Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Izvrsni postupak u sudskoj praksi

Izvršni postupak - sudska praksa Bosne i Hercegovine

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 43 0 I 180440 21 Spp
Sarajevo, 14.07.2021. g.

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u izvr┼ínom postupku tra┼żitelja izvr┼íenja F.A iz T. koga zastupa punomo─çnik M. ─É, advokat iz Jelaha, protiv izvr┼íenika Zeni─Źko-dobojski kanton, radi izvr┼íenja, odlu─Źuju─çi o zahtjevu za rje┼íavanje spornog pravnog pitanja Op─çinskog suda u Zenici broj: 43 0 I 180440 20 I od 03.06.2021. g., na osnovu odredbe ─Źlana 61d. stav (1) i ─Źlana 61e. stav (1) Zakona o parni─Źnom postupku (ÔÇ×Slu┼żbene novine F BiHÔÇť, broj 53/03, 73/05, 19/06, i 98/15, u daljem tekstu ZPP), na sjednici Gra─Ĺanskog odjeljenja odr┼żanoj 14.07.2021. g. donio je:

O D L U K U

Usvaja se zahtjev Op─çinskog suda u Zenici za rje┼íavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj: 43 0 I 180440 20 I, pa Gra─Ĺansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH izra┼żava sljede─çe:

PRAVNO SHVATANJE

─îlan 4. Zakona o visini stope zatezne kamate (ÔÇťSlu┼żbene novine F BiHÔÇŁ, broj, 18/20), kojim je propisano ograni─Źenje da iznos obra─Źunate zatezne kamate ne mo┼że biti ve─çi od glavnog duga ne odnosi na dugovanja koja su nastala prije stupanja na snagu ovog Zakona (14.03.2020. g.), u kojem je obra─Źun kamata izvr┼íen nakon stupanja na snagu navedenog Zakona.

O b r a z l o ┼ż e n j e

U Op─çinskom sudu u Zenici u toku je izvr┼íni postupak po prijedlogu tra┼żitelja izvr┼íenja protiv izvr┼íenika radi isplate duga na osnovu pravomo─çne i izvr┼íne presude Op─çinskog suda u Te┼ínju broj: 039-0-P-06-000013 od 08.01.2008. g., kao izvr┼íne isprave.

Op─çinski sud u Zenici je dana 06.06.2021. g., po slu┼żbenoj du┼żnosti, zahtjevom pokrenuo postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rje┼íavanja spornog pravnog pitanja. Uz zahtjev je dostavio predmet tog suda broj: 43 0 I 180440 20 I.

Sporno pravno pitanje koje je definisao prvostepeni sud glasi:
ÔÇťDa li se kod primjene ─Źlana 4. Zakona o visini stope zatezne kamate (ÔÇťSlu┼żbene novine F BiHÔÇŁ, broj 18/20), koji glasi: Iznos obra─Źunate kamate ne mo┼że biti ve─çi od glavnog duga, ovo ograni─Źenje kod obra─Źuna zatezne kamate odnosi i na dugovanja koja su nastala prije stupanja na snagu ovog Zakona, u kojem je obra─Źun kamata izvr┼íen nakon stupanja na snagu navedenog ZakonaÔÇŁ.
U obrazlo┼żenju zahtjeva Op─çinski sud u Zenici navodi da je pred tim sudom pokrenut ve─çi broj izvr┼ínih postupaka, kojim se tra┼żi isplata dosu─Ĺenih iznosa po pravomo─çnim i izvr┼ínim presudama protiv izvr┼íenika Zeni─Źko dobojski kanton, a radi se o izvr┼ínim predmetima gdje su prijedlozi za izvr┼íenje podneseni 2008. g., u kojim se predmetima ─Źeka realizacija, tj. isplata po Rje┼íenjima o izvr┼íenju donesenim 2008. g. i dostavljenim na provo─Ĺenje Investicionoj komercijalnoj banci dd Zenica. Postupaju─çi po Rje┼íenju o izvr┼íenju od 25.03.2008. g. Asa Bank dd Sarajevo (ranije Investiciona Komercijalna Banka dd Zenica) je obavijestila sud da je 08.04.2020. g. postupila po predmetnom rje┼íenju i izvr┼íila prijenos sredstva sa ra─Źuna izvr┼íenika na ra─Źun tra┼żitelja izvr┼íenja u ukupnom iznosu od 12.480,00 KM i to na ime tro┼íkova 360,00 KM, kamata na glavni dug 6.060,00 KM i glavni dug u iznosu od 6.060,00 KM, uz napomenu da je obra─Źun zateznih kamata izvr┼íila u skladu sa ─Źlanom 3. Zakona o visini stope zatezne kamate (ÔÇ×Slu┼żbene novine F BiHÔÇť, broj 18/20), koji je stupio na snagu 14.03.2020. g., a kojim je propisano da zatezne kamate na iznos duga do trenutka isplate obra─Źunava se po stopi od 10% godi┼ínje, a ─Źlanom 4. istog Zakona je propisano da iznos obra─Źunate zatezne kamata ne mo┼że biti ve─çi od glavnog duga. Taj sud cijeni, imaju─çi u vidu zakonsku normu, da u svakom slu─Źaju, kada se izvr┼íi obra─Źun kamata za zaka┼ínjelo pla─çanje, nakon stupanja na snagu Zakona o visini stope zatezne kamate, tj. od 14.03.2020. g. da obra─Źunata kamata ne mo┼że biti ve─ça od glavnice.

─îlanom 61.a) stav 1. Zakona o parni─Źnom postupku (ÔÇ×Slu┼żbene novine Federacije BiHÔÇť, broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 ÔÇô dalje ZPP) propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u ve─çem broju predmeta postoji potreba za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju koje je od zna─Źaja za odlu─Źivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH radi rje┼íavanja spornog pravnog pitanja.

Dakle, temeljem citirane zakonske odredbe, da bi Vrhovni sud Federacije BiH zauzeo stav o spornom pravnom pitanju, potrebno je da se ispune odre─Ĺene procesne pretpostavke i to: da se to pitanje pojavilo u toku postupka pred prvostepenim sudom, da to pitanje predstavlja pitanje koje je od zna─Źaja za odlu─Źivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudom, te da se to pitanje pojavilo u ve─çem broju predmeta pred prvostepenim sudom.

Vrhovni sud Federacije BiH cijeni da su u konkretnom slu─Źaju ispunjene sve naprijed navedene procesne pretpostavke za rje┼íavanje spornog pravog pitanja, te da je nazna─Źeno sporno pravno pitanje od zna─Źaja za odlu─Źivanje u ve─çem broju predmeta u postupku pred prvostepenim sudom jer o istom jo┼í nije zauzeo pravno shva─çanje, a rije─Ź je o pitanju o kojem se mo┼że o─Źekivati razli─Źita praksa ni┼żestepenih sudova.

Relevantno pravo za rješavanje postavljenog spornog pravnog pitanja je slijedeće:
─îlanom 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate (ÔÇťSlu┼żbene novine F BiHÔÇŁ, broj 18/20) propisano je da du┼żnik koji zakasni sa ispunjenjem nov─Źane obaveze duguje osim glavnice i zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate po stopi 10% godi┼ínje, dok je ─Źlanom 4. istog Zakona propisano da iznos obra─Źunate zatezne kamate ne mo┼że biti ve─çi od glavnog duga. Daljom odredbom ─Źlan 5. stav 3. Zakona propisano je da zatezna kamata za zaka┼ínjele nepla─çene obaveze koje su dospjele prije 14.03.2020. g. obra─Źunava se po stopi 12% godi┼ínje do dana stupanja na snagu Zakona o visini stope zatezne kamate, a od 14.03.2020. g. do dana isplate po stopi od 10% godi┼ínje.
Federalno ministarstvo financija u svom Mi┼íljenju broj: 04-02-4-2498/20 od 20.03.2020. g. datom u vezi primjene Zakona o visini stope zatezne kamate ukazao je na sljede─çe da zatezna kamata za zaka┼ínjele nepla─çene obaveze koje su dospjele prije 14.03.2020. g. obra─Źunava se po stopi 12% godi┼ínje do dana stupanja na snagu Zakona o visini stope zatezne kamate (ÔÇťSlu┼żbene novine F BiHÔÇŁ, broj 18/20), a od 14.03.2020. g. do dana isplate po stopi od 10% godi┼ínje, s tim da ukupan iznos obra─Źunate zatezne kamate ne mo┼że biti ve─çi od iznosa glavnog duga.
Dakle, u datom Mi┼íljenju u vezi primjene Zakona o visini stope zatezne kamate, Federalno ministarstvo financija ukazuje da ─çe se ─Źlan 4. tog Zakona promjenjivati i na zaka┼ínjele nepla─çene nov─Źane obaveze, koje su dospjele prije 14.03.2020. g., te da obra─Źunata zatezna kamata ne mo┼że biti ve─ça od glavnog duga. Ovako izra┼żeno mi┼íljenje upu─çuje na retroaktivnu primjenu Zakona.

U pravnoj teoriji zakoni se kao i drugi akti i pravni poslovi mogu primjenjivati samo pro future, ubudu─çe tj. primjenjuje se pravno pravilo da pravne norme nemaju povratno djelovanje. Retroaktivnost je iznimka od op─çeg pravila da pravni akt djeluje samo ubudu─çe, a ako zakonodavac ┼żeli zakonu dati retroaktivno djelovanje, tada to mora biti izri─Źito propisano. Retroaktivno dejstvo se mo┼że uvesti samo zakonom i to pojedinim odredbama zakona. Kada govorimo o dono┼íenju zakona zakonodavac u zavr┼ínim odredbama navodi odre─Ĺenje od kada stupa na snagu zakon i njegovu primjenu. Stupanje na snagu zakona je vremenski trenutak od kada zakon po─Źinje pravno djelovati, obavezuju─çi svojim odredbama uz mogu─çnost primjene sankcije na one na koje se odnosi u slu─Źaju njegovog nepo┼ítivanja. Kada se ka┼że da zakon nema retroaktivno dejstvo, to zna─Źi da se novi zakon odnosi na budu─çe slu─Źajeve koji ─çe se pod njim desiti i na ve─ç jednom nastale situacije i da situacije nastale za vrijeme va┼żenja ranijeg zakona ostaju u va┼żnosti. To zna─Źi da zakoni mogu da djeluju, odnosno da se primjenjuju na pravne odnose koji nastaju nakon stupanja na snagu tog zakona, jer ukoliko bi zakoni imali retroaktivno dejstvo onda bi to bilo suprotno na─Źelu pravne sigurnosti i jednakosti gra─Ĺana. Na ovaj na─Źin se osigurava za┼ítita ste─Źenih prava.

U konkretnom slu─Źaju, s obzirom da je u ─Źlanu 7. Zakona navedeno da isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slu┼żbenim novinama F BiH, a u prelaznim i zavr┼ínim odredbama nije izri─Źito navedeno da zakon ima retroaktivno dejstvo, po mi┼íljenju ovog suda, mogu─çnost retroaktivne primjene ovog zakona bila bi na ┼ítetu tra┼żitelja izvr┼íenja u pogledu njegovih ste─Źenih prava. Ovo stoga ┼íto se radi o pravomo─çno okon─Źanom postupku, kojim su utvr─Ĺena prava tra┼żitelja izvr┼íenja po ranijem Zakonu, pa bi retroaktivna primjena novog Zakona o visini stope zatezne kamate, bez da je zakonodavac odredio njegovo retroaktivnu primjenu, ┼ítetno utjecala na ste─Źena prava tra┼żitelja izvr┼íenja. Do┼ílo bi do kr┼íenja njegovih ustavnih prava utvr─Ĺenih ─Źlanom II/3 Ustava BiH i prava utvr─Ĺenih ─Źlanom 1. Prvog protokola uz Evropsku konvenciju. Na ovaj na─Źin se osiguravaju temelji pravne dr┼żave, vladavina prava, zakonitost i demokratije.

Na druga─Źiju odluku ne uti─Źe ni ─Źinjenica da je Federalno ministarstvo Financija dalo Mi┼íljenje broj: 04-02-4-2498/20 od 20.03.2020. g. o primjeni novog Zakona o visini stope zatezne kamate, budu─çi da tuma─Źenje norme vr┼íi njen zakonodavac i postupak za utvr─Ĺivanje autenti─Źnog tuma─Źenja je isti kao i za zakon.

Iz navedenih razloga Gra─Ĺansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH je primjenom odredbe ─Źl. 61 d. stav 1. ZPP odlu─Źilo kao u dispozitivu ove odluke.
Predsjednica Gra─Ĺanskog odjeljenja
Slavica ─îindrak, s.r.

 

<------->

 

IZVRŠENjE KADA JE U RJEŠENjU NEPRAVILNO NAVEDENO SREDSTVO IZVRŠENjA
Zakon o izvr┼ínom postupku FBiH, ─Źlan 166

U situaciji kada banka primi rje┼íenje o izvr┼íenju suda u kojem je ispravno naveden broj ra─Źuna ali je pogre┼íno navedena vrsta ra─Źuna (transakcijski umjesto depozitni), nema uslova za provo─Ĺenje izvr┼íenja prenosom sredstava izvr┼íenika na ra─Źun izvr┼íitelja, jer sredstvo izvr┼íenja ne odgovara vrsti ra─Źuna, pa banka ne zna na koji na─Źin ─çe izvr┼íiti prenos ili isplatu i tada je povjerilac u obavezi da promijeni sredstvo izvr┼íenja.

Obrazlo┼żenje:

"Pravomo─çnom presudom odbijen je tu┼żbeni zahtjev tu┼żitelja, primjenom ─Źlana 28. stav 6. Zakona o unutra┼ínjem platnom prometu FBiH, jer su iznimno od pravila o raskidu ugovora o oro─Źenju sredstava u slu─Źaju izvr┼íenja naloga za prisilnu naplatu, izuzeti iz tog pravila ugovori o oro─Źenim sredstvima za osiguranje plasmana, pa sudovi nalaze da su na aktivnom ra─Źunu u momentu prijema rje┼íenja o izvr┼íenju br.... bila sredstava koja su polo┼żena od strane du┼żnika kao osiguranje pla─çanja kredita koje su njegovo radnici podigli kod prednika tu┼żenog.

Dakle, prednica tu┼żene primila je rje┼íenje o izvr┼íenju dana 30. 3. 2005. g., u kojem trenutku je du┼żnik tu┼żitelj, "U..."d.d. T... kod nje imao otvorena dva ra─Źuna, od kojih je jedan bio transakcijski koji je blokiran, a drugi depozitni koji je bio aktivan za oro─Źena deponovana sredstva, iz ─Źega proizilazi da je pravilan zaklju─Źak ni┼żestepenih sudova da prednica tu┼żenih nije uzrokovala ┼ítetu tu┼żitelju u smislu ─Źl. 154. st. 1. ZOO u vezi sa ─Źl. 170. ZOO-a.

─îlanom 166. Zakona o izvr┼ínom postupku (dalje ZIP) propisano je da se izvr┼íenje radi ostvarivanja nov─Źanog potra┼żivanja prema izvr┼íeniku mo┼że provesti na svim sredstvima na njegovim ra─Źunima kod banke osim ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno. Tako je propisano provo─Ĺenje Rje┼íenjem o izvr┼íenju na nov─Źanim sredstvima koja se vode na transakcijskom ra─Źunu izvr┼íenika na na─Źin da se nala┼że se banci da nov─Źani iznos za koji je izvr┼íenje odre─Ĺeno prenese s transakcijskog ra─Źuna izvr┼íenika na transakcijski ra─Źun tra┼żioca izvr┼íenja, a kada je u pitanju izvr┼íenje na nov─Źanom potra┼żivanju koje po ┼ítednom ulogu, teku─Źem ili ┼żiralnom ra─Źunu, ili deviznim ili drugim ra─Źunima sa namjenom kod banke, odre─Ĺuje se tako ┼íto se u rje┼íenju o izvr┼íenju nala┼że banci na koji je odre─Ĺeno izvr┼íenje isplati tra┼żiocu izvr┼íenja. U st. 5 iste odredbe je propisan obaveza suda da obavijesti banku o svim promjenama ili ako su ona nedovoljna...

U t─Ź 6. istog ─Źlana je propisano da se ugovor o ┼ítednom ulogu i svakom drugom depozitu raskida po sili zakona danom izvr┼ínosti rje┼íenja o izvr┼íenju bez obzira na to da li je oro─Źen ili ne, po namirenju potra┼żivanja primjenjivat ─çe se ugovorne odredbe o raskidu ovih ugovora.

Iz navedene odredbe proizilazi razli─Źit na─Źin provo─Ĺenja izvr┼íenja ovisno o vrsti ra─Źuna, ┼íto je uskladu sa ─Źl. 1038. ZOO koja propisuje vrstu nova─Źanih depozita. Tako je, po navedenoj odredi ZIP-a za provo─Ĺenje izvr┼íenja preko transakcijskog ra─Źuna kao sredstva izvr┼íenja, propisan prenos sredstava na ra─Źun tra┼żioca izvr┼íenja, a kada se kao sredstvo izvr┼íenja odredi neki drugi namjenski ra─Źun (┼ítednom ulogu, teku─çem ili ┼żiralnom ra─Źunu, ili deviznim ili drugim ra─Źunima) izvr┼íenje se provodi predajom predmeta izvr┼íenja povjeriocu.

Prednica tu┼żene je primila rje┼íenje o izvr┼íenju u kojem je odre─Ĺen broj ra─Źuna ozna─Źen kao transakcijski ra─Źun za izvr┼íenika "U..."d.d. T..., te je odmah obavijestila sud da taj izvr┼íenik nema aktivan transakcijski ra─Źun, ve─ç da imao otvoren depozitni ra─Źun za oro─Źena sredstva sa namjenom, zbog ─Źega nije ni mogao postupiti po rje┼íenju o izvr┼íenju.

Iz spisa se ne mo┼że vidjeti da li je sud nakon toga poduzimao neke procesne radnje i dalje postupao prema predniku tu┼żenog.

Stoga, kada banka primi rje┼íenje o izvr┼íenju suda u kojem je ispravno naveden broj ra─Źuna ali pogre┼íno vrsta ra─Źuna (transakcijski umjesto depozitni), nema uslova za provo─Ĺenje izvr┼íenja prenosom sredstava izvr┼íenika na ra─Źun izvr┼íitelja, jer sredstvo izvr┼íenja ne odgovara vrsti ra─Źuna, pa banka ne zna na koji na─Źin ─çe izvr┼íiti prenos ili isplatu.

S druge strane, kada je izvr┼íni sud obavje┼íten od banke da se naplata potra┼żivanja ne mo┼że ostvariti na predlo┼żenom sredstvu izvr┼íenja jer ra─Źun. br.... nije transakcijski ra─Źun, ve─ç depozitni ra─Źun sa namjenom, povjerilac je bio u obavezi da promjeni sredstvo izvr┼íenja, na na─Źin da umjesto predlo┼żenog transakcijskog ra─Źuna ozna─Źi depozitni ra─Źun, nakon ─Źega nastupaju posljedice u smislu ─Źl. 166. st. 5. i 6. ZIP-a i provo─Ĺenje izvr┼íenja na predmetu izvr┼íenja sa sredstva izvr┼íenja na kojem imaju odre─Ĺena nov─Źana sredstva.

Tu┼żitelj kao tra┼żilac izvr┼íenja to nije u─Źinio, pa se time nije dokazalo da je prednik tu┼żenog na bilo koji na─Źin odgovoran za neizvr┼íavanje rje┼íenja o izvr┼íenju u kojem je bilo nepravilno navedeno sredstvo izvr┼íenja.

S druge strane, iako se ni┼żestepeni sudovi pogre┼íno pozivaju na odredbu ─Źl. 28. st. 6. Zakona o unutarnjem platnom prometu jer je taj zakon u vrijeme nastanka spornog odnosa ve─ç prestao postojati Zakonom o prestanku va┼żenja Zakona o unutra┼ínjem platnom prometu, odluka drugostepenog suda nije pogre┼ína, pa se u tom smislu ne mo┼że prihvatiti revizijski prigovor pogre┼íne primjene materijalnog prava.

Iz tih razloga revizijski sud je primjenom ─Źlana 248. ZPP-a reviziju tu┼żitelja odbio kao neosnovanu jer nisu utvr─Ĺeni razlozi na koje se ista poziva."

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 65 0 Ps 038955 19 Rev od 13.2.2020. g.)

 

<------->

DOZVOLjENOST IZVR┼áENjA KADA NIJE POZNATO GDJE SE NALAZE POKRETNE STVARI NA KOJIMA JE PREDLO┼ŻENO IZVR┼áENjE
Zakon o izvršnom postupku RS
─Źlan 115 st. 1 i 3

  • Pravno je dozvoljeno da tra┼żilac izvr┼íenja predlo┼żi, a prvostepeni sud kao mjesno nadle┼żni sud rje┼íenjem o izvr┼íenju odobri da se izvr┼íenje provede ne samo na pokretnim stvarima koje se zateknu na navedenoj adresi izvr┼íenika, ve─ç i na bilo kom drugom mjestu.

Obrazlo┼żenje:
"Iz predmetnog spisa pouzdano proizlazi, ┼íto se ┼żalbom i ne dovodi u sumnju, da je tra┼żilac izvr┼íenja protiv izvr┼íenika 26. 9. 2018. g. podnio prijedlog za izvr┼íenje na osnovu izvr┼íne isprave, i to popisom, procjenom i prodajom izvr┼íenikovih pokretnih stvari koje se zateknu u ku─çi izvr┼íenika u... ili na bilo kom drugom mjestu, a sve radi ostvarenja potra┼żivanja iz pravnosna┼żne presude zbog propu┼ítanja Osnovnog suda u P., broj... od 16. 5. 2018. g..


Prvostepeni sud je, kako dalje proizlazi iz spisa, odredio predlo┼żeno izvr┼íenje rje┼íenjem o izvr┼íenju od 26. 9. 2018. g..
Postupaju─çi po tom rje┼íenju sudski izvr┼íilac je izlazio na lice mjesta u..., na adresu izvr┼íenika ozna─Źenu u prijedlogu za izvr┼íenje, te naveo da je izvr┼íenik nepoznat na toj adresi. O tome se kao dokaz u spisu zati─Źe zapisnik sudskog izvr┼íioca, broj... od 25. 3. 2019. g..
Me─Ĺutim, tra┼żilac izvr┼íenja je nakon toga prvostepenom sudu dostavio akt Policijske stanice P., broj... od 9. 4. 2019. g., koji se zati─Źe u spisu, a u kojem je nadle┼żni organ obavijestio punomo─çnika tra┼żioca izvr┼íenja da izvr┼íenik ima prijavljeno prebivali┼íte u... broj..., Op┼ítina P. O tome je tra┼żilac izvr┼íenja putem svog punomo─çnika blagovremeno obavijestio prvostepeni sud, podneskom od 11.4. 2019. g., na koji se osnovano poziva i u predmetnoj ┼żalbi.
Imaju─çi u vidu upravo navedeni dokaz, nije pravilna odluka prvostepenog suda kojom je obustavio izvr┼íni postupak u ovom predmetu. Naime, tra┼żilac izvr┼íenja je predlo┼żio, a prvostepeni sud je kao mjesno nadle┼żni sud rje┼íenjem o izvr┼íenju od 26. 9. 2018. g. odobrio da se izvr┼íenje u ovoj pravnoj stvari provede ne samo na pokretnim stvarima koje se zateknu na navedenoj adresi izvr┼íenika, ve─ç i na bilo kom drugom mjestu. Takav prijedlog za izvr┼íenje, kao i rje┼íenje o izvr┼íenju, su u tom dijelu pravno dozvoljeni, jer je ─Źlanom 115. stav 1. Zakona o izvr┼ínom postupku ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18) propisano da tra┼żilac izvr┼íenja mo┼że predlo┼żiti da se izvr┼íenje provede na pokretnim stvarima izvr┼íenika, ne nazna─Źavaju─çi mjesto gdje se one nalaze (┼íto je tra┼żilac izvr┼íenja i u─Źinio u dijelu u kojem je predlo┼żio da se izvr┼íenje na pokretnim stvarima izvr┼íenika provede i na bilo kom drugom mjestu, a ┼íto je prvostepeni sud i u tom dijelu pravilno prihvatio rje┼íenjem o izvr┼íenju od 26. 9. 2018. g.). U toj situaciji tra┼żilac izvr┼íenja, saglasno ─Źlanu 115. stav 3. Zakona o izvr┼ínom postupku, mo┼że ve─ç doneseno rje┼íenje o izvr┼íenju podnijeti na izvr┼íenje svakom drugom stvarno nadle┼żnom sudu na ─Źijem se podru─Źju nalaze izvr┼íenikove pokretne stvari, u kom slu─Źaju tra┼żilac izvr┼íenja tom drugom sudu samo podnosi prijedlog da sprovede izvr┼íenje koje je ve─ç odre─Ĺeno rje┼íenjem o izvr┼íenju od 26. 9. 2018. g..


S obzirom na prethodno iznijete razloge, u konkretnom slu─Źaju ne mo┼że se zaklju─Źiti da je izvr┼íenje postalo nemogu─çe, u smislu ─Źlana 63. stav 3. Zakona o izvr┼ínom postupku koji je prvostepeni sud nepravilno primijenio u pobijanom rje┼íenju, jer bi u protivnom tra┼żilac izvr┼íenja na nezakonit na─Źin bio onemogu─çen da sprovede izvr┼íenje na osnovu rje┼íenja o izvr┼íenju od 26. 9. 2018. g., a sve u skladu sa ve─ç pomenutim ─Źlanom 115. Zakona o izvr┼ínom postupku i u smislu na koji je prethodno ukazano."

 

(Rje┼íenje Okru┼żnog suda u Banjoj Luci, 78 0 Mal 028234 19 G┼żi od 16.1.2020. g.)

 

<------->

 

NAČIN IZVRŠENjA NA SUVLASNIČKOM DIJELU NEKRETNINE
Zakon o izvršnom postupku
─Źlan 69 stav 2

  • U situaciji kada se radi o izvr┼íenju na suvlasni─Źkom dijelu koji izvr┼íenik ima na predmetnim nekretninama, predmet prodaje ili dosude ne mo┼że biti nekretnina u cjelini, ve─ç samo odgovaraju─çi suvlasni─Źki dio koji izvr┼íenik ima na toj nekretnini.

Obrazlo┼żenje:


"Predmetnom ┼żalbom navodi se da suvlasni─Źki dijelovi izvr┼íenika ne mogu biti dosu─Ĺeni tra┼żiocu izvr┼íenja dok se ne izvr┼íi fizi─Źka dioba predmetnih nekretnina. U ovom dijelu ┼żalba nije pravno osnovana, jer suvlasni─Źki dio na nekretnini mo┼że biti predmet izvr┼íenja i mo┼że biti dosu─Ĺen kao takav (kao suvlasni─Źki dio) njegovom kupcu u izvr┼ínom sudskom postupku (ako ima kupca koji ┼żeli kupiti suvlasni─Źki dio na nekretnini i time postati suvlasnik umjesto izvr┼íenika kao dotada┼ínjeg suvlasnika), saglasno ─Źlanu 69. stav 2. Zakona o izvr┼ínom postupku ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18), kojim je propisano da suvlasni─Źki dio nekretnine mo┼że biti samostalan predmet izvr┼íenja, u pogledu kojeg se na odgovaraju─çi na─Źin primjenjuju pravila tog zakona o izvr┼íenju na nekretninama.


Me─Ĺutim, razlozi zbog kojih je ┼żalbu tre─çih lica valjalo uva┼żiti i odlu─Źiti kao u izreci ovog drugostepenog rje┼íenja ogledaju se u sljede─çem, na ┼íta ovaj drugostepeni sud pazi po slu┼żbenoj du┼żnosti, jer se radi o pravilnoj primjeni prava, saglasno ─Źlanu 221. Zakona o parni─Źnom postupku ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13), u vezi sa ─Źlanom 21. stav 1. Zakona o izvr┼ínom postupku. Naime, ve─ç je u ranijem rje┼íenju ovog drugostepenog suda (broj... od 9. 8. 2018. g.) ukazano na to da se u ovom predmetu radi o izvr┼íenju na suvlasni─Źkom dijelu koji izvr┼íenik ima na predmetnim nekretninama, saglasno ─Źlanu 69. stav 2. Zakona o izvr┼ínom postupku. To zna─Źi da u takvoj situaciji predmet prodaje ne mo┼że biti nekretnina u cjelini, ve─ç samo odgovaraju─çi suvlasni─Źki dio koji izvr┼íenik ima na nekretnini.
Na prethodno navedeno se ukazuje zbog toga ┼íto najprije iz zaklju─Źka prvostepenog suda o prodaji nekretnina (zaklju─Źak broj... od 20. 5. 2019. g.), a zatim i iz rje┼íenja o dosudi, broj... od 20. 5. 2019. g., proizlazi da je prvostepeni sud prodao, odnosno dosudio predmetne nekretnine kao cjelinu, a ne suvlasni─Źki dio koji izvr┼íenik ima na tim nekretninama. Ovo pouzdano proizlazi najprije iz izreke zaklju─Źka o prodaji od 20. 5. 2019. g., u kojoj je odlu─Źeno da je "nepokretnost" prodata tra┼żiocu izvr┼íenja kao kupcu i najpovoljnijem ponu─Ĺa─Źu, nakon ─Źega i u rje┼íenju o dosudi od 20. 5. 2019. g. prvostepeni sud odlu─Źuje da se tra┼żiocu izvr┼íenja dosu─Ĺuju "nekretnine" pobli┼że odre─Ĺene izrekom tog rje┼íenja.


Takvo odlu─Źivanje prvostepenog suda nije pravilno (kako zaklju─Źak o prodaji od 20. 5. 2019. tako ni rje┼íenje o dosudi od 20. 5. 2019. g.), imaju─çi u vidu prethodno iznijete razloge, jer se ni u zaklju─Źku o prodaji niti u rje┼íenju o dosudi ne mo┼że odlu─Źiti da se nekretnine prodaju kupcu, odnosno da mu se dosu─Ĺuju nekretnine, ako, kao u konkretnom slu─Źaju, izvr┼íenik nije vlasnik nego suvlasnik tih nekretnina, usljed ─Źega predmet prodaje i dosude mo┼że biti samo odgovaraju─çi suvlasni─Źki dio na nekretnini."

 

(Rje┼íenje Okru┼żnog suda u Banjoj Luci, 78 0 P 011123 19 G┼żi 3 od 16.1.2020. g.)

 

<------->

 

MJESNA NADLE┼ŻNOST SUDA KOD IZVRŠENJA NA POKRETNIM STVARIMA IZVRŠENIKA

- ─îl. 114. i 115. Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/03, 85/03, 64/05 i 118/07)

 

 

Kod izvršenja na pokretnim stvarima izvršenika, u situaciji kada nije poznato gdje se pokretne stvari izvršenika nalaze, a prijedlog za izvršenje je podnesen na temelju vjerodostojne isprave, po pravilima o opštoj mjesnoj nadle┼żnosti prvostepeni sud postupa do pravosna┼żnosti rješenja o izvršenju i u ovoj fazi se mo┼że oglasiti mjesno nenadle┼żnim samo po prigovoru izvršenika, te tek nakon što rješenje o izvršenju postane pravosna┼żno, ukoliko se utvrdi da su pokretne stvari izvršenika na podru─Źju nekog drugog suda, prvostepeni sud je ovlašten da se po slu┼żbenoj du┼żnosti oglasi mjesno nenadle┼żnim za sprovo─Ĺenje izvršenja.

 

 

Pobijanim rješenjem, utvr─Ĺuju─çi da u prijedlogu za izvršenje nije nazna─Źeno gdje se pokretne stvari izvršenika nalaze, te da izvršenici nemaju prebivalište na podru─Źju prvostepenog suda, prvostepeni sud po slu┼żbenoj du┼żnosti sa pozivom na odredbe ─Źl. 114. i 115. Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/03, 85/03, 64/05 i 118/07) se oglašava mjesno nenadle┼żnim, istovremeno odre─Ĺuju─çi da ─çe po pravosna┼żnosti prvostepenog rješenja tra┼żilac izvršenja podnijeti prijedlog za izvršenje mjesno nadle┼żnim sudovima.

┼Żalbenim navodima tra┼żilac izvršenja osnovano ukazuje da navedeno postupanje prvostepenog suda nije utemeljeno u zakonu.

Odredba ─Źl. 114. Zakona o izvršnom postupku reguliše situaciju kada je poznato gdje se nalaze pokretne stvari izvršenika na na─Źin da je tada za odlu─Źivanje po prijedlogu za izvršenje i za sprovedbu tog izvršenja isklju─Źivo mjesno nadle┼żan sud na podru─Źju kojeg se pokretne stvari izvršenika nalaze. Odredba ─Źl. 115. Zakona o izvršnom postupku pak propisuje mjesnu nadle┼żnost suda u situaciji kada nije poznato gdje se pokretne stvari izvršenika nalaze. Tada je za donošenje rješenja o izvršenju mjesno nadle┼żan sud na ─Źijem podru─Źju se nalazi prebivalište, odnosno boravište izvršenika i ovaj sud donosi rješenje o izvršenju na pokretnim stvarima ne ozna─Źavaju─çi mjesto gdje se pokretne stvari nalaze, a mjesna nadle┼żnost suda se odre─Ĺuje prema pravilima opšte mjesne nadle┼żnosti iz ─Źl. 28. i 29. Zakona o parni─Źnom postupku („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj: 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07). U tom slu─Źaju tra┼żilac izvršenja mo┼że podnijeti rješenje o izvršenju na pokretnim stvarima svakom stvarno nadle┼żnom sudu na ─Źijem podru─Źju se nalaze stvari izvršenika, sa prijedlogom da taj sud sprovede izvršenje. Proizilazi, dakle, da u ovom slu─Źaju sud koji donosi rješenje o izvršenju ne mora biti istovremeno i sud koji sprovodi izvršenje.

U konkretnom slu─Źaju, u podnesenom prijedlogu nije ozna─Źeno gdje se nalaze pokretne stvari izvršenika, ve─ç je tra┼żilac izvršenja u smislu odredbe ─Źl. 37. Zakona o izvršnom postupku zahtijevao pribavljanje podataka o imovini izvršenika. Time je u ovoj izvršnoj stvari za postupanje suda mjerodavna odredba ─Źl. 115. Zakona o izvršnom postupku za donošenje rješenja o izvršenju. Prema odredbi ─Źl. 41. st. 2. Zakona o izvršnom postupku izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave (kao što je predmetno izvršenje) se ne mo┼że sprovesti prije pravosna┼żnosti rješenja o izvršenju što zna─Źi da u konkretnom slu─Źaju po pravilima o opštoj mjesnoj nadle┼żnosti prvostepeni sud postupa do pravosna┼żnosti rješenja o izvršenju i da se za ovo postupanje mo┼że oglasiti mjesno nenadle┼żnim samo po prigovoru jednog od izvršenika, a ne po slu┼żbenoj du┼żnosti. Nakon što rješenje o izvršenju postane pravosna┼żno, te nakon utvr─Ĺenja gdje se nalaze pokretne stvari izvršenika pa ukoliko iste budu na podru─Źju nekog drugog suda, prvostepeni sud je ovlašten da se po slu┼żbenoj du┼żnosti oglasi mjesno nenadle┼żnim za provo─Ĺenje izvršenja (s obzirom da je tada rije─Ź o isklju─Źivoj nadle┼żnosti), odnosno da tra┼żioca izvršenja uputi da se za sprovo─Ĺenje izvršenja obrati mjesno nadle┼żnom sudu.

Suprotno navedenom prije pravosna┼żnosti rješenja o izvršenju, te prije utvr─Ĺenja gdje se pokretne stvari izvršenika nalaze, prvostepeni sud se oglašava mjesno nenadle┼żnim za sprovo─Ĺenje predmetnog izvršenja.

Prema navedenom, postupanje prvostepenog suda nije utemeljeno u zakonu, pa je ┼żalbu tra┼żioca izvršenja valjalo uva┼żiti, pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovni postupak.

 

 

(Iz obrazlo┼żenja rješenja Okru┼żnog suda u Banjaluci broj: 011-0-G┼ż-08-001984 od 12.12.2008. g.)

 

 

<------->

 

PRIGOVOR TRE─ćEG LICA

-─Źl. 51. st. 2. Zakona o izvršnom postupku RS

-─Źl. 64. Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbeni glasnik RS“ broj („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/03, 85/03, 64/05 i 118/07)

 

PRIGOVOR TRE─ćEG LICA SE MO┼ŻE PODNIJETI DO ZAVRŠETKA IZVRŠNOG POSTUPKA, PA KOD TOGA DA JE U PREDMETNOJ IZVRŠNOJ STVARI IZVRŠNI POSTUPAK DOVRŠEN, PRAVILNO JE IZJAVLJENI PRIGOVOR ODBA─îEN KAO NEDOZVOLJEN.

 

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

 

Prema stanju spisa, po prijedlogu tra┼żioca izvršenja radi obezbje─Ĺenja nov─Źanog potra┼żivanja, rješenjem I-3669/00 od 04.01.2001. g. odre─Ĺena je privremena mjera (sada mjera obezbje─Ĺenja) kojom je izvršeniku zabranjeno otu─Ĺenje, raspolaganje, optere─çenje i zakup nekretnina upisanih na ime izvršenika, kao suposjed od ½ dijela u Pl-28 k.o. P. II.

Navedeno rješenje prvostepenog suda je postalo pravosna┼żno dana 04.02.2001. g. i dostavljeno je Uredu za katastar B. radi provo─Ĺenja u javnim knjigama.

U predmetnoj izvršnoj stvari, protiv ozna─Źenog rješenja prvostepenog suda tre─çe lice B. D. dana 14.05.2004. g. izjavljuje prigovor, pa prvostepeni sud utvr─Ĺuje da je rješenje o odre─Ĺivanju privremene mjere pravosna┼żno i da je provedeno u javnim knjigama.

Kako se, prema odredbi ─Źl. 52. st. 2. Zakona o izvršnom postupku, prigovor tre─çeg lica mo┼że podnijeti do završetka izvršnog postupka, te kako je u predmetnoj izvršnoj stvari izvršni postupak dovršen, pobijanim rješenjem prvostepeni sud sa pozivom na odredbu ─Źl. 52. st. 2. Zakona o izvršnom postupku, izjavljeni prigovor odbacuje kao nedozvoljen.

┼Żalbenim navodima tre─çe lice B. D. spori pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja tako što isti─Źe ─Źinjenice koje se ti─Źu ispunjenja zakonskih uslova za donošenje privremene mjere (sada mjere obezbje─Ĺenja) u predmetnom izvršnom postupku pri ─Źemu isti─Źe da je u zemljišnim knjigama na njeno ime upisano pravo svojine na nekretninama u odnosu na koje je odre─Ĺena privremena mjera, te tvrdi da je izvršenik u katastarskoj evidenciji prevarnim radnjama izdejstvovala upis na svoje ime, a koje ─Źinjenice su iznesene i u prigovoru na rješenje prvostepenog suda broj I-3699/00 od 04.01.2001. g..

Pravilan je stav prvostepenog suda kod odlu─Źivanja o navedenom prigovoru da ne mo┼że ulaziti u ocjenu navoda prigovora, a navedeno s obzirom na to da je ovaj prigovor podnesen po završetku predmetnog izvršnog postupka, a koji stav ima uporište u odredbi ─Źl. 51. st. 2. Zakona o izvršnom postupku.

Naime, predmetni izvršni postupak (koji je pokrenut radi odre─Ĺivanja privremene mjere u skladu sa tada va┼że─çim propisima) je završen sprovo─Ĺenjem izvršne radnje kojom se izvršenje dovršava, a to je u konkretnom slu─Źaju dostavljanjem rješenja o odre─Ĺivanju privremene mjere Uredu za katastar radi provo─Ĺenja u javnim knjigama, koji zaklju─Źak je u skladu sa odredbom ─Źl. 64. Zakona o izvršnom postupku.

Kod takvog stanja stvari, pobijanim rješenjem prvostepeni sud, sa pozivom na odredbu ─Źl. 51. st. 2. Zakona o izvršnom postupku prigovor tre─çeg lica, pravilno odbacuje kao nedozvoljen.

 

(Iz obrazlo┼żenja rješenja Okru┼żnog suda u Banjaluci G┼ż-803/07 od 26.09.2007.)

 

<------->

 

VJERODOSTOJNA ISPRAVA

-─Źl. 29. st. 2. Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbeni glasnik RS“ broj („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/03, 85/03, 64/05 i 118/07)

 

 

TRA┼ŻILAC IZVRŠENJA NE MO┼ŻE SNOSITI ŠTETNE POSLJEDICE ZBOG NEA┼ŻURNOG POSTUPANJA SUDA KOD TOGA DA JE PREDMETNI PRIJEDLOG ZA DOZVOLU IZVRŠENJA PODNESEN NA TEMELJU IZVODA IZ POSLOVNIH KNJIGA KOJI JE PO TADA VA┼ŻE─ćEM ZAKONU IMAO KARAKTER VJERODOSTOJNE ISPRAVE, A KOJI KARAKTER NEMA PO ZAKONU KOJI JE NA SNAZI U VRIJEME ODLU─îIVANJA PO PRIJEDLOGU IZVRŠENIKA.

 

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

 

Prema stanju predmeta tra┼żilac izvršenja je dana 21.02.2000. g. prvostepenom sudu podnio prijedlog za dozvolu izvršenja na temelju izvoda iz poslovnih knjiga, a radi naplate nov─Źanog potra┼żivanja u iznosu od 746,24 KM. Rješenjem I-297/00 od 06.07.2000. g. dozvoljeno je predlo┼żeno izvršenje protiv kojeg je izvršenik izjavio prigovor.

Pobijanim rješenjem, cijene─çi da izvod iz poslovnih knjiga na temelju kojeg je predlo┼żeno izvršenje u smislu odredbe ─Źlana 29. Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbeni glasnik RS“ broj („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/03, 85/03 i 64/05) u vezi sa odredbom ─Źlana 229. istog zakona nema karakter vjerodostojne isprave, sa pozivom na odredbe ─Źlana 49. i 39. stav 6. Zakona o izvršnom postupku, prvostepeni sud usvaja prigovor izvršenika, obustavlja izvršenje u predmetnoj izvršnoj stvari, ukida sve sprovedene radnje i prijedlog za izvršenje odbija.

┼Żalbenim navodima tra┼żilac izvršenja pobija ozna─Źeno rješenje tako što isti─Źe da je u predmetnom izvršnom postupku prijedlog za izvršenje sudu podnesen za vrijeme va┼żenja ranijeg ZIP-a („Slu┼żbeni list SFRJ“, broj: 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, „Slu┼żbeni glasnik RS“, broj: 17/93 i 14/94), te smatra da ne mo┼że snositi posljedice zbog dugogodišnjeg nea┼żurnog postupanja suda.

Prema odredbi ─Źlana 229. Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/03, 85/03 i 64/05) postupak izvršenja zapo─Źet do dana stupanja na snagu ovog zakona okon─Źa─çe se po odredbama ovog zakona. U trenutku kada je stupio na snagu novi Zakon o izvršnom postupku, predmetni izvršni postupak još uvijek nije bio završen, odnosno prvostepeni sud u to vrijeme još nije odlu─Źio o prigovoru izvršenika protiv rješenja o izvršenju. Time je kod odlu─Źivanja o prigovoru izvršenika u skladu sa odredbom ─Źlana 229. Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbeni glasnik RS“, broj: 59/03, 85/03 i 64/05) prvostepeni sud bio du┼żan da primijeni odredbe novog Zakona o izvršnom postupku.

Kako prema odredbi ─Źlana 29. stav 2. sada va┼że─çeg Zakona o izvršnom postupku isprava na temelju koje je podnesen prijedlog za izvršenje više nema karakter vjerodostojne isprave postojala je mogu─çnost da sud postupi na dva na─Źina: da se podneseni prijedlog odbaci ili da se postupi prema odredbi ─Źlana 29. stav 2. novog Zakona o izvršnom postupku i predmet proslijedi parni─Źnom odjeljenju na dalje postupanje, odnosno na postupanje kao po tu┼żbi.

Po shvatanju ovoga suda, kod odlu─Źivanja po izjavljenom prigovoru prvostepeni sud je trebao cijeniti da je predmetni prijedlog za dozvolu izvršenja, u vrijeme njegovog podnošenja sudu po tada va┼że─çem zakonu, podnesen na temelju izvoda iz poslovnih knjiga koji je imao karakter vjerodostojne isprave. Kako je prvostepeni sud tek dana 01.04.2005. g. prilikom sprovo─Ĺenja radnje popisa stvari izvršenika (koja je prva poduzeta radnja suda nakon donošenja rješenja o izvršenju I-297/00 od 06.07.2000. g.) utvrdio da izvršenik nije na adresi iz prijedloga te je dopisom od 12.09.2005. g. pozvao tra┼żioca izvršenja da sudu dostavi njegovu adresu, pa je po postupanju tra┼żioca izvršenja rješenje o izvršenju izvršeniku uru─Źio tek dana 21.11.2005. g., o─Źigledno je da je u predmetnom izvršnom postupku sud postupao nea┼żurno i da kod takvog postupanja suda tra┼żilac izvršenja ne mo┼że snositi štetne posljedice time što je, u me─Ĺuvremenu (po proteku 3 g.) stupio na snagu sada va┼że─çi Zakon o izvršnom postupku, a navedeno pogotovo što je po zakonu izvršni postupak hitne prirode.

Time je pravilno postupanje suda u konkretnom slu─Źaju, po stupanju na snagu sada va┼że─çeg Zakona o izvršnom postupku, nalagalo da se prijedlog uputi na parnicu, a u kojem postupku bi tu┼żitelj podneseni prijedlog morao urediti u skladu sa odredbom ─Źlana 53. Zakona o parni─Źnom postupku.

 

(Iz obrazlo┼żenja rješenja Okru┼żnog suda u Banjaluci : G┼ż-687/08 od 29.05.2008.)

 

<------->

 

─îlan 46 ta─Źka 9 Zakona o izvršnom postupku Br─Źko Distrikta BiH
Isticanje prigovora radi prebijanja potra┼żivanja (prigovor kompenzacije) mogu─çe je u parni─Źnom postupku. Takav prigovor ne mo┼że se osnovano issticati u izvršnom postupku. Naime, isticanje potra┼żivanja radi prebijanja mogu─çe je samo u parnici i to samo pod pretpostavkom da je prigovor iznesen još u toku prvostepenog postupka (─Źlan 282 stav 3 Zakona o parni─Źnom postupku Br─Źko Distrikta BiH). Takav prigovor ne mo┼że se s uspjehom isticati u izvršnom postupku. Tvrdnja izvršenika da je došlo do kompenzacije potra┼żivanja spre─Źavala bi izvršenje u smislu ta─Źke 9 ─Źlana 46 Zakona o izvršnom postupku Br─Źko Distrikta BiH pod pretpostavkom da je došlo do gra─Ĺansko-pravne, vanprocesne kompenzacije, a što ni izvršenik ne tvrdi, ve─ç isti─Źe prigovor radi prebijanja do kojeg bi, po njegovom mišljenju, trebalo do─çi odlukom izvršnog suda.


(Apelacioni sud Br─Źko Distrikta BiH, P┼ż.1/2002 od 18.01.2002.g.)

 

<------->

 


IZVRŠENJE PREMA LICU KOJE NIJE OZNA─îENO U IZVRŠNOJ ISPRAVI I UPU─ćIVANJE NA PARNICU

─îlan 30 stav 2 Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj 59/03, 85/03, 64/05 i 118/07)

 

Sud u izvršnom postupku ─çe uputiti stranke na parnicu radi razjašnjenja spornih pitanja koja se ti─Źu osporavanja duga.

 

 

Iz obrazlo┼żenja

 

Prvostepeni sud je pogrešno odlu─Źio o izjavljenom prigovoru, jer je pogrešno primijenio odredbu ─Źlana 30 stav 2 Zakona o izvršnom postupku, na šta se ┼żalbom izvršenika osnovano ukazuje.

Odredbom pomenutog ─Źlana, propisano je da se izvršenje mo┼że odrediti i protiv tre─çeg lica, koje u izvršnoj ispravi nije ozna─Źeno kao izvršenik, ako tra┼żilac izvršenja javnom ili po zakonu ovjerenom privatnom ispravom doka┼że da je to lice zakonito preuzelo dug ili je prema zakonu obavezno da ga izmiri. Ukoliko se obaveza tre─çeg lica na ispunjenje duga ospori, stranke to pitanje moraju razriješiti u parni─Źnom postupku.

Zna─Źi da Zakon o izvršnom postupku predvi─Ĺa mogu─çnost da se izvršenje odredi i prema licu koje nije ozna─Źeno u izvršnoj ispravi, što predstavlja izuzetak od pravila da rješenje o izvršenju mora u svim elementima biti identi─Źno sa izvršnom ispravom, jer u tom slu─Źaju nema istovjetnosti u osobama tu┼żenog u parni─Źnom postupku i izvršenika u izvršnom postupku. Me─Ĺutim, ova odredba tako─Ĺe izri─Źito propisuje da se u slu─Źaju osporavanja ove obaveze, stranke to pitanje moraju razriješiti u parnici.

U konkretnom slu─Źaju, kao du┼żnik u sudskom poravnanju koje predstavlja izvršnu ispravu ozna─Źena je „L.p.“ d.o.o. Gradiška, a tra┼żioci izvršenja svoj zahtjev koji je usmjeren prema Prehrambenoj industriji „P.“ a.d. Gradiška, zasnivaju na odredbi ─Źlana 8 protokola broj 12/06. Ova odredba predvi─Ĺa preuzimanje obaveze u iznosu od 138.000,00 KM, po tu┼żbi u predmetu Rs-53/03, te predvi─Ĺa na─Źin i rok izmirenja ove obaveze.

Izvršenik je prigovorom na rješenje o izvršenju osporio da je na njega prešla obaveza du┼żnika ozna─Źenog u izvršnoj ispravi, zbog ─Źega je prvostepeni sud bio du┼żan stranke uputiti na parnicu, radi razrješenja ovog spornog pitanja, jer ovaj slu─Źaj predstavlja izuzetak od pravila da sporne ─Źinjenice izme─Ĺu stranaka rješava izvršni sud, te od pravila da izvršni sud ne mo┼że prekinuti izvršni postupak da bi sa─Źekao odluku nadle┼żnog suda o prethodnom pitanju, koje je propisano odredbom ─Źlana 34 stav 1 Zakona o izvršnom postupku.

U ovom slu─Źaju, izvršni sud mora povodom izjavljenog prigovora izvršenika stranke uputiti na parnicu i sa─Źekati ishod parni─Źnog postupka, jer do izvršenja mo┼że do─çi tek kada stranke pitanje pasivne legitimacije razriješe u parni─Źnom postupku.

Radi izlo┼żenog valjalo je ukinuti prvostepeno rješenje i predmet vratiti prvostepenom sudu, na osnovu ─Źlana 235 stav 1 ta─Źka 2 Zakona o parni─Źnom postupku, u vezi sa ─Źlanom 21 stav 1 Zakona o izvršnom postupku.

 

(Rješenje Okru┼żnog suda u Banjaluci broj 011-0-┼Ż-08-000 033 od 29.02.2008.g.)

 

<------->

 

OMETANJE SUDA U SPROVO─ÉENJU IZVRŠNIH RADNJI

─îlan 17 stav 10 Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj 59/03, 85/03, 64/05 i 118/07) u vezi sa stavom 5 istog ─Źlana tog zakona

 

 

Izvršeniku se osim za odbijanje davanja podataka o imovini u postupku izvršenja mo┼że izre─çi nov─Źana kazna i u slu─Źajevima kašnjenja dostavljanja podataka ako se time ometa sprovo─Ĺenje izvršenja.

 

 

Iz obrazlo┼żenja

 

U konkretnom slu─Źaju izvršenik nije dostavio podatke o pokretnim stvarima po nalogu suda na propisanom obrascu, jer je u Obrascu P1 u ta─Źki I u prostoru predvi─Ĺenom za upis podataka o pokretnim stvarima upisao tekst: „prilog: prepis posjedovnog lista iz katastra“, što se odnosi na nekretnine, a identi─Źan tekst je upisao i na obrascima P2 i P3, predvi─Ĺenim za dostavu podataka o nekretninama i imovinskim stvarima, te nov─Źanim primanjima i nov─Źanim depozitima.

Tokom postupka izvršenik je u svojim podnescima, a direktor izvršenika i u svojoj izjavi datoj na zapisnik od suda od 22.03.2007. g., tvrdio da nije vlasnik pokretnih stvari i da je u toku sudski spor protiv 6 radnika izvršenika radi povrata kamiona s prikolicama, o ─Źemu je u to vrijeme bio u toku drugostepeni postupak. Te tvrdnje izvršenika osporavao je tra┼żilac izvršenja, pozivaju─çi se na ─Źinjenicu da izvršenik ima radnike i da vrši tehni─Źke preglede.

Izvršenik je uz ┼żalbu dostavio ovjerenu listu opreme (tabela br. 3), prema kojoj „J. o.“ AD Filijala Banjaluka na tehni─Źkom pregledu kod izvršenika ima opremu pobrojanu od rednim brojevima 12. – 30, u vrijednosti od 35.503,00 KM.

Tra┼żilac izvršenja nije argumentovano osporio navode izvršenika o neposjedovanju pokretnih stvari niti je dokazao da je izvršenik vlasnik takve imovine, a na njemu je teret dokazivanja te ─Źinjenice u smislu odredbi ─Źlana 8 i 123 Zakona o parni─Źnom postupku, koji se primjenjuje na odgovaraju─çi na─Źin u smislu odredbe ─Źlana 21 stav 1 Zakona o parni─Źnom postupku.

Dakle, izvršenik nije dostavio neta─Źne podatke u pogledu svoje pokretne imovine, jer prema stanju spisa takve imovine zaista nema.

Izvršenik je u Obrazac P1 za pokretne stvari naveo podatke koji se odnose na nekretnine, što takav podnesak ─Źini neurednim, ali je sud imao mogu─çnost da u smislu ─Źlana 336 Zakona o parni─Źnom postupku, takav podnesak kao nerazumljiv vrati izvršeniku radi ispravke ili dopune uz navode što treba ispraviti ili dopuniti i odrediti rok za ispravku ili dopunu podneska koji ne mo┼że biti du┼żi od 8 dana, pa tek po proteku tog roka prema izvršeniku preduzeti mjere zbog dostavljanja neurednog podneska.

Dakle, ne postoje razlozi za izricanje nov─Źane kazne u pogledu nedostavljanja podataka, jer izvršenik prema stanju spisa nije vlasnik pokretne imovine, a poslove iz svoje registrovane djelatnosti ne vrši vlastitom opremom ve─ç opremom uzetom u zakup.

Me─Ĺutim, prema dostavnici u spisu izvršenik je zaklju─Źak suda od 02.10.2006. g. sa obrascima P1, P2 i P3 primio 04.10.2006. g. i rok od 15 dana za dostavu podataka je istekao 19.10.2006. g., do kada je sudu morao dostaviti tra┼żene podatke, ali ih je dostavio tek 23.10.2004. g., odnosno sa 4 dana zakašnjenja.

Takvo kašnjenje je dovoljan razlog za izricanje nov─Źane kazne, jer se takvim radnjama ometa sprovo─Ĺenje izvršni radnji, pa je nov─Źanu kaznu trebalo izre─çi iz tog razloga.

Obzirom na zakonom propisanu obavezu izvršenika da u odre─Ĺenom roku postupi po nalogu suda, minimum i maksimum zaprije─çene nov─Źane kazne iz ─Źlana 17 Zakona o izvršnom postupku, period kašnjenja u dostavljanju obrasca sa podacima i posljedice takvog ponašanje u smislu odugovla─Źenja postupka odnosno ometanja suda u sprovo─Ĺenju izvršnih radnji, te imovinske prilike izvršenika, odnosno izra┼żene poteško─çe u poslovanju, što proizilazi i iz ─Źinjenice da na svojim ra─Źuna nema dovoljno sredstava iz kojih bi se naplatilo potra┼żivanje tra┼żioca izvršenja, po ocjeni ovog suda trebalo je nov─Źanu kaznu izre─çi u manjem iznosu, pa je izvršeniku izre─Źen minimalni iznos nov─Źane kazne predvi─Ĺene za pravno lice.

Na osnovu svega izlo┼żeno doneseno je rješenje kao u izreci na osnovu ─Źlana 235 ta─Źka 3 Zakona o parni─Źnom postupku.

 

(Rješenje Okru┼żnog suda u Banjaluci broj 011-0-┼Ż-08-000 321 od 30.06.2008. g.)

 

<------->

 

Broj: 65 0 I 640970 17 Spp                                            
Sarajevo, 20.12.2017. g.

 

            Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlu─Źuju─çi o zahtjevu Op─çinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 65 0 I 640970 17 I od 19.10.2017. g., na osnovu odredbe ─Źlana 61. Zakona o parni─Źnom postupku, te odredbe ─Źlana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije BiH i Br─Źko Distrikta, na sjednici Gra─Ĺanskog odjeljenja odr┼żanoj 20.12.2017. g. donio je:

O D L U K U

            Usvaja se zahtjev Op─çinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja, pa Gra─Ĺansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH izra┼żava sljede─çe:

 

PRAVNO SHVATANJE

            Dopušteno je da se potra┼żivanje iz izvršne isprave ─Źija se naplata tra┼żi u izvršnom postupku prenese na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja kada je prijedlog za izvršenje podnesen na temelju punomo─çi u kojoj je tra┼żitelj izvršenja dao izri─Źito i posebno ovlaštenje punomo─çniku (advokatu ili advokatskom društvu) da mo┼że u izvršnom postupku naplatiti nov─Źano potra┼żivanje i troškove postupka tra┼żitelja izvršenja putem svog ra─Źuna (─Źlan 304. Zakona o parni─Źnom postupku FBiH).

            U situaciji kada je prijedlog za izvršenje podnesen na temelju punomo─çi za vo─Ĺenje parnice, a u kojoj nije pobli┼że odre─Ĺen obim ovlaštenja u punomo─çi, punomo─çnik (advokat ili advokatsko društvo) je ovlašten da u izvršnom postupku od izvršenika primi dosu─Ĺene troškove postupka (parni─Źnog i izvršnog) putem svog ra─Źuna (─Źlan 305. stav 1. ta─Źka 3. ZPP).

 

O b r a z l o ┼ż e n j e

            Op─çinski sud u Sarajevu je dana 19.10.2017. g. po slu┼żbenoj du┼żnosti, podnio ovom sudu zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja uz koji je dostavio i spis tog suda broj 65 0 I 640970 17 I.

               Sporno pravno pitanje glasi:

  1. „Da li punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo) mo┼że u izvršnom postupku naplatiti nov─Źano potra┼żivanje tra┼żitelja izvršenja i troškove postupka putem svog ra─Źuna ukoliko je tra┼żitelj izvršenja dao izri─Źito i posebno ovlaštenje za takvu naplatu?
  2. Da li punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo) mo┼że u izvršnom postupku naplatiti  troškove parni─Źnog i izvršnog postupka putem svog ra─Źuna, ukoliko ga tra┼żitelj izvršenja nije izri─Źito i posebno ovlastio za takvu naplatu?“

 

            U obrazlo┼żenju zahtjeva se navodi da je pred Op─çinskim sudom u Sarajevu u toku izvršni postupak u izvršnom predmetu tra┼żitelja izvršenja Tonke Bošnjak iz Sarajeva, koju zastupa punomo─çnik Asif Ple─çan, advokat iz Sarajeva, a protiv izvršenika Kantona Sarajevo, kojeg zastupa zakonski zastupnik Kantonalno pravobranilaštvo, a radi naplate potra┼żivanja, nov─Źanog iznosa od 2.229,49 KM izvršenjem na nov─Źanim sredstvima izvršenika. U prijedlogu za izvršenje je predlo┼żeno da se glavni dug, zakonske zatezne kamate i troškovi parni─Źnog postupka i troškovi izvršenog postupka prenesu na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja. Uz prijedlog za donošenje rješenja o dozvoli izvršenja punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja je prilo┼żio punomo─ç koju je tra┼żitelj izvršenja dao punomo─çniku, a kojom je ovlastio punomo─çnika da u postupku izvršenja pravosna┼żne presude pored ostalog mo┼że, naplatiti glavni dug, zakonske zatezne kamate i troškove postupka koji mu pripadaju po izvršnoj presudi i da potra┼żivanja – nov─Źanih sredstava mo┼że prenijeti na svoj ┼żiro ra─Źun.

            Op─çinski sud u Sarajevu navodi da je pored naprijed navedenog predmeta u ovom sudu zavedeno još preko 1000 predmeta, u kojima su izvršenici Federacija BiH i Kanton Sarajevo, a u kojima tra┼żitelji izvršenja predla┼żu da se cjelokupno potra┼żivanje iz izvršne isprave prenese na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja, i uz prijedlog su dostavljene punomo─çi kojima su punomo─çnici, advokati ovlašteni za preduzimanje takve radnje.

            Potrebu za zauzimanje stava u konkretnom spornom pravnom pitanju Op─çinski sud u Sarajevu tra┼żi iz razloga što na izvršnom odjeljenju ovog suda sudije nemaju jedinstven stav po tom pitanju i da se iz tog razloga donose i razli─Źite odluke. Op─çinski sud navodi da je stav ve─çine sudija na odjeljenju da se odredi izvršenje prenosom potra┼żivanja tra┼żitelja izvršenja na ime  glavnog duga, zakonskih zateznih kamata, troškova parni─Źnog i izvršnog postupka, na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja, ukoliko je uz prijedlog za izvršenje dostavljena punomo─ç koja sadr┼żi ovlaštenje tra┼żitelja izvršenja za prenos  navedenih potra┼żivanja na ra─Źun punomo─çnika. Takav stav ve─çine sudija se temelji na razlozima da Zakonom o izvršnom postupku nije regulisano pitanje zastupanja stranaka, a da se shodno odredbi ─Źlana 21. stav 1. Zakona o izvršnom postupku primjenjuju odredbe Zakona o parni─Źnom postupku, a odredbom ─Źlana 304. Zakona o parni─Źnom postupku je regulisano da stranka mo┼że ovlastiti punomo─çnika da preduzima samo odre─Ĺene radnje ili da preduzima sve radnje u postupku, pa kako je tra┼żitelj izvršenja u punomo─çi dao ovlaštenje punomo─çniku-advokatu da naplatu potra┼żivanja iz izvršne isprave prenese na svoj ra─Źun tj. ra─Źun advokata, a koje ovlaštenje je dozvoljeno naprijed navedenom odredbom ─Źlana 304. Zakona o parni─Źnom postupku, te je dopušteno da se potra┼żivanje iz izvršne isprave ─Źija se naplata tra┼żi u izvršnom postupku prenese na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja, pa je prijedlog za izvršenje uredan i rješenje o izvršenju podobno za izvršenje na na─Źin kako je to rješenjem o izvršenju i odre─Ĺeno.

            U zahtjevu se navodi da manji broj sudija ovog suda smatra da se potra┼żivanje utvr─Ĺeno izvršnom ispravom, bez obzira na ovlaštenje iz punomo─çi, primjenom na─Źela formalnog legaliteta, ne mo┼że prenijeti na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja. Ovaj stav obrazla┼żu da  primjenom principa strogog formalnog legaliteta u izvršnom postupku izvršenik mo┼że svoju obavezu ispuniti samo u odnosu na tra┼żitelja izvršenja koji je ozna─Źen u izvršnoj ispravi, primjenom odredbe ─Źlana 166. stav 4. ZIP, a prema kojoj ─çe se u Rješenju o izvršenju, radi ostvarenja nov─Źanog potra┼żivanja, kada se izvršenje sprovodi na nov─Źanim sredstvima izvršenika koja se vode na transakcijskom ra─Źunu, teku─çem ili ┼żiro ra─Źunu izvršenika s kojeg treba obaviti isplatu, te broj ra─Źuna tra┼żitelja izvršenja na koji isplatu treba obaviti ili drugi na─Źin obavljanja isplate. Odredbama Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH, koje su zasnovane na na─Źelu strogog formalnog legaliteta, nije predvi─Ĺena mogu─çnost da punomo─çnik u ime tra┼żitelja izvršenja naplati potra┼żivanje sa ra─Źuna izvršenika na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja.

            Podnosilac zahtjeva je dao sopstveno tuma─Źenje spornog pravnog pitanja na na─Źin da ako je punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo) ovlašten od tra┼żitelja izvršenja u izvršnom postupku naplatiti nov─Źano potra┼żivanje i troškove postupka, tada punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo) mo┼że u izvršnom postupku na svoj ra─Źun tj. ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja naplatiti cjelokupno potra┼żivanje iz izvršne isprave (glavni dug, zakonske zatezne kamate, troškove parni─Źnog i izvršnog postupka postupka, sa zakonskom kamatom na iste), imaju─çi u vidu odredbu ─Źlana 304. Zakona o parni─Źnom postupku, a kojom je regulisano da stranka mo┼że ovlastiti punomo─çnika da preduzima samo odre─Ĺene radnje ili da preduzima sve radnje u postupku.

            Podnosilac zahtjeva smatra da u situaciji kada je punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja ovlašten od strane tra┼żitelja izvršenja preduzimati sve radnje u postupku pa i radnju naplate potra┼żivanja tra┼żitelja izvršenja sa ra─Źuna izvršenika na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja, a koje ovlaštenje je dozvoljeno odredbom ─Źlana 304. Zakona o parni─Źnom postupku, to je dopušteno da se potra┼żivanje iz izvršne isprave ─Źija se naplata tra┼żi u izvršnom postupku prenese na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja, i prijedlog za izvršenje je uredan i takvo rješenje o izvršenju je podobno i za izvršenje na na─Źin kako je to odre─Ĺeno prijedlogom za izvršenje.

            U situaciji kada punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo) nije u punomo─çi izri─Źito i posebno ovlašten da mo┼że u izvršnom postupku naplatiti troškove parni─Źnog i izvršnog postupka putem svog ra─Źuna, tada punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo)  mo┼że u izvršnom postupku na svoj ra─Źun tj. ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja mo┼że naplatiti troškove parni─Źnog i izvršnog postupka, sa zakonskim zateznim kamatama, obzirom da je odredbom ─Źlana 305. stav 1. ta─Źka 3. Zakona o parni─Źnom postupku FBiH propisano da ako je stranka izdala advokatu punomo─ç za vo─Ĺenje parnice, a nije pobli┼że odredila ovlaštenja u punomo─çi, advokat je ovlašten na temelju takve punomo─çi od protivne stranke primiti dosu─Ĺene troškove.

            Vrhovni sud Federacije BiH cijeni da je odre─Ĺeno nazna─Źeno sporno pravno pitanje od zna─Źaja za odlu─Źivanje u ve─çem broju predmeta u postupku pred prvostepenim sudom jer o istom još nije zauzeo pravno shva─çanje, a rije─Ź je o pitanju o kojem se mo┼że o─Źekivati razli─Źita praksa ni┼żestepenih sudova.

            Odgovaraju─çi na postavljeno sporno pravno pitanje treba po─çi od odredbi ─Źlana 300., 302., 304. i 305. Zakona o parni─Źnom postupku, koje odredbe propisuju ovlaštenja punomo─çnika za zastupanje stranaka (preduzimanje radnji u postupku), a koje odredbe Zakona o parni─Źnom postupku se primjenjuju na odgovaraju─çi na─Źina i u izvršnom postupku shodno odredbi ─Źlana odredbi 21. Zakona o izvršnom postupku.

            Odredbom ─Źlana 302. ZPP propisano je da radnje u postupku što ih punomo─çnik preduzima u granicama punomo─çi imaju isti pravni u─Źinak kao da ih je preduzela sama stranka. Odredbom ─Źlana 304. ZPP je propisano da stranka mo┼że ovlastiti punomo─çnika da preduzima samo odre─Ĺene radnje ili da preduzima sve radnje u postupku, dok je ─Źlanom 305. stav 1. ZPP propisano da ako je stranka izdala advokatu punomo─ç za vo─Ĺenje parnice, a nije pobli┼że odredila ovlaštenja u punomo─çi, advokat je ovlašten na temelju takve punomo─çi (stav 3.) od protivne stranke primiti dosu─Ĺene troškove.

            Imaju─çi u vidu naprijed citirane odredbe Zakona o parni─Źnom postupku, na sjednici od 20.12.2017. g. Gra─Ĺansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je primjenom odredbe ─Źlana 61d. stav (1) ZPP zauzeo pravni stav i odlu─Źio kao u izreci ove odluke.

                                                                                          Predsjednica Gra─Ĺanskog odjeljenja 
Zdravka Grebo Jevti─ç,s.r.

 

 

 

 

<------->

 

Povratak na: prvi dio - izvršni postupak

Nazad na: sudska praksa BiH

Da bi ste na┼íli obrazlo┼żenje od odabrane setence iz oblasti izvr┼ínog postupka potrebno je da koristite Bilten sudske prakse Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine / Vrhovnog suda Republike Srpske / Brcko distrikt BiH za odre─Ĺenu godinu.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija