Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Banja Luka sud

Osnovni sud Banjaluka - Okru┼żni sud Banja Luka - Advokatski ured


Osnovni sud Banja Luka
Nadle┼żnost Osnovnog suda u Banjaluci:


Zakonom o sudovima Republike Srpske ( Slu┼żbeni Glasnik Republike Srpske 111/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 58/09, 116/09) odre─Ĺena je nadle┼żnost Osnovnog suda u Banjaluci.
Stvarna nadle┼żnost osnovnog suda
Osnovni sud je nadle┼żan:
1. U krivi─Źnim predmetima:
a) da u prvom stepenu sudi:
• za krivi─Źna djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna nov─Źana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije odre─Ĺena nadle┼żnost drugog suda,
• za krivi─Źna djela za koja je posebnim zakonom odre─Ĺena nadle┼żnost osnovnog suda,
• za krivi─Źna djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadle┼żnost na osnovni sud,
• u svim krivi─Źnim postupcima protiv maloljetnika;
b) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optu┼żnice u skladu sa zakonom;
v) da odlu─Źuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predvi─Ĺeno;
g) da odlu─Źuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu
sudske odluke i
d) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

2. U gra─Ĺanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
a) u svim gra─Ĺanskim sporovima i
b) u vanparni─Źnom postupku.

3. U drugim predmetima:
a) da sprovodi izvršni postupak, ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno;
b) da odre─Ĺuje mjere obezbje─Ĺewa, ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno;
v) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno;
g) da pru┼ża pravnu pomo─ç sudovima u Bosni i Hercegovini;
d) da vrši poslove me─Ĺunarodne pravne pomo─çi, ako zakonom nije odre─Ĺeno da neke od tih poslova vrši okru┼żni sud;
─Ĺ) da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i samostalnih preduzetnika ako je to zakonom utvr─Ĺeno i
e) da vrši druge poslove utvr─Ĺene zakonom.

Sudska odjeljenja Osnovnog suda u Banjaluci
Rad Osnovnog suda u Banjaluci podjeljen je u 5 odjeljenja


VANPARNI─îNO ODJELJENJE Osnovnog suda u Banjaluci

Postupci u nadle┼żnosti ovog odjeljenja su:
* Statusni predmeti:
- Oduzimanje i vra─çanje poslovne sposobnosti
- Zadr┼żavanje u zdravstvenoj ustanovi
- Proglašenje nestalih lica umrlim
- Dokazivanje smrti
* Porodi─Źni odnosi:
- Dozvola za zaklju─Źenje braka maljoljetnih osoba
- Produ┼żenje i prestanak roditeljskog prava
- Oduzimanje i vra─çanje roditeljskog prava
* Imovinski odnosi:
- Raspravljanje zaostavštine (ostavinski postupci)
- Upravljanje i koriš─çenje zajedni─Źkim stvarima
- Dioba stvari i imovine u suvlasništvu
- Stambeni odnosi
- Ure─Ĺenje me─Ĺa
- Naknade za eksproprisane nepokretnosti
* Ostale vanparni─Źne stvari:
- Sastavljanje i ovjeravanje sadr┼żine isprava (testamenti, ugovori...)
- ─îuvanje isprava
- Sudski depozit
- Poništenje i priznanje isprava
* Sudske mjere obezbje─Ĺenja

PARNI─îNO ODJELJENJE Osnovnog suda u Banjaluci
Parni─Źno odeljenje Osnovnog suda Banjaluka obavlja poslove su─Ĺenja u gra─Ĺansko-pravnoj oblasti u okviru nadle┼żnosti koje su utvr─Ĺene zakonom. Postupci u nadle┼żnosti ovog odjeljenja se posebno odnose na obligacione, statusne, imovinske, porodi─Źne, radne i dr predmete. U okviru parni─Źnog odeljenja je izvršena specijalizacija na radne sporove koje obavljaju 3 sudije i ratne štete koje obavljaju 4 sudije.
Parni─Źno odjeljenje se aktivno uklju─Źilo i u rešavanje predmeta medijacijom za ─Źije potrebe ima posebno opremljenju prostoriju.PREKRŠAJNO ODJELJENJE Osnovnog suda u Banjaluci
Prekršajno odjeljenje nadle┼żno je da u prvom stepenu odlu─Źuje:
• u svim prekršajnim predmetima iz oblasti Zakona o osnovama bezbednosti saobra─çaja na putevima, Zakona o javnom redu i miru, Zakona o carinskim prekršajima, Zakona o poreskoj upravi i dr.
• o zahtevima za brisanje kazne iz prekršajne evidencije
• o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupkaKRIVI─îNO ODJELJENJE Osnovnog suda u Banjaluci

Krivi─Źno odeljenje obavlja poslove su─Ĺenja u krivi─Źno-pravnoj oblasti u okviru nadle┼żnosti koje su utvr─Ĺene zakonom. U okviru krivi─Źnog odeljenja postoji i posebno odeljenje za maloletnike koje se sastoji od 2 sudija i vanpretresnog ve─ça.
U nadle┼żnost krivi─Źnog odjeljenja spada:

* da u prvom stepenu sudi:
- za krivi─Źna djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna nov─Źana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije odredjena nadle┼żnost drugog suda
- za krivi─Źna djela za koja je posebnim zakonom odredjena nadle┼żnost osnovnog suda
- za krivi─Źna djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadle┼żnost na osnovni sud
- u svim krivi─Źnim postupcima protiv maloljetnika
* da postupa tokom istrage i nakon podizanja optu┼żnice u skladu sa zakonom
* da odlu─Źuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predvi─Ĺeno
* da odlu─Źuje o brisanju osude i prestanku mjere bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke


IZVRŠNO ODJELJENJE Osnovnog suda u Banja Luci
U nadle┼żnosti izvršnog odeljenja je prinudno ostvarivanje potra┼żivanja koje sud odre─Ĺuje i sprovodi na osnovu izvršnih i vjerodostojnih isprava u cilju namirenja tra┼żioca izvršenja kao i izvršenje na predlo┼żenom predmetu i sredstvima izvršenja i to: na nekretninama, pokretnim stvarima, nov─Źanim sredstvima i dr.

 

Sudski upisnik i arhiva Osnovnog suda u Banjaluci
Sudski upisnik - uprvljanje predmetima

Zaposleni koji obavljaju poslove pisarnice staraju se da se sa predmetima postupa pravilno, uredno i na vreme, a naro─Źito da se poštuju svi propisani ili odre─Ĺeni rokovi, da se otkloni sve što bi smetalo blagovremenom postupanju sudije u predmetu, da sudiji na vreme budu predati svi predmeti u rad ─Źim stigne kakav podnesak ili izveštaj po kome treba doneti odluku, ili preduzeti neku drugu radnju.Referent za upravljanje predmetima se stara o ─Źuvanju i rukovanju fizi─Źkim omotima spisa i konzistentnoš─çu njegovog sadr┼żaja.

 

Arhiva Osnovnog suda u Banjaluci
Pravnosna┼żno rešeni predmeti arhiviraju se i ─Źuvaju na osnovu pismene odluke sudije, koji na omotu predmeta svojim potpisom na štambilju odre─Ĺuje da je predmet za arhiviranje. Arhiva se nalazi u sastavu upisnika, po pravilu u posebnoj prostoriji. Predmeti završeni u teku─çoj i prethodnoj godini po pravilu se stavljaju u priru─Źnu arhivu i dr┼że u zasebnom ormanu u pisarnici (najdu┼że dve godine), a svi ostali predmeti se predaju i dr┼że isklju─Źivo u arhivi suda. Arhivski materijal, u koji pored arhiviranih predmeta spadaju i upisnici i druge pomo─çne knjige, ─Źuva, evidentira i klasifikuje arhivar.

 

Sudske takse
Svako lice po ─Źijem zahtjevu ili u ─Źijem interesu se poduzimaju odre─Ĺene radnje pred sudom du┼żan je platiti sudsku taksu. Izuzetak ─Źine odre─Ĺene vrste sporova za koje se ne napla─çuje sudska taksa ili se ona napla─çuje prilikom donošenja odluke. Tako─Ĺer, u zakonima je taksativno navedeno ko mo┼że biti oslobo─Ĺen pla─çanja sudske takse i pod kojim uslovima.
U postupcima koji se vode pred sudovima u BiH sudska taksa se pla─ça u skladu sa zakonima o sudskim taksama i taksenim tarifama. U BiH je u primjeni 14 zakona o sudskim taksama. Koji ─çe se zakon primjenjivati zavisi, u konkretnom slu─Źaju, od stvarne i mjesne nadle┼żnosti suda.


Za postupke koji se vode pred Sudom BiH sudska taksa se pla─ça u skadu sa Zakonom o sudskim taksama pred sudom Bosne i Hercegovine.
Za postupke koji se vode pred sudovima u Br─Źko distriktu sudska taksa se pla─ça u skladu sa Zakonom o sudskim taksama Br─Źko distrikta.


Sudska taksa, u postupcima koji se vode pred osnovnim i okru┼żnim sudovima, uklju─Źuju─çi i privredne sudove, višim privrednim sudom i Vrhovnim sudom u Republici Srpskoj, propisana je Zakonom o sudskim taksama Republike Srpske.

 

Okru┼żni sud u Banja Luci


Okru┼żni sud u Banjaluci, po podru─Źju koje pokriva svojom nadle┼żnoš─çu kao i po broju stanovnika, spada me─Ĺu najve─çe pravosudne institucije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Zgrada suda smještena je u Banjaluci, u ulici Kralja Petra I Kara─Ĺor─Ĺevi─ça broj 12. Okru┼żni sud u Banjaluci obuhvata podru─Źje sedam osnovnih sudova i to :


Osnovni sud u Banjaluci, Osnovni sud u Gradišci,Osnovni sud u Kotor varošu, Osnovni sud u Prijedoru, Osnovni sud u Prnjavoru, Osnovni sud u Novom Gradu i Osnovni sud u Mrkonji─ç Gradu. Na podru─Źju Okru┼żnog suda u Banja Luci su teritorije 21 opštine i to: Banja Luka i Laktaši (Osnovni sud u Banjaluci); Gradiška, Srbac (Osnovni sud u Gradišci); Kotor Varoš, ─îelinac i Kne┼żevo (Osnovni sud u Kotor Varošu); Mrkonji─ç Grad, Šipovo, Jezero, Isto─Źni Drvar, Drini─ç, Kupres u Republici Srpskoj, Ribnik (Osnovni sud u Mrkonji─ç Gradu); Novi Grad, Kostajnica, Krupa na Uni (Osnovni sud u Novom Gradu); Prijedor, Oštra Luka, Kozarska Dubica (Osnovni sud u Prijedoru) i Prnjavor(Osnovni sud u Prnjavoru).


U Okru┼żnom sudu u Banjaluci postoje ─Źetiri odjeljenja i to: Krivi─Źno-prekršajno odjeljenje, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najte┼żih oblika privrednog kriminala, Gra─Ĺansko odjeljenje i Upravno odjeljenje.
Po sistematizaciju u sudu je predvi─Ĺeno da funkciju obavlja 30 redovnih i 4 dodatne sudije.

Stvarna nadle┼żnost okru┼żnih sudova u Republici Srpskoj ure─Ĺena je Zakonom o sudovima Republike Srpske (Slu┼żbeni Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 37/12 od 27.4.2012. godine). Prema ─Źlanu 31. ovog zakona okru┼żni sud je stvarno nadle┼żan:

1. Prvostepena nadle┼żnost
a) da sudi za krivi─Źna djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije odre─Ĺena nadle┼żnost drugog suda;

b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optu┼żnice u skladu sa zakonom;

v) da sudi za krivi─Źna djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadle┼żnost na okru┼żne sudove;

g) da odlu─Źuje u svim upravnim sporovima i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvr─Ĺenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrije─Ĺeni kona─Źnim pojedina─Źnim aktom ili radnjom slu┼żbenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduze─çu, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbije─Ĺena druga sudska zaštita.

2. Drugostepena nadle┼żnost Okru┼żni suda u Banja Luci

a) da odlu─Źuje o ┼żalbama protiv odluka osnovnih sudova;

b) da odlu─Źuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to odre─Ĺeno zakonom.

3. Posebno odjeljenje suda za suzbijanje korupcije, organizovanog i najte┼żih oblika privrednog kriminala

─îlanom 28. stav 1. Zakona o suzbijanju organizovanog i najte┼żih oblika privrednog kriminala („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj: 111/07) u okviru Okru┼żnog suda u Banjoj Luci osnovano je Posebno odjeljenje za organizovani i najte┼że oblike privrednog kriminala. Stavom 2. istog ─Źlana odre─Ĺeno je nadle┼żnost posebnog odjeljenja za ─Źitavu teritoriju Republike Srpske, za postupanje u slu─Źajevima predvi─Ĺenim ─Źlanom 3. pomenutog zakona, bez obzira na propisanu kaznu za pojedino krivi─Źno djelo, odnosno u svim slu─Źajevima kada je od glavnog specijalnog tu┼żioca donijeta odluka o preuzimanju predmeta.

─îlan 3. istog zakona propisana je nadle┼żnost za sljede─ça krivi─Źna dijela:

a) krivi─Źnog djela organizovanog kriminala iz ─Źlana 383a. Krivi─Źnog zakona Republike Srpske, te krivi─Źnih djela sa elementima organizovanosti, kao i krivi─Źnih djela povezanih sa takvim djelima ili u─Źiniocima takvih djela, a u slu─Źajevima kada za postupanje nije nadle┼żno Tu┼żilaštvo i Sud Bosne i Hercegovine;
b) najte┼żih oblika krivi─Źnih djela protiv privrede i platnog prometa i protiv slu┼żbene du┼żnosti kada je zbog okolnosti izvršenja djela ili posljedica djela krivi─Źno gonjenje od posebnog zna─Źaja za Republiku Srpsku, te krivi─Źnih djela povezanih sa takvim djelima ili u─Źiniocima takvih djela;
v) drugih krivi─Źnih djela predvi─Ĺenih krivi─Źnim zakonodavstvom Republike Srpske, kod kojih je kao najmanja zapre─çena kazna zatvora u trajanju od pet godina, a kada je zbog okolnosti izvršenja djela ili posljedica djela krivi─Źno gonjenje od posebnog zna─Źaja za Republiku Srpsku, te krivi─Źnih djela povezanih s takvim djelima ili u─Źiniocima takvih djela.

4. Ostalo

a) da rješava o sukobu mjesne nadle┼żnosti izme─Ĺu osnovnih sudova sa svog podru─Źja u skladu sa zakonom;

b) da odlu─Źuje o prenosu mjesne nadle┼żnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom podru─Źju;

v) da odlu─Źuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbijednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;

g) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

d) da rješava o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgova─Źkih sudova i stranih arbitra┼ża;

─Ĺ) da pru┼ża me─Ĺunarodnu pravnu pomo─ç u krivi─Źnim predmetima i

e) da vrši druge poslove odre─Ĺene zakonom.Podru─Źje Okru┼żnog suda u Banjluci

(mjesna nadle┼żnost)

Mjesna nadle┼żnost okru┼żnih sudova odre─Ĺuje se prema njihovom podru─Źju. Prema ─Źlanu 28. stav 1. Ta─Źka a) Zakona o sudovima Republike Srpske podrju─Źje Okru┼żnog suda u Banjoj Luci obuhvata podru─Źje osnovnih sudova u Banjoj Luci, Gradišci, Kotor Varoši, Prijedoru, Prnjavoru, Novom Gradu, Mrkonji─ç Gradu, a za osnovne sudove u Laktašima, Srpcu i Kozarskoj Dubici pod uslovima iz ─Źlana 99. ovog zakona.

 

Unutrašnja organizacija suda ure─Ĺena je Zakonom o sudovima Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 37/12) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okru┼żnom sudu u Banjaluci.

Zakonom je propisano (─Źlanu 55. stav 2.) da predsjednik suda, uz saglasnost ministra pravde, donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u skladu sa kriterijumima za odre─Ĺivanje ukupnog broja radnika u sudovima koje utvr─Ĺuje ministar pravde Republike Srpske.

Nakon davanja saglasnosti ministra pravde, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predsjednik suda dostavlja Visokom sudskom i tu┼żila─Źkom savjetu Bosne i Hercegovine.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okru┼żnom sudu u Banjaluci (Pravilnik broj 011-0-Su-07-001 151 od 22.10.2007.godine) ure─Ĺena je unutrašnja organizacija ovog suda i izvršen raspored poslova na izvršioce.
Predsjednik suda je odgovoran za rukovo─Ĺenje cjelokupnim sudom i sudskom upravom i predstavlja sud pred drugim organima i organizacijama.
Sekretar suda je odgovoran za pravilno i blagovremeno obavljanje administrativnih, tehni─Źkih i finansijskih poslova u sudu.


U skladu sa odlukom Visokog sudskog i tu┼żila─Źkog savjeta, kojom je odre─Ĺeno da ovaj sud ima 34 sudije (30 redovnih i 4 dodatne sudije) ukulju─Źuju─çi i predsjednika suda te u skladu sa Pravilnikom o utvr─Ĺivanju kriterijuma za odre─Ĺivanje broja administrativno-tehni─Źko-pomo─çnog osoblja u sudovima Republike Srpske, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okru┼żnom sudu u Banja Luci utvr─Ĺeno je da ovaj sud ima ukupno 67 radnika (svi ostali zaposleni osim sudija i predsjednika suda), te jednog radnika koji obavlja poslove sekretara suda.


Organizacione jedinice Okru┼żnog suda u Banjaluci su:
KRIVI─îNO-PREKRŠAJNO ODJELJENJE
GRA─ÉANSKO ODJELJENJE
UPRAVNO ODJELJENJE


- Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najte┼żih oblika privrednog kriminala,
- Odjeljenje sudske uprave.
Krivi─Źno-prekršajnim odjeljenjem, Gra─Ĺanskim odjeljenjem i Upravnim odjeljenjem rukovode predsjednici odjeljenja, koji se odre─Ĺuju iz reda sudija godišnjim rasporedom poslova.
Odjeljenjem sudske uprave rukovodi predsjednik suda, a sekretar suda u okviru ovlaš─çenja koja su mu data.
Odjeljenje sudske uprave ima svoje ni┼że unutrašnje jedinice (odsjeke) i to:
- Odsjek za administrativno-tehni─Źke poslove. U okviru ovog odsjeka su šef sudske pisarnice, pet upisni─Źara, jedan arhivar, dva referenta za prijem i otpremu pošte i 27 daktilografa,
- Odsjek za ra─Źunovodstveno-materijalne poslove. U okviru ovog odsjeka su šef ra─Źunovodstva, glavni knjigovo─Ĺa, referent za obra─Źun plata i likvidator, te referent za blagajni─Źke poslove,
- Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije. U ovom odsjeku nalaze se šef odsjeka i tehni─Źar za informaciono-komunikacione tehnologije,
- Odsjek za pomo─çno-tehni─Źke poslove. U ovom odsjeku nalaze se ekonom, sudski dostavlja─Ź, voza─Ź, radnik na odr┼żavanju instalacija i opreme, radnik na poslovima telefoniste, radnik na poslovima obezbje─Ĺenja i ─Źetiri radnika na odr┼żavanju ─Źisto─çe.

Osim naprijed navedenih, u sudu postoje i radna mjesta stru─Źnih saradnika (15 izvršilaca), sudijski pripravnici (─Źetiri izvršioca sa zaklju─Źenim ugovorom o radu i 8 izvršilaca bez zaklju─Źenog ugovora o radu - volonteri), referent za bibliotekarske i arhivske poslove (jedan izvršilac), tehni─Źki sekretar (jedan izvršilac) i portparol - sudski administrator.
U sudu se odr┼żavaju sjednice svih sudija i kolegijumi.


Sjednica svih sudija suda odr┼żava se radi raspravljanja pitanja od zna─Źaja za unapre─Ĺenje rada suda i ostvarenja njegove osnovne funkcije, kao i drugih pitanja predvi─Ĺenih zakonom.
Kolegijum predsjednika suda sa─Źinjavaju predsjednik suda, njegov zamjenik i predsjednici sudskih odjeljenja), stru─Źni kolegijum sa─Źinjavaju predsjednik suda i sve sudije, a kolegijum sudske uprave sa─Źinjavaju predsjednik suda, sekretar i rukovodioci organizacionih jedinica suda, te drugi zaposleni koje predsjednik suda uklju─Źi u rad kolegijuma. Kolegijum predsjednika suda je obrazovan radi pra─çenja, planiranja i unapre─Ĺenja rada sudskih odjeljenja, a posebno analize a┼żurnosti i efikasnosti rada suda. Na stru─Źnom kolegiju se razmatraju sva pitanja koja se odnose na poslove iz djelokruga rada suda, a naro─Źito: ostvareni rezultati za prethodni period, analiza stanja svakog sudskog referata po odjeljenjima, analiza nerješenih stari predmeta, broj predmeta kojim je zadu┼żen svaki sudija, broj završenih i nerješenih predmeta po sudijama, rad po prioritetnim predmetima, a┼żurnost suda i a┼żurnost rada svakog sudije i ostalih zaposlenih, iskoriš─çenost radnog vremena, mogu─çnost za unapre─Ĺenje metoda rada, stru─Źno usavršavanje sudija i ostalih zaposlenih, ostvarivanje programa rada suda i izvještaja o radu, kao i druga pitanja va┼żna za rad suda. Kolegijum sudske uprave je obrazovan radi pra─çenja, planiranja i unapre─Ĺenja sudske uprave.

 

RASPORE─ÉIVANJE PREDMETA
Raspore─Ĺivanje predmeta vrši se sudijama po odjeljenjima (Krivi─Źno-prekršajnom, Gra─Ĺanskom i Upravnom), zavisno od vrste predmeta. Predmeti se raspore─Ĺuju sudijama u rad automatski, po principu slu─Źajnog uzorka i tako da se obezbijedi raspore─Ĺivanje jednakog broja predmeta svakom sudiji.

 

Sudske takse
U postupku pred sudovima pla─çaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 73/08 i 49/09), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.
Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i Taksenom tarifom pla─çaju lica po ─Źijem prijedlogu ili u ─Źijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudovima, za koji je ovim zakonom utvr─Ĺeno pla─çanje takse.
Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je du┼żno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na ─Źiji zahtjev se sastavlja zapisnik.
Za odluku prvostepenog suda taksu je du┼żan da plati tu┼żilac, odnosno predlaga─Ź, a za sudsko poravnanje taksu su du┼żne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije druga─Źije ugovoreno.
Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je du┼żan da plati podnosilac ┼żalbe, odnosno lice u ─Źijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu.
Kada su u skladu sa odredbama ovog zakona taksu du┼żna da plate dva ili više lica zajedno, njihova obaveza je solidarna.


Uz podnesak (tu┼żba, prijedlog, pravni lijek i dr.) se obavezno dostavlja dokaz o pla─çenoj taksi.
U slu─Źaju da stranka dostavi sudu podensak bez dokaza o pla─çenoj taksi, sud ─çe pozvati stranku, odnosno njenog punomo─çnika da uplati odgovaraju─çu taksu u roku od osam dana, a ukoliko stranka ne uplati taksu u tom roku, sud ─çe nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati takse u skladu sa odredbama ovog zakona.
Obaveza pla─çanja takse nastaje:
- za tu┼żbu i podneske -danom podnošenja tu┼żbe, odnosno podnesaka;
- za sudske odluke - danom donošenja sudske odluke, a ukoliko jedna od stranaka nije prisustvovala glavnoj raspravi, od dana dostavljanja pisanog obavještenja o datumu donošenja odluke, odnosno danom dostavljanja odluke ako se dostavljanje vrši u skladu sa zakonskim odredbama o dostavljanju;
- za sudsko poravnanje - kada se zaklju─Źi;
- za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - danom donošenja rješenja o naslje─Ĺivanju;
- u postupku ste─Źaja - danom donošenja rješenja o glavnoj diobi u postupku ste─Źaja;
- u postupku likvidacije-danom donošenja rješenja o zaklju─Źenju likvidacionog psotupka;
- za sudske prepise-kada se zatra┼że od suda i
- za ostale radnje - kada se zatra┼żi njihovo preduzimanje.
Za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dje─Źijeg dodatka, starateljstva i socijalne pomo─çi, taksa se pla─ça samo ako tu┼żba bude odbijena ili odba─Źena. Taksena obaveza nastaje danom pravosna┼żnosti odluke kojom je tu┼żba odbijena ili odba─Źena.


Od pla─çanja takse oslobo─Ĺeni su:
a) Republika Srpska i njeni organui koji se finansiraju iz bud┼żeta Republike Srpske i nisu upisani u sudski registar,
b) jedinice lokalne samouprave,
v) izdr┼żavana lica u postupcima utvr─Ĺivanja i ostvarivanja prava po osnovu zakonskog izdr┼żavanja,
g) lica u sporovima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava iz radnog odnosa.
Taksa se ne pla─ça na:
a) podneske i odluke suda u svim sudskim postupcima u ostvarivanju prava i statusa porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske, kao i porodica civilnih ┼żrtava rata,
b) podneske i odluke suda kojim ratni vojni invalidi vode postupak za ostvarivanje prava iz bora─Źko-invalidske zaštite i
v) podneske kojim se tra┼żi izdavanje uvjerenja i na uvjerenje o ostvarivanju prava iz zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenja potrebnog za zasnivanje radnog odnosa.
Sud mo┼że osloboditi taksenog obveznika od pla─çanja takse ako bi pla─çanjem takse, imaju─çi u vidu visinu sredstava iz kojih se obveznik i ─Źalnovi njegovog doma─çinstva izdr┼żavaju, ta sredstva bila u tolikoj mjeri umanjena da bi time bila ugro┼żena njihova egzistencija.
Odluku o osloba─Ĺanju od pla─çanja takse donosi sud na pismeni zahtjev taksenog obveznika.
Prije donošenja odluke sud ─çe procijeniti sve okolnosti, a naro─Źito ─çe uzeti u obzir vrijednost mjerodavnu za naplatu takse, ukupan prihod i imovinu taksenog obveznika i ─Źlanova njegovog doma─çinstva, kao i broj lica koja takseni obveznik izdr┼żava.
Protv odluke suda u vezi sa zahtjevom za osloba─Ĺanje od pla─çanja takse nije dozvoljena posebna ┼żalba.
Sud mo┼że u toku postupka ukinuti rješenje o osloba─Ĺanju od pla─çanja takse ako utvrdi da je takseni obveznik u mogu─çnosti da plati taksu.
Osloba─Ĺanje od obaveze pla─çanja takse odnosi se samo na taksenog obveznika kome je to osloba─Ĺanje priznato.
Lice koje je platilo taksu koju nije bilo du┼żno da plati ili je taksu platilo u iznosu ve─çem od propisanog, kao i lice koje je platilo taksu za sudsku radnju, a ta radnja iz bilo kog razloga nije izvršena, ima pravo na povrat takse.
Postupak za povrat takse pokre─çe se na zahtjev lica koje je platilo taksu, a u postupku povrata takse ne pla─ça se taksa.
Zahtjev za povrat takse podnosi se nadle┼żnom sudu u roku od 30 dana od dana kada je taksa pla─çena, odnosno od dana saznanja da sudska radnja nije izvršena, a najkasnije u roku od dvije godine od dana kada je taksa pla─çena.
Uvjerenja
U Okru┼żnom sudu u Banja Luci strankama se izdaju dvije vrste uvjerenja:
- uvjerenje o tome da li se protiv nekog lica vodi krivi─Źni postupak;
- uvjerenje da li se vodi upravni spor.
Ova uvjerenja sud izdaje za podru─Źje svoje nadle┼żnosti, što zna─Źi za podru─Źja sljede─çih osnovnih sudova: Osnovni sud u Banja Luci, Osnovni sud u Gradišci, Osnovni sud u Kotor Varošu, Osnovni sud u Mrkonji─ç Gradu, Osnovni sud u Novom Gradu, Osnovni sud u Prijedoru i Osnovni sud Prnjavoru.


U vezi sa uvjerenjem o tome da li se protiv nekog lica vodi krivi─Źni postupak, treba ista─çi da se stranka koja tra┼żi izdavanje ovog uvjerenja, a ima prebivalište u jednoj od opština sa podru─Źja Okru┼żnog suda u Banjoj Luci, prethodno treba obratiti jednom od naprijed navedenih osnovnih sudova, i to onom od njih koji je mjesno nadle┼żan prema opštini prebivališta stranke. To zna─Źi da se stranka koja, na primjer, ima prebivalište u Kne┼żevu za izdavanje ovog uvjerenja ne treba obratiti Osnovnom sudu u Banjoj Luci jer ovaj sud nije osnovan za podru─Źje te opštine. Dakle, u ovom slu─Źaju stranka se radi izdavanja ovog uvjerenja mo┼że obratiti Osnovnom sudu u Kotor Varošu, tj. odjeljenju tog suda u Kne┼żevu. U nastavku se, na osnovu ovog primjera, daje pregled podru─Źja osnovnih sudova sa podru─Źja Okru┼żnog suda u Banjoj Luci:


- Osnovni sud u Banjoj Luci za podru─Źje opština Banja Luka i Laktaši ;
- Osnovni sud u Gradišci za podru─Źje opština Gradiška i Srbac. Ovaj sud ima svoje odjeljenje u Srpcu, za podru─Źje opštine Srbac;
- Osnovni sud u Kotor Varošu za podru─Źje opština Kotor Varoš, ─îelinac i Kne┼żevo. Ovaj sud ima svoje odjeljenje u Kne┼żevu, za podru─Źje opštine Kne┼żevo;
- Osnovni sud u Mrkonji─ç Gradu za podru─Źje opština Mrkonji─ç Grad, Šipovo, Jezero, Isto─Źni Drvar, Drini─ç, Kupres u Republici Srpskoj i Ribnik;
- Osnovni sud u Novom Gradu za podru─Źje opština Novi Grad, Kostajnica i Krupa na Uni;
- Osnovni sud u Prijedoru za podru─Źje opština Prijedor, Oštra Luka i Kozarska Dubica. Ovaj sud ima svoje odjeljenje u Kozarskoj Dubici, za podru─Źje opštine Kozarska Dubica;
- Osnovni sud u Prnjavoru za podru─Źje opštine Prnjavor.

Taksa za uvjerenje o tome da li se protiv nekog lica vodi krivi─Źni postupak iznosi 15,00 KM (prema Tarifnom broju 24. Taksene tarife uz Zakon o sudskim taksama) i pla─ça se u jednom prvostepenih sudova, u kom se podnosi obrazac zahtjeva za izdavanje ovog uvjerenja.
Taksa za uvjerenje o tome da li se vodi upravni spor iznosi 15 KM i pla─ça se u Okru┼żnom sudu u Banja Luci.
Prijem pošte
Prijem pošte u Okru┼żnom sudu u Banja Luci vrši se svakog radnog dana od 800 do 1600 ─Źasova. Prijem pošte vrši se u kancelariji za prijem i otpremu pošte (soba broj 7), koja se nalazi u prizemlju zgrade suda.
Primjedbe na rad suda, sudija i radnika suda, kao i svoje sugestije, gra─Ĺani mogu dostavljati sudu neposredno putem posebne kutije za primjedbe i sugestije gra─Ĺana, koja se nalazi u prizemlju zgrade suda.

 

GRAMATA O OKRU┼ŻNOM SUDU U BANJALUCI

1494-1878.godine

Banjaluka, prvi put se spominje 1494.godine. naselje. Nema potvrdnih podataka o sudsvu u vrijeme bosanske samostalnosti. Banjaluka je mjesto, gdje su se sukobljavali politi─Źki, vjerski i ekonomski interesi istoka i zapada, a zbog neprosve─çenosti u ovim krajevima nikad se nije primjenjivalo rimsko pravo, a ni Dušanov zakonik iz susjedne Srbije. Sporovi su se rješavali primjenom obi─Źajnog prava i sudio je sud dobrih ljudi, a kod teških djela va┼żilo je pravo ja─Źeg odnosno lukavijeg.
Dolaskom turske vlasti 1528.godine stanje se nije bitno izmjenilo. Turci su bili ratni─Źki narod i nisu bili vješti organizatori dr┼żavne uprave. Ta─Źnih podataka o broju stanovnika nema, ┼żene se nisu popisivale, i ako su postojali podaci o popisu oni su nepouzdani. U to doba naseobine su se dijelile na gradove. Ve─çina gradova je imala svoje tvrdjave i d┼żemate, kotare – opštine i sela – mahale. Uprava grada je bila povjerena kapetanu.
Primjenjivalo se šerijatsko pravo.

Period 1878 do 1918. godine

Bosnu i Hercegovinu su 1878. godine, okupirale snage Austrougarske vojske. Slu┼żbenici turske uprave napuštali su svoje polo┼żaje i bje┼żali u Tursku. Austrougarski oficiri su zauzimali polo┼żaje upravnika i sudija. Austrougarska vlast je bila nezadovljna postoje─çim stanjem i uvodila je dr┼żavnu organizaciju, po uzoru na druge evrpske dr┼żave. Prije donošenja zakona anketirali su stanovništvo i propise postepeno prilago─Ĺavali svim konfesijama, kodifikovali zakone, izvršili precizan popis stanovništva, uveli kontrolu prehrambenih proizvoda, veterinarstva, zdravstva, školstva i tako 1881. godine, osnovali OKRU┼ŻNI SUD U BANJOJ LUCI. Mjesna nadle┼żnost tog suda je pokrivala: Seoski kotar Banjaluka, Gradski kotar Banjaluka, Derventu, Bos. Dubicu, Bos. Gradišku, Bos. Novi, Kotor Varoš, Prijedor, Prnjavor i Tešanj. Okru┼żni sud je vodio prvostepene postupke u krivi─Źnim i gra─Ĺanskim stvarima, i odlu─Źivao o ┼żalbama na odluke sreskih sudova. Drugostepeni sud za Okru┼żni sud u Banjaluci bio je Vrhovni zemaljski sud za BiH u Sarajevu. Okru┼żni sud u Banjaluci nakon formiranja je imao 8 zaposlenih. Svi prilikom zaposlenja su polagali zakletvu Njegovom veli─Źanstvu Vladaocu i Gospodinu Josifu Prvome, Caru Austrijskom, kralju ─îeškom i apostolskom kralju ugarskom, pred predsjednikom suda u prisustvu svjedoka.
Kako u gradu nije bilo adekvatne zgrade, iznajmljena je ku─ça gazde Babi─ça, gdje je smješten prvi Okru┼żni sud u Banjaluci 1881 godine, i ostao do 1889.godine. Od 1889.godine preselio u ve─çu ku─çu Ragibbega D┼żini─ça. do 1896. godine, kad je izgradjena nova velelepna zgrada Okru┼żnog suda Banjaluka1918 – 1941. godine

Po zakonu o uredjenju redovnih sudova za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenca postojali su slede─çi redovni sudovi: sreski, okru┼żni, trgova─Źki, apelacioni i Kasacioni sud. Za cijelu kraljevinu postojao je jedan Kasacioni sud sa sjedištem u Zagrebu i sedam Apelacionih sudova sa sjedištem u Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu, Skoplju, Ljubljani, Splitu, Cetinju i Sarajevu. Sarajevski Apelacioni sud je bio drugostepeni za Okru┼żne sudove Banjaluka, Biha─ç, Mostar, Sarajevo, Travnik i Tuzla. Okru┼żni sud Banjaluka je bio mjesno nadle┼żan za Sreske sudove Banjaluka (za grad i srez), Derventa, Bos.Dubica, Bos. Gradiška, Bos.Novi, Kotor Varoš, Prijedor, Kozarac, Prnjavor, Tešanj, Bos. Brod, Sresku ispostavu Bos. Kostajnica i za opštinu Grdanovac. Okru┼żni sud je vodio prvostepene postupke u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima, koji su bili zakonom propisani, donosio drugostepene odluke po ┼żalbama na odluke sreskih sudova i vodio ste─Źajne postupke. Sudije je imenovao Kralj Kraljevine SHS, na prijedlog Ministra pravde. Po zakonu sudija je morao biti stariji od 26 godina, da je kao redovni slušalac završio pravni fakultet, polo┼żio sudijski ili advokatski ispit i da je ispunjavao zakonske uslove za dr┼żavnu slu┼żbu. Sudije su polagali zakletvu Kralju Kraljevine SHS, obu─Źeni u slu┼żbene haljine koje su nosili na svim raspravama i pretresima. Sudilo se u vije─çu. ┼Żene nisu mogle biti birane za sudiju. Broj zaposlenih 1930. godine je bio 30, a 1940. godine, 40.

Predsjednici Okru┼żnog suda u Banjaluci, u ovom periodu su bili Emil Navratil, Milosav Putnik i Jovan Starovi─ç
1941 – 1945. godine

U drugom svjetskom ratu 1941.godine Sile osovine su okupirale BiH i pripojile Nezavisnoj dr┼żavi Hrvatskoj. NDH Ministarstvo pravosu─Ĺa i bogoštovlja promijenilo je naziv Okru┼żnog suda u Banjaluci u Sudbeni stol Banjaluka.
Predsjednik sudbenog stola 1941.godine bio je Ferdo Stilinovi─ç.


1945 – 2009.godine

Zakonom o uredjenju narodnih sudova 1945.godine, odredjena je nadle┼żnost redovnih sudova: sreski, okru┼żni, republi─Źki vrhovni sudovi narodnih republika, Vrhovni sud Vojvodine i Savezni sud DFRJ.
Nadle┼żnost okru┼żnih sudova je da vrše nadzor na podru─Źnim sreskim sudovima, rješavanje u prvom stepenu krivi─Źnim stvarima za te┼ża kriv.djela i u gra─Ĺanskim stvarima: imovinsko pravne sporove u kojima je tu┼żena ustanova ili preduze─çe, bra─Źne sporove i sporove o rudni─Źkim i pomorskim pravima, te po ┼żalbama na odluke sreskih sudova. Sudije su sudile pojedina─Źno i u vije─çima. Predsjednika suda i sudije su birali skupštine okru┼żnih narodnih odbora na vrijeme od 5 godina. Presude su se donosile u ime naroda.
Zakonom o sudovima od 1954.godine, sudije Vrhovnih sudova Republika i Okru┼żnih sudova birani su na prijedlog Izvršnog vije─ça ili odredjenog broja poslanika Narodne skupštine republika. Teritorijalna nadle┼żnost Okru┼żnog suda Banjaluka je bila za podru─Źje Sreskih sudova Banjaluka, Bos. Gradiška i Kotor Varoš, a 1958.godine proširena i na teritoriju Prnjavora i Srpca.
Ukazom 7.4.1965. godine, je proglašen Zakon o osnivanju, ukidanju, podru─Źju i sjedištu sudova. Ukinuti su svi sreski sudovi i preimenovani u Opštinske sudove. Okru┼żni sud Prijedor je pripojen Okru┼żnom sudu Banjaluka. Odredjena je nadle┼żnost Okru┼żnog suda Banjaluka za podru─Źje Opštinskog suda Banjaluka, Bos. Gradiška, Bos. Dubica, Bos. Novi, Bugojno, Glamo─Ź, Jajce, Klju─Ź, Kotor Varoš, Mrkonji─ç Grad, Prnjavor, Prijedor, San. Most i Srbac.
Kako je postoje─ça zgrada suda postala neuslovna to je 1967.godine izgradjena i kasnije useljena nova zagrada u kojoj se i danas sud nalazi.Zakonom o redovnim sudovima 1986.godine, od 1.1.1987. godine do 31.12.1996. godine bio je promjenjen naziv Okru┼żni sud u Viši sud Banjaluka. Ovim zakonom nije se mijenjala bitno ni stvarna ni mjesna nadle┼żnost suda, samo je Osnovni sud u Bugojnu koji je do tad bio pod jurisdikcijom Okru┼żnog suda Banjaluka pripojen Okru┼żnom sudu Zenica.

Zakonom o sudovima i sudskoj slu┼żbi 2000.godine koji je donijela Narodna Skupština Republike Srpske osnovani su: osnovni, okru┼żni i Vrhovni sud Republike Srpske.
Zakon o sudovima RS donesen 2004.godine, kojim je odredjena mjesna nadle┼żnost Okru┼żnog suda Banjaluka za podru─Źje Osnovnog suda Banjaluka, Gradiška, Kotor Varoš, Prijedor, Prnjavor, Novi Grad i Mrkonji─ç Grad.
Stvarna nadle┼żnost je u provostepenom postupku za kriv. djela za koja je u KZ predvidjena kazna zatvora preko 10 godina ili dugotrajni zatvor, da postupa u toku istrage i nakon podizanja optu┼żnice u skladu sa zakonom, da sudi za kriv.djela za koja je Sud BiH prenio nadle┼żnost na Okru┼żne sudove, da odlu─Źuje u upravnim sporovima, rješava sukob nadle┼żnosti na svom podru─Źju, odlu─Źuje o vanrednim pravnim lijekovima te po ┼żalbama protiv odluka prvostepenih sudova. Imenovanje, razrješenje i broj sudija u Republici Srpskoj, utvrdjuje Visoki sudski i tu┼żila─Źki savjet. Sudije pola┼żu zakletvu pred predsjednikom Visokog sudskog i tu┼żila─Źkog vije─ça. Sudije prilikom sudjenja i objavljivanja odluka nose sudijske toge. Presude se donose u ime Republike Srpske.
Okru┼żni sud je imao sna┼żan uticaj na usavršavanje mladih pravnika – sudijskih pripravnika, koji su stasali u veoma dobre i stru─Źne nosioce pravosudnih funkcija u svim instancama.

Predsjednici Okru┼żnog suda Banjaluka u ovom periodu su bili: Rajko Polovina, ─Éuro Sablji─ç, Mirko Ivezi─ç, Njegoslav Mili─ç, Jovo Rosi─ç, Branislav Kosi─ç v.d. Nenad Balaban, Milorad Novkovi─ç i Marija Ani─Źi─ç – Zgonjanin.

 

Okru┼żni privredni sud u Banjaluci

 

Nadle┼żnost Okru┼żnog privrednog suda Banjaluka


Nadle┼żnost Okru┼żnog privrednog suda Banja Luka mo┼że biti:
- stvarna
- mjesna
- nadle┼żnost suda u sporovima s me─Ĺunarodnim elementom.
Pitanje nadle┼żnosti suda regulisano je odredbama ─Źlanova 15-52 Zakona o parni─Źnom postupku.
Stvarna nadle┼żnost Okru┼żnog privrednog suda Banjaluka utvr─Ĺena je odredbom ─Źlana 33 Zakona o sudovima Republike Srpske (Sl.gl. RS br.37/12) kojom je propisano da Okru┼żni privredni sudovi u prvom stepenu odlu─Źuju o:
1. parni─Źnim i vanparni─Źnim sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa robe, usluga, vrijednosnih papira, vlasni─Źkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravno ili fizi─Źko lice,
2. u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i na unutrašnjim vodama, kao i sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika,
3. u sporovima koji se odnose na avione,kao i u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim gdje se radi o prevozu putnika,
4. u sporovima iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine,
5. u sporovima nastalim povodom djela za koje se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolisti─Źki sporazum,
6. u postupcima ste─Źaja i likvidacije,
7. u poslovima registracije pravnih lica ili samostalnih preduzetnika ure─Ĺenih Zakonom o upisu poslovnih subjekata u sudski registar,
8. o sprovo─Ĺenju izvršnog postupka po pravosna┼żnim presudama privrednih sudova,
9. o sprovo─Ĺenju izvršnog postupka po vjerodostojnim ispravama u kojima su obje stranke u postupku pravna ili fizi─Źka lica koja u svojstvu samostalnog preduzetnika obavljaju privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja i po izvršnim notarskim ispravama u kojima su obje stranke u postupku pravna lica,
10. o odre─Ĺivanju mjera obezbje─Ĺenja,
11. o pru┼żanju pravne pomo─çi sudovima u RS i BiH iz svoje nadle┼żnosti,
12. o vršenju poslova me─Ĺunarodne pravne pomo─çi iz svoje nadle┼żnosti,
13. o sporovima koji nastanu stranim ulaganjem i
14. o vršenju drugih poslova ure─Ĺenih zakonom.

Mjesna nadle┼żnosti suda mo┼że biti: opšta, izberiva, isklju─Źiva, supsidijarna.
Mjesnu nadle┼żnost mo┼że odrediti neposredno viši sud (Viši privredni sud Banja Luka), na osnovu ─Źl.49.ZPP-a u vezi sa ─Źl.27 v.ta─Źka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima RS (Sl.gl.RS br.119/08).
Postoji i sporazum o mjesnoj nadle┼żnosti (─Źl.52 ZPP-a).

Okru┼żni privredni sud Banja Luka mjesno je nadle┼żan za slijede─çe opštine:
- Banja Luka, Laktaši, Prijedor, Prnjavor, Gradiška, Novi Grad, Srbac, Mrkonji─ç-Grad, Kozarska Dubica, ─îelinac, Kotor-Varoš, Kne┼żevo, Šipovo, Jezero, Isto─Źni Drvar, Srpski Kupres, Ribnik, Kostajnica, Krupa na Uni i Oštra Luka.

Sudska odjeljenja u Okru┼żnom privrednom sudu Banjaluka
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Okru┼żnog privrednog suda Banja Luka ure─Ĺuje se unutrašnja organizacija Okru┼żnog privrednog suda Banja Luka (u daljem tekstu: Sud) i to:


- vrste organizacionih jedinica i njihov djelokrug,
- sistematizacija radnih mjesta koja obuhvata: naziv radnog mjesta sa opisom poslova, oznaka vrste poslova, naziv grupe u koju poslovi spadaju i njihova slo┼żenost, vrsta školske spreme i stepen, stru─Źni ispit, radno iskustvo i drugi uslovi potrebni za vršenje tih poslova, broj izvršilaca i na─Źin zasnivanja radnog odnosa,
- na─Źin rukovo─Ĺenja organizacionim jedinicama,
- sjednice sudskih odjeljenja,
- kolegij predsjednika suda,
- stru─Źni kolegij suda,
- na─Źin programiranja i planiranja rada,
- ostvarivanje javnosti rada suda i informisanje,
- poslovi samozaštite i
- druga pitanja od zna─Źaja za unutrašnju organizaciju i funkcionisanje suda.
Unutrašnja organizacija suda ure─Ĺuje se na taj na─Źin kojim se omogu─çuje i obezbje─Ĺuje:
- zakonito, stru─Źno, potpuno, efikasno i racionalno obavljanje poslova,
- efikasno rukovo─Ĺenje i koordinacija rada uz nadzor nad vršenjem poslova,
- ostvarivanje uspješne saradnje sa drugim organima i institucijama,
- puna zaposlenost radnika i maksimalno korištenje stru─Źnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
- informisanje javnosti o radu suda.
Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta u sudu zasniva se na grupisanju poslova i radnih zadataka po slo┼żenosti, vrsti, srodnosti i drugim principima, kako bi se na najbolji na─Źin ostvarilo zakonito, uspješno i racionalno izvršavanje poslova i zadataka.
Za obavljanje poslova iz djelokruga rada suda obrazovane su slijede─çe organizacione jedinice:
1. Sudska odjeljenja
2. Sudska uprava

3. Slu┼żba za administrativno-tehni─Źke poslove, ra─Źunovodstvo i informaciono-komunikacione tehnologije (IKT).
Sudska odjeljenja ─Źine parni─Źno i vanparni─Źno odjeljenje.

 

Registar privrednih subjekata
Registar poslovnih subjekata je organizaciona jedinica Odsjeka za administrativno-tehni─Źke poslove suda koja ima zadatak da putem Agencije za posredni─Źke,informati─Źke i finansijske usluge RS (u nastavku teksta:APIF) zaprima prijave podnesene od strane predlaga─Źa: pravnog lica, a kojima se tra┼żi upis promjena (statusnih ili od zna─Źaja za pravni promet), kao i upis osnivanja poslovnih subjekata, bilo da se radi o organizacionom obliku „privredna društva“ ili drugih oblika organizovanja: „ustanove“ i dr., a koja sti─Źu svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar, u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata (“Sl.gl. RS br.67/13.)
Predlaga─Ź je pravno lice i ono je u mogu─çnosti da jednom prijavom mo┼że tra┼żiti više upisa izmjena bilo da se radi o statusnim izmjenama ili izmjenama od zna─Źaja za pravni promet. Poslovni subjekti su obavezni podnijeti prijavu radi upisa promjena, u skladu sa izmjenama zakona, i to: uskla─Ĺivanje odredaba Osniva─Źkog akta Društva, u skladu sa va┼że─çim Zakonom o privrednim društvima (“Sl.Glasnik RS“, br. 127/08,58/09,100/11 i 67/13), kao i uskla─Ĺivanje djelatnosti u skladu sa va┼że─çim Zakonom o klasifikaciji djelatnosti poslovnih subjekata po djelatnostima u RS (“Sl. Glasnik” RS, br. 66/13) i Uredbom Vlade RS o klasifikaciji djelatnosti („Sl.gl. RS“ br.8/14.)


U registru poslovnih subjekata vrši se i provo─Ĺenje odre─Ĺenih sudskih odluka tj. upis zabilje┼żbe (sudske odluke kojima se pokre─çe postupak ste─Źaja i likvidacije nad odre─Ĺenim pravnim licem, kao i odluke kojima se otvara, obustavlja ili zaklju─Źuje navedeni postupak).
Tako─Ĺe,u ovoj jedinici suda se vrši i izrada Izvoda iz sudskog registra (Aktuelnog i istorijskog izvoda iz sudskog registra), a po prethodno uredno podnesenom zahtjevu za izdavanje istog upu─çenog APIF-u, uz uplatu predvi─Ĺene takse, koja iznosi 10,00 KM. kao i dostavljanje podataka tre─çim licima koja imaju pravni interes za dostavljanjem istih (uvjerenja,potvrde i obavještenja), uz prethodno podnesen zahtjev i uplatu takse,u iznosu od 15,00 KM.
Uvid u registarske spise predmeta vrši se svakog radnog dana na upisniku registra u vremenu od 11,00-13,00 ─Źasova,pod nadzorom referenta za sudski registar.

 

Sudska policija
Sudska policija Republike Srpske osnovana je na osnovu Zakona o sudskoj policiji u Republici Srpskoj (sl.gl.RS br.49/02) koji je utvrdio njenu organizaciju, nadle┼żnost, ovlaštenja, prava i obaveze, sredstva za rad, radno-pravne odnose, prava i obaveze, te disciplinsku i materijalnu odgovornost, a zapo─Źela je sa radom 01.12.2003. godine.
Sudska policija Republike Srpske je nadle┼żna da poma┼że u radu svim redovnim sudovima u Republici Srpskoj, pa tako i Okru┼żnom privrednom sudu Banjaluka u smislu vršenja stalnog nadzora na ulazu u zgradu suda, da po potrebi prisustvuju su─Ĺenjima i obezbje─Ĺuju red u sudnicama, asistiraju sudskim izvršiocima na terenu u realizaciji izvršnih predmeta, pru┼żaju asistenciju i podršku portirima, odnosno radnicima na info-pultu, obezbje─Ĺuju zaposlene u sudu, objekat i imovinu, a u slu─Źaju potrebe mogu zatra┼żiti pomo─ç i od organa unutrašnjih poslova koji su du┼żni da istu pomo─ç i pru┼że.


Nadle┼żnost Višeg privrednog suda Banjaluka


Na osnovu ─Źlana 34. Zakona o sudovima („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ 37/12) Viši privredni sud je nadle┼żan:

1. da odlu─Źuje o ┼żalbama protiv odluka okru┼żnih privrednih sudova, a u prvom stepenu i o drugim stvarima odre─Ĺenim zakonom,

2. da odlu─Źuje o sukobu nadle┼żnosti i o prenošenju nadle┼żnosti okru┼żnih privrednih sudova,
3. da utvr─Ĺuje pravne stavove radi jedinstvene primjene zakona iz nadle┼żnosti okru┼żnih privrednih sudova i

4. da vrši druge poslove odre─Ĺene zakonom.

 

Vrhovni sud Republike Srpske
Nadle┼żnost


Vrhovni sud Republike Srpske sa sjedištem u Banjoj Luci, kao najviši sud u Republici, obezbje─Ĺuje jedinstvenu primjenu zakona, a prema ─Źlanu 35. Zakona o sudovima Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik RS“ broj 37/12), stvarno je nadle┼żan da odlu─Źuje:

a) o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka okru┼żnih sudova, ako je to zakonom odre─Ĺeno;

b) o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravosna┼żnih odluka sudova, kada je to zakonom odre─Ĺeno;

v) o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vije─ça, ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno;

g) zauzima na─Źelne stavove radi usaglašavanja sudske prakse o pitanjima za koja ocijeni da su od zna─Źaja za jedistvenu primjenu zakona u Republici Srpskoj;

1) o zauzimanju na─Źelnih stavova Vrhovni sud odlu─Źuje na opštoj sjednici;

d) na─Źin rada opšte i proširene sjednice ure─Ĺuje pravilnikom predsjednik Vrhovnog suda:

─Ĺ) rješava sukobe nadle┼żnosti izme─Ĺu sudova, ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno;

e) odlu─Źuje o prenošenju mjesne nadle┼żnosti s jednog suda na drugi sud, kada je to odre─Ĺeno zakonom i

┼ż) razmatra aktuelna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stru─Źnim usavršavanjem sudija, stru─Źnih saradnika i viši stru─Źnih saradnika i obavlja druge poslove odre─Ĺene zakonom..

 

Ustavni sud Republike Srpske

O Ustavnom sudu Republike Srpske


Ustav Republike Srpske donesen 28. februara 1992. godine.
Ustavni sud Republike Srpske ustanovljen je Ustavom Republike Srpske (odredbe ─Źl. 115 do 120), koji je donesen 28. februara 1992. godine. Ustavni sud Republike Srpske po─Źeo je sa radom 1. jula 1994.godine.
Njegova primarna uloga je da obezbje─Ĺuje zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Ustavni sud ima devet sudija, uklju─Źuju─çi i predsjednika Suda, koji se biraju u skladu sa Ustavom i zakonom.

Nadle┼żnost Ustavnog suda Republike Srpske
Ustavni sud obezbje─Ĺuje zaštitu ustavnosti i zakonitosti (stav 7. ─Źlan 69. Ustava).
Funkcije Ustavnog suda Republike Srpske decidirano su utvr─Ĺene ─Źlanom 115. Ustava Republike Srpske, a dvije su osnovne nadle┼żnosti: (1) opštenadzorne, usmjeravaju─çe i preventivne i (2) odlu─Źuju─çe i normativne.
Ustavni sud:
1. odlu─Źuje o saglasnosti zakona i drugih propisa i opštih akata sa Ustavom;
2. odlu─Źuje o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom;
3. rješava sukob nadle┼żnosti izme─Ĺu organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti.
4. rješava sukob nadle┼żnosti izme─Ĺu organa Republike, grada i opštine;
5. odlu─Źuje o saglasnosti programa, statuta i drugih opštih akata politi─Źkih organizacija sa Ustavom i zakonom;
6. odlu─Źuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata Narodne skupštine sa odredbama Ustava o zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda;
7. odlu─Źuje o pitanjima imuniteta, koja proisti─Źu iz zakona kojima se ure─Ĺuje imunitet u Republici Srpskoj.
Ustavni sud prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, obavještava najviše ustavne organe Republike o stanju i problemima u toj oblasti i daje im mišljenja i predloge za donošenje zakona i preduzimanje drugih mjera radi obezbje─Ĺenja ustavnosti i zakonitosti i zaštite sloboda i prava gra─Ĺana, organizacija i zajednica.

Ustavni sud mo┼że ocjenjivati ustavnost zakona i ustavnost i zakonitost propisa i opštih akata koji su prestali da va┼że, ako od prestanka va┼żenja do pokretanja postupka nije proteklo više od jedne godine (stav 2. ─Źlana 115. Ustava Republike Srpske).

O pitanjima iz svoje nadle┼żnosti Sud, odnosno vije─çe odlu─Źuje donošenjem odluke ili rješenja, koji moraju biti obrazlo┼żeni.

Odluke Ustavnog suda su opšteobavezne i izvršne na teritoriji Republike Srpske (stav 1. ─Źlana 119. Ustava).

Izvršenje odluka Ustavnog suda obezbje─Ĺuje Vlada Republike Srpske (stav 2. ─Źlana 119. Ustava).

 

Sastav i organizacija Ustavnog suda Republike Srpske


Ustavni sud ima devet sudija, uklju─Źuju─çi i predsjednika Suda, koji se biraju u skladu sa Ustavom i zakonom:
Predsjednik Suda bira se na mandat od ─Źetiri godine, sa mogu─çnoš─çu ponovnog izbora.
Predsjednik Suda, pored prava i du┼żnosti utvr─Ĺenih Ustavom Republike Srpske, Zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom o radu Ustavnog suda: predstavlja Sud; organizuje rad Suda; predsjedava sjednicama i sastancima Suda; potpisuje opšte i druge akte Suda; stara se o ostvarivanju saradnje sa dr┼żavnim i drugim organima i organizacijama; obavlja i druge poslove odre─Ĺene zakonom i opštima aktima Suda.
Predsjednik Suda je naredbodavac za koriš─çenje sredstava za rad Suda i Slu┼żbe Suda.
Predsjednik Suda svojom odlukom odre─Ĺuje koji ─çe ga potpredsjednik zamjenjivati i na koji vremenski period.
Sud ima dva potpredsjednika, koji se na period od ─Źetiri godine biraju iz reda drugih naroda u odnosu na predsjednika Suda.
Sudije Suda imaju pravo i du┼żnost da u─Źestvuju u radu i odlu─Źivanju Suda i njegovi radnih tijela ─Źiji su ─Źlanovi, u skladu sa ovom odlukom.
Sudije Suda du┼żne su funkciju sudije vršiti savjesno, odgovorno i u skladu sa Ustavom i zakonom.
U vršenju funkcije sudije i van tog vršenja sudija je du┼żan ─Źuvati ugled i dostojanstvo Suda i dostojanstvo sudije.
Sudije Suda imaju pravo da predla┼żu razmatranje pojedinih pitanja na sjednicama Suda.
Sudije Suda imaju pravo da budu redovno obaviješteni o svim pitanjima od zna─Źaja za ostvarivanje funkcija Suda.
Vije─çe za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske osnovano je da bi odlu─Źivalo o pitanjima vitalnog interesa u proceduri opisanoj u Amandmanu LXXXII. Ovo vije─çe razmatra sva pitanja koja su od vitalnog interesa.
Vije─çe za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam ─Źlanova, dva iz svakog konstitutivnog naroda i jedan ─Źlan iz reda Ostalih. ─îlanove Vije─ça imenuje Sud. Organizacija i na─Źin rada Vije─ça ure─Ĺuje se Poslovnikom o radu Ustavnog suda Republike Srpske. Mandat ─Źlanova Vije─ça prestaje prestankom du┼żnosti sudije ovog suda.
Vije─çem predsjedava predsjedavaju─çi Vije─ça, kojeg biraju ─Źlanovi Vije─ça iz svog sastava, tako da je u svakom novom predmetu odlu─Źivanja predsjedavaju─çi Vije─ça iz drugog konstitutivnog naroda ili iz reda Ostalih.
Sudije bira Narodna skupština Republike Srpske i Vije─çe naroda.

Radna tijela Ustavnog suda Republike Srpske
Sud ima komisije kao svoja radna tijela. Komisije, zavisno od poslova za koje se obrazuju, mogu biti stalne i povremene. Stalne komisije Suda su: Komisija za pra─çenje i prou─Źavanje pojava od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, Redakciona komisija i Komisija za organizaciona i kadrovska pitanja.
Sud mo┼że da ima i druga radna tijela, u skladu sa zakonom.
Predsjednik i ─Źlanovi stalnih komisija biraju se iz reda sudija Suda na vrijeme od dvije godine i po isteku tog vremena mogu ponovo biti birani. ─îlanovi stalnih komisija mogu da budu i sekretar, savjetnici i stru─Źni saradnici u Sudu.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija