Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Pravilnik o unutra┼ínjoj organizaciji tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine

 

PRAVILNIK O UNUTRA┼áNJOJ ORGANIZACIJI TU┼ŻILA┼áTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 74 / 2022

SLU┼ŻBENI PRE─îI┼á─ćENI TEKST


DIO PRVI ÔÇô (OP─ćE ODREDBE)

 

DIO PRVI ÔÇô (OP─ćE ODREDBE)

POGLAVLJE I (OBIM PRIMJENE PRAVILNIKA)


─îlan 1.
(Primjena Pravilnika)

(1) Ovim Pravilnikom se utvr─Ĺuje organizacija Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Tu┼żila┼ítvo), potrebno stru─Źno i administrativno-tehni─Źko osoblje, uslovi za obavljanje stru─Źnih i administrativno-tehni─Źkih poslova i broj izvr┼íilaca na ovim poslovima.

(2) Ovim Pravilnikom se utvr─Ĺuje i na─Źin rukovo─Ĺenja, odlu─Źivanja i upravljanja u Tu┼żila┼ítvu BiH.

POGLAVLJE II (DONOŠENJE, OBJAVLJIVANJE, IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA)


─îlan 2.
(Donošenje i objavljivanje Pravilnika)

(1) Pravilnik o unutra┼ínjoj organizaciji Tu┼żila┼ítva (u daljem tekstu: Pravilnik) donosi glavni tu┼żilac uz odobrenje Kolegija tu┼żilaca i Visokog sudskog i tu┼żila─Źkog vije─ça Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vije─çe).

(2) Kolegij odobrava Pravilnik prostom ve─çinom glasova svih ─Źlanova Kolegija.

(3) Pravilnik se objavljuje u "Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine" i na web stranici Tu┼żila┼ítva.

─îlan 3.
(Izmjene i dopune Pravilnika)

(1) Glavni tu┼żilac redovno prati primjenu ovog Pravilnika u cilju obezbje─Ĺenja nesmetanog i zakonitog funkcionisanja Tu┼żila┼ítva u skladu sa Zakonom o Tu┼żila┼ítvu BiH (u daljem tekstu: Zakon) i po potrebi donosi njegove izmjene ili dopune na na─Źin utvr─Ĺen ovim Pravilnikom.

(2) Prijedlog izmjena ili dopuna Pravilnika glavnom tu┼żiocu mo┼że podnijeti pojedina─Źno svaki od zamjenika glavnog tu┼żioca i sekretar Tu┼żila┼ítva.

(3) Prijedlog izmjena i dopuna mora biti pismeno obrazlo┼żen.

(4) Ukoliko predlo┼żene izmjene i dopune imaju za cilj pobolj┼íanje rada i funkcionisanja Tu┼żila┼ítva, glavni tu┼żilac prijedlog dostavlja Kolegiju tu┼żilaca na dalji postupak, u skladu sa ─Źlanom 2. ovog Pravilnika.

(5) Prijedlog izmjena i dopuna se uvr┼ítava u prvu sjednicu Kolegija tu┼żilaca, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana prijema prijedloga.

(6) Nakon ┼íto Kolegij tu┼żilaca odobri prijedlog izmjena ili dopuna Pravilnika, prijedlog se dostavlja Vije─çu na odobrenje.

(7) Izmjene ili dopune Pravilnika objavljuju se u "Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine" i na web stranici Tu┼żila┼ítva.

POGLAVLJE III (INTERNI PRAVILNICI TU┼ŻILA─îKIH ODJELA)


─îlan 4.
(Pravilnici tu┼żila─Źkih odjela)

(1) Rukovodioci tu┼żila─Źkih odjela donose interne pravilnike kojima se ure─Ĺuje njihova unutra┼ínja organizacija.

(2) Interni pravilnici o unutra┼ínjoj organizaciji tu┼żila─Źkih odjela moraju biti u cijelosti usagla┼íeni sa odredbama ovog Pravilnika.

(3) Na pitanja koja nisu obuhva─çena internim pravilnicima iz stava 1. ovog ─Źlana, primjenjuje se ovaj Pravilnik.

(4) Interne pravilnike o organizaciji tu┼żila─Źkih odjela odobrava glavni tu┼żilac.

DIO DRUGI ÔÇô (ORGANIZACIJA TU┼ŻILA┼áTVA)


POGLAVLJE I (ORGANIZACIJSKA NA─îELA)


─îlan 5.
(Na─Źela)

Tu┼żila┼ítvo je samostalan dr┼żavni organ koji postupa u skladu sa Zakonom i svoj rad zasniva na sljede─çim na─Źelima:

a) Nezavisnost, kako u odnosu na sve sudionike u krivi─Źnom postupku, tako i u odnosu na dr┼żavne i druge organe javne vlasti i me─Ĺunarodne organizacije;

b) Jedinstvenost djelovanja, koja se ogleda u tome ┼íto svaka radnja bilo koje komponente Tu┼żila┼ítva pri vr┼íenju prava i du┼żnosti utvr─Ĺenih zakonom, predstavlja radnju Tu┼żila┼ítva;

c) Hijerarhijski odnos, koji podrazumijeva odgovornost svih zaposlenika glavnom tu┼żiocu i svojim rukovodiocima u sistemu odgovornosti koji proizlazi iz ovog Pravilnika i internih pravilnika.

POGLAVLJE II (ORGANIZACIJSKA STRUKTURA TU┼ŻILA┼áTVA)


─îlan 6.
(Struktura)

Tu┼żila┼ítvo Bosne i Hercegovine ima sljede─çe organizacijske jedinice:

1. Tu┼żila─Źke odjele:

a) Posebni odjel za ratne zlo─Źine koji se sastoji od ┼íest timova formiranih po regionalnom principu, raspore─Ĺenih u tri odsjeka:

- Odsjek I (Tim 4 i Tim 5);

- Odsjek II (Tim 1 i Tim 2); i

- Odsjek III (Tim 3 i Tim 6).

b) Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju koji se sastoji od šest odsjeka:

- Odsjek za organizirani kriminal;

- Odsjek za privredni kriminal;

- Odsjek za korupciju;

- Odsjek za terorizam;

- Odsjek za krijum─Źarenje ljudi i trgovinu ljudima; i

- Odsjek za me─Ĺunarodnu pravnu pomo─ç i ostala krivi─Źna djela iz nadle┼żnosti Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine.

2. Upravu Tu┼żila┼ítva koju ─Źine odjeli:

a) Kabinet glavnog tu┼żioca;

b) Ured registrara;

c) Odjel za istrage i podršku svjedocima;

d) Odjel za odnose s javnošću;

e) Ured sekretara;

f) Odjel za pravne, druge stru─Źne, administrativno-tehni─Źke i op─çe poslove, sa odsjecima kako slijedi:

- Odsjek za pravne, kadrovske i druge stru─Źne poslove;

- Pisarna;

- Odsjek za op─çe poslove;

- Odsjek za pru┼żanje administrativno-tehni─Źke pomo─çi i daktilografske poslove.

g) Odjel za materijalno-finansijske poslove;

h) Odjel za IKT i obradu elektronskog dokaznog materijala;

i) Odjel za sigurnost.

─îlan 7.
(┼áema organizacijske strukture Tu┼żila┼ítva)

Unutra┼ínja organizacija Tu┼żila┼ítva prikazana je sljede─çom ┼íemom:

(slika šeme)

POGLAVLJE III (RUKOVO─ÉENJE TU┼ŻILA┼áTVOM)

Odjeljak A (Glavni tu┼żilac)

─îlan 8.
(Prava, du┼żnosti i odgovornosti glavnog tu┼żioca)

(1) Glavni tu┼żilac predstavlja Tu┼żila┼ítvo i rukovodi njegovim radom te ima sljede─ça prava i obaveze:

a) Vr┼íi nadzor rada svih odjela, uklju─Źuju─çi i posebne odjele u skladu sa Zakonom o Tu┼żila┼ítvu Bosne i Hercegovine i ovim Pravilnikom;

b) Rukovodi sistemom ocjenjivanja rada tu┼żilaca, utvr─Ĺuje kriterije i rukovodi sistemom ocjenjivanja rada drugog osoblja Tu┼żila┼ítva;

c) Donosi op─ça uputstva u cilju jedinstvenog djelovanja i organizacije rada odjela Tu┼żila┼ítva i saziva sastanke zaposlenika Tu┼żila┼ítva;

d) U skladu sa internim propisima imenuje rukovodioce odjela, zamjenike rukovodilaca odjela, ┼íefove odsjeka, kao i osoba koje ─çe zamijeniti iste ili sekretara Tu┼żila┼ítva u slu─Źajevima privremene odsutnosti, sprije─Źenosti ili nesposobnosti za rad;

e) Obavje┼ítava Predsjedni┼ítvo Bosne i Hercegovine, Vije─çe ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skup┼ítinu Bosne i Hercegovine o radu Tu┼żila┼ítva i primjeni zakona Bosne i Hercegovine;

f) Daje potrebna uputstva tu┼żila┼ítvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Br─Źko u konkretnim predmetima koji su u nadle┼żnosti Suda Bosne i Hercegovine;

g) Zahtijeva i prima informacije o stanju krivi─Źnih predmeta od Tu┼żila┼ítva Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Distrikta Br─Źko u skladu sa Zakonom o Tu┼żila┼ítvu Bosne i Hercegovine;

h) Redovno dostavlja prijedloge i informacije u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tu┼żila─Źkom vije─çu Bosne i Hercegovine;

i) Tra┼żi prethodno odobrenje za krivi─Źno gonjenje od nadle┼żnih organa kada je zakonom propisano da je za krivi─Źno gonjenje pojedinih osoba potrebno prethodno odobrenje nadle┼żnih dr┼żavnih organa;

j) Rje┼íava zahtjeve o izuze─çu osoba koje su na osnovu zakona ovla┼ítene da ga zastupaju u krivi─Źnom postupku, te ovla┼ítenih slu┼żbenih osoba kada preduzimaju istra┼żne radnje na osnovu Zakona o krivi─Źnom postupku;

k) Sara─Ĺuje sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine i drugim nadle┼żnim institucijama vezano za pru┼żanje pomo─çi Tu┼żila┼ítvu i njegovom radu;

l) Saziva i predsjedava sjednicama Kolegija glavnog tu┼żioca i Kolegija tu┼żilaca na na─Źin utvr─Ĺen ovim Pravilnikom i pribavlja mi┼íljenje Kolegija kada se razmatraju pitanja iz djelokruga rada Tu┼żila┼ítva;

m) Donosi op─ça uputstva po kojima su tu┼żioci du┼żni postupati prilikom vr┼íenja prava i du┼żnosti propisanih Zakonom o krivi─Źnom postupku Bosne i Hercegovine;

n) Odlu─Źuje o prigovorima protiv odluka tu┼żilaca o nesprovo─Ĺenju istrage i obustavi istrage, u skladu sa odredbama Zakona o krivi─Źnom postupku BiH;

o) Daje izjavu da ne─çe preduzimati krivi─Źno gonjenje prema svjedoku, odnosno odlu─Źuje o uskra─çivanju davanja izjave da ne─çe preduzimati krivi─Źno gonjenje prema svjedoku, donosi rje┼íenje o imunitetu svjedoka, odnosno rje┼íenje o uskra─çivanju imuniteta svjedoka, u skladu sa Zakonom o krivi─Źnom postupku Bosne i Hercegovine;

p) Po pribavljenom mi┼íljenju zamjenik├ó glavnog tu┼żioca i rukovodilaca odjela Tu┼żila┼ítva donosi interne kriterije za raspodjelu predmeta odjelima Tu┼żila┼ítva u skladu sa ─Źlanom 15. stavom 2. Zakona o TBiH;

r) Zahtijeva od zamjenika glavnog tu┼żioca i drugih tu┼żilaca informacije o stanju predmeta kojima su zadu┼żeni;

s) Putem rukovodilaca odjela i odsjeka tu┼żiocima zadu┼żenim konkretnim predmetom daje pojedina─Źne naredbe i uputstva u cilju ┼íto efikasnijeg vo─Ĺenja postupka;

t) Izra─Ĺuje godi┼ínji plan rada Tu┼żila┼ítva;

u) Priprema i izvr┼íava bud┼żet Tu┼żila┼ítva u skladu s ─Źlanom 9. Zakona o Tu┼żila┼ítvu Bosne i Hercegovine i odredbama ovog Pravilnika;

v) Raspore─Ĺuje zaposlenike na poslove i radne zadatke unutar Tu┼żila┼ítva i donosi odluke vezane za status zaposlenika Tu┼żila┼ítva kao ┼íto su prijem u radni odnos, provo─Ĺenje disciplinskog postupka, prestanak radnog odnosa zaposlenika i druge, u slu─Źajevima i na na─Źin propisan ovim Pravilnikom i drugim aktima Tu┼żila┼ítva;

z) Sa─Źinjava godi┼ínje izvje┼ítaje i statistike predvi─Ĺene ─Źlanom 13. Zakona o Tu┼żila┼ítvu Bosne i Hercegovine;

aa) Sa─Źinjava periodi─Źne izvje┼ítaje i statistike neophodne za redovno izvr┼íavanje prava i obaveza Tu┼żila┼ítva;

bb) Donosi rje┼íenja o roku za okon─Źanje istrage, rje┼íenja po pritu┼żbama osumnji─Źenog i o┼íte─çenog zbog trajanja postupka i nala┼że dono┼íenje mjera za okon─Źanje istrage, u skladu sa Zakonom o krivi─Źnom postupku Bosne i Hercegovine;

cc) Izdaje obavezna pojedina─Źna uputstva za preduzimanje procesnih i drugih radnji u skladu sa zakonom i donosi odluku po izjavljenom neslaganju postupaju─çeg tu┼żioca sa datim uputstvom.

(2) Glavni tu┼żilac ima i druga prava i obaveze propisane Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim aktima Tu┼żila┼ítva.

(3) U obavljanju poslova tu┼żila─Źke uprave, glavni tu┼żilac donosi odluke, rje┼íenja i zaklju─Źke, izdaje naredbe, daje obavezna uputstva u okviru svojih ovla┼ítenja, a svoja ovla┼ítenja mo┼że i prenijeti davanjem pismenog ovla┼ítenja.

─îlan 9.
(Privremena zamjena glavnog tu┼żioca)

(1) U slu─Źaju privremene odsutnosti glavnog tu┼żioca u vezi sa redovnim obavljanjem du┼żnosti kao ┼íto su prisustvo seminarima, slu┼żbena putovanja, kori┼ítenje godi┼ínjeg odmora i sli─Źno, mijenjat ─çe ga jedan od zamjenika glavnog tu┼żioca kojeg on odredi.

(2) Izuzetno, glavnog tu┼żioca mo┼że zamijeniti i jedan od tu┼żilaca kojeg on odredi, i to u slu─Źaju kada su glavni tu┼żilac i njegovi zamjenici privremeno sprije─Źeni u obavljanju du┼żnosti.

(3) Tu┼żiocu koji u slu─Źaju iz stava 2. ovog ─Źlana mijenja glavnog tu┼żioca, za obavljanje te du┼żnosti glavni tu┼żilac izdaje pismeno ovla┼ítenje.

─îlan 10.
(Zamjena glavnog tu┼żioca u slu─Źaju odsutnosti ili sprije─Źenosti obavljanja du┼żnosti)

(1) U slu─Źaju kada je glavni tu┼żilac odsutan ili sprije─Źen da obavlja svoje poslove u periodu du┼żem od 30 dana, mijenja ga zamjenik glavnog tu┼żioca kojeg odredi Visoko sudsko i tu┼żila─Źko vije─çe Bosne i Hercegovine.

(2) U slu─Źaju iz stava 1. ovog ─Źlana vr┼íiocu du┼żnosti glavnog tu┼żioca pripadaju pla─ça, naknade i druga materijalna prava koja su odre─Ĺena relevantnim propisima za glavnog tu┼żioca.

Odjeljak B (Zamjenici glavnog tu┼żioca)

─îlan 11.
(Zamjenici glavnog tu┼żioca)

(1) Glavni tu┼żilac ima ─Źetiri zamjenika koje imenuje Visoko sudsko i tu┼żila─Źko vije─çe BiH iz reda tu┼żilaca Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine.

(2) Zamjenik glavnog tu┼żioca ima sljede─ça prava i obaveze:

a) Rukovodi odjelom, odnosno odsjekom u okviru odjela;

b) Mijenja glavnog tu┼żioca u slu─Źaju odsutnosti ili privremene sprije─Źenosti za obavljanje poslova na osnovu pismene odluke glavnog tu┼żioca, na na─Źin odre─Ĺen Zakonom i ovim Pravilnikom;

c) Sprovodi istrage, zastupa optu┼żnice i preduzima druge radnje u skladu sa Zakonom o krivi─Źnom postupku Bosne i Hercegovine;

d) Po ovla┼ítenju glavnog tu┼żioca preduzima sve radnje za koje je po Zakonu ovla┼íten glavni tu┼żilac;

e) Izvr┼íava pismene naredbe ili pojedina─Źna uputstva koja je dobio od glavnog tu┼żioca, a koja se ti─Źu izvr┼íavanja du┼żnosti zamjenika glavnog tu┼żioca;

f) Po ovla┼ítenju glavnog tu┼żioca izdaje obavezna pojedina─Źna uputstva za preduzimanje procesnih i drugih radnji.

Odjeljak C (Sekretar Tu┼żila┼ítva)

─îlan 12.
(Prava, du┼żnosti i odgovornost sekretara Tu┼żila┼ítva)

Sekretar Tu┼żila┼ítva ima sljede─ça prava i obaveze:

a) Pod nadzorom glavnog tu┼żioca rukovodi i nadgleda rad organizacijskih jedinica unutar uprave Tu┼żila┼ítva, koje nisu pod neposrednim nadzorom glavnog tu┼żioca, i koordinira radom svih organizacijskih jedinica unutar uprave Tu┼żila┼ítva. U ovu svrhu sekretar izdaje interna uputstva i naredbe svim organizacijskim jedinicama uprave Tu┼żila┼ítva, te provodi mehanizme kontrole koje smatra neophodnim;

b) Koordinira radom svih u─Źesnika u procesu ocjenjivanja zaposlenika Tu┼żila┼ítva, neposredno u─Źestvuje u istom i poma┼że glavnom tu┼żiocu prilikom davanja kona─Źnih ocjena;

c) Poma┼że glavnom tu┼żiocu u obavljanju njegove funkcije;

d) Po pismenom ovla┼ítenju glavnog tu┼żioca, naredbodavac je za kori┼ítenje sredstava Tu┼żila┼ítva, odobrava ra─Źunovodstvenu i blagajni─Źku dokumentaciju i donosi akte iz oblasti radnih odnosa;

e) Stara se o urednom i blagovremenom rje┼íavanju predmeta administrativne prirode i rje┼íava predmete koji se vode u registru kod glavnog tu┼żioca, a koji su mu dodijeljeni u rad od strane glavnog tu┼żioca;

f) Vr┼íi nadzor nad izradom statisti─Źkih izvje┼ítaja o radu Tu┼żila┼ítva i iste dostavlja Visokom sudskom i tu┼żila─Źkom vije─çu BiH;

g) U─Źestvuje u eksternoj komunikaciji Tu┼żila┼ítva sa drugim organima i obezbje─Ĺuje dostavljanje dokumentacije VSTV-u, koja se odnosi na profesionalni status tu┼żilaca i drugog osoblja u Tu┼żila┼ítvu;

h) Poma┼że glavnom tu┼żiocu kod pripreme i izvr┼íenja bud┼żeta, pri sklapanju ugovora sa tre─çim osobama, pri utvr─Ĺivanju programa rada, izvje┼ítaja o radu, godi┼ínjeg plana i drugih planova, pri raspore─Ĺivanju zaposlenika na poslove i radne zadatke unutar Tu┼żila┼ítva i obezbje─Ĺuje pomo─ç glavnom tu┼żiocu u izradi nacrta i prijedloga op─çih akata Tu┼żila┼ítva, kao i nacrta rje┼íenja u vezi sa radnim odnosima zaposlenih u Tu┼żila┼ítvu;

i) Vr┼íi nadzor nad vo─Ĺenjem evidencija o prisustvu na radu zaposlenika Tu┼żila┼ítva;

j) Obezbje─Ĺuje podr┼íku zamjenicima glavnog tu┼żioca i tu┼żiocima pri obavljanju njihovih du┼żnosti;

k) Koordinira rad i obezbje─Ĺuje podr┼íku radu tu┼żila─Źkih odjeljenja;

l) Nadgleda i koordinira protokolarne aktivnosti;

m) U─Źestvuje u radu Kolegija glavnog tu┼żioca;

n) U─Źestvuje u radu Kolegija tu┼żilaca ┼íto uklju─Źuje dostavljanje pismenih poziva za sjednice sa dnevnim redom i odgovaraju─çom dokumentacijom ─Źlanovima Kolegija tu┼żilaca, prisustvuje sjednicama Kolegija u svojstvu zapisni─Źara, sastavlja nacrte odluka Kolegija i odgovoran je za ─Źuvanje knjiga zapisnika Kolegija;

o) Poma┼że glavnom tu┼żiocu u upravljanju ljudskim resursima, daje inpute, obezbje─Ĺuje sve potrebne informacije i koordinira u─Źe┼í─çem svih, ─Źije je u─Źe┼í─çe neophodno za uspje┼íno odvijanje procesa upravljanja ljudskim resursima;

p) Vrši nadzor nad svim poslovima u vezi sa procedurom prijema zaposlenih u radni odnos;

r) Koordinira projektnim aktivnostima unutar Tu┼żila┼ítva i po potrebi neposredno u─Źestvuje u istim;

s) U─Źestvuje u aktivnostima u vezi sa obezbje─Ĺenjem donatorskih sredstava za realizaciju projekata;

t) U─Źestvuje u procesu strate┼íkog planiranja i vezivanju istog sa procesom programskog bud┼żetiranja, kao i u procesu internih kontrola;

u) Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tu┼żioca.

─îlan 13.
(Uslovi za radno mjesto sekretara Tu┼żila┼ítva)

Sekretar Tu┼żila┼ítva treba biti diplomirani pravnik (zvanje ste─Źeno ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja) ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, sa polo┼żenim pravosudnim ispitom, najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na pravnim i rukovode─çim poslovima, izrazito dobrim organizacijskim i komunikacijskim sposobnostima, znanjem rada na ra─Źunaru i poznavanjem engleskog jezika.

─îlan 14.
(Privremena zamjena sekretara Tu┼żila┼ítva)

(1) U slu─Źajevima odsutnosti ili privremene sprije─Źenosti za obavljanje poslova u periodu do 30 dana, sekretara mijenja jedan od zaposlenika na osnovu pismenog ovla┼ítenja sekretara.

(2) U slu─Źajevima odsutnosti ili privremene sprije─Źenosti za obavljanje poslova u periodu preko 30 dana, sekretara mijenja jedan od zaposlenika na osnovu pismenog ovla┼ítenja glavnog tu┼żioca.

POGLAVLJE IV (URED GLAVNOG TU┼ŻIOCA)

─îlan 15.
(Sastav i funkcija)

(1) Ured glavnog tu┼żioca ─Źine glavni tu┼żilac i zamjenici glavnog tu┼żioca.

(2) Svoju funkciju Ured glavnog tu┼żioca ostvaruje u slu─Źajevima propisanim Zakonom o krivi─Źnom postupku BiH i ovim Pravilnikom.

(3) U ostvarivanju svoje funkcije Ured glavnog tu┼żioca mo┼że koristiti tu┼żioce i stru─Źno osoblje svih odjela Tu┼żila┼ítva.

POGLAVLJE V (KOLEGIJI)

Odjeljak A (Kolegij glavnog tu┼żioca)

─îlan 16.
(Sastav Kolegija glavnog tu┼żioca i kvorum)

(1) Kolegij glavnog tu┼żioca ─Źine glavni tu┼żilac i zamjenici glavnog tu┼żioca, odnosno rukovodioci tu┼żila─Źkih odjela.

(2) Po pozivu glavnog tu┼żioca, kolegiju mogu prisustvovati rukovodioci odsjeka, tu┼żioci, sekretar, ┼íef kabineta i drugi zaposleni, a po ukazanoj potrebi (pro┼íireni kolegij).

(3) Kolegij glavnog tu┼żioca mo┼że valjano zasjedati i zauzimati stavove kada istom, osim glavnog tu┼żioca, prisustvuju i najmanje dva zamjenika glavnog tu┼żioca, odnosno rukovodioca tu┼żila─Źkih odjela.

─îlan 17.
(Nadle┼żnost)

Nadle┼żnosti Kolegija glavnog tu┼żioca su:

 

a) Na zahtjev glavnog tu┼żioca ili na vlastitu inicijativu daje mi┼íljenje glavnom tu┼żiocu o svim pitanjima koja se odnose na organizaciju i ostvarenje funkcije Tu┼żila┼ítva;

b) Zauzima stavove o problemima koji se javljaju u radu Tu┼żila┼ítva i kao takvi budu predmetom raspravljanja na sjednici;

c) Predla┼że glavnom tu┼żiocu mjere u cilju pobolj┼íanja efikasnosti u radu Tu┼żila┼ítva.

─îlan 18.
(Odr┼żavanje sjednica)

Kolegij glavnog tu┼żioca odr┼żava sjednice kada se uka┼że potreba za istim, a po sazivu glavnog tu┼żioca.

Odjeljak B (Kolegij tu┼żilaca)

─îlan 19.
(Sastav Kolegija tu┼żilaca i kvorum)

(1) Kolegij tu┼żilaca Tu┼żila┼ítva ─Źine glavni tu┼żilac, zamjenici glavnog tu┼żioca i svi tu┼żioci Tu┼żila┼ítva.

(2) Kolegij tu┼żilaca mo┼że valjano zasjedati i donositi odluke kada, propisno sazvano, bude prisutna barem polovina njegovih ─Źlanova, uz prisustvo glavnog tu┼żioca ili onog koji ga na na─Źin propisan Zakonom ili ovim Pravilnikom mijenja.

(3) Sastancima Kolegija u svojstvu zapisni─Źara prisustvuje sekretar Tu┼żila┼ítva ili zaposlenik koji ga mijenja.

─îlan 20.
(Nadle┼żnosti)

Nadle┼żnosti Kolegija tu┼żilaca su:

a) Daje odobrenje glavnom tu┼żiocu za dono┼íenje Pravilnika o unutra┼ínjoj organizaciji Tu┼żila┼ítva, kao i za izmjene i dopune istog;

b) Daje glavnom tu┼żiocu neobavezuju─çe mi┼íljenje o nacrtu op─çih uputstava iz ─Źlana 8. ovog Pravilnika;

c) Zauzima pravna shvatanja o pojedinim pravnim pitanjima koja se javljaju u radu Tu┼żila┼ítva;

d) Daje neobavezuju─çe mi┼íljenje glavnom tu┼żiocu prilikom priprema projekata i izvje┼ítaja;

e) Redovno razmatra stanje onih predmeta u kojim istrage nisu zavr┼íene u roku od 6 mjeseci od dana dono┼íenja naredbe za njihovo sprovo─Ĺenje;

f) Razmatra potrebne mjere za okon─Źanje istrage u smislu obrazlo┼żenja prijedloga za produ┼żenje pritvora po ─Źlanu 135. stavu 4. Zakona o krivi─Źnom postupku BiH, te donosi o tome izjavu;

g) Rje┼íava zahtjeve o izuze─çu glavnog tu┼żioca u krivi─Źnom postupku;

h) Daje glavnom tu┼żiocu mi┼íljenje na izjavljeno neslaganje postupaju─çeg tu┼żioca u vezi sa izdatim obaveznim pojedina─Źnim uputstvom za preduzimanje procesnih i drugih radnji;

i) Ima i druge nadle┼żnosti propisane Zakonom, ovim Pravilnikom ili drugim propisom.

─îlan 21.
(Odr┼żavanje sjednica)

(1) Kolegij tu┼żilaca odr┼żava redovne i vanredne sjednice.

(2) Kolegij odr┼żava redovne sjednice radnim danima prema rasporedu redovnih sjednica koji sastavlja glavni tu┼żilac. Najavljeni raspored se mo┼że promijeniti iz opravdanih razloga.

(3) Glavni tu┼żilac saziva vanrednu sjednicu izvan utvr─Ĺenog rasporeda, za raspravljanje pitanja ili dono┼íenje odluka koje zbog svoje va┼żnosti ili hitnosti zahtijevaju posebno i neodlo┼żno raspravljanje i odlu─Źivanje. Glavni tu┼żilac saziva vanrednu sjednicu i na obrazlo┼żeni pismeni prijedlog zamjenika glavnog tu┼żioca. Glavni tu┼żilac saziva vanrednu sjednicu Kolegija u roku od tri dana nakon podno┼íenja zahtjeva za njeno odr┼żavanje.

(4) Po potrebi, ukoliko to okolnosti nala┼żu, sjednica kolegija tu┼żilaca mo┼że se odr┼żati i putem elektronskog kolegija.

─îlan 22.
(Sazivanje sjednice i dnevni red)

(1) Odluku o sazivanju sjednice Kolegija tu┼żilaca donosi glavni tu┼żilac.

(2) Sjednica Kolegija se saziva pismeno. Poziv za prisustvovanje sjednici dostavlja se ─Źlanovima Kolegija najmanje tri dana prije odr┼żavanja sjednice, osim u slu─Źaju vanrednih sjednica, kada razlozi hitnosti to ne dopu┼ítaju. Uz poziv se dostavlja i dnevni red sjednice uz odgovaraju─çu dokumentaciju za svaku ta─Źku dnevnog reda.

(3) Dnevni red predla┼że glavni tu┼żilac, a isti se usvaja na po─Źetku sjednice ve─çinom glasova prisutnih.

─îlan 23.
(Sjednice)

(1) Sjednice Kolegija tu┼żilaca se odr┼żavaju u slu┼żbenom sjedi┼ítu Tu┼żila┼ítva. Sjednicom Kolegija predsjedava glavni tu┼żilac ili, usljed njegove sprije─Źenosti, zamjenik glavnog tu┼żioca ili tu┼żilac koji je ovla┼íten da ga mijenja.

(2) Ovlaštenja predsjedavajućeg u toku sjednice su da:

a) Rukovodi raspravom, daju─çi ili oduzimaju─çi rije─Ź, uz mogu─çnost da ograni─Źi trajanje izlaganja;

b) Nakon diskusije, stavlja na glasanje pitanja o kojima je potrebno donijeti odluku Kolegija;

c) Poziva na red one koji se u svojim izlaganjima izra┼żavaju na neprikladan na─Źin ili prelaze vrijeme koje im je odre─Ĺeno ili raspravljaju o temama koje nisu predmet dnevnog reda Kolegija;

d) Prekida sastanak kada je to potrebno, odre─Ĺuju─çi vrijeme unutar naredna dvadeset ─Źetiri sata kad ─çe se sjednica nastaviti.

─îlan 24.
(Donošenje odluka)

Kolegij tu┼żilaca donosi odluke ve─çinom glasova prisutnih ─Źlanova, osim ako ovim Pravilnikom nije druga─Źije propisano. Glas predsjedavaju─çeg je odlu─Źuju─çi u slu─Źaju podijeljenog broja glasova.

─îlan 25.
(Zapisnik sa sjednice)

(1) O svakoj sjednici Kolegija tu┼żilaca vodi se zapisnik koji sadr┼żi sljede─çe podatke: datum sjednice, ko prisustvuje sjednici, dnevni red sjednice, sa┼żet opis toka sjednice, rezultate glasanja i odluke koje su donijete. ─îlan Kolegija koji se prilikom glasanja ne slo┼żi s ve─çinom, mo┼że tra┼żiti da se u zapisnik unese razlog njegovog druga─Źijeg glasanja.

(2) Zapisnik potpisuju predsjedavaju─çi sjednicom i zapisni─Źar. Nakon sjednice, kopija zapisnika se dostavlja svim ─Źlanovima koji su prisustvovali sjednici Kolegija i koji do sljede─çe sjednice mogu dostaviti primjedbe na zapisnik sekretaru Tu┼żila┼ítva.

(3) Zapisnik se usvaja na sljede─çoj sjednici Kolegija.

(4) Zapisnik o sjednici Kolegija tu┼żilaca tajnog je karaktera i nije dostupan za javnost, osim ako glavni tu┼żilac ne odlu─Źi druga─Źije.

─îlan 26.
(Javnost odluka)

Odluke Kolegija su javne, osim ako Zakonom, ovim Pravilnikom ili drugim propisom nije druga─Źije propisano, o ─Źemu odlu─Źuje glavni tu┼żilac.

Odjeljak C (Kolegij tu┼żila─Źkih odjela)

─îlan 27.
(Kolegij tu┼żila─Źkih odjela)

(1) Kolegij tu┼żila─Źkog odjela ─Źine svi tu┼żioci tog odjela.

(2) Na Kolegiju tu┼żila─Źkog odjela razmatraju se pitanja zna─Źajna za rad odjela.

(3) Kolegij tu┼żila─Źkog odjela odr┼żava se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(4) Kolegij ─çe se obavezno sazvati kada se utvrdi da o pitanjima pravilne primjene zakona ne postoji saglasnost izme─Ĺu tu┼żilaca, radi razmatranja tog pitanja i poku┼íaja usagla┼íavanja stavova.

(5) U radu kolegija uvijek mo┼że u─Źestvovati glavni tu┼żilac, a po ukazanoj potrebi i pozivu rukovodioca odjela u radu kolegija mogu u─Źestvovati sekretar, rukovodioci odjela uprave i drugi zaposlenici.

(6) Kolegij tu┼żila─Źkog odjela saziva rukovodilac odjela, a sazivanje mogu inicirati glavni tu┼żilac, rukovodioci odsjeka i svaki tu┼żilac tog odjela.

(7) O svakoj sjednici kolegija vodi se zapisnik koji sadr┼żi sljede─çe podatke: datum sjednice, ko prisustvuje sjednici, dnevni red sjednice, sa┼żet opis toka sjednice i rezultate rasprave. Sa─Źinjeni zapisnik se obavezno dostavlja glavnom tu┼żiocu i svim ─Źlanovima kolegija.

Odjeljak D (Kolegij uprave)

─îlan 28.
(Kolegij uprave)

(1) Kolegij uprave ─Źine glavni tu┼żilac, sekretar, rukovodioci odjela i drugih organizacijskih jedinica uprave.

(2) Na kolegiju se razmatraju pitanja zna─Źajna za pra─çenje, planiranje i unapre─Ĺenje poslova uprave.

(3) Kolegiju, pri ukazanoj potrebi, mogu prisustvovati i drugi zaposlenici uprave.

(4) Kolegij saziva sekretar u dogovoru sa glavnim tu┼żiocem i isti mo┼że biti odr┼żan i bez prisustva glavnog tu┼żioca.

(5) O svakoj sjednici kolegija vodi se zapisnik koji sadr┼żi sljede─çe podatke: datum sjednice, ko prisustvuje sjednici, dnevni red sjednice, sa┼żet opis toka sjednice i rezultate rasprave. Sa─Źinjeni zapisnik se obavezno dostavlja glavnom tu┼żiocu i svim ─Źlanovima kolegija.

─îlan 29.
(Obaveze glavnog tu┼żioca i rukovodilaca organizacionih jedinica za uspostavljanje i razvoj sistema upravljanja i internih kontrola)

(1) Glavni tu┼żilac odgovoran je, u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), za uspostavu i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u instituciji.

(2) Rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica, te ┼íefovi unutra┼ínjih organizacionih jedinica u saradnji sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica, su obavezni uspostavljati i razvijati sistem upravljanja i internih kontrola u skladu sa dodijeljenim ovla┼ítenjima i odgovornostima iz nadle┼żnosti organizacione jedinice.

(3) Obaveze glavnog tu┼żioca, rukovodilaca osnovnih organizacionih jedinica i ┼íefova unutra┼ínjih organizacionih jedinica u Tu┼żila┼ítvu BiH, u podru─Źju upravljanja i internih kontrola odnose se na sljede─çe:

a) u─Źestvovanje u utvr─Ĺivanju i realizaciji ciljeva i pokazatelja u─Źinka iz njihove nadle┼żnosti;

b) nadzor nad provo─Ĺenjem programa, projekata i aktivnosti za koje su nadle┼żni;

c) utvr─Ĺivanje rizika i upravljanje rizicima iz njihove nadle┼żnosti;

d) popis i mapiranje poslovnih procesa iz njihove nadle┼żnosti;

e) u─Źestvovanje u dono┼íenju novih i a┼żuriranju postoje─çih internih procedura iz njihove nadle┼żnosti;

f) osiguranje da dokumentacija omogu─çava pra─çenje svake finansijske ili nefinansijske transakcije ili doga─Ĺaja od po─Źetka, tokom i do zavr┼íetka, s ciljem omogu─çavanja rekonstrukcije svake pojedina─Źne aktivnosti i njenog odobravanja;

g) unapre─Ĺivanje na─Źina obavljanja poslovanja u smislu ekonomi─Źnosti, efikasnosti i efektivnosti;

h) stalno pra─çenje svih elemenata kontrole kako bi se preduzele aktivnosti protiv neefektivnih i neefikasnih sistema internih kontrola.

(4) Organizacionoj jedinici za finansije dodjeljuje se uloga koordinatora razvoja finansijskog upravljanja i kontrola. Koordinaciona uloga organizacionih jedinica za finansije podrazumijeva sljede─çe:

a) pru┼żanje savjeta i podr┼íke rukovodiocu institucije o na─Źinu uspostave, provo─Ĺenja i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole na nivou institucije;

b) pra─çenje provo─Ĺenja uspostave i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa uputstvima CHJ Ministarstva finansija i trezora BiH;

c) koordinaciju izrade internih akata iz bud┼żetskog ciklusa (pravilnika, uputstava, instrukcija, smjernica) kojima se razra─Ĺuju postupci, defini┼íu nadle┼żnosti i odgovornosti svih u─Źesnika, te ure─Ĺuju kontrolne aktivnosti u procesu planiranja, programiranja, izrade i izvr┼íenja bud┼żeta, javnih nabavki i ugovaranja;

d) saradnju sa CHJ Ministarstva finansija i trezora BiH.

POGLAVLJE VI (TU┼ŻILA─îKI ODJELI)

Odjeljak A (Struktura, opis i sastav odjela)

─îlan 30.
(Struktura odjela)

Tu┼żila┼ítvo Bosne i Hercegovine ima dva tu┼żila─Źka odjela i to:

a) Posebni odjel za ratne zlo─Źine i

b) Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju.

─îlan 31.
(Posebni odjel za ratne zlo─Źine)

(1) Posebni odjel za ratne zlo─Źine bavi se procesuiranjem po─Źinilaca krivi─Źnih djela protiv ─Źovje─Źnosti i vrijednosti za┼íti─çenih me─Ĺunarodnim pravom iz glave XVII Krivi─Źnog zakona Bosne i Hercegovine i u organizacijskom smislu svoj rad ostvaruje kroz funkcionisanje tu┼żila─Źkih timova koji su ustanovljeni prema geografsko-regionalnoj strukturi Bosne i Hercegovine.

(2) Posebnim odjelom za ratne zlo─Źine rukovode dva zamjenika glavnog tu┼żioca.

(3) Posebni odjel za ratne zlo─Źine ima ┼íest timova formiranih po regionalnom principu, raspore─Ĺenih u tri odsjeka:

- Odsjek I (Tim 4 i Tim 5);

- Odsjek II (Tim 1 i Tim 2) i

- Odsjek III (Tim 3 i Tim 6).

(4) Timovi formirani po regionalnom principu su:

- Tim 1 - Sjeverozapadna Bosna i dio Posavine;

- Tim 2 - Srednja Bosna;

- Tim 3 - Isto─Źna Bosna (dolina Drine) i dio Posavine;

- Tim 4 - Sarajevo i isto─Źna Bosna uklju─Źuju─çi i Fo─Źu;

- Tim 5 - Zapadna Hercegovina i dolina Neretve i

- Tim 6 - Srebrenica.

(5) Odsjecima rukovode šefovi odsjeka.

─îlan 32.
(Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju)

(1) Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju bavi se procesuiranjem po─Źinilaca krivi─Źnih djela organiziranog kriminala, privrednog kriminala, korupcije, terorizma, krijum─Źarenja ljudi, trgovine ljudima, ostalih krivi─Źnih djela iz nadle┼żnosti Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine i pru┼żanjem me─Ĺunarodne pravne pomo─çi u skladu sa zakonom.

(2) Posebnim odjelom za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju rukovode dva zamjenika glavnog tu┼żioca.

(3) Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju ima šest odsjeka, i to:

- Odsjek za organizirani kriminal;

- Odsjek za privredni kriminal;

- Odsjek za korupciju;

- Odsjek za terorizam;

- Odsjek za krijum─Źarenje ljudi i trgovinu ljudima; i

- Odsjek za me─Ĺunarodnu pravnu pomo─ç i ostala krivi─Źna djela iz nadle┼żnosti

Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine.

(4) Odsjecima rukovode šefovi odsjeka.

─îlan 33.
(Odsjek za terorizam)

Odsjek za terorizam Tu┼żila┼ítva BiH bavi se procesuiranjem krivi─Źnog djela terorizma i drugih srodnih krivi─Źnih djela iz glave XVII Krivi─Źnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

U Odsjeku za terorizam nalaze se sljede─çe kategorije zaposlenih:

a) Stru─Źni saradnik ÔÇô pravnik

Obavlja sljede─çe poslove:

- U skladu sa uputstvima tu┼żioca pru┼ża pomo─ç tu┼żiocu pri izradi pravnih podnesaka;

- Izra─Ĺuje nacrte pravnih podnesaka (optu┼żnice, ┼żalbe, prijedlozi, naredbe i drugi akti);

- U skladu sa uputstvima tu┼żioca poma┼że tu┼żiocu u radu obavljaju─çi pravne poslove kao ┼íto su: pronala┼żenje propisa potrebnih za rad, analiza zakonskih propisa i prakse doma─çih i me─Ĺunarodnih sudova, bilje┼íke sa┼żetka predmeta;

- U skladu sa uputstvima tu┼żioca vr┼íi pripreme za glavni pretres i zajedno sa tu┼żiocem prisustvuje glavnom pretresu;

- U skladu sa uputstvima tu┼żioca koordinira aktivnosti agencija za provo─Ĺenje zakona i drugih organa u toku vo─Ĺenja istrage;

- Preduzima i druge potrebne radnje u toku vo─Ĺenja istrage i u─Źestvuje u terenskim aktivnostima po nalogu tu┼żioca;

- Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama kolegija;

- Postupaju─çi u krivi─Źnim predmetima izvr┼íava i druge zadatke po nalogu tu┼żioca, odnosno rukovodioca tu┼żila─Źkog odjela i ┼íefa odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, polo┼żen pravosudni ispit, 2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima, sposobnost pisanja pravnih dokumenata, poznavanje rada na ra─Źunaru, po┼żeljno iskustvo u oblasti me─Ĺunarodnog krivi─Źnog prava i poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 5 (pet)

b) Stru─Źni saradnik - istra┼żilac

Obavlja sljede─çe poslove:

- U─Źestvuje u aktivnostima Tu┼żila┼ítva BiH u segmentu otkrivanja i procesuiranja krivi─Źnih djela;

- Priprema dokumenta, izvje┼ítaje i smjernice za rad u oblasti otkrivanja krivi─Źnih djela iz nadle┼żnosti Tu┼żila┼ítva BiH;

- Priprema i predla┼że koncepte i metode vo─Ĺenja istraga za konkretna krivi─Źna djela iz nadle┼żnosti Tu┼żila┼ítva BiH;

- Planira, organizuje i pru┼ża drugu stru─Źnu pomo─ç u istragama;

- U saradnji sa predmetnim tu┼żiocem defini┼íe resurse potrebne za vo─Ĺenje istrage;

- Predla┼że upotrebu istra┼żnih radnji i na─Źina dokazivanja i prikupljanja dokaza i provodi iste po nalogu tu┼żioca;

- Analizira ─Źinjenice i prikupljene dokaze;

- Priprema izvještaje i druge potrebne akte;

- Koordinira aktivnosti agencija za provo─Ĺenje zakona u toku vo─Ĺenja istrage;

- Preduzima i druge potrebne radnje u toku vo─Ĺenja istrage po zahtjevu i nalogu tu┼żioca;

- Preduzima i izvr┼íava posebne istra┼żne radnje po nalogu glavnog tu┼żioca.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen pravni fakultet, fakultet kriminalistike (dipl. kriminalista), fakultet sigurnosti, visoka policijska ┼íkola ÔÇô smjer kriminalistika ili drugi srodan fakultet ÔÇô smjer sigurnost, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, sposobnost obavljanja zadataka obavje┼ítajne i istra┼żne prirode, poznavanje rada na ra─Źunaru, po┼żeljno poznavanje engleskog jezika, voza─Źka dozvola B kategorije.

Broj izvršilaca: 5 (pet)

c) Referent specijalist ÔÇô upisni─Źar

Obavlja sljede─çe poslove:

- Upravlja predmetima koji se procesuiraju u Odsjeku za terorizam, upotrebom softvera za TCMS;

- Koristi informati─Źku bazu podataka ÔÇô softver za TCMS prilikom pohranjivanja podataka, a┼żuriranja podataka u istoj, kontrole kretanja predmeta, arhiviranja spisa i preduzimanja drugih radnji iz okvira svojih poslova;

- Koriste─çi informati─Źku bazu podataka prati podatke i pravi zbirne periodi─Źne i godi┼ínje izvje┼ítaje o kretanju predmeta za ─Źije pra─çenje je zadu┼żen i dostavlja ga ┼íefu pisarne, rukovodiocu odjela i ┼íefu odsjeka;

- Obavlja usmenu internu komunikaciju sa tu┼żiocima odsjeka i drugim zaposlenicima te eksternu komunikaciju sa drugim institucijama i organima;

- Vodi pomo─çne knjige za sve upisnike;

- Pravi periodi─Źne izvje┼ítaje o kretanju predmeta;

- Daje spise u rad tu┼żiocu po nalogu glavnog tu┼żioca ili rukovodioca tu┼żila─Źkog odjeljenja ili odsjeka;

- Ula┼że podneske u spise i arhivira sve predmete;

- Prati kretanje predmeta i o tome informiše šefa pisarne, rukovodioca odjela i šefa odsjeka;

- Obavlja poslove dostavljanja predmeta u priru─Źnu i trajnu arhivu;

- Stara se o na─Źinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronolo┼íki te dostavlja predmete iz priru─Źne u trajnu arhivu;

- Dostavlja predmete iz arhive na zahtjev glavnog tu┼żioca, rukovodioca odjela i ┼íefa odsjeka Tu┼żila┼ítva, te ih nakon upotrebe ponovo dostavlja u arhivu;

- Poma┼że u radu na finalnoj obradi predmeta;

- Stara se i odgovoran je za blagovremeno i zakonito arhiviranje predmeta;

- Vodi statisti─Źke i druge podatke za potrebe Tu┼żila┼ítva BiH;

- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema upravnog smjera ili gimnazija, 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit i poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 2 (dva)

d) Referent specijalist ÔÇô tu┼żila─Źki administrativno-tehni─Źki pomo─çnik

Obavlja sljede─çe poslove:

- Koristi informati─Źku bazu podataka - softver za sistem za automatsko upravljanje predmetima u tu┼żila┼ítvima (u daljem tekstu ÔÇô TCMS), tj. vr┼íi pohranjivanje i a┼żuriranje u elektronskoj bazi podataka i vr┼íi redovnu provjeru predmeta spisa;

- Koriste─çi informati─Źku bazu podataka prati podatke i priprema nacrte periodi─Źnih i godi┼ínjih izvje┼ítaja o kretanju predmeta kojima je zadu┼żen tu┼żilac kod kojeg je raspore─Ĺen;

- Po potrebi dostavlja podatke koje prati radi izrade internih statisti─Źkih izvje┼ítaja, kako za potrebe Tu┼żila┼ítva tako i drugih korisnika;

- Razmjenjuje informacije elektronskim putem, prati kretanje spisa, o tome obavje┼ítava tu┼żioca i u─Źestvuje u planiranju rada za tu┼żila─Źki tim;

- Obavlja usmenu komunikaciju sa drugim institucijama i organima;

- Obavlja daktilografske poslove za tu┼żioca kod kojeg je raspore─Ĺen;

- Dostavlja pozive strankama, naredbe Sudskoj policiji za dovo─Ĺenje osumnji─Źenih ili svjedoka;

- Po nalogu tu┼żioca kontaktira Sud i dostavlja odgovaraju─çu dokumentaciju;

- Po nalogu tu┼żioca priprema i dostavlja dokumentaciju Sudskoj policiji;

- Ostvaruje kontakt sa svjedocima od njihovog dolaska u zgradu Tu┼żila┼ítva, a po zavr┼íetku saslu┼íanja svjedocima dostavlja rje┼íenja o naknadi tro┼íkova i poma┼że u naplati istih na blagajni Tu┼żila┼ítva;

- Vodi zapisnik prilikom saslušanja;

- Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjivanju materijala;

- Sre─Ĺuje i otprema spise;

- Obavlja administrativno-tehni─Źke poslove za tu┼żioca kod koga je raspore─Ĺen;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tu┼żila─Źkog odjela, tu┼żioca kod kojeg je raspore─Ĺen, kao i ┼íefa odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema ili gimnazija, poznavanje rada na ra─Źunaru, poznavanje daktilografije, 1 (jedna) godina radnog iskustva i polo┼żen stru─Źni upravni ispit.

Broj izvršilaca: 2 (dva)

e) Voza─Ź

Obavlja sljede─çe poslove:

- Upravlja motornim vozilom za potrebe zamjenika glavnog tu┼żioca-rukovodioca odjela, ┼íefa odsjeka, tu┼żilaca i ostalih zaposlenika odsjeka;

- Stara se o odr┼żavanju, tehni─Źkoj ispravnosti i ─Źisto─çi vozila te registraciji i osiguranju vozila za koje je zadu┼żen;

- Odgovara za vozilo i opremu koja je po zakonu obavezna za to vozilo;

- Po potrebi distribuira poštu i druge materijale;

- Vr┼íi osnovno odr┼żavanje vozila i osigurava da se poslovi slo┼żenijeg odr┼żavanja vr┼íe u odabranom servisu za odr┼żavanje motornih vozila;

- Izvještava o svim štetama nastalim na vozilima i slijedi sve policijske procedure ukoliko se radi o nesreći;

- A┼żurno vodi evidenciju o obavljenim putovanjima, kilometra┼żi i drugim relevantnim informacijama;

- Po nalogu ┼íefa odsjeka obavlja i druge tehni─Źke poslove za koje se uka┼że potreba.

Uslovi za obavljanje poslova: zavr┼íena srednja ┼íkola saobra─çajnog ili drugog srodnog smjera, polo┼żen ispit za voza─Źa B kategorije ili srednja stru─Źna sprema sa polo┼żenim ispitom za voza─Źa B kategorije i ste─Źenim zvanjem voza─Źa, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima voza─Źa.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

─îlan 34.
(Sastav odjela)

(1) Tu┼żila─Źki odjel ─Źine rukovodioci odjela, ┼íefovi odsjeka i odre─Ĺeni broj tu┼żilaca.

(2) Raspored tu┼żilaca u odjele Tu┼żila┼ítva vr┼íi glavni tu┼żilac. Glavni tu┼żilac, po potrebi, mo┼że narediti privremeni ili stalni premje┼ítaj tu┼żioca iz jednog u drugi odjel, odnosno odsjek Tu┼żila┼ítva.

(3) Osoblje za stru─Źnu podr┼íku i ostalo osoblje za podr┼íku radu tu┼żila─Źkih odjela raspore─Ĺuje glavni tu┼żilac, u skladu sa potrebama posla.

(4) Glavni tu┼żilac mo┼że narediti privremeni ili stalni premje┼ítaj zaposlenika stru─Źne i druge podr┼íke radu jednog tu┼żila─Źkog odjela, odnosno odsjeka, u podr┼íku radu drugog odjela, odnosno odsjeka.

Odjeljak B (Rukovo─Ĺenje tu┼żila─Źkim odjelima)

─îlan 35.
(Rukovodioci odjela)

(1) Rukovodioce odjela pismenom odlukom imenuje glavni tu┼żilac iz reda zamjenika glavnog tu┼żioca.

(2) Odluka o imenovanju rukovodilaca odjela treba da sadr┼żi obim poslova rukovodioca odjela iz okvira prava i obaveza propisanih ─Źlanom 37. ovog Pravilnika.

(3) Rukovodioci odjela istovremeno obavljaju du┼żnost ┼íefa jednog odsjeka unutar tu┼żila─Źkog odjela kojim rukovode.

(4) Za svoj rad i rad odjela kojim rukovode, rukovodioci odjela neposredno odgovaraju glavnom tu┼żiocu.

─îlan 36.
(Šefovi odsjeka)

(1) ┼áefove odsjeka pismenom odlukom imenuje glavni tu┼żilac.

(2) Odluka o imenovanju ┼íefova odsjeka treba da sadr┼żi obim poslova ┼íefova odsjeka i obrazlo┼żenje.

(3) Za svoj rad i rad odsjeka kojim rukovode, ┼íefovi odsjeka neposredno odgovaraju rukovodiocu odjela i glavnom tu┼żiocu.

─îlan 37.
(Prava i obaveze rukovodilaca odjela)

Rukovodilac odjela ima prava i obaveze da:

a) Organizuje i nadgleda rad u odjelu;

b) Donosi interni pravilnik kojim ure─Ĺuje unutra┼ínju organizaciju odjela;

c) Vrši raspored predmeta odsjecima, odnosno timovima;

d) Provodi istragu i preduzima druge radnje u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o krivi─Źnom postupku Bosne i Hercegovine u predmetu koji mu je dodijeljen u rad;

e) Daje ovla┼ítenim slu┼żbenim osobama naredbe i uputstva vezana za konkretne slu─Źajeve;

f) Redovno obavje┼ítava glavnog tu┼żioca o svom radu i radu odjela kojim rukovodi;

g) Zahtijeva od tu┼żilaca iz odjela kojim rukovodi informacije o stanju bilo kojeg predmeta koji su im raspore─Ĺeni u rad;

h) Unutar odjela osigurava primjenu op─çih uputstava koje donosi glavni tu┼żilac;

i) Izdaje tu┼żiocima u odjelu, na zahtjev glavnog tu┼żioca ili vlastitu inicijativu, posebna uputstva vezana za vo─Ĺenje konkretnih postupaka i prati njihovo izvr┼íavanje;

j) Rukovodioci posebnih odjela vode evidenciju o naredbama o nesprovo─Ĺenju istrage, naredbama o obustavi istrage i optu┼żnicama koje donose, odnosno podi┼żu tu┼żioci odjela kojim rukovode, a koji su obavezni svaku ovakvu odluku odmah po dono┼íenju, odnosno podizanju dostaviti rukovodiocu odjela. Rukovodioci posebnih odjela o ovoj evidenciji redovno izvje┼ítavaju glavnog tu┼żioca;

k) Rukovodilac posebnog odjela pregleda optu┼żnice koje sastavljaju tu┼żioci odjela kojim rukovodi;

l) Rukovodilac posebnog odjela tromjese─Źno dostavlja izvje┼ítaj glavnom tu┼żiocu i Kolegiju tu┼żilaca o predmetima i postupcima koji se vode u okviru posebnog odjela;

m) Ima ostala prava i obaveze propisane ovim Pravilnikom ili drugim propisom.

─îlan 38.
(Prava i obaveze rukovodilaca odsjeka)

Rukovodilac odsjeka ima prava i obaveze da:

a) Organizuje i nadgleda rad u odsjeku;

b) Vr┼íi raspored predmeta tu┼żiocima u odsjeku kojim rukovodi. Nakon izvr┼íenog rasporeda predmeta mo┼że, iz opravdanih razloga, predmet kojim je zadu┼żen neki od tu┼żilaca ustupiti drugom tu┼żiocu, o ─Źemu obavje┼ítava rukovodioca odjela i glavnog tu┼żioca;

c) Provodi istragu i preduzima druge radnje u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o krivi─Źnom postupku Bosne i Hercegovine u predmetu koji mu je dodijeljen u rad;

d) Daje naredbe i uputstva ovla┼ítenim slu┼żbenim osobama vezano za konkretne slu─Źajeve;

e) Redovno obavje┼ítava glavnog tu┼żioca i rukovodioca odjela o svom radu i radu odsjeka kojim rukovodi;

f) Zahtijeva od tu┼żioca iz odsjeka kojim rukovodi informacije o stanju bilo kojeg predmeta koji im je raspore─Ĺen u rad;

g) Unutar odsjeka osigurava primjenu naredbi i op─çih uputstava koja donosi glavni tu┼żilac i naredbi rukovodioca odjela;

h) Tu┼żiocima u odsjeku, na zahtjev glavnog tu┼żioca, rukovodioca odjela ili vlastitu inicijativu, izdaje posebna uputstva vezana za vo─Ĺenje konkretnih postupaka i prati njihovo izvr┼íavanje;

i) Rukovodilac odsjeka posebnih odjela tromjese─Źno dostavlja izvje┼ítaj rukovodiocu posebnog odjela o predmetima i postupcima koji se vode u okviru odsjeka kojim rukovodi;

j) Ima ostala prava i obaveze propisane ovim Pravilnikom ili drugim propisom.

─îlan 39.
(Zamjenici rukovodilaca odjela)

(1) Rukovodioci odjela imaju zamjenike koji se biraju iz reda tu┼żilaca tog odjela.

(2) Zamjenika rukovodioca odjela imenuje glavni tu┼żilac.

─îlan 40.
(Privremena zamjena rukovodioca odjela)

(1) U slu─Źaju da je rukovodilac odjela odsutan ili je na drugi na─Źin sprije─Źen da privremeno obavlja svoju du┼żnost rukovodioca odjela, mijenja ga njegov zamjenik.

(2) Izuzetno, rukovodioca odjela mo┼że zamijeniti i jedan od tu┼żilaca iz odjela, kojeg odredi rukovodilac odjela u slu─Źaju odsustva do 15 dana ili glavni tu┼żilac na prijedlog rukovodioca odjela u slu─Źaju odsustva preko 15 dana, i to u slu─Źaju kada je i njegov zamjenik privremeno sprije─Źen u obavljanju du┼żnosti.

(3) Tu┼żiocu koji u slu─Źaju iz stava 2. ovog ─Źlana mijenja rukovodioca odjela, za obavljanje te du┼żnosti pismeno ovla┼ítenje izdaje glavni tu┼żilac.

POGLAVLJE VII (TU┼ŻIOCI)

─îlan 41.
(Prava i obaveze)

Tu┼żilac ima sljede─ça prava i obaveze:

a) Provodi istrage, zastupa optu┼żnice i preduzima druge radnje u skladu sa Zakonom o krivi─Źnom postupku Bosne i Hercegovine u predmetima koji su mu dodijeljeni u rad u saglasnosti sa ovim Pravilnikom i Pravilnikom posebnog odjela;

b) Po ovla┼ítenju glavnog tu┼żioca preduzima sve radnje u vr┼íenju funkcije Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine, za koje je po Zakonu ovla┼íten glavni tu┼żilac, a u skladu sa odgovaraju─çom odlukom glavnog tu┼żioca;

c) Upoznaje glavnog tu┼żioca i rukovodioca odjela sa svim podacima vezano za predmete koji su im dodijeljeni u rad;

d) Postupa u skladu sa pojedina─Źnim i op─çim uputstvima koje je donio glavni tu┼żilac;

e) U─Źestvuje u obaveznim vidovima edukacija koje su predvi─Ĺene odgovaraju─çim programom u cilju stru─Źnog usavr┼íavanja;

f) Tra┼żi od Kolegija tu┼żilaca da po pojedinim pravnim pitanjima zauzme pravno shvatanje;

g) Ima druga prava i obaveze predvi─Ĺene Zakonom, Pravilnikom ili drugim propisima.

─îlan 42.
(Broj tu┼żilaca)

Broj tu┼żilaca Tu┼żila┼ítva odre─Ĺuje Vije─çe na osnovu dostavljenog prijedloga, odnosno mi┼íljenja glavnog tu┼żioca o potrebnom broju tu┼żilaca u Tu┼żila┼ítvu, koje isti daje uzimaju─çi u obzir ukupan broj predmeta u Tu┼żila┼ítvu i mi┼íljenja rukovodilaca odjela.

POGLAVLJE VIII (UPRAVA TU┼ŻILA┼áTVA)

Odjeljak A (Struktura, funkcija, rukovo─Ĺenje)

─îlan 43.
(Struktura)

Poslovi iz nadle┼żnosti uprave Tu┼żila┼ítva obavljaju se u okviru odjela, pod sljede─çim nazivima:

- Kabinet glavnog tu┼żioca;

- Ured registrara;

- Odjel za istrage i podršku svjedocima;

- Odjel za odnose s javnošću;

- Ured sekretara;

- Odjel za pravne, druge stru─Źne, administrativno-tehni─Źke i op─çe poslove;

- Odjel za materijalno-finansijske poslove;

- Odjel za IKT i obradu elektronskog dokaznog materijala;

- Odjel za sigurnost.

─îlan 44.
(Funkcija)

U upravi Tu┼żila┼ítva BiH obezbje─Ĺuje se posebna podr┼íka radu rukovodilaca tu┼żila─Źkih odjela, rukovodilaca odsjeka u tu┼żila─Źkim odjelima i tu┼żilaca, odnosno tu┼żila─Źkim odjelima, te pravni, drugi stru─Źni, administrativno-tehni─Źki, op─çi i materijalno-finansijski poslovi, IT poslovi, poslovi sigurnosti, poslovi vezani za odnose s javno┼í─çu i drugi poslovi neophodni za zakonito, blagovremeno i efikasno funkcionisanje Tu┼żila┼ítva. U upravi Tu┼żila┼ítva obezbje─Ĺuje se i posebna podr┼íka radu glavnog tu┼żioca.

─îlan 45.
(Neposredan nadzor)

(1) Glavni tu┼żilac vr┼íi neposredan nadzor nad radom Kabineta glavnog tu┼żioca.

(2) Pri Kabinetu glavnog tu┼żioca funkcioni┼íu Ured registrara, Odjel za istrage i podr┼íku svjedocima i Odjel za odnose s javno┼í─çu.

(3) Rukovodioci odjela iz stava (2) za svoj rad i rad odjela kojim rukovode odgovaraju glavnom tu┼żiocu.

(4) U koordiniranju radom odjela iz stava (2) ovog ─Źlana glavnom tu┼żiocu poma┼żu ┼íef Kabineta i sekretar Tu┼żila┼ítva. Sekretar Tu┼żila┼ítva ostvaruje koordinaciju rada odjela iz stava (1) i stava (2) ovog ─Źlana sa radom ostalih odjela uprave.

─îlan 46.
(Status zaposlenika u Uredu registrara i Odjelu za istrage i podršku svjedocima)

(1) U Uredu registrara i Odjelu za istrage i podr┼íku svjedocima nalazi se posebna kategorija zaposlenika, koja prvenstveno pru┼ża podr┼íku radu tu┼żilaca u krivi─Źnim predmetima.

(2) Glavni tu┼żilac vr┼íi raspore─Ĺivanje zaposlenika iz stava (1) u tu┼żila─Źke odjele u skladu sa potrebama posla.

(3) Zaposlenici iz stava (1) pru┼żaju─çi podr┼íku radu tu┼żilaca u krivi─Źnim predmetima postupaju po nalogu tu┼żioca, odnosno rukovodioca tu┼żila─Źkog odjela ili odsjeka i istima odgovaraju za svoj rad.

Odjeljak B (Kabinet glavnog tu┼żioca i odjeli pri Kabinetu glavnog tu┼żioca)

─îlan 47.
(Kabinet glavnog tu┼żioca - funkcija)

(1) U Kabinetu glavnog tu┼żioca vode se upisnici i imenici tu┼żila─Źke uprave, obavlja rad na podjeli spisa tu┼żila─Źke uprave, vodi evidencija sastanaka i obaveza glavnog tu┼żioca, posjeta Tu┼żila┼ítvu BiH, protokolarni poslovi, poslovi prevoda za potrebe glavnog tu┼żioca, poslovi saradnje s Ministarstvom pravde i Ministarstvom vanjskih poslova na realizaciji kontakata glavnog tu┼żioca i inostranih tu┼żila┼ítava i me─Ĺunarodnih institucija. Pru┼ża se uop─çe pomo─ç glavnom tu┼żiocu u obavljanju njegovih poslova, ┼íto uklju─Źuje pomo─ç u radu po predmetima administrativne prirode te u procesu strate┼íkog planiranja i projektnim aktivnostima. Tako─Ĺer, pru┼ża se pomo─ç glavnom tu┼żiocu i Uredu glavnog tu┼żioca u radu po predmetima ┼żalbi na odluke tu┼żilaca o nesprovo─Ĺenju istrage i obustavi istrage.

(2) U Kabinetu glavnog tu┼żioca tako─Ĺer se zaprima po┼íta za glavnog tu┼żioca, primaju telefonski pozivi za glavnog tu┼żioca, te obavljaju drugi poslovi za glavnog tu┼żioca.

─îlan 48.
(Kategorije pozicija u Kabinetu glavnog tu┼żioca)

U Kabinetu glavnog tu┼żioca nalaze se sljede─çe kategorije zaposlenih:

a) Stru─Źni savjetnik - saradnik - pravnik ÔÇô ┼íef Kabineta glavnog tu┼żioca

Obavlja sljede─çe poslove:

- Organizuje rad u Kabinetu glavnog tu┼żioca, dogovara i koordinira sastanke i slu┼żbene posjete;

- Brine se za protokol u organiziranju sastanaka i provodi druge protokolarne aktivnosti;

- Prima posjetioce i stranke u kabinetu;

- Prima i koordinira korespondenciju;

- Koordinira sa sekretarom Tu┼żila┼ítva u smislu osiguranja administrativne, organizacijske i logisti─Źke podr┼íke glavnom tu┼żiocu;

- Obezbje─Ĺuje pripremu i distribuiranje materijala za sastanke;

- Obezbje─Ĺuje sa─Źinjavanje zapisnika i sa┼żetaka sa sastanaka;

- Odgovara na podneske i pismena upu─çena glavnom tu┼żiocu;

- Pru┼ża podr┼íku radu glavnog tu┼żioca u zauzimanju pravnih stavova;

- Izra─Ĺuje nacrte pravnih podnesaka;

- Istra┼żuje pravna pitanja koja su od op─çe va┼żnosti za rad Tu┼żila┼ítva;

- Poma┼że glavnom tu┼żiocu u procesu strate┼íkog planiranja i koordinira u─Źe┼í─çe svih neophodnih zaposlenika za uspje┼íno odvijanje tog procesa;

- Poma┼że glavnom tu┼żiocu u upravljanju projektnim aktivnostima unutar Tu┼żila┼ítva;

- U─Źestvuje u aktivnostima u vezi sa obezbje─Ĺenjem donatorskih sredstava za realizaciju projekata;

- Poma┼że glavnom tu┼żiocu i Uredu glavnog tu┼żioca u radu po ┼żalbama na odluke tu┼żilaca o nesprovo─Ĺenju istrage i obustavi istrage;

- Ostvaruje kontakte sa Me─Ĺunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivi─Źne sudove u pogledu pitanja vezanih za predmete ratnih zlo─Źina i druga pitanja vezana za vo─Ĺenje krivi─Źnog postupka uz saglasnost glavnog tu┼żioca;

- Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tu┼żioca.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, polo┼żen pravosudni ispit, 5 (pet) godina radnog iskustva na pravnim poslovima, poznavanje rada na ra─Źunaru, izrazite organizacijske i komunikacijske sposobnosti, poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

b) Stru─Źni savjetnik ÔÇô saradnik - pravnik ÔÇô zamjenik ┼íefa Kabineta glavnog tu┼żioca

Obavlja sljede─çe poslove:

- Poma┼że ┼íefu Kabineta u obavljanju njegovih poslova i mijenja ga u odsutnosti;

- U─Źestvuje u provo─Ĺenju protokolarnih aktivnosti;

- Poma┼że u primanju i koordiniranju korespondencije;

- Obezbje─Ĺuje pripremu i distribuiranje materijala za sastanke;

- Obezbje─Ĺuje sa─Źinjavanje zapisnika i sa┼żetaka sa sastanaka;

- Odgovara na podneske i pismena upu─çena glavnom tu┼żiocu;

- Pru┼ża podr┼íku radu glavnog tu┼żioca u zauzimanju pravnih stavova;

- Izra─Ĺuje nacrte pravnih podnesaka;

- Izra─Ĺuje nacrte drugostepenih odluka u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini;

- Postupa po zahtjevima i, uz saglasnost glavnog tu┼żioca, obavlja korespondenciju sa drugim organima u vezi sa postupanjem u administrativnim predmetima (A-I);

- Istra┼żuje pravna pitanja koja su od op─çe va┼żnosti za rad Tu┼żila┼ítva;

- Poma┼że glavnom tu┼żiocu u procesu strate┼íkog planiranja i koordinira u─Źe┼í─çe svih neophodnih zaposlenika za uspje┼íno odvijanje tog procesa;

- Poma┼że glavnom tu┼żiocu u upravljanju projektnim aktivnostima unutar Tu┼żila┼ítva;

- U─Źestvuje u aktivnostima u vezi sa obezbje─Ĺenjem donatorskih sredstava za realizaciju projekata;

- Poma┼że glavnom tu┼żiocu i Uredu glavnog tu┼żioca u radu po ┼żalbama na odluke tu┼żilaca o nesprovo─Ĺenju istrage i obustavi istrage;

- Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tu┼żioca i ┼íefa Kabineta.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, polo┼żen pravosudni ispit, 4 (─Źetiri) godine radnog iskustva na pravnim poslovima, poznavanje rada na ra─Źunaru, izrazite organizacijske i komunikacijske sposobnosti, poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

c) Stru─Źni saradnik - savjetnik ÔÇô pravnik

Obavlja sljede─çe poslove:

- Po potrebi daje savjete i stru─Źna mi┼íljenja u svim krivi─Źnim predmetima;

- Pru┼ża pomo─ç pri izradi pravnih podnesaka;

- Izra─Ĺuje nacrte pravnih podnesaka;

- Istra┼żuje pravna pitanja koja su od op─çe va┼żnosti za rad Tu┼żila┼ítva;

- Pru┼ża pomo─ç glavnom tu┼żiocu u rje┼íavanju pravnih pitanja iz djelokruga njegovih poslova;

- Prou─Źava i prati propise kao i sudsku praksu iz oblasti za koju savjetuje i vodi ra─Źuna o primjeni istih u tu┼żila─Źkom radu;

- Priprema nacrte prijedloga za izmjene i dopune propisa;

- Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama Kolegija kako bi mogao dati pravno mišljenje;

- Poma┼że u radu po pritu┼żbama na odluke tu┼żilaca o nesprovo─Ĺenju istrage i obustavi istrage;

- Izra─Ĺuje nacrte drugostepenih odluka u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini;

- Pru┼ża podr┼íku radu glavnog tu┼żioca u zauzimanju pravnih stavova;

- Prikuplja i obra─Ĺuje statisti─Źke podatke i sa─Źinjava izvje┼ítaje potrebne za rad Kabineta glavnog tu┼żioca;

- Poma┼że u procesu strate┼íkog planiranja i projektnim aktivnostima;

- U─Źestvuje u protokolarnim poslovima;

- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, polo┼żen pravosudni ispit, 3 (tri) godine radnog iskustva na pravnim poslovima, izuzetne sposobnosti pisanja pravnih dokumenata, poznavanje rada na ra─Źunaru, poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 6 (šest)

d) Stru─Źni savjetnik ÔÇô ekonomista

Obavlja sljede─çe poslove:

- Daje savjete i stru─Źna mi┼íljenja u pogledu finansijskog poslovanja Tu┼żila┼ítva;

- Pru┼ża pomo─ç pri pripremi bud┼żeta;

- Analizira dokumentaciju o realizaciji i tro┼íenju bud┼żetom odobrenih sredstava;

- Analizira, ispituje i daje mi┼íljenje o periodi─Źnim i godi┼ínjim finansijskim izvje┼ítajima;

- Ukazuje na nepravilnosti u radu i daje preporuke kako bi se iste na vrijeme uklonile;

- Pru┼ża pomo─ç glavnom tu┼żiocu u rje┼íavanju ekonomskih pitanja iz djelokruga njegovih poslova;

- Prou─Źava i prati propise iz oblasti za koju savjetuje i vodi ra─Źuna o primjeni istih u radu;

- Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama Kolegija kako bi mogao dati stru─Źno mi┼íljenje;

- Poma┼że u procesu strate┼íkog planiranja i projektnim aktivnostima;

- U─Źestvuje u protokolarnim poslovima;

- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani ekonomista ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na ekonomskom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen studij na ekonomskom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, certifikat internog revizora, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 3 (tri)

e) Stru─Źni savjetnik - prevodilac

Obavlja sljede─çe poslove:

- Vr┼íi prevo─Ĺenje tekstova na i sa engleskog jezika na slu┼żbene jezike BiH;

- Prisustvuje sastancima na kojim je potrebno prevo─Ĺenje za glavnog tu┼żioca;

- Vodi korespondenciju sa i na engleski jezik za glavnog tu┼żioca;

- Po ukazanoj potrebi i odobrenju rukovodioca obavlja poslove prevo─Ĺenja i vodi korespondenciju sa i na engleski jezik za ostale potrebe Tu┼żila┼ítva;

- U─Źestvuje u projektnim aktivnostima;

- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen filozofski fakultet ÔÇô grupa engleski jezik (anglistika), polo┼żen stru─Źni upravni ispit, 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima prevo─Ĺenja nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

f) Stru─Źni saradnik ÔÇô pravnik

Obavlja sljede─çe poslove:

- Pru┼ża pomo─ç pri izradi pravnih podnesaka;

- Izra─Ĺuje nacrte pravnih podnesaka;

- Istra┼żuje pravna pitanja koja su od op─çe va┼żnosti za rad Tu┼żila┼ítva;

- Pru┼ża pomo─ç glavnom tu┼żiocu i ┼íefu Kabineta u rje┼íavanju pravnih pitanja iz djelokruga njihovih poslova;

- Prou─Źava i prati pravne propise;

- U─Źestvuje u pripremi nacrta prijedloga za izmjene i dopune propisa;

- Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama Kolegija;

- Poma┼że u radu po ┼żalbama na odluke tu┼żilaca o nesprovo─Ĺenju istrage i obustavi istrage;

- Poma┼że u procesu strate┼íkog planiranja i projektnim aktivnostima;

- U─Źestvuje u protokolarnim poslovima;

- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, polo┼żen pravosudni ispit, 2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima, izuzetne sposobnosti pisanja pravnih dokumenata, poznavanje rada na ra─Źunaru, poznavanje engleskog jezika i po┼żeljno iskustvo u oblasti me─Ĺunarodnog krivi─Źnog prava.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

g) Referent specijalist - tehni─Źki sekretar

Obavlja sljede─çe poslove:

- Obavlja administrativne i druge poslove u vezi s ostvarivanjem funkcije glavnog tu┼żioca;

- Vr┼íi prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za rad glavnog tu┼żioca;

- Obezbje─Ĺuje tehni─Źke uslove i vr┼íi druge pripreme za sastanke koje odr┼żava glavni tu┼żilac;

- Vr┼íi prijem, zavo─Ĺenje, razvo─Ĺenje i arhiviranje administrativnih predmeta;

- Stara se za uredno i blagovremeno vo─Ĺenje upisnika i registara koji se vode pri Kabinetu glavnog tu┼żioca, a u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine;

- Vr┼íi najavu stranaka, odgovara na telefonske pozive, organizuje sastanke i obavlja druge sli─Źne poslove po nalogu glavnog tu┼żioca;

- Obavlja poslove unutra┼ínje i vanjske korespondencije kako usmenim, tako i pismenim putem, u koordinaciji sa stru─Źnim saradnikom za op─çe poslove;

- Vr┼íi pripremu otpreme po┼íte za Kabinet glavnog tu┼żioca;

- U─Źestvuje u protokolarnim poslovima;

- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta.

Uslovi za obavljanje poslova: zavr┼íena gimnazija ili srednja ┼íkola upravnog ili birotehni─Źkog smjera, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, poznavanje rada na ra─Źunaru, poznavanje engleskog jezika i organizacijske sposobnosti.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

h) Stru─Źni saradnik za op─çe poslove

Obavlja sljede─çe poslove:

- Obavlja op─çe i druge poslove za potrebe glavnog tu┼żioca;

- Obezbje─Ĺuje zakonito postupanje sa dokumentacijom i materijalima;

- Stara se o blagovremenoj distribuciji materijala u okviru Kabineta glavnog tu┼żioca, te o podnescima upu─çenim glavnom tu┼żiocu;

- Stara se o blagovremenom prijemu i razvrstavanju unutra┼ínje i vanjske po┼íte za glavnog tu┼żioca;

- Ostvaruje vezu sa svim odjelima Tu┼żila┼ítva i drugu unutra┼ínju korespondenciju za potrebe glavnog tu┼żioca;

- Vr┼íi vanjsku korespondenciju za potrebe glavnog tu┼żioca kako usmenim, tako i pismenim putem;

- Vr┼íi najave za slu┼żbena putovanja po protokolu, pismenim putem, prema relevantnim institucijama, a za potrebe glavnog tu┼żioca;

- Organizuje i vrši druge pripreme za sastanke;

- U─Źestvuje u organizaciji i realizaciji protokola glavnog tu┼żioca;

- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen pravni fakultet, fakultet politi─Źkih ili drugih srodnih nauka, 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru, dobre komunikacijske sposobnosti, poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

i) Voza─Ź

Obavlja sljede─çe poslove:

- Upravlja motornim vozilom za potrebe glavnog tu┼żioca;

- Stara se o odr┼żavanju, tehni─Źkoj ispravnosti i ─Źisto─çi vozila te registraciji i osiguranju vozila za koje je zadu┼żen;

- Po potrebi distribuira poštu i druge materijale;

- Vr┼íi osnovno odr┼żavanje vozila i osigurava da se poslovi slo┼żenijeg odr┼żavanja vr┼íe u odabranom servisu za odr┼żavanje motornih vozila;

- Izvještava o svim štetama nastalim na vozilima i slijedi sve policijske procedure ukoliko se radi o nesreći;

- A┼żurno vodi evidenciju o obavljenim putovanjima, kilometra┼żi i drugim relevantnim informacijama;

- Obavlja druge poslove po nalogu šefa Kabineta.

Uslovi za obavljanje poslova: zavr┼íena srednja ┼íkola saobra─çajnog ili drugog odgovaraju─çeg smjera, polo┼żen ispit za voza─Źa B kategorije ili srednja stru─Źna sprema sa polo┼żenim ispitom za voza─Źa B kategorije i ste─Źenim zvanjem voza─Źa, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima voza─Źa.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

─îlan 49.
(Ured registrara - funkcija)

U Uredu registrara obavljaju se poslovi posebne podr┼íke tu┼żila─Źkim odjelima, ostvarivanja kontakata sa doma─çim i me─Ĺunarodnim donatorima, kao i drugi poslovi po nalogu glavnog tu┼żioca.

─îlan 50.
(Kategorije pozicija u Uredu registrara)

U Uredu registrara nalaze se sljede─çe kategorije zaposlenih:

a) Registrar ÔÇô rukovodilac Ureda (odjela)

Obavlja sljede─çe poslove:

- Neposredno rukovodi radom Ureda i odgovoran je za kvalitetno, blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova i zadataka iz djelokruga rada Ureda;

- Poma┼że rukovodiocima tu┼żila─Źkih odjela u izradi prijedloga za plan rada, izvje┼ítaja o radu, izvje┼ítaja o realizaciji plana rada i informacije o radu Tu┼żila┼ítva u odnosu na njihove odjele;

- Poma┼że rukovodiocima tu┼żila─Źkih odjela u pripremama za iskazivanje potreba njihovih odjela za finansijskim sredstvima prilikom izrade bud┼żeta;

- Na zahtjev rukovodilaca tu┼żila─Źkih odjela pru┼ża administrativnu i stru─Źnu podr┼íku ─Źije pru┼żanje nije u nadle┼żnosti drugih organizacionih jedinica uprave Tu┼żila┼ítva;

- Ostvaruje kontakte sa me─Ĺunarodnim donatorima, u─Źestvuje u projektnim aktivnostima i preduzima sve neophodne aktivnosti u vezi sa obezbje─Ĺenjem donatorskih sredstava za realizaciju projekata;

- Pru┼ża pravnu, stru─Źnu i savjetodavnu pomo─ç pri izradi pravnih podnesaka za osoblje Ureda registrara;

- Postupa po zahtjevima za pristup informacijama i po zahtjevima za pristup li─Źnim informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini;

- Pru┼ża podr┼íku radu glavnog tu┼żioca u zauzimanju pravnih stavova;

- Koordinira prikupljanje i obradu statisti─Źkih podataka i sa─Źinjavanje izvje┼ítaja potrebnih za rad posebnih odjela Tu┼żila┼ítva i Kabineta glavnog tu┼żioca;

- U svrhu izvr┼íenja poslova i zadataka ostvaruje kontakte sa drugim organizacionim jedinicama Tu┼żila┼ítva;

- Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tu┼żioca.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, polo┼żen pravosudni ispit, 5 (pet) godina radnog iskustva na pravnim poslovima, poznavanje rada na ra─Źunaru, poznavanje engleskog jezika, dobre organizacijske sposobnosti.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

b) Stru─Źni saradnik - savjetnik - pravnik

Obavlja sljede─çe poslove:

- Poma┼że glavnom tu┼żiocu i rukovodiocima odjela u zauzimanju pravnih stavova;

- Pru┼ża pomo─ç pri izradi pravnih podnesaka za potrebe rukovodilaca odjela;

- Izra─Ĺuje nacrte pravnih podnesaka (optu┼żnice, prijedlozi, itd.);

- Pod nadzorom tu┼żioca u─Źestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu;

- Istra┼żuje pravna pitanja koja su od op─çe va┼żnosti za rad tu┼żila─Źkih odjela i odsjeka;

- Priprema mi┼íljenja o pravnim elementima krivi─Źnih djela iz nadle┼żnosti Tu┼żila┼ítva BiH;

- Pru┼ża pomo─ç rukovodiocima odjela, ┼íefovima odsjeka i tu┼żiocima tu┼żila─Źkih odjela u rje┼íavanju pravnih pitanja iz djelokruga njihovih poslova;

- Prou─Źava i prati propise, kao i sudsku praksu iz oblasti za koju savjetuje i vodi ra─Źuna o primjeni istih u tu┼żila─Źkom radu;

- Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama kolegija kako bi mogao dati pravno mišljenje;

- Po nalogu i uz saglasnost rukovodilaca i ┼íefova odjela, ┼íefova odsjeka i tu┼żilaca, uspostavlja i odr┼żava kontakte i sastanke sa relevantnim policijskim agencijama, organima i pravnim osobama u okviru rada na krivi─Źnim istragama;

- Postupa po zahtjevima za pristup informacijama i po zahtjevima za pristup li─Źnim informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini;

- Po nalogu rukovodioca Ureda registrara prikuplja i obra─Ĺuje statisti─Źke podatke i sa─Źinjava izvje┼ítaje potrebne za rad posebnih odjela Tu┼żila┼ítva i Kabineta glavnog tu┼żioca;

- Postupaju─çi u krivi─Źnim predmetima izvr┼íava i druge zadatke po nalogu tu┼żioca, odnosno rukovodioca tu┼żila─Źkog odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, polo┼żen pravosudni ispit, 3 (tri) godine radnog iskustva na pravnim poslovima, izuzetne sposobnosti pisanja pravnih dokumenata, poznavanje rada na ra─Źunaru, po┼żeljno iskustvo u oblasti me─Ĺunarodnog krivi─Źnog prava i poznavanje engleskog jezika.

Broj izvr┼íilaca: 4 (─Źetiri)

c) Stru─Źni savjetnik ÔÇô ekonomista

Obavlja sljede─çe poslove:

- Analizira svu relevantnu finansijsko-ekonomsku dokumentaciju u vezi izvr┼íenja krivi─Źnih djela u kojima postupa Tu┼żila┼ítvo BiH;

- Pod nadzorom tu┼żioca u─Źestvuje u pripremi i sprovo─Ĺenju istrage u predmetima iz ekonomsko-finansijske oblasti;

- Pru┼ża stru─Źnu pomo─ç rukovodiocima odjela, ┼íefovima odsjeka i tu┼żiocima Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju u svakoj fazi krivi─Źnog postupka gdje je to potrebno u ekonomsko-finansijskoj oblasti;

- Daje stru─Źna mi┼íljenja iz ekonomsko-finansijske oblasti u pismenoj i usmenoj formi;

- Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama Kolegija radi davanja stru─Źnog mi┼íljenja iz ekonomskoÔÇôfinansijske oblasti;

- Po nalogu i uz saglasnost rukovodioca Posebnog odjela, ┼íefova odsjeka, tu┼żilaca i ┼íefova odjela uspostavlja, koordinira i odr┼żava kontakte i sastanke sa relevantnim policijskim agencijama, organima i pravnim osobama u okviru rada na krivi─Źnim istragama iz ekonomsko-finansijske oblasti;

- Prou─Źava i prati propise iz ekonomsko-finansijske oblasti koji su vezani za krivi─Źne istrage i obezbje─Ĺuje primjenu sudske prakse i propisa iz ekonomsko-finansijske oblasti u radu Tu┼żila┼ítva;

- Mentori┼íe rad novoprimljenih stru─Źnih savjetnika-ekonomista u Posebnom odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju u koordinaciji sa sekretarom Tu┼żila┼ítva;

- Postupaju─çi u krivi─Źnim predmetima izvr┼íava i druge zadatke po nalogu glavnog tu┼żioca, rukovodioca odjela, ┼íefova odsjeka i tu┼żilaca iz ekonomsko-finansijske oblasti.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani ekonomista ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na ekonomskom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen studij na ekonomskom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, poznavanje rada na ra─Źunaru, specifi─Źna stru─Źna znanja iz oblasti ekonomije i fiskalne politike, po┼żeljno poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 2 (dva)

d) Stru─Źni saradnik ÔÇô pravnik

Obavlja sljede─çe poslove:

- U skladu sa uputstvima tu┼żioca pru┼ża pomo─ç tu┼żiocu pri izradi pravnih podnesaka;

- Izra─Ĺuje nacrte pravnih podnesaka (optu┼żnice, ┼żalbe, prijedlozi, naredbe i drugi akti);

- U skladu sa uputstvima tu┼żioca poma┼że tu┼żiocu u radu obavljaju─çi pravne poslove kao ┼íto su pronala┼żenje propisa potrebnih za rad, analiza zakonskih propisa i prakse doma─çih i me─Ĺunarodnih sudova, bilje┼íke sa┼żetka predmeta;

- U skladu sa uputstvima tu┼żioca vr┼íi pripreme za glavni pretres i zajedno sa tu┼żiocem prisustvuje glavnom pretresu;

- U skladu sa uputstvima tu┼żioca koordinira aktivnosti agencija za provo─Ĺenje zakona i drugih organa u toku vo─Ĺenja istrage;

- Preduzima i druge potrebne radnje u toku vo─Ĺenja istrage i u─Źestvuje u terenskim aktivnostima po nalogu tu┼żioca;

- Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama kolegija;

- Postupaju─çi u krivi─Źnim predmetima izvr┼íava i druge zadatke po nalogu tu┼żioca, odnosno rukovodioca tu┼żila─Źkog odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, polo┼żen pravosudni ispit, 2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima, sposobnost pisanja pravnih dokumenata, poznavanje rada na ra─Źunaru, po┼żeljno iskustvo u oblasti me─Ĺunarodnog krivi─Źnog prava i poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 60 (šezdeset)

e) Stru─Źni savjetnik ÔÇô analiti─Źar

Obavlja sljede─çe poslove:

- Po zahtjevu tu┼żioca dodjeljuje zadatke analiti─Źarima i koordinira njihov rad, raspore─Ĺuju─çi zadatke po regionalnom principu timova-odsjeka;

- Po zahtjevu tu┼żioca u─Źestvuje u pripremi analiti─Źkog izvje┼ítaja konkretnog predmeta;

- Po nalogu tu┼żioca i rukovodioca odjela u─Źestvuje u istra┼żivanju i prikupljanju dokumentacije i podataka u predmetima, bazama podataka, arhivama;

- Vr┼íi nadzor nad radom stru─Źnih saradnika analiti─Źara, kao i unos svih analiti─Źkih izvje┼ítaja u jedinstvenu analiti─Źku bazu;

- Po nalogu tu┼żioca i rukovodioca odjela obavlja druge analiti─Źke poslove.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen fakultet historije, politi─Źkih nauka, sociologije, prava ili srodan fakultet; polo┼żen stru─Źni upravni ispit; tri godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme; poznavanje odgovaraju─çeg metoda istra┼żivanja, dobre vje┼ítine pisanja, poznavanje rada na ra─Źunaru, poznavanje engleskog jezika, po┼żeljan napredni stepen obrazovanja-magisterij ili doktorat iz historije, politi─Źkih nauka, sociologije, prava ili me─Ĺunarodnog prava.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

f) Stru─Źni saradnik ÔÇô analiti─Źar

Obavlja sljede─çe poslove:

- Po nalogu tu┼żioca ili rukovodioca odjela pru┼ża analiti─Źku podr┼íku i priprema analiti─Źke izvje┼ítaje;

- Po nalogu rukovodioca odjela, tu┼żioca i stru─Źnog savjetnika - analiti─Źara u─Źestvuje u istra┼żivanju i prikupljanju dokumentacije i podataka u predmetima, bazama podataka i arhivama;

- Po nalogu rukovodioca odjela i tu┼żioca vr┼íe provjere, vode evidencije i sa─Źinjavaju kratke analize kori┼ítenih dokaza pred MKSJ-om u pravosna┼żno okon─Źanim predmetima ratnih zlo─Źina;

- Po nalogu rukovodioca odjela, tu┼żioca i stru─Źnog savjetnika - analiti─Źara sa─Źinjava analize konkretnih predmeta;

- Podnosi mjese─Źne izvje┼ítaje o radu, aktivnostima i realizovanim analiti─Źkim izvje┼ítajima stru─Źnom savjetniku - analiti─Źaru i Uredu registrara TBiH;

- Po nalogu tu┼żioca i rukovodioca odjela, stru─Źnog savjetnika - analiti─Źara obavlja druge analiti─Źke poslove.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen fakultet historije, politi─Źkih nauka, sociologije, prava, me─Ĺunarodnih odnosa ili drugih srodnih nauka; polo┼żen stru─Źni upravni ispit; 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme; dobre sposobnosti pisanja, poznavanje rada na ra─Źunaru, poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 5 (pet)

g) Stru─Źni saradnik - koordinator predmeta

Obavlja sljede─çe poslove:

- Vr┼íi koordinaciju tu┼żila─Źkih odjela sa pisarnom TBiH i drugim koordinatorima radi blagovremenog a┼żuriranja vo─Ĺenja evidencija;

- Vodi evidencije o vrstama i fazama zadu┼żenih predmeta i drugim statisti─Źkim podacima potrebnim za sa─Źinjavanje redovnih godi┼ínjih izvje┼ítaja koje je Tu┼żila┼ítvo BiH du┼żno podnositi VSTV-u i Parlamentarnoj skup┼ítini BiH, uz nadzor stru─Źnog saradnika savjetnika pravnika;

- Po nalogu rukovodioca odjela, rukovodioca odsjeka i tu┼żioca vr┼íi popis krivi─Źnog spisa;

- Po nalogu rukovodioca odjela i tu┼żioca poma┼że u tehni─Źkoj pripremi dokaznog materijala u krivi─Źnom postupku;

- Izvr┼íava i druge poslove po nalogu glavnog tu┼żioca ili rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen pravni fakultet, fakultet kriminalistike ili drugog srodnog smjera; polo┼żen stru─Źni upravni ispit; 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme; poznavanje rada na ra─Źunaru, po┼żeljno poznavanje me─Ĺunarodnog prava i engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 10 (deset)

h) Stru─Źni saradnik ÔÇô analiti─Źar na bazi podataka otvorenih predmeta ratnih zlo─Źina

Obavlja sljede─çe poslove:

- Pregleda predmete i unosi podatke u bazu otvorenih predmeta ratnih zlo─Źina;

- Vr┼íi provjeru podataka uz periodi─Źno pra─çenje promjena;

- A┼żurira postoje─çe podatke u bazi podataka uz koordiniranje rada tu┼żila┼ítava na unosu i analizi podataka;

- Analizira unesene podatke i pru┼ża analiti─Źku podr┼íku u vidu kratkih i du┼żih analiti─Źkih izvje┼ítaja na zahtjev;

- Priprema odgovaraju─çe analize po zahtjevu i po uputstvima glavnog tu┼żioca i rukovodioca odjela;

- Priprema mjese─Źne i polugodi┼ínje izvje┼ítaje za glavnog tu┼żioca i VSTV BiH, koji se ti─Źu stanja baze podataka;

- Odr┼żava bazu podataka otvorenih predmeta ratnih zlo─Źina;

- Koordinira aktivnosti vezane za bazu podataka otvorenih predmeta ratnih zlo─Źina, a po nalogu glavnog tu┼żioca.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen fakultet historije, politi─Źkih nauka, psihologije i sociologije, prava, me─Ĺunarodnih odnosa ili drugih srodnih nauka, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, dobre sposobnosti pisanja, poznavanje rada na ra─Źunaru, poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 3 (tri)

─îlan 51.
(Odjel za istrage i podršku svjedocima - funkcija)

U Odjelu za istrage i podr┼íku svjedocima obavljaju se poslovi i preduzimaju mjere na otkrivanju i istragama krivi─Źnih djela iz nadle┼żnosti Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine. U okviru istraga na konkretnim predmetima u odjelu se vr┼íi planiranje i usagla┼íavanje postupanja i rada na istrazi sa predmetnim tu┼żiocem, odnosno stru─Źnim saradnikom Tu┼żila┼ítva BiH, koji radi po ovla┼ítenju tu┼żioca i ovla┼ítenog slu┼żbenog lica (OSL) policijskih i drugih agencija za provo─Ĺenje zakona definisanih ZKP-om BiH. Odjel dodatno obavlja i poslove tehni─Źke, psiholo┼íke i druge vrste podr┼íke svjedocima s ciljem da se obezbijedi efikasna saradnja sa svjedokom u istrazi i tokom krivi─Źnog postupka, ostvaruje adekvatnu saradnju sa drugim agencijama koje vr┼íe za┼ítitu svjedoka u istrazi, kako bi se svjedoku omogu─çilo slobodno i otvoreno svjedo─Źenje u krivi─Źnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine. Odjel ostvaruje potrebnu saradnju unutar Tu┼żila┼ítva BiH, te sa drugim agencijama za provo─Ĺenje zakona u BiH.

─îlan 52.
(Kategorije pozicija u Odjelu za istrage i podršku svjedocima)

U Odjelu za istrage i podršku svjedocima nalaze se sljedeće kategorije zaposlenih:

a) Stru─Źni savjetnik ÔÇô istra┼żilac - rukovodilac odjela

Obavlja sljede─çe poslove:

- Planira, organizuje, usmjerava i nadzire rad u odjelu;

- Neposredno rukovodi radom odjela i odgovoran je za kvalitetno, blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova i zadataka iz djelokruga rada odjela;

- Obezbje─Ĺuje pravilno izvr┼íavanje poslova i zadataka zaposlenih u odjelu;

- Vr┼íi raspored zadataka u odjelu kojim rukovodi i u saradnji sa tu┼żiocem daje neposredna zadu┼żenja zaposlenima u odjelu;

- U─Źestvuje u izradi politike rada Tu┼żila┼ítva u oblasti otkrivanja krivi─Źnih djela iz nadle┼żnosti Tu┼żila┼ítva BiH;

- Ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama unutar Tu┼żila┼ítva BiH i agencijama za provo─Ĺenje zakona u BiH;

- Prati i osigurava primjenu me─Ĺunarodnih standarda i dobre prakse drugih zemalja u borbi protiv organiziranog i drugih oblika kriminala;

- U─Źestvuje u izradi slo┼żenijih analiti─Źkih materijala;

- Preduzima, odnosno obezbje─Ĺuje preduzimanje i drugih potrebnih radnji u toku vo─Ĺenja istrage po zahtjevu i nalogu rukovodilaca tu┼żila─Źkih odjela i tu┼żilaca;

- Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tu┼żioca.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen pravni fakultet, fakultet kriminalistike, fakultet sigurnosti, visoka policijska ┼íkola ÔÇô smjer kriminalistika ili drugi srodan fakultet ÔÇô smjer sigurnost, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, odli─Źne istra┼żiva─Źke i analiti─Źke sposobnosti, poznavanje rada na ra─Źunaru, po┼żeljan napredni stepen obrazovanja - magisterij ili doktorat, po┼żeljno poznavanje engleskog jezika, voza─Źka dozvola B kategorije.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

b) Stru─Źni saradnik - savjetnik - istra┼żilac

Obavlja sljede─çe poslove:

´Çş U─Źestvuje u aktivnostima Tu┼żila┼ítva BiH u segmentu otkrivanja i procesuiranja krivi─Źnih djela;

´Çş U─Źestvuje u izradi plana rada Tu┼żila┼ítva u oblasti otkrivanja krivi─Źnih djela iz nadle┼żnosti Tu┼żila┼ítva BiH;

´Çş Priprema dokumente, izvje┼ítaje i smjernice za rad u oblasti otkrivanja krivi─Źnih djela iz nadle┼żnosti Tu┼żila┼ítva BiH;

´Çş Priprema i predla┼że koncepte i metode vo─Ĺenja istrage za krivi─Źna djela iz nadle┼żnosti Tu┼żila┼ítva BiH;

´Çş Planira, organizuje i pru┼ża drugu stru─Źnu pomo─ç u istragama organiziranog i drugih oblika kriminala;

´Çş Predla┼że upotrebu istra┼żnih radnji i na─Źina dokazivanja i prikupljanja dokaza u koordinaciji sa postupaju─çim tu┼żiocem;

´Çş Defini┼íe resurse potrebne za vo─Ĺenje istrage;

´Çş Analizira ─Źinjenice i prikupljene dokaze;

´Çş Priprema izvje┼ítaje i druge potrebne akte za potrebe i po nalogu rukovodilaca i ┼íefova odjela i odsjeka Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine;

´Çş Po nalogu i uz saglasnost rukovodilaca i ┼íefova odjela, ┼íefova odsjeka i tu┼żilaca, uspostavlja i odr┼żava kontakte i sastanke sa relevantnim policijskim agencijama, organima i pravnim osobama u okviru rada na krivi─Źnim istragama;

´Çş Po nalogu i uz saglasnost rukovodilaca i ┼íefova odjela, ┼íefova odsjeka i tu┼żilaca koordinira aktivnosti agencija za provo─Ĺenje zakona u toku vo─Ĺenja istrage;

´Çş Poma┼że rukovodiocu Odjela za istrage i podr┼íku svjedocima u obavljanju njegovih poslova i po odluci rukovodioca Odjela za istrage i podr┼íku svjedocima, istoga mijenja u odsutnosti;

´Çş Pod nadzorom i po nalogu ┼íefova odjela i odsjeka, u─Źestvuje u pripremi istrage u slo┼żenim predmetima tog odjela i odsjeka;

´Çş Pru┼ża stru─Źnu pomo─ç svim tu┼żiocima u okviru odjela i odsjeka u kojem je raspore─Ĺen u svim fazama krivi─Źnog postupka, a prvenstveno u istrazi;

´Çş Prou─Źava i prati propise i sudsku praksu iz nadle┼żnosti odjela i odsjeka, te se brine o primjeni istih u radu tu┼żila─Źkih odjela i odsjeka;

´Çş Prati i osigurava primjenu me─Ĺunarodnih standarda i dobre prakse drugih zemalja u borbi protiv organiziranog, privrednog kriminala, korupcije, terorizma, ratnih zlo─Źina i drugih djela iz nadle┼żnosti Tu┼żila┼ítva BiH;

´Çş Daje savjete i stru─Źna mi┼íljenja u krivi─Źnim predmetima u nadle┼żnosti odjela i odsjeka;

´Çş Mentori┼íe rad novoprimljenih istra┼żilaca u posebnim odjelima i odsjecima;

´Çş Vodi evidenciju, prikuplja i obra─Ĺuje statisti─Źke podatke i sa─Źinjava izvje┼ítaje i informacije o radu odjela;

´Çş Preduzima i druge potrebne radnje u toku vo─Ĺenja istrage po zahtjevu i nalogu ┼íefova odjela i odsjeka i tu┼żilaca.

Uslovi za obavljanje poslova: zavr┼íen pravni fakultet prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, zavr┼íen fakultet kriminalisti─Źkih nauka ste─Źeno zvanje diplomirani kriminalista ili zavr┼íen fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, zavr┼íena visoka policijska ┼íkola ÔÇô smjer kriminalistika ili drugi srodan fakultet ÔÇô smjer sigurnost, 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme na poslovima sprovo─Ĺenja krivi─Źnih istraga u predmetima organiziranog kriminala, privrednog kriminala, korupcije, terorizma, krijum─Źarenja ljudima, trgovine ljudima, ratnih zlo─Źina i drugih krivi─Źnih djela iz nadle┼żnosti pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, odli─Źne istra┼żiva─Źke i analiti─Źke sposobnosti, polo┼żen stru─Źni upravni ispit za visoku ┼íkolsku spremu, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvr┼íilaca: 4 (─Źetiri)

c) Stru─Źni saradnik - istra┼żilac

Obavlja sljede─çe poslove:

- U─Źestvuje u aktivnostima Tu┼żila┼ítva BiH u segmentu otkrivanja i procesuiranja krivi─Źnih djela;

- Priprema dokumenta, izvje┼ítaje i smjernice za rad u oblasti otkrivanja krivi─Źnih djela iz nadle┼żnosti Tu┼żila┼ítva BiH;

- Priprema i predla┼że koncepte i metode vo─Ĺenja istraga za konkretna krivi─Źna djela iz nadle┼żnosti Tu┼żila┼ítva BiH;

- Planira, organizuje i pru┼ża drugu stru─Źnu pomo─ç u istragama;

- U saradnji sa predmetnim tu┼żiocem defini┼íe resurse potrebne za vo─Ĺenje istrage;

- Predla┼że upotrebu istra┼żnih radnji i na─Źina dokazivanja i prikupljanja dokaza i provodi iste po nalogu tu┼żioca;

- Analizira ─Źinjenice i prikupljene dokaze;

- Priprema izvještaje i druge potrebne akte;

- Koordinira aktivnosti agencija za provo─Ĺenje zakona u toku vo─Ĺenja istrage;

- Preduzima i druge potrebne radnje u toku vo─Ĺenja istrage po zahtjevu i nalogu tu┼żioca.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen pravni fakultet, fakultet kriminalistike (dipl. kriminalista), fakultet sigurnosti, visoka policijska ┼íkola ÔÇô smjer kriminalistika ili drugi srodan fakultet ÔÇô smjer sigurnost, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, sposobnost obavljanja zadataka obavje┼ítajne i istra┼żne prirode, poznavanje rada na ra─Źunaru, po┼żeljno poznavanje engleskog jezika, voza─Źka dozvola B kategorije.

Broj izvr┼íilaca: 45 (─Źetrdeset i pet)

d) Stru─Źni saradnik ÔÇô istra┼żilac privrednog kriminala

Obavlja sljede─çe poslove:

- U─Źestvuje u aktivnostima Tu┼żila┼ítva BiH u segmentu otkrivanja i procesuiranja krivi─Źnih djela iz oblasti ekonomskog kriminaliteta;

- Priprema dokumente, izvje┼ítaje i smjernice za rad u oblasti otkrivanja krivi─Źnih djela iz nadle┼żnosti Tu┼żila┼ítva BiH;

- Analizira relevantnu ekonomsko-finansijsku dokumentaciju u vezi izvr┼íenja krivi─Źnih djela u kojima postupa Tu┼żila┼ítvo BiH;

- Pod nadzorom tu┼żioca u─Źestvuje u pripremi istrage u predmetima iz ekonomsko-finansijske oblasti;

- Pru┼ża stru─Źnu pomo─ç tu┼żiocu u svakoj fazi krivi─Źnog postupka gdje je to potrebno u ekonomsko-finansijskoj oblasti;

- U saradnji sa predmetnim tu┼żiocem defini┼íe resurse potrebne za vo─Ĺenje istrage;

- Predla┼że upotrebu istra┼żnih radnji i na─Źina dokazivanja i prikupljanja dokaza i provodi iste po nalogu tu┼żioca;

- Analizira ─Źinjenice i prikupljene dokaze;

- Priprema izvještaje i druge potrebne akte;

- Koordinira aktivnosti agencija za provo─Ĺenje zakona u toku vo─Ĺenja istrage;

- Preduzima i druge potrebne radnje u toku vo─Ĺenja istrage po zahtjevu i nalogu tu┼żioca.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani ekonomista ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na ekonomskom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen studij na ekonomskom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, poznavanje rada na ra─Źunaru, specifi─Źna stru─Źna znanja iz oblasti ekonomije i fiskalne politike, po┼żeljno poznavanje engleskog jezika, voza─Źka dozvola B kategorije.

Broj izvršilaca: 5 (pet)

e) Stru─Źni saradnik za podr┼íku svjedocima

Obavlja sljede─çe poslove:

- Obezbje─Ĺuje tehni─Źku, psiholo┼íku i druge vrste podr┼íke svjedocima u saradnji sa istra┼żiocem;

- Osigurava psiholo┼íko savjetovanje za ugro┼żene svjedoke (djecu, svjedoke sa psihi─Źkim ili fizi─Źkim nedostacima, ┼żrtve zlo─Źina itd.);

- Procjenjuje potrebe svjedoka i organizuje preduzimanje odgovaraju─çih mjera;

- Kontaktira svjedoke u cilju pribavljanja neophodnih informacija potrebnih za njihovo kvalitetno u─Źe┼í─çe u krivi─Źnom postupku;

- Organizuje pomo─ç svjedocima u cilju obezbje─Ĺenja uslova za njihovo lak┼íe u─Źe┼í─çe u krivi─Źnom postupku;

- Kontaktira odgovaraju─çe organizacije i institucije u Bosni i Hercegovini u cilju obezbje─Ĺenja pomo─çi svjedocima;

- Preduzima i druge potrebne radnje u cilju podr┼íke svjedocima po nalogu tu┼żioca.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen filozofski fakultet ÔÇô odsjek psihologije ili zavr┼íen fakultet politi─Źkih nauka ÔÇô odsjek socijalni rad, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, iskustvo u individualnom radu sa klijentima, dobre organizacijske sposobnosti, poznavanje rada na ra─Źunaru i polo┼żen voza─Źki ispit B kategorije.

Broj izvršilaca: 2 (dva)

f) Referent specijalist za podršku svjedocima

Obavlja sljede─çe poslove:

- Obezbje─Ĺuje tehni─Źku, socijalnu i drugu vrstu podr┼íke svjedocima u saradnji sa stru─Źnim saradnikom za podr┼íku svjedocima i istra┼żiocem;

- Pru┼ża pomo─ç i asistenciju stru─Źnom saradniku za podr┼íku svjedocima i istra┼żiocu prilikom pripremanja svjedoka;

- Kontaktira svjedoke u cilju pribavljanja neophodnih informacija potrebnih za njihovo kvalitetno u─Źe┼í─çe u krivi─Źnom postupku;

- Organizuje i pru┼ża pomo─ç svjedocima u cilju obezbje─Ĺivanja uslova za njihovo lak┼íe u─Źe┼í─çe u krivi─Źnom postupku;

- Kontaktira odgovaraju─çe organizacije i institucije u BiH u cilju obezbje─Ĺivanja pomo─çi svjedocima u skladu sa zakonom;

- Vr┼íi unutra┼ínju komunikaciju i vanjsku korespondenciju sa svjedokom, odgovaraju─çim organizacijama i institucijama u BiH osposobljenim za pru┼żanje pomo─çi osobama izlo┼żenim razli─Źitim rizicima, kao i sa Sudom BiH radi u─Źe┼í─ça svjedoka u postupku koji se vodi pred tim Sudom, kako usmenim tako i pismenim putem;

- Preduzima i druge potrebne radnje u cilju podr┼íke svjedocima po nalogu tu┼żioca.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema - zavr┼íena srednja ┼íkola dru┼ítvenog smjera ─Źetvrtog stepena, najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, sposobnost i iskustvo u radu sa osobama koje su izlo┼żene razli─Źitim rizicima, po┼żeljna edukacija iz oblasti psiholo┼íke traumatizacije, poznavanje rada na ra─Źunaru, polo┼żen voza─Źki ispit B kategorije.

Broj izvršilaca: 2 (dva)

─îlan 53.
(Odjel za odnose s javnošću - funkcija)

Odjel za odnose s javno┼í─çu prikuplja i sistematizuje sve vijesti i komentare koji su povezani s Tu┼żila┼ítvom, te o tome obavje┼ítava glavnog tu┼żioca, zamjenike glavnog tu┼żioca, druge tu┼żioce, sekretara Tu┼żila┼ítva, izra─Ĺuje i otprema saop┼ítenja za ┼ítampu i informacije medijima.

─îlan 54.
(Kategorije pozicija u Odjelu za odnose s javnošću)

U Odjelu za odnose s javnošću nalaze se sljedeće kategorije zaposlenih:

 

a) Stru─Źni savjetnik - rukovodilac odjela - portparol

Obavlja sljede─çe poslove:

- Rukovodi Odjelom za odnose s javnošću i odgovoran je za rad odjela;

- Obavlja poslove portparola Tu┼żila┼ítva BiH i ima ovla┼ítenja da u ime Tu┼żila┼ítva istupa u javnosti i medijima;

- Koordinira saradnju sa medijima, kao i informisanje medija o radu Tu┼żila┼ítva;

- U─Źestvuje u kreiranju sadr┼żaja internet stranice Tu┼żila┼ítva i odgovoran je za distribuiranje informacija i drugih informativnih sadr┼żaja putem internet stranice Tu┼żila┼ítva;

- Odr┼żava kontakte sa me─Ĺunarodnim i doma─çim udru┼żenjima, fondacijama i organizacijama, te pojedincima zainteresiranim za rad Tu┼żila┼ítva;

- Prati i analizira izvje┼ítavanje medija o temama koje se posredno ili neposredno odnose na rad Tu┼żila┼ítva i stavove javnog mnijenja o radu Tu┼żila┼ítva;

- Informi┼íe glavnog tu┼żioca o izvje┼ítavanju medija i stavovima javnog mnijenja te savjetuje o potrebnim aktivnostima Tu┼żila┼ítva u vezi sa istim;

- Pru┼ża savjete glavnom tu┼żiocu, zamjenicima glavnog tu┼żioca i tu┼żiocima u vezi sa istupima u medijima;

- Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tu┼żioca.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, smjer ┼żurnalistike ili odgovaraju─çi fakultet dru┼ítvenog smjera, 4 (─Źetiri) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, od ─Źega najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na rukovode─çim poslovima, te─Źno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na ra─Źunaru, polo┼żen stru─Źni upravni ispit.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

b) Stru─Źni saradnik za odnose s javno┼í─çu

Obavlja sljede─çe poslove:

- Prikuplja i arhivira medijske izvje┼ítaje o Tu┼żila┼ítvu u ┼ítampanim i elektronskim medijima, u papirnom, elektronskom ili CD/DVD formatu;

- Priprema i interno distribuira dnevni pregled izvje┼ítavanja medija o temama bitnim za Tu┼żila┼ítvo;

- Po nalogu rukovodioca Odjela priprema i distribuira informacije medijima, sredstvima informisanja i drugim subjektima;

- Kontaktira sa predstavnicima medija, nevladinih organizacija i drugim subjektima zainteresiranim za rad Tu┼żila┼ítva;

- U ime Tu┼żila┼ítva istupa u medijima isklju─Źivo uz saglasnost i u koordinaciji sa rukovodiocem odjela;

- Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, smjer ┼żurnalistike ili odgovaraju─çi fakultet dru┼ítvenog smjera, 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 2 (dva)

Odjeljak C (Ostali odjeli uprave)

─îlan 55.
(Rukovo─Ĺenje ostalim odjelima uprave)

(1) Odjelima uprave koji nisu obuhva─çeni ─Źlanom 44. ovog Pravilnika, pod nadzorom glavnog tu┼żioca, rukovodi sekretar Tu┼żila┼ítva i glavnom tu┼żiocu odgovara za rad istih.

(2) Rukovodioci odjela iz stava (1) ovog ─Źlana za svoj rad i rad odjela kojim rukovode odgovaraju neposredno sekretaru Tu┼żila┼ítva.

─îlan 56.
(Ured sekretara - funkcija i rukovo─Ĺenje)

(1) U Uredu sekretara Tu┼żila┼ítva obavljaju se poslovi rukovo─Ĺenja odjelima uprave koji nisu pod neposrednim nadzorom glavnog tu┼żioca, nadgledanja i koordiniranja rada svih odjela i drugih organizacionih jedinica uprave, eksterne komunikacije Tu┼żila┼ítva sa drugim organima, izrade nacrta i prijedloga op─çih akata Tu┼żila┼ítva, kao i izrada pojedina─Źnih akata, upravljanja ljudskim resursima, strate┼íkog planiranja i vezivanja sa programskim bud┼żetiranjem, ocjenjivanja zaposlenika, internih kontrola, projektnih aktivnosti, pru┼żanja pomo─çi glavnom tu┼żiocu kod pripreme i izvr┼íenja bud┼żeta, pri utvr─Ĺivanju programa rada i informacija o radu, te drugih planova i uop─çe pru┼żanja pomo─çi glavnom tu┼żiocu u obavljanju njegovih poslova.

(2) Uredom sekretara (odjelom) rukovodi neposredno sekretar Tu┼żila┼ítva.

─îlan 57.
(Kategorije pozicija u Uredu sekretara)

U Uredu sekretara Tu┼żila┼ítva nalaze se sljede─çe kategorije zaposlenih:

a) Stru─Źni saradnik ÔÇô pravnik

Obavlja sljede─çe poslove:

- Izra─Ĺuje nacrte i prijedloge op─çih i drugih akata Tu┼żila┼ítva i izmjene i dopune istih;

- Prati pravne propise i njihove izmjene;

- Poma┼że sekretaru u ostvarivanju saradnje sa VSTV-om, Ministarstvom pravde BiH i drugim organima i organizacijama prilikom provo─Ĺenja pravnih propisa, implementacije reforme u pravosu─Ĺu i koordiniranja drugih aktivnosti;

- Rješava predmete administrativne prirode dodijeljene u rad od strane sekretara;

- Priprema nacrte odgovora u predmetima administrativne prirode, uklju─Źuju─çi predmete formirane po zahtjevima podnesenim u skladu sa posebnim zakonima;

- Poma┼że sekretaru u rukovo─Ĺenju i organizaciji rada uprave Tu┼żila┼ítva;

- U─Źestvuje u aktivnostima vezanim za implementaciju posebnih zakona ─Źija implementacija se reflektira na na─Źin obavljanja administrativnih poslova u Tu┼żila┼ítvu;

- Poma┼że sekretaru u ostvarivanju njegovog u─Źe┼í─ça u procesu upravljanja ljudskim resursima;

- Pru┼ża pomo─ç Odjelu za pravne, druge stru─Źne, administrativno-tehni─Źke i op─çe poslove, posebno u rje┼íavanju pitanja iz oblasti radnih odnosa;

- Pru┼ża pravnu pomo─ç Odjelu za materijalno-finansijske poslove i Komisiji za javne nabavke u vezi sa organiziranjem poslova javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;

- Pru┼ża pomo─ç sekretaru u obavljanju poslova u vezi sa implementacijom Zakona o za┼ítiti tajnih podataka;

- Pru┼ża pomo─ç sekretaru Tu┼żila┼ítva u radu na predmetima koji se vode u registru kod glavnog tu┼żioca, a koji su sekretaru dodijeljeni u rad;

- U─Źestvuje u koordiniranju rada svih odjela Tu┼żila┼ítva;

- U─Źestvuje u kontroli internih procedura;

- Pru┼ża pomo─ç u provo─Ĺenju projektnih aktivnosti;

- Pru┼ża pomo─ç u procesu strate┼íkog planiranja;

- Obavlja i druge poslove po nalogu sekretara.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, 2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima, polo┼żen pravosudni ispit, sposobnost pisanja pravnih dokumenata, organizacijske sposobnosti, poznavanje rada na ra─Źunaru, poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 2 (dva)

b) Stru─Źni saradnik za primjenu propisa o za┼ítiti li─Źnih i tajnih podataka

Obavlja sljede─çe poslove:

- Prati propise o za┼ítiti li─Źnih podataka i za┼ítiti i tajnosti podataka;

- Stara se o primjeni propisa o za┼ítiti li─Źnih i tajnih podataka;

- Prati standarde za zaštitu i rukovanje tajnim podacima;

- Vrši nadzor nad primjenom propisa iz ove oblasti;

- U─Źestvuje u izradi propisa iz ove oblasti;

- Obavlja normativno-pravne poslove koji se odnose na zakone o za┼ítiti li─Źnih i tajnih podataka;

- Priprema uputstva za postupanje sa tajnim podacima druge dr┼żave, odnosno me─Ĺunarodne ili regionalne organizacije;

- Priprema prijedloge propisa potrebnih za provo─Ĺenje zakona; https://advokat-prnjavorac.com

- Priprema mi┼íljenja o usagla┼íenosti op┼ítih akata o odre─Ĺivanju, za┼ítiti i pristupu li─Źnim i tajnim podacima sa zakonima;

- Predla┼że postupke za djelotvorniju za┼ítitu li─Źnih i tajnih podataka;

- Izra─Ĺuje prijedloge programa o edukaciji o pitanju za┼ítite li─Źnih podataka i sigurnosti tajnih podataka;

- Obavlja poslove prijema i dostavljanja tajnih podataka te razmjene podataka sa dr┼żavnim sigurnosnim organima i me─Ĺunarodnim organizacijama;

- Po nalogu glavnog tu┼żioca prikuplja i obra─Ĺuje statisti─Źke podatke i sa─Źinjava izvje┼ítaje o implementaciji i primjeni propisa iz oblasti za┼ítite li─Źnih podataka i za┼ítite tajnih podataka;

- Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tu┼żioca.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen pravni fakultet prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, zavr┼íen fakultet kriminalisti─Źkih nauka ste─Źeno zvanje diplomirani kriminalista ili zavr┼íen fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, zavr┼íena visoka policijska ┼íkola ÔÇô smjer kriminalistika, zavr┼íen fakultet za upravu, fakultet politi─Źkih nauka ili drugi srodan fakultet, polo┼żen stru─Źni upravni ispit za visoku ┼íkolsku spremu, 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, po┼żeljno poznavanje oblasti za┼ítite tajnih podataka, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

c) Referent specijalist za administrativnoÔÇôtehni─Źke poslove

Obavlja sljede─çe poslove:

- Administrativno-tehni─Źki poslovi u Uredu sekretara;

- Prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za rad sekretara;

- Distribucija materijala;

- Rad sa spisima;

- Ostvarivanje unutra┼ínje korespondencije i vanjske korespondencije sa Ministarstvom pravde, drugim institucijama i organizacijama, uklju─Źuju─çi i me─Ĺunarodne organizacije, i to kako usmenim tako i pismenim putem;

- Obezbje─Ĺenje tehni─Źkih uslova i obavljanje drugih priprema za sastanke;

- Pru┼ża administrativno-tehni─Źku pomo─ç sekretaru u obavljanju poslova strate┼íkog planiranja, upravljanja ljudskim resursima, internim kontrolama i projektnim aktivnostima;

- U─Źestvuje u obavljanju kadrovskih poslova;

- Obavlja i druge poslove po nalogu sekretara.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema (srednja ┼íkola ─Źetvrtog stepena), 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru, poznavanje engleskog jezika i organizacijske sposobnosti.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

─îlan 58.
(Odjel za pravne, druge stru─Źne, administrativno-tehni─Źke i op─çe poslove - funkcija)

U Odjelu za pravne, druge stru─Źne, administrativno-tehni─Źke i op─çe poslove obavljaju se poslovi izrade nacrta op─çih i drugih akata Tu┼żila┼ítva, poslovi pisarne, administrativno-tehni─Źki poslovi, lektorski, prevodila─Źki i bibliotekarski poslovi, kadrovski poslovi, daktilografski poslovi, poslovi protokola, kurirski i drugi poslovi koji su nu┼żni za blagovremeno, zakonito i stru─Źno obavljanje poslova Tu┼żila┼ítva.

─îlan 59.
(Rukovo─Ĺenje)

(1) Odjelom za pravne, druge stru─Źne, administrativno-tehni─Źke i op─çe poslove rukovodi stru─Źni savjetnik - rukovodilac odjela.

(2) Rukovodilac odjela iz stava (1) ima jednog zamjenika, koji za svoj rad i rad odsjeka kojim rukovodi odgovara rukovodiocu odjela.

(3) Rukovodioci ostalih odsjeka za svoj rad i rad odsjeka kojim rukovode odgovaraju rukovodiocu odjela i zamjeniku rukovodioca odjela.

─îlan 60.
(Rukovodilac Odjela)

Stru─Źni savjetnik ÔÇô rukovodilac odjela obavlja sljede─çe poslove:

 

- Neposredno rukovodi radom odjela i odgovoran je za kvalitetno, blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova i zadataka iz djelokruga rada odjela;

- Koordinira radom odsjeka unutar odjela;

- Prati pozitivne zakonske propise i u─Źestvuje u pripremi op─çih i drugih akata i materijala iz djelokruga rada Tu┼żila┼ítva;

- Pravi plan rada odjela i izvještaja o radu odjeljenja;

- Osigurava racionalno korištenje materijalnih i ljudskih potencijala odjela;

- Obezbje─Ĺuje uredno staranje o personalnoj dokumentaciji zaposlenika u Tu┼żila┼ítvu, radnim knji┼żicama, blagovremeno vr┼íenje prijava i odjava zaposlenika, te uredno vo─Ĺenje mati─Źne knjige zaposlenika;

- Stara se o blagovremenoj izradi rje┼íenja iz radnih odnosa i obavljanju svih poslova u vezi sa radno-pravnim statusom zaposlenika i pru┼żanju pomo─çi u radu Komisiji za edukaciju Tu┼żila┼ítva;

- Pru┼ża pomo─ç u procesu upravljanja ljudskim resursima i procesu ocjenjivanja;

- Vr┼íi raspored i koordinaciju kori┼ítenja vozila Tu┼żila┼ítva;

- Prati potrebe za kadrovima Tu┼żila┼ítva;

- Obezbje─Ĺuje izdavanje potvrda iz oblasti radnih odnosa i obavljanje potrebne korespondencije;

- Obavlja i druge poslove po nalogu sekretara.

Uslovi za obavljanje: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, 4 (─Źetiri) godine radnog iskustva na pravnim poslovima, od ─Źega najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na rukovode─çim poslovima, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru, dobre organizacijske sposobnosti.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

─îlan 61.
(Struktura Odjela)

Odjel za pravne, druge stru─Źne, administrativno-tehni─Źke i op─çe poslove ─Źine sljede─çi odsjeci:

a) Odsjek za pravne, kadrovske i druge stru─Źne poslove;

b) Pisarna;

c) Odsjek za op─çe poslove;

d) Odsjek za pru┼żanje administrativno-tehni─Źke pomo─çi i daktilografske poslove.

─îlan 62.
(Odsjek za pravne, kadrovske i druge stru─Źne poslove ÔÇô funkcija i rukovo─Ĺenje)

U Odsjeku za pravne, kadrovske i druge stru─Źne poslove obavljaju se poslovi izrade nacrta op─çih i drugih akata Tu┼żila┼ítva, lektorski, prevodila─Źki i bibliotekarski poslovi, drugi stru─Źni poslovi op─çe prirode, kadrovski i administrativno-tehni─Źki poslovi.

─îlan 63.
(Kategorije pozicija u Odsjeku za pravne, kadrovske i druge stru─Źne poslove)

U Odsjeku za pravne, kadrovske i druge stru─Źne poslove nalaze se sljede─çe kategorije zaposlenih:

a) Stru─Źni savjetnik za radne odnose ÔÇô rukovodilac odsjeka ÔÇô zamjenik rukovodioca odjela

Obavlja sljede─çe poslove:

- Pod nadzorom rukovodioca odjela, rukovodi radom odsjeka i odgovoran je za kvalitetno, blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova i zadataka iz djelokruga rada odsjeka;

- Poma┼że rukovodiocu odjela u koordinaciji poslova odjela;

- Prati stanje u kadrovskoj problematici i redovno izvje┼ítava rukovodioca odjela i poma┼że u procesu upravljanja ljudskim resursima;

- Priprema potrebne podatke za adekvatno odvijanje procesa ocjenjivanja;

- Stara se o personalnoj dokumentaciji zaposlenika u Tu┼żila┼ítvu i o blagovremenoj prijavi-odjavi zaposlenika;

- Vodi mati─Źnu knjigu evidencije zaposlenika;

- Izra─Ĺuje sva rje┼íenja u vezi s radnim odnosom zaposlenika u Tu┼żila┼ítvu;

- Stara se o radnim knji┼żicama i ostaloj dokumentaciji zaposlenika u Tu┼żila┼ítvu i a┼żurira nastale promjene i o tome obavje┼ítava nadle┼żne nosioce osiguranja;

- Priprema potvrde iz oblasti radnih odnosa;

- Prati pozitivne zakonske propise i u─Źestvuje u pripremi op─çih i drugih akata i materijala iz djelokruga rada Tu┼żila┼ítva;

- Obavlja i druge poslove po nalogu sekretara i rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, 3 (tri) godine radnog iskustva na pravnim poslovima, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru, dobre komunikacijske sposobnosti.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

b) Stru─Źni saradnik - pravnik

Obavlja sljede─çe poslove:

- Prati i izvr┼íava zakone i druge propise iz oblasti radnih odnosa, zdravstvenog i penzijskog osiguranja iz nadle┼żnosti odjela;

- Obavlja sve poslove oko javnog ogla┼íavanja za popunu radnih mjesta u tu┼żila┼ítvu u dogovoru sa stru─Źnim savjetnikom ÔÇô rukovodiocem odjela;

- Sara─Ĺuje sa komisijom za izbor kandidata po javnom konkursu i izvr┼íava nalog komisije u vezi pozivanja kandidata i prikupljanja neophodne dokumentacije;

- U─Źestvuje u izradi prijedloga plana kori┼ítenja godi┼ínjih odmora zaposlenika;

- Popunjava prijave o nesre─çi na poslu, vr┼íi obradu i a┼żuriranje personalne dokumentacije i personalnih dosijea zaposlenika i odgovara za stanje te dokumentacije, te a┼żuriranje i kori┼ítenje podataka o zaposlenicima, izra─Ĺuje izvje┼ítaje i informacije o strukturi zaposlenika i statisti─Źke izvje┼ítaje iz radnih odnosa;

- U─Źestvuje u izradi pojedina─Źnih akata koji se odnose na prava, du┼żnosti i odgovornosti iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa;

- Vrši administrativne poslove za potrebe prvostepene i drugostepene disciplinske komisije;

- Ostvaruje saradnju sa zavodima, fondovima i drugim organima ─Źija djelatnost je vezana za personalne poslove;

- Priprema nacrte pojedina─Źnih akata koji se odnose na prava, du┼żnosti i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom;

- Pru┼ża stru─Źnu pomo─ç u procesu ocjenjivanja rada, te u povratnom informisanju zaposlenika o rezultatima ocjenjivanja;

- Vr┼íi pripremu odlazaka na razne seminare, konferencije i sli─Źno u organizaciji raznih dr┼żavnih institucija i nevladinih organizacija, kao i na slu┼żbena putovanja;

- Vrši rezervaciju smještaja u zemlji i inostranstvu;

- Vr┼íi i sve druge poslove iz nadle┼żnosti svog radnog mjesta koje odredi neposredni rukovodilac organizacione jedinice i sekretar.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, polo┼żen pravosudni ispit, 2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima, sposobnost pisanja pravnih dokumenata, poznavanje rada na ra─Źunaru, po┼żeljno iskustvo u oblasti radnog prava i poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

c) Stru─Źni savjetnik - bibliotekar

Obavlja sljede─çe poslove:

- Pra─çenje teku─çe doma─çe i strane izdava─Źke produkcije i nabavljanje literature u skladu sa potrebama osoblja Tu┼żila┼ítva;

- Vo─Ĺenje evidencije knjiga, ─Źasopisa, zakona, slu┼żbenih glasila i drugih publikacija u biblioteci Tu┼żila┼ítva;

- Katalogizacija, klasifikacija i predmetizacija gra─Ĺe prema va┼że─çim me─Ĺunarodnim standardima, UDK klasifikaciji i internoj klasifikacionoj ┼íemi biblioteke;

- Izdavanje na revers tu┼żiocima i drugim zaposlenicima u Tu┼żila┼ítvu knjiga, ─Źasopisa, zakona i drugih glasila, vodi o tome evidenciju i stara se o blagovremenom vra─çanju;

- Obezbje─Ĺivanje informacija i knji┼żno-arhivske gra─Ĺe neophodnih za razli─Źite istra┼żiva─Źke djelatnosti;

- Osiguranje pristupa slu┼żbenim informacijama, pravnim okvirima i zakonima koji se ti─Źu rada Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine;

- Automatizacija biblioteke u skladu sa standardima za bibliote─Źke softvere;

- Izrada periodi─Źnih kataloga o novim materijalima dostupnim u biblioteci;

- Stavljanje na raspolaganje baze podataka na opti─Źkim medijima i web-u;

- Izgradnja virtualnih zbirki;

- Obavljanje poslova vezanih za pripremanje materijala za izdavanje i otpremu Biltena Tu┼żila┼ítva, kao i materijala za web stranicu Tu┼żila┼ítva;

- Saradnja sa bibliotekama i nau─Źnim institucijama u zemlji i inostranstvu na razmjeni publikacija, informacija i sli─Źno;

- Poslove vezane za obaveznu edukaciju tu┼żilaca i stru─Źnih savjetnika/saradnika Tu┼żila┼ítva (evidencija prisustva obaveznim seminarima, saradnja sa centrima za edukaciju sudija i tu┼żilaca, a┼żuriranje baze podataka i sli─Źno);

- U─Źestvuje u radu Komisije za edukaciju Tu┼żila┼ítva;

- Obavljanje i drugih poslova po nalogu rukovodioca odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen filozofski fakultet ÔÇô odsjek komparativna knji┼żevnost i bibliotekarstvo, 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru, po┼żeljno poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

d) Stru─Źni savjetnik - prevodilac

Obavlja sljede─çe poslove:

- Vr┼íi prevo─Ĺenje tekstova na i sa engleskog jezika na slu┼żbene jezike BiH;

- Prisustvuje sastancima na kojima je potrebno prevo─Ĺenje;

- Vodi korespondenciju sa i na engleski jezik;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen filozofski fakultet ÔÇô grupa engleski jezik (anglistika), polo┼żen stru─Źni upravni ispit; ovla┼íteni sudski tuma─Ź; 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima prevo─Ĺenja nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvr┼íilaca: 4 (─Źetiri)

e) Stru─Źni saradnik - lektor

Obavlja sljede─çe poslove:

- Vr┼íi prevod i lektorisanje svih tekstova na slu┼żbenim jezicima koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini;

- Po potrebi na tra┼żenje predsjednika Komisije za edukaciju Tu┼żila┼ítva, uz saglasnost nadre─Ĺenog, pru┼ża pomo─ç u obavljanju poslova iz nadle┼żnosti navedene komisije;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen filozofski fakultet - grupa jezici naroda Bosne i Hercegovine, 2 (dvije) godine radnog iskustva na poslovima lektorisanja nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit i poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

f) Pripravnik

1. Pripravnik-pravnik

Obavlja sljede─çe poslove:

- Obavlja pripravni─Źku praksu radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, a na na─Źin propisan posebnim aktom Tu┼żila┼ítva BiH;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tu┼żila─Źkog odjela, tu┼żioca kome je raspore─Ĺen, te rukovodioca odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, poznavanje rada na ra─Źunaru, po┼żeljno poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 9 (devet)

2. Pripravnik ÔÇô ekonomista

Obavlja sljede─çe poslove:

- Obavlja pripravni─Źku praksu radi sticanja uslova za polaganje stru─Źnog upravnog ispita, a na na─Źin propisan posebnim aktom Tu┼żila┼ítva BiH;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tu┼żila─Źkog odjela, tu┼żioca kod kojeg je raspore─Ĺen, te rukovodioca odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani ekonomista ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na ekonomskom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen studij na ekonomskom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, poznavanje rada na ra─Źunaru, po┼żeljno poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

g) Volonter

Obavlja sljede─çe poslove:

- Obavlja pripravni─Źku praksu radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, a na na─Źin propisan posebnim aktom Tu┼żila┼ítva BiH;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tu┼żila─Źkog odjela, tu┼żioca kome je raspore─Ĺen, te rukovodioca odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani pravnik ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen ─Źetvorogodi┼ínji studij na pravnom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, poznavanje rada na ra─Źunaru, po┼żeljno poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 20 (dvadeset)

─îlan 64.
(Pisarna)

U pisarni Tu┼żila┼ítva, kao posebnom odsjeku unutar Odjela za pravne, druge stru─Źne, administrativno-tehni─Źke i op─çe poslove, vodi se registar predmeta, vr┼íi prijem i otprema pismena, interna i vanjska distribucija dokumenata, statistika i izvje┼ítaji, arhiviranje predmeta i drugi poslovi potrebni za ostvarivanje funkcije Tu┼żila┼ítva.

─îlan 65.
(Kategorije pozicija)

U pisarni Tu┼żila┼ítva nalaze se sljede─çe kategorije zaposlenih:

a) Stru─Źni savjetnik za poslove pisarne-rukovodilac odsjeka

Obavlja sljede─çe poslove:

- Neposredno organizuje i odgovara za rad pisarne u skladu sa internim aktima i drugim odgovaraju─çim propisima koji se odnose na pravilnik za TCMS, kancelarijsko poslovanje i arhiviranje;

- Kontroliše izvršavanje poslova i zadataka pisarne u cilju njihovog blagovremenog, kvalitetnog i zakonitog obavljanja;

- Redovno kontroliše rad na poslovima prijema i otpreme pošte;

- Nadzire upotrebu pe─Źata;

- Koordinira radom tu┼żila─Źke pisarne;

- Prikuplja i obra─Ĺuje podatke za tu┼żila─Źku upravu i glavnog tu┼żioca;

- Vr┼íi prijem i raspored te nadzire otpremu po┼íte i vo─Ĺenje odgovaraju─çih upisnika i knjiga, odnosno registara;

- Provodi tromjese─Źne preglede upisnika i pomo─çnih evidencija kako bi osigurao ispravno vo─Ĺenje i ta─Źnost unesenih podataka;

- Izra─Ĺuje potrebne izvje┼ítaje o radu zaposlenih u tu┼żila─Źkoj pisarni;

- Obra─Ĺuje potrebne statisti─Źke izvje┼ítaje o kretanju tu┼żila─Źkih predmeta (mjese─Źne, periodi─Źne i godi┼ínje), te vr┼íi analize i dostavlja informacije glavnom tu┼żiocu i sekretaru;

- Odla┼że spise u priru─Źnu arhivu i stara se o tim spisima;

- Vr┼íi nadzor na poslovima arhiviranja u Tu┼żila┼ítvu;

- Organizuje poslove na selekciji arhivske gra─Ĺe, o izdvajanju i izlu─Źivanju bezvrijednog registraturnog materijala iz arhive Tu┼żila┼ítva, u skladu sa arhivskim propisima;

- Brine se o blagovremenom obezbje─Ĺenju odgovaraju─çih obrazaca, registara, knjiga, kancelarijskog materijala za potrebe pisarne;

- Svakodnevno nadgleda formiranje spisa, kao i prijem i zavo─Ĺenje podnesaka;

- Kao korisnik sistema TCMS, po pravilima propisanim Pravilnikom o TCMS-u, vrši nadzor nad elektronskim upravljanjem predmetima i nadzor nad korištenjem pohranjenih elektronskih podataka u okviru pisarne;

- Vrši nadzor nad primjenom sistema TCMS za sve korisnike sistema u okviru odjela kojim rukovodi;

- Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tu┼żioca, sekretara Tu┼żila┼ítva i rukovodilaca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: VSS, VII stepen, pravni fakultet ili visoko obrazovanje ste─Źeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja ste─Źene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

b) Referent specijalist ÔÇô upisni─Źar

Obavlja sljede─çe poslove:

- Upravlja predmetima upotrebom softvera za TCMS;

- Koristi informati─Źku bazu podataka ÔÇô softver za TCMS prilikom pohranjivanja podataka, a┼żuriranja podataka u istoj, kontrole kretanja predmeta, arhiviranja spisa i preduzimanja drugih radnji iz okvira svojih poslova;

- Koriste─çi informati─Źku bazu podataka prati podatke i pravi zbirne periodi─Źne i godi┼ínje izvje┼ítaje o kretanju predmeta za ─Źije pra─çenje je zadu┼żen i dostavlja ga ┼íefu pisarne;

- Obavlja usmenu internu komunikaciju sa tu┼żiocima i drugim zaposlenicima i eksternu komunikaciju sa drugim institucijama i organima;

- Vodi upisnike za sve odjele Tu┼żila┼ítva;

- Vodi pomo─çne knjige za sve upisnike;

- Pravi periodi─Źne izvje┼ítaje o kretanju predmeta;

- Daje spise u rad tu┼żiocu po nalogu glavnog tu┼żioca ili rukovodilaca tu┼żila─Źkih odjeljenja;

- Ula┼że podneske u spise i arhivira sve predmete;

- Prati kretanje predmeta i o tome informiše šefa pisarne, kao i rukovodioca odjeljenja;

- Obavlja poslove dostavljanja predmeta u priru─Źnu i trajnu arhivu;

- Stara se o na─Źinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronolo┼íki te dostavlja predmete iz priru─Źne u trajnu arhivu;

- Dostavlja predmete iz arhive na zahtjev glavnog tu┼żioca, sekretara ili rukovodioca odjeljenja Tu┼żila┼ítva, te ih nakon upotrebe ponovo dostavlja u arhivu;

- Poma┼że u radu na finalnoj obradi predmeta;

- Stara se i odgovoran je za blagovremeno i zakonito arhiviranje predmeta;

- Vodi statisti─Źke i druge podatke za potrebe Tu┼żila┼ítva;

- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarne.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema upravnog smjera ili gimnazija, 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit i poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 7 (sedam)

c) Referent specijalist ÔÇô upisni─Źar - arhivar

Obavlja sljede─çe poslove:

- Upravlja predmetima upotrebom softvera za TCMS;

- Koristi informati─Źku bazu podataka ÔÇô softver za TCMS prilikom pohranjivanja podataka, a┼żuriranja podataka u istoj, kontrole kretanja predmeta, arhiviranja spisa i preduzimanja drugih radnji iz okvira svojih poslova;

- Koriste─çi informati─Źku bazu podataka prati podatke i pravi zbirne periodi─Źne i godi┼ínje izvje┼ítaje o kretanju predmeta za ─Źije pra─çenje je zadu┼żen i dostavlja ga ┼íefu pisarne;

- Obavlja usmenu internu komunikaciju sa tu┼żiocima i drugim zaposlenicima i eksternu komunikaciju sa drugim institucijama i organima;

- Vodi upisnike za sve odjele Tu┼żila┼ítva;

- Vodi pomo─çne knjige za sve upisnike;

- Pravi periodi─Źne izvje┼ítaje o kretanju predmeta;

- Daje spise u rad tu┼żiocu po nalogu glavnog tu┼żioca ili rukovodioca tu┼żila─Źkog odjela;

- Ula┼że podneske u spise i arhivira sve predmete;

- Prati kretanje predmeta i o tome informiše šefa pisarne;

- Obavlja poslove dostavljanja predmeta u priru─Źnu i trajnu arhivu;

- Stara se o na─Źinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronolo┼íki, te dostavlja predmete iz priru─Źne u trajnu arhivu;

- Dostavlja predmete iz trajne arhive i stara se o na─Źinu ─Źuvanja predmeta u trajnoj arhivi, na zahtjev glavnog tu┼żioca, sekretara ili rukovodioca odjeljenja Tu┼żila┼ítva, te ih nakon upotrebe ponovo dostavlja u arhivu;

- Poma┼że u radu na finalnoj obradi predmeta;

- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarne.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema (srednja ┼íkola ─Źetvrtog stepena), 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, polo┼żen arhivski ispit i poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 2 (dva)

d) Referent specijalist za administrativno-tehni─Źke poslove pisarne

Obavlja sljede─çe poslove:

- Upravlja predmetima upotrebom softvera za TCMS;

- Koristi informati─Źku bazu podataka ÔÇô softver za TCMS prilikom pohranjivanja podataka, a┼żuriranja podataka u istoj, kontrole kretanja predmeta, arhiviranja spisa i preduzimanja drugih radnji iz okvira svojih poslova;

- Koriste─çi informati─Źku bazu podataka prati podatke i pravi zbirne periodi─Źne i godi┼ínje izvje┼ítaje o kretanju predmeta za ─Źije pra─çenje je zadu┼żen i dostavlja ga ┼íefu pisarne;

- Obavlja usmenu internu komunikaciju sa tu┼żiocima i drugim zaposlenicima i eksternu komunikaciju sa drugim institucijama i organima;

- Vodi pomo─çne knjige za sve upisnike;

- Pravi periodi─Źne izvje┼ítaje o kretanju predmeta;

- Daje spise u rad tu┼żiocu po nalogu glavnog tu┼żioca ili rukovodioca tu┼żila─Źkog odjeljenja;

- Ula┼że podneske u spise i arhivira sve predmete;

- Prati kretanje predmeta i o tome informiše šefa pisarne;

- Obavlja poslove dostavljanja predmeta u priru─Źnu i trajnu arhivu;

- Stara se o na─Źinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronolo┼íki, te dostavlja predmete iz priru─Źne u trajnu arhivu;

- Dostavlja predmete iz arhive;

- Poma┼że u radu na finalnoj obradi predmeta;

- Stara se i odgovoran je za blagovremeno i zakonito arhiviranje predmeta;

- Vodi statisti─Źke i druge podatke za potrebe Tu┼żila┼ítva;

- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarne.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema (srednja ┼íkola ─Źetvrtog stepena), 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit i poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

e) Referent specijalist za KDP

Obavlja sljede─çe poslove:

- Prima privremeno oduzete predmete, sredstva i opremu na uskladištenje;

- Vrši propisno uskladištenje privremeno oduzetih predmeta, sredstava i opreme;

- Vodi brigu o ─Źuvanju i odr┼żavanju primljene robe;

- Posebnu brigu vodi o skladi┼ítenju oru┼żja, municije i drugog eksplozivnog materijala;

- Vodi posebne knjigovodstveno-magacinske evidencije o primljenoj robi i odgovoran je za ta─Źno vo─Ĺenje ovih evidencija;

- Na osnovu naloga tu┼żioca izdaje uskladi┼ítenu robu, o ─Źemu vodi preciznu evidenciju;

- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarne.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema, 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit i poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

f) Referent specijalist za otpremu pismena

Obavlja sljede─çe poslove:

- Koristi informati─Źku bazu podataka ÔÇô softver za TCMS za otpremanje pismena;

- Koriste─çi informati─Źku bazu podataka u─Źestvuje u izradi redovnih statisti─Źkih izvje┼ítaja za potrebe Tu┼żila┼ítva i drugih institucija;

- Obavlja usmenu internu komunikaciju sa tu┼żiocima i drugim zaposlenicima i eksternu komunikaciju sa drugim institucijama i organima;

- Vrši sve poslove na otpremi pismena;

- Vodi po┼ítanske knjige i obavlja poslove oko obra─Źuna po┼ítanskih maraka;

- Ovjerava otpravke tu┼żila─Źkih odluka i rukuje pe─Źatom Tu┼żila┼ítva kojim je zadu┼żen;

- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarne.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema (srednja ┼íkola ─Źetvrtog stepena), 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit i poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 2 (dva)

g) Referent specijalist za prijem pismena

Obavlja sljede─çe poslove:

- Koristi informati─Źku bazu podataka ÔÇô softver za TCMS za otvaranje predmeta, otvaranje novih faza u ve─ç postoje─çim predmetima, evidentiranje zaprimljenih dokumenata, dopunu unosa podataka;

- Koriste─çi informati─Źku bazu podataka u─Źestvuje u izradi redovnih statisti─Źkih izvje┼ítaja za potrebe Tu┼żila┼ítva i drugih institucija;

- Obavlja usmenu internu komunikaciju sa tu┼żiocima i drugim zaposlenicima i eksternu komunikaciju sa drugim institucijama i organima;

- Prima i raspore─Ĺuje sva pismena i ostalu po┼ítu koja je upu─çena u Tu┼żila┼ítvo BiH;

- Vodi prijemnu knjigu Tu┼żila┼ítva;

- Obavlja druge poslove po nalogu šefa pisarne.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema (srednja ┼íkola ─Źetvrtog stepena), 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit i poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 2 (dva)

h) Kurir

Obavlja sljede─çe poslove:

- Vr┼íi unutra┼ínju i vanjsku dostavu po┼íte Tu┼żila┼ítva;

- Upravlja motornim vozilom za potrebe Tu┼żila┼ítva;

- Obavlja druge poslove po nalogu šefa pisarne.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema, 6 (┼íest) mjeseci radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, posjedovanje voza─Źke dozvole B kategorije, polo┼żen stru─Źni upravni ispit.

Broj izvršilaca: 3 (tri)

─îlan 66.
(Odsjek za pru┼żanje administrativno-tehni─Źke pomo─çi i daktilografske poslove - funkcija)

U Odsjeku za pru┼żanje administrativno-tehni─Źke pomo─çi i daktilografske poslove obavljaju se poslovi pru┼żanja administrativno-tehni─Źke pomo─çi zamjenicima glavnog tu┼żioca ÔÇô rukovodiocima odjela, te drugim tu┼żiocima, uklju─Źuju─çi rukovodioce odsjeka, kao i daktilografski poslovi za potrebe rada Tu┼żila┼ítva.

─îlan 67.
(Raspored zaposlenika)

(1) Zaposlenici iz ovog Odsjeka raspore─Ĺuju se na rad zamjenicima glavnog tu┼żioca ÔÇô rukovodiocima odjela, te drugim tu┼żiocima, uklju─Źuju─çi rukovodioce odsjeka, u tu┼żila─Źke odjele, srazmjerno broju istih.

(2) Zaposlenici odsjeka koji nisu raspore─Ĺeni u skladu sa stavom (1) raspore─Ĺuju se u skladu sa potrebama posla u tu┼żila─Źke timove, radi pru┼żanja pomo─çi radu tu┼żilaca i drugog stru─Źnog osoblja, u─Źestvuju u preduzimanju radnji u svojstvu zapisni─Źara, vr┼íe prepise, te se anga┼żuju za potrebe rada drugih odjela, komisija i radnih tijela Tu┼żila┼ítva.

─îlan 68.
(Kategorije pozicija)

U Odsjeku za pru┼żanje administrativno-tehni─Źke pomo─çi i daktilografske poslove nalaze se sljede─çe kategorije zaposlenih:

a) Referent specijalist ÔÇô rukovodilac odsjeka

Obavlja sljede─çe poslove:

- Koordinira radom odsjeka;

- Vodi svakodnevnu evidenciju o broju raspolo┼żivih zaposlenika te odlu─Źuje o njihovom rasporedu u konsultacijama sa rukovodiocem odjela i zamjenikom rukovodioca odjela;

- Koristi informati─Źku bazu podataka - softver za sistem za automatsko upravljanje predmetima u tu┼żila┼ítvima (u daljem tekstu ÔÇô TCMS), tj. vr┼íi pohranjivanje i a┼żuriranje u elektronskoj bazi podataka i vr┼íi redovnu provjeru predmeta spisa;

- Koriste─çi informati─Źku bazu podataka prati podatke i priprema nacrte periodi─Źnih i godi┼ínjih izvje┼ítaja o kretanju predmeta kojima je zadu┼żen tu┼żilac kod kojeg je raspore─Ĺen;

- Po potrebi dostavlja podatke koje prati radi izrade internih statisti─Źkih izvje┼ítaja, kako za potrebe Tu┼żila┼ítva tako i drugih korisnika;

- Razmjenjuje informacije elektronskim putem, prati kretanje spisa, o tome obavje┼ítava tu┼żioca i u─Źestvuje u planiranju rada za tu┼żila─Źki tim;

- Obavlja usmenu komunikaciju sa drugim institucijama i organima;

- Daktilografske poslove za tu┼żioca kod kojeg je raspore─Ĺen, kada je raspore─Ĺen kod istog;

- Dostavlja pozive strankama, naredbe Sudskoj policiji za dovo─Ĺenje osumnji─Źenih ili svjedoka;

- Po nalogu tu┼żioca kontaktira Sud i dostavlja odgovaraju─çu dokumentaciju;

- Po nalogu tu┼żioca priprema i dostavlja dokumentaciju Sudskoj policiji;

- Ostvaruje kontakt sa svjedocima od njihovog dolaska u zgradu Tu┼żila┼ítva, a po zavr┼íetku saslu┼íanja svjedocima dostavlja rje┼íenja o naknadi tro┼íkova i poma┼że u naplati istih na blagajni Tu┼żila┼ítva;

- Vodi zapisnik prilikom saslušanja;

- Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjivanju materijala;

- Sre─Ĺuje i otprema spise;

- Administrativno-tehni─Źke poslove za tu┼żioca kod koga je raspore─Ĺen;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tu┼żila─Źkog odjela, odnosno tu┼żioca kada je raspore─Ĺen istima, kao i rukovodioca odjela i zamjenika rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema upravnog, birotehni─Źkog ili srodnog smjera ili gimnazija i polo┼żen ispit daktilografa I-a ili I-b klase, poznavanje rada na ra─Źunaru, 2 (dvije) godine radnog iskustva na daktilografskim poslovima, polo┼żen stru─Źni upravni ispit.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

b) Referent specijalist ÔÇô administrativno-tehni─Źki pomo─çnik zamjenika glavnog tu┼żioca - rukovodioca odjela odnosno odsjeka

Obavlja sljede─çe poslove:

- Administrativno-tehni─Źke poslove za potrebe zamjenika glavnog tu┼żioca ÔÇô rukovodioca odjela odnosno odsjeka;

- Vr┼íi korespondenciju unutar Tu┼żila┼ítva i vanjsku korespondenciju sa drugim institucijama, organima, organizacijama i pojedincima, kako usmenim tako i pismenim putem;

- Koristi informati─Źku bazu podataka - softver za TCMS sistem, tj. vr┼íi pohranjivanje i a┼żuriranje u elektronskoj bazi podataka i vr┼íi redovnu provjeru predmeta spisa;

- Koriste─çi informati─Źku bazu podataka prati podatke i priprema nacrte periodi─Źnih i godi┼ínjih izvje┼ítaja o kretanju predmeta odjela u koji je raspore─Ĺen;

- Po potrebi dostavlja podatke koje prati radi izrade internih statisti─Źkih izvje┼ítaja kako za potrebe Tu┼żila┼ítva, tako i drugih korisnika;

- Razmjenjuje informacije elektronskim putem, prati kretanje spisa, o tome obavje┼ítava zamjenika glavnog tu┼żioca - rukovodioca odjela i u─Źestvuje u planiranju rada odjela;

- Koordinira radom daktilografa u odjelu i u smislu koordinacije ostvaruje saradnju sa koordinatorima daktilografa u drugim odjelima;

- Daktilografske poslove;

- Dostavlja pozive strankama, naredbe Sudskoj policiji za dovo─Ĺenje osumnji─Źenih ili svjedoka;

- Kontaktira Sud i dostavlja odgovaraju─çu dokumentaciju;

- Priprema i dostavlja dokumentaciju Sudskoj policiji;

- Ostvaruje kontakt sa svjedocima od njihovog dolaska u zgradu Tu┼żila┼ítva, a po zavr┼íetku saslu┼íanja svjedocima dostavlja rje┼íenja o naknadi tro┼íkova i poma┼że u naplati istih na blagajni Tu┼żila┼ítva;

- Vodi zapisnik prilikom saslušanja;

- Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjivanju materijala;

- Sre─Ĺuje i otprema spise;

- Obavlja i druge poslove po nalogu zamjenika glavnog tu┼żioca ÔÇô rukovodioca odjela odnosno odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema upravnog, birotehni─Źkog ili srodnog smjera ili gimnazija i polo┼żen ispit daktilografa I-a ili I-b klase, poznavanje rada na ra─Źunaru, 2 (dvije) godine radnog iskustva na daktilografskim poslovima, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, organizacijske sposobnosti i po┼żeljno znanje engleskog jezika.

Broj izvr┼íilaca: 4 (─Źetiri)

c) Referent specijalist ÔÇô tu┼żila─Źki administrativno-tehni─Źki pomo─çnik

Obavlja sljede─çe poslove:

- Koristi informati─Źku bazu podataka - softver za sistem za automatsko upravljanje predmetima u tu┼żila┼ítvima (u daljem tekstu ÔÇô TCMS), tj. vr┼íi pohranjivanje i a┼żuriranje u elektronskoj bazi podataka i vr┼íi redovnu provjeru predmeta spisa;

- Koriste─çi informati─Źku bazu podataka prati podatke i priprema nacrte periodi─Źnih i godi┼ínjih izvje┼ítaja o kretanju predmeta kojima je zadu┼żen tu┼żilac kod kojeg je raspore─Ĺen;

- Po potrebi dostavlja podatke koje prati radi izrade internih statisti─Źkih izvje┼ítaja kako za potrebe Tu┼żila┼ítva, tako i drugih korisnika;

- Razmjenjuje informacije elektronskim putem, prati kretanje spisa, o tome obavje┼ítava tu┼żioca i u─Źestvuje u planiranju rada za tu┼żila─Źki tim;

- Obavlja usmenu komunikaciju sa drugim institucijama i organima;

- Daktilografske poslove za tu┼żioca kod kojeg je raspore─Ĺen;

- Dostavlja pozive strankama, naredbe Sudskoj policiji za dovo─Ĺenje osumnji─Źenih ili svjedoka;

- Po nalogu tu┼żioca kontaktira Sud i dostavlja odgovaraju─çu dokumentaciju;

- Po nalogu tu┼żioca priprema i dostavlja dokumentaciju Sudskoj policiji;

- Ostvaruje kontakt sa svjedocima od njihovog dolaska u zgradu Tu┼żila┼ítva, a po zavr┼íetku saslu┼íanja svjedocima dostavlja rje┼íenja o naknadi tro┼íkova i poma┼że u naplati istih na blagajni Tu┼żila┼ítva;

- Vodi zapisnik prilikom saslušanja;

- Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjivanju materijala;

- Sre─Ĺuje i otprema spise;

- Administrativno-tehni─Źke poslove za tu┼żioca kod koga je raspore─Ĺen;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tu┼żila─Źkog odjela, tu┼żioca kome je raspore─Ĺen, kao i rukovodioca odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema ili gimnazija, poznavanje rada na ra─Źunaru, poznavanje daktilografije, 1 (jedna) godina radnog iskustva i polo┼żen stru─Źni upravni ispit.

Broj izvršilaca: 51 (pedeset i jedan)

d) Daktilograf

Obavlja sljede─çe poslove:

- Koristi informati─Źku bazu podataka - softver za sistem za automatsko upravljanje predmetima u tu┼żila┼ítvima (u daljem tekstu ÔÇô TCMS), tj. vr┼íi pohranjivanje i a┼żuriranje u elektronskoj bazi podataka i vr┼íi redovnu provjeru predmeta spisa;

- Koriste─çi informati─Źku bazu podataka prati podatke i priprema nacrte periodi─Źnih i godi┼ínjih izvje┼ítaja o kretanju predmeta kojima je zadu┼żen tu┼żilac kod kojeg je raspore─Ĺen;

- Po potrebi dostavlja podatke koje prati radi izrade internih statisti─Źkih izvje┼ítaja;

- Obavlja usmenu komunikaciju sa drugim institucijama i organima;

- Daktilografske poslove;

- Dostavlja pozive strankama, naredbe Sudskoj policiji za dovo─Ĺenje osumnji─Źenih ili svjedoka;

- Po nalogu tu┼żioca kontaktira Sud i dostavlja odgovaraju─çu dokumentaciju;

- Po nalogu tu┼żioca priprema i dostavlja dokumentaciju Sudskoj policiji;

- Ostvaruje kontakt sa svjedocima od njihovog dolaska u zgradu Tu┼żila┼ítva, a po zavr┼íetku saslu┼íanja svjedocima dostavlja rje┼íenja o naknadi tro┼íkova i poma┼że u naplati istih na blagajni Tu┼żila┼ítva;

- Vodi zapisnik prilikom saslušanja;

- Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjivanju materijala;

- Sre─Ĺuje i otprema spise;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tu┼żila─Źkog odjela, tu┼żioca kome je raspore─Ĺen, kao i rukovodioca odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: steno-daktilografska ┼íkola i polo┼żen ispit daktilografa I-a ili I-b klase, poznavanje rada na ra─Źunaru, 2 (dvije) godine radnog iskustva na daktilografskim poslovima.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

─îlan 69.
(Odsjek za op─çe poslove - funkcija)

U Odsjeku za op─çe poslove obavljaju se poslovi prevoza zaposlenika Tu┼żila┼ítva, poslovi odr┼żavanja ─Źisto─çe prostora i drugi poslovi.

─îlan 70.
(Kategorije pozicija)

U Odsjeku za op─çe poslove nalaze se sljede─çe kategorije zaposlenih:

a) Referent specijalist - rukovodilac odsjeka

Obavlja sljede─çe poslove:

- Koordinira radom odsjeka;

- Vodi svakodnevnu evidenciju o broju i zadu┼żenjima zaposlenika u odsjeku, te odlu─Źuje o njihovom rasporedu u konsultacijama sa rukovodiocem odjela, odnosno zamjenikom rukovodioca odjela;

- Upravlja motornim vozilom za potrebe glavnog tu┼żioca, zamjenika glavnog tu┼żioca, tu┼żilaca, ostalih zaposlenika i druge potrebe Tu┼żila┼ítva;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela i zamjenika rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema, 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit i poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

b) Voza─Ź

Obavlja sljede─çe poslove:

- Upravlja motornim vozilom za potrebe zamjenika glavnog tu┼żioca;

- Upravlja motornim vozilom za potrebe tu┼żilaca, ostalih zaposlenika i druge potrebe Tu┼żila┼ítva;

- Stara se o odr┼żavanju, tehni─Źkoj ispravnosti i ─Źisto─çi vozila te registraciji i osiguranju vozila za koje je zadu┼żen;

- Odgovara za vozilo i opremu koja je po zakonu obavezna za to vozilo;

- Po potrebi distribuira poštu i druge materijale;

- Vr┼íi osnovno odr┼żavanje vozila i osigurava da se poslovi slo┼żenijeg odr┼żavanja vr┼íe u odabranom servisu za odr┼żavanje motornih vozila;

- Izvještava o svim štetama nastalim na vozilima i slijedi sve policijske procedure ukoliko se radi o nesreći;

- A┼żurno vodi evidenciju o obavljenim putovanjima, kilometra┼żi i drugim relevantnim informacijama;

- Obavlja i druge tehni─Źke poslove za koje se uka┼że potreba, po nalogu rukovodioca odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: zavr┼íena srednja ┼íkola saobra─çajnog ili drugog srodnog smjera, polo┼żen ispit za voza─Źa B kategorije ili srednja stru─Źna sprema sa polo┼żenim ispitom za voza─Źa B kategorije i ste─Źenim zvanjem voza─Źa, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima voza─Źa.

Broj izvršilaca: 5 (pet)

c) Domar

Obavlja sljede─çe poslove:

- Stara se i odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno funkcionisanje svih instalacija u zgradi Tu┼żila┼ítva;

- Izra─Ĺuje predmjer i prora─Źun, vr┼íi nadzor i koordinira rad nad rekonstrukcijom, adaptacijom i opravkom unutra┼ínjeg i vanjskog prostora zgrade Tu┼żila┼ítva;

- Vrši trebovanje, kontrolu utroška i kvalitet nabavljenog materijala i kvalitet izvršenih radova;

- Zadu┼żuje se alatom i stara se o blagovremenoj nabavci repromaterijala i alata;

- Predla┼że program i plan investicionog teku─çeg odr┼żavanja zgrade Tu┼żila┼ítva;

- Vr┼íi kontrolu i odgovoran je za ispravnost ure─Ĺaja u mokrim ─Źvorovima, mehanizama za zatvaranje prozora i vrata u zgradi Tu┼żila┼ítva i bez odlaganja preduzima mjere za otklanjanje uo─Źenih nedostataka;

- Organizuje i koordinira rad izvr┼íilaca u toku preseljenja ili ve─çih akcija ─Źi┼í─çenja prostorija Tu┼żila┼ítva;

- Odgovoran je za isticanje zastava i drugih obilje┼żja zna─Źajnih za dr┼żavu BiH;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema ekonomskog ili drugog tehni─Źkog smjera ili ┼íkola sa prakti─Źnom obukom/KV, polo┼żen stru─Źni upravni ispit i 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme.

Broj izvršilaca: 2 (dva)

d) Referent za kopiranje/umno┼żavanje

Obavlja sljede─çe poslove:

- Kopira materijale za potrebe Tu┼żila┼ítva;

- Sla┼że umno┼żene materijale;

- Po potrebi uvezuje umno┼żene materijale;

- Vodi evidenciju koli─Źine umno┼żenih materijala;

- Obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

e) TT manipulant

Obavlja sljede─çe poslove:

- Rukuje telefonskom centralom (prima, usmjerava vanjske i unutrašnje pozive);

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

f) Sprema─Źica radnog prostora

Obavlja sljede─çe poslove:

- ─îi┼í─çenje radnih i drugih prostorija Tu┼żila┼ítva;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odsjeka.

Uslovi za obavljanje poslova: završena osnovna škola.

Broj izvršilaca: 7 (sedam)

─îlan 71.
(Odjel za materijalno-finansijske poslove - funkcija)

U Odjelu za materijalno-finansijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremanje i izradu bud┼żeta, drugih finansijskih planova i finansijskih izvje┼ítaja Tu┼żila┼ítva, obra─Źuna pla─ça i naknada, ra─Źunovodstveni i drugi materijalno-finansijski poslovi, poslovi internih kontrola, identificiranja potencijalnih rizika poslovanja, projektnih aktivnosti, kao i drugi poslovi nu┼żni za ostvarivanje funkcije Tu┼żila┼ítva.

─îlan 72.
(Kategorije pozicija u Odjelu za materijalno-finansijske poslove)

U Odjelu za materijalno-finansijske poslove nalaze se sljede─çe kategorije zaposlenih:

a) Stru─Źni savjetnik - rukovodilac odjela

Obavlja sljede─çe poslove:

- Stara se da obezbijedi nesmetan rad Tu┼żila┼ítva BiH sa aspekta finansija i ra─Źunovodstva;

- Stara se o provo─Ĺenju cjelokupne zakonske legislative koja reguli┼íe ovu oblast;

- Neposredno rukovodi radom odjela i odgovoran je za kvalitetno, blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova i zadataka iz djelokruga rada odjela;

- Prati cjelokupnu fiskalnu politiku Bosne i Hercegovine i dosljedno je primjenjuje unutar institucije;

- Vrši izradu finansijskih planova, prati i analizira njihovo izvršenje;

- Vr┼íi pripremu i izradu Dokumenta okvirnog bud┼żeta (DOB) za Tu┼żila┼ítvo BiH;

- Priprema plan i analizu bud┼żeta;

- Prati izvr┼íenje bud┼żeta;

- Stara se o blagovremenoj nabavci roba i usluga u skladu sa donesenim odlukama, kao i o pla─çanju roba, usluga i radova u skladu sa va┼że─çim propisima;

- Izra─Ĺuje izvje┼ítaje periodi─Źnih i zavr┼ínih obra─Źuna i sve vrste analiza i informacija iz oblasti ra─Źunovodstvenih i materijalno-finansijskih poslova;

- Stara se o sveobuhvatnom i blagovremenom vo─Ĺenju knjigovodstvenih evidencija u Sistemu jedinstvenog ra─Źuna Trezora BiH;

- Vr┼íi nadzor i kontrolu ta─Źnog i blagovremenog obra─Źuna i isplate pla─ça, naknada i drugih materijalnih primanja zaposlenih;

- Vr┼íi nadzor i kontrolu protoka nov─Źanih sredstava u blagajni;

- Predla┼że mjere za uspje┼íno funkcionisanje sistema internih kontrola;

- Kontroliše materijalnu i formalnu ispravnost dokumentacije iz oblasti materijalno-finansijskih poslova;

- U─Źestvuje u projektnim aktivnostima;

- Ostvaruje kontakte sa me─Ĺunarodnim donatorima i preduzima sve neophodne aktivnosti u vezi sa obezbje─Ĺenjem donatorskih sredstava za realizaciju projekata;

- Obavlja i druge poslove po nalogu sekretara.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani ekonomista ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na ekonomskom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen studij na ekonomskom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, 4 (─Źetiri) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, od ─Źega najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na rukovode─çim poslovima, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru, dobre organizaciĐśske sposobnosti.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

b) Stru─Źni savjetnik za bud┼żet, investicije i projekte

Obavlja sljede─çe poslove:

- Priprema podatke za izradu prijedloga godi┼ínjeg bud┼żeta i drugih bud┼żetskih dokumenata;

- U─Źestvuje u kreiranju programskog bud┼żetiranja;

- Kontinuirano vr┼íi pripreme i izra─Ĺuje nacrt Dokumenta okvirnog bud┼żeta na trogodi┼ínjem nivou;

- Prati i analizira po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji rashodovnu stranu bud┼żeta;

- Izra─Ĺuje dinami─Źki plan operativnog bud┼żeta i prati njegovu realizaciju te pravovremeno predla┼że prestrukturiranje bud┼żetskih pozicija;

- Po potrebi, u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora, predla┼że dodatne izvore finansiranja;

- U─Źestvuje u kandidovanju novih investicijskih programa;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani ekonomista ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na ekonomskom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen studij na ekonomskom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 2 (dva)

c) Stru─Źni saradnik analiti─Źar ÔÇô kontrolor

Obavlja sljede─çe poslove:

- Samostalno obavlja poslove u oblasti analize tro┼íenja bud┼żetskih sredstava;

- Predla┼że mjere za uspje┼íno funkcionisanje sistema internih kontrola;

- Provodi nalo┼żene mjere internog nadzora;

- Vr┼íi analizu svih ra─Źunovodstvenih iskaza;

- Kreira sistem praćenja troškova prema zadatim parametrima;

- Pravovremeno identifikuje potencijalne rizike poslovanja;

- U─Źestvuje u pra─çenju svih poslovnih doga─Ĺaja kroz ISFU sistem Trezora BiH;

- Priprema analize za izradu finansijskih izvještaja;

- Stara se o pravilnoj primjeni va┼że─çeg kontnog plana i po potrebi predla┼że izmjene istog;

- U─Źestvuje u projektnim aktivnostima;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, prije reforme visokog obrazovanja ste─Źeno zvanje diplomirani ekonomista ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na ekonomskom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu zavr┼íen studij na ekonomskom fakultetu i ste─Źeno najmanje 240 ECTS bodova, 2 (dvije) godine radnog radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

d) Stru─Źni saradnik za javne nabavke

Obavlja sljede─çe poslove:

- Provodi postupke javnih nabavki u skladu sa zakonom, posebnim procedurama me─Ĺunarodnih, kreditnih i donatorskih organizacija ili me─Ĺunarodnim dokumentima;

- Pru┼ża podr┼íku i savjetodavnu pomo─ç nadle┼żnim odjelima i projektima u vezi sa pitanjima koja se odnose na javne nabavke i redovno ih informi┼íe;

- Izra─Ĺuje plan nabavki i vr┼íi eventualne izmjene plana;

- Izra─Ĺuje tendersku dokumentaciju u saradnji sa stru─Źnim osobljem;

- Izra─Ĺuje tekst objava tendera;

- Pru┼ża neophodnu administrativno-tehni─Źku podr┼íku komisijama za javne nabavke;

- Osigurava blagovremenost javnih nabavki i ravnote┼żu izme─Ĺu obima nabavki i raspolo┼żivih sredstava;

- Izra─Ĺuje ugovore i ostalu prate─çu dokumentaciju u okviru postupka javnih nabavki;

- Relevantnim odjelima/zaposlenicima dostavlja informacije o zaklju─Źenim ugovorima;

- Priprema i vodi komunikaciju sa Agencijom za javne nabavke, Pravobranila┼ítvom BiH, dobavlja─Źima, ponu─Ĺa─Źima, Slu┼żbenim glasnikom BiH i drugim nadle┼żnim institucijama;

- Prati i kontroliše izvršenje plana nabavke i ugovora;

- Izra─Ĺuje izvje┼ítaje o provedenim postupcima javnih nabavki;

- Izra─Ĺuje odgovore na prigovore/┼żalbe ponu─Ĺa─Źa;

- Obavlja administrativne poslove u vezi sa javnim nabavkama i osigurava pravilno evidentiranje javnih nabavki;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema (ekonomski fakultet ili pravni ili pravnom srodan fakultet), 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

e) Referent specijalist ÔÇô knjigovo─Ĺa

Obavlja sljede─çe poslove:

- Evidentira poslovne promjene u knjigovodstvenoj evidenciji;

- Ispostavlja naloge za sva knji┼żenja knjigovodstvene dokumentacije;

- Vodi glavne knjige ÔÇô sintetika i analitika;

- Vodi knjigu ulaznih faktura ÔÇô KUF;

- Izra─Ĺuje periodi─Źne i zavr┼íne obra─Źune i izvje┼ítaje;

- Izra─Ĺuje knjigovodstvene isprave za provo─Ĺenje evidencija;

- Priprema i obra─Ĺuje ra─Źunovodstveno-knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju;

- Priprema podatke za sve vrste analiza i informacija za usagla┼íavanje mjese─Źnih i periodi─Źnih planova;

- Usagla┼íava stanje pomo─çnih knjiga sa glavnom knjigom trezora i po potrebi vr┼íi preknji┼żavanje pojedinih stavki;

- Priprema i u─Źestvuje u izradi elemenata za obra─Źun pla─ça, naknada i ostalih materijalnih prava zaposlenih;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema, ekonomska ┼íkola, 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

f) Referent specijalist za blagajni─Źko poslovanje

Obavlja sljede─çe poslove:

- Obavlja nov─Źane transakcije ÔÇô uplate i isplate nov─Źanih sredstava putem blagajne;

- Vrši isplatu putnih troškova, troškova svjedoka, troškova reprezentacije, troškova goriva i maziva, sitnog potrošnog materijala, pribora i drugih sitnih troškova koji se realizuju putem blagajne;

- Vr┼íi izradu blagajni─Źkih izvje┼ítaja i vodi pomo─çne blagajni─Źke izvje┼ítaje;

- Odgovoran je za uredno pra─çenje stanja gotovinskih sredstava i osiguranje dovoljne koli─Źine gotovinskih sredstava u blagajni u skladu sa blagajni─Źkim maksimumom;

- Prati gotovinske isplate izvr┼íenja bud┼żeta po korisnicima u sklopu Tu┼żila┼ítva;

- Vr┼íi pripremu, evidenciju, obra─Źun i isplatu putnih naloga;

- Priprema i u─Źestvuje u izradi elemenata za obra─Źun pla─ça, naknada i ostalih materijalnih prava zaposlenih;

- Vrši evidenciju utroška goriva, troškova reprezentacije i troškova mobilnih telefona;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema, ekonomska ┼íkola, 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

g) Referent specijalist za materijalno-finansijske poslove, unos podataka i likvidaturu

Obavlja sljede─çe poslove:

- Vrši obradu i pripremu dokumentacije iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja za unos u aplikaciju ISFU sistem;

- Vrši pripremu materijalno-finansijskih dokumenata za likvidaciju;

- Priprema i u─Źestvuje u izradi elemenata za obra─Źun pla─ça, naknada i ostalih materijalnih prava zaposlenih;

- Vr┼íi obra─Źun i unos pla─çe, toplog obroka i prevoza u aplikaciju ISFU sistema;

- Vr┼íi obra─Źun i evidenciju anuiteta kredita, popunjava prate─çu dokumentaciju i izdaje odgovaraju─çe potvrde;

- Vrši unos, kao i plaćanje faktura u aplikaciju ISFU sistema;

- Vodi jedini─Źne porezne kartice, kao i obra─Źun avansnog poreza;

- Zadu┼żen je za izradu svih izvje┼ítaja na dnevnom, sedmi─Źnom, mjese─Źnom ili godi┼ínjem nivou iz ISFU sistema;

- Priprema i dostavlja Trezoru zahtjeve za prenos sredstava;

- Vodi i evidentira stalna sredstva;

- Izvršava ostale poslove i zadatke iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema, ekonomska ┼íkola, 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

h) Referent specijalist - ekonom

Obavlja sljede─çe poslove:

- Stara se o blagovremenom obezbje─Ĺenju kancelarijskog materijala i drugog materijala za potrebe zaposlenih;

- Vr┼íi prijem i skladi┼ítenje kancelarijskog materijala, sitnog inventara i osnovnih sredstava neophodnih za rad Tu┼żila┼ítva;

- Vr┼íi prijem i obradu dokumentacije o nabavci robe i vr┼íenju usluga (profaktura, otpremnice, zaklju─Źnice, fakture i dr.) i narednog radnog dana po izvr┼íenoj nabavci dostavlja rukovodiocu odjela;

- Uredno vodi analiti─Źko-materijalno poslovanje, kartice kancelarijskog i potro┼ínog materijala;

- Vodi knjigu stalnih sredstava;

- Vrši izdavanje materijala po trebovanju zaposlenih;

- Uredno vodi evidenciju o zadu┼żenju zaposlenih sa sitnim inventarom i osnovnim sredstvima;

- Sa─Źinjava izvje┼ítaj o utro┼íku kancelarijskog i potro┼ínog materijala;

- Vodi ra─Źuna o ispravnosti sitnog inventara i osnovnih sredstava;

- Daje prijedloge za rashodovanje inventara i osnovnih sredstava;

- Daje potrebne podatke Komisiji za popis osnovnih sredstava i inventara;

- Stara se o cjelokupnoj imovini koja je u vlasni┼ítvu ili je data na kori┼ítenje Tu┼żila┼ítvu;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema, ekonomska ┼íkola, 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

i) Stru─Źni saradnik za finansije i trezorsko poslovanje

Obavlja sljede─çe poslove:

- Vr┼íi obra─Źun, unos, nadzor i kontrolu obra─Źuna i isplate pla─ça, naknada i drugih materijalnih primanja zaposlenih i spoljnih saradnika;

- Vr┼íi unos i kontrolu narud┼żbenica i ra─Źuna u ISFU sistemu;

- Vr┼íi kontrolu cjelokupnog sistema blagajni─Źkog poslovanja;

- Upravlja modulom osnovna sredstva i generi┼íe potrebne izvje┼ítaje iz tog modula, vr┼íi obra─Źun i knji┼żenje amortizacije stalnih sredstava, kao i ostale poslove vezane za stalna sredstva;

- Vrši unos i kontrolu materijalno-finansijskih dokumenata za likvidaciju;

- Kao odgovorna osoba, na mjese─Źnom i godi┼ínjem nivou, vr┼íi prijavu i kontrolu svih zahtijevanih podataka vezano za poreze i doprinose prema poreskim upravama Federacije BiH, Republike Srpske i Br─Źko distrikta;

- Vrši unos i kontrolu u pomoćne i glavne knjige;

- U─Źestvuje u izradi izvje┼ítaja periodi─Źnih i zavr┼ínih obra─Źuna i svih vrsta analiza i informacija iz oblasti ra─Źunovodstvenih i materijalno-finansijskih poslova;

- Pru┼ża odgovaraju─çu stru─Źnu pomo─ç iz oblasti finansijskog poslovanja;

- Izvr┼íava ostale poslove i zadatke iz oblasti materijalno ÔÇô finansijskog poslovanja;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, ekonomski fakultet, fakultet za upravu ili odgovaraju─çi fakultet dru┼ítvenog smjera, 180 ECTS bodova, 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvršilaca: 2 (dva)

─îlan 73.
(Odjel za IKT i obradu elektronskog dokaznog materijala - funkcija)

Odjel za IKT i obradu elektronskog dokaznog materijala ima klju─Źnu ulogu u razvoju IKT sistema Tu┼żila┼ítva BiH i pra─çenju novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i metoda, te njihovoj implementaciji u postoje─çi informati─Źki sistem. U ovom odjelu vr┼íi se i sigurnosna obrada i rukovanje digitalnim i informati─Źkim dokaznim materijalom, sortiranje i pohranjivanje podataka. Odjel za IKT poslove i obradu elektronskog dokaznog materijala pru┼ża pomo─ç i podr┼íku korisnicima u okviru funkcionalnosti instalirane opreme, podr┼íku organiziranju edukacije zaposlenika iz domena IKT tehnologija, stru─Źnu i tehni─Źku pomo─ç u radu u TCMS sistemu, kao i pomo─ç kod realizacije i izvo─Ĺenja digitalnih dokaza.

─îlan 74.
(Kategorije pozicija u Odjelu za informacijsko-komunikacijske tehnologije)

U odjeljenju za IKT i obradu elektronskog dokaznog materijala nalaze se sljede─çe kategorije zaposlenih:

a) Stru─Źni savjetnik - rukovodilac odjela

Obavlja sljede─çe poslove:

- Neposredno rukovodi odjelom te u okviru odjela usmjerava rad na razvoj i pra─çenje novih tehnologija i njihovu implementaciju u postoje─çi informati─Źki sistem i s tim u vezi organizuje, objedinjuje i usmjerava rad odjela u svrhu ostvarenja definisanih funkcija odjela;

- Raspore─Ĺuje poslove u okviru odjela i daje uputstva za rad, prati aktivnosti i pru┼ża neposrednu stru─Źnu pomo─ç izvr┼íiocima;

- Priprema plan nabavke ra─Źunarske i ostale elektronske opreme;

- Priprema interne akte vezane za rad odjela i izvještaje o radu odjela;

- Organizuje uspostavljanje i odr┼żavanje ra─Źunarske mre┼że i telekomunikacijskih linija;

- Organizuje stru─Źnu i tehni─Źku pomo─ç i podr┼íku za korisnike ra─Źunara i mre┼że;

- Ostvaruje saradnju s drugim odjelima u okviru Tu┼żila┼ítva BiH i sara─Ĺuje s drugim institucijama u cilju obezbje─Ĺivanja sveukupnog funkcionisanja ra─Źunarske opreme, elektronskog sistema i telefonskog sistema;

- Vodi i u─Źestvuje u projektnim grupama, priprema zadatke i tendersku dokumentaciju za strate┼íke projekte informacijskih sistema;

- Obavlja poslove razvijanja, odr┼żavanja i unapre─Ĺivanja Intraneta i web stranice Tu┼żila┼ítva BiH;

- Sprovodi tehni─Źku realizaciju saradnje Tu┼żila┼ítva BiH sa institucijama u BiH i ostalim zemljama;

- Planira i organizuje edukaciju zaposlenika u odjelu;

- Obezbje─Ĺuje izradu i dostavljanje potrebnih IKT izvje┼ítaja i podataka nadle┼żnim slu┼żbama u instituciji;

- Koordinira aktivnosti vezane za rad u TCMS sistemu, ostvaruje komunikaciju sa IKT odjelom VSTV-a BiH i organizuje edukaciju zaposlenika za rad u TCMS sistemu;

- Obavlja sve ostale du┼żnosti i obaveze koje su vezane za uspje┼íno obavljanje zadataka, a koji su u skladu sa ovom pozicijom;

- Obavlja i druge poslove u skladu sa internim aktima po nalogu glavnog tu┼żioca i sekretara.

Uslovi za obavljanje poslova: zavr┼íen fakultet tehni─Źkog smjera (visoka stru─Źna sprema ili zavr┼íen prvi ciklus ┼íkolovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova); najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme na istim ili sli─Źnim poslovima, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, napredno poznavanje kompleksnih informacionih sistema; poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

b) Stru─Źni saradnik za IKT i obradu elektronskog dokaznog materijala

Obavlja sljede─çe poslove:

- Pru┼ża stru─Źnu pomo─ç i podr┼íku korisnicima ra─Źunara i mre┼że;

- Poma┼że rukovodiocu odjela pri pripremanju internih procedura u vezi sa upravljanjem podacima i postupanjem sa elektronskim dokaznim materijalom;

- Obavlja poslove vezane za odr┼żavanje ra─Źunarske mre┼że i realizuje poslove vezane za telefonske priklju─Źke;

- Vodi a┼żurnu evidenciju o softverskim licencama, ra─Źunarskoj i ostaloj elektronskoj opremi;

- Usko sara─Ĺuje sa sistem administratorom, referentima za podr┼íku korisnicima i referentima za obradu elektronskog dokaznog materijala;

- Daje savjete i pru┼ża stru─Źnu podr┼íku tu┼żiocima u vezi sa kori┼ítenjem savremenih tehnologija kod realizacije digitalnih i elektronskih dokaza;

- Obavlja sve ostale du┼żnosti i obaveze koje su vezane za uspje┼íno obavljanje zadataka, a koji su u skladu sa ovom pozicijom;

- Obavlja i druge poslove u skladu sa internim aktima i po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: zavr┼íen fakultet tehni─Źkog smjera (visoka stru─Źna sprema ili zavr┼íen prvi ciklus ┼íkolovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova); najmanje 1 (jedna) godina iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme na istim ili sli─Źnim poslovima; polo┼żen stru─Źni upravni ispit; poznavanje rada sa aplikacijama za odr┼żavanje kompleksnih informacionih sistema.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

c) Stru─Źni saradnik za TCMS sistem

Obavlja sljede─çe poslove:

- Obezbje─Ĺuje nesmetano funkcionisanje TCMS-a unutar Tu┼żila┼ítva u saradnji sa IKT odjelom VSTV-a BiH;

- Obavlja edukaciju svih korisnika TCMS-a, o ─Źemu izvje┼ítava rukovodioca odjela;

- Priprema sve potrebne izvještaje o radu u TCMS-u prema naredbi rukovodioca odjela;

- Kreira korisni─Źke naloge u TCMS-u i zatvara naloge korisnika na kraju ugovora;

- Postupa po dnevnim naredbama tu┼żilaca u okviru TCMS sistema;

- Vr┼íi sve dozvoljene ispravke korisni─Źkih gre┼íaka u okviru TCMS-a;

- Pode┼íava postavke u TCMS-u i postavlja parametre za dodjelu predmeta u skladu sa internim aktima koje donosi glavni tu┼żilac;

- Ostvaruje komunikaciju sa IKT odjelom VSTV-a putem servis desk aplikacije VSTV-a BiH u cilju rješavanja zahtjeva i otklanjanja problema u radu sa TCMS sistemom;

- Obavlja sve ostale du┼żnosti i obaveze koje su vezane za uspje┼íno obavljanje zadataka, a koji su u skladu sa ovom pozicijom;

- Obavlja i druge poslove u skladu sa internim aktima i po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: zavr┼íen fakultet tehni─Źkog smjera (visoka stru─Źna sprema ili zavr┼íen prvi ciklus ┼íkolovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova); najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme na istim ili sli─Źnim poslovima; polo┼żen stru─Źni upravni ispit.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

d) Stru─Źni saradnik ÔÇô administrator sistema

Obavlja sljede─çe poslove:

- Obavlja poslove upravljanja i administriranja infrastrukturom informacione i komunikacione tehnologije uklju─Źuju─çi servere, radne stanice, printere te ostalu aktivnu i pasivnu mre┼żnu opremu;

- Obavlja poslove planiranja dizajna, implementacije i nadogradnje dodatnih informacionih servisa;

- Obavlja poslove vezane za za┼ítitu informacionog sistema putem konfiguracije i administracije ure─Ĺaja i/ili servisa za za┼ítitu informacionog sistema;

- Obavlja poslove optimizacije, odnosno pra─çenja i odr┼żavanja resursa, optimizacije servera, te nadgledanja i unapre─Ĺivanja performansi sistema;

- Upravlja bezbjednosnim mjerama radi sprovo─Ĺenja i odr┼żavanja mjera za┼ítite informaciono-komunikacijskog sistema, a prema Zakonu o za┼ítiti tajnih podataka;

- Blagovremeno izvještava o svim eventualnim rizicima po sistem rukovodioca odjela;

- Obavlja sve ostale du┼żnosti i obaveze koje su vezane za uspje┼íno obavljanje zadataka, a koji su u skladu sa ovom pozicijom;

- Obavlja i druge poslove u skladu sa internim aktima i po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: zavr┼íen fakultet tehni─Źkog smjera (visoka stru─Źna sprema ili zavr┼íen prvi ciklus ┼íkolovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova); najmanje 1 (jedna) godina iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme na istim ili sli─Źnim poslovima; polo┼żen stru─Źni upravni ispit; poznavanje rada sa aplikacijama za odr┼żavanje kompleksnih informacionih sistema.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

e) Referent specijalist za podršku korisnicima

Obavlja sljede─çe poslove:

- Neposredno pru┼ża informati─Źku podr┼íku krajnjim korisnicima uz kori┼ítenje specijalizovanih aplikacija;

- Obavlja otklanjanje hardverskih i softverskih problema;

- Instalira i odr┼żava unaprijed pripremljene pakete za radne stanice i ostalu opremu;

- Pravovremeno i adekvatno odr┼żava ra─Źunarsku i elektronsku opremu;

- Obavlja poslove vezane za audio/video podršku korisnicima;

- Obavlja sve ostale du┼żnosti i obaveze koje su vezane za uspje┼íno obavljanje zadataka, a koji su u skladu sa ovom pozicijom;

- Obavlja i druge poslove u skladu sa internim aktima i po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: zavr┼íena srednja ┼íkola IV stepena, najmanje 1 (jedna) godina iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme na istim ili sli─Źnim poslovima, polo┼żen stru─Źni upravni ispit.

Broj izvršilaca: 3 (tri)

f) Viši referent za unos podataka i obradu elektronskog dokaznog materijala

Obavlja sljede─çe poslove:

- Unosi, a┼żurira, odr┼żava i pretra┼żuje informacije u ra─Źunarskim sistemima;

- Prenosi informacije i podatke sa zapisa na papiru na automatizovane sisteme;

- Priprema, organizuje i administrativno vodi krivi─Źne predmete;

- Odr┼żava sistem arhiviranja, prati sve potencijalne dokaze, sla┼że, indeksira i prati izdavanje materijala i dokaza;

- Unosi, a┼żurira, odr┼żava i pretra┼żuje podatke u bazama podataka za koordinaciju predmeta, kontakte sa svjedocima i dokazni materijal;

- Daje podr┼íku su─Ĺenjima koja uklju─Źuje pomaganje u izvo─Ĺenju dokaza na Sudu, kao i digitalnih i kompjuterizovanih dokaza, pomo─ç u vo─Ĺenju predmeta od po─Źetka istrage te tokom postupka;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema IV stepena ili gimnazija, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja ┼íkolske spreme na istim ili sli─Źnim poslovima, polo┼żen stru─Źni upravni ispit.

Broj izvr┼íilaca: 4 (─Źetiri)

─îlan 75.
(Odjel za sigurnost - funkcija)

U Odjelu za sigurnost obavljaju se poslovi unutrašnje kontrole koji obuhvataju kontrolu ulaska, izlaska i kretanja osoba, unutrašnju kontrolu objekta 24 sata dnevno, kontrolu ulaznih kapija i parking prostora, upravljanje sistemom za videonadzor, vatrodojavu i kontrolu pristupa i zaštitu na radu.

─îlan 76.
(Kategorije pozicija u Odjelu za sigurnost)

U Odjelu za sigurnost nalaze se sljede─çe kategorije zaposlenih:

a) Stru─Źni savjetnik ÔÇô rukovodilac odjela

Obavlja sljede─çe poslove:

- Koordinira i organizuje sve poslove iz oblasti unutrašnje kontrole;

- Programira i planira poslove i zadatke iz oblasti unutrašnje kontrole i potrebna sredstva za njihovo izvršenje;

- U─Źestvuje u pripremi i izradi internih akata, planova i programa iz oblasti unutra┼ínje kontrole (protivpo┼żarne za┼ítite, za┼ítite na radu i sli─Źno);

- Vr┼íi poslove koji se odnose na izvr┼íavanje zakonskih propisa i op─çih akata iz oblasti protivpo┼żarne za┼ítite i za┼ítite na radu;

- Poma┼że pri uspostavljanju pravila i procedura u vezi sa pristupom pojedinim sigurnosnim zonama i pravilima i procedurama u vezi sa izdavanjem propusnica za parking;

- Obavlja i druge poslove po nalogu sekretara.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stru─Źna sprema, zavr┼íen fakultet tehni─Źkog smjera, 4 (─Źetiri) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, od ─Źega najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na rukovode─çim poslovima, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, dobre organizacijske sposobnosti, po┼żeljno poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

b) Referent specijalist za rad na elektronskom sistemu kontrole pristupa

Obavlja sljede─çe poslove:

- Radi na izdavanju i razdu┼żivanju identifikacijskih kontrolnih propusnica za zaposlenike Tu┼żila┼ítva i propusnica za unutra┼ínji i vanjski parking, te vodi i a┼żurira informati─Źku bazu podataka o izdatim kontrolnim propusnicama;

- Radi na informati─Źkoj bazi podataka za elektronsku kontrolu kretanja i dodjelu pristupa odre─Ĺenim zonama u Tu┼żila┼ítvu;

- Koordinira obuku novih zaposlenika Tu┼żila┼ítva i njihovo upoznavanje sa pravilima koja reguli┼íu oblast elektronske kontrole kretanja i pristupa i drugim uslugama koje pru┼ża Odjel za sigurnost;

- Vodi statisti─Źke i druge podatke u vezi sa poslovima unutra┼ínje kontrole;

- Usmeno i pismeno komunicira sa institucijama i organizacijama po pitanjima izdavanja kontrolnih propusnica posmatra─Źima stranih i me─Ĺunarodnih organizacija;

- Obavlja administrativne poslove za potrebe odjela;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema (srednja ┼íkola ─Źetvrtog stepena), 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru, poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

c) Referent specijalist za rad na sistemu videonadzora

Obavlja sljede─çe poslove:

- Vr┼íi profesionalno i stru─Źno rukovanje i nadzor nad radom sistema videonadzora i vatrodojave u zgradi;

- Postupa sa svim informacijama pribavljenim u toku rada na na─Źin da se odr┼żava najvi┼íi nivo integriteta, povjerljivosti i ta─Źnosti istih;

- Provodi propisane procedure i prijavljuje sigurnosno interesantne podatke te odr┼żava ta─Źan i jasan dnevnik dnevnih doga─Ĺaja i zapa┼żanja;

- Prijavljuje uo─Źene nedostatke i kvarove na sistemima;

- Radi u smjenama na na─Źin da se nadzor nad sistemom odvija kontinuirano i bez prestanka;

- Odlu─Źuje o i preduzima odgovaraju─çe aktivnosti kao reakciju na incidente uo─Źene tokom obavljanja du┼żnosti;

- Preduzima i druge aktivnosti na poja─Źanom nadzoru tokom vanrednih doga─Ĺanja u krugu zgrade;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema (srednja ┼íkola ─Źetvrtog stepena), 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, polo┼żen vatrogasni ispit, poznavanje rada na ra─Źunaru.

Broj izvr┼íilaca: 4 (─Źetiri)

d) Viši referent za unutrašnju kontrolu

Obavlja sljede─çe poslove:

- Vr┼íi poslove koji se odnose na izvr┼íavanje zakonskih propisa i op─çih akata iz oblasti obezbje─Ĺenja objekata i osoba;

- Koordinira rad portira, referenata za videonadzor i za kontrolu pristupa;

- Vr┼íi poslove koji se odnose na izvr┼íavanje zakonskih propisa i op─çih akata iz oblasti protivpo┼żarne za┼ítite i za┼ítite na radu;

- U─Źestvuje u izradi planova i programa iz oblasti protivpo┼żarne za┼ítite i za┼ítite na radu;

- Vr┼íi za┼ítitu objekta od po┼żara, brine o ispravnosti opreme za po─Źetno ga┼íenje po┼żara, hidranata i ure─Ĺaja za ga┼íenje po┼żara; vr┼íi redovan obilazak radnih i drugih prostorija, kontroli┼íe ispravnost ure─Ĺaja, izvje┼ítava nadle┼żne organe, a posebno vatrogasne brigade u slu─Źaju izbijanja po┼żara;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema (srednja ┼íkola ─Źetvrtog stepena), 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme, polo┼żen stru─Źni upravni ispit.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

e) Portir

Obavlja sljede─çe poslove:

- Vrši identifikaciju osoba prilikom njihovog ulaska i izlaska iz zgrade;

- Daje osobama potrebne informacije, uz izdavanje propusnice za ulazak u prostorije Tu┼żila┼ítva i preuzima propusnice nakon posjete;

- Vodi evidenciju u vezi sa ulascima i izlascima iz zgrade;

- Obavlja kontrolu ulaska stranaka i boravka stranaka u zgradi;

- Kontaktira sa zaposlenima u vezi sa mogućnošću prijema stranaka i drugih osoba;

- Obavlja poslove protivpo┼żarne za┼ítite, odnosno provodi mjere za┼ítite od po┼żara;

- Prema potrebi, vrši kontrolu ulaska i izlaska zaposlenih u zgradu;

- Vodi evidenciju o izdavanju i vra─çanju klju─Źeva koji se nalaze na recepciji;

- Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stru─Źna sprema, polo┼żen stru─Źni upravni ispit, 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tra┼żene stru─Źne spreme.

Broj izvr┼íilaca: 4 (─Źetiri)

POGLAVLJE IX ÔÇô (TERENSKI URED U SREBRENICI)

─îlan 77.
(Terenski ured u Srebrenici)

(1) Terenski ured u Srebrenici u organizacijskom smislu sastavni je dio Tu┼żila┼ítva BiH, odnosno njegovog Posebnog odjela za ratne zlo─Źine.

(2) Terenski ured u Srebrenici slu┼żi za provo─Ĺenje radnji krivi─Źnog postupka u krivi─Źnim predmetima ratnih zlo─Źina vezano za doga─Ĺaje u i oko Srebrenice.

DIO TRE─ćI ÔÇô (PRELAZNE I ZAVR┼áNE ODREDBE)

─îlan 78.
(Stupanje na snagu Pravilnika)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine."

─îlan 79.
(Objavljivanje Pravilnika)

Pre─Źi┼í─çeni tekst Pravilnika o unutra┼ínjoj organizaciji Tu┼żila┼ítva BiH obuhvata: Pravilnik o unutra┼ínjoj organizaciji Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 36/13), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra┼ínjoj organizaciji Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 16/14), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra┼ínjoj organizaciji Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 56/15), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra┼ínjoj organizaciji Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 66/19), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra┼ínjoj organizaciji Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 41/21), Ispravku Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra┼ínjoj organizaciji Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 22/22) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra┼ínjoj organizaciji Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 46/22), u kojim je nazna─Źen dan stupanja na snagu tih pravilnika.

V. D. glavnog tu┼żioca
Tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine
Milanko Kajgani─ç, s. r.

Broj A-321/22
27. oktobra 2022. godine
Sarajevo

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija