Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Kodeks notarske etike

 ("Slu┼żbeni. glasnik Republike Srpske", br. 83/2021 i 94/2022)

 

I - UVODNE ODREDBE

─îlan 1

(1) Kodeks notarske etike (u daljem tekstu: Kodeks) za notare upisane u imenike Notarske komore Republike Srpske je popis pravila i na─Źela kojima se reguli┼íu pona┼íanje i rad notara u Notarskoj komori prilikom obavljanja svoje notarske slu┼żbe s osnovnim ciljem da se takvim pona┼íanjem i odnosom notara obezbijedi besprijekorno obavljanje notarske slu┼żbe i ugled notarske djelatnosti kao javne slu┼żbe.

(2) Odredbe ovog kodeksa u svemu se primjenjuju na vr┼íioce du┼żnosti notara, zamjenike notara, pomo─çnike notara i zaposlene kod notara.

─îlan 2

Notarska etika kao pravilo pona┼íanja notara u svemu se usagla┼íava sa na─Źelima pravne dr┼żave i zakonitog postupanja.

─îlan 3

(1) Notarima kao individualnim nosiocima javne slu┼żbe, koju vr┼íe samostalno i nezavisno, najvi┼íe je u interesu da ta slu┼żba i notarijat kao cjelina obezbje─Ĺuju jednako i nepristrasno postupanje notara kao vr┼íioca te slu┼żbe.

(2) Notari su du┼żni da u obavljanju notarskih poslova obezbijede istovjetno i ujedna─Źeno postupanje u istovjetnim ili sli─Źnim situacijama. Ujedna─Źenim i uskla─Ĺenim na─Źinom i postupkom preduzimanja notarskih radnji obezbje─Ĺuju se pravna sigurnost, objektivnost i povjerenje u rad notara i izbjegava svaki vid nelojalne konkurencije, ┼íto doprinosi o─Źuvanju ugleda notarijata kao javne slu┼żbe.

─îlan 4

(1) Kodeksom kao popisom osnovnih na─Źela i pravila pona┼íanja notara propisana su osnovna pravila za pona┼íanje i postupanje notara pri obavljanju slu┼żbenih radnji i u li─Źnom ┼żivotu.

(2) Pravila pona┼íanja i postupanja notara ─çe se saglasno potrebama i vremenu mijenjati obezbje─Ĺuju─çi uvijek aktuelnost pravila savremenom trenutku. U tom pogledu tra┼żi se i o─Źekuje od svih notara da ubudu─çe predla┼żu nova pravila pona┼íanja ili izmjene i dopune postoje─çih pravila sadr┼żanih u ovom kodeksu.

(3) O svakom svom prijedlogu novih pravila ili izmjenama i dopunama postoje─çih pravila sadr┼żanih u ovom kodeksu notari ─çe svoje prijedloge dostaviti nadle┼żnom organu Notarske komore, koji ─çe prijedlog razmotriti i zauzeti stav povodom podnijetog prijedloga, te o tome obavijestiti podnosioca prijedloga.

─îlan 5

(1) Polaze─çi od toga da su ovim kodeksom ure─Ĺena osnovna pravila pona┼íanja svakog notara pojedina─Źno, svaki notar ─çe, uva┼żavaju─çi osnovni duh i pravila ovog kodeksa, potpuno samostalno i nezavisno cijeniti situaciju i po svojoj savjesti odlu─Źivati u svakom konkretnom slu─Źaju, uva┼żavaju─çi sve okolnosti slu─Źaja i trenutnu situaciju.

(2) U te┼żim slu─Źajevima, kada je notar u dilemi o svom postupanju, notar ─çe zatra┼żiti mi┼íljenje - posavjetova─çe se sa drugim kolegama notarima ili nadle┼żnim organom Notarske komore.

(3) Svaki notar individualno odgovara za svoje odluke i postupanja.

II - OSNOVNA NA─îELA KODEKSA

─îlan 6

Notar je du┼żan da svoju du┼żnost obavlja s posebnom pa┼żnjom i odgovorno┼í─çu.

─îlan 7

(1) Pri obavljanju notarske slu┼żbe, kao i u svom slobodnom vremenu, notar se trudi da svakim svojim postupkom o─Źuva posebnu ─Źast i ugled notara i ugled notarske slu┼żbe kao javne slu┼żbe.

(2) Pri obavljanju slu┼żbenih radnji i u slobodnim aktivnostima notar se ─Źuva svih postupaka koji bi mogli uticati na njegov li─Źni ugled i ugled notarske slu┼żbe kao javne slu┼żbe.

(3) Notar ─çe se brinuti da se i ─Źlanovi njegovog porodi─Źnog doma─çinstva u svom pona┼íanju i postupcima trude da svojim pona┼íanjem ne uti─Źu na umanjenje ugleda notara i notarske slu┼żbe kao javne slu┼żbe.

Samostalnost i nezavisnost notara

─îlan 8

(1) U obavljanju notarske du┼żnosti notar je du┼żan uvijek i u svako vrijeme po┼ítovati postupak i zakonitost u svome radu.

(2) Notar svoju djelatnost, kao nosilac javne slu┼żbe, uvijek izvr┼íava samostalno i nezavisno.

(3) Da bi obezbijedio samostalnost i nezavisnost, notar je du┼żan da izbjegava svaku radnju ili postupak koji bi mogao dovesti u pitanje njegovu samostalnost, nezavisnost i nepristrasnost.

─îlan 9

Notar je du┼żan u svim slu─Źajevima postojanja sumnje u nepristrasnost postupanja da zatra┼żi svoje izuze─çe.

─îlan 10

Notar je ovla┼í─çen u svim slu─Źajevima propisanim Zakonom o notarskoj slu┼żbi u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Zakon) odbiti postupanje ako bi takvo postupanje ┼ítetilo ugledu notara i notarijatu kao cjelini ili za cilj imalo ne─Źasne pobude stranaka.

─îlan 11

(1) Notari u istom slu┼żbenom sjedi┼ítu, a radi zajedni─Źkog obavljanja slu┼żbe, mogu se povezivati i imati zajedni─Źke prostorije za smje┼ítaj svojih notarskih kancelarija za rad.

(2) U slu─Źajevima iz stava 1. ovog ─Źlana, svaki notar je samostalan i nezavisan u svom radu i rad jednog notara nezavisan je o radu drugog notara i ne smije da uti─Źe na rad drugog kolege notara.

Nespojivost du┼żnosti

─îlan 12

(1) Notar ne smije pri obavljanju slu┼żbene du┼żnosti i u li─Źnom ┼żivotu obavljati poslove koji su nespojivi s ─Źa┼í─çu, ugledom i nezavisno┼í─çu notarske slu┼żbe kao javne slu┼żbe.

(2) S obavljanjem slu┼żbe notara nespojivo je svako postupanje koje bi vodilo pribavljanju dobiti iz nekog pravnog posla, osim dobiti iz redovnog poslovanja notarske kancelarije, a koje bi moglo uticati na ─Źast i ugled notara i notarijata kao javne slu┼żbe u cjelini.

─îlan 13

(1) Notar ne smije biti ─Źlan niti jedne organizacije ili udru┼żenja kome je osnovni cilj sticanje dobiti.

(2) Notar ne smije biti ─Źlan uprave, upravnog ili nadzornog odbora privrednog dru┼ítva niti mo┼że biti zaposlen u privrednom dru┼ítvu.

(3) Notar ne mo┼że zastupati privredno dru┼ítvo, osim u slu─Źajevima propisanim zakonom, kao ┼íto je slu─Źaj kada privredno dru┼ítvo ovlasti notara da kao sastavlja─Ź notarski obra─Ĺene isprave u postupku registracije privrednog dru┼ítva bude ovla┼í─çen da sprovede postupak registracije ili upisa promjene u privrednom dru┼ítvu kao punomo─çnik.

─îlan 14

(1) Sa obavljanjem du┼żnosti notara nespojivo je obavljanje posredni─Źkih poslova, kao i drugih poslova uz proviziju.

(2) Notar ne smije naplatiti proviziju od aktivnosti iz stava 1. ovog ─Źlana.

─îlan 15

Notar ne smije davati garancije ili drugo obezbje─Ĺenje za stranku.

─îlan 16

Notar slobodno odlu─Źuje o nastupanju u javnom ┼żivotu, pri ─Źemu njegovo nastupanje u javnom ┼żivotu ne smije uticati na njegov li─Źni ugled, samostalnost i nezavisnost i ugled notarijata kao javne slu┼żbe.

─îlan 17

(1) U slu─Źaju ponude iz inostranstva za anga┼żovanje notara kao lica sa posebnim osobinama na pojedinim poslovima, notar ne mo┼że prihvatiti ponudu bez prethodnog odobrenja Notarske komore.

(2) U slu─Źaju odobrenja Notarske komore iz stava 1. ovog ─Źlana, notar se ne smije predstavljati kao notar.

Poštovanje ljudskih prava i sloboda

─îlan 18

(1) Na rad notara ne smiju uticati politi─Źka ili vjerska uvjerenja, niti nacionalna, rasna ili etni─Źka pripadnost ili bilo koji drugi oblik diskriminacije, po bilo kom li─Źnom svojstvu.

(2) Svojim pona┼íanjem notar slu┼żi kao primjer po┼ítovanja ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, ─Źovjekove sredine, pravde, slobode, istine, iskrenosti i pouzdanosti, koje principe i promovi┼íe, uz po┼ítovanje principa odr┼żivog razvoja dru┼ítva zasnovanog na solidarnosti.

(3) Notar ne smije da u─Źestvuje na bilo koji na─Źin u koruptivnim radnjama, da dovodi sebe u polo┼żaj podre─Ĺenosti, da zaklju─Źuje ili primjenjuje restriktivne sporazume ili preduzima druge radnje kojima se ugro┼żavaju lica i ekonomski razvoj, kao ni radnje koje, iako u skladu sa zakonom, jesu u suprotnosti njihovom smislu ili koje su ┼ítetne za stranke.

Slu┼żbena tajna

─îlan 19

Notar i sva lica zaposlena kod notara imaju obavezu ─Źuvanja slu┼żbene tajne u skladu sa zakonom.

─îlan 20

Notar mo┼że proslijediti nadle┼żnim organima najnu┼żnije podatke o odre─Ĺenoj notarskoj aktivnosti bez saglasnosti stranke ako je to potrebno radi otklanjanja opasnosti od sebe i lica koja su zaposlena u njegovoj kancelariji od krivi─Źnopravne, gra─Ĺanskopravne, upravne ili disciplinske odgovornosti, u vezi sa zahtjevom iz osnova notarske nagrade ili nastale ┼ítete ili u drugim slu─Źajevima predvi─Ĺenim ─Źlanom 46. Zakona.

─îlan 21

U sumnji da li odre─Ĺeno saop┼ítavanje podataka nadle┼żnim organima predstavlja odavanje slu┼żbene tajne, notar ─çe zatra┼żiti mi┼íljenje predsjednika Notarske komore.

U svakom slu─Źaju, samo stranka mo┼że osloboditi notara du┼żnosti ─Źuvanja slu┼żbene tajne koja se odnosi na odre─Ĺenu stranku.

─îlan 22

(1) Notar i svi njegovi zaposleni jednako odgovaraju za obavezu ─Źuvanja slu┼żbene tajne.

(2) Pored ostalih mjera za odavanje slu┼żbene tajne, notar mo┼że zaposlenom saglasno odredbama zakona otkazati ugovor o radu bez otkaznog roka.

III - ODNOS NOTARA PREMA STRANKAMA, DRUGIM NOTARIMA, DR┼ŻAVNIM I DRUGIM ORGANIMA

─îlan 23

(1) Notar ─çe u obavljanju svoje du┼żnosti i u li─Źnom pona┼íanju prije svega po┼ítovati i primjenjivati pravila o lijepom pona┼íanju i opho─Ĺenju. Postupanje notara u svim slu─Źajevima odlikova─çe se humano┼í─çu i po┼ítovanjem li─Źnog dostojanstva svake osobe sa kojom dolazi u kontakt. Svojim odnosom prema svima notar ─çe iskazivati najvi┼íi stepen kulture i profesionalne pravni─Źke etike, koji treba da dostignu najvi┼íi stepen u odnosu prema strankama, kolegama notarima, dr┼żavnim i svim drugim doma─çim i stranim organima i organizacijama.

(2) U svom odnosu prema tre─çim licima notar ─çe posebnu pa┼żnju iskazivati u odnosu prema sudovima i drugim lokalnim organima vlasti.

(3) Notar ne smije stranke savjetovati, podu─Źavati, niti nagovarati u davanju neprimjerenih izjava o organima vlasti i njihovim odlukama niti ih nagovarati na nedoli─Źno pona┼íanje.

─îlan 24

(1) Svaki notar posebno dr┼żi do kolega notara i ┼ítiti njihov profesionalni interes.

(2) Notar je du┼żan, u za┼ítiti notarijata kao javne slu┼żbe, da se suprotstavi pona┼íanju svakog lica koje svojim izjavama, pona┼íanjem ili u pismenoj formi poku┼íava da omalova┼żi kolegu notara.

(3) Protivi se ─Źasti i ugledu izno┼íenje pred strankama u bilo kojem obliku kritike na rad ili pona┼íanje kolega notara, osim tehni─Źkih primjedbi potrebnih za zakonito preduzimanje slu┼żbenih radnji. https://advokat-prnjavorac.com

Nelojalna konkurencija

─îlan 25

(1) Stranka bira notara i postoji sloboda izbora notara, osim u zakonom propisanim slu─Źajevima.

(2) Stranke biraju notara sporazumno, a u slu─Źaju nesaglasnosti me─Ĺu strankama, prednost u izboru notara ima stranka koja pla─ça nagradu i naknadu notara.

─îlan 26

(1) Kao nedopuštenom nelojalnom konkurencijom smatraće se svaka radnja kojom notar pokušava da pismeno ili usmeno kao drugim postupcima pridobije stranke za sebe.

(2) Kao nedopu┼ítena nelojalna konkurencija smatra se i reklamiranje i samoreklamiranje, kao i nastupanje s namjerom reklamiranja, kao ┼íto su saop┼ítenja za javnost s propagandnim karakterom, posebno sa objavljenim fotografijama notara, s o─Źitom namjerom pridobijanja stranaka, omalova┼żavanje drugih notara, pozivanje na dobre veze i poznanstvo i kori┼í─çenje istih, ponude zastupanja i sli─Źno.

─îlan 27

(1) Nelojalnom konkurencijom ne─çe se smatrati pismeno obavje┼ítenje upu─çeno gra─Ĺanima slu┼żbenog podru─Źja notara, kojim notar obavje┼ítava javnost o promjeni svog sjedi┼íta i promjeni po─Źetka i zavr┼íetka radnog vremena notarijata za slu─Źaj da je isto promijenjeno.

(2) Obavje┼ítenje upu─çeno javnosti o promjeni sjedi┼íta i radnog vremena notarijata, iz stava 1. ovog ─Źlana, objavljuje se na veb-stranici Notarske komore Republike Srpske.

(3) Ne smatra se nelojalnom konkurencijom isticanje na dokumentima notarske kancelarije nau─Źnog zvanja i druge priznate titule.

─îlan 28

(1) U interesu cijelog notarijata i svakog notara pojedina─Źno Notarska komora ─çe preduzeti mjere i aktivnosti na blagovremenom i potpunom obavje┼ítavanju javnosti o svakoj promjeni u vr┼íenju notarske slu┼żbe koja je od interesa za gra─Ĺane.

(2) Notarska komora, saglasno odredbama Statuta Notarske komore, odgovorna je i za informisanje javnosti o aktivnostima notarske slu┼żbe, organa Notarske komore i svih notara zajedno.

─îlan 29

Aktom nelojalne konkurencije smatra se svako neprijavljivanje podataka zna─Źajnih za rad i poslovanje notara, koji se odnose na li─Źne uslove notara i njegovu notarsku kancelariju, a koji bi u slu─Źaju postojanja predstavljali razlog za prestanak rada notara ili notarske kancelarije.

Rje┼íavanje me─Ĺusobnih sporova

─îlan 30

(1) Osnovno na─Źelo u me─Ĺusobnom pona┼íanju notara jeste me─Ĺusobno uva┼żavanje i po┼ítovanje.

(2) U slu─Źaju bilo kakvog nesporazuma ili spora izme─Ĺu notara, isti ─çe, prije svega nastojati da spor rije┼íe me─Ĺusobnim razgovorom ili uz pomo─ç i posredovanje Notarske komore.

IV - OBAVLjANjE NOTARSKE SLU┼ŻBE

─îlan 31

Notar je du┼żan i obavezan da najbolje organizuje rad svoje notarske kancelarije kako bi isti zadovoljio standarde propisane Zakonom, pravilnicima i uputstvima kojima se propisuje rad notara.

─îlan 32

(1) Notar sa najve─çom pa┼żnjom i odgovorno┼í─çu du┼żan je da obavlja slu┼żbu u svom slu┼żbenom sjedi┼ítu i svojoj notarskoj kancelariji, odnosno u mjestu obavljanja slu┼żbe notara.

─îlan 33

(1) Izuzetno, notar mo┼że obavljati notarske poslove van svog slu┼żbenog sjedi┼íta ili obaviti pojedine poslove van notarske kancelarije u sjedi┼ítu ako je to propisano posebnim zakonom ili ako za to postoje opravdani razlozi u slu─Źajevima propisanim Zakonom.

(2) Protivi se ─Źasti i ugledu notara nelojalnost u poslovanju otvaranjem druge notarske kancelarije na prikriveni na─Źin (na primjer: obavljaju─çi ─Źesto i/ili redovno slu┼żbene radnje u prostorijama van notarske kancelarije, kao ┼íto su advokatske kancelarije, prostorije banke, trgova─Źki centri i sli─Źno).

─îlan 34

Notar nije ograni─Źen u pogledu ko su i odakle dolaze stranke, da li su sa slu┼żbenog sjedi┼íta notara ili slu┼żbenih sjedi┼íta drugih notara, iz zemlje ili inostranstva.

─îlan 35

Pri obavljanju slu┼żbenih radnji, a posebno kod sa─Źinjavanja pismena, notar ne smije upotrebljavati druge oznake sjedi┼íta ili telefonske brojeve koji se razlikuju od njegovog naslova i telefonskih brojeva kancelarije koji su prijavljeni nadle┼żnom organu Notarske komore.

─îlan 36

(1) Notar je du┼żan i obavezan notarsku kancelariju urediti tako da po svom izgledu i sadr┼żaju odgovara namjeni notarijata i da ga uvijek odr┼żava u takvom stanju, posve─çuju─çi naro─Źitu pa┼żnju ─Źisto─çi i interijeru.

(2) Neprimjereno je da se u radno vrijeme notarske kancelarije u notarskoj kancelariji konzumiraju alkoholna pi─ça, a posebno od strane notara.

(3) Notar ─çe nastojati da se u notarskoj kancelariji ne pu┼íi, vode─çi ra─Źuna o opasnostima izbijanja po┼żara i dr.

─îlan 37

Notar mora obezbijediti da on i osoblje zaposleno u njegovoj notarskoj kancelariji budu uvijek ─Źisti i uredni i pristojno obu─Źeni.

─îlan 38

(1) Slu┼żbena tabla kojom se ozna─Źava notarska kancelarija mora biti izra─Ĺena u skladu sa propisanim dimenzijama i istaknuta na takvom mjestu na zgradi u kojoj se nalazi notarska kancelarija, kojom ─çe gra─Ĺani biti obavije┼íteni na postojanje notarske kancelarije u toj zgradi.

(2) Tabla iz stava 1. ovog ─Źlana ne mo┼że svojim izgledom i na─Źinom pisanja teksta na istoj ukazivati na elemente reklamiranja i sl.

Obavljanje djelatnosti notara

─îlan 39

Kada postoji mogu─çnost sa─Źinjavanja notarske isprave s izvr┼ínim naslovom, notar je du┼żan i obavezan posebno upozoriti stranku na tu mogu─çnost, ako je to od interesa za stranku.

─îlan 40

U svom radu notar ─çe izbjegavati upotrebu unaprijed pripremljenih obrazaca za pojedine pravne poslove.

─îlan 41

(1) Notar ─çe sa posebnom pa┼żnjom pristupati potpisivanju notarskih isprava i stavljanju otiska slu┼żbenih pe─Źata na ispravu nakon potpisa.

(2) Notar mora voditi ra─Źuna da potpis na notarski obra─Ĺenoj ispravi bude dobro vidljiv i pe─Źat, odnosno otisak pe─Źata za suvi otisak ─Źitljiv.

(3) Kada notar sastavlja isprave, na ispravi mora biti jasno nazna─Źeno da ju je sastavio notar, na ispravi moraju biti navedeni njegovo ime i prezime, oznaka da je notar, sjedi┼íte, oznaka upisnika i redni broj iz odgovaraju─çeg upisnika.

Primjena Uredbe o odre─Ĺivanju nagrada i naknada notarima

─îlan 42

(1) Za preduzete radnje u obavljanju slu┼żbene radnje notar je du┼żan i obavezan zara─Źunati notarsku nagradu i naknadu tro┼íkova u skladu sa va┼że─çom Uredbom o odre─Ĺivanju nagrada i naknada notarima (u daljem tekstu: Uredba).

(2) Notar nije ovla┼í─çen sni┼żavati niti pove─çavati iznose nagrada ili naknada propisanih Tarifom, nezavisno od razloga kojima bi se rukovodio.

─îlan 43

(1) Notar mo┼że od stranke unaprijed, tj. u momentu preduzimanja posla, naplatiti primjereni iznos nagrade za rad i tro┼íkove postupka. Razliku do punog iznosa nagrade i tro┼íkova postupka notar ─çe naplatiti prije predaje isprave stranci.

(2) Za slu─Źaj da stranka odbije da plati nagradu za rad ili tro┼íkove postupka, notar je ovla┼í─çen da stranci ne preda notarski obra─Ĺene isprave i ostalu dokumentaciju koja prati sa─Źinjavanje notarski obra─Ĺene isprave.

─îlan 44

Notar nije vezan za dogovor me─Ĺu strankama koja ─çe od njih platiti takse, nagradu za rad notara i tro┼íkove postupka, ve─ç to mo┼że tra┼żiti od svake stranke da te tro┼íkove plate solidarno.

─îlan 45

Ako se od po─Źetka obavljanja notarskog posla pa do njegovog zavr┼íetka promijeni Uredba, notar ─çe prilikom obra─Źuna nagrade i tro┼íkova postupka primijeniti onu uredbu koja je povoljnija za stranku.

Stru─Źno usavr┼íavanje

─îlan 46

(1) Notar se brine za svoje stalno stru─Źno znanje u kom cilju ─çe nastojati da svoju stru─Źnu osposobljenost, naobrazbu i praksu uve─ça.

(2) Svojim stru─Źnim znanjem notar treba da poma┼że kolegama notarima u stru─Źnoj i radnoj naobrazbi, obra─çaju─çi posebnu pa┼żnju na osposobljavanje i stru─Źno usavr┼íavanje notarskih pomo─çnika.

─îlan 47

Notarski pomo─çnik se u svemu mora posvetiti izvr┼íavanju stru─Źne notarske prakse i ne smije se baviti aktivnostima kojima se ne smije baviti ni notar niti su spojive sa notarskom slu┼żbom.

─îlan 48

Notar je du┼żan i obavezan svog notarskog pomo─çnika obu─Źiti o pravilima notarske etike i pravilima pona┼íanja i obavezati ga na primjereno pona┼íanje u svakodnevnom ┼żivotu. Finansijsko poslovanje notarske kancelarije

─îlan 49

(1) Notar je du┼żan i obavezan svakodnevno uredno voditi svoje finansijske knjige i evidencije i finansijsko knjigovodstvo, tako da se svakog momenta mo┼że ostvariti uvid u poslovne knjige i ostalu dokumentaciju.

(2) Notar je du┼żan poslovanje svoje kancelarije uskladiti sa propisima kojima se ure─Ĺuje materijalno i finansijsko poslovanje.

(3) Notar je du┼żan i obavezan uredno pla─çati sve obaveze koje ima prema tre─çim licima, a posebno doprinose prema Notarskoj komori, regrese na ime premije osiguranja od profesionalne notarske djelatnosti i dr.

─îlan 50

Notar ne smije sredstva ostvarena poslovanjem svoje notarske kancelarije ili li─Źna sredstva mije┼íati sa sredstvima primljenim u depozit stranaka.

V - ODNOS PREMA NOTARSKOJ KOMORI

─îlan 51

(1) Notar je du┼żan da potpuno i na vrijeme ispunjava svoje obaveze prema Notarskoj komori, te po┼ítovati, ─Źuvati i podizati ugled i doprinositi njenom radu.

(2) Notar je du┼żan obavijestiti Notarsku komoru o problemima od op┼íte va┼żnosti za slu┼żbu, naro─Źito o odnosima sa javnim organima, suzdr┼żavaju─çi se od preduzimanja li─Źnih inicijativa do dono┼íenja odluke Notarske komore.

(3) Notar je du┼żan prisustvovati sjednicama organa Notarske komore i stru─Źnim usavr┼íavanjima koja organizuje Notarska komora, te svojim aktivnim u─Źe┼í─çem doprinositi ┼íto uspje┼ínijem radu.

(4) Izbor notara u bilo koji organ Notarske komore je ─Źast za svakog notara, koje mo┼że podnijeti zahtjev za razrje┼íenje jedino ako mu zdravstveno stanje ne dopu┼íta rad u organima.

(5) Notar je du┼żan da uva┼żava stavove organa Notarske komore, a ako je druga─Źijeg mi┼íljenja, eti─Źki je da o tome obrazlo┼żeno obavijesti Notarsku komoru radi eventualnog unapre─Ĺenja zajedni─Źkih stavova.

VI - POVREDE KODEKSA

─îlan 52

(1) Notar je obavezan postupati prema odredbama ovog kodeksa.

(2) Svako ima pravo podnijeti zahtjev za davanje mi┼íljenja o tome da li je pona┼íanjem, radnjom ili propustom notara povrije─Ĺen Kodeks.

(3) Zahtjev iz stava 2. ovog ─Źlana mogu─çe je podnijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana saznanja da je svojim pona┼íanjem, radnjom ili propustom notar povrijedio ovaj kodeks, a najkasnije u roku od 6 (┼íest) mjeseci od dana u─Źinjene povrede ovog kodeksa.

(4) Zahtjev iz prethodnog stava podnosi se predsjedniku Komisije za unapre─Ĺenje notarske etike (u daljem tekstu Komisija), o ─Źemu predsjednik upoznaje ostale ─Źlanove Komisije.

(5) Komisija je du┼żna pozvati lice na koje se zahtjev odnosi da se pismeno izjasni o zahtjevu u roku ne kra─çem od 15 dana. U pozivu za izja┼ínjenje lice na koje se odnosi zahtjev tako─Ĺe se poziva da se izjasni da li tra┼żi da se usmeno izjasni pred Komisijom te da li tra┼żi suo─Źavanje sa podnosiocem zahtjeva. Ukoliko se zahtjev za usmeno izja┼ínjenje ili suo─Źavanje ne dostavi u ostavljenom roku, Komisija ─çe mi┼íljenje donijeti na osnovu podataka kojima raspola┼że u trenutku dono┼íenja mi┼íljenja. Ukoliko se podnosilac zahtjeva neopravdano ne odazove na tra┼żeno suo─Źavanje, zahtjev se smatra povu─Źenim, na ┼íta treba podnosioca zahtjeva u pozivu upozoriti.

(6) Komisija u svom mi┼íljenju utvr─Ĺuje postoji li ili ne postoji u konkretnom slu─Źaju povreda Kodeksa. Svoje mi┼íljenje Komisija je du┼żna donijeti najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema zahtjeva od strane predsjednika Komisije.

(7) Na mi┼íljenje Komisije nezadovoljna strana mo┼że podnijeti prigovor Upravnom odboru u roku od 8 (osam) dana od dana prijema mi┼íljenja.

(8) O prigovoru Upravni odbor donosi odluku u roku od 60 dana od dana prijema prigovora.

(9) Radi preventivnog djelovanja, Komisija mo┼że mi┼íljenje dostaviti svim notarima u elektronskom obliku bez navo─Ĺenja podataka o notaru.

(10) Za u─Źestalo kr┼íenje Kodeksa i nastavljanje sa neeti─Źnim pona┼íanjem i nakon prijema mi┼íljenja Komisije ili mi┼íljenja Upravnog odbora po prigovoru Komisija ili Upravni odbor protiv notara mogu podnijeti inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka.

VII - OSTALE ODREDBE

─îlan 53

Tuma─Źenje odredaba ovog kodeksa notarske etike daje Skup┼ítina Notarske komore po pismenom zahtjevu notara ili organa Notarske komore.

─îlan 54

Stupanjem na snagu ovog kodeksa prestaje da va┼żi Kodeks notarske etike, broj: 423/09, od 25.5.2009. godine.

─îlan 55

Ovaj kodeks notarske etike stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija