Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Građansko pravo / Naknada štete « Oblast rada advokatske kancelarije

Od zastupanja u građanskim pravnim stvarima, vršimo poslove zastupanja oštećenih u postupcima za naknadu štete, kako pred sudovima, tako i pred osiguravajućim društvima.

Vršimo zastupanje u postupcima naknade svih vidova štete: naknada materijalne (imovinske) štete, naknada nematerijalne (neimovinske) štete.

Analizu Vašeg predmeta vršimo stručno sa ciljem da Vam prikažemo cjelokupno stanje Vašeg predmeta kako biste dobili optimalno najidealnije rješenje u postupku nadoknade štete.

Postupka naplate štete pokrećemo van sudski ili sudski postupak naknade štete i realizujemo u što kraćem vremenskom intervalu, a uz najpovoljniju naknadu štete iz štetnog događaja, za oštećeno lice.

Sudsku praksu iz oblasti naknade štete u Bosni i Hercegovini, možete pogledati OVDJE.

 

 
Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 813 recenzija