Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tu┼żilaca

 

Zakon o audio-vizuelnim djelatnostima Republike Srpske

Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 56/22

 

GLAVA I
OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1.

Ovim zakonom ure─Ĺuje se obavljanje, organizovanje i finansiranje audio-vizuelnih djelatnosti i njima komplementarnih djelatnosti, proizvodnja, iznajmljivanje, promet, javno prikazivanje, za┼ítita i ─Źuvanje audio-vizuelnog djela na teritoriji Republike Srpske, kao i druga pitanja od zna─Źaja za obavljanje audio-vizuelnih djelatnosti.

─îlan 2.

Cilj ovog zakona je podsticanje razvoja audio-vizuelnih djelatnosti i promocija audio-vizuelnog stvarala┼ítva u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika), uspostavljanje sistema podr┼íke razvoju audio-vizuelnih djelatnosti i o─Źuvanje vrijednosti doma─çeg audio-vizuelnog djela, za┼ítita prava i interesa korisnika, te stvaranje uslova za doma─çu i me─Ĺunarodnu koprodukciju.

─îlan 3.

(1) Audio-vizuelne djelatnosti su djelatnosti od opšteg interesa za Republiku.
(2) Audio-vizuelne djelatnosti su djelatnosti koje obuhvataju razvoj, promociju, proizvodnju, distribuciju i prikazivanje audio-vizuelnih djelâ.

─îlan 4.

(1) Opšti interes u oblasti audio-vizuelnih djelatnosti, u smislu ovog zakona, ostvaruje se kroz:
1) podsticanje doma─çeg filmskog stvarala┼ítva i proizvodnje doma─çeg audio-vizuelnog djela od zna─Źaja za razvoj kulture i umjetnosti,
2) o─Źuvanje kontinuiteta, slobode i raznovrsnosti audio-vizuelnog stvarala┼ítva s ciljem o─Źuvanja i promocije kulturnog identiteta Republike,
3) podsticanje me─Ĺunarodne promocije doma─çeg filmskog stvarala┼ítva i integraciju doma─çeg audio-vizuelnog stvarala┼ítva u evropske i svjetske programe razvoja,
4) podsticanje kulturne raznolikosti u oblasti audio-vizuelnih djelatnosti,
5) podr┼íku predstavljanju i promociji doma─çeg audio-vizuelnog djela na zna─Źajnim me─Ĺunarodnima manifestacijama,
6) za┼ítitu, o─Źuvanje, prou─Źavanje, prezentaciju i afirmaciju vrijednosti doma─çe i inostrane audio-vizuelne djelatnosti i njenu digitalizaciju,
7) pove─çanje dostupnosti audio-vizuelnog djela licima sa invaliditetom,
8) suzbijanje svih vidova neovlašćenog korišćenja audio-vizuelnog djela,
9) stvaranje uslova za podršku mladim i talentovanim stvaraocima,
10) podsticanje proizvodnje inostranog audio-vizuelnog djela u Republici,
11) obezbje─Ĺivanje savremenih tehni─Źkih i tehnolo┼íkih uslova za obavljanje audio-vizuelnih djelatnosti,
12) podrška razvoju komplementarnih djelatnosti,
13) druga pitanja definisana strateškim dokumentima.
(2) Republika i jedinice lokalne samouprave podsti─Źu i poma┼żu ostvarivanje op┼íteg interesa u audio-vizuelnoj djelatnosti, njen razvoj i obezbje─Ĺuju uslove za za┼ítitu i trajno ─Źuvanje audio-vizuelnog djela i audio-vizuelne gra─Ĺe.

─îlan 5.

Radi ostvarivanja op┼íteg interesa iz ─Źlana 4. ovog zakona, Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) donosi Strategiju razvoja audio-vizuelnih djelatnosti i njima komplementarnih djelatnosti u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Strategija), na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture i Audio-vizuelnog centra Republike Srpske (u daljem tekstu: Centar).

─îlan 6.

Strategijom se utvr─Ĺuje:
1) obim i na─Źin podr┼íke razvoju audio-vizuelnog stvarala┼ítva i audio-vizuelnih djelatnosti u Republici,
2) aktivnosti na uklju─Źenju audio-vizuelnih djelatnosti u Republici u programe Evropske unije i drugih me─Ĺunarodnih programa,
3) aktivnosti na prezentaciji i promociji audio-vizuelnog djela ─Źiji su autori ili koautori iz Republike, na doma─çem i me─Ĺunarodnom nivou,
4) podrška u realizaciji domaćih debitantskih audio-vizuelnih djelâ,
5) aktivnosti na uklju─Źivanju doma─çih umjetnika i stru─Źnjaka u kulturi u snimanju inostranih filmova,
6) aktivnosti na razvoju publike,
7) aktivnosti i mjere podrške razvoju komplementarnih djelatnosti i
8) druge aktivnosti od zna─Źaja za razvoj audio-vizuelnih djelatnosti, prezentaciju i promociju audio-vizuelnog stvarala┼ítva.

─îlan 7.

Na osnovu usvojene Strategije i na osnovu usvojenog bud┼żeta, Upravni odbor Centra donosi Plan razvoja audio-vizuelnih djelatnosti i njima komplementarnih djelatnosti u Republici Srpskoj.

─îlan 8.

(1) Na pitanja koja nisu ure─Ĺena ovim zakonom primjenjuju se propisi kojima se ure─Ĺuje: op┼íti upravni postupak, obligacioni odnosi, kultura i sistem javnih slu┼żbi.
(2) Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na televizijska audio-vizuelna djela.
(3) Odredbe ovog zakona ne odnose se na proizvodnju, iznajmljivanje i prikazivanje audio-vizuelnog djela koje proizvode pravna lica, preduzetnici i fizi─Źka lica:
1) za njihove vlastite potrebe u cilju unapre─Ĺivanja njihovog rada i za┼ítite na radu, ili za nekomercijalnu upotrebu,
2) za nastavnu i nau─Źnoistra┼żiva─Źku djelatnost,
3) za informativnu i propagandnu djelatnost koju snimaju privredna dru┼ítva, vjerske zajednice i druga pravna ili fizi─Źka lica za svoje potrebe,
4) za turisti─Źke promotivno-kulturne svrhe.

─îlan 9.

Pojedini izrazi i pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sljede─çe zna─Źenje:
1) razvoj je prva faza u izradi audio-vizuelnog djela u kojoj se kreiraju ideje za djelo, pribavljaju prava za rad na postoje─çim idejama, pi┼íe sinopsis i scenario, kao i faza u kojoj se tra┼że na─Źini finansiranja audio-vizuelnog djela,
2) pretprodukcija je faza u izradi audio-vizuelnog djela kada se vr┼íe pripreme za snimanje, sklapaju se ugovori sa kreativnom ekipom, istra┼żuju lokacije, osmi┼íljavaju likovi, kostimi i scenografije, prave softveri i okru┼żenja u kojima ─çe se raditi, crtaju pozadine, prave scenografije i druge aktivnosti koje se realizuju prije po─Źetka produkcije,
3) produkcija je proces izrade audio-vizuelnog djela koje uklju─Źuje sve faze od inicijalne pri─Źe i ideje, kroz razvoj, scenario, kasting, snimanje ili proizvodnju slike i zvuka do kona─Źnog sklapanja proizvedenih materijala,
4) postprodukcija je finalna tehnolo┼íka obrada audio-vizuelnog djela i priprema tog djela za javno prikazivanje, a podrazumijeva ure─Ĺivanje i montiranje snimljenog materijala, te monta┼żu vizuelnih efekata,
5) investitor je pravno ili fizi─Źko lice za ─Źiji se ra─Źun i ─Źijim se sredstvima finansira, odnosno sufinansira proizvodnja audio-vizuelnog djela,
6) audio-vizuelni materijal je montirani original, negativ filma, negativ tonfilma, kopija tonfilma, tonski zapis bez slike, tonska traka, snimljeni filmski i video materijal (zapis) i drugi audio-vizuelni materijal,
7) audio-vizuelna gra─Ĺa obuhvata audio-vizuelno djelo, kao i ukupne scenografske i kostimografske skice, muzi─Źke, likovne, finansijske, publicisti─Źke materijale, fotografije, plakat i drugu audio-vizuelnu gra─Ĺu,
8) iznajmljivanje audio-vizuelnog djela je ovla┼í─çeno davanje na kori┼í─çenje primjeraka audio-vizuelnog djela na odre─Ĺeni period, uz nadoknadu,
9) komercijalno umno┼żavanje audio-vizuelnog djela je snimanje audio-vizuelnog djela sa postoje─çeg nosa─Źa na bilo koji drugi nosa─Ź radi stavljanja u promet,
10) promet audio-vizuelnog djela obuhvata otkup, prodaju i iznajmljivanje audio-vizuelnog djela,
11) komplementarne djelatnosti su djelatnosti koje su srodne vrste ili dopuna audio-vizuelnim djelatnostima i doprinose, neposredno ili posredno, ostvarivanju i razvoju audio-vizuelnih djelatnosti (takvim djelatnostima smatraju se filmski i televizijski festivali i manifestacije, programi promocije i prodaje doma─çih kinematografskih djel├ó, prou─Źavanje i kriti─Źko vrednovanje kinematografske djelatnosti, izdava┼ítvo u oblasti kinematografije, aktivnosti kinematografskih udru┼żenja i asocijacija, programi stru─Źnog usavr┼íavanja).

─îlan 10.

Gramati─Źki izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za ozna─Źavanje mu┼íkog ili ┼żenskog roda podrazumijevaju oba pola.

 

 

 

GLAVA II
AUDIO-VIZUELNO DJELO

─îlan 11.

Audio-vizelno djelo je kinematografsko djelo, televizijska serija, multimedijski i transmedijski projekat, video-igra i svako drugo audio-vizuelno djelo koje je umjetni─Źki i autorski izraz, bez obzira na tehnologiju na kojoj je nastalo, podlogu na kojoj je fiksirano i na─Źin na koji se prikazuje.

─îlan 12.

(1) Doma─çe audio-vizuelno djelo, u smislu ovog zakona, jeste audio-vizuelno djelo koje ispunjava najmanje tri od sljede─çih uslova:
1) da je djelo snimljeno na nekom od jezika u slu┼żbenoj upotrebi u Republici ili na jeziku drugih jezi─Źkih grupa koji su u upotrebi na podru─Źjima gdje ┼żive druge jezi─Źke grupe ili drugom jeziku u mjeri u kojoj dramaturgija djela opravdava neki drugi jezik,
2) da se radi o djelu ─Źiji je reditelj dr┼żavljanin Republike, odnosno Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivali┼íta u Republici,
3) da se radi o djelu u kome je ve─çina ─Źlanova kreativne ekipe (scenarista, reditelj, producent, kompozitor muzike, direktor fotografije, animator, glumci, scenograf, kostimograf, masker, monta┼żer, snimatelj zvuka, dizajner zvuka i dr.) dr┼żavljani Republike, odnosno Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivali┼íta u Republici,
4) da je djelo prete┼żno realizovano doma─çim sredstvima,
5) da je djelo u cjelini ili prete┼żno proizvedeno na teritoriji Republike,
6) da je djelo svojom tematikom u vezi sa kulturnim i istorijskim prostorom Republike, odnosno Bosne i Hercegovine.
(2) Doma─çe audio-vizuelno djelo jeste i audio-vizuelno djelo koje je proizvela doma─ça produkcijska ku─ça samostalno ili u saradnji sa jednom ili vi┼íe doma─çih ili inostranih produkcijskih ku─ça u skladu sa ratifikovanim me─Ĺunarodnim sporazumima.

─îlan 13.

(1) Koprodukciono audio-vizuelno djelo je djelo u ─Źijoj organizaciji, proizvodnji i finansiranju, u─Źestvuju dvije ili vi┼íe produkcijskih ku─ça.
(2) Koprodukciono audio-vizuelno djelo mo┼że biti ve─çinsko (bilateralno i multilateralno) koprodukciono audio-vizuelno djelo i manjinsko (bilateralno i multilateralno) koprodukciono audio-vizuelno djelo.

─îlan 14.

Ve─çinsko koprodukciono audio-vizuelno djelo mora da ispunjava sljede─çe uslove:
1) u slu─Źaju bilateralnog koprodukcionog audio-vizuelnog djela u─Źe┼í─çe ve─çinske produkcijske ku─çe ne mo┼że da bude vi┼íe od 90% ukupnih tro┼íkova proizvodnje audio-vizuelnog djela,
2) u slu─Źaju multilateralnog koprodukcionog audio-vizuelnog djela ve─çinska produkcijska ku─ça u─Źestvuje u rasponu od 30% do 80% ukupnih tro┼íkova proizvodnje audio-vizuelnog djela u zavisnosti od broja produkcijskih ku─ça koje u─Źestvuju u projektu i ukupne vrijednosti projekta.

 

─îlan 15.

Manjinsko koprodukciono audio-vizuelno djelo mora da ispunjava sljede─çe uslove:
1) u slu─Źaju bilateralnog koprodukcionog audio-vizuelnog djela u─Źe┼í─çe manjinske produkcijske ku─çe ne mo┼że biti manje od 10% ukupnih tro┼íkova proizvodnje audio-vizuelnog djela,
2) u slu─Źaju multilateralnog koprodukcionog audio-vizuelnog djela u─Źe┼í─çe manjinske produkcijske ku─çe ne mo┼że biti manje od 5% ukupnih tro┼íkova proizvodnje audio-vizuelnog djela u zavisnosti od broja produkcijskih ku─ça koje u─Źestvuju u projektu i ukupne vrijednosti projekta.

─îlan 16.

Inostrano audio-vizuelno djelo je audio-vizuelno djelo koje ne ispunjava uslove za status doma─çeg audio-vizuelnog djela iz ─Źlana 12. ovog zakona, odnosno ne ispunjava uslove za status koprodukcionog audio-vizuelnog djela iz ─Źlana 13. ovog zakona, a koje je za ra─Źun inostranih pravnih ili fizi─Źkih lica (inostrane produkcijske ku─çe, odnosno doma─çeg koproducenta) dijelom ili u cjelini proizvedeno u Republici, sredstvima inostranih pravnih ili fizi─Źkih lica.

─îlan 17.

(1) U cilju podsticanja investitora da u Republici finansiraju proizvodnju audio-vizuelnih djela, investitoru se, u skladu sa sredstvima obezbije─Ĺenim u bud┼żetu Republike, ispla─çuje 30% ukupno utro┼íenih sredstava za proizvodnju audio-vizuelnog djela na teritoriji Republike.
(2) Raspodjela sredstava iz stava 1. ovog ─Źlana vr┼íi se na osnovu javnog poziva.
(3) Vlada imenuje Komisiju za dodjelu podsticaja, koju ─Źine predsjednik Komisije i ─Źetiri ─Źlana, od kojih su dva predstavnici ministarstva nadle┼żnog za poslove iz oblasti kulture i po jedan predstavnik ministarstva nadle┼żnog za poslove privrede, ministarstva nadle┼żnog za poslove finansija i ministarstva nadle┼żnog za poslove trgovine i turizma.
(4) Nakon sprovedenog postupka kojim se utvr─Ĺuje ispunjenost uslova, Komisija dostavlja izvje┼ítaj o sprovedenom postupku sa prijedlogom za dodjelu sredstava Vladi na saglasnost.
(5) Ministar prosvjete i kulture (u daljem tekstu: ministar), na osnovu saglasnosti Vlade, donosi rješenje o dodjeli sredstava podsticaja.
(6) Rje┼íenje ministra je kona─Źno i protiv tog rje┼íenja nije dozvoljena ┼żalba, ali se mo┼że tu┼żbom pokrenuti upravni spor pred nadle┼żnim sudom.
(7) Ministar sa korisnicima bud┼żetskih sredstava potpisuje ugovor kojim se reguli┼íu me─Ĺusobna prava i obaveze.
(8) Vlada donosi uredbu kojom se utvr─Ĺuju uslovi i postupak dodjele podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici proizvodi audio-vizuelno djelo.

 

 

GLAVA III
AUDIO-VIZUELNE DJELATNOSTI

─îlan 18.

(1) Audio-vizuelnim djelatnostima mogu da se bave pravna i fizi─Źka lica registrovana kod nadle┼żnog organa za obavljanje audio-vizuelnih djelatnosti i upisana u Registar subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici, u skladu sa ovim zakonom.
(2) Direktor Centra donosi Pravilnik o sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja Registra subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici.
(3) Pravilnik iz stava 2. ovog ─Źlana objavljuje se u ÔÇ×Slu┼żbenom glasniku Republike SrpskeÔÇť.

─îlan 19.

Proizvodnja audio-vizuelnog djela obuhvata razvoj projekta, pretprodukciju, produkciju i postprodukciju.

─îlan 20.

Proizvodnjom audio-vizuelnog djela mo┼że da se bavi produkcijska ku─ça koja je registrovana kao pravno lice ili preduzetnik za obavljanje djelatnosti proizvodnje audio-vizuelnih djela (u daljem tekstu: produkcijska ku─ça).

─îlan 21.

(1) Doma─ça produkcijska ku─ça mo┼że proizvoditi audio-vizuelno djelo samostalno ili u saradnji sa jednim ili vi┼íe doma─çih i inostranih produkcijskih ku─ça, na osnovu ugovora o saradnji, odnosno koprodukciji.
(2) Doma─ça produkcijska ku─ça mo┼że u saradnji sa autorom ili koautorom, prilikom proizvodnje koproducentskog audio-vizuelnog djela anga┼żovati dio inostranog umjetni─Źkog i tehni─Źkog kadra.

─îlan 22.

Inostrana produkcijska ku─ça mo┼że snimati audio-vizuelno djelo na teritoriji Republike u saradnji sa doma─çom produkcijskom ku─çom.

─îlan 23.

(1) Produkcijske ku─çe, doma─çe i inostrane, du┼żne su, radi statisti─Źkog pra─çenja, Centru dostaviti obavje┼ítenje o snimanju audio-vizuelnog djela na teritoriji Republike, na obrascima koje propisuje Centar.
(2) Centar vodi evidenciju produkcijskih ku─ça koje snimaju na teritoriji Republike.
(3) Direktor Centra donosi Pravilnik o izgledu obrasca i na─Źinu vo─Ĺenja evidencije o produkcijskim ku─çama koje snimaju na teritoriji Republike Srpske.
(4) Pravilnik iz stava 3. ovog ─Źlana objavljuje se u ÔÇ×Slu┼żbenom glasniku Republike SrpskeÔÇť.

 

─îlan 24.

Ukoliko je posebnim zakonom ure─Ĺeno da je za snimanje audio-vizuelnog djela na odre─Ĺenoj lokaciji potrebno posebno odobrenje nadle┼żnog organa, doma─ça ili inostrana produkcijska ku─ça je du┼żna da to odobrenje pribavi prije po─Źetka snimanja.

─îlan 25.

(1) Promet audio-vizuelnog djela mo┼że da obavlja distributer registrovan kao pravno lice ili preduzetnik za obavljanje poslova distribucije, umno┼żavanja, prodaje i iznajmljivanja audio-vizuelnih djel├ó (u daljem tekstu: distributer).
(2) Promet audio-vizuelnog djela mo┼że se vr┼íiti samo na osnovu ovla┼í─çenja za promet audio-vizuelnog djela.
(3) Ovla┼í─çenje iz stava 2. ovog ─Źlana daje lice koje u skladu sa propisima koji ure─Ĺuju autorsko pravo i srodna prava ima pravo da dozvoli promet autorskog djela.
(4) Ovla┼í─çenje za promet audio-vizuelnog djela sadr┼żi broj primjeraka koji se stavlja u promet i vrstu nosa─Źa na kojem se nalazi audio-vizuelno djelo.
(5) Ovla┼í─çenje za komercijalno umno┼żavanje audio-vizuelnog djela sadr┼żi:
1) broj primjeraka u koji se mo┼że umno┼żiti audio-vizuelno djelo,
2) identifikacione oznake nosa─Źa sa kojeg se vr┼íi umno┼żavanje audio-vizuelnog djela.
(6) Me─Ĺusobna prava i obaveze nosioca prava za izdavanje ovla┼í─çenja sa jedne strane i distributera sa druge strane defini┼íu se ugovorom.
(7) Na svakom primjerku audio-vizuelnog djela distributer je du┼żan da nazna─Źi broj i datum ugovora, kao i broj umno┼żenih primjeraka.

─îlan 26.

Prodaju i iznajmljivanje audio-vizuelnog djela mo┼że vr┼íiti distributer koji ima odgovaraju─çu opremu za smje┼ítaj, ─Źuvanje i prezentaciju audio-vizuelnog djela sa odre─Ĺenog nosa─Źa.

─îlan 27.

(1) Prikazivanje audio-vizuelnog djela mo┼że da vr┼íi prikaziva─Ź registrovan kao pravno lice ili preduzetnik za obavljanje djelatnosti javnog prikazivanja audio-vizuelnih djela (u daljem tekstu: prikaziva─Ź).
(2) Prikazivanje audio-vizuelnog djela mo┼że se vr┼íiti samo na osnovu ovla┼í─çenja za prikazivanje audio-vizuelnog djela.
(3) Ovla┼í─çenje iz stava 2. ovog ─Źlana daje lice koje, u skladu sa propisima kojim se ure─Ĺuju autorsko pravo i srodna prava, ima pravo da dozvoli prikazivanje djela.

 

 

─îlan 28.

(1) Javno prikazivanje audio-vizuelnog djela je ovla┼í─çeno prikazivanje audio-vizuelnog djela na javnom mjestu sa bilo kojeg postoje─çeg ili budu─çeg nosa─Źa tona i slike, emitovanje audio-vizuelnog djela ┼żi─Źanim ili be┼żi─Źnim prenosom elektromagnetnih, elektri─Źnih ili drugih signala na daljinu (radio i televizijska difuzija, kablovska difuzija, internet, fiksna i mobilna telefonija) i prikazivanje audio-vizuelnog djela koje se istovremeno emituje putem televizijskog signala.
(2) Javno prikazivanje audio-vizuelnog djela mo┼że vr┼íiti prikaziva─Ź koji posjeduje odgovaraju─çu opremu.

─îlan 29.

(1) Distributer i prikaziva─Ź je du┼żan da prije prvog stavljanja u promet audio-vizuelnog djela ili njegovog javnog prikazivanja na odgovaraju─çi i jasno vidljiv na─Źin istakne kategoriju audio-vizuelnog djela koja je dodijeljena u skladu sa ovim zakonom i pravilnikom kojim se propisuje kategorizacija audio-vizuelnih djel├ó, radi za┼ítite djece i mladih od sadr┼żaja audio-vizuelnog djela koji je neprimjeren njihovom uzrastu.
(2) Audio-vizuelno djelo se ne preporu─Źuje maloljetnicima ako u sebi sadr┼żi eksplicitne scene nasilja, pornografiju, scene ubistva, netolerancije, psovke ili neki drugi neprimjeren sadr┼żaj.
(3) U zavisnosti od sadr┼żaja iz stava 2. ovog ─Źlana odre─Ĺuje se kategorizacija audio-vizuelnog djela i utvr─Ĺuje oznaka njegove podobnosti za prikazivanje maloljetnim licima.
(4) Distributer i prikaziva─Ź su du┼żni, pismenim putem, obavijestiti Centar o kategoriji dodijeljenoj pojedina─Źnom audio-vizuelnom djelu sedam dana prije prvoga javnog prikazivanja ili stavljanja u promet.
(5) Centar ima pravo zatra┼żiti promjenu dodijeljene kategorije ako ona nije dodijeljena u skladu sa ovim zakonom i pravilnikom iz stava 7. ovog ─Źlana.
(6) Kriterijumi za odre─Ĺivanje kategorija podobnosti, izgleda i sadr┼żine oznake kategorije audio-vizuelnog djela propisuju se pravilnikom.
(7) Direktor Centra donosi Pravilnik o postupku utvr─Ĺivanja kriterijuma za odre─Ĺivanje kategorija podobnosti, izgleda i sadr┼żine oznake kategorije audio-vizuelnog djela.
(8) Pravilnik iz stava 7. ovog ─Źlana objavljuje se u ÔÇ×Slu┼żbenom glasniku Republike SrpskeÔÇť.

─îlan 30.

(1) Nije dozvoljena distribucija, prodaja i iznajmljivanje audio-vizuelnog djela maloljetnicima ─Źija kategorija nije primjerena njihovom uzrastu.
(2) Zabrana iz stava 1. ovog ─Źlana odnosi se i na prodaju putem po┼ítanskih usluga ili na drugi sli─Źan na─Źin.
(3) Nije dozvoljeno javno izlaganje i ogla┼íavanje djela iz stava 1. ovog ─Źlana.
(4) Pravilnikom iz ─Źlana 29. stav 7. ovog zakona detaljnije se propisuje na─Źin ozna─Źavanja djela iz stava 1. ovog ─Źlana koja moraju imati vidljivo upozorenje da je njihova distribucija, prodaja i iznajmljivanje zabranjena maloljetnim licima.

 

─îlan 31.

(1) Ukoliko sadr┼żina audio-vizuelnog dela mo┼że da na┼íkodi moralnom, fizi─Źkom ili mentalnom razvoju maloljetnika, pravno lice ili preduzetnik koje obavlja audio-vizuelnu djelatnost du┼żno je da, prilikom stavljanja u promet ili javnog prikazivanja tog audio-vizuelnog djela, istakne oznaku da se audio-vizuelno djelo ne preporu─Źuje licima mla─Ĺim od 7, 12, 14, odnosno 18 godina, u zavisnosti od kategorije audio-vizuelnog djela.
(2) Zabranjeno je javno prikazivanje audio-vizuelnog djela ─Źija sadr┼żina te┼íko ugro┼żava fizi─Źki, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika.
(3) Uputstvo o na─Źinu izvr┼íavanja obaveza iz stava 1. ovog ─Źlana donosi direktor Centra.

─îlan 32.

(1) Zabranjeno je stavljanje u promet i javno prikazivanje audio-vizuelnog djela kojim se zagovara ili podsti─Źe diskriminacija, mr┼żnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, vjeri, naciji, etni─Źkoj grupi, polu, zbog njihove seksualne opredijeljenosti ili nekog drugog li─Źnog svojstva.
(2) Zabranjeno je stavljanje u promet i javno prikazivanje audio-vizuelnog djela sa pornografskim sadr┼żajem ili sadr┼żajem kojim se zagovara ili podsti─Źe nasilje i otvoreno vrije─Ĺa ljudsko dostojanstvo.

GLAVA IV
─îUVANJE AUDIO-VIZUELNOG DJELA I
AUDIO-VIZUELNOG MATERIJALA

─îlan 33.

Prikupljanje i trajno ─Źuvanje doma─çih audio-vizuelnih djel├ó, audio-vizuelnog materijala i gra─Ĺe koja se na njih odnosi, kao i koprodukciona audio-vizuelna djela, bez obzira na vrstu i kvalitet podloge na kojima su snimljena ili zabilje┼żena vr┼íi Kinoteka Republike Srpske (u daljem tekstu: Kinoteka).

─îlan 34.

(1) Kinoteka je du┼żna da ─Źuva i ┼ítiti audio-vizuelna djela i audio-vizuelnu gra─Ĺu koja se na njih odnosi, obezbje─Ĺuje njihovu tehni─Źku i tehnolo┼íku za┼ítitu, restauratorsko-konzervatorsku i dokumentacionu obradu i sistematizovanje u odgovaraju─çe zbirke, u skladu sa zakonom i me─Ĺunarodnim i nacionalnim standardima.
(2) Audio-vizuelno djelo i druga audio-vizuelna gra─Ĺa ┼ítiti se kao kulturno dobro i na njih se primjenjuju propisi o za┼ítiti i o─Źuvanju kulturnih dobara i arhivske gra─Ĺe.

─îlan 35.

(1) Doma─ça produkcijska ku─ça du┼żna je da Kinoteci dostavi jednu kopiju audio-vizuelnog djela koja se na njega odnosi u roku od ┼íest mjeseci nakon zavr┼íetka postprodukcije tog djela.
(2) Inostrana produkcijska ku─ça mo┼że jednu kopiju audio-vizuelnog djela snimljenog na teritoriji Republike dostaviti Kinoteci u roku od godinu dana nakon zavr┼íenog snimanja, odnosno ┼íest mjeseci nakon zavr┼íene postprodukcije u svrhu ─Źuvanja i boga─çenja fundusa ustanove kulture.
(3) Kopija audio-vizuelnog djela iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana dostavlja se na kvalitetnom nosa─Źu slike i zvuka, prema standardima i karakteristikama koje utvr─Ĺuje Kinoteka.
(4) Obavezno dostavljanje kopije audio-vizuelnog djela koje je sufinansirano sredstvima iz bud┼żeta Republike Srpske utvr─Ĺuje se ugovorom o sufinansiranju.

GLAVA V
AUDIO-VIZUELNI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE

─îlan 36.

Vlada je u ime Republike osniva─Ź Javne ustanove Audio-vizuelni centar Republike Srpske.

─îlan 37.

(1) Centar obavlja sljede─çe djelatnosti:
1) prikuplja i putem javnog konkursa raspore─Ĺuje sredstva u oblasti audio-vizuelnog stvarala┼ítva i njemu komplementarnih djelatnosti u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima,
2) podr┼żava i podsti─Źe proizvodnju filmova mladih autora i debitanata,
3) podr┼żava javno prikazivanje doma─çih audio-vizuelnih djel├ó u zemlji i inostranstvu,
4) predstavlja i promovi┼íe doma─çe stvarala┼ítvo i doma─çe umjetnike na me─Ĺunarodnim festivalima i manifestacijama,
5) popularizuje audio-vizuelne djelatnosti, te podsti─Źe doma─ça i inostrana ulaganja u audio-vizuelnu djelatnost,
6) podsti─Źe u─Źestvovanje doma─çih producenata u evropskim i me─Ĺunarodnim koprodukcijama,
7) stvara povoljne uslove za privla─Źenje inostranih produkcijskih ku─ça u Republici,
8) kontinuirano radi na stvaranju i unapre─Ĺenju uslova za stimulativni poslovni ambijent i razvoj audio-vizuelnih djelatnosti,
9) u─Źestvuje u programima Evropske unije i Savjeta Evrope iz oblasti audio-vizuelnih djelatnosti i realizuje aktivnosti koje proizlaze iz ─Źlanstva u evropskim i svjetskim asocijacijama,
10) vr┼íi kontrolu primjene me─Ĺunarodnih konvencija,
11) razvija i podsti─Źe audio-vizuelnu kulturu,
12) obavlja izdava─Źku djelatnost,
13) podsti─Źe i organizuje stru─Źno i profesionalno usavr┼íavanje i edukaciju u oblasti audio-vizuelnih djelatnosti i njima komplementarnih djelatnosti,
14) predla┼że mjere i u─Źestvuje u suzbijanju nelegalnog prometa i upotrebe audio-vizuelnih djel├ó,
15) podsti─Źe unapre─Ĺivanje teorijske misli, nau─Źnoistra┼żiva─Źkog rada i izdava─Źke djelatnosti u oblasti audio-vizuelnih djelatnosti,
16) priprema, analizira i izvje┼ítava Ministarstvo prosvjete i kulture o kvalitetu manifestacija, filmskih festivala, filmskih projekata, te stanju u oblasti audio-vizuelne djelatnosti i predla┼że mjere i aktivnosti radi unapre─Ĺenja djelatnosti.
(2) Djelatnost Centra ure─Ĺuje se i statutom, u skladu sa ovim zakonom.

 

─îlan 38.

Organi rukovo─Ĺenja i upravljanja Centrom su upravni odbor i direktor.

─îlan 39.

(1) Upravni odbor je organ upravljanja Centrom.
(2) Upravni odbor ima tri ─Źlana koji se imenuju na period od ─Źetiri godine.
(3) Upravni odbor Centra imenuje i razrješava Vlada, uz prethodno sproveden postupak javne konkurencije.
(4) Uslovi za izbor, kao i postupak imenovanja i razrje┼íenja Upravnog odbora propisuju se odlukom osniva─Źa i statutom Centra.

─îlan 40.

Upravni odbor Centra vrši sljedeće poslove:
1) donosi statut Centra, uz saglasnost osniva─Źa,
2) usvaja godi┼ínji program rada Centra i finansijski plan i prati njegovo izvr┼íenje, uz saglasnost osniva─Źa,
3) donosi Plan razvoja audio-vizuelnih djelatnosti i njima komplementarnih djelatnosti u Republici,
4) donosi pravilnike o korišćenju sredstava Centra, u skladu sa zakonom,
5) usvaja godi┼ínji izvje┼ítaj o poslovanju Centra i godi┼ínji obra─Źun,
6) rje┼íava ┼żalbe na odluke direktora Centra,
7) daje direktoru mišljenja i prijedloge o pitanjima od interesa za rad Centra,
8) donosi op┼íte akte i razmatra i druga pitanja utvr─Ĺena ovim zakonom.

─îlan 41.

(1) Svojstvo ─Źlana upravnog odbora Centra prestaje istekom mandata ili razrje┼íenjem.
(2) Članovi upravnog odbora Centra mogu biti razriješeni prije isteka mandata:
1) na li─Źni zahtjev,
2) ako upravni odbor donosi nezakonite odluke ili ne donosi odluke koje je na osnovu zakona i statuta du┼żan da donosi,
3) ako ─Źlan upravnog odbora neopravdano odsustvuje sa sjednica, ne izvr┼íava svoje obaveze ili nesavjesnim radom onemogu─çava rad upravnog odbora,
4) u drugim slu─Źajevima u skladu sa statutom Centra.

─îlan 42.

(1) Direktora Centra imenuje i razrje┼íava Vlada, na period od ─Źetiri godine, uz prethodno sproveden postupak javne konkurencije.
(2) Za direktora Centra mo┼że biti imenovano lice koje ima zavr┼íen minimalno prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent odgovaraju─çeg visoko┼íkolskog obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva u tra┼żenom stepenu obrazovanja.
(3) Uslovi za izbor, kao i postupak imenovanja i razrje┼íenja direktora propisuju se odlukom osniva─Źa i statutom Centra.

 

─îlan 43.

(1) Direktor rukovodi Centrom, predstavlja i zastupa Centar i odgovoran je za zakonitost njegovog rada.
(2) Direktor Centra:
1) odgovoran je za materijalno-finansijsko poslovanje Centra,
2) predla┼że plan i program rada Centra,
3) predla┼że Plan razvoja audio-vizuelnih djelatnosti i njima komplementarnih djelatnosti u Republici, uz saglasnost Upravnog odbora,
4) predla┼że Upravnom odboru op┼íte akte,
5) izvršava odluke Upravnog odbora,
6) donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta, uz prethodnu saglasnost Ministarstva,
7) odlu─Źuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih, kao i njihovom raspore─Ĺivanju,
8) odlu─Źuje o pojedina─Źnim pravima, obavezama i odgovornostima radnika na radu i u vezi sa radom,
9) obavlja i druge poslove utvr─Ĺene ovim zakonom i statutom Centra.

─îlan 44.

(1) Du┼żnost direktora prestaje istekom mandata ili razrje┼íenjem.
(2) Direktor mo┼że biti razrije┼íen prije isteka mandata:
1) na li─Źni zahtjev,
2) ako donosi nezakonite odluke ili ne donosi odluke koje je na osnovu zakona i statuta du┼żan da donosi,
3) ako ne izvršava svoje obaveze ili nesavjesnim radom onemogućava rad Centra,
4) u drugim slu─Źajevima u skladu sa statutom Centra.

GLAVA VI
FINANSIRANJE AUDIO-VIZUELNIH DJELATNOSTI

─îlan 45.

Sredstva za finansiranje audio-vizuelne djelatnosti Republike obezbje─Ĺuju se iz:
1) bud┼żeta Republike,
2) bud┼żeta jedinica lokalnih samouprava,
3) me─Ĺunarodnih fondova,
4) donacija, participacija,
5) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

─îlan 46.

(1) Sredstva za razvoj i podr┼íku audio-vizuelnim djelatnostima obezbje─Ĺuju se iz bud┼żeta Republike u iznosu od 0,1% poreskih prihoda, umanjenih za doprinose za socijalno osiguranje.
(2) Sredstva za razvoj i podršku audio-vizuelnim djelatnostima mogu da se obezbijede i:
1) od raspodjele dijela prihoda od igara na sre─çu,
2) iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

─îlan 47.

(1) Sredstva za razvoj i podr┼íku audio-vizuelnim djelatnostima raspore─Ĺuju se u skladu sa Planom razvoja audio-vizuelne djelatnosti iz ─Źlana 7. ovog zakona.
(2) Raspodjela sredstava iz stava 1. ovog ─Źlana vr┼íi se putem javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata produkcije doma─çih filmova i za druge oblasti audio-vizuelnih djelatnosti, koji raspisuje i sprovodi Centar.
(3) Sredstva iz stava 1. ovog ─Źlana mogu da se dodjeljuju za:
1) finansiranje razvoja scenarija audio-vizuelnih djelâ,
2) sufinansiranje razvoja projekata audio-vizuelnih djelâ,
3) sufinansiranje proizvodnje audio-vizuelnih djel├ó: dugometra┼żni igrani filmovi, dugometra┼żni dokumentarni filmovi, kratkometra┼żni igrani filmovi, kratkometra┼żni dokumentarni filmovi, animirani filmovi i eksperimentalni filmovi, video-igre i ostale vrste audio-vizuelnih djel├ó,
4) sufinansiranje manjinske koprodukcije,
5) sufinansiranje televizijske serije,
6) sufinansiranje drugih oblika audio-vizuelnog stvaralaštva.

─îlan 48.

(1) Pravo podno┼íenja prijave na javni konkurs imaju fizi─Źka i pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti proizvodnje audio-vizuelnih djel├ó na teritoriji Republike, ─Źiji su osniva─Źi dr┼żavljani Republike i Bosne i Hercegovine, sa prebivali┼ítem u Republici.
(2) Na konkurs se mogu prijavljivati projekti iz oblasti audio-vizuelnih djelatnosti namijenjeni prvenstveno javnom prikazivanju u bioskopima i drugim oblicima javnog prikazivanja na jezicima koji su u slu┼żbenoj upotrebi u Republici.

 

─îlan 49.

Kriterijumi za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatnostima koji se finansiraju ili sufinansiraju iz bud┼żeta Republike su sljede─çi:
1) da je projekat u audio-vizuelnoj djelatnosti od zna─Źaja za Republiku,
2) da se radi o izvodljivom projektu u audio-vizuelnoj djelatnosti, koji ima zna─Źajnu umjetni─Źku i produkcijsku vrijednost,
3) da u─Źe┼í─çe umjetni─Źkih i tehni─Źkih saradnika u projektu u audio-vizuelnoj djelatnosti osigurava promociju i zna─Źajno doprinosi razvoju audio-vizuelne djelatnosti Republike,
4) originalnost, autenti─Źnost ideje, teme i sadr┼żaja scenarija,
5) inovativnost, ubjedljivost scenarija i doprinos razvoju filmske umjetnosti,
6) narativna struktura scenarija, karakterizacija likova i uvjerljivost dijaloga,
7) ocjena doprinosa zna─Źaju doma─çe audio-vizuelne djelatnosti,
8) doprinos scenarija u predstavljanju duha vremena,
9) o─Źekivana privla─Źnost projekta za doma─çi i me─Ĺunarodni kulturni prostor,
10) izvodljivost projekta u audio-vizuelnoj djelatnosti: bud┼żet, slo┼żenost snimanja, plan i termini snimanja.

 

─îlan 50.

(1) Vrednovanje projekata vrše komisije za vrednovanje projekata (u daljem tekstu: Komisije) koje rješenjem imenuje direktor Centra.
(2) Komisije imaju pravo na naknadu za svoj rad, a visina naknade ─Źlanovima komisije ne mo┼że biti manja od jedne, niti ve─ça od tri utvr─Ĺene najni┼że neto plate u Republici.
(3) Zadatak ─Źlanova komisije je da, na osnovu kriterijuma iz ─Źlana 49. ovog zakona, profesionalno i objektivno izvr┼íe procjenu i stru─Źno vrednovanje dostavljenih projekata u audio-vizuelnim djelatnostima, te predlo┼że direktoru Centra kona─Źnu rang-listu projekata u audio-vizuelnim djelatnostima za finansiranje ili sufinansiranje.
(4) U slu─Źaju da podnosilac prijave nije zadovoljan predlo┼żenom rang-listom, mo┼że podnijeti prigovor Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja rang-liste.
(5) Nakon okon─Źanja postupka po podnesenim prigovorima na preliminarnu rang-listu, Komisija utvr─Ĺuje kona─Źnu rang-listu.
(6) Na osnovu kona─Źne rang-liste iz stava 5. ovog ─Źlana, direktor Centra donosi rje┼íenje o finansiranju ili sufinansiranju projekata u audio-vizuelnim djelatnostima.
(7) Na rje┼íenje iz stava 6. ovog ─Źlana mo┼że se ulo┼żiti ┼żalba Upravnom odboru Centra u roku od osam dana od dana prijema rje┼íenja.
(8) Odluka Upravnog odbora Centra je kona─Źna i protiv nje nije dozvoljena ┼żalba, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor pred nadle┼żnim sudom.
(9) Direktor Centra donosi Pravilnik o postupku za utvr─Ĺivanje kriterijuma za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatnostima, na osnovu kojeg se vr┼íi raspodjela sredstava za finansiranje projekata razvoja scenarija ili sufinansiranje ostalih projekata iz bud┼żeta Republike.
(10) Pravilnikom iz stava 9. ovog ─Źlana propisuju se u─Źesnici za svaku vrstu projekta posebno, kao i postupak utvr─Ĺivanja ispunjenosti kriterijuma za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatnostima koji se finansiraju ili sufinansiraju iz bud┼żeta Republike.
(11) Pravilnik iz stava 9. ovog ─Źlana objavljuje se u ÔÇ×Slu┼żbenom glasniku Republike SrpskeÔÇť.

GLAVA VII
NADZOR I KAZNENE ODREDBE

─îlan 51.

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo prosvjete i kulture.
(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona i drugih akata iz oblasti audio-vizuelne djelatnosti vr┼íi Republi─Źka uprava za inspekcijske poslove, posredstvom nadle┼żnog inspektora.
(3) U vr┼íenju inspekcijskog nadzora, pored ovla┼í─çenja utvr─Ĺenih zakonom kojim se ure─Ĺuje oblast inspekcijskog nadzora, nadle┼żni inspektor je ovla┼í─çen da nalo┼żi otklanjanje nedostataka nastalih neizvr┼íavanjem ili nepravilnom primjenom ovog zakona, drugih zakona i op┼ítih akata.
(4) Lice koje smatra da je do┼ílo do povrede ovog zakona mo┼że se obratiti nadle┼żnoj inspekciji u roku od tri mjeseca od dana saznanja za u─Źinjenu povredu, a najkasnije u roku od ┼íest mjeseci od dana u─Źinjene povrede.

 

 

─îlan 52.

(1) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj:
1) inostrana producentska ku─ça ili koproducent ako obavje┼ítenje o snimanju audio-vizuelnog djela na teritoriji Republike ne dostavi Centru (─Źlan 23),
2) doma─çi producent ili koproducent ako obavje┼ítenje o snimanju audio-vizuelnog djela na teritoriji Republike ne dostavi Centru (─Źlan 23).
(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice inostrane i doma─çe producentske ku─çe ili koproducenta nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM (─Źlan 23).

─îlan 53.

(1) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj distributer koji vr┼íi promet doma─çeg ili inostranog audio-vizuelnog djela na bilo koji nosa─Ź slike ili zvuka, njegovo umno┼żavanje, iznajmljivanje i javno prikazivanje, ako za to nema ovla┼í─çenje/odobrenje i zaklju─Źen ugovor sa nosiocem autorskog prava ili licencnih prava (─Źlan 25. st. 2. i 3).
(2) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj distributer ako ne nazna─Źi na svakom primjerku filma broj i datum ugovora kojim je stekao pravo na presnimavanje, umno┼żavanje, iznajmljivanje i javno prikazivanje kinematografskog djela i broj umno┼żenih primjeraka (─Źlan 25. stav 7).
(3) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj distributer ako vr┼íi distribuciju audio-vizuelnog djela maloljetnicima ─Źija kategorija nije primjerena njihovom uzrastu (─Źlan 30. stav 1).
(4) Za prekr┼íaj iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice distributera nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM (─Źlan 30. stav 1).

─îlan 54.

(1) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj prikaziva─Ź audio-vizuelnog djela ako prika┼że doma─çe ili inostrano audio-vizuelno djelo a nema ovla┼í─çenje izdato od nosioca autorskih prava za javno prikazivanje djela (─Źlan 27. stav 2).
(2) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj prikaziva─Ź audio-vizuelnog djela ako prika┼że audio-vizuelno djelo ─Źija sadr┼żina ugro┼żava fizi─Źki, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika (─Źlan 30. stav 1).
(3) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice prikaziva─Źa audio-vizuelnog djela nov─Źanom kaznom od 1.500 KM do 3.000 KM (─Źlan 27. stav 2. i ─Źlan 30. stav 1).

─îlan 55.

(1) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj distributer, odnosno prikaziva─Ź audio-vizuelnog djela ako ne izvr┼íi kategorizaciju podobnosti tog djela ili ako prilikom stavljanja u promet ili javnog prikazivanja ne istakne oznaku da se audio-vizuelno djelo ne preporu─Źuje licima mla─Ĺim od 7, 12, 14, 16 i 18 godina u zavisnosti od kategorije podobnosti tog djela (─Źl. 29. i 31).
(2) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj distributer, odnosno prikaziva─Ź audio-vizuelnog djela ako stavi u promet ili prika┼że audio-vizuelno djelo koje zagovara ili podsti─Źe diskriminaciju, mr┼żnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, vjeri, naciji, etni─Źkoj grupi, polu, zbog njihove seksualne opredijeljenosti ili nekog drugog li─Źnog svojstva (─Źlan 32. stav 1).
(3) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj distributer, odnosno prikaziva─Ź audio-vizuelnog djela ako stavi u promet ili prika┼że audio-vizuelno djelo sa pornografskim sadr┼żajem ili sadr┼żajem kojim se zagovara ili podsti─Źe nasilje i otvoreno vrije─Ĺa ljudsko dostojanstvo (─Źlan 32. stav 2).
(4) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice distributera ili prikaziva─Źa audio-vizuelnog djela nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM (─Źl. 29, 31. i 32).

─îlan 56.

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.500 KM do 4.500 KM kazni─çe se za prekr┼íaj distributer koji maloljetnim licima prodaje ili iznajmljuje audio-vizuelno djelo ─Źija kategorija nije primjerena njihovom uzrastu, vr┼íi iznajmljivanje i prodaju putem po┼ítanske narud┼żbe ili na drugi sli─Źan na─Źin vr┼íi njihovo javno izlaganje i ogla┼íavanje (─Źlan 30. stav 2).
(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice distributera audio-vizuelnog djela nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM (─Źlan 30. stav 2).

─îlan 57.

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.500 KM do 4.500 KM kazni─çe se za prekr┼íaj televizijska ku─ça ako javno prika┼że audio-vizuelno djelo bez ugovora sa vlasnikom autorskog prava (─Źlan 27. st. 2. i 3).
(2) Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 4.500 KM kazni─çe se za prekr┼íaj televizijska ku─ça ako javno prika┼że audio-vizuelno djelo, a pri tome ne istakne upozorenje da se radi o djelu koje svojim sadr┼żajem mo┼że nanijeti ┼ítetu zdravlju, mentalnom ili fizi─Źkom razvoju maloljetnih lica ili da posjeduje pornografski sadr┼żaj (─Źlan 29).
(3) Nov─Źanom kaznom od 1.500 KM do 4.500 KM kazni─çe se za prekr┼íaj televizijska ku─ça ako emituje audio-vizuelno djelo suprotno ─Źlanu 32. ovog zakona.
(4) Za prekr┼íaj iz st. 1, 2. i 3. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u televizijskoj ku─çi nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM (─Źl. 27, 29. i 32).

─îlan 58.

(1) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj doma─ça produkcijska ku─ça koja ┼íest mjeseci nakon zavr┼íetka postprodukcije audio-vizuelnog djela, Kinoteci ne preda na trajno ─Źuvanje to audio-vizuelno djelo (─Źlan 35. stav 1).
(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice producentske ku─çe nov─Źanom kaznom od 1.500 KM do 4.500 KM (─Źlan 35. stav 1).

 

 

 

GLAVA VIII
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 59.

Vlada ─çe u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Uredbu o uslovima i postupku dodjele podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici proizvodi audio-vizuelno djelo (─Źlan 17. stav 8.).

─îlan 60.

Direktor Centra će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike:
1) o na─Źinu vo─Ĺenja Registra subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici Srpskoj (─Źlan 18. stav 2),
2) o izgledu obrasca i na─Źinu vo─Ĺenja evidencije o produkcijskim ku─çama koje snimaju na teritoriji Republike Srpske (─Źlan 23. stav 3),
3) o postupku utvr─Ĺivanja kriterijuma za odre─Ĺivanje kategorija podobnosti, izgleda i sadr┼żine oznake kategorije audio-vizuelnog djela (─Źlan 29. stav 7),
4) o kriterijumima i postupku za izbor projekata u audio-vizuelnoj djelatnosti koji se finansiraju ili sufinansiraju iz bud┼żeta Republike Srpske (─Źlan 50. stav 9).

─îlan 61.

Do dono┼íenja podzakonskih propisa iz ─Źl. 59. i 60. ovog zakona primjenjiva─çe se podzakonski propisi doneseni na osnovu ranije va┼że─çeg zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

─îlan 62.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o kinematografiji Republike Srpske (ÔÇ×Slu┼żbeni glasnik Republike SrpskeÔÇť, broj 37/09).

─îlan 63.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ÔÇ×Slu┼żbenom glasniku Republike SrpskeÔÇť.

 

Broj: 02/1-021-580/22 POTPREDSJEDNIK
Datum: 1. juna 2022. godine NARODNE SKUPŠTINE

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija