Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH

 

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH


Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 48/21, 77/2021, 20/2022, 57/2022, 5/2023 i 36/2024)

Neslu┼żbeni integralni pre─Źi┼í─çeni tekst

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Odjeljak A. Uvodne napomene

─îlan 1

(Predmet pravilnika)

(1) Ovim pravilnikom detaljnije se propisuje primjena odredaba Zakona o porezu na dohodak (u daljem tekstu: Zakon), na─Źin utvr─Ĺivanja oporezivog dohotka, na─Źin utvr─Ĺivanja godi┼ínje porezne osnovice, na─Źin obra─Źunavanja i pla─çanja poreza na dohodak, kriteriji pla─çanja poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti u godi┼ínjem pau┼íalnom iznosu, oblik i na─Źin vo─Ĺenja porezne kartice, oblik i na─Źin popunjavanja poreznih prijava i drugih evidencija, oblik i sadr┼żaj poslovnih knjiga i evidencija na osnovu kojih se utvr─Ĺuje dohodak od samostalnih djelatnosti, na─Źin obra─Źuna ubrzane amortizacije, oblik i sadr┼żaj evidencija o dobicima koji se daju u nagradnim igrama i igrama na sre─çu i dr.

(2) Sastavni dio ovog pravilnika su obrasci: Zahtjev za izdavanje porezne kartice (Obrazac PK-1001), Porezna kartica (Obrazac PK-1002), Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021), Mjese─Źni izvje┼ítaj o ispla─çenim pla─çama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla─çenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP- 1023), Pojedina─Źni mjese─Źni izvje┼ítaj o ispla─çenim pla─çama, obra─Źunatim i upla─çenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (Obrazac PMIP - 1024), Godi┼ínji izvje┼ítaj o ukupno ispla─çenim pla─çama i drugim li─Źnim primanjima (Obrazac GIP-1022), Akontacija poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (Obrazac AUG-1031), Akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti (Obrazac ASD -1032), Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva (Obrazac AMS-1035), Akontacija poreza po odbitku rezidenta (Obrazac APR- 1036), Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sre─çu i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PDN-1033), Prijava poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP- 1034), Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja nepokretne imovine (Obrazac PRIM -1054), Godi┼ínja prijava dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052), Specifikacija za utvr─Ĺivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053), Zahtjev za utvr─Ĺivanje mjese─Źnog pau┼íalnog iznosa (Obrazac ZMP-1055), Knjiga prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041), Knjiga prometa (Obrazac KP-1042), Popisna lista dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043), Evidencija potra┼żivanja i obaveza (Obrazac EPO-1044) i Godi┼ínja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051).

(3) Sastavni dio ovog pravilnika su i ANEX 1. Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za izdavanje porezne kartice (Obrazac PK-1001), ANEX 2. Uputstvo za popunjavanje Mjese─Źnog izvje┼ítaja o ispla─çenim pla─çama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla─çenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023), ANEX 3. Uputstvo za popunjavanje Pojedina─Źnog mjese─Źnog izvje┼ítaja o ispla─çenim pla─çama, obra─Źunatim i upla─çenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (Obrazac PMIP-1024) i ANEX 4. Uputstvo za popunjavanje Godi┼ínje prijave dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052).

─îlan 2

(Priroda poreza)

Porez na dohodak predstavlja direktni porez koji se prikuplja od fizi─Źkih lica u skladu sa odredbama Zakona u svim slu─Źajevima iz kojih je proizi┼íao oporezivi dohodak odnosno prihod.

─îlan 3

(Pojmovi)

(1) U smislu ovog pravilnika primjenjuju se slijede─çi pojmovi:

a) pojam "lice" zna─Źi svako fizi─Źko ili pravno lice;

b) pojam "princip izvora" zna─Źi da dr┼żava izvora ima prioritetno pravo da oporezuje imovinu koja se nalazi na njenoj teritoriji odnosno dohodak ili prihod koji je na njenoj teritoriji ostvaren.

c) pojam "nepokretna imovina" uklju─Źuje imovinu koja ne mo┼że da promijeni svoj polo┼żaj u prostoru, kao ┼íto su zgrade, zemlji┼íte, i sl.

d) pojam "neograni─Źena porezna obaveza" uklju─Źuje pravo dr┼żave rezidentnosti da oporezuje prihod odnosno dohodak nezavisno od teritorije na kojoj je taj prihod odnosno dohodak ostvaren.

e) pojam "ograni─Źena porezna obaveza" uklju─Źuje pravo dr┼żave/entiteta na ─Źijoj teritoriji je ostvaren prihod odnosno dohodak da oporezuje taj prihod odnosno dohodak.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno zna─Źenje koriste se neutralno i odnose se jednako i za mu┼íki i za ┼żenski rod.

(3) Na na─Źin kori┼íten u ovom pravilniku, jednina uklju─Źuje mno┼żinu, a mno┼żina uklju─Źuje jedninu, osim ako kontekst ne zahtijeva druga─Źije. Li─Źna zamjenica "on" na isti na─Źin uklju─Źuje li─Źnu zamjenicu "ona", a "njega" uklju─Źuje "nju", osim ako kontekst ne zahtijeva druga─Źije.

Odjeljak B. Porezni obveznik

─îlan 4

(Neograni─Źeni porezni obveznik)

(1) Fizi─Źko lice koje ima prebivali┼íte na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), predstavlja poreznog obveznika iz ─Źlana 2. stav (1) ta─Źka 1) Zakona. Dohodak koji je ovo lice ostvarilo, nezavisno od teritorije na kojem je ostvarilo prihode, podlije┼że neograni─Źenoj poreznoj obavezi.

(2) Fizi─Źko lice koje ima boravi┼íte na teritoriji Federacije, neprekidno ili sa prekidima od 183 ili vi┼íe dana u bilo kojem poreznom periodu, predstavlja poreznog obveznika iz ─Źlana 2. stav (1) ta─Źka 1) Zakona.

─îlan 5

(Ograni─Źeni porezni obveznik)

(1) Fizi─Źko lice koje ima prebivali┼íte ili stalno boravi┼íte van teritorije Bosne i Hercegovine, a dohodak od samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2). ta─Ź.1), 2) i 3) i stav (4) Zakona, smatra se poreznim obveznikom u smislu ─Źlana 2. stav (1) ta─Źka 2) Zakona.

(2) Fizi─Źko lice koje ima prebivali┼íte ili stalno boravi┼íte van teritorije Bosne i Hercegovine, a dohodak od nesamostalne djelatnosti ostvaruje kao zaposlenik kod pravnog ili fizi─Źkog lica koje ima sjedi┼íte na podru─Źju Federacije, smatra se poreznim obveznikom u smislu ─Źlana 2. stav (1) ta─Źka 3) Zakona.

(3) Obveznik poreza na dohodak u smislu ─Źlana 2. stav (1) ta─Źka 4) Zakona, smatra se i fizi─Źko lice koje ima prebivali┼íte ili stalno boravi┼íte van teritorije Bosne i Hercegovine, za dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od ulaganja kapitala i dohodak od u─Źe┼í─ça u nagradnim igrama i igrama na sre─çu, koji u toku poreznog perioda ostvari na podru─Źju Federacije.

(4) Fizi─Źko lice koje ima prebivali┼íte na teritoriji Republike Srpske ili Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Br─Źko Distrikt), a dohodak od nesamostalne djelatnosti ostvaruje kao zaposlenik kod pravnog ili fizi─Źkog lica koje ima sjedi┼íte na podru─Źju Federacije predstavljaju poreznog obveznika iz ─Źlana 2. stav (4) Zakona

(5) Fizi─Źko lice iz stava (1) ovog ─Źlana, obveznik je i poreza na dohodak koji u toku poreznog perioda ostvari na podru─Źju Federacije obavljanjem samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2). ta─Ź.1), 2) i 3) i stav (4) Zakona, i za dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od ulaganja kapitala i dohodak od u─Źe┼í─ça u nagradnim igrama i igrama na sre─çu, koji u toku poreznog perioda ostvari na podru─Źju Federacije.

─îlan 6

(Porezni obveznik - nasljednik)

(1) Obveznik poreza na dohodak smatra se i lice koje iza umrlog poreznog obveznika naslijedi imovinu umrlog poreznog obveznika i to za neprijavljene i nepla─çene porezne obaveze koje su nastale po osnovu oporezivog dohotka koji je umrli ostvario do svoje smrti, i to samo u vrijednosti naslije─Ĺene imovine.

(2) Porezni obveznik - nasljednik ima obavezu u ime i za ra─Źun ostavitelja podmiriti dospjele obaveze do vrijednosti naslije─Ĺene imovine, i mo┼że podnijeti njegovu godi┼ínju poreznu prijavu ili pokrenuti poseban postupak utvr─Ĺivanja poreza na dohodak.

(3) Ako nasljednik ne podnese poreznu prijavu ostavitelja, koju je ostavitelj u skladu sa Zakonom bio du┼żan podnijeti, dohodak ostavitelja utvr─Ĺuje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava).

Odjeljak C. Predmet oporezivanja

─îlan 7

(Predmet oporezivanja)

(1) Predmet oporezivanja je dohodak koji fizi─Źko lice iz ─Źlana 2. Zakona ostvari u toku poreznog perioda iz svih izvora utvr─Ĺenih ─Źlanom 4. Zakona, a koji ─Źini razliku izme─Ĺu ostvarenih prihoda koji se, u smislu odredbi Zakona, smatraju oporezivim prihodima i rashoda koji se u smislu odredbi Zakona, mogu odbiti.

(2) U smislu ─Źlana 14. stav (1) Zakona, predmet oporezivanja su i svi prihodi od nesamostalne i samostalne djelatnosti, kao i prihodi po osnovu imovine i imovinskih prava, ostvareni u novcu, stvarima ili uslugama, po osnovu obavljanja neregistrirane djelatnosti (radom na crno ili obavljanjem samostalne djelatnosti bez odobrenja nadle┼żnog organa).

(3) Kod utvr─Ĺivanja osnovice za oporezivanje prihoda iz stava (2) ovog ─Źlana, rashodi koje je imalo fizi─Źko lice koje je te prihode ostvarilo, ne mogu se odbiti.

─îlan 8

(Osnovica poreza na dohodak)

(1) Osnovicu poreza na dohodak iz ─Źlana 7. stav (1) Zakona, ─Źine svi oporezivi dohoci, koje rezidentni porezni obveznik ostvari u toku poreznog perioda iz jednog ili vi┼íe izvora utvr─Ĺenih ─Źlanom 4. Zakona, i to:

1. dohodak od nesamostalne djelatnosti
+
2. dohodak od samostalne djelatnosti
+
3. dohodak od imovine i imovinskih prava
+
4. dohodak od ulaganja kapitala
+
5. dohodak od u─Źe┼í─ça u nagradnim igrama i igrama na sre─çu
=
ukupan dohodak
-
1. preneseni porezni gubitak iz ─Źlana 26. Zakona
2. li─Źni odbitak u skladu sa ─Źlanom 24. Zakona
=
porezna osnovica

(2) U poreznu osnovicu iz stava (1) ovog ─Źlana ne uklju─Źuju se oporezivi dohoci na koje je porez na dohodak obra─Źunat i napla─çen po odbitku u toku poreznog perioda, a koji se u smislu ─Źlana 27. stav (7), ─Źlana 32. st. (2) i (3), ─Źlana 33. Stav (3) i ─Źlana 34. stav (2) Zakona, smatra kona─Źnom poreznom obavezom, kao ni dohodak ostvaren obavljanjem samostalne djelatnosti na koji se, u skladu sa ─Źlanom 31. Zakona, porez pla─ça u pau┼íalnom iznosu.

─îlan 9

(Princip blagajne)

(1) Pri utvr─Ĺivanju oporezivog dohotka prihodi i rashodi utvr─Ĺuju se prema principu blagajne.

(2) Prema principu blagajne u obzir se uzimaju samo oni prihodi i rashodi koji su doveli do promjene stanja u blagajni (iznos gotovine, stanje na bankovnom ra─Źunu i sl.). Prihodi se smatraju primljenim kada porezni obveznik njima mo┼że raspolagati. Rashodi se smatraju nastalim u trenutku kada su umanjili prihod obveznika.

(3) Nov─Źani iznos prihoda i rashoda u stvarima utvr─Ĺuje se prema tr┼żi┼ínoj vrijednosti. Tr┼żi┼ína vrijednost je cijena koja bi se ostvarila pri prodaji u uobi─Źajenom poslovnom prometu.

(4) Izuzetno, princip blagajne ne odnosi se na:

a) rashode za nabavku dugotrajnih privrednih dobara koji su uneseni u popis dugotrajne imovine i isti se ne odbijaju odmah, već putem godišnjih otpisa (amortizacije);

b) rashode za sticanje kapitalnih potra┼żivanja (potra┼żivanja po osnovu zajmova, vrijednosni papiri i dr.) koji se kod utvr─Ĺivanja dohotka ne mogu odbiti;

c) rashode nastale otplatom kredita, a koji se u ovom slu─Źaju mogu odbiti samo u visini pla─çenih kamata;

d) prihode i rashode koji su na─Źinjeni za ra─Źun i u ime tre─çeg lica (prolazne stavke i sl.);

e) prihode po osnovu dr┼żavnih pomo─çi, poticaja i potpora namijenjenih za nabavku dugotrajne imovine koja podlije┼że amortizaciji. Ovim prihodi unose se u popis dugotrajne imovine i uklju─Źuju u poreznu osnovicu u iznosima tro┼íkova amortizacije te dugotrajne imovine u istom poreznom periodu.

─îlan 10

(Prihodi koji se ne smatraju dohotkom)

(1) U skladu sa ─Źlanom 5. ta─Źkom 3) Zakona, dohotkom se ne smatraju pomo─çi i druga primanja, osim pla─çe, koja se sti─Źu po osnovu:

a) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i ─Źlanova njihovih porodica ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 54/19),

b) Zakona o posebnin pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i ─Źlanova njihovih porodica ("Slu┼żbene novine Federacije BiH" br. 70/05, 70/06, 9/10, 90/17),

c) Zakona o pravima branilaca i ─Źlanova njihovih porodica ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05,70/07, 9/10 i 90/17) i kantonalnih zakona kojima se ure─Ĺuje pravo branitelja i ─Źlanova njihovih obitelji,

d) Zakona o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18) i kantonalnih zakona kojima se ure─Ĺuje socijalna za┼ítita, za┼ítita civilnih ┼żrtava rata i za┼ítita porodice sa djecom,

e) Uredbe o isplati pomo─çi od strane poslodavca ("Slu┼żbene novine Federacije BIH", broj 96/23).

(2) U skladu sa ─Źlanom 5. ta─Źkom 4) Zakona, donacija koju lice dozna─Źi na poseban, samo za tu priliku otvoren bankovni ra─Źun, u korist fizi─Źkog lica kao nov─Źanu pomo─ç u svrhu podmirenja tro┼íkova njegovog lije─Źenja odnosno operativnog zahvata, nabavke lijekova ili nabavke ortopedskih pomagala, ukoliko ti tro┼íkovi nisu prije ili kasnije podmireni ili primaocu donacije nadokna─Ĺeni iz sredstava osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja, na taj na─Źin prikupljena sredstva za primaoca donacije ne smatraju se dohotkom koji podlije┼że obavezi pla─çanja poreza na dohodak, do visine sredstava upotrjebljenih u navedene svrhe (lije─Źenja, nabavku ortopedskih pomagala i sl.).

(3) U smislu ─Źlana 5. ta─Źka 8) Zakona, pod nadoknadama ┼íteta koje se ne smatraju oporezivim prihodom odnosno dohotkom fizi─Źkog lica, podrazumijevaju se pomo─çi odnosno donacije u novcu, stvarima, prehrambenim i drugim artiklima, odje─çi, obu─çi, gra─Ĺevinskom materijalu i dr., koje fizi─Źko lice primi od drugih lica, a povodom ┼íteta nastalih elementarnim nepogodama (poplave, odroni zemlji┼íta, potresi i dr.)

(4) U skladu sa ─Źlanom 5. ta─Źkom 11) Zakona, prihodi koje ostvari zaposlenik po osnovu naknada, pomo─çi i/ili nagrada koje mu isplati poslodavac na osnovu kolektivnog ugovora i drugih posebnih propisa ne smatraju se oporezivim dohotkom zaposlenika do iznosa utvr─Ĺenih ovim pravilnikom, a ako su isti ispla─çeni iznad iznosa utvr─Ĺenih u ovom pravilniku, vi┼íe ispla─çeni iznosi naknada i pomo─çi smatraju se oporezivim dohotkom od nesamostalne djelatnosti u smislu ─Źlana 10. stav (2) Zakona.

(5) Vi┼íe ispla─çeni iznosi naknada i pomo─çi iz stava (4) ovog ─Źlana prera─Źunavaju se u bruto iznos primjenom koeficijenta koji se izra─Źunavaju po formuli iz ─Źlana 22. ovog pravilnika, a u cilju utvr─Ĺivanja osnovica za obra─Źun doprinosa za obavezna osiguranja iz ─Źlana 4. Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH" br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21).

─îlan 11

(Prihodi na koje se ne pla─ça porez na dohodak)

(1) U skladu sa ─Źlanom 6. ta─Źkom 5) Zakona, porez na dohodak ne pla─ça se na nagrade koje primaju ─Źlanovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, kao i nagrade koje fizi─Źko lice dobije po osnovu tehni─Źko-tehnolo┼íke inovacije.

(2) U skladu sa ─Źlanom 6. ta─Źkom 12) Zakona, porez na dohodak ne pla─ça se na zatezne kamate koje poslodavac isplati zaposleniku ili biv┼íem zaposleniku na osnovu odluke nadle┼żnog suda na naknadno ispla─çene pla─çe ili razlike pla─ça.

(3) U skladu sa ─Źlanom 6. ta─Źkom 13) Zakona, porez na dohodak ne pla─ça se na prihod od premija ┼żivotnog osiguranja koji imaju karakter ┼ítednje i/ili dobrovoljnog penzijskog osiguranja, koji su ispla─çeni korisniku osiguranja od strane dru┼ítva za osiguranje i reosiguranje sa sjedi┼ítem na teritoriji Federacije, pod uslovom da su u toku perioda osiguranja premije upla─çivane od strane korisnika osiguranja od njegovih primanja na koja su prethodno bili obra─Źunati i pla─çeni obavezni doprinosi i porez na dohodak.

─îlan 12

(Akontacija poreza na dohodak)

(1) Isplatilac prihoda, koji nisu navedeni u ─Źlanu 5. Zakona odnosno koji su ispla─çeni iznad propisanih iznosa u ─Źlanu 6. ta─Ź. 7), 8), 9), 13) i 14) Zakona, du┼żan je pri svakoj isplati odnosno davanju obra─Źunati, obustaviti i uplatiti akontaciju poreza na dohodak.

(2) Isplatilac prihoda na ime naknade koja je ure─Ĺena posebnim propisom, izuzev naknade iz ─Źlana 20. stav (1) ovog pravilnika, za lice na stru─Źnom osposobljavanju iz ─Źlana 34. Zakona o radu ("Slu┼żbene novine Federacije BiH" br. 26/16, 89/18 i 44/22), du┼żan je obra─Źunati, obustaviti i uplatiti akontaciju poreza na dohodak, te prijaviti Poreznoj upravi u roku od pet dana od dana isplate na Obrascu APR-1036.

(3) Lica iz stava (1) ovog ─Źlana du┼żna su nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave dostaviti Akontacije poreza po odbitku rezidenta (Obrazac APR-1036) u roku od pet dana od dana isplate.

(4) Porezni obveznik koji ostvaruje prihode iz inostranstva ili iz Republike Srpske ili Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine, a isti nisu navedeni u ─Źlanu 5. Zakona odnosno ispla─çeni su iznad propisanih iznosa u ─Źlanu 6. ta─Ź. 7), 8), 9), 13) i 14) Zakona, du┼żan je pri svakoj isplati odnosno davanju sam obra─Źunati i uplatiti akontaciju poreza na dohodak, i prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave u roku od pet dana od dana isplate na Obrascu APR-1036.

(5) Obrazac APR-1036 se dostavlja u slu─Źaju kada prihod nije obuhva─çen ─Źl. 10. i 12. Zakona.

(6) Lica iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana su du┼żna Obrazac APR-1036 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom Izjave, s tim da mogu dostavljati i elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to ste─Źene uslove.

(7) Nezavisno od stava (6) ovog ─Źlana, nakon 01.01.2025. godine, lica iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana du┼żna su Obrazac APR-1036 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.

(8) Lica iz stava (4) ovog ─Źlana Obrazac APR-1036 dostavljaju Poreznoj upravi ili nadle┼żnoj poreznoj ispostavi ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to ste─Źene uslove.

POGLAVLJE II. DOHODAK OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI

Odjeljak A. Nesamostalna djelatnost

─îlan 13

(Osnovne karakteristike nesamostalna djelatnost)

(1) Nesamostalnom djelatno┼í─çu po osnovu koje se ostvaruju prihodi u smislu ─Źlana 10. Zakona, smatra se djelatnost u kojoj zaposlenik obavlja djelatnost po uputama poslodavca.

(2) Za odlu─Źivanje o tome da li se radi o nesamostalnoj ili samostalnoj djelatnosti odlu─Źuju─ça je cjelovita slika me─Ĺusobnih odnosa, s tim da nesamostalnu djelatnost karakteri┼íu sljede─çe ─Źinjenice:

a) poslodavac odre─Ĺuje vrstu, mjesto i vrijeme rada,

b) poslodavac stavlja na raspolaganje zaposleniku sredstva za rad (npr. poslovni prostor sa opremom, radnu odje─çu, potreban materijal i dr.),

c) poslodavac snosi poslovne izdatke za zaposlenika (putne tro┼íkove, dnevnice, terenski dodatak, naknada za odvojeni ┼żivot i dr.),

d) poslodavac zaposleniku ispla─çuje redovnu pla─çu,

e) poslodavac snosi isplate naknada za obavljanje nesamostalne djelatnosti i za vrijeme odmora i bolesti zaposlenika,

f) zaposlenik pri obavljanju djelatnosti koristi samo svoju sposobnost (fizi─Źku ili umnu), a ne i kapital,

g) zaposlenik je obavezan da ima odre─Ĺeni u─Źinak, ali ne i odre─Ĺeni uspjeh.

─îlan 14

(Poslodavac)

(1) Poslodavci su pravna ili fizi─Źka lica koja zapo┼íljavaju fizi─Źka lica i koja im za rad ispla─çuju naknadu.

(2) Obaveze poslodavca imaju i:

a) isplatioci dohotka od druge samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źka 1) Zakona,

b) isplatioci naknada roditelju njegovatelju iz ─Źlana 11. stav (5) Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BIH", broj 75/21),

c) isplatioci naknada za porodiljsko odsustvo i naknada za bolovanje prema kantonalnim zakonima kojima se ure─Ĺuje socijalna za┼ítita, za┼ítita civilnih ┼żrtava rata i za┼ítita porodice sa djecom,

d) rezidentni porezni obveznici koji su zaposleni u diplomatskom ili konzularnom predstavni┼ítvu strane dr┼żave ili me─Ĺunarodnoj organizaciji koja ima diplomatski imunitet,

e) nerezidentni porezni obveznici koji su zaposleni kod inostranog pravnog lica, a dohodak ostvaruju obavljanjem rada na teritoriji Bosne i Hercegovine odnosno Federacije Bosne i Hercegovine,

f) porezni obveznici koji dohodak direktno ostvaruju iz inostranstva.

─îlan 15

(Zaposlenik)

(1) Zaposlenici su fizi─Źka lica koja obavljaju nesamostalnu djelatnost i koja po tom osnovu ostvaruju prihode.

(2) ─îlanovi predstavni─Źkih organa svih nivoa vlasti i lokalne samouprave u Federaciji u dijelu dohotka koji ostvaruju po osnovu tih djelatnosti, oporezuju se kao zaposlenici.

Odjeljak B. Prihodi od nesamostalne djelatnosti

─îlan 16

(Prihodi od nesamostalne djelatnosti)

(1) Prihodima od nesamostalne djelatnosti smatraju se sva primanja zaposlenika koja on ostvari po osnovu rada, bez obzira pod kojim nazivom ili u kojem obliku su ispla─çena.

(2) Prihodima iz ─Źlana 10. stav (2) Zakona smatraju se i:

a) prihodi za rad ili usluge obavljene izvan redovnog radnog vremena (prekovremeni rad, no─çni rad, de┼żurstvo i sl.),

b) prihodi koje zaposleniku isplati tre─çe lice sa ili bez dogovora sa poslodavcem (provizije, popusti, napojnice, nagrade i sl.) i svi drugi prihodi koje zaposlenik ostvari od tre─çeg lica po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti za poslodavca,

c) prihodi koje poslodavac isplati zaposleniku ili biv┼íem zaposleniku na osnovu pravosna┼żne sudske presude, a koji se odnose na naknadnu isplatu pla─çe ili razlike pla─çe iz proteklih poreznih perioda, osim iznosa koji se odnose na obra─Źunate i ispla─çene zatezne kamate,

d) naknade ispla─çene za rad koji kod poslodavca u toku mjeseca ne traje du┼że od 10 dana ili 80 sati i koje iznose najvi┼íe 250,00 KM.

(3) Prihodima iz ─Źlana 10. stav (3) Zakona smatraju se primanja zaposlenika u stvarima i uslugama koja se mogu izraziti nov─Źano. Vrijednost primanja u stvarima i uslugama utvr─Ĺuje se prema tr┼żi┼ínoj vrijednosti sa ura─Źunatim porezom na dodanu vrijednost u mjestu davanja stvari, odnosno izvr┼íenja usluga.

(4) Koristima u smislu stava (3) ovog ─Źlana smatra se i:

a) preuzimanje i izmirivanje obaveze zaposlenika od strane poslodavca.

b) vrijednosti prihoda od kori┼ítenje nekretnine odnosno zakupnina prema tr┼żi┼ínim cijenama u mjestu gdje se nekretnine nalaze.

c) vrijednosti prihoda od kori┼ítenje vozila prema obimu stvarnog kori┼ítenja vozila u privatne svrhe, a prema evidenciji o pre─Ĺenoj kilometra┼żi na na─Źin da se pre─Ĺena kilometra┼ża mno┼żi sa 15% prosje─Źne cijene naftnih derivata po pre─Ĺenom kilometru, osim kod ekolo┼íki prihvatljivih vozila (elektri─Źna i hibridna) gdje se pre─Ĺena kilometra┼ża mno┼żi sa 0,30 KM po pre─Ĺenom kilometru.

d) vrijednosti prihoda na ime kori┼ítenja kredita prema razlici kamatnih stopa, a koje se utvr─Ĺuju u visini razlike kamata obra─Źunatih primjenom prosje─Źne kamatne stope Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralne banke) i ugovorene kamatne stope.

e) vrijednosti prihodi po osnovu manjkova imovine ukoliko se za iznos tih manjkova tereti odgovorno lice.

(5) Kod koristi iz stava (3) ovog ─Źlana, u slu─Źaju primanja stvari ili usluga po cijeni ni┼żoj od tr┼żi┼íne, poslodavac mora utvrditi razliku izme─Ĺu tr┼żi┼íne cijene i cijene koju je platio zaposlenik. Razlika izme─Ĺu tr┼żi┼íne cijene i cijene koju je platio zaposlenik smatra se prihodom od nesamostalne djelatnosti.

(6) Podaci o prihodima iz ─Źlana 10. st. (2) i (3) Zakona unose se u Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) zaposlenika i druge propisane evidencije koje je du┼żan voditi poslodavac.

─îlan 17

(Vrednovanje koristi u stvarima i pravima)

(1) Utvr─Ĺeni manjak uve─çan za obra─Źunati porez na dodanu vrijednost smatra se prihodom po osnovu nesamostalnog rada i pripisuje se zaposleniku koji je ovla┼íten donijeti odluku o tere─çenju odgovornog lica, a to nije u─Źinio.

(2) Vrijednost prihoda u stvarima i pravima utvr─Ĺuje se na sljede─çi na─Źin:

a) pri kori┼ítenju nepokretne imovine (poslovnih zgrada i njihovih dijelova, stambenih zgrada i stanova, gara┼ża) - prihod ─Źini iznos zakupnine prema tr┼żi┼ínim cijenama u mjestu u kojem se nepokretna imovina nalazi,

b) pri kori┼ítenju odmarali┼íta i ku─ça za odmor - prihod je tr┼żi┼ína vrijednost smje┼ítaja, prehrane i drugih usluga,

c) pri kori┼ítenju vozila - prihod je iznos u visini od 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjese─Źno (uve─çano za porez na dodanu vrijednost) odnosno u visini 20% od mjese─Źne rate za operativni lizing ili dugotrajni najam (uve─çano za porez na dodanu vrijednost), bez obzira na obim kori┼ítenja vozila u privatne svrhe. Prihod se mo┼że utvr─Ĺivati i prema obimu stvarnog kori┼ítenja iz ─Źlana 16. stav (4) ta─Źka c) ovog pravilnika.

(3) Ukoliko se vozilo daje na kori┼ítenje zaposleniku u privatne svrhe, poslodavac je obavezan donijeti odluku o na─Źinu i uslovima tog kori┼ítenja, kao i na─Źinu utvr─Ĺivanja pla─çe zaposlenika i lica koje ostvaruje prihode iz ─Źlana 10. stav (3) Zakona.

(4) Ukoliko se korist po osnovi kori┼ítenja vozila u privatne svrhe utvr─Ĺuje prema obimu stvarnog kori┼ítenja, poslodavac je obvezan voditi evidenciju o prije─Ĺenoj kilometra┼żi i vremenu kori┼ítenja vozila u privatne svrhe, a na─Źin vo─Ĺenja te evidencije utvr─Ĺuje odlukom iz stava (3) ovoga ─Źlana.

(5) Ukoliko se ne vodi evidencija o stvarnom kori┼ítenju iz stava (4) ovog ─Źlana, prihodi od kori┼ítenja vozila u privatne svrhe mogu se utvrditi u visini 1% nabavne vrijednosti vozila mjese─Źno odnosno u visini 20% iznosa mjese─Źne rate za operativni lizing ili dugotrajni najam.

(6) Koristi se prera─Źunavaju u bruto iznos primjenom koeficijenta koji se izra─Źunavaju po formuli iz ─Źlana 22. ovog pravilnika, a u cilju utvr─Ĺivanja osnovica za obra─Źun doprinosa za obavezna osiguranja iz ─Źlana 4. Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BIH" br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21).

─îlan 18

(Koristi po osnovu datih kredita ili pozajmica)

(1) Korist iz ─Źlana 10. stav (3) ta─Źka 3) Zakona predstavlja iznos oporezivog prihoda od nesamostalne djelatnosti koji se utvr─Ĺuje kao razlika izme─Ĺu obra─Źunatih kamata po prosje─Źnoj kamatnoj stopi koju daju banke i obra─Źunatih kamata po ugovorenim kamatnim stopama koje su ni┼że od tr┼żi┼íne kamatne stope.

(2) Oporezivi prihod od nesamostalne djelatnosti kod kredita i/ili pozajmica bez kamata smatra se iznos obra─Źunatih kamata po prosje─Źnoj kamatnoj stopi koju daju banke.

(3) Tr┼żi┼íne kamatne stope odnosno kamatne stope koje daju banke smatraju se za potrebe obra─Źuna iznosa koristi iz ─Źlana 10. stav (3) ta─Źka 3) Zakona, kamatne stope koje objavljuje Centralna banka po kamatnim stopama komercijalnih banaka na kredite odobrene stanovni┼ítvu, a koji su javno dostupni na internet stranici Centralne banke.

─îlan 19

(Prihodi koji se ne smatraju koristi)

Prihodima od nesamostalne djelatnosti ne smatraju se koristi u smislu ─Źlana 10. stav (3) Zakona koje poslodavac daje zaposleniku, a koje su u interesu obavljanja djelatnosti i to:

a) posebna radna odje─ça sa znakom poslodavca,

b) posebni ljekarski pregledi po osnovu posebnih propisa (npr. ljekarski pregledi prema propisima o zaštiti na radu, testiranje na Covid-19 u javnim ili privatnim ustanovama i sl.),

c) sistematski kontrolni ljekarski pregledi za sve zaposlene,

d) razni oblici obrazovanja i stru─Źnog usavr┼íavanja u vezi sa djelatnosti koji su neophodni za ostvarivanje prihoda poslodavca i sl.

e) premije kolektivnog osiguranja koje za svoje zaposlenike upla─çuje poslodavac za slu─Źajeve povreda na radnom mjestu i/ili pri dolasku i povratku sa posla.

─îlan 20

(Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti)

(1) Prihodi, ─Źija prava na ostvarivanje su ure─Ĺena posebnim propisima, koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti i koji ne podlije┼żu oporezivanju su:

a) naknade tro┼íkova slu┼żbenog putovanja i naknade za rad na terenu

b) naknade ostalih troškova zaposlenicima i

c) nov─Źane pomo─çi zaposlenicima.

(2) Naknade tro┼íkova slu┼żbenog putovanja iz stava (1) ta─Źka a) ovog ─Źlana mogu uklju─Źivati: tro┼íkove smje┼ítaja, ishrane, prijevoza, te druge tro┼íkove utvr─Ĺene Uredbom o naknadama tro┼íkova za slu┼żbena putovanja ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 44/16, 50/16 i 31/23) koja va┼żi za bud┼żetske korisnike, kao i za druge porezne obveznike.

(3) Naknade iz stava (2) ovog ─Źlana se smatraju neoporezivim prihodom poreznog obveznika ako su ispla─çene/date fizi─Źkom licu koje kod isplatioca ima status zaposlenika i ako su utvr─Ĺene po kriterijima i ispla─çene pod uslovima, na na─Źin i najvi┼íe do iznosa propisanih u skladu sa Uredbom o naknadama tro┼íkova za slu┼żbena putovanja ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 44/16, 50/16 i 31/23).

(4) Naknada za rad na terenu (terenski dodatak) se ispla─çuje zaposleniku pod uslovom da se rad obavlja van mjesta zaposlenja i da traje du┼że od 30 dana neprekidno u iznosima od:

a) 20% od iznosa propisane dnevnice, ako su na terenu osigurani smještaj i ishrana od strane poslodavca,

b) do 70% iznosa propisane dnevnice, ako je na terenu osigurana samo ishrana,

c) do visine propisane dnevnice ako je na terenu zaposleniku osiguran samo smještaj.

(5) Naknade ostalih tro┼íkova zaposlenicima iz stava (1) ta─Źka b) ovog ─Źlana uklju─Źuju: naknadu tro┼íkova prijevoza na posao i sa posla, naknadu za ishranu u toku rada, naknadu za smje┼ítaj i tro┼íkove odvojenog ┼żivota, regres i otpremnina.

(6) Naknada tro┼íkova prijevoza na posao i sa posla priznaje se u visini ko┼ítanja cijene karte gradskog, prigradskog ili me─Ĺugradskog prijevoza, a u slu─Źaju kori┼ítenja vlastitog automobila saglasno internim aktima u visini od 15% od cijene 1l benzina po pre─Ĺenom kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada, osim kod ekolo┼íki prihvatljivih vozila (elektri─Źnih i hibridnih) gdje se pre─Ĺena kilometra┼ża mno┼żi sa 0,30 KM po pre─Ĺenom kilometru, a najvi┼íe do iznosa cijene jedne i po mjese─Źne karte u javnom saobra─çaju na odobrenoj relaciji.

(7) Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) priznaje se u visini do 1% od prosje─Źne neto pla─çe ispla─çene u Federaciji, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

(8) Naknada za smje┼ítaj i odvojeni ┼żivot ─Źlanova Vlade Federacije i njihovih savjetnika pod uslovima iz ─Źl. 2. i 3. Uredbe o naknadama koje pripadaju ─Źlanovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima ("Slu┼żbene novine Federacija BiH", br. 87/10, 22/11, 45/13 i 9/16), priznaje se u visini od 599 KM mjese─Źno na ime tro┼íkova smje┼ítaja, u visini od 300 KM mjese─Źno na ime odvojenog ┼żivota i u visini od 299 KM mjese─Źno za tro┼íkove smje┼ítaja ─Źlanova Vlade, te u visini od 250 KM mjese─Źno na ime odvojenog ┼żivota, u visini od 299 KM mjese─Źno za tro┼íkove smje┼ítaja i u visini od 149 KM mjese─Źno za tro┼íkove smje┼ítaja za savjetnike.

(9) Naknade za smje┼ítaj i odvojeni ┼żivot lica iz ─Źlana 2. Uredbe o naknadama koje pripadaju sudijama Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i tu┼żiocima Federalnog tu┼żila┼ítva Federacije Bosne i Hercegovine koje nemaju karakter pla─çe ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj: 98/22) priznaju se u visini do 250 KM mjese─Źno za odvojeni ┼żivot, u visini do 299 KM mjese─Źno za smje┼ítaj kada nemaju osiguran slu┼żbeni smje┼ítaj ili do 149 KM mjese─Źno kada imaju osiguran slu┼żbeni smje┼ítaj.

(10) Naknade za smje┼ítaj lica iz ─Źlana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter pla─çe ("Slu┼żbene novine Federacije BIH" br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12, 99/22, 15/23 i 68/23) priznaju se u visini do 299 KM mjese─Źno za smje┼ítaj kada nemaju osiguran slu┼żbeni smje┼ítaj ili do 149 KM mjese─Źno kada imaju osiguran slu┼żbeni smje┼ítaj.

(11) Naknade za odvojeni ┼żivot koje imaju rukovode─çi dr┼żavni slu┼żbenici iz ─Źlana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter pla─çe ("Slu┼żbene novine Federacije BIH" br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12, 99/22, 15/23 i 68/23) priznaju se u visini do 250 KM mjese─Źno.

(12) Regres za godi┼ínji odmor priznaje se u visini do 50% od prosje─Źne neto pla─çe ispla─çene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate.

(13) Otpremnina prilikom odlaska u penziju priznaje se u visini ┼íest neto pla─ça zaposlenika koje su mu ispla─çene u prethodnih ┼íest mjeseci ili ┼íest prosje─Źnih neto pla─ça u Federaciji prema posljednjem statisti─Źkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika.

(14) Otpremnina u slu─Źaju otkaza ugovora o radu, shodno ─Źlanu 10. stav (4), ta─Źka 6) Zakona, ne podlije┼że obavezi pla─çanja poreza na dohodak ukoliko je ispla─çena zaposleniku do iznosa koji ─Źini 70% prosje─Źne mjese─Źne pla─çe u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navr┼íenu godinu rada kod poslodavca - isplatioca otpremnine.

(15) Nov─Źane pomo─çi zaposlenicima iz stava (1) ta─Źka c) ovog ─Źlana uklju─Źuju jednokratne nov─Źane pomo─çi u visini tri prosje─Źne pla─çe zaposlenika ispla─çene u prethodna tri mjeseca ili u visini tri prosje─Źne neto pla─çe u Federaciji prema posljednjem statisti─Źkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika na ime:

a) teške invalidnosti zaposlenika (najmanje 60% invaliditeta),

b) te┼íke bolesti zaposlenika ili ─Źlanova njegove u┼że porodice i

c) hirurških intervencija na zaposleniku izvršenih iz zdravstvenih razloga i po preporuci ljekara.

(16) Te┼íka invalidnost iz stava (15) ta─Źka a) ovog ─Źlana, u porezne svrhe se dokazuje na osnovu nalaza, ocjene i mi┼íljenja Instituta za medicinsko vje┼íta─Źenje zdravstvenog stanja. Ukoliko poslodavac za svog zaposlenika snosi tro┼íkove nalaza, ocjene i mi┼íljenja Instituta za medicinsko vje┼íta─Źenje zdravstvenog stanja iz ovog stava i stava (17) ovog ─Źlana, isti se smatraju prihodima iz ─Źlana 16. stav (4) ta─Źka a) ovog Pravilnika.

(17) Pod te┼íkom bole┼í─çu iz stava (15) ta─Źka b) ovog ─Źlana, podrazumijevaju se sljede─çe bolesti: akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, hirur┼íka intervencija na srcu i mozgu, sve vrste degenerativnih oboljenja centralnog nervnog sustava, infarkt (sr─Źani i mo┼żdani), oboljenje mi┼íi─çnog sistema, paraliza i druge te┼íke bolesti odre─Ĺene op─çim aktom Federalnog ministarstva zdravstva, kao i te┼íke tjelesne povrede.

(18) Nov─Źane pomo─çi zaposlenicima iz stava (1) ta─Źka c) ovog ─Źlana uklju─Źuju i naknade tro┼íkova sahrane u slu─Źaju smrti zaposlenika ili ─Źlana njegove u┼że porodice, kao i smrti penzioniranog zaposlenika, u visini stvarnih tro┼íkova sahrane, a najvi┼íe ─Źetiri prosje─Źne mjese─Źne pla─çe ispla─çene u Federaciji za prethodna ─Źetiri mjeseca prije dono┼íenja rje┼íenja o isplati naknade. Ukoliko u pravnom licu rade dva ili vi┼íe ─Źlanova porodice kojima pripada pravo na ovu naknadu, neoporezivom naknadom tro┼íkova sahrane smatra se samo jedna naknada po jednom smrtnom slu─Źaju.

(19) Nov─Źane pomo─çi zaposlenicima iz stava (1) ta─Źka c) ovog ─Źlana uklju─Źuju i naknade tro┼íkova lije─Źenja te┼íko oboljelih zaposlenika ili ─Źlana njegove u┼że porodice, shodno ─Źlanu 24. stav (5) Zakona o porezu na dohodak, u visini stvarnih tro┼íkova lije─Źenja prema dokumentaciji, pod uslovima iz stava (17) ovog ─Źlana.

(20) Pokloni iz ─Źlana 10. stav (4) ta─Źka 5) Zakona, koje poslodavci daju zaposleniku u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, povodom dr┼żavnih ili vjerskih praznika i/ili jubileja firme i sl., ne podlije┼żu obra─Źunavanju i pla─çanju poreza na dohodak ako njihova ukupna vrijednost na godi┼ínjem nivou nije ve─ça od vrijednosti koja je jednaka iznosu 30% prosje─Źne mjese─Źne pla─çe koju objavljuje Federalni zavod za statistiku za mjesec kada se daje poklon.

(21) Ukoliko se naknada iz stava (1) ta─Ź. a) i b) ovog ─Źlana isplati/daje zaposleniku u iznosu ve─çem od propisanog, smatrat ─çe se, shodno ─Źlanu 10. stav (2) ta─Źka 1) Zakona, oporezivim prihodom iz nesamostalne djelatnosti.

(22) Ukoliko se naknada iza stava (1) ta─Ź. a) i b) ovog ─Źlana isplati/daje fizi─Źkom licu koje kod isplatioca/davaoca naknade nema status zaposlenika, smatrat ─çe se prihodom iz drugih samostalnih djelatnosti.

(23) Podaci o prihodima iz stava (21) ovog ─Źlana unose se u Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) zaposlenika i druge propisane evidencije koje je du┼żan voditi poslodavac.

─îlan 21

(Akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti)

(1) Akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, obra─Źunava se mjese─Źno primjenom stope iz ─Źlana 9. Zakona, na poreznu osnovicu koju ─Źine svi oporezivi prihodi od nesamostalne djelatnosti koje je zaposlenik/porezni obveznik ostvario kod svog poslodavca/isplatioca u tom mjesecu, umanjeni za obra─Źunate i upla─çene obavezne doprinose iz osnovice i za mjese─Źni iznos li─Źnog odbitka utvr─Ĺenog na osnovu odredbi ─Źlana 24. st. (1) do (5) Zakona, a na osnovu utvr─Ĺenog faktora li─Źnog odbitka iz Porezne kartice (Obrazac PK-1002) poreznog obveznika.

(2) Pri utvr─Ĺivanju mjese─Źne akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti li─Źni odbici utvr─Ĺuju se na osnovu Porezne kartice (Obrazac PK-1002) koju zaposlenik/porezni obveznik dostavi poslodavcu/isplatiocu Iznos li─Źnog odbitka se utvr─Ĺuje mno┼żenjem ukupnog faktora li─Źnog odbitka iz porezne kartice sa mjese─Źnim iznosom osnovnog li─Źnog odbitka (300,00 KM).

(3) Mjese─Źna akontacija poreza na dohodak zaposlenika shodno ─Źlanu 27. stav (3) Zakona, obra─Źunava se na sve oporezive prihode od nesamostalne djelatnosti koje poslodavac isplati zaposleniku u toku jednog mjeseca po stopi od 10% od osnovice koju ─Źini dohodak od nesamostalne djelatnosti koji je zaposlenik ostvario u tom mjesecu kao razliku izme─Ĺu ispla─çenih prihoda po osnovu nesamostalne djelatnosti i obra─Źunatih i upla─çenih rashoda iz ─Źlana 11. Zakona, umanjen za mjese─Źni iznos li─Źnog odbitka utvr─Ĺenog kao proizvod faktora li─Źnog odbitka iz Porezne kartice (Obrazac PK-1002) zaposlenika i mjese─Źnog iznosa osnovnog li─Źnog odbitka. Izuzetno, ako se u toku poreznog perioda u jednom mjesecu zaposleniku izvr┼íi isplata pla─çe za dva ili vi┼íe mjeseci iz istog poreznog perioda, za koju su sa─Źinjeni i Poreznoj upravi dostavljeni pojedina─Źni obra─Źuni pla─ça i pojedina─Źne specifikacije za svaku pla─çu, osnovica za obra─Źun mjese─Źnih akontacija poreza za svaku pojedina─Źno ispla─çenu pla─çu mo┼że umanjiti za odgovaraju─çi mjese─Źni iznos li─Źnog odbitka prema odgovaraju─çem faktoru iz Porezne kartice (Obrazac PK-1002).

(4) Zaposleniku/poreznom obvezniku se kod utvr─Ĺivanja mjese─Źnih akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti u toku jednog poreznog perioda mo┼że odbiti najvi┼íe 12. mjese─Źnih li─Źnih odbitaka.

(5) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog ─Źlana, pri utvr─Ĺivanju akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti bez Porezne kartice (Obrazac PK-1002), osnovica poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti utvr─Ĺuje se kao razlika izme─Ĺu oporezivih prihoda od nesamostalne djelatnosti i obaveznih doprinosa iz osnovice.

(6) Li─Źni odbici koji se rezidentnom poreznom obvezniku mogu priznati na osnovu Porezne kartice (Obrazac PK-1002) kod utvr─Ĺivanja osnovice za obra─Źun mjese─Źne akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, iznose:

a) 300,00 KM - osnovni li─Źni odbitak poreznog obveznika

b) 150,00 KM - za izdr┼żavanog bra─Źnog druga,

c) 150,00 KM - za izdr┼żavano prvo dijete,

d) 210,00 KM - za izdr┼żavano drugo dijete,

e) 270,00 KM - za izdr┼żavano tre─çe izdr┼żavano dijete i svako dalje izdr┼żavano dijete,

f) 90,00 KM - za svakog drugog izdr┼żavanog ─Źlana u┼że porodice,

g) 90,00 KM - za vlastitu invalidnost i invalidnost svakog ─Źlana u┼że porodice koje porezni obveznik izdr┼żava.

(7) Izdr┼żavanim licima u smislu ─Źlana 24. st. (3) i (5) Zakona smatraju se i biv┼íi bra─Źni drug i djeca rastavljenih roditelja za koje jedan od roditelja - porezni obveznik pla─ça alimentaciju. S tim u vezi, porezni obveznik koji pla─ça alimentaciju sti─Źe pravo na li─Źne odbitke iz stava (6) ta─Źka b) ovog ─Źlana za izdr┼żavanje bra─Źnog druga koji nema vlastitih prihoda ili ima, ali isti su ni┼żi od 300,00 KM mjese─Źno odnosno na odbitke iz stava (6) ta─Ź. c), d) i e) ovog ─Źlana za izdr┼żavanje djece koja ne ┼żive sa njim u zajedni─Źkom doma─çinstvu, na na─Źin propisan ovim pravilnikom.

(8) Prema odredbi ─Źlana 24. stav (3) Zakona, dijete rastavljenih roditelja se ne mo┼że smatrati izdr┼żavanim ─Źlanom u┼że porodice roditelja ili staratelja sa kojim ┼żivi u zajedni─Źkom doma─çinstvu, ukoliko drugi roditelj pla─ça alimentaciju.

(9) Ukoliko je mjese─Źni iznos alimentacije, ra─Źunaju─çi i eventualne druge vlastite prihode koji se ne smatraju dohotkom, manji od 300,00 KM tada se, shodno odredbama ─Źlana 24. stav (4) Zakona, li─Źni odbitak ravnomjerno raspore─Ĺuje na oba roditelja koja izdr┼żavaju dijete, ukoliko se ne dogovore druga─Źije.

(10) Akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti na prihode ostvarene u stvarima i uslugama obra─Źunava se na tr┼żi┼ínu vrijednost tih koristi sa ura─Źunatim porezom na dodanu vrijednost.

─îlan 22

(Izra─Źun bruto osnovice)

(1) U slu─Źaju da poslodavac sa zaposlenikom ugovori isplatu naknade za rad u iznosu koji ─Źini razliku izme─Ĺu bruto naknade i obaveznih doprinosa iz te naknade, tada ─çe poslodavac biti du┼żan da ugovoreni iznos naknade prera─Źuna u bruto iznos.

(2) Bruto iznos naknade mo┼że se utvrditi mno┼żenjem ugovorenog iznosa naknade sa koeficijentom zbirne stope obaveznih doprinosa iz pla─çe:

koeficijent = 1 +

(

zbirna stopa doprinosa x 100
_______________________

├Ě 100)

 

100 - zbirna stopa doprinosa

(3) U slu─Źaju da poslodavac umjesto u novcu pla─çu zaposleniku nadoknadi u stvarima, pravima ili uslugama, tr┼żi┼ína vrijednost tih stvari ili usluga sa ura─Źunatim PDV-om, smatra se neto naknadom u kojoj je sadr┼żan porez, koja se radi utvr─Ĺivanja osnovice za obra─Źun akontacije poreza na dohodak mora prera─Źunati u bruto iznos primjenom koeficijenta iz stava (2) ovog ─Źlana.

(4) Isto tako, koristi koje se smatraju prihodima od nesamostalnih djelatnosti ─Źija se vrijednost utvr─Ĺuje prema tr┼żi┼ínoj vrijednosti, tretira se kao neto prihod zaposlenika, koji se radi utvr─Ĺivanja osnovice za obra─Źun akontacije poreza na dohodak mora prera─Źunati u bruto iznos primjenom koeficijenta iz stava (2) ovog ─Źlana.

Odjeljak C. Porezna kartica

─îlan 23

(Izdavanje porezne kartice)

(1) Porezna kartica (Obrazac PK-1002) je evidencija sa podacima o ukupnom faktoru li─Źnog odbitka poreznog obveznika iz ─Źlana 4. i ─Źlana 5. st. (1) i (4) ovog pravilnika, na osnovu kojeg on ostvaruje svoje pravo na osnovni li─Źni odbitak i umanjenje porezne osnovice po osnovu izdr┼żavanja ─Źlanova u┼że porodice, kao i po osnovu eventualne invalidnosti tih ─Źlanova ili samog poreznog obveznika.

(2) Poreznu karticu (Obrazac PK-1002) besplatno izdaje Porezna uprava na osnovu dokumentovanog Zahtjeva za izdavanje porezne kartice (Obrazac PK-1001) poreznog obveznika.

(3) Obveznici poreza na dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti na osnovu Porezne kartice (Obrazac PK-1002) sti─Źu pravo na umanjenje porezne osnovice ve─ç kod utvr─Ĺivanja i pla─çanja mjese─Źne akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, ukoliko su svoju Poreznu karticu (Obrazac PK-1002) dostavili svom poslodavcu odnosno isplatiocu dohotka po osnovu nesamostalne djelatnosti.

(4) Rezidentni porezni obveznik da bi ostvario pravo na li─Źni odbitak prilikom utvr─Ĺivanja osnovice za obra─Źun akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, du┼żan je Poreznoj upravi podnijeti popunjen Zahtjev za izdavanje porezne kartice (Obrazac PK-1001) i odgovaraju─çu vjerodostojnu dokumentaciju o izdr┼żavanim ─Źlanovima u┼że porodice i/ili invaliditetu, na osnovu koje ─çe Porezna uprava utvrditi ukupan faktor li─Źnog odbitka koji ─çe iskazati u Poreznoj kartici (Obrazac PK-1002) poreznog obveznika.

(5) Na osnovu utvr─Ĺenog faktora poslodavac, kojem je zaposlenik dostavio svoju Poreznu karticu (Obrazac PK- 1002), du┼żan je pri svakoj isplati oporezivih prihoda po osnovu nesamostalne djelatnosti poreznu osnovicu za obra─Źun akontacije poreza na dohodak umanjiti za iznos li─Źnog odbitka koji se izra─Źunava mno┼żenjem ukupnog faktora iz Porezne kartice (Obrazac PK-1002) sa mjese─Źnim iznosom osnovnog li─Źnog odbitka.

(6) Poslodavac je du┼żan Poreznu karticu (Obrazac PK-1002) zaposlenika ─Źuvati do prestanka radnog odnosa.

(7) Zaposlenik mo┼że imati samo jednu Poreznu karticu (Obrazac PK-1002), a ukoliko istovremeno ima vi┼íe poslodavaca, zaposlenik mo┼że izabrati kojem ─çe poslodavcu predati svoju Poreznu karticu (Obrazac PK-1002).

(8) U slu─Źaju otu─Ĺenja, gubitka, uni┼ítenja ili nestanka Porezne kartice (Obrazac PK-1002), Porezna uprava du┼żna je na zahtjev poreznog obveznika izdati novu Poreznu karticu (Obrazac PK-1002), s tim da se na njoj mora ozna─Źiti i ovjeriti da se radi o duplikatu Porezne kartice (Obrazac PK- 1002).

(9) Pri raskidu radnog odnosa poslodavac je du┼żan zaposleniku predati Porezne kartice (Obrazac PK-1002) radi dostave iste novom poslodavcu, a kopiju iste zadr┼żati u svojoj evidenciji.

(10) Porezna uprava ─çe po saznanju proglasiti neva┼że─çe Porezne kartice (Obrazac PK-1002) fizi─Źkih lica koja su:

a) umrla,

b) u smislu odredbi ─Źlana 2. st. (3) i (4) Zakona, prestala biti rezidenti Federacije,

c) upu─çena na vi┼íegodi┼ínje slu┼żenje zatvorske kazne.

(11) Fizi─Źko lice koje ima Poreznu karticu (Obrazac PK-1002), a u toku mjeseca prestane trajno sticati oporezive prihode, mo┼że se, ukoliko ispunjava uslove iz ─Źlana 24. stav (3) Zakona, u narednom mjesecu prijaviti kao izdr┼żavano lice od strane ─Źlana u┼że porodice sa kojim ┼żivi u zajedni─Źkom doma─çinstvu. U tom slu─Źaju porezni obveznik - rezident, koji prijavljuje to lice za izdr┼żavanje, uz podno┼íenje Zahtjeva za izdavanje porezne kartice (Obrazac PK-1001) mora prilo┼żiti originalni primjerak Porezne kartice (Obrazac PK-1002) lica koje prijavljuje za izdr┼żavanje.

─îlan 24

(Unos podataka u Poreznu karticu (Obrazac PK-1002))

(1) Podatke u Poreznu karticu (Obrazac PK-1002) unosi Porezna uprava. Pri utvr─Ĺivanju prava na li─Źne odbitke u obzir se uzimaju posljednji uneseni podaci s tim da prethodno iskazani podatak na─Źelno va┼żi do kraja mjeseca koji prethodi mjesecu od kojeg va┼żi sljede─çi iskazani podatak.

(2) Utvr─Ĺivanje faktora li─Źnog odbitka i unos u Poreznu karticu (Obrazac PK-1002) vr┼íi se na osnovu odgovaraju─çe dokumentacije (vjen─Źani list, rodni list, dokaz o visini prihoda izdr┼żavanog lica, dokaz o postojanju invaliditeta, uvjerenje o zajedni─Źkom doma─çinstvu i sl.)

(3) Li─Źni odbici iz ─Źlana 24. stav 2. Zakona rezidentnim poreznim obveznicima iz ─Źlana 2. st. (3) i (4) Zakona, priznaju se samo za lica koja se u smislu ─Źlana 24. st. (3) do

(5) Zakona smatraju izdr┼żavanim ─Źlanovima u┼że porodice.

(4) Kod obra─Źunavanja li─Źnih odbitaka za izdr┼żavana lica zapo─Źeti mjesec priznaje se kao puni mjesec za priznavanje li─Źnih odbitaka.

(5) Izmjene stanja u porodici koje utje─Źu na smanjenje faktora li─Źnog odbitka odnosno na pove─çanje osnovice za obra─Źun mjese─Źnih akontacija poreza, porezni obveznik je du┼żan prijaviti Poreznoj upravi u roku od 15 dana od dana nastanka izmjene.

(6) Na zahtjev zaposlenika, poslodavac je du┼żan da mu privremeno preda Poreznu karticu (Obrazac PK-1002) radi upisa promjene li─Źnih podataka i podataka o li─Źnom odbitku kod Porezne uprave.

(7) Promjene iz stava (5) ovog ─Źlana, Porezna uprava upisuje na osnovu podnesenog Zahtjeva za izdavanje porezne kartice (Obrazac PK-1001), prilo┼żene odgovaraju─çe vjerodostojne dokumentacije i ranije izdate Porezne kartice (Obrazac PK- 1002), shodno sljede─çoj proceduri:

a) podneseni zahtjev obra─Ĺuje se elektronskim putem,

b) upis promjena u vezi sa novim koeficijentom li─Źnog odbitka unosi se u novu Poreznu karticu (Obrazac PK- 1002),

c) Porezna uprava ponovo izdaje ovjerenu i potpisanu Poreznu karticu (Obrazac PK-1002) sa svim elementima i periodima va┼żenja li─Źnih odbitaka, zaklju─Źno sa novom vrijedno┼í─çu koeficijenta li─Źnog odbitka,

d) na taj na─Źin izdata Porezna kartica (Obrazac PK-1002) ima tretman originala, koji zaposlenik predaje poslodavcu radi ostvarivanja prava na umanjenje osnovice pri obra─Źunu poreza na dohodak, a dotada┼ínja Porezna kartica (Obrazac PK-1002) zadr┼żava se u dosjeu poreznog obveznika.

(8) Porezna uprava mo┼że u toku poreznog perioda i bez prijave poreznog obveznika izmijeniti odnosno umanjiti faktor li─Źnog odbitka u Poreznoj kartici (Obrazac PK-1002) ili istu poni┼ítiti, ako utvrdi da je faktor li─Źnog odbitka koji je iskazan u Poreznoj kartici (Obrazac PK-1002) utvr─Ĺen na osnovu neta─Źnih odnosno la┼żnih podataka.

(9) U slu─Źaju iz stava (8) ovog ─Źlana, Porezna uprava du┼żna je obavijestiti poreznog obveznika i njegovog poslodavca i izdati nalog za ispravku odnosno obra─Źun i uplatu razlike manje obra─Źunatih mjese─Źnih akontacija poreza na dohodak na ispla─çene prihode od nesamostalne djelatnosti u periodu od nastanka okolnosti koje su dovele do smanjenja faktora li─Źnog odbitka do dana izvr┼íene ispravke u Poreznoj kartici (Obrazac PK-1002), sa obavezom obra─Źuna i uplate zateznih kamata za isti period.

(10) Izmijenjeni faktor li─Źnog odbitka mo┼że se primjenjivati samo za utvr─Ĺivanje osnovica za obra─Źun mjese─Źnih akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, za period nakon izdate nove Porezne kartice (Obrazac PK-1002).

─îlan 25

(Sadr┼żaj Zahtjeva za izdavanje porezne kartice (Obrazac PK-1001))

(1) Zahtjev za izdavanje porezne kartice (Obrazac PK-1001) sadr┼żi sljede─çe podatke:

a) podatke o poreznom obvezniku,

b) podatke o poslodavcu,

c) podatke o osnovnom li─Źnom odbitku poreznog obveznika,

d) podatke o izdr┼żavanom bra─Źnom drugu,

e) podatke o izdr┼żavanoj djeci,

f) podatke o ostalim izdr┼żavanim ─Źlanovima u┼że porodice,

g) podatke o izdr┼żavanim licima za koja porezni obveznik pla─ça alimentaciju,

h) podatke o izdr┼żavanim ─Źlanovima u┼że porodice sa invaliditetom uklju─Źuju─çi i poreznog obveznika,

i) podatke o ukupnom koeficijentu (faktoru) li─Źnog odbitka i periodu va┼żenja istog,

j) izjavu poreznog obveznika,

k) potpis poreznog obveznika (zaposlenika), potpis ovlaštenog lica kod poslodavca i datum podnošenja.

(2) U polje 4) Zahtjeva za izdavanje porezne kartice ("JMB") za rezidentnog poreznog obveznika unosi se trinaestocifreni jedinstveni mati─Źni broj, a za poreznog obveznika - stranca sa statusom rezidenta u ovo polje unosi se broj koji ─çe dodijeliti Porezna uprava nakon registracije tog stranog lica. Isto tako, u kolonu a) ("JMB") u dijelu 4. do 8. Zahtjeva unosi se trinaestocifreni jedinstveni mati─Źni broj izdr┼żavanih lica, a za izdr┼żavana lica - strance u ovu kolonu unosi se broj koji ─çe dodijeliti Porezna uprava nakon registracije tih stranih lica.

─îlan 26

(Sadr┼żaj Porezne kartice (Obrazac PK-1002))

Porezna kartica (Obrazac PK-1002) sadr┼żi sljede─çe podatke:

a) podaci o poreznom obvezniku (ime i prezime, JMB, datum ro─Ĺenja, adresa prebivali┼íta, i dr.),

b) podaci o pojedina─Źnim i ukupnom faktoru li─Źnog odbitka shodno ─Źlanu 24. st. (1) i (2) Zakona, kao i oznaka mjeseca od kojeg vrijedi podatak o ukupnom faktoru iskazanom u Poreznoj kartici,

c) potpis ovla┼ítenog slu┼żbenika Porezne uprave, pe─Źat i datum izdavanja.

Odjeljak D. Obaveza poslodavca i zaposlenika kod obra─Źuna poreza na dohodak iz nesamostalne djelatnosti

─îlan 27

(Odgovornost poslodavca i zaposlenika za obra─Źun i uplatu poreza)

(1) Obveznik i du┼żnik poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti je zaposlenik, ali poslodavac iz ─Źlana 14. ovog pravilnika kao porezni agent je odgovoran:

a) za porez koji je du┼żan da obra─Źuna, obustavi i uplati na propisan na─Źin u skladu sa odredbama ─Źl. 27. i 37. Zakona,

b) za pravilno vo─Ĺenje evidencija propisanih ─Źlanom 28. stav (2) Zakona,

c) za dostavljanje Godi┼ínjeg izvje┼ítaja o ukupno ispla─çenim pla─çama i drugim li─Źnim primanjima (Obrazac GIP-1022), poreznom obvezniku - zaposleniku i Poreznoj upravi u skladu sa ─Źlanom 28. stav (3) Zakona.

(2) Za manje obra─Źunate i upla─çene iznose poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti du┼żnicima se smatraju i poslodavac i zaposlenik.

(3) Ako poslodavac nije obustavio porez na dohodak u punom iznosu, Porezna uprava je du┼żna naplatu manje obustavljenog i upla─çenog poreza prioritetno naplatiti od poslodavca, a ako se ni provedenim postupkom prinudne naplate du┼żni iznos nije mogao naplatiti od poslodavca, Porezna uprava ─çe naplatu izvr┼íiti neposredno od zaposlenika.

(4) Ukoliko je Porezna uprava od poslodavca naplatila porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti koji on nije obustavio od pla─çe zaposlenika, poslodavac ima pravo da se refundira od poreznog obveznika-zaposlenika.

(5) Poslodavac nije odgovoran ako je zbog gre┼íaka u Poreznoj kartici (Obrazac PK-1002) obra─Źunao, zadr┼żao i uplatio porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti u manjem iznosu.

(6) Ukoliko poslodavac uz naknadu prepusti zaposlenike tre─çem licu, tre─çe lice supsidijarno odgovara za porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti u slu─Źaju da se potra┼żivanje nije moglo naplatiti od poslodavca.

─îlan 28

(Obaveza obra─Źunavanja, obustave i uplate poreza)

(1) Poslodavac iz ─Źlana 14. ovog pravilnika du┼żan je obra─Źunati, obustaviti i na propisani ra─Źun uplatiti akontaciju poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti. Pri isplati prihoda od nesamostalne djelatnosti u novcu, pla─çanje poreza na dohodak vr┼íi se istog dana ili narednog dana po izvr┼íenoj isplati.

(2) Kod sticanja prihoda od nesamostalne djelatnosti u stvarima ili pravima obra─Źun poreza na dohodak i uplata poreza dospijevaju istovremeno sa preuzimanjem stvari ili prava, i uplata poreza na dohodak vr┼íi se istog dana ili narednog dana po izvr┼íenom preuzimanju.

(3) Uplata akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti vrši se prema općini prebivališta poreznog obveznika.

(4) Ukoliko porezni obveznik nema prebivalište u Federaciji, uplata akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti vrši se prema sjedištu poslodavca.

(5) Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od nesamostalne djelatnosti iz inostranstva du┼żni su, shodno ─Źlanu 27. stav (10) Zakona, obra─Źunati i uplatiti akontaciju poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti u roku pet dana od dana prijema dohotka. U istom roku i na isti na─Źin du┼żan je obra─Źunati i uplatiti porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti i porezni obveznik zaposlen u diplomatskim ili konzularnim predstavni┼ítvima ili me─Ĺunarodnim organizacijama sa diplomatskim imunitetom shodno ─Źlanu 27. stav (9) Zakona.

─îlan 29

(Obra─Źunski list)

(1) Na osnovu ─Źlana 28. stav (2) Zakona, poslodavac je du┼żan evidentirati ispla─çene pla─çe i druge oporezive naknade po osnovu radnog odnosa na Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021).

(2) Obra─Źunski list pla─ça du┼żna su voditi i lica koja u smislu ovog pravilnika imaju obaveze poslodavca, uklju─Źuju─çi i lica koja vr┼íe isplate poslani─Źkih pau┼íala i drugih prihoda po osnovu obavljanja drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źka 1) Zakona.

(3) Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) je evidencija o isplati pla─ça i drugih oporezivih naknada po osnovu nesamostalne djelatnosti koju je poslodavac odnosno isplatilac du┼żan da vodi za svakog zaposlenika posebno, i u koju unosi podatke o svakoj ispla─çenoj pla─çi i/ili oporezivoj naknadi, kao i podatke o obra─Źunatim i upla─çenim obaveznim doprinosima iz pla─çe, poreznim osnovicama i obra─Źunatoj i upla─çenoj mjese─Źnoj akontaciji poreza na dohodak.

(4) U Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) podaci se unose na osnovu analiti─Źkih evidencija pla─ça i druge prate─çe dokumentacije i to najkasnije u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem su izvr┼íene isplate pla─ça i drugih naknada po osnovu nesamostalne djelatnosti. Podaci o ispla─çenim primanjima, utvr─Ĺenim osnovicama i obra─Źunatim i obustavljenim iznosima obaveznih doprinosa i poreza moraju odgovarati podacima iskazanim u isplatnim listama koje je poslodavac odnosno isplatilac pla─ça i drugih primanja du┼żan da dostavi zaposleniku, shodno ─Źlanu 11. stav (2) Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21).

(5) Ako je u toku jednog mjeseca bilo vi┼íe isplata pla─ça, svaka isplata se posebno hronolo┼íki unosi u Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021), a po isteku mjeseca se svi pojedina─Źni iznosi sabiraju i unose u Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021). Podaci o obra─Źunatim i upla─çenim obaveznim doprinosima iz pla─çe ne─çe se unositi u Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) ukoliko za taj mjesec zaposleniku nije ispla─çena pla─ça. Unos podataka o pla─çenim obaveznim doprinosima izvr┼íit ─çe se u mjesecu kada se izvr┼íi isplata pla─çe.

(6) Ako zaposlenik u istom poreznom periodu radi kod dva ili vi┼íe poslodavaca, Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP- 1021) je du┼żan voditi svaki poslodavac za period dok je to lice kod njega zaposleno.

(7) Poslodavac je du┼żan Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP- 1021) zaklju─Źiti po isteku kalendarske godine, odnosno u toku poreznog perioda ukoliko do─Ĺe do prestanka radnog odnosa.

(8) Poslodavac je du┼żan ─Źuvati Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) u skladu sa zakonskim rokovima, i to najmanje pet (5) godina od dana zaklju─Źenja.

(9) Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) mo┼że se popunjavati ru─Źno ili elektronski. Uneseni podaci ne smiju se brisati ni ispravljati. Ako se prilikom ru─Źnog unosa na─Źini gre┼íka istu treba precrtati vodoravnom linijom i ovjeriti potpisom i pe─Źatom odgovornog lica.

─îlan 30

(Sadr┼żaj Obra─Źunskog lista pla─ça (Obrazac OLP-1021))

Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021) sastoji se iz tri dijela i sadr┼żi:

a) Podatke o poslodavcu - isplatiocu pla─ça i drugih li─Źnih primanja (naziv pravnog lica odnosno ime i prezime fizi─Źkog lica - poslodavca, adresu i sjedi┼íte, odnosno prebivali┼íte, identifikacioni broj poslodavca odnosno isplatioca i naziv i adresu organizacione jedinice Porezne uprave prema prebivali┼ítu zaposlenika),

b) Podatke o poreznom obvezniku - zaposleniku (prezime i ime, adresa prebivališta, JMB i adresu organizacione jedinice Porezne uprave prema sjedištu poslodavca),

c) Podatke o ispla─çenim pla─çama i drugim oporezivim naknadama, obra─Źunatim, obustavljenim i upla─çenim doprinosima iz osnovice i obra─Źunatoj, obustavljenoj i upla─çenoj akontaciji poreza.

─îlan 31

(Mjese─Źni izvje┼ítaj o ispla─çenim pla─çama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla─çenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP -1023))

(1) U skladu sa ─Źlanom 28. stav (2) Zakona, poslodavac iz ─Źlana 14. ovog pravilnika du┼żan je podatke o ispla─çenim mjese─Źnim pla─çama i drugim oporezivim prihodima od nesamostalne djelatnosti kao i podatke o obra─Źunatim obaveznim doprinosima iz osnovice i na osnovicu i obra─Źunatim i upla─çenim iznosima mjese─Źne akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, dostavljati putem Mjese─Źnog izvje┼ítaja o ispla─çenim pla─çama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla─çenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP- 1023) nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

(2) Podatke iz stava (1) ovog ─Źlana, poslodavac osigurava iz Obra─Źunskog lista pla─ça (Obrazac OLP-1021) koje je du┼żan voditi pojedina─Źno za svakog zaposlenika u skladu sa odredbama ─Źlana 29. ovog pravilnika.

(3) Podaci koji se iskazuju u Obrascu MIP-1023 odnose se na obaveze doprinosa propisanih ─Źlanom 4. Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BIH" br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21) i na mjese─Źne akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, obra─Źunate i upla─çene na prihode od nesamostalne djelatnosti iz ─Źlana 10. st. (1), (2) i (3) Zakona, ostvarene u periodu (mjesec i godina) koji je nazna─Źen u polju "Porezni period" u zaglavlju obrasca.

(4) Obrazac MIP-1023 sadr┼żi sljede─çe podatke:

a) podatke o poslodavcu - isplatiocu pla─ça i drugih oporezivih prihoda od nesamostalne djelatnosti;

b) podatke o ispla─çenim pla─çama i drugim oporezivim naknadama, obra─Źunatim, obustavljenim i upla─çenim doprinosima iz osnovice, faktoru li─Źnog odbitka, poreznoj osnovici, obra─Źunatom i upla─çenom iznosu mjese─Źne akontacije poreza na dohodak i to pojedina─Źno za svakog zaposlenika,

c) podatke o pla─çenim doprinosima na teret poslodavca.

(5) Lica iz stava (1) ovog ─Źlana du┼żna su Obrazac MIP-1023 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom Izjave, s tim da mogu dostavljati i elekt-ronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to ste─Źene uslove.

(6) Nezavisno od stava (5) ovog ─Źlana, nakon 01.01.2025. godine, lica iz stava (1) ovog ─Źlana du┼żna su Obrazac MIP-1023 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.

(7) Zaposlenik kojem je obaveza dostavljanja Obrasca MIP-1023 propisana, du┼żan je Obrazac MIP-1023 dostavljati Poreznoj upravi ili nadle┼żnoj poreznoj ispostavi ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko ima za to ste─Źene uslove.

─îlan 32

(Pojedina─Źni mjese─Źni izvje┼ítaj o ispla─çenim pla─çama, obra─Źunatim i upla─çenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (Obrazac PMIP - 1024))

(1) Za izvje┼ítavanje Porezne uprave o izvr┼íenim pojedina─Źnim uplatama, doplatama i/ili ispravkama podataka iskazanih u Obrascu MIP-1023, koji je poslodavac ve─ç dostavio Poreznoj upravi, a odnosi se na samo jednog zaposlenika, koristi se Pojedina─Źni mjese─Źni izvje┼ítaj o ispla─çenim pla─çama, obra─Źunatim i upla─çenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (Obrazac PMIP - 1024) koji se dostavlja nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave.

(2) Putem Obrasca PMIP - 1024 omogu─çava se izmjena podataka za postoje─çeg zaposlenika, dodavanje za novog ili brisanje podataka za postoje─çeg zaposlenika za ve─ç predate Obrasce MIP-1023.

(3) U slu─Źaju odlaska zaposlenika u penziju, poslodavac mo┼że putem Obrasca PMIP - 1024) Poreznoj upravi dostaviti podatke o upla─çenim doprinosima samo za tog zaposlenika prije dostavljanja Obrasca MIP-1023, ali ─çe iste podatke poslodavac biti du┼żan uklju─Źiti i u Obrazac MIP- 1023, koji ─çe biti naknadno dostavljen Poreznoj upravi.

(4) Ukoliko se poslodavcu uka┼że potreba za ispravkom odnosno izmjenom podataka o upla─çenim doprinosima i poreza za vi┼íe zaposlenika, potrebno je sa─Źiniti i predati Poreznoj upravi vi┼íe Obrazaca PMIP-1024, tj. za svakog zaposlenika posebno.

(5) (brisano)

─îlan 33

(Godi┼ínji izvje┼ítaj o ukupno ispla─çenim pla─çama i drugim li─Źnim primanjima (Obrazac GIP-1022))

(1) Po isteku poreznog perioda, ili u slu─Źaju prekida radnog odnosa, poslodavac je du┼żan zaposleniku i Poreznoj upravi dostaviti Godi┼ínji izvje┼ítaj o ukupno ispla─çenim pla─çama i drugim li─Źnim primanjima (Obrazac GIP-1022).

(2) Zaposleniku se uru─Źuje Obrazac GIP-1022 najkasnije do kraja februara teku─çe godine, za prethodnu godinu.

(3) Poslodavac je du┼żan Obrazac GIP-1022 dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom Izjave, s tim da mo┼że dostaviti i elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko ima za to ste─Źene uslove.

(4) Nezavisno od stava (3) ovog ─Źlana, nakon 01.01.2025. godine, poslodavac je du┼żan Obrazac GIP-1022 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.

(5) Obrazac GIP-1022 sadr┼żi sljede─çe:

a) podatke o poslodavcu - isplatiocu,

b) podatke o zaposleniku - poreznom obvezniku,

c) podatke o ispla─çenim prihodima, obra─Źunatim doprinosima iz pla─çe, li─Źnim odbicima, poreznim osnovicama i obra─Źunatom, obustavljenom i upla─çenom porezu na pla─çu za svaki mjesec posebno i zbirno za cijeli porezni period,

d) podatke o neto iznosima pla─çe/naknade koja je ispla─çena zaposleniku za svaki mjesec posebno i zbirno za cijeli porezni period,

e) ovjeru poslodavca - isplatioca dohotka.

(6) Obrazac GIP-1022 sadr┼żi podatke o mjese─Źnim prihodima koji su ispla─çeni zaposleniku i za koje su upla─çeni doprinosi iz osnovice i akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti. U ovaj obrazac se ne unose podaci o pla─çenim doprinosima koji su obra─Źunati na pla─çu koja nije ispla─çena. Kada do─Ĺe do isplate pla─çe tada se unose u obrazac svi tra┼żeni podaci iz obra─Źuna ra─Źunaju─çi i podatke o obra─Źunatom i pla─çenom iznosu akontacije poreza na dohodak i podatke o ranije upla─çenim doprinosima iz osnovice.

(7) U kolonu 1) obrasca unose se hronolo┼íki oznake mjeseca i godine isplate prihoda na koje se odnose podaci o obra─Źunatim i upla─çenim doprinosima i akontaciji poreza, a u kolonu 2) unose se oznake mjeseca i godine na koje se ispla─çeni prihodi odnose.

(8) Svaki red Obrasca GIP-1022 odnosi se na sumirane podatke o oporezivim prihodima po osnovu nesamostalne djelatnosti ispla─çenim u toku jednog mjeseca, a ti se podaci evidentiraju i sabiraju iz Obra─Źunskog lista pla─ça (Obrazac OLP-1021).

(9) Mjese─Źno sumirani podaci o ispla─çenim prihodima, obra─Źunatim i upla─çenim doprinosima iz osnovice i akontaciji poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, koji se unose u Obrazac GIP-1022, moraju odgovarati broju zbirnih mjese─Źnih specifikacija dostavljenih Poreznoj upravi i zbirnih podataka iz Obrasca MIP-1023.

─îlan 34

(Dohodak od samostalnog obavljanja djelatnosti ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti koji se oporezuje kao dohodak od nesamostalne djelatnosti)

(1) Dohodak ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti po osnovu djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Źke 4) Zakona, oporezuje se na na─Źin i po postupku kao i dohodak od nesamostalne djelatnosti.

(2) Isplatilac dohotka iz stava (1) ovog ─Źlana, u smislu odredaba Zakona, smatra se poslodavcem. Isplatilac dohotka od samostalnog obavljanja djelatnosti ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti du┼żan je pri svakoj isplati dohotka obra─Źunati, obustaviti i uplatiti akontaciju poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti.

(3) Poreznu osnovicu za obra─Źun mjese─Źne akontacije poreza na dohodak od samostalnog obavljanja djelatnosti ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti ─Źine svi prihodi po osnovu djelatnosti ostvareni tokom mjeseca umanjeni za obavezni doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na teret osiguranika.

(4) Kod obra─Źuna mjese─Źne akontacije poreza na dohodak od samostalnog obavljanja djelatnosti ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti koji su isplatiocu dostavili Poreznu karticu (Obrazac PK-1002), poreznu osnovicu ─Źine svi prihodi po osnovu djelatnosti ostvareni tokom mjeseca umanjeni za obavezni doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na teret osiguranika i za li─Źni odbitak utvr─Ĺen na osnovu faktora iskazanog u Poreznoj kartici (Obrazac PK-1002).

(5) Isplatilac dohotka od samostalnog obavljanja djelatnosti ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti du┼żan je za svakog poreznog obveznika voditi Obra─Źunski list pla─ça (Obrazac OLP-1021).

─îlan 35

(Zbirni godišnji pregled sa podacima o bruto i neto iznosima naknada)

Poslodavci i drugi isplatioci oporezivih prihoda po osnovu drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Ź. 2) i 3) Zakona du┼żni su, po isteku poreznog perioda za svako fizi─Źko lice kojem je u proteklom poreznom periodu izvr┼íena isplata naknade, sa─Źiniti zbirni godi┼ínji pregled sa podacima o bruto i neto iznosima naknada, kao i podacima o obra─Źunatoj, obustavljenoj i upla─çenoj akontaciji poreza na dohodak, doprinosu za zdravstveno osiguranje i doprinosu na penzijsko i invalidsko osiguranje, i isti dostaviti svakom primaocu naknade najkasnije do kraja februara teku─çe godine, za prethodnu godinu.

POGLAVLJE III. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI

Odjeljak A. Samostalna djelatnost

─îlan 36

(Osnovne karakteristike samostalne djelatnosti)

(1) Samostalnom djelatnosti u smislu ─Źlana 12. st. (2), (3) i (4) ta─Ź. 2) i 3) Zakona, smatra se djelatnost koja se obavlja samostalno, trajno i sa namjerom sticanja dohotka, izuzev drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źke 3), koje se mogu obavljati i povremeno.

(2) Samostalnost u obavljanju djelatnosti zna─Źi da fizi─Źko lice djelatnost obavlja za vlastiti ra─Źun i na vlastitu odgovornost. Bitna obilje┼żja samostalne djelatnosti su: ulaganje kapitala, poslovni rizik, slobodno odlu─Źivanje o vremenu, mjestu i na─Źinu obavljanja djelatnosti, rad za vi┼íe korisnika, obavljanje djelatnosti li─Źno ili preko zaposlenika.

(3) Trajno obavljanje djelatnosti pretpostavlja postojanje namjere da se obavljanje djelatnosti ponavlja s ciljem stvaranja dohotka, a karakterizira ga obavljanje djelatnosti u du┼żem vremenskom periodu, a ne jednokratno, u cilju ostvarenja stalnog izvora dohotka.

(4) Karakter trajnosti postoji i kod vi┼íestruke prodaje nekretnina i imovinskih prava, ako se u roku od pet godina otu─Ĺi vi┼íe od tri nekretnine ili imovinskih prava iste vrste, te se tako ostvareni dohodak oporezuje kao dohodak iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Źka 1) Zakona. Ako je na dohodak od otu─Ĺenja pla─çen porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, a naknadno se ispune uslovi za oporezivanje tog dohotka kao dohotka od samostalne djelatnosti, pla─çeni porez na dohodak od imovine ura─Źunat ─çe se kao pla─çena akontacija.

(5) Namjera ostvarenja dohotka postoji kada se na osnovu vrste djelatnosti i na─Źina njenog obavljanja mo┼że zaklju─Źiti da ─çe se ta djelatnost trajno obavljati u cilju ostvarenja dohotka.

─îlan 37

(Vrste samostalnih djelatnosti)

(1) Pored djelatnosti koje se u smislu ─Źlana 2. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 75/21), smatraju obrtom, u smislu Zakona, obrtni─Źkom djelatno┼í─çu i djelatnostima srodnim obrtni─Źkim smatraju se i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima (trgova─Źke, ugostiteljske, transportne, turisti─Źke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl.)

(2) Poljoprivredna i ┼íumarska djelatnost su djelatnosti iskori┼ítavanja prirodnih bogatstava zemlje i prodaja ili zamjena neprera─Ĺenih proizvoda dobijenih obavljanjem tih djelatnosti. U poljoprivrednu djelatnost i djelatnost ┼íumarstva spadaju i vinogradarstvo, povrtlarstvo i sve djelatnosti u proizvodnji biljaka, kao i tov i dr┼żanje stoke kao sporedna djelatnost u poljoprivredi.

(3) Djelatnosti slobodnih zanimanja su djelatnosti samostalnog obavljanja nau─Źne, umjetni─Źke, nastavni─Źke, odgojne djelatnosti, djelatnosti zdravstvenih radnika, fizioterapeuta, veterinara, advokata, notara, in┼żenjera, arhitekata, prevodilaca, novinara, izvje┼íta─Źa-fotografa, prevodilaca, tuma─Źa i sl.

(4) Drugim samostalnim djelatnostima u smislu ─Źlana 12. stav (4) ta─Ź. 1), 2), i 3) Zakona, smatra se djelatnost ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti na dr┼żavnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou, djelatnost ─Źlanova skup┼ítina i nadzornih odbora privrednih dru┼ítava, upravnih vije─ça i njima odgovaraju─çih organa, ste─Źajnih upravnika, kao i dohodak od drugih povremenih djelatnosti. Povremena samostalna djelatnost je djelatnost koja se ne obavlja u okviru nesamostalne djelatnosti, a obavlja se neredovno u ve─çim prekidima ili kratkotrajno.

─îlan 38

(Poslovni prihodi)

(1) Poslovnim prihodima smatraju se i prihodi od otu─Ĺenja ili likvidacije djelatnosti (obrta ili drugog oblika samostalne djelatnosti), kao i otu─Ĺenje dugotrajne imovine.

(2) Poslovnim prihodima smatraju se sve vrijednosti koje porezni obveznik izuzme iz obrta ili drugog oblika samostalne djelatnosti za svoje potrebe ili druge potrebe koje nisu u vezi sa obavljanjem djelatnosti, izuzev avansnih isplata dohotka. Izuzimanja koja nisu u novcu procjenjuju se prema tr┼żi┼ínoj vrijednosti.

(3) Poslovnim prihodima smatraju se i manjkovi (kalo, rastur, kvar i lom) iznad visine utvr─Ĺene aktom Federalne privredne komore.

─îlan 39

(Poslovni rashodi)

(1) Poslovnim rashodima smatraju se i izdaci za nabavku dugotrajne imovine koja se ne amortizuje, koji se mogu kao rashod odbiti samo u onom poreznom periodu u kojem je do┼ílo do otu─Ĺenja i/ili izuzimanja te imovine i/ili likvidacije djelatnosti.

(2) Poslovnim rashodima smatraju se i sva privatna dobra koja porezni obveznik unese u djelatnost, a koja ne poti─Źu od obavljanja djelatnosti. Ulaganje obrtne imovine procjenjuje se prema nabavnoj vrijednosti, a ulaganje dugotrajne imovine prema tr┼żi┼ínoj vrijednosti.

(3) Poslovnim rashodima smatraju se i pla─çeni obavezni doprinosi iz ─Źlana 5. stav (3) al. 2., 3. i 4. Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21).

(4) Poslovnim rashodima smatraju se i bruto pla─çe zaposlenika ispla─çene u poreznom periodu, kao i pla─çeni obavezni doprinosi na osnovicu na teret poslodavca koji se pla─çaju po stopama iz ─Źlana 10. stav (1) ta─Źka 2. Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21).

(5) Kao poslovni rashodi mogu se priznati samo oni rashodi za koje postoji uredna dokumentacija i koji su u direktnoj vezi sa ostvarenjem prihoda. Kod utvr─Ĺivanja povezanosti prihoda sa rashodima polazi se od odgovaraju─çih normativa (npr. utro┼íka materijala i energije i sl.) uzimaju─çi u obzir specifi─Źnost djelatnosti.

(6) Kod utvr─Ĺivanja oporezivog dohotka od obrtni─Źke djelatnosti i djelatnosti srodnih obrtni─Źkim djelatnostima poslovni rashodi, shodno ─Źlanu 7. stav (3) Zakona, utvr─Ĺuju se po principu blagajne, ┼íto zna─Źi da se kod utvr─Ĺivanja poslovnih rashoda za jedan porezni period mogu uzeti u obzir oni poslovni rashodi utvr─Ĺeni odredbama ─Źlana 15. st. (1), (2) i (3) Zakona koji su stvarno nastali i pla─çeni u tom poreznom periodu.

─îlan 40

(Amortizacija)

(1) Najvi┼íe stope amortizacije iz ─Źlana 16. stav (1) Zakona, koje se priznaju kao porezno dopustiv rashod, po grupama su:

a) Gra─Ĺevine 10%, izuzev:

1) upravnih, administrativnih, uredskih i ostalih zgrada za obavljanje uslu┼żnih djelatnosti 3,0%,

2) stambenih zgrada, hotela, restorana 5,0%,

3) cesta, komunalnih objekata, gornjeg stroja ┼żeljezni─Źkih pruga 14,3%.

b) Oprema, vozila, mehanizacija 20%, izuzev

1) opreme za vodoprivredu, vodovod i kanalizaciju 14,3%

2) opreme za zaštitu okoliša 33,3%

c) Višegodišnji zasadi 14,3%

d) Osnovna stada 40,0%

e) Nematerijalna stalna sredstva 20,0%

(2) Stvari i prava koji slu┼że za sticanje dohotka od samostalne djelatnosti ─Źija je pojedina─Źna nabavna vrijednost ve─ça od 1.000,00 KM unose se u popis dugotrajne imovine. Popis dugotrajne imovine slu┼żi za utvr─Ĺivanje tro┼íkova poslovanja po osnovu amortizacije dugotrajne imovine.

(3) Jednom amortizovana sredstva ne mogu se ponovo uklju─Źivati u obra─Źun amortizacije ni kada su ista i dalje u upotrebi, osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo.

(4) Porezno priznavanje amortizacije stalnih sredstava po─Źinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu.

(5) Amortizacija za prodata, uni┼ítena, rashodovana ili na drugi na─Źin otu─Ĺena stalna sredstva priznaje se do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi.

(6) Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu─Ĺenja stalnih sredstava iz stava (3) ovog ─Źlana u cijelosti se priznaje kao porezno dopustiv rashod.

(7) Vrijednost stalnih sredstava ─Źija je pojedina─Źna nabavna vrijednost manja od 1.000,00 KM mo┼że se u cijelosti odbiti od osnovice poreza na dohodak u godini njihove nabavke i stavljanja u upotrebu.

(8) Vrijednost ra─Źunarske opreme (hardvera i softvera) mo┼że se u cijelosti odbiti od osnovice poreza na dohodak u godini nabavke i stavljanja u upotrebu.

─îlan 41

(Ubrzana amortizacija)

(1) Ubrzana amortizacija dopuštena je za sljedeća stalna sredstva:

a) sredstva za spre─Źavanje zaga─Ĺivanje zraka, vode i zemlji┼íta,

b) sredstva za ubla┼żavanje buke.

(2) Osim za stalna sredstva iz stava (1) ovog ─Źlana, kori┼ítenje uve─çanih stopa amortizacije (ubrzana amortizacija) je dopu┼íteno i u slu─Źaju kori┼ítenja stalnih sredstava ve─çim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u jednoj smjeni.

(3) Uve─çane stope u smislu stava (1) ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se na na─Źin da se stope iz ─Źlana 40. stav (1) ovog pravilnika pove─çavaju za 50%.

─îlan 42

(Dohodak u slu─Źaju otu─Ĺenja djelatnosti)

U slu─Źaju otu─Ĺenja (prodaje) samostalne djelatnosti, fizi─Źko lice koje je otu─Ĺilo i lice koje je nastavilo sa obavljanjem djelatnosti utvr─Ĺuju svako svoj dohodak za odgovaraju─çi period kra─çi od poreznog perioda, s tim da je lice koje je otu─Ĺilo djelatnost porezni obveznik sa zadnjim danom mjeseca u kojem je otu─Ĺenje izvr┼íeno, a sljedbenik je porezni obveznik po─Źev od prvog dana narednog mjeseca kada je otu─Ĺenje izvr┼íeno.

─îlan 43

(Dohodak u slu─Źaju prestanka poslovanja)

(1) U slu─Źaju likvidacije obrta, slobodnog zanimanja i druge samostalne djelatnosti, porezni obveznik du┼żan je utvrditi dohodak na na─Źin da poslovne prihode ─Źine:

a) tr┼żi┼ína vrijednost dugotrajne imovine;

b) tr┼żi┼ína vrijednost zaliha proizvoda, reprodukcijskog materijala i drugog materijala;

c) nenapla─çena potra┼żivanja od kupaca.

(2) Poslovne rashode ─Źine:

a) knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine u trenutku likvidacije;

b) nepla─çene obaveze dobavlja─Źima i druge nepla─çene obaveze u vezi sa djelatno┼í─çu;

c) drugi izdaci u vezi sa likvidacijom.

(3) Porezni obveznik je du┼żan utvrditi poslovne prihode i poslovne rashode na na─Źin iz stava (1) ovog ─Źlana i u slu─Źaju prelaska na pau┼íalno utvr─Ĺivanje poreza.

─îlan 44

(Dohodak ostvaren obavljanjem samostalne djelatnosti bez odobrenja nadle┼żnog organa (bespravan rad))

Prihodi ostvareni obavljanjem samostalnih djelatnosti "na crno" tj. bez odobrenja nadle┼żnog organa podlije┼żu oporezivanju prema odredbama Zakona, s tim da poreznu osnovicu ─Źini ukupan ostvareni prihod, odnosno kod utvr─Ĺivanja osnovice ne mogu se odbiti rashodi koje je imalo fizi─Źko lice koje je te prihode ostvarilo.

Odjeljak B. Poslovne knjige i evidencije

─îlan 45

(Poslovne knjige i evidencije)

(1) Poreznim obveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Ź. 1), 2) i 3) Zakona, dohodak se utvr─Ĺuje na osnovu poslovnih knjiga i drugih evidencija propisanih ─Źlanom 19. Zakona.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, porezni obveznici koji samostalnu djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Źka 3) Zakona obavljaju kao povremenu samostalnu djelatnost iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źka 3) Zakona, te poslovne rashode utvr─Ĺuju u procentu u skladu sa ─Źlanom 15. st. (7) i (8) Zakona, kao i porezni obveznici koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti pla─çaju u pau┼íalnom iznosu, ne utvr─Ĺuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga.

(3) Poslovne knjige i evidencije iz stava (1) ovog ─Źlana su:

a) Knjiga prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041),

b) Knjiga prometa (Obrazac KP-1042),

c) Popisna lista dugotrajne imovine (Obrazac PLDI- 1043) i

d) Evidencija potra┼żivanja i obaveza (Obrazac EPO- 1044).

(4) Knjiga prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) i Knjiga prometa (Obrazac KP-1042) se shodno ─Źlanu 42. stav (3) Zakona vode u papirnoj formi i moraju se prije upotrebe ovjeriti u Poreznoj upravi.

(5) Knjiga prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) i Knjiga prometa (Obrazac KP-1042) mogu se voditi, pored papirne forme, i u elektronskoj formi.

(6) Popisna lista dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043) i Evidencija potra┼żivanja i obaveza (Obrazac EPO-1044) ne podlije┼żu ovjeri od strane Porezne uprave i mogu se voditi ili u papirnom ili elektronskom obliku.

(7) Porezni obveznici koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti pla─çaju u pau┼íalnom iznosu nisu du┼żni voditi poslovne knjige, osim u slu─Źaju iz ─Źlana 53. stav (4) ovog pravilnika.

─îlan 46

(Na─Źin vo─Ĺenja poslovnih knjiga)

(1) Poslovne knjige se moraju voditi uredno, ta─Źno i a┼żurno.

(2) Poslovne knjige se vode odvojeno za svaki porezni period.

(3) Po isteku godine porezni obveznik je du┼żan poslovne knjige zaklju─Źiti i potpisati.

(4) Ako porezni obveznik obavlja vi┼íe samostalnih djelatnosti, poslovne knjige i evidencije du┼żan je voditi za svaku samostalnu djelatnost odvojeno.

─îlan 47

(─îuvanje poslovnih knjiga)

Poslovne knjige i evidencije, uklju─Źuju─çi i prate─çe elektronske evidencije i dokumentaciju na osnovu koje se vr┼íi knji┼żenje, moraju se ─Źuvati pet godina od dana predaje porezne prijave sa─Źinjene na osnovu tih poslovnih knjiga

─îlan 48

(Knjiga prihoda i rashoda (obrazac KPR-1041))

(1) Knjiga prihoda i rashoda (obrazac KPR-1041) je evidencija o dnevnim i ukupnim poslovnim prihodima i rashodima u poreznom periodu.

(2) U Knjigu prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) unose se op─çi podaci o poreznom obvezniku i to: ime i prezime poreznog obveznika, odnosno nosioca zajedni─Źke djelatnosti, naziv radnje, jedinstveni identifikacioni broj (statisti─Źki odnosno jedinstveni mati─Źni broj gra─Ĺana - JMB), adresa.

(3) U Knjigu prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) unose se podaci o poslovnim prihodima i rashodima i to:

a) kolone 1. do 6. op─çi podaci,

b) kolona 7. - redni broj promjene,

c) kolona 8. - datum nastanka poslovne promjene (ostvarenja prihoda i/ili rashoda),

d) kolona 9. - broj dokumenta odnosno naloga za knji┼żenje,

e) kolona 10. - opis dokumenta za knji┼żenje (fiskalni ra─Źun, faktura, izvod banke, zapisnik o izuzimanju i ulaganju, obra─Źun i dr.) na osnovu kojeg se sastavlja nalog za knji┼żenje,

f) kolona 11. - iznos prihoda napla─çenih u gotovini.

g) kolona 12. - iznos prihoda napla─çenih putem transakcijskog ra─Źuna,

h) kolona 13. - iznos prihoda napla─çenih u stvarima, uslugama ili na drugi na─Źin, u skladu sa Zakonom,

i) kolona 14. - PDV-e koji je sadr┼żan u prihodima registrovanog PDV obveznika, napla─çenim naknadama te primljenim stvarima i uslugama,

j) kolona 15. - ukupan prihod - zbir iznosa iz kolona 11, 12. i 13. umanjen za iznos PDV-a,

k) kolona 16. - iznos rashoda u vezi s nabavkom robe / materijala,

l) kolona 17. - iznos upla─çen na ime bruto pla─ça zaposlenika,

m) kolona 18. - iznos koji je poduzetnik uplatio na ime svojih obaveznih doprinosa za sebe i na ispla─çene pla─çe svojih zaposlenika,

n) kolona 19. - iznos ostalih porezno priznatih rashoda izvršenih u stvarima, uslugama, ulaganjima i drugih rashoda u skladu sa Zakonom,

o) kolona 20. - porez na dodanu vrijednost sadr┼żan u rashodima - registrovanog PDV obveznika pla─çenim u novcu, stvarima i / ili uslugama,

p) kolona 21. - ukupno porezno dopustivi rashodi - zbir iznosa iz kolona 16, 17, 18. i 19 umanjen za iznos PDV-a koji je sadr┼żan u rashodima iz kolone 16.

(4) Porezni obveznik je du┼żan u Knjizi prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) ili drugim evidencijama osigurati podatke o dnevnom gotovinskom prometu.

(5) Izuzetno, porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost, a prema propisima o porezu na dodanu vrijednost vode evidenciju o dnevnom gotovinskom prometu, mogu u kolonu 11. knjige prihoda i rashoda gotovinski promet unositi u jednom iznosu za cijeli obra─Źunski period, i to u rokovima propisanim za utvr─Ĺivanje obaveze poreza na dodanu vrijednost.

(6) U kolone 11, 12 i 13. Knjige prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) unose se podaci o ukupnim prihodima sa napla─çenim porezom na dodanu vrijednost, a u kolone 16., 17., 18. i 19. unose se podaci o ukupnim porezno dopustivim rashodima uklju─Źuju─çi i pla─çeni porez na dodanu vrijednost.

(7) Unos podataka u Knjigu prihoda i rashoda (Obrazac KPR- 1041) mora se izvr┼íiti najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. Obveznici poreza na dodanu vrijednost du┼żni su unos podataka u Knjizi prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) izvr┼íiti u roku propisanom za uplatu poreza na dodanu vrijednost.

(8) Porezni obveznik du┼żan je voditi jednu Knjigu prihoda i rashoda (obrazac KPR-1041) bez obzira na broj izdvojenih poslovnih prostora.

(9) Za zajedni─Źku djelatnost vodi se jedna Knjiga prihoda i rashoda (obrazac KPR-1041) bez obzira na broj izdvojenih poslovnih prostora i broj poduzetnika.

(10) Na kraju poreznog perioda (kalendarske godine) prihodi i rashodi se sabiraju. Utvr─Ĺenim iznosima ukupnih prihoda i porezno dopustivih rashoda u slu─Źaju otu─Ĺenja ili likvidacije, dodaju se poslovni prihodi i rashodi prema ─Źl. 38. i 39. ovog pravilnika. Radi utvr─Ĺivanja ukupnih poslovnih rashoda ovako utvr─Ĺenim rashodima dodaju se rashodi otpisa dugotrajne imovine utvr─Ĺeni prema ─Źl. 40. i 41. ovog pravilnika.

─îlan 49

(Knjiga prometa (Obrazac KP-1042))

(1) Porezni obveznici koji prodaju robu na malo ili pru┼żaju usluge gra─Ĺanima na vi┼íe prodajnih mjesta, pored Knjige prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041) du┼żni su za svako prodajno mjesto, radnju i sl. voditi Knjigu prometa (Obrazac KP-1042), ako podatke o dnevnom gotovinskom prometu za svako takvo mjesto ne osiguravaju putem drugih evidencija propisanih posebnim zakonima.

(2) Podaci o ostvarenom dnevnom prihodu napla─çenom u gotovom novcu unose se u Knjigu prometa (Obrazac KP- 1042), na kraju radnog dana, a najkasnije prije po─Źetka sljede─çeg radnog dana.

(3) U Knjigu prometa (Obrazac KP-1042) unose se op─çi podaci o poreznom obvezniku: ime i prezime poreznog obveznika, odnosno nosioca zajedni─Źke djelatnosti, naziv radnje, jedinstveni identifikacioni broj odnosno jedinstveni mati─Źni broj gra─Ĺana - JMB, adresa, podaci o izdvojenim poslovnim prostorima i sljede─çi podaci:

a) kolone 1. do 7. - op─çi podaci,

b) kolona 8. - redni broj,

c) kolona 9. - datum ostvarenja gotovinskog prihoda,

d) kolona 10. - broj dokumenta odnosno naloga za knji┼żenje,

e) kolona 11. - opis dokumenta o prihodima u gotovini (fiskalni ra─Źun, faktura, izvod, dnevni izvje┼ítaj iz fiskalnih ure─Ĺaja i sl.)

f) kolona 12. - iznos napla─çen u gotovini,

g) kolona 13 - prihodi napla─çeni bezgotovinski na osnovu ispostavljene fakture,

h) kolona 14. - zbir iznosa iz kolona 12. i 13. Iznos iz kolone 14. knjige prometa sabira se sa iznosima dnevnog prometa ostvarenog istog dana u drugim izdvojenim poslovnim prostorima odnosno sjedištu poduzetnika i zbirni iznos se unosi u kolonu 11. Knjige prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041).

─îlan 50

(Popisna lista dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043))

(1) Porezni obveznik je du┼żan izvr┼íiti popis i sa─Źiniti popisnu listu dugotrajne imovine na po─Źetku obavljanja samostalne djelatnosti i voditi je za cijelo vrijeme obavljanja djelatnosti na Popisnoj listi dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043).

(2) Popisna lista dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043) slu┼żi za utvr─Ĺivanje poslovnih rashoda po osnovu otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine.

(3) Popisna lista dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043) sadr┼żi sljede─çe podatke:

a) kolone 1. do 3.- podaci o poreznom obvezniku odnosno nosiocu zajedni─Źke djelatnosti (jedinstveni mati─Źni broj - JMB, prezime i ime poreznog obveznika odnosno nosioca zajedni─Źke djelatnosti i adresa prebivali┼íta),

b) kolone 4. do 7. - podaci o registrovanoj djelatnosti (identifikacioni broj - PJIB/FJIB, naziv pod kojim je djelatnost registrovana, adresa sjedišta djelatnosti i oznaka osnovne djelatnosti kojom se obveznik bavi),

c) podaci o dugotrajnoj imovini (kolone od 8. do 17.), i to:

1) kolona 8. - redni broj za svaku pojedina─Źno nabavljenu ili unesenu stvar ili pravo. Ako se radi o prijenosu stvari i prava iz pro┼ílogodi┼ínjeg popisa redni se brojevi unose prema novom popisu,

2) kolona 9. - naziv stvari ili prava,

3) kolona 10. - dan, mjesec i godina nabavke ili unosa stvari i/ili prava,

4) kolona 11. - broj dokumenta,

5) kolona 12. - nabavna vrijednost ili tro┼íkovi proizvodnje stvari ili prava. Izuzetno, u slu─Źaju unosa za koji nema vjerodostojnog dokumenta o nabavci unosi se procijenjena tr┼żi┼ína vrijednost, o ─Źemu je potrebno sa─Źiniti zapisnik sa elementima na osnovu kojih je izvr┼íena procjena,

6) kolona 13. - knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava koja se prenosi iz kolone 17. prošlogodišnjeg popisa dugotrajne imovine. Za stvari ili prava koja se nabavljaju u toku godine u ovu kolonu unosi se nabavna vrijednost iz kolone 12,

7) kolona 14. - vijek trajanja dugotrajne imovine u koju je imovina svrstana prema grupi iz ─Źlana 40. ovog pravilnika,

8) kolona 15. - stopa amortizacije stvari ili prava do najvi┼íe stope amortizacije utvr─Ĺene ─Źlanom 40. ovog pravilnika,

9) kolona 16. - zbir otpisa (amortizacije) stvari ili prava koji se izra─Źunava tako ┼íto se nabavna vrijednost iz kolone 12. pomno┼żi stopom amortizacije iz kolone 15. i podjeli sa 100, ili se zbir jednokratnog otpisa u godini nabavke opreme i poslovnog objekta koji je jednak iznosu iskazanom u koloni 12. ili zbir ubrzanog djelimi─Źnog otpisa samo u godini nabavke opreme i poslovnog objekta, kao dio iznosa iskazanog u koloni 12.

Za stvari i prava koji su nabavljeni odnosno otu─Ĺeni tokom godine, a otpis se obavlja primjenom stopa propisanih u ─Źlanu 40. ovog pravilnika, iznos otpisa priznaje se srazmjerno broju mjeseci kori┼ítenja, a izra─Źunava se na sljede─çi na─Źin:

Iznos iz kolone 12 x stopa iz kolone 15 x broj mjeseci korištenja

12

 

Kao prvi mjesec kori┼ítenja uzima se mjesec koji slijedi iza mjeseca u kojem je stvar odnosno pravo stavljeno u upotrebu. Kao zadnji mjesec kori┼ítenja uzima se mjesec u kojem je do┼ílo do otu─Ĺenja.

10) kolona 17. - knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava na kraju kalendarske godine ili mjeseca otu─Ĺenja ili uni┼ítenja, koja se izra─Źunava tako da se od knjigovodstvene vrijednosti iz kolone 13. oduzme iznos otpisa iz kolone 16.

(4) Popis dugotrajne imovine sastavlja se za svaku kalendarsku godinu i zaklju─Źuje sa stanjem na dan 31. decembra teku─çe godine. Zaklju─Źno stanje iz kolone 17. za svaku stvar pojedina─Źno prepisuje se kao po─Źetno stanje u kolonu 13. popisa dugotrajne imovine za sljede─çu godinu.

─îlan 51

(Evidencija potra┼żivanja i obaveza (Obrazac EPO-1044))

(1) Potra┼żivanja po osnovu isporuka robe ili usluga, te potra┼żivanja od kapitala koje se zasnivaju na obavljanju samostalne djelatnosti moraju se iskazati u popisu potra┼żivanja.

(2) Obaveze po osnovu isporuka robe i usluga, te obaveze po osnovu kapitala iskazuju se u Evidenciji potra┼żivanja i obaveza (Obrazac EPO-1044). Kod bankovnih kredita popisom obaveza smatraju se mjese─Źni izvodi sa ra─Źuna o uzimanju i vra─çanju kredita.

(3) U Evidenciji potra┼żivanja i obaveza (Obrazac EPO-1044) moraju se iskazati sva potra┼żivanja poreznog perioda najkasnije 30 dana po isteku poreznog perioda.

(4) Evidencija potra┼żivanja i obaveza (Obrazac EPO-1044) sadr┼żi podatke o poreznom obvezniku: ime i prezime poreznog obveznika, odnosno nosioca zajedni─Źke djelatnosti, adresa prebivali┼íta, naziv i adresa sjedi┼íta radnje, jedinstveni identifikacioni broj odnosno jedinstveni mati─Źni broj gra─Ĺana - JMB, adresa, kao i sljede─çe:

a) kolone 1. do 6. - op─çi podaci,

b) kolona 7. - redni broj,

c) kolona 8. - naziv kupca ili dobavlja─Źa

d) kolone 9. do 13. pregled izdatih ra─Źuna (broj ra─Źuna, datum izdavanja i iznos ra─Źuna u KM, datum i iznos naplate ra─Źuna),

e) kolone 14. do 18. pregled primljenih ra─Źuna (broj ra─Źuna, datum prijema i iznos ra─Źuna za uplatu, datum i iznos uplate ra─Źuna),

f) kolona 19. - redni broj pod kojim je ra─Źun evidentiran u knjizi prihoda i rashoda.

Odjeljak C. Paušalno oporezivanje

─îlan 52

(Pravo na paušalno oporezivanje)

(1) Poreznim obveznicima koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtni─Źkim kao osnovnim ili dopunskim zanimanjem, odobrit ─çe se pla─çanje poreza na dohodak u pau┼íalnom iznosu pod uslovima utvr─Ĺenim ─Źlanom 31. Zakona, ako ispunjavaju sljede─çe kriterije:

a) ako obavljaju djelatnosti koje se mogu obavljati kao doma─ça radinost, sami bez zaposlenih drugih lica prema Pravilniku o djelatnostima koje se mogu obavljati kao doma─ça radinost ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 24/23),

b) ako obavljaju stare i tradicionalne zanate utvr─Ĺene Uredbom o za┼ítiti tradicionalnih i starih zanata ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 28/22), sami ili sa najvi┼íe dva zaposlenika,

c) ako obavljaju prijevozni─Źke djelatnosti samo sa jednim sredstvom prijevoza nosivosti do 8. tona,

d) ako obavljaju djelatnost trgovine na malo li─Źnim radom izvan prodavnice kojim on sti─Źe svojstvo trgovca pojedinca prema odredbama Zakona o unutra┼ínjoj trgovini ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 4/10 i 79/17), sami bez zapo┼íljavanja drugih lica.

(2) Obveznici koji obavljaju djelatnosti iz stava (1) ta─Ź. a) i b) ovog ─Źlana pod navedenim uslovima, a ┼żele da pla─çaju porez na dohodak u pau┼íalnom iznosu, du┼żni su Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za utvr─Ĺivanje mjese─Źnog pau┼íalnog iznosa (Obrazac ZMP-1055), uz dokaz o ispunjavanju propisanih kriterija.

(3) Za obveznike iz stava (1) ta─Ź. c) i d) ovog ─Źlana, Porezna uprava po slu┼żbenoj du┼żnosti izdaje rje┼íenje o pla─çanju poreza na dohodak u pau┼íalnom iznosu, na osnovu rje┼íenja nadle┼żnih organa i podataka koje sama posjeduje.

(4) Porezna uprava du┼żna je u roku od 15 dana od dana podno┼íenja zahtjeva iz stava (2) ovog ─Źlana, odlu─Źiti o zahtjevu.

─îlan 53

(Paušalni iznosi poreza na dohodak)

(1) Porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtni─Źkim kao osnovno zanimanje i kojima je izdato rje┼íenje o pla─çanju poreza na dohodak u pau┼íalnom iznosu, porez na dohodak pla─çaju u sljede─çim mjese─Źnim iznosima:

a) obveznici koji obavljaju djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost, sami bez zapošljavanja drugih lica 70,00 KM,

b) obveznici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate 30,00 KM,

c) obveznici koji obavljaju prijevoz putnika samo sa jednim sredstvom prijevoza 50,00 KM,

d) obveznici koji obavljaju prijevoz tereta jednim prijevoznim sredstvom nosivosti do 8 tona 80,00 KM,

e) obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo li─Źnim radom izvan prodavnice 70,00 KM.

(2) Porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtni─Źkim kao dopunsko zanimanje i koji imaju izdato rje┼íenje o pla─çanju poreza na dohodak u pau┼íalnom iznosu, porez na dohodak pla─çaju u visini od 50% iznosa iz stava (1) ovog ─Źlana.

(3) Utvr─Ĺene mjese─Źne iznose poreza, obveznici iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana, du┼żni su uplatiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Porezni obveznici koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti pla─çaju u pau┼íalnom iznosu nisu du┼żni voditi poslovne knjige propisane ─Źlanom 45. stav (3) ovog pravilnika, osim u slu─Źaju iz stava (4) ovog ─Źlana, koji su du┼żni voditi Knjigu prometa (Obrazac KP-1042) i u istu evidentirati bezgotovinski promet ostvaren sa pravnim licima.

(5) Porezni obveznici kojima je odobreno pla─çanje poreza na dohodak u pau┼íalnom iznosu, a osim gotovinskog prometa povremeno sa pravnim licima ostvaruju bezgotovinski promet, du┼żni su, pored pau┼íalnog mjese─Źnog iznosa, pla─çati i porez po odbitku 10% od svakog pojedina─Źnog iznosa prometa sa pravnim licima napla─çenog bezgotovinski. Odbijeni i upla─çeni porez od prometa ostvarenog sa pravnim licem smatra se kona─Źnom poreznom obavezom.

─îlan 54

(Paušalni iznosi poreza na dohodak)

(1) Ukoliko se izmijene uslovi kod poreznih obveznika kojima je odobreno pla─çanje poreza na dohodak u pau┼íalnom iznosu, Porezna uprava ─çe utvrditi obavezu utvr─Ĺivanja dohotka od samostalne djelatnosti na osnovu poslovnih knjiga.

(2) Rje┼íenje iz stava (1) ovog ─Źlana izdaje Porezna uprava prema prebivali┼ítu ili uobi─Źajenom boravi┼ítu poreznog obveznika najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uslovi za utvr─Ĺivanje pla─çanje poreza na dohodak u pau┼íalnom iznosu.

Odjeljak D. Utvr─Ĺivanje poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

─îlan 55

(Akontacija poreza na dohodak od samostalne djelatnosti)

(1) Porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Ź. 1), 2) i 3) Zakona, a porez utvr─Ĺuju na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija koje su du┼żni voditi na osnovu ─Źlana 19. Zakona, u toku poreznog perioda mjese─Źni iznos akontacije poreza na dohodak utvr─Ĺuju i pla─çaju na osnovu odredbi ─Źlana 29. Zakona.

(2) Porezni obveznici iz stava (1) ovog ─Źlana, du┼żni su, po isteku poreznog perioda za naredni porezni period utvrditi mjese─Źni iznos akontacije poreza na dohodak u Specifikaciji za utvr─Ĺivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053).

(3) Specifikacija za utvr─Ĺivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053) i Godi┼ínja prijava dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) se podnose Poreznoj upravi u propisanom roku, uz Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD- 1051).

(4) Porezni obveznik Obrazac SPR - 1053 dostavlja Poreznoj upravi ili nadle┼żnoj poreznoj ispostavi ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elek-tronske potvrde ukoliko imaju za to ste─Źene uslove.

(5) Na osnovu pisanog zahtjeva poreznog obveznika dostavljenog Poreznoj upravi i prilo┼żene odgovaraju─çe dokumentacije, mjese─Źni iznos akontacije mo┼że se ukinuti ili izmijeniti u toku poreznog perioda ako se iz prilo┼żene dokumentacije utvrdi da postoje opravdani razlozi za ukidanje ili izmjenu, kao na primjer:

a) znatno pove─çanje i/ili smanjenje poslovnih prihoda i/ili rashoda u odnosu na isti period prethodne godine;

b) prestanak (odjava) obavljanja djelatnosti prije isteka poreznog perioda;

c) u toku poreznog perioda porezni obveznik prestao obavljati jednu, a po─Źeo obavljati drugu djelatnost;

d) zbog djelovanja prirodnih nesre─ça obvezniku je ugro┼żeno poslovanje (poplave, potresi, po┼żari, klizi┼íta terena na mjestu obavljanja djelatnosti, i dr.) zbog gubitka ili znatnijeg o┼íte─çenja poslovnog prostora i/ili opreme za obavljanje djelatnosti.

(6) Porezna uprava du┼żna je poreznom obvezniku izdati rje┼íenje o ukidanju odnosno izmjeni mjese─Źne akontacije najkasnije 8 dana od dana prijema zahtjeva iz stava (5) ovog ─Źlana.

─îlan 56

(Utvr─Ĺivanje dohotka od poljoprivredne djelatnosti i ┼íumarstva)

Dohodak od poljoprivredne i ┼íumarske djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Źka 2) Zakona utvr─Ĺuje se kao dohodak od obrta i djelatnosti srodne obrtu, prema ovom pravilniku.

─îlan 57

(Utvr─Ĺivanje dohotka od drugih samostalnih djelatnosti)

(1) Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Ź. 1) i 2) Zakona, obra─Źunava se mjese─Źno primjenom stope iz ─Źlana 9. Zakona, na dohodak koji ─Źini razlika ostvarenih prihoda umanjenih za rashode na ime doprinosa iz osnovice prema ─Źlanu 10a. ta─Źka 1. Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH" br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21), bez prava na mjese─Źni iznos li─Źnog odbitka iz ─Źlana 24. Zakona.

(2) Obra─Źunati i upla─çeni porez iz stava (1) ovog ─Źlana, isplatilac naknade je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Akontacije poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti (Obrazac ASD -1032), kada se isplate naknade vr┼íe rezidentnim poreznim obveznicima.

(3) Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źka 3) Zakona, obra─Źunava se mjese─Źno primjenom stope iz ─Źlana 9. Zakona, na poreznu osnovicu koja se utvr─Ĺuje kao razlika izme─Ĺu ostvarenih prihoda umanjenih za priznate rashode iz ─Źlana 15. st. (7) i (8) Zakona, i rashoda na ime doprinosa iz osnovice prema ─Źlanu 10a. ta─Źka 1. Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH" br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21), bez prava na mjese─Źni iznos li─Źnog odbitka iz ─Źlana 24. Zakona.

(4) Obra─Źunati i upla─çeni porez iz stava (3) ovog ─Źlana, isplatilac naknade je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Akontaciju poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (Obrazac AUG-1031), kada se isplate naknade vr┼íe rezidentnim poreznim obveznicima.

(5) Autorskim naknadama iz ─Źlana 15. stav (8) Zakona na koje porezni obveznik ima pravo porezno priznatog rashoda od 30% ostvarenog prihoda ili u stvarnom iznosu, smatraju se prihodi ostvareni kao naknade za kori┼ítenje, ili za pravo kori┼ítenja bilo kojeg autorskog prava na knji┼żevno, umjetni─Źko ili nau─Źno djelo, patent, za┼ítitni znak, plan, model, tajne formule ili postupke, kao i srodna prava, u skladu sa posebnim zakonom, pod uslovom da se ta prava ne ostvaruju u okviru nesamostalne djelatnosti ili samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. st. (1), (2) ta─Ź. 1), 2) i 3) i stav (3) Zakona.

(6) Obra─Źunati i upla─çeni porez iz st. (1) i (3) ovog ─Źlana, isplatilac naknade je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave, putem Prijave poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sre─çu i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PDN-1033) kada se isplate naknade vr┼íe nerezidentnim poreznim obveznicima.

(7) Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Ź. 2) i 3) Zakona, a prihod ostvaruju neposredno iz inostranstva ili Republike Srpske ili Br─Źko Distrikta, du┼żni su na taj dohodak sami obra─Źunati akontaciju poreza od samostalne djelatnosti, od ukupne naknade po stopi od 10% bez prava na priznavanje li─Źnog odbitka iz ─Źlana 24. ovog Zakona, i uplatiti je najkasnije naredni dan od dana kada su primili dohodak.

(8) Lica iz stava (7) ovog ─Źlana du┼żna su prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva (Obrazac AMS-1035) obra─Źunati i upla─çeni porez u roku od pet dana od dana primitka dohotka.

(9) Uz Obrazac AMS-1035, porezni obveznik je du┼żan dostaviti i dokaz da je pla─çen porez na dohodak u inostranstvu u slu─Źaju primjene ─Źlana 35. stav (5) Zakona ili dokaz o pla─çenom porezu u Republici Srpskoj ili Br─Źko Distriktu.

(10) Lica iz st. (2), (4) i (6) ovog ─Źlana du┼żna su Obrazac ASD - 1032, Obrazac AUG-1031 i Obrazac PDN-1033 dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom Izjave, s tim da mo┼że dostaviti i elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko ima za to ste─Źene uslove.

(11) Nezavisno od stava (10) ovog ─Źlana, nakon 01.01.2025. godine, lica iz st. (2), (4) i (6) ovog ─Źlana du┼żna su Obrazac ASD -1032, Obrazac AUG-1031 i Obrazac PDN-1033 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.

(12) Lica iz stava (7) ovog ─Źlana Obrazac AMS-1035 i Obrazac PDN -1033 dostavljaju Poreznoj upravi ili nadle┼żnoj poreznoj ispostavi ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to ste─Źene uslove.

─îlan 58

(Utvr─Ĺivanje dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti)

(1) Dohodak od samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Ź. 1), 2) i 3) Zakona mo┼że ostvarivati zajedno i vi┼íe fizi─Źkih lica.

(2) Dohodak od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti iz stava (1) ovog ─Źlana oporezuje se u skladu sa ─Źl. 13. do 17. Zakona.

POGLAVLJE IV. DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA

─îlan 59

(Dohodak od iznajmljivanja imovine)

(1) Dohodak od iznajmljivanja nepokretne imovine predstavlja razliku izme─Ĺu prihoda iz ─Źlana 20. stav (1) ta─Źka 1) i rashoda iz ─Źlana 20. stav (7) Zakona.

(2) Dohodak od iznajmljivanja pokretne imovine predstavlja razliku izme─Ĺu prihoda iz ─Źlana 20. stav (1) ta─Źka 3) i rashoda iz ─Źlana 20. stav (7) Zakona.

(3) Dohodak ostvaren iznajmljivanjem opreme, transportnih vozila i druge pokretne imovine koja slu┼żi za obavljanje samostalne djelatnosti, ne smatraju se dohotkom od imovine i imovinskih prava ve─ç se oporezuju kao dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti.

(4) Akontaciju poreza na dohodak od iznajmljivanja imovine iz ─Źlana 32. stav (1) Zakona, porezni obveznik je du┼żan utvr─Ĺivati putem Pregleda prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine (Obrazac PRIM- 1054) i isti dostaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to ste─Źene uslove.

(5) Porez na dohodak od imovine koja se iznajmljuje putnicima i turistima iz ─Źlana 32. stav (2) Zakona, kao i porez na dohodak od ustupanja imovinskih prava iz ─Źlana 32. stav (3) Zakona, porezni obveznik je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Prijave poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034) ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to ste─Źene uslove.

─îlan 60

(Dohodak od otu─Ĺenja imovine)

(1) Dohodak od otu─Ĺenja nepokretne imovine predstavlja razliku izme─Ĺu prihoda iz ─Źlana 20. stav (1) ta─Źka 2) Zakona, ostvarenog prodajom, zamjenom i drugim prijenosom vlasni┼ítva uz naknadu nad nepokretnom imovinom drugom licu i rashoda iz ─Źlana 20. stav (6) Zakona. Poreznu osnovicu ─Źini razlika izme─Ĺu tr┼żi┼íne vrijednosti nekretnine koja se otu─Ĺuje i njene nabavne vrijednosti uve─çane za rast proizvo─Ĺa─Źkih cijena industrijskih proizvoda, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

(2) Dohodak od otu─Ĺenja nepokretnosti koje su otu─Ĺene nakon tri godine od dana nabavke, kao i dohodak ostvaren otu─Ĺenjem nepokretnosti koje su slu┼żile za stanovanje poreznom obvezniku ili ─Źlanovima njegove u┼że porodice, ne oporezuju se.

(3) Porez na dohodak od otu─Ĺenja nekretnina i imovinskih prava iz stava (1) ovog ─Źlana, porezni obveznik je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Prijave poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034) ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to ste─Źene uslove.

─îlan 61

(Dohodak od imovinskih prava)

(1) Fizi─Źka lica koja sti─Źu imovinska prava (autorska prava i prava industrijskog vlasni┼ítva) naslje─Ĺivanjem, obveznici su poreza na dohodak od imovinskih prava kada ste─Źena imovinska prava ustupe na odre─Ĺeni rok uz naknadu.

(2) Ograni─Źeno ustupanje prava postoji i kada ugovorom nije utvr─Ĺen rok prestanka kori┼ítenja prava.

(3) Porez na dohodak od imovinskih prava iz stava (1) ovog ─Źlana, porezni obveznik je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Prijave poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034) ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to ste─Źene uslove.

─îlan 62

(Dohodak od zajedni─Źke imovine i imovinskih prava)

(1) Dohodak od zajedni─Źke imovine i imovinskih prava utvr─Ĺuje se u skladu sa ─Źl. 20. i 21. Zakona, odnosno kada se dohodak ostvaruje u okviru samostalne djelatnosti, u skladu sa ─Źl. 13. do 19. Zakona

(2) U slu─Źaju ostvarivanja zajedni─Źkog dohotka od imovine i imovinskih prava, nosilac zajedni─Źke imovine du┼żan je po isteku poreznog perioda, u roku od dva mjeseca, Poreznoj upravi prema mjestu gdje se imovina nalazi, podnijeti godi┼ínju prijavu o utvr─Ĺenom porezu na dohodak od zajedni─Źke imovine.

POGLAVLJE V. DOHODAK OD ULAGANJA KAPITALA I DOHOTKA OD NAGRADNIH IGARA I IGARA NA SRE─ćU

─îlan 63

(Dohodak od ulaganja kapitala)

(1) Dohotkom od ulaganja kapitala smatraju se prihodi fizi─Źkih lica koji se ostvaruju od potra┼żivanja po osnovu datih zajmova.

(2) Dohotkom od ulaganja kapitala ne smatraju se prihodi od kamata na ┼ítednju, na pologe (po vi─Ĺenju i oro─Źene) na ┼żiro ra─Źunu, teku─çim i deviznim ra─Źunima kod banaka, ┼ítedionica i ┼ítedno-kreditnih zadruga, prihodi od kamata po vrijednosnim papirima izdatim u skladu sa posebnim zakonom.

(3) Porez na dohodak od ulaganja kapitala iz ovog ─Źlana, porezni obveznik je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Prijave poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sre─çu i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PDN-1033) ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to ste─Źene uslove.

(4) Prijavu iz stava (3) ovog ─Źlana, podnosi i porezni obveznik u slu─Źaju ostvarivanja dohotka izvan teritorije Federacije.

─îlan 64

(Dohodak od nagradnih igara i igara na sre─çu)

(1) Dohotkom od nagradnih igara i igara na sre─çu, shodno odredbi ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka 10) Zakona, ne smatraju se nagrade u novcu, stvarima ili pravima za pokazano znanje u kvizovima i drugim sli─Źnim takmi─Źenjima.

(2) Izuzetno od odredbe ─Źlana 34. stav (3) Zakona, kod ostvarenja nagrade ili dobitka od igara na sre─çu u stvarima, pravima ili uslugama, organizator nagradne igre odnosno igre na sre─çu du┼żan je utvrditi poreznu osnovicu i iznos poreza na ostvareni dobitak, a porezni obveznik koji je ostvario dobitak je du┼żan izvr┼íiti uplatu obra─Źunatog poreza prije preuzimanja nagrade odnosno dobitka i organizatoru nagradnih igara, odnosno prire─Ĺiva─Źu igre na sre─çu, dostaviti uplatnicu sa pla─çenim porezom.

(3) Osnovicu za obra─Źun poreza na dohodak od nagradnih igara i igara na sre─çu ─Źini ukupna vrijednost nagrade odnosno dobitka od igara na sre─çu (nov─Źanu odnosno tr┼żi┼ínu), bez umanjenja za iznose iz ─Źlana 23. stav (2) Zakona, kao i za li─Źne odbitke iz ─Źlana 24. Zakona.

(4) Organizator nagradnih igara, odnosno prire─Ĺiva─Ź igara na sre─çu, du┼żan je voditi evidenciju o nagradama i dobicima od igara na sre─çu u stvarima sa podacima o dobitniku, tr┼żi┼ínoj vrijednosti nagrade, odnosno dobitka, i pla─çenom porezu na dohodak.

(5) Porez na dohodak od nagradnih igara i igara na sre─çu iz ovog ─Źlana du┼żan je prijaviti nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave putem Prijave poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sre─çu i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PDN-1033) organizator nagradnih igara odnosno prire─Ĺiva─Ź igara na sre─çu pri svakoj isplati dobitaka fizi─Źkom licu koje je ostvarilo dobitak.

(6) Prijavu iz stava (5) ovog ─Źlana podnosi nadle┼żnoj jedinici Porezne uprave i porezni obveznik u slu─Źaju ostvarivanja dobitaka od organizatora nagradnih igara odnosno prire─Ĺiva─Ź igara na sre─çu ─Źije je sjedi┼íte poslovanja izvan teritorije Federacije.

(7) Lica iz stava (5) ovog ─Źlana du┼żna su Obrazac PDN-1033 dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom Izjave, s tim da mogu dostavljati i elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to ste─Źene uslove.

(8) Nezavisno od stava (7) ovog ─Źlana, nakon 01.01.2025. godine, lica iz stava (1) ovog ─Źlana du┼żna su Obrazac PDN-1033 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.

POGLAVLJE VI. GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK

Odjeljak A. Li─Źni odbitak

─îlan 65

(Li─Źni odbitak)

(1) Na osnovu ─Źlana 24. Zakona, obveznici poreza na dohodak - rezidenti Federacije, imaju pravo na osnovni li─Źni odbitak i li─Źne odbitke po osnovu izdr┼żavanja ─Źlanova u┼że porodice i invalidnosti, vlastite i/ili invalidnosti ─Źlanova u┼że porodice koje izdr┼żavaju, ukoliko su od Porezne uprave pribavili svoju Poreznu karticu (Obrazac PK-1002).

(2) Rezidentni obveznik poreza na dohodak iz ─Źlana 2. st. (3) i (4) Zakona, u skladu sa ─Źlanom 24. stav (1) Zakona, ima pravo na osnovni li─Źni odbitak u visini od 300,00 KM mjese─Źno odnosno najvi┼íe 3.600,00 KM godi┼ínje.

(3) Rezidentni porezni obveznik iz ─Źlana 2. st. (3) i (4) Zakona, ima pravo i na li─Źne odbitke po osnovu izdr┼żavanih ─Źlanova u┼że porodice i po osnovu vlastitog invaliditeta i/ili invaliditeta ─Źlanova u┼że porodice koje izdr┼żava u skladu sa ─Źlanom 24. st. (2) do (6) Zakona.

(4) U skladu sa ─Źlanom 24. stav (3) Zakona, izdr┼żavanim ─Źlanovima u┼że porodice smatraju se oni ─Źlanovi u┼że porodice ─Źiji vlastiti dohodak i drugi prihodi, koji se u smislu ovog Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 300,00 KM mjese─Źno odnosno najvi┼íe 3.600,00 KM godi┼ínje.

(5) U skladu sa ─Źlanom 24. stav (2) ta─Źka 6) Zakona, licima sa invaliditetom smatraju se fizi─Źka lica kojima je utvr─Ĺeno tjelesno o┼íte─çenje i stepen invaliditeta nalazom, ocjenom i mi┼íljenjem Instituta za medicinsko vje┼íta─Źenje zdravstvenog stanja.

─îlan 66

(Pravo na li─Źni odbitak)

(1) Pravo na umanjenje godi┼ínje porezne osnovice za iznos li─Źnog odbitka utvr─Ĺenog na osnovu Porezne kartice (Obrazac PK-1002) za odre─Ĺeni porezni period imaju porezni obveznici - rezidenti Federacije koji su ostvarili oporezive dohotke za koje je propisana obaveza podno┼íenja Godi┼ínjeg izvje┼ítaja o li─Źnim primanjima zaposlenika (Obrazac GIP-1022) i/ili Godi┼ínja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051).

(2) Obveznici poreza na dohodak - rezidenti Federacije imaju pravo i na druge li─Źne odbitke propisane ─Źlanom 24. st. (7) do (8) Zakona, ukoliko pribave odgovaraju─çu vjerodostojnu dokumentaciju koju moraju po isteku poreznog perioda dostaviti Poreznoj upravi uz Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051).

(3) Obveznik poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti pravo na umanjenje porezne osnovice za odgovaraju─çi iznos li─Źnih odbitaka, mo┼że ostvariti ve─ç u toku poreznog perioda kod utvr─Ĺivanja mjese─Źnih akontacija poreza na dohodak iz nesamostalne djelatnosti ili pri utvr─Ĺivanju godi┼ínje osnovice poreza na dohodak za protekli porezni period.

(4) Obveznici poreza na dohodak po osnovu samostalnih djelatnosti ili po osnovu imovine i imovinskih prava, osim onih kojima je porez na dohodak obra─Źunat i napla─çen kao kona─Źna porezna obaveza po odbitku, li─Źne odbitke mogu uzeti u obzir kod utvr─Ĺivanja godi┼ínje osnovice poreza na dohodak za protekli porezni period.

─îlan 67

(Utjecaj poreznog perioda na li─Źni odbitak)

(1) Porezni obveznik - zaposlenik koji je od Porezne uprave pribavio Poreznu karticu (Obrazac PK-1002), ukoliko je u godini za koju podnosi poreznu prijavu bio u radnom odnosu svih 12 mjeseci, svoj dohodak ostvaren obavljanjem nesamostalne djelatnosti, mo┼że umanjiti za ukupan godi┼ínji iznos li─Źnog odbitka utvr─Ĺen za period od 12 mjeseci, bez obzira koliko mu je poslodavac u toj godini isplatio mjese─Źnih dohodaka od nesamostalne djelatnosti.

(2) Obveznik poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrt, djelatnosti sli─Źne obrtu, poljoprivreda, ┼íumarstvo i sl.) koji svoj dohodak utvr─Ĺuje na osnovu poslovnih knjiga i godi┼ínji iznos li─Źnog odbitka prema faktoru iz Porezne kartice (Obrazac PK-1002), mo┼że poreznu osnovicu umanjiti za onoliko mjese─Źnih li─Źnih odbitaka koliko je mjeseci u toj godini obavljao registrovanu samostalnu djelatnost, bilo da se radi o osnovnoj, dopunskoj ili dodatnoj djelatnosti.

(3) Godi┼ínji iznos li─Źnog odbitka obveznika od samostalne djelatnosti koji djelatnost nije obavljao svih 12 mjeseci u protekloj godini, utvr─Ĺuje se za period od prvog dana u mjesecu u kojem je obveznik po─Źeo obavljati djelatnost, a zavr┼íava se sa 31.12., a ako je djelatnost prestao obavljati prije isteka godine, posljednjim danom u mjesecu u kojem je obveznik prestao obavljati djelatnost.

(4) Porezni period za obveznika koji akontaciju poreza na dohodak od imovine iz ─Źlana 32. stav (1) Zakona pla─ça po postupku i na na─Źin iz ─Źlana 29. Zakona, a koji je u protekloj godini ostvario svoj dohodak samo izdavanjem pokretne i nepokretne imovine, utvrdit ─çe se od prvog dana mjeseca u kojem je sklopljen ugovor o izdavanju imovine, do 31. 12. odnosno do zadnjeg dana mjeseca u kojem je ugovor istekao. Po isteku godine za taj porezni period obveznik mo┼że, ukoliko je od Porezne uprave pribavio svoju Poreznu karticu (Obrazac PK-1002), utvrditi li─Źni odbitak i za isti umanjiti poreznu osnovicu i tako ostvariti pravo na povrat vi┼íe pla─çene akontacije poreza na dohodak od imovine.

(5) Porezni obveznik koji je u protekloj godini ostvario oporezivi dohodak samo obavljanjem drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) Zakona, godi┼ínji iznos li─Źnog odbitka po osnovu Porezne kartice (Obrazac PK-1002), utvrdit ─çe za period od onoliko mjeseci koliko je, prema zaklju─Źenom ugovoru, poreznom obvezniku u toj godini ispla─çeno oporezivih naknada.

(6) Ako se ostvareni dohodak odnosi na naknadu po osnovu ugovora o autorskim naknadama, li─Źni odbitak se utvr─Ĺuje za period od prvog dana u mjesecu u kojem je sklopljen ugovor o autorskim naknadama do zadnjeg dana u mjesecu u kojem je isplata naknade izvr┼íena. U slu─Źaju kada se datum sklapanja ugovora ne mo┼że utvrditi poreznim periodom za tu godinu ra─Źunat ─çe se samo oni mjeseci u kojima je bilo isplata naknada po osnovu ugovora o autorskim naknadama i samo za te mjesece ─çe se mo─çi utvrditi li─Źni odbici na osnovu Porezne kartice (Obrazac PK-1002).

(7) Rezidentni porezni obveznik koji je u toku protekle godine u raznim poreznim periodima ostvario oporezive dohotke iz vi┼íe izvora (nesamostalna djelatnost, samostalna djelatnost, druga samostalna djelatnost, imovina) godi┼ínji iznos li─Źnog odbitka na osnovu Porezne kartice (Obrazac PK-1002), utvrdit ─çe za porezni period koji je, zavisno od izvora iz kojih je u toj godini ostvario oporezive prihode, trajao najdu┼że.

─îlan 68

(Li─Źni odbitak izdr┼żavanih ─Źlanova porodice)

(1) Fizi─Źko lice - rezident Federacije iz ─Źlana 2. st. (3) i (4) Zakona, koje je od po─Źetka do kraja poreznog perioda imalo status zaposlenika i kao takvo ima svoju Poreznu karticu (Obrazac PK-1002), ne mo┼że se u istom poreznom periodu smatrati i tretirati izdr┼żavanim licem u smislu ─Źlana 24. stav (3) Zakona.

(2) Fizi─Źko lice - rezident Federacije iz ─Źlana 2. st. (3) i (4) Zakona, koje od po─Źetka poreznog perioda ima status zaposlenika koji mjese─Źno ostvaruje naknadu ni┼żu od 300,00 KM, mo┼że se prijaviti i smatrati izdr┼żavanim licem kod ─Źlana u┼że porodice sa kojim ┼żivi u zajedni─Źkom doma─çinstvu, ukoliko nije kod Porezne uprave pribavio svoju Poreznu karticu (Obrazac PK-1002). Ukoliko u toku istog poreznog perioda ovaj zaposlenik po─Źne ostvarivati mjese─Źne oporezive prihode ve─çe od 300,00 KM, porezni obveznik kod kojeg je taj zaposlenik bio prijavljen kao izdr┼żavano lice du┼żan je postupiti u skladu sa ─Źlanom 24. stav (5) ovog pravilnika.

(3) Ako dva ili vi┼íe ─Źlanova u┼że porodice koji ostvaruju oporezivi dohodak i zajedni─Źki od svojih primanja izdr┼żavaju druge ─Źlanove u┼że porodice, mogu na vlastiti zahtjev li─Źni odbitak za izdr┼żavane ─Źlanove porodice dijeliti u omjeru koji iska┼żu u koloni d. svojih Zahtjeva za izdavanje poreznih kartica (Obrazac PK-1001). U tom slu─Źaju, kod utvr─Ĺivanja ukupnih faktora li─Źnog odbitka koji se unosi u Poreznu karticu (Obrazac PK-1002) svakog lica koje u─Źestvuje u izdr┼żavanju drugih ─Źlanova u┼że porodice, uzima se u obzir odgovaraju─çi dio svakog pojedina─Źnog faktora u omjeru koji su iskazali u svojim zahtjevima za izdavanje porezne kartice.

(4) Ukoliko su porezni obveznici, dva ─Źlana istog doma─çinstva, u svojim zahtjevima za izdavanje Poreznih kartica (Obrazac PK-1002) prijavili da izdr┼żavaju istog ─Źlana u┼że porodice ne navode─çi u koloni d) podatak o udjelu u izdr┼żavanju tog lica ili navode─çi podatke koji kao zbir ne daju procenat od 100%, Porezna uprava ─çe postupiti u skladu sa ─Źlanom 24. stav (4) Zakona i li─Źni odbitak poreznih obveznika ravnomjerno rasporediti u omjeru 50:50.

─îlan 69

(Li─Źni odbitak izdr┼żavane djece)

(1) Dijete koje ┼żivi u zajedni─Źkom doma─çinstvu sa jednim od roditelja ne smatra se izdr┼żavanim ─Źlanom doma─çinstva tog roditelja u slu─Źaju da prihod od alimentacije tog djeteta prelazi iznos od 3.600,00 KM godi┼ínje odnosno 300,00 KM mjese─Źno.

(2) Dijete koje ┼żivi u zajedni─Źkom doma─çinstvu sa jednim od roditelja smatra se izdr┼żavanim ─Źlanom doma─çinstva tog roditelja u slu─Źaju da prihod od alimentacije tog djeteta ne prelazi iznos od 3.600,00 KM godi┼ínje odnosno 300,00 KM mjese─Źno, a dijete nema drugih prihoda koji se ne smatraju dohotkom u skladu sa ─Źlanom 5. Zakona.

(3) U slu─Źaju iz stava (2) ovog ─Źlana, li─Źni odbitak se ravnomjerno raspore─Ĺuje ukoliko se roditelji ne dogovore druga─Źije.

─îlan 70

(Li─Źni odbitak kod godi┼ínje prijave poreza na dohodak)

(1) U postupku utvr─Ĺivanja godi┼ínjeg iznosa poreza na dohodak, rezidentni porezni obveznik iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, na osnovu vjerodostojne dokumentacije koju treba da dostavi Poreznoj upravi uz Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), mo┼że uve─çati svoj li─Źni odbitak utvr─Ĺen na osnovu Porezne kartice (Obrazac PK- 1002) po osnovama utvr─Ĺenim ─Źlanom 24. stav (7) i (8) Zakona, tj. za tro┼íkove lije─Źenja, nabavke ortopedskih pomagala i sl., kao i za iznos obra─Źunatih kamata na stambeni kredit koje su pla─çene tokom poreznog perioda.

(2) Rezidentnim poreznim obveznicima iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, li─Źni odbitak mo┼że se uve─çati i za iznos stvarnih tro┼íkova za zdravstvene usluge i nabavku ortopedskih pomagala i proteti─Źkih nadomjestaka za vlastite potrebe ili za izdr┼żavane ─Źlanove u┼że porodice pod uslovom da dokumentacija glasi na ime i prezime poreznog obveznika i da sadr┼żi podatke o visini tro┼íkova lije─Źenja.

(3) Zdravstvenim uslugama u smislu stava (2) ovog ─Źlana, smatraju se usluge u okviru primarne, specijalisti─Źke i bolni─Źke zdravstvene za┼ítite, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj za┼ítiti, koje se pru┼żaju u svrhu lije─Źenja, a koje nisu pla─çene iz osnovnog, privatnog zdravstvenog osiguranja, ili od strane poslodavca ili donacije koju je fizi─Źko lice dobilo za te namjene. Zdravstvenim uslugama smatraju se i ljekarski pregledi, dijagnosti─Źke i laboratorijske pretrage, dijagnosti─Źki i terapijski postupci, operativni zahvati, bolni─Źka zdravstvena za┼ítita i medicinska rehabilitacija, stomatolo┼íke usluge i proteti─Źki nadomjesci, lijekovi propisani na recept.

(4) Porezni obveznik ne mo┼że uve─çati li─Źni odbitak po osnovu tro┼íkova zdravstvenih usluga za estetske i kozmeti─Źke zahvate, nabavku kozmeti─Źkih sredstava koja nisu medicinski indicirana, odnosno primijenjena u svrhu prevencije ili lije─Źenja bolesti, za tro┼íkove nabavke sanitetskog i potro┼ínog materijala, dijagnosti─Źkih sredstava i lijekova i sredstava koja se mogu kupiti bez ljekarskog recepta.

(5) Rezidentnim poreznim obveznicima iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, li─Źni odbitak mo┼że se uve─çati i za iznos pla─çene kamate na stambeni kredit ako:

a) posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju kojom mo┼że dokazati da tim kreditom kupuje ili gradi stambenu jedinicu koja odgovara njegovim potrebama; koja (stambena jedinica) je u njegovom vlasni┼ítvu ili vlasni┼ítvu njegovog bra─Źnog druga sa kojim je u bra─Źnoj zajednici ili u zajedni─Źkom vlasni┼ítvu bra─Źnih drugova,

b) prvi put rje┼íava svoj stambeni problem odnosno stambeni problem svoje porodice te ako ni on ni njegov bra─Źni drug nema u vlasni┼ítvu stambenu jedinicu.

(6) Neiskori┼íteno pravo na li─Źni odbitak za period za koji se podnosi Godi┼ínja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD- 1051), odnosno pravo na priznavanje dijela li─Źnog odbitka ─Źiji je iznos utvr─Ĺen na osnovu faktora iskazanog u Poreznoj kartici (Obrazac PK-1002), ve─çi od ostvarenog dohotka odnosno ostvarenog gubitka u tom poreznom periodu, ne mo┼że se prenositi i nadokna─Ĺivati u narednom poreznom periodu niti prenositi odnosno ustupati drugim poreznim obveznicima.

(7) Iznosi tro┼íkova (tro┼íkova lije─Źenja, nabavke ortopedskih pomagala i lijekova, pla─çenih kamata na stambeni kredit i dr.) nazna─Źeni na dokumentu ne mogu se ura─Źunati u ukupan iznos li─Źnog odbitka, ako su ti tro┼íkovi nastali u mjesecu koji ne pripada poreznom periodu.

(8) Tro┼íkovi koji se mogu ura─Źunati u ukupan iznos li─Źnog odbitka, a odnose se na ─Źlanove u┼że porodice (invalidnost, tro┼íkovi lije─Źenja, nabavke ortopedskih pomagala, proteti─Źkih pomagala i lijekova) odnose se samo na one ─Źlanove u┼że porodice koji se u smislu ─Źlana 24. stav (5) Zakona, smatraju izdr┼żavanim licima.

(9) Ako je ukupan li─Źni odbitak utvr─Ĺen u ve─çem iznosu od iznosa ostvarenog odnosno utvr─Ĺenog oporezivog dohotka, kao li─Źni odbitak za taj porezni period koristi se samo iznos koji odgovara iznosu oporezivog dohotka tako da porezna osnovica za taj porezni period iznosi 0 KM. Neiskori┼íteni iznos li─Źnog odbitka (iznos koji prelazi iznos utvr─Ĺenog dohotka) ne mo┼że se prenositi niti nadokna─Ĺivati u narednom poreznom periodu niti ustupati drugim poreznim obveznicima.

─îlan 71

(Dokumentacija po osnovu troškova zdravstvenih usluga)

(1) Za priznavanje uve─çanja li─Źnog odbitka po osnovu tro┼íkova zdravstvenih usluga, nabavke lijekova, ortopedskih pomagala i proteti─Źkih nadomjestaka, potrebno je prilo┼żiti originalne ra─Źune o obavljenoj usluzi i potvrdu o njihovom pla─çanju, ┼íto podrazumijeva:

a) originalnu dokumentaciju ovla┼ítenih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili izdr┼żavanog ─Źlana njegove porodice koji se lije─Źio,

b) potvrdu o participaciji,

c) potvrdu o plaćanju troškova,

d) kopiju recepta za lijekove registrovane na podru─Źju Federacije, i ra─Źun apoteke kao dokaz da je lijek pla─çen,

e) kod nabavke ortopedskih pomagala dokaz o stepenu invalidnosti, ┼íto uklju─Źuje i ─Źlanove u┼że porodice koje porezni obveznik izdr┼żava),

f) izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija odnosno da tro┼íkovi lije─Źenja i/ili nabavke ortopedskih pomagala nisu nadokna─Ĺeni iz sredstava donatora.

(2) Rezidentni porezni obveznici iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, mogu uve─çati li─Źne odbitke za iznos stvarnih tro┼íkova pla─çenih za zdravstvene usluge i nabavku ortopedskih pomagala i proteti─Źkih nadomjestaka za vlastite potrebe ili za izdr┼żavane ─Źlanove u┼że porodice, ukoliko se radi o zdravstvenim uslugama iz okvira primarne, specijalisti─Źke i bolni─Źke zdravstvene za┼ítite, koje se pru┼żaju u svrhu lije─Źenja, koje nisu pla─çene iz osnovnog i privatnog zdravstvenog osiguranja, ili od strane poslodavca, odnosno donatora.

─îlan 72

(Dokumentacija po osnovu pla─çenih kamata na stambeni kredit)

(1) Rezidentni porezni obveznici iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, da bi mogli koristiti uve─çani li─Źni odbitak po osnovu pla─çenih kamata na stambeni kredit, moraju uz Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), prilo┼żiti sljede─çu dokumentaciju:

a) fotokopiju ugovora o stambenom kreditu (u obzir dolaze ugovori o stambenom kreditu sklopljeni prije i poslije 01.01. 2009. godine),

b) ovjerenu potvrdu ili listing banke kao dokaz o pla─çenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava,

c) dokaz da obveznik i njegov bra─Źni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje - uvjerenje od nadle┼żnog suda i/ili op─çine,

d) dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita rije┼íili ili po─Źeli rje┼íavati stambeno pitanje (kupili odgovaraju─çu stambenu jedinicu odnosno sklopili ugovor o kupovini ili gradnji odgovaraju─çe stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.).

(2) U smislu odredbi Zakona, odgovaraju─çom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veli─Źine do 120 m2.

Odjeljak B. Postupak utvr─Ĺivanja i pla─çanja poreza na dohodak

─îlan 73

(Porez po odbitku kao akontacija poreza na dohodak)

(1) Porez po odbitku, koji se smatra akontacijom poreza na dohodak za poreznog obveznika obra─Źunava po stopi od 10%, obustavlja, i upla─çuje poslodavac, lice koje ima obaveze poslodavca, prilikom svake isplate dohotka istovremeno sa isplatom i to:

a) od dohotka ostvarenog po osnovu nesamostalne djelatnosti, naknade pla─çe i sl., porez po odbitku se obra─Źunava u skladu sa ─Źlanom 27. st. (1) do (5) Zakona,

b) od dohotka od nesamostalne djelatnosti iz ─Źlana 27. stava (6) Zakona, porez po odbitku se obra─Źunava bez prava na li─Źni odbitak iz ─Źlana 24. Zakona,

c) od dohotka od druge samostalne djelatnosti ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti i jedinica lokalne samouprave iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źka 1) Zakona, a porez po odbitku se obra─Źunava prema ─Źlanu 30. stav (3) Zakona,

d) od dohotka od druge samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źka 2) i ─Źlana 30. stav (2) Zakona,

e) od dohotka od druge povremene samostalne djelatnosti slobodnih zanimanja iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Źka 3) Zakona, licima koja kao nau─Źnici, umjetnici, stru─Źnjaci, novinari i dr. ostvaruju autorske naknade, a porez po odbitku se obra─Źunava prema ─Źlanu 30. stav (2) Zakona.

(2) Porez po odbitku, koji se smatra akontacijom poreza na dohodak po stopi od 10%, obustavlja i upla─çuje porezni obveznik i to:

a) od dohotka ostvarenog po osnovu nesamostalne djelatnosti, naknade pla─çe i sl., porez po odbitku se obra─Źunava u skladu sa ─Źlanom 27. st. (9) i (10) Zakona,

b) od dohotka od druge samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) ta─Ź. 2) i 3) koji rezidentni porezni obveznik iz ─Źlana (2) stav (3) Zakona ostvaruje izvan teritorije Federacije, prilikom svake naplate dohotka, a porez po odbitku se obra─Źunava u skladu sa ─Źlanom 30. stav (2) Zakona.

─îlan 74

(Porez po odbitku kao kona─Źna porezna obaveza)

(1) Ako je poslodavac, isplatilac ili sam porezni obveznik u toku poreznog perioda porez po odbitku pravilno obra─Źunavao, obustavljao i upla─çivao, pla─çeni porez po odbitku smatra se kona─Źno utvr─Ĺenim porezom na pojedina─Źno ili ukupno ostvareni dohodak po tim osnovama, u sljede─çim slu─Źajevima:

a) kod dohotka od nesamostalne djelatnosti iz ─Źlana 73. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog pravilnika, pla─çeni porez po odbitku smatra se kona─Źnim godi┼ínjim porezom ako:

1) porezni obveznik u poreznom periodu nije uz taj dohodak ostvario i druge oblike dohotka za koje se upla─çena akontacija ne smatra kona─Źnim porezom, i

2) ako je dohodak ostvaren samo kod jednog rezidentnog poslodavca.

b) kod dohotka od samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (1) Zakona, koji ostvari rezidentni porezni obveznik, a porez po odbitku pla─çen u skladu sa ─Źlanom 31. Zakona,

c) kod dohotka od samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) Zakona koji ostvari nerezidentni porezni obveznik, a porez po odbitku pla─çen u skladu sa ─Źlanom 30. stav (1) Zakona,

d) kod dohotka od imovine koji je ostvaren iznajmljivanjem stanova, soba i kreveta preko ili bez posrednika putnicima i turistima za koje je pla─çena boravi┼ína taksa iz ─Źlana 20. st. (1) ta─Źka 1) i (8) ta─Źka 2) Zakona, a porez po odbitku pla─çen u skladu sa ─Źlanom 32. stav (2) Zakona,

e) kod dohotka od vremenski ograni─Źenog ustupanja imovinskih prava iz ─Źlana 21. st. (1) i (2) Zakona, a porez po odbitku pla─çen u skladu sa ─Źlanom 32. stav (3) Zakona,

f) kod dohotka od ulaganja kapitala iz ─Źl. 22. i 33. Zakona,

g) kod dohotka od nagradnih igara i igara na sre─çu iz ─Źl. 23. i 34. Zakona.

(2) Porezni obveznik mo┼że u Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) unijeti i oblike dohotka iz stava (1) ta─Ź a) i b) ovog ─Źlana, radi:

a) ostvarenja prava na dio li─Źnog odbitka iz ─Źlana 24. Zakona, i

b) umanjenja porezne osnovice za teku─çi ili preneseni gubitak od obavljanja djelatnosti koje se oporezuju kao samostalne djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (2) ta─Ź. 1), 2) i 3) Zakona.

(3) Ne smatra se kona─Źnim godi┼ínjim porezom pla─çeni porez po odbitku u slu─Źajevima:

a) dohotka od nesamostalne djelatnosti iz više radnih odnosa po osnovu nesamostalne djelatnosti kod više poslodavaca;

b) dohotka od nesamostalne djelatnosti koji se sti─Źe neposredno iz inostranstva, bez posredovanja rezidentnog poslodavca;

c) dohotka od samostalne djelatnosti uz koju je porezni obveznik u istom periodu ostvario druge oblike dohotka za koje je propisana obaveza podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD- 1051).

(4) U slu─Źajevima iz stava (3) ovog ─Źlana, porezni obveznik je du┼żan u Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) unijeti i dohodak od nesamostalne djelatnosti ostvaren u Federaciji, ali ne i oblike dohotka ostvarene u istom poreznom periodu u Federaciji za koje se pla─çena akontacija poreza po odbitku smatra kona─Źnom poreznom obavezom.

Odjeljak C. Godišnja porezna prijava

─îlan 75

(Godišnja porezna prijava)

(1) Porez na dohodak kona─Źno se utvr─Ĺuje na osnovu Godi┼ínje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) koju je porezni obveznik du┼żan podnijeti Poreznoj upravi, do 31. marta teku─çe za prethodnu godinu.

(2) Rezidentni porezni obveznici iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, podnose Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) za dohodak ostvaren u i izvan Federacije.

(3) Nosilac zajedni─Źke djelatnosti i nosilac zajedni─Źke imovine i imovinskih prava du┼żni su sa─Źiniti Godi┼ínja prijava dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) i dostaviti je Poreznoj upravi najkasnije do kraja februara teku─çe za prethodnu godinu.

(4) Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) sastoji se iz pet dijelova, i to:

a) Prvi dio sadr┼żi slijede─çe podatke o poreznom obvezniku: jedinstveni mati─Źni broj, prezime i ime, adresa prebivali┼íta, ku─çicu za oznaku u vezi izmjene kontakt podataka, porezni period, broj telefona i e-mail adresu.

b) Drugi dio sadr┼żi podatke o iznosima dohodaka - gubitaka po vrsti odnosno izvoru prihoda i ukupno.

c) Tre─çi dio sadr┼żi podatke o ukupnom iznosu li─Źnog odbitka za koji porezni obveznik mo┼że umanjiti poreznu osnovicu za porezni period za koji podnosi poreznu prijavu, kao i podatke o iznosima li─Źnih odbitaka utvr─Ĺenih na osnovu ukupnog faktora iskazanog u Poreznoj kartici (Obrazac PK-1002), kao i podatke o pojedina─Źnim li─Źnim odbicima propisanim ─Źlanom 24. st. (7) i (8) Zakona, koje porezni obveznik mo┼że odbiti na osnovu vjerodostojne dokumentacije koju je obavezan prilo┼żiti uz podnesenu godi┼ínju poreznu prijavu.

d) ─îetvrti dio sadr┼żi podatke o utvr─Ĺivanju ukupnog godi┼ínjeg dohotka - gubitka, porezne osnovice, iznosa porezne obaveze, iznosa akontacija upla─çenih u toku poreznog perioda, te eventualne razlike vi┼íe ili manje upla─çenog poreza za porezni period za koji se podnosi porezna prijava. Porezni obveznik koji je pod rednim brojem 32. u koloni c. iskazao iznos sa oznakom (-) ┼íto zna─Źi da se radi o prepla─çenom iznosu poreza za porezni period za koji se podnosi godi┼ínja porezna prijava, pod rednim brojem 33. treba da stavi oznaku "x" u ku─çicu "a" - ako ne ┼żeli povrat prepla─çenog iznosa ve─ç da se isti ra─Źuna kao upla─çeni iznos na ime akontacije poraza za naredni porezni period, a u ku─çicu "b". potrebno je da u predvi─Ĺeno polje reda 33. upi┼íe broj svog teku─çeg ra─Źuna i naziv banke kod koje je isti otvoren.

e) Peti dio sadr┼żi izjavu poreznog obveznika o ta─Źnosti i vjerodostojnosti podataka iskazanih u poreznoj prijavi, kao i njegov potpis i datum kada je prijava sa─Źinjena.

(5) Porezni obveznik Obrazac GPD - 1051 dostavlja Poreznoj upravi ili nadle┼żnoj poreznoj ispostavi ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to ste─Źene uslove.

─îlan 76

(Prilozi uz Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD- 1051))

Porezni obveznici - rezidenti Federacije iz ─Źlana 2. st. (3) Zakona, du┼żni su uz Godi┼ínju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) prilo┼żiti sljede─çe:

a) za dohodak od nesamostalne djelatnosti, kopiju Obrasca GIP-1022,

b) za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sli─Źnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i ┼íumarstva:

1) Specifikaciju za utvr─Ĺivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053),

2) Popisnu listu dugotrajne imovine (Obrazac PLDI -1043),

3) ugovore i dokumentaciju o otu─Ĺenju djelatnosti,

4) dokumentaciju o udjelu o zajedni─Źkom dohotku.

c) za dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stava (4) Zakona, koji se oporezuju po odbitku, godi┼ínji izvje┼ítaj isplatioca dohotka o obra─Źunatom, obustavljenom i upla─çenom porezu po odbitku i Obrazac AMS - 1035,

d) za dohodak od iznajmljivanja imovine iz ─Źlana 32. stav (1) Zakona, Obrazac PRIM - 1054,

e) za priznavanje dijela li─Źnog odbitka po osnovu tro┼íkova zdravstvenih usluga, porezni obveznici iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, prila┼żu dokumentaciju iz ─Źlana 71. ovog pravilnika,

f) za priznavanje dijela li─Źnog odbitka po osnovu pla─çenih kamata na stambeni kredit, porezni obveznici iz ─Źlana 2. stav (3) Zakona, prila┼żu dokumentaciju iz ─Źlana 72. ovog pravilnika,

g) za dohodak ostvaren i oporezovan van Federacije, dokaz o ostvarenom dohotku i pla─çenom porezu u inostranstvu.

─îlan 77

(Sadr┼żaj Godi┼ínje prijave dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052))

(1) Godi┼ínja prijava dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) sadr┼żi sljede─çe podatke:

a) naziv i adresu sjedi┼íta zajedni─Źke djelatnosti,

b) ime i prezime poreznog obveznika, odnosno nosioca zajedni─Źke djelatnosti, naziv radnje, jedinstveni identifikacioni broj (statisti─Źki odnosno jedinstveni mati─Źni broj - JMB), adresa prebivali┼íta nosioca zajedni─Źke djelatnosti svakog poduzetnika.

c) iznos zajedni─Źkog dohotka utvr─Ĺenog na osnovu poslovnih knjiga koje se vode za zajedni─Źku djelatnost, odnosno za zajedni─Źku imovinu i imovinska prava,

d) raspodjelu zajedni─Źkog dohotka na poduzetnike prema u─Źe┼í─çu svakog od njih u zajedni─Źkom dohotku i iznosu udjela svakog poduzetnika u zajedni─Źkom dohotku,

e) popis priloga uz zajedni─Źku poreznu prijavu.

(2) Uz Godi┼ínju prijavu dohotka od zajedni─Źkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) treba dostaviti:

a) ugovore i drugu dokumentaciju o zajedni─Źkoj djelatnosti i odnosima izme─Ĺu poduzetnika ako ranije nije dostavljena Poreznoj upravi, kao i ugovore i drugu dokumentaciju o otu─Ĺenju zajedni─Źke djelatnosti, ako se djelatnost ne nastavlja,

b) pregled poslovnih prihoda i rashoda ako se ne vode poslovne knjige (dohodak od zajedni─Źke imovine i imovinskih prava),

c) popis dugotrajne imovine,

d) izvod iz poslovnih knjiga sa podacima o ukupnim prihodima i ukupnim rashodima i podatak o ukupnom broju zaposlenih sa stanjem na dan 31. decembra.

(3) Porezni obveznik Obrazac GPZ - 1052 dostavlja Poreznoj upravi ili nadle┼żnoj poreznoj ispostavi ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to ste─Źene uslove.

─îlan 78

(Porezni period)

(1) Porez na dohodak utvr─Ĺuje se i obra─Źunava za kalendarsku godinu, ali se na isti na─Źin obra─Źunava dohodak i za kra─çi porezni period.

(2) Ako u toku kalendarske godine rezidentni porezni obveznik postane nerezidentni porezni obveznik ili nerezidentni porezni obveznik postane rezidentni porezni obveznik, nastaju dva odvojena perioda utvr─Ĺivanja poreza na dohodak.

(3) Za svaki porezni period podnosi se godi┼ínja porezna prijava ili se provodi jedinstveni poseban postupak utvr─Ĺivanja poreza na dohodak na na─Źin propisan Zakonom.

Odjeljak D. Porezni kredit

─îlan 79

(Utvr─Ĺivanje godi┼ínjeg poreza na dohodak)

(1) Od utvr─Ĺenog godi┼ínjeg poreza na dohodak odbijaju se akontacije koje su upla─çene u toku poreznog perioda za oblike dohotka koji su iskazani u Godi┼ínjoj prijavi poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), i to po osnovu:

a) dohotka od nesamostalne djelatnosti koje je obra─Źunao, obustavio i uplatio poslodavac ili sam porezni obveznik, kao i druge samostalne djelatnosti ─Źlanova predstavni─Źkih organa vlasti,

b) dohotka od samostalnih djelatnosti, odnosno dohotka od obrta i djelatnosti srodnih obrtu, osim dohotka koji se paušalno oporezuje,

c) dohotka od drugih samostalnih djelatnosti,

d) dohotka od imovinskih prava, na koji se u toku poreznog perioda pla─ça akontacija poreza,

e) pla─çeni porez izvan Federacije koji se mo┼że ura─Źunati u skladu sa ─Źlanom 35. stav (4) Zakona.

(2) Ako nakon odbitka pla─çenih akontacija poreza na dohodak iz stava (1) ovog ─Źlana preostane razlika za uplatu porezni obveznik je du┼żan tu razliku platiti do isteka roka za podno┼íenje Godi┼ínje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051).

(3) Ako nakon odbitka pla─çenih akontacija poreza na dohodak od utvr─Ĺene godi┼ínje obaveze preostane razlika vi┼íe pla─çenog poreza, u skladu sa odredbama ─Źl. 69. do 72. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), na osnovu zahtjeva poreznog obveznika izvr┼íit ─çe se povrat prepla─çenog iznosa.

─îlan 80

(Priznavanje poreza na dohodak pla─çenog izvan Federacije)

(1) Porez na dohodak koji rezidentni porezni obveznik plati na dohodak koji ostvari izvan teritorije Federacije, priznat ─çe se kao pla─çeni porez na dohodak u Federaciji, do iznosa koji bi na taj dohodak obveznik bio du┼żan platiti prema odredbama Zakona, osim ako ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(2) Porez pla─çen izvan Federacije mo┼że se priznati samo na osnovu potvrde nadle┼żnog poreznog organa.

(3) Pla─çeni porez izvan Federacije mo┼że se ura─Źunati samo ako odgovara federalnom porezu na dohodak i to do visine obra─Źunatog poreza na dohodak utvr─Ĺenog u skladu sa Zakonom.

(4) Iznosi poreza pla─çenog u inostranstvu prera─Źunavaju se u konvertibilne marke (KM) primjenom srednjeg kursa Centralne banke BiH na dan utvr─Ĺivanja poreza.

(5) Ura─Źunavanje pla─çenog poreza izvan Federacije vr┼íi se prilikom godi┼ínjeg obra─Źuna poreza na dohodak i iskazuje u Godi┼ínjoj prijavi poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051).

─îlan 81

(Ura─Źunavanje poreza pla─çenog u inostranstvu kod utvr─Ĺivanja kona─Źnog poreza na dohodak)

(1) Rezidentni porezni obveznik koji ostvari dohodak direktno iz inostranstva ili u inostranstvu, pla─çeni porez na dohodak u inostranstvu mo┼że se ura─Źunati kao porezni kredit, najvi┼íe do iznosa poreza obra─Źunatog primjenom stope poreza na dohodak Federacije u slu─Źajevima kad nema Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

(2) U slu─Źaju postojanja Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, pla─çeni porez na dohodak u inostranstvu iz stava (1) ovoga ─Źlana se ura─Źunava na na─Źin kako je propisano tim ugovorima.

(3) Porez pla─çen u inostranstvu iz stava (1) ovoga ─Źlana koji se mo┼że ura─Źunati u porezni kredit utvr─Ĺuje se tako da se na ukupan dohodak iz Godi┼ínje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) ostvaren iz inostranstva ili u inostranstvu primijeni porezna stopa iz ─Źlana 9. Zakona na na─Źin propisan za taj dohodak, te tako dobiveni iznos predstavlja najvi┼íi iznos do kojeg se mo┼że ura─Źunati pla─çeni inostrani porez. Ako je u inostranstvu pla─çen ni┼żi porez, tada se u porezni kredit ura─Źunava stvarno pla─çeni porez u inostranstvu.

(4) Porez koji je obra─Źunat i pla─çen kao kona─Źna porezna obaveza ne mo┼że biti predmet poreznog kredita.

POGLAVLJE VII. POREZ NA DOHODAK NEREZIDENTA

─îlan 82

(Oporezivanje dohotka koji ostvare nerezidenti na teritoriji Federacije)

(1) Rezidentni isplatioci koji dohodak ispla─çuju nerezidentnim poreznim obveznicima, du┼żni su pri svakoj isplati dohotka obra─Źunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak u skladu sa odredbama Zakona.

(2) Rezidentni isplatioci dohotka koji vr┼íe isplatu dohotka nerezidentnim poreznim obveznicima koji imaju prebivali┼íte u dr┼żavama sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaklju─Źen i ratificiran ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, du┼żni su prilikom isplate obra─Źunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak na na─Źin utvr─Ĺen ugovorom.

(3) Nerezidentni primaoci dohotka koji je ostvaren obavljanjem rada na teritoriji Bosne i Hercegovine odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, a ispla─çen u inostranstvu od strane inostranih pravnih lica, du┼żni su prilikom isplate takvog dohotka obra─Źunati i uplatiti porez na dohodak na na─Źin utvr─Ĺen ovim pravilnikom.

(4) Izuzetno od stava (3) ovog ─Źlana, obra─Źun, obustavu i uplatu poreza na dohodak imaju podru┼żnice stranog dru┼ítva kojima se dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika koji po─Źinje sa 48 u skladu sa propisima koji ure─Ĺuju dodjeljivanje identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije, u slu─Źaju kad nerezidentni primaoci dohotka obavljaju nesamostalnu djelatnost za to strano dru┼ítvo.

(5) Na zahtjev nerezidenta, Porezna uprava du┼żna je nerezidentu izdati potvrdu o pla─çenom porezu na dohodak u Federaciji.

(6) Lica iz stava (3) ovog ─Źlana du┼żna su prijaviti dohodak iz:

a) ─Źlana 12. st. (3) i (4), ─Źl. 22. i 23. Zakona na Prijavi poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sre─çu i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PND-1033),

b) ─Źl. 20. i 21. Zakona na Prijavi poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034).

(7) Lica iz stava (3) ovog ─Źlana du┼żna su obra─Źunati i platiti porez u roku od pet dana od dana primitka dohotka, a Obrazac PIP-1034 i Obrazac PDN-1033 mogu dostaviti Poreznoj upravi Sredi┼ínji ured ili elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde ukoliko imaju za to ste─Źene uslove.

─îlan 83

(Plaćanja poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti izaslanih/detaširanih zaposlenika)

(1) Rezidentni poslodavac za deta┼íiranog/izaslanog zaposlenika, odnosno sam porezni obveznik obavezan je, za dohodak od nesamostalne djelatnosti iz inozemstva koji je u skladu sa Zakonom i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja oporeziv u inostranstvu, dostaviti Mjese─Źni izvje┼ítaj o ispla─çenim pla─çama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla─çenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023) u slu─Źajevima kad se pla─çaju doprinosi u skladu sa Zakonom o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21)

(2) Rezidentni poslodavac za deta┼íiranog/izaslanog zaposlenika, odnosno sam porezni obveznik obavezan je dostaviti i pisanu izjavu koja sadr┼żi: op─çe podatke o poslodavcu i poreznom obvezniku, porezni broj u dr┼żavi poslodavca, JMB, adresa sjedi┼íta, odnosno prebivali┼íta/uobi─Źajenog boravi┼íta, dr┼żavi u ili iz koje se prihod ostvaruje, vrsti prihoda, bankovnom ra─Źunu na koji mu se prihod ispla─çuje, period izaslanja za nesamostalni rad i ostalim podacima i to po svakom poreznom obvezniku, u roku od osam dana od dana ostvarenog prvog prihoda u poreznom periodu.

(3) Neovisno o podnesenoj pisanoj izjavi iz stava (2) ovoga ─Źlana, rezidentni poslodavac za deta┼íiranog/izaslanog zaposlenika, odnosno sam porezni obveznik, na zahtjev Porezne uprave obavezan je dostaviti isprave kojima se dokazuje pravo na oslobo─Ĺenje poreza na dohodak, u slu─Źajevima kad ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja mo┼że dati pravo oporezivanja prihoda od nesamostalne djelatnosti Bosni i Hercegovini.

(4) Obavezu iz st. (1) do (3) ovog ─Źlana ima i isplatilac - nerezidentno pravno lice (Podru┼żnica nerezidentnog pravnog lica) za zaposlenike - nerezidentne porezne obveznike, koji su upu─çeni na rad u Bosnu i Hercegovinu odnosno Federaciju, i ostvaruju dohodak od nesamostalne djelatnosti u Bosni i Hercegovini odnosno Federaciji, i obavezno su osigurani kod inostranog nosioca socijalnog osiguranja.

(5) Lica iz ─Źlana 82. st. (3) i (4) ovog pravilnika, du┼żna su za dohodak od nesamostalne djelatnosti dostaviti Mjese─Źni izvje┼ítaj o ispla─çenim pla─çama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla─çenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023).

─îlan 84

(Pla─çanja poreza na dohodak iz drugih samostalnih djelatnosti nerezidenta)

(1) Za prihode iz drugih samostalnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (4) Zakona, koje ispla─çuje poslodavac prema nerezidentnom poreznom obvezniku, du┼żan je pri svakoj isplati prihoda obra─Źunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak u skladu s odredbama Zakona i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su u primjeni.

(2) U slu─Źajevima iz stava (1) ovog ─Źlana kad je u skladu sa ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, prihod oporeziv isklju─Źivo u dr┼żavi rezidentnosti primaoca prihoda, rezidentni isplatilac je du┼żan pribaviti Potvrdu o rezidentnosti, i istu zajedno sa Zahtjevom za umanjenje porezne obveze ili izuzimanje od porezne obveze prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dostaviti Poreznoj upravi.

(3) Potvrda o rezidentnosti treba biti izdata od strane inostranog nadle┼żnog organa, te ista vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja ukoliko nije druga─Źije nazna─Źeno.

(4) Zahtjev za umanjenje porezne obveze ili izuzimanje od porezne obveze prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja treba da sadr┼żi op─çe podatke o poslodavcu i poreznom obvezniku, porezni broj u drugoj dr┼żavi ugovornici, jedinstveni identifikacioni broj nerezidenta koji izdaje Porezna uprava, adresa sjedi┼íta, odnosno prebivali┼íta/uobi─Źajenog boravi┼íta, dr┼żavu u koje se prihod ispla─çuje, vrsti prihoda, bankovnom ra─Źunu na koji mu se prihod ispla─çuje i ostali podaci, u roku od pet dana od dana isplate.

POGLAVLJE VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 85

(Prestanak va┼żenja)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da va┼żi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17,03/18, 30/18 i 21/20).

─îlan 86

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH", a odredbe ─Źl. 12. stav (5), 31. stav (5), 57. stav (10) i 64. stav (7) po─Źet ─çe se primjenjivati od 01.10.2021. godine.

 

Samostalni ─Źlan Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

("Sl. novine FBiH", br. 77/2021)

─îlan 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

 

Samostalni ─Źlan Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

("Sl. novine FBiH", br. 5/2023)

─îlan 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

 

Samostalni ─Źlan Pravilnika o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

("Sl. novine FBiH", br. 97/2023)

─îlan 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

 

Samostalni ─Źlan Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

("Sl. novine FBiH", br. 36/2024)

─îlan 14

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija