Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH

 

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH


Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 48/21 od 18.06.2021

 

Na osnovu ─Źlana 31. stav (1), ─Źlana 36. stav (2) i ─Źlana. Zakona o porezu na dohodak ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija-federalni ministar financija, donosi


PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK


POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE


Odjeljak A. Uvodne napomene


─îlan 1.
(Predmet pravilnika)

(1) Ovim pravilnikom detaljnije se propisuje primjena odredaba Zakona o porezu na dohodak (u daljem tekstu: Zakon), na─Źin utvr─Ĺivanja oporezivog dohotka, na─Źin utvr─Ĺivanja godi┼ínje porezne osnovice, na─Źin obra─Źunavanja i pla─çanja poreza na dohodak, kriteriji pla─çanja poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti u godi┼ínjem pau┼íalnom iznosu, oblik i na─Źin vo─Ĺenja porezne kartice, oblik i na─Źin popunjavanja poreznih prijava i drugih evidencija, oblik i sadr┼żaj poslovnih knjiga i evidencija na osnovu kojih se utvr─Ĺuje dohodak od samostalnih djelatnosti, na─Źin obra─Źuna ubrzane amortizacije, oblik i sadr┼żaj evidencija o dobicima koji se daju u nagradnim igrama i igrama na sre─çu i dr.

(2) Sastavni dio ovog pravilnika su obrasci: Zahtjev za izdavanje porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1001), Porezna kartica (Obrazac PKÔÇô1002), Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021), Mjese─Źni izvje┼ítaj o ispla─çenim pla─çama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla─çenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023), Pojedina─Źni mjese─Źni izvje┼ítaj o ispla─çenim pla─çama, obra─Źunatim i upla─çenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (Obrazac PMIP ÔÇô 1024), Godi┼ínji izvje┼ítaj o ukupno ispla─çenim pla─çama i drugim li─Źnim primanjima (Obrazac GIP-1022), Akontacija poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (Obrazac AUG-1031), Akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti (Obrazac ASD -1032), Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva (Obrazac AMS-1035), Akontacija poreza po odbitku rezidenta (Obrazac APR-1036), Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sre─çu i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PDN-1033), Prijava poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034), Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja nepokretne imovine (Obrazac PRIM -1054), Godi┼ínja prijava dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052), Specifikacija za utvr─Ĺivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053), Zahtjev za utvr─Ĺivanje mjese─Źnog pau┼íalnog iznosa (Obrazac ZMP-1055), Knjiga prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041), Knjiga prometa (Obrazac KP-1042), Popisna lista dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043), Evidencija potra┼żivanja i obaveza (Obrazac EPO-1044) i Godi┼ínja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051).

(3) Sastavni dio ovog pravilnika su i ANEX 1. Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za izdavanje porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1001), ANEX 2. Uputstvo za popunjavanje Mjese─Źnog izvje┼ítaja o ispla─çenim pla─çama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla─çenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023), ANEX 3. Uputstvo za popunjavanje Pojedina─Źnog mjese─Źnog izvje┼ítaja o ispla─çenim pla─çama, obra─Źunatim i upla─çenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (Obrazac PMIP-1024) i ANEX 4. Uputstvo za popunjavanje Godi┼ínje prijave dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052).

─îlan 2.
(Priroda poreza)

Porez na dohodak predstavlja direktni porez koji se prikuplja od fizi─Źkih lica u skladu sa odredbama Zakona u svim slu─Źajevima iz kojih je proizi┼íao oporezivi dohodak odnosno prihod.

─îlan 3.
(Pojmovi)

(1) U smislu ovog pravilnika primjenjuju se slijede─çi pojmovi:

a) pojam "lice" zna─Źi svako fizi─Źko ili pravno lice;

b) pojam "princip izvora" zna─Źi da dr┼żava izvora ima prioritetno pravo da oporezuje imovinu koja se nalazi na njenoj teritoriji odnosno dohodak ili prihod koji je na njenoj teritoriji ostvaren.

c) pojam "nepokretna imovina" uklju─Źuje imovinu koja ne mo┼że da promijeni svoj polo┼żaj u prostoru, kao ┼íto su zgrade, zemlji┼íte, i sl.

d) pojam "neograni─Źena porezna obaveza" uklju─Źuje pravo dr┼żave rezidentnosti da oporezuje prihod odnosno dohodak nezavisno od teritorije na kojoj je taj prihod odnosno dohodak ostvaren.

e) pojam "ograni─Źena porezna obaveza" uklju─Źuje pravo dr┼żave/entiteta na ─Źijoj teritoriji je ostvaren prihod odnosno dohodak da oporezuje taj prihod odnosno dohodak.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno zna─Źenje koriste se neutralno i odnose se jednako i za mu┼íki i za ┼żenski rod.

(3) Na na─Źin kori┼íten u ovom pravilniku, jednina uklju─Źuje mno┼żinu, a mno┼żina uklju─Źuje jedninu, osim ako kontekst ne zahtijeva druga─Źije. Li─Źna zamjenica "on" na isti na─Źin uklju─Źuje li─Źnu zamjenicu "ona", a "njega" uklju─Źuje "nju", osim ako kontekst ne zahtijeva druga─Źije.

Odjeljak B. Porezni obveznik


─îlan 4.
(Neograni─Źeni porezni obveznik)

(1) Fizi─Źko lice koje ima prebivali┼íte na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), predstavlja poreznog obveznika iz ─Źlana 2. stav (1) ta─Źka 1) Zakona. Dohodak koji je ovo lice ostvarilo, nezavisno od teritorije na kojem je ostvarilo prihode, podlije┼że neograni─Źenoj poreznoj obavezi.

(2) Fizi─Źko lice koje ima boravi┼íte na teritoriji Federacije, neprekidno ili sa prekidima od 183 ili vi┼íe dana u bilo kojem poreznom periodu, predstavlja poreznog obveznika iz ─Źlana 2. stav (1) ta─Źka 1) Zakona.

─îlan 5.
(Ograni─Źeni porezni obveznik)

(1) Fizi─Źko lice koje ima prebivali┼íte ili stalno boravi┼íte van teritorije Bosne i Hercegovine, a dohodak od samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2). ta─Ź.1), 2) i 3) i stav (4) Zakona, smatra se poreznim obveznikom u smislu ─Źlana 2. stav (1) ta─Źka 2) Zakona.

(2) Fizi─Źko lice koje ima prebivali┼íte ili stalno boravi┼íte van teritorije Bosne i Hercegovine, a dohodak od nesamostalne djelatnosti ostvaruje kao zaposlenik kod pravnog ili fizi─Źkog lica koje ima sjedi┼íte na podru─Źju Federacije, smatra se poreznim obveznikom u smislu ─Źlana 2. stav (1) ta─Źka 3) Zakona.

(3) Obveznik poreza na dohodak u smislu ─Źlana 2. stav (1) ta─Źka 4) Zakona, smatra se i fizi─Źko lice koje ima prebivali┼íte ili stalno boravi┼íte van teritorije Bosne i Hercegovine, za dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od ulaganja kapitala i dohodak od u─Źe┼í─ça u nagradnim igrama i igrama na sre─çu, koji u toku poreznog perioda ostvari na podru─Źju Federacije.

(4) Fizi─Źko lice koje ima prebivali┼íte na teritoriji Republike Srpske ili Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Br─Źko Distrikt), a dohodak od nesamostalne djelatnosti ostvaruje kao zaposlenik kod pravnog ili fizi─Źkog lica koje ima sjedi┼íte na podru─Źju Federacije predstavljaju poreznog obveznika iz ─Źlana 2. stav (4) Zakona

(5) Fizi─Źko lice iz stava (1) ovog ─Źlana, obveznik je i poreza na dohodak koji u toku poreznog perioda ostvari na podru─Źju Federacije obavljanjem samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2). ta─Ź.1), 2) i 3) i stav (4) Zakona, i za dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od ulaganja kapitala i dohodak od u─Źe┼í─ça u nagradnim igrama i igrama na sre─çu, koji u toku poreznog perioda ostvari na podru─Źju Federacije.

─îlan 6.
(Porezni obveznik - nasljednik)

(1) Obveznik poreza na dohodak smatra se i lice koje iza umrlog poreznog obveznika naslijedi imovinu umrlog poreznog obveznika i to za neprijavljene i nepla─çene porezne obaveze koje su nastale po osnovu oporezivog dohotka koji je umrli ostvario do svoje smrti, i to samo u vrijednosti naslije─Ĺene imovine.

(2) Porezni obveznik ÔÇô nasljednik ima obavezu u ime i za ra─Źun ostavitelja podmiriti dospjele obaveze do vrijednosti naslije─Ĺene imovine, i mo┼że podnijeti njegovu godi┼ínju poreznu prijavu ili pokrenuti poseban postupak utvr─Ĺivanja poreza na dohodak.

(3) Ako nasljednik ne podnese poreznu prijavu ostavitelja, koju je ostavitelj u skladu sa Zakonom bio du┼żan podnijeti, dohodak ostavitelja utvr─Ĺuje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava).

Odjeljak C. Predmet oporezivanja


─îlan 7.
(Predmet oporezivanja)

(1) Predmet oporezivanja je dohodak koji fizi─Źko lice iz ─Źlana 2. Zakona ostvari u toku poreznog perioda iz svih izvora utvr─Ĺenih ─Źlanom 4. Zakona, a koji ─Źini razliku izme─Ĺu ostvarenih prihoda koji se, u smislu odredbi Zakona, smatraju oporezivim prihodima i rashoda koji se u smislu odredbi Zakona, mogu odbiti.

(2) U smislu ─Źlana 14. stav (1) Zakona, predmet oporezivanja su i svi prihodi od nesamostalne i samostalne djelatnosti, kao i prihodi po osnovu imovine i imovinskih prava, ostvareni u novcu, stvarima ili uslugama, po osnovu obavljanja neregistrirane djelatnosti (radom na crno ili obavljanjem samostalne djelatnosti bez odobrenja nadle┼żnog organa).

(3) Kod utvr─Ĺivanja osnovice za oporezivanje prihoda iz stava (2) ovog ─Źlana, rashodi koje je imalo fizi─Źko lice koje je te prihode ostvarilo, ne mogu se odbiti.

─îlan 8.
(Osnovica poreza na dohodak)

(1) Osnovicu poreza na dohodak iz ─Źlana 7. stav (1) Zakona, ─Źine svi oporezivi dohoci, koje rezidentni porezni obveznik ostvari u toku poreznog perioda iz jednog ili vi┼íe izvora utvr─Ĺenih ─Źlanom 4. Zakona, i to:

1. dohodak od nesamostalne djelatnosti

+

2. dohodak od samostalne djelatnosti

+

3. dohodak od imovine i imovinskih prava

+

4. dohodak od ulaganja kapitala

+

5. dohodak od u─Źe┼í─ça u nagradnim igrama i igrama na sre─çu

=

ukupan dohodak

-

1. preneseni porezni gubitak iz ─Źlana 26. Zakona

2. li─Źni odbitak u skladu sa ─Źlanom 24. Zakona

=

porezna osnovica

(2) U poreznu osnovicu iz stava (1) ovog ─Źlana ne uklju─Źuju se oporezivi dohoci na koje je porez na dohodak obra─Źunat i napla─çen po odbitku u toku poreznog perioda, a koji se u smislu ─Źlana 27. stav (7), ─Źlana 32. st. (2) i (3), ─Źlana 33. stav (3) i ─Źlana 34. stav (2) Zakona, smatra kona─Źnom poreznom obavezom, kao ni dohodak ostvaren obavljanjem samostalne djelatnosti na koji se, u skladu sa ─Źlanom 31. Zakona, porez pla─ça u pau┼íalnom iznosu.

─îlan 9.
(Princip blagajne)

(1) Pri utvr─Ĺivanju oporezivog dohotka prihodi i rashodi utvr─Ĺuju se prema principu blagajne.

(2) Prema principu blagajne u obzir se uzimaju samo oni prihodi i rashodi koji su doveli do promjene stanja u blagajni (iznos gotovine, stanje na bankovnom ra─Źunu i sl.). Prihodi se smatraju primljenim kada porezni obveznik njima mo┼że raspolagati. Rashodi se smatraju nastalim u trenutku kada su umanjili prihod obveznika.

(3) Nov─Źani iznos prihoda i rashoda u stvarima utvr─Ĺuje se prema tr┼żi┼ínoj vrijednosti. Tr┼żi┼ína vrijednost je cijena koja bi se ostvarila pri prodaji u uobi─Źajenom poslovnom prometu.

(4) Izuzetno, princip blagajne ne odnosi se na:

a) rashode za nabavku dugotrajnih privrednih dobara koji su uneseni u popis dugotrajne imovine i isti se ne odbijaju odmah, već putem godišnjih otpisa (amortizacije);

b) rashode za sticanje kapitalnih potra┼żivanja (potra┼żivanja po osnovu zajmova, vrijednosni papiri i dr.) koji se kod utvr─Ĺivanja dohotka ne mogu odbiti;

c) rashode nastale otplatom kredita, a koji se u ovom slu─Źaju mogu odbiti samo u visini pla─çenih kamata;

d) prihode i rashode koji su na─Źinjeni za ra─Źun i u ime tre─çeg lica (prolazne stavke i sl.);

e) prihode po osnovu dr┼żavnih pomo─çi, poticaja i potpora namijenjenih za nabavku dugotrajne imovine koja podlije┼że amortizaciji. Ovim prihodi unose se u popis dugotrajne imovine i uklju─Źuju u poreznu osnovicu u iznosima tro┼íkova amortizacije te dugotrajne imovine u istom poreznom periodu.

─îlan 10.
(Prihodi koji se ne smatraju dohotkom)

(1) U skladu sa ─Źlanom 5. ta─Źkom 3) Zakona, dohotkom se ne smatraju pomo─çi i druga primanja, osim pla─çe, koja se sti─Źu po osnovu:

a) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i ─Źlanova njihovih porodica ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 54/19),

b) Zakona o posebnin pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i ─Źlanova njihovih porodica ("Slu┼żbene novine Federacije BiH" br. 70/05, 70/06, 9/10, 90/17),

c) Zakona o pravima branilaca i ─Źlanova njihovih porodica ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05,70/07, 9/10 i 90/17) i kantonalnih zakona kojima se ure─Ĺuje pravo branitelja i ─Źlanova njihovih obitelji,

d) Zakona o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18) i kantonalnih zakona kojima se ure─Ĺuje socijalna za┼ítita, za┼ítita civilnih ┼żrtava rata i za┼ítita porodice sa djecom.

(2) U skladu sa ─Źlanom 5. ta─Źkom 4) Zakona, donacija koju lice dozna─Źi na poseban, samo za tu priliku otvoren bankovni ra─Źun, u korist fizi─Źkog lica kao nov─Źanu pomo─ç u svrhu podmirenja tro┼íkova njegovog lije─Źenja odnosno operativnog zahvata, nabavke lijekova ili nabavke ortopedskih pomagala, ukoliko ti tro┼íkovi nisu prije ili kasnije podmireni ili primaocu donacije nadokna─Ĺeni iz sredstava osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja, na taj na─Źin prikupljena sredstva za primaoca donacije ne smatraju se dohotkom koji podlije┼że obavezi pla─çanja poreza na dohodak, do visine sredstava upotrjebljenih u navedene svrhe (lije─Źenja, nabavku ortopedskih pomagala i sl.).

(3) U smislu ─Źlana 5. ta─Źka 8) Zakona, pod nadoknadama ┼íteta koje se ne smatraju oporezivim prihodom odnosno dohotkom fizi─Źkog lica, podrazumijevaju se pomo─çi odnosno donacije u novcu, stvarima, prehrambenim i drugim artiklima, odje─çi, obu─çi, gra─Ĺevinskom materijalu i dr., koje fizi─Źko lice primi od drugih lica, a povodom ┼íteta nastalih elementarnim nepogodama (poplave, odroni zemlji┼íta, potresi i dr.)

(4) U skladu sa ─Źlanom 5. ta─Źkom 11) Zakona, prihodi koje ostvari zaposlenik po osnovu naknada, pomo─çi i/ili nagrada koje mu isplati poslodavac na osnovu kolektivnog ugovora i drugih posebnih propisa ne smatraju se oporezivim dohotkom zaposlenika do iznosa utvr─Ĺenih ovim pravilnikom, a ako su isti ispla─çeni iznad iznosa utvr─Ĺenih u ovom pravilniku, vi┼íe ispla─çeni iznosi naknada i pomo─çi smatraju se oporezivim dohotkom od nesamostalne djelatnosti u smislu ─Źlana 10. stav (2) Zakona.

(5) Vi┼íe ispla─çeni iznosi naknada i pomo─çi iz stava (4) ovog ─Źlana prera─Źunavaju se u bruto iznos primjenom koeficijenta koji se izra─Źunavaju po formuli iz ─Źlana 22. ovog pravilnika, a u cilju utvr─Ĺivanja osnovica za obra─Źun doprinosa za obavezna osiguranja iz ─Źlana 4. Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH" br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21).

─îlan 11.
(Prihodi na koje se ne pla─ça porez na dohodak)

(1) U skladu sa ─Źlanom 6. ta─Źkom 5) Zakona, porez na dohodak ne pla─ça se na nagrade koje primaju ─Źlanovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, kao i nagrade koje fizi─Źko lice dobije po osnovu tehni─Źko-tehnolo┼íke inovacije.

(2) U skladu sa ─Źlanom 6. ta─Źkom 12) Zakona, porez na dohodak ne pla─ça se na zatezne kamate koje poslodavac isplati zaposleniku ili biv┼íem zaposleniku na osnovu odluke nadle┼żnog suda na naknadno ispla─çene pla─çe ili razlike pla─ça.

(3) U skladu sa ─Źlanom 6. ta─Źkom 13) Zakona, porez na dohodak ne pla─ça se na prihod od premija ┼żivotnog osiguranja koji imaju karakter ┼ítednje i/ili dobrovoljnog penzijskog osiguranja, koji su ispla─çeni korisniku osiguranja od strane dru┼ítva za osiguranje i reosiguranje sa sjedi┼ítem na teritoriji Federacije, pod uslovom da su u toku perioda osiguranja premije upla─çivane od strane korisnika osiguranja od njegovih primanja na koja su prethodno bili obra─Źunati i pla─çeni obavezni doprinosi i porez na dohodak.

─îlan 12.
(Akontacija poreza na dohodak)

(1) Isplatilac prihoda, koji nisu navedeni u ─Źlanu 5. Zakona odnosno koji su ispla─çeni iznad propisanih iznosa u ─Źlanu 6. ta─Ź. 7), 8), 9), 13) i 14) Zakona, du┼żan je pri svakoj isplati obra─Źunati, obustaviti i uplatiti akontaciju poreza na dohodak.

(2) Lica iz stava (1) ovog ─Źlana du┼żna su nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave dostaviti Akontacije poreza po odbitku rezidenta (Obrazac APR-1036) u roku od pet dana od dana isplate.

(3) Porezni obveznik koji ostvaruje prihode iz inostranstva, a isti nisu navedeni u ─Źlanu 5. Zakona odnosno ispla─çeni su iznad propisanih iznosa u ─Źlanu 6. ta─Ź. 7), 8), 9), 13) i 14) Zakona, du┼żan je pri svakoj isplati sam obra─Źunati i uplatiti akontaciju poreza na dohodak, i prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave u roku od pet dana od dana isplate na Obrascu APR-1036.

(4) Obrazac APR-1036 se dostavlja u slu─Źaju kada prihod nije obuhva─çen ─Źl. 10. i 12. Zakona.

(5) Lica iz st. (2) i (4) ovog ─Źlana su du┼żna Obrazac APR-1036 dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem.

POGLAVLJE II. DOHODAK OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI


Odjeljak A. Nesamostalna djelatnost


─îlan 13.
(Osnovne karakteristike nesamostalna djelatnost)

(1) Nesamostalnom djelatno┼í─çu po osnovu koje se ostvaruju prihodi u smislu ─Źlana 10. Zakona, smatra se djelatnost u kojoj zaposlenik obavlja djelatnost po uputama poslodavca.

(2) Za odlu─Źivanje o tome da li se radi o nesamostalnoj ili samostalnoj djelatnosti odlu─Źuju─ça je cjelovita slika me─Ĺusobnih odnosa, s tim da nesamostalnu djelatnost karakteri┼íu sljede─çe ─Źinjenice:

a) poslodavac odre─Ĺuje vrstu, mjesto i vrijeme rada,

b) poslodavac stavlja na raspolaganje zaposleniku sredstva za rad ( npr. poslovni prostor sa opremom, radnu odje─çu, potreban materijal i dr.),

c) poslodavac snosi poslovne izdatke za zaposlenika (putne tro┼íkove, dnevnice, terenski dodatak, naknada za odvojeni ┼żivot i dr.),

d) poslodavac zaposleniku ispla─çuje redovnu pla─çu,

e) poslodavac snosi isplate naknada za obavljanje nesamostalne djelatnosti i za vrijeme odmora i bolesti zaposlenika,

f) zaposlenik pri obavljanju djelatnosti koristi samo svoju sposobnost (fizi─Źku ili umnu), a ne i kapital,

g) zaposlenik je obavezan da ima odre─Ĺeni u─Źinak, ali ne i odre─Ĺeni uspjeh.

─îlan 14.
(Poslodavac)

(1) Poslodavci su pravna ili fizi─Źka lica koja zapo┼íljavaju fizi─Źka lica i koja im za rad ispla─çuju naknadu.

(2) Obaveze poslodavca imaju i:

a) isplatioci dohotka od druge samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źka 1) Zakona,

b) rezidentni porezni obveznici koji su zaposleni u diplomatskom ili konzularnom predstavni┼ítvu strane dr┼żave ili me─Ĺunarodnoj organizaciji koja ima diplomatski imunitet,

c) porezni obveznici koji dohodak direktno ostvaruju iz inostranstva.

─îlan 15.
(Zaposlenik)

(1) Zaposlenici su fizi─Źka lica koja obavljaju nesamostalnu djelatnost i koja po tom osnovu ostvaruju prihode.

(2) ─îlanovi predstavni─Źkih organa svih nivoa vlasti i lokalne samouprave u Federaciji u dijelu dohotka koji ostvaruju po osnovu tih djelatnosti, oporezuju se kao zaposlenici.

Odjeljak B. Prihodi od nesamostalne djelatnosti


─îlan 16.
(Prihodi od nesamostalne djelatnosti)

(1) Prihodima od nesamostalne djelatnosti smatraju se sva primanja zaposlenika koja on ostvari po osnovu rada, bez obzira pod kojim nazivom ili u kojem obliku su ispla─çena.

(2) Prihodima iz ─Źlana 10. stav (2) Zakona smatraju se i:

a) prihodi za rad ili usluge obavljene izvan redovnog radnog vremena (prekovremeni rad, no─çni rad, de┼żurstvo i sl.),

b) prihodi koje zaposleniku isplati tre─çe lice sa ili bez dogovora sa poslodavcem (provizije, popusti, napojnice, nagrade i sl.) i svi drugi prihodi koje zaposlenik ostvari od tre─çeg lica po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti za poslodavca,

c) prihodi koje poslodavac isplati zaposleniku ili biv┼íem zaposleniku na osnovu pravosna┼żne sudske presude, a koji se odnose na naknadnu isplatu pla─çe ili razlike pla─çe iz proteklih poreznih perioda, osim iznosa koji se odnose na obra─Źunate i ispla─çene zatezne kamate,

d) naknade ispla─çene za rad koji kod poslodavca u toku mjeseca ne traje du┼że od 10 dana ili 80 sati i koje iznose najvi┼íe 250,00 KM.

(4) Prihodima iz ─Źlana 10. stav (3) Zakona smatraju se primanja zaposlenika u stvarima i uslugama koja se mogu izraziti nov─Źano. Vrijednost primanja u stvarima i uslugama utvr─Ĺuje se prema tr┼żi┼ínoj vrijednosti sa ura─Źunatim porezom na dodanu vrijednost u mjestu davanja stvari, odnosno izvr┼íenja usluga.

(5) Koristima u smislu stava (4) ovog ─Źlana smatra se i:

a) preuzimanje i izmirivanje obaveze zaposlenika od strane poslodavca.

b) vrijednosti prihoda od kori┼ítenje nekretnine odnosno zakupnina prema tr┼żi┼ínim cijenama u mjestu gdje se nekretnine nalaze.

c) vrijednosti prihoda od kori┼ítenje vozila prema obimu stvarnog kori┼ítenja vozila u privatne svrhe, a prema evidenciji o pre─Ĺenoj kilometra┼żi na na─Źin da se pre─Ĺena kilometra┼ża mno┼żi sa 15% prosje─Źne cijene naftnih derivata po pre─Ĺenom kilometru.

d) vrijednosti prihoda na ime kori┼ítenja kredita prema razlici kamatnih stopa, a koje se utvr─Ĺuju u visini razlike kamata obra─Źunatih primjenom prosje─Źne kamatne stope Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralne banke) i ugovorene kamatne stope.

e) vrijednosti prihodi po osnovu manjkova imovine ukoliko se za iznos tih manjkova tereti odgovorno lice.

(6) Kod koristi iz stava (4) ovog ─Źlana, u slu─Źaju primanja stvari ili usluga po cijeni ni┼żoj od tr┼żi┼íne, poslodavac mora utvrditi razliku izme─Ĺu tr┼żi┼íne cijene i cijene koju je platio zaposlenik. Razlika izme─Ĺu tr┼żi┼íne cijene i cijene koju je platio zaposlenik smatra se prihodom od nesamostalne djelatnosti.

(7) Podaci o prihodima iz ─Źlana 10. st. (2) i (3) Zakona unose se u Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) zaposlenika i druge propisane evidencije koje je du┼żan voditi poslodavac.

─îlan 17.
(Vrednovanje koristi u stvarima i pravima)

(1) Utvr─Ĺeni manjak uve─çan za obra─Źunati porez na dodanu vrijednost smatra se prihodom po osnovu nesamostalnog rada i pripisuje se zaposleniku koji je ovla┼íten donijeti odluku o tere─çenju odgovornog lica, a to nije u─Źinio.ÔÇő

(2) Vrijednost prihoda u stvarima i pravima utvr─Ĺuje se na sljede─çi na─Źin:

a) pri kori┼ítenju nepokretne imovine (poslovnih zgrada i njihovih dijelova, stambenih zgrada i stanova, gara┼ża) ÔÇô prihod ─Źini iznos zakupnine prema tr┼żi┼ínim cijenama u mjestu u kojem se nepokretna imovina nalazi,

b) pri kori┼ítenju odmarali┼íta i ku─ça za odmor ÔÇô prihod je tr┼żi┼ína vrijednost smje┼ítaja, prehrane i drugih usluga,

c) pri kori┼ítenju vozila ÔÇô prihod je iznos u visini od l% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjese─Źno (uve─çano za porez na dodanu vrijednost) odnosno u visini 20% od mjese─Źne rate za operativni lizing ili dugotrajni najam (uve─çano za porez na dodanu vrijednost), bez obzira na obim kori┼ítenja vozila u privatne svrhe. Prihod se mo┼że utvr─Ĺivati i prema obimu stvarnog kori┼ítenja iz ─Źlana 16. stav (5) ta─Źka c) ovog pravilnika.

(3) Ukoliko se vozilo daje na kori┼ítenje zaposleniku u privatne svrhe, poslodavac je obavezan donijeti odluku o na─Źinu i uslovima tog kori┼ítenja, kao i na─Źinu utvr─Ĺivanja pla─çe zaposlenika i lica koje ostvaruje prihode iz ─Źlana 10. stav (3) Zakona.

(4) Ukoliko se korist po osnovi kori┼ítenja vozila u privatne svrhe utvr─Ĺuje prema obimu stvarnog kori┼ítenja, poslodavac je obvezan voditi evidenciju o prije─Ĺenoj kilometra┼żi i vremenu kori┼ítenja vozila u privatne svrhe, a na─Źin vo─Ĺenja te evidencije utvr─Ĺuje odlukom iz stava (3) ovoga ─Źlana.

(5) Ukoliko se ne vodi evidencija o stvarnom kori┼ítenju iz stava (4) ovog ─Źlana, prihodi od kori┼ítenja vozila u privatne svrhe mogu se utvrditi u visini 1% nabavne vrijednosti vozila mjese─Źno odnosno u visini 20% iznosa mjese─Źne rate za operativni lizing ili dugotrajni najam.

(6) Koristi se prera─Źunavaju u bruto iznos primjenom koeficijenta koji se izra─Źunavaju po formuli iz ─Źlana 22. ovog pravilnika, a u cilju utvr─Ĺivanja osnovica za obra─Źun doprinosa za obavezna osiguranja iz ─Źlana 4. Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BIH" br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21).

─îlan 18.
(Koristi po osnovu datih kredita ili pozajmica)

(1) Korist iz ─Źlana 10. stav (3) ta─Źka 3) Zakona predstavlja iznos oporezivog prihoda od nesamostalne djelatnosti koji se utvr─Ĺuje kao razlika izme─Ĺu obra─Źunatih kamata po prosje─Źnoj kamatnoj stopi koju daju banke i obra─Źunatih kamata po ugovorenim kamatnim stopama koje su ni┼że od tr┼żi┼íne kamatne stope.

(2) Oporezivi prihod od nesamostalne djelatnosti kod kredita i/ili pozajmica bez kamata smatra se iznos obra─Źunatih kamata po prosje─Źnoj kamatnoj stopi koju daju banke.

(3) Tr┼żi┼íne kamatne stope odnosno kamatne stope koje daju banke smatraju se za potrebe obra─Źuna iznosa koristi iz ─Źlana 10. stav (3) ta─Źka 3) Zakona, kamatne stope koje objavljuje Centralna banka po kamatnim stopama komercijalnih banaka na kredite odobrene stanovni┼ítvu, a koji su javno dostupni na internet stranici Centralne banke.

─îlan 19.
(Prihodi koji se ne smatraju koristi)

Prihodima od nesamostalne djelatnosti ne smatraju se koristi u smislu ─Źlana 10. stav (3) Zakona koje poslodavac daje zaposleniku, a koje su u interesu obavljanja djelatnosti i to:

a) posebna radna odje─ça sa znakom poslodavca,

b) posebni ljekarski pregledi po osnovu posebnih propisa (npr. ljekarski pregledi prema propisima o zaštiti na radu, testiranje na Covid-19 u javnim ili privatnim ustanovama i sl.),

c) sistematski kontrolni ljekarski pregledi za sve zaposlene,

d) razni oblici obrazovanja i stru─Źnog usavr┼íavanja u vezi sa djelatnosti koji su neophodni za ostvarivanje prihoda poslodavca i sl.

e) premije kolektivnog osiguranja koje za svoje zaposlenike upla─çuje poslodavac za slu─Źajeve povreda na radnom mjestu i/ili pri dolasku i povratku sa posla.

─îlan 20.
(Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti)

(1) Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti i koji ne podlije┼żu oporezivanju su:

a) naknade tro┼íkova slu┼żbenog putovanja i naknade za rad na terenu

b) naknade ostalih troškova zaposlenicima i

c) nov─Źane pomo─çi zaposlenicima.

(2) Naknade tro┼íkova slu┼żbenog putovanja iz stava (1) ta─Źka 1) ovog ─Źlana obuhvataju: neoporezivi iznos naknade za smje┼ítaj, ishranu, prijevozne i druge tro┼íkove utvr─Ĺene Uredbom o naknadama tro┼íkova za slu┼żbena putovanja ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 44/16) koja va┼żi za bud┼żetske korisnike, kao i za druge porezne obveznike.

(3) Naknade iz stava (2) ovog ─Źlana se smatraju neoporezivim prihodom poreznog obveznika ako su ispla─çene fizi─Źkom licu koje kod isplatioca ima status zaposlenika i ako su utvr─Ĺene po kriterijima i ispla─çene pod uvjetima, na na─Źin i najvi┼íe do iznosa propisanih u skladu sa Uredbom o naknadama tro┼íkova za slu┼żbena putovanja ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 44/16).

(4) Naknada za rad na terenu (terenski dodatak) se ispla─çuje zaposleniku pod uslovom da se rad obavlja van mjesta zaposlenja i da traje du┼że od 30 dana neprekidno u iznosima od

a) 20% od iznosa propisane dnevnice, ako su na terenu osigurani smještaj i ishrana od strane poslodavca,

b) do 70% iznosa propisane dnevnice, ako je na terenu osigurana samo ishrana,

c) do visine propisane dnevnice ako je na terenu zaposleniku osiguran samo smještaj.

(5) Naknade ostalih tro┼íkova zaposlenicima uklju─Źuju tro┼íkove naknade za prijevoz, naknadu za ishranu u toku rada, naknadu za smje┼ítaj i tro┼íkove odvojenog ┼żivota, regres i otpremnina.

(6) Naknada tro┼íkova prijevoza na posao i sa posla priznaje se u visini ko┼ítanja cijene karte gradskog, prigradskog ili me─Ĺugradskog prijevoza, a u slu─Źaju kori┼ítenja vlastitog automobila saglasno internim aktima u visini od 15% od cijene 1l benzina po pre─Ĺenom kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada, a najvi┼íe do iznosa cijene jedne i po mjese─Źne karte u javnom saobra─çaju na odobrenoj relaciji.

(7) Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) priznaje se u visini do 1% od prosje─Źne neto pla─çe ispla─çene u Federaciji, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

(8) Naknada za smje┼ítaj i tro┼íkove odvojenog ┼żivota lica iz ─Źlana 11a. Zakona o dr┼żavnoj slu┼żbi u Federaciji Bosne i Hercegovine, dr┼żavnih slu┼żbenika i namje┼ítenika pod uslovima iz ─Źlana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter pla─çe ("Slu┼żbene novine Federacija BiH", br. 63/10, 22/11, 66/11 i 51/12), priznaje se u visini od 250,00 KM.

(9) Naknada za smje┼ítaj i odvojeni ┼żivot ─Źlanova Vlade Federacije i njihovih savjetnika pod uslovima iz ─Źl. 2. i 3. Uredbe o naknadama koje pripadaju ─Źlanovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima ("Slu┼żbene novine Federacija BiH", br. 87/10, 22/11, 45/13 i 9/16), priznaje se u visini od 599 KM mjese─Źno na ime tro┼íkova smje┼ítaja, u visini od 300 KM mjese─Źno na ime odvojenog ┼żivota i u visini od 299 KM mjese─Źno za tro┼íkove smje┼ítaja ─Źlanova Vlade, te u visini od 250 KM mjese─Źno na ime odvojenog ┼żivota, u visini od 299 KM mjese─Źno za tro┼íkove smje┼ítaja i u visini od 149 KM mjese─Źno za tro┼íkove smje┼ítaja za savjetnike.

(10) Regres za godi┼ínji odmor priznaje se u visini do 50% od prosje─Źne neto pla─çe ispla─çene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate.

(11) Otpremnina prilikom odlaska u penziju priznaje se u visini ┼íest neto pla─ça zaposlenika koje su mu ispla─çene u prethodnih ┼íest mjeseci ili ┼íest prosje─Źnih neto pla─ça u Federaciji prema posljednjem statisti─Źkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika.

(12) Otpremnina u slu─Źaju otkaza ugovora o radu, shodno ─Źlanu 10. stav (4), ta─Źka 6) Zakona, ne podlije┼że obavezi pla─çanja poreza na dohodak ukoliko je ispla─çena zaposleniku do iznosa koji ─Źini 70% prosje─Źne mjese─Źne pla─çe u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navr┼íenu godinu rada kod poslodavca ÔÇô isplatioca otpremnine.

(13) Nov─Źane pomo─çi zaposlenicima iz stava (1) ta─Źka 3) ovog ─Źlana uklju─Źuju jednokratne nov─Źane pomo─çi u visini tri prosje─Źne pla─çe zaposlenika ispla─çene u prethodna tri mjeseca ili u visini tri prosje─Źne neto pla─çe u Federaciji prema posljednjem statisti─Źkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika na ime:

a) teške invalidnosti zaposlenika (najmanje 60% invaliditeta),

b) te┼íke bolesti zaposlenika ili ─Źlanova njegove u┼że porodice i

c) hirurških intervencija na zaposleniku izvršenih iz zdravstvenih razloga i po preporuci ljekara.

(14) Nov─Źane pomo─çi zaposlenicima iz stava (1) ta─Źka 3) ovog ─Źlana uklju─Źuju i naknade tro┼íkova sahrane u slu─Źaju smrti zaposlenika ili ─Źlana njegove u┼że porodice, kao i smrti penzioniranog zaposlenika, u visini stvarnih tro┼íkova sahrane, a najvi┼íe ─Źetiri prosje─Źne mjese─Źne pla─çe ispla─çene u Federaciji za prethodna ─Źetiri mjeseca prije dono┼íenja rje┼íenja o isplati naknade.

(15) Nov─Źane pomo─çi zaposlenicima iz stava (1) ta─Źka 3) ovog ─Źlana uklju─Źuju i naknade tro┼íkova lije─Źenja te┼íko oboljelih zaposlenika i ─Źlana njegove u┼że porodice, shodno ─Źlanu 24. stav (5) Zakona o porezu na dohodak, u visini stvarnih tro┼íkova prema dokumentaciji.

(16) Pokloni iz ─Źlana 10. stav (4) ta─Źka 5) Zakona, koje poslodavci daju zaposleniku u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, povodom dr┼żavnih ili vjerskih praznika i/ili jubileja firme i sl., ne podlije┼żu obra─Źunavanju i pla─çanju poreza na dohodak ako njihova ukupna vrijednost na godi┼ínjem nivou nije ve─ça od vrijednosti koja je jednaka iznosu 30% prosje─Źne mjese─Źne pla─çe koju objavljuje Federalni zavod za statistiku za mjesec kada se daje poklon.

(17) Ukoliko se naknada iz stava (1) ovog ─Źlana isplati zaposleniku u iznosu ve─çem od propisanih, smatrat ─çe se, shodno ─Źlanu 10. stav (2) ta─Źka 1) Zakona, oporezivim prihodom iz nesamostalne djelatnosti.

(18) Ukoliko se naknada iza stava (1) ovog ─Źlana isplati fizi─Źkom licu koje kod isplatioca naknade nema status zaposlenika, smatrat ─çe se prihodom iz drugih samostalnih djelatnosti.

(19) Podaci o prihodima iz stava (17) ovog ─Źlana unose se u Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) zaposlenika i druge propisane evidencije koje je du┼żan voditi poslodavac.

─îlan 21.
(Akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti)

(1) Akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti za zaposlenike, obra─Źunava se mjese─Źno primjenom stope iz ─Źlana 9. Zakona, na poreznu osnovicu koju ─Źine svi oporezivi prihodi od nesamostalne djelatnosti koje je zaposlenik ostvario kod svog poslodavca u tom mjesecu, umanjeni za obra─Źunate i upla─çene obavezne doprinose iz osnovice i za mjese─Źni iznos li─Źnog odbitka utvr─Ĺenog na osnovu odredbi ─Źlana 24. st. (1) do (5) Zakona, a na osnovu utvr─Ĺenog faktora li─Źnog odbitka iz Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002) poreznog obveznika.

(2) Pri utvr─Ĺivanju mjese─Źne akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti li─Źni odbici utvr─Ĺuju se na osnovu Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002) koju zaposlenik dostavi poslodavcu. Iznos li─Źnog odbitka se utvr─Ĺuje mno┼żenjem ukupnog faktora li─Źnog odbitka iz porezne kartice sa mjese─Źnim iznosom osnovnog li─Źnog odbitka (300,00 KM).

(3) Mjese─Źna akontacija poreza na dohodak zaposlenika shodno ─Źlanu 27. stav (3) Zakona, obra─Źunava se na sve oporezive prihode od nesamostalne djelatnosti koje poslodavac isplati zaposleniku u toku jednog mjeseca po stopi od 10% od osnovice koju ─Źini dohodak od nesamostalne djelatnosti koji je zaposlenik ostvario u tom mjesecu kao razliku izme─Ĺu ispla─çenih prihoda po osnovu nesamostalne djelatnosti i obra─Źunatih i upla─çenih rashoda iz ─Źlana 11. Zakona, umanjen za mjese─Źni iznos li─Źnog odbitka utvr─Ĺenog kao proizvod faktora li─Źnog odbitka iz Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002) zaposlenika i mjese─Źnog iznosa osnovnog li─Źnog odbitka. Izuzetno, ako se u toku poreznog perioda u jednom mjesecu zaposleniku izvr┼íi isplata pla─çe za dva ili vi┼íe mjeseci iz istog poreznog perioda, za koju su sa─Źinjeni i Poreznoj upravi dostavljeni pojedina─Źni obra─Źuni pla─ça i pojedina─Źne specifikacije za svaku pla─çu, osnovica za obra─Źun mjese─Źnih akontacija poreza za svaku pojedina─Źno ispla─çenu pla─çu mo┼że umanjiti za odgovaraju─çi mjese─Źni iznos li─Źnog odbitka prema odgovaraju─çem faktoru iz Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002).

(4) Zaposleniku se kod utvr─Ĺivanja mjese─Źnih akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti u toku jednog poreznog perioda mo┼że odbiti najvi┼íe 12. mjese─Źnih li─Źnih odbitaka.

(5) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog ─Źlana, pri utvr─Ĺivanju akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti bez Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002), osnovica poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti utvr─Ĺuje se kao razlika izme─Ĺu oporezivih prihoda od nesamostalne djelatnosti i obaveznih doprinosa iz osnovice.

(6) Li─Źni odbici koji se rezidentnom poreznom obvezniku mogu priznati na osnovu Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002) kod utvr─Ĺivanja osnovice za obra─Źun mjese─Źne akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, iznose:

a) 300,00 KM - osnovni li─Źni odbitak poreznog obveznika

b) 150,00 KM - za izdr┼żavanog bra─Źnog druga,

c) 150,00 KM - za izdr┼żavano prvo dijete,

d) 210,00 KM ÔÇô za izdr┼żavano drugo dijete,

e) 270,00 KM - za izdr┼żavano tre─çe izdr┼żavano dijete i svako dalje izdr┼żavano dijete,

f) 90,00 KM - za svakog drugog izdr┼żavanog ─Źlana u┼że porodice,

g) 90,00 KM - za vlastitu invalidnost i invalidnost svakog ─Źlana u┼że porodice koje porezni obveznik izdr┼żava.

(7) Izdr┼żavanim licima u smislu ─Źlana 24. st. (3) i (5) Zakona smatraju se i biv┼íi bra─Źni drug i djeca rastavljenih roditelja za koje jedan od roditelja ÔÇô porezni obveznik pla─ça alimentaciju. S tim u vezi, porezni obveznik koji pla─ça alimentaciju sti─Źe pravo na li─Źne odbitke iz stava (6) ta─Źka b) ovog ─Źlana za izdr┼żavanje bra─Źnog druga koji nema vlastitih prihoda ili ima, ali isti su ni┼żi od 300,00 KM mjese─Źno odnosno na odbitke iz stava (6) ta─Ź. c), d) i e) ovog ─Źlana za izdr┼żavanje djece koja ne ┼żive sa njim u zajedni─Źkom doma─çinstvu, na na─Źin propisan ovim pravilnikom.

(8) Prema odredbi ─Źlana 24. stav (3) Zakona, dijete rastavljenih roditelja se ne mo┼że smatrati izdr┼żavanim ─Źlanom u┼że porodice roditelja ili staratelja sa kojim ┼żivi u zajedni─Źkom doma─çinstvu, ukoliko drugi roditelj pla─ça alimentaciju.

(9) Ukoliko je mjese─Źni iznos alimentacije, ra─Źunaju─çi i eventualne druge vlastite prihode koji se ne smatraju dohotkom, manji od 300,00 KM tada se, shodno odredbama ─Źlana 24. stav (4) Zakona, li─Źni odbitak ravnomjerno raspore─Ĺuje na oba roditelja koja izdr┼żavaju dijete, ukoliko se ne dogovore druga─Źije.

(10) Akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti na prihode ostvarene u stvarima i uslugama obra─Źunava se na tr┼żi┼ínu vrijednost tih koristi sa ura─Źunatim porezom na dodanu vrijednost.

─îlan 22.
(Izra─Źun bruto osnovice)

(1) U slu─Źaju da poslodavac sa zaposlenikom ugovori isplatu naknade za rad u iznosu koji ─Źini razliku izme─Ĺu bruto naknade i obaveznih doprinosa iz te naknade, tada ─çe poslodavac biti du┼żan da ugovoreni iznos naknade prera─Źuna u bruto iznos.

(2) Bruto iznos naknade mo┼że se utvrditi mno┼żenjem ugovorenog iznosa naknade sa koeficijentom zbirne stope obaveznih doprinosa iz pla─çe:

(3) U slu─Źaju da poslodavac umjesto u novcu pla─çu zaposleniku nadoknadi u stvarima, pravima ili uslugama, tr┼żi┼ína vrijednost tih stvari ili usluga sa ura─Źunatim PDV-om, smatra se neto naknadom u kojoj je sadr┼żan porez, koja se radi utvr─Ĺivanja osnovice za obra─Źun akontacije poreza na dohodak mora prera─Źunati u bruto iznos primjenom koeficijenta iz stava (2) ovog ─Źlana.

(4) Isto tako, koristi koje se smatraju prihodima od nesamostalnih djelatnosti ─Źija se vrijednost utvr─Ĺuje prema tr┼żi┼ínoj vrijednosti, tretira se kao neto prihod zaposlenika, koji se radi utvr─Ĺivanja osnovice za obra─Źun akontacije poreza na dohodak mora prera─Źunati u bruto iznos primjenom koeficijenta iz stava (2) ovog ─Źlana.

Odjeljak C. Porezna kartica


─îlan 23.
(Izdavanje porezne kartice)

(1) Porezna kartica (Obrazac PKÔÇô1002) je evidencija sa podacima o ukupnom faktoru li─Źnog odbitka poreznog obveznika iz ─Źlana 4. i ─Źlana 5. st. (1) i (4) ovog pravilnika, na osnovu kojeg on ostvaruje svoje pravo na osnovni li─Źni odbitak i umanjenje porezne osnovice po osnovu izdr┼żavanja ─Źlanova u┼że porodice, kao i po osnovu eventualne invalidnosti tih ─Źlanova ili samog poreznog obveznika.

(2) Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002) besplatno izdaje Porezna uprava na osnovu dokumentovanog Zahtjeva za izdavanje porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1001) poreznog obveznika.

(3) Obveznici poreza na dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti na osnovu Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002) sti─Źu pravo na umanjenje porezne osnovice ve─ç kod utvr─Ĺivanja i pla─çanja mjese─Źne akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, ukoliko su svoju Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002) dostavili svom poslodavcu odnosno isplatiocu dohotka po osnovu nesamostalne djelatnosti.

(4) Rezidentni porezni obveznik da bi ostvario pravo na li─Źni odbitak prilikom utvr─Ĺivanja osnovice za obra─Źun akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, du┼żan je Poreznoj upravi podnijeti popunjen Zahtjev za izdavanje porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1001) i odgovaraju─çu vjerodostojnu dokumentaciju o izdr┼żavanim ─Źlanovima u┼że porodice i/ili invaliditetu, na osnovu koje ─çe Porezna uprava utvrditi ukupan faktor li─Źnog odbitka koji ─çe iskazati u Poreznoj kartici (Obrazac PKÔÇô1002) poreznog obveznika.

(5) Na osnovu utvr─Ĺenog faktora poslodavac, kojem je zaposlenik dostavio svoju Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002), du┼żan je pri svakoj isplati oporezivih prihoda po osnovu nesamostalne djelatnosti poreznu osnovicu za obra─Źun akontacije poreza na dohodak umanjiti za iznos li─Źnog odbitka koji se izra─Źunava mno┼żenjem ukupnog faktora iz Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002) sa mjese─Źnim iznosom osnovnog li─Źnog odbitka.

(6) Poslodavac je du┼żan Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002) zaposlenika ─Źuvati do prestanka radnog odnosa.

(7) Zaposlenik mo┼że imati samo jednu Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002), a ukoliko istovremeno ima vi┼íe poslodavaca, zaposlenik mo┼że izabrati kojem ─çe poslodavcu predati svoju Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002).

(8) U slu─Źaju otu─Ĺenja, gubitka, uni┼ítenja ili nestanka Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002), Porezna uprava du┼żna je na zahtjev poreznog obveznika izdati novu Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002), s tim da se na njoj mora ozna─Źiti i ovjeriti da se radi o duplikatu Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002).

(9) Pri raskidu radnog odnosa poslodavac je du┼żan zaposleniku predati Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002) radi dostave iste novom poslodavcu, a kopiju iste zadr┼żati u svojoj evidenciji.

(10) Porezna uprava ─çe po saznanju proglasiti neva┼że─çe Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002) fizi─Źkih lica koja su:

a) umrla,

b) u smislu odredbi ─Źlana 2. st. (3) i (4) Zakona, prestala biti rezidenti Federacije,

c) upu─çena na vi┼íegodi┼ínje slu┼żenje zatvorske kazne.

(11) Fizi─Źko lice koje ima Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002), a u toku mjeseca prestane trajno sticati oporezive prihode, mo┼że se, ukoliko ispunjava uslove iz ─Źlana 24. stav (3) Zakona, u narednom mjesecu prijaviti kao izdr┼żavano lice od strane ─Źlana u┼że porodice sa kojim ┼żivi u zajedni─Źkom doma─çinstvu. U tom slu─Źaju porezni obveznik ÔÇô rezident, koji prijavljuje to lice za izdr┼żavanje, uz podno┼íenje Zahtjeva za izdavanje porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1001) mora prilo┼żiti originalni primjerak Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002) lica koje prijavljuje za izdr┼żavanje.

─îlan 24.
(Unos podataka u Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002))

(1) Podatke u Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002) unosi Porezna uprava. Pri utvr─Ĺivanju prava na li─Źne odbitke u obzir se uzimaju posljednji uneseni podaci s tim da prethodno iskazani podatak na─Źelno va┼żi do kraja mjeseca koji prethodi mjesecu od kojeg va┼żi sljede─çi iskazani podatak.

(2) Utvr─Ĺivanje faktora li─Źnog odbitka i unos u Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002) vr┼íi se na osnovu odgovaraju─çe dokumentacije (vjen─Źani list, rodni list, dokaz o visini prihoda izdr┼żavanog lica, dokaz o postojanju invaliditeta, uvjerenje o zajedni─Źkom doma─çinstvu i sl.)

(3) Li─Źni odbici iz ─Źlana 24. stav 2. Zakona rezidentnim poreznim obveznicima iz ─Źlana 2. st. (3) i (4) Zakona, priznaju se samo za lica koja se u smislu ─Źlana 24. st. (3) do (5) Zakona smatraju izdr┼żavanim ─Źlanovima u┼że porodice.

(4) Kod obra─Źunavanja li─Źnih odbitaka za izdr┼żavana lica zapo─Źeti mjesec priznaje se kao puni mjesec za priznavanje li─Źnih odbitaka.

(5) Izmjene stanja u porodici koje utje─Źu na smanjenje faktora li─Źnog odbitka odnosno na pove─çanje osnovice za obra─Źun mjese─Źnih akontacija poreza, porezni obveznik je du┼żan prijaviti Poreznoj upravi u roku od 15 dana od dana nastanka izmjene.

(6) Na zahtjev zaposlenika, poslodavac je du┼żan da mu privremeno preda Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002) radi upisa promjene li─Źnih podataka i podataka o li─Źnom odbitku kod Porezne uprave.

(7) Promjene iz stava (5) ovog ─Źlana, Porezna uprava upisuje na osnovu podnesenog Zahtjeva za izdavanje porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1001), prilo┼żene odgovaraju─çe vjerodostojne dokumentacije i ranije izdate Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002), shodno sljede─çoj proceduri:

a) podneseni zahtjev obra─Ĺuje se elektronskim putem,

b) upis promjena u vezi sa novim koeficijentom li─Źnog odbitka unosi se u novu Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002),

c) Porezna uprava ponovo izdaje ovjerenu i potpisanu Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002) sa svim elementima i periodima va┼żenja li─Źnih odbitaka, zaklju─Źno sa novom vrijedno┼í─çu koeficijenta li─Źnog odbitka,

d) na taj na─Źin izdata Porezna kartica (Obrazac PKÔÇô1002) ima tretman originala, koji zaposlenik predaje poslodavcu radi ostvarivanja prava na umanjenje osnovice pri obra─Źunu poreza na dohodak, a dotada┼ínja Porezna kartica (Obrazac PKÔÇô1002) zadr┼żava se u dosjeu poreznog obveznika.

(8) Porezna uprava mo┼że u toku poreznog perioda i bez prijave poreznog obveznika izmijeniti odnosno umanjiti faktor li─Źnog odbitka u Poreznoj kartici (Obrazac PKÔÇô1002) ili istu poni┼ítiti, ako utvrdi da je faktor li─Źnog odbitka koji je iskazan u Poreznoj kartici (Obrazac PKÔÇô1002) utvr─Ĺen na osnovu neta─Źnih odnosno la┼żnih podataka.

(9) U slu─Źaju iz stava (8) ovog ─Źlana, Porezna uprava du┼żna je obavijestiti poreznog obveznika i njegovog poslodavca i izdati nalog za ispravku odnosno obra─Źun i uplatu razlike manje obra─Źunatih mjese─Źnih akontacija poreza na dohodak na ispla─çene prihode od nesamostalne djelatnosti u periodu od nastanka okolnosti koje su dovele do smanjenja faktora li─Źnog odbitka do dana izvr┼íene ispravke u Poreznoj kartici (Obrazac PKÔÇô1002), sa obavezom obra─Źuna i uplate zateznih kamata za isti period.

(10) Izmijenjeni faktor li─Źnog odbitka mo┼że se primjenjivati samo za utvr─Ĺivanje osnovica za obra─Źun mjese─Źnih akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, za period nakon izdate nove Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002).

─îlan 25.
(Sadr┼żaj Zahtjeva za izdavanje porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1001))

(1) Zahtjev za izdavanje porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1001) sadr┼żi sljede─çe podatke:

a) podatke o poreznom obvezniku,

b) podatke o poslodavcu,

c) podatke o osnovnom li─Źnom odbitku poreznog obveznika,

d) podatke o izdr┼żavanom bra─Źnom drugu,

e) podatke o izdr┼żavanoj djeci,

f) podatke o ostalim izdr┼żavanim ─Źlanovima u┼że porodice,

g) podatke o izdr┼żavanim licima za koja porezni obveznik pla─ça alimentaciju,

h) podatke o izdr┼żavanim ─Źlanovima u┼że porodice sa invaliditetom uklju─Źuju─çi i poreznog obveznika,

i) podatke o ukupnom koeficijentu (faktoru) li─Źnog odbitka i periodu va┼żenja istog,

j) izjavu poreznog obveznika,

k) potpis poreznog obveznika (zaposlenika), potpis ovlaštenog lica kod poslodavca i datum podnošenja.

(2) U polje 4) Zahtjeva za izdavanje porezne kartice ("JMB") za rezidentnog poreznog obveznika unosi se trinaestocifreni jedinstveni mati─Źni broj, a za poreznog obveznika ÔÇô stranca sa statusom rezidenta u ovo polje unosi se broj koji ─çe dodijeliti Porezna uprava nakon registracije tog stranog lica. Isto tako, u kolonu a) ("JMB") u dijelu 4. do 8. Zahtjeva unosi se trinaestocifreni jedinstveni mati─Źni broj izdr┼żavanih lica, a za izdr┼żavana lica ÔÇô strance u ovu kolonu unosi se broj koji ─çe dodijeliti Porezna uprava nakon registracije tih stranih lica.

─îlan 26.
(Sadr┼żaj Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002))

Porezna kartica (Obrazac PKÔÇô1002) sadr┼żi sljede─çe podatke:

a) podaci o poreznom obvezniku (ime i prezime, JMB, datum ro─Ĺenja, adresa prebivali┼íta, i dr.),

b) podaci o pojedina─Źnim i ukupnom faktoru li─Źnog odbitka shodno ─Źlanu 24. st. (1) i (2) Zakona, kao i oznaka mjeseca od kojeg vrijedi podatak o ukupnom faktoru iskazanom u Poreznoj kartici,

c) potpis ovla┼ítenog slu┼żbenika Porezne uprave, pe─Źat i datum izdavanja.

Odjeljak D. Obaveza poslodavca i zaposlenika kod obra─Źuna poreza na dohodak iz nesamostalne djelatnosti


─îlan 27.
(Odgovornost poslodavca i zaposlenika za obra─Źun i uplatu poreza)

(1) Obveznik i du┼żnik poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti je zaposlenik, ali poslodavac iz ─Źlana 14. ovog pravilnika kao porezni agent je odgovoran:

a) za porez koji je du┼żan da obra─Źuna, obustavi i uplati na propisan na─Źin u skladu sa odredbama ─Źl. 27. i 37. Zakona,

b) za pravilno vo─Ĺenje evidencija propisanih ─Źlanom 28. stav (2) Zakona,

c) za dostavljanje Godi┼ínjeg izvje┼ítaja o ukupno ispla─çenim pla─çama i drugim li─Źnim primanjima (Obrazac GIP-1022), poreznom obvezniku ÔÇôzaposleniku i Poreznoj upravi u skladu sa ─Źlanom 28. stav (3) Zakona.

(2) Za manje obra─Źunate i upla─çene iznose poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti du┼żnicima se smatraju i poslodavac i zaposlenik.

(3) Ako poslodavac nije obustavio porez na dohodak u punom iznosu, Porezna uprava je du┼żna naplatu manje obustavljenog i upla─çenog poreza prioritetno naplatiti od poslodavca, a ako se ni provedenim postupkom prinudne naplate du┼żni iznos nije mogao naplatiti od poslodavca, Porezna uprava ─çe naplatu izvr┼íiti neposredno od zaposlenika.

(4) Ukoliko je Porezna uprava od poslodavca naplatila porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti koji on nije obustavio od pla─çe zaposlenika, poslodavac ima pravo da se refundira od poreznog obveznika-zaposlenika.

(5) Poslodavac nije odgovoran ako je zbog gre┼íaka u Poreznoj kartici (Obrazac PKÔÇô1002) obra─Źunao, zadr┼żao i uplatio porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti u manjem iznosu.

(6) Ukoliko poslodavac uz naknadu prepusti zaposlenike tre─çem licu, tre─çe lice supsidijarno odgovara za porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti u slu─Źaju da se potra┼żivanje nije moglo naplatiti od poslodavca.

─îlan 28.
(Obaveza obra─Źunavanja, obustave i uplate poreza)

(1) Poslodavac iz ─Źlana 14. ovog pravilnika du┼żan je obra─Źunati, obustaviti i na propisani ra─Źun uplatiti akontaciju poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti. Pri isplati prihoda od nesamostalne djelatnosti u novcu, pla─çanje poreza na dohodak vr┼íi se istog dana ili narednog dana po izvr┼íenoj isplati.

(2) Kod sticanja prihoda od nesamostalne djelatnosti u stvarima ili pravima obra─Źun poreza na dohodak i uplata poreza dospijevaju istovremeno sa preuzimanjem stvari ili prava, i uplata poreza na dohodak vr┼íi se istog dana ili narednog dana po izvr┼íenom preuzimanju.

(3) Uplata akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti vrši se prema općini prebivališta poreznog obveznika.

(4) Ukoliko porezni obveznik nema prebivalište u Federaciji, uplata akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti vrši se prema sjedištu poslodavca.

(5) Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od nesamostalne djelatnosti iz inostranstva du┼żni su, shodno ─Źlanu 27. st. (8) i (9) Zakona, obra─Źunati i uplatiti akontaciju poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti u roku pet dana od dana prijema dohotka. U istom roku i na isti na─Źin du┼żan je obra─Źunati i uplatiti porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti i porezni obveznik zaposlen u diplomatskim ili konzularnim predstavni┼ítvima ili me─Ĺunarodnim organizacijama sa diplomatskim imunitetom.

─îlan 29.
(Obra─Źunski list)

(1) Na osnovu ─Źlana 28. stav (2) Zakona, poslodavac je du┼żan evidentirati ispla─çene pla─çe i druge oporezive naknade po osnovu radnog odnosa na Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021).

(2) Obra─Źunski list pla─ça du┼żna su voditi i lica koja u smislu ovog pravilnika imaju obaveze poslodavca, uklju─Źuju─çi i lica koja vr┼íe isplate poslani─Źkih pau┼íala i drugih prihoda po osnovu obavljanja drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źka 1) Zakona.

(3) Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) je evidencija o isplati pla─ça i drugih oporezivih naknada po osnovu nesamostalne djelatnosti koju je poslodavac odnosno isplatilac du┼żan da vodi za svakog zaposlenika posebno, i u koju unosi podatke o svakoj ispla─çenoj pla─çi i/ili oporezivoj naknadi, kao i podatke o obra─Źunatim i upla─çenim obaveznim doprinosima iz pla─çe, poreznim osnovicama i obra─Źunatoj i upla─çenoj mjese─Źnoj akontaciji poreza na dohodak.

(4) U Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) podaci se unose na osnovu analiti─Źkih evidencija pla─ça i druge prate─çe dokumentacije i to najkasnije u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem su izvr┼íene isplate pla─ça i drugih naknada po osnovu nesamostalne djelatnosti. Podaci o ispla─çenim primanjima, utvr─Ĺenim osnovicama i obra─Źunatim i obustavljenim iznosima obaveznih doprinosa i poreza moraju odgovarati podacima iskazanim u isplatnim listama koje je poslodavac odnosno isplatilac pla─ça i drugih primanja du┼żan da dostavi zaposleniku, shodno ─Źlanu 11. stav (2) Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21).

(5) Ako je u toku jednog mjeseca bilo vi┼íe isplata pla─ça, svaka isplata se posebno hronolo┼íki unosi u Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021), a po isteku mjeseca se svi pojedina─Źni iznosi sabiraju i unose u Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021). Podaci o obra─Źunatim i upla─çenim obaveznim doprinosima iz pla─çe ne─çe se unositi u Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) ukoliko za taj mjesec zaposleniku nije ispla─çena pla─ça. Unos podataka o pla─çenim obaveznim doprinosima izvr┼íit ─çe se u mjesecu kada se izvr┼íi isplata pla─çe.

(6) Ako zaposlenik u istom poreznom periodu radi kod dva ili vi┼íe poslodavaca, Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) je du┼żan voditi svaki poslodavac za period dok je to lice kod njega zaposleno.

(7) Poslodavac je du┼żan Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) zaklju─Źiti po isteku kalendarske godine, odnosno u toku poreznog perioda ukoliko do─Ĺe do prestanka radnog odnosa.

(8) Poslodavac je du┼żan ─Źuvati Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) u skladu sa zakonskim rokovima, i to najmanje pet (5) godina od dana zaklju─Źenja.

(9) Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) mo┼że se popunjavati ru─Źno ili elektronski. Uneseni podaci ne smiju se brisati ni ispravljati. Ako se prilikom ru─Źnog unosa na─Źini gre┼íka istu treba precrtati vodoravnom linijom i ovjeriti potpisom i pe─Źatom odgovornog lica.

─îlan 30.
(Sadr┼żaj Obra─Źunskog lista pla─ça (Obrazac OLP-1021))

Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) sastoji se iz tri dijela i sadr┼żi:

a) Podatke o poslodavcu ÔÇô isplatiocu pla─ça i drugih li─Źnih primanja (naziv pravnog lica odnosno ime i prezime fizi─Źkog lica - poslodavca, adresu i sjedi┼íte, odnosno prebivali┼íte, identifikacioni broj poslodavca odnosno isplatioca i naziv i adresu organizacione jedinice Porezne uprave prema prebivali┼ítu zaposlenika),

b) Podatke o poreznom obvezniku - zaposleniku ( prezime i ime, adresa prebivališta, JMB i adresu organizacione jedinice Porezne uprave prema sjedištu poslodavca),

c) Podatke o ispla─çenim pla─çama i drugim oporezivim naknadama, obra─Źunatim, obustavljenim i upla─çenim doprinosima iz osnovice i obra─Źunatoj, obustavljenoj i upla─çenoj akontaciji poreza.

─îlan 31.
(Mjese─Źni izvje┼ítaj o ispla─çenim pla─çama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla─çenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP -

(1) U skladu sa ─Źlanom 28. stav (2) Zakona, poslodavac iz ─Źlana 14. ovog pravilnika du┼żan je podatke o ispla─çenim mjese─Źnim pla─çama i drugim oporezivim prihodima od nesamostalne djelatnosti kao i podatke o obra─Źunatim obaveznim doprinosima iz osnovice i na osnovicu i obra─Źunatim i upla─çenim iznosima mjese─Źne akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, dostavljati putem Mjese─Źnog izvje┼ítaja o ispla─çenim pla─çama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla─çenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023) nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

(2) Podatke iz stava (1) ovog ─Źlana, poslodavac osigurava iz Obra─Źunskog lista pla─ça (Obrazac OLP-1021) koje je du┼żan voditi pojedina─Źno za svakog zaposlenika u skladu sa odredbama ─Źlana 29. ovog pravilnika.

(3) Podaci koji se iskazuju u Obrascu MIP-1023 odnose se na obaveze doprinosa propisanih ─Źlanom 4. Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BIH" br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21) i na mjese─Źne akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, obra─Źunate i upla─çene na prihode od nesamostalne djelatnosti iz ─Źlana 10. st. (1), (2) i (3) Zakona, ostvarene u periodu (mjesec i godina) koji je nazna─Źen u polju "Porezni period" u zaglavlju obrasca.

(4) Obrazac MIP-1023 sadr┼żi sljede─çe podatke:

a) podatke o poslodavcu ÔÇô isplatiocu pla─ça i drugih oporezivih prihoda od nesamostalne djelatnosti;

b) podatke o ispla─çenim pla─çama i drugim oporezivim naknadama, obra─Źunatim, obustavljenim i upla─çenim doprinosima iz osnovice, faktoru li─Źnog odbitka, poreznoj osnovici, obra─Źunatom i upla─çenom iznosu mjese─Źne akontacije poreza na dohodak i to pojedina─Źno za svakog zaposlenika,

c) podatke o pla─çenim doprinosima na teret poslodavca.

(5) Lica iz stava (1) ovog ─Źlana du┼żna su Obrazac MIP-1023 dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem, osim u slu─Źaju kada je obaveza dostavljanja Obrasca MIP-1023 propisana zaposleniku.

─îlan 32.
(Pojedina─Źni mjese─Źni izvje┼ítaj o ispla─çenim pla─çama, obra─Źunatim i upla─çenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (Obrazac PMIP ÔÇô 1024))

(1) Za izvje┼ítavanje Porezne uprave o izvr┼íenim pojedina─Źnim uplatama, doplatama i/ili ispravkama podataka iskazanih u Obrascu MIP-1023, koji je poslodavac ve─ç dostavio Poreznoj upravi, a odnosi se na samo jednog zaposlenika, koristi se Pojedina─Źni mjese─Źni izvje┼ítaj o ispla─çenim pla─çama, obra─Źunatim i upla─çenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (Obrazac PMIP ÔÇô 1024) koji se dostavlja nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave.

(2) Putem Obrasca PMIP ÔÇô 1024 omogu─çava se izmjena podataka za postoje─çeg zaposlenika, dodavanje za novog ili brisanje podataka za postoje─çeg zaposlenika za ve─ç predate Obrasce MIP-1023.

(3) U slu─Źaju odlaska zaposlenika u penziju, poslodavac mo┼że putem Obrasca PMIP ÔÇô 1024) Poreznoj upravi dostaviti podatke o upla─çenim doprinosima samo za tog zaposlenika prije dostavljanja Obrasca MIP-1023, ali ─çe iste podatke poslodavac biti du┼żan uklju─Źiti i u Obrazac MIP- 1023, koji ─çe biti naknadno dostavljen Poreznoj upravi.

(4) Ukoliko se poslodavcu uka┼że potreba za ispravkom odnosno izmjenom podataka o upla─çenim doprinosima i poreza za vi┼íe zaposlenika, potrebno je sa─Źiniti i predati Poreznoj upravi vi┼íe Obrazaca PMIP-1024, tj. za svakog zaposlenika posebno.

(5) Lica iz stava (1) ovog ─Źlana du┼żna su Obrazac PMIP-1024 dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem.

─îlan 33.
(Godi┼ínji izvje┼ítaj o ukupno ispla─çenim pla─çama i drugim li─Źnim primanjima (Obrazac GIP-1022))

(1) Po isteku poreznog perioda, ili u slu─Źaju prekida radnog odnosa, poslodavac je du┼żan zaposleniku i Poreznoj upravi dostaviti Godi┼ínji izvje┼ítaj o ukupno ispla─çenim pla─çama i drugim li─Źnim primanjima (Obrazac GIP-1022).

(2) Obrazac GIP-1022 se Poreznoj upravi dostavlja elektronskim putem, a zaposleniku se uru─Źuje jedan primjerak najkasnije do kraja februara teku─çe godine, za prethodnu godinu.

(3) Obrazac GIP-1022 sadr┼żi sljede─çe:

a) podatke o poslodavcu - isplatiocu,

b) podatke o zaposleniku - poreznom obvezniku,

c) podatke o ispla─çenim prihodima, obra─Źunatim doprinosima iz pla─çe, li─Źnim odbicima, poreznim osnovicama i obra─Źunatom, obustavljenom i upla─çenom porezu na pla─çu za svaki mjesec posebno i zbirno za cijeli porezni period,

d) podatke o neto iznosima pla─çe/naknade koja je ispla─çena zaposleniku za svaki mjesec posebno i zbirno za cijeli porezni period,

e) ovjeru poslodavca - isplatioca dohotka.

(4) Obrazac GIP-1022 sadr┼żi podatke o mjese─Źnim prihodima koji su ispla─çeni zaposleniku i za koje su upla─çeni doprinosi iz osnovice i akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti. U ovaj obrazac se ne unose podaci o pla─çenim doprinosima koji su obra─Źunati na pla─çu koja nije ispla─çena. Kada do─Ĺe do isplate pla─çe tada se unose u obrazac svi tra┼żeni podaci iz obra─Źuna ra─Źunaju─çi i podatke o obra─Źunatom i pla─çenom iznosu akontacije poreza na dohodak i podatke o ranije upla─çenim doprinosima iz osnovice.

(5) U kolonu 1) obrasca unose se hronolo┼íki oznake mjeseca i godine isplate prihoda na koje se odnose podaci o obra─Źunatim i upla─çenim doprinosima i akontaciji poreza, a u kolonu 2) unose se oznake mjeseca i godine na koje se ispla─çeni prihodi odnose.

(6) Svaki red Obrasca GIP-1022 odnosi se na sumirane podatke o oporezivim prihodima po osnovu nesamostalne djelatnosti ispla─çenim u toku jednog mjeseca, a ti se podaci evidentiraju i sabiraju iz Obra─Źunskog lista pla─ça (Obrazac OLP-1021).

(7) Mjese─Źno sumirani podaci o ispla─çenim prihodima, obra─Źunatim i upla─çenim doprinosima iz osnovice i akontaciji poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, koji se unose u Obrazac GIP-1022, moraju odgovarati broju zbirnih mjese─Źnih specifikacija dostavljenih Poreznoj upravi i zbirnih podataka iz Obrasca MIP-1023.

─îlan 34.
(Dohodak od samostalnog obavljanja djelatnosti ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti koji se oporezuje kao dohodak od nesamostalne djelatnosti)

(1) Dohodak ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti po osnovu djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Źke 4) Zakona, oporezuje se na na─Źin i po postupku kao i dohodak od nesamostalne djelatnosti.

(2) Isplatilac dohotka iz stava (1) ovog ─Źlana, u smislu odredaba Zakona, smatra se poslodavcem. Isplatilac dohotka od samostalnog obavljanja djelatnosti ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti du┼żan je pri svakoj isplati dohotka obra─Źunati, obustaviti i uplatiti akontaciju poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti.

(3) Poreznu osnovicu za obra─Źun mjese─Źne akontacije poreza na dohodak od samostalnog obavljanja djelatnosti ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti ─Źine svi prihodi po osnovu djelatnosti ostvareni tokom mjeseca umanjeni za obavezni doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na teret osiguranika.

(4) Kod obra─Źuna mjese─Źne akontacije poreza na dohodak od samostalnog obavljanja djelatnosti ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti koji su isplatiocu dostavili Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002), poreznu osnovicu ─Źine svi prihodi po osnovu djelatnosti ostvareni tokom mjeseca umanjeni za obavezni doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na teret osiguranika i za li─Źni odbitak utvr─Ĺen na osnovu faktora iskazanog u Poreznoj kartici (Obrazac PKÔÇô1002).

(5) Isplatilac dohotka od samostalnog obavljanja djelatnosti ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti du┼żan je za svakog poreznog obveznika voditi Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021).

─îlan 35.
(Zbirni godišnji pregled sa podacima o bruto i neto iznosima naknada)

Poslodavci i drugi isplatioci oporezivih prihoda po osnovu drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Ź. 2) i 3) Zakona du┼żni su, po isteku poreznog perioda za svako fizi─Źko lice kojem je u proteklom poreznom periodu izvr┼íena isplata naknade, sa─Źiniti zbirni godi┼ínji pregled sa podacima o bruto i neto iznosima naknada, kao i podacima o obra─Źunatoj, obustavljenoj i upla─çenoj akontaciji poreza na dohodak, doprinosu za zdravstveno osiguranje i doprinosu na penzijsko i invalidsko osiguranje, i isti dostaviti svakom primaocu naknade najkasnije do kraja februara teku─çe godine, za prethodnu godinu.

POGLAVLJE III. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI


Odjeljak A. Samostalna djelatnost


─îlan 36.
(Osnovne karakteristike samostalne djelatnosti)

(1) Samostalnom djelatnosti u smislu ─Źlana 12. st. (2), (3) i (4) ta─Ź. 2) i 3) Zakona, smatra se djelatnost koja se obavlja samostalno, trajno i sa namjerom sticanja dohotka, izuzev drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źke 3), koje se mogu obavljati i povremeno.

(2) Samostalnost u obavljanju djelatnosti zna─Źi da fizi─Źko lice djelatnost obavlja za vlastiti ra─Źun i na vlastitu odgovornost. Bitna obilje┼żja samostalne djelatnosti su: ulaganje kapitala, poslovni rizik, slobodno odlu─Źivanje o vremenu, mjestu i na─Źinu obavljanja djelatnosti, rad za vi┼íe korisnika, obavljanje djelatnosti li─Źno ili preko zaposlenika.

(3) Trajno obavljanje djelatnosti pretpostavlja postojanje namjere da se obavljanje djelatnosti ponavlja s ciljem stvaranja dohotka, a karakterizira ga obavljanje djelatnosti u du┼żem vremenskom periodu, a ne jednokratno, u cilju ostvarenja stalnog izvora dohotka.

(4) Karakter trajnosti postoji i kod vi┼íestruke prodaje nekretnina i imovinskih prava, ako se u roku od pet godina otu─Ĺi vi┼íe od tri nekretnine ili imovinskih prava iste vrste, te se tako ostvareni dohodak oporezuje kao dohodak iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Źka 1) Zakona. Ako je na dohodak od otu─Ĺenja pla─çen porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, a naknadno se ispune uslovi za oporezivanje tog dohotka kao dohotka od samostalne djelatnosti, pla─çeni porez na dohodak od imovine ura─Źunat ─çe se kao pla─çena akontacija.

(5) Namjera ostvarenja dohotka postoji kada se na osnovu vrste djelatnosti i na─Źina njenog obavljanja mo┼że zaklju─Źiti da ─çe se ta djelatnost trajno obavljati u cilju ostvarenja dohotka.

─îlan 37.
(Vrste samostalnih djelatnosti)

(1) Pored djelatnosti koje se u smislu ─Źlana 2. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 35/09 i 42/11), smatraju obrtom, u smislu Zakona, obrtni─Źkom djelatno┼í─çu i djelatnostima srodnim obrtni─Źkim smatraju se i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima (trgova─Źke, ugostiteljske, transportne, turisti─Źke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl.)

(2) Poljoprivredna i ┼íumarska djelatnost su djelatnosti iskori┼ítavanja prirodnih bogatstava zemlje i prodaja ili zamjena neprera─Ĺenih proizvoda dobijenih obavljanjem tih djelatnosti. U poljoprivrednu djelatnost i djelatnost ┼íumarstva spadaju i vinogradarstvo, povrtlarstvo i sve djelatnosti u proizvodnji biljaka, kao i tov i dr┼żanje stoke kao sporedna djelatnost u poljoprivredi.

(3) Djelatnosti slobodnih zanimanja su djelatnosti samostalnog obavljanja nau─Źne, umjetni─Źke, nastavni─Źke, odgojne djelatnosti, djelatnosti zdravstvenih radnika, fizioterapeuta, veterinara, advokata, notara, in┼żenjera, arhitekata, prevodilaca, novinara, izvje┼íta─Źa-fotografa, prevodilaca, tuma─Źa i sl.

(4) Drugim samostalnim djelatnostima u smislu ─Źlana 12. stav (4) ta─Ź. 1), 2), i 3) Zakona, smatra se djelatnost ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti na dr┼żavnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou, djelatnost ─Źlanova skup┼ítina i nadzornih odbora privrednih dru┼ítava, upravnih vije─ça i njima odgovaraju─çih organa, ste─Źajnih upravnika, kao i dohodak od drugih povremenih djelatnosti. Povremena samostalna djelatnost je djelatnost koja se ne obavlja u okviru nesamostalne djelatnosti, a obavlja se neredovno u ve─çim prekidima ili kratkotrajno.

─îlan 38.
(Poslovni prihodi)

(1) Poslovnim prihodima smatraju se i prihodi od otu─Ĺenja ili likvidacije djelatnosti (obrta ili drugog oblika samostalne djelatnosti), kao i otu─Ĺenje dugotrajne imovine.

(2) Poslovnim prihodima smatraju se sve vrijednosti koje porezni obveznik izuzme iz obrta ili drugog oblika samostalne djelatnosti za svoje potrebe ili druge potrebe koje nisu u vezi sa obavljanjem djelatnosti, izuzev avansnih isplata dohotka. Izuzimanja koja nisu u novcu procjenjuju se prema tr┼żi┼ínoj vrijednosti.

(3) Poslovnim prihodima smatraju se i manjkovi (kalo, rastur, kvar i lom) iznad visine utvr─Ĺene aktom Federalne privredne komore.

─îlan 39.
(Poslovni rashodi)

(1) Poslovnim rashodima smatraju se i izdaci za nabavku dugotrajne imovine koja se ne amortizuje, koji se mogu kao rashod odbiti samo u onom poreznom periodu u kojem je do┼ílo do otu─Ĺenja i/ili izuzimanja te imovine i/ili likvidacije djelatnosti.

(2) Poslovnim rashodima smatraju se i sva privatna dobra koja porezni obveznik unese u djelatnost, a koja ne poti─Źu od obavljanja djelatnosti. Ulaganje obrtne imovine procjenjuje se prema nabavnoj vrijednosti, a ulaganje dugotrajne imovine prema tr┼żi┼ínoj vrijednosti.

(3) Poslovnim rashodima smatraju se i pla─çeni obavezni doprinosi iz ─Źlana 5. stav (3) al. 2., 3. i 4. Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21).

(4) Poslovnim rashodima smatraju se i bruto pla─çe zaposlenika ispla─çene u poreznom periodu, kao i pla─çeni obavezni doprinosi na osnovicu na teret poslodavca koji se pla─çaju po stopama iz ─Źlana 10. stav (1) ta─Źka 2. Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21).

(5) Kao poslovni rashodi mogu se priznati samo oni rashodi za koje postoji uredna dokumentacija i koji su u direktnoj vezi sa ostvarenjem prihoda. Kod utvr─Ĺivanja povezanosti prihoda sa rashodima polazi se od odgovaraju─çih normativa (npr. utro┼íka materijala i energije i sl.) uzimaju─çi u obzir specifi─Źnost djelatnosti.

(6) Kod utvr─Ĺivanja oporezivog dohotka od obrtni─Źke djelatnosti i djelatnosti srodnih obrtni─Źkim djelatnostima poslovni rashodi, shodno ─Źlanu 7. stav (3) Zakona, utvr─Ĺuju se po principu blagajne, ┼íto zna─Źi da se kod utvr─Ĺivanja poslovnih rashoda za jedan porezni period mogu uzeti u obzir oni poslovni rashodi utvr─Ĺeni odredbama ─Źlana 15. st. (1), (2) i (3) Zakona koji su stvarno nastali i pla─çeni u tom poreznom periodu.

─îlan 40.
(Amortizacija)

(1) Najvi┼íe stope amortizacije iz ─Źlana 16. stav (1) Zakona, koje se priznaju kao porezno dopustiv rashod, po grupama su:

a) Gra─Ĺevine 10%, izuzev:

1) upravnih, administrativnih, uredskih i ostalih zgrada za obavljanje uslu┼żnih djelatnosti 3,0%,

2) stambenih zgrada, hotela, restorana 5,0%,

3) cesta, komunalnih objekata, gornjeg stroja ┼żeljezni─Źkih pruga 14,3%.

b) Oprema, vozila, mehanizacija 20%, izuzev

1) opreme za vodoprivredu, vodovod i kanalizaciju 14,3%

2) opreme za zaštitu okoliša 33,3%

c) Višegodišnji zasadi 14,3%

d) Osnovna stada 40,0%

e) Nematerijalna stalna sredstva 20,0%

(2) Stvari i prava koji slu┼że za sticanje dohotka od samostalne djelatnosti ─Źija je pojedina─Źna nabavna vrijednost ve─ça od 1.000,00 KM unose se u popis dugotrajne imovine. Popis dugotrajne imovine slu┼żi za utvr─Ĺivanje tro┼íkova poslovanja po osnovu amortizacije dugotrajne imovine.

(3) Jednom amortizovana sredstva ne mogu se ponovo uklju─Źivati u obra─Źun amortizacije ni kada su ista i dalje u upotrebi, osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo.

(4) Porezno priznavanje amortizacije stalnih sredstava po─Źinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu.

(5) Amortizacija za prodata, uni┼ítena, rashodovana ili na drugi na─Źin otu─Ĺena stalna sredstva priznaje se do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi.

(6) Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu─Ĺenja stalnih sredstava iz stava (3) ovog ─Źlana u cijelosti se priznaje kao porezno dopustiv rashod.

(7) Vrijednost stalnih sredstava ─Źija je pojedina─Źna nabavna vrijednost manja od 1.000,00 KM mo┼że se u cijelosti odbiti od osnovice poreza na dohodak u godini njihove nabavke i stavljanja u upotrebu.

(8) Vrijednost ra─Źunarske opreme (hardvera i softvera) mo┼że se u cijelosti odbiti od osnovice poreza na dohodak u godini nabavke i stavljanja u upotrebu.

─îlan 41.
(Ubrzana amortizacija)

(1) Ubrzana amortizacija dopuštena je za sljedeća stalna sredstva:

a) sredstva za spre─Źavanje zaga─Ĺivanje zraka, vode i zemlji┼íta,

b) sredstva za ubla┼żavanje buke.

(2) Osim za stalna sredstva iz stava (1) ovog ─Źlana, kori┼ítenje uve─çanih stopa amortizacije (ubrzana amortizacija) je dopu┼íteno i u slu─Źaju kori┼ítenja stalnih sredstava ve─çim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u jednoj smjeni.

(3) Uve─çane stope u smislu stava (1) ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se na na─Źin da se stope iz ─Źlana 40. stav (1) ovog pravilnika pove─çavaju za 50%.

─îlan 42.
(Dohodak u slu─Źaju otu─Ĺenja djelatnosti)

U slu─Źaju otu─Ĺenja (prodaje) samostalne djelatnosti, fizi─Źko lice koje je otu─Ĺilo i lice koje je nastavilo sa obavljanjem djelatnosti utvr─Ĺuju svako svoj dohodak za odgovaraju─çi period kra─çi od poreznog perioda, s tim da je lice koje je otu─Ĺilo djelatnost porezni obveznik sa zadnjim danom mjeseca u kojem je otu─Ĺenje izvr┼íeno, a sljedbenik je porezni obveznik po─Źev od prvog dana narednog mjeseca kada je otu─Ĺenje izvr┼íeno.

─îlan 43.
(Dohodak u slu─Źaju prestanka poslovanja)

(1) U slu─Źaju likvidacije obrta, slobodnog zanimanja i druge samostalne djelatnosti, porezni obveznik du┼żan je utvrditi dohodak na na─Źin da poslovne prihode ─Źine:

a) tr┼żi┼ína vrijednost dugotrajne imovine;

b) tr┼żi┼ína vrijednost zaliha proizvoda, reprodukcijskog materijala i drugog materijala;

c) nenapla─çena potra┼żivanja od kupaca.

(2) Poslovne rashode ─Źine:

a) knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine u trenutku likvidacije;

b) nepla─çene obaveze dobavlja─Źima i druge nepla─çene obaveze u vezi sa djelatno┼í─çu;

c) drugi izdaci u vezi sa likvidacijom.

(3) Porezni obveznik je du┼żan utvrditi poslovne prihode i poslovne rashode na na─Źin iz stava (1) ovog ─Źlana i u slu─Źaju prelaska na pau┼íalno utvr─Ĺivanje poreza.

─îlan 44.
(Dohodak ostvaren obavljanjem samostalne djelatnosti bez odobrenja nadle┼żnog organa (bespravan rad))

Prihodi ostvareni obavljanjem samostalnih djelatnosti "na crno" tj. bez odobrenja nadle┼żnog organa podlije┼żu oporezivanju prema odredbama Zakona, s tim da poreznu osnovicu ─Źini ukupan ostvareni prihod, odnosno kod utvr─Ĺivanja osnovice ne mogu se odbiti rashodi koje je imalo fizi─Źko lice koje je te prihode ostvarilo.

Odjeljak B. Poslovne knjige i evidencije


─îlan 45.
(Poslovne knjige i evidencije)

(1) Poreznim obveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Ź. 1), 2) i 3) Zakona, dohodak se utvr─Ĺuje na osnovu poslovnih knjiga i drugih evidencija propisanih ─Źlanom 19. Zakona.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, porezni obveznici koji samostalnu djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Źka 3) Zakona obavljaju kao povremenu samostalnu djelatnost iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źka 3) Zakona, te poslovne rashode utvr─Ĺuju u procentu u skladu sa ─Źlanom 15. st. (7) i (8) Zakona, kao i porezni obveznici koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti pla─çaju u pau┼íalnom iznosu, ne utvr─Ĺuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga.

(3) Poslovne knjige i evidencije iz stava (1) ovog ─Źlana su:

a) Knjiga prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041),

b) Knjiga prometa (Obrazac KP-1042),

c) Popisna lista dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043) i

d) Evidencija potra┼żivanja i obaveza (Obrazac EPO-1044).

(4) Knjiga prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) i Knjiga prometa (Obrazac KP-1042) se shodno ─Źlanu 42. stav (3) Zakona vode u papirnoj formi i moraju se prije upotrebe ovjeriti u Poreznoj upravi.

(5) Knjiga prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) i Knjiga prometa (Obrazac KP-1042) mogu se voditi, pored papirne forme, i u elektronskoj formi.

(6) Popisna lista dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043) i Evidencija potra┼żivanja i obaveza (Obrazac EPO-1044) ne podlije┼żu ovjeri od strane Porezne uprave i mogu se voditi ili u papirnom ili elektronskom obliku.

(7) Porezni obveznici koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti pla─çaju u pau┼íalnom iznosu nisu du┼żni voditi poslovne knjige, osim u slu─Źaju iz ─Źlana 53. stav (4) ovog pravilnika.

 

─îlan 46.
(Na─Źin vo─Ĺenja poslovnih knjiga)

(1) Poslovne knjige se moraju voditi uredno, ta─Źno i a┼żurno.

(2) Poslovne knjige se vode odvojeno za svaki porezni period.

(3) Po isteku godine porezni obveznik je du┼żan poslovne knjige zaklju─Źiti i potpisati.

(4) Ako porezni obveznik obavlja vi┼íe samostalnih djelatnosti, poslovne knjige i evidencije du┼żan je voditi za svaku samostalnu djelatnost odvojeno.

─îlan 47.
(─îuvanje poslovnih knjiga)

Poslovne knjige i evidencije, uklju─Źuju─çi i prate─çe elektronske evidencije i dokumentaciju na osnovu koje se vr┼íi knji┼żenje, moraju se ─Źuvati pet godina od dana predaje porezne prijave sa─Źinjene na osnovu tih poslovnih knjiga

─îlan 48.
(Knjiga prihoda i rashoda (obrazac KPR-1041))

(1) Knjiga prihoda i rashoda (obrazac KPR-1041) je evidencija o dnevnim i ukupnim poslovnim prihodima i rashodima u poreznom periodu.

(2) U Knjigu prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) unose se op─çi podaci o poreznom obvezniku i to: ime i prezime poreznog obveznika, odnosno nosioca zajedni─Źke djelatnosti, naziv radnje, jedinstveni identifikacioni broj (statisti─Źki odnosno jedinstveni mati─Źni broj gra─Ĺana - JMB), adresa.

(3) U Knjigu prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) unose se podaci o poslovnim prihodima i rashodima i to:

a) kolone 1. do 6. op─çi podaci,

b) kolona 7. - redni broj promjene,

c) kolona 8. - datum nastanka poslovne promjene (ostvarenja prihoda i/ili rashoda),

d) kolona 9. - broj dokumenta odnosno naloga za knji┼żenje,

e) kolona 10. - opis dokumenta za knji┼żenje (fiskalni ra─Źun, faktura, izvod banke, zapisnik o izuzimanju i ulaganju, obra─Źun i dr.) na osnovu kojeg se sastavlja nalog za knji┼żenje,

f) kolona 11. - iznos prihoda napla─çenih u gotovini.

g) kolona 12. - iznos prihoda napla─çenih putem transakcijskog ra─Źuna,

h) kolona 13. - iznos prihoda napla─çenih u stvarima, uslugama ili na drugi na─Źin, u skladu sa Zakonom,

i) kolona 14. - PDV-e koji je sadr┼żan u prihodima registrovanog PDV obveznika, napla─çenim naknadama te primljenim stvarima i uslugama,

j) kolona 15. - ukupan prihod - zbir iznosa iz kolona 11, 12. i 13. umanjen za iznos PDV-a,

k) kolona 16. - iznos rashoda u vezi s nabavkom robe / materijala,

l) kolona 17. - iznos upla─çen na ime bruto pla─ça zaposlenika,

m) kolona 18. - iznos koji je poduzetnik uplatio na ime svojih obaveznih doprinosa za sebe i na ispla─çene pla─çe svojih zaposlenika,

n) kolona 19. - iznos ostalih porezno priznatih rashoda izvršenih u stvarima, uslugama, ulaganjima i drugih rashoda u skladu sa Zakonom,

o) kolona 20. - porez na dodanu vrijednost sadr┼żan u rashodima ÔÇô registrovanog PDV obveznika pla─çenim u novcu, stvarima i / ili uslugama,

p) kolona 21. - ukupno porezno dopustivi rashodi ÔÇô zbir iznosa iz kolona 16, 17, 18. i 19 umanjen za iznos PDV-a koji je sadr┼żan u rashodima iz kolone 16.

(4) Porezni obveznik je du┼żan u Knjizi prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) ili drugim evidencijama osigurati podatke o dnevnom gotovinskom prometu.

(5) Izuzetno, porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost, a prema propisima o porezu na dodanu vrijednost vode evidenciju o dnevnom gotovinskom prometu, mogu u kolonu 11. knjige prihoda i rashoda gotovinski promet unositi u jednom iznosu za cijeli obra─Źunski period, i to u rokovima propisanim za utvr─Ĺivanje obaveze poreza na dodanu vrijednost.

(6) U kolone 11, 12 i 13. Knjige prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) unose se podaci o ukupnim prihodima sa napla─çenim porezom na dodanu vrijednost, a u kolone 16., 17., 18. i 19. unose se podaci o ukupnim porezno dopustivim rashodima uklju─Źuju─çi i pla─çeni porez na dodanu vrijednost.

(7) Unos podataka u Knjigu prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) mora se izvr┼íiti najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. Obveznici poreza na dodanu vrijednost du┼żni su unos podataka u Knjizi prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) izvr┼íiti u roku propisanom za uplatu poreza na dodanu vrijednost.

(8) Porezni obveznik du┼żan je voditi jednu Knjigu prihoda i rashoda (obrazac KPR-1041) bez obzira na broj izdvojenih poslovnih prostora.

(9) Za zajedni─Źku djelatnost vodi se jedna Knjiga prihoda i rashoda (obrazac KPR-1041) bez obzira na broj izdvojenih poslovnih prostora i broj poduzetnika.

(10) Na kraju poreznog perioda (kalendarske godine) prihodi i rashodi se sabiraju. Utvr─Ĺenim iznosima ukupnih prihoda i porezno dopustivih rashoda u slu─Źaju otu─Ĺenja ili likvidacije, dodaju se poslovni prihodi i rashodi prema ─Źl. 38. i 39. ovog pravilnika. Radi utvr─Ĺivanja ukupnih poslovnih rashoda ovako utvr─Ĺenim rashodima dodaju se rashodi otpisa dugotrajne imovine utvr─Ĺeni prema ─Źl. 40. i 41. ovog pravilnika.

─îlan 49.
(Knjiga prometa (Obrazac KP-1042))

(1) Porezni obveznici koji prodaju robu na malo ili pru┼żaju usluge gra─Ĺanima na vi┼íe prodajnih mjesta, pored Knjige prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) du┼żni su za svako prodajno mjesto, radnju i sl. voditi Knjigu prometa (Obrazac KP-1042), ako podatke o dnevnom gotovinskom prometu za svako takvo mjesto ne osiguravaju putem drugih evidencija propisanih posebnim zakonima.

(2) Podaci o ostvarenom dnevnom prihodu napla─çenom u gotovom novcu unose se u Knjigu prometa (Obrazac KP-1042), na kraju radnog dana, a najkasnije prije po─Źetka sljede─çeg radnog dana.

(3) U Knjigu prometa (Obrazac KP-1042) unose se op─çi podaci o poreznom obvezniku: ime i prezime poreznog obveznika, odnosno nosioca zajedni─Źke djelatnosti, naziv radnje, jedinstveni identifikacioni broj odnosno jedinstveni mati─Źni broj gra─Ĺana ÔÇô JMB, adresa, podaci o izdvojenim poslovnim prostorima i sljede─çi podaci:

a) kolone 1. do 7. - op─çi podaci,

b) kolona 8. - redni broj,

c) kolona 9. - datum ostvarenja gotovinskog prihoda,

d) kolona 10. - broj dokumenta odnosno naloga za knji┼żenje,

e) kolona 11. - opis dokumenta o prihodima u gotovini (fiskalni ra─Źun, faktura, izvod, dnevni izvje┼ítaj iz fiskalnih ure─Ĺaja i sl.)

f) kolona 12. - iznos napla─çen u gotovini,

g) kolona 13 - prihodi napla─çeni bezgotovinski na osnovu ispostavljene fakture,

h) kolona 14. - zbir iznosa iz kolona 12. i 13. Iznos iz kolone 14. knjige prometa sabira se sa iznosima dnevnog prometa ostvarenog istog dana u drugim izdvojenim poslovnim prostorima odnosno sjedištu poduzetnika i zbirni iznos se unosi u kolonu 11. Knjige prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041).

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

─îlan 50.
(Popisna lista dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043))

(1) Porezni obveznik je du┼żan izvr┼íiti popis i sa─Źiniti popisnu listu dugotrajne imovine na po─Źetku obavljanja samostalne djelatnosti i voditi je za cijelo vrijeme obavljanja djelatnosti na Popisnoj listi dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043).

(2) Popisna lista dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043) slu┼żi za utvr─Ĺivanje poslovnih rashoda po osnovu otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine.

(3) Popisna lista dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043) sadr┼żi sljede─çe podatke:

a) kolone 1. do 3.- podaci o poreznom obvezniku odnosno nosiocu zajedni─Źke djelatnosti (jedinstveni mati─Źni broj ÔÇô JMB, prezime i ime poreznog obveznika odnosno nosioca zajedni─Źke djelatnosti i adresa prebivali┼íta),

b) kolone 4. do 7. - podaci o registrovanoj djelatnosti (identifikacioni broj ÔÇô PJIB/FJIB, naziv pod kojim je djelatnost registrovana, adresa sjedi┼íta djelatnosti i oznaka osnovne djelatnosti kojom se obveznik bavi),

c) podaci o dugotrajnoj imovini (kolone od 8. do 17.), i to:

1) kolona 8. - redni broj za svaku pojedina─Źno nabavljenu ili unesenu stvar ili pravo. Ako se radi o prijenosu stvari i prava iz pro┼ílogodi┼ínjeg popisa redni se brojevi unose prema novom popisu,

2) kolona 9. - naziv stvari ili prava,

3) kolona 10. - dan, mjesec i godina nabavke ili unosa stvari i/ili prava,

4) kolona 11. - broj dokumenta,

5) kolona 12. - nabavna vrijednost ili tro┼íkovi proizvodnje stvari ili prava. Izuzetno, u slu─Źaju unosa za koji nema vjerodostojnog dokumenta o nabavci unosi se procijenjena tr┼żi┼ína vrijednost, o ─Źemu je potrebno sa─Źiniti zapisnik sa elementima na osnovu kojih je izvr┼íena procjena,

6) kolona 13. - knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava koja se prenosi iz kolone 17. prošlogodišnjeg popisa dugotrajne imovine. Za stvari ili prava koja se nabavljaju u toku godine u ovu kolonu unosi se nabavna vrijednost iz kolone 12,

7) kolona 14. - vijek trajanja dugotrajne imovine u koju je imovina svrstana prema grupi iz ─Źlana 40. ovog pravilnika,

8) kolona 15. - stopa amortizacije stvari ili prava do najvi┼íe stope amortizacije utvr─Ĺene ─Źlanom 40. ovog pravilnika,

9) kolona 16. - zbir otpisa (amortizacije) stvari ili prava koji se izra─Źunava tako ┼íto se nabavna vrijednost iz kolone 12. pomno┼żi stopom amortizacije iz kolone 15. i podjeli sa 100, ili se zbir jednokratnog otpisa u godini nabavke opreme i poslovnog objekta koji je jednak iznosu iskazanom u koloni 12. ili zbir ubrzanog djelimi─Źnog otpisa samo u godini nabavke opreme i poslovnog objekta, kao dio iznosa iskazanog u koloni 12.

Za stvari i prava koji su nabavljeni odnosno otu─Ĺeni tokom godine, a otpis se obavlja primjenom stopa propisanih u ─Źlanu 40. ovog pravilnika, iznos otpisa priznaje se srazmjerno broju mjeseci kori┼ítenja, a izra─Źunava se na sljede─çi na─Źin: ­ŁÉ╝­ŁĹž­ŁĹŤ­ŁĹť­ŁĹá ­ŁĹľ­ŁĹž ­ŁĹś­ŁĹť­ŁĹÖ­ŁĹť­ŁĹŤ­ŁĹĺ 12 ­ŁĹą ­ŁĹá­ŁĹí­ŁĹť­ŁĹŁ­ŁĹÄ ­ŁĹľ­ŁĹž ­ŁĹś­ŁĹť­ŁĹÖ­ŁĹť­ŁĹŤ­ŁĹĺ 15 ­ŁĹą ­ŁĹĆ­ŁĹč­ŁĹť­ŁĹľ ­ŁĹÜ­ŁĹŚ­ŁĹĺ­ŁĹá­ŁĹĺ­ŁĹÉ­ŁĹľ ­ŁĹś­ŁĹť­ŁĹč­ŁĹľ┼í­ŁĹí­ŁĹĺ­ŁĹŤ­ŁĹŚ­ŁĹÄ12

Kao prvi mjesec kori┼ítenja uzima se mjesec koji slijedi iza mjeseca u kojem je stvar odnosno pravo stavljeno u upotrebu. Kao zadnji mjesec kori┼ítenja uzima se mjesec u kojem je do┼ílo do otu─Ĺenja.

10) kolona 17. - knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava na kraju kalendarske godine ili mjeseca otu─Ĺenja ili uni┼ítenja, koja se izra─Źunava tako da se od knjigovodstvene vrijednosti iz kolone 13. oduzme iznos otpisa iz kolone 16.

(4) Popis dugotrajne imovine sastavlja se za svaku kalendarsku godinu i zaklju─Źuje sa stanjem na dan 31. decembra teku─çe godine. Zaklju─Źno stanje iz kolone 17. za svaku stvar pojedina─Źno prepisuje se kao po─Źetno stanje u kolonu 13. popisa dugotrajne imovine za sljede─çu godinu.

─îlan 51.
(Evidencija potra┼żivanja i obaveza (Obrazac EPO-1044))

(1) Potra┼żivanja po osnovu isporuka robe ili usluga, te potra┼żivanja od kapitala koje se zasnivaju na obavljanju samostalne djelatnosti moraju se iskazati u popisu potra┼żivanja.

(2) Obaveze po osnovu isporuka robe i usluga, te obaveze po osnovu kapitala iskazuju se u Evidenciji potra┼żivanja i obaveza (Obrazac EPO-1044). Kod bankovnih kredita popisom obaveza smatraju se mjese─Źni izvodi sa ra─Źuna o uzimanju i vra─çanju kredita.

(3) U Evidenciji potra┼żivanja i obaveza (Obrazac EPO-1044) moraju se iskazati sva potra┼żivanja poreznog perioda najkasnije 30 dana po isteku poreznog perioda.

(4) Evidencija potra┼żivanja i obaveza (Obrazac EPO-1044) sadr┼żi podatke o poreznom obvezniku: ime i prezime poreznog obveznika, odnosno nosioca zajedni─Źke djelatnosti, adresa prebivali┼íta, naziv i adresa sjedi┼íta radnje, jedinstveni identifikacioni broj odnosno jedinstveni mati─Źni broj gra─Ĺana ÔÇô JMB, adresa, kao i sljede─çe:

a) kolone 1. do 6. - op─çi podaci,

b) kolona 7. - redni broj,

c) kolona 8. - naziv kupca ili dobavlja─Źa

d) kolone 9. do 13. pregled izdatih ra─Źuna (broj ra─Źuna, datum izdavanja i iznos ra─Źuna u KM, datum i iznos naplate ra─Źuna),

e) kolone 14. do 18. pregled primljenih ra─Źuna (broj ra─Źuna, datum prijema i iznos ra─Źuna za uplatu, datum i iznos uplate ra─Źuna),

f) kolona 19. - redni broj pod kojim je ra─Źun evidentiran u knjizi prihoda i rashoda.

Odjeljak C. Paušalno oporezivanje


─îlan 52.
(Pravo na paušalno oporezivanje)

(1) Poreznim obveznicima koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtni─Źkim, odobrit ─çe se pla─çanje poreza na dohodak u pau┼íalnom iznosu pod uslovima utvr─Ĺenim ─Źlanom 31. Zakona, ako ispunjavaju sljede─çe kriterije:

a) ako obavljaju obrtni─Źke djelatnosti i djelatnosti srodne obrtni─Źkim, sami bez zaposlenih drugih lica i ako se obavljanje djelatnosti zasniva na vje┼ítini, a ne sredstvima za obavljanje djelatnosti ÔÇô ku─çna radinost,

b) ako obavljaju stare i tradicionalne zanate utvr─Ĺene Uredbom o za┼ítiti tradicionalnih i starih obrta ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj: 66/02), sami ili sa najvi┼íe dva zaposlenika,

c) ako obavljaju prijevozni─Źke djelatnosti samo sa jednim sredstvom prijevoza nosivosti do 8. tona,

d) ako obavljaju djelatnost iz oblasti poljoprivrede i ┼íumarstva kao osnovno zanimanje na osnovu odluke nadle┼żnog organa, a nisu registrovani obveznici poreza na dodanu vrijednost,

e) ako obavljaju djelatnost trgovine na malo li─Źnim radom izvan prodavnice kojim on sti─Źe svojstvo trgovca pojedinca prema odredbama Zakona o unutra┼ínjoj trgovini ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 4/10 i 79/17), sami bez zapo┼íljavanja drugih lica.

(2) Obveznici koji obavljaju djelatnosti iz stava (1) ta─Ź. a) i b) ovog ─Źlana pod navedenim uslovima, a ┼żele da pla─çaju porez na dohodak u pau┼íalnom iznosu, du┼żni su Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za utvr─Ĺivanje mjese─Źnog pau┼íalnog iznosa (Obrazac ZMP-1055), uz dokaz o ispunjavanju propisanih kriterija.

(3) Za obveznike iz stava (1) ta─Ź. c) do e) ovog ─Źlana, Porezna uprava po slu┼żbenoj du┼żnosti odobrava pla─çanje poreza na dohodak u pau┼íalnom iznosu, na osnovu rje┼íenja nadle┼żnih organa i podataka koje sama posjeduje.

(4) Porezna uprava du┼żna je u roku od 15 dana od dana podno┼íenja zahtjeva iz stava (2) ovog ─Źlana, odlu─Źiti o zahtjevu.

─îlan 53.
(Paušalni iznosi poreza na dohodak)

(1) Porezni obveznici kojima je odobreno pla─çanje poreza na dohodak u pau┼íalnom iznosu, porez na dohodak pla─çaju u sljede─çim mjese─Źnim iznosima:

a) obveznici koji obavljaju obrtni─Źke djelatnosti i djelatnosti koje su srodne obrtni─Źkim, sami bez zapo┼íljavanja drugih lica 70,00 KM,

b) obveznici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate 30,00 KM,

c) obveznici koji obavljaju prijevoz putnika samo sa jednim sredstvom prijevoza 50,00 KM,

d) obveznici koji obavljaju prijevoz tereta jednim prijevoznim sredstvom nosivosti do 8 tona 80,00 KM,

e) obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo li─Źnim radom izvan prodavnice 70,00 KM.

(2) Utvr─Ĺene mjese─Źne iznose poreza, obveznici iz stava (1) ovog ─Źlana, du┼żni su uplatiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Porezni obveznici koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti pla─çaju u pau┼íalnom iznosu nisu du┼żni voditi poslovne knjige propisane ─Źlanom 45. stav (3) ovog pravilnika, osim u slu─Źaju iz stava (4) ovog ─Źlana, koji su du┼żni voditi Knjigu prometa (Obrazac KP-1042) i u istu evidentirati bezgotovinski promet ostvaren sa pravnim licima. https://advokat-prnjavorac.com

(4) Porezni obveznici kojima je odobreno pla─çanje poreza na dohodak u pau┼íalnom iznosu, a osim gotovinskog prometa povremeno sa pravnim licima ostvaruju bezgotovinski promet, du┼żni su, pored pau┼íalnog mjese─Źnog iznosa, pla─çati i porez po odbitku 10% od svakog pojedina─Źnog iznosa prometa sa pravnim licima napla─çenog bezgotovinski. Odbijeni i upla─çeni porez od prometa ostvarenog sa pravnim licem smatra se kona─Źnom poreznom obavezom.

─îlan 54.
(Paušalni iznosi poreza na dohodak)

(1) Ukoliko se izmijene uslovi kod poreznih obveznika kojima je odobreno pla─çanje poreza na dohodak u pau┼íalnom iznosu, Porezna uprava ─çe utvrditi obavezu utvr─Ĺivanja dohotka od samostalne djelatnosti na osnovu poslovnih knjiga.

(2) Rje┼íenje iz stava (1) ovog ─Źlana izdaje Porezna uprava prema prebivali┼ítu ili uobi─Źajenom boravi┼ítu poreznog obveznika najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uslovi za utvr─Ĺivanje pla─çanje poreza na dohodak u pau┼íalnom iznosu.

Odjeljak D. Utvr─Ĺivanje poreza na dohodak od samostalne djelatnosti


─îlan 55.
(Akontacija poreza na dohodak od samostalne djelatnosti)

(1) Porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Ź. 1), 2) i 3) Zakona, a porez utvr─Ĺuju na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija koje su du┼żni voditi na osnovu ─Źlana 19. Zakona, u toku poreznog perioda mjese─Źni iznos akontacije poreza na dohodak utvr─Ĺuju i pla─çaju na osnovu odredbi ─Źlana 29. Zakona.

(2) Porezni obveznici iz stava (1) ovog ─Źlana, du┼żni su, po isteku poreznog perioda za naredni porezni period utvrditi mjese─Źni iznos akontacije poreza na dohodak u Specifikaciji za utvr─Ĺivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053).

(3) Specifikacija za utvr─Ĺivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053) i Godi┼ínja prijava dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) se podnose Poreznoj upravi u propisanom roku, uz Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051).

(4) Na osnovu pisanog zahtjeva poreznog obveznika dostavljenog Poreznoj upravi i prilo┼żene odgovaraju─çe dokumentacije, mjese─Źni iznos akontacije mo┼że se ukinuti ili izmijeniti u toku poreznog perioda ako se iz prilo┼żene dokumentacije utvrdi da postoje opravdani razlozi za ukidanje ili izmjenu, kao na primjer:

a) znatno pove─çanje i/ili smanjenje poslovnih prihoda i/ili rashoda u odnosu na isti period prethodne godine;

b) prestanak (odjava) obavljanja djelatnosti prije isteka poreznog perioda;

c) u toku poreznog perioda porezni obveznik prestao obavljati jednu, a po─Źeo obavljati drugu djelatnost;

d) zbog djelovanja prirodnih nesre─ça obvezniku je ugro┼żeno poslovanje (poplave, potresi, po┼żari, klizi┼íta terena na mjestu obavljanja djelatnosti, i dr.) zbog gubitka ili znatnijeg o┼íte─çenja poslovnog prostora i/ili opreme za obavljanje djelatnosti.

(5) Porezna uprava du┼żna je poreznom obvezniku izdati rje┼íenje o ukidanju odnosno izmjeni mjese─Źne akontacije najkasnije 8 dana od dana prijema zahtjeva iz stava (4) ovog ─Źlana.

─îlan 56.
(Utvr─Ĺivanje dohotka od poljoprivredne djelatnosti i ┼íumarstva)

Dohodak od poljoprivredne i ┼íumarske djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Źka 2) Zakona utvr─Ĺuje se kao dohodak od obrta i djelatnosti srodne obrtu, prema ovom pravilniku.

─îlan 57.
(Utvr─Ĺivanje dohotka od drugih samostalnih djelatnosti)

(1) Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Ź. 1) i 2) Zakona, obra─Źunava se mjese─Źno primjenom stope iz ─Źlana 9. Zakona, na dohodak koji ─Źini razlika ostvarenih prihoda umanjenih za rashode na ime doprinosa iz osnovice prema ─Źlanu 10a. ta─Źka 1. Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH" br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21), bez prava na mjese─Źni iznos li─Źnog odbitka iz ─Źlana 24. Zakona.

(2) Obra─Źunati i upla─çeni porez iz stava (1) ovog ─Źlana, isplatilac naknade je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Akontacije poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti (Obrazac ASD -1032), kada se isplate naknade vr┼íe rezidentnim poreznim obveznicima.

(3) Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źka 3) Zakona, obra─Źunava se mjese─Źno primjenom stope iz ─Źlana 9. Zakona, na poreznu osnovicu koja se utvr─Ĺuje kao razlika izme─Ĺu ostvarenih prihoda umanjenih za priznate rashode iz ─Źlana 15. st. (7) i (8) Zakona, i rashoda na ime doprinosa iz osnovice prema ─Źlanu 10a. ta─Źka 1. Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH" br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21), bez prava na mjese─Źni iznos li─Źnog odbitka iz ─Źlana 24. Zakona.

(4) Obra─Źunati i upla─çeni porez iz stava (1) ovog ─Źlana, isplatilac naknade je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Akontaciju poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (Obrazac AUG-1031), kada se isplate naknade vr┼íe rezidentnim poreznim obveznicima.

(5) Autorskim naknadama iz ─Źlana 15. stav (8) Zakona na koje porezni obveznik ima pravo porezno priznatog rashoda od 30% ostvarenog prihoda ili u stvarnom iznosu, smatraju se prihodi ostvareni kao naknade za kori┼ítenje, ili za pravo kori┼ítenja bilo kojeg autorskog prava na knji┼żevno, umjetni─Źko ili nau─Źno djelo, patent, za┼ítitni znak, plan, model, tajne formule ili postupke, kao i srodna prava, u skladu sa posebnim zakonom, pod uslovom da se ta prava ne ostvaruju u okviru nesamostalne djelatnosti ili samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. st. (1), (2) i (3). Zakona.

(6) Obra─Źunati i upla─çeni porez iz st. (1) i (3) ovog ─Źlana, isplatilac naknade je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave, putem Prijave poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sre─çu i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PDN-1033) kada se isplate naknade vr┼íe nerezidentnim poreznim obveznicima.

(7) Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Ź. 2) i 3) Zakona, a prihod ostvaruju neposredno iz inostranstva, du┼żni su na taj dohodak sami obra─Źunati akontaciju poreza od samostalne djelatnosti, od ukupne naknade po stopi od 10% bez prava na priznavanje li─Źnog odbitka iz ─Źlana 24. ovog Zakona, i uplatiti je najkasnije naredni dan od dana kada su primili dohodak.

(8) Lica iz stava (7) ovog ─Źlana du┼żna su prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva (Obrazac AMS-1035) obra─Źunati i upla─çeni porez u roku od pet dana od dana primitka dohotka.

(9) Uz Obrazac AMS-1035, porezni obveznik je du┼żan dostaviti i dokaz da je pla─çen porez na dohodak u inostranstvu u slu─Źaju primjene ─Źlana 35. stav (5) Zakona.

(10) Lica iz st. (2), (4) i (6) ovog ─Źlana du┼żna su Obrazac ASD -1032, Obrazac AUG-1031 i Obrazac PDN-1033 dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem.

─îlan 58.
(Utvr─Ĺivanje dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti)

(1) Dohodak od samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Ź. 1), 2) i 3) Zakona mo┼że ostvarivati zajedno i vi┼íe fizi─Źkih lica.

(2) Dohodak od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti iz stava (1) ovog ─Źlana oporezuje se u skladu sa ─Źl. 13. do 17. Zakona.

POGLAVLJE IV. DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA


─îlan 59.
(Dohodak od iznajmljivanja imovine)

(1) Dohodak od iznajmljivanja nepokretne imovine predstavlja razliku izme─Ĺu prihoda iz ─Źlana 20. stav (1) ta─Źka 1) i rashoda iz ─Źlana 20. stav (7) Zakona.

(2) Dohodak od iznajmljivanja pokretne imovine predstavlja razliku izme─Ĺu prihoda iz ─Źlana 20. stav (1) ta─Źka 3) i rashoda iz ─Źlana 20. stav (7) Zakona.

(3) Dohodak ostvaren iznajmljivanjem opreme, transportnih vozila i druge pokretne imovine koja slu┼żi za obavljanje samostalne djelatnosti, ne smatraju se dohotkom od imovine i imovinskih prava ve─ç se oporezuju kao dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti.

(4) Akontaciju poreza na dohodak od iznajmljivanja imovine iz ─Źlana 32. stav (1) Zakona, porezni obveznik je du┼żan utvr─Ĺivati putem Pregleda prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine (Obrazac PRIM- 1054) i isti dostaviti Poreznoj upravi.

(5) Porez na dohodak od imovine koja se iznajmljuje putnicima i turistima iz ─Źlana 32. stav (2) Zakona, kao i porez na dohodak od ustupanja imovinskih prava iz ─Źlana 32. stav (3) Zakona, porezni obveznik je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Prijave poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034).

─îlan 60.
(Dohodak od otu─Ĺenja imovine)

(1) Dohodak od otu─Ĺenja nepokretne imovine predstavlja razliku izme─Ĺu prihoda iz ─Źlana 20. stav (1) ta─Źka 2) Zakona, ostvarenog prodajom, zamjenom i drugim prijenosom vlasni┼ítva uz naknadu nad nepokretnom imovinom drugom licu i rashoda iz ─Źlana 20. stav (6) Zakona. Poreznu osnovicu ─Źini razlika izme─Ĺu tr┼żi┼íne vrijednosti nekretnine koja se otu─Ĺuje i njene nabavne vrijednosti uve─çane za rast proizvo─Ĺa─Źkih cijena industrijskih proizvoda, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

(2) Dohodak od otu─Ĺenja nepokretnosti koje su otu─Ĺene nakon tri godine od dana nabavke, kao i dohodak ostvaren otu─Ĺenjem nepokretnosti koje su slu┼żile za stanovanje poreznom obvezniku ili ─Źlanovima njegove u┼że porodice, ne oporezuju se.

(3) Porez na dohodak od otu─Ĺenja nekretnina i imovinskih prava iz stava (1) ovog ─Źlana, porezni obveznik je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Prijave poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034).

─îlan 61.
(Dohodak od imovinskih prava)

(1) Fizi─Źka lica koja sti─Źu imovinska prava (autorska prava i prava industrijskog vlasni┼ítva) naslje─Ĺivanjem, obveznici su poreza na dohodak od imovinskih prava kada ste─Źena imovinska prava ustupe na odre─Ĺeni rok uz naknadu.

(2) Ograni─Źeno ustupanje prava postoji i kada ugovorom nije utvr─Ĺen rok prestanka kori┼ítenja prava.

(3) Porez na dohodak od imovinskih prava iz stava (1) ovog ─Źlana, porezni obveznik je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Prijave poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034).

─îlan 62.
(Dohodak od zajedni─Źke imovine i imovinskih prava)

(1) Dohodak od zajedni─Źke imovine i imovinskih prava utvr─Ĺuje se u skladu sa ─Źl. 20. i 21. Zakona, odnosno kada se dohodak ostvaruje u okviru samostalne djelatnosti, u skladu sa ─Źl. 13. do 19. Zakona

(2) U slu─Źaju ostvarivanja zajedni─Źkog dohotka od imovine i imovinskih prava, nosilac zajedni─Źke imovine du┼żan je po isteku poreznog perioda, u roku od dva mjeseca, Poreznoj upravi prema mjestu gdje se imovina nalazi, podnijeti godi┼ínju prijavu o utvr─Ĺenom porezu na dohodak od zajedni─Źke imovine.

POGLAVLJE V. DOHODAK OD ULAGANJA KAPITALA I DOHOTKA OD NAGRADNIH IGARA I IGARA NA SRE─ćU


─îlan 63.
(Dohodak od ulaganja kapitala)

(1) Dohotkom od ulaganja kapitala smatraju se prihodi fizi─Źkih lica koji se ostvaruju od potra┼żivanja po osnovu datih zajmova.

(2) Dohotkom od ulaganja kapitala ne smatraju se prihodi od kamata na ┼ítednju, na pologe (po vi─Ĺenju i oro─Źene) na ┼żiro ra─Źunu, teku─çim i deviznim ra─Źunima kod banaka, ┼ítedionica i ┼ítedno-kreditnih zadruga, prihodi od kamata po vrijednosnim papirima izdatim u skladu sa posebnim zakonom.

(3) Porez na dohodak od ulaganja kapitala iz ovog ─Źlana, porezni obveznik je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Prijave poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sre─çu i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PDN-1033).

(4) Prijavu iz stava (3) ovog ─Źlana, podnosi i porezni obveznik u slu─Źaju ostvarivanja dohotka izvan teritorije Federacije.

─îlan 64.
(Dohodak od nagradnih igara i igara na sre─çu)

(1) Dohotkom od nagradnih igara i igara na sre─çu, shodno odredbi ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka 10) Zakona, ne smatraju se nagrade u novcu, stvarima ili pravima za pokazano znanje u kvizovima i drugim sli─Źnim takmi─Źenjima.

(2) Izuzetno od odredbe ─Źlana 34. stav (3) Zakona, kod ostvarenja nagrade ili dobitka od igara na sre─çu u stvarima, pravima ili uslugama, organizator nagradne igre odnosno igre na sre─çu du┼żan je utvrditi poreznu osnovicu i iznos poreza na ostvareni dobitak, a porezni obveznik koji je ostvario dobitak je du┼żan izvr┼íiti uplatu obra─Źunatog poreza prije preuzimanja nagrade odnosno dobitka i organizatoru nagradnih igara, odnosno prire─Ĺiva─Źu igre na sre─çu, dostaviti uplatnicu sa pla─çenim porezom.

(3) Osnovicu za obra─Źun poreza na dohodak od nagradnih igara i igara na sre─çu ─Źini ukupna vrijednost nagrade odnosno dobitka od igara na sre─çu (nov─Źanu odnosno tr┼żi┼ínu), bez umanjenja za iznose iz ─Źlana 23. stav (2) Zakona, kao i za li─Źne odbitke iz ─Źlana 24. Zakona.

(4) Organizator nagradnih igara, odnosno prire─Ĺiva─Ź igara na sre─çu, du┼żan je voditi evidenciju o nagradama i dobicima od igara na sre─çu u stvarima sa podacima o dobitniku, tr┼żi┼ínoj vrijednosti nagrade, odnosno dobitka, i pla─çenom porezu na dohodak.

(5) Porez na dohodak od nagradnih igara i igara na sre─çu iz ovog ─Źlana du┼żan je prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Prijave poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sre─çu i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PDN-1033) organizator nagradnih igara odnosno prire─Ĺiva─Ź igara na sre─çu pri svakoj isplati dobitaka fizi─Źkom licu koje je ostvarilo dobitak.

(6) Prijavu iz stava (5) ovog ─Źlana podnosi nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave i porezni obveznik u slu─Źaju ostvarivanja dobitaka od organizatora nagradnih igara odnosno prire─Ĺiva─Ź igara na sre─çu ─Źije je sjedi┼íte poslovanja izvan teritorije Federacije.

(7) Lica iz stđ░vđ░ (5) ovog ─Źlana du┼żna su Obrazac PDN-1033 dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem.

POGLAVLJE VI. GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK


Odjeljak A. Li─Źni odbitak


─îlan 65.
(Li─Źni odbitak)

(1) Na osnovu ─Źlana 24. Zakona, obveznici poreza na dohodak ÔÇô rezidenti Federacije, imaju pravo na osnovni li─Źni odbitak i li─Źne odbitke po osnovu izdr┼żavanja ─Źlanova u┼że porodice i invalidnosti, vlastite i/ili invalidnosti ─Źlanova u┼że porodice koje izdr┼żavaju, ukoliko su od Porezne uprave pribavili svoju Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002).

(2) Rezidentni obveznik poreza na dohodak iz ─Źlana 2. st. (3) i (4) Zakona, u skladu sa ─Źlanom 24. stav (1) Zakona, ima pravo na osnovni li─Źni odbitak u visini od 300,00 KM mjese─Źno odnosno najvi┼íe 3.600,00 KM godi┼ínje.

(3) Rezidentni porezni obveznik iz ─Źlana 2. st. (3) i (4) Zakona, ima pravo i na li─Źne odbitke po osnovu izdr┼żavanih ─Źlanova u┼że porodice i po osnovu vlastitog invaliditeta i/ili invaliditeta ─Źlanova u┼że porodice koje izdr┼żava u skladu sa ─Źlanom 24. st. (2) do (6) Zakona.

(4) U skladu sa ─Źlanom 24. stav (3) Zakona, izdr┼żavanim ─Źlanovima u┼że porodice smatraju se oni ─Źlanovi u┼że porodice ─Źiji vlastiti dohodak i drugi prihodi, koji se u smislu ovog Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 300,00 KM mjese─Źno odnosno najvi┼íe 3.600,00 KM godi┼ínje.

(5) U skladu sa ─Źlanom 24. stav (2) ta─Źka 6) Zakona, licima sa invaliditetom smatraju se fizi─Źka lica kojima je, na osnovu posebnih propisa, rje┼íenjem nadle┼żnog organa utvr─Ĺeno tjelesno o┼íte─çenje i stepen invaliditeta.

─îlan 66.
(Pravo na li─Źni odbitak)

(1) Pravo na umanjenje godi┼ínje porezne osnovice za iznos li─Źnog odbitka utvr─Ĺenog na osnovu Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002) za odre─Ĺeni porezni period imaju porezni obveznici ÔÇô rezidenti Federacije koji su ostvarili oporezive dohotke za koje je propisana obaveza podno┼íenja Godi┼ínjeg izvje┼ítaja o li─Źnim primanjima zaposlenika (Obrazac GIP-1022) i/ili Godi┼ínja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051).

(2) Obveznici poreza na dohodak ÔÇô rezidenti Federacije imaju pravo i na druge li─Źne odbitke propisane ─Źlanom 24. st. (7) do (8) Zakona, ukoliko pribave odgovaraju─çu vjerodostojnu dokumentaciju koju moraju po isteku poreznog perioda dostaviti Poreznoj upravi uz Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051).

(3) Obveznik poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti pravo na umanjenje porezne osnovice za odgovaraju─çi iznos li─Źnih odbitaka, mo┼że ostvariti ve─ç u toku poreznog perioda kod utvr─Ĺivanja mjese─Źnih akontacija poreza na dohodak iz nesamostalne djelatnosti ili pri utvr─Ĺivanju godi┼ínje osnovice poreza na dohodak za protekli porezni period.

(4) Obveznici poreza na dohodak po osnovu samostalnih djelatnosti ili po osnovu imovine i imovinskih prava, osim onih kojima je porez na dohodak obra─Źunat i napla─çen kao kona─Źna porezna obaveza po odbitku, li─Źne odbitke mogu uzeti u obzir kod utvr─Ĺivanja godi┼ínje osnovice poreza na dohodak za protekli porezni period.

─îlan 67.
(Utjecaj poreznog perioda na li─Źni odbitak)

(1) Porezni obveznik ÔÇô zaposlenik koji je od Porezne uprave pribavio Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002), ukoliko je u godini za koju podnosi poreznu prijavu bio u radnom odnosu svih 12 mjeseci, svoj dohodak ostvaren obavljanjem nesamostalne djelatnosti, mo┼że umanjiti za ukupan godi┼ínji iznos li─Źnog odbitka utvr─Ĺen za period od 12 mjeseci, bez obzira koliko mu je poslodavac u toj godini isplatio mjese─Źnih dohodaka od nesamostalne djelatnosti.

(2) Obveznik poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrt, djelatnosti sli─Źne obrtu, poljoprivreda, ┼íumarstvo i sl.) koji svoj dohodak utvr─Ĺuje na osnovu poslovnih knjiga i godi┼ínji iznos li─Źnog odbitka prema faktoru iz Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002), mo┼że poreznu osnovicu umanjiti za onoliko mjese─Źnih li─Źnih odbitaka koliko je mjeseci u toj godini obavljao registrovanu samostalnu djelatnost, bilo da se radi o osnovnoj, dopunskoj ili dodatnoj djelatnosti.

(3) Godi┼ínji iznos li─Źnog odbitka obveznika od samostalne djelatnosti koji djelatnost nije obavljao svih 12 mjeseci u protekloj godini, utvr─Ĺuje se za period od prvog dana u mjesecu u kojem je obveznik po─Źeo obavljati djelatnost, a zavr┼íava se sa 31.12., a ako je djelatnost prestao obavljati prije isteka godine, posljednjim danom u mjesecu u kojem je obveznik prestao obavljati djelatnost.

(4) Porezni period za obveznika koji akontaciju poreza na dohodak od imovine iz ─Źlana 32. stav (1) Zakona pla─ça po postupku i na na─Źin iz ─Źlana 29. Zakona, a koji je u protekloj godini ostvario svoj dohodak samo izdavanjem pokretne i nepokretne imovine, utvrdit ─çe se od prvog dana mjeseca u kojem je sklopljen ugovor o izdavanju imovine, do 31. 12. odnosno do zadnjeg dana mjeseca u kojem je ugovor istekao. Po isteku godine za taj porezni period obveznik mo┼że, ukoliko je od Porezne uprave pribavio svoju Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002), utvrditi li─Źni odbitak i za isti umanjiti poreznu osnovicu i tako ostvariti pravo na povrat vi┼íe pla─çene akontacije poreza na dohodak od imovine.

(5) Porezni obveznik koji je u protekloj godini ostvario oporezivi dohodak samo obavljanjem drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) Zakona, godi┼ínji iznos li─Źnog odbitka po osnovu Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002), utvrdit ─çe za period od onoliko mjeseci koliko je, prema zaklju─Źenom ugovoru, poreznom obvezniku u toj godini ispla─çeno oporezivih naknada.

(6) Ako se ostvareni dohodak odnosi na naknadu po osnovu ugovora o autorskim naknadama, li─Źni odbitak se utvr─Ĺuje za period od prvog dana u mjesecu u kojem je sklopljen ugovor o autorskim naknadama do zadnjeg dana u mjesecu u kojem je isplata naknade izvr┼íena. U slu─Źaju kada se datum sklapanja ugovora ne mo┼że utvrditi poreznim periodom za tu godinu ra─Źunat ─çe se samo oni mjeseci u kojima je bilo isplata naknada po osnovu ugovora o autorskim naknadama i samo za te mjesece ─çe se mo─çi utvrditi li─Źni odbici na osnovu Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002).

(7) Rezidentni porezni obveznik koji je u toku protekle godine u raznim poreznim periodima ostvario oporezive dohotke iz vi┼íe izvora (nesamostalna djelatnost, samostalna djelatnost, druga samostalna djelatnost, imovina) godi┼ínji iznos li─Źnog odbitka na osnovu Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002), utvrdit ─çe za porezni period koji je, zavisno od izvora iz kojih je u toj godini ostvario oporezive prihode, trajao najdu┼że.

─îlan 68.
(Li─Źni odbitak izdr┼żavanih ─Źlanova porodice)

(1) Fizi─Źko lice ÔÇô rezident Federacije iz ─Źlana 2. st. (3) i (4) Zakona, koje je od po─Źetka do kraja poreznog perioda imalo status zaposlenika i kao takvo ima svoju Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002), ne mo┼że se u istom poreznom periodu smatrati i tretirati izdr┼żavanim licem u smislu ─Źlana 24. stav (3) Zakona.

(2) Fizi─Źko lice ÔÇô rezident Federacije iz ─Źlana 2. st. (3) i (4) Zakona, koje od po─Źetka poreznog perioda ima status zaposlenika koji mjese─Źno ostvaruje naknadu ni┼żu od 300,00 KM, mo┼że se prijaviti i smatrati izdr┼żavanim licem kod ─Źlana u┼że porodice sa kojim ┼żivi u zajedni─Źkom doma─çinstvu, ukoliko nije kod Porezne uprave pribavio svoju Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002). Ukoliko u toku istog poreznog perioda ovaj zaposlenik po─Źne ostvarivati mjese─Źne oporezive prihode ve─çe od 300,00 KM, porezni obveznik kod kojeg je taj zaposlenik bio prijavljen kao izdr┼żavano lice du┼żan je postupiti u skladu sa ─Źlanom 24. stav (5) ovog pravilnika.

(3) Ako dva ili vi┼íe ─Źlanova u┼że porodice koji ostvaruju oporezivi dohodak i zajedni─Źki od svojih primanja izdr┼żavaju druge ─Źlanove u┼że porodice, mogu na vlastiti zahtjev li─Źni odbitak za izdr┼żavane ─Źlanove porodice dijeliti u omjeru koji iska┼żu u koloni d. svojih Zahtjeva za izdavanje poreznih kartica (Obrazac PK-1001). U tom slu─Źaju, kod utvr─Ĺivanja ukupnih faktora li─Źnog odbitka koji se unosi u Poreznu karticu (Obrazac PKÔÇô1002) svakog lica koje u─Źestvuje u izdr┼żavanju drugih ─Źlanova u┼że porodice, uzima se u obzir odgovaraju─çi dio svakog pojedina─Źnog faktora u omjeru koji su iskazali u svojim zahtjevima za izdavanje porezne kartice.

(4) Ukoliko su porezni obveznici, dva ─Źlana istog doma─çinstva, u svojim zahtjevima za izdavanje Poreznih kartica (Obrazac PKÔÇô1002) prijavili da izdr┼żavaju istog ─Źlana u┼że porodice ne navode─çi u koloni d) podatak o udjelu u izdr┼żavanju tog lica ili navode─çi podatke koji kao zbir ne daju procenat od 100%, Porezna uprava ─çe postupiti u skladu sa ─Źlanom 24. stav (4) Zakona i li─Źni odbitak poreznih obveznika ravnomjerno rasporediti u omjeru 50:50.

─îlan 69.
(Li─Źni odbitak izdr┼żavane djece)

(1) Dijete koje ┼żivi u zajedni─Źkom doma─çinstvu sa jednim od roditelja ne smatra se izdr┼żavanim ─Źlanom doma─çinstva tog roditelja u slu─Źaju da prihod od alimentacije tog djeteta prelazi iznos od 3.600,00 KM godi┼ínje odnosno 300,00 KM mjese─Źno.

(2) Dijete koje ┼żivi u zajedni─Źkom doma─çinstvu sa jednim od roditelja smatra se izdr┼żavanim ─Źlanom doma─çinstva tog roditelja u slu─Źaju da prihod od alimentacije tog djeteta ne prelazi iznos od 3.600,00 KM godi┼ínje odnosno 300,00 KM mjese─Źno, a dijete nema drugih prihoda koji se ne smatraju dohotkom u skladu sa ─Źlanom 5. Zakona.

(3) U slu─Źaju iz stava (2) ovog ─Źlana, li─Źni odbitak se ravnomjerno raspore─Ĺuje ukoliko se roditelji ne dogovore druga─Źije.

─îlan 70.
(Li─Źni odbitak kod godi┼ínje prijave poreza na dohodak)

(1) U postupku utvr─Ĺivanja godi┼ínjeg iznosa poreza na dohodak, rezidentni porezni obveznik iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, na osnovu vjerodostojne dokumentacije koju treba da dostavi Poreznoj upravi uz Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), mo┼że uve─çati svoj li─Źni odbitak utvr─Ĺen na osnovu Porezne kartice (Obrazac PKÔÇô1002) po osnovama utvr─Ĺenim ─Źlanom 24. stav (7) i (8) Zakona, tj. za tro┼íkove lije─Źenja, nabavke ortopedskih pomagala i sl., kao i za iznos obra─Źunatih kamata na stambeni kredit koje su pla─çene tokom poreznog perioda.

(2) Rezidentnim poreznim obveznicima iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, li─Źni odbitak mo┼że se uve─çati i za iznos stvarnih tro┼íkova za zdravstvene usluge i nabavku ortopedskih pomagala i proteti─Źkih nadomjestaka za vlastite potrebe ili za izdr┼żavane ─Źlanove u┼że porodice pod uslovom da dokumentacija glasi na ime i prezime poreznog obveznika i da sadr┼żi podatke o visini tro┼íkova lije─Źenja.

(3) Zdravstvenim uslugama u smislu stava (2) ovog ─Źlana, smatraju se usluge u okviru primarne, specijalisti─Źke i bolni─Źke zdravstvene za┼ítite, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj za┼ítiti, koje se pru┼żaju u svrhu lije─Źenja, a koje nisu pla─çene iz osnovnog, privatnog zdravstvenog osiguranja, ili od strane poslodavca ili donacije koju je fizi─Źko lice dobilo za te namjene. Zdravstvenim uslugama smatraju se i ljekarski pregledi, dijagnosti─Źke i laboratorijske pretrage, dijagnosti─Źki i terapijski postupci, operativni zahvati, bolni─Źka zdravstvena za┼ítita i medicinska rehabilitacija, stomatolo┼íke usluge i proteti─Źki nadomjesci, lijekovi propisani na recept.

(4) Porezni obveznik ne mo┼że uve─çati li─Źni odbitak po osnovu tro┼íkova zdravstvenih usluga za estetske i kozmeti─Źke zahvate, nabavku kozmeti─Źkih sredstava koja nisu medicinski indicirana, odnosno primijenjena u svrhu prevencije ili lije─Źenja bolesti, za tro┼íkove nabavke sanitetskog i potro┼ínog materijala, dijagnosti─Źkih sredstava i lijekova i sredstava koja se mogu kupiti bez ljekarskog recepta.

(5) Rezidentnim poreznim obveznicima iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, li─Źni odbitak mo┼że se uve─çati i za iznos pla─çene kamate na stambeni kredit, ako posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju kojom mo┼że dokazati da tim kreditom (kupovinom ili izgradnjom stambene jedinice koja, s obzirom na broj ─Źlanova u┼że porodice, odgovara njegovim potrebama), prvi put rje┼íava svoj stambeni problem odnosno stambeni problem svoje porodice.

(6) Neiskori┼íteno pravo na li─Źni odbitak za period za koji se podnosi Godi┼ínja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), odnosno pravo na priznavanje dijela li─Źnog odbitka ─Źiji je iznos utvr─Ĺen na osnovu faktora iskazanog u Poreznoj kartici (Obrazac PKÔÇô1002), ve─çi od ostvarenog dohotka odnosno ostvarenog gubitka u tom poreznom periodu, ne mo┼że se prenositi i nadokna─Ĺivati u narednom poreznom periodu niti prenositi odnosno ustupati drugim poreznim obveznicima.

(8) Iznosi tro┼íkova (tro┼íkova lije─Źenja, nabavke ortopedskih pomagala i lijekova, pla─çenih kamata na stambeni kredit i dr.) nazna─Źeni na dokumentu ne mogu se ura─Źunati u ukupan iznos li─Źnog odbitka, ako su ti tro┼íkovi nastali u mjesecu koji ne pripada poreznom periodu.

(9) Tro┼íkovi koji se mogu ura─Źunati u ukupan iznos li─Źnog odbitka, a odnose se na ─Źlanove u┼że porodice (invalidnost, tro┼íkovi lije─Źenja, nabavke ortopedskih pomagala, proteti─Źkih pomagala i lijekova) odnose se samo na one ─Źlanove u┼że porodice koji se u smislu ─Źlana 24. stav (5) Zakona, smatraju izdr┼żavanim licima.

(10) Ako je ukupan li─Źni odbitak utvr─Ĺen u ve─çem iznosu od iznosa ostvarenog odnosno utvr─Ĺenog oporezivog dohotka, kao li─Źni odbitak za taj porezni period koristi se samo iznos koji odgovara iznosu oporezivog dohotka tako da porezna osnovica za taj porezni period iznosi 0 KM. Neiskori┼íteni iznos li─Źnog odbitka (iznos koji prelazi iznos utvr─Ĺenog dohotka) ne mo┼że se prenositi niti nadokna─Ĺivati u narednom poreznom periodu niti ustupati drugim poreznim obveznicima.

─îlan 71.
(Dokumentacija po osnovu troškova zdravstvenih usluga)

(1) Za priznavanje uve─çanja li─Źnog odbitka po osnovu tro┼íkova zdravstvenih usluga, nabavke lijekova, ortopedskih pomagala i proteti─Źkih nadomjestaka, potrebno je prilo┼żiti originalne ra─Źune o obavljenoj usluzi i potvrdu o njihovom pla─çanju, ┼íto podrazumijeva:

a) originalnu dokumentaciju ovla┼ítenih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili izdr┼żavanog ─Źlana njegove porodice koji se lije─Źio,

b) potvrdu o participaciji,

c) potvrdu o plaćanju troškova,

d) kopiju recepta za lijekove registrovane na podru─Źju Federacije, i ra─Źun apoteke kao dokaz da je lijek pla─çen,

e) kod nabavke ortopedskih pomagala dokaz o stepenu invalidnosti, ┼íto uklju─Źuje i ─Źlanove u┼że porodice koje porezni obveznik izdr┼żava),

f) izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija odnosno da tro┼íkovi lije─Źenja i/ili nabavke ortopedskih pomagala nisu nadokna─Ĺeni iz sredstava donatora.

(2) Rezidentni porezni obveznici iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, mogu uve─çati li─Źne odbitke za iznos stvarnih tro┼íkova pla─çenih za zdravstvene usluge i nabavku ortopedskih pomagala i proteti─Źkih nadomjestaka za vlastite potrebe ili za izdr┼żavane ─Źlanove u┼że porodice, ukoliko se radi o zdravstvenim uslugama iz okvira primarne, specijalisti─Źke i bolni─Źke zdravstvene za┼ítite, koje se pru┼żaju u svrhu lije─Źenja, koje nisu pla─çene iz osnovnog i privatnog zdravstvenog osiguranja, ili od strane poslodavca, odnosno donatora.

─îlan 72.
(Dokumentacija po osnovu pla─çenih kamata na stambeni kredit)

(1) Rezidentni porezni obveznici iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, da bi mogli koristiti uve─çani li─Źni odbitak po osnovu pla─çenih kamata na stambeni kredit, moraju uz Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), prilo┼żiti sljede─çu dokumentaciju:

a) fotokopiju ugovora o stambenom kreditu (u obzir dolaze ugovori o stambenom kreditu sklopljeni prije i poslije 01.01. 2009. godine),

b) ovjerenu potvrdu ili listing banke kao dokaz o pla─çenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava,

c) dokaz da obveznik i njegov bra─Źni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje ÔÇô uvjerenje od nadle┼żnog suda i/ili op─çine,

d) dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita rije┼íili ili po─Źeli rje┼íavati stambeno pitanje (kupili odgovaraju─çu stambenu jedinicu odnosno sklopili ugovor o kupovini ili gradnji odgovaraju─çe stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.).

(2) U smislu odredbi Zakona, odgovaraju─çom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veli─Źine do 120 m┬▓.

Odjeljak B. Postupak utvr─Ĺivanja i pla─çanja poreza na dohodak


─îlan 73.
(Porez po odbitku kao akontacija poreza na dohodak)

(1) Porez po odbitku, koji se smatra akontacijom poreza na dohodak za poreznog obveznika obra─Źunava po stopi od 10%, obustavlja, i upla─çuje poslodavac, lice koje ima obaveze poslodavca, prilikom svake isplate dohotka istovremeno sa isplatom i to:

a) od dohotka ostvarenog po osnovu nesamostalne djelatnosti, naknade pla─çe i sl., porez po odbitku se obra─Źunava u skladu sa ─Źlanom 27. st. (1) do (5) Zakona,

b) od dohotka od nesamostalne djelatnosti iz ─Źlana 27. stava (6) Zakona, porez po odbitku se obra─Źunava bez prava na li─Źni odbitak iz ─Źlana 24. Zakona,

c) od dohotka od druge samostalne djelatnosti ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti i jedinica lokalne samouprave iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źka 1) Zakona, a porez po odbitku se obra─Źunava prema ─Źlanu 30. stav (3) Zakona,

d) od dohotka od druge samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źka 2) i ─Źlana 30. stav (2) Zakona,

e) od dohotka od druge povremene samostalne djelatnosti slobodnih zanimanja iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źka 3) Zakona, licima koja kao nau─Źnici, umjetnici, stru─Źnjaci, novinari i dr. ostvaruju autorske naknade, a porez po odbitku se obra─Źunava prema ─Źlanu 30. stav (2) Zakona.

(2) Porez po odbitku, koji se smatra akontacijom poreza na dohodak po stopi od 10%, obustavlja i upla─çuje porezni obveznik i to:

a) od dohotka ostvarenog po osnovu nesamostalne djelatnosti, naknade pla─çe i sl., porez po odbitku se obra─Źunava u skladu sa ─Źlanom 27. st. (9) i (10) Zakona,

b) od dohotka od druge samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Ź. 2) i 3) koji rezidentni porezni obveznik iz ─Źlana (2) stav (3) Zakona ostvaruje izvan teritorije Federacije, prilikom svake naplate dohotka, a porez po odbitku se obra─Źunava u skladu sa ─Źlanom 30. stav (2) Zakona.

─îlan 74.
(Porez po odbitku kao kona─Źna porezna obaveza)

(1) Ako je poslodavac, isplatilac ili sam porezni obveznik u toku poreznog perioda porez po odbitku pravilno obra─Źunavao, obustavljao i upla─çivao, pla─çeni porez po odbitku smatra se kona─Źno utvr─Ĺenim porezom na pojedina─Źno ili ukupno ostvareni dohodak po tim osnovama, u sljede─çim slu─Źajevima:

a) kod dohotka od nesamostalne djelatnosti iz ─Źlana 73. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog pravilnika, pla─çeni porez po odbitku smatra se kona─Źnim godi┼ínjim porezom ako:

1) porezni obveznik u poreznom periodu nije uz taj dohodak ostvario i druge oblike dohotka za koje se upla─çena akontacija ne smatra kona─Źnim porezom, i

2) ako je dohodak ostvaren samo kod jednog rezidentnog poslodavca.

b) kod dohotka od samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (1) Zakona, koji ostvari rezidentni porezni obveznik, a porez po odbitku pla─çen u skladu sa ─Źlanom 31. Zakona,

c) kod dohotka od samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) Zakona koji ostvari nerezidentni porezni obveznik, a porez po odbitku pla─çen u skladu sa ─Źlanom 30. stav (1) Zakona,

d) kod dohotka od imovine koji je ostvaren iznajmljivanjem stanova, soba i kreveta preko ili bez posrednika putnicima i turistima za koje je pla─çena boravi┼ína taksa iz ─Źlana 20. st. (1) ta─Źka 1) i (8) ta─Źka 2) Zakona, a porez po odbitku pla─çen u skladu sa ─Źlanom 32. stav (2) Zakona,

e) kod dohotka od vremenski ograni─Źenog ustupanja imovinskih prava iz ─Źlana 21. st. (1) i (2) Zakona, a porez po odbitku pla─çen u skladu sa ─Źlanom 32. stav (3) Zakona,

f) kod dohotka od ulaganja kapitala iz ─Źl. 22. i 33. Zakona,

g) kod dohotka od nagradnih igara i igara na sre─çu iz ─Źl. 23. i 34. Zakona.

(2) Porezni obveznik mo┼że u Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) unijeti i oblike dohotka iz stava (1) ta─Ź a) i b) ovog ─Źlana, radi:

a) ostvarenja prava na dio li─Źnog odbitka iz ─Źlana 24. Zakona, i

b) umanjenja porezne osnovice za teku─çi ili preneseni gubitak od obavljanja djelatnosti koje se oporezuju kao samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Ź. 1), 2) i 3) Zakona.

(3) Ne smatra se kona─Źnim godi┼ínjim porezom pla─çeni porez po odbitku u slu─Źajevima:

a) dohotka od nesamostalne djelatnosti iz više radnih odnosa po osnovu nesamostalne djelatnosti kod više poslodavaca;

b) dohotka od nesamostalne djelatnosti koji se sti─Źe neposredno iz inostranstva, bez posredovanja rezidentnog poslodavca;

c) dohotka od samostalne djelatnosti uz koju je porezni obveznik u istom periodu ostvario druge oblike dohotka za koje je propisana obaveza podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051).

(4) U slu─Źajevima iz stava (3) ovog ─Źlana, porezni obveznik je du┼żan u Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) unijeti i dohodak od nesamostalne djelatnosti ostvaren u Federaciji, ali ne i oblike dohotka ostvarene u istom poreznom periodu u Federaciji za koje se pla─çena akontacija poreza po odbitku smatra kona─Źnom poreznom obavezom.

Odjeljak C. Godišnja porezna prijava


─îlan 75.
(Godišnja porezna prijava)

(1) Porez na dohodak kona─Źno se utvr─Ĺuje na osnovu Godi┼ínje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) koju je porezni obveznik du┼żan podnijeti Poreznoj upravi, u skladu sa njenim uputamđ░, do 31. marta teku─çe za prethodnu godinu.

(2) Rezidentni porezni obveznici iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, podnose Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) za dohodak ostvaren u i izvan Federacije.

(3) Nosilac zajedni─Źke djelatnosti i nosilac zajedni─Źke imovine i imovinskih prava du┼żni su sa─Źiniti Godi┼ínja prijava dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) i dostaviti je Poreznoj upravi najkasnije do kraja februara teku─çe za prethodnu godinu.

(4) Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) sastoji se iz pet dijelova, i to:

a) Prvi dio sadr┼żi slijede─çe podatke o poreznom obvezniku: jedinstveni mati─Źni broj, prezime i ime, adresa prebivali┼íta, ku─çicu za oznaku u vezi izmjene kontakt podataka, porezni period, broj telefona i e-mail adresu.

b) Drugi dio sadr┼żi podatke o iznosima dohodaka ÔÇô gubitaka po vrsti odnosno izvoru prihoda i ukupno.

c) Tre─çi dio sadr┼żi podatke o ukupnom iznosu li─Źnog odbitka za koji porezni obveznik mo┼że umanjiti poreznu osnovicu za porezni period za koji podnosi poreznu prijavu, kao i podatke o iznosima li─Źnih odbitaka utvr─Ĺenih na osnovu ukupnog faktora iskazanog u Poreznoj kartici (Obrazac PK-1002), kao i podatke o pojedina─Źnim li─Źnim odbicima propisanim ─Źlanom 24. st. (7) i (8) Zakona, koje porezni obveznik mo┼że odbiti na osnovu vjerodostojne dokumentacije koju je obavezan prilo┼żiti uz podnesenu godi┼ínju poreznu prijavu.

d) ─îetvrti dio sadr┼żi podatke o utvr─Ĺivanju ukupnog godi┼ínjeg dohotka ÔÇô gubitka, porezne osnovice, iznosa porezne obaveze, iznosa akontacija upla─çenih u toku poreznog perioda, te eventualne razlike vi┼íe ili manje upla─çenog poreza za porezni period za koji se podnosi porezna prijava. Porezni obveznik koji je pod rednim brojem 32. u koloni c. iskazao iznos sa oznakom (-) ┼íto zna─Źi da se radi o prepla─çenom iznosu poreza za porezni period za koji se podnosi godi┼ínja porezna prijava, pod rednim brojem 33. treba da stavi oznaku "x" u ku─çicu "a" - ako ne ┼żeli povrat prepla─çenog iznosa ve─ç da se isti ra─Źuna kao upla─çeni iznos na ime akontacije poraza za naredni porezni period, a u ku─çicu "b". potrebno je da u predvi─Ĺeno polje reda 33. upi┼íe broj svog teku─çeg ra─Źuna i naziv banke kod koje je isti otvoren.

e) Peti dio sadr┼żi izjavu poreznog obveznika o ta─Źnosti i vjerodostojnosti podataka iskazanih u poreznoj prijavi, kao i njegov potpis i datum kada je prijava sa─Źinjena.

─îlan 76.
(Prilozi uz Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051))

Porezni obveznici ÔÇô rezidenti Federacije iz ─Źlana 2. st. (3) Zakona, du┼żni su uz Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) prilo┼żiti sljede─çe:

a) za dohodak od nesamostalne djelatnosti, kopiju Obrasca GIP-1022,

b) za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sli─Źnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i ┼íumarstva:

1) Specifikaciju za utvr─Ĺivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053),

2) Popisnu listu dugotrajne imovine (Obrazac PLDI -1043),

3) ugovore i dokumentaciju o otu─Ĺenju djelatnosti,

4) dokumentaciju o udjelu o zajedni─Źkom dohotku.

c) za dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stava (4) Zakona, koji se oporezuju po odbitku, godi┼ínji izvje┼ítaj isplatioca dohotka o obra─Źunatom, obustavljenom i upla─çenom porezu po odbitku i Obrazac AMS - 1035,

d) za dohodak od iznajmljivanja imovine iz ─Źlana 32. stav (1) Zakona, Obrazac PRIM ÔÇô 1054,

e) za priznavanje dijela li─Źnog odbitka po osnovu tro┼íkova zdravstvenih usluga, porezni obveznici iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, prila┼żu dokumentaciju iz ─Źlana 71. ovog pravilnika,

f) za priznavanje dijela li─Źnog odbitka po osnovu pla─çenih kamata na stambeni kredit, porezni obveznici iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, prila┼żu dokumentaciju iz ─Źlana 72. ovog pravilnika,

g) za dohodak ostvaren i oporezovan van Federacije, dokaz o ostvarenom dohotku i pla─çenom porezu u inostranstvu.

─îlan 77.
(Sadr┼żaj Godi┼ínje prijave dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052))

(1) Godi┼ínja prijava dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) sadr┼żi sljede─çe podatke:

a) naziv i adresu sjedi┼íta zajedni─Źke djelatnosti,

b) ime i prezime poreznog obveznika, odnosno nosioca zajedni─Źke djelatnosti, naziv radnje, jedinstveni identifikacioni broj (statisti─Źki odnosno jedinstveni mati─Źni broj - JMB ), adresa prebivali┼íta nosioca zajedni─Źke djelatnosti svakog poduzetnika.

c) iznos zajedni─Źkog dohotka utvr─Ĺenog na osnovu poslovnih knjiga koje se vode za zajedni─Źku djelatnost, odnosno za zajedni─Źku imovinu i imovinska prava,

d) raspodjelu zajedni─Źkog dohotka na poduzetnike prema u─Źe┼í─çu svakog od njih u zajedni─Źkom dohotku i iznosu udjela svakog poduzetnika u zajedni─Źkom dohotku,

e) popis priloga uz zajedni─Źku poreznu prijavu.

(2) Uz Godi┼ínju prijavu dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) treba dostaviti:

a) ugovore i drugu dokumentaciju o zajedni─Źkoj djelatnosti i odnosima izme─Ĺu poduzetnika ako ranije nije dostavljena Poreznoj upravi, kao i ugovore i drugu dokumentaciju o otu─Ĺenju zajedni─Źke djelatnosti, ako se djelatnost ne nastavlja,

b) pregled poslovnih prihoda i rashoda ako se ne vode poslovne knjige (dohodak od zajedni─Źke imovine i imovinskih prava),

c) popis dugotrajne imovine,

d) izvod iz poslovnih knjiga sa podacima o ukupnim prihodima i ukupnim rashodima i podatak o ukupnom broju zaposlenih sa stanjem na dan 31. decembra.

─îlan 78.
(Porezni period)

(1) Porez na dohodak utvr─Ĺuje se i obra─Źunava za kalendarsku godinu, ali se na isti na─Źin obra─Źunava dohodak i za kra─çi porezni period.

(2) Ako u toku kalendarske godine rezidentni porezni obveznik postane nerezidentni porezni obveznik ili nerezidentni porezni obveznik postane rezidentni porezni obveznik, nastaju dva odvojena perioda utvr─Ĺivanja poreza na dohodak.

(3) Za svaki porezni period podnosi se godi┼ínja porezna prijava ili se provodi jedinstveni poseban postupak utvr─Ĺivanja poreza na dohodak na na─Źin propisan Zakonom.

Odjeljak D. Porezni kredit


─îlan 79.
(Utvr─Ĺivanje godi┼ínjeg poreza na dohodak)

(1) Od utvr─Ĺenog godi┼ínjeg poreza na dohodak odbijaju se akontacije koje su upla─çene u toku poreznog perioda za oblike dohotka koji su iskazani u Godi┼ínjoj prijavi poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), i to po osnovu:

a) dohotka od nesamostalne djelatnosti koje je obra─Źunao, obustavio i uplatio poslodavac ili sam porezni obveznik, kao i druge samostalne djelatnosti ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti,

b) dohotka od samostalnih djelatnosti, odnosno dohotka od obrta i djelatnosti srodnih obrtu, osim dohotka koji se paušalno oporezuje,

c) dohotka od drugih samostalnih djelatnosti,

d) dohotka od imovinskih prava, na koji se u toku poreznog perioda pla─ça akontacija poreza,

e) pla─çeni porez izvan Federacije koji se mo┼że ura─Źunati u skladu sa ─Źlanom 35. stav (4) Zakona.

(2) Ako nakon odbitka pla─çenih akontacija poreza na dohodak iz stava (1) ovog ─Źlana preostane razlika za uplatu porezni obveznik je du┼żan tu razliku platiti do isteka roka za podno┼íenje Godi┼ínje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051).

(3) Ako nakon odbitka pla─çenih akontacija poreza na dohodak od utvr─Ĺene godi┼ínje obaveze preostane razlika vi┼íe pla─çenog poreza, u skladu sa odredbama ─Źl. 69. do 72. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), na osnovu zahtjeva poreznog obveznika izvr┼íit ─çe se povrat prepla─çenog iznosa.

─îlan 80.
(Priznavanje poreza na dohodak pla─çenog izvan Federacije)

(1) Porez na dohodak koji rezidentni porezni obveznik plati na dohodak koji ostvari izvan teritorije Federacije, priznat ─çe se kao pla─çeni porez na dohodak u Federaciji, do iznosa koji bi na taj dohodak obveznik bio du┼żan platiti prema odredbama Zakona, osim ako ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(2) Porez pla─çen izvan Federacije mo┼że se priznati samo na osnovu potvrde nadle┼żnog poreznog organa.

(3) Pla─çeni porez izvan Federacije mo┼że se ura─Źunati samo ako odgovara federalnom porezu na dohodak i to do visine obra─Źunatog poreza na dohodak utvr─Ĺenog u skladu sa Zakonom.

(4) Iznosi poreza pla─çenog u inostranstvu prera─Źunavaju se u konvertibilne marke (KM) primjenom srednjeg kursa Centralne banke BiH na dan utvr─Ĺivanja poreza.

(5) Ura─Źunavanje pla─çenog poreza izvan Federacije vr┼íi se prilikom godi┼ínjeg obra─Źuna poreza na dohodak i iskazuje u Godi┼ínjoj prijavi poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051).

─îlan 81.
(Ura─Źunavanje poreza pla─çenog u inostranstvu kod utvr─Ĺivanja kona─Źnog poreza na dohodak)

(1) Rezidentni porezni obveznik koji ostvari dohodak direktno iz inostranstva ili u inostranstvu, pla─çeni porez na dohodak u inostranstvu mo┼że se ura─Źunati kao porezni kredit, najvi┼íe do iznosa poreza obra─Źunatog primjenom stope poreza na dohodak Federacije u slu─Źajevima kad nema Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

(2) U slu─Źaju postojanja Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, pla─çeni porez na dohodak u inostranstvu iz stava (1) ovoga ─Źlana se ura─Źunava na na─Źin kako je propisano tim ugovorima.

(3) Porez pla─çen u inostranstvu iz stava (1) ovoga ─Źlana koji se mo┼że ura─Źunati u porezni kredit utvr─Ĺuje se tako da se na ukupan dohodak iz Godi┼ínje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) ostvaren iz inostranstva ili u inostranstvu primijeni porezna stopa iz ─Źlana 9. Zakona na na─Źin propisan za taj dohodak, te tako dobiveni iznos predstavlja najvi┼íi iznos do kojeg se mo┼że ura─Źunati pla─çeni inostrani porez. Ako je u inostranstvu pla─çen ni┼żi porez, tada se u porezni kredit ura─Źunava stvarno pla─çeni porez u inostranstvu.

(4) Porez koji je obra─Źunat i pla─çen kao kona─Źna porezna obaveza ne mo┼że biti predmet poreznog kredita.

POGLAVLJE VII. POREZ NA DOHODAK NEREZIDENTA


─îlan 82.
(Oporezivanje dohotka koji ostvare nerezidenti na teritoriji Federacije)

(1) Rezidentni isplatioci koji dohodak ispla─çuju nerezidentnim poreznim obveznicima, du┼żni su pri svakoj isplati dohotka obra─Źunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak u skladu sa odredbama Zakona.

(2) Rezidentni isplatioci dohotka koji vr┼íe isplatu dohotka nerezidentnim poreznim obveznicima koji imaju prebivali┼íte u dr┼żavama sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaklju─Źen i ratificiran ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, du┼żni su prilikom isplate obra─Źunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak na na─Źin utvr─Ĺen ugovorom.

(3) Na zahtjev nerezidenta, Porezna uprava du┼żna je nerezidentu izdati potvrdu o pla─çenom porezu na dohodak u Federaciji.

─îlan 83.
(Plaćanja poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti izaslanih/detaširanih zaposlenika)

(1) Rezidentni poslodavac za deta┼íiranog/izaslanog zaposlenika, odnosno sam porezni obveznik obavezan je, za dohodak od nesamostalne djelatnosti iz inozemstva koji je u skladu sa Zakonom i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja oporeziv u inostranstvu, dostaviti Mjese─Źni izvje┼ítaj o ispla─çenim pla─çama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla─çenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023) u slu─Źajevima kad se pla─çaju doprinosi u skladu sa Zakonom o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21)

(2) Rezidentni poslodavac za deta┼íiranog/izaslanog zaposlenika, odnosno sam porezni obveznik obavezan je dostaviti i pisanu izjavu koja sadr┼żi: op─çe podatke o┬áposlodavcu i poreznom obvezniku, porezni broj u dr┼żavi poslodavca, JMB, adresa sjedi┼íta, odnosno prebivali┼íta/uobi─Źajenog boravi┼íta, dr┼żavi u ili iz koje se prihod ostvaruje,┬ávrsti prihoda, bankovnom ra─Źunu na koji mu se prihod ispla─çuje, period izaslanja za nesamostalni rad i ostalim podacima i to po svakom poreznom obvezniku, u roku od osam dana od dana ostvarenog prvog prihoda u poreznom periodu.

(3) Neovisno o podnesenoj pisanoj izjavi iz stava (2) ovoga ─Źlana, rezidentni poslodavac za deta┼íiranog/izaslanog zaposlenika, odnosno sam porezni obveznik, na zahtjev Porezne uprave obavezan je dostaviti isprave kojima se dokazuje pravo na oslobo─Ĺenje poreza na dohodak, u slu─Źajevima kad ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja mo┼że dati pravo oporezivanja prihoda od nesamostalne djelatnosti Bosni i Hercegovini.ÔÇő

(4) Obavezu iz st. (1) do (3) ovog ─Źlana ima i isplatilac ÔÇô nerezidentno pravno lice (Podru┼żnica nerezidentnog pravnog lica) za zaposlenike - nerezidentne porezne obveznike, koji su upu─çeni na rad u Bosnu i Hercegovinu odnosno Federaciju, i ostvaruju dohodak od nesamostalne djelatnosti u Bosni i Hercegovini odnosno Federaciji, i obavezno su osigurani kod inostranog nosioca socijalnog osiguranja.

─îlan 84.
(Pla─çanja poreza na dohodak iz drugih samostalnih djelatnosti nerezidenta)

(1) Za prihode iz drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) Zakona, koje ispla─çuje poslodavac prema nerezidentnom poreznom obvezniku, du┼żan je pri svakoj isplati prihoda obra─Źunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak u skladu s odredbama Zakona i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su u primjeni.

(2) U slu─Źajevima iz stava (1) ovog ─Źlana kad je u skladu sa ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, prihod oporeziv isklju─Źivo u dr┼żavi rezidentnosti primaoca prihoda, rezidentni isplatilac je du┼żan pribaviti Potvrdu o rezidentnosti, i istu zajedno sa Zahtjevom za umanjenje porezne obveze ili izuzimanje od porezne obveze prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dostaviti Poreznoj upravi.

(3) Potvrda o rezidentnosti treba biti izdata od strane inostranog nadle┼żnog organa, te ista vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja ukoliko nije druga─Źije nazna─Źeno.

(4) Zahtjev za umanjenje porezne obveze ili izuzimanje od porezne obveze prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja treba da sadr┼żi op─çe podatke o poslodavcu i poreznom obvezniku, porezni broj u drugoj dr┼żavi ugovornici, jedinstveni identifikacioni broj nerezidenta koji izdaje Porezna uprava, adresa sjedi┼íta, odnosno prebivali┼íta/uobi─Źajenog boravi┼íta, dr┼żavu u koje se prihod ispla─çuje, vrsti prihoda, bankovnom ra─Źunu na koji mu se prihod ispla─çuje i ostali podaci, u roku od pet dana od dana isplate.

POGLAVLJE VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


─îlan 85.
(Prestanak va┼żenja)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da va┼żi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17,03/18, 30/18 i 21/20).

─îlan 86.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH", a odredbe ─Źl. 12. stav (5), 31. stav (5), 32. stav (5), 57. stav (10) i 64. stav (7) po─Źet ─çe se primjenjivati od 01.10.2021. godine.


Broj 05-02-2- 4431/21-1
Juni 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Mili─çevi─ç, s. r.

 

 

Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 77/21

Na osnovu ─Źlana 31. stav (1), ─Źlana 36. stav (2) i ─Źlana 48. Zakona o porezu na dohodak ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija-federalni ministar financija, donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK


─îlan 1.


U Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dohodak ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 48/21) u ─Źlanu 16. dosada┼ínji st. (4) do (7) postaju st. (3) do (6).

U dosada┼ínjem stavu (5) koji postaje stav (4) rije─Źi "stava (4)" zamjenjuju se rije─Źima: "stava (3)", a u ta─Źki c) na kraju re─Źenice ta─Źka se zamjenjuje zarezom i dodaju rije─Źi: "osim kod ekolo┼íki prihvatljivih vozila (elektri─Źna i hibridna) gdje se pre─Ĺena kilometra┼ża mno┼żi sa 0,30 KM po pre─Ĺenom kilometru."

U dosada┼ínjem stavu (6) koji postaje stav (5) rije─Źi "stava (4)" zamjenjuju se rije─Źima: "stava (3)".

─îlan 2.


U ─Źlanu 17. stav (2) ta─Źka c) rije─Źi "stav (5)" zamjenjuju se rije─Źima: "stav (4)".

─îlan 3.


U ─Źlanu 20. stav (3) rije─Źi "broj 44/16" zamjenjuju se rije─Źima: "br. 44/16 i 50/16".

─îlan 4.


U ─Źlanu 32. stav (5) bri┼íe se.

─îlan 5.


U ─Źlanu 70. dosada┼ínji st. (8) do (10) postaju st. (7) do (9).

─îlan 6.


U ─Źlanu 86. rije─Źi: "32. stav (5)," bri┼íu se.

─îlan 7.


U ANEXU 2. Uputstva za popunjavanje Mjese─Źnog izvje┼ítaja o ispla─çenim pla─çama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla─çenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023), iza ta─Źke 2.11., u tabeli Dio 2 ÔÇô Podaci o ispla─çenim pla─çama i drugim oporezivim naknadama, obra─Źunatim, obustavljenim i upla─çenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak, redni broj 2. Vrsta isplate pod brojem 15 rije─Źi "stav 5." zamjenjuju se rije─Źima: "stav (6)".

─îlan 8.


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-2-4431/21-2
Septembar 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Mili─çevi─ç, s. r.

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija