Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
AP

Izvršni postupak - sudska praksa Bosne i Hercegovine

 

 

Sporno pravno pitanje glasi:


ÔÇ×Postavlja se kao sporno pravno pitanje: urednost prijedloga za izvr┼íenje kada uz zahtjev za utvr─Ĺivanje izvr┼íenikove imovine nije predlo┼żen predmet i sredstvo izvr┼íenje (─Źlan 36 i 37 ZIP-a) i kako se tuma─Źi vjerovatno─ça iz ─Źlana 37 stav 1 ZIP-a, odnosno da li tra┼żitelj izvr┼íenja mo┼że u prijedlogu predlo┼żiti utvr─Ĺivanje imovine nad pravnim licima, upravnim i drugim organima (u konkretnom slu─Źaju svim bankama registrovani u Bosni i Hercegovini) a da pri tome nije naveo ─Źinjenice i dostavio dokaze iz kojih proilazi vjerovatno─ça da je izvr┼íenik nosilac prava kod tih organa, odnosno da ima imovinu kod istih, u konkretnom slu─Źaju da ima otvorene ra─Źunu kod banaka.ÔÇť

Gra─Ĺansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH izra┼żava:

PRAVNO SHVATANJE

ÔÇ×Tra┼żitelj izvr┼íenja ne mo┼że podnijeti prijedlog za izvr┼íenje protiv izvr┼íenika sudu u kojem nije nazna─Źen predmet i sredstvo izvr┼íenja, odnosno da prijedlog ne sadr┼żi predmet i sredstvo izvr┼íenja, iako je u samom prijedlogu za izvr┼íenje tra┼żitelj izvr┼íenja zatra┼żio od suda da od mno┼ítva pravnih lica ili organa sud pribavi podatke o imovini izvr┼íenika po osnovi odredbe ─Źl. 37 Zakona o izvr┼ínom postupku, tako da za slu─Źaj podno┼íenja takvog prijedloga uz takav zahtjev predstoji obaveza otklanjanja njegovih nedostataka.

Za slu─Źaj podno┼íenja urednog prijedloga za izvr┼íenje, sa naznakom, izme─Ĺu ostalog, i sredstva izvr┼íenja i predmeta izvr┼íenja, uz zahtjev za utvr─Ĺenje imovine izvr┼íenika na strani tra┼żitelja izvr┼íenja predstoji procesno-pravna obeveza da u─Źini vjerovatnim da izvr┼íenik kod nabrojenih pravnih osoba u prijedlogu posjeduje imovinu (nekretnine, ra─Źune itd).

Pri navedenom predstoji obaveza tra┼żitelja izvr┼íenja da u zahtjevu za utvr─Ĺenje imovine izvr┼íenika postupanjem u smislu odredbi ─Źlana 37 stav (1) ZIP- zahtijeva da sud prije dono┼íenja rje┼íenja o izvr┼íenju zatra┼żi od samog izvr┼íenika i od drugih u zahtjevu odre─Ĺenih fizi─Źkih i pravnih lica, odnosno upravnih i drugih organa i organizacija da sudu dostave podatke o imovini izvr┼íenika, te da nakon ┼íto ga sud, postupanjem u smislu ─Źlana 36. stav (2) ZIP-a, obavijesti i ostavi mu rok da podneseni prijedlog uredi odnosno izmijeni i dopuni to i u─Źini.ÔÇť

 

Pravno shvatanje Vrhovnog suda FBiH broj: 22 0 I 049168 20 Spp od 09.06.2020g.

 

<------->

 

„DOPUŠTENO JE DA SE POTRA┼ŻIVANJE IZ IZVRŠNE ISPRAVE ─îIJA SE NAPLATA
TRA┼ŻI U IZVRŠNOM POSTUPKU PRENESE NA RA─îUN PUNOMO─ćNIKA TRA┼ŻITELJA IZVRŠENJA KADA JE PRIJEDLOG ZA IZVRŠENJE PODNESEN NA TEMELJU PUNOMO─ćI U KOJOJ JE TRA┼ŻITELJ IZVRŠENJA DAO IZRI─îITO I POSEBNO OVLAŠTENJE PUNOMO─ćNIKU (ADVOKATU ILI ADVOKATSKOM DRUŠTVU) DA MO┼ŻE U IZVRŠNOM POSTUPKU NAPLATITI NOV─îANO POTRA┼ŻIVANJE I TROŠKOVE POSTUPKA TRA┼ŻITELJA IZVRŠENJA PUTEM SVOG RA─îUNA (─îLAN 304. ZAKONA O PARNI─îNOM POSTUPKU FBIH).

U SITUACIJI KADA JE PRIJEDLOG ZA IZVRŠENJE PODNESEN NA TEMELJU PUNOMO─ćI ZA VO─ÉENJE PARNICE, A U KOJOJ NIJE POBLI┼ŻE ODRE─ÉEN OBIM OVLAŠTENJA U PUNOMO─ćI, PUNOMO─ćNIK (ADVOKAT ILI ADVOKATSKO DRUŠTVO) JE OVLAŠTEN DA U IZVRŠNOM POSTUPKU OD IZVRŠENIKA PRIMI DOSU─ÉENE TROŠKOVE POSTUPKA (PARNI─îNOG I IZVRŠNOG) PUTEM SVOG RA─îUNA (─îLAN 305. STAV 1. TA─îKA 3. ZPP).“

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 I 640970 18 Spp 3 od
19.10.2018. godine).

 

 

 

<------->

 


SUD U IZVRŠNOM POSTUPKU KOJI SE VODI PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI RADI NAPLATE TROŠKOVA KRIVI─îNOG POSTUPKA NEMA STATUS TRA┼ŻITELJA IZVRŠENJA. TRA┼ŻITELJEM IZVRŠENJA U TOM POSTUPKU SMATRA SE FEDERACIJA BIH, KAO LICE U ─îIJU KORIST SE TAJ POSTUPAK POKRE─ćE PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI.

 

U IZVRŠNOM POSTUPKU KOJI SE VODI PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI RADI NAPLATE TROŠKOVA KRIVI─îNOG POSTUPKA NE PODNOSI SE PRIJEDLOG ZA IZVRŠENJE, VE─ć SE IZVRŠNI POSTUPAK POKRE─ćE DOSTAVLJANJEM PRAVOMO─ćNE PRESUDE SUDU NADLE┼ŻNOM ZA IZVRŠENJE.

 

POSTUPAK POKRENUT PRIJEDLOGOM ZA IZVRŠENJE NE MO┼ŻE SE SMATRATI POSTUPKOM POKRENUTIM PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI.

IZVRŠNI POSTUPAK RADI NAPLATE TROŠKOVA KRIVI─îNOG POSTUPKA PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI MO┼ŻE PROVODITI I OP─ćINSKI SUD KOJI JE DONIO PRAVOSNA┼ŻNU I IZVRŠNU KRIVI─îNU PRESUDU KOJOM JE IZVRŠENIK OBAVEZAN NA PLA─ćANJE TIH TROŠKOVA, AKO JE TAJ SUD MJESNO NADLE┼ŻAN ZA ODRE─ÉIVANJE I PROVO─ÉENJE IZVRŠENJA.

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 70 0 I 006748 18 Spp od 31.10.2018. godine).

 

 

<------->

 

PRAVNI STAVOVI USVOJENI U POSTUPKU RJEŠAVANJA SPORNIH PRAVNIH PITANJA

 

1. PREKRŠAJNI NALOG NEMA SVOJSTVO IZVRŠNE ISPRAVE.

2. POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE NOV─îANE KAZNE IZRE─îENE PREKRŠAJNIM NALOGOM SPROVODI SE U POSTUPKU IZVRŠENJA

PREKRŠAJNIH SANKCIJA, KOJI POSTUPAK SE U SUDOVIMA VODI POD BROJEM PR-IPS.

3. BUDU─ćI DA SE PREKRŠAJNI POSTUPAK, TE U VEZI S TIM I POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE NOV─îANE KAZNE UTVR─ÉENE U PREKRŠAJNOM NALOGU POKRE─ćE PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI, TO SE NA ZASTARU POKRETANJA I VO─ÉENJA POSTUPKA, U OKVIRU KOJEG JE I NAPLATA NOV─îANE KAZNE, PAZI PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI.

4. S OBZIROM DA SE POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE NOV─îANE KAZNE SPROVODI PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI, U TAKVOM SLU─îAJU JE ISKLJU─îENA MOGU─ćNOST POSTOJANJA I DJELOVANJA PROCESNO AKTIVNE STRANKE U TAKVOM POSTUPKU, ZBOG ─îEGA SE OVLAŠTENI ORGANI, KAO IZDAVAOCI PREKRŠAJNOG NALOGA, NE MOGU POJAVITI U ULOZI TRA┼ŻITELJA IZVRŠENJA.

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 I 672116 17 Spp od 12.02.2018. godine).

 

<------->

 

 

─îlan 12. stav 3. Zakona o izvršnom postupku

SUD KOJI JE DONIO RJEŠENJE O IZVRŠENJU NE MO┼ŻE SE OGLASITI MJESNO NENADLE┼ŻNIM DOK TO RJEŠENJE O IZVRŠENJU NE POSTANE PRAVOSNA┼ŻNO.

Iz obrazlo┼żenja:

 

Iz stanja spisa proizilazi da je Opštinski sud u Tešnju donio rješenje o izvršenju, pa nakon neuspjele dostave istog izvršeniku iz razloga što se izvršenik ne nalazi u adresi koju je ozna─Źio tra┼żilac izvršenja i nakon saznanja za adresu izvršenika, taj sud se oglasio mjesno nenadle┼żnim za postupanje u ovom izvršnom predmetu i predmet dostavio Opštinskom sudu u Travniku, kao mjesno nadle┼żnom sudu. Dakle, spis je dostavljen Opštinskom sudu u Travniku na postupak prije nego što je rješenje o izvršenju dostavljeno izvršeniku i samim tim prije nego što je istekao rok za izjavljivanje prigovora na rješenje o izvršenju. S obzirom da u skladu sa ─Źlanom 12. stav
3. Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbene novine F BiH“ broj 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16, u daljem tekstu ZIP) o prigovoru odlu─Źuje sud koji je donio rješenje, Opštinski sud u Tešnju se nije mogao oglasiti mjesno nenadle┼żnim prije nego što istekne rok za izjavljivanje prigovora, ili prije nego što odlu─Źi o prigovoru.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 51 0 I 124682 17 R od 07.09.2017. godine)

 

<------->

 

─îlan 214. i ─Źlan 216. Zakona o izvršnom postupku

 

U SITUACIJI KADA SU PREDMET IZVRŠENJA POKRETNE STVARI I MJESNO NADLE┼ŻNI SUD DONESE RJEŠENJE O IZVRŠENJU KOJE POSTANE PRAVOSNA┼ŻNO, A NAKON TOGA UTVRDI DA IZVRŠENIK NEMA POKRETNE IMOVINE NA PODRU─îJU TOG SUDA I TRA┼ŻITELJ IZVRŠENJA NAKON TOGA OBAVIJESTI SUD DA IZVRŠENIK IMA POKRETNE STVARI NA PODRU─îJU DRUGOG SUDA, SUD KOJI JE DONIO RJEŠENJE O IZVRŠENJU NE MO┼ŻE SE OGLASITI MJESNO NENADLE┼ŻNIM NEGO JE DU┼ŻAN SAMO RJEŠENJE O DOZVOLI IZVRŠENJA DOSTAVITI SUDU NA ─îIJEM SE PODRU─îJU NALAZE POKRETNE STVARI IZVRŠENIKA, NA PROVO─ÉENJE IZVRŠENJA.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 43 0 Ip 150569 17 R od 21.09.2017. godine).

 

<------->

 

KADA TRA┼ŻILAC IZVRŠENJA NE POSTUPI PO ZAKLJU─îKU IZVRŠNOG SUDA DA SE UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA PROVO─ÉENJA IZVRŠENJA POPISOM POKRETNIH STVARI (UKLJU─îUJU─ćI TROŠKOVE PREVOZA ZA SUDSKOG IZVRŠITELJA DO MJESTA GDJE SE NALAZE POKRETNE STVARI), BEZ ─îEGA SE IZVRŠENJE NE MO┼ŻE PROVESTI, PRIJE DONOŠENJA RJEŠENJA O OBUSTAVI IZVRŠNOG POSTUPKA, IZVRŠNI SUD ─ćE, U SMISLU ─îL. 63 ST. 4, U VEZI SA ─îL. 8. ST. 3. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU1 (DALJE ZIP-A), POZVATI TRA┼ŻIOCA IZVRŠENJA DA U ROKU OD 15 DANA PREDLO┼ŻI NOVO SREDSTVO I PREDMET IZVRŠENJA. TEK AKO U TOM ROKU TRA┼ŻILAC IZVRŠENJA NE POSTUPI PO NALOGU, IZVRŠNI SUD ─ćE U SMISLU ─îL. 16 ST. 2 ZIP-A DONIJETI RJEŠENJE O OBUSTAVI IZVRŠENJA.

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 43 0 V 113820 17 Spp od 03.04.2017. godine).

 

<------->

 

 

Na─Źelni stav zauzet na Proširenoj op─çoj sjednici odr┼żanoj 30.07.2013. godine
ODLUKE DONESENE U UPRAVNOM POSTUPKU, A KOJE GLASE NA ODRE─ÉENO NOV─îANO POTRA┼ŻIVANJE, SPROVODE SE PO PRAVILIMA IZVRŠNE PROCEDURE, UKOLIKO NIJE DRUGA─îIJE ODRE─ÉENO (─îLAN 23. STAV 1. TA─îKA 2. U VEZI SA ─îLANOM 24. STAV 2. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU).
SAGLASNO NAVEDENOM RJEŠENJA KANTONALNIH SLU┼ŻBI ZA ZAPOŠLJAVANJE O UTVR─ÉIVANJU PRAVA NA NOV─îANU NAKNADU NEZAPOSLENIM DEMOBILISANIM BRANIOCIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI PREDSTAVLJAJU IZVRŠNE ISPRAVE KOJE SE IZVRŠAVAJU U SUDSKOM IZVRŠNOM POSTUPKU.
IZVRŠENJE NA REVALORIZOVANI GLAVNI DUG, ODNOSNO GLAVNI DUG USKLA─ÉEN SA PORASTOM VISINE PROSJE─îNE PLA─ćE, MO┼ŻE SE SPROVESTI SAMO ONDA UKOLIKO JE TAKAV ZAHTJEV (USKLA─ÉIVANJE POTRA┼ŻIVANJA) DOSU─ÉEN U IZVRŠNOJ ISPRAVI, PRI ─îEMU NIJE BITNO DA LI JE ZA ODGOVARAJU─ćI VREMENSKI PERIOD REVALORIZACIJA, ODNOSNO USKLA─ÉIVANJE BILA PROPISANA ZAKONOM ILI NE.
OVO STOGA, JER IZVRŠNI SUD NEMA TZV. KOGNICIJSKA OVLAŠTENJA I NE MO┼ŻE PREUZIMATI OVLAŠTENJA PARNI─îNOG SUDA ILI UPRAVNOG ORGANA DA ODLU─îUJE O POSTOJANJU I VISINI ODRE─ÉENOG PRAVA, O KOME NIJE ODLU─îENO IZVRŠNOM ISPRAVOM, PA SE TAKO NE MO┼ŻE UPUŠTATI NI U RJEŠAVANJE PRAVNOG PITANJA DA LI DEMOBILISANOM BRANIOCU PRIPADA PRAVO NA USKLA─ÉIVANJE NOV─îANOG IZNOSA, UTVR─ÉENOG U IZVRŠNOJ ISPRAVI, SA PORASTOM PROSJE─îNE PLA─ćE U FEDERACIJI BIH.

 

(Na─Źelni stav Vrhovnog suda Federacije BiH zauzet na Proširenoj op─çoj sjednici odr┼żanoj 30.07.2013. g)

 

<------->

 

Primjena odredbe ─Źlana 33. stav 1. ta─Źka z) u vezi sa ─Źlanom 98. Zakona o sudovima Republike Srpske (''Slu┼żbeni glasnik'' RS br. 37/12) i ─Źlanom 3. stav 1. Zakona o izvršnom postupku (''Slu┼żbeni glasnik'' RS br. 59/03 do 29/10)

 

„ZA SPROVO─ÉENJE IZVRŠNOG POSTUPKA PO OSNOVU VJERODOSTOJNIH ISPRAVA U KOJIM SU OBJE STRANKE U POSTUPKU PRAVNA ILI FIZI─îKA LICA KOJA U SVOJSTVU SAMOSTALNOG PREDUZETNIKA ILI U DRUGOM SVOJSTVU OBAVLJAJU PRIVREDNU ILI DRUGU REGISTROVANU DJELATNOST U VIDU OSNOVNOG ILI DOPUNSKOG ZANIMANJA I PO IZVRŠNIM NOTARSKIM ISPRAVAMA U KOJIM SU OBJE STRANKE U POSTUPKU PRAVNA LICA, AKO JE POSTUPAK IZVRŠENJA POKRENUT PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE (''SLU┼ŻBENI GLASNIK'' RS BR. 37/12), STVARNO SU NADLE┼ŻNI REDOVNI SUDOVI PRVOG STEPENA, A NE OKRU┼ŻNI PRIVREDNI SUDOVI“.

 

 

 

(Zaklju─Źak Gra─Ĺansko-upravnog odjeljenja Vrhovnog suda Republike Srpske od 01.10.2012.)

 

 

<------->

 

Obustava izvršnog postupka

IZVRŠNI POSTUPAK ─ćE SE OBUSTAVITI U SKLADU SA ─îL. 131. ST. 5. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU AKO SE POKRETNE STVARI, VLASNIŠTVO IZVRŠENIKA NE USPIJU PRODATI NA DRUGOJ PRODAJI PUTEM JAVNOG NADMETANJA ILI PUTEM NEPOSREDNE POGODBE

 

Iz obrazlo┼żenja:

Na prijedlog tra┼żioca izvršenja, po osnovu izvršne isprave sud je rješenjem dana 23.10.2001. godine odredio izvršenje. Postupaju─çi po pravomo─çnom Rješenju o izvršenju, zaklju─Źkom od 12.08.2009. godine odre─Ĺeno je prvo ro─Źište za prodaju putem javnim i usmenim nadmetanjem pokretnih stvari izvršenika koje su zaplijenjene i procjenjene od strane sudskog izvršitelja u zapisniku od 29.08. 2008.godine.

Na prvo ro─Źište za javno nadmetanje zakazano za dan 17.09.2009. godine, nije pristupio niko od potencijalnih kupaca pa je isto oglašeno neuspjelim o ─Źemu je zaklju─Źkom Sud obavjestio tra┼żioca izvršenja.

Po prijedlogu tra┼żioca izvršenja od 24.09.2009. godine zakazano je drugo ro─Źište za javnu prodaju navedenih pokretnih stvari vlasništvo izvršenika za dan 12.11.2009. godine, na koje nije pristupio niko od zainteresiranih lica, pa je sud u skladu sa odredbom ─Źlana 131. stav 5. ZIP-a obustavio izvršni postupak.

Protiv ovog rješenja tra┼żilac izvršenja je izjavila ┼żalbu, s prijedlogom da se pobijano rješenje ukine te da se izvršni postupak nastavi, navodi da je izvršni postupak obustavljen jer na drugo zakazano ro─Źište za javnu prodaju pokretnih stvari izvršenika niko nije pristupio od zainteresovanih lica, pa moli da se pobijano rješenje ukine te da se nastavi izvršni postupak,tako što ─çe se tra┼żiocu izvršenja omogu─çiti prinudna naplata potra┼żivanja promjenom predmeta i sredstava izvršenja, što ─çe predlo┼żiti u najkra─çem roku nakon ukidanja pobijanog rješenja.

Odgovor na ┼żalbu nije dat.

Nakon što je ispitao pobijano rješenje u granicama ┼żalbenih razloga i po slu┼żbenoj du┼żnosti u smislu ─Źlana 221. u vezi sa ─Źlanom 236. ZPP-a, a na osnovu ─Źlana 21. stav 1. Zakona o izvršnom postupku, ovaj sud je donio odluku kao u izreci iz slijede─çih razloga:

┼Żalba nije osnovana.

U prvostepenom postupku sud je na prijedlog tra┼żioca izvršenja odredio predlo┼żeno izvršenje na osnovu pravosna┼żne i izvršene presude Op─çinskog suda I u Sarajevu broj P-130/2001 od 29. 03. 2001.godine.

Radi provo─Ĺenja rješenja o izvršenju prvostepeni sud je odredio prvo ro─Źište za prodaju javnim i usmenim nadmetanjem pokretnih stvari izvršenika, pa kako niko nije pristupio od zainteresiranih lica isto je oglašeno neuspjelim. Po prijedlogu tra┼żioca izvršenja sud je zakazao drugo ro─Źište za javnu prodaju pokretnih stvari izvršenika na koje niko nije pristupio od zainteresiranih lica pa je u skladu sa odredbom ─Źlana 131. stav 5. ZIP-a obustavio izvršni postupak.

Prema odredbi ─Źl. 131. st. 5. Zakona o izvršnom postupku sud ─çe obustaviti postupak ako se stvari ne uspiju prodati na drugom javnom nadmetanju odnosno putem neposredne pogodbe, zbog ─Źega je prvostepeni sud pravilno postupio kada je u ovom slu─Źaju obustavio izvršni postupak, pa kako razlozi ┼żalbe ne postoje a navodi ┼żalbe ne osporavaju pravilnost pobijanog rješenja, te nema ni razloga na koje sud pazi po slu┼żbenoj du┼żnosti, ┼żalba je u skladu sa ─Źlanom 235. stav 1. ta─Źka 2. ZPP-a odbijena kao neosnovana i prvostepeno rješenja potvr─Ĺeno.


( Iz obrazlo┼żenja odluke Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 I 102902 10 od 21.04.2011. godine)

 

<------->

 

Prigovor redoslijeda
─îlan 414. Zakona o obligacionim odnosima.


TU┼ŻILAC NE GUBI PRAVO NITI PRAVNI INTERES ZA SUDSKU ZAŠTITU PREMA DRUGIM SOLIDARNIM DU┼ŻNICIMA SAMO NA OSNOVU ─łINJENICE DA U ODNOSU NA JEDNOG OD SOLIDARNIH DU┼ŻNIKA POSJEDUJE IZVRŠNU ISPRAVU ILI PROTIV TOG SOLIDARNOG DU┼ŻNIKA VODI IZVRŠNI POSTUPAK.


Iz obrazlo┼żenja:
Odredbom ─Źlana 414. stav 1. ZOO propisano je da svaki du┼żnik solidarne obaveze odgovara povjeriocu za cijelu obavezu i povjerilac mo┼że zahtijevati njeno ispunjenje od koga ho─çe, sve dok ne bude potpuno ispunjena obaveza, ali kada jedan du┼żnik ispuni obavezu ona prestaje i svi drugi du┼żnici se osloba─Ĺaju obaveze.
Radi se o imperativnoj zakonskoj odredbi kojom se ustanovljava pravo povjerioca da zahtijeva potpuno izmirenje obaveze od svih ili samo nekih solidarnih du┼Żnika. Povjerilac se ne mo┼Że lišiti tog svog prava ni u slu─ëaju kad protiv jednog solidarnog du┼Żnika posjeduje izvršnu ispravu i vodi izvršni postupak, jer se sve dok ne bude potpuno ispunjena obaveza drugi solidarni du┼żnici ne osloba─Ĺaju svoje obaveze, niti povjerilac zbog toga gubi pravo da sudskim putem zahtijeva ispunjenje obaveze od bilo kog drugog solidarnog du┼żnika, kako je to pravilno u razlozima svoje odluke naveo i drugostepeni sud.


( Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000748 od 04.06.2009. godine)

 

<------->

 

Prigovor ovršenika

─îlanak 50. Zakona o ovršnom postupku – preuzetog

─îlanak 47. Zakona o ovršnom postupku – sadašnjeg

OVRŠNI SUD NIJE OVLAŠTEN ISPITIVATI ZAKONITOST ODLUKE KOJA PREDSTAVLJA OVRŠNI NASLOV NITI JE OVLAŠTEN RASPRAVLJATI O ─îINJENICAMA KOJE JE DU┼ŻNIK MOGAO IZNOSITI U POSTUPKU U KOJEM JE NASTALA OVRŠNA ISPRAVA

 

Iz obrazlo┼żenja:

Prvostupanjskim rješenjem odba─Źeni su blagovremeno podneseni prigovori oba ovršenika kao neosnovani.

Protiv navedenog rješenja pravovremeno je ulo┼żio ┼żalbu ovršenik A.B. iz Fojnice s prijedlogom da se prihvati ┼żalba i da ukine rješenje prvostupanjskog suda za dio koji tretira istog jer mu nije omogu─çeno da u─Źestvuje u postupku po platnom nalogu. Nadalje isti─Źe da su narušena elementarna prava u postupku izdavanja platnog naloga koji je bio osnova za donošenje rješenja o ovrsi br. IP-164/03, od 15.09.2003.godine, te ni u kom slu─Źaju ne mo┼że snositi, zbog toga, štetne posljedice. Nadalje, isti─Źe da nema mjesta da se po bilo kom osnovu tretira kao nekakav solidarni du┼żnik sa ATP “Š.B.” zbog ─Źinjenice da je vlasnik jednog dijela dionica tog poduze─ça a niti je zaklju─Źio bilo kakav ugovor o jemstvu niti je ─Źlan jednog dijela dionica tog poduze─ça a niti je zaklju─Źio bilo kakav ugovor o jemstvu niti je ─Źlan društva sa neograni─Źenom solidarnom odgovornoš─çu niti komanditnog društva da bi bio solidarni du┼żnik za nastale obaveze koje su proizišle iz poslovnog odnosa dvije pravne osobe.

┼Żalba ovršenika A.B. nije osnovana.

Prvostupanjski sud je pravilno odlu─Źio kada je i blagovremeno podneseni prigovor ovršenika A.B. odbio kao neosnovan protiv rješenja o ovrsi br. IP-164/03 od 18.06.2003.godine, jer izneseni razlozi u prigovoru ovršenika su pravno neutemeljeni.

Naime, ovrha u ovom predmetu je odre─Ĺena na temelju ovršne isprave (pravomo─Źnog mjeni─Źnog platnog naloga br. Pl.5/03 od 29.04.2003.godine) u smislu ─Źl. 16. st. 1. t. 1. preuzetog Zakona o ovršnom postupku koji je va┼żio u vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja, a ovršenik u prigovoru protiv rješenja o ovrsi br. IP-164/03 od 18.06.2003.godine, nije naveo relevantne razloge u smislu ─Źl. 50 preuzetog Zakona o ovršnom postupku koji bi sprije─Źili ovrhu.

Istaknuti ┼żalbeni navodi od strane ovršenika A.B. su ─Źinjenice o kojima sud raspravlja i odlu─Źuje u postupku donošenja ovršne isprave. Ovršni sud nije ovlašten ispitivati zakonitost odluke koja predstavlja ovršni naslov niti je ovlašten raspravljati o ─Źinjenicama koje je du┼żnik mogao iznositi u postupku u kojem je nastala ovršna isprava.

Stoga je valjalo odbiti ┼żalbu kao neosnovanu, imaju─çi u vidu naprijed navedeno, jer iz sadr┼żaja ┼żalbe – prigovora nije ukazano na utemeljenost bilo kojeg razloga iz odredbe ─Źl. 50. preuzetog Zakona o ovršnom postupku, odnosno ─Źl. 47. Zakona o ovršnom postupku (“Slu┼żbene novine F BiH” broj 32/03), zbog ─Źega je u skladu sa ─Źl. 235 ZPP-a (“Slu┼żbene novine FBiH” broj 53/03) prvostupanjsko rješenje potvr─Ĺeno a u svezi odredbe ─Źl. 21. Zakona o ovršnom postupku.

 

(Kantonalni sud Travnik, broj P┼ż-8/04 od 16.09.2004.godine)

 

 

<------->

 


PRAVOSNA┼ŻNOST I IZVRŠNOST PRESUDE ZBOG PROPUŠTANJA

- ─îl. 183. st. 1. i 2. Zakona o parni─Źnom postupku („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj: 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07)

 

- ─îl. 25. st. 1. Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/03, 85/03, 64/05 i 118/07).

 

 

Protiv presude zbog propuštanja nije dozvoljena ┼żalba, ali blagovremeno podnijet prijedlog za povra─çaj u pre─Ĺašnje stanje spre─Źava da presuda zbog propuštanja postane pravosna┼żna i tek po isteku roka za ulaganje prijedloga za povra─çaj u pre─Ĺašnje stanje je mogu─çe dati klauzulu pravosna┼żnosti na ovu presudu i to pod uslovom da je tu┼żenom ista uredno uru─Źena. Navedeno uru─Źenje je tako─Ĺe uslov da ova presuda protekom roka za dobrovoljno izvršenje postane izvršna.

Obrazlo┼żenje:

 

Prema stanju predmeta tra┼żilac izvršenja je prvostepenom sudu dana 29.04.2008. protiv izvršenika podnio prijedlog, radi naplate nov─Źanog potra┼żivanja. Kao izvršnu ispravu na temelju koje je zatra┼żeno provo─Ĺenje izvršenja uz prijedlog je prilo┼żio presudu zbog propuštanja Osnovnog suda u P. broj 078-0-Mal-07-000021 od 25.09.2007. godine.

Odlu─Źuju─çi o navedenom prijedlogu, uvidom u spis 078-0-Mal-07-000021, prvostepeni sud utvr─Ĺuje da ozna─Źena presuda zbog propuštanja nije postala pravosna┼żna, a niti izvršna, jer do danas nije uru─Źena tu┼żenom u predmetnoj parnici, pa zaklju─Źuje da ista nije podobna za izvršenje i sa pozivom na odredbu ─Źlana 25. st. 1. Zakona o izvršnom postupku pobijanim rješenjem prijedlog za izvršenje odbija kao neosnovan.

┼Żalbenim navodima tra┼żilac izvršenja isti─Źe da je ozna─Źena presuda zbog propuštanja postala pravosna┼żna protekom roka za izjavljivanje ┼żalbe, nakon što istu tu┼żeni (ovdje izvršenik) nije preuzeo iako je o datumu donošenja presude uredno obaviješten, te smatra da prvostepeni sud pogrešno tuma─Źi odredbe ─Źlana 345., 346. i 348. Zakona o parni─Źnom postupku, a koji navodi ┼żalbe nisu osnovani.

Prema odredbi ─Źlana 183. st. 1. i 2. Zakona o parni─Źnom postupku protiv presude zbog propuštanja nije dozvoljena ┼żalba, ali tu┼żeni mo┼że podnijeti prijedlog za povra─çaj u pre─Ĺašnje stanje u skladu sa odredbama ovog zakona. Blagovremeno podnijet prijedlog spre─Źava da presuda zbog propuštanja postane pravosna┼żna. Prema navedenom, protiv ove presude nije dozvoljena ┼żalba, ali tu┼żeni mo┼że podnijeti prijedlog za povra─çaj u pre─Ĺašnje stanje i tek po isteku roka za ulaganje prijedloga za povra─çaj u pre─Ĺašnje stanje je mogu─çe dati klauzulu pravosna┼żnosti na ovu presudu, za što je svakako prethodan uslov da je tu┼żenom navedena presuda uru─Źena. Navedeno uru─Źenje je tako─Ĺe uslov da ova presuda protekom roka za dobrovoljno izvršenje postane izvršna (─Źlan 25. st. 1. Zakona o izvršnom postupku).

U konkretnom slu─Źaju, prema stanju parni─Źnog spisa 078-0-Mal-07-000021 donesena presuda zbog propuštanja nije uru─Źena tu┼żenom, za kojeg se dostavnica vratila sa napomenom da je privremeno odsutan na radu u A.. Prema dopisu Policijske stanice P. proizilazi da je prebivalište tu┼żenog u mjestu D. P., opština P.. Proizilazi da je time prvostepeni sud u ovom parni─Źnom postupku imao obavezu postupanja po odredbi ─Źlana 384. st. 1. Zakona o parni─Źnom postupku, u kom smislu je po naredbi postupaju─çeg sudije pokušana ponovna dostava, a koja do danas nije bila uspješna.

Kod takvog stanja stvari, u predmetnom izvršnom postupku prvostepeni sud pravilno zaklju─Źuje da presuda zbog propuštanja, na temelju koje je podnesen prijedlog za izvršenje, nije pravosna┼żna i izvršna i da time u smislu odredbe ─Źlana 25. Zakona o izvršnom postupku nije podobna za izvršenje, pa je slijedom navedenog pobijanim rješenjem pravilno odbijen prijedlog za izvršenje saglasno odredbi ─Źl. 39. st. 6. istog zakona.

 

 

 

(Iz obrazlo┼żenja rješenja Okru┼żnog suda Banjaluka broj: 78 0 I 002373 09 G┼ż od 13.04.2009. godine)

 

<------->


Ispitivanje odluka izvršnog suda
─îlan 16. Zakona o parni─Źnom postupku

U PARNI─îNOM POSTUPKU SE NE MO┼ŻE ISPITIVATI ZAKONITOST I PRAVILNOST ODLUKA IZVRŠNOG SUDA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-09-000740 od 07.07.2009. godine)

 

<------->

 

OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA USLJED NEPOSTOJANJA POKRETNIH STVARI
Zakon o izvršnom postupku

─Źlan 119 stav 7 i ─Źlan 125 stav 3

Sud nije du┼żan da nakon drugog pokušaja pljenidbe dostavi zapisnik tra┼żiocu izvršenja o tome da nema pokretnih stvari za popis i procjenu ve─ç se u tom slu─Źaju postupak odmah obustavlja.

 

Obrazlo┼żenje:

"┼Żalba nije osnovana.

Iz pobijanog rješenja i prvostepenog spisa slijedi da je prvostepeni sud obustavio postupak iz razloga što ni u drugom pokušaju popisa nije prona─Ĺena pokretna imovina izvršenika pa je odlu─Źio temeljem ─Źl. 125. st. 3. Zakona o izvršnom postupku. Po ocjeni ┼żalbenog suda prvostepeni sud je utvr─Ĺene ─Źinjenice pravilno primjenio pomenutu odredbu ZIPa koja izri─Źito propisuje da ─çe se izvršenje obustaviti ako se ni pri ponovnoj pljenidbi ne na─Ĺu stvari koje mogu biti predmet izvršenja. Dakle, iziri─Źitost te odredbe nije dopuštala mogu─çnost druga─Źije odluke suda.

Nadalje, sud i nije bio du┼żan nakon drugog pokušaja pljenidbe dostavljati zapisnik tra┼żiocu izvršenja o tome da nema pokretnih stvari za popis i procjenu jer se odredba ─Źl. 119. stav 7. primjenjuje u situaciju kada je obavljena pljenidba, dakle, kada sud prona─Ĺe i popiše pokretne stvari koje ─çe biti predmet prodaje, tada je sud du┼żan obavijestiti tra┼żioca izvršenja o tome jer se zna koje pokretne stvari ─çe biti predmet prodaje. Me─Ĺutim, kada popis i pljenidba nisu ni obavljeni jer nema pokretnih stvari tada ne postoji obaveza suda da o tome obavijesti tra┼żioca izvršenja ve─ç se postupak odmah obustavlja.

Uz sve prednje valja napomenuti da je tra┼żioc izvršenja imao pravo i bio je pozvan prisustvovati popisu i pljenidbi koje pravo on nije iskoristio a odsustvo tra┼żioca izvršenja nije zapreka provo─Ĺenju izvršne radnje pljenidbe pokretnih stvari a sve u smislu ─Źl. 119. st. 5, 6 i 7. Zakona o izvršnom postupku."

 

 

(Rješenje Kantonalnog suda u Biha─çu, 23 0 I 019700 17 G┼ż od 10.3.2017. godine)

 

 

<------->

 

─îlan 16. u vezi sa ─Źlanom 18. Zakona o parni─Źnom postupku
PITANJE RAZGRANI─łENJA IZME─ÉU VANPARNI─îNOG (IZVRŠNI POSTUPAK U ŠIREM SMISLU SPADA U VANPARNI─îNI POSTUPAK) I PARNI─îNOG POSTUPKA NIJE PITANJE SUDSKE NADLE┼ŻNOSTI, JER SE RADI SAMO O RAZLI─îITIM PRAVILIMA SUDSKOG POSTUPKA, PA SE TU┼ŻBA NE MO┼ŻE ODBACITI NA TEMELJU STAJALIŠTA DA PREDMETNA PRAVNA STVAR SPADA U IZVRŠNI POSTUPAK.

 

Detaljnije:

RJEŠENJE Vrhovnog suda FBiH

 

 Revizija se usvaja, drugostepeno rješenje ukida i predmet vra─ça drugostepenom sudu na ponovno su─Ĺenje.

 

O b r a z l o ┼ż e n j e

  

Prvostepenom presudom Op─çinskog suda Bugojno broj Mal-38/04 od 06.03.2006. godine obavezan je tu┼żeni da tu┼żitelju na ime naknade za korištenje javne površine za stajališno mjesto taksija isplati iznos od 60,00 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po─Źev od 01.04.2003. godine pa do isplate, kao i da mu naknadi troškove parni─Źnog postupka u iznosu od 20,00 KM.

 

Drugostepenim rješenjem Kantonalnog suda Novi Travnik broj 006-G┼ż-06-000330 od 24.01.2007. godine  ┼żalba tu┼żenog je uva┼żena, prvostepena presuda ukinuta i tu┼żba tu┼żitelja odba─Źena.

 

Protiv drugostepenog rješenja reviziju je blagovremeno izjavio tu┼żitelj i to zbog povrede odredaba parni─Źnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, kako bi to proizilazilo iz sadr┼żaja revizije, sa prijedlogom da se revizija usvoji, pobijano rješenje ukine i predmet vrati drugostepenom sudu na ponovno su─Ĺenje.

 

Tu┼żeni nije podnio odgovor na reviziju.

 

Revizija je osnovana.

 

Razmatraju─çi pitanje dopuštenosti predmetne revizije ovaj sud je ocijenio da reviziju valja dopustiti bez obzira što vrijednost pobijanog dijela odluke ne prelazi vrijednosni kriterij iz ─Źlana 237. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku  ( „Slu┼żbene novine F BiH“, broj: 53/03, 73/05 i 19/06 – u daljem tekstu ZPP), nalaze─çi da odlu─Źivanje o reviziji mo┼że biti od zna─Źaja za jedinstvenu primjenu prava u drugim slu─Źajevima istovrsnih sporova,  pa je stoga primjenom odredbe ─Źlana 237. stav 3. ZPP-a reviziju dopustio.

 

Iz razloga pobijanog rješenja proizilazi da je drugostepeni sud poprimio utvr─Ĺenim da je Op─çinska Slu┼żba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor Op─çine B. svojim rješenjem broj 04/18-27-6-798/03 od 01.04.2003. godine, koje je postalo kona─Źno i izvršno, u upravnom postupku utvrdila visinu naknade koju je tu┼żeni du┼żan platiti za korištenje javne površine za stajališno mjesto taksija i da navedeno rješenje ima snagu izvršne isprave.

Pozivaju─çi se na odredbu ─Źlana 73. stav 4. Zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu Federacije BiH („Slu┼żbene novine F BiH“, broj 25/03), kojom je propisano da rješenje o odre─Ĺivanju naknade za korištenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta donosi op─çinsko tijelo uprave nadle┼żno za komunalne poslove, odnosno organizacija koju je op─çinsko vije─çe ovlastilo za obavljanje tih poslova, drugostepeni sud je zaklju─Źio da  prvostepeni sud, kao parni─Źni sud, nije bio nadle┼żan da u parni─Źnom postupku odlu─Źuje o zahtjevu tu┼żitelja u pogledu kojeg je donesen kona─Źan upravni akt, pa je primjenom odredbe ─Źlana 227. stav 2. ZPP-a prvostepenu presudu ukinuo i tu┼żbu odbacio.

 

Osnovano revident ukazuje u svojoj reviziji da je drugostepeni sud pogrešno zaklju─Źio da je prvostepeni sud odlu─Źivao o zahtjevu koji nije u sudskoj nadle┼żnosti.

Drugostepeni sud, naime, pogrešno zaklju─Źuje da se u konkretnom slu─Źaju radi o zahtjevu za odre─Ĺivanje naknade za korištenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta. Suprotno stanovištu drugostepenog suda, u ovoj pravnoj stvari se radi o zahtjevu za naplatu te naknade, koja je prethodno odre─Ĺena u upravnom postupku i koju tu┼żeni nije dobrovoljno platio, a to svoje potra┼żivanje, shodno odredbi ─Źlana 73. stav 5. Zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu F BiH, tu┼żitelj (op─çina) ostvaruje upravo u postupku pred nadle┼żnim sudom.

 

Sporno rješenje o odre─Ĺivanju predmetne naknade predstavlja izvršnu ispravu (─Źlan 23. stav 1. ta─Źka 2. u vezi sa ─Źlanom 24. stav 2. Zakona o izvršnom postupku - „Slu┼żbene novine F BiH“, broj: 32/03), pa je svoje potra┼żivanje tu┼żitelj trebao ostvariti u sudskom izvršnom postupku, kako je to on i pokušao u─Źiniti podnose─çi prijedlog za izvršenje od 21.10.2003. godine, ali je izvršni sud, pogrešno smatraju─çi da rješenje broj 04/18-27-6-798/03 od 01.04.2003. godine predstavlja vjerodostojnu ispravu, povodom prigovora tu┼żenog stavio van snage svoje rješenje o izvršenju, ukinuo sve provedene izvršne radnje i tu┼żitelja uputio na put redovne parnice.

Paze─çi na odnos izme─Ĺu parni─Źnog i vanparni─Źnog postupka (izvršni postupak u širem smislu spada u vanparni─Źni postupak) prvostepeni parni─Źni sud je bio du┼żan primjenom odredbe ─Źlana 18. ZPP-a rješenjem obustaviti parni─Źni postupak i po pravosna┼żnosti tog rješenja predmet dostaviti izvršnom sudu radi nastavljanja postupka po pravilima izvršnog postupka, ali je prvostepeni parni─Źni sud propustio postupiti na navedeni na─Źin.

Me─Ĺutim, pitanje vanparni─Źnog ili parni─Źnog postupka nije pitanje sudske nadle┼żnosti (radi se samo o razli─Źitim pravilima sudskog postupka), pa se tu┼żba ne mo┼że odbaciti ni na temelju stajališta da predmetna pravna stvar spada u izvršni postupak.

 

Stoga je drugostepeni sud, pogrešno primjenjuju─çi odredbu ─Źlana 16. u vezi sa ─Źlanom 227. stav 2. ZPP-a, po─Źinio povredu odredaba parni─Źnog postupka koja je bila od uticaja na donošenje zakonite i pravilne odluke (─Źlan 209. u vezi sa ─Źlanom 240. stav 1. ta─Źka 1. ZPP-a), pa je primjenom odredbe ─Źlana 249. stav 1. u vezi sa ─Źlanom 254. stav 4. ZPP-a reviziju valjalo usvojiti, pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti drugostepenom sudu na ponovno su─Ĺenje.

 

U ponovnom postupku drugostepeni sud ─çe otkloniti ukazanu povredu odredaba parni─Źnog postupka i nakon toga donijeti novu i zakonitu odluku. Pri tome ─çe drugostepeni sud imati u vidu da je sudska praksa, u tuma─Źenju odredbe ─Źlana 18. ZPP-a, izrazila pravni stav da se parni─Źni postupak više ne smije obustaviti nakon što je donesena prvostepena odluka o glavnoj stvari.

 

 

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj: 070-0-Rev-07-000768 od 01.07.2008. godine)

 

<------->

 

 

─îlan 2. i 35. Zakona o izvršnom postupku FBiH
─îlan 125. i 127. Zakona o krivi─Źnom postupku
KADA JE U PITANJU TRA┼ŻBINA KOJA PREDSTAVLJA TROŠKOVE KRIVI─îNOG POSTUPKA I PAUŠAL (A VRŠI SE U KORIST BUD┼ŻETA I PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI), POSTUPAK IZVRŠENJA POKRE─ćE SE DOSTAVLJANJEM SAMO OVJERENOG PREPISA PRESUDE S POTVRDOM O NJENOJ IZVRŠNOSTI NADLE┼ŻNOM SUDU ZA NJENO IZVRŠENJE.

 

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, br. R-91/03 od 24.06.2003.god.)

 

<------->

 

─łlanak 195. i 208. Zakona o izvršnom postupku - analogno

TU┼óITELJ MO┼ŻE I U TOKU PARNICE ZAHTJEVATI DA MU SE DUG U STRANOJ VALUTI DOSUDI U DOMA─ćOJ VALUTI PREMA TE─îAJU KOJI VRIJEDI U VRIJEME POSTAVLJANJA TAKVOG ZAHTJEVA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Rev–6/02 od 2.10.2003. god.)

 

<------->

 

IZVRŠNI POSTUPAK

-─Źlan 39 Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbeni glasnik RS“ broj („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/03, 85/03, 64/05 i 118/07)

-─Źlan 313 Zakona o obligacionim odnosima („Slu┼żbeni list SFRJ“ broj 29/78, 39/85, 45/86, 57/89 i „Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/93 i 3/96)

 

 

 

RJEŠENJE O IZVRŠENJU MORA BITI ISTOVJETNO SA DU┼ŻNIKOVOM OBAVEZOM SADR┼ŻANOM U IZVRŠNOJ ISPRAVI, A U SLU─îAJU KADA JE IZVRŠENIK IZVRŠIO PLA─ćANJE ODRE─ÉENOG NOV─îANOG IZNOSA, IZVRŠENJE BI BILO DOZVOLJENO SAMO DO VISINE EVENTUALNO PREOSTALE OBAVEZE, KOJA SE IMA UTVRDITI U SKLADU SA PRAVILIMA O URA─îUNAVANJU ISPUNJENJA IZ ODREDBE ─îL. 313. ZOO.

 

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

 

Prema stanju predmeta tra┼żioci izvršenja su prvostepenom sudu podnijeli prijedlog za dozvolu izvršenja, radi naplate nov─Źanog potra┼żivanja, a na temelju izvršne isprave presude Osnovnog suda u Prijedoru P-467/02 od 24.12.2003. godine, koja je preina─Źena presudom Okru┼żnog suda u Banjaluci broj G┼ż-1074/04 od 13.12.2006. godine. Prema ─Źinjeni─Źnim navodima iz prijedloga, izvršenik je dobrovoljno djelimi─Źno ispunio obavezu nametnutu navedenom izvršnom ispravom, tako što je u korist tra┼żilaca izvršenja uplatio ukupan iznos od 130.223,37 KM, koji se sastoji iz glavnog duga sa pripadaju─çom kamatom i troškovima postupka, ali je, kad se ura─Źunavanje ispunjenja izvrši shodno odredbi ─Źl. 313. Zakona o obligacionim odnosima, ostao du┼żan dio glavnice u iznosu od 3.860,82 KM, a koje navode dokazuju nalazom vještaka finansijske struke R. B. od 29.01.2007. godine. Saglasno ovim navodima, predlo┼żili su da se donese rješenje o dozvoli izvršenja radi naplate razlike glavnog duga u iznosu od 3.860,82 KM sa zakonskom zateznom kamatom, ra─Źunaju─çi od 24.01.2007. godine (kao dana kada je izvršenik trebao da ispuni svoju obavezu u cijelosti) pa do isplate, te naplate troškova izvršnog postupka.

Rješenjem o izvršenju broj 071-0-I-07-003462 od 28.06.2007. godine dozvoljeno je predlo┼żeno izvršenja, a protiv kojeg rješenja je izvršenik izjavio prigovor. Prema navodima prigovora tra┼żioci izvršenja i izvršenik su dana 24.01.2007. godine postigli dogovor o na─Źinu isplate nametnute obaveze po izvršnim ispravama u ratama, saglasno kojem dogovoru je po vještaku finansijske struke S. ─É. izvršen obra─Źun zatezne kamate na iznose glavnog duga i na troškove postupka, te utvr─Ĺeno da ukupna obaveza izvršenika na ozna─Źeni dan iznosi 130.223,37 KM, a koji iznos u ratama (tri mjese─Źne rate) je i pla─çen u korist tra┼żilaca izvršenja. Slijedom navedenog, izvršenik smatra da je u cijelosti izmirio obavezu nametnutu izvršnom ispravom, te je predlo┼żio da se ukinu sve sprovedene radnje.

Pobijanim rješenjem prvostepeni sud, primjenom odredbe ─Źl. 49. Zakona o izvršnom postupku, odbija prigovor izvršenika na rješenje o izvršenju, te rješenje o izvršenju u cijelosti odr┼żava na snazi, s tim što utvr─Ĺuje da obaveza izvršenika sa danom donošenja pobijanog rješenja iznosi 6.626,52 KM. Prema datim razlozima, prvostepeni sud na temelju nalaza vještaka finansijske struke T. T. od 15.12.2007. godine (koji je nalaz i mišljenje uradio po rješenju suda) je utvrdio da neizmirena obaveza izvršenika po izvršnoj ispravi, na ime neispla─çene zatezne kamate iznosi 3.860,82 KM, kako je to prijedlogom za izvršenje i tra┼żeno, te da ukupna obaveza izvršenika na dan izrade navedenog nalaza (daljnje kamate kako na navedeni iznos, tako i na troškove postupka, sa troškovima izvršenja) iznosi 6.626,52 KM. Kako izvršenik, koji je prigovarao sa─Źinjenom nalazu i predlagao obavljanje novog vješta─Źenja po Institutu van sjedišta suda, nije predujmio potrebne troškove novog vješta─Źenja, to prvostepeni sud u cijelosti prihvata nalaz vještaka T. T. i saglasno istom utvr─Ĺuje da ukupna obaveza izvršenika na dan donošenja pobijanog rješenja iznosi 6.626,52 KM. Na temelju ovog rješenja sa ra─Źuna izvršenika u korist tra┼żilaca izvršenja je skinut ozna─Źeni iznos.

┼Żalbenim navodima izvršenik spori pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja, tako što ponavlja navode prigovora da je u cijelosti izmirio obavezu iz izvršne isprave i da time rješenje o izvršenju nije saglasno izvršnoj ispravi. Smatra da se odlukom po prigovoru na rješenje o izvršenju ne mo┼że pove─çati obaveza nametnuta rješenjem o izvršenju, te da prema razlozima pobijanog rješenja nije uopšte jasno šta „sud utvr─Ĺuje i dosu─Ĺuje tra┼żiocu izvršenja“. Nadalje, smatra da se u izvršnom postupku ne mo┼że raspravljati o spornim ─Źinjenicama, te da kod izvršenja sa ra─Źuna izvršenika banka vrši obra─Źun zatezne kamate i da za navedeno nije ni potrebno anga┼żovanje vještaka.

U konkretnom slu─Źaju, prema stanju prvostepenog spisa, nakon pravosna┼żnosti presude, koja je izvršna isprava u ovom postupku, stranke su postigle sporazum na dan 24.01.2007. godine, po kome ne─çe izjavljivati reviziju protiv pravosna┼żne presude, te o tome da se zatezna kamata na dosu─Ĺene iznose naknade materijalne i nematerijalne štete obra─Źuna sa danom 24.01.2007. i da tako ukupno utvr─Ĺen iznos obaveze izvršenik uplati u 3 mjese─Źne rate u korist tra┼żilaca izvršenja, odnosno do 24.04.2007. godine. Nije sporno da je postupaju─çi po navedenom sporazumu izvršenik u korist tra┼żilaca izvršenja uplatio ukupan iznos od 130.223,37 KM. Izme─Ĺu stranaka je ostalo sporno da li je uplatom ozna─Źenog iznosa izvršenik u cijelosti izmirio obavezu po navedenom sporazumu o isplati potra┼żivanja zaklju─Źenog poslije nastanka izvršne isprave, te navodi izvršenika da je na dogovoreni na─Źin u cijelosti izmirio obavezu imaju karakter opozicionog prigovora kojim se napada izvršni zahtjev (potra┼żivanje), pa time i sprovo─Ĺenje odre─Ĺenog izvršenja. Kako su obe strane osnovanost svojih navoda dokazivale nalazima vještaka finansijske struke (vještak S. ─É. je uradio nalaz po zahtjevu izvršenika, a vještak B. R. po zahtjevu tra┼żilaca izvršenja), to je prvostepeni sud radi utvr─Ĺenja odlu─Źne ─Źinjenice da li je izvršenik u cijelosti izmirio svoju obavezu pravilno odredio provo─Ĺenje finansijskog vješta─Źenja. Time ne stoje ┼żalbeni navodi da je u predmetnom izvršnom postupku u smislu odredbe ─Źl. 39. st. 2. Zakona o izvršnom postupku obra─Źun kamata imala izvršiti banka, jer se u ovom postupku ne radi o sprovo─Ĺenju izvršenja kojim je odre─Ĺena i obaveza naplate kamate, ve─ç je potrebno utvrditi da li je izvršenik u cijelosti izmirio svoju obavezu po izvršnoj ispravi i sporazumu od 24.01.2007. godine, a od utvr─Ĺenja koje ─Źinjenice zavisi odluka o osnovanosti podnesenog prijedloga za izvršenje, te koja ─Źinjenica (suprotno stavu ┼żalbe) se ima utvr─Ĺivati u predmetnom izvršnom postupku kod toga da je nesporno kako glasi obaveza i dobrovoljno pla─çen iznos.

Prema odredbi ─Źl. 148. Zakona o parni─Źnom postupku, u vezi sa odredbom ─Źl. 21. st. 1. Zakona o izvršnom postupku, stranke sudu predla┼żu predmet i obim vješta─Źenja, kao i lice koje ─çe vješta─Źenje izvršiti, ali u kona─Źnom, saglasno odredbi ─Źl. 150 ZPP, sud odre─Ĺuje predmet i obim vješta─Źenja. Kod navedenog, sud mora voditi ra─Źuna o tome da odredi predmet i obim vješta─Źenja tako da sa─Źinjeni nalaz bude podoban, odnosno da bude osnov za pravilnu primjenu prava.

Prema odredbi ─Źl. 39. ZIP, rješenje o izvršenju mora biti istovjetno sa du┼żnikovom obavezom sadr┼żanom u izvršnoj ispravi, a u konkretnom slu─Źaju (u kojem je izvršenik izvršio pla─çanje odre─Ĺenog nov─Źanog iznosa) izvršenje bi bilo dozvoljeno samo do visine eventualno preostale obaveze.

Me─Ĺutim, u predmetnom izvršnom postupku, prvostepeni sud zadatak vještaku T. T. ne daje na opisani na─Źin.

Naime, u pogledu ura─Źunavanja ispunjenja, odredba ─Źl. 313. Zakona o obligacionim odnosima propisuje da se, ukoliko du┼żnik pored glavnice duguje i kamate i troškove, ura─Źunavanje vrši tako što se prvo otpla─çuju troškovi, zatim kamate i najzad glavnica, a od koje odredbe je morao po─çi prvostepeni sud, pogotovo kad se ima u vidu da je izvršenik pla─çanje vršio prije pokretanja izvršnog postupka, te od vještaka prije svega zatra┼żiti izjašnjenje da li je saglasno navedenoj zakonskoj odredbi izvršenik u cijelosti izmirio svoju obavezu prema izvršnoj ispravi i postignutom sporazumu, te ukoliko nije, šta je ta─Źno u smislu navedene zakonske odredbe ostalo za pla─çanje.

Kako je prvostepeni sud propustio da navedeno u─Źini, to vještak T. T. u datom nalazu se izjašnjava da je iz osnova obra─Źunate zatezne kamate ostao dug od 3.860,82 KM (što je suprotno odredbi ─Źl. 313 ZOO), te na isti iznos (koji se po njemu ti─Źe obra─Źunate zatezne kamate) ponovo obra─Źunava kamatu, što je suprotno odredbi ─Źl. 279. st. 2. ZOO, a na šta ┼żalba izvršenika osnovano ukazuje.

Iz izlo┼żenog, pobijano rješenje (koje je u svemu utemeljeno u nalazu vještaka finansijske struke T. T.) je doneseno uz povredu odredbi ─Źl. 148. i 150. Zakona o parni─Źnom postupku, u vezi sa odredbom ─Źl. 209. istog zakona, a što je svakako uticalo na pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja kod toga da se isto ne mo┼że ispitati sa aspekta pravilne primjene materijalnog prava. Time je ┼żalbu izvršenika valjalo uva┼żiti, pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovni postupak, a navedeno primjenom odredbe ─Źl. 235. t. 3. ZPP u vezi sa odredbom ─Źl. 21. st. 1. Zakona o izvršnom postupku.

 

 

(Rješenje Okru┼żnog suda Banja Luka - G┼ż-103/09 od 25.06.2009.)

 

<------->

 

Nastavak na: izvršni postupak

Nazad na: sudska praksa BiH

Da bi ste na┼íli obrazlo┼żenje od odabrane setence iz oblasti izvr┼ínog postupka potrebno je da koristite Bilten sudske prakse Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine / Vrhovnog suda Republike Srpske / Brcko distrikt BiH za odre─Ĺenu godinu.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 856 recenzija