Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Ustav Bosne i Hercegovine

 

USTAV BOSNE I HERCEGOVINE


PREAMBULA

 

 

Polaze─çi od poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti,

Posve─çeni miru, pravdi, toleranciji i pomirenju,

Uvjereni da demokratske institucije vlasti i pravi─Źni postupci najbolje stvaraju miroljubive odnose u pluralisti─Źkom društvu,

┼Żele─çi da podstaknu opšte blagostanje i ekonomski rast putem zaštite privatnog vlasništva i unapje─Ĺenja tr┼żišne privrede,

Rukovo─Ĺeni ciljevima i principima Povelje Ujedinjenih nacija,

Opredijeljeni za suverenitet, teritorijalni integritet i politi─Źku nezavisnost Bosne i Hercegovine u skladu sa me─Ĺunarodnim pravom,

Odlu─Źni da obezbijede puno poštovanje me─Ĺunarodnog humanitarnog prava,

Nadahnuti Univerzalnom deklaracijom o pravima ─Źovjeka, Me─Ĺunarodnim paktovima o gra─Ĺanskim i politi─Źkim pravima, odnosno o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Deklaracijom o pravima pripadnika nacionalnih ili etni─Źkih, vjerskih i jezi─Źkih manjina, kao i drugim instrumentima ljudskih prava,

Pozivaju─çi se na Osnovne principe dogovorene 8. septembra 1995. u ┼Żenevi i 26. septembra 1995. u Njujorku, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (zajedno sa ostalim), i gra─Ĺani Bosne i Hercegovine ovim odlu─Źuju da Ustav Bosne i Hercegovine glasi:

 

USTAV BOSNE I HERCEGOVINE

(Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 25/2009 - Amandman I)

 

 

─îlan I

Bosna i Hercegovina

1. Kontinuitet

Republika Bosna i Hercegovina, ─Źije je zvani─Źno ime od sada "Bosna i Hercegovina", nastavlja svoje pravno postojanje po me─Ĺunarodnom pravu kao dr┼żava, sa unutrašnjom strukturom modifikovanom ovim Ustavom i sa postoje─çim me─Ĺunarodno priznatim granicama. Ona ostaje dr┼żava ─Źlanica Ujedinjenih nacija, i kao Bosna i Hercegovina mo┼że zadr┼żati ─Źlanstvo ili zatra┼żiti prijem u organizacijama u okviru sistema Ujedinjenih nacija, kao i u drugim me─Ĺunarodnim organizacijama.

 

2. Demokratska na─Źela

Bosna i Hercegovina je demokratska dr┼żava, koja funkcioniše na principu vladavine prava i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.

 

3. Sastav

Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (u daljem tekstu "entiteti").

 

4. Kretanje roba, usluga, kapitala i lica

Na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine postoji sloboda kretanja. Bosna i Hercegovina i entiteti ne─çe ometati punu slobodu kretanja lica, robe, usluga i kapitala po cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Nijedan entitet ne─çe uspostavljati bilo kakvu kontrolu na granici izme─Ĺu entiteta.

 

5. Glavni grad

Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo.

 

6. Simboli

O simbolima Bosne i Hercegovine odlu─Źuje Parlamentarna skupština, a potvr─Ĺuje ih Predsjedništvo.

 

7. Dr┼żavljanstvo

Postoji dr┼żavljanstvo Bosne i Hercegovine, koje reguliše Parlamentarna skupština, i dr┼żavljanstvo svakog entiteta, koje reguliše svaki entitet, pod uslovom:

a) Da su svi dr┼żavljani svakog entiteta samim tim i dr┼żavljani Bosne i Hercegovine,

b) Da se nijednom licu ne mo┼że samovoljno oduzeti dr┼żavljanstvo Bosne i Hercegovine ili entiteta niti ga se na drugi na─Źin ostaviti bez dr┼żavljanstva. Nijedno lice ne mo┼że biti lišeno dr┼żavljanstva Bosne i Hercegovine po bilo kojoj osnovi, kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjeroispovijest, politi─Źko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, ro─Ĺenje ili neki drugi statusi.

c) Sva lica koja su bila dr┼żavljani Republike Bosne i Hercegovine neposredno prije stupanja na snagu ovog Ustava, su dr┼żavljani Bosne i Hercegovine. Dr┼żavljanstvo lica koja su naturalizovana poslije 6. aprila 1992, a prije stupanja na snagu ovog Ustava, regulisa─çe Parlamentarna skupština.

d) Dr┼żavljani Bosne i Hercegovine mogu imati dr┼żavljanstvo druge dr┼żave, pod uslovom da postoji bilateralni sporazum izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i te dr┼żave kojim se to pitanje ure─Ĺuje, a koji je odobrila Parlamentarna skupština u skladu sa ─Źlanom IV, stav 4, ta─Źka (d). Lica sa dvojnim dr┼żavljanstvom mogu glasati u Bosni i Hercegovini i entitetima samo ako imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini.

e) Dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine u inostranstvu u┼żiva zaštitu Bosne i Hercegovine. Svaki entitet mo┼że izdavati pasoše Bosne i Hercegovine svojim dr┼żavljanima, onako kako to odredi Parlamentarna skupština. Bosna i Hercegovina mo┼że izdati pasoše svojim dr┼żavljanima kojima nije izdat pasoš nekog od entiteta. Postoja─çe centralna evidencija svih pasoša koje izdaju entiteti i Bosna i Hercegovina.

 

─îlan II

Ljudska prava i osnovne slobode

1. Ljudska prava

Bosna i Hercegovina i oba entiteta ─çe obezbijediti najviši nivo me─Ĺunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda. U tom cilju postoji Komisija za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, kako je predvi─Ĺeno Aneksom 6 Opšteg okvirnog sporazuma.

 

2. Me─Ĺunarodni standardi

Prava i slobode predvi─Ĺene Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima direktno se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ovi akti imaju prioritet nad svim drugim zakonima.

 

3. Nabrajanje prava

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u┼żivaju ljudska prava i osnovne slobode iz stava 2 ovog ─Źlana, a ona obuhvataju:

a) Pravo na ┼żivot.

b) Pravo da ne budu podvrgnuta mu─Źenju ili nehumanom i poni┼żavaju─çem postupku ili kazni.

c) Pravo da ne budu dr┼żana u ropstvu ili pot─Źinjenosti ili na prinudnom ili obaveznom radu.

d) Pravo na li─Źnu slobodu i bezbjednost.

e) Pravo na pravi─Źan postupak u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima i druga prava u vezi s krivi─Źnim postupkom.

f) Pravo na privatni i porodi─Źni ┼żivot, dom i prepisku.

g) Slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti.

h) Slobodu izra┼żavanja.

i) Slobodu mirnog okupljanja i slobodu udru┼żivanja.

j) Pravo na brak i zasnivanje porodice.

k) Pravo na imovinu.

l) Pravo na obrazovanje.

m) Pravo na slobodu kretanja i prebivališta.

 

4. Nediskriminacija

U┼żivanje prava i sloboda, predvi─Ĺenih ovim ─Źlanom ili me─Ĺunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I ovog Ustava, obezbe─Ĺeno je svim licima u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su pol, rasa, boja, jezik, vjeroispovijest, politi─Źko ili drugo mišljenje, nacionalno i socijalno porijeklo ili povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, ro─Ĺenje ili drugi status.

 

5. Izbjeglice i raseljena lica

Sve izbjeglice i raseljena lica imaju pravo da se slobodno vrate svojim domovima. Oni imaju pravo, u skladu sa Aneksom 7 Opšteg okvirnog sporazuma, na povrat imovine koje su bili lišeni za vrijeme neprijateljstava od 1991. god. i na naknadu za onu imovinu koja im ne mo┼że biti vra─çena. Sve obaveze ili izjave o takvoj imovini, date pod prisilom, su ništavne.

 

6. Implementacija

Bosna i Hercegovina i svi sudovi, agencije, vladini organi i institucije kojima upravljaju entiteti ili koje djeluju u okviru entiteta, podvrgnuti su, odnosno primjenjuju ljudska prava i osnovne slobode iz stava 2.

 

7. Me─Ĺunarodni sporazumi

Bosna i Hercegovina ─çe ostati ili postati ugovorna strana me─Ĺunarodnih sporazuma navedenih u Aneksu I ovog Ustava.

 

8. Saradnja

Sve nadle┼żne vlasti u Bosni i Hercegovini ─çe sara─Ĺivati sa i omogu─çiti neograni─Źen pristup: svim me─Ĺunarodnim mehanizmima za nadgledanje ljudskih prava ustanovljenim za Bosnu i Hercegovinu; nadzornim tijelima ustanovljenim bilo kojim od me─Ĺunarodnih sporazuma navedenih u Aneksu I ovog Ustava; Me─Ĺunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju (a naro─Źito ─çe se povinovati nare─Ĺenjima izdatim na osnovu ─Źlana 29. Statuta Suda); i svim drugim organizacijama koje ovlasti Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, sa mandatom koji je iz podru─Źja ljudskih prava i humanitarnog prava.

 

─îlan III

Nadle┼żnosti i odnosi izme─Ĺu institucija Bosne i Hercegovine i Entiteta

1. Nadle┼żnosti institucija Bosne i Hercegovine

Sljede─ça pitanja spadaju u nadle┼żnost institucija Bosne i Hercegovine:

a) Spoljna politika.

b) Spoljnotrgovinska politika.

c) Carinska politika.

d) Monetarna politika, kako je odre─Ĺena ─Źlanom VII.

e) Finansiranje institucija i me─Ĺunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

f) Politika i regulativa za useljavanje, izbjeglice i azil.

g) Sprovo─Ĺenje me─Ĺunarodnih i me─Ĺuentitetskih krivi─Źnopravnih propisa, uklju─Źuju─çi i odnose sa Interpolom.

h) Uspostavljanje i funkcionisanje zajedni─Źkih i me─Ĺunarodnih komunikacija.

i) Regulisanje saobra─çaja izme─Ĺu entiteta.

j) Kontrola vazdušnog saobra─çaja.

 

2. Nadle┼żnosti Entiteta

a) Entiteti imaju pravo da uspostave specijalne paralelne odnose sa susjednim dr┼żavama, u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine.

b) Svaki entitet ─çe pru┼żati svu potrebnu pomo─ç vladi Bosne i Hercegovine kako bi joj omogu─çio da ispunjava me─Ĺunarodne obaveze Bosne i Hercegovine, pod uslovom da je za finansijske obaveze koje je preuzeo jedan entitet bez saglasnosti drugog, a prije izbora Parlamentarne skupštine i Predsjedništva Bosne i Hercegovine, odgovoran taj entitet, izuzev ukoliko je ta obaveza neophodna za nastavljanje ─Źlanstva Bosne i Hercegovine u nekoj me─Ĺunarodnoj organizaciji.

c) Entiteti ─çe ispuniti sve uslove za pravnu sigurnost i zaštitu lica pod njihovom jurisdikcijom, odr┼żavanjem civilnih ustanova za primjenu pravnih propisa koje ─çe raditi u skladu sa me─Ĺunarodno priznatim standardima, poštuju─çi me─Ĺunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode iz ─Źlana II ovog Ustava, kao i preduzimanjem drugih odgovaraju─çih mjera.

d) Svaki entitet mo┼że tako─Ĺe da sklapa ugovore sa dr┼żavama i me─Ĺunarodnim organizacijama uz pristanak Parlamentarne skupštine. Parlamentarna skupština mo┼że zakonom predvidjeti da za neke vrste sporazuma takva saglasnost nije potrebna.

 

3. Pravni poredak i nadle┼żnosti institucija

a) Sve vladine funkcije i ovlaš─çenja, koja nisu ovim Ustavom izri─Źito data institucijama Bosne i Hercegovine, pripadaju entitetima.

b) Entiteti i njihove ni┼że jedinice u potpunosti ─çe poštovati ovaj Ustav, kojim se stavljaju van snage odredbe zakona Bosne i Hercegovine i odredbe ustava i zakona entiteta koje su u suprotnosti s njim, kao i odluke institucija Bosne i Hercegovine. Opšti principi me─Ĺunarodnog prava predstavljaju integralni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine i entiteta.

 

4. Koordinacija

Predsjedništvo mo┼że da odlu─Źi da olakša saradnju izme─Ĺu entiteta u stvarima koje ne spadaju u nadle┼żnost Bosne i Hercegovine kako je predvi─Ĺeno ovim Ustavom, ukoliko se jedan entitet ne protivi u datom slu─Źaju.

 

5. Dodatne nadle┼żnosti

a) Bosna i Hercegovina ─çe preuzeti nadle┼żnost i za druge poslove o kojima se entiteti dogovore; za poslove predvi─Ĺene Aneksima 5 - 8 Opšteg okvirnog sporazuma; ili koji su potrebni za o─Źuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, politi─Źke nezavisnosti i me─Ĺunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, u skladu sa podjelom nadle┼żnosti izme─Ĺu institucija Bosne i Hercegovine. Po potrebi, mogu se formirati i dodatne institucije za obavljanje ovih nadle┼żnosti.

b) U periodu od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Ustava, entiteti ─çe otpo─Źeti pregovore sa ciljem da u nadle┼żnosti institucija Bosne i Hercegovine uklju─Źe i druga pitanja, uklju─Źuju─çi koriš─çenje energetskih resursa i zajedni─Źke privredne projekte.

 

─îlan IV

Parlamentarna skupština

Parlamentarna skupština ima dva vije─ça: Dom naroda i Predstavni─Źki dom.

 

1. Dom naroda

Dom naroda se sastoji od 15 delegata, od kojih su dvije tre─çine iz Federacije (pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna tre─çina iz Republike Srpske (pet Srba).

a) Imenovane hrvatske i bošnja─Źke delegate iz Federacije biraju hrvatski, odnosno bošnja─Źki delegati u Domu naroda Federacije. Delegate iz Republike Srpske bira Narodna skupština Republike Srpske.

b) Devet ─Źlanova Doma naroda predstavljaju kvorum, pod uslovom da su prisutna najmanje tri bošnja─Źka, tri hrvatska i tri srpska delegata.

 

2. Predstavni─Źki dom

Predstavni─Źki dom ima ─Źetrdeset dva ─Źlana, od kojih se dvije tre─çine biraju sa teritorije Federacije, a jedna tre─çina sa teritorije Republike Srpske.

a) ─îlanovi Predstavni─Źkog doma se biraju direktno iz njihovih entiteta, u skladu sa izbornim zakonom koji ─çe usvojiti Parlamentarna skupština. Me─Ĺutim, prvi izbori ─çe se odr┼żati u skladu sa Aneksom 3 Opšteg okvirnog sporazuma.

b) Ve─çina svih ─Źlanova izabranih u Predstavni─Źkom domu predstavlja kvorum.

 

3. Postupak

a) U Sarajevu ─çe se sastati svaki dom najkasnije trideset dana nakon izbora.

b) Svaki dom ve─çinom glasova usvaja svoj poslovnik o radu i me─Ĺu svojim ─Źlanovima bira za predsjedavaju─çeg i njegove zamjenike jednog Srbina, jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, s tim da polo┼żaj predsjedavaju─çeg rotira izme─Ĺu ta tri izabrana lica.

c) Donošenje svih zakona zahtijeva saglasnost oba doma.

d) Sve odluke u oba doma donose se ve─çinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju. Delegati i ─Źlanovi ─çe maksimalno nastojati da ta ve─çina uklju─Źuje najmanje jednu tre─çinu glasova delegata ili ─Źlanova sa teritorije svakog entiteta. Ako ve─çina glasova ne uklju─Źuje jednu tre─çinu glasova delegata ili poslanika sa teritorije svakog entiteta, predsjedavaju─çi i njegovi zamjenici sasta─çe se kao komisija i pokušati da obezbijede saglasnost u roku od tri dana nakon glasanja. Ako to ne uspije, odluke se donose ve─çinom glasova onih koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne smiju da sadr┼że dvije tre─çine ili više delegata ili ─Źlanova izabranih iz svakog entiteta.

e) Predlo┼żena odluka Parlamentarne skupštine mo┼że se proglasiti štetnom po vitalne interese bošnja─Źkog, hrvatskog ili srpskog naroda ve─çinom glasova iz redova bošnja─Źkih, hrvatskih, ili srpskih delegata, izabranih u skladu sa stavom 1. ta─Źka (a). Da bi bila usvojena, takva predlo┼żena odluka zahtijeva u Domu naroda saglasnost ve─çine bošnja─Źkih, ve─çine hrvatskih i ve─çine srpskih delegata koji su prisutni i glasaju.

f) Kada se ve─çina bošnja─Źkih, hrvatskih ili srpskih delegata usprotivi pozivanju na ta─Źku (e), predsjedavaju─çi Doma naroda ─çe odmah sazvati Zajedni─Źku komisiju od tri delegata, po jednog iz redova bošnja─Źkih, hrvatskih i srpskih delegata, kako bi riješila to pitanje. Ako Komisija u tome ne uspije u roku od pet dana, predmet se prenosi na Ustavni sud, koji ─çe u hitnom postupku razmotriti proceduralnu regularnost u toj stvari.

g) Dom naroda mogu da raspuste Predsjedništvo ili sam Dom, pod uslovom da je tu odluku Doma o raspuštanju usvojila ve─çina, koja uklju─Źuje ve─çinu delegata iz najmanje dva naroda, bošnja─Źkog, hrvatskog ili srpskog. Me─Ĺutim, Dom naroda izabran na prvim izborima nakon stupanja na snagu ovog Ustava ne mo┼że se raspustiti.

h) Odluke Parlamentarne skupštine ne─çe stupati na snagu prije objavljivanja.

i) Oba vije─ça ─çe publikovati potpune zapisnike svojih rasprava i, osim u izuzetnim slu─Źajevima u skladu sa poslovnikom, raspravlja─çe javno.

j) Delegati i ─Źlanovi ne─çe biti krivi─Źno ili gra─Ĺanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih du┼żnosti u Parlamentarnoj skupštini.

 

4. Ovlaš─çenja

Parlamentarna skupština je nadle┼żna za:

a) Donošenje zakona potrebnih za sprovo─Ĺenje odluka Predsjedništva ili za izvršavanje nadle┼żnosti Skupštine po ovom Ustavu.

b) Odlu─Źivanje o izvorima i iznosu sredstava za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine i za me─Ĺunarodne obaveze Bosne i Hercegovine.

c) Odobravanje bud┼żeta za institucije Bosne i Hercegovine. d) Odlu─Źivanje o pristanku na ratifikaciju ugovora.

e) Druga pitanja potrebna za izvršavanje njezinih du┼żnosti ili onih obaveza koje su joj uzajamnim sporazumom dodijelili entiteti.

 

─îlan V

Predsjedništvo

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri ─Źlana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, a svaki od njih se neposredno bira sa teritorije Federacije, i jednog Srbina, koji se neposredno bira sa teritorije Republike Srpske. https://advokat-prnjavorac.com

 

1. Izbori i trajanje mandata

a) ─îlanove Predsjedništva ─çe neposredno birati svaki entitet (tako da svaki glasa─Ź glasa za jedno mjesto u Predsjedništvu) u skladu sa izbornim zakonom koji ─çe usvojiti Parlamentarna skupština. Me─Ĺutim, prvi izbori ─çe se odr┼żati u skladu sa Aneksom 3 Opšteg okvirnog sporazuma. Upra┼żnjeno mjesto u Predsjedništvu popuni─çe se iz odgovaraju─çeg entiteta, u skladu sa zakonom koji ─çe usvojiti Parlamentarna skupština.

b) Mandat ─Źlanova Predsjedništva izabranih na prvim izborima traje dvije godine; mandat ─Źlanova izabranih nakon toga traja─çe ─Źetiri godine. ─îlanovi mogu biti uzastopno birani još jednom i poslije toga ne mogu biti birani sljede─çe ─Źetiri godine.

 

2. Postupak

a) Predsjedništvo donosi poslovnik o svom radu, kojim ─çe se obezbijediti odgovaraju─çe obavještavanje o svim sastancima Predsjedništva.

b) ─îlanovi Predsjedništva iz svojih redova imenuju predsjedavaju─çeg. U prvom mandatu Predsjedništva, predsjedavaju─çi je onaj ─Źlan koji dobije najve─çi broj glasova. Kasnije ─çe o metodu izbora predsjedavaju─çeg, rotiranjem ili na drugi na─Źin, odlu─Źiti Parlamentarna skupština u skladu sa ─Źlanom IV, stav 3.

c) Predsjedništvo ─çe nastojati da konsenzusom usvoji sve odluke Predsjedništva (tj. one koje proizilaze iz ─Źlana V (3), ta─Źka (a)-(e)). Takve odluke mogu, što proizilazi iz ta─Źke (d) ovog stava, ipak da usvoje dva ─Źlana ako svi napori za postizanje konsenzusa pretrpe neuspjeh.

d) ─îlan Predsjedništva koji se ne sla┼że sa nekom odlukom Predsjedništva mo┼że da izjavi da je ona veoma štetna po vitalne interese entiteta za teritoriju sa koje je izabran, pod uslovom da to u─Źini u roku od tri dana od njenog usvajanja. Takva odluka ─çe se odmah uputiti Narodnoj skupštini Republike Srpske, ako je takvu izjavu dao ─Źlan sa te teritorije, bošnja─Źkim delegatima u Domu naroda Federacije, ako je takvu izjavu dao bošnja─Źki ─Źlan, ili hrvatskoj delegaciji tog tijela, ako je takvu izjavu dao hrvatski ─Źlan. Ako je ta izjava potvr─Ĺena dvotre─çinskom ve─çinom u roku od deset dana po upu─çivanju, osporena odluka Predsjedništva ne─çe stupiti na snagu.

 

3. Nadle┼żnosti

Predsjedništvo je nadle┼żno za:

a) Vo─Ĺenje spoljne politike Bosne i Hercegovine.

b) Imenovanje ambasadora i drugih me─Ĺunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih se sa teritorije Federacije ne bira više od dve tre─çine.

c) Predstavljanje Bosne i Hercegovine u me─Ĺunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama i tra┼żenje ─Źlanstva u onim me─Ĺunarodnim organizacijama i institucijama u kojima Bosna i Hercegovina nije ─Źlan.

d) Pregovaranje o zaklju─Źenju me─Ĺunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine, otkazivanje i, uz saglasnost Parlamentarne skupštine, ratifikovanje takvih ugovora.

e) Izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine.

f) Predlaganje godišnjeg bud┼żeta Parlamentarnoj skupštini na preporuku Ministarskog savjeta.

g) Izvještavanje po zahtjevu, najmanje jedanput godišnje, Parlamentarne skupštine o troškovima Predsjedništva.

h) Koordinaciju, prema potrebi, sa me─Ĺunarodnim i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

i) Vršenje drugih funkcija koje mogu biti potrebne za izvršenje njegovih du┼żnosti, koje mu mo┼że dodijeliti Parlamentarna skupština, ili za koje se slo┼że entiteti.

 

4. Ministarski savjet

Predsjedništvo ─çe imenovati predsjedavaju─çeg Ministarskog savjeta, koji stupa na du┼żnost pošto ga potvrdi Predstavni─Źki dom. Predsjedavaju─çi imenuje ministra spoljnih poslova, ministra za spoljnu trgovinu i druge ministre po potrebi, a koji ─çe stupiti na du┼żnost nakon što ih potvrdi Predstavni─Źki dom.

a) Predsjedavaju─çi i ministri zajedno ─Źine Ministarski savjet, sa nadle┼żnostima za izvršavanje politike i odluka Bosne i Hercegovine u podru─Źjima iz ─Źlana III, stav 1, 4 i 5, o ─Źemu podnosi izvještaje Parlamentarnoj skupštini (uklju─Źuju─çi i, najmanje jedanput godišnje, izvještaje o troškovima Bosne i Hercegovine).

b) Sa teritorije Federacije ne mo┼że biti imenovano više od dvije tre─çine svih ministara. Predsjedavaju─çi imenuje i zamjenike ministara (koji nisu iz istog konstitutivnog naroda kao njihovi ministri), koji preuzimaju du┼żnost nakon što ih potvrdi Predstavni─Źki dom.

c) Ministarski savjet ─çe podnijeti ostavku kad god mu Parlamentarna skupština izglasa nepovjerenje.

 

5. Stalni komitet

a) Svaki ─Źlan Predsjedništva ima, po svojoj funkciji, civilnu komandu nad oru┼żanim snagama. Nijedan entitet ne─çe prijetiti silom ili koristiti silu protiv drugog entiteta i ni pod kojim okolnostima ne─çe oru┼żane snage jednog entiteta u─çi na teritoriju drugog entiteta ili na njoj boraviti bez saglasnosti vlade ovog drugog entiteta i Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sve oru┼żane snage u Bosni i Hercegovini djelova─çe u saglasnosti sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine.

b) ─îlanovi Predsjedništva ─çe izabrati Stalni komitet za vojna pitanja, koji ─çe koordinisati aktivnosti oru┼żanih snaga u Bosni i Hercegovini. ─îlanovi Predsjedništva su ujedno i ─Źlanovi Stalnog komiteta.

─îlan VI

Ustavni sud

1. Sastav

Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima devet ─Źlanova.

a) ─îetiri ─Źlana bira Predstavni─Źki dom Federacije, a dva ─Źlana Narodna skupština Republike Srpske. Preostala tri ─Źlana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa Predsjedništvom.

b) Sudije ─çe biti istaknuti pravnici velikog moralnog ugleda. Svaki punopravni glasa─Ź sa tim kvalifikacijama mo┼że da bude sudija Ustavnog suda. Sudije koje izabere predsjednik Evropskog suda za ljudska prava ne mogu biti dr┼żavljani Bosne i Hercegovine, niti neke od susjednih zemalja.

c) Mandat sudija koji budu imenovani na po─Źetku traja─çe pet godina, osim ako ne podnesu ostavku ili ne budu s razlogom razriješeni konsenzusom ostalih sudija. Sudije koje ─çe u po─Źektu biti imenovane ne mogu biti ponovo imenovane. Sudije koje ─çe nakon toga biti imenovane vrši─çe slu┼żbu do sedamdeset godina starosti, izuzev ako ne daju ostavku ili ne budu s razlogom razriješeni konsenzusom ostalih sudija.

d) Za imenovanje nakon više od pet godina po prvobitnom imenovanju sudija, Parlamentarna skupština mo┼że zakonom da predvidi druga─Źiji na─Źin izbora onih troje sudija koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava.

2. Postupak

a) Ve─çina svih ─Źlanova Suda predstavlja─çe kvorum.

b) Sud ─çe usvojiti pravila Suda ve─çinom glasova svojih ─Źlanova. Sudski postupak ─çe biti javan i Sud ─çe objavljivati obrazlo┼żenja svojih odluka.

3. Nadle┼żnosti

Ustavni sud ─çe štititi ovaj Ustav.

a) Ustavni sud ima isklju─Źivu nadle┼żnost da odlu─Źuje u sporovima koji po ovom Ustavu nastaju izme─Ĺu entiteta, ili izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta, ili izme─Ĺu institucija Bosne i Hercegovine, uklju─Źuju─çi, ali se ne ograni─Źavaju─çi samo na to:

- Da li je odluka nekog entiteta da uspostavi specijalni paralelni odnos sa nekom od susjednih dr┼żava saglasna ovom Ustavu, uklju─Źuju─çi i odredbe koje se odnose na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

- Da li je neki ─Źlan ustava ili zakona entiteta u saglasnosti sa ovim Ustavom.

Sporove mogu pokretati samo ─Źlanovi Predsjedništva, predsjedavaju─çi Ministarskog savjeta, predsjedavaju─çi ili zamjenik predsjedavaju─çeg bilo kojeg vije─ça Parlamentarne skupštine, jedna ─Źetvrtina ─Źlanova bilo kojeg vije─ça Parlamentarne skupštine ili jedna ─Źetvrtina bilo kog zakonodavnog vije─ça nekog entiteta.

b) Ustavni sud ima i apelacionu nadle┼żnost nad pitanjima po ovom Ustavu, koja proisti─Źu iz presude svakog suda u Bosni i Hercegovini.

c) Ustavni sud ima nadle┼żnost u pitanjima koja mu uputi bilo koji sud u Bosni i Hercegovini, a odnosi se na to da li je zakon na ─Źijoj valjanosti po─Źiva njegova odluka, saglasan sa ovim Ustavom, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima, ili sa zakonima Bosne i Hercegovine; ili u pogledu postojanja ili djelokruga nekog opšteg pravila me─Ĺunarodnog javnog prava koje je od zna─Źaja za odluku tog suda.

4. Br─Źko Distrikt Bosne i Hercegovine

Br─Źko Distrikt Bosne i Hercegovine, koji postoji pod suverenitetom Bosne i Hercegovine i spada pod nadle┼żnosti institucija Bosne i Hercegovine onako kako te nadle┼żnosti proizlaze iz ovog ustava, ─Źija je teritorija u zajedni─Źkoj svojini (kondominijumu) entiteta, jedinica je lokalne samouprave sa vlastitim institucijama, zakonima i propisima, i sa ovlaš─çenjima i statusom kona─Źno propisanim odlukama Arbitra┼żnog tribunala za spor u vezi sa me─Ĺuentitetskom linijom razgrani─Źenja u oblasti Br─Źkog. Odnos izme─Ĺu Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine i entiteta mo┼że se dalje urediti zakonom koji donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine nadle┼żan je da odlu─Źuje o bilo kakvom sporu u vezi sa zaštitom utvr─Ĺenog statusa i ovlaš─çenja Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se mo┼że javiti izme─Ĺu jednog ili više entiteta i Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine ili izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine, po ovom ustavu i odlukama Arbitra┼żnog tribunala.

Svaki takav spor tako─Ĺe mo┼że pokrenuti ve─çina poslanika u Skupštini Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine, koja uklju─Źuje najmanje jednu petinu izabranih poslanika iz reda svakog od konstitutivnih naroda.

5. Odluke

Odluke Ustavnog suda su kona─Źne i obavezuju─çe.
______________________
pogledati Amandman I

─îlan VII

Centralna banka

Centralna banka Bosne i Hercegovine je jedina vlast za emitovanje novca i monetarnu politiku u cijeloj Bosni i Hercegovini.

1. Parlamentarna skupština ─çe odrediti nadle┼żnosti Centralne banke. Me─Ĺutim, prvih šest godina nakon stupanja na snagu ovog Ustava, ona ne mo┼że davati kredite stvaranjem novca, niti djelovati kao valutna emisiona ustanova. Poslije toga Parlamentarna skupština joj mo┼że dati tu nadle┼żnost.

2. Prvi Upravni odbor Centralne banke sa─Źinjava─çe Guverner, kojeg imenuje Me─Ĺunarodni monetarni fond nakon konsultacija sa Predsjedništvom, i tri ─Źlana, koja imenuje Predsjedništvo, od kojih su dva iz Federacije (jedan Bošnjak, jedan Hrvat, koji zajedno imaju jedan glas) i jedan iz Republike Srpske, a svi imaju mandat od šest godina. Glas Guvernera, koji ne mo┼że biti gra─Ĺanin Bosne i Hercegovine, niti neke od susjednih dr┼żava, mo┼że biti odlu─Źuju─çi u slu─Źaju izjedna─Źenog broja glasova.

3. Nakon toga ─çe Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine sa─Źinjavati pet lica, koja imenuje Predsjedništvo na mandat od šest godina. Odbor ─çe imenovati Guvernera me─Ĺu svojim ─Źlanovima sa mandatom od šest godina.

─îlan VIII

Finansije

1. Parlamentarna skupština ─çe svake godine, na prijedlog Predsjedništva, usvajati bud┼żet za pokrivanje troškova potrebnih za izvršavanje nadle┼żnosti institucija Bosne i Hercegovine i me─Ĺunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

2. Ako se takav bud┼żet ne usvoji blagovremeno, privremeno ─çe se primjenjivati bud┼żet iz prethodne godine.

3. Federacija ─çe obezbje─Ĺivati dvije tre─çine, a Republika Srpska jednu tre─çinu prihoda potrebnih za bud┼żet, osim u slu─Źajevima gdje Parlamentarna skupština odlu─Źuje o na─Źinu sticanja prihoda.

─îlan IX

Opšte odredbe

1. Nijedno lice koje slu┼żi kaznu izre─Źenu od strane Me─Ĺunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optu┼żnicom tog Suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom, ne mo┼że biti kandidat za naimenovanu, izbornu ili drugu javnu funkciju niti je vršiti na teritoriji Bosne i Hercegovine.

2. Naknada za lica na funkciji u institucijama Bosne i Hercegovine ne mo┼że se umanjiti za vrijeme trajanja mandata nosioca funkcije.

3. Funkcioneri imenovani na polo┼żaje u institucijama Bosne i Hercegovine, u na─Źelu, predstavljaju sastav naroda Bosne i Hercegovine.

─îlan X

Izmjene i dopune

1. Amandmanski postupak

Ovaj Ustav se mo┼że mijenjati i dopunjavati odlukom Parlamentarne skupštine, koja uklju─Źuje dvotre─çinsku ve─çinu glasova onih koji su prisutni i koji glasaju u Predstavni─Źkom domu.

2. Ljudska prava i osnovne slobode

Nijedan amandman ovog Ustava ne mo┼że da eliminiše ili umanji prava i slobode iz ─Źlana II ovog Ustava ili da izmijeni ovu odredbu.

─îlan XI

Prelazni aran┼żmani

1. Prelazni aran┼żmani o javnim funkcijama, va┼żenju zakona i drugim pitanjima dati su u Aneksu II ovog Ustava.

─îlan XII

Stupanje na snagu

1. Ovaj Ustav stupa na snagu po potpisivanju Opšteg okvirnog sporazuma kao ustavni akt koji zamjenjuje i stavlja van snage Ustav Republike Bosne i Hercegovine.

2. U roku od tri mjeseca po stupanju na snagu ovog Ustava, entiteti ─çe amandmanskim postupkom izmijeniti svoje ustave kako bi obezbijedili njihovu saglasnost sa ovim Ustavom, u skladu sa ─Źlanom III, stav 3, ta─Źka (b).

Aneks I

Dodatni sporazumi o ljudskim pravima koji ─çe se primjenjivati u Bosni i Hercegovini

1. Konvencija o sprje─Źavanju i ka┼żnjavanju zlo─Źina genocida (1948)

2. ┼Żenevske konvencije I-IV o zaštiti ┼żrtava rata (1949) i njihovi dopunski protokoli I-II (1977)

3. Konvencija o statusu izbjeglica (1951) i Protokol (1966)

4. Konvencija o dr┼żavljanstvu udatih ┼żena (1957)

5. Konvencija o smanjenju broja lica bez dr┼żavljanstva (1961)

6. Me─Ĺunarodna konvencija o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije (1965)

7. Me─Ĺunarodni pakt o gra─Ĺanskim i politi─Źkim pravima (1966) i opcioni protokoli (1966 i 1989)

8. Me─Ĺunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966)

9. Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije ┼żena (1979)

10. Konvencija protiv mu─Źenja i drugih surovih, nehumanih i poni┼żavaju─çih postupaka ili ka┼żnjavanja (1984)

11. Evropska konvencija o sprje─Źavanju mu─Źenja i nehumanih ili poni┼żavaju─çih postupaka ili ka┼żnjavanja (1987)

12. Konvencija o pravima djeteta (1989)

13. Me─Ĺunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i ─Źlanova njihovih porodica (1990)

14. Evropska povelja za regionalne i manjinske jezike (1992)

15. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (1994)

Aneks II

Prelazni aran┼żmani

1. Zajedni─Źka prelazna komisija

a) Strane ovim formiraju Zajedni─Źku prelaznu komisiju sa mandatom da raspravlja o prakti─Źnim pitanjima sprovo─Ĺenja Ustava Bosne i Hercegovine i Opšteg okvirnog sporazuma i njegovih aneksa i da daje preporuke i prijedloge.

b) Zajedni─Źku prelaznu komisiju ─Źine ─Źetiri lica iz Federacije, tri lica iz Republike Srpske i jedan predstavnik Bosne i Hercegovine.

c) Sastancima komisije predsjedava Visoki predstavnik ili lice koje on odredi.

2. Kontinuitet pravnih propisa

Svi zakoni, propisi i sudski pravilnici, na snazi na teritoriji Bosne i Hercegovine u vrijeme stupanja na snagu ovog Ustava, ostaju na snazi u onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa Ustavom, dok odgovaraju─çi organ vlasti Bosne i Hercegovine ne odlu─Źi druga─Źije.

3. Pravni i administrativni postupci

Svi postupci na sudovima ili u upravnim tijelima koji su u toku na teritoriji Bosne i Hercegovine u vrijeme stupanja na snagu ovog Ustava, nastavi─çe se ili ─çe se prenijeti na druge sudove ili tijela u Bosni i Hercegovni u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuju nadle┼żnosti takvih sudova i tijela.

4. Dr┼żavni organi

Dok ne budu zamijenjeni novim sporazumom ili zakonom, organi vlasti, institucije i druga tijela Bosne i Hercegovine djelova─çe u skladu sa va┼że─çim propisima.

5. Ugovori

Svaki ugovor koji je ratifikovala Republika Bosna i Hercegovina izme─Ĺu 1. januara 1992. i stupanja na snagu ovog Ustava, iznije─çe se pred ─Źlanove Predsjedništva u roku od petnaest dana nakon njihovog stupanja na du┼żnost. Svaki ugovor koji ne bude iznesen pred ─Źlanove bi─çe proglašen neva┼że─çim. U roku od šest mjeseci nakon što se Parlamentarna skupština prvi put sastane, na zahtjev bilo kojeg ─Źlana Predsjedništva, Parlamentarna skupština ─çe razmatrati da li da poništi bilo koji drugi ugovor.

 

Amandman I
na Ustav Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik BiH", br. 25/2009)

U Ustavu Bosne i Hercegovine iza ─Źlana VI.3. dodaje se novi ─Źlan VI.4. koji glasi:

"4. Br─Źko Distrikt Bosne i Hercegovine

Br─Źko Distrikt Bosne i Hercegovine, koji postoji pod suverenitetom Bosne i Hercegovine i spada pod nadle┼żnosti institucija Bosne i Hercegovine onako kako te nadle┼żnosti proizlaze iz ovog ustava, ─Źija je teritorija u zajedni─Źkoj svojini (kondominijumu) entiteta, jedinica je lokalne samouprave sa vlastitim institucijama, zakonima i propisima, i sa ovlaš─çenjima i statusom kona─Źno propisanim odlukama Arbitra┼żnog tribunala za spor u vezi sa me─Ĺuentitetskom linijom razgrani─Źenja u oblasti Br─Źkog. Odnos izme─Ĺu Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine i entiteta mo┼że se dalje urediti zakonom koji donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine nadle┼żan je da odlu─Źuje o bilo kakvom sporu u vezi sa zaštitom utvr─Ĺenog statusa i ovlaš─çenja Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se mo┼że javiti izme─Ĺu jednog ili više entiteta i Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine ili izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine, po ovom ustavu i odlukama Arbitra┼żnog tribunala.

Svaki takav spor tako─Ĺe mo┼że pokrenuti ve─çina poslanika u Skupštini Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine, koja uklju─Źuje najmanje jednu petinu izabranih poslanika iz reda svakog od konstitutivnih naroda."

Dosadašnji ─Źlan VI.4. postaje ─Źlan VI.5.

Amandman I na Ustav Bosne i Hercegovine stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku BiH".

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija