Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Pravilnik o utvr─Ĺivanju standarda za upravljanje ste─Źajnom masom FBiH

 

Pravilnik o utvr─Ĺivanju standarda za upravljanje ste─Źajnom masom FBiH


Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 04/22 od 14.01.2022

 

Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 4/22

Na osnovu ─Źlana 77. stav (5), a u vezi s ─Źlanom 297. stav (1) ta─Źka d) Zakona o ste─Źaju ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 53/21), federalni ministar pravde donosi


PRAVILNIK O UTVR─ÉIVANJU STANDARDA ZA UPRAVLJANJE STE─îAJNOM MASOM


GLAVA I


OSNOVNE ODREDBE


─îlan 1. (Predmet Pravilnika)


Ovim pravilnikom utvr─Ĺuju se standardi z upravljanje ste─Źajnom masom u skladu sa Zakonom o ste─Źaju ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 53/21) (u daljem tekstu: Zakon).

─îlan 2. (Standardi)


Standardi za upravljanje ste─Źajnom masom su:

a) standard o upravljanju ra─Źunima otvorenim kod banaka, nov─Źanim sredstvima ste─Źajnog du┼żnika i vo─Ĺenju poslovnih knjiga ste─Źajnog du┼żnika (u daljem tekstu: standard I),

b) standard o popisu imovine i obaveza ste─Źajnog du┼żnika, procjeni vrijednosti imovine ste─Źajnog du┼żnika i po─Źetnom ste─Źajnom bilansu ste─Źajnog du┼żnika (u daljem tekstu: standard II),

c) standard o sa─Źinjavanju izvje┼ítaja o ekonomsko-finansijskom polo┼żaju ste─Źajnog du┼żnika (u daljem tekstu: standard III),

─Ź) standard o izvje┼ítavanju i obavje┼ítavanju organa ste─Źajnog postupka (u daljem tekstu: standard IV),

─ç) standard o na─Źinu i postupku unov─Źenja imovine ste─Źajnog du┼żnika (u daljem tekstu: standard V),

d) standard o podacima koje sadr┼żi plan reorganizacije (u daljem tekstu: standard VI),

d┼ż) standard o zavr┼ínom ra─Źunu ste─Źajnog du┼żnika (u daljem tekstu: standard VII) i

─Ĺ) standard o na─Źinu vo─Ĺenja i ─Źuvanju evidencije ste─Źajnog du┼żnika (u daljem tekstu: standard VIII).

─îlan 3. (Uslovi za osloba─Ĺanje ste─Źajnog upravnika od sprovo─Ĺenja svih radnji propisanih standardom)


(1) Skup┼ítina povjerilaca mo┼że osloboditi ste─Źajnog upravnika, da ne sprovodi sve radnje predvi─Ĺene standardima iz ─Źlana 2. ovog pravilnika, u slu─Źajevima predvi─Ĺenim Zakonom:

a) ako ste─Źajni du┼żnik ne raspola┼że imovinom i pravima i

b) u slu─Źaju nedovoljnosti ste─Źajne mase ste─Źajnog du┼żnika.

(2) U slu─Źajevima iz stava (1) ovog ─Źlana, ste─Źajni upravnik u izvje┼ítaju nadle┼żnim organima ste─Źajnog postupka navodi:

a) osnovne podatke o materijalno-finansijskom stanju ste─Źajnog du┼żnika,

b) radnje koje je sproveo u postupku,

c) podatke o troškovima postupka,

─Ź) rekapitulaciju finansijskih podataka u vezi s imovinom i obavezama ste─Źajnog du┼żnika i

─ç) razloge iz kojih proizlazi necjelishodnost sprovo─Ĺenja radnji predvi─Ĺenih odre─Ĺenim standardima.

GLAVA II


STANDARD O UPRAVLJANJU RA─îUNIMA OTVORENIM KOD BANAKA, NOV─îANIM SREDSTVIMA STE─îAJNOG DU┼ŻNIKA I VO─ÉENJU POSLOVNIH KNJIGA STE─îAJNOG DU┼ŻNIKA


─îlan 4. (Predmet standarda I)


(1) Predmet standarda I je upravljanje nov─Źanim sredstvima na ra─Źunima otvorenim kod banaka u konvertibilnim markama (KM/BAM) i deviznim ra─Źunima ste─Źajnog du┼żnika, nov─Źanim sredstvima ste─Źajnog du┼żnika i vo─Ĺenje poslovnih knjiga ste─Źajnog du┼żnika.

(2) Cilj standarda I je osiguranje:

a) da ra─Źuni i nov─Źana sredstva ste─Źajnog du┼żnika budu za┼íti─çeni od poku┼íaja povjerilaca i svih tre─çih lica da se iz nov─Źanih sredstava ste─Źajnog du┼żnika namiruju suprotno odredbama Zakona, kao i da ta nov─Źana sredstva budu izdvojena od ostalih sredstava kojima upravlja ste─Źajni upravnik i

b) da se ra─Źunovodstvena evidencija ste─Źajnog du┼żnika vodi u skladu sa Zakonom.

─îlan 5. (Radnje ste─Źajnog upravnika)


(1) Ste─Źajni upravnik od dana preuzimanja rje┼íenja o otvaranju ste─Źajnog postupka, kojim je imenovan za ste─Źajnog upravnika, preduzima sljede─çe radnje:

a) pismenim putem dostavlja svim bankama, preko kojih ste─Źajni du┼żnik obavlja platni promet, rje┼íenje o otvaranju ste─Źajnog postupka nad ste─Źajnim du┼żnikom, radi zatvaranja svih ra─Źuna ste─Źajnog du┼żnika da bi se sprije─Źio prenos sredstava i drugih transakcija koje nisu u skladu sa Zakonom,

b) otvara novi ra─Źun za redovno poslovanje, u banci koja ispunjava potrebne kriterije u pogledu finansijske stabilnosti i op─çih uslova poslovanja, pod najpovoljnijim uslovima za ste─Źajnog du┼żnika, na koji se prenose nov─Źana sredstva sa zatvorenih ra─Źuna ste─Źajnog du┼żnika bez odga─Ĺanja,

c) otvara devizni ra─Źun u banci u kojoj je otvoren novi ra─Źun, ako je ste─Źajni du┼żnik na dan otvaranja ste─Źajnog postupka raspolagao nov─Źanim sredstvima u stranoj valuti i ako ste─Źajni upravnik o─Źekuje priliv nov─Źanih sredstava u stranoj valuti i

─Ź) otvara ra─Źun za posebne namjene u slu─Źaju potrebe.

(2) Ste─Źajni upravnik pismeno obavje┼ítava nadle┼żne organe ste─Źajnog postupka o svim preduzetim radnjama iz stava (1) ovog ─Źlana.

(3) Nakon isplate nov─Źanih sredstava prema pravosna┼żnom rje┼íenju o zaklju─Źenju ste─Źajnog postupka, ste─Źajni upravnik zatvara ra─Źune u bankama i o tome pismeno obavje┼ítava sud i dostavlja potvrdu o zatvaranju ra─Źuna.

─îlan 6. (Upravljanje nov─Źanim sredstvima)


(1) Ste─Źajni upravnik, od dana otvaranja ste─Źajnog postupka, upravlja nov─Źanim sredstvima na ra─Źunima ste─Źajnog du┼żnika otvorenim kod banaka i vr┼íi poslovanja ste─Źajnog du┼żnika preko tih ra─Źuna, odnosno vr┼íi sve uplate i isplate nov─Źanih sredstava u vezi sa ste─Źajnim du┼żnikom u skladu s propisima kojima se ure─Ĺuje platni promet i devizno poslovanje.

(2) Ste─Źajni upravnik potpisuje naloge za isplate s ra─Źuna ste─Źajnog du┼żnika.

(3) Ste─Źajni upravnik ovla┼ítenje za isplate s ra─Źuna mo┼że prenijeti na druga lica koja su zaposlena ili anga┼żovana kod ste─Źajnog du┼żnika, u kojem se navodi svrha isplate za koju se izdaje ovla┼ítenje.

(4) Sve isplate s ra─Źuna, koje izvr┼íi ili nalo┼żi lice na koju je ste─Źajni upravnik prenio ovla┼ítenje, smatra se da ih je ste─Źajni upravnik sam izvr┼íio, odnosno nalo┼żio.

(5) Kopija ovla┼ítenja dobijena od ste─Źajnog upravnika prila┼że se u evidenciji poslovanja koju vodi ste─Źajni upravnik.

─îlan 7. (Saglasnost za upravljanje nov─Źanim sredstvima)


(1) U slu─Źajevima kada je to propisano Zakonom, ste─Źajni upravnik raspola┼że nov─Źanim sredstvima ste─Źajnog du┼żnika samo uz prethodnu saglasnost odbora povjerilaca, odnosno skup┼ítine povjerilaca, ako nije osnovan odbor povjerilaca.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, ste─Źajni upravnik mo┼że iz opravdanih razloga raspolagati nov─Źanim sredstvima ste─Źajnog du┼żnika i bez prethodne saglasnosti skup┼ítine povjerilaca, ako nije osnovan odbor povjerilaca, s tim da za ovo raspolaganje pribavi naknadnu saglasnost skup┼ítine povjerilaca.

(3) Ste─Źajni upravnik u cilju a┼żurnosti, pouzdanosti i ta─Źnosti podataka o stanju nov─Źanih sredstava iskazanih u poslovnim knjigama ste─Źajnog du┼żnika, vr┼íi u toku poslovne godine usagla┼íavanje stanja nov─Źanih sredstava na ra─Źunima otvorenim u bankama, te vr┼íi usagla┼íavanje sa stanjem na dan kada se zavr┼íava poslovna godina, u skladu sa Zakonom o ra─Źunovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji).

─îlan 8. (Na─Źin postupanja s nov─Źanim sredstvima)


(1) Ste─Źajni upravnik nov─Źana sredstva koja ne─çe odmah biti raspodijeljena povjeriocima ili koja nisu neophodna za svakodnevno upravljanje ste─Źajnom masom, dr┼żi na ra─Źunu kod banke koji donosi kamatu ili drugi vid depozitnog prinosa, osim u slu─Źaju kada bi tro┼íkovi usluge i ostali povezani bankarski tro┼íkovi iznosili vi┼íe od kamate na iznos deponovanih nov─Źanih sredstava ste─Źajnog du┼żnika.

(2) Ste─Źajni upravnik dr┼żi nov─Źana sredstva na ra─Źunu u bankama, koja osigurava najpovoljniju mogu─çu kamatnu stopu uz minimalan rizik na ulo┼żena nov─Źana sredstva ste─Źajnog du┼żnika.

(3) U slu─Źaju oro─Źenja nov─Źanih sredstava, ste─Źajni upravnik pribavlja ponude od najmanje tri banke.

(4) Kamata dobijena dr┼żanjem nov─Źanih sredstava ste─Źajnog du┼żnika na ra─Źunu kod banaka ─Źini dio ste─Źajne mase.

(5) Ste─Źajni upravnik ne ula┼że nov─Źana sredstva ste─Źajnog du┼żnika u vrijednosne papire ili druge finansijske instrumente.

─îlan 9. (Vo─Ĺenje poslovnih knjiga)


(1) Ste─Źajni upravnik a┼żurno i uredno vodi poslovne knjige ste─Źajnog du┼żnika na na─Źin da vr┼íi:

a) evidenciju poslovnih doga─Ĺaja na osnovu knjigovodstvenih isprava i druge dokumentacije, te priprema i prezentuje finansijske izvje┼ítaje ste─Źajnog du┼żnika u skladu sa Zakonom o ra─Źunovodstvu i reviziji,

b) evidenciju realizovanih naloga za isplatu i saglasnosti ste─Źajnih organa za nastale i planirane tro┼íkove, ako je pribavljanje saglasnosti predvi─Ĺeno Zakonom i

c) evidenciju svih uplata i isplata nov─Źanih sredstava na osnovu izvoda s ra─Źuna ste─Źajnog du┼żnika otvorenim kod banaka.

(2) Ste─Źajni upravnik vodi poslovne knjige i nakon pravnosna┼żnog zaklju─Źenja ste─Źajnog postupka, ako je re┼íenjem o zaklju─Źenju ste─Źajnog postupka odre─Ĺena isplata i/ili rezervacija nov─Źanih sredstava nakon zaklju─Źenja ste─Źajnog postupka.

(3) Po ispunjenju uslova, ste─Źajni upravnik dostavlja ste─Źajnom sudiji dopunski izvje┼ítaj o izvr┼íenim uplatama i isplatama nakon zaklju─Źenja ste─Źajnog postupka nad ste─Źajnim du┼żnikom.

(4) Ste─Źajni upravnik obezbje─Ĺuje dostupnost podataka iz poslovnih knjiga licu koje vr┼íi nadzor nad njegovim radom.

GLAVA III


STANDARD O POPISU IMOVINE I OBAVEZA STE─îAJNOG DU┼ŻNIKA, PROCJENI VRIJEDNOSTI IMOVINE STE─îAJNOG DU┼ŻNIKA I PO─îETNOM STE─îAJNOM BILANSU STE─îAJNOG DU┼ŻNIKA


─îlan 10. (Predmet i cilj standarda II)


(1) Predmet i cilj standarda II je vr┼íenje popisa imovine i obaveza ste─Źajnog du┼żnika, procjene vrijednosti imovine ste─Źajnog du┼żnika i izrada po─Źetnog ste─Źajnog bilansa ste─Źajnog du┼żnika (u daljem tekstu: po─Źetni ste─Źajni bilans).

(2) Cilj standarda II je da ste─Źajni upravnik izvr┼íi:

a) potpun i sveobuhvatan popis imovine i obaveza ste─Źajnog du┼żnika u rokovima koje propisuje Zakon, a popis izme─Ĺu ostalog obuhvata i listu du┼żnika ste─Źajnog du┼żnika i listu povjerilaca ste─Źajnog du┼żnika,

b) procjenu vrijednosti imovine ste─Źajnog du┼żnika u cilju izrade po─Źetnog ste─Źajnog bilansa.

─îlan 11. (Na─Źin obavljanja radnji iz standarda II)


Ste─Źajni upravnik obavlja radnje iz standarda II na na─Źin da vr┼íi popis:

a) svakog pojedina─Źnog dijela imovine koji je zate─Źen na lokaciji ili lokacijama ste─Źajnog du┼żnika, bez obzira na vlasni─Źki status imovine,

b) svakog pojedina─Źnog dijela imovine koja je u vlasni┼ítvu ste─Źajnog du┼żnika, ali se u trenutku otvaranja ste─Źajnog postupka ne nalazi u posjedu ste─Źajnog du┼żnika,

c) potra┼żivanja ste─Źajnog du┼żnika pojedina─Źno po du┼żniku,

─Ź) udjela ili akcija kod drugih pravnih lica,

─ç) ekvivalenta gotovine i gotovine (nov─Źanih sredstava na ra─Źunima otvorenim u bankama i nov─Źanih sredstava u blagajni),

d) licenci, patenata i druge nematerijalne imovine,

d┼ż) obaveza ste─Źajnog du┼żnika pojedina─Źno po povjeriocima.

─îlan 12. (Popis imovine i obaveza)


(1) Popis imovine i obaveza ste─Źajnog du┼żnika sprovodi ste─Źajni upravnik, koji zbog obimnosti popisa mo┼że da imenuje komisiju koja ─çe mu pomo─çi da izvr┼íi popis.

(2) Obrazac za popis imovine i obaveza ste─Źajnog du┼żnika nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i ─Źini njegov sastavni dio.

(3) Obrazac liste du┼żnika ste─Źajnog du┼żnika nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika i ─Źini njegov sastavni dio.

(4) Obrazac liste povjerilaca ste─Źajnog du┼żnika nalazi se u Prilogu 3. ovog pravilnika i ─Źini njegov sastavni dio.

─îlan 13. (Procjena likvidacione vrijednosti imovine)


(1) Ste─Źajni upravnik nakon popisa imovine i obaveza ste─Źajnog du┼żnika, vr┼íi procjenu likvidacione vrijednosti svakog pojedina─Źnog dijela imovine.

(2) U slu─Źaju kada je priroda imovine takva da se ne mo┼że unov─Źiti pojedina─Źno, ve─ç samo zajedno s drugom imovinom ste─Źajnog du┼żnika, likvidaciona vrijednost takve imovine se procjenjuje kao cjelina.

(3) Likvidaciona vrijednost imovine ste─Źajnog du┼żnika predstavlja nov─Źani iznos, koji bi se ostvario prodajom imovine na datom tr┼żi┼ítu u razumnom roku.

(4) Knjigovodstvena vrijednost imovine ste─Źajnog du┼żnika se ne uzima u obzir, osim u slu─Źaju kada je ta vrijednost od zna─Źaja za utvr─Ĺivanje likvidacione vrijednosti.

(5) Procjena likvidacione vrijednosti treba da bude zasnovana na najpouzdanijim raspolo┼żivim podacima u trenutku procjene.

(6) Imovini s kojom se ne trguje na predmetnom tr┼żi┼ítu, imovini za koju se ne o─Źekuje da se mogu na─çi zainteresovani kupci, odnosno imovini koja se ne mo┼że prodati kao sekundarna sirovina, mo┼że se dodijeliti vrijednost nula.

─îlan 14. (Anga┼żovanje ovla┼ítenog vje┼ítaka za procjenu vrijednosti imovine)


(1) Ste─Źajni upravnik mo┼że, radi procjene vrijednosti imovine ste─Źajnog du┼żnika, anga┼żovati ovla┼ítenog vje┼ítaka u skladu sa Zakonom uz saglasnost ste─Źajnog sudije, rukovode─çi se kriterijem njegove stru─Źnosti i pouzdanosti.

(2) Ako je djelatnost ste─Źajnog du┼żnika takva da bi prodaja ste─Źajnog du┼żnika kao pravnog lica, omogu─çila povoljnije namirenje povjerilaca, pored procjene pojedina─Źnih dijelova imovine, vr┼íi se i procjena ste─Źajnog du┼żnika kao pravnog lica.

(3) U slu─Źaju iz stava (2) ovog ─Źlana, ste─Źajni upravnik mo┼że anga┼żovati ovla┼ítenog vje┼ítaka, koji za potrebe procjene koristi prinosne metode (obavezno metod diskontovanih nov─Źanih tokova), kao i druge metode koje su u skladu s Me─Ĺunarodnim standardima procjene (IVS).

─îlan 15. (Po─Źetni ste─Źajni bilans)


(1) Po─Źetni ste─Źajni bilans sa─Źinjava se na osnovu procjene cjelokupne popisane imovine ste─Źajnog du┼żnika i njegovih obaveza na dan otvaranja ste─Źajnog postupka, te na osnovu predra─Źuna tro┼íkova ste─Źajnog postupka i obaveza ste─Źajne mase.

(2) Obrazac po─Źetnog ste─Źajnog bilansa nalazi se u Prilogu 4. ovog pravilnika i ─Źini njegov sastavni dio.

─îlan 16. (Status razlu─Źnih povjerilaca i potra┼żivanja kamata)


(1) Prilikom pripreme po─Źetnog ste─Źajnog bilansa, potra┼żivanja razlu─Źnih povjerilaca ne uklju─Źuju se u ukupan iznos potra┼żivanja.

(2) Pri sa─Źinjavanju liste du┼żnika i liste povjerilaca ste─Źajnog du┼żnika, potra┼żivanja u pogledu kamate na iznos glavnog duga, kao i prate─ça potra┼żivanja uz glavni dug treba da budu posebno prikazana.

─îlan 17. (Naknadno prona─Ĺena imovina i umanjenje imovine)


(1) U slu─Źaju naknadno prona─Ĺene imovine, ste─Źajni upravnik vr┼íi naknadni popis i procjenu na isti na─Źin kao i prilikom popisa na dan otvaranja ste─Źajnog postupka, a promjenu prikazuje u izvje┼ítaju za period u kojem se promjena desila.

(2) U slu─Źaju umanjenja imovine ste─Źajnog du┼żnika, ste─Źajni upravnik prikazuje promjenu u izvje┼ítaju za period u kojem se promjena desila.

(3) U slu─Źaju da ste─Źajni upravnik preduzima radnje koje bi mogle dovesti do umanjenja imovine ste─Źajnog du┼żnika, a za preduzimanje takve radnje je neophodna saglasnost nadle┼żnih organa ste─Źajnog postupka, prije preduzimanja ovakve radnje, ste─Źajni upravnik pribavlja saglasnost nadle┼żnog organa.

GLAVA IV


STANDARD O SA─îINJAVANJU IZVJE┼áTAJA O EKONOMSKO-FINANSIJSKOM POLO┼ŻAJU STE─îAJNOG DU┼ŻNIKA


─îlan 18. (Predmet i cilj standarda III)


Predmet i cilj standarda III je definisanje sadr┼żaja izvje┼ítaja o ekonomsko-finansijskom polo┼żaju ste─Źajnog du┼żnika (u daljem tekstu: izvje┼ítaj), za potrebe izvje┼ítajnog ro─Źi┼íta.

─îlan 19. (Ekonomsko-finansijsko stanje ste─Źajnog du┼żnika)


(1) Izvje┼ítaj za potrebe izvje┼ítajnog ro─Źi┼íta, koji ste─Źajni upravnik sa─Źinjava, obuhvata informacije o ekonomsko-finansijskom stanju ste─Źajnog du┼żnika na dan otvaranja ste─Źajnog postupka, na osnovu kojih ste─Źajni povjerioci odlu─Źuju o na─Źinu sprovo─Ĺenja ste─Źajnog postupka.

(2) Ste─Źajni upravnik unosi u izvje┼ítaj iz stava (1) ovog ─Źlana sve podatake kojima raspola┼że u momentu izrade izvje┼ítaja.

─îlan 20. (Izvje┼ítaj o ekonomsko-finansijskom stanju za potrebe izvje┼ítajnog ro─Źi┼íta)


Izvje┼ítaj za potrebe izvje┼ítajnog ro─Źi┼íta sadr┼żi:

a) osnovne podatke o ste─Źajnom du┼żniku, i to:

kratak historijat ste─Źajnog du┼żnika,

podatke o postoje─çoj i prethodnoj vlasni─Źkoj strukturi i odgovornim licima ste─Źajnog du┼żnika,

broj zaposlenih i kvalifikacionu strukturu na dan otvaranja ste─Źajnog postupka,

uzroke koji su doveli do otvaranja ste─Źajnog postupka,

mjere koje je preduzelo rukovodstvo da bi riješilo probleme koji su doveli do nesposobnosti plaćanja,

historijski prikaz finansijskog poslovanja ste─Źajnog du┼żnika za period od pet godina prije otvaranja ste─Źajnog postupka, ako je taj prikaz mogu─ç,

komentar stanja poslovnih knjiga i dokumentacije ste─Źajnog du┼żnika,

b) opis prvih mjera i aktivnosti koje je ste─Źajni upravnik preduzeo u cilju za┼ítite imovine ste─Źajnog du┼żnika, i to:

podatke o sprovedenom popisu imovine ste─Źajnog du┼żnika,

podatke o stepenu saradnje uprave i zaposlenih sa ste─Źajnim upravnikom,

opis mjera koje su preduzete radi osiguranja imovine ste─Źajnog du┼żnika,

opis radnji koje je preduzeo ste─Źajni upravnik u cilju zavr┼íetka zapo─Źetih poslova ste─Źajnog du┼żnika, s opisom o─Źekivanih rezultata sprovo─Ĺenja tih mjera,

druge mjere za┼ítite imovine ste─Źajnog du┼żnika (obavje┼ítavanje lica kod kojih se nalazi imovina ste─Źajnog du┼żnika o otvaranju ste─Źajnog postupka),

zatvaranje starih i otvaranje novih ra─Źuna,

obavje┼ítavanje nadle┼żnih sudova o otvaranju ste─Źajnog postupka radi prekida parni─Źnih i izvr┼ínih postupaka, obavje┼ítavanje tu┼żila┼ítva o otvaranju ste─Źajnog postupka,

c) prikaz imovine koja je u vlasni┼ítvu ili koju koristi ste─Źajni du┼żnik, uklju─Źuju─çi i imovinu koja je u vlasni┼ítvu ste─Źajnog du┼żnika, ali se u trenutku otvaranja ste─Źajnog postupka ne nalazi u posjedu ste─Źajnog du┼żnika, i to:

nepokretna imovina s podacima o povr┼íinama, vlasni─Źkom statusu, teretima i procijenjenim vrijednostima,

pokretna imovina s podacima o vlasni─Źkom statusu, teretima i procijenjenim vrijednostima,

potra┼żivanja od du┼żnika ste─Źajnog du┼żnika s predvi─Ĺenim stepenom naplate,

udjeli ili akcije kod drugih pravnih lica s podacima o procijenjenim vrijednostima,

iznos zate─Źenih nov─Źanih sredstava na dan otvaranja ste─Źajnog postupka,

prikaz postoje─çih ili potencijalnih problema u vezi s upravljanjem imovinom ste─Źajnog du┼żnika,

─Ź) prikaz obaveza ste─Źajnog du┼żnika na dan otvaranja ste─Źajnog postupka prema vrsti i isplatnom redu, na osnovu raspolo┼żivih podataka, uz navo─Ĺenje izvora podataka s napomenama,

─ç) opis o─Źekivanog ishoda za slu─Źaj ste─Źaja ste─Źajnog du┼żnika, koji sadr┼żi:

obrazlo┼żenje pojedina─Źnih stavki po─Źetnog ste─Źajnog bilansa, uz prikaz o─Źekivanog namirenja povjerilaca,

opis pravnih radnji ste─Źajnog du┼żnika za koje ste─Źajni upravnik smatra da se mogu pobijati,

mi┼íljenje ste─Źajnog upravnika o izvodljivosti reorganizacije, koji obuhvata opis uslova koje treba ispuniti radi uspje┼ínog sprovo─Ĺenja reorganizacije, uklju─Źuju─çi podatke o potrebnim finansijskim sredstvima za njeno sprovo─Ĺenje, izvorima tih sredstava i mjere kojima bi se moglo posti─çi povoljnije namirenje povjerilaca u odnosu na namirenje koje bi povjerioci ostvarili u ste─Źajnom postupku likvidacijom,

zaklju─Źak s prijedlogom ste─Źajnog upravnika o nastavku ste─Źajnog postupka likvidacijom ili reorganizacijom,

po─Źetni ste─Źajni bilans pripremljen u skladu sa standardom II ovog pravilnika, popunjene obrasce koji su sadr┼żani u tom standardu, uz plan toka ste─Źajnog postupka s predra─Źunom tro┼íkova i listom sudskih, upravnih i drugih postupaka u kojima u─Źestvuje ste─Źajni du┼żnik na dan otvaranja ste─Źajnog postupka.

GLAVA V


STANDARD O IZVJEŠTAVANJU I OBAVJEŠTAVANJU ORGANA STEČAJNOG POSTUPKA


─îlan 21. (Predmet standard IV)


(1) Predmet standarda IV je dostavljanje izvje┼ítaja, obavje┼ítenja, odluka nadle┼żnih organa i druge relevantne dokumentacije koje ste─Źajni upravnik prikupi tokom ste─Źajnog postupka, ste─Źajnom sudiji i odboru povjerilaca odnosno skup┼ítini povjerilaca, ako nije osnovan odbor povjerilaca.

(2) Cilj standarda IV je da se omogu─çi sprovo─Ĺenje stru─Źnog nadzora nad radom ste─Źajnog upravnika od ste─Źajnog sudije i odbora povjerilaca, ako je isti osnovan.

─îlan 22. (Dostavljanje dokumentacije)


(1) Ste─Źajni upravnik dostavlja dokumentaciju ste─Źajnom sudiji i odboru povjerilaca, a ako nije osnovan odbor povjerilaca, ste─Źajni upravnik o dokumentaciji obavje┼ítava skup┼ítinu povjerilaca izlaganjem dokumentacije u pisarnici suda osam dana prije odr┼żavanja skup┼ítine povjerilaca.

(2) Spisak dokumentacije, koju ste─Źajni upravnik dostavlja nalazi se u Prilogu 5. ovog pravilnika i ─Źini njegov sastavni dio.

(3) Ste─Źajni upravnik navedenu dokumentaciju dostavlja organima ste─Źajnog postupka u roku od osam dana od dana prijema ili izrade svakog pojedina─Źnog dokumenta.

Član 23. (Izvještaj)


(1) Ste─Źajni upravnik sa─Źinjava polugodi┼ínji izvje┼ítaj za potrebe izvje┼ítavanja i obavje┼ítavanja organa ste─Źajnog postupka i dostavlja ga organima ste─Źajnog postupka, za periode: januar - jun i jul -decembar, od dana otvaranja ste─Źajnog postupka do dana zaklju─Źenja ste─Źajnog postupka.

(2) Izvje┼ítaj za potrebe izvje┼ítavanja i obavje┼ítavanja organa ste─Źajnog postupka, koji ste─Źajni upravnik sa─Źinjava, obuhvata informacije o ekonomsko-finansijskom stanju ste─Źajnog du┼żnika, prilivima i odlivima sredstava, tro┼íkovima ste─Źajnog postupka i druge podatke i informacije o imovini i toku ste─Źajnog postupka za period izvje┼ítavanja.

(3) Obrazac izvje┼ítaja iz stava (2) ovog ─Źlana nalazi se u Prilogu 6. ovog pravilnika i ─Źini njegov sastavni dio.

(4) Ako se otvaranje ste─Źajnog postupka ne poklapa s po─Źetkom izvje┼ítajnog perioda, ste─Źajni upravnik izra─Ĺuje izvje┼ítaj za potrebe izvje┼ítavanja i obavje┼ítavanja organa ste─Źajnog postupka za period od otvaranja ste─Źajnog postupka pa do kraja 30. juna odnosno do kraja poslovne godine, u kojoj je ste─Źajni postupak otvoren.

(5) Izvje┼ítaj iz stava (1) ovog ─Źlana se izra─Ĺuje najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni izvje┼ítajni period.

(6) Ste─Źajni upravnik dostavlja Finansijsko-informati─Źkoj agenciji (FIA-i), u skladu sa Zakonom o ra─Źunovodstvu i reviziji, finansijske izvje┼ítaje za poslovnu godinu, kao i finansijske izvje┼ítaje sa─Źinjenje na dan otvaranja i zaklju─Źenja ste─Źajnog postupka.

GLAVA VI.


STANDARD O NA─îINU I POSTUPKU UNOV─îENJA IMOVINE STE─îAJNOG DU┼ŻNIKA


─îlan 24. (Predmet i cilj standard V)


Predmet i cilj standarda V su smjernice i uputstva ste─Źajnim upravnicima, da na ┼íto efikasniji i transparentniji na─Źin izvr┼íe prodaju imovine ste─Źajnog du┼żnika ili ste─Źajnog du┼żnika kao pravnog lica, u postupku koji osigurava isti tretman svih u─Źesnika u prodaji.

─îlan 25. (Prodaja imovine ste─Źajnog du┼żnika)


(1) Imovina ste─Źajnog du┼żnika se prodaje javnim nadmetanjem, javnim prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom, u skladu sa Zakonom.

(2) Ste─Źajni upravnik javnu prodaju imovine odr┼żava u sudu.

(3) Iz opravdanih razloga ste─Źajni sudija mo┼że odobriti ste─Źajnom upravniku da prodaju izvr┼íi izvan zgrade suda.

─îlan 26. (Procjena vrijednosti imovine ste─Źajnog du┼żnika)


(1) Prije nego ┼íto pristupi prodaji, ste─Źajni upravnik vr┼íi procjenu vrijednosti imovine ste─Źajnog du┼żnika ili ste─Źajnog du┼żnika kao pravnog lica.

(2) Za potrebe izrade procjene vrijednosti imovine, ste─Źajni upravnik mo┼że anga┼żovati ovla┼ítenog vje┼ítaka, uz saglasnost ste─Źajnog sudije.

(3) Procjena vrijednosti imovine ili ste─Źajnog du┼żnika kao pravnog lica mo┼że se razlikovati od procjene vrijednosti pojedina─Źne imovine ili ste─Źajnog du┼żnika kao pravnog lica, koja je utvr─Ĺena prilikom popisa za potrebe izrade izvje┼ítaja iz standarda III.

(4) Za potrebe utvr─Ĺivanja procijenjene vrijednosti u postupku prodaje, pored likvidacione vrijednosti, mogu─çe je koristiti prinosne metode (obavezno metod diskontovanih nov─Źanih tokova), kao i druge metode koje su u skladu s Me─Ĺunarodnim ra─Źunovodstvenim standardima (IVS).

─îlan 27. (Prodajna dokumentacija)


(1) Ste─Źajni upravnik sprovodi prodaju (podjela imovine, grupisanje imovine i dr.), kojom se predvi─Ĺa ostvarivanje najve─çe vrijednosti imovine.

(2) Za potrebe prodaje ste─Źajni upravnik izra─Ĺuje prodajnu dokumentaciju koja sadr┼żi sve informacije o predmetu prodaje, te obavje┼ítenje potencijalnim kupcima o svim nedostacima na imovini koja je predmet prodaje i koji su poznati u trenutku prodaje, kao i da se imovina kupuje u vi─Ĺenom stanju bez pru┼żanja garancija i da ste─Źajni upravnik ne odgovara za nedostatke koje kupci utvrde po izvr┼íenoj prodaji.

(3) Sastavni dio prodajne dokumentacije ─Źini:

a) obrazac prijave za u─Źe┼í─çe u postupku prodaje,

b) izjava o gubitku prava na povrat depozita,

c) nacrt kupoprodajnog ugovora.

Član 28. (Oglašavanja prodaje)


(1) Ste─Źajni upravnik pru┼ża svim potencijalnim kupcima jednak pristup svim informacijama u vezi s imovinom ste─Źajnog du┼żnika i jednak pristup imovini ste─Źajnog du┼żnika koja je predmet prodaje.

(2) Ste─Źajni upravnik prodaju imovine ste─Źajnog du┼żnika ogla┼íava u dnevnim listovima koji se izdaju i distribuiraju na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

(3) Ste─Źajni upravnik preduzima sve potrebne radnje u cilju ogla┼íavanja prodaje na na─Źin koji osigurava da se o planiranoj prodaji obavijesti ┼íto je mogu─çe ve─çi broj zainteresovanih kupaca.

(4) Prema okolnostima konkretnog slu─Źaja, ste─Źajni upravnik razmatra i druge na─Źine oglava┼íavanja prodaje, i to:

a) oglašavanja na stranom jeziku,

b) oglašavanja u sredstvima informisanja izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine,

c) oglašavanje putem interneta,

─Ź) direktno obavje┼ítava potencijalne kupce o prodaji.

─îlan 29. (Postupanje s povjerljivim podacima)


Ako prodajna dokumentacija sadr┼żi povjerljive informacije, ste─Źajni upravnik s potencijalnim kupcima, prije preuzimanja prodajne dokumentacije potpisuje ugovor o ─Źuvanju povjerljivih podataka, prema kome se svaki od njih obavezuje na kori┼ítenje preuzetih podataka samo u svrhu predmetne prodaje.

 

─îlan 30. (Prodaja javnim nadmetanjem)


(1) Prodaju javnim nadmetanjem organizuje i sprovodi ste─Źajni upravnik.

(2) Prilikom prodaje imovine javnim nadmetanjem ste─Źajni upravnik:

a) oglašava prodaju,

b) registruje u─Źesnike javnog nadmetanja,

c) sprovodi javno nadmetanje,

─Ź) vodi zapisnik,

─ç) progla┼íava za kupca u─Źesnika koji je prihvatio najvi┼íu ponu─Ĺenu cijenu,

d) donosi zaklju─Źak o prodaji,

d┼ż) dostavlja zapisnik sudu radi objave na oglasnoj tabli suda,

─Ĺ) zaklju─Źuje kupoprodajni ugovor s najboljim ponu─Ĺa─Źem.

─îlan 31. (Oglas o prodaji)


Oglas o prodaji sadr┼żi:

a) naziv ste─Źajnog du┼żnika,

b) kratak opis predmeta prodaje,

c) na─Źin i uslove prodaje,

─Ź) vrijeme i mjesto na kome se imovina mo┼że razgledati,

─ç) vrijeme i mjesto odr┼żavanja javnog nadmetanja,

d) po─Źetnu cijenu javnog nadmetanja,

d┼ż) iznos depozita ili bankarske garancije, koji zainteresovani kupci pola┼żu dva dana prije dana odr┼żavanja prodaje i donose dokaz prije po─Źetka javnog nadmetanja, odnosno datum polaganja depozita u novcu ili polaganje bankarske garancije s detaljnim uslovima,

─Ĺ) obavje┼ítenje o na─Źinu i mjestu preuzimanja prodajne dokumentacije,

e) opis postupka prodaje,

f) rok u kome kupac pla─ça kupoprodajnu cijenu,

g) ime i prezime ste─Źajnog upravnika i kontakt osobu s kontakt podacima,

h) druge podatke koje ste─Źajni upravnik smatra bitnim za uspje┼ínu prodaju imovine na javnom nadmetanju.

─îlan 32. (Ispunjenost uslova za provo─Ĺenje javnog nadmetanja)


Smatra se da su ispunjeni uslovi za sprovo─Ĺenje javnog nadmetanja ako je najmanje jedno lice ispunilo sve navedene uslove, i to:

a) preuzelo prodajnu dokumentaciju (li─Źno ili elektronskim putem),

b) u predvi─Ĺenom roku uplatilo iznos depozita,

c) potpisalo izjavu o gubitku prava na povrat depozita,

─Ź) potpisalo ugovor o ─Źuvanju povjerljivih podataka, ako je neophodno da ste─Źajni upravnik u postupku prodaje otkrije povjerljive informacije,

─ç) registrovalo se kao u─Źesnik na javnom nadmetanju.

─îlan 33. (Depozit za u─Źe┼í─çe na javnom nadmetanju)


(1) Iznos depozita za u─Źe┼í─çe na javnom nadmetanju propisan je Zakonom.

(2) Podnosiocu depozita depozit se ne vra─ça ako:

a) se ne registruje ili

b) ne pristupi prodaji ili

c) kao jedini u─Źesnik na nadmetanju ne prihvati po─Źetnu cijenu ili

─Ź) niko od u─Źesnika javnog nadmetanja ne prihvati po─Źetnu cijenu ili

ć) ne potpiše zapisnik o javnom nadmetanju ili

d) kao progla┼íeni kupac ne zaklju─Źi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili po propisanoj proceduri ili

d┼ż) kao progla┼íeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u nazna─Źenom roku ili

─Ĺ) kao drugi najbolji ponu─Ĺa─Ź, nakon odustajanja progla┼íenog kupca, ne zaklju─Źi kupoprodajni ugovor u nazna─Źenom roku ili

e) kao drugi najbolji ponu─Ĺa─Ź, nakon odustajanja progla┼íenog kupca, ne uplati kupoprodajnu cijenu u nazna─Źenom roku.

(3) Ste─Źajni upravnik vra─ça depozit svim u─Źesnicima javnog nadmetanja u roku od osam dana od dana zavr┼íetka javnog nadmetanja, osim progla┼íenom kupcu i drugom najboljem ponu─Ĺa─Źu.

─îlan 34. (Formiranje cijene prodaje)


(1) Po─Źetna cijena je vrijednost kojom po─Źinje postupak javnog nadmetanja.

(2) Po─Źetna cijena prodaje imovine pod teretom na prvom, drugom i svakom narednom javnom nadmetanju odre─Ĺena je u skladu sa Zakonom.

(3) Cijenu, ispod koje se ne mo┼że prodati imovina bez tereta na prvom javnom nadmetanju odre─Ĺuje skup┼ítina povjerilaca u skladu sa Zakonom.

─îlan 35. (Sprovo─Ĺenje javnog nadmetanja)


(1) Ste─Źajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako ┼íto:

a) registruje lica koja imaju pravo u─Źe┼í─ça na javnom nadmetanju,

b) otvara javno nadmetanje ─Źitaju─çi pravila nadmetanja,

c) poziva u─Źesnike da prihvate ponu─Ĺenu cijenu prema unaprijed utvr─Ĺenim koracima uve─çanja, pri ─Źemu iznos uve─çanja nije ve─çi od iznosa depozita,

─Ź) odr┼żava red na javnom nadmetanju,

─ç) progla┼íava kupca u─Źesnika koji je prihvatio najvi┼íu ponu─Ĺenu cijenu,

d) potpisuje zapisnik.

(2) Ste─Źajni upravnik osigurava jednak polo┼żaj svih u─Źesnika na javnom nadmetanju i nesmetan postupak isticanja ponuda.

─îlan 36. (Tok javnog nadmetanja)


(1) Na po─Źetku javnog nadmetanja, ste─Źajni upravnik:

a) otvara javno nadmetanje,

b) oglašava imovinu koja se nudi na prodaju,

c) ogla┼íava po─Źetnu cijenu,

─Ź) obja┼ínjava dalji postupak sprovo─Ĺenja javnog nadmetanja,

─ç) poziva u─Źesnike da tra┼że obja┼ínjenje u vezi s imovinom koja je predmet prodaje, po─Źetne cijene, kao i daljeg postupka prije zapo─Źinjanja javnog nadmetanja.

(2) Ako je samo jedno lice steklo status u─Źesnika na javnom nadmetanju i to lice prihvati po─Źetnu cijenu, ono se progla┼íava kupcem, a po─Źetna cijena se progla┼íava kupoprodajnom cijenom.

(3) Ako je vi┼íe od jednog lica steklo status u─Źesnika javnog nadmetanja, ste─Źajni upravnik ogla┼íava po─Źetnu cijenu i utvr─Ĺuje svako naredno uve─çanje, koje nije ve─çe od iznosa depozita.

(4) Utvr─Ĺivanje nove cijene ponavlja se sve dok u─Źesnici isti─Źu ponude na uve─çane cijene.

(5) Ste─Źajni upravnik ogla┼íava da je javno nadmetanje zavr┼íeno kada ni poslije tre─çeg poziva nije istaknuta ponuda na uve─çanu cijenu, a kupcem progla┼íava u─Źesnika koji je prvi ponudio najvi┼íu cijenu, a prihva─çena cijena se progla┼íava kupoprodajnom cijenom.

(6) Ako niko od u─Źesnika ne prihvati po─Źetnu cijenu, javno nadmetanje se progla┼íava neuspjelim, a u─Źesnicima se vra─ça depozit.

─îlan 37. (Zapisnik o javnom nadmetanju)


(1) Ste─Źajni upravnik odre─Ĺuje lice koje vodi zapisnik o javnom nadmetanju.

(2) Zapisnik sadr┼żi:

a) spisak registrovanih u─Źesnika,

b) po─Źetnu cijenu,

c) tok javnog nadmetanja,

─Ź) kona─Źnu prodajnu cijenu postignutu u javnom nadmetanju,

ć) podatke o proglašenom kupcu,

d) podatke o drugom najboljem ponu─Ĺa─Źu i iznosu ponu─Ĺene cijene,

d┼ż) prezime i ime ste─Źajnog upravnika i zapisni─Źara,

─Ĺ) datum i vrijeme po─Źetka i zavr┼íetka javnog nadmetanja.

Član 38. (Proglašenje najpovoljnijeg kupca)


Ste─Źajni upravnik nakon obavljenog javnog nadmetanja donosi zaklju─Źak o progla┼íenju najpovoljnijeg kupca koji se ogla┼íava na oglasnoj tabli suda.

─îlan 39. (Zaklju─Źenje ugovora o kupoprodaji)


(1) Nakon uplate kupoprodajne cijene, ste─Źajni upravnik s progla┼íenim kupcem zaklju─Źuje ugovor o kupoprodaji.

(2) Progla┼íeni kupac upla─çuje cjelokupan iznos kupoprodajne cijene u roku koji nije kra─çi od osam niti du┼żi od 30 dana.

(3) Uplatu kupoprodajne cijene u du┼żem roku od 30 dana, a najdu┼że 60 dana od dana potpisivanja ugovora, ste─Źajni upravnik mo┼że odobriti samo uz saglasnost odbora povjerilaca, odnosno skup┼ítine povjerilaca, ako nije osnovan odbor povjerilaca.

─îlan 40. (Javno prikupljanje ponuda)


(1) Prodaju javnim prikupljanjem ponuda sprovodi ste─Źajni upravnik.

(2) U postupku prodaje imovine javnim prikupljanjem ponuda ste─Źajni upravnik:

a) oglašava prodaju imovine javnim prikupljanjem ponuda,

b) prikuplja ponude,

c) otvara ponude,

─Ź) rangira ponu─Ĺa─Źe prema visini dostavljenih ponuda,

─ç) progla┼íava najboljeg ponu─Ĺa─Źa,

d) dostavlja ponudu najboljeg ponu─Ĺa─Źa sudu i odboru povjerilaca, ako je osnovan,

d┼ż) informi┼íe ponu─Ĺa─Źe o rezultatima javnog prikupljanja ponuda,

─Ĺ) zaklju─Źuje ugovor o kupoprodaji s najboljim ponu─Ĺa─Źem.

─îlan 41. (Oglas o prodaji)


Oglas o prodaji sadr┼żi:

a) naziv ste─Źajnog du┼żnika,

b) kratak opis predmeta prodaje,

c) na─Źin i uslove prodaje,

─Ź) vrijeme i mjesto na kome se imovina mo┼że razgledati,

─ç) mjesto i rok za dostavljanje ponude,

d) procijenjenu vrijednost predmeta prodaje s naznakom da procijenjena vrijednost nije minimalno prihvatljiva vrijednost,

d┼ż) iznos depozita ili bankarske garancije koji ponu─Ĺa─Źi pola┼żu dva dana prije dana odr┼żavanja prodaje i dostavljaju dokaz na dan otvaranja ponuda, kao i datum polaganja depozita ili bankarske garancije s detaljnim uslovima,

─Ĺ) obavje┼ítenje o na─Źinu i mjestu preuzimanja prodajne dokumentacije,

e) obavezne elemente ponude, uklju─Źuju─çi i formu izra┼żavanja ponu─Ĺene cijene,

f) obavje┼ítenje da se otvaranje ponuda vr┼íi 30 minuta po isteku roka za dostavljanje ponuda na nazna─Źenom mjestu,

g) poziv ponu─Ĺa─Źima i ─Źlanovima odbora povjerilaca da prisustvuju otvaranju prispjelih ponuda,

h) otvaranju ponuda mogu prisustvovati ─Źlanovi odbora povjerilaca, predstavnici sredstava javnog informisanja i druga zainteresovana lica,

i) ime i prezime ste─Źajnog upravnika i kontakt osobu sa kontakt podacima,

j) druge podatke za koje ste─Źajni upravnik smatra da su bitni za uspje┼ínu prodaju imovine javnim prikupljanjem ponuda.

─îlan 42. (Dostavljanje ponuda)


(1) Sve ponude se dostavljaju u pisanoj formi, u zatvorenim i zape─Źa─çenim kovertama uz naznaku da se ponuda odnosi na prodaju imovine odre─Ĺenog ste─Źajnog du┼żnika, na koju se odnosi oglas za prikupljanje ponuda.

(2) Ste─Źajni upravnik na svakoj koverti upisuje ta─Źno vrijeme prijema i izdaje potvrdu potencijalnom kupcu o prijemu, na na─Źin da usmene ponude ste─Źajni upravnik ne uzima u razmatranje.

(3) Smatra se da su ispunjeni uslovi za sprovo─Ĺenje javnog prikupljanja ponuda ako je najmanje jedno lice ispunilo sve navedene uslove:

a) preuzelo prodajnu dokumentaciju,

b) u predvi─Ĺenom roku uplatilo iznos depozita,

c) potpisalo ugovor o ─Źuvanju povjerljivih podataka, ako je neophodno da ste─Źajni upravnik u postupku prodaje otkrije povjerljive informacije,

─Ź) potpisalo izjavu o gubitku prava na povrat depozita,

─ç) dostavilo ponudu.

─îlan 43. (Uslovi pod kojima se ne vra─ça depozit)


Iznos depozita za u─Źe┼í─çe na prodaji prikupljanjem ponuda propisan je zakonom.

Ponu─Ĺa─Źu se ne vra─ça depozit ako:

a) podnese ponudu koja ne sadr┼żi obavezne elemente ili

b) ne potpiše kupoprodajni ugovor ili

c) bude progla┼íen kupcem, a ne uplati kupoprodajnu cijenu u predvi─Ĺenom roku i na propisan na─Źin, u skladu sa Zakonom.

─îlan 44. (Otvaranje ponuda)


(1) Ste─Źajni upravnik otvara ponude u vrijeme, na mjestu i na na─Źin kao ┼íto je to precizirano oglasom o javnom prikupljanju ponuda i vodi zapisnik o otvaranju ponuda.

(2) Otvaranju ponuda se pristupa i ako ─Źlanovi odbora povjerilaca ili neko od ponu─Ĺa─Źa ne prisustvuju prodaji.

(3) Ste─Źajni upravnik ne─çe razmatrati ponude koje sadr┼że:

a) jasno odre─Ĺen iznos na koji ponuda glasi,

b) pozivaju se na neku drugu ponudu,

c) date su pod uslovom ili se pozivaju na uslove koji nisu predvi─Ĺeni u prodajnoj dokumentaciji i oglasu,

─Ź) uz koje nije polo┼żen depozit u predvi─Ĺenom roku.

(4) Ste─Źajni upravnik vra─ça depozit svakom ponu─Ĺa─Źu ─Źija ponuda ne bude prihva─çena u roku od osam radnih dana od dana odr┼żavanja javnog otvaranja ponuda.

─îlan 45. (Prihvatanje ponude)


(1) Ste─Źajni upravnik prihvata najvi┼íu dostavljenu ponudu, ako je ista, u skladu sa Zakonom, iznad 50% od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje imovina pod teretom odnosno najni┼że cijene po kojoj se imovina mo┼że prodati kod prodaje imovine bez tereta.

(2) Prodaja po ni┼żoj cijeni je mogu─ça, ako je ni┼żu cijenu odredila skup┼ítina povjerilaca odnosno odbor povjerilaca.

─îlan 46. (Obavje┼ítenje o progla┼íenom najuspe┼ínijem ponu─Ĺa─Źu)


(1) Ste─Źajni upravnik u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda, svim ponu─Ĺa─Źima dostavlja obavje┼ítenje o progla┼íenom najuspe┼ínijem ponu─Ĺa─Źu i visini prihva─çene ponude.

(2) Progla┼íeni kupac upla─çuje cijeli iznos kupoprodajne cijene u roku koji nije kra─çi od osam niti du┼żi od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

(3) Za uplatu kupoprodajne cijene u roku du┼żem od 30 dana, a najdu┼że 60 dana od dana potpisivanja ugovora, ste─Źajni upravnik mo┼że odobriti samo uz saglasnost odbora povjerilaca, odnosno skup┼ítine povjerilaca, ako nije osnovan odbor povjerilaca.

─îlan 47. (Neposredna pogodba)


(1) Imovina se unov─Źava neposrednom pogodbom ako ste─Źajni upravnik ne uspije imovinu unov─Źiti na na─Źin i pod uslovima koje je odredila skup┼ítina povjerilaca.

(2) U svom zahtjevu za dobijanje saglasnosti odbora povjerilaca, ste─Źajni upravnik navodi i obrazla┼że razloge zbog kojih predla┼że prodaju neposrednom pogodbom.

(3) Kod prodaje imovine neposrednom pogodbom, ste─Źajni upravnik direktno obavje┼ítava potencijalne kupce o uslovima prodaje i po obavljenim pregovorima zaklju─Źuje kupoprodajni ugovor.

(4) U slu─Źaju prodaje neposrednom pogodbom odbor povjerilaca daje saglasnost i na:

a) minimalnu cijenu koju predla┼że ste─Źajni upravnik, ako je iznos minimalne cijene ni┼żi od 50 % od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje,

b) konkretnu ponudu dostavljenu od strane potencijalnog kupca, ako je ta ponuda ni┼ża od 50% od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje.

─îlan 48. (Prodaja ste─Źajnog du┼żnika kao pravnog lica)


(1) Prodaju ste─Źajnog du┼żnika kao pravnog lica, ste─Źajni upravnik sprovodi ako to odredi skup┼ítina povjerilaca.

(2) Prodaji ste─Źajnog du┼żnika kao pravnog lica pristupa se ako procjena vrijednosti pravnog lica prikazuje da je ovaj vid prodaje povoljniji odnosno da je procijenjena vrijednost pravnog lica ve─ça od procjene ukupne vrijednosti pojedina─Źnih djelova imovine ste─Źajnog du┼żnika.

(3) U slu─Źaju prodaje ste─Źajnog du┼żnika na ─Źijoj imovini postoje razlu─Źna prava, ste─Źajni upravnik anga┼żuje ovla┼ítenog vje┼ítaka da izvr┼íi procjenu vrijednosti ste─Źajnog du┼żnika kao pravnog lica i procjenu vrijednosti imovine ste─Źajnog du┼żnika, koja je predmet razlu─Źnog prava.

─îlan 49. (Prijedlog za zaklju─Źenje ste─Źajnog postupka)


(1) Ako se po otvaranju ste─Źajnog postupka utvrdi da je vrijednost imovine ste─Źajnog du┼żnika manja od visine tro┼íkova ste─Źajnog postupka ili je imovina ste─Źajnog du┼żnika neznatne vrijednosti, ste─Źajni upravnik o tome bez odlaganja obavje┼ítava ste─Źajnog sudiju uz prijedlog za zaklju─Źenje ste─Źajnog postupka.

(2) Uz prijedlog za zaklju─Źenje, ste─Źajni upravnik dostavlja:

a) procjenu vrijednosti imovine ste─Źajnog du┼żnika,

b) plan toka ste─Źajnog postupka s predra─Źunom tro┼íkova, kojim dokazuje da je imovina ste─Źajnog du┼żnika nedovoljna za sprovo─Ĺenje ste─Źajnog postupka,

c) prijedlog na─Źina, rokova i uslova za unov─Źenje imovine ste─Źajnog du┼żnika.

GLAVA VII.


STANDARD O PODACIMA KOJE SADR┼ŻI PLAN REORGANIZACIJE


─îlan 50. (Predmet i cilj standarda VI)


Predmet i cilj standarda VI je definisanje sadr┼żaja plana reorganizacije.

─îlan 51. (Plan reorganizacije)


(1) Plan reorganizacije sadr┼żi osnovne podatke o ste─Źajnom du┼żniku s posebnim osvrtom na razloge koji su doveli do pogor┼íanja finansijskog polo┼żaja.

(2) U okviru plana reorganizacije potrebno je opisati mjere koje su preduzete od strane uprave i/ili osniva─Źa ste─Źajnog du┼żnika u cilju otklanjanja uzroka, koji su doveli do finansijskih pote┼íko─ça, kao i rezultate sprovedenih mjera.

─îlan 52. (Plan reorganizacije koji predvi─Ĺa nastavak poslovanja ste─Źajnog du┼żnika)


(1) U slu─Źaju da plan reorganizacije predvi─Ĺa nastavak poslovanja ste─Źajnog du┼żnika, u tom planu se detaljno obja┼ínjava na koji na─Źin ─çe razlozi koji su doveli do insolventnosti ste─Źajnog du┼żnika biti otklonjeni.

(2) U slu─Źaju iz stava (1) ovog ─Źlana, plan reorganizacije sadr┼żi i podatke o iznosu i uslovu finansiranja, kojim ─çe se u me─Ĺuvremenu vr┼íiti finansiranje poslovanja ste─Źajnog du┼żnika, uklju─Źuju─çi i izvore dodatnog finansiranja.

(3) U planu reorganizacije se jasno i precizno opisuje na─Źin namirenja svake grupe povjerilaca, kao i u kom stepenu ─çe svaka grupa povjerilaca usvajanjem plana reorganizacije posti─çi povoljnije namirenje u odnosu na namirenje koje bi se ostvarilo u postupku likvidacije.

(4) Plan reorganizacije sadr┼żi podatke o svim preduslovima za njegovo sprovo─Ĺenje, rokovima za sprovo─Ĺenje pojedina─Źnih mjera za realizaciju plana reorganizacije, rokovima za njegovo izvr┼íenje i o posljedicama neispunjenja tih preduslova i nepo┼ítovanja rokova.

─îlan 53. (Sadr┼żaj plana reorganizacije)


(1) Plan reorganizacije sadr┼żi detaljan opis na─Źina namirenja:

a) spisak neizmirenih tro┼íkova nastalih u ste─Źajnom postupku, uklju─Źuju─çi i nagradu za rad i naknadu tro┼íkova ste─Źajnom upravniku,

b) spisak potra┼żivanja koja su nastala u periodu prije otvaranja ste─Źajnog postupka u okviru formiranih povjerilaca,

c) spisak povjerilaca ─Źija su potra┼żivanja osporena, a u toku je parni─Źni postupak,

─Ź) spisak potra┼żivanja koja ─çe nastati po usvajanju plana reorganizacije.

(2) Kao dodatak sadr┼żini plana reorganizacije ste─Źajni upravnik sa─Źinjava i preliminarnu listu pravnih radnji koje bi mogle biti predmet pobijanja u ste─Źajnom postupku.

(3) U slu─Źaju da ste─Źajni upravnik nije utvrdio da li postoje takvi pravni poslovi i radnje koji bi mogli da budu predmet pobijanja, o toj ─Źinjenici obavje┼ítava povjerioce.

(4) Plan reorganizacije sadr┼żi detaljan opis poslova ste─Źajnog upravnika, koji u ime povjerilaca prati sprovo─Ĺenje plana reorganizacije, na na─Źin da obavje┼ítava povjerioce o sprovo─Ĺenju plana reorganizacije, kao i o iznosima i dinamici isplate nagrade za njegov rad.

(5) Ako plan reorganizacije ne podnese ste─Źajni upravnik, ve─ç ovla┼íteni predlaga─Źi, ste─Źajni upravnik dostavlja ste─Źajnom sudiji i odboru povjerilaca mi┼íljenje o izvodljivosti plana reorganizacije.

GLAVA VIII


STANDARD O ZAVR┼áNOM RA─îUNU STE─îAJNOG DU┼ŻNIKA


─îlan 54. (Predmet i cilj standarda VII)


Predmet i cilj standarda VII je definisanje sadr┼żaja zavr┼ínog ra─Źuna i dopunskog zavr┼ínog ra─Źuna ste─Źajnog upravnika za potrebe odr┼żavanja zavr┼ínog ro─Źi┼íta.

─îlan 55. (Zavr┼íni ra─Źun)


(1) Zavr┼íni ra─Źun obuhvata specifikaciju svih priliva i odliva nastalih od dana otvaranja ste─Źajnog postupka, bez obzira na promjene ste─Źajnog upravnika tokom postupka.

(2) Obrazac zavr┼ínog ra─Źuna nalazi se u Prilogu 7. ovog pravilnika i ─Źini njegov sastavni dio.

(3) Obrazac zavr┼ínog ra─Źuna primjenjuje se i kod dopunskog zavr┼ínog ra─Źuna koji ste─Źajni upravnik dostavlja u slu─Źaju naknadno prona─Ĺene imovine po zaklju─Źenju ste─Źajnog postupka.

(4) Uz popunjen obrazac zavr┼ínog ra─Źuna, ste─Źajni upravnik dostavlja i zavr┼íni izvje┼ítaj u kome su detaljnije opisane ostvarene aktivnosti u toku ste─Źajnog postupka.

(5) Zavr┼íni ra─Źun sadr┼żi:

a) detaljan opis priliva ostvarenih u toku ste─Źajnog postupka,

b) podatke o ispitnim ro─Źi┼ítima i iznose utvr─Ĺenih potra┼żivanja po isplatnim redovima,

c) detaljan opis odliva nastalih u ste─Źajnom postupku, i to:

po osnovu tro┼íkova ste─Źajnog postupka,

po osnovu obaveza ste─Źajne mase,

po osnovu namirenja povjerilaca u postupcima dioba,

─Ź) obra─Źun kona─Źne naknade i nagrade za rad ste─Źajnog upravnika,

─ç) iznose rezervisanih sredstava s predvi─Ĺenim uslovima za njihovu isplatu.

GLAVA IX.


STANDARD O NA─îINU VO─ÉENJA I ─îUVANJU EVIDENCIJE STE─îAJNOG DU┼ŻNIKA


─îlan 56. (Predmet i cilj standarda VIII)


(1) Predmet i cilj standarda VIII je definisanje vrsta evidencija koju ste─Źajni upravnik vodi u svakom ste─Źajnom postupku.

(2) Evidencija obuhvata:

a) poslovne knjige, evidenciju i dokumentaciju o poslovanju ste─Źajnog du┼żnika iz perioda prije otvaranja ste─Źajnog postupka,

b) poslovne knjige, evidenciju i dokumentaciju koja se sa─Źini u toku sprovo─Ĺenja ste─Źajnog postupka, uklju─Źuju─çi i cjelokupnu evidenciju, koja je nastala u toku sprovo─Ĺenja prethodnog ste─Źajnog postupka,

c) evidenciju i dokumentaciju ste─Źajnog upravnika koja se odnosi na ste─Źajnu masu,

─Ź) evidenciju i dokumentaciju koja se odnosi na komunikaciju sa sudskim organima i drugim u─Źesnicima u ste─Źajnom postupku.

─îlan 57. (Kontrola nad cjelokupnom dokumentacijom)


(1) Ste─Źajni upravnik preuzima kontrolu nad cjelokupnom dokumentacijom koja se odnosi na svojinu i poslovanje ste─Źajnog du┼żnika, kao i svu dokumentaciju koja pru┼ża podatke o finansijskom i pravnom polo┼żaju ste─Źajnog du┼żnika.

(2) Preuzimanje kontrole podrazumijeva da ste─Źajni upravnik preuzme i osigura sve dokumente, elektronsku po┼ítu, baze podataka i programe koji se nalaze na ra─Źunarima koje koristi ste─Źajni du┼żnik, da bi sa─Źuvao podatke koji se odnose na poslovanje ste─Źajnog du┼żnika da bi za┼ítitio integritet ovih podataka.

(3) Ste─Źajni upravnik ograni─Źava pristup ra─Źunarskom sistemu samo na sebe i svoje saradnike, a u cilju onemogu─çavanja svake promjene, brisanja ili izmje┼ítanja evidencije ste─Źajnog du┼żnika.

(4) Ste─Źajni upravnik ─Źuva sve dokumente u informacionom sistemu ili na medijima koju omogu─çavaju trajnost elektronskog dokumenta u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 55/13).

─îlan 58. (Preuzimanje poslovnih knjiga i evidencije)


(1) Ste─Źajni upravnik preuzima poslovne knjige i evidencije, uklju─Źuju─çi i kompjutersku evidenciju koja je od zna─Źaja za:

a) utvr─Ĺivanje imovine, utvr─Ĺivanje vlasni─Źkog statusa i imovinskih prava ste─Źajnog du┼żnika i odlu─Źivanje o svojinsko-pravnim zahtjevima tre─çih lica,

b) otvaranje i vo─Ĺenje postupaka za naplatu potra┼żivanja ste─Źajnog du┼żnika,

c) pobijanje pravnih radnji ste─Źajnog du┼żnika,

─Ź) utvr─Ĺivanje, odnosno osporavanje potra┼żivanja povjerilaca,

─ç) druge radnje od zna─Źaja za vo─Ĺenje ste─Źajnog postupka.

(2) Poslovne knjige, evidencije i dokumentacija koje su osnov ste─Źajnom upravniku za izvr┼íavanje poslova iz ovog standarda, zavise od vrste djelatnosti ste─Źajnog du┼żnika.

─îlan 59. (Dokumentacija koja se osigurava)


Ste─Źajni upravnik utvr─Ĺuje i osigurava dokumentaciju koja se odnosi na

a) poslovanje ste─Źajnog du┼żnika:

statut, akte o osnivanju, prestanku društva, spajanju i svim drugim statusnim promjenama,

izvod iz knjige akcionara, koji vodi Centralni registar vrijednosnih papira ili knjigu ─Źlanova privrednog dru┼ítva,

šematski prikaz organizacione strukture,

podaci o izboru i imenovanju organa upravljanja,

odluke skupštine, upravnog i nadzornog odbora,

podaci o ovlaštenim zastupnicima i punomoćnicima,

arhivska knjiga,

evidencija pe─Źata, ┼żigova i ┼ítambilja,

sva dokumentacija koja se odnosi na radne odnose, zaposlene i druga anga┼żovana lica i to: platni spiskovi, ugovori o radu, ugovori o djelu, podaci o penzijsko - invalidskom osiguranju, kolektivni ugovori i drugi op─çi akti o radnim odnosima, podaci o zdravstvenom osiguranju i podaci o prestanku radnog odnosa,

b) svojinska prava, obaveze i poslovanje ste─Źajnog du┼żnika i to:

analitika poslovanja - liste kupaca/klijenata, dobavlja─Źa, poslovnih partnera,

dokumentacija o osnovu sticanja zalo┼żnih prava na imovini - nepokretnoj i pokretnoj imovini,

ugovori proistekli iz poslovanja,

dokumentacija o sticanju svojinskih prava,

dokumentacija o sudskim postupcima,

evidencija prava intelektualne svojine,

dokumentacija o investicijama u druga privredna društva,

ugovori o zakupu i finansijskom lizingu,

poslovni planovi,

finansijsko-ra─Źunovodstveni izvje┼ítaji, dokumentacija o platnom prometu,

akti poreskih i drugih dr┼żavnih organa,

baze podataka u elektronskoj formi pohranjene u ra─Źunarima ste─Źajnog du┼żnika.

─îlan 60. (Postupanje s dokumentacijom)


(1) U slu─Źaju da se poslovanje ste─Źajnog du┼żnika nastavlja nakon otvaranja ste─Źajnog postupka, ste─Źajni upravnik po preuzimanju dokumentacije ste─Źajnog du┼żnika nastavlja da vodi poslovne knjige u vezi s poslovanjem ste─Źajnog du┼żnika u skladu sa standardom I, dobrim poslovnim obi─Źajima i propisanim zahtjevom za postupanje s pa┼żnjom dobrog privrednika.

(2) U slu─Źaju da se ste─Źajni postupak nastavlja u pravcu reorganizacije, ste─Źajni upravnik predaje ovla┼ítenim licima cjelokupnu preuzetu dokumentaciju uz dobijanje potvrde o izvr┼íenoj primopredaji.

(3) Ste─Źajni upravnik svu dokumentaciju ste─Źajnog du┼żnika kojom raspola┼że arhivira u skladu sa Zakonom.

(4) Ste─Źajni upravnik predaje kupcu imovine ste─Źajnog du┼żnika svu dokumentaciju koja se odnosi na tu imovinu.

(5) Finansijski izvje┼ítaji i dokumentacija koja se sa─Źinjava u skladu sa Zakonom o ra─Źunovodstvu i reviziji se arhiviraju i ─Źuvaju u skladu s tim zakonom, a personalna i ostala dokumentacija se arhivira u skladu s propisima o arhivskoj djelatnosti.

─îlan 61. (Vo─Ĺenje poslovnih knjiga i ─Źuvanje evidencije)


(1) Ste─Źajni upravnik osigurava uredno vo─Ĺenje poslovnih knjiga i ─Źuvanje evidencije o toku ste─Źajnog postupka, a koja se odnosi:

a) na ste─Źajnu masu i dokumentaciju:

o imenovanju ste─Źajnog upravnika,

popis i procjenu vrijednosti imovine ste─Źajnog du┼żnika,

po─Źetni ste─Źajni bilans,

izvode s ra─Źuna ste─Źajnog du┼żnika,

ra─Źunovodstvenu evidenciju i izvje┼ítaje poreskih organa iz kojih se jasno vide svi prilivi i odlivi ste─Źajnog upravnika,

ostalu dokumentaciju koja pru┼ża dokaz o platnom prometu, koji se vr┼íi s ra─Źuna ste─Źajnog du┼żnika kojima upravlja ste─Źajni upravnik,

kopije poreskih prijava i finansijskih izvje┼ítaja koje priprema ste─Źajni upravnik,

prodaju imovine ste─Źajnog du┼żnika, kao i prodaju ste─Źajnog du┼żnika kao pravnog lica,

prijave potra┼żivanja i liste utvr─Ĺenih i osporenih potra┼żivanja,

zavr┼íni ra─Źun ste─Źajnog upravnika,

b) na komunikaciju sa sudskim organima i drugim u─Źesnicima u ste─Źajnom postupku i to dokumentaciju koja se odnosi na:

sve podneske sudu, ste─Źajnom sudiji, skup┼ítini povjerilaca i odboru povjerilaca,

kopije svih odluka ste─Źajnog sudije,

kopije svih obavještenja, zahtjeva za odobrenje, mišljenja ili saglasnosti,

druge prepiske s odborom povjerilaca, uklju─Źuju─çi i dobijena mi┼íljenja ili saglasnosti odnosno odobrenja,

kopije svih zvani─Źnih obavje┼ítenja, izvje┼ítaja i obavje┼ítenja dostavljenim sudu i organima ste─Źajnog postupka,

evidencije o svim postupcima koji se vode pred sudom i drugim dr┼żavnim organima.

(2) Dokumentaciju iz stava (1) ovog ─Źlana ste─Źajni upravnik ─Źuva do okon─Źanja ste─Źajnog postupka.

─îlan 62.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-2-2508/21
21. septembra 2021. godine


Ministar
Mato Jozi─ç, s. r.

 

 

 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija