Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Odluka Ustavnog suda BiH AP 1634 / 18

 

Odluka Ustavnog suda BiH AP 1634 / 18

Vrsta odluke/rješenja Odluka o meritumu
Objavljeno u
Klju─Źne rije─Źi 6.1.1.4. - Upravni postupak
Upravni spor
Uknji┼żba
Nekretnina
Javna vlast
Dr┼żavno vlasni┼ítvo
6.1.17. - pravi─Źno su─Ĺenje-primjena zakona i utvr─Ĺivanje ─Źinjenica (proizvoljnost)
6.1.6. - pravi─Źno su─Ĺenje - jednakost strana u postupku
Povrede ─îlan 6 EK i II/3.e) Ustava BiH
Nema povrede
Osporeni akt Presuda Okru┼żnog suda u Doboju broj 13 0 U 004408 17 U od 13. juna 2017. godine

 

Zaklju─Źak

Ustavni sud zaklju─Źuje da je prekre┼íeno pravo na pravi─Źno su─Ĺenje kada je redovni sud arbitrarno tuma─Źio relevantne odredbe Zakona o zemlji┼ínim knjigama i zaklju─Źio da u pogledu zahtjeva apelantice za upis promjene prava vlasni┼ítva u zemlji┼íno knji┼żnim ulo┼ícima br. 406 i 391 k.o. SP Ora┼íje-Podru─Źna jedinica Doboj ne postoji identi─Źnost podataka iz zemlji┼íne knjige i zahtjeva koji je apelantica podnijela organu uprave. Tako─Ĺer, prekr┼íeno je pravo apelantice na ravnopravnost stranaka pred sudom kada apelantica nije imala jednak procesno pravni tretman sa umje┼ía─Źem u postupku budu─çi da kao suprotna strana nije bila obavije┼ítena o njegovom u─Źe┼í─çu i dostavljenim odgovorom na tu┼żbu.


ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Usvaja se apelacija Bosne i Hercegovine.

Utvr─Ĺuje se povreda prava iz ─Źlana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine.

Ukida se Presuda Okru┼żnog suda u Doboju broj 13 0 U 004408 17 U od 13. juna 2017. godine.

Predmet se vra─ça Okru┼żnom sudu u Doboju, koji je du┼żan da po hitnom postupku donese novu odluku, u skladu sa ─Źlanom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine.

Nala┼że se Okru┼żnom sudu u Doboju da, u skladu s ─Źlanom 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciljem izvr┼íenja ove odluke.

 

OBRAZLO┼ŻENJE

I. Uvod

1. Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: apelantica), koju zastupa Pravobranila┼ítvo Bosne i Hercegovine, podnijela je 9. marta 2018. godine, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) apelaciju protiv rje┼íenja Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj 13 0 U 004408 17 Uvp od 7. decembra 2017. godine i obavijestila Ustavni sud da je tom odlukom Vrhovnog suda odba─Źen zahtjev za vanredno preipsitivanje sudske odluke koji je podnijela protiv presude Okru┼żnog suda u Doboju (u daljnjem tekstu: Okru┼żni sud) broj 13 0 U 004408 17 U od 13. juna 2017. godine. Predmet je registriran pod brojem AP 1634/18.

2. Prethodno je Ustavni sud Odlukom broj AP 3624/17 od 11. oktobra 2017. godine (dostupna na internet-stranici Ustavnog suda BiH) odbacio kao preuranjenu apelaciju apelantice registriranu kao AP-3624/17, podnesenu protiv navedene presude Okru┼żnog suda budu─çi da u vrijeme podno┼íenja te apelacije nije bio okon─Źan postupak po zahtjevu za vanredno preispotivanje sudske odluke. U obrazlo┼żenju odluke Ustavni sud je naveo da je apelacija preuranjena, jer je

podnesena prije nego ┼íto je donesena odluka Vrhovnog suda o izjavljeno zahtjevu za vanredno preipsitivanje sudske odluke, te da nakon njenog dono┼íenja, nezavisno od vrste te odluke, apelantica ima mogu─çnost da ponovo podnese apelaciju u kojoj je, u smislu ─Źlana 19. stav 3. Pravila Ustavnog suda (┬źSlu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine┬╗ br. 60/05, 64/08 i 51/09), du┼żna da na propisanom obrascu apelacije pod ta─Źkom 8a) ostale odluke navede i ovu odluku Ustavnog suda.

II. Postupak pred Ustavnim sudom

3. Na osnovu ─Źlana 23. Pravila Ustavnog suda od Okru┼żnog suda, Republi─Źke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka (u daljnjem tekstu: Republi─Źka uprava) i Republi─Źke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka Podru─Źne jedinice Doboj (u daljnjem tekstu: Podru─Źna jedinica Doboj) zatra┼żeno je 6. augusta 2019. godine da dostave odgovore na apelaciju.

4. Okru┼żni sud, Republi─Źka uprava i Podru─Źna jedinica Doboj su dostavili odgovore na apelaciju u periodu od 16. do 28. augusta 2019. godine.

III. ─îinjeni─Źno stanje

5. ─îinjenice predmeta koje proizlaze iz navoda apelantice i dokumenata predo─Źenih Ustavnom sudu mogu da se sumiraju na sljede─çi na─Źin.

6. Rje┼íenjem Podru─Źne jedinice Doboj broj 21.20/714-1-1280/16 od 25. oktobra 2016. godine odbijen je zahtjev apelantice za upis promjene prava u zemlji┼íno knji┼żnom ulo┼íku br. 406 i 391 k.o. SP Ora┼íje, zatim u zemlji┼íno knji┼żnom ulo┼íku br. 25 i 491 k.o. Miljkovac u korist Bosne i Hercegovine i u posjedovnom listu broj 687 k.o. Doboj u korist Bosne i Hercegovine ÔÇôMinistarstvo odbrane (stav I izreke). Istim rje┼íenjem odre─Ĺen je upis zabilje┼żbe odbijenog zahtjeva u B listu zemlji┼íno knji┼żnog ulo┼íka br. 406 i 391 k.o. SP Ora┼íje i u zemlji┼íno knji┼żnom ulo┼íku br. 25 i 491
k.o. Miljkovac (stav II izreke).

7. U obrazlo┼żenju rje┼íenja je navedeno da je apelantica 24. oktobra 2016. godine podnijela zahtjev Podru─Źnoj jedinici Doboj kojim je tra┼żila upis promjene prava vlasni┼ítva na predmetnim nekretninama u korist dr┼żave BiH sa dijelom 1/1. Dalje je navedeno da je apelantica kao pravni osnov svog zahtjeva navela Zakon o odbrani BiH, Sporazum o pitanjima sukcesije (Aneks A), Odluku Predsjedni┼ítva BiH o veli─Źini, strukturi i lokacijama Oru┼żanih snaga BiH broj 01-011-1110- 6/06 od 7. jula 2006. godine, kao i izmjene i dopune navedene odluke od 18. aprila 2012. godine, te odluku Ustavnog suda broj U-1/11 od 13. jula 2012. godine. Dalje je istaknuto da je Podru─Źna jedinica Doboj ispituju─çi osnovanost predmetnog zahtjeva koji se odnosi na promjenu, odnosno upis prava vlasni┼ítva u korist dr┼żave BiH, na nepokretnostima upisanim u pomenutim zemlji┼ínoknji┼żnim

ulo┼ícima i posjedovnom listu, izvr┼íila provjeru podataka. Tako je Podru─Źna jedinica Doboj izvr┼íila uvid u prilo┼żenu dokumentaciju, radi utvr─Ĺenja da li su dokumenti identi─Źni sa stanjem u zemlji┼ínoj knjizi i da li postoji odobrenje iz ─Źlana 41. stav 1. Zakona o zemlji┼ínim knjigama Republike Srpske. U postupku je utvr─Ĺeno da je u zemlji┼ínoknji┼żnom ulo┼íku broj 406 k.o. SP Ora┼íje upisana katastarska ─Źestica broj 95/1 oranica Seli┼íte, povr┼íine 13590 kvadratnih metara kao dru┼ítveno/dr┼żavno vlasni┼ítvo sa upisanim organom upravljanja u korist Dr┼żavnog sekretarijata za poslove narodne odbrane FNRJ Beograd. Dalje je utvr─Ĺeno da je u zemlji┼ínoknji┼żnom ulo┼íku broj
391 k.o. SP Ora┼íje upisana katastarska ─Źestica broj 82/1 oranica u Ora┼íju, povr┼íine 10450 kvadratnih metara kao dru┼ítveno/dr┼żavno vlasni┼ítvo sa upisanim organom upravljanja u korist Dr┼żavnog sekretarijata za poslove narodne odbrane FNRJ. U zemlji┼ínoknji┼żnom ulo┼íku broj 25 k.o. Miljkovac upisane su nepokretnosti preciziranih katastarskih oznaka (k.─Ź. br.132, 133/1,134, 135/1) kao su-svojina fizi─Źkih lica, a u zemlji┼ínoknji┼żnom ulo┼íku broj 491 k.o. Miljkovac, na nekretninama preciziranih katastarskih oznaka (k.─Ź. br. 133/2 i 133/4), upisano je vlasni┼ítvo fizi─Źkog lica sa dijelom 1/1. U posjedovnom listu broj 687 k.o. Doboj upisano je vi┼íe nepokretnosti kao posjed Ministarstva odbrane RS. Imaju─çi u vidu navedeno, Podru─Źna jedinica Doboj je zaklju─Źila da predmetne nekretnine, niti u jednom od dokumenata koje je apelantica podnijela, nisu ozna─Źene prema podacima iz zemlji┼íne knjige, kao niti prema podacima premjera i katastra zemlji┼íta. S obzirom da u prilo┼żenoj dokumentaciji predmetne nepokretnosti nisu ozna─Źene prema podacima iz zemlji┼íne knjige niti prema podacima u Katastarskom operatu, kao i da su u zemlji┼ínoknji┼żnom ulo┼íku br. 25 i 491 k.o. Miljkovac upisana fizi─Źka lica, Podru─Źna jedinica je smatrala da utvr─Ĺene ─Źinjenice predstavljaju smetnje koje spre─Źavaju upis promjene prava vlasni┼ítva i posjeda u korist apelantice, te da prilo┼żena dokumentacija stoga ne predstavlja valjan pravni osnov za promjenu prava vlasni┼ítva i posjeda na predmetnim nepokretnostima. Podru─Źna jedinica se pozvala na odredbe ─Źlana 41. stav 1., zatim na ─Źlan 42., i ─Źlan 43. stav 2. ta─Źka 4. Zakona o zemlji┼ínim knjigama Republike Srpske i ─Źlan 69. Pravilnika za odr┼żavanje premjera i katastra zemlji┼íta kada je odbila zahtjev apelantice.

8. Rje┼íenjem Republi─Źke uprave broj 21.05/714-5535/16 od 10. januara 2017. godine odbijena je kao neosnovana ┼żalba apelantice podnesena protiv navedenog rje┼íenja Podru─Źne jedinice Doboj. U obrazlo┼żenju rje┼íenja Republi─Źka uprava je navela da je i sama uvidom u dostavljenu dokumentaciju uz podneseni zahtjev kao i zemlji┼íno-knji┼żne ulo┼íke utvrdila, da predmetna dokumentacija, odnosno isprave na kojima apelantica temelji svoj zahtjev ne sadr┼że podatke koji su identi─Źni sa stanjem u zemlji┼ínoj knjizi niti u Katastarskom operatu. Tako─Ĺer, predmetna dokumentacija ne sadr┼żi odobrenje iz ─Źlana 41. stav 1. Zakona o zemlji┼ínim knjigama RS, odnosno

ne sadr┼żi saglasnost lica koje je u vrijeme podno┼íenja zahtjeva upisano u zemlji┼ínu knjigu sa pravom koje bi se trebalo brisati, te da uz zahtjev nije dostavljen dokaz da je navedeno odobrenje zamijenjeno sudskom odlukom ili sudskim poravnanjem kako je to propisano stavom 3. ─Źlana 41. Zakona o zemlji┼ínim knjigama RS. Imaju─çi u vidu takvo utvr─Ĺeno ─Źinjeni─Źno stanje, Republi─Źka uprava je zaklju─Źila da prvostepeni organ navedeni zahtjev apelantice nije ni mogao usvojiti, te je shodno ─Źlanu 225. stav 1. Zakona o op┼ítem upravnom postupku (u daljnjem tekstu: ZOUP) odlu─Źila kao u izreci pobijanog rje┼íenja.

9. Apelantica je protiv navedenog rje┼íenja Republi─Źke uprave pokrenula upravni spor. Okru┼żni sud je tu┼żbu apelantice dostavio na odgovor tu┼żenoj Republi─Źkoj upravi i zainteresovanom licu Republici Srpskoj. Odlu─Źuju─çi o tu┼żbi Okru┼żni sud je presudom broj 13 0 U 004408 17 U od 13. juna 2017. godine tu┼żbu apelantice odbio. U obrazlo┼żenju presude je navedeno da je apelantica blagovremenom tu┼żbom pokrenula upravni spor i osporila zakonitost predmetnog upravnog akta iz razloga propisanih ─Źlanom 10. ta─Ź. 1., 2. i 4. Zakona o upravnim sporovima (u daljnjem tekstu: ZUS). Izme─Ĺu ostalog apelantica je navela da u konkretnom slu─Źaju povodom njenog zahtjeva za upis promjene vlasnika na predmetnim nekretninama prvostepeni upravni organ je utvrdio da apelantica, kao podnosilac zahtjeva, nije podnijela validnu dokumentaciju za upis promjene, a da je tu┼żena gotovo na identi─Źan na─Źin prihvatila sve navode iz rje┼íenja prvostepenog organa koje apelantica smatra ni┼ítavim i nezakonitim. Apelantica je predlo┼żila da se tu┼żba uva┼żi i poni┼íti osporeno rje┼íenje tu┼żene, kao i prvostepeno rje┼íenje, te da Sud donese presudu koja ─çe ih zamijeniti u korist upisa apelantice na predmetnim nekretninama kao vlasnika, a njenog organa (Ministarstvo odbrane) kao posjednika. U pogledu zahtjeva za upis u zemlji┼ínoknji┼żnim ulo┼ícima br. 25 i 491 k.o. Miljkovac, gdje je o─Źigledno da postoje upisana prava vlasni┼ítva fizi─Źkih lica apelantica je predlo┼żila da se osporeno rje┼íenje tu┼żene tako─Ĺe poni┼íti i vrati prvostepenom organu sa uputom da u skladu sa ZOUP-om provede postupak u kojem ─çe pozvati apelanticu da dopuni ili izmijeni tehni─Źko-geodetske podatke o nekretninama, pa i putem neposrednog uvi─Ĺaja uz u─Źe┼í─çe vje┼ítaka radi utvr─Ĺivanja ta─Źnih katastarskih brojeva i obuhvata parcela.

10. U obrazlo┼żenju odluke dalje je navedeno da je zainteresovano lice Republika Srpska, putem zakonskog zastupnika, u odgovoru na tu┼żbu navela da u cijelosti osporava pravni osnov tu┼żbe i tu┼żbenog zahtjeva i predlo┼żila da Sud tu┼żbu odbije, budu─çi da je pobijano rje┼íenje doneseno na osnovu pravilno utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źnog stanja uz pravilnu primjenu materijalnog prava.

11. Okru┼żni sud je utvrdio da iz stanja spisa proizilazi da su u postupku koji je pokrenut zahtjevom apelantice, a koji je prethodio dono┼íenju pobijanog akta tu┼żene, uzete u obzir utvr─Ĺene odlu─Źne ─Źinjenice, da u dokumentaciji koju je apelantica prilo┼żila uz zahtjev, predmetne nepokretnosti nisu

ozna─Źene prema podacima iz zemlji┼íne knjige niti prema podacima u Katastarskom operatu, kao i da su u zemlji┼ínoknji┼żnim ulo┼ícima br. 25 i 491 k.o. Miljkovac upisana fizi─Źka lica na osnovu rje┼íenja o naslje─Ĺivanju, te ugovora o prodaji nekretnina sastavljenog kod notara. Tako─Ĺer, je navedeno da je u posjedovnom listu broj 687 k.o. Doboj upisan kao posjednik Ministarstvo odbrane Republike Srpske. Utvr─Ĺeno je da prilo┼żena dokumentacija ne zadovoljava zakonom propisane uvjete, shodno ─Źlanu 41. st. 1, 3. i 4. Zakona o zemlji┼ínim knjigama RS, a sve u vezi sa ─Źlanom 198. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, ┼íto apelantica ni u tu┼żbi druga─Źije ne tvrdi niti dokazuje. Okru┼żni sud je smatrao da je tu┼żena pravilno zaklju─Źila da apelantica nije dokazala da postoje zakonom propisani uslovi za provo─Ĺenje upisa promjene vlasnika, a slijedom toga ni za promjenu korisnika u katastarskom operatu u pravcu da se predmetne nekretnine upi┼íu na apelanticu sa dijelom 1/1.

12. Okru┼żni sud je, tako─Ĺer, utvrdio da su neosnovani navodi tu┼żbe da je pobijani akt tu┼żene donesen uz povrede postupka, budu─çi da se relevantno ─Źinjeni─Źno stanje moglo utvrditi i upravna stvar rije┼íiti na osnovu slu┼żbenih podataka kojima prvostepeni organ tu┼żenog i tu┼żena raspola┼że i dokaza koje je apelantica podnijela. Kako se u predmetnom postupku odlu─Źne ─Źinjenice utvr─Ĺuju prvenstveno na osnovu pismenih dokaza, to po ocjeni Suda prijedlog apelantice za izvo─Ĺenje uvi─Ĺaja i vje┼íta─Źenja na predmetnim nekretninama u k.o. Miljkovac gdje je uknji┼żeno pravo suvlasni┼ítva odnosno vlasni┼ítva fizi─Źkih lica, to jeste ne radi se o nekretnini u posjedu javne vlasti, nije mogao biti od uticaja na druga─Źije rje┼íenje konkretne upravne stvari. Dalje je istaknuto da je Zakonom o premjeru i katastru RS propisano da je za odlu─Źivanje o osnovanosti upisa mjerodavno stanje katastra u trenutku kada je zahtjev za upis primljen (─Źlanu 132. stav 1.), da u postupku upisa u katastar nepokretnosti organ Uprave odlu─Źuje na osnovu isprava podobnih za upis i na osnovu upisanog stanja u katastar nepokretnosti (─Źlan 59.), zatim da je isprava na osnovu koje se vr┼íi upis za konkretnu nekretninu odluka suda, sudsko poravnanje, odluka nadle┼żnog organa ili poravnanje zaklju─Źeno pred nadle┼żnim organom i notarska isprava (─Źlan 105. stav 1.). Okru┼żni sud je tako─Ĺer, naveo da je imao u vidu i odluku Ustavnog suda broj U-1/11 od 13. jula 2012. godine. Istakao je da je u Odluci navedeno da je „Ustavni sud svjestan ─Źinjenice da je ovo pitanje dr┼żava poku┼íala rije┼íiti Odlukom Vije─ça ministara BiH iz decembra 2004. godine o formiranju komisije za dr┼żavnu imovinu, koja bi trebala izraditi kriterije za utvr─Ĺivanje pitanja koja imovina je u vlasni┼ítvu dr┼żave, koja u vlasni┼ítvu entiteta i Br─Źko Distrikta. te koja je trebala pripremiti put ka zakonodavstvu na dr┼żavnom i ni┼żem administrativno-teritorijalnom nivou o pravima vlasni┼ítva, upravljanja i u drugim pitanjima povezanim s dr┼żavnom imovinomÔÇŽMe─Ĺutim, ovo pitanje nije rije┼íeno, ne od dana formiranja navedene Komisije, ve─ç jo┼í od dana stupanja na snagu Ustava BiH, tj. 14. decembra

1995. godine. Stoga, postoji istinska nu┼żnost, a i pozitivna obaveza da BiH ovo pitanje rije┼íi ┼íto je prije mogu─çe" (ta─Ź. 83. i 84. Odluke Ustavnog suda broj U-l/11). Navedeno kako je smatrao Okru┼żni sud jasno ukazuje da prema toj odluci tek predstoji izrada kriterija za utvr─Ĺivanje pitanja koja imovina je u vlasni┼ítvu dr┼żave, a koja u vlasni┼ítvu entiteta i da je za to potreban dogovor entiteta i dr┼żave BiH, obzirom da se radi o nekretninama koje se nalaze na teritoriji entiteta RS i slijedom toga smanjivanju procenta teritorije entiteta u korist dr┼żave BiH.

13. Imaju─çi u vidu sve navedeno, Okru┼żni sud je smatrao da je tu┼żena pravilno postupila shodno odredbi ─Źlana 225. stav 1. ZOUP-a kada je pobijanim rje┼íenjem odbila ┼żalbu apelantice, kao neosnovanu, budu─çi da je imala upori┼íte u provedenim dokazima i utvr─Ĺenim odlu─Źnim ─Źinjenicama, kako je to detaljno navedeno u pobijanom aktu tu┼żene, te u propisima koji reguli┼íu konkretnu oblast i da je dala jasne razloge koje kao pravilne prihvata i taj sud. Sud se pozvao na ─Źlan 29. stav 1. ZUS-a, prema kojem sud rje┼íava spor, po pravilu na podlozi ─Źinjenica koje su utvr─Ĺene u upravnom postupku, te je zaklju─Źio da u konkretnom slu─Źaju nije bilo potrebe da sud utvr─Ĺuje ─Źinjeni─Źno stanje na raspravi, niti da upravnu stvar rje┼íava u sporu pune jurisdikcije. Zaklju─Źeno je da u konkretnom slu─Źaju ne postoje razlozi zbog kojih se po odredbi ─Źlana 10. ZUS-a mo┼że pobijati predmetni upravni akt, te je valjalo na osnovu ─Źlana 31. st. 1. i 2. istog zakona odbiti tu┼żbu apelantice kao neosnovanu.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije

14. Apelantica smatra da joj je osporenim odlukama povrije─Ĺeno pravo na pravi─Źno su─Ĺenje iz ─Źlana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ─Źlana 6. stav 1. Evropske konvencije za za┼ítitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija) i pravo na imovinu iz ─Źlana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i ─Źlana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.

15. Apelantica isti─Źe da je u podnesenom zahtjevu za upis promjene vlasnika na predmetnoj imovini navela da je postupak pokrenut na zahtjev Ministarstva odbrane BiH za uknji┼żbu perspektivne nepokretne vojne imovine cijene─çi pismo podr┼íke OHR od 11. februara 2015. godine i stavove iz odluke Ustavnog suda broj U-1/11 od 13. jula 2012. godine. Dalje je istakla da je kao pravni osnov uknji┼żbe naveden Zakon o odbrani BiH, Sporazum o pitanjima sukcesije Aneks A, Ustav BiH i to ─Źlan I/1. i Odluka o veli─Źini, strukturi i lokacijama Oru┼żanih snaga BiH Predsjedni┼ítva BiH iz 2006. godine sa izmjenam i dopunama iz 2012. godine. Apelantica je navela da je u zahtjevu za uknji┼żbu istakla da su predmetne nekretnine koje su vojnoperspektivna imovina, obuhva─çene pomenutom Odlukom Predsjedni┼ítva BiH iz 2012. godine gdje se nalaze pod rednim brojem 8.5. pod nazivom

Artiljerijski bataljon, lokacija: kasarna „Vojvoda Radomir Putnik", Op─çina Doboj, u poglavlju 4. te Odluke. Predmetne nekretnine su dio dr┼żavne imovine koja se izuzima od privremene zabrane raspolaganja i koja ─çe i dalje slu┼żiti za potrebe odbrane u skladu s ─Źl. 71-74. Zakona o odbrani.

16. Apelantica isti─Źe da je u kona─Źnici zahtjev preciziran tako ┼íto je zatra┼żeno da se donese rje┼íenje kojim se zahtjev usvaja i dozvoljava upis promjena i to na nekretninama upisanim u zk.ul.br. 406 i 391 k.o. SP Ora┼íje -Podru─Źne jedinice Doboj i to da se nekretnina upisana u „A“ popisnom listu pod rednim brojem 96/1 iz zk. ul. 406 k.o. Ora┼íje i pod brojem 82/1, iz zk. ul. 391 k.o. SP Ora┼íje- Podru─Źne jedinice Doboj u „B“ vlasni─Źkom listu upi┼íu - uknji┼że kao pravo vlasni┼ítva u korist Dr┼żave Bosne i Hercegovine sa 1/1, umjesto dosada┼ínjeg organa upravljanja Ministarstva narodne odbrane -Vojna po┼íta 1089-7 Beograd. Tako─Ĺe je ztare┼żeno da se u posjedovnom listu broj 687/4 Podru─Źne jedinice Doboj upi┼íe Bosna i Hercegovina ÔÇôMinistarstvo odbrane kao posjednik, a bri┼íe
„Ministarstvo obrane Republike Srpske“.

17. Apelantica je istakla da se u tu┼żbi posebno pozvala na me─Ĺunarodni ugovor -Sporazum o pitanjima sucesije -Anex A, kao osnov sticanja vlasni─Źkih prava na imovini SSNO SFRJ, prema kojem je u korist BiH i Ministarstva obrane BiH trebalo upisati vlasni─Źka prava uz brisanje nepostoje─çih pravnih osoba SSNO SFRJ i Ministarstva obrane RS, shodno na─Źelu pravne sigurnosti i povjerenja u zemlji┼íne knjige.

18. Dalje je navela da je Okru┼żni sud dopustio mije┼íanje Republike Srpske kao zainteresovane stranke u predmetnom upravnom sporu, a da o tom zahtjevu nije obavjestio apelanticu, niti joj je dostavio podnesak umje┼ía─Źa. Smatra da je time u postupak protivno odredbama ZUS RS i Zakona o parni─Źnom postupku (u daljnjem tekstu: ZPP) koji se primjenjuje u upravnom sporu u dijelu koji nije regulisan odredbama ZUS RS, uklju─Źena Republika Srpska o ─Źijem je u─Źe┼í─çu apelantica obavje┼ítena tek po primitku presude iz ─Źega slijedi da stanke pred sudom nisu imale jednak i ravnopravan tretman (equality of arms). Apelantica dalje isti─Źe da su razlozi za dono┼íenje presude Okru┼żnog suda identi─Źni razlozima koje navode i upravni organi, ali da se Sud poziva i na sopstveno tuma─Źenje Odluke Ustavnog suda u predmetu U-l/11, ta─Ź. 83. i 84. Naime, Okru┼żni sud pravo na imovinu BiH i njenu uknji┼żbu na tog titulara, svodi na pozitivne obaveze dr┼żave, a koje se po mi┼íljenju Suda sastoje u izradi kriterija za raspodjelu dr┼żavne imovine i koja tek predstoji, a za ┼íto je potreban dogovor dr┼żave i entiteta obzirom da se radi o nekretninama na teritoriji entiteta RS i slijedom toga smanjivanju procenta teritorije entiteta u korist dr┼żave BiH. Pri tome kako apelantica smatra Okru┼żni sud u osporenoj odluci svjesno zanemaruje sve ostale ta─Źke pomenute odluke Ustavnog suda, posebno ta─Źku 80. koja govori da je titular cjelokupne imovine koja spada pod Zakon o zabrani raspolaganja dr┼żavnom imovinom zapravo dr┼żava BiH. Ta─Źkama na koje se

osporena presuda poziva zapravo odre─Ĺuju se budu─çi pravci raspodjele imovine shodno nadle┼żnostima entiteta po Ustavu BiH, ali regulator te raspodjele ostaje dr┼żava BiH. Dalje je navaela da joj nije omogu─çeno ni su─Ĺenje pred nepristrasnim i nezavisnim sudom u postupku pred organima uprave, a ni poslije toga pred sudom koji je trebao da preispita zakonitost postupanja organa Republike Srpske povodom pokrenutog upravnog postupka radi uknji┼żbe nekretnina. Naime, stavovi koje je u obrazlo┼żenju presude iskazao Okru┼żni sud na str. 3. i 4. presude, podudarni su sa stavovima Narodne skup┼ítine RS i Republi─Źke uprave iskazanim detaljno u ta─Ź. 23. i 24. Odluke Ustavnog suda broj U-l/11. Iako su ovi stavovi odba─Źeni u pomenutoj odluci koja je obavezuju─ça i za Okru┼żni sud kao dio nezavisnog sudstva u Bosni i Hercegovini (a potvr─Ĺeni su i u predmetu AP- 548/17 od 6. jula 2017.), redovni je sud nastavio da zagovara iste politti─Źke stavove zakonodavne i izvr┼íne vlasti RS kao umje┼ía─Źa, odnosno strane kojoj pripada tu┼żeni organ te se u potpunosti stavio na stranu jedne strane u postupku, naime Republike Srpske.

19. Apelantica je istakla da joj je povrije─Ĺeno pravo na imovinu zbog odbijanja da se izvr┼íi uknji┼żba vlasni┼ítva na nekretninama za koje posjeduje zakoniti osnov i koje dr┼żi u fakti─Źkom posjedu. Uknji┼żba imovinskih prava na nekretninama u korist zakonitog sticaoca, odnosno titulara koji posjeduje iustus titulus shodno zakonima koji reguli┼íu stvarna prava u oba entiteta neizostavan je dio sticanja nepokretnosti u vlasni┼ítvo kao modus aquirendi. Iako je BiH univerzalni sukcesor SFRJ u pogledu imovine biv┼íeg SSNO, a prema Anex-u A Sporazuma o pitanjima sukcesije i pripada joj pravo vlasni┼ítva na istoj od progla┼íenja nezavisnosti 1992. godine, te kod ─Źinjenice disolucije i gubitka me─Ĺunarodno pravnog subjektiviteta na strani prethodnika SFRJ, pomenuta imovina u zemlji┼ínim knjigama u RS vodi se kao imovina SFRJ, a u posjed nepostoje─çeg Ministarstva obrane RS ista je imovina prenesena i upisana nakon 1992. godine. Zatim, dio nepokretne imovine za koji se tra┼żi uknji┼żba u fakti─Źkom je posjedu apelanta, izuzeta je od zakonske zabrane raspolaganja lex specialis propisom OHR i definisana Odlukom Predsjedni┼ítva BiH, ┼íto je dostatna dokumentacija i pravni osnov za uknji┼żbu. Apelantica isti─Źe da i pored postojanja i ispunjenja svih zakonskih uslova, organi uprave i redovni sud su odbili izvr┼íiti uknji┼żbu po podnesenom zahtjevu apelantice. Kao razloge pomenuti organi i sud navode nedostatnu dokumentaciju i nepostojanje zakonskih uslova za upis, uz argumentaciju da bi time do┼ílo do umanjenja teritorije RS i da se mora sa─Źekati navodni sporazum entiteta i dr┼żave. Po mi┼íljenju apelantice ovakvo postupanje organa uprave potvr─Ĺeno od nadle┼żnog suda RS ima karakteristike onemogu─çavanja odnosno spre─Źavanja pristupa imovini na koju apelantica pola┼że zakonsko pravo.

b) Odgovor na apelaciju

20. Okru┼żni sud je u odgovoru na apelaciju istakao da je u obrazlo┼żenju odluke tog suda dao razloge zbog ─Źega je tu┼żba apelantice odbijena. Smatra da odlukom tog suda nisu povrije─Ĺena prava apelanatice na koja se pozvala u apelaciji. Predlo┼żeno je da se apelacija odbije kao neosnovana.

21. Repbli─Źka uprava je navela da je u postupku pred tim upravnim organom postupljeno pravilno i zakonito te da je rje┼íenje doneseno u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Predlo┼żeno je da se apelacija odbije kao neosnovana.

22. Podru─Źna jedinica je u odgovoru na apelaciju istakla da u cijelosti ostaje kod navoda datih u obrazlo┼żenju svog rje┼ínja. Predlo┼żila je da se apelacija odbije kao neosnovana jer nije bilo kr┼íenja prava na koja se apelantica pozvala.

V. Relevantni propisi

23. U Zakonu o zemlji┼ínim knjigama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br.

67/03, 46/04, 109/05, 119/08, 60/11 - Z.O. i 6/12 - Z.O.) relevantne odredbe glase:

─îlan 41. Zainteresovana lica
1. Upis u zemlji┼ínu knjigu je dozvoljen samo uz saglasnost lica koje je u vrijeme podno┼íenja zahtjeva upisano u zemlji┼ínu knjigu kao nosilac prava vlasni┼ítva ili nekog drugog stvarnog prava koje se prenosi, mijenja, ograni─Źava ili bri┼íe.

2. Odobrenje prema stavu 1. ovog ─Źlana mora biti notarski ovjereno, osim ako se za ugovor na osnovu kojeg se vr┼íi promjena prava zahtjeva notarska obrada.

3. Odobrenje iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że biti zamijenjeno sudskom odlukom ili sudskim poravnanjem.

4. Za ispravku zemlji┼íne knjige nije potrebno odobrenje iz stava 1. ovog ─Źlana, ako se doka┼że neta─Źnost. Ovo posebno va┼żi za upis ili brisanje ograni─Źenja raspolaganja.

─îlan 42. Provjera zahtjeva za upis
Kod provjere zahtjeva za upis nadle┼żni zemlji┼ínoknji┼żni referent ispituje:

1. da li su podneseni potrebni dokumenti u propisanoj formi,

2. da li su dokumenti identi─Źni sa stanjem u zemlji┼ínoj knjizi,

3. da li postoji odobrenje iz ─Źlana 41. stav 1. ovog zakona.

─îlan 43. Odlu─Źivanje o upisu
1. Nakon provjere zahtjeva za upis, zemlji┼ínoknji┼żni referent donosi rje┼íenje da li ─çe zahtjev potpuno ili djelimi─Źno prihvatiti.

2. Zemlji┼ínoknji┼żni referent donosi rje┼íenje o odbijanju zahtjeva za upis ako:

1. zemlji┼ínoknji┼żno tijelo ne nalazi u zemlji┼ínoknji┼żnom podru─Źju doti─Źne zemlji┼ínoknji┼żne kancelarije,

2. lice nije ovlašćeno da zahtijeva upis,

3. pravni osnov upisa nije vidljiv iz predo─Źenih dokumenata,

4. postoji neka druga smetnja koja spre─Źava upis.

24. U Zakonu o premjeru i katastru Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br.

6/12, 110/16, 22/18 - O.U.S. i 62/18) relevantne odredbe glase:

─îlan 59.

U postupku upisa u katastar nepokretnosti organ Uprave odlu─Źuje o upisu na osnovu isprava podobnih za upis i upisanog stanja u katastar nepokretnosti.

─îlan 105. stav 1.

1. Isprava na osnovu koje se vr┼íi upis je odluka suda, sudsko poravnanje, odluka nadle┼żnog organa ili poravnanje zaklju─Źeno pred nadle┼żnim organom i notarska isprava.

─îlan 132. stav 1.

1. Za odlu─Źivanje o osnovanosti upisa mjerodavno je stanje katastra nepokretnosti u trenutku kada je zahtjev za upis primljen.

25. U Zakonu o upravnim sporovima ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 109/05 i 63/11) relevantne odredbe glase:

─îlan 13.

Tu┼żena strana u upravom sporu je nadle┼żni organ ─Źiji se upravni akt osporava.

Tre─çe lice kome bi poni┼ítaj osporenog upravnog akta neposredno bio na ┼ítetu (zainteresovano lice), ima u sporu polo┼żaj stranke.

─îlan 24. stav 1.

Ako tu┼żbu ne odbaci po ─Źlanu 21. stav 2. ili po ─Źlanu 22. ovog zakona, sud ─çe po jedan primjerak tu┼żbe sa prilozima dostaviti na odgovor organu ─Źiji se upravni akt osporava (u daljem tekstu: tu┼żena strana) i zainteresovanim licima, ako takvih lica ima.

─îlan 29. stav 1.

Sud rje┼íava spor, po pravilu, na podlozi ─Źinjenica koje su utvr─Ĺene u upravnom postupku.

─îlan 48.
Sud ─çe primjeniti odredbe Zakona o parni─Źnom postupku za pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom.

26. Zakon o parni─Źnom postupku („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 105/08 - O.U.S., 45/09 - O.U.S, 49/09, 61/13) u relevantnom dijelu glasi:

─îlan 369.

Lice koje ima pravni interes da u parnici koja te─Źe me─Ĺu drugim licima jedna od stranaka uspije, mo┼że se pridru┼żiti ovoj stranci.

Umje┼ía─Ź mo┼że stupiti u parnicu u toku cijelog postupka sve do pravosna┼żnosti odluke o tu┼żbenom zahtjevu, kao i u toku postupka nastavljenog podno┼íenjem vanrednog pravnog lijeka.

Izjavu o stupanju u parnicu umje┼ía─Ź mo┼że dati na ro─Źi┼ítu ili pismenim podneskom.

Podnesak umje┼ía─Źa dostavlja se objema parni─Źnim strankama, a ako je izjava umje┼ía─Źa data na ro─Źi┼ítu, prepis odnosnog dijela zapisnika dostavi─çe se samo onoj stranci koja je sa ro─Źi┼íta izostala.

─îlan 370.

Svaka stranka mo┼że osporiti umje┼ía─Źu pravo da u─Źestvuje u postupku i predlo┼żiti da se umje┼ía─Ź odbije.

Do pravosna┼żnosti rje┼íenja kojim se odbija u─Źe┼í─çe umje┼ía─Źa, umje┼ía─Ź mo┼że u─Źestvovati u postupku i njegove parni─Źne radnje ne mogu se isklju─Źiti.

Protiv odluke suda kojom prihvata u─Źe┼í─çe umje┼ía─Źa nije dozvoljena posebna ┼żalba.

VI. Dopustivost

27. U skladu s ─Źlanom VI/3b) Ustava Bosne i Hercegovine Ustavni sud, tako─Ĺe, ima apelacionu nadle┼żnost u pitanjima koja su sadr┼żana u ovom ustavu kada ona postanu predmet spora zbog presude bilo kog suda u Bosni i Hercegovini.

28. U skladu sa ─Źlanom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud mo┼że da razmatra apelaciju samo ako su protiv presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi djelotvorni pravni lijekovi mogu─çi prema zakonu i ako se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji je koristio.

29. Ustavni sud zapa┼ża da je prvobitna apelacija broj AP 3624/17 koja je bila podnesena protiv presude Okru┼żnog suda broj 13 0 U 004408 17 U od 13. juna 2017. godine odba─Źena zato ┼íto je preuranjena budu─çi da je navedenu apelaciju apelantica podnijela nakon ┼íto je podnesen zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke, a prije odluke Vrhovnog suda o navedenom zahtjevu.

30. Predmetnom apelacijom apelantica je obavijestila Ustavni sud da je Odlukom Vrhovnog suda broj 13 0 U 004408 17 Uvp od 7. decembra 2017. godine zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke odba─Źen. Predmetno rje┼íenje apelantica je primila 2. februara 2018. godine a apelacija je podnesena 9. marta 2018. godine, dakle u roku od 60 dana iz ─Źlana 18 Pravila Ustavnog suda. S tim u vezi, Ustavni sud ukazuje da je zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u konkretnom slu─Źaju bio neefektivan pravni lijek s obzirom na to da je odba─Źen kao neblagovremen, pa je, slijede─çi navedeno, kona─Źna odluka u ovom predmetu, u smislu ranije iznesenog stava, presuda Okru┼żnog suda kojom je meritorno odlu─Źeno o zahtjevu apelantice za upis promjene prava u zemlji┼ínoj knjizi. Stoga ─çe Ustavni sud u skadu sa svojom praksom (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 2884/06 od 10. januara 2008. godine, dostupna na internetskoj stranici Ustavnog suda BiH) dopustivost apelacije ispitati u odnosu na tu presudu.

31. Dakle, u konkretnom slu─Źaju predmet osporavanja apelacijom je Presuda Okru┼żnog suda broj 13 0 U 004408 17 U od 13. juna 2017. godine protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih lijekova mogu─çih prema zakonu. Zatim, osporenu presudu Okru┼żnog suda apelantica je primila 3. jula 2017. godine, a prvobitnu apelaciju broj AP 3624/17 je podnijela 28. augusta 2017. godine, dakle, u roku od 60 dana, kako je propisano ─Źlanom 18 stav (1) Pravila Ustavnog suda. Kona─Źno, apelacija ispunjava i uslove iz ─Źlana 18 st. (3) i (4) Pravila Ustavnog suda jer ne postoji neki formalni razlog zbog kog apelacija nije dopustiva, niti je o─Źigledno (prima facie) neosnovana, niti postoji neki drugi formalni razlog zbog kog apelacija nije dopustiva.

32. Imaju─çi u vidu odredbe ─Źlana VI/3b) Ustava Bosne i Hercegovine, ─Źlana 18 st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uslove u pogledu dopustivosti.

VII. Meritum

33. Apelantica osporava navedene odluke, tvrde─çi da su joj prekr┼íena prava na pravi─Źno su─Ĺenje i pravo na imovinu iz ─Źlana II/3.e) i k) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno prava iz ─Źlana 6. stav 1. i ─Źlana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.

34. S obzirom na to da je apelantica nosilac javne vlasti, Ustavni sud podsje─ça da ona ne u┼żiva za┼ítitu prava zagarantiranih odredbama Evropske konvencije i njenih protokola koji reguliraju odnos javne vlasti i pojedinaca i pru┼żaju pojedincima za┼ítitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu sa javnom vla┼í─çu. Me─Ĺutim, Ustavni sud u svojoj praksi ukazao je da Evropska konvencija pru┼ża minimum za┼ítite u pogledu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a Ustav Bosne i Hercegovine daje ┼íiru za┼ítitu, pa je usvojio stav da, prema ─Źlanu VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, svako ko je bio stranka u odre─Ĺenom postupku i ko ima presudu bilo kog suda za koju smatra da su mu njome povrije─Ĺena prava mo┼że podnijeti apelaciju Ustavnom sudu. U skladu s tim, dr┼żavni organi i javna vlast, kao u─Źesnici sudskih postupaka, u┼żivaju garancije prava na pravi─Źan postupak i prava na imovinu iz ─Źlana II/3.e) i k) Ustava Bosne i Hercegovine (vidi, Ustavni sud, Odluka broj AP 39/03 od 27. februara 2004. godine, objavljena na ). Imaju─çi u vidu navedeno, Ustavni sud ─çe ispitati apelanticine navode u odnosu na prava iz ─Źlana II/3.e) i k) Ustava Bosne i Hercegovine.

Pravo na pravi─Źno su─Ĺenje

35. ─îlan II/3 Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom dijelu glasi:

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u┼żivaju ljudska prava i osnovne slobode iz stava 2 ovog ─Źlana, a ona obuhvataju:

e) Pravo na pravi─Źan postupak u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima i druga prava u vezi s krivi─Źnim postupkom.

36. Prije svega, Ustavni sud zapa┼ża da apelantica osporava odluke upravnih organa i redovnog suda donesene u postupku radi uknji┼żbe promjene prava vlasni┼ítva u zemlji┼ínoj knjizi na predmetnim nekretninama u korist apelantice sa dijelom 1/1, tvrde─çi da predmetne nekretnine predstavljaju dr┼żavno vlasni┼ítvo. Imaju─çi u vidu navedeno, kao i uzimaju─çi u obzir da je upis prava vlasni┼ítva odlu─Źuju─çi za njegovo u┼żivanje i raspolaganje, Ustavni sud smatra da apelantica u postupku u kojem

su donesene osporene odluke, u┼żiva garancije prava na pravi─Źno su─Ĺenje (vidi mutatis mutandis Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2915/11 od 10. decembra 2013. godine ta─Źka 24, dostupna na Internet stranici Ustavnog suda).

37. Ustavni sud zapa┼ża da je apelanticin zahtjev za upis promjene prava vlasni┼ítva i posjeda na predmetnim nepokretnostima odbijen jer su organi uprave i u kona─Źnici Okru┼żni sud odbili zahtjev apelantice zaklju─Źiv┼íi da prilo┼żena dokumentacija ne predstavlja valjan pravni osnov za promjenu prava vlasni┼ítva i posjeda na predmetnim nepokretnostima, odnosno isprave na kojima apelantica temelji svoj zahtjev ne sadr┼że podatke koji su identi─Źni sa stanjem u zemlji┼ínoj knjizi niti u Katastarskom operatu.

38. Ustavni sud zapa┼ża da je apelantica predmetnim zahtjevom tra┼żila uknji┼żbu prava vlasni┼ítva na nekretninama koje su upisane u zemlji┼íno knji┼żnom ulo┼íku br. 406 i 391 k.o. SP Ora┼íje, zatim u zemlji┼íno knji┼żnom ulo┼íku br. 25 i 491 k.o. Miljkovac u korist Bosne i Hercegovine i u posjedovnom listu broj 687 k.o. Doboj u korist Bosne i Hercegovine.

39. Nadalje Ustavni sud zapa┼ża da je u pogledu nekretnina upisanih u zemlji┼íno knji┼żnim ulo┼ícima br.

406 i 391 k.o. SP Ora┼íje, u postupku pred organima uprave nesporno utvr─Ĺeno da je u zemlji┼ínoknji┼żnom ulo┼íku broj 406 k.o. SP Ora┼íje upisana katastarska ─Źestica broj 95/1 oranica Seli┼íte, povr┼íine 13590 kvadratnih metara kao dru┼ítveno/dr┼żavno vlasni┼ítvo sa upisanim organom upravljanja u korist Dr┼żavnog sekretarijata za poslove narodne odbrane FNRJ Beograd. Dalje je utvr─Ĺeno da je u zemlji┼ínoknji┼żnom ulo┼íku broj 391 k.o. SP Ora┼íje upisana katastarska ─Źestica broj 82/1 oranica u Ora┼íju, povr┼íine 10450 kvadratnih metara kao dru┼ítveno/dr┼żavno vlasni┼ítvo sa upisanim organom upravljanja u korist Dr┼żavnog sekretarijata za poslove narodne odbrane FNRJ.

40. Nadalje Ustavni sud zapa┼ża da je apelantica u zahtjevu za promjenu prava vlasni┼ítva i uknji┼żbu vlasni┼ítva, koji je podnijela Podru─Źnoj jedinici Doboj, navela identi─Źne zemlji┼íno knji┼żne oznake, s tim ┼íto je kao upisani organ upravljanja navela Dr┼żavni sekretarijat za poslove narodne odbrane. Tako─Ĺer, Ustavni sud zapa┼ża da je apelantica u samoj apelaciji navela da je zatra┼żila da se predmetne nekretnine uknji┼że kao pravo vlasni┼ítva u korist Dr┼żave Bosne i Hercegovine sa 1/1, umjesto dosada┼ínjeg organa upravljanja „Ministarstva narodne odbrane -Vojna po┼íta 1089-7 Beograd“.

41. Imaju─çi u vidu navedeno, Ustavni sud smatra da u pogledu nekretnina iz zemlji┼íno knji┼żnih ulo┼żaka br. 406 i 391 k.o. SP Ora┼íje postoji identi─Źnost podataka iz zemlji┼ínih knjiga i zahtjeva koji je podnijela apelantica Podru─Źnoj jedinici Doboj. Naime, razlika u ozna─Źavanju subjekta koji je upisan kao vlasnik, odnosno nosilac prava raspolaganja Dr┼żavni sekretarijat za poslove narodne odbrane

FNRJ Beograd, kako je utvr─Ĺeno u postupku i Dr┼żavni sekretarijat za poslove narodne odbrane, kako je apelantica navela u zahtjevu za upis (ako uop─çe razlika i postoji) nije takve prirode da se zahtjev u tom dijelu mo┼że odbiti, pozivanjem da nije utvr─Ĺena identi─Źnost podataka. Suprotan zaklju─Źak bi po ocjeni Ustavnog suda predstavljao pretjeran formalizam. S tim u vezi, Ustavni sud smatra da je Okru┼żni sud u obrazlo┼żenju svoje odluke u odnosu na nekretnine upisane u predmetnim zemlji┼íno knji┼żnim ulo┼ícima br. 406 i 391 k.o. SP Ora┼íje pau┼íalno odbio zahtjev apelantice navode─çi kao razlog odbijanja neodgovaraju─çu dokumentaciju. Nasuprot tome, Okru┼żni sud je detaljno obrazlo┼żio za┼íto je neosnovan zahtjev u odnosu na nekretnine koje i nisu u konkretnom slu─Źaju sporne a koje su uknji┼żene na fizi─Źka lica (u zemlji┼ínoknji┼żnom ulo┼íku br. 25 i 491 k.o. Miljkovac) i za koje je apelantica u tu┼żbi navela da je nesporno da se ne radi o dr┼żavnoj imovini, te je tra┼żila da se u ponovnom postupku izvr┼íi uvi─Ĺaj i vje┼íta─Źenje, radi utvr─Ĺivanja ta─Źnih katastarskih brojeva i obuhvata parcela.

42. Imaju─çi u vidu navedeno Ustavni sud zaklju─Źuje da je Okru┼żni sud arbitrarno tuma─Źio Zakon o zemlji┼ínim knjigama kada je u konkretnim ─Źinjeni─Źnim okolnostima odbio zahtjev apelantice u odnosu na nekretnine iz zemlji┼íno knji┼żnih ulo┼żaka br. 406 i 391 k.o. SP Ora┼íje, smatraju─çi da apelantica nije podnijela dokumente u kojima su nekretnine ozna─Źene prema podacima iz zemlji┼íne knjige, budu─çi da iz nesporno utvr─Ĺenih ─Źinjenica, tokom upravnog postupka pred organima uprave, proizlazi suprotan zaklju─Źak. Ustavni sud zaklju─Źuje da je Okru┼żni sud arbitrarno tuma─Źio odredbe ─Źl. 41. i 42. Zakona o zemlji┼ínim knjigama ─Źime je prekr┼íio pravo apelantice na pravi─Źno su─Ĺenje iz ─Źlana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine.

43. U odnosu na navode apelacije o povredi prava na jednakost stranaka pred sudom Ustavni sud zapa┼ża da predmetna apelacija tako─Ĺer pokre─çe pitanja u odnosu i na ove navode. Naime, Ustavni sud zapa┼ża da je Okru┼żni sud dopustio mije┼íanje Republike Srpske kao zainteresovane stranke u predmetnom upravnom sporu, a da o tom zahtjevu nije obavjestio apelanticu, niti joj je dostavio podnesak umje┼ía─Źa o ─Źijem je u─Źe┼í─çu apelantica obavje┼ítena tek po primitku presude. Pri tome Ustavni sud isti─Źe da je RS kao umje┼ía─Ź u postupku u svom odgovoru na tu┼żbu u cijelosti osporila pravni osnov tu┼żbe i tu┼żbenog zahtjeva i predlo┼żila da Sud tu┼żbu odbije, a ┼íto je Okru┼żni sud cijenio kao argumente suprotne strane u tom postupku. Ustavni sud isti─Źe da je nu┼żni dio procesno pravne ravnopravnosti stranaka du┼żnost suda da svakoj od njih pru┼żi mogu─çnost da se izjasni na sve navedene tvrdnje i prijedloge koje je u toku postupka u─Źinila protivna strana, odnosno da se svakoj stranci mora dati prilika da se suprostavi argumentima koje je izlo┼żila druga strana. Imaju─çi u vidu ─Źinjenicu da apelantica nije obavije┼ítena o u─Źe┼í─çu umje┼ía─Źa, zatim da joj nije dostavljen odgovor umje┼ía─Źa na njenu tu┼żbu (radi eventualnog davanja suprotnih argumenata), a kojeg je sud cijenio

tokom postupka, Ustavni sud zaklju─Źuje da je u konkretnom slu─Źaju povrije─Ĺeno pravo apelantice na ravnopravnost stranaka pred sudom, kako je zagarantirano ─Źlanom 6. stav 1. Evropske konvencije.

44. Imaju─çi u vidu sve navedeno, Ustavni sud smatra da je u konkretnom slu─Źaju do┼ílo do kr┼íenja prava apelantice na pravi─Źno su─Ĺenje iz ─Źlana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine.

Pravo na imovinu

45. Imaju─çi u vidu zaklju─Źke Ustavnog suda o povredi prava na pravi─Źno su─Ĺenje Ustavni sud smatra da nije neophodno razmatrati i ostale navode apelantice o povredi prava na imovinu iz ─Źlana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine, uklju─Źuju─çi zahtjeve u pogledu nekretnina iz zemlji┼íno knji┼żnog ulo┼íka br. 25 i 491 k.o. Miljkovac i posjedovnog lista broj 687 k.o. Doboj.

VIII. Zaklju─Źak

46. Ustavni sud zaklju─Źuje da je prekre┼íeno pravo na pravi─Źno su─Ĺenje kada je redovni sud arbitrarno tuma─Źio relevantne odredbe Zakona o zemlji┼ínim knjigama i zaklju─Źio da u pogledu zahtjeva apelantice za upis promjene prava vlasni┼ítva u zemlji┼íno knji┼żnim ulo┼ícima br. 406 i 391 k.o. SP Ora┼íje-Podru─Źna jedinica Doboj ne postoji identi─Źnost podataka iz zemlji┼íne knjige i zahtjeva koji je apelantica podnijela organu uprave. Tako─Ĺer, prekr┼íeno je pravo apelantice na ravnopravnost stranaka pred sudom kada apelantica nije imala jednak procesno pravni tretman sa umje┼ía─Źem u postupku budu─çi da kao suprotna strana nije bila obavije┼ítena o njegovom u─Źe┼í─çu i dostavljenim odgovorom na tu┼żbu.

47. Na osnovu ─Źlana 59. st. (1) i (2) i ─Źlana 62. stav (1) Pravila Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu─Źio kao u dispozitivu ove odluke.

48. Prema ─Źlanu VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su kona─Źne i obavezuju─çe.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija