Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Izvršni postupak

Izvršni postupak - sudska praksa Bosne i Hercegovine

 

 

Sporno pravno pitanje glasi:


ÔÇ×Postavlja se kao sporno pravno pitanje: urednost prijedloga za izvr┼íenje kada uz zahtjev za utvr─Ĺivanje izvr┼íenikove imovine nije predlo┼żen predmet i sredstvo izvr┼íenje (─Źlan 36 i 37 ZIP-a) i kako se tuma─Źi vjerovatno─ça iz ─Źlana 37 stav 1 ZIP-a, odnosno da li tra┼żitelj izvr┼íenja mo┼że u prijedlogu predlo┼żiti utvr─Ĺivanje imovine nad pravnim licima, upravnim i drugim organima (u konkretnom slu─Źaju svim bankama registrovani u Bosni i Hercegovini) a da pri tome nije naveo ─Źinjenice i dostavio dokaze iz kojih proilazi vjerovatno─ça da je izvr┼íenik nosilac prava kod tih organa, odnosno da ima imovinu kod istih, u konkretnom slu─Źaju da ima otvorene ra─Źunu kod banaka.ÔÇť

Gra─Ĺansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH izra┼żava:

PRAVNO SHVATANJE

ÔÇ×Tra┼żitelj izvr┼íenja ne mo┼że podnijeti prijedlog za izvr┼íenje protiv izvr┼íenika sudu u kojem nije nazna─Źen predmet i sredstvo izvr┼íenja, odnosno da prijedlog ne sadr┼żi predmet i sredstvo izvr┼íenja, iako je u samom prijedlogu za izvr┼íenje tra┼żitelj izvr┼íenja zatra┼żio od suda da od mno┼ítva pravnih lica ili organa sud pribavi podatke o imovini izvr┼íenika po osnovi odredbe ─Źl. 37 Zakona o izvr┼ínom postupku, tako da za slu─Źaj podno┼íenja takvog prijedloga uz takav zahtjev predstoji obaveza otklanjanja njegovih nedostataka.

Za slu─Źaj podno┼íenja urednog prijedloga za izvr┼íenje, sa naznakom, izme─Ĺu ostalog, i sredstva izvr┼íenja i predmeta izvr┼íenja, uz zahtjev za utvr─Ĺenje imovine izvr┼íenika na strani tra┼żitelja izvr┼íenja predstoji procesno-pravna obeveza da u─Źini vjerovatnim da izvr┼íenik kod nabrojenih pravnih osoba u prijedlogu posjeduje imovinu (nekretnine, ra─Źune itd).

Pri navedenom predstoji obaveza tra┼żitelja izvr┼íenja da u zahtjevu za utvr─Ĺenje imovine izvr┼íenika postupanjem u smislu odredbi ─Źlana 37 stav (1) ZIP- zahtijeva da sud prije dono┼íenja rje┼íenja o izvr┼íenju zatra┼żi od samog izvr┼íenika i od drugih u zahtjevu odre─Ĺenih fizi─Źkih i pravnih lica, odnosno upravnih i drugih organa i organizacija da sudu dostave podatke o imovini izvr┼íenika, te da nakon ┼íto ga sud, postupanjem u smislu ─Źlana 36. stav (2) ZIP-a, obavijesti i ostavi mu rok da podneseni prijedlog uredi odnosno izmijeni i dopuni to i u─Źini.ÔÇť

 

Pravno shvatanje Vrhovnog suda FBiH broj: 22 0 I 049168 20 Spp od 09.06.2020g.

 

<------->

IZVRŠENjE NA NEKRETNINAMA KOJE SE NALAZE U SUVLASNIŠTVU
Zakon o izvr┼ínom postupku FBiH - ─Źl. 82 i 83
ÔÇó Budu─çi da suvlasnik ima pravo pre─Źe kupovine, u situaciji kada se izvr┼íenje odre─Ĺuje prodajom nekretnina izvr┼íenika koje se nalaze u suvlasni┼ítvu, tada se rje┼íenje o izvr┼íenju kao i pozivi za ro─Źi┼íte radi prodaje nekretnina moraju dostaviti svim suvlasnicima.


Obrazlo┼żenje:
"Prvostepenim rje┼íenjem tra┼żiocu izvr┼íenja dosu─Ĺene su nekretnine i to nekretnine upisane u z.k. ulo┼íku broj... suvlasni┼ítvo izvr┼íenika K.┼á sa dijelom 1/8.
Odre─Ĺeno je da se tra┼żitelju izvr┼íenja kao kupcu nekretnine predaju u posjed.
Nalo┼żeno je z.k uredu Op─çinskog suda u... da nekretnine upi┼íe kao vlasni┼ítvo kupca i da izvr┼íi brisanje prava tre─çih lica na nazna─Źenim nekretninama
Protiv navedenog rje┼íenja, blagovremeno u ostavljenom zakonskom roku, ┼żalbu je izjavio izvr┼íenik K. ┼á... popbijaju─çi rje┼íenje zbog pogre┼íno i nepotpuno utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źnog stanja i pogre┼íne primjene Zakona o izvr┼ínom postupku FBiH.
┼Żalba je osnovana.
Ovaj sud ispitao je pobijanu odluku u granicama ┼żalbenih navoda i po slu┼żbenoj du┼żnosti, kada je odlu─Źio kao u izreci iz slijede─çih razloga:
U konkretnom predmetu prvostepeni sud je pobijanim rje┼íenjem na tre─çem ro─Źi┼ítu za prodaju nekretnina tra┼żitelju izvr┼íenja a radi namirenja njegovog potra┼żivanja dosudio nekretnine koje su predmetom izvr┼íenja, dakle one nekretnine na kojima je izvr┼íenje odre─Ĺeno.
Razlozi koji su opredijelili prvostepeni sud da nekretnine na tre─çem ro─Źi┼ítu dosudi tra┼żiocu izvr┼íenja mogu se rezimirati na na─Źin da je jedino tra┼żilac izvr┼íenja kao jedini ponu─Ĺa─Ź na tre─çem ro─Źi┼ítu stavio ponudu za kupovinu nekretnina koje su predmetom izvr┼íenja, da je ponu─Ĺenu cijenu sud prihvatio, da ne postoje tre─ça lica ─Źija se potra┼żivanja namiruju iz prodajne cijene prije potra┼żivanja tra┼żioca izvr┼íenja pa tra┼żilac izvr┼íenja nije bio obavezan polagati prodajnu cijenu jer je visina njegovog potra┼żivanja ve─ça od postignute prodajne cijene za prodane nekretnine, kada je sud i odlu─Źio u izreci pobijanog rje┼íenja.
Drugostepeni sud zaklju─Źuje, prvostepeni sud je pobijano rje┼íenje donio na osnovu pogre┼íno i nepotpuno utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źnog stanja i uz pogre┼ínu primjenu Zakona o izvr┼ínom postupku FBiH i Zakona o stvarnim pravima FBiH, pa se ┼żalba ukazuje osnovanom iz slijede─çih razloga:
Iz stanja u spisu predmeta proizilazi da je na prijedlog tra┼żioca izvr┼íenja a radi namirenja njegovog potra┼żivanja odre─Ĺeno izvr┼íenje popisom, procjenom i prinudnom prodajom nekretnina ozna─Źenih kao k.─Ź. broj... da je izvr┼íenje odre─Ĺeno na cijeloj nekretnini, dakle ne samo na suvlasni─Źkom dijelu izvr┼íenika, da su nekretnine na tre─çem ro─Źi┼ítu za prodaju prodane tra┼żiocu izvr┼íenja, me─Ĺutim da o ro─Źi┼ítu za tre─çu prodaju nekretnina koje je zakazano i odr┼żano dana 8. 8. 2019. g. nisu bili uredno obavije┼íteni svi suvlasnici nekretnina jer je na dostavnici za osobu ─î. J. konstatovano "Primalac umro" a iz z.k. ulo┼íka proizilazi da je osoba ─î. J. upisana sa svojim suvlasni─Źkim dijelom od 1/2.
Svi upisani suvlasnici na nekretninama koje su predmet izvr┼íenja ─Źine jednu stranku (jedinstveni suparni─Źari) pa parni─Źna radnja-izjavljena ┼żalba od strane izvr┼íenika koji je tako─Ĺer suvlasnik nekretnina prote┼że se i na one koji tu radnju nisu poduzeli (─Źlan 366. ZPP-a FBiH).
Odredbom ─Źlana 82. stav 6. ZIP-a FBiH odre─Ĺeno je da zaklju─Źak o prodaji dostavlja se strankama, licima koja imaju prvenstveno pravo namirenja ili pravo namirenja istog ranga kao i tra┼żiocu izvr┼íenja, licima koja imaju upisano ili zakonsko pravo pre─Źe kupovine i nadle┼żnom organu poreske uprave.
Poslije dono┼íenja zaklju─Źka o prodaji zakazuje se ro─Źi┼íte za prodaju nepokretnosti. Odredbom ─Źlana 27. stav 2. Zakona o stvarnim pravima FBiH odre─Ĺeno je da kada suvlasnik nekretnine prodaje svoj dio, ostali suvlasnici imaju pravo pre─Źe kupovine, osim ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.
Dakle, u smislu navedene zakonske odredbe suvlasnik ima pravo pre─Źe kupovine, pa kada se izvr┼íenje odre─Ĺuje prodajom nekretnina izvr┼íenika koje se nalaze u suvlasni┼ítvu, tada se rje┼íenje o izvr┼íenju kao i pozivi za ro─Źi┼íte radi prodaje nekretnine moraju dostaviti svim suvlasnicima.
Me─Ĺutim u konkretnom predmetu prvostepeni sud na opisani na─Źin nije postupio jer je odr┼żao tre─çe ro─Źi┼íte za prodaju nekretnina i na tom ro─Źi┼ítu nekretnine dosudio tra┼żiocu izvr┼íenja a da uop┼íte nisu bili ispunjeni uslovi da se to ro─Źi┼íte odr┼żi jer o tom ro─Źi┼ítu nije bio uredno obavije┼íten suvlasnik ─î. J.
Stoga a iz naprijed iznijetih razloga pobijano rje┼íenje jeste doneseno uz povrede odredaba ZIP-a FBiH kao i Zakona o stvarnim pravima FBiH, zbog ─Źega je uva┼żavaju─çi ┼żalbu ┼żalitelja i uz pravilnu primjenu materijalnog prava na ┼íto sud pazi po slu┼żbenoj du┼żnosti, pobijano rje┼íenje valjalo ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovni postupak te primjenom odredbe ─Źlana 235. stav 1. ta─Źka 3. ZPP-a u vezi sa ─Źlanom 21. ZIP-a odlu─Źiti kao u izreci ovog rje┼íenja.
U ponovnom postupku prvostepeni sud treba otkloniti povrede ZIP-a FBiH na koje mu je ukazano u ovom rješenju i uz pravilnu primjenu Zakona o stvarnim pravima FBiH kao materijalnog propisa u ovom predmetu donijeti valjanu i zakonitu odluku."(Rje┼íenje Kantonalnog suda u Biha─çu, 17 0 Mal 067205 21 G┼ż od 14.12.2021. g.)

 

<------->

IZVR┼áENjE NA ZAJEDNI─îKOJ IMOVINI SUPRU┼ŻNIKA
Porodi─Źni zakon RS - ─Źlan 270 stav 5
ÔÇó Kada tra┼żilac izvr┼íenja pokrene izvr┼íni postupak protiv svog li─Źnog du┼żnika - izvr┼íenika na osnovu izvr┼íne isprave donesene u parnici tra┼że─çi da se izvr┼íenje provede na nekretninama na kojima je on upisan kao vlasnik sa 1/1 dijela, a ne na osnovu upisanog zalo┼żnog prava u zemlji┼ínoj knjizi, u tom slu─Źaju ako tu┼żiteljica kao tre─çe lice pravosna┼żnom presudom doka┼że da su nekretnine koje su predmet izvr┼íenja zajedni─Źka bra─Źna imovina u suvlasni┼ítvu nje i izvr┼íenika sa po 1/2 dijela, izvr┼íenje je nedopu┼íteno u odnosu na 1/2 dijela tih nekretnina koji njoj pripada.
Obrazlo┼żenje:
"Sticanje udjela u zajedni─Źkoj bra─Źnoj imovini vezano je za ispunjenje zakonom propisanih ─Źinjenica: da je ta imovina ste─Źena u bra─Źnoj zajednici, na osnovu zajedni─Źkog rada (─Źlan 270. stav 5. Porodi─Źnog zakona ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 54/02 do 63/14), ┼íto zna─Źi da zajedni─Źka bra─Źna imovina nastaje na originaran na─Źin, a sticanje suvlasni─Źkog dijela nastupa po sili zakona i bez upisa u zemlji┼ínu knjigu, jer upis u zemlji┼ínoknji┼żne evidencije kod originarnog na─Źina sticanja svojine ima deklaratorno dejstvo.
Slijedom toga, presudom Osnovnog suda u B. broj... od 11.3.2019. g., kojom je utvr─Ĺeno da je tu┼żiteljica stekla 1/2 dijela nekretnina u bra─Źnoj zajednici, konstatuje se da su se ispunile zakonom propisane pretpostavke za sticanje suvlasni┼ítva u bra─Źnoj zajednici, koje su nastale prije nego ┼íto je prvotu┼żeni stekao sudsko zalo┼żno pravo na predmetnim nekretninama, pa pravilno drugostepeni sud zaklju─Źuje da je tu┼żiteljica prije konstituisanja prava namirenja tra┼żioca izvr┼íenja (ovdje prvotu┼żenog), na predmetnim nekretninama stekla pravo suvlasni┼ítva po osnovu zajedni─Źkog sticanja u braku sa drugotu┼żenim i da je izvr┼íenje na predmetnim nekretninama u odnosu na 1/2 dijela nedopu┼íteno.
Odredba ─Źlana II/3)k) Ustava Bosne i Hercegovine ┼ítiti pravo na imovinu svih lica na njenoj teritoriji, a prema Protokolu broj 1 uz Evropsku konvenciju svako fizi─Źko i pravno lice ima pravo na mirno u┼żivanje svoje imovine tako da niko ne mo┼że biti li┼íen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predvi─Ĺenim zakonom i op┼ítim principima me─Ĺunarodnog prava. U smislu ─Źlana 1 Protokola broj 1 "imovina" ima autonomno zna─Źenje koje nije ograni─Źeno na svojinu na materijalnim dobrima i nezavisno je od formalne klasifikacije u doma─çem pravu, tako da i odre─Ĺena druga prava i interesi koji predstavljaju imovinu mogu da se smatraju "imovinskim pravima", a slijedom toga i "imovinom" u smislu ove odredbe.
Iz sadr┼żaja odredbe ─Źlana 70. ZIP proizlazi da ne─çe biti dozvoljeno izvr┼íenje u slu─Źaju da na nepokretnosti na kojoj je odre─Ĺeno izvr┼íenje postoji pravo svojine tre─çeg lica koje je ustanovljeno prije pokretanja izvr┼ínog postupka. Smisao odredbi ─Źlana 70. i 72. ZIP je da obezbijedi da se prinudna naplata izvr┼íi na imovini koja nesporno pripada izvr┼íeniku, te da pod udar prinudne naplate ne potpadne imovina tre─çeg lica prema kojoj tra┼żilac izvr┼íenja nema nekih od izvr┼ínih naslova kojim je utvr─Ĺeno njegovo potra┼żivanje, kao i da obezbijedi za┼ítitu prava tra┼żioca izvr┼íenja na nepokretnosti izvr┼íenika, kada izvr┼íenik otu─Ĺi nepokretnosti tre─çem licu prema kojem tra┼żilac izvr┼íenja nema potra┼żivanje utvr─Ĺeno izvr┼ínim naslovom i koje nije ozna─Źeno u izvr┼ínoj ispravi kao izvr┼íenik i tako onemogu─çi prinudno namirenje potra┼żivanja.
Prigovori prvotu┼żenog da je njegovo pravo na namirenje ste─Źeno ranije nego pravo tu┼żiteljice, jer je na predmetnim nekretninama zasnovana zaloga prema zalo┼żnoj izjavi oca drugotu┼żenog S.T. od 15.10. 2003. g., koje je prvotu┼żeni kako sam navodi upisao u javne evidencije 16. 7. 2015. g., nisu osnovani.
Iz z.k. ul. br.... proizlazi da 17.12. 2009. g. na nekretninama T. S. upisano sudsko zalo┼żno pravo u korist R.b. ad B., a u teretnom C listu upisano vi┼íe zalo┼żnih i podzalo┼żnih prava - nadhipoteka, izme─Ĺu ostalog pod rednim brojem 1. zalo┼żno pravo u korist M.D. i nadhipoteka, a pod red. br. 2. zalo┼żno pravo u korist prvotu┼żenog i nadhipoteka (podzalo┼żno pravo), za koja se ne mo┼że vidjeti kada su upisani.
Pravo je hipotekarnog povjerioca da pod uslovima odre─Ĺenim zakonom, od hipotekarnog du┼żnika tra┼żi namirenje potra┼żivanja iz vrijednosti zalo┼żene nekretnine, jer hipotekarni povjerilac ima izbor da li ─çe se koristiti tim pravom koje je u funkciji namirenja potra┼żivanja.
Prvotu┼żeni je u konkretnom slu─Źaju podnio tu┼żbu protiv svog li─Źnog du┼żnika - drugotu┼żenog i izvr┼íni postupak pokrenuo na osnovu izvr┼íne isprave donesene u toj parnici - pravosna┼żne presude Osnovnog suda u B. broj... od 25. 6. 2010. g. kojom je obavezan drugotu┼żeni da isplati prvotu┼żenom iznos od 60.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po─Źev od 15. 4. 2004. g. pa do isplate, tra┼że─çi da se izvr┼íenje provede na nekretninama na kojima je drugotu┼żeni upisan kao vlasnik sa 1/1 dijela, a ne na osnovu upisanog zalo┼żnog prava u zemlji┼ínoj knjizi.
Pozivanje prvotu┼żenog na odredbu ─Źlana 74. ZIP (da se u postupku izvr┼íenja namiruju i zalo┼żni povjerioci koji nisu predlo┼żili izvr┼íenje, u skladu sa pravilima koja odre─Ĺuju red prvenstva u namirenju njihovih potra┼żivanja) nije od uticaja za druga─Źije presu─Ĺenje, jer je to pravilo od zna─Źaja za izvr┼íni postupak u kome se primjenjuje.
Tu┼żiteljica je pravosna┼żnom presudom dokazala da su nekretnine koje su predmet izvr┼íenja, odnosno stambena zgrada i pomo─çne prostorije zajedni─Źka bra─Źna tekovina u suvlasni┼ítvu nje i drugotu┼żenog sa po 1/2 dijela, pa je pravilno odlu─Źeno da je izvr┼íenje nedopu┼íteno u odnosu na 1/2 dijela tih nekretnina koji njoj pripada."

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 P 288962 20 Rev od 13.10.2021. g.)

<------->

IZVRŠENjE NALOGA
Zakon o obligacionim odnosima ─Źlan 751
ÔÇó Nalogoprimac je du┼żan da izvr┼íi nalog iz ugovora prema primljenim uputstvima sa pa┼żnjom dobrog privrednika, paze─çi pri tome na interese nalogodavca.


Obrazlo┼żenje:
"Naime, prvostepeni sud je pravilno cijenio da je u pogledu donesenog Rje┼íenja broj ÔÇŽ od 2.10.2012. g., tu┼żitelj na koga su Ugovorom o cesiji od 12.7.2012. g. prenesena prava iz Ugovora o komisionu, pa i pravo na prinudnu naplatu potra┼żivanja po Ugovoru o kreditu broj.... od 19.6.1998. g., odnosno po Presudi zbog propu┼ítanja od 23. 2. 2007. g., od momenta nastupanja pravnih dejstava cesije bio du┼żan poduzimati daljnje radnje u izvr┼ínom postupku. Radi navedenog pravilno prvostepeni sud zaklju─Źuje da propust tu┼żene da postupi po zaklju─Źku izvr┼ínog suda i dostavi ta─Źnu adresu izvr┼íenika, nije mogao uticati na dono┼íenje rje┼íenja o obustavi izvr┼íenja, zato ┼íto je tu┼żitelj sve do dono┼íenja takve odluke izvr┼ínog suda bio u obavezi da postupi po spornom zaklju─Źku.
Ovaj sud nalazi da je tu┼żena uredno ispunila svoju ugovornu obavezu, koja proizilazi iz odredbe ─Źlana 3. stav 1., alineja deset Ugovora o komisionu (─Źl. 2. Aneksa br. 2.), kojom se tu┼żena obavezala poduzimati mjere za naplatu dospjelih potra┼żivanja sudskim putem. ┼áto podrazumijeva pokretanje sudskih postupaka i u─Źestvovanje (zastupanje) u tim postupcima. Naime, tu┼żena je za predmetno potra┼żivanje ishodila izvr┼ínu ispravu, koja zastarjeva u roku od deset godina, pa kako je Presuda zbog propu┼ítanja donesena dana 23. 2. 2007. g., a zahtjev za prinudnu naplatu sudu podnesen u 2008. godini (prekid zastarijevanja), te kako je pravo na naplatu po istoj na tu┼żitelja pre┼ílo Ugovorom o cesiji na dan 12. 7. 2012. g., onda je jasno da je i pored donesenog rje┼íenja o obustavi izvr┼íenja, tu┼żitelj sve do 2015. g. mogao na temelju prava priskrbljenih od strane tu┼żene, ponovo pokrenuti izvr┼íni postupak na osnovu iste izvr┼íne isprave.
Dakle, prvostepeni sud je pravilnom ocjenom dokaza utvrdio odlu─Źne ─Źinjenice, te pravilno zaklju─Źio da je tu┼żena vr┼íila nalog iz Ugovora o komisionu prema primljenim uputstvima sa pa┼żnjom dobrog privrednika, paze─çi pri tome na interese nalogodavca, kako to propisuje odredba ─Źlana 751., u vezi sa ─Źlanom 772. ZOO-a, kao i da propust da postupi po zaklju─Źku izvr┼ínog suda nije mogao prouzrokovati ┼ítetu za tu┼żitelja, jer je izvr┼íenje obustavljeno nepostupanjem tu┼żitelja, na kojeg su ve─ç pre┼íla prava cesijom. U kona─Źnici tim propustom tu┼żitelj nije mogao pretrpiti ┼ítetu, jer je imao mogu─çnost na osnovu izvr┼íne isprave Presude zbog propu┼ítanja, pokrenuti izvr┼íni postupak i nakon njegove obustave, zbog ─Źega je prvostepeni sud pravilno primijenio odredbu ─Źlana 154. ZOO-a (262. stav 2. ZOO-a), kad je odbio tu┼żbeni zahtjev kao neosnovan."


(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, 65 0 Ps 441691 15 P┼ż od 27.4.2020. g.)

 

<------->

UTVRĐIVANjE IMOVINE IZVRŠENIKA

Zakon o izvr┼ínom postupku - ─Źlan 37 st. 1 i 2 i ─Źlan 50 stav 7


ÔÇó U situaciji kada je rje┼íenje o izvr┼íenju doneseno na osnovu vjerodostojne isprave, a izvr┼íenik nije izjavio prigovor protiv rje┼íenja, tada prema odredbi ─Źlana 50. stav 7. Zakona o izvr┼ínom postupku rje┼íenje o izvr┼íenju kojim je izvr┼íeniku nalo┼żeno namirenje potra┼żivanja ima svojstvo izvr┼íne isprave, te u toku daljeg postupka u konkretnom predmetu tra┼żitelj izvr┼íenja ima ista prava kao da je prijedlog podnesen na osnovu izvr┼íne isprave zbog ─Źega sud ne mo┼że odbiti prijedlog tra┼żitelja izvr┼íenja za utvr─Ĺivanje imovine izvr┼íenika.


Obrazlo┼żenje:
"Predmet ovog izvr┼ínog postupka je prijedlog za izvr┼íenje kojeg je podnio tra┼żitelj izvr┼íenja protiv izvr┼íenika, radi naplate duga na osnovu vjerodostojne isprave izvoda iz poslovnih knjiga za komunalnu uslugu iznosa od.. KM na ime glavnog duga sa zakonskim kamatama po─Źev od dospije─ça svakog mjese─Źnog iznosa do isplate i tro┼íkova izvr┼ínog postupka, izvr┼íenjem na nov─Źanim potra┼żivanjima izvr┼íenika plati koju ostvaruje kod.... Iz stanja spisa dalje proizilazi da je prvostepeni sud rje┼íenjem o izvr┼íenju od 23.06.2021. godine odredio predlo┼żeno izvr┼íenje, koje je rje┼íenje primio izvr┼íenik dana 08.07.2021. godine na koje nije izjavio prigovor. Predmetno izvr┼íenje nije se moglo provesti na na─Źin kako je odre─Ĺeno na nov─Źanim sredstvima izvr┼íenika, obzirom da je poslodavac izvr┼íenika... podneskom od 01.10.2021. godine obavijestio prvostepeni sud da je izvr┼íeniku radni odnos kod navedenog dru┼ítva prestao. Dalje iz stanja spisa proizilazi da je prvostepeni sud pozvao tra┼żitelja izvr┼íenja da predlo┼żi novi predmet i sredstvo izvr┼íenja. Podneskom od 11.11.2021. godine tra┼żitelj izvr┼íenja je predlo┼żio da prvostepeni sud pribavi podatke o imovini izvr┼íenika.
Prvostepeni sud je donio pobijano rje┼íenje kojim je odbio prijedlog tra┼żitelja izvr┼íenja od 11.11.2021. godine za pribavljanje podataka o imovini izvr┼íenika od Porezne uprave, MUP... i od izvr┼íenika smatraju─çi da je izvr┼íenje odre─Ĺeno na osnovu vjerodostojne isprave - ra─Źunima za komunalnu uslugu tra┼żitelja izvr┼íenja, a ne na osnovu izvr┼íne isprave, tako da nisu ispunjeni uvjeti iz ─Źlana 37. stav 1. i 2. Zakona o izvr┼ínom postupku.
Ovakav pravni stav prvostepenog suda je po ocjeni ovog suda pogre┼ían i posljedica je pogre┼íne interpretacije odredbe ─Źlana 37. stav 1. u vezi sa ─Źlanom 50. stav 7. Zakona o izvr┼ínom postupku, na ┼íto se osnovano ukazuje u ┼żalbi.
─îlanom 37. stav 1. Zakona o izvr┼ínom postupku propisano da tra┼żitelj izvr┼íenja mo┼że u prijedlogu za izvr┼íenje koji se zasniva na izvr┼ínoj ispravi zahtijevati da sud prije dono┼íenja rje┼íenja o izvr┼íenju zatra┼żi od samog izvr┼íenika i od drugih u zahtjevu navedenih fizi─Źkih i pravnih lica, upravnih i drugih organa i organizacija da sudu dostavi podatke o imovini izvr┼íenika ako tra┼żitelj izvr┼íenja u─Źini vjerovatnim da bi ova lica mogla imati ove podatke. Stavom 2. iste zakonske odredbe je propisano da se takav zahtjev mo┼że ista─çi i nakon dono┼íenja rje┼íenja o izvr┼íenju ako izvr┼íenje na predlo┼żenom sredstvu nije uspjelo.
─îlanom 50. stav 7. Zakona o izvr┼ínom postupku propisano ako se rje┼íenje o izvr┼íenju pobija samo u dijelu kojim je odre─Ĺeno izvr┼íenje, daljni postupak nastavit ─çe se kao postupak po prigovoru protiv rje┼íenja o izvr┼íenju donesenog na osnovu izvr┼íne isprave.
U situaciji kada je rje┼íenje o izvr┼íenju doneseno na osnovu vjerodostojne isprave, a izvr┼íenik nije izjavio prigovor protiv rje┼íenja, tada prema odredbi ─Źlana 50. stav 7. Zakona o izvr┼ínom postupku rje┼íenje o izvr┼íenju kojim je izvr┼íeniku nalo┼żeno namirenje potra┼żivanja ima svojstvo izvr┼íne isprave, te u toku daljeg postupka u konkretnom predmetu tra┼żitelj izvr┼íenja ima ista prava kao da je prijedlog podnesen na osnovu izvr┼íne isprave. Imaju─çi u vidu navedeno nije bilo mjesta odbijanju prijedloga tra┼żitelja izvr┼íenja za utvr─Ĺivanje imovine izvr┼íenika iz razloga koje je naveo prvostepeni sud, ve─ç je trebalo u potpunosti postupiti po ─Źlanu 37. stav 1. Zakona o izvr┼ínom postupku te utvrditi da li je tra┼żitelj izvr┼íenja u─Źinio vjerovatnim da bi lica (Porezna uprava, MUP...) mogli imati podatke o imovini izvr┼íenika.
Zbog navedenog, valjalo je pozivom na odredbu ─Źlana 235. ta─Źka 3. Zakona o parni─Źnom postupku, u svezi odredbe ─Źlana 21. stav 1. Zakona o izvr┼ínom postupku, rije┼íiti kao u izreci ovog drugostepenog rje┼íenja."(Rje┼íenje Kantonalnog suda u Zenici, 04 0 I 014333 22 G┼ż od 11.1.2023. godine)


<------->


IZVR┼áENjE RADI OSTVARIVANjA KONTAKTA DJETETA I RODITELjA SA KOJIM DIJETE NE ┼ŻIVI
Porodi─Źni zakon Federacije Bosne i Hercegovine
─Źl. 364 i 369
ÔÇó Samo odbijanje djeteta da kontaktira sa roditeljem sa kojim ne ┼żivi nije razlog za obustavu postupka izvr┼íenja radi ostvarivanja njihovog kontakta, jer je za utvr─Ĺenje ─Źinjenica koje su dovele do formiranja negativnog stava i mi┼íljenja djeteta o svom roditelju i ─Źinjenica da li se mogu otkloniti odnosno sanirati uzroci koji su doveli do tog negativnog stava i mi┼íljenja potrebno stru─Źno mi┼íljenje i znanje kojim sud ne raspola┼że.
Obrazlo┼żenje:
"Prvostepenim rješenjem izvršenje u ovoj izvršnoj stvari je obustavljeno.
Protiv navedenog rje┼íenja ┼żalbu je izjavila tra┼żiteljica izvr┼íenja pobijaju─çi rje┼íenje u cijelosti, zbog povreda odredaba parni─Źnog postupka, pogre┼íno i nepotpuno utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źnog stanja i pogre┼íne primjene materijalnog prava.
┼Żalba je osnovana.
Ovaj sud ispitao je pobijano rje┼íenje u granicama ┼żalbenih razloga i po slu┼żbenoj du┼żnosti kada je odlu─Źio kao u izreci iz slijede─çih razloga:
U konkretnom predmetu izvr┼íni postupak je pokrenut na osnovu izvr┼íne isprave koju ─Źini presuda suda broj.... a radi ostvarivanja kontakta tra┼żiteljice izvr┼íenja sa svojim malodobnim djetetom O. H. Prvostepeni sud je pobijanim rje┼íenjem izvr┼íni postupak obustavio.
Razlozi koji su opredijelili prvostepeni sud da donese pobijano rje┼íenje mogu se rezimirati na na─Źin da malodobna H... odbija kontakt sa svojom majkom, da joj ne ┼żeli dati svoj broj telefona, da ne osje─ça potrebu za kontakt s mamom, da ako osjeti potrebu zna gdje ┼żivi mama i da ─çe je tada potra┼żiti, da je malodobna H... starosti 16 godina i ─Źetiri mjeseca, da se ne mo┼że na silu natjerati da ostvari kontakt sa mamom, da bi izlaganje tretmanu pred stru─Źnim licima bilo Centra za socijalni rad bilo u Centru za mentalno zdravlje u Domu zdravlja u...dovelo do stvaranja jo┼í ve─çeg otpora H... prema majci, da H... za godinu i osam mjeseci postaje punoljetna, da se sud nada da ─çe malodobna H... otkloniti ko─Źnice u sebi te da ─çe s vremenom do─çi do kontakta izme─Ĺu mame i k─çerke kada je uslijed navedenih razloga prvostepeni sud odlu─Źio kao u izreci pobijanog rje┼íenja
Drugostepeni sud zaklju─Źuje, prvostepeni sud je pobijano rje┼íenje donio na osnovu pogre┼íno i nepotpuno utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źnog stanja i na osnovu povreda odredaba Zakona o parni─Źnom postupku i Zakona o izvr┼ínom postupku, pa se ┼żalba tra┼żioca izvr┼íenja ukazuje osnovanom iz slijede─çih razloga:
Kao ┼íto je ve─ç prethodno istaknuto izvr┼íenje je usmjereno radi ostvarivanja kontakta tra┼żiteljice izvr┼íenja sa njenim malodobnim djetetom O. H. i rje┼íenje o izvr┼íenju je odobreno na osnovu izvr┼íne isprave koju ─Źini presuda suda. Prvostepeni sud je izvr┼íni postupak obustavio iz razloga ┼íto malodobno dijete ne osje─ça potrebu da ima kontakt s majkom, da se dijete ne mo┼że na silu natjerati da ostvari kontakt s mamom te da se odgovaraju─çim tretmanom koji bi izvr┼íila stru─Źna lica Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje pri odgovaraju─çem Domu zdravlja u...ne bi se postiglo otklanjanje, odnosno saniranje uzroka koji su doveli do toga da malodobna H... formira negativan stav i mi┼íljenje prema svojoj mami.
─îinjenica da li odre─Ĺeno malodobno dijete ima formiran negativan stav i mi┼íljenje o svom roditelju, da li je takvo mi┼íljenje i stav odraz stvarne volje djeteta ili je takav stav formiran pod utjecajem tre─çih lica, da li je u interesu malodobnog djeteta da ostvaruje kontakt sa svojim roditeljem sa kojim ne ┼żivi jesu stru─Źne ─Źinjenice o kojima sud nema potrebno stru─Źno znanje me─Ĺutim, sud je upravo na osnovu navedenih ─Źinjenica izvr┼íni postupak obustavio.
Stoga s razlogom ┼żalba ukazuje da je pobijano rje┼íenje doneseno na osnovu pogre┼íno i nepotpuno utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źnog stanja jer je za utvr─Ĺenje navedenih ─Źinjenica bilo potrebno mi┼íljenje stru─Źnih lica. Prvostepeni sud jeste u ovom predmetu prihvatio mi┼íljenje psihologa M. M. me─Ĺutim, iz mi┼íljenja psihologa koji je sa─Źinjen 23.11. 2020. g. u pismenom obliku prvostepeni sud nije mogao izvesti zaklju─Źak (jer to ne proizilazi iz mi┼íljenja psihologa) da ni odgovaraju─çim tretmanom putem stru─Źnih osoba Centra za socijalni rad ili Centra za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja u B... ne bi se moglo posti─çi otklanjanje odnosno saniranje uzroka koji su doveli do toga da malodobna H... formira negativan stav i mi┼íljenje o svojoj majci. Obzirom da je prvostepeni sud u su┼ítini nalaz i mi┼íljenje psihologa M. M. prihvatio kao nalaz i mi┼íljenje vje┼ítaka onda je sud morao obavezno na ro─Źi┼íte koje odr┼żano 29.12. 2020. g. pozvati i psihologa odnosno ovo ro─Źi┼íte odlo┼żiti jer se psiholog nije odazvao na poziv suda i omogu─çiti da se psiholog izjasni kao i predstavnik Centra za socijalni rad o prijedlogu tra┼żiteljice izvr┼íenja koji se odnosio na to da se prona─Ĺe odgovaraju─çi tretman gdje bi se putem stru─Źnih osoba Centra za socijalni rad B... odnosno Centra za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja u B... postiglo otklanjanje odnosno saniranje uzroka koji su eventualno doveli do toga da malodobna O. H. formira negativan stav i mi┼íljenje prema majci i da li je u interesu malodobnog djeteta da odr┼żava kontakte sa svojim roditeljem sa kojim ne ┼żivi.
Dakle, prvostepeni sud je svoj zaklju─Źak o obustavi ovog izvr┼ínog postupka bazirao na ─Źinjenicama koje u toku postupka nisu utvr─Ĺene i o kojima sud nema potrebno stru─Źno znanje pa osnovano ┼żalba ukazuje da je pobijano rje┼íenje doneseno uz pogre┼íno i nepotpuno utvr─Ĺeno ─Źinjeni─Źno stanje a zbog pogre┼íno i nepotpuno utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źno stanja do┼ílo je do pogre┼íne primjene ZIP-a i to odredbi koje se odnose na obustavu postupka te odredbi Porodi─Źnog zakona FBiH jer sud nije dao razloge da li je dono┼íenjem rje┼íenja o obustavi postupka za┼ítitio prava i interese malodobnog djeteta, odnosno da li je u interesu malodobne H... da ne ostvaruje kontakt sa svojom majkom pa je uva┼żavaju─çi ┼żalbu tra┼żiteljice izvr┼íenja pobijano rje┼íenje valjalo ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovni postupak te primjenom odredbe ─Źlana 235. stav 1. ta─Źka 3. ZPP-a uz vezi sa ─Źlanom 21. ZIP-a odlu─Źiti kao u izreci ovog rje┼íenja.
U ponovnom postupku prvostepeni sud treba zakazati ro─Źi┼íte i na ro─Źi┼íte pozvati Centar za socijalni rad B..., kao i psihologa M. M. i na tom ro─Źi┼ítu sa stru─Źnim licima razjasniti ─Źinjenicu da li se odgovaraju─çim stru─Źnim tretmanima mogu otkloniti odnosno sanirati uzroci koji su doveli do toga da malodobna H... formira negativan stav i mi┼íljenje o svojoj majci, da li je u interesu malodobne H... da ne ostvaruje kontakt sa svojom mamom, pa kada navedene ─Źinjenice prvostepeni sud na pouzdan na─Źin razjasni i utvrdi tada ─çe biti u mogu─çnosti donijeti valjanu i zakonitu odluku."


(Rje┼íenje Kantonalnog suda u Biha─çu, 17 0 P 056193 21 G┼żi od 8.4.2021. g.)

 

<------->

 

„DOPUŠTENO JE DA SE POTRA┼ŻIVANJE IZ IZVRŠNE ISPRAVE ─îIJA SE NAPLATA
TRA┼ŻI U IZVRŠNOM POSTUPKU PRENESE NA RA─îUN PUNOMO─ćNIKA TRA┼ŻITELJA IZVRŠENJA KADA JE PRIJEDLOG ZA IZVRŠENJE PODNESEN NA TEMELJU PUNOMO─ćI U KOJOJ JE TRA┼ŻITELJ IZVRŠENJA DAO IZRI─îITO I POSEBNO OVLAŠTENJE PUNOMO─ćNIKU (ADVOKATU ILI ADVOKATSKOM DRUŠTVU) DA MO┼ŻE U IZVRŠNOM POSTUPKU NAPLATITI NOV─îANO POTRA┼ŻIVANJE I TROŠKOVE POSTUPKA TRA┼ŻITELJA IZVRŠENJA PUTEM SVOG RA─îUNA (─îLAN 304. ZAKONA O PARNI─îNOM POSTUPKU FBIH).

U SITUACIJI KADA JE PRIJEDLOG ZA IZVRŠENJE PODNESEN NA TEMELJU PUNOMO─ćI ZA VO─ÉENJE PARNICE, A U KOJOJ NIJE POBLI┼ŻE ODRE─ÉEN OBIM OVLAŠTENJA U PUNOMO─ćI, PUNOMO─ćNIK (ADVOKAT ILI ADVOKATSKO DRUŠTVO) JE OVLAŠTEN DA U IZVRŠNOM POSTUPKU OD IZVRŠENIKA PRIMI DOSU─ÉENE TROŠKOVE POSTUPKA (PARNI─îNOG I IZVRŠNOG) PUTEM SVOG RA─îUNA (─îLAN 305. STAV 1. TA─îKA 3. ZPP).“

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 I 640970 18 Spp 3 od
19.10.2018. g.).

 

<------->

 


SUD U IZVRŠNOM POSTUPKU KOJI SE VODI PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI RADI NAPLATE TROŠKOVA KRIVI─îNOG POSTUPKA NEMA STATUS TRA┼ŻITELJA IZVRŠENJA. TRA┼ŻITELJEM IZVRŠENJA U TOM POSTUPKU SMATRA SE FEDERACIJA BIH, KAO LICE U ─îIJU KORIST SE TAJ POSTUPAK POKRE─ćE PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI.

 

U IZVRŠNOM POSTUPKU KOJI SE VODI PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI RADI NAPLATE TROŠKOVA KRIVI─îNOG POSTUPKA NE PODNOSI SE PRIJEDLOG ZA IZVRŠENJE, VE─ć SE IZVRŠNI POSTUPAK POKRE─ćE DOSTAVLJANJEM PRAVOMO─ćNE PRESUDE SUDU NADLE┼ŻNOM ZA IZVRŠENJE.

 

POSTUPAK POKRENUT PRIJEDLOGOM ZA IZVRŠENJE NE MO┼ŻE SE SMATRATI POSTUPKOM POKRENUTIM PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI.

IZVRŠNI POSTUPAK RADI NAPLATE TROŠKOVA KRIVI─îNOG POSTUPKA PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI MO┼ŻE PROVODITI I OP─ćINSKI SUD KOJI JE DONIO PRAVOSNA┼ŻNU I IZVRŠNU KRIVI─îNU PRESUDU KOJOM JE IZVRŠENIK OBAVEZAN NA PLA─ćANJE TIH TROŠKOVA, AKO JE TAJ SUD MJESNO NADLE┼ŻAN ZA ODRE─ÉIVANJE I PROVO─ÉENJE IZVRŠENJA.

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 70 0 I 006748 18 Spp od 31.10.2018. g.).

 

 

<------->

PRAVNA POSLjEDICA SMRTI TRA┼ŻIOCA IZVR┼áENjA
Zakon o izvr┼ínom postupku FBiH - ─Źlan 34 stav 3

Obustavlja se izvr┼íni postupak kada u roku od 30 dana od smrti tra┼żioca izvr┼íenja nasljednici ili zainteresirana lica nisu predlo┼żili da se nasljednicima tra┼żioca izvr┼íenja postavi privremeni zastupnik i postupak nastavi.

Obrazlo┼żenje:

"Rješenjem Općinskog suda... obustavljen je postupak u cijelosti u ovoj izvršnoj stvari i ukinute sve provedene izvršne radnje.

Protiv ozna─Źenog rje┼íenja ┼żalbu je izjavila tra┼żilac izvr┼íenja B. E, rje┼íenje pobija u cijelosti, iz svih razloga propisanih odredbama ─Źlana 208. ZPP.

┼Żalba nije osnovana.

Ovaj sud je ispitao pobijano rje┼íenje u granicama ┼żalbenih razloga i po slu┼żbenoj du┼żnosti, a odlu─Źio je kao u izreci rje┼íenja, zbog slijede─çeg:

Prvostepeni sud je utvrdio da je rje┼íenjem o izvr┼íenju od 3.12. 2018. g. odre─Ĺeno izvr┼íenje protiv izvr┼íenika, izvr┼íenjem na nekretnini, na osnovu presude istog suda..., da se u toku postupka do┼ílo do saznanja da je tra┼żilac izvr┼íenja B. H. umro 9. 11. 2020. g., da do dono┼íenja prvostepenog rje┼íenja nasljednici ili zainteresirana lica sudu nisu podnijela prijedlog da se nasljednicima postavi privremeni zastupnik i postupak nastavi, koji prijedlog mora usljediti u smislu ─Źl. 34. stav 3. ZIP u roku 30 dana od smrti tra┼żioca izvr┼íenja, o kojem prijedlogu bi sud bio du┼żan odlu─Źiti u roku 8 dana, da sud nije ovla┼íten po slu┼żbenoj du┼żnosti imenovati privremenog zastupnika, ve─ç na prijedlog nasljednika ili zainteresiranih lica, da je zato postupak obustavljen

Iz spisa predmeta proizilazi da je B. H. umro 9.11. 2020. g.; u roku od 30 dana od smrti tra┼żioca izvr┼íenja nasljednici ili zainteresirana lica nisu predlo┼żili da se nasljednicima tra┼żioca izvr┼íenja koji je umro postavi privremeni zastupnik i postupak nastavi. Zato je prvostepeni sud pravilno u odnosu na B. H. u smislu ─Źl. 34. stav 3. ZIP postupak obustavio i ukinuo provedene radnje u odnosu na imenovanog, tako da ┼żalbenim navodima nije dovedena u sumnju odluka prvostepenog suda u ovom dijelu."

(Rje┼íenje Kantonalnog suda u Biha─çu, 20 0 I 054149 21 G┼ż od 11.01.2022. g.)

 

<------->

 

UTVRĐIVANjE IZVRŠENIKOVE IMOVINE
Zakon o izvr┼ínom postupku FBiH - ─Źlan 37

Da bi sud pribavio informacije o imovini izvr┼íenika, tra┼żilac izvr┼íenja treba u─Źiniti vjerovatnim da izvr┼íenik ima odre─Ĺenu imovinu kod nekog pravnog lica ili institucije o kojoj bi oni imali evidenciju.

Obrazlo┼żenje:

"Prvostepenim rje┼íenjem odbijen je prijedlog tra┼żioca izvr┼íenja da sud izvr┼íi prethodnu provjeru imovine izvr┼íenika.

Protiv tog rje┼íenja ┼żalbu je izjavio tra┼żioc izvr┼íenja pobijaju─çi rje┼íenje u cijelosti zbog svih zakonskih ┼żalbenih razloga s prijedlogom za ukidanje pobijanog rje┼íenja.

┼Żalba nije osnovana.

Ovaj sud ispitao je pobijanu odluku u granicama ┼żalbenih razloga i po slu┼żbenoj du┼żnosti te odlu─Źio kao u izreci iz slijede─çih razloga:

Prvostepeni sud je po ocjeni ┼żalbenog suda pravilno odbio prijedlog za utvr─Ĺivanje imovine izvr┼íenika i za istu dao jasne ─Źinjeni─Źne i pravne razloge ┼íto prihvata i ┼żalbeni sud uz dodatna obrazlaganja. Naime, prema ─Źl. 37. Zakona o izvr┼ínom postupku koji normira utvr─Ĺivanje du┼żnikove imovine tra┼żilac izvr┼íenja mo┼że tra┼żiti utvr─Ĺivanje te imovine pod uslovom "ako tra┼żilac izvr┼íenja u─Źini vjerovatnim da bi ova lica mogla imati ove podatke". Po mi┼íljenju ┼żalbenog suda smisao te odredbe je u tome da tra┼żilac izvr┼íenja treba u─Źiniti vjerovatnim da izvr┼íenik ima odre─Ĺenu imovinu kod nekog pravnog lica ili institucije o kojoj bi oni imali evidenciju o toj imovini. Dakle, nije smisao te odredbe da tra┼żilac izvr┼íenja samo u─Źini vjerovatnim da od nadle┼żnih organa institucija jeste tra┼żio podatke ali ih nije mogao dobiti, ve─ç je smisao, kako je naprijed re─Źeno, u─Źiniti vjerovatnim da izvr┼íenik ima odre─Ĺenu imovinu kod tih pravnih lica.

U protivnom ako bi se bezuslovno prihvatio stajali┼íte tra┼żioca izvr┼íenja da bi sud trebao informacije pribavljati samo na osnovu prijedloga tra┼żioca izvr┼íenja i njegove konstatacije i dokaza da je tra┼żio ali da nije mogao dobiti informacije od banke, to bi prakti─Źno zna─Źilo da tra┼żioci izvr┼íenja prebacuju na sud svoju obavezu - da sud istra┼żuje ono ┼íto treba tra┼żilac izvr┼íenja. Dakle, i uz ─Źinjenicu da, zbog pravila njihovog poslovanja i tajnosti podataka, banke ne mogu dati tra┼żiocu izvr┼íenja podatke da li izvr┼íenik ima ili nema bankovni ra─Źun, i u takvom slu─Źaju tra┼żilac izvr┼íenja ima obavezu samo u─Źiniti vjerovatnim, dakle mogu─çim da bi izvr┼íenik uop─çe imao ra─Źun kod konkretne banke.

U─Źiniti vjerovatnim ne zna─Źi dokazati izvjesnim da izvr┼íenik ima ra─Źun kod banke, ve─ç u─Źiniti vjerovatnim zna─Źi ponuditi sudu dokaz koji upu─çuje na zaklju─Źak da bi izvr┼íenik mogao imati ra─Źun otvoren kod konkretne banke. Dakle, ta obaveza je na tra┼żiocu izvr┼íenja, a ne na sudu, ┼íto jasnim slijedi iz ─Źl. 37. stav 1. ZIP-a.

S toga je ┼żalba odbijena a prvostepeno rje┼íenje potvr─Ĺeno temeljem ─Źl. 235. ta─Źka 2. Zakona o parni─Źnom postupku u vezi ─Źl. 21. stav 1. Zakona o izvr┼ínom postupku."

(Rje┼íenje Kantonalnog suda u Biha─çu, 18 0 P 043561 21 G┼żi od 02.12.2021. g.)


<------->

 

PRAVNI STAVOVI USVOJENI U POSTUPKU RJEŠAVANJA SPORNIH PRAVNIH PITANJA

 

1. PREKRŠAJNI NALOG NEMA SVOJSTVO IZVRŠNE ISPRAVE.

2. POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE NOV─îANE KAZNE IZRE─îENE PREKRŠAJNIM NALOGOM SPROVODI SE U POSTUPKU IZVRŠENJA

PREKRŠAJNIH SANKCIJA, KOJI POSTUPAK SE U SUDOVIMA VODI POD BROJEM PR-IPS.

3. BUDU─ćI DA SE PREKRŠAJNI POSTUPAK, TE U VEZI S TIM I POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE NOV─îANE KAZNE UTVR─ÉENE U PREKRŠAJNOM NALOGU POKRE─ćE PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI, TO SE NA ZASTARU POKRETANJA I VO─ÉENJA POSTUPKA, U OKVIRU KOJEG JE I NAPLATA NOV─îANE KAZNE, PAZI PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI.

4. S OBZIROM DA SE POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE NOV─îANE KAZNE SPROVODI PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI, U TAKVOM SLU─îAJU JE ISKLJU─îENA MOGU─ćNOST POSTOJANJA I DJELOVANJA PROCESNO AKTIVNE STRANKE U TAKVOM POSTUPKU, ZBOG ─îEGA SE OVLAŠTENI ORGANI, KAO IZDAVAOCI PREKRŠAJNOG NALOGA, NE MOGU POJAVITI U ULOZI TRA┼ŻITELJA IZVRŠENJA.

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 I 672116 17 Spp od 12.02.2018. g.).

 

<------->


IZVRŠNA NOTARSKA ISPRAVA
Zakon o notarima


─Źlan 90
ÔÇó Tra┼żilac izvr┼íenja mo┼że podnijeti prijedlog za izvr┼íenje u svrhu pla─çanja obezbije─Ĺenog potra┼żivanja na osnovu izvr┼íne notarske isprave na osnovu koje je u zemlji┼ínim knjigama upisana hipoteka na nepokretnosti zalo┼żnog du┼żnika samo na toj nekretnini, a na i na ostaloj imovini ili imovinskim pravima zalo┼żnog du┼żnika.


Obrazlo┼żenje:
"Prema stanju spisa, prvostepeni sud je Rje┼íenjem o izvr┼íenju broj... od 14.10.2009. g. na prijedlog tra┼żioca izvr┼íenja odredio izvr┼íenje protiv izvr┼íenika "XX" d.o.o. Sarajevo i zalo┼żnog izvr┼íenika, prodajom nepokretnosti zalo┼żnog du┼żnika H. E., upisanih u zk ulo┼íku broj... K.O. K..., k.─Ź..../1, u naravi ku─ça, dvori┼íte, njiva, povr┼íine 1.000,00 m2 i pljenidbom ra─Źuna izvr┼íenika "XX" d.o.o. Sarajevo. Prvostepeni sud je odlu─Źuju─çi o prijedlogu tra┼żioca izvr┼íenja donio Rje┼íenje broj... od 18.11.2014. g., kojim je rje┼íenje o izvr┼íenju od 14.10.2009. g. izmijenjeno tako ┼íto je umjesto izvr┼íenika XX d.o.o., ozna─Źen H. E. iz Ilija┼ía, H. bb. Predmetno rje┼íenje je postalo pravosna┼żno dana 28.09.2015. g..

Imaju─çi u vidu da je nepokretnost izvr┼íenika, zalo┼żnog du┼żnika H. E. prodata tra┼żiocu izvr┼íenja na tre─çem ro─Źi┼ítu za cijenu od 13.345,00 KM, ─Źija je vrijednost procijenjena i urvr─Ĺena u ovom postupku na iznos od 53.383,00 KM, to je prvostepeni sud tra┼żioca izvr┼íenja namirio za iznos utvr─Ĺene vrijednosti nepokretnosti. Kako ukupno potra┼żivanje tra┼żioca izvr┼íenja iznosi 384.432,11 KM, odnosno vi┼íe od utvr─Ĺene vrijednosti zalo┼żene nepokretnosti koja mu je u izvr┼ínom postupku dosu─Ĺena, to je prvostepeni sud samo djelimi─Źno namirio dospjela potra┼żivanja u iznosu od 53.383,00 KM, te konstatovao da je tra┼żilac izvr┼íenja ostao nenamiren za dospjele obaveze u iznosu od 331.049,11 KM, a sve temeljem odredbe ─Źlana 64., 97. i 109. ZIP. Prvostepeni sud nalazi da se izvr┼ínom ispravom na osnovu koje je pokrenut izvr┼íni postupak (Ugovor o zasnivanju hipoteke broj... od 28.03.2008.) izvr┼íenik podvrgnuo neposrednom prinudnom izvr┼íenju samo u odnosu na nepokretnost dosu─Ĺenu tra┼żiocu izvr┼íenja, radi ─Źega nema osnova za dalje provo─Ĺenje izvr┼íenja radi naplate nenamirenog iznosa potra┼żivanja, pa je pobijanim stavom 3. izreke rje┼íenja, obustavio izvr┼íenje na osnovu odredbe ─Źlana 63. ZIP.

Prvostepena odluka je pravilna i zakonita, ┼íto se ┼żalbenim navodima ne dovodi u pitanje.
┼Żalbom se neosnovano prigovara pravilnosti prvostepene odluke kojom je postupak izvr┼íenje obustavljen u odnosu na nenamireni dio potra┼żivanja. Naime, odredbom ─Źlana 63. ZIP, je propisano da ─çe se izvr┼íenje obustaviti ako je postalo nemogu─çe ili se iz drugih razloga ne mo┼że provesti. U konkretnom slu─Źaju izvr┼íni postupak je pored glavnog du┼żnika obaveze po Ugovoru o kreditu "XX" d.o.o. Sarajevo, pokrenut i protiv zalo┼żnog du┼żnika E. H., koji je temeljem pravosna┼żnog Rje┼íenja od 18.11.2014. g. ozna─Źen kao jedini izvr┼íenik, i to na temelju notarski obra─Ĺenog Ugovora o zasnivanju zalo┼żnog prava (u uvodu pobijanog rje┼íenja je o─Źiglednom gre┼íkom naveden i izvr┼íenik XX). Kako se tra┼żilac izvr┼íenja u izvr┼ínom postupku za svoja potra┼żivanja djelimi─Źno namirio iz vrijednosti zalo┼żene nepokretnosti, time je izvr┼íenje u odnosu na izvr┼íenika E. H. u cjelosti provedeno. Slijedom navedenog pravilno prvostepeni sud zaklju─Źuje da je provo─Ĺenjem svih izvr┼ínih radnji na nepokretnosti izvr┼íenje dovr┼íeno i da ne postoji izvr┼íni naslov kao osnov za nastavak izvr┼íenja na ostaloj imovini ili imovinskim pravima izvr┼íenika E. H. Kod navedenog okolnost da se ugovorom o zasnivanju hipoteke korisnik kredita podvrgnuo neposrednom izvr┼íenju na cjelokupnoj imovini, ne uti─Źe na pravilnost pobijanog rje┼íenja, s obzirom da je tra┼żilac izvr┼íenja u konkretnom slu─Źaju podnio prijedlog za izvr┼íenje u svrhu pla─çanja obezbije─Ĺenog potra┼żivanja na osnovu notarske isprave na osnovu koje je u zemlji┼ínim knjigama upisana hipoteka, jer je izvr┼íenik - zalo┼żni du┼żnik samo na to izri─Źito pristao temeljem odredbe ─Źlana 90. Zakona o notarima."

(Rje┼íenje Kantonalnog suda u Sarajevu, 65 0 Ip 114155 22 P┼ż od 1.2.2023. g.)

<------->

NAMIRENjE TRA┼ŻIOCA IZVR┼áENjA "IZ PRODAJNE CIJENE"
Zakon o izvršnom postupku


─Źlan 98
ÔÇó Prilikom tuma─Źenja odredbi kojima je propisano da se tra┼żilac izvr┼íenja namiruje "iz prodajne cijene" je neophodno praviti razliku u slu─Źaju kada je tra┼żilac izvr┼íenja jedini kupac stvari i u slu─Źaju kada je tre─ça osoba kupila stvari koje se prodaju u izvr┼ínom postupku, pa tako kada je tra┼żilac izvr┼íenja kupac stvari, on stje─Źe stvar u svoje vlasni┼ítvo u visini njene procijenjene vrijednosti, dok kada tre─ça osoba kupuje tu stvar tra┼żilac izvr┼íenja stje─Źe samo iznos za koji je ta stvar prodata.


Obrazlo┼żenje:
"Neosnovano se u ┼żalbi isti─Źe da je pogre┼ían i pau┼íalan zaklju─Źak prvostepenog suda u pogledu namirenja tra┼żilaca izvr┼íenja H.E., K.Z., T.N., D.┼á., B.S., K.M. i V.H., kroz ostvareno pravo vlasni┼ítva na nepokretnostima izvr┼íenika koje su u konkretnom slu─Źaju bile predmet izvr┼íenja. Naime, prvostepeni sud je pravilno zaklju─Źio da okolnost da su tra┼żioci izvr┼íenja na tre─çem ro─Źi┼ítu za prodaju nepokretnosti kupili iste za prodajnu cijenu od 7.000,00 KM, nema uticaja na namirenje njihovih potra┼żivanja u odnosu na ostale tra┼żioce izvr┼íenja prema isplatnim redovima utvr─Ĺenim na osnovu odredaba ─Źlana 98. ZIP iz razloga ┼íto su oni kao kupci stekli nepokretnosti u svoje vlasni┼ítvo u visini procijenjene vrijednosti, odnosno u visini od 217.440,00 KM. Ne mo┼że se zanemariti ─Źinjenica da je zbir potra┼żivanja ovih tra┼żilaca izvr┼íenja daleko manji od vrijednosti imovine izvr┼íenika, koju su stekli kupuju─çi predmetne nepokretnosti kao jedini kupci u izvr┼ínom postupim. Zbog toga ┼żaliteljima ne pripada pravo da se pored ste─Źenog vlasni┼ítva u vrijednosti od 217.440,00 KM, namiruju i iz polo┼żene prodajne cijene iz koje su se zalo┼żni povjerilac i tra┼żilac izvr┼íenja L. T. d.d. namirili samo u neznatnom dijelu svojih potra┼żivanja. Na navedeni na─Źin tra┼żioci izvr┼íenja, koji osporavaju prvostepenu odluku o namirenju, su kupovinom i sticanjem prava vlasni┼ítva na nepokretnostima izvr┼íenika u cjelosti ostvarili svoja potra┼żivanja, ─Źime je postignuta svrha i cilj izvr┼íenja (─Źl. 1. ZIP). Dakle prvostepeni sud nije povrijedio odredbu ─Źlana 98. ZIP, kad je iz svih navedenih razloga smatrao da su potra┼żivanja ┼żalitelja namirena u cjelosti, uklju─Źuju─çi i tro┼íkove postupka.
U odluci broj AP 3666/20 od 8. juna 2022. g. Ustavni sud BiH je naglasio da je u tuma─Źenju odredbi kojima je propisano da se tra┼żilac izvr┼íenja namiruje "iz prodajne cijene" neophodno praviti razliku u slu─Źaju kada je tra┼żilac izvr┼íenja jedini kupac stvari i u slu─Źaju kada je tre─ça osoba kupila stvari koje se prodaju u izvr┼ínom postupku. Naime, u prvom slu─Źaju, kada je tra┼żilac izvr┼íenja kupac stvari, on stje─Źe stvar u svoje vlasni┼ítvo u visini procijenjene vrijednosti, dok u slu─Źaju kada tre─ça osoba kupuje tu stvar tra┼żilac izvr┼íenja, pod uvjetima propisnim ZIP- om, stje─Źe samo iznos za koji je ta stvar prodata."(Rje┼íenje Kantonalnog suda u Sarajevu, 65 0 Ip 452045 22 P┼ż 2 od 11.1.2023. g.)

<------->

 

─îlan 12. stav 3. Zakona o izvršnom postupku

SUD KOJI JE DONIO RJEŠENJE O IZVRŠENJU NE MO┼ŻE SE OGLASITI MJESNO NENADLE┼ŻNIM DOK TO RJEŠENJE O IZVRŠENJU NE POSTANE PRAVOSNA┼ŻNO.

Iz obrazlo┼żenja:

 

Iz stanja spisa proizilazi da je Opštinski sud u Tešnju donio rješenje o izvršenju, pa nakon neuspjele dostave istog izvršeniku iz razloga što se izvršenik ne nalazi u adresi koju je ozna─Źio tra┼żilac izvršenja i nakon saznanja za adresu izvršenika, taj sud se oglasio mjesno nenadle┼żnim za postupanje u ovom izvršnom predmetu i predmet dostavio Opštinskom sudu u Travniku, kao mjesno nadle┼żnom sudu. Dakle, spis je dostavljen Opštinskom sudu u Travniku na postupak prije nego što je rješenje o izvršenju dostavljeno izvršeniku i samim tim prije nego što je istekao rok za izjavljivanje prigovora na rješenje o izvršenju. S obzirom da u skladu sa ─Źlanom 12. stav
3. Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbene novine F BiH“ broj 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16, u daljem tekstu ZIP) o prigovoru odlu─Źuje sud koji je donio rješenje, Opštinski sud u Tešnju se nije mogao oglasiti mjesno nenadle┼żnim prije nego što istekne rok za izjavljivanje prigovora, ili prije nego što odlu─Źi o prigovoru.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 51 0 I 124682 17 R od 07.09.2017. g.)

 

<------->

 

─îlan 214. i ─Źlan 216. Zakona o izvršnom postupku

 

U SITUACIJI KADA SU PREDMET IZVRŠENJA POKRETNE STVARI I MJESNO NADLE┼ŻNI SUD DONESE RJEŠENJE O IZVRŠENJU KOJE POSTANE PRAVOSNA┼ŻNO, A NAKON TOGA UTVRDI DA IZVRŠENIK NEMA POKRETNE IMOVINE NA PODRU─îJU TOG SUDA I TRA┼ŻITELJ IZVRŠENJA NAKON TOGA OBAVIJESTI SUD DA IZVRŠENIK IMA POKRETNE STVARI NA PODRU─îJU DRUGOG SUDA, SUD KOJI JE DONIO RJEŠENJE O IZVRŠENJU NE MO┼ŻE SE OGLASITI MJESNO NENADLE┼ŻNIM NEGO JE DU┼ŻAN SAMO RJEŠENJE O DOZVOLI IZVRŠENJA DOSTAVITI SUDU NA ─îIJEM SE PODRU─îJU NALAZE POKRETNE STVARI IZVRŠENIKA, NA PROVO─ÉENJE IZVRŠENJA.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 43 0 Ip 150569 17 R od 21.09.2017. g.).

 

<------->

 

KADA TRA┼ŻILAC IZVRŠENJA NE POSTUPI PO ZAKLJU─îKU IZVRŠNOG SUDA DA SE UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA PROVO─ÉENJA IZVRŠENJA POPISOM POKRETNIH STVARI (UKLJU─îUJU─ćI TROŠKOVE PREVOZA ZA SUDSKOG IZVRŠITELJA DO MJESTA GDJE SE NALAZE POKRETNE STVARI), BEZ ─îEGA SE IZVRŠENJE NE MO┼ŻE PROVESTI, PRIJE DONOŠENJA RJEŠENJA O OBUSTAVI IZVRŠNOG POSTUPKA, IZVRŠNI SUD ─ćE, U SMISLU ─îL. 63 ST. 4, U VEZI SA ─îL. 8. ST. 3. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU1 (DALJE ZIP-A), POZVATI TRA┼ŻIOCA IZVRŠENJA DA U ROKU OD 15 DANA PREDLO┼ŻI NOVO SREDSTVO I PREDMET IZVRŠENJA. TEK AKO U TOM ROKU TRA┼ŻILAC IZVRŠENJA NE POSTUPI PO NALOGU, IZVRŠNI SUD ─ćE U SMISLU ─îL. 16 ST. 2 ZIP-A DONIJETI RJEŠENJE O OBUSTAVI IZVRŠENJA.

 

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 43 0 V 113820 17 Spp od 03.04.2017. g.).

 

<------->

 

 

Na─Źelni stav zauzet na Proširenoj op─çoj sjednici odr┼żanoj 30.07.2013. g.
ODLUKE DONESENE U UPRAVNOM POSTUPKU, A KOJE GLASE NA ODRE─ÉENO NOV─îANO POTRA┼ŻIVANJE, SPROVODE SE PO PRAVILIMA IZVRŠNE PROCEDURE, UKOLIKO NIJE DRUGA─îIJE ODRE─ÉENO (─îLAN 23. STAV 1. TA─îKA 2. U VEZI SA ─îLANOM 24. STAV 2. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU).
SAGLASNO NAVEDENOM RJEŠENJA KANTONALNIH SLU┼ŻBI ZA ZAPOŠLJAVANJE O UTVR─ÉIVANJU PRAVA NA NOV─îANU NAKNADU NEZAPOSLENIM DEMOBILISANIM BRANIOCIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI PREDSTAVLJAJU IZVRŠNE ISPRAVE KOJE SE IZVRŠAVAJU U SUDSKOM IZVRŠNOM POSTUPKU.
IZVRŠENJE NA REVALORIZOVANI GLAVNI DUG, ODNOSNO GLAVNI DUG USKLA─ÉEN SA PORASTOM VISINE PROSJE─îNE PLA─ćE, MO┼ŻE SE SPROVESTI SAMO ONDA UKOLIKO JE TAKAV ZAHTJEV (USKLA─ÉIVANJE POTRA┼ŻIVANJA) DOSU─ÉEN U IZVRŠNOJ ISPRAVI, PRI ─îEMU NIJE BITNO DA LI JE ZA ODGOVARAJU─ćI VREMENSKI PERIOD REVALORIZACIJA, ODNOSNO USKLA─ÉIVANJE BILA PROPISANA ZAKONOM ILI NE.
OVO STOGA, JER IZVRŠNI SUD NEMA TZV. KOGNICIJSKA OVLAŠTENJA I NE MO┼ŻE PREUZIMATI OVLAŠTENJA PARNI─îNOG SUDA ILI UPRAVNOG ORGANA DA ODLU─îUJE O POSTOJANJU I VISINI ODRE─ÉENOG PRAVA, O KOME NIJE ODLU─îENO IZVRŠNOM ISPRAVOM, PA SE TAKO NE MO┼ŻE UPUŠTATI NI U RJEŠAVANJE PRAVNOG PITANJA DA LI DEMOBILISANOM BRANIOCU PRIPADA PRAVO NA USKLA─ÉIVANJE NOV─îANOG IZNOSA, UTVR─ÉENOG U IZVRŠNOJ ISPRAVI, SA PORASTOM PROSJE─îNE PLA─ćE U FEDERACIJI BIH.

 

(Na─Źelni stav Vrhovnog suda Federacije BiH zauzet na Proširenoj op─çoj sjednici odr┼żanoj 30.07.2013. g)

 

<------->

 

Primjena odredbe ─Źlana 33. stav 1. ta─Źka z) u vezi sa ─Źlanom 98. Zakona o sudovima Republike Srpske (''Slu┼żbeni glasnik'' RS br. 37/12) i ─Źlanom 3. stav 1. Zakona o izvršnom postupku (''Slu┼żbeni glasnik'' RS br. 59/03 do 29/10)

 

„ZA SPROVO─ÉENJE IZVRŠNOG POSTUPKA PO OSNOVU VJERODOSTOJNIH ISPRAVA U KOJIM SU OBJE STRANKE U POSTUPKU PRAVNA ILI FIZI─îKA LICA KOJA U SVOJSTVU SAMOSTALNOG PREDUZETNIKA ILI U DRUGOM SVOJSTVU OBAVLJAJU PRIVREDNU ILI DRUGU REGISTROVANU DJELATNOST U VIDU OSNOVNOG ILI DOPUNSKOG ZANIMANJA I PO IZVRŠNIM NOTARSKIM ISPRAVAMA U KOJIM SU OBJE STRANKE U POSTUPKU PRAVNA LICA, AKO JE POSTUPAK IZVRŠENJA POKRENUT PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE (''SLU┼ŻBENI GLASNIK'' RS BR. 37/12), STVARNO SU NADLE┼ŻNI REDOVNI SUDOVI PRVOG STEPENA, A NE OKRU┼ŻNI PRIVREDNI SUDOVI“.

 

 

 

(Zaklju─Źak Gra─Ĺansko-upravnog odjeljenja Vrhovnog suda Republike Srpske od 01.10.2012.)

 

 

<------->

 

Obustava izvršnog postupka

IZVRŠNI POSTUPAK ─ćE SE OBUSTAVITI U SKLADU SA ─îL. 131. ST. 5. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU AKO SE POKRETNE STVARI, VLASNIŠTVO IZVRŠENIKA NE USPIJU PRODATI NA DRUGOJ PRODAJI PUTEM JAVNOG NADMETANJA ILI PUTEM NEPOSREDNE POGODBE

 

Iz obrazlo┼żenja:

Na prijedlog tra┼żioca izvršenja, po osnovu izvršne isprave sud je rješenjem dana 23.10.2001. g. odredio izvršenje. Postupaju─çi po pravomo─çnom Rješenju o izvršenju, zaklju─Źkom od 12.08.2009. g. odre─Ĺeno je prvo ro─Źište za prodaju putem javnim i usmenim nadmetanjem pokretnih stvari izvršenika koje su zaplijenjene i procjenjene od strane sudskog izvršitelja u zapisniku od 29.08. 2008.g..

Na prvo ro─Źište za javno nadmetanje zakazano za dan 17.09.2009. g., nije pristupio niko od potencijalnih kupaca pa je isto oglašeno neuspjelim o ─Źemu je zaklju─Źkom Sud obavjestio tra┼żioca izvršenja.

Po prijedlogu tra┼żioca izvršenja od 24.09.2009. g. zakazano je drugo ro─Źište za javnu prodaju navedenih pokretnih stvari vlasništvo izvršenika za dan 12.11.2009. g., na koje nije pristupio niko od zainteresiranih lica, pa je sud u skladu sa odredbom ─Źlana 131. stav 5. ZIP-a obustavio izvršni postupak.

Protiv ovog rješenja tra┼żilac izvršenja je izjavila ┼żalbu, s prijedlogom da se pobijano rješenje ukine te da se izvršni postupak nastavi, navodi da je izvršni postupak obustavljen jer na drugo zakazano ro─Źište za javnu prodaju pokretnih stvari izvršenika niko nije pristupio od zainteresovanih lica, pa moli da se pobijano rješenje ukine te da se nastavi izvršni postupak,tako što ─çe se tra┼żiocu izvršenja omogu─çiti prinudna naplata potra┼żivanja promjenom predmeta i sredstava izvršenja, što ─çe predlo┼żiti u najkra─çem roku nakon ukidanja pobijanog rješenja.

Odgovor na ┼żalbu nije dat.

Nakon što je ispitao pobijano rješenje u granicama ┼żalbenih razloga i po slu┼żbenoj du┼żnosti u smislu ─Źlana 221. u vezi sa ─Źlanom 236. ZPP-a, a na osnovu ─Źlana 21. stav 1. Zakona o izvršnom postupku, ovaj sud je donio odluku kao u izreci iz slijede─çih razloga:

┼Żalba nije osnovana.

U prvostepenom postupku sud je na prijedlog tra┼żioca izvršenja odredio predlo┼żeno izvršenje na osnovu pravosna┼żne i izvršene presude Op─çinskog suda I u Sarajevu broj P-130/2001 od 29. 03. 2001.g..

Radi provo─Ĺenja rješenja o izvršenju prvostepeni sud je odredio prvo ro─Źište za prodaju javnim i usmenim nadmetanjem pokretnih stvari izvršenika, pa kako niko nije pristupio od zainteresiranih lica isto je oglašeno neuspjelim. Po prijedlogu tra┼żioca izvršenja sud je zakazao drugo ro─Źište za javnu prodaju pokretnih stvari izvršenika na koje niko nije pristupio od zainteresiranih lica pa je u skladu sa odredbom ─Źlana 131. stav 5. ZIP-a obustavio izvršni postupak.

Prema odredbi ─Źl. 131. st. 5. Zakona o izvršnom postupku sud ─çe obustaviti postupak ako se stvari ne uspiju prodati na drugom javnom nadmetanju odnosno putem neposredne pogodbe, zbog ─Źega je prvostepeni sud pravilno postupio kada je u ovom slu─Źaju obustavio izvršni postupak, pa kako razlozi ┼żalbe ne postoje a navodi ┼żalbe ne osporavaju pravilnost pobijanog rješenja, te nema ni razloga na koje sud pazi po slu┼żbenoj du┼żnosti, ┼żalba je u skladu sa ─Źlanom 235. stav 1. ta─Źka 2. ZPP-a odbijena kao neosnovana i prvostepeno rješenja potvr─Ĺeno.


( Iz obrazlo┼żenja odluke Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 I 102902 10 od 21.04.2011. g.)

 

<------->

 

Prigovor redoslijeda
─îlan 414. Zakona o obligacionim odnosima.


TU┼ŻILAC NE GUBI PRAVO NITI PRAVNI INTERES ZA SUDSKU ZAŠTITU PREMA DRUGIM SOLIDARNIM DU┼ŻNICIMA SAMO NA OSNOVU ─łINJENICE DA U ODNOSU NA JEDNOG OD SOLIDARNIH DU┼ŻNIKA POSJEDUJE IZVRŠNU ISPRAVU ILI PROTIV TOG SOLIDARNOG DU┼ŻNIKA VODI IZVRŠNI POSTUPAK.


Iz obrazlo┼żenja:
Odredbom ─Źlana 414. stav 1. ZOO propisano je da svaki du┼żnik solidarne obaveze odgovara povjeriocu za cijelu obavezu i povjerilac mo┼że zahtijevati njeno ispunjenje od koga ho─çe, sve dok ne bude potpuno ispunjena obaveza, ali kada jedan du┼żnik ispuni obavezu ona prestaje i svi drugi du┼żnici se osloba─Ĺaju obaveze.
Radi se o imperativnoj zakonskoj odredbi kojom se ustanovljava pravo povjerioca da zahtijeva potpuno izmirenje obaveze od svih ili samo nekih solidarnih du┼Żnika. Povjerilac se ne mo┼Że lišiti tog svog prava ni u slu─ëaju kad protiv jednog solidarnog du┼Żnika posjeduje izvršnu ispravu i vodi izvršni postupak, jer se sve dok ne bude potpuno ispunjena obaveza drugi solidarni du┼żnici ne osloba─Ĺaju svoje obaveze, niti povjerilac zbog toga gubi pravo da sudskim putem zahtijeva ispunjenje obaveze od bilo kog drugog solidarnog du┼żnika, kako je to pravilno u razlozima svoje odluke naveo i drugostepeni sud.


( Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000748 od 04.06.2009. g.)

 

<------->

 

Prigovor ovršenika

─îlanak 50. Zakona o ovršnom postupku – preuzetog

─îlanak 47. Zakona o ovršnom postupku – sadašnjeg

OVRŠNI SUD NIJE OVLAŠTEN ISPITIVATI ZAKONITOST ODLUKE KOJA PREDSTAVLJA OVRŠNI NASLOV NITI JE OVLAŠTEN RASPRAVLJATI O ─îINJENICAMA KOJE JE DU┼ŻNIK MOGAO IZNOSITI U POSTUPKU U KOJEM JE NASTALA OVRŠNA ISPRAVA

 

Iz obrazlo┼żenja:

Prvostupanjskim rješenjem odba─Źeni su blagovremeno podneseni prigovori oba ovršenika kao neosnovani.

Protiv navedenog rješenja pravovremeno je ulo┼żio ┼żalbu ovršenik A.B. iz Fojnice s prijedlogom da se prihvati ┼żalba i da ukine rješenje prvostupanjskog suda za dio koji tretira istog jer mu nije omogu─çeno da u─Źestvuje u postupku po platnom nalogu. Nadalje isti─Źe da su narušena elementarna prava u postupku izdavanja platnog naloga koji je bio osnova za donošenje rješenja o ovrsi br. IP-164/03, od 15.09.2003.g., te ni u kom slu─Źaju ne mo┼że snositi, zbog toga, štetne posljedice. Nadalje, isti─Źe da nema mjesta da se po bilo kom osnovu tretira kao nekakav solidarni du┼żnik sa ATP “Š.B.” zbog ─Źinjenice da je vlasnik jednog dijela dionica tog poduze─ça a niti je zaklju─Źio bilo kakav ugovor o jemstvu niti je ─Źlan jednog dijela dionica tog poduze─ça a niti je zaklju─Źio bilo kakav ugovor o jemstvu niti je ─Źlan društva sa neograni─Źenom solidarnom odgovornoš─çu niti komanditnog društva da bi bio solidarni du┼żnik za nastale obaveze koje su proizišle iz poslovnog odnosa dvije pravne osobe.

┼Żalba ovršenika A.B. nije osnovana.

Prvostupanjski sud je pravilno odlu─Źio kada je i blagovremeno podneseni prigovor ovršenika A.B. odbio kao neosnovan protiv rješenja o ovrsi br. IP-164/03 od 18.06.2003.g., jer izneseni razlozi u prigovoru ovršenika su pravno neutemeljeni.

Naime, ovrha u ovom predmetu je odre─Ĺena na temelju ovršne isprave (pravomo─Źnog mjeni─Źnog platnog naloga br. Pl.5/03 od 29.04.2003.g.) u smislu ─Źl. 16. st. 1. t. 1. preuzetog Zakona o ovršnom postupku koji je va┼żio u vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja, a ovršenik u prigovoru protiv rješenja o ovrsi br. IP-164/03 od 18.06.2003.g., nije naveo relevantne razloge u smislu ─Źl. 50 preuzetog Zakona o ovršnom postupku koji bi sprije─Źili ovrhu.

Istaknuti ┼żalbeni navodi od strane ovršenika A.B. su ─Źinjenice o kojima sud raspravlja i odlu─Źuje u postupku donošenja ovršne isprave. Ovršni sud nije ovlašten ispitivati zakonitost odluke koja predstavlja ovršni naslov niti je ovlašten raspravljati o ─Źinjenicama koje je du┼żnik mogao iznositi u postupku u kojem je nastala ovršna isprava.

Stoga je valjalo odbiti ┼żalbu kao neosnovanu, imaju─çi u vidu naprijed navedeno, jer iz sadr┼żaja ┼żalbe – prigovora nije ukazano na utemeljenost bilo kojeg razloga iz odredbe ─Źl. 50. preuzetog Zakona o ovršnom postupku, odnosno ─Źl. 47. Zakona o ovršnom postupku (“Slu┼żbene novine F BiH” broj 32/03), zbog ─Źega je u skladu sa ─Źl. 235 ZPP-a (“Slu┼żbene novine FBiH” broj 53/03) prvostupanjsko rješenje potvr─Ĺeno a u svezi odredbe ─Źl. 21. Zakona o ovršnom postupku.

 

(Kantonalni sud Travnik, broj P┼ż-8/04 od 16.09.2004.g.)

 

 

<------->

 


PRAVOSNA┼ŻNOST I IZVRŠNOST PRESUDE ZBOG PROPUŠTANJA

- ─îl. 183. st. 1. i 2. Zakona o parni─Źnom postupku („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj: 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07)

 

- ─îl. 25. st. 1. Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/03, 85/03, 64/05 i 118/07).

 

 

Protiv presude zbog propuštanja nije dozvoljena ┼żalba, ali blagovremeno podnijet prijedlog za povra─çaj u pre─Ĺašnje stanje spre─Źava da presuda zbog propuštanja postane pravosna┼żna i tek po isteku roka za ulaganje prijedloga za povra─çaj u pre─Ĺašnje stanje je mogu─çe dati klauzulu pravosna┼żnosti na ovu presudu i to pod uslovom da je tu┼żenom ista uredno uru─Źena. Navedeno uru─Źenje je tako─Ĺe uslov da ova presuda protekom roka za dobrovoljno izvršenje postane izvršna.

Obrazlo┼żenje:

 

Prema stanju predmeta tra┼żilac izvršenja je prvostepenom sudu dana 29.04.2008. protiv izvršenika podnio prijedlog, radi naplate nov─Źanog potra┼żivanja. Kao izvršnu ispravu na temelju koje je zatra┼żeno provo─Ĺenje izvršenja uz prijedlog je prilo┼żio presudu zbog propuštanja Osnovnog suda u P. broj 078-0-Mal-07-000021 od 25.09.2007. g..

Odlu─Źuju─çi o navedenom prijedlogu, uvidom u spis 078-0-Mal-07-000021, prvostepeni sud utvr─Ĺuje da ozna─Źena presuda zbog propuštanja nije postala pravosna┼żna, a niti izvršna, jer do danas nije uru─Źena tu┼żenom u predmetnoj parnici, pa zaklju─Źuje da ista nije podobna za izvršenje i sa pozivom na odredbu ─Źlana 25. st. 1. Zakona o izvršnom postupku pobijanim rješenjem prijedlog za izvršenje odbija kao neosnovan.

┼Żalbenim navodima tra┼żilac izvršenja isti─Źe da je ozna─Źena presuda zbog propuštanja postala pravosna┼żna protekom roka za izjavljivanje ┼żalbe, nakon što istu tu┼żeni (ovdje izvršenik) nije preuzeo iako je o datumu donošenja presude uredno obaviješten, te smatra da prvostepeni sud pogrešno tuma─Źi odredbe ─Źlana 345., 346. i 348. Zakona o parni─Źnom postupku, a koji navodi ┼żalbe nisu osnovani.

Prema odredbi ─Źlana 183. st. 1. i 2. Zakona o parni─Źnom postupku protiv presude zbog propuštanja nije dozvoljena ┼żalba, ali tu┼żeni mo┼że podnijeti prijedlog za povra─çaj u pre─Ĺašnje stanje u skladu sa odredbama ovog zakona. Blagovremeno podnijet prijedlog spre─Źava da presuda zbog propuštanja postane pravosna┼żna. Prema navedenom, protiv ove presude nije dozvoljena ┼żalba, ali tu┼żeni mo┼że podnijeti prijedlog za povra─çaj u pre─Ĺašnje stanje i tek po isteku roka za ulaganje prijedloga za povra─çaj u pre─Ĺašnje stanje je mogu─çe dati klauzulu pravosna┼żnosti na ovu presudu, za što je svakako prethodan uslov da je tu┼żenom navedena presuda uru─Źena. Navedeno uru─Źenje je tako─Ĺe uslov da ova presuda protekom roka za dobrovoljno izvršenje postane izvršna (─Źlan 25. st. 1. Zakona o izvršnom postupku).

U konkretnom slu─Źaju, prema stanju parni─Źnog spisa 078-0-Mal-07-000021 donesena presuda zbog propuštanja nije uru─Źena tu┼żenom, za kojeg se dostavnica vratila sa napomenom da je privremeno odsutan na radu u A.. Prema dopisu Policijske stanice P. proizilazi da je prebivalište tu┼żenog u mjestu D. P., opština P.. Proizilazi da je time prvostepeni sud u ovom parni─Źnom postupku imao obavezu postupanja po odredbi ─Źlana 384. st. 1. Zakona o parni─Źnom postupku, u kom smislu je po naredbi postupaju─çeg sudije pokušana ponovna dostava, a koja do danas nije bila uspješna.

Kod takvog stanja stvari, u predmetnom izvršnom postupku prvostepeni sud pravilno zaklju─Źuje da presuda zbog propuštanja, na temelju koje je podnesen prijedlog za izvršenje, nije pravosna┼żna i izvršna i da time u smislu odredbe ─Źlana 25. Zakona o izvršnom postupku nije podobna za izvršenje, pa je slijedom navedenog pobijanim rješenjem pravilno odbijen prijedlog za izvršenje saglasno odredbi ─Źl. 39. st. 6. istog zakona.

 

 

 

(Iz obrazlo┼żenja rješenja Okru┼żnog suda Banjaluka broj: 78 0 I 002373 09 G┼ż od 13.04.2009. g.)

 

<------->


Ispitivanje odluka izvršnog suda
─îlan 16. Zakona o parni─Źnom postupku

U PARNI─îNOM POSTUPKU SE NE MO┼ŻE ISPITIVATI ZAKONITOST I PRAVILNOST ODLUKA IZVRŠNOG SUDA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-09-000740 od 07.07.2009. g.)

 

<------->

 

OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA USLJED NEPOSTOJANJA POKRETNIH STVARI
Zakon o izvršnom postupku

─Źlan 119 stav 7 i ─Źlan 125 stav 3

Sud nije du┼żan da nakon drugog pokušaja pljenidbe dostavi zapisnik tra┼żiocu izvršenja o tome da nema pokretnih stvari za popis i procjenu ve─ç se u tom slu─Źaju postupak odmah obustavlja.

 

Obrazlo┼żenje:

"┼Żalba nije osnovana.

Iz pobijanog rješenja i prvostepenog spisa slijedi da je prvostepeni sud obustavio postupak iz razloga što ni u drugom pokušaju popisa nije prona─Ĺena pokretna imovina izvršenika pa je odlu─Źio temeljem ─Źl. 125. st. 3. Zakona o izvršnom postupku. Po ocjeni ┼żalbenog suda prvostepeni sud je utvr─Ĺene ─Źinjenice pravilno primjenio pomenutu odredbu ZIPa koja izri─Źito propisuje da ─çe se izvršenje obustaviti ako se ni pri ponovnoj pljenidbi ne na─Ĺu stvari koje mogu biti predmet izvršenja. Dakle, iziri─Źitost te odredbe nije dopuštala mogu─çnost druga─Źije odluke suda.

Nadalje, sud i nije bio du┼żan nakon drugog pokušaja pljenidbe dostavljati zapisnik tra┼żiocu izvršenja o tome da nema pokretnih stvari za popis i procjenu jer se odredba ─Źl. 119. stav 7. primjenjuje u situaciju kada je obavljena pljenidba, dakle, kada sud prona─Ĺe i popiše pokretne stvari koje ─çe biti predmet prodaje, tada je sud du┼żan obavijestiti tra┼żioca izvršenja o tome jer se zna koje pokretne stvari ─çe biti predmet prodaje. Me─Ĺutim, kada popis i pljenidba nisu ni obavljeni jer nema pokretnih stvari tada ne postoji obaveza suda da o tome obavijesti tra┼żioca izvršenja ve─ç se postupak odmah obustavlja.

Uz sve prednje valja napomenuti da je tra┼żioc izvršenja imao pravo i bio je pozvan prisustvovati popisu i pljenidbi koje pravo on nije iskoristio a odsustvo tra┼żioca izvršenja nije zapreka provo─Ĺenju izvršne radnje pljenidbe pokretnih stvari a sve u smislu ─Źl. 119. st. 5, 6 i 7. Zakona o izvršnom postupku."

 

 

(Rješenje Kantonalnog suda u Biha─çu, 23 0 I 019700 17 G┼ż od 10.3.2017. g.)

 

 

<------->

 

─îlan 16. u vezi sa ─Źlanom 18. Zakona o parni─Źnom postupku
PITANJE RAZGRANI─łENJA IZME─ÉU VANPARNI─îNOG (IZVRŠNI POSTUPAK U ŠIREM SMISLU SPADA U VANPARNI─îNI POSTUPAK) I PARNI─îNOG POSTUPKA NIJE PITANJE SUDSKE NADLE┼ŻNOSTI, JER SE RADI SAMO O RAZLI─îITIM PRAVILIMA SUDSKOG POSTUPKA, PA SE TU┼ŻBA NE MO┼ŻE ODBACITI NA TEMELJU STAJALIŠTA DA PREDMETNA PRAVNA STVAR SPADA U IZVRŠNI POSTUPAK.

 

Detaljnije:

RJEŠENJE Vrhovnog suda FBiH

 

 Revizija se usvaja, drugostepeno rješenje ukida i predmet vra─ça drugostepenom sudu na ponovno su─Ĺenje.

 

O b r a z l o ┼ż e n j e

  

Prvostepenom presudom Op─çinskog suda Bugojno broj Mal-38/04 od 06.03.2006. g. obavezan je tu┼żeni da tu┼żitelju na ime naknade za korištenje javne površine za stajališno mjesto taksija isplati iznos od 60,00 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po─Źev od 01.04.2003. g. pa do isplate, kao i da mu naknadi troškove parni─Źnog postupka u iznosu od 20,00 KM.

 

Drugostepenim rješenjem Kantonalnog suda Novi Travnik broj 006-G┼ż-06-000330 od 24.01.2007. g.  ┼żalba tu┼żenog je uva┼żena, prvostepena presuda ukinuta i tu┼żba tu┼żitelja odba─Źena.

 

Protiv drugostepenog rješenja reviziju je blagovremeno izjavio tu┼żitelj i to zbog povrede odredaba parni─Źnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, kako bi to proizilazilo iz sadr┼żaja revizije, sa prijedlogom da se revizija usvoji, pobijano rješenje ukine i predmet vrati drugostepenom sudu na ponovno su─Ĺenje.

 

Tu┼żeni nije podnio odgovor na reviziju.

 

Revizija je osnovana.

 

Razmatraju─çi pitanje dopuštenosti predmetne revizije ovaj sud je ocijenio da reviziju valja dopustiti bez obzira što vrijednost pobijanog dijela odluke ne prelazi vrijednosni kriterij iz ─Źlana 237. stav 2. Zakona o parni─Źnom postupku  ( „Slu┼żbene novine F BiH“, broj: 53/03, 73/05 i 19/06 – u daljem tekstu ZPP), nalaze─çi da odlu─Źivanje o reviziji mo┼że biti od zna─Źaja za jedinstvenu primjenu prava u drugim slu─Źajevima istovrsnih sporova,  pa je stoga primjenom odredbe ─Źlana 237. stav 3. ZPP-a reviziju dopustio.

 

Iz razloga pobijanog rješenja proizilazi da je drugostepeni sud poprimio utvr─Ĺenim da je Op─çinska Slu┼żba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor Op─çine B. svojim rješenjem broj 04/18-27-6-798/03 od 01.04.2003. g., koje je postalo kona─Źno i izvršno, u upravnom postupku utvrdila visinu naknade koju je tu┼żeni du┼żan platiti za korištenje javne površine za stajališno mjesto taksija i da navedeno rješenje ima snagu izvršne isprave.

Pozivaju─çi se na odredbu ─Źlana 73. stav 4. Zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu Federacije BiH („Slu┼żbene novine F BiH“, broj 25/03), kojom je propisano da rješenje o odre─Ĺivanju naknade za korištenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta donosi op─çinsko tijelo uprave nadle┼żno za komunalne poslove, odnosno organizacija koju je op─çinsko vije─çe ovlastilo za obavljanje tih poslova, drugostepeni sud je zaklju─Źio da  prvostepeni sud, kao parni─Źni sud, nije bio nadle┼żan da u parni─Źnom postupku odlu─Źuje o zahtjevu tu┼żitelja u pogledu kojeg je donesen kona─Źan upravni akt, pa je primjenom odredbe ─Źlana 227. stav 2. ZPP-a prvostepenu presudu ukinuo i tu┼żbu odbacio.

 

Osnovano revident ukazuje u svojoj reviziji da je drugostepeni sud pogrešno zaklju─Źio da je prvostepeni sud odlu─Źivao o zahtjevu koji nije u sudskoj nadle┼żnosti.

Drugostepeni sud, naime, pogrešno zaklju─Źuje da se u konkretnom slu─Źaju radi o zahtjevu za odre─Ĺivanje naknade za korištenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta. Suprotno stanovištu drugostepenog suda, u ovoj pravnoj stvari se radi o zahtjevu za naplatu te naknade, koja je prethodno odre─Ĺena u upravnom postupku i koju tu┼żeni nije dobrovoljno platio, a to svoje potra┼żivanje, shodno odredbi ─Źlana 73. stav 5. Zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu F BiH, tu┼żitelj (op─çina) ostvaruje upravo u postupku pred nadle┼żnim sudom.

 

Sporno rješenje o odre─Ĺivanju predmetne naknade predstavlja izvršnu ispravu (─Źlan 23. stav 1. ta─Źka 2. u vezi sa ─Źlanom 24. stav 2. Zakona o izvršnom postupku - „Slu┼żbene novine F BiH“, broj: 32/03), pa je svoje potra┼żivanje tu┼żitelj trebao ostvariti u sudskom izvršnom postupku, kako je to on i pokušao u─Źiniti podnose─çi prijedlog za izvršenje od 21.10.2003. g., ali je izvršni sud, pogrešno smatraju─çi da rješenje broj 04/18-27-6-798/03 od 01.04.2003. g. predstavlja vjerodostojnu ispravu, povodom prigovora tu┼żenog stavio van snage svoje rješenje o izvršenju, ukinuo sve provedene izvršne radnje i tu┼żitelja uputio na put redovne parnice.

Paze─çi na odnos izme─Ĺu parni─Źnog i vanparni─Źnog postupka (izvršni postupak u širem smislu spada u vanparni─Źni postupak) prvostepeni parni─Źni sud je bio du┼żan primjenom odredbe ─Źlana 18. ZPP-a rješenjem obustaviti parni─Źni postupak i po pravosna┼żnosti tog rješenja predmet dostaviti izvršnom sudu radi nastavljanja postupka po pravilima izvršnog postupka, ali je prvostepeni parni─Źni sud propustio postupiti na navedeni na─Źin.

Me─Ĺutim, pitanje vanparni─Źnog ili parni─Źnog postupka nije pitanje sudske nadle┼żnosti (radi se samo o razli─Źitim pravilima sudskog postupka), pa se tu┼żba ne mo┼że odbaciti ni na temelju stajališta da predmetna pravna stvar spada u izvršni postupak.

 

Stoga je drugostepeni sud, pogrešno primjenjuju─çi odredbu ─Źlana 16. u vezi sa ─Źlanom 227. stav 2. ZPP-a, po─Źinio povredu odredaba parni─Źnog postupka koja je bila od uticaja na donošenje zakonite i pravilne odluke (─Źlan 209. u vezi sa ─Źlanom 240. stav 1. ta─Źka 1. ZPP-a), pa je primjenom odredbe ─Źlana 249. stav 1. u vezi sa ─Źlanom 254. stav 4. ZPP-a reviziju valjalo usvojiti, pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti drugostepenom sudu na ponovno su─Ĺenje.

 

U ponovnom postupku drugostepeni sud ─çe otkloniti ukazanu povredu odredaba parni─Źnog postupka i nakon toga donijeti novu i zakonitu odluku. Pri tome ─çe drugostepeni sud imati u vidu da je sudska praksa, u tuma─Źenju odredbe ─Źlana 18. ZPP-a, izrazila pravni stav da se parni─Źni postupak više ne smije obustaviti nakon što je donesena prvostepena odluka o glavnoj stvari.

 

 

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj: 070-0-Rev-07-000768 od 01.07.2008. g.)

 

<------->

 

 

─îlan 2. i 35. Zakona o izvršnom postupku FBiH
─îlan 125. i 127. Zakona o krivi─Źnom postupku
KADA JE U PITANJU TRA┼ŻBINA KOJA PREDSTAVLJA TROŠKOVE KRIVI─îNOG POSTUPKA I PAUŠAL (A VRŠI SE U KORIST BUD┼ŻETA I PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI), POSTUPAK IZVRŠENJA POKRE─ćE SE DOSTAVLJANJEM SAMO OVJERENOG PREPISA PRESUDE S POTVRDOM O NJENOJ IZVRŠNOSTI NADLE┼ŻNOM SUDU ZA NJENO IZVRŠENJE.

 

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, br. R-91/03 od 24.06.2003.god.)

 

<------->

 

─łlanak 195. i 208. Zakona o izvršnom postupku - analogno

TU┼óITELJ MO┼ŻE I U TOKU PARNICE ZAHTJEVATI DA MU SE DUG U STRANOJ VALUTI DOSUDI U DOMA─ćOJ VALUTI PREMA TE─îAJU KOJI VRIJEDI U VRIJEME POSTAVLJANJA TAKVOG ZAHTJEVA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Rev–6/02 od 2.10.2003. god.)

 

<------->

 

IZVRŠNI POSTUPAK

-─Źlan 39 Zakona o izvršnom postupku („Slu┼żbeni glasnik RS“ broj („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/03, 85/03, 64/05 i 118/07)

-─Źlan 313 Zakona o obligacionim odnosima („Slu┼żbeni list SFRJ“ broj 29/78, 39/85, 45/86, 57/89 i „Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/93 i 3/96)

 

 

 

RJEŠENJE O IZVRŠENJU MORA BITI ISTOVJETNO SA DU┼ŻNIKOVOM OBAVEZOM SADR┼ŻANOM U IZVRŠNOJ ISPRAVI, A U SLU─îAJU KADA JE IZVRŠENIK IZVRŠIO PLA─ćANJE ODRE─ÉENOG NOV─îANOG IZNOSA, IZVRŠENJE BI BILO DOZVOLJENO SAMO DO VISINE EVENTUALNO PREOSTALE OBAVEZE, KOJA SE IMA UTVRDITI U SKLADU SA PRAVILIMA O URA─îUNAVANJU ISPUNJENJA IZ ODREDBE ─îL. 313. ZOO.

 

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

 

Prema stanju predmeta tra┼żioci izvršenja su prvostepenom sudu podnijeli prijedlog za dozvolu izvršenja, radi naplate nov─Źanog potra┼żivanja, a na temelju izvršne isprave presude Osnovnog suda u Prijedoru P-467/02 od 24.12.2003. g., koja je preina─Źena presudom Okru┼żnog suda u Banjaluci broj G┼ż-1074/04 od 13.12.2006. g.. Prema ─Źinjeni─Źnim navodima iz prijedloga, izvršenik je dobrovoljno djelimi─Źno ispunio obavezu nametnutu navedenom izvršnom ispravom, tako što je u korist tra┼żilaca izvršenja uplatio ukupan iznos od 130.223,37 KM, koji se sastoji iz glavnog duga sa pripadaju─çom kamatom i troškovima postupka, ali je, kad se ura─Źunavanje ispunjenja izvrši shodno odredbi ─Źl. 313. Zakona o obligacionim odnosima, ostao du┼żan dio glavnice u iznosu od 3.860,82 KM, a koje navode dokazuju nalazom vještaka finansijske struke R. B. od 29.01.2007. g.. Saglasno ovim navodima, predlo┼żili su da se donese rješenje o dozvoli izvršenja radi naplate razlike glavnog duga u iznosu od 3.860,82 KM sa zakonskom zateznom kamatom, ra─Źunaju─çi od 24.01.2007. g. (kao dana kada je izvršenik trebao da ispuni svoju obavezu u cijelosti) pa do isplate, te naplate troškova izvršnog postupka.

Rješenjem o izvršenju broj 071-0-I-07-003462 od 28.06.2007. g. dozvoljeno je predlo┼żeno izvršenja, a protiv kojeg rješenja je izvršenik izjavio prigovor. Prema navodima prigovora tra┼żioci izvršenja i izvršenik su dana 24.01.2007. g. postigli dogovor o na─Źinu isplate nametnute obaveze po izvršnim ispravama u ratama, saglasno kojem dogovoru je po vještaku finansijske struke S. ─É. izvršen obra─Źun zatezne kamate na iznose glavnog duga i na troškove postupka, te utvr─Ĺeno da ukupna obaveza izvršenika na ozna─Źeni dan iznosi 130.223,37 KM, a koji iznos u ratama (tri mjese─Źne rate) je i pla─çen u korist tra┼żilaca izvršenja. Slijedom navedenog, izvršenik smatra da je u cijelosti izmirio obavezu nametnutu izvršnom ispravom, te je predlo┼żio da se ukinu sve sprovedene radnje.

Pobijanim rješenjem prvostepeni sud, primjenom odredbe ─Źl. 49. Zakona o izvršnom postupku, odbija prigovor izvršenika na rješenje o izvršenju, te rješenje o izvršenju u cijelosti odr┼żava na snazi, s tim što utvr─Ĺuje da obaveza izvršenika sa danom donošenja pobijanog rješenja iznosi 6.626,52 KM. Prema datim razlozima, prvostepeni sud na temelju nalaza vještaka finansijske struke T. T. od 15.12.2007. g. (koji je nalaz i mišljenje uradio po rješenju suda) je utvrdio da neizmirena obaveza izvršenika po izvršnoj ispravi, na ime neispla─çene zatezne kamate iznosi 3.860,82 KM, kako je to prijedlogom za izvršenje i tra┼żeno, te da ukupna obaveza izvršenika na dan izrade navedenog nalaza (daljnje kamate kako na navedeni iznos, tako i na troškove postupka, sa troškovima izvršenja) iznosi 6.626,52 KM. Kako izvršenik, koji je prigovarao sa─Źinjenom nalazu i predlagao obavljanje novog vješta─Źenja po Institutu van sjedišta suda, nije predujmio potrebne troškove novog vješta─Źenja, to prvostepeni sud u cijelosti prihvata nalaz vještaka T. T. i saglasno istom utvr─Ĺuje da ukupna obaveza izvršenika na dan donošenja pobijanog rješenja iznosi 6.626,52 KM. Na temelju ovog rješenja sa ra─Źuna izvršenika u korist tra┼żilaca izvršenja je skinut ozna─Źeni iznos.

┼Żalbenim navodima izvršenik spori pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja, tako što ponavlja navode prigovora da je u cijelosti izmirio obavezu iz izvršne isprave i da time rješenje o izvršenju nije saglasno izvršnoj ispravi. Smatra da se odlukom po prigovoru na rješenje o izvršenju ne mo┼że pove─çati obaveza nametnuta rješenjem o izvršenju, te da prema razlozima pobijanog rješenja nije uopšte jasno šta „sud utvr─Ĺuje i dosu─Ĺuje tra┼żiocu izvršenja“. Nadalje, smatra da se u izvršnom postupku ne mo┼że raspravljati o spornim ─Źinjenicama, te da kod izvršenja sa ra─Źuna izvršenika banka vrši obra─Źun zatezne kamate i da za navedeno nije ni potrebno anga┼żovanje vještaka.

U konkretnom slu─Źaju, prema stanju prvostepenog spisa, nakon pravosna┼żnosti presude, koja je izvršna isprava u ovom postupku, stranke su postigle sporazum na dan 24.01.2007. g., po kome ne─çe izjavljivati reviziju protiv pravosna┼żne presude, te o tome da se zatezna kamata na dosu─Ĺene iznose naknade materijalne i nematerijalne štete obra─Źuna sa danom 24.01.2007. i da tako ukupno utvr─Ĺen iznos obaveze izvršenik uplati u 3 mjese─Źne rate u korist tra┼żilaca izvršenja, odnosno do 24.04.2007. g.. Nije sporno da je postupaju─çi po navedenom sporazumu izvršenik u korist tra┼żilaca izvršenja uplatio ukupan iznos od 130.223,37 KM. Izme─Ĺu stranaka je ostalo sporno da li je uplatom ozna─Źenog iznosa izvršenik u cijelosti izmirio obavezu po navedenom sporazumu o isplati potra┼żivanja zaklju─Źenog poslije nastanka izvršne isprave, te navodi izvršenika da je na dogovoreni na─Źin u cijelosti izmirio obavezu imaju karakter opozicionog prigovora kojim se napada izvršni zahtjev (potra┼żivanje), pa time i sprovo─Ĺenje odre─Ĺenog izvršenja. Kako su obe strane osnovanost svojih navoda dokazivale nalazima vještaka finansijske struke (vještak S. ─É. je uradio nalaz po zahtjevu izvršenika, a vještak B. R. po zahtjevu tra┼żilaca izvršenja), to je prvostepeni sud radi utvr─Ĺenja odlu─Źne ─Źinjenice da li je izvršenik u cijelosti izmirio svoju obavezu pravilno odredio provo─Ĺenje finansijskog vješta─Źenja. Time ne stoje ┼żalbeni navodi da je u predmetnom izvršnom postupku u smislu odredbe ─Źl. 39. st. 2. Zakona o izvršnom postupku obra─Źun kamata imala izvršiti banka, jer se u ovom postupku ne radi o sprovo─Ĺenju izvršenja kojim je odre─Ĺena i obaveza naplate kamate, ve─ç je potrebno utvrditi da li je izvršenik u cijelosti izmirio svoju obavezu po izvršnoj ispravi i sporazumu od 24.01.2007. g., a od utvr─Ĺenja koje ─Źinjenice zavisi odluka o osnovanosti podnesenog prijedloga za izvršenje, te koja ─Źinjenica (suprotno stavu ┼żalbe) se ima utvr─Ĺivati u predmetnom izvršnom postupku kod toga da je nesporno kako glasi obaveza i dobrovoljno pla─çen iznos.

Prema odredbi ─Źl. 148. Zakona o parni─Źnom postupku, u vezi sa odredbom ─Źl. 21. st. 1. Zakona o izvršnom postupku, stranke sudu predla┼żu predmet i obim vješta─Źenja, kao i lice koje ─çe vješta─Źenje izvršiti, ali u kona─Źnom, saglasno odredbi ─Źl. 150 ZPP, sud odre─Ĺuje predmet i obim vješta─Źenja. Kod navedenog, sud mora voditi ra─Źuna o tome da odredi predmet i obim vješta─Źenja tako da sa─Źinjeni nalaz bude podoban, odnosno da bude osnov za pravilnu primjenu prava.

Prema odredbi ─Źl. 39. ZIP, rješenje o izvršenju mora biti istovjetno sa du┼żnikovom obavezom sadr┼żanom u izvršnoj ispravi, a u konkretnom slu─Źaju (u kojem je izvršenik izvršio pla─çanje odre─Ĺenog nov─Źanog iznosa) izvršenje bi bilo dozvoljeno samo do visine eventualno preostale obaveze.

Me─Ĺutim, u predmetnom izvršnom postupku, prvostepeni sud zadatak vještaku T. T. ne daje na opisani na─Źin.

Naime, u pogledu ura─Źunavanja ispunjenja, odredba ─Źl. 313. Zakona o obligacionim odnosima propisuje da se, ukoliko du┼żnik pored glavnice duguje i kamate i troškove, ura─Źunavanje vrši tako što se prvo otpla─çuju troškovi, zatim kamate i najzad glavnica, a od koje odredbe je morao po─çi prvostepeni sud, pogotovo kad se ima u vidu da je izvršenik pla─çanje vršio prije pokretanja izvršnog postupka, te od vještaka prije svega zatra┼żiti izjašnjenje da li je saglasno navedenoj zakonskoj odredbi izvršenik u cijelosti izmirio svoju obavezu prema izvršnoj ispravi i postignutom sporazumu, te ukoliko nije, šta je ta─Źno u smislu navedene zakonske odredbe ostalo za pla─çanje.

Kako je prvostepeni sud propustio da navedeno u─Źini, to vještak T. T. u datom nalazu se izjašnjava da je iz osnova obra─Źunate zatezne kamate ostao dug od 3.860,82 KM (što je suprotno odredbi ─Źl. 313 ZOO), te na isti iznos (koji se po njemu ti─Źe obra─Źunate zatezne kamate) ponovo obra─Źunava kamatu, što je suprotno odredbi ─Źl. 279. st. 2. ZOO, a na šta ┼żalba izvršenika osnovano ukazuje.

Iz izlo┼żenog, pobijano rješenje (koje je u svemu utemeljeno u nalazu vještaka finansijske struke T. T.) je doneseno uz povredu odredbi ─Źl. 148. i 150. Zakona o parni─Źnom postupku, u vezi sa odredbom ─Źl. 209. istog zakona, a što je svakako uticalo na pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja kod toga da se isto ne mo┼że ispitati sa aspekta pravilne primjene materijalnog prava. Time je ┼żalbu izvršenika valjalo uva┼żiti, pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovni postupak, a navedeno primjenom odredbe ─Źl. 235. t. 3. ZPP u vezi sa odredbom ─Źl. 21. st. 1. Zakona o izvršnom postupku.

 

 

(Rješenje Okru┼żnog suda Banja Luka - G┼ż-103/09 od 25.06.2009.)

 

<------->

 

IZVR┼áENjE VRA─ćANjEM RADNIKA NA RAD IAKO JE UKINUTO RADNO MJESTO NA KOJEM JE ON BIO ZAPOSLEN PRIJE OTKAZA
Zakon o izvr┼ínom postupku FBiH - ─Źlan 63 stav 3 i ─Źlan 215

Ukidanje radnog mjesta na kojem je tra┼żiteljica izvr┼íenja bila zaposlena prije nego ┼íto je donesena odluka o otkazu ugovora o radu, za koju odluku je u sudskom postupku utvr─Ĺeno da je nezakonita, nije razlog za pozivanje poslodavca na nemogu─çnost da postupi po rje┼íenju o izvr┼íenju vra─çanjem radnika na rad, jer nakon sprovo─Ĺenja izvr┼íenja tra┼żiteljica izvr┼íenja mo┼że biti raspore─Ĺena na druge poslove kao i svaki drugi zaposlenik.

Obrazlo┼żenje:

"Prvostepenim rješenjem odbijen je u cijelosti kao neosnovan prigovor izvršenika izjavljen sudu dana 6.4.2021. g. protiv rješenja istog suda...

Protiv navedenog rje┼íenja blagovremeno je u ostavljenom zakonskom roku, ┼żalbu je izjavio izvr┼íenik po punomo─çniku, pobijaju─çi rje┼íenje zbog povreda odredaba parni─Źnog i izvr┼ínog postupka, te pogre┼íno i nepotpuno utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źnog stanja.

┼Żalba nije osnovana.

Ovaj sud ispitao je pobijano rje┼íenje u granicama ┼żalbenih navoda i po slu┼żbenoj du┼żnosti, kada je odlu─Źio kao u izreci iz slijede─çih razloga:

U konkretnom predmetu prvostepeni sud je pobijanim rje┼íenjem odbio prigovor izvr┼íenika izjavljen protiv rje┼íenja kojim je izvr┼íeniku izre─Źena nov─Źana kazna u iznosu od 10.000,00KM zbog neizvr┼íenja rje┼íenja o izvr┼íenju - vra─çanjem radnika na rad.

Razlozi koji su opredijelili prvostepeni sud da donese pobijano rje┼íenje mogu se rezimirati na na─Źin da je sud na prijedlog tra┼żioca izvr┼íenja (a na osnovu izvr┼íne isprave koju ─Źini presuda suda) donio rje┼íenje o izvr┼íenju kojim je izvr┼íeniku ostavljen rok od 8 dana, ra─Źunaju─çi od dana prijema rje┼íenja da tra┼żiteljicu izvr┼íenja vrati na posao i rasporedi je na poslove koje je obavljala prije dono┼íenja odluke o otkazu ugovora o radu, odnosno prije 3. 8. 2015. g., da je rje┼íenje o izvr┼íenju doneseno 16.10. 2019. g., da je protiv rje┼íenja o izvr┼íenju izvr┼íenik izjavio prigovor, da je prigovor odbijen, da je rje┼íenje o izvr┼íenju postalo pravosna┼żno, da je sud dana 12. 2. 2021. g. donio zaklju─Źak kojim je pozvao izvr┼íenika da se u roku od 8 dana, ra─Źunaju─çi od dana prijema zaklju─Źka izjasni o razlozima za nepostupanje po rje┼íenju o izvr┼íenju i zaprije─çeno je izvr┼íeniku izricanje nov─Źanih kazni zbog nepostupanja po rje┼íenju o izvr┼íenju, da je izvr┼íenik navedeni zaklju─Źak uredno primio dana 17. 2. 2021. g., da je u podnesku od 24. 2. 2021. g. iznio razloge koje je iznosio i tokom parni─Źnog postupka te i u prigovoru u ┼żalbi protiv rje┼íenja o izvr┼íenju, da razlozi iznijeti u podnesku od 24. 2. 2021. g. ne predstavljaju razloge zbog kojih bi trebalo obustaviti izvr┼íenje, da izvr┼íenik nije postupio po pravosna┼żnom rje┼íenju o izvr┼íenju i izvr┼ínoj sudskoj odluci nego je svojim postupcima vi┼íe nego o─Źigledno ometao rad suda i izbjegavao provo─Ĺenje izvr┼íne odluke, kada je prvostepeni sud odlu─Źio kao u izreci pobijanog rje┼íenja.

Drugostepeni sud zaklju─Źuje, jeste prvostepeni sud u ovoj izvr┼ínoj stvari pravilno i potpuno utvrdio odlu─Źne ─Źinjenice pa je na tako utvr─Ĺene odlu─Źne ─Źinjenice pravilno primijenio odredbe ZIP-a FBiH kada je donio pobijano rje┼íenje, pa se zakonitost pobijanog rje┼íenja ni ┼żalbenim navodima izvr┼íenika ne mo┼że dovesti u sumnju, zbog ─Źega se ┼żalba ukazuje neosnovanom iz slijede─çih razloga:

Su┼ítina ┼żalbenih prigovora svodi se na to da je provo─Ĺenje izvr┼íenja, vra─çanjem tra┼żiteljice izvr┼íenja na radno mjesto na kojem je bila raspore─Ĺena prije dono┼íenja odluke o prestanku radnog odnosa, postalo nemogu─çe jer da je to radno mjesto Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta ukinuto, pa da izvr┼íenje treba obustaviti i da sud nije dao kriterije za┼íto je izvr┼íenika kaznio nov─Źanom kaznom od 10.000,00 KM, te da je sud trebao zakazati ro─Źi┼íte prije dono┼íenja pobijanog rje┼íenja u smislu odredbe ─Źlana 17. stav 4. ZIP-a FBiH.

Odredbom ─Źlana 63. stav 3. ZIP-a FBiH propisano je da ─çe se izvr┼íenje obustaviti ako je postalo nemogu─çe ili se iz drugih razloga ne mo┼że provesti.

U situaciji kao ┼íto je u konkretnom predmetu slu─Źaj gdje je eventualno Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta ukinuto radno mjesto na kome je tra┼żiteljica izvr┼íenja radila prije nego je donesena Odluka o prestanku joj radnog odnosa koja je u sudskom postupku utvr─Ĺena nezakonitom, nije opravdanje za neizvr┼íenje presude, jer morao je izvr┼íenik imati u vidu prilikom eventualnog ukidanja radnog mjesta na kojem je bila raspore─Ĺena tra┼żiteljica izvr┼íenja, da postoji sudski postupak koji se vodi protiv njega radi utvr─Ĺenja da je nezakonito postupio kada je donio odluku o prestanku radnog odnosa tra┼żiteljice izvr┼íenja te je morao imati u vidu da je rje┼íenje o izvr┼íenju pravosna┼żno i da rje┼íenje o izvr┼íenju mora izvr┼íiti onako kako rje┼íenje glasi, me─Ĺutim izvr┼íenik nije postupio po pravosna┼żnoj presudi (izvr┼ínoj presudi) niti po pravosna┼żnom rje┼íenju o izvr┼íenju.

Nije relevantno ko mijenja sistematizaciju, da li je to Slu┼żba za zapo┼íljavanje ili nadle┼żno ministarstvo. U situaciji kada je u toku sudski postupak i kada postoji mogu─çnost usvajanja tu┼żbenog zahtjeva, pa dono┼íenjem Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta kojim je eventualno ukinuto radno mjesto tra┼żiteljice izvr┼íenja sti─Źe se utisak da je nadle┼żni organ namjerno htio izbje─çi svoju obavezu izvr┼íenja rje┼íenja o izvr┼íenju.

Sve i da je do┼ílo do ukidanja radnog mjesta na kojem je tra┼żiteljica izvr┼íenja bila zaposlena i da po sistematizaciji nema radnog mjesta na kome bi tra┼żiteljica izvr┼íenja mogla raditi, to ne sprje─Źava da se sudska odluka iz radnog spora izvr┼íi i uspostave ranija prava koja su tra┼żiteljici izvr┼íenja povrije─Ĺena nezakonitom odlukom izvr┼íenika. Nakon sprovo─Ĺenja izvr┼íenja tra┼żiteljica izvr┼íenja mo┼że biti, kao i svaki drugi zaposlenik, u skladu sa zakonom ili aktom poslodavca, raspore─Ĺena na druge poslove, kada sti─Źe pravo na ostvarivanje pravne za┼ítite, pred sudom ukoliko nije zadovoljna izmjenama ugovora o radu.

Stoga, nije osnovan ┼żalbeni prigovor povrede odredbe ─Źlana 63. stav 3. ZIP-a FBiH."

(Rje┼íenje Kantonalnog suda u Biha─çu, 20 0 Rs 035930 21 Rs┼żi 2 od 12.1.2022. g.)

<------->


PREISPITIVANjE ISPRAVE NASTALE PRIJE IZDAVANjA POTVRDE O IZVRŠNOSTI
Zakon o notarima

─Źlan 90

Izvr┼íni sud nije ovla┼íten da preispituje isprave nastale prije izdavanja potvrde o izvr┼ínosti od strane notara u pogledu dospjelosti potra┼żivanja jer bi se time upustio u ponovno odre─Ĺivanje izvr┼ínosti, a time i u preispitivanje istinitosti Potvrde Otpravka izvornika u svrhu izvr┼íenja izdatog od strane notara.

Obrazlo┼żenje:

"Prema stanju spisa, tra┼żilac izvr┼íenja je podnio prijedlog za izvr┼íenje sudu dana 3. 2. 2016. g. na osnovu izvr┼ínog Otpravka izvornika Ugovora o zasnivanju hipoteke od 25. 1. 2012. g., izdatog od strane notara J.S. pod brojem: OPU-IP:xx/yy od 18. 6. 2016. g., radi namirenja iz zalo┼żenih nekretnina potra┼żivanja u iznosu od 968.906,94 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po─Źev od dana podno┼íenja prijedloga za izvr┼íenje pa do namirenja i tro┼íkovima parni─Źnog postupka. Predmetnim ugovorom o zasnivanju hipoteke, predvi─Ĺeno je da se zalo┼żenim nekretninama izvr┼íenika ozna─Źenim kao k.─Ź. hhh/31 i k.─Ź. hhh/43, upisanim u ZK ulo┼żak broj hhhh k.o. SP_XX, te ozna─Źenim kao k.─Ź. hh/71, upisanim u ZK ulo┼żak broj hhh k.o. SP_XX, obezbje─Ĺuje potra┼żivanje tra┼żioca izvr┼íenja koje proizilazi iz Okvirnog Ugovora o finansijskom partnerstvu broj:.../hh (detaljno navedeno u ─Źlanu 1. Ugovora ┼íta isti podrazumijeva, kao i da njegove odredbe vrijede u pogledu prava na otkaz, prijevremenu dospjelost i ostale obligacionopravne sporazume). Prema ─Źlanu 4. Ugovora o zasnivanju hipoteke izvr┼íni otpravak ─çe biti izdat na zahtjev zalo┼żnog povjerioca (tra┼żioca izvr┼íenja) uz prilaganje isprava koje dokazuju ─Źinjenice od kojih zavisi nastupanje dospjelosti. Otpravak u svrhu izvr┼íenja sadr┼żi potvrdu notara da je predmetni notarski obra─Ĺeni Ugovor o zasnivanju hipoteke izvr┼ían na dan 18.1. 2016. g..

Prvostepeni sud je rje┼íenjem o izvr┼íenju od 16. 2. 2016. g., prijedlog tra┼żioca izvr┼íenja usvojio i odredio izvr┼íenje na zalo┼żenim nepokretnostima izvr┼íenika. Izvr┼íenik je protiv rje┼íenja o izvr┼íenju podnio prigovor iz dva razloga: Prvi razlog je ┼íto izvr┼íenik smatra da isprava na osnovu koje je podnesen prijedlog za izvr┼íenje nije stekla svojstvo izvr┼ínosti. Drugi razlog je ┼íto izvr┼íenik tvrdi da su se stranke ovjerenom ispravom sastavljenom nakon nastanka izvr┼íne isprave sporazumjele da ne─çe na osnovu izvr┼íne isprave odre─Ĺeno vrijeme tra┼żiti izvr┼íenje. Pored ovih prigovara istaknut je i prigovor nedostatka ovla┼ítenja, kao i prigovor visine potra┼żivanja.

Prvostepeni sud je cijene─çi navode iz prigovora i odgovora na prigovor, te dokaze prilo┼żene uz prijedlog za izvr┼íenje, na koje je ukazao izvr┼íenik, na┼íao neosnovanim prigovor da prijedlog za izvr┼íenje nije podnesen od strane lica ovla┼ítenog za zastupanje, budu─çi da lice koje obavlja poslove direktora sektora za pravne poslove, koje je podnijelo prijedlog za izvr┼íenje, ima potpuna ovla┼ítenja za pokretanje i vo─Ĺenje sudskih postupaka, o ─Źemu je tra┼żilac izvr┼íenja dostavio dokaze uz odgovor na prigovor. Me─Ĺutim, prvostepeni sud nalazi osnovanim navode izvr┼íenika u pogledu zaklju─Źenog sporazuma kojim su se po mi┼íljenju prvostepenog suda, tra┼żilac izvr┼íenja i izvr┼íenik sporazumjeli da ne─çe na osnovu izvr┼íne isprave odre─Ĺeno vrijeme tra┼żiti izvr┼íenje. Prvostepeni sud smatra da prema Ugovoru o reprogramiranju finansijskih obaveza od 24.4.2015. g. broj 0000000000000 tra┼żilac izvr┼íenja kao vjerovnik nije mogao u vrijeme grace perioda zatra┼żiti izvr┼íenje ugovora, jer su obje strane bile saglasne da se preostala finansijska obaveza izvr┼íenika prema tra┼żiocu izvr┼íenja koja iznosi 934.091,79 KM, reprogramira na period od 93 mjeseca u koji je uklju─Źeno devet mjeseci moratorija (od 1. 4. 2015. g. do 1.1. 2016. g.) i ┼íest mjeseci grace perioda (1. 2. 2016. g. do 1. 7. 2016. g.). Prvostepeni sud zaklju─Źuje da su se shodno ─Źlanu 47. stav 3. ZIP-a stranke, ovjerenom ispravom sastavljenom nakon nastanka izvr┼íne isprave (Ugovor od 24.4. 2015. g.), sporazumjele da ne─çe na osnovu izvr┼íne isprave za odre─Ĺeno vrijeme tra┼żiti izvr┼íenje, a tra┼żilac izvr┼íenja je suprotno ugovornim odredbama, u toku grace perioda podnio prijedlog za izvr┼íenje dana 03.02.2016. g., pa je u cjelosti usvojio prigovor izvr┼íenika kao osnovan, te shodno ─Źlanu 47. stav 3. u vezi sa ─Źlanom 49. ZIP-a, donio odluku kao u stavu 1. izreke pobijanog rje┼íenja. Prigovor visine potra┼żivanja prvostepeni sud nije razmatrao.

Pravilnost i zakonitost prvostepene odluke se osnovano ┼żalbenim navodima dovodi u pitanje.

Osnovano se ┼żalbom prigovara da je prvostepeni sud pogre┼íno primijenio odredbu ─Źlana 47. stav 1. ta─Źka 3. ZIP-a, jer je na osnovu ─Źinjenice da je izme─Ĺu stranaka zaklju─Źen Ugovor o reprogramiranju finansijskih obaveza od 24.4.2015. g., pogre┼íno zaklju─Źio da postoji razlog koji sprje─Źava izvr┼íenje. Naime, prvostepeni sud gubi iz vida da je notarski obra─Ĺeni Ugovor o zasnivanju hipoteke stekao svojstvo izvr┼ínosti dana 18.1. 2016. g., te je tek u tom momentu, odnosno izdavanjem Otpravka u svrhu izvr┼íenja, postao izvr┼ína isprava u smislu odredbe ─Źlana 23. stav 1. ta─Źka 3. ZIP-a, u vezi sa odredbama ─Źlana 90. stav 2. i 3. Zakona o notarima Federacije BiH, prema kojim se na osnovu notarske isprave na osnovu koje je u zemlji┼ínim knjigama upisana hipoteka ili zemlji┼íni dug na odre─Ĺenoj nekretnini, mo┼że u svrhu pla─çanja obezbije─Ĺenog potra┼żivanja neposredno nakon dospjelosti zahtijevati izvr┼íenje na toj nekretnini, ako je du┼żnik u izvorniku na ovo izri─Źito pristao, za ─Źiju izvr┼ínost nije potrebna nikakva dalja aktivnost izvr┼ínog suda. Iz navedenog slijedi da Ugovor o reprogramiranju finansijskih obaveza ne mo┼że predstavljati ispravu sastavljenu nakon nastanka izvr┼íne isprave u smislu odredbe ─Źlana 47. stav 1. ta─Źka 3. ZIP-a. Radi navedenog prvostepeni sud, kao izvr┼íni sud, nije bio ovla┼íten preispitivati isprave nastale prije izdavanja potvrde o izvr┼ínosti od strane notara u pogledu dospjelosti potra┼żivanja, ─Źime se upustio u ponovno odre─Ĺivanje izvr┼ínosti, a time i u preispitivanje istinitosti Potvrde Otpravka izvornika u svrhu izvr┼íenja.

Odredbom ─Źlana 91. Zakona o notarima je propisano da se izvr┼íenje isprave notara mo┼że pobijati po odredbama zakona kojim je regulisan izvr┼íni postupak. Budu─çi da je izvr┼íenik prigovarao na─Źinu obra─Źuna izvr┼íenog od strane tra┼żioca izvr┼íenja, a da prvostepeni sud nije cijenio njegove, niti navode tra┼żioca izvr┼íenja iz odgovora na prigovor, to je osnovan ┼żalbeni prigovor da je u konkretnom slu─Źaju odr┼żavanje ro─Źi┼íta bilo cjelishodno u smislu odredbe ─Źlana 9. stav 2. ZIP-a. Iz navedenog slijedi da je prvostepeni sud propustio raspraviti sva pitanja koja su bila zna─Źajna za dono┼íenje odluke o prigovoru, na ┼íto pravilno ukazuje i ┼żalba tra┼żioca izvr┼íenja, ─Źime je uskratio i pravo tra┼żiocu izvr┼íenja da dokazuje prigovorom izvr┼íenika osporene tvrdnje iz prijedloga za izvr┼íenje u pogledu pravilnosti obra─Źuna dospjelih potra┼żivanja obezbije─Ĺenih hipotekom."

(Rje┼íenje Kantonalnog suda u Sarajevu, 65 0 Ip 553256 21 P┼ż od 17.8.2022. g.)

 

 

 

 

<------->

 

Nastavak na: izvršni postupak

Nazad na: sudska praksa BiH

Da bi ste na┼íli obrazlo┼żenje od odabrane setence iz oblasti izvr┼ínog postupka potrebno je da koristite Bilten sudske prakse Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine / Vrhovnog suda Republike Srpske / Brcko distrikt BiH za odre─Ĺenu godinu.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija