja dospijeva donošenjem odluke na koju je protivna strana obavezna pla─çati zateznu kamatu od donošenja odluke do isplate. Stoga, tu┼żitelj u reviziji osnovano ukazuje da je odluka o kamati zasnovana na pogrešnoj primjeni ─Źlana 177. stav 1. ZPP (trošak postupka dospio zaklju─Źivanjem glavne rasprave).

Na osnovu svega izlo┼żenog valjalo je primjenom odredbe ─Źlana 250. stav 1. ZPP reviziju tu┼żitelja djelimi─Źno usvojiti i odlu─Źiti kao što je bli┼że navedeno u drugom stavu izreke ove presude, dok je primjenom odredbe ─Źlana 248. ZPP revizija tu┼żitelja u ostalom dijelu odbijena kao neosnovana (stav tri izreke ove presude), a revizija tu┼żenog u cijelosti kao neosnovana odbijena (stav prvi izreke ove presude).

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Rs 133319 13 Rev od 14.09.2015. g.)

 

 

<----->

 

 

Advokat ima pravo na naknadu troškova prevoza, odsustva iz advokatske kancelarije, dnevnica, te troškova obrazlo┼żenog podneska:

 


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vije─çu sastavljenom od sudija Amire Sadovi─ç kao predsjednice vije─ça, Slavice ─îuri─ç i Enise Bilajac, kao ─Źlanova vije─ça. u pravnoj stvari tu┼żitelja Zaštitni fond Federacije BiH Sarajevo, ul. ... koga zastupaju punomo─çnica K. J. i K. B. advokati iz C. protiv tu┼żenog J. E. iz B.. br. 12. koga zastupa punomo─çnik V.S. advokat iz B.K.. radi duga, vsp. 2.312,00 KM, odlu─Źuju─çi o reviziji tu┼żitelja protiv rješenja Kantonalnog suda u Biha─çu broj: 18 0 P 017598 14 G┼ż od 05.03.2014. g., u sjednici vije─ça odr┼żanoj dana 05.01.2016. g., donio je slijede─çe:

 

RJEŠENJE

Revizija se uva┼żava ni┼żestepena rješenja preina─Źavaju u odluci o troškovima postupka tako da se tu┼żeni obavezuje tuzitelju isplatiti na ime naknade troškova cijelog postupka ukupan iznos od 4.082.83 KM.

 

Obrazlo┼żenjePrvostepenom presudom Op─çinskog suda u B.K. broj: 18 0 P 017598 12 P od 31.10.2013. g. tu┼żeni je obavezan tu┼żitelju na ime regresnog duga isplatiti nov─Źani iznos od 2.312.00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 31.08.2007. g. pa do isplate, te nadoknaditi troškove parni─Źnog postupka u iznosu od 1.297.49 KM sa zakonskim zateznim kamatama po─Źev od presu─Ĺenja pa do isplate. Preko dosu─Ĺenog dijela zahtjeva za troškove postupka tu┼żitelj je odbijen.

Drugostepenim rješenjem Kantonalnog suda u Biha─çu broj: 18 0 P 017598 14 G┼ż od 05.03.2014. g. ┼żalba tu┼żenog je odbijena kao neosnovana i prvostepeno rješenje je potvr─Ĺeno, a zahtjev za naknadu troškova ┼żalbe u iznosu od 140.40 KM je odbijen.
Blagovremeno podnesenom revizijom tu┼żitelj pobija drugostepeno rješenje u odluci o troškovima postupka, sa prijedlogom da se revizija dopusti jer je od zna─Źaja za primjenu prava u drugim slu─Źajevima. Navedeni razlozi revizije su povreda postupka u─Źinjenih pred drugostepenim sudom, pogrešna primjena materijalnog prava, sa prijedlogom da se revizija uva┼żi na na─Źin da se dosude svi troškovi tu┼żitelja koji se odnose na sastav obrazlo┼żenog podneska od 16.11.2012 god. i troškova prevoza na prevoza na relaciji ─îapljina – Bu┼żim - ─îapljina i naknade za odsustvo iz advokatska kancelarije u vrijeme putovanja za 16 sati, kao i troškova sastava revizije u iznosu od 421,20 KM.


Odgovor na reviziju nije podnesen.


Ispituju─çi pobijanju presudu u granicama razloga iz revizije i po slu┼żbenoj du┼żnosti, u smislu odredbe ─îlana 241. Zakona o parni─Źnom postupku (u daljem tekstu ZPP-a), revizijski sud je odlu─Źio kao u izreci iz slijede─çih razloga:
Odlu─Źuju─çi o prijedlogu revidenta da se dopusti izvanredna revizija zbog zna─Źaja rješavanja sporog pravnog pitanja za druge slu─Źajeve. revizijski sud je ocjenio da je prijedlog osnovan.


─îl. 237 st.2 ZPP-a je propisano da revizija nije dopuštena ako je vrijednost pobijanog dijela pravomo─çne presude ne prelazi 10.000.00 KM. Po ovoj odredbi revizija nije dopuštena jer vrijednost pobijanog dijela pravomo─çnog rješenja ne prelazi propisani cenzus.
Me─Ĺutim. kako je ─Źlan 237 st.3 ZPP-a propisano da Vrhovni sud Federacije mo┼że dopustiti reviziju u svim predmetima ako ocjeni da bi odlu─Źivanje po reviziji bilo od zna─Źaja za primjenu prava u drugim slu─Źajevima, to je napravljen izuzetak od pravila iz st.2 Cl. 237 ZPP-a.
Upravo u konkretnom slu─Źaju imajuci u vidu praksu sudova da odbijaju zahtjeve stranaka da se nadoknade troškovi sastava obrazlo┼żenog podneska. naknade troškova prevoza (upotrebe vlastitog vozila) kada je punomo─çnik - advokat sa sjedistem advokatske kancelarije izvan sjedista suda, te kada odsustvuje iz kancelarije zbog dolaska na sud. ovaj sud nalazi da je pitanje od zna─Źaja za primjenu prava u drugim slu─Źajevima. pa je dopustilo raspravljanje o reviziji. iako je vrijednost pobijanog dijela pravomo─çne presude ispod propisanog cenzusa.
Revizija je osnovana.
Dakle, predmet spora (osim o glavnoj stvari) je odluka o troškovima postupka i to u dijelu kojim je pravomo─çnim rješenjem odbijen zahtjev tu┼żitelja koji se odnosi na troškove sastava obrazlozenog podneska od strane punomo─çnika - advokata. troškova prevoza od sjediSta kancelarije do sjedišta nadle┼żnog suda i naknade za odsustvo iz advokatskog ureda za vrijeme putovanja na su─Ĺenje.


Pravosna┼żnim rješenjem osporeni dio je odbijen uz obrazlo┼żenje da navedeni troškovi nisu bili potrebni za vo─Ĺenje parnice, a drugostepeni sud kada odlu─Źuje o ┼żalbi tu┼żitelja razloge proširuje i na ─Źinjenicu da je u mjestu nadle┼żnog suda bilo sedam advokata koji su mogli pru┼żiti pravnu zaštitu tu┼żitelju zbog ─Źega je izbor advokata izvan sjedišta suda li─Źni izbor tu┼żitelja koji ne mo┼że biti stavljen na teret tu┼żenoj strani.


Ovakav stav ni┼żestepenih sudova u odnosu na zahtjev tu┼żitelja za naknadu troškova postupka koje je imao anga┼żiranjem advokata ─Źije sjedište advokatske kancelarije je izvan sjedišta nadle┼żnog suda nije ispravan.
Naime. ─Źl. 300 i 301. ZPP-a propisano je pravo svake stranke da mo┼że poduzimati radnje li─Źno i preko punomo─çnika, a da punomo─çnik mo┼że biti advokat, advokatsko društvo (...).
Odredbom ─Źl. 383. ZPP-a je propisano da parni─Źne troškove cine izdaci ucinjeni u toku ili povodu postupka, te da obuhvacaju i nagradu za rad advokata i drugih osoba kojima zakon priznaje pravo na nagradu.
Cl. 387. st. 2. ZPP-a je propisano da nagrade i drugi troškovi advokata pripadaju advokatu ako su propisani tarifom za nagrade advokata ili za druge troškove.
C1. 31 Zakona o advokaturi Federacije BiH: je propisano da tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata odre─Ĺuje nagrade za rad i troškove nastale vršenjem advokatske djelatnosti (...).
Dakle, imaju─çi u vidu navedene zakonske odredbe koje propisuju pravo advokata na nagrade i naknadu troškova propisanih Tarifom. to je pogrešno primjenjeno materijalno pravo kada je drugostepeni sud odbio zahtjev tu┼żitelja za naknadu koja se odnosi na nagradu za obrazlo┼żeni podnesak. ali i naknadu putnih troškova za prevoz i odsustva za vrijeme putovanja.


Prema Cl. 13 st. 1 t─Ź 5b) Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata (dalje Tarife) advokatu pripada pravo na 50% nagrade za sastav obrazlo┼żenog podneska.
U konkretnom slu─Źaju tuzitelj je putem svog punomo─çnika- advokata dana 19.11.2012 god. doslavio dva podneska U jednom je predlo┼żio odgodu pripremnog ro─Źišta sa prijedlogom za mirno rješenje spora, a u drugom je dao obrazlo┼żeno o─Źitovanje na odgovor na tu┼żbu, sa obrazlo┼żenim prijedlogom za mirno rješavanje spora i ponudom za odustanak od zahtjeva za zakonske zatezne kamate.


U takvoj situaciji, budu─çi da sudovi nalaze da ovi podnesci nisu bili potrebni za vo─Ĺenje parnice, revizijski sud nalazi da takav stav nije u cjelosti osnovan. Naime, prijedlog za odlaganje pripremnog ro─Źišta kao podnesak ne spada u kategoriju obrazlo┼żenih podnesaka, ali je drugi podnesak koji je podnesen istog dana bio obrazlo┼żeni podnesak, jer se tu┼żitelj preko advokata njime o─Źitovao o razlozima odgovora na tu┼żbu, te je obrazlo┼żio prijedlog za sudsku nagodbu.
Stoga je zahtjev tu┼żitelja za nagradu za sastav obrazlo┼żenog podneska od 19.1 1.2012 god (podnesak pisan 16.11.2012) u visini 120.00 KM osnovan.


─îlan 31. Tarife je propisano pravo advokata na naknadu troškova svih stvarnih izdataka koji su bili potrebni za izvršenje povjerenih mu zadataka. Za obavljanje poslova izvan sjedišta advokatske kancelarije, advokatu pripada naknada putnih troškova za prevoz i dnevnice, a za upotrebu vlastitog automobila advokatu pripada nagrada od 35% va┼że─çe cijene benzina za svaki pre─Ĺeni kilometar. Ukoliko visina dnevnice nije posebno ugovorena, advokat ima pravo na dnevnicu u visini dnevnice sudije kantonalnog suda na podru─Źju gdje se nalazi advokatska kancelarija.

U konkretnom slu─Źaju advokat tu┼żitelja ima sjetiste kancelarije u ─îapljini, pa kako je na nadle┼żni Op─çinski sud u Bosanskoj Krupi pristupio na pripremno ro─Źište 23.05 2013. te na glavnu raspravu 12.09.2013 god., to mu pripadaju troškovi za upotrebu vlastitog automobila, ali i troškovi dnevnica.
Kako visina tih troškova obra─Źunatih u troškovniku koji je podnio punomo─çnik tu┼żitelja nije osporena, to je revizijski sud prihvatio osnovanom reviziju tu┼żitelja, te dosudio tu┼żitelju nadoknadu troškova prvostepenog postupka, uklju─Źuju─çi i nagradu za obrazlo┼żeni podnesak i naknadu troškova prvoza i dnevnica u visini od ukupno 3.521.23 KM.
Izra┼żeni stav je promjena dosadašnjeg stava o navedenom pravnom pitanju u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH br. AP-3310/14 od 27.10.2015 god.

Slijedom toga revizijski sud nalazi da je revizija tu┼żitelja osnovana, zbog ─Źega je primjenom ─Źl 250. st. 1. u vezi sa ─Źlanom 254. st. 1. i 4. ZPP-a reviziju uva┼żio ni┼żestepena rješenja preina─Źio i tu┼żitelju dosudio troškove cijelog postupka, shodno ─Źl. 397 st.2 ZPP-a. uklju─Źuju─çi i troškove sastava ┼żalbe od 140,40 KM i revizije u iznosu od 421.20 KM. Na taj na─Źin je tu┼żeni obavezan na naknadu troškova postupka od ukupno 4.082.83 KM.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH broj 18 0 P 017598 14 Rev od 05.01.2016.g.)

 

<----->

 

Propust u primjeni materijalnog prava nije osnov za donošenje dopunske presude

 

Propust u primjeni materijalnog prava kod odlu─Źivanja o troškovima parni─Źnog postupka ne predstavlja zakonom propisan osnov za donošenje dopunske presude, nego ┼żalbeni razlog za pobijanje pravilnosti i zakonitosti odluke u ovom dijelu.

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

Na prijedlog tu┼żitelja sud je donio dopunsko rješenje kojim je obavezao tu┼żenu da tu┼żiteljima nadoknadi troškove parni─Źnog postupka u ve─çem iznosu od dosu─Ĺenog, na osnovu utvr─Ĺenja da prilikom odlu─Źivanja o troškovima spora nije odlu─Źeno o zahtjevu tu┼żitelja za uve─çanom nagrade za svaku pojedinu radnju.

┼Żalba tu┼żene osnovano pobija dopunsko rješenje zbog pogrešne primjene odredbi parni─Źnog postupka. Naime, odredbe ─Źlana 159. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH propisuju donošenje dopunske presude ukoliko sud propusti da odlu─Źi o dijelu zahtjeva ili o svim zahtjevima o kojima se mora odlu─Źiti presudom. U konkrentom sporu tu┼żitelji su postavili zahtjev za naknadu troškova spora i o tom zahtjevu sud je donio odluku u presudi. ─îinjenica da nisu pravilno primijenjene odredbe materijalnog prava kod odlu─Źivanja o visini naknade, ne podrazumjeva da je sud propustio odlu─Źiti o jednom zahtjevu, kako su pogrešno zaklju─Źili tu┼żitelji, a prvostepeni sud prihvatio. Odlu─Źivanje o troškovima spora u domenu je primjene materijalnog prava, pa propusti u tom dijelu mogu biti samo ┼żalbeni razlozi, a nikako razlog za donošenje dopunske odluke.

Proizilazi da nisu bili ispunjeni procesni uslovi za donošenje dopunske odluke jer istom nije odlu─Źeno o propuštenom zahtjevu ve─ç je izvršena korekcija propusta u primjeni materijalnog prava kod odlu─Źivanja o postavljenom zahtjevu. Prvostepeni sud je propustio cijeniti ispunjenje zakonskih uslova za postupanje po zahtjevu tu┼żitelja, ali i ─Źinjenicu da je prije donošenja dopunskog rješenja ulo┼żena ┼żalba tu┼żitelja u kojoj je jedan od ┼żalbenih razloga identi─Źan razlogu za donošenje dopunske odluke. Ukazani propusti imali su za posljedicu pogrešnu primjenu odredbi 159. stav 1 u vezi sa 169. stav 1. citiranog zakona, usljed ─Źega je valjalo usvojiti ┼żalbu tu┼żene i dopunsko rješenje ukinuti, a odbiti ┼żalbu tu┼żitelja jer neosnovano potra┼żuju naknadu troškova za sa─Źinjavanje zahtjeva koji nije nu┼żan za vo─Ĺenje ove parnice.

Tek eliminisanjem iz pravnog ┼żivota dopunskog rješenja, stekli su se uslovi za preispitivanje prvostepene presude u dijelu o dluke o troškovima jer su na sasvim razli─Źit na─Źin odlu─Źile o troškovima ne samo u pogledu visine nego i utvr─Ĺenja na koju parni─Źnu stranku pada obaveza da ih nadoknadi.

 

(Presuda vije─ça Apelacionog odjeljenja Suda BiH broj: S1 3 P 009510 14 G┼ż od
08.12.2014. g.)


<----->

 

Nedozvoljenost revizije

 

Ukoliko stranka izjavi reviziju kad odluka o sporu zavisi od rješenja nekog materijalnog ili procesnog pitanja od zna─Źaja za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti u primjeni, du┼żna je ukazati na pravno pitanje zbog kojeg se revizija podnosi, uz navo─Ĺenje jasnih razloga, relevantnih propisa i drugih va┼że─çih izvora prava, u protivnom revizija je nedopuštena.

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

Tu┼żitelj se u reviziji poziva na primjenu odredbe ─Źlana 204. stav 3. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH zbog bitne povrede odredaba parni─Źnog postupka iz ─Źlana 176., 13., 191., 199., 188., 177., 178. i 121. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH i zbog pogrešne primjene materijalnog prava prvenstveno odredbi ─Źlana 3. i 7. Zakona o pla─çama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Stranke mogu u slu─Źajevima kada revizija nije dozvoljena prema odredbi ─Źlana 204. stav 2 navedenog zakona da podnesu reviziju protiv drugostepene presude ako smatraju da odluka u sporu zavisi od rješenja nekog materijalnopravnog ili procesnopravnog pitanja va┼żnog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni. U tom slu─Źaju, stranka treba odre─Ĺeno nazna─Źiti pravno pitanje zbog kojeg je podnijela reviziju uz odre─Ĺeno navo─Ĺenje propisa i drugih va┼że─çih izvora prava koji se na nju odnose, te izlo┼żiti razloge zbog kojih smatra da je ono va┼żno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

Tu┼żitelj je u ovoj pravnoj stvari izjavio reviziju radi povrede odredbi ─Źlana 176., ZPP-a pred Sudom BiH, ali nisu jasno i odre─Ĺeno postavio pravno pitanje o kojem revizijsko vije─çe treba da zauzme odgovaraju─çi pravni stav, iz kojih razloga je revizija nedopuštena.

 

(Rješenje vije─ça Apelacionog odjeljenja Suda BiH broj: S1 3 P 008476 14 Rev od
27.01.2015. g.)

 

<----->

 

Dopuštenost revizije zbog postavljanja pravnog pitanja

 

Revizija je dopuštena ako revident postavi pravno pitanje-da li je postupanje poslodavca koji je donio rješenje o nepla─çenom odsustvu na zahtjev supruge tu┼żitelja u vrijeme kada je ovaj bio u pritvoru suprotno procesnim pravilima upravnog postupka.
Pitanje momenta po─Źetka ra─Źunanja zatezne kamate na dosu─Ĺeni iznos naknade nematrijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode nije pravno pitanje o kome revizijsko vije─çe treba da zauzme stav u pogledu osiguranja jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

Kako odbijaju─çi dio tu┼żbenog zahtjeva ne prelazi iznos od 30.000,00 KM nego je manji (14.382,41 KM), to je tu┼żitelj smatraju─çi da odluka u sporu zavisi od rješenja nekog materijalnopravnog ili procesnopravnog pitanja va┼żnog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, nazna─Źio dva pitanja zbog kojih je podnio reviziju uz odre─Ĺeno navo─Ĺenje propisa i drugih va┼że─çih izvora prava, te je izlo┼żio razloge zbog kojih smatra da su ona va┼żna za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

Revizijsko vije─çe je zaklju─Źilo da zauzme svoj stav samo u pogledu pitanja da li odluka o nepla─çenom odsustvu koja je donesena u vrijeme tu┼żiteljevog boravka u pritvorskoj jedinici i to bez zahtjeva tu┼żitelja, mo┼że proizvesti pravno dejstvo koje se ogleda u uskra─çivanju prava tu┼żitelju zbog neosnovanog lišenja slobode na naknadu štete u vidu neispla─çenih pla─ça i za vrijeme trajanja nepla─çenog odsustva u iznosu od 13,352,41 KM.

Osnovano revident ukazuje na pogrešnu primjenu materijalnog prava od strane drugostepenog suda kada odbija tu┼żbeni zahtjev tu┼żitelja za naknadu štete usljed gubitka pla─çe za period od 01.02.2008. do 01.02.2009. g.. Iz stanja spisa i utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źnog stanja apelaciono vije─çe zaklju─Źuje da je nesporna ─Źinjenica da je tu┼żitelj u periodu od 10.12.2007. do 26.06.2008. g. bio lišen slobode na osnovu Rješenja o odre─Ĺivanju pritvora Suda BiH broj X-KRN-07/477 od 10.12.2007. g.. Tu┼żitelju je tako─Ĺer od strane Suda BiH dana 12.12.2007. g. Rješenjem broj X-KRN-07/477 izre─Źena mjera zabrane posjete od strane supruge, kao i zabrana obavljanja telefonskih razgovora sa suprugom i sestrom, a nakon ukidanja pritvora (26.06.2008. g.), istome je izre─Źena mjera zabrane kontaktiranja i sastajanja sa bivšim i sadašnjim uposlenicima Me─Ĺunarodnog aerodroma Sarajevo (poslodavac tu┼żitelja). Mjere zabrane su ostale na snazi sve do 12.05.2009. g. kada je donesena prvostepena presuda kojom je tu┼żitelj osolobo─Ĺen od optu┼żbe. Iz tog razloga, tu┼żitelj osnovano ukazuje da je rješenje o odobravanju nepla─çenog odsustva za period od 01.02.2008. do 01.02.2009. g. ništavo i isto nije moglo proizvoditi nikakvo pravno dejstvo. Pogrešan je shvatanje prvostepenog suda, koje kao pravilno prihvata drugostepeno vije─çe, da je tu┼żitelju na njegov zahtjev poslodavac odobrio nepla─çeno odsustvo u trajanju od 01.02.20108. do 01.02.2009. g. pri tome pozivaju─çi se na odredbu ─Źlana 47. Zakona o radu F BiH („Slu┼żbene novine F BiH“, br. 43/99,32/00 i 29/03). Naime, tu┼żitelj je bio zaposlenik JP Me─Ĺunarodni aerodrom Sarajevo i isti se u vrijeme odobravanja nepla─çenog odsustva nalazio u pritvorskoj jedinici. Odredba ─Źlana 47. Zakona o radu F BiH propisuje mogu─çnost dobivanja nepla─çenog odsustva na osnovu zahtjeva zaposlenika.

Postupak donošenja rješenja o nepla─çenom odsustvu, kao i donošenja nekih drugih rješenja proisteklih iz radnopravnog statusa je upravni postupak. Odredba ─Źlana 124. Zakona o upravnim postupku BiH (identi─Źna odredba Zakona o upravnom postupku F BiH) propisuje da u stvarima u kojima je po zakonu ili po prirodi stvari za pokretanje i vo─Ĺenje upravnog postupka potreban zahtjev stranke, nadle┼żni organ mo┼że pokrenuti i voditi postupak samo ako takav zahtjev postoji. Dakle, poslodavac je o tu┼żiteljevom zahtjevu za nepla─çeno odsustvo mogao odlu─Źivati samo ako je tu┼żitelj, kao zaposlenik, takav zahtjev podnio, jer o volji stranke zavisi ho─çe li radi ostvarivanja svojih prava tra┼żiti rješavanje odre─Ĺene upravne stvari. Zahtjev poslodavcu za nepla─çeno odsustvo mo┼że podnijeti isklju─Źivo tu┼żitelj koji je zaposlenik istog, a ne njegova supruga, jer samo on ima svojstvo stranke u toj upravnoj stvari. U toku postupka je utvr─Ĺeno da je supruga podnijela zahtjev direktoru tu┼żitelja i da je isti donio rješenje o nepla─çenom odsustvu zaposleniku koji je u tom momentu bio u pritvorskoj jedinici, a zbog mjera zabrane nije mogao niti kontaktirati sa svojom suprugom, kao ni sa zaposlenicima gdje je bio zaposlen. Stoga takvo postupanje poslodavca koje je protivno procesnom pravilu upravnog postupka (postupanje u upravnim stvarima po zahtjevu stranke) dovodi do povrede postupka zbog ─Źega se doneseno rješenje o nepla─çenom odsustvu mora smatrati ništavim. Isto je moglo biti konvalidirano naknadno da je tu┼żitelj na njega pristao, o ─Źemu u spisu nema nikavih dokaza. U predmetnoj svari je o─Źigledno da poslodavac nije mogao odlu─Źivati o zahtjevu lica koje nema svojstvo stranke (supruga tu┼żitelja), a tako─Ĺer iz razloga du┼żine trajanja pritvora (26.06.2008. g.) kao i mjere zabrane kontaktiranja tu┼żitelju sa svim zaposlenicima JP Me─Ĺunarodni aerodrom Sarajevo (12.05.2009. g.), pa stoga nije moglo do─çi ni do konvalidacije rješenja o nepla─çenom odsustvu. Kako se radi o ništavom rješenju, to nisu pravilna zaklju─Źenja ni┼żestepenih sudova da je tu┼żitelj u navedenom periodu iskoristio pravo iz radnog odnosa na rad bez naknade pla─çe tako da sva njegova prava iz rada i po osvu rada miruju kao što je i pravo na isplatu pla─çe i pravo na priznavanje prava sta┼ża osiguranja. Na povredu materijalnog prava tu┼żitelj je i u ┼żalbi osnovano ukazivao. Stoga je i odlu─Źeno kao u prvom stavu izreke presude te tu┼żitelju na ime naknade štete za navedeni period primjenom odredbe ─Źlana 154. Zakona o obligacionim odnosima dosu─Ĺen ukupan iznos od 13.352,41 KM. Navedeni iznos je utvr─Ĺen na osnovu nalaza ura─Ĺenog od strane vještaka finansijske struke na koji prvotu┼żena nije imala primjedbi. Tu┼żitelju su na pojedina─Źne mjese─Źne iznose naknade pla─çe dosu─Ĺene zakonske zatezne sa rokom dospje─ça kao u izreci presude primjenom odredbe ─Źlana 277. Zakona o obligacionim odnosima.

Kako je osnovan zahtjev za isplatu neispla─çenih pla─ça za period od 01.02.2008. do 01.02.2009. g., to je po shvatanju apelacionog vije─ça osnovan i zahtjev tu┼żitelja da se obave┼że drugotu┼żeni da za navedeni period izvrši u Mati─Źnoj evidenciji pod mati─Źnim brojem 0001157569420, te li─Źnim brojem 1506957174358 izvrši upis sta┼ża osiguranja. Obrazlo┼żenje drugostepenog vije─ça kojim se prihvata obavezivanje drugotu┼żene da tu┼żitelju izvrši upis sta┼ża osiguranja za period od 02.02.2009. do 21.06.2010. g. ovo vije─çe prihvata u cjelosti jer je rezultat pravilne primjene odrebe ─Źlana 441. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku BiH (u daljem tekstu ZKP BiH). Navedena odredba propisuje da se licu kome je zbog neosnovane osude ili neosnovanog lišenja slobode prestao radni odnos ili svojstvo osiguranika socijalnog osiguranja, priznaje radni sta┼ż, odnosno sta┼ż osiguranja kao da je bio na radu za vrijeme za koje je zbog neopravdane osude ili neosnovanog lišenja slobode sta┼ż izgubilo. U sta┼ż se ura─Źunava i vrijeme nezaposlenosti do koje je došlo zbog neopravdane osude ili neosnovanog lišenja slobode, a koja nije nastala krivnjom te osobe. Navedena odredba omogu─çava ošte─çenom licu otklanjanje svih štetnih posljedica za gubitak prava iz radnog odnosa. Iz stanja spisa proizlazi da se tu┼żitelj obra─çao drugotu┼żenoj za priznanje sta┼ża osiguranja za period od 01.02.2008. do 21.06.2006. g., dakle obuhva─çen je bio i period za koji mu je ovom presudom utvr─Ĺeno pravo na priznanje sta┼ża osiguranja. Drugotu┼żeni je odbio da na osnovu pismenog obra─çanja tu┼żitelja prije podnošenja tu┼żbe za navedeni period tu┼żitelju prizna sta┼ż osiguranja. Kako se radi o situaciji da drugotu┼żeni nije priznao sta┼ż osiguranja na osnovu odredbe ─Źlana 441. stav 1. ZKP BiH, to je priznanje sta┼ża nastupilo po sili zakona, jer smisao navedene zakonske odredbe jeste da se sudska zaštita ostvari bez prethodnog vo─Ĺenja upravnog postrupka. Pravilan je stav drugostepenog vije─ça kada odbija tu┼żitelja sa zahtjevom za obavezivanje drugotu┼żenog da izvrši uplatu doprinosa na iznos pla─ça od 36.176,57 KM, jer to proizlazi iz pravilne primjene materijalnog prava tj. odredbe ─Źlana 441. stav 4. ZKP BiH. Radi gore izlo┼żenog, odlu─Źeno je kao u prvom stavu izreke presude primjenom odredbe ─Źlana 208. stav 2., a u vezi sa ─Źlanom 216. stav
1. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH.

Revizijsko vije─çe zaklju─Źuje da pitanje momenta po─Źetka ra─Źunanja zatezne kamate na dosu─Ĺeni iznos naknade nematrijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode nije pravno pitanje o kome revizijsko vije─çe treba da zauzme stav u pogledu osiguranja jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, pa je iz toga zaloga revizija i odba─Źena kao nedopuštena primjenom odredbe ─Źlana
208. stav 2., a u vezi sa ─Źlanom 214. stav 5. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH.

Tu┼żitelj u obrazlo┼żenju navedenog pravnog pitanja isti─Źe da je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava u smislu ─Źlana 178. ZPP i nepravilne primjene odredaba ─Źlana 200. Zakona o obligacionim odnosima u vezi sa ─Źlanom 277. ZOO i ─Źlanom 394. ZOO iz razloga što je sud zakonsku zateznu kamatu pogrešno dosudio po─Źev od dana presu─Ĺenja umjesto od dana podnošenja tu┼żbe. Pri tome se poziva na izra┼żeni stav u odluci Ustavnog suda BiH broj AP- 2141/05 od 20.102006. g.. Analiziraju─çi navedenu odluku Ustavnog suda, apelaciono vije─çe zaklju─Źuje da je Ustavni sud u predmetnoj odluci utvrdio kršenje prava na pravi─Źno su─Ĺenje iz ─Źlana II/3e) Ustava BiH i ─Źlana 6. stav 1. Evropske konvencije ali iz razloga što je Vrhovni sud Federacije BiH osporenom presudom proizvoljno tuma─Źio pravo i arbitrarno odbio da primjeni obavezno pravno shvatanje Gra─Ĺanskog odijeljenja tog suda. U sudskoj praksi Suda BiH nema razli─Źite primjene pravnog stava u pogledu dosu─Ĺivanja zatezne kamate na iznose dosu─Ĺene nematerijalne štete. U svim slu─Źajevima do sada je primjenjen na─Źelni stav Saveznog suda, Vrhovnih sudova Republika i Autonomnih pokrajina, te Vrhovnog vojnog suda odr┼żanoj od 27. do 29. maja 1987. g., koji se odnosio na dospje─çe zakonske zatezne kamate na naknadu nematerijalne štete i koji glasi: „Zatezna kamata na pravi─Źnu nov─Źanu naknadu nematerijalne štete te─Źe od dana donošenja prvostepene presude kojom je naknada odre─Ĺena.
Prilikom odlu─Źivanja o visini pravi─Źne nov─Źane naknade sud ─çe uzeti u obzir i vrijeme proteklo od nastanka štete do donošenja odluke, ako du┼żina ─Źekanja na satisfakciju i druge okolnosti slu─Źaja to opravdavaju“.

Uporište za taj na─Źelni stav na─Ĺeno je u odredbi ─Źlana 200. ZOO uz isticanje argumenta da se visina pravi─Źne naknade odre─Ĺuje prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke. Obim takve satisfakcije, kao nov─Źane obaveze u smislu ─Źlana 394. ZOO, mo┼że biti poznat tek onda, kad je na pravno obvezuju─çi na─Źin izra┼żen u novcu, a što nikad ne mo┼że da bude ve─ç prilikom nastanka štete. Pravi─Źna nov─Źana naknada za nematerijalnu štetu prilikom prouzrokovanja štete još ne predstavlja nov─Źanu obavezu kao glavnicu (─Źlan 277. ZOO) izra┼żenu odre─Ĺenim brojem nov─Źanih jedinica, pa zato ni zatezna kamata do tada ne mo┼że te─çi. Taj broj nov─Źanih jedinica je u presudi odre─Ĺen nazivom „pravi─Źna nov─Źana naknada“ i zato zatezne kamate teku od donošenja prvostepene presude.

Iz gore navedenog ovo vije─çe zaklju─Źuje da navedeno pitanje ne predstavlja pravno pitanje u smislu odredbe ─Źlana 204. stav 3. i 4. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH, pa nije o istome niti odlu─Źivalo.

 

(Presuda vije─ça Apelacionog odjeljenja Suda BiH broj: S1 3 P 004127 15 Rev od
29.09.2015. g.)

 

<----->

 

Presu─Ĺena stvar

 

Ne radi se o presu─Ĺenoj stvari ako se kumulativno ne ispune tri uslova: identitet stranaka, identitet zahtjeva i identitet ─Źinjeni─Źnog osnova.

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

Prema ocjeni revizijskog vije─ça, suprotno navodima revidenta, drugostepena presuda nije donesena uz povredu odredaba parni─Źnog postupka, jer je rješavaju─çi ┼żalbu tu┼żene drugostepeno vije─çe, u smislu odredbe ─Źlana 188. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH, ocijenilo sve ┼żalbene navode koji su od odlu─Źnog zna─Źaja za ocjenu osnovanosti tog pravnog lijeka, a što je vidljivo iz razloga datih u obrazlo┼żenju pobijane presude. Pri tome uvjerenje o neosnovanosti ┼żalbenih prigovora drugostepeno vije─çe ovog suda je opravdalo jasnim, valjanim i potpunim razlozima koje kao pravilne prihvata i revizijsko vije─çe, jer isti nisu u suprotnosti sa izvedenim dokazima, te imaju uporište u odredbama materijalnog

prava, na koje se i pozvalo u obrazlo┼żenju pobijane presude. Stoga nije osnovan prigovor revidenta da je pred drugostepenim vije─çem ostvarena povreda odredaba parni─Źnog postupka u smislu odredbe ─Źlana 176. ZPP pred Sudom BiH.

Bez osnova je i prigovor o pogrešnoj primjeni materijalnog prava. Relevantna ─Źinjeni─Źna utvr─Ĺenja prvostepenog suda, koja je kao pravilna i potpuna prihvatilo i drugostepeno vije─çe, mogu se rezimirati na sljede─çi na─Źin: Tu┼żena je obavezana pravosna┼żnom presudom Osnovnog suda S. da RS-9/01 od 25.06.2001. g. da tu┼żitelju uspostavi sva prava iz radnog odnosa po─Źev od 23.11.2000. g.. U postupku prinudnog izvršenja tu┼żena je tu┼żitelju dana 10.04.2012. g. isplatila na ime pripadaju─çih naknada pla─ça iznos od 53.318,13 KM, dok je u odnosu na isplatu zakonskih zateznih kamata, izvršni postupak obustavljen.

Pravilno je shvatanje drugostepenog vije─ça da nema osnova prigovor presu─Ĺene stvari. Iz izreke presude broj RS-9/01 od 25.06.2001. g. jasno proizlazi da su rješenja tu┼żene broj 01/1-1019/00 od 23.11.2000. g. i broj 01/1-183 od 08.12.2000. g. poništena kao nezakonita, te nalo┼żeno tu┼żenom da tu┼żitelja vrati na posao i da mu uspostavi sva prava iz radnog odnosa po─Źev od 23.11.2000. g. pa do povrata. Navedenom odlukom nisu dosu─Ĺene tu┼żitelju zatezne kamate. I po shvatanju apelacionog vije─ça, pravilan je zaklju─Źak prvostepenog suda koje u cjelosti prihvata drugostepeno vije─çe, da se u predmetnom slu─Źaju ne radi o presu─Ĺenoj stvari, jer za isto je potrebno da se ispune tri uslova: da postoji identitet stranaka u istoj ili obrnutoj ulozi, da postoji identitet zahtjeva i da postoji identitet ─Źinjeni─Źnog osnova. U prethodnom ispitivanju tu┼żbe prvostepeni sud je iz stanja spisa utvrdio da nedostaje jedan od uslova za postojanje presu─Ĺene stvari, a to je da nedostaje identitet zahtjeva, jer nije donesena odluka o zahtjevu za isplatu kamata, što tu┼żena gubi iz vida. Naime, obustava izvršenja za prinudnu naplatu zateznih kamata nema karakter meritorne odluke, kako to pogrešno shvata tu┼żena. Odredba ─Źlana 217. stav 6., a u vezi sa sa stavom 5. Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH daje ovlaštenje tra┼żitelju izvršenja (tu┼żitelju u ovom slu─Źaju) da u posebnom postupku pred sudom ostvaruje druga davanja po osnovu mjese─Źne pla─çe koju bi ostvario da je radio. Stoga predmet tu┼żbenog zahtjeva u konkretnom slu─Źaju nije zahtjev koji ve─ç ranije pravosna┼żno i meritorno raspravljen, nego je to potpuno novi tu┼żbeni zahtjev proizašao iz postupka uspostavljanja prava iz radnog odnosa.

 

(Presuda vije─ça Apelacionog odjeljenja Suda BiH broj: S1 3 P 09309 15 Rev od
25.09.2015. g.)

 

<----->

 

 

─îlan 1. Zakona o parni─Źnom postupku

UKOLIKO JE PRETHODNO PROVEDEN UPRAVNI POSTUPAK KOJI JE PRAVOSNA┼ŻNO OKON─îAN BEZ ODRE─ÉIVANJA NOV─îANE NAKNADE ZA EKSPROPRISANE NEKRETNINE, NAKNADA SE ODRE─ÉUJE U VANPARNI─îNOM POSTUPKU, A AKO JE U PITANJU FAKTI─îKA EKSPROPRIJACIJA O PRAVU NA NAKNADU I VISINU NAKNADE SE ODLU─îUJE U PARNI─îNOM POSTUPKU.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 32 0 P 002384 12 Rev od 04.04.2013. g.).

 

<----->

 

─îlan 2. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 109. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima

OBAVEZU SUDSKOG NADZORA NAD NIŠTAVIM UGOVOROM NE TREBA SHVATITI KAO OVLAŠTENJE SUDA DA PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI U ODSUSTVU TAKVOG ZAHTJEVA IZREKOM PRESUDE UTVRDI NIŠTAVOST UGOVORA.
NADZORNA FUNKCIJA SUDA NAD EVENTUALNOM NIŠTAVOŠ─ćU UGOVORA IMA SE TUMA─îITI I PRIMIJENITI TAKO DA JE SUD U PARNICI RADI ISPUNJENJA ILI RASKIDA UGOVORA UVIJEK OVLAŠ─ćEN DA PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI PAZI NA NIŠTAVOST TOG UGOVORA ALI DA UTVR─ÉENJA NIŠTAVOSTI KAO PRETHODNO PITANJE, TADA PREDSTAVLJA DIO OBRAZLO┼ŻENJA ODLUKE O POSTAVLJENOM TU┼ŻBENOM ZAHTJEVU I NE UNOSI SE U IZREKU PRESUDE.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 39 0 P 009665 12 Rev od 29.07.2014. g.).

 

<----->

 

─îlan 28. stav 1., 30. stav 1., 32., 40. i 45. Zakona o parni─Źnom postupku

U SLU─îAJEVIMA KADA RADNIK PRAVNOG LICA IZ ─îLANA 5. STAV 3. ZAKONA O STE─îAJNOM POSTUPKU IMA PRAVOSNA┼ŻNOM PRESUDOM UTVR─ÉENA POTRA┼ŻIVANJA PREMA TOM PRAVNOM LICU, A STE─îAJNI POSTUPAK NIJE OTVOREN ZBOG TOGA ŠTO NIJE DAO SAGLASNOST FEDERALNI MINISTAR ENERGETIKE I RUDARSTVA I KADA JE POKRENUT IZVRŠNI POSTUPAK PROTIV FEDERACIJE BIH (KAO TRE─ćE OSOBE) SA POZIVOM NA ODREDBU ─îLANA 5. STAV 5. ZAKONA O STE─îAJNOM POSTUPKU STOJI OP─ćA MJESNA NADLE┼ŻNOST SUDA ZA SU─ÉENJE U OVIM SPOROVIMA U SMISLU ─îLANA 28. STAV 1. U VEZI SA ─îLANOM 30. STAV 1. ZPP-a.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 450420 14 R od 30.09.2014. g.).

 

<----->

 

─îlan 67. stav 1. ta─Źka 2. Zakona o parni─Źnom postupku u vezi sa ─Źlanom 115. Zakona o ste─Źajnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

ROK ZA PODNOŠENJE TU┼ŻBE PROPISAN ODREDBOM ─îLANA 115. ZAKONA O STE─îAJNOM POSTUPKU FEDERACIJE BiH JE PREKLUZIVAN PA PROPUŠTANJE ISTOG IMA ZA POSLJEDICU ODBACIVANJE TU┼ŻBE U SKLADU SA ODREDBOM ─îLANA 67. STAV 1. TA─îKA 2. ZAKONA O PARNI─îNOM POSTUPKU.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 64 0 Rs 025343 14 Rev od 02.09.2014. g.).

 

<----->

 

─îlan 7. stav 1., ─Źlan 123. i ─Źlan 207. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku

NALAZ I MIŠLJENJE VJEŠTAKA KOJI JE DAT ZA POTREBE KRIVI─îNOG POSTUPKA, KOJI JE RJEŠENJEM PARNI─îNOG SUDA UVRŠTEN U DOKAZNI MATERIJAL I KOJEG JE VJEŠTAK MEDICINSKE STRUKE NAVEO KAO SASTAVNI DIO DOKUMENTACIJE KOJU JE KORISTIO ZA POTREBE VJEŠTA─îENJA, NE PREDSTAVLJA NOVI DOKAZ VE─ć ELEMENT PROCESNE GRA─ÉE KOJI JE U SVOJOJ CJELINI OMOGU─ćIO VJEŠTAKU IZNOŠENJE POTPUNOG NALAZA I MIŠLJENJA.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 32 0 P 166922 13 Rev od 14.01.2014. g.).

 

<----->

 

─îlan 216. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku

ODREDBA ─îLANA 216. STAV 2. ZAKONA O PARNI─îNOM POSTUPKU NE NAME─ćE OBAVEZU DRUGOSTEPENOM SUDU DA U SVAKOM KONKRETNOM SLU─îAJU OD PRVOSTEPENOG SUDA PRIBAVI IZVJEŠTAJ O POVREDAMA ODREDABA PARNI─îNOG POSTUPKA I DA ZATRA┼ŻI DA SE RADI UTVR─ÉENJA TIH POVREDA SPROVEDU PROVJERE. STVAR JE OCJENE DRUGOSTEPENOG SUDA DA LI MU JE TAJ IZVJEŠTAJ POTREBAN DA BI MOGAO NA PRAVILAN I ZAKONIT NA─îIN ODGOVORITI NA ┼ŻALBENE PRIGOVORE KOJI SE ODNOSE NA POVREDE ODREDABA PRNI─îNOG POSTUPKA ILI DA BI MOGAO PRAVILNO ODLU─îITI DA LI POSTOJI NEKA POVREDA ODREDABA PARNI─îNOG POSTUPKA NA KOJU DRUGOSTEPENI SUD U SKLADU SA ODREDBOM ─îLANA 221. ZAKONA O PARNI─îNOM POSTUPKU U POSTUPKU PO ┼ŻALBI PAZI PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 68 0 P 000894 13 Rev od 16.01.2014. g.).

 

<----->

 

─îlan 255. ta─Źka 1. u vezi sa ─Źlanom 357. Zakona o parni─Źnom postupku

PRAVOSNA┼ŻNO ZAVRŠEN POSTUPAK MO┼ŻE SE NA PRIJEDLOG STRANKE PONOVITI SAMO AKO JE PRI DONOŠENJU ODLUKE SUDJELOVAO SUDIJA KOJI JE PO ZAKONU MORAO BITI IZUZET U SMISLU ODREDBE ─îLANA 357. TA─îKA 1. DO 4. ZAKONA O PARNI─îNOM POSTUPKU. POSTOJANJE DRUGIH OKOLNOSTI KOJE DOVODE U SUMNJU NEPRISTRASNOST SUDIJE PREDSTAVLJAJU RELATIVNI RAZLOG ZA IZUZE─ćE IZ ─îLANA 357. TA─îKA 5. ZAKONA O PARNI─îNOM POSTUPKU, KOJI NE MOGU BITI OSNOV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA UKOLIKO SUDIJA PRETHODNO NIJE BIO RJEŠENJEM IZUZET OD SU─ÉENJA.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 43 0 P 085814 14 Rev od 10.07.2014. g.).

 

<----->

 

─îlan 295. stav 2. i ─Źlan 378. ta─Źka 2. Zakona o parni─Źnom postupku

SMR─ćU STATUTARNOG ZASTUPNIKA PRAVNOG LICA NE PRESTAJE PUNOMO─ćJE ZA ZASTUPANJE NAVEDENOG PRAVNOG LICA DATO PUNOMO─ćNIKU ADVOKATU OD STRANE UMRLOG ZASTUPNIKA.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 68 0 Ps 008553 13 Rev od 14.01.2014. g.).

 

<----->

 

Dozvoljenost revizije protiv drugostepenog rješenja kojim je pravosna┼żno odlu─Źeno o prijedlogu za ponavljanje postupka

Usaglašeno pravno shvatanje:

"Protiv drugostepenog rješenja kojim je pravosna┼żno odlu─Źeno o prijedlogu za ponavljanje postupka revizija nije dozvoljena."

Obrazlo┼żenje:

Ponavljanje postupka je vanredni pravni lijek koji mogu podnijeti stranke protiv pravosna┼żne presude o kojem sud odlu─Źuje u formi rješenja. Zato se pitanje dozvoljenosti revizije protiv drugostepene odluke o prijedlogu za ponavljanje postupka cijeni prema odredbama ─Źlana 254. stav 1. i 2. Zakona o parni─Źnom postupku („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/03 do 61/13). Za primjenu navedenih zakonskih odredaba potrebno je da se kumulativno ispune dva uslova: da se radi o drugostepenom rješenju kojim se postupak pravosna┼żno završava i da bi u tom sporu revizija bila dozvoljena protiv pravosna┼żne presude.

Kako je prijedlog za ponavljanje postupka vanredni pravni lijek kojim se pobija pravosna┼żna odluka suda (bez obzira da li je postala pravosna┼żna u prvom ili drugom stepenu su─Ĺenja) postupak je pravosna┼żno završen odlukom koja je donesena u postupku ─Źije se ponavljanje tra┼żi, pa drugostepeno rješenje kojim je odlu─Źeno o prijedlogu za ponavljanje postupka (odbijanjem ili odbacivanjem prijedloga) nije rješenje kojim se postupak pravosna┼żno završava. Zato protiv drugostepenog rješenja kojim je pravosna┼żno odlu─Źeno o prijedlogu za ponavljanje postupka revizija nije dozvoljena.

 

Pravno shvatanje usvojeno na Panelu za ujedna─Źavanje sudske prakse iz gra─Ĺanske oblasti na kojem su u─Źestvovali predstavnici Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Br─Źko Distrikta BiH, odr┼żanom u Sarajevu 30.01.2014. g. u prostorijama Visokog sudskog i tu┼żila─Źkog vije─ça Bosne i Hrecegovine.

 

 

<----->

 

Kvalitativan uspjeh u parnici

„ U slu─Źaju kad je tu┼żeni osporavao osnov tu┼żbenog zahtjeva u cjelosti, zbog ─Źega su jedino nastali troškovi parni─Źnog postupka, tu┼żiocu se mogu priznati troškovi parni─Źnog postupka u cjelosti, nezavisno o visini zahtijevanog, a dosu─Ĺenog iznosa“.

 

Obrazlo┼żenje:

Budu─çi da sud u kona─Źnom, kod dosude troškova postupka uzima u obzir samo one troškove koji su bili potrebni radi vo─Ĺenja parnice i da o tome koji su troškovi bili potrebni kao i o njihovoj visini, odlu─Źuje ocjenjuju─çi bri┼żljivo sve okolnosti, u slu─Źaju kada je tu┼żeni u parnici osporavao osnov tu┼żbenog zahtjeva u cjelini, a za utvr─Ĺenje relevantnih ─Źinjenica u pogledu postojanja osnova za dosudu je bilo nu┼żno izvoditi odgovaraju─çe dokaze (npr. vješta─Źenje), sud, troškove vezano za izvo─Ĺenje tih dokaza, mo┼że dosuditi tu┼żiocu u punom iznosu, nezavisno od kona─Źnog uspjeha u parnici, odnosno od visine zahtijevnog i dosu─Ĺenog iznosa. Takvo postupanje, odnosno opravdanje za takvo postupanje je u zna─Źaju konkretnog dokaza za pravilno rješavanje spornog odnosa me─Ĺu strankama (jedino tim dokaznim sredstvom stranka je pred sudom mogla dokazati bitne ─Źinjenice za usvajanje tu┼żbenog zahtjeva) i okolnosti da je tu┼żeni tu┼żbeni zahtjev osporavao u potpunosti, odnosno da je u postupku osporio postojanje pravnog osnova temeljem kojeg tu┼żilac tra┼żi da mu sud pru┼żi zahtijevanu pravnu zaštitu (u slu─Źaju kada se radi o zahtjevu za naknadu štete to bi bio jedan od tri kumulativno tra┼żena uslova za dosudu : štetna radnja, uzro─Źno posljedi─Źna veza i šteta). Osim toga, primjena pravila o procesnom prebijanju troškova u slu─Źaju djelimi─Źnog uspjeha stranaka u sporu mogla bi dati nepravi─Źne rezultate u parnicama za naknadu nematerijalne štete, jer cilj naknade nematerijalne štete nije restutucija i izjedna─Źavanje štete i naknade ve─ç satisfakcija, zadovoljenje i ubla┼żavanje bolova i patnje i zavisi od okolnosti slu─Źaja, a odmjerava se (naj─Źeš─çe) prema slobodnoj ocjeni i njena visina nije poznata ni sudu u momentu podnošenja tu┼żbe.

 

(Pravno shvatanje usvojeno na Panelu za ujedna─Źavanje sudske prakse iz gra─Ĺanske oblasti na kojem su u─Źestvovali predstavnici Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Br─Źko Distrikta BiH, odr┼żanom u Sarajevu 30.01.2014. g. u prostorijama Visokog sudskog i tu┼żila─Źkog vije─ça Bosne i Hrecegovine.)

 

<----->

 

Troškovi privremenog zastupnika

„Privremeni zastupnik ima pravo na naknadu troškova u vezi sa zastupanjem tu┼żenog ─Źije je boravište nepoznato, kao i da tra┼żi da tu┼żilac prethodno ove troškove predujmi i da mu ih naknadi. O tom zahtjevu nadle┼żan je da odlu─Źuje sud koji je odredio privremenog zastupnika.

Ovaj izdatak tu┼żilac mo┼że ostvariti prema tu┼żenom kao dio svojih ukupnih parni─Źnih troškova, srazmjerno uspjehu u sporu“.

Obrazlo┼żenje :

Institut privremenog zastupnika u parni─Źnom postupku ima svrhu u ostvarenju na─Źela zaštite subjektivnih prava zagarantovanih najvišim pravnim aktima. Me─Ĺutim, da bi se zaštitili i interesi protivne strane (kojoj se privremeni zastupnik postavlja), a kod toga da privremeni zastupnik u principu mo┼że biti svako lice koje prema va┼że─çem procesnom zakonu u parni─Źnom postupku mo┼że biti i punomo─çnik, pitanje naknade troškova privremenog zastupnika treba riješiti shodnom primjenom odredaba Zakona o parni─Źnom postupku koje propisuju troškove obezbje─Ĺenja dokaza. Prema tome, troškove vezano za zastupanje tu┼żenog po privremenom zastupniku, na prijedlog privremenog zastupnika prethodno snosi tu┼żilac, a o zahtjevu privremenog zastupnika za naknadu troškova odlu─Źuje sud koji ga je i postavio. Ako je privremeni zastupnik tu┼żenom postavljen iz reda advokata, isti ima pravo na naknadu prouzrokovanih troškova na ime zastupanja tu┼żenog prema mjerodavnoj advokatskoj tarifi i troškovi koje je tu┼żilac prethodno snosio vezano za zastupanje tu┼żenog po privremenom zastupniku, ulaze u ukupne parni─Źne troškove tu┼żioca, a o tome da li ─çe ih u kona─Źnom snositi tu┼żeni, koga je zastupao privremeni zastupnik, odluku donosi sud, saglasno uspjehu stranaka u sporu.

 

 

(Pravno shvatanje usvojeno na Panelu za ujedna─Źavanje sudske prakse iz gra─Ĺanske oblasti na kojem su u─Źestvovali predstavnici Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Br─Źko Distrikta BiH, odr┼żanom u Sarajevu 30.01.2014. g. u prostorijama Visokog sudskog i tu┼żila─Źkog vije─ça Bosne i Hrecegovine.)

 

<----->

 

Naknada troškova u slu─Źaju smanjenja tu┼żbenog zahtjeva

Pravno shvatanje:

"Kod utvr─Ĺivanja naknade parni─Źnih troškova sud ─çe cijeniti povodom koga dijela tu┼żbenog zahtjeva su nastali troškovi u pojedinim fazama parnice, a obra─Źunat ─çe ih prema vrijednosti predmeta spora u tim fazama postupka".

 

Obrazlo┼żenje:

Obzirom da je obra─Źun naknade parni─Źnih troškova (prije svega troškova sudske takse i nagrade advokatu na ime zastupanja pred sudom) u direktnoj vezi sa vrijednoš─çu predmeta spora (koja, u situaciji kada se tu┼żbeni zahtjev odnosi na nov─Źani iznos, predstavlja taj iznos), svaka promjena visine tu┼żbenog zahtjeva, pa tako i smanjenje ima uticaj na dosudu troškova parni─Źnog postupka koje stranka opredijeljeno u parnici zahtijeva. To zna─Źi da je sud, u slu─Źaju da je tu┼żilac u toku postupka smanjio tu┼żbeni zahtjev koji je nov─Źano izra┼żen, kod obra─Źuna i dosude troškova parni─Źnog postupka, du┼żan da vodi ra─Źuna o vrijednosti predmeta spora koja egzistira u vrijeme preduzimanja svake procesne radnje pred sudom za koju stranka tra┼żi naknadu, odnosno da, kao osnovu za obra─Źun naknade u pogledu procesnih izdataka koje je stranka imala prije smanjenja tu┼żbenog zahtjeva uzima vrijednost predmeta spora u tom periodu (dakle, prije smanjenja tu┼żbenog zahtjeva), a nakon smanjenja tu┼żbenog zahtjeva da obra─Źun vrši prema vrijednosti predmeta spora koja postoji nakon smanjenja. Kada na takav na─Źin obra─Źuna visinu troškova koje stranka ima pravo potra┼żivati, odluku o troškovima postupka sud ─çe donijeti cijene─çi uspjeh stranke u sporu i to tako da za sve procesne izdatke u─Źinjene prije smanjenja tu┼żbenog zahtjeva uspjeh cijeni dovode─çi u korelaciju visinu tu┼żbenog zahtjeva prije smanjenja i kona─Źan uspjeh u parnici (visinu usvojenog tu┼żbenog zahtjeva), odnosno za sve izdatke za koje se naknada dosu─Ĺuje nastale poslije smanjenja tu┼żbenog zahtjeva, dovode─çi u vezu visinu tu┼żbenog zahtjeva nakon smanjenja i kona─Źan uspjeh stranke u parnici (visinu usvojenog tu┼żbenog zahtjeva).

 

(Pravno shvatanje usvojeno na Panelu za ujedna─Źavanje sudske prakse iz gra─Ĺanske oblasti na kojem su u─Źestvovali predstavnici Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Br─Źko Distrikta BiH, odr┼żanom u Sarajevu 30.01.2014. g. u prostorijama Visokog sudskog i tu┼żila─Źkog vije─ça Bosne i Hrecegovine.)

 

<----->

 

─îlan 32. Zakona o parni─Źnom postupku
ZA SU─ÉENJE U SPOROVIMA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG KLEVETE PROTIV RADIO TELEVIZIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO, NJENOG NOVINARA, GLAVNOG UREDNIKA I DIREKTORA POKRENUTOM PRED SUDOM PREMA PREBIVALIŠTU TU┼ŻITELJA, ZA SLU─îAJ IZAZIVANJA SUKOBA NADLE┼ŻNOSTI GDJE SE SMATRA DA JE MJESNO NADLE┼ŻAN SUD PREMA BORAVIŠTU, ODNOSNO SJEDIŠTU TU┼ŻENIH NADLE┼ŻAN JE I SUD PRED KOJIM JE POSTUPAK POKRENUT, ODNOSNO NA ─îIJEM PODRU─îJU JE ŠTETA NASTUPILA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 336946 13 R od 09.04.2013. god.)

 

<----->

 

─îlan 58. Zakona o parni─Źnom postupku
KADA TU┼ŻITELJ PODNESE TU┼ŻBU PROTIV NEPOSTOJE─ćEG PRAVNOG LICA (HZ HB), A U TOKU POSTUPKA TU┼ŻI POSTOJE─ćE PRAVNO LICE (FBiH) UMJESTO NEPOSTOJE─ćEG PRAVNOG LICA, ONDA SE NE RADI O PREINA─îENJU TU┼ŻBE, VE─ć URE─ÉENJU TU┼ŻBE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 58 0 Ps 013101 13 Rev 2 od 11.07.2013. god.)

 

<----->

 

─îlan 91. Zakona o parni─Źnom postupku
SADR┼ŻINU SUDSKE NAGODBE KAO IZVRŠNOG NASLOVA, ALI ISTOVREMENO I KAO GRA─ÉANSKOPRAVNOG UGOVORA NIJE OVLAŠTEN CIJENITI VJEŠTAK BILO KOJE STRUKE, PA NI VJEŠTAK FINANSIJSKE STRUKE, NEGO JE TO PRAVNO PITANJE KOJE JE U SUDSKOM POSTUPKU OVLAŠTEN CIJENITI ISKLJU─îIVO SUD.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 259793 12 Rev od 21.02.2013. god.)

 

<----->

 

─îlan 155. Zakona o parni─Źnom postupku
UKOLIKO VJEŠTAK DOSTAVI NALAZ I MIŠLJENJE, KOJI SU NEJASNI, NEPOTPUNI ILI PROTIVRJE─îNI SAMI SEBI ILI IZVEDENIM DOKAZIMA, SUD ─ćE POZVATI VJEŠTAKA DA IH DOPUNI, ODNOSNO ISPRAVI I ODREDITI ROK ZA PONOVNO DOSTAVLJANJE NALAZA I MIŠLJENJA. TEK UKOLIKO VJEŠTAK NI PO POZIVU SUDA NE DOSTAVI POTPUN I RAZUMLJIV NALAZ I MIŠLJENJE, SUD ─ćE UZ PRETHODNO IZJAŠNJENJE STRANAKA, ODREDITI DRUGOG VJEŠTAKA. U TOM SLU─îAJU, DAKLE IMA SE UZETI DA TAJ VJEŠTAK UOPŠTE NIJE NI OBAVIO VJEŠTA─îENJE, PA SE NOVOODRE─ÉENO VJEŠTE─îENJE IMA TRETIRATI KAO JEDINO VJEŠTA─îENJE PROVEDENO U TOKU POSTUPKA, A RANIJI NEPOTPUNI NALAZ I MIŠLJENJE NE MO┼ŻE SE CIJENITI KAO DOKAZ


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 58 0 P 047929 13 Rev od 06.06.2013. god.)

 

<----->

 

─îlan 193. stav 3. Zakona o parni─Źnom postupku
DRUGOSTEPENI SUD POTVR─ÉUJU─ćI PRVOSTEPENU PRESUDU NIJE DU┼ŻAN U IZRECI SVOJE ODLUKE PONOVITI SADR┼ŻAJ IZREKE PRVOSTEPENOG SUDA VE─ć JE PRAVILNO, BUDU─ćI DA JE U IZRECI PRVOSTEPENE PRESUDE KONKRETIZOVAN SADR┼ŻAJ TU┼ŻBENOG ZAHTJEVA KOJI JE USVOJEN, IZREKAO DA SE PRVOSTEPENA PRESUDA U TOM DIJELU POTVR─ÉUJE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 17 0 Ps 040864 12 Rev od 25.02.2013. god.)

 

<----->

 

─îlan 195. i ─Źlan 197. Zakona o parni─Źnom postupku
ISPRAVKOM SE NE MO┼ŻE MIJENJATI SADR┼ŻAJ IZREKE PRESUDE KADA JE ON REZULTAT (EVENTUALNE) POGREŠNE ODLUKE SUDA O OSNOVANOSTI TU┼ŻBENOG ZAHTJEVA, JER BI TO BILO PROTIVNO NA─îELU VEZANOSTI SUDA ZA PRESUDU OD DANA NJENOG DONOŠENJA, ODNOSNO PRAVNOG U─îINKA PRESUDE PREMA STRANKAMA OD DANA DONOŠENJA, ODNOSNO DOSTAVLJANJA (─îLAN 197. ZPP-a). POGREŠAN SADR┼ŻAJ VOLJE SUDA IZRA┼ŻENOG U TRENUTKU DONOŠENJA PRESUDE ODNOSNO POGREŠKE U SU─ÉENJU ISPRAVLJAJU SE PODNOŠENJEM PRAVNIH LIJEKOVA, A NE PODNOŠENJEM PRIJEDLOGA ZA ISPRAVKU PRESUDE.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 42 1 P 000635 11 Rev od 21.02.2013. god.)

 

<----->

 

─îlan 240. stav 1. ta─Źka 1. Zakona o parni─Źnom postupku
DRUGOSTEPENI SUD NE MO┼ŻE PO─îINITI POVREDU ODREDABA PARNI─îNOG POSTUPKA ZATO ŠTO NIJE SANKCIONISAO POVREDU KOJU JE U─îINIO PRVOSTEPENI SUD, AKO NA TU POVREDU NIJE UKAZANO U ┼ŻALBI, A NE RADI SE O POVREDI NA KOJU DRUGOSTEPENI SUD U POSTUPKU PO ┼ŻALBI PAZI PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 58 0 P 008318 12 Rev od 04.06.2013. god.)

 

<----->

 

─îlan 255. Zakona o parni─Źnom postupku
NAKON PROTEKA OBJEKTIVNOG ROKA OD 5 GODINA OD DANA PRAVOSNA┼ŻNSTI PRESUDE, NE MO┼ŻE SE TRA┼ŻITI PONAVLJANJE POSTUPKA IZ RAZLOGA PREDVI─ÉENIH U ODREDBI ─îLANA 255. STAV 1. TA─îKA 6. ZPP-a.
SAMO U SLU─îAJEVIMA IZ ─îLANA 255. STAV 1. TA─îKA 2. I 3. ISTOG ZAKONA NEMA OGRANI─îENJA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 46 1 P 001411 12 Rev od 07.02.2013. god.)

 

<----->

 


─îlan 22. Zakona o parni─Źnom postupku
KAD JE O SUKOBU NADLE┼ŻNOSTI IZMEDU ISTIH SUDOVA, POVODOM ISTOG PREDMETA, VEC ODLUCENO, PONOVNI PRIJEDLOG DA SE O ISTOM SUKOBU NADLE┼ŻNOSTI ODLUCI JE NEDOPUŠTEN.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 17 0 P 028676 12 R
od 22.05.2012. god.)

 

<----->

 

─îlana 50. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
NIJE RAZLOG ZA SVRSISHODNU DELEGACIJU OKOLNOST DA SUDOVI SA PODRU─îJA NEKOG DRUGOG KANTONA IMAJU RAZLICIT, I ZA STRANKU POVOLJNIJI, PRAVNI STAV O NEKOM PRAVNOM PITANJU U ODNOSU NA NADLE┼ŻNI SUD.

 

<----->

 

─îlan 54. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
KAD TU┼ŻBA ILI PROTIVTU┼ŻBA PORED DEKLARATORNOG SADR┼ŻI I KONDEMNATORNI ZAHTIJEV, TADA NEMA MJESTA NJENOM ODBACIVANJU U CIJELOSTI POZIVOM NA NEPOSTOJANJE PRAVNOG INTERESA ZA PODNOŠENJE DEKLARATORNE TU┼ŻBE.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 43 0 P 000155 11
Rev od 10.04.2012. god.)

 

<----->

 

─îlan 55. stav 4. Zakona o parni─Źnom postupku
SUD NE SMIJE, UKOLIKO USVOJI PRIMARNI ZAHTJEV, MERITORNO ODLUCITI I PRESUDOM ODBITI EVENTUALNI ZAHTJEV. AKO JE ZBOG NEDOSTATKA U SUDENJU KOJI SE ODNOSI SAMO NA ODLUKU O JEDNOM ZAHTJEVU, BILO PRIMARNOM ILI EVENTUALNOM, POTREBNO PONOVITI POSTUPAK PRED PRVOSTEPENIM SUDOM, TADA SE PRESUDA MORA UKINUTI U CIJELINI, S OBZIROM DA SU PRIMARNI I EVENTUALNI ZAHTJEV U SPECIFICNOJ ZAVISNOJ VEZI.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 70 0 Ps 000710 10
Rev od 30.11.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 55. stav 4. Zakona o parni─Źnom postupku
ODBIJANJE PRIMARNOG TU┼ŻBENOG ZAHTJEVA PRETPOSTAVKA JE ZA ODLUCIVANJE O EVENTUALNOM TU┼ŻBENOM ZAHTJEVU.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P 233834 12
Rev od 14.06.2012. god.)

 

<----->

 

─îlan 57. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
TU┼ŻITELJ JE PROMJENIO ISTOVJETNOST SVOG ZAHTJEVA KADA UMJESTO RVOBITNOG ZAHTJEVA ZA POVRAT DATOG U IZVRŠENJU RASKINUTOG UGOVORA ZAHTIJEVA NAKNADU ŠTETE ZBOG RASKIDA UGOVORA


Presuda Vrhovnog suda FBiH broj 32 0 Ps 079668 11 Rev od 17.01.2012. god.)

 

<----->

 

─îlan 67. stav 1. ta─Źka 2. Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 137. Zakona o radnim odnosima i pala─Źama slu┼żbenika organa uprave u F BiH
NA BLAGOVREMENOST TU┼ŻBE, KAO PROCESNU PRETPOSTAVKU ZA MERITORNO ODLUCIVANJE, SUD PAZI PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI, ALI U OKVIRU CINJENICNE GRADE IZNESENE OD STRANE PARNI─îNIH STRANAKA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 49 0 P 005720 11
Rev od 23.02.2012. god.)

 

<----->


─îlan 99. stav 1. ta─Źka 6., ─îlan 110. i ─îlan 207. stav 3. Zakona o parni─Źnom postupku
PRIGOVOR ZASTARE JE IZNESEN PRED PRVOSTEPENIM SUDOM I UKOLIKO GA JE TU┼ŻENI ISTAKAO U ZAVRŠNOJ RIJECI.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 70 0 P 000790 10
Rev od 03.11.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 102. stav 2. i ─îlan 207. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
POD NOVIM DOKAZOM SMATRA SE I DOKAZ KOJI JE NASTAO NAKON ŠTO JE GLAVNA RASPRAVA ZAKLJUCENA ALI POD USLOVOM DA SE ON ODNOSI NA CINJENICE KOJE SU POSTOJALE PRIJE ZAKLJUCENJA GLAVNE RASPRAVE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 32 0 Ps 094902 11
Rev od 02.02.2012. god.)

 

<----->

 

─îlan 126. Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 207. u vezi sa ─îlanom 173. Zakona o obligacionim odnosima

NARUCILAC I IZVODAC RADOVA ODGOVARAJU ZA ŠTETU PROUZROKOVANU RADOVIMA NA NEKRETNINI PO NACELU OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI, PA KADA SE TOKOM TIH RADOVA POJAVE OŠTECENJA NA SUSJEDNOJ NEKRETNINI PRETPOSTAVLJA SE DA SU ONA PROUZROKOVANA TIM RADOVIMA. TERET DOKAZIVANJA DA NE POSTOJI UZROCNA VEZA IZMEDU IZVODENJA RADOVA I NASTALE ŠTETE LE┼ŻI NA NARUCIOCU I IZVODACU RADOVA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 64 0 P 003141 11
Rev od 09.02.2012. god.)

 

<----->

 

─îlan 147. i ─îlan 155. stav 2. i ─îlan 217. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
UKOLIKO DRUGOSTEPENI SUD OCJENJUJE DA JE NALAZ I MIŠLJENJE VJEŠTAKA FINANSIJSKE STRUKE U POGLEDU NACINA OBRACUNA KAMATA NEJASAN ILI NEPOTPUN, TE MANJKAVOSTI VJEŠTACENJA OTKLONIT CE NA RASPRAVI, POZIVAJUCI VJEŠTAKA DA SVOJ NALAZ I MIŠLJENJE DOPUNI , ALI NIJE OVLAŠCEN DA SAM IZVRŠI OBRACUN KAMATA JER ZA TO NE POSJEDUJE STRUCNO ZNANJE.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 17 0 P 033346 11
Rev od 15.05.2012. god.)

 

<----->

 

─îlan 196. Zakona o parni─Źnom postupku
─îINJENICNI OSNOV SVAKE PRESUDE VEZUJE SE ZA STANJE SPORNOG MATERIJALNOPRAVNOG ODNOSA U VRIJEME ZAKLJUCENJA GLAVNE RASPRAVE PRED PRVOSTEPENIM SUDOM (VREMENSKE GRANICE PRAVOMOCNOSTI).


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 32 0 Ps 094902 11
Rev od 02.02.2012. god.)

 

<----->

 

─îlan 196. Zakona o parni─Źnom postupku
PRAVILO O SUBJEKTIVNIM GRANICAMA PRAVOMOCNOSTI ODREDUJE DA PRESUDA, U PRAVILU, MO┼ŻE VEZIVATI SAMO ONA LICA KOJIMA JE DATA MOGUCNOST DA U POSTUPKU SUDJELUJU, ODNOSNO DA PRESUDA DJELUJE SVOJOM PRAVOMO─îNOSTI SAMO U ODNOSU IZMEDU PARNI─îNIH STRANAKA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 58 0 P 001839 11
Rev od 31.01.2012. god.)

 

<----->

 

─îlan 240. stav 1. i 3. Zakona o parni─Źnom postupku
TU┼ŻBENI ZAHTJEV JE PREKORACEN UKOLIKO SUD ODBIJE TU┼ŻBENI ZAHTJEV KOJEG TU┼ŻITELJ NIJE NI POSTAVIO.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 58 0 P 000167 10
Rev od 30.11.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 291., ─îlan 293. stav 3. i ─îlan 295. Zakona o parni─Źnom postupku
SUD NEMA STRANA─îKU SPOSOBNOST I NE MO┼ŻE BITI STRANKA U POSTUPKU BEZ OBZIRA NA VRSTU SPORA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 64 0 P 006693 11
Rev od 26.06.2012. god.)

 

<----->

 

─îlan 329. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA POVRAT U PREDAŠNJE STANJE ZBOG PROPUŠTANJA PRIPREMNOG ROCIŠTA RACUNA SE OD DANA PRIJEMA ODLUKE KOJU JE SUD POVODOM PROPUŠTANJA DONIO, A NE OD DANA PROPUŠTANJA ROCIŠTA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P 214281 11
Rev od 04.09.2012. god.)

 

<----->

 

─îlan 336. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
PRAVO NA PRODU┼ŻENJE SUDSKOG ROKA IZ ─îLANA 336. STAV 1. ZPP STRANKA MO┼ŻE OSTVARITI SAMO UKOLIKO JE U OKVIRU TOG ROKA ZAHTIJEVALA NJEGOVO PRODU┼ŻENJE.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 32 0 P 075508 11
Rev od 09.08.2012. god.)

 

<----->

 

─îlan 366. Zakona o parni─Źnom postupku
NASLJEDNICI, KOJIMA PRIPADA PRAVO DA U PARNI─îNOM POSTUPKU POSTAVE IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV ZA ISPLATU OTPREMNINE KOJA NIJE ISPLACENA NJIHOVOM UMRLOM PREDNIKU, NISU NU┼ŻNI SUPARNICARI VEC SU POSEBNI POVJERIOCI U OKVIRU SVOG NASLJEDNOG ODNOSNO SUVLASNICKOG UDJELA.


(PresudaVrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 70 0 P 001378 11 Rev
od 19.01.2012. god.)

 

<----->

 

─îlan 386. Zakona o parni─Źnom postupku
NIJE USPIO U PARNICI TU┼ŻITELJ CIJI JE TU┼ŻBENI ZAHTJEV ODBIJEN ZBOG ZASTARJELOSTI, PA JE STOGA DU┼ŻAN NAKNADITI TROŠKOVE PARNICNOG POSTUPKA TU┼ŻENOM.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 58 0 P 001197 11
Rev od 02.02.2012. god.)

 

─îlan 386. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
SVAKA STRANKA, A NE SAMO TU┼ŻITELJ, MO┼ŻE DJELIMI─îNO USPJETI U PARNICI. STOGA KOD ODLUCIVANJA O TROŠKOVIMA PARNICNOG POSTUPKA U SLUCAJU DJELIMI─îNOG STRANACKOG USPIJEHA U PARNICI TREBA, U PRAVILU, UZIMATI U OBZIR KAKO TU┼ŻIOCEV TAKO I TU┼ŻENIKOV USPIJEH U PARNICI I ODLUKU O TOME KOJA CE STRANKA SNOSITI OBAVEZU NAKNADE TROŠKOVA POSTUPKA DONIJETI PRIMJENOM PRAVILA PROCESNOG PREBIJANJA PARNI─îNIH TROŠKOVA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 58 0 P 001039 11
Rev od 26.07.2012. god.)

 

<----->

 

─îlan 2. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
PRINCIP DA JE SUD VEZAN TU┼ŻBENIM ZAHTJEVOM I DA TU┼ŻITELJU NE MO┼ŻE DOSUDITI VIŠE NEGO ŠTO JE TRA┼ŻENO TU┼ŻBENIM ZAHTJEVOM VA┼ŻI I U PARNICAMA ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 33 0 P 000144 10
Rev od 13.10.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 2. stav 1. i ─îlan 12. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 109. Zakona o obligacionim odnosima
ZAKONSKA OBAVEZA SUDA DA PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI PAZI NA NIŠTAVOST UGOVORA NE MO┼ŻE SE PROTUMACITI KAO OBAVEZA I OVLAŠTENJE SUDA DA U SVAKOJ PARNICI, MIMO POSTAVLJENOG ZAHTJEVA, UKOLIKO KAO O PRETHODNOM PITANJU UTVRDI NIŠTAVOST UGOVORA, TAKVO UTVRDENJE UNESE U IZREKU SVOJE PRESUDE. STOGA BI SUD PREKORACIO TU┼ŻBENI ZAHTJEV UKOLIKO U PARNICI ZA PONIŠTENJE UGOVORA PRESUDOM UTVRDI DA JE TAJ UGOVOR NIŠTAV.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 70 0 P 000631 10
Rev od 23.06.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 12. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 1., ─îlan 2., ─îlan 52., ─îlan 55., ─îlan 56., ─îlan 57. i ─îlan 58. Zakona o penzijskom i
invalidskom osiguranju

PARNICNI SUD JE VEZAN KONA─îNIM I PRAVOSNA┼ŻNIM RJEŠENJEM NADLE┼ŻNE ZAJEDNICE PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U POGLEDU UTVRDENJA DA JE GUBITAK SPOSOBNOSTI ZA RAD TU┼ŻITELJA POSLJEDICA BOLESTI, PA U PARNI─îNOM POSTUPKU NE MO┼ŻE KAO O PRETHODNOM PITANJU UTVRDIVATI DA LI JE GUBITAK SPOSOBNOSTI ZA RAD TU┼ŻITELJA POSLJEDICA POVREDE NA RADU ILI PROFESIONALNE
BOLESTI.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 33 0 P 004309 09 Rev
od 29.03.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 19. i ─îlan 52. Zakona o parni─Źnom postupku
OKOLNOST DA JE U TOKU PARNICE, NA PRIPREMNOM ROCIŠTU, PODNESENA PROTIVTU┼ŻBA, A U ODGOVORU NA PROTIVTU┼ŻBU STAVLJEN PRIGOVOR MJESNE NENADLE┼ŻNOSTI ZBOG POSTOJANJA SPORAZUMA O MJESNOJ NADLE┼ŻNOSTI DRUGOG SUDA, NE DOVODI DO PROMJENE OPŠTE MJESNE NADLE┼ŻNOSTI SUDA, TAKO DA SUD CIJA JE NADLE┼ŻNOST ZASNOVANA PO TU┼ŻBI OSTAJE NADLE┼ŻNA ZA ODLUCIVANJE I PO PROTIVTU┼ŻBI.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Gr-11-000037
od 21.07.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 50. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
OSNOVNA PRETPOSTAVKA ZA DELEGACIJU JESTE POSTOJANJE DRUGOG STVARNO NADLE┼ŻNOG SUDA ZA POSTUPANJE U ODREDENOM PREDMETU, PA TA PRETPOSTAVKA NIJE ISPUNJENA KADA SE TRA┼ŻI DELEGACIJA U PREDMETU U KOJEM TREBA DA POSTUPA SUD KOJI JE NADLE┼ŻAN ZA ODLUCIVANJE O PRIJEDLOGU ZA DELEGACIJU.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Gr-11-00005
od 25.07.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 54. stav 4. Zakona o parni─Źnom postupku
ISTICANJE PREJUDICIJELNOG ZAHTJEVA NE SMATRA SE PREINACENJEM TU┼ŻBE, PA MATERIJALNO-PRAVNE POSLJEDICE PODNOŠENJA PRVOBITNE TU┼ŻBE (PREKID ZASTARE) VA┼ŻE I ZA PREJUDICIJELNI ZAHTJEV.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P 199598 11
Rev od 27.09.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 56. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
PREINACENJE TU┼ŻBE PROMJENOM ISTOVJETNOSTI TU┼ŻBENOG ZAHTJEVA POSTOJI KADA SE NOVI TU┼ŻBENI ZAHTJEV RAZLIKUJE OD PRVOBITNOG U POGLEDU SADR┼ŻINE. PROMJENA PRVOBITNOG ZAHTJEVA, KOJI JE GLASIO NA NATURALNU RESTITUCIJU DOVODENJEM OŠTECENE STVARI U STANJE U KOME JE BILA PRIJE OŠTECENJA, U NOVI ZAHTJEV ZA OBAVEZIVANJE TU┼ŻENOG NA NAKNADU NOVCANOG IZNOSA KOJEG SU TU┼ŻITELJI PLATILI ILI KOJI JE POTREBAN ZA SANACIJU OŠTECENE STVARI, PREDSTAVLJA PREINAKU TU┼ŻBE A NE NJENO UREDENJE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 58 0 P 021500 09
Rev od 16.12.2010. god.)

 

<----->

 

─îlan 56. stav 1. i ─îlan 57. Zakona o parni─Źnom postupku
PROMJENA CINJENICNOG OSNOVA MO┼ŻE PREDSTAVLJATI PREINAKU TU┼ŻBE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 Ps 014723 10
Rev od 12.07.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 57. stav 4. Zakona o parni─Źnom postupku
ISUVIŠE FORMALISTICKI PRISTUP U RAZMATRANJU DOPUŠTENOSTI PREINAKE TU┼ŻBE NA GLAVNOJ RASPRAVI MO┼ŻE BITI SUPROTAN CILJU KOJI SE OSTVARUJE ODREDBOM ─îLANA 57. STAV 4. ZPP I IMATI ZNACENJE POVREDE PRAVA STRANKE NA PRISTUP SUDU I PRAVICNO SUDENJE.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 58 0 P 012449 10
Rev od 13.10.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 58. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
DEJSTVA SUBJEKTIVNOG PREINACENJA TU┼ŻBE NASTUPAJU OD MOMENTA NJIHOVOG NASTUPANJA PREMA PRVOBITNO TU┼ŻENOM, ODNOSNO OD MOMENTA PODNOŠENJA TU┼ŻBE PROTIV PRVOBITNO TU┼ŻENOG. UREDENJE, DOPUNA ILI ISPRAVKA TU┼ŻBE NEMA PRAVNI ZNACAJ PREINACENJA TU┼ŻBE I NE UTICE NA PROCESNA I MATERIJALNA DEJSTVA PRVOBITNO PODNESENE TU┼ŻBE.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 58 0 Ps 900583 09
Rev od 17.02.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 102. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
SAVJESNA STRANKA NIJE PREKLUDIRANA U PRAVU DA TOKOM GLAVNE RASPRAVE IZNOSI NOVE CINJENICE I PREDLA┼ŻE NOVE DOKAZE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 58 0 P 043339 11
Rev od 23.08.2011. god.)

 

<----->


─îlan 125. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
PITANJE DA LI SU STRANKE PRAVNI SLJEDBENICI PREDUZECA KOJA SU UŠLA U PRIVATIZACIJU JE PITANJE POSTOJANJA STVARNE LEGITIMACIJE I KAO TAKVO MATERIJALNOPRAVNE PRIRODE, PA SE ONO NE MO┼ŻE TRETIRATI ISKLJUCIVO KAO CINJENICNO PITANJE I SHODNO TOME UVA┼ŻITI IZJAVE STRANAKA KOJOM ONE TU “CINJENICU” CINE NESPORNOM, UKOLIKO TE IZJAVE NEMAJU STVARNU OSNOVU U SADR┼ŻAJU IZVEDENIH DOKAZA I IZAZIVAJU SUMNJU DA STRANKE ┼ŻELE IZIGRATI ZAKONSKA PRAVILA PROCESA PRIVATIZACIJE.


Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 70 0 Ps 000113 09
Rev od 28.04.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 126. Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 72. Zakona o radu
─îlan 50. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u
oblasti proizvodnje i prerade metala u F BiH
NA ZAPOSLENIKU JE TERET DOKAZIVANJA POSTOJANJA I SADR┼ŻAJA SPORAZUMA IZMEDU POSLODAVCA I SINDIKATA O VISINI DOGOVORENE NAKNADE PLACA ZAPOSLENIKA ZA SLUCAJ PREKIDA RADA DO KOJEG JE DOŠLO ZBOG OKOLNOSTI ZA KOJE ZAPOSLENIK NIJE KRIV.


(Presuda Vrhovnog suda F Bosne i Hercegovine broj: 70 0 Rs 000246 09 Rev od
29.03.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 127. Zakona o parni─Źnom postupku
TERET DOKAZIVANJA TVRDNJI DA JE DUG PLACEN, KAO I TVRDNJI O POSTOJANJU VIDLJIVIH ILI SKRIVENIH MANA STVARI, JE NA TU┼ŻENOM.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 68 0 P 002456 10
Rev od 12.05.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 137. Zakona o parni─Źnom postupku
SVJEDOCI SU, PO DEFINICIJI, OSOBE KOJE OBAVJEŠTAVAJU SUD O SVOJIM ZAPA┼ŻANJIMA DOGADAJA KOJI SU SE DESILI U PROŠLOSTI, PA SE ISKAZI SVJEDOKA NE MOGU OCIJENITI PAUŠALNIM SAMO ZBOG TOGA ŠTO SE DOGADAJ O KOME SVJEDOCE DESIO „PRIJE DVIJE I PO god.“.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 49 0 P 005720 09
Rev od 28.12.2010. god.)

 

<----->

 

─îlan 147. i ─îlan 155. Zakona o parni─Źnom postupku
NALAZ I MIŠLJENJE VJEŠTAKA MEDICINSKE STRUKE KOJI JE SOLIDNO I LOGICNO ZASNOVAN NA CINJENICAMA O ZDRAVSTVENOM STANJU NEKOG LICA NE MO┼ŻE SE OBORITI ISKAZIMA SVJEDOKA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P 185309 11
Rev od 25.08.2011. god.)

 

<----->─îlan 160. Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 96. Zakona o krivicnom postupku
PRAVO NA NAKNADU I NAGRADU ZA OBAVLJENO VJEŠTACENJE VJEŠTAK, U PRAVILU, OSTVARUJE U POSTUPKU ZA POTREBE KOJEG JE PROVEDEN DOKAZ VJEŠTACENJEM U SKLADU SA RJEŠENJEM SUDA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 70 0 Ps 001065 10
Rev od 12.05.2011. god.)

 

<----->


─îlan 176. stav 2. i ─îlan 192. Zakona o parni─Źnom postupku
NE SAMO TU┼ŻITELJ VEC I TU┼ŻENI MO┼ŻE IMATI PRAVNI INTERES DA SE ODLUCI O SVIM ZAHTJEVIMA KOJE JE TU┼ŻITELJ POSTAVIO U TU┼ŻBI, JER SE RJEŠENJEM STVARI U CIJELINI OTKLANJA PRAVNA NESIGURNOST I ISKLJUCUJE MOGUCNOST POKRETANJA NOVOG SPORA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 43 0 P 049506 11
Rev od 09.08.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 194. Zakona o parni─Źnom postupku
UKOLIKO STRANKA U ┼ŻALBI, IZMEDU OSTALOG, ISTAKNE I PRIGOVOR DA SUD NIJE ODLUCIO O SVIM ZAHTJEVIMA, TAJ ┼ŻALBENI PRIGOVOR IMA SE SMATRATI PRIJEDLOGOM ZA DONOŠENJE DOPUNSKE PRESUDE, U KOM SLUCAJU JE PRVOSTEPENI SUD DU┼ŻAN POSTUPITI U SKLADU SA ODREDBOM ─îLANA 194. ZPP.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 43 0 P 049506 11
Rev od 09.08.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 196. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
NE POSTOJI IDENTITET ZAHTJEVA KADA JE U RANIJOJ PARNICI TU┼ŻITELJICA ZAHTIJEVALA DA SE UTVRDI DA JE UGOVOROM O POKLONU, ZAKLJUCENIM IZMEDU NJENOG UMRLOG SUPRUGA, KAO POKLONODAVCA, I NJEGOVE KCERKE, KAO POKLONOPRIMCA, POVRIJE─ÉEN NJEN NU┼ŻNI NASLJEDNI DIO, I TEKUCE PARNICE U KOJOJ TU┼ŻITELJICA ZAHTIJEVA DA SE UTVRDI DA JE DJELIMI─îNO NIŠTAV KASNIJI UGOVOR O POKLONU ISTE NEKRETNINE, ZAKLJUCEN IZMEDU POKLONOPRIMCA IZ RANIJEG UGOVORA (SADA POKLONODAVCA) I NOVOG POKLONOPRIMCA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 41 0 P 002619 11
Rev od 21.06.2011. god.)

 

<----->─îlan 209. i ─îlan 19. Zakona o parni─Źnom postupku
NEPRAVILNA PRIMJENA ODREDABA PROCESNOG ZAKONA O MJESNOJ NADLE┼ŻNOSTI NE MORA UVIJEK BITI OD UTICAJA NA DONOŠENJE ZAKONITE I PRAVILNE ODLUKE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 43 0 P 007532 09
Rev od 20.01.2011. god.)

 

<----->


─îlan 209. i ─îlan 231. Zakona o parni─Źnom postupku
PRAVO NA OBRAZLO┼ŻENJE SUDSKE ODLUKE I PREMA PRAKSI EVROPSKOG SUDA PREDSTAVLJA ELEMENAT PRAVA NA PRAVICNO SUDENJE, JER SE TIME OMOGUCAVA PROVJERA DA LI JE PROVEDENO SUDENJE BILO PRAVICNO I OMOGUCAVA STRANCI DA NA TEMELJU OBRAZLO┼ŻENJA SAZNA ZA RAZLOGE ODLUKE I NA OSNOVU TOGA ADEKVATNO INSTRUIRA SVOJE PRAVNE LIJEKOVE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 63 0 P 002062 09
Rev od 20.01.2011. god.)

 

<----->─îlan 209. , ─îlan 227. stav 1. i ─îlan 231. Zakona o parni─Źnom postupku
DRUGOSTEPENI SUD CINI POVREDU ODREDABA PARNICNOG POSTUPKA UKOLIKO PROPUSTI DA ODLUCI O SVIM ┼ŻALBAMA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 70 0 Rs 000981 10
Rev od 30.03.2011. god.)

 

<----->─îlan 221., ─îlan 126. i ─îlan 127. Zakona o parni─Źnom postupku
DRUGOSTEPENI SUD PREKORACUJE SVOJE OVLAŠTENJE IZ ─îLANA 221. ZPP KADA, ODLUCUJUCI MIMO RAZLOGA ┼ŻALBE, OCIJENI DA PRVOSTEPENI SUD U KONKRETNOM SLUCAJU NIJE MOGAO ODLUCIVATI O VISINI MATERIJALNE ŠTETE PO SVOJOJ SLOBODNOJ OCJENI, JER NA TAJ NACIN ZAPRAVO ZAKLJUCUJE DA JE PRVOSTEPENI SUD NEPRAVILNO PRIMJENIO ODREDBU ─îLANA 127. ZPP IAKO ┼ŻALBA NIJE BILA IZJAVLJENA IZ RAZLOGA POVREDE ODREDABA PARNI─îNOG POSTUPKA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 58 0 P 033056 10
Rev od 13.09.2011. god.)

 

<----->


─îlan 247. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 19. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo
NIJE DOZVOLJENA REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA DRUGOSTEPENOG SUDA KOJIM JE POTVRDENO PRVOSTEPENO RJEŠENJE O UTVRDIVANJU VISINE SUDSKE TAKSE I NJENOJ PRINUDNOJ NAPLATI.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 Ps 191403 11
Rev od 23.08.2011. god.)

 

<----->


─îlan 247. stav 2. i ─îlan 254. stav 4. Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 57. stav 5. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH
PROTIV RJEŠENJA DRUGOSTEPENOG SUDA, KOJIM JE POTVRDENO PRVOSTEPENO RJEŠENJE O ODBIJANJU ZAHTJEVA ZA BRISANJE NEOSNOVANOG UPISA U SUDSKI REGISTAR, REVIZIJA NIJE DOPUŠTENA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 70 0 P 000211 10
Rev od 27.01.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 318. stav 1. i ─îlan 362. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
ODREDIVANJE VRIJEDNOSTI PREDMETA SPORA ZBRAJANJEM ZAHTJEVA DOLAZI U OBZIR JEDINO KOD OBJEKTIVNE, A NE I KOD SUBJEKTIVNE KUMULACIJE.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 70 0 P 000582 10
Rev od 04.10.2011. god.)

 

<----->─îlan 359. Zakona o parni─Źnom postupku
PREDSJEDNIK KANTONALNOG SUDA NE MO┼ŻE U POSTUPKU ZA IZUZECE PREDSJEDNIKA OPCINSKOG SUDA DONIJETI RJEŠENJE O NOVCANOM KA┼ŻNJAVANJU STRANKE ZBOG VRIJEDANJA SUDA PRIJE NEGO ŠTO PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA ODLUCI O ZAHTJEVU ZA NJEGOVO IZUZECE OD ODLUCIVANJA O IZUZECU PREDSJEDNIKA OPCINSKOG SUDA.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 07 0 V 005370 11
G┼ż od 19.07.2011. god.)

 

<----->─îlan 366. Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 206. i ─îlan 414. Zakona o obligacionim odnosima
SAIZVRŠIOCI KRIVICNOG DJELA KOJI ODGOVARAJU SOLIDARNO ZA ŠTETU NEMAJU POLO┼ŻAJ JEDINSTVENIH NU┼ŻNIH SUPARNICARA U PARNICI ZA NAKNADU ŠTETE. KADA SE RADI O OBICNOM, A NE JEDINSTVENOM SUPARNICARSTVU, SVAKI OD SUPARNICARA JE SAMOSTALNA STRANKA I NJIHOVE RADNJE ILI PROPUŠTANJA NE KORISTE NITI ŠTETE DRUGIM SUPARNICARIMA. STOGA, KADA SAMO JEDAN OD OBICNIH SUPARNICARA IZJAVI ┼ŻALBU PROTIV PRVOSTEPENE PRESUDE, TA PRESUDA CE POSTATI PRAVOMOCNA U ODNOSU NA DRUGOG SUPARNICARA KOJI SE NIJE ┼ŻALIO, JER IZ SAME SOLIDARNOSTI OBLIGACIJE NE PROIZILAZI JEDNAKOST RJEŠENJA SPORA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj od 70 0 P 000216 09
Rev 24.02.2011. god.)

 

<----->─îlan 383. – 386. i ─îlan 399. Zakona o parni─Źnom postupku
PRIVREMENI ZASTUPNIK IMA PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA U VEZI SA ZASTUPANJEM TU┼ŻENOG, CIJE JE BORAVIŠTE NEPOZNATO, KAO I DA TRA┼ŻI DA TU┼ŻILAC PRETHODNO OVE TROŠKOVE PREDUJMI I DA MU IH NAKNADI. O TOM ZAHTJEVU NADLE┼ŻAN JE DA ODLUCUJE SUD, KOJI JE ODREDIO PRIVREMENOG ZASTUPNIKA. OVAJ IZDATAK TU┼ŻITELJ MO┼ŻE OSTVARITI PREMA TU┼ŻENOM KAO DIO SVOJIH UKUPNIH PARNI─îNIH TROŠKOVA, SRAZMJERNO USPIJEHU U SPORU.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 63 0 P 002147 11
Rev od 18.10.2011. god.)

 

<----->

 

─îlan 12. Zakona o parni─Źnom postupku
OKOLNOST DA JE KRIVI─îNA PRESUDA DONESENA NA OSNOVU SPORAZUMA O KRIVNJI NE ISKLJU─îUJE PRIMJENU ODREDBE ─îLANA 12. STAV 3. ZPP.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-09-000131 od 30.03.2010. god.)

 

<----->

 

─îlan 50. stav 2. i ─Źlan 362. Zakona o parni─Źnom postupku

POKUŠAJEM PROŠIRENJA TU┼ŻBE NA NOVOG TU┼ŻENOG POKRE─ćE SE SAMO INCIDENTALNI POSTUPAK ZA ODLU─îIVANJE O PROŠIRENJU TU┼ŻBE.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Gr-09-000192 od
24.11.2009. god.)

 

<----->

 

 

─îlan 186. i ─Źlan 189. Zakona o parni─Źnom postupku

KADA SUD U SKLADU SA ODREDBOM ─îLANA 186. STAV 1. ZPP UDOVOLJI ZAHTJEVU STRANKE DA JOJ SE, ZBOG POSTOJANJA OPRAVDANIH OKOLNOSTI, DOSTAVLJANJE ODLUKE IZVRŠI PUTEM POŠTE, TADA ROK ZA ┼ŻALBU TE─îE PO─îEV OD DANA PRIJEMA PREPISA ODLUKE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-09-002075 od 15.04.2010. god.)

 

<----->

 

─îlan 191. i ─Źlan 196. Zakona o parni─Źnom postupku
IZREKA PRVOSTEPENE PRESUDE NIJE NERAZUMLJIVA I KONTRADIKTORNA UKOLIKO JE SUD ODBIO KAO NEOSNOVAN TU┼ŻBENI ZAHTJEV KOJI GLASI NA NOV─îANO POTRA┼ŻIVANJE, ─îIJI JE IZNOS TA─îNO NAVEDEN, A DA PRI TOME NIJE NAVEO IZ KOG PRAVNOG OSNOVA POTI─îE TO NOV─îANO POTRA┼ŻIVANJE.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-08-001524 od 19.01.2010. god.)

 

<----->

 

─îlan 195. Zakona o parni─Źnom postupku
ISPRAVKOM SE NE MO┼ŻE MIJENJATI SADR┼ŻAJ IZREKE PRESUDE KADA JE ON REZULTAT (EVENTUALNE) POGREŠNE ODLUKE SUDA O OSNOVANOSTI TU┼ŻBENOG ZAHTJEVA, JER BI TO BILO PROTIVNO NA─îELU VEZANOSTI SUDA ZA PRESUDU OD DANA NJENOG DONOŠENJA, ODNOSNO PRAVNOG U─îINKA PRESUDE PREMA STRANKAMA OD DANA DONOŠENJA ODNOSNO DOSTAVLJANJA (─îLAN 197. ZPP).
POGREŠAN SADR┼ŻAJ VOLJE SUDA IZRA┼ŻEN U TRENUTKU DONOŠENJA PRESUDE, ODNOSNO POGREŠKE U SU─ÉENJU ISPRAVLJAJU SE PODNOŠENJEM PRAVNIH LIJEKOVA, A NE PODNOŠENJEM PRIJEDLOGA ZA ISPRAVKU PRESUDE.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-G┼ż-09-000022 od 02.02.2010.god.)

 

<----->

 

─îlan 209., ─Źlan 227. stav 3. i ─Źlan 309. Zakona o parni─Źnom postupku

OKOLNOST DA JE TU┼ŻENI EVENTUALNO NEUREDNO ZASTUPAN U PARNICI NEMA KARAKTER POVREDE ODREDABA PARNI─îNOG POSTUPKA SA SANKCIJOM UKIDANJA PRESUDE (─îLAN 227. STAV 3. ZPP) U SITUACIJI KADA JE TU┼ŻENI U CIJELOSTI USPIO U PARNICI. U TAKVOJ PROCESNOJ SITUACIJI TU┼ŻITELJ SE NE MO┼ŻE S USPJEHOM POZIVATI NA NEUREDNO ZASTUPANJE TU┼ŻENOG, JER JE SMISAO ODREDBE ─îLANA 309. U VEZI SA ─îLANOM 227. STAV 3. ZPP U ZAŠTITI NEUREDNO ZASTUPANE STRANKE, A NE NJENOG PROTIVNIKA U PARNICI.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-08-001602 od
29.12.2009.god.)

 

<----->

 

─îlan 209. i ─Źlan 245. Zakona o parni─Źnom postupku
OKOLNOST DA REVIDENTU U RANIJEM REVIZIJSKOM POSTUPKU NIJE DOSTAVLJENA NA ODGOVOR REVIZIJA TU┼ŻITELJICE NE PREDSTAVLJA POVREDU ODREDABA PARNI─îNOG POSTUPKA KOJA JE BILA OD UTICAJA NA DONOŠENJE ZAKONITE I PRAVILNE PRESUDE U PONOVNOM DRUGOSTEPENOM POSTUPKU.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-07-001198-37/09 od 10.11.2009.god.)

 

<----->

 

─îlan 229. stav 1. ta─Źka 2. Zakona o parni─Źnom postupku
DRUGOSTEPENI SUD NEMA OVLAŠ─ćENJE DA U SJEDNICI VIJE─ćA DRUGA─îIJE OCIJENI ISKAZE SVJEDOKA UKOLIKO SU TI SVJEDOCI NEPOSREDNO SASLUŠANI OD STRANE PRVOSTEPENOG SUDA.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 58 0 P 000045 08 Rev od 18.02.2010. god.)

 

<----->

 

─îlan 301. Zakona o parni─Źnom postupku

IZJAVU PUNOMO─ćNIKA STRANKE O STEPENU NJEGOVOG KRVNOG ILI TAZBINSKOG SRODSTVA SA STRANKOM, NA KOJU SUPROTNA STRANA NIJE IMALA PRIMJEDBI, NE TREBA DODATNO PROVJERAVATI IZVO─ÉENJEM ADEKVATNIH DOKAZA, PA STOGA NIJE OSTVARENA POVREDA ODREDABA PARNI─îNOG POSTUPKA KOJA SE ODNOSI NA NEPRAVILNO ZASTUPANJE STRANKE U POSTUPKU.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-09-000114 od 23.03.2010. god.)

 

<----->

 

─îlan 335. Zakona o parni─Źnom postupku
STRANKA MO┼ŻE ISPRAVU NA KOJU SE POZIVA PRILO┼ŻITI I U FOTOKOPIJI, A SAMO NA ZAHTJEV PROTIVNE STRANKE SUD JE DU┼ŻAN POZVATI PODNOSITELJA DA ISPRAVU PRILO┼ŻI I U IZVORNIKU.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 Ps 014936 08 Rev od 18.03.2010. god.)

 

<----->

 

─îlan 366. Zakona o parni─Źnom postupku
U PARNICI ZA UTVR─ÉENJE POSTOJANJA STVARNE SLU┼ŻNOSTI NA GRADSKOM GRA─ÉEVINSKOM ZEMLJIŠTU U DR┼ŻAVNOJ SVOJINI TU┼ŻBOM NA PASIVNOJ STRANI MORA, PORED KORISNIKA POSLU┼ŻNOG DOBRA, BITI OZNA─îENA I OP─ćINA, KOJA KAO VLASNIK UPRAVLJA TAKVIM ZEMLJIŠTEM.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-08-000762 od 15.10.2009.god.)

 

<----->

 

 

─îlan 366. Zakona o parni─Źnom postupku
U SPORU PO TU┼ŻBI TRE─ćEG LICA RADI UTVR─ÉENJA NIŠTAVOSTI SUDSKE NAGODBE, KOJA U MATERIJALNO-PRAVNOM SMISLU PREDSTAVLJA UGOVOR GRA─ÉANSKOG PRAVA, NA PASIVNOJ STRANI MORAJU TU┼ŻBOM BITI OBUHVA─ćENE SVE STRANKE KOJE SU SUDIONICI ZAKLJU─îENJA SUDSKE NAGODBE, KAO NU┼ŻNI SUPARNI─îARI.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-08-001725 od 26.01.2010. god.)

 

<----->

 

─îlan 371. Zakona o parni─Źnom postupku
DOPUŠTENA JE SAMOSTALNA ┼ŻALBA UMJEŠA─îA I UKOLIKO STRANKA KOJOJ SE ON PRIDRU┼ŻIO NIJE IZJAVILA ┼ŻALBU, ALI SE PRI TOME NIJE ODREKLA PRAVA NA ┼ŻALBU ILI ODUSTALA OD ┼ŻALBE, NITI SE O─îITOVALA DA JE ┼ŻALBA UMJEŠA─îA SUPROTNA NJENIM INTERESIMA I DA SE STOGA PROTIVI ┼ŻALBI UMJEŠA─îA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-09-000726 od 27.04.2010. god.)

 

<----->

 

─îlan 386. Zakona o parni─Źnom postupku
U TUMA─îENJU ZAKONSKE ODREDNICE „U CIJELOSTI IZGUBI PARNICU“ IZ ─îLANA 386. STAV 1. ZPP SUDSKA PRAKSA JE ZAUZELA PRAVNI STAV DA GUBITAK PARNICE ZA TU┼ŻITELJA POSTOJI UKOLIKO NJEGOV ZAHTJEV BUDE ODBIJEN ILI TU┼ŻBA BUDE ODBA─îENA, BEZ OBZIRA NA PRAVNU OSNOVU ODLUKE.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-08-001501 od 26.01.2010. god.)

 


─îlan 400. Zakona o parni─Źnom postupku

ODREDBA ─îLANA 400. ZPP NE PODRAZUMIJEVA MOGU─ćNOST DA STRANKA, U SLU─îAJU GUBITKA SPORA, BUDE OSLOBO─ÉENA OD PLA─ćANJA TROŠKOVA PARNI─îNOG POSTUPKA SUPROTNOJ STRANI, VE─ć SE TA ODREDBA ODNOSI SAMO NA OSLOBA─ÉANJE OD OBAVEZE PRETHODNOG SNOŠENJA TROŠKOVA PROUZROKOVANIH PARNI─îNIM RADNJAMA STRANKE.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-08-000662 od
13.10.2009.god.)

 

<----->

 


─îlan 237. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 26. Zakona o vanparni─Źnom postupku

PROTIV PRAVOMO─ćNIH RJEŠENJA DRUGOSTEPENOG SUDA, DONESENIH U VANPARNI─îNIM POSTUPCIMA U KOJIMA JE ODLU─îIVANO O STAMBENIM STVARIMA TE O ODRE─ÉIVANJU NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST, REVIZIJA JE UVIJEK DOZVOLJENA NEOVISNO O TOME DA LI JE ISPUNJENA PRETPOSTAVKA ZA DOPUŠTENOST REVIZIJE IZ ─îLANA 237. STAV 2. ZPP.

 

Zaklju─Źak Gra─Ĺanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine sa sjednice od 17.09.2009. god..

 

<----->

 

─îlan 237. stav 2. i 3. Zakona o parni─Źnom postupku

REVIZIJA PROTIV ODLUKE O TROŠKOVIMA POSTUPKA DOPUŠTENA JE POD USLOVIMA IZ ─îLANA 237. STAV 2. ZPP UZ ISPUNJENJE DVA KUMULATIVNA USLOVA I TO PRVOG, DA BI REVIZIJA PO NAVEDENOJ ZAKONSKOJ ODREDBI BILA DOPUŠTENA PROTIV ODLUKE O GLAVNOJ STVARI, I DRUGOG, DA POBIJANI DIO PRAVOSNA┼ŻNE ODLUKE O NAKNADI TROŠKOVA POSTUPKA PRELAZI IZNOS OD 10.000,00 KM.
REVIZIJA PROTIV ODLUKE O ZAKONSKOJ ZATEZNOJ KAMATI DOPUŠTENA JE POD USLOVOM IZ ─îLANA 237. STAV 3. ZPP.


Zaklju─Źak Gra─Ĺanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine sa sjednice od 17.09.2009. god..

 

<----->

 

Ocjena pravnih u─Źinaka ─Źinjeni─Źnog stanja
─îlan 8. Zakona o parni─Źnom postupku
OCJENA PRAVNIH U─îINAKA UTVR─ÉENOG ─îINJENI─îNOG STANJA NE PREDSTAVLJA PRIMJENU ODREDBE ─îLANA 8. ZPP, VE─ć PRIMJENU MATERIJALNOG PRAVA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000328 od 26.03.2009. god.)

 

<----->

 

Efikasna sudska zaštita
─îlan 10. i ─Źlan 81. stav 1. i 2. Zakona o parni─Źnom postupku
NA─îELO EKONOMI─îNOSTI POSTUPKA NE MO┼ŻE I NE SMIJE BITI SAMO SEBI SVRHA, ODNOSNO NE SMIJE PREDSTAVLJATI BITNO OGRANI─îAVANJE PRAVA STRANKE DA U POSTUPKU IZNESE PRED SUD SVOJU PROCESNU GRA─ÉU I DA SE U POSTUPKU NAJPOTPUNIJE IZJASNI, JER TO PRAVO TAKO─ÉE PREDSTAVLJA CILJ I ELEMENAT PRAVA NA EFIKASNU SUDSKU ZAŠTITU.


Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000688 od 23.07.2009. god.)

 

<----->

 

Nadle┼żnost – prava vojnih invalida i porodica palih boraca
─îlan 16. Zakona o parni─Źnom postupku
NE POSTOJI NADLE┼ŻNOST PARNI─îNOG SUDA ZA POSTUPANJE PO ZAHTIJEVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA UTVR─ÉENIH ZAKONOM O OSNOVNIM PRAVIMA VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA, ODNOSNO ZAKONOM O PRAVIMA BRANILACA I ─îLANOVA NJIHOVIH PORODICA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000128 od 10.03.2009. god.)

 

<----->

 

Nadle┼żnost – Sud BiH
─îlan 16. stav 3. Zakona o parni─Źnom postupku
KADA SUD U TOKU POSTUPKA UTVRDI DA JE ZA ODLU─îIVANJE NADLE┼ŻAN SUD BOSNE I HERCEGOVINE TADA NEMA MJESTA PRIMJENI ODREDBE ─îLANA 16. STAV 3. ZPP I ODBACIVANJE TU┼ŻBE, VE─ć JE SUD DU┼ŻAN OGLASITI SE STVARNO NENADLE┼ŻNIM I PREDMET DOSTAVITI SUDU BIH KAO STVARNO NADLE┼ŻNOM SUDU.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000300 od 12.05.2009.god.)

 

<----->

 

Ispitivanje odluka izvršnog suda
─îlan 16. Zakona o parni─Źnom postupku
U PARNI─îNOM POSTUPKU SE NE MO┼ŻE ISPITIVATI ZAKONITOST I PRAVILNOST ODLUKA IZVRŠNOG SUDA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-09-000740 od 07.07.2009. god.)

 

<----->

 

Izberiva nadle┼żnost – nova saznanja o ranijim okolnostima
─îlan 32. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
TU┼ŻITELJ JE UZ TU┼ŻBU DU┼ŻAN PRU┼ŻITI DOKAZE DA JE ŠTETNA RADNJA PO─îINJENA ILI DA JE ŠTETNA POSLJEDICA NASTUPILA NA PODRU─îJU SUDA KOJEM JE TU┼ŻBA PODNESENA. UKOLIKO TU┼ŻITELJ NE POSTUPI NA NAVEDENI NA─îIN TADA NEMA USLOVA ZA PRIMJENU ODREDBE ─îLANA 32. ZPP, VE─ć SE MJESNA NADLE┼ŻNOST ZA SU─ÉENJE, POVODOM PRIGOVORA TU┼ŻENOG, IMA OCIJENITI PREMA PRAVILIMA O OP─ćOJ MJESNOJ NADLE┼ŻNOSTI, ODNOSNO PREMA PREBIVALIŠTU (BORAVIŠTU) ILI SJEDIŠTU TU┼ŻENOG (─îLAN 28. – 31. ZPP).


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Gr-09-000177 od 18.09.2009. god. i Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Gr-09-000222 od 08.10.2009. god.)

 

<----->

 

 

Delegacija
─îlan 50. stav 2. i ─Źlan 362. Zakona o parni─Źnom postupku
NISU ISPUNJENE PRETPOSTAVKE ZA ODLU─îIVANJE O PRIJEDLOGU DA U POJEDINOM PREDMETU POSTUPA STVARNO NADLE┼ŻAN SUD U DRUGOM KANTONU (SVRSISHODNA DELEGACIJA), AKO NADLE┼ŻNI SUD PREDHODNO NIJE ODLU─îIO O DOPUŠTENOSTI PROŠIRENJA TU┼ŻBE NA POSTUPAJU─ćEG SUDIJU TOGA SUDA, KAO NOVOG TU┼ŻENOG.


(Rješenje Vrhovnog suda FBiH broj 070-0-Gr-09-000213 od 15.10.2009. god.)

 

 

Povla─Źenje tu┼żbe - prempcija
─îlan 84. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
NEMA MJESTA PRESUMPCIJI O POVLA─îENJU TU┼ŻBE U SITUACIJI KADA JE TU┼ŻITELJ PREDLO┼ŻIO ODGODU PRIPREMNOG RO─îIŠTA ZBOG OPRAVDANE SPRIJE─îENOSTI NJEGOVOG PUNOMO─ćNIKA DA PRISTUPI NA TO RO─îIŠTE.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000180 od 14.04.2009. god.)

 

<----->

 

Dokaz vješta─Źenjem
─îlan 123. i ─Źlan 147. Zakona o parni─Źnom postupku
PARNI─îNI SUD NIJE DU┼ŻAN VJEŠTA─îENJEM UTVR─ÉIVATI IZNOS ZATEZNIH KAMATA OBRA─îUNATIH ZA PERIOD KAŠNJENJA U PLA─ćANJU GLAVNOG DUGA AKO JE TU┼ŻITELJ PRILO┼ŻIO OBRA─îUN IZ KOGA SU VIDLJIVI SVI ELEMENTI NA OSNOVU KOJIH JE ISTI SA─îINJEN, A TU┼ŻENIK NIJE OSPORIO NA ODRE─ÉEN NA─îIN NI JEDAN OD ELEMENATA OBRA─îUNA. U NEDOSTATKU ODRE─ÉENIH PRIGOVORA NEMA RAZLOGA ZA IZVO─ÉENJE VJEŠTA─îENJA.

 

( Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-07-001383 od 15.01.2009. god.)

 

<----->

 

Visina štete – slobodna ocjena dokaza

─îlan 127. Zakona o parni─Źnom postupku
PRIMJENI ODREDBE ─îLANA 127. ZPP IMA MJESTA SAMO U SITUACIJI KADA SE DO TA─îNE KVANTIFIKACIJE OSNOVANOG PRAVA MO┼ŻE DO─ćI SAMO UZ NESRAZMJERNE TEŠKO─ćE ILI JE TO POTPUNO NEMOGU─ćE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000608 od 05.05.2009. god.)

 

<----->

 

Provo─Ĺenje dokaza - vješta─Źenje
─îlan 155. stav 3. Zakona o parni─Źnom postupku
KADA VJEŠTAK DOSTAVI SUDU POTPUN I RAZUMLJIV NALAZ I MIŠLJENJE I NAKON TOGA NA GLAVNOJ RASPRAVI NA STRU─îAN I ARGUMENTOVAN NA─îIN ODGOVORI NA PRIMJEDBE TU┼ŻENOG, TADA NEMA MJESTA PRIHVATANJU PRIJEDLOGA ZA ODRE─ÉIVANJE DRUGOG VJEŠTAKA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-07-001578 od 02.12.2008. god.)

 

<----->

 

Kriti─Źka ocjena nalaza i mišljenja
─îlan 209. Zakona o parni─Źnom postupku
SUD NALAZ I MIŠLJENJE VJEŠTAKA CIJENI KAO I SVE DRUGE DOKAZE U SKLADU SA NA─îELOM SLOBODNE OCIJENE DOKAZA IZ ─îLANA 8. ZPP, PA JE DU┼ŻAN DA NALAZ I MIŠLJENJE VJEŠTAKA PODVRGNE KRITI─îKOJ ANALIZI. KADA ZAKLJU─îAK PRVOSTEPENOG SUDA O NEPOSTOJANJU DOPRINOSA STRANKE U NASTANKU ŠTETNOG DOGA─ÉAJA NIJE REZULTAT TAKVOG KRITI─îKOG OCJENJIVANJA NALAZA I MIŠLJENJA VJEŠTAKA, VE─ć JE REZULTAT POTPUNOG ZANERMARIVANJA JEDNOG NJEGOVOG RELEVANTNOG DIJELA, KOJI U PRVOSTEPENOJ PRESUDI UOPŠTE NIJE INTERPRETIRAN NI OCJENJIVAN, OSTVARENA JE POVREDA ODREDABA PARNI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 209. U VEZI SA ─îLANOM 8. ZPP.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-07-000745 od 06.11.2008. god.)

 

<----->

 

Aktivna legitimacija
─îlan 209. Zakona o parni─Źnom postupku
AKTIVNA LEGITIMACIJA NIJE PROCESNA PREDPOSTAVKA ZA DOPUSTIVOST TU┼ŻBE NITI ZA PREDUZIMANJE PARNI─îNIH RADNJI U TOKU POSTUPKA, VE─ć OD NJENOG POSTOJANJA ZAVISI OSNOVANOST TU┼ŻBENOG ZAHTJEVA. STOGA NI POGREŠAN ZAKLJU─îAK SUDA O POSTOJANJU AKTIVNE LEGITIMACIJE TU┼ŻITELJA U NEKOM SPORU NE SPADA U SFERU POVREDE ODREDABA PARNI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 209. ZPP-A, VE─ć U SFERU POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000448 od 31.03.2009. god.)

 

<----->

 

Lista vještaka
─îlan 209. u vezi sa ─Źlanom 149. stav 3. Zakona o parni─Źnom postupku
OKOLNOST DA JE VJEŠTA─îENJE, SUPROTNO ODREDBI ─îLANA 149. STAV 3. ZPP-A IZVEDENO PO VJEŠTAKU GEOMETRU KOJI SE NE NALAZI NA LISTI IMENOVANIH STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA, SAMA PO SEBI, NE PREDSTAVLJA POVREDU ODREDABA PARNI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 209. ZPP.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000078 od 17.03.2009. god.)

 

<----->

 

Tuma─Źenje kolektivnog ugovora
─îlan 209. u vezi sa ─Źlanom 81. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
ZA TUMA─îENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA U FEDERACIJI BIH NADLE┼ŻNA JE ZAJEDNI─îKA KOMISIJA UGOVARA─îA ILI ARBITRA┼ŻNO VIJE─ćE (─îLAN 69. STAV 6. U VEZI SA ─îLANOM 59. KOLEKTIVNOG UGOVORA), PA JE PRVOSTEPENI SUD, KOD ─îINJENICE DA REVIDENT NIJE POKRETAO POSTUPAK ZA TUMA─îENJE ODREDBI KOLEKTIVNOG UGOVORA KOJE SMATRA SPORNIM, PRAVILNO PRIMIJENIO ODREDBU ─îLANA 81. STAV 2. ZPP KADA JE ODBIO PRIJEDLOG REVIDENTA ZA IZVO─ÉENJE DOKAZA SASLUŠANJEM SVJEDOKA NA OKOLNOST UTVR─ÉIVANJA STVARNE VOLJE UGOVARA─îA PRILIKOM ZAKLJU─îIVANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA.


( Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000832 od 03.09.2009. god.)

 

<----->

 

Dopuna revizije
─îlan 214. stav 4. u vezi sa ─Źlanom 253. Zakona o parni─Źnom postupku
DOPUNA REVIZIJE KOJA JE IZJAVLJENA PO PROTEKU ROKA ZA IZJAVLJIVANJE REVIZIJE IMA SE ODBACITI KAO NEBLAGOVREMENA


Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-09-000740 od 07.07.2009. god.)

 

<----->

 

Ocjena izvedenih dokaza
─îlan 240. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
REVIZIJOM SE NE MO┼ŻE NAPADATI SUDSKA OCJENA IZVEDENIH DOKAZA KADA TAKAV PRIGOVOR UKLJU─îUJE ILI PRIKRIVA PRIGOVOR POGREŠNO ILI NEPOTPUNO UTVR─ÉENOG ─îINJENI─îNOG STANJA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000138 od 17.03.2009. god.)

 

<----->

 

Revizija u zemljišno-knji┼żnom postupku
─îlan 247. i ─Źlan 254. stav 4. Zakona o parni─Źnom postupku i ─Źlan 26. Zakona o vanparni─Źnom postupku
PROTIV DRUGOSTEPENOG RJEŠENJA DONESENOG U ZEMLJIŠNO-KNJI┼ŻNOM POSTUPKU REVIZIJA NIJE DOPUŠTENA


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-09-000950 od 07.07.2009. god.)

 

<----->

 

Mjera osiguranja - ┼Żalba
─îlan 282. stav 5. Zakona o parni─Źnom postupku
NIJE DOPUŠTENA ┼ŻALBA PROTIV RJEŠENJA O ODRE─ÉIVANJU MJERE OSIGURANJA KOJEG JE U PRVOM STEPENU DONIO KANTONALNI SUD


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-G┼Ż-09-000008 od 09.04.2009. god.)

 

<----->

 

┼Żalba – potvrda o prijemu pošiljke i pe─Źat pošte
─îlan 325. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
U SLU─îAJU SUMNJE O BLAGOVREMENOSTI PODNESENE ┼ŻALBE ZBOG POSTOJANJA RAZLI─îITIH PODATAKA O DATUMU NJENOG UPU─ćIVANJA PREKO POŠTE PREPORU─îENOM POŠILJKOM MJERODAVNI SU PODACI IZ POTVRDE O PRIJEMU POŠILJKE SA PE─îATOM POŠTE, A NE PODACI NAVEDENI NA KOVERTI U KOJOJ JE PODNESAK PREDAT, ILI PODACI NA PRIJEMNOM ŠTAMBILJU SUDA.


( Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-001124 od 11.06.2009.)

 

<----->

 

Ocjena blagovremenosti revizije
─îlan 325. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
U SLU─îAJU SUMNJE O BLAGOVREMENOSTI REVIZIJE, KADA JE REVIZIJA PRVOSTEPENOM SUDU PODNESENA NEPOSREDNO, A POTOM CMS SISTEMOM IZVRŠEN UNOS TOG DOKUMENTA, TADA ZA OCJENU BLAGOVREMENOSTI REVIZIJE MJERODAVAN JE DATUM IZ PE─îATA. U CMS POTVRDI U RUBRICI „DATUM I VRIJEME PRIJEMA“ ISPISUJE SE DATUM PRIJEMA SA PE─îATA (TJ. DAN KAD JE REVIZIJA NEPOSREDNO PODNIJETA SUDU) A NE DATUM UNOSA, JER DATUM UNOSA SE ISPISUJE U ZAGLAVLJE POTVRDE.


(Dopis Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 Ps 020001 08 Rev od 18.06.2009. god.)

 

<----->

 

Restitucijsko ro─Źište
─îlan 332. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
KADA JE PRVOSTEPENI SUD DATUM I VRIJEME ODR┼ŻAVANJA GLAVNE RASPRAVE ODREDIO PRIJE NEGO ŠTO JE STRANKA PODNIJELA PRIJEDLOG ZA POVRA─ćAJ U PRE─ÉAŠNJE STANJE ZBOG PROPUŠTANJA PRIPREMNOG RO─îIŠTA DU┼ŻAN JE ZAKAZATI POSEBNO RESTITUCIJSKO RO─îIŠTE ILI OBAVIJESTITI STRANKU DA ─ćE SE NA RANIJE ZAKAZANOJ GLAVNOJ RASPRAVI PRVO RASPRAVLJATI O OSNOVANOSTI PRIJEDLOGA ZA POVRA─ćAJ U PRE─ÉAŠNJE STANJE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-07-001468 od 06.11.2008. god.)

 

<----->

 

─îlan 240. stav 1. ta─Źka 2. i ─Źlan 241. Zakona o parni─Źnom postupku
KAD SE REVIZIJA IZJAVLJUJE SAMO ZBOG POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA VRHOVNI SUD NIJE OVLAŠTEN PAZITI NA POVREDE ODREDABA PARNI─îNOG POSTUPKA KOJE SE NE ODNOSE NA STRANA─îKU SPOSOBNOST I ZASTUPANJE


(Presuda Vrhovnog suda FBiH: broj: 070-0-Rev-06-001589 od 13.12.2007. god.)

 

<----->

 

─îlan 323. stav 2. i ─Źlan 336. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
ROK OD OSAM DANA IZ ─îLANA 336. ST. 1. ZPP-a ZA ISPRAVKU ILI DOPUNU PODNESKA NIJE PREKLUZIVNI, VE─ć SUDSKI ROK, KOJI SE U OPRAVDANOM SLU─îAJU MO┼ŻE PRODU┼ŻITI.


(Rješenje Vrhovnog suda FBiH broj: 070-0-Rev-07-000289 od 13.3.2008.god.)

 

<----->

 

─îlan 456. stav 1. va┼że─çeg Zakona o parni─Źnom postupku
─îlan 495. stav 1. i 2. prethodnog Zakona o parni─Źnom postupku,
─îlan 145. preuzetog Zakona o parni─Źnom postupku
PRVOSTEPENI SUD JE PRAVILNO POSTUPIO KAD JE DRUGOSTEPENU PRESUDU VIŠEG SUDA OD 16.11.1993. god., DONIJETU PO ┼ŻALBI STRANKE NA PRVOSTEPENU PRESUDU OSNOVNOG SUDA OD 27.9.1990. god., STRANCI DOSTAVIO DANA 21.06.2000. god. PRIMJENOM ODREDBI ─îLANA 145. PREUZETOG ZPP-a.


(Rješenje Vrhovnog suda FBiH broj: 070-0-Rev-07-000799 od 8.5.2008. god.)

 

<----->

 

─îlan 97. stav 4., 112. stav 2. i 209. Zakona o parni─Źnom postupku
NE POSTOJI POVREDA ODREDABA PARNI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 209. ZAKONA O PARNI─îNOM POSTUPKU, AKO SUD U TOKU POSTUPKA OCJENI DA JE U SMISLU ODREDBE ─îLANA 112. STAV 2. ZPP–A POTREBNO ODLO┼ŻITI ZAPO─îETO RO─îIŠTE, A NE NA PRIJEDLOG TU┼ŻITELJA RASPRAVU ODR┼ŻATI U SMISLU ODREDBE ─îLANA 97. STAV 4. ZPP–A I BEZ PRISUSTVA UREDNO POZVANOG TU┼ŻENOG.


(Presuda Vrhovnog suda FBiH broj: 070–0–Rev–06–001332 od 11.09.2007. god.)

 

<----->

 

─îlan 209. i 229. stav 1. ta─Źka 3. Zakona o parni─Źnom postupku
DRUGOSTEPENI SUD JE PO─îINIO POVREDU ODREDABA PARNI─îNOG POSTUPKA KAD JE NA SJEDNICI VIJE─ćA, BEZ OTVARANJA RASPRAVE, IZVRŠIO DRUGA─îIJU OCJENU DOKAZA – SASLUŠANJA SVJEDOKA, TE TU┼ŻITELJA KAO PARNI─îNE STRANKE.

 

(Presuda Vrhovnog suda FBiH broj: 070–0–Rev–06–001064 od 23.08.2007. god.)

 

<----->

 

─îlan 384., 385. i 402. stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku
SUD NIJE PROCESNO OVLAŠTEN A NI DU┼ŻAN DA U IME STRANKE SAM PREDUJMI TROŠKOVE VJEŠTA─îENJA, KADA STRANKA TOKOM POSTUPKA NIJE TRA┼ŻILA OSLOBO─ÉENJE OD PLA─ćANJA TROŠKOVA, POŠTO TO SUD ─îINI NA NJEN PRIJEDLOG.


(Presuda Vrhovnog suda FBiH broj: 070–0–Rev–06–000639 od 10.07.2007. god.)

 

<----->

 

─îlan 3. i 213. stav 1. i 3. Zakona o parni─Źnom postupku.
IZJAVA O ODUSTAJANJU OD ┼ŻALBE NE MO┼ŻE SE NAKNADNOM IZJAVOM POVU─ćI.

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj: 070–0–Rev–06–000390 od 20.02.2007. god.).

 

<----->

Nadle┼żnost Suda BiH za rješavanje imovinskih sporova pokrenutih protiv BiH
─îlan 1. stav 1. i 3. Zakona o prani─Źnom postupku pred Sudom BiH

Sud BiH nije stvarno nadle┼żan za rješavanje imovinskih sporova pokrenutih protiv BiH, osim imovinskih sporova navedenih u ─Źlanu 1. stav 1. i 3. Zakona o parni─Źnom postupku pred Sudom BiH dakle sporova izmedju dr┼żave BiH i entiteta, izmedju dr┼żave i Br─Źko Distrikta BiH , izmedju entiteta, izmedju entiteta i Distrikta i izmedju institucija BiH koja vrše javna ovlaštenja i osim imovinskih sporova ako je nadle┼żnost Suda BiH utvrdjena zakonima BiH ili medjunarodnim ugovorom. Stoga je za sudjenje o sporu za naplatu duga koji se odnosi na isplatu dospjelih anuiteta za izdate obveznice za zapošljavanje koje je stranka uplatila po osnovu Zakona o zajmu za zapošljavanje, stvarno nadle┼żan Op─çinski sud u Sarajevu u skladu sa odredbom ─Źlana 27. stav 2. Zakona o sudovima u Federaciji BiH.

 

(Rješenje vije─ça Upravnog odjeljenja Suda BiH broj UR- 136/07 od 17. 12. 2007. g)

 

<----->

 

─îlan 50. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku
NEMOGU─ćNOST SUDA DA IZVRŠAVA SVOJU FUNKCIJU ZBOG NEDOVOLJNOG BROJA SUDACA NE MO┼ŻE SE ISKLJU─îIVO RJEŠAVATI PREMA ODREDBI ─îLANA 50. STAV 2. ZAKONA O PARNI─îNOM POSTUPKU, NEGO IMENOVANJEM POTREBNOG BROJA SUDACA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: Gr–62/05 od 13.12.2005. god.)

 

<----->

 

─îlan 185. stav 3. i 422. Zakona o parni─Źnom postupku
KAD JE STRANKA UREDNO OBAVIJEŠTENA O DATUMU DONOŠENJA PRVOSTEPENE PRESUDE, NA PO─îETAK ┼ŻALBENOG ROKA BEZ UTICAJA JE ─îINJENICA DA JOJ JE PRESUDA DOSTAVLJENA POŠTOM. ROK ZA ┼ŻALBU PROTIV PRESUDE PO─îINJE TE─ćI PRVOG NAREDNOG DANA NAKON DONOŠENJA PRESUDE I TAJ ROK JE PREKLUZIVAN.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: Rev–949/04 od 15.09.2005. god.)

 

<----->

 

Nastavak na: parni─Źni postupak

Nazad na: sudska praksa BiH

 

Da bi ste na┼íli obrazlo┼żenje od odabrane setence iz oblasti parni─Źnog postupka potrebno je da koristite Bilten sudske prakse Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine / Vrhovnog suda Republike Srpske / Brcko distrikt BiH za odre─Ĺenu godinu.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija