Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o obrazovanju odraslih Republike Srpske

 

Zakon o obrazovanju odraslih Republike Srpske


("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 111/21 od 14.12.2021)

 

  

GLAVA I
OSNOVNE ODREDBE

 

─îlan 1.

Ovim zakonom ure─Ĺuju se organizacija i struktura obrazovanja odraslih, kao i druga pitanja od zna─Źaja za obrazovanje odraslih.

 

─îlan 2.

(1) Obrazovanje odraslih je dio jedinstvenog obrazovnog sistema Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), kojim se obezbje─Ĺuju obrazovanje, usavr┼íavanje i osposobljavanje odraslih lica.
(2) Obrazovanje odraslih je partnerska djelatnost i zajedni─Źka odgovornost Republike, jedinica lokalne samouprave, poslodavaca, zaposlenih, privrednih i stru─Źnih asocijacija, udru┼żenja, nau─Źnoistra┼żiva─Źkih i obrazovnih institucija i pojedinaca.

 

─îlan 3.

Ciljevi obrazovanje odraslih su:
1) postizanje najmanje osnovnog obrazovanja,
2) osposobljavanje za zapošljavanje odraslih lica koja nemaju završeno formalno obrazovanje,
3) omogu─çavanje daljeg obrazovanja i obuke, odnosno mogu─çnost dokvalifikacije, prekvalifikacije i kontinuiranog stru─Źnog usavr┼íavanja tokom cijelog radnog vijeka,
4) omogu─çavanje obrazovanja i sticanje znanja i vje┼ítina koje odgovaraju li─Źnim sposobnostima, afinitetu i ┼żivotnom dobu pojedinca,
5) da stru─Źno obrazovanje i obuka budu uskla─Ĺeni sa standardima obrazovanja zemalja Evropske unije,
6) sticanje internacionalno uporedivih nivoa znanja.

 

─îlan 4.

Obrazovanje odraslih zasniva se na na─Źelima:
1) cjelo┼żivotnog u─Źenja,
2) racionalnog korišćenja obrazovnih mogućnosti, teritorijalne blizine i dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uslovima, u skladu sa njihovim sposobnostima,
3) slobode i autonomije pri izboru na─Źina, sadr┼żaja, oblika, sredstava i metoda obrazovanja,
4) uva┼żavanja razli─Źitosti i uklju─Źivanja lica sa posebnim potrebama u obrazovanje odraslih,
5) stru─Źne i moralne odgovornosti andrago┼íkih radnika,
6) garancije kvaliteta obrazovne ponude,
7) po┼ítovanja li─Źnosti i dostojanstva svakog u─Źesnika u obrazovanju odraslih.

 

─îlan 5.

(1) Obrazovanje odraslih mo┼że biti:
1) formalno obrazovanje,
2) neformalno obrazovanje i u─Źenje,
3) informalno u─Źenje.
(2) Formalno obrazovanje odraslih podrazumijeva obrazovni proces koji se izvodi u obrazovnim ustanovama po nastavnim planovima i programima osnovnog i srednjeg obrazovanja prilago─Ĺenim potrebama i mogu─çnostima odraslih.
(3) Neformalno obrazovanje i u─Źenje odraslih je organizovan proces obrazovanja i u─Źenja usmjeren ka usavr┼íavanju i dopunjavanju znanja, vje┼ítina i sposobnosti prema dijelovima programa formalnog obrazovanja, odnosno modulima i po posebnim programima za sticanje znanja, vje┼ítina i sposobnosti, a koji se mogu organizovati kod obrazovnih ustanova i specijalizovanih organizacija koje ispunjavaju uslove prema programu koji izvode.
(4) Informalno u─Źenje podrazumijeva permanentno samoobrazovanje, usavr┼íavanje i sticanje znanja i vje┼ítina van obrazovnih ustanova i specijalizovanih organizacija za obrazovanja odraslih.
(5) Obrazovanje odraslih mo┼że se izvoditi i po javno va┼że─çim programima osposobljavanja koje je donio Zavod za obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: Zavod) ili drugim programima donesenim od strane nadle┼żnih organa, u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 6.

Na pitanja koja nisu ure─Ĺena ovim zakonom primjenjuju se propisi kojima se ure─Ĺuje oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja, upravnog postupka i obligacionih odnosa.

 

─îlan 7.

Pojedini izrazi i pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljede─çe zna─Źenje:
1) polaznik obrazovanja je lice koje poha─Ĺa program obrazovanja odraslih,
2) prvo zanimanje je obrazovanje u sistemu obrazovanja odraslih za zanimanje tre─çeg ili ─Źetvrtog stepena slo┼żenosti s ciljem uklju─Źivanja na tr┼żi┼íte rada ili nastavka ┼íkolovanja,
3) dokvalifikacija je sticanje novog znanja u okviru iste struke za zanimanje vi┼íeg stepena slo┼żenosti s ciljem pove─çanja kompetencija,
4) prekvalifikacija je obrazovanje i osposobljavanje za drugo zanimanje radi zapošljavanja ili nastavka školovanja,
5) specijalizacija je obrazovanje i osposobljavanje u okviru istog zanimanja radi sticanja posebnih znanja i radnih vještina,
6) posebni programi su programi za pove─çanje op┼íteobrazovnog i kulturnog nivoa stanovni┼ítva i pove─çanja stru─Źnih i drugih kompetencija.

─îlan 8.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za ozna─Źavanje ┼żenskog ili mu┼íkog roda podrazumijevaju oa pola.
GLAVA II
PLAN OBRAZOVANJA ODRASLIH

─îlan 9.

(1) Plan obrazovanja odraslih Republike Srpske (u daljem tekstu: Plan obrazovanja) je od posebnog zna─Źaja za Republiku.
(2) Plan obrazovanja donosi ministar prosvjete i kulture (u daljem tekstu: ministar) za period od jedne godine, na prijedlog Zavoda.
(3) U pripremi Plana obrazovanja, Zavod obavezno pribavlja mi┼íljenje Zavoda za zapo┼íljavanje Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod za zapo┼íljavanje), Privredne komore Republike Srpske (u daljem tekstu: Privredna komora), Zanatsko-preduzetni─Źke komore Republike Srpske (u daljem tekstu: Zanatsko-preduzetni─Źka komora), Unije udru┼żenja poslodavaca Republike Srpske (u daljem tekstu: Unija udru┼żenja poslodavaca), organa jedinice lokalne samouprave i nadle┼żnih ministarstava.

 

─îlan 10.

Planom obrazovanja se:
1) odre─Ĺuju prioritetne obrazovne oblasti obrazovanja odraslih,
2) odre─Ĺuju infrastrukturne djelatnosti potrebne za izvo─Ĺenje obrazovanja odraslih,
3) odre─Ĺuje raspore─Ĺivanje programa obrazovanja na jedinice lokalne samouprave, pri ─Źemu se vodi ra─Źuna o racionalnom kori┼í─çenju postoje─çih obrazovnih kapaciteta, broju polaznika obrazovanja, razvojnim specifi─Źnostima podru─Źja, obezbje─Ĺivanju jednakih uslova za sticanje obrazovanja i osposobljavanja odraslih, kao i o dostupnosti obrazovanja,
4) odre─Ĺuje okvirni obim sredstava koja su potrebna za njegovu realizaciju,
5) navode ministarstva nadle┼żna za sprovo─Ĺenje aktivnosti iz Plana obrazovanja,
6) odre─Ĺuju programi obrazovanja i dinamika njihovog ostvarivanja.

 

─îlan 11.

U sprovo─Ĺenju Plana obrazovanja Zavod:
1) raspisuje, u sredstvima javnog informisanja, javni konkurs za izbor organizatora obrazovanja za izvo─Ĺenje odgovaraju─çih programa obrazovanja,
2) prati izvo─Ĺenje programa obrazovanja i preduzima mjere koje su potrebne za njihovo izvo─Ĺenje,
3) planira sredstva za finansiranje programa osnovnog obrazovanja, prvog zanimanja i infrastrukturne djelatnosti za njihovo ostvarivanje,
4) obavlja druge zadatke odre─Ĺene Planom obrazovanja, u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje oblast republi─Źke uprave.

─îlan 12.

(1) Direktor Zavoda imenuje konkursnu komisiju ─Źiji je zadatak da, na osnovu raspisanog javnog konkursa iz ─Źlana 11. ta─Źka 1) ovog zakona, sprovede postupak izbora organizatora obrazovanja odraslih za izvo─Ĺenje odgovaraju─çih programa obrazovanja i da navede prijedlog izbora organizatora obrazovanja.
(2) ─îlanovi komisije iz stava 1. ovog ─Źlana imenuju se iz reda zaposlenih u Zavodu.
(3) Na osnovu prijedloga konkursne komisije za izbor organizatora obrazovanja odraslih, direktor Zavoda donosi rje┼íenje o izboru organizatora obrazovanja odraslih za izvo─Ĺenje odgovaraju─çeg programa obrazovanja.
(4) Na rje┼íenja iz stava 3. ovog ─Źlana mo┼że se izjaviti ┼żalba ministru.
(5) Na osnovu rje┼íenja iz stava 3. ovog ─Źlana zaklju─Źuje se ugovor o me─Ĺusobnim pravima i obavezama Zavoda i organizatora obrazovanja odraslih.
(6) Ministar na prijedlog Zavoda donosi Pravilnik o postupku izbora organizatora obrazovanja odraslih.

GLAVA III
ORGANIZATORI OBRAZOVANJA ODRASLIH

─îlan 13.

(1) Formalnim obrazovanjem odraslih mogu se baviti osnovne i srednje ┼íkole koje podnesu zahtjev za upis u Registar organizatora obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: Registar) o ─Źemu direktor Zavoda┬á odlu─Źuje rje┼íenjem.
(2) Pored ustanova iz stava 1. ovog ─Źlana, formalnim obrazovanjem odraslih mogu se baviti i druge obrazovne ustanove koje ispunjavaju materijalne, kadrovske i druge uslove u skladu sa va┼że─çim pedago┼íkim standardima i normativima za program za koji tra┼że odobrenje.
(3) Ustanova iz stava 2. ovog ─Źlana Zavodu podnosi zahtjev za izvo─Ĺenje formalnih programa obrazovanja odraslih uz koji prila┼że:
1) akt o osnivanju,
2) statut,
3) odluku o imenovanju ovlašćenog lica za zastupanje,
4) dokaze o stru─Źno-pedago┼íkim i andrago┼íkim radnicima i nastavnicima koji izvode program,
5) dokaze o prostoru, opremi i nastavnim sredstvima,
6) dokaz o uplati administrativne takse utvr─Ĺene propisom kojim se ure─Ĺuju administrativne takse.
(4) Ispunjenost uslova za izvo─Ĺenje formalnih programa obrazovanja odraslih utvr─Ĺuje neposrednim uvidom komisija koju imenuje ministar, a koju ─Źine tri ─Źlana, dva predstavnika Ministarstva prosvjete i kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo) i jedan predstavnik Zavoda.
(5) ─îlanovi komisije iz stava 4. ovog ─Źlana nemaju pravo na nov─Źanu naknadu.
(6) Na osnovu zahtjeva iz stava 3. ovog ─Źlana i izvje┼ítaja komisije iz stava 4. ovog ─Źlana o ispunjenosti uslova za izvo─Ĺenje formalnih programa obrazovanja odraslih, direktor Zavoda donosi rje┼íenje o ispunjenosti uslova za izvo─Ĺenje formalnih programa obrazovanja odraslih i o upisu u Registar.
(7) Protiv rje┼íenja iz stava 6. ovog ─Źlana mo┼że se izjaviti ┼żalba ministru.
(8) Neformalnim obrazovanjem odraslih mogu se baviti specijalizovane organizacije za obrazovanje odraslih, kao ┼íto su radni─Źki univerziteti, centri za obuku, ┼íkole stranih jezika, privredna dru┼ítva i druga pravna lica.
(9) Obrazovanjem odraslih po javno va┼że─çim programima osposobljavanja, koji su doneseni po proceduri propisanoj ovim zakonom, mogu se baviti ustanove koje su upisane u Registar.
(10) Organizator obrazovanja odraslih iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana mo┼że da obavlja djelatnost obrazovanja odraslih u posebnoj organizacionoj jedinici van svog sjedi┼íta ukoliko ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.
(11) Organizatori obrazovanja odraslih mogu izvoditi pojedina─Źne programe samostalno ili u me─Ĺusobnoj saradnji.

─îlan 14.

(1) Ustanova podnosi Zavodu zahtjev za utvr─Ĺivanje ispunjenosti uslova za izvo─Ĺenje javno va┼że─çih programa osposobljavanja.
(2) Uz zahtjev se prila┼żu:
1) javno va┼że─çi programi osposobljavanja,
2) dokazi o stru─Źno-pedago┼íkim i andrago┼íkim radnicima i nastavnicima koji izvode program,
3) dokazi o prostoru, opremi i nastavnim sredstvima,
4) dokaz o uplati administrativne takse utvr─Ĺene propisom kojim se ure─Ĺuju administrativne takse.
(3) Sredstva upla─çena na ime administrativne takse iz stava 2. ta─Źka 4) ovog ─Źlana koriste se za tro┼íkove postupka utvr─Ĺivanja ispunjenosti uslova za izvo─Ĺenje programa osposobljavanja.
(4) Ispunjenost uslova za izvo─Ĺenje javno va┼że─çih programa osposobljavanja utvr─Ĺuje neposrednim uvidom komisija, koju ─Źine najmanje tri ─Źlana i koju imenuje ministar.
(5) ─îlanovi komisije iz stava 4. ovog ─Źlana imenuju se iz reda stru─Źnjaka iz oblasti za koju se tra┼żi provjera ispunjenosti uslova.
(6) ─îlanovi komisije iz stava 4. ovog ─Źlana imaju pravo na naknadu u visini administrativne takse upla─çene za provjeru ispunjenosti uslova za izvo─Ĺenje programa osposobljavanja, ─Źiji iznos se dijeli ravnomjerno po svakom imenovanom ─Źlanu komisije.
(7) Na osnovu zahtjeva iz stava 1. ovog ─Źlana i izvje┼ítaja komisije iz stava 4. ovog ─Źlana o ispunjenosti uslova za izvo─Ĺenje javno va┼że─çih programa osposobljavanja, direktor Zavoda donosi rje┼íenje o ispunjenosti uslova za izvo─Ĺenje javno va┼że─çeg programa osposobljavanja i o upisu u Registar.
(8) Protiv rje┼íenja iz stava 7. ovog ─Źlana mo┼że se izjaviti ┼żalba ministru.

 

─îlan 15.

(1) Rje┼íenja iz ─Źlana 13. stav 6. i ─Źlana 14. stav 7. ovog zakona izdaju se na period od ─Źetiri godine.
(2) Nakon isteka perioda iz stava 1. ovog ─Źlana, za dono┼íenje novog rje┼íenja organizator obrazovanja odraslih obavezan je da podnese Zavodu zahtjev, uz prilaganje dokaza za izvo─Ĺenje programa za koje tra┼żi ponovno odobrenje.
(3) Organizator obrazovanja odraslih je u toku va┼żenja odobrenja za izvo─Ĺenje javno va┼że─çih programa osposobljavanja du┼żan da obavijesti Zavod o svakoj promjeni koja se odnosi na nastavnike, pedago┼íke i andrago┼íke radnike, prostor, opremu, nastavna sredstva i druge uslove za izvo─Ĺenje programa osposobljavanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
─îlan 16.

  • Ustanove koje ispunjavaju uslove za izvo─Ĺenje formalnog obrazovanja i uslove za izvo─Ĺenje javno va┼że─çih programa osposobljavanja odraslih upisuju se u registar koji vodi Zavod.

(2) Registar sadr┼żi podatke o ustanovi, na─Źin upisa i izmjene podataka, podatke o brisanju ustanove iz Registra, kao i zbirku isprava za svaku ustanovu koja se upisuje u Registar, a koja je prilog Registru. https://advokat-prnjavorac.com
(3) Ministar, na prijedlog Zavoda, donosi Pravilnik o sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja Registra organizatora obrazovanja odraslih.

─îlan 17.

(1) Vrijeme organizovanja obrazovanja odraslih u toku godine i obrazovni rad u toku dana i radne sedmice raspore─Ĺuju se na na─Źin predvi─Ĺen statutom ili drugim aktom organizatora obrazovanja odraslih.
(2) Organizator formalnog obrazovanja odraslih mora, najmanje dva puta godi┼ínje, objaviti rokove za ispite iz obrazovnih programa koje izvodi, i to najmanje 30 dana prije predvi─Ĺenog termina polaganja ispita.
(3) Trajanje formalnog obrazovanja odraslih, redoslijed nastave iz pojedinih predmeta ili predmetnih oblasti, na─Źin i oblici provjeravanja znanja, napredovanje i drugo prilago─Ĺava se specifi─Źnostima, potrebama i mogu─çnostima polaznika obrazovanja.

 

─îlan 18.

(1) Organizatori obrazovanja odraslih vode andragošku dokumentaciju i evidenciju.
(2) Ministar, na prijedlog Zavoda, donosi Pravilnik o sadr┼żaju, formatu, na─Źinu vo─Ĺenja i ─Źuvanja andrago┼íke dokumentacije i evidencije.

 

─îlan 19.

Organizatori obrazovanja odraslih koji imaju rje┼íenje o ispunjenosti uslova za izvo─Ĺenje javno va┼że─çih programa osposobljavanja moraju, u posebnoj publikaciji, predstaviti programe obrazovanja odraslih koje izvode, kao i svoju organizaciju rada, te prilikom upisa upoznati kandidate sa njima.

 

GLAVA IV
PROGRAMI OBRAZOVANJA ODRASLIH

 

─îlan 20.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á (1) Programom obrazovanja odraslih utvr─Ĺuju se:
1) cilj i naziv programa,
2) nastavni sadr┼żaji,
3) oblik izvo─Ĺenja programa,
4) trajanje programa i na─Źin provjere,
5) kadrovski, didakti─Źki, prostorni uslovi za njegovo izvo─Ĺenje, te ┼íkolska ili stru─Źna sprema, odnosno zanimanje, znanje i vje┼ítine koji se sti─Źu zavr┼íavanjem programa,
6) uslovi za upis, napredovanje i završetak programa,
7) na─Źin evaluacije programa i postignu─ça u─Źenja.
(2) Programi su prilago─Ĺeni dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vje┼ítinama i sposobnostima odraslih.
(3) U postupku realizacije programa prekvalifikacije organizator obrazovanja odraslih utvr─Ĺuje razlike stru─Źnih predmeta izme─Ĺu ste─Źene stru─Źne spreme i stru─Źne spreme koja se sti─Źe zavr┼íetkom programa prekvalifikacije.
(4) Javno va┼że─çim programom osposobljavanja utvr─Ĺuje se i minimum znanja i vje┼ítina neophodnih za obavljanje odre─Ĺenih poslova.
(5) Programom usavr┼íavanja utvr─Ĺuje se i dodatni opseg posebnih znanja i vje┼ítina u odre─Ĺenoj oblasti u odnosu na trenutnu kvalifikaciju kandidata.

 

─îlan 21.

Polaznik obrazovanja odraslih sti─Źe obrazovanje, znanje, vje┼ítine i sposobnosti po programima obrazovanja za odrasle ili dijelovima odgovaraju─çih obrazovnih programa za redovne u─Źenike kroz:
1) obrazovanje i osposobljavanje odraslih kojima je prestalo pravo na redovno obrazovanje,
2) prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili specijalizaciju,
3) obrazovanje i osposobljavanje nezaposlenih lica za potrebe tr┼żi┼íta rada,
4) usavršavanje radi postizanja višeg stepena znanja u profesiji i podizanja produktivnosti rada,
5) obrazovanje za prihvatanje vrijednosti demokratije i gra─Ĺanskog dru┼ítva,
6) u─Źenje stranih jezika,
7) obrazovanje za ostvarivanje posebnih prava pripadnika nacionalnih i etni─Źkih grupa,
8) obrazovanje odraslih sa posebnim potrebama (lica sa psihi─Źkim i fizi─Źkim smetnjama ili poreme─çajima u pona┼íanju), u skladu sa zakonima koji ure─Ĺuju oblast osnovnog vaspitanja i obrazovanja i srednjeg obrazovanja i vaspitanja,
9) obrazovanje posebnih grupa (socijalno isklju─Źenih grupa, asocijalnih lica).

 

─îlan 22.

Programi formalnog obrazovanja odraslih obuhvataju:
1) osnovno obrazovanje odraslih,
2) programe za sticanje srednje stru─Źne spreme, izuzev gimnazije,
3) programe za sticanje prvog zanimanja,
4) programe prekvalifikacije,
5) programe dokvalifikacije,
6) programe usavršavanja.

─îlan 23.

Programi neformalnog obrazovanja odraslih obuhvataju:
1) programe zaštite okoline i ekologije,
2) programe stranih jezika,
3) programe obuke za rad na ra─Źunaru,
4) programe preduzetni┼ítva i menad┼żmenta,
5) programe rada u struci,
6) javno va┼że─çe programe osposobljavanja,
7) programe iz poznavanja nauke i tehnologije,
8) programe kreativnog i umjetni─Źkog izra┼żavanja, kao i drugih znanja, vje┼ítina i sposobnosti.

─îlan 24.

(1) Javno va┼że─çe programe osposobljavanja i programe usavr┼íavanja, na zahtjev zainteresovanih pravnih subjekata, donosi Zavod.
(2) Prije odobrenja za izvo─Ĺenje programa iz stava 1. ovog ─Źlana, Zavod pribavlja mi┼íljenje ministarstva nadle┼żnog za oblast za koju se program donosi, Zavoda za zapo┼íljavanje i Privredne komore koja obezbje─Ĺuje mi┼íljenje reprezentativnog udru┼żenja poslodavaca na nivou Republike.

─îlan 25.

(1) Osnovno obrazovanje odraslih izvodi se prema formalnom nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja odraslih.
(2) Ministar, na prijedlog Zavoda, donosi formalni nastavni plan i program obrazovanja odraslih za osnovno obrazovanje odraslih.
(3) Programi formalnog obrazovanja odraslih za sticanje srednje stru─Źne spreme, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju izvode se prema nastavnim planovima i programima za redovne u─Źenike srednje ┼íkole, na na─Źin da se broj ─Źasova teoretske nastave umanjuje za 50%, dok se broj ─Źasova prakti─Źne nastave ne umanjuje.

─îlan 26.

  • Programi obrazovanja odraslih mogu se izvoditi:

1) redovnom nastavom,
2) konsultativno-instruktivnom nastavom,
3) prakti─Źnim radom.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, teoretska nastava u obrazovanju odraslih se mo┼że realizovati i putem nastave na daljinu, kori┼í─çenjem razli─Źitih sredstava elektronske komunikacije, u slu─Źajevima progla┼íenja vanredne situacije ili u slu─Źaju progla┼íenja vanrednog stanja, kao i u drugim opravdanim slu─Źajevima, uz saglasnost Zavoda.
(3) Organizator formalnog obrazovanja odraslih, uz saglasnost Zavoda, prilikom realizacije programa mo┼że izmijeniti do 30% sadr┼żaja nastavnog programa u skladu sa potrebama tr┼żi┼íta rada.
(4) Organizator formalnog obrazovanja odraslih mo┼że do 30% ─Źasova teoretske nastave iz programa obrazovanja odraslih izvoditi konsultativno-instruktivnom nastavom.

─îlan 27.

(1) Program obrazovanja odraslih organizuje se po principu modularnog rada.
(2) Izvo─Ĺenje programa za sticanje srednje stru─Źne spreme odraslih traje u skladu sa brojem ─Źasova predvi─Ĺenim programima srednjeg stru─Źnog obrazovanja odraslih.
(3) Izvo─Ĺenje ┬ájavno va┼że─çih programa osposobljavanja traje u skladu sa brojem ─Źasova predvi─Ĺenim programima.
(4) Izvo─Ĺenje programa usavr┼íavanja nije vremenski ograni─Źeno.
(5) Polaznik programa iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana mo┼że biti opravdano odsutan najvi┼íe 30% ─Źasova tokom realizacije programa.

 

─îlan 28.

(1) Programi obrazovanja ili dijelovi programa obrazovanja odraslih, radi uvo─Ĺenja organizacionih promjena, primjene savremenih tehnologija, zahtjeva tr┼żi┼íta za deficitarna zanimanja i sli─Źno, mogu se uvoditi i provjeravati oglednim programom, na prijedlog ┼íkole, Udru┼żenja poslodavaca, Zavoda za zapo┼íljavanje ili drugih zainteresovanih organizacija.
(2) Organizatore obrazovanja odraslih koji izvode ogledni program odre─Ĺuje Ministarstvo, na prijedlog Zavoda i zainteresovanih organizacija.
(3) Izvo─Ĺenje oglednog programa prati Zavod.
(4) Ste─Źeno znanje, vje┼ítine i sposobnosti, u smislu stava 1. ovog ─Źlana, provjeravaju se kod organizatora obrazovanja odraslih koji sprovodi ogledni program, a izuzetno, mo┼że i kod Ispitnog centra koji je organizaciona jedinica Zavoda.

─îlan 29.

(1) Programi obrazovanja odraslih koji se realizuju kroz prakti─Źan rad mogu se ostvarivati kod poslodavca i kod drugog organizatora obrazovanja odraslih, a ure─Ĺuju se ugovorom.
(2) Ako se prakti─Źni rad izvodi kod poslodavca koji nije i organizator obrazovanja odraslih, me─Ĺusobna prava i obaveze organizatora obrazovanja odraslih i poslodavca ure─Ĺuju se ugovorom, a me─Ĺusobna prava polaznika obrazovanja odraslih i poslodavca ure─Ĺuju se ugovorom o prakti─Źnom radu.

─îlan 30.

(1) Privredna komora, Zanatsko-preduzetni─Źka komora i Unija udru┼żenja poslodavaca mogu da predla┼żu i da pripremaju odgovaraju─çe javno va┼że─çe programe osposobljavanja i formalne programe usavr┼íavanja i staraju se o prakti─Źnom obrazovanju u tim programima.
(2) Privredna komora, Zanatsko-preduzetni─Źka komora i Unija udru┼żenja poslodavaca:
1) organizuju savjetovanja i specijalizacije za zaposlene (marketing, menad┼żment i dr.),
2) u─Źestvuju u koncipiranju programa u─Źenja uz rad, za sticanje specijalisti─Źkih znanja i sprovode permanentno obrazovanje,
3) predla┼żu standarde prakti─Źnih znanja,
4) predla┼żu Zavodu programe usavr┼íavanja i osposobljavanja odraslih,
5) predla┼żu svoje predstavnike za ─Źlanove ispitnih komisija za sticanje kvalifikacija.
(3) Privredna komora:
1) vodi Registar poslodavaca kod kojih se obavlja prakti─Źan rad,
2) obavlja savjetodavni rad u vezi sa izvo─Ĺenjem prakti─Źnog rada,
3) na zahtjev organizatora obrazovanja, daje potrebne podatke o poslodavcima kod kojih se mo┼że obavljati prakti─Źan rad.
(4) Na─Źin provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja prakti─Źan rad, sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja Registra poslodavaca propisuje pravilnikom ministar, na prijedlog Zavoda, a uz prethodno mi┼íljenje Privredne komore.

GLAVA V
POLAZNICI, ISPITI I NASTAVNICI OBRAZOVANJA ODRASLIH

 

─îlan 31.

(1) Odrasla lica koja se upisuju u program obrazovanja odraslih sti─Źu status polaznika obrazovanja odraslih.
(2) Polaznik obrazovanja odraslih, u smislu ovog zakona, mo┼że biti lice starije od 15 godina koje nije zavr┼íilo osnovno obrazovanje, odnosno lice starije od 18 godina koje nema status u─Źenika, ukoliko upisuje formalni program obrazovanja odraslih.
(3) Polaznik obrazovanja odraslih upisuje se u javno va┼że─çi program osposobljavanja ako ispunjava propisane uslove u vezi sa prethodnim obrazovanjem, iskustvom ili posebnim psihofizi─Źkim sposobnostima.

─îlan 32.

(1) Na osnovu javnog konkursa, koji objavljuje organizator obrazovanja odraslih, vrši se upis polaznika obrazovanja odraslih.
(2) Programom obrazovanja odraslih utvr─Ĺuju se op┼íti i posebni uslovi koje mora ispunjavati polaznik obrazovanja odraslih.
(3) Javni konkurs iz stava 1. ovog ─Źlana sadr┼żi:
1) opšte i posebne uslove za upis,
2) broj slobodnih mjesta za upis, u skladu sa ovim zakonom, programom obrazovanja i rje┼íenjem o odobravanju izvo─Ĺenja programa,
3) na─Źin izvo─Ĺenja programa obrazovanja, trajanje i uslove za njegovo zavr┼íavanje,
4) vrstu javne isprave koje se izdaje nakon uspješnog završetka programa obrazovanja odraslih.

 

─îlan 33.

Ako se na konkurs prijavi vi┼íe kandidata nego ┼íto ih je mogu─çe upisati u program obrazovanja odraslih, organizator obrazovanja du┼żan je da prilikom izbora kandidata uzima u obzir stepen ispunjenosti uslova u vezi sa prethodnim obrazovanjem, iskustvom ili posebnim psihofizi─Źkim sposobnostima.

 

─îlan 34.

(1) Organizator obrazovanja odraslih i polaznik obrazovanja odraslih zaklju─Źuju ugovor o obrazovanju, kojim se ure─Ĺuju njihova me─Ĺusobna prava i obaveze.
(2) Status polaznika obrazovanja odraslih prestaje:
1) uspješnim završetkom programa,
2) odustankom,
3) ispisom.

 

 

─îlan 35.

(1) Polaznik obrazovanja odraslih ima pravo na obrazovanje i osposobljavanje koje je stru─Źno i kvalitetno organizovano.
(2) Polaznik obrazovanja odraslih za vrijeme trajanja formalnog obrazovanja odraslih, koje obuhvata sticanje srednje stru─Źne spreme, ima prava i obaveze kao i u─Źenik stru─Źne ┼íkole, u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje oblast srednjeg obrazovanja i vaspitanja i ovim zakonom.
(3) Zaposleni polaznik obrazovanja odraslih, u zavisnosti od slo┼żenosti i du┼żine trajanja programa obrazovanja, ima pravo na odsustvo sa posla radi obrazovanja i osposobljavanja, u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje oblast radnih odnosa i aktom poslodavca.
(4) Me─Ĺusobna prava i obaveze izme─Ĺu zaposlenog polaznika obrazovanja odraslih i poslodavca ure─Ĺuju se ugovorom.

 

─îlan 36.

Polaznici javno va┼że─çeg programa osposobljavanja i programa usavr┼íavanja obavezno pola┼żu ispit provjere iz sadr┼żaja programa na zavr┼íetku upisanog programa.

─îlan 37.

(1) Ocjenjivanje polaznika obrazovanja odraslih za sticanje osnovnog i srednjeg obrazovanja vr┼íi se u skladu sa propisima kojim se ure─Ĺuje oblast osnovnog vaspitanja i obrazovanja i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, osim ako ovim zakonom nije druga─Źije propisano.
(2) Polazniku programa srednjo┼íkolskog obrazovanja odraslih za sticanje srednje stru─Źne spreme na kraju svakog zavr┼íenog razreda izdaje se svjedo─Źanstvo o zavr┼íenom razredu srednje stru─Źne ┼íkole, nakon zavr┼ínog ispita ÔÇô diploma o polo┼żenom zavr┼ínom ispitu u stru─Źnoj ┼íkoli, odnosno nakon polo┼żenog maturskog ispita izdaje se diploma o polo┼żenom maturskom ispitu u stru─Źnoj tehni─Źkoj ┼íkoli.
(3) Polazniku koji zavr┼íi javno va┼że─çi program osposobljavanja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti.
(4) Polazniku koji završi program usavršavanja izdaje se uvjerenje o usavršavanju.
(5) Ministar, na prijedlog Zavoda, donosi Pravilnik o formi i sadr┼żaju javnih isprava u obrazovanju odraslih.

─îlan 38.

(1) Odrasli mogu polaganjem ispita kod Ispitnog centra dokazivati znanje, vje┼ítine i sposobnosti, bez obzira na na─Źin njihovog sticanja.
(2) Nadle┼żnost Ispitnog centra je provjera znanja, vje┼ítina i sposobnosti pojedinaca.
(3) Provjera znanja, vje┼ítina i sposobnosti pojedinaca sprovodi se kroz proces testiranja, a u skladu sa ishodima znanja iz javno va┼że─çeg programa osposobljavanja.
(4) Testiranje iz stava 3. ovog ─Źlana sprovode ispitne komisije sastavljene od stru─Źnjaka iz pojedinih oblasti, u skladu sa javno va┼że─çim programima osposobljavanja.
(5) Visina naknade za provjeru znanja, vje┼ítina i sposobnosti iznosi dvije najni┼że plate nakon oporezivanja (neto plata) u Republici, za mjesec koji prethodi podno┼íenju prijave za provjeru znanja vje┼ítina i sposobnosti, prema posljednjem podatku Republi─Źkog zavoda za statistiku objavljenom u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“.
(6) Direktor Zavoda, po potrebi, rje┼íenjem formira ispitne komisije iz stava 4. ovog ─Źlana i odre─Ĺuje visinu naknade za rad ─Źlanova ispitne komisije.
(7) Visina naknade ─Źlanovima ispitne komisije iz stava 6. ovog ─Źlana iznosi jednu najni┼żu platu nakon oporezivanja (neto plata) za prethodni mjesec u Republici prema posljednjem podatku Republi─Źkog zavoda za statistiku objavljenom u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“.
(8) Zavod, na osnovu utvr─Ĺenog znanja pojedinaca, izdaje javne isprave o zavr┼íenom obrazovanju za odrasle.
(9) Ministar, na prijedlog Zavoda, donosi Pravilnik o na─Źinu rada ispitnih komisija i postupku sprovo─Ĺenja ispita.

─îlan 39.

(1) Poslodavac mo┼że, radi prilago─Ĺavanja tr┼żi┼ínim zahtjevima i promjenama, novim tehnolo┼íkim i radnim procesima, organizovati razli─Źite oblike osposobljavanja i usavr┼íavanja zaposlenih.
(2) Odraslo lice koje se osposobljava u smislu stava 1. ovog ─Źlana, a prema javno va┼że─çem programu osposobljavanja, mo┼że da potvrdi ste─Źeno znanje, vje┼ítine i sposobnosti kod Zavoda, koji o tome izdaje uvjerenje, u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 40.

(1) Za sticanje osnovnog obrazovanja odrasli ne plaćaju školarinu.
(2) Za sticanje ostalih vidova obrazovanja i osposobljavanja odraslih, tro┼íkove obrazovanja snose polaznici programa, poslodavci kod kojih su zaposleni, Zavod za zapo┼íljavanje ili druga zainteresovana pravna i fizi─Źka lica.

─îlan 41.

(1) Obrazovanje odraslih obavljaju nastavnici, stru─Źni saradnici, predava─Źi, treneri, voditelji i drugi stru─Źni radnici (u daljem tekstu: nastavnici).
(2) Nastavnici moraju ispunjavati uslove propisane programom obrazovanja odraslih i imaju pravo i obavezu stalnog stru─Źnog i andrago┼íkog usavr┼íavanja.

 

GLAVA VI
PRA─ćENJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH

─îlan 42.

(1) Pra─çenje i unapre─Ĺivanje obrazovanja odraslih obavlja Zavod.
(2)┬á Organizatori obrazovanja odraslih obavljaju jednom godi┼ínje samoevaluaciju izvo─Ĺenja programa koji su odobreni od Zavoda.
(3)┬á Promociju cjelo┼żivotnog u─Źenja, uskla─Ĺivanje sa standardima zanimanja, pra─çenje, unapre─Ĺenje i garanciju kvaliteta obrazovanja odraslih, kao i ┼íirenje mre┼że, pru┼żanje stru─Źne pomo─çi u unapre─Ĺenju rada organizatora obrazovanja i izradu programa andrago┼íkog usavr┼íavanja nastavnika uklju─Źenih u proces obrazovanja odraslih obavlja Zavod.

 

─îlan 43.

(1) Radi efikasnijeg pra─çenja i ostvarivanja obrazovanja odraslih, jedinice lokalne samouprave mogu osnovati lokalne savjete, za ─Źiji rad obezbje─Ĺuju i finansijska sredstva.
(2) Lokalne savjete ─Źine predstavnici lokalne vlasti, obrazovnih ustanova i organizacija, poslodavaca, sindikata i udru┼żenja gra─Ĺana.

─îlan 44.

Nadle┼żnosti lokalnih savjeta su da:
1) analiziraju i prate stanje u podru─Źju razvoja ljudskih resursa, zapo┼íljavanja i obuke odraslih,
2) identifikuju potrebe i prioritete u obrazovanju odraslih i obuci na svom podru─Źju,
3) prikupljaju informacije o potrebama tr┼żi┼íta rada na svom podru─Źju,
4) dostavljaju Zavodu prijedloge za razvoj programa obrazovanja odraslih,
5) predla┼żu programe obrazovanja odraslih koje ─çe finansirati,
6) obezbje─Ĺuju sredstva za ustanove i organizacije za obrazovanje odraslih koje su osnovane na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

 

GLAVA VII
FINANSIRANJE, NADZOR I KAZNENE ODREDBE

 

─îlan 45.

Sredstva za finansiranje obrazovanja odraslih obezbje─Ĺuju se u bud┼żetu Republike, bud┼żetima jedinica lokalne samouprave i neposredno od polaznika, poslodavaca, te iz drugih izvora u skladu sa Planom obrazovanja.

─îlan 46.

(1) Upravni nadzor nad sprovo─Ĺenjem ovog zakona vr┼íi Ministarstvo.
(2) Stru─Źni nadzor, monitoring i evaluaciju nad radom organizatora obrazovanja odraslih vr┼íi Zavod.
(3) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja odraslih vr┼íi Republi─Źka uprava za inspekcijske poslove, posredstvom prosvjetne inspekcije.

─îlan 47.

Zavod organizatorima obrazovanja odraslih daje stru─Źna uputstva i smjernice za pobolj┼íanje rada i otklanjanje utvr─Ĺenih nedostataka.

─îlan 48.

Prilikom inspekcijskog nadzora inspektor koji vrši inspekcijski nadzor u oblasti obrazovanja odraslih:
1) provjerava ispunjenost uslova organizatora obrazovanja,
2) provjerava upis i postupak ocjenjivanja polaznika,
3) provjerava da li nastavnici ispunjavaju uslove za rad u nastavi za obrazovanje odraslih,
4) kontroli┼íe urednost vo─Ĺenja andrago┼íke i druge evidencije i dokumentacije,
5) kontroliše zakonitost izdavanja javnih isprava,
6) kontroliše naplatu školarine od polaznika,
7) vrši druge kontrole u vezi sa primjenom ovog zakona.

─îlan 49.

(1) Inspektor koji vr┼íi inspekcijski nadzor u oblasti obrazovanja odraslih, nakon utvr─Ĺenih nedostataka, ima ovla┼í─çenja da:
1) privremeno oduzme, do kona─Źne odluke nadle┼żnog organa, dokumentaciju i evidenciju koju vodi organizator obrazovanja,
2) nalo┼żi otklanjanje nedostataka nastalih neizvr┼íavanjem ili nepravilnom primjenom zakona, podzakonskih propisa i drugih akata,
3) nalo┼żi poni┼ítavanje upisa polaznika i ocjena ako su sprovedeni suprotno zakonu,
4) nalo┼żi poni┼ítavanje akata organizatora obrazovanja odraslih ako su doneseni suprotno odredbama ovog zakona,
5) nalo┼żi organizatoru obrazovanja odraslih poni┼ítavanje javnih isprava iz ─Źlana 37. ovog zakona i drugih dokumenata koja su izdata suprotno zakonu,
6) nalo┼żi poni┼ítavanje javnih isprava iz ─Źlana 37. ovog zakona, kao i drugih dokumenata ukoliko organizator obrazovanja odraslih ne postupi po nalogu za njihovo poni┼ítenje,
7) nalo┼żi otklanjanje nedostataka u postupku vo─Ĺenja evidencije i dokumentacije,
8) zabrani rad organizatoru obrazovanja koji ne ispunjava propisane uslove za izvo─Ĺenje programa obrazovanja odraslih,
9) nalo┼żi organizatoru obrazovanja usagla┼íavanje pojedina─Źnih akata sa propisima ukoliko utvrdi da su doneseni suprotno odredbama ovog zakona, kao i odredbama drugih propisa i op┼ítih akata donesenih na osnovu zakona,
10) zabrani dalji rad nastavniku koji ne ispunjava uslove utvr─Ĺene programima obrazovanja odraslih,
11) zabrani rad i izdavanje javnih isprava organizatoru obrazovanja koji nije upisan u Registar,
12) zabrani rad organizatoru obrazovanja odraslih ukoliko ne izvodi nastavu ili na drugi na─Źin odstupa od realizacije odobrenog programa,
13) nalo┼żi organizatoru da poni┼íti upis polaznika ukoliko se utvrdi da organizator ne izvodi nastavu ili na drugi na─Źin odstupa od realizacije odobrenog programa,
14) preduzme i druge mjere i radnje za koje je ovlašćen.
(2) Lice koje smatra da je do┼ílo do povrede ovog zakona mo┼że se obratiti nadle┼żnoj inspekciji u roku od tri mjeseca od dana saznanja za u─Źinjenu povredu, a najkasnije u roku od ┼íest mjeseci od dana u─Źinjene povrede.

─îlan 50.

(1) Nov─Źanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj organizator obrazovanja odraslih ako:
1) ne izvodi program osposobljavanja odraslih u skladu sa odobrenim javno va┼że─çim programom (─Źlan 14. stav 7),
2) po─Źne da obavlja obrazovanje odraslih bez rje┼íenja o ispunjenosti uslova i o upisu u Registar, za izvo─Ĺenje formalnog obrazovanja odraslih i javno va┼że─çih programa osposobljavanja odraslih (─Źlan 13. st. 1. i 6. i ─Źlan 14. stav 7),
3) ne vodi propisanu andrago┼íku dokumentaciju i evidenciju (─Źlan 18. stav 1),
4) ne izvodi formalni program obrazovanja odraslih u skladu sa odobrenim programima (─Źlan 25. st. 1. i 3),
5) ne zaklju─Źi ugovor sa polaznikom obrazovanja odraslih (─Źlan 34. stav 1),
6) izdaje javne isprave suprotno odredbama ovog zakona (─Źlan 37. st. 2, 3. i 4),
7) od odraslih naplati tro┼íkove za sticanje osnovnog obrazovanja (─Źlan 40. stav 1).
(2) Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazni─çe se odgovorno lice u organizatoru obrazovanja odraslih za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana.

 

GLAVA VIII
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

─îlan 51.

┬á(1) Organizatori obrazovanja odraslih koji realizuju programe za obrazovanje odraslih du┼żni su da u roku od godinu dana usklade svoju organizaciju, poslovanje i op┼íte akte sa ovim zakonom.
(2) Polaznici obrazovanja odraslih koji su upisali formalne programe obrazovanja odraslih do stupanja na snagu ovog zakona kod organizatora formalnog obrazovanja odraslih koji ne ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom, imaju mogućnost da, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, završe obrazovanje kod istog ili drugog organizatora obrazovanja po programu koji su upisali.
(3) Organizatori obrazovanja odraslih koji stupanjem na snagu ovog zakona ne ispunjavaju uslove za izvo─Ĺenje formalnih programa obrazovanja odraslih du┼żni su da, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, za polaznike koji su upisali formalne programe obrazovanja odraslih do stupanja na snagu ovog zakona, organizuju zavr┼íetak upisanog programa obrazovanja odraslih.
(4) Javno va┼że─çi programi za osposobljavanje i formalni programi usavr┼íavanja doneseni prije stupanja na snagu ovog zakona primjenjiva─çe se do dono┼íenja novih programa.

 

─îlan 52.

Ministar ─çe u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona na prijedlog Zavoda donijeti pravilnike o:
1) postupku izbora organizatora obrazovanja odraslih (─Źlan 12. stav 6),
2) sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja Registra organizatora obrazovanja odraslih (─Źlan 16. stav 3),
3) sadr┼żaju, formatu, na─Źinu vo─Ĺenja i ─Źuvanja andrago┼íke dokumentacije i evidencije (─Źlan 18. stav 2),
4) na─Źinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja prakti─Źan rad, sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja registra poslodavaca (─Źlan 30. stav 4),
5) formi i sadr┼żaju javnih isprava u obrazovanju odraslih (─Źlan 37. stav 5),
6) na─Źinu rada ispitnih komisija i postupku sprovo─Ĺenja ispita (─Źlan 38. stav 9).

 

─îlan 53.

Do dono┼íenja podzakonskih propisa iz ─Źlana 52. ovog zakona primjenjiva─çe se podzakonski propisi doneseni na osnovu ranije va┼że─çeg zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

─îlan 54.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o obrazovanju odraslih („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/09 i 1/12).

─îlan 55.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-927/21                                                                         POTPREDSJEDNIK
Datum: 25. novembra 2021. godine                                                NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                     Denis Šulić

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija