Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o cestama Kantona Sarajevo

 

Zakon o cestama Kantona Sarajevo


 

Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo, broj 1/22

Na osnovu ─Źlana 18. ta─Źka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i ─Źlana 112. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 - Ispravka i 66/13), Skup┼ítina Kantona Sarajevo, na 47. Radnoj sjednici odr┼żanoj dana 28.12.2021. godine donijela je


ZAKON O CESTAMA KANTONA SARAJEVO

I - OP─ćE ODREDBE

─îlan 1.
(Predmet)

Ovim zakonom ure─Ĺuje se kategorizacija javnih cesta, upravljanje cestama i pravni polo┼żaj upravitelja, planiranje, gradnja, rekonstrukcija, sanacija, odr┼żavanje, ugovaranje i ustupanje radova, za┼ítita cesta i uslovi odvijanja saobra─çaja na cestama, koncesija na javnim cestama, finansiranje javnih cesta, upravni nadzor nad provo─Ĺenjem zakona, kazne i druga pitanja iz nadle┼żnosti Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i op─çina u sastavu Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) iz oblasti cesta.

─îlan 2.
(Zna─Źenje pojmova)

(l) Pojedini izrazi u smislu ovog zakona imaju sljede─çe zna─Źenje:

a) javne ceste su ceste kategorisane kao javne ceste u skladu sa ovim zakonom, koje svako mo┼że slobodno koristiti na na─Źin i pod uslovima odre─Ĺenim ovim zakonom i drugim propisima;

b) javne ceste u smislu ovog zakona smatraju se regionalne i lokalne ceste i gradske ulice;

c) autoceste, brze ceste, magistralne ceste prvog i drugog reda su javne ceste tretirane Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 - Ispravka i 66/13);

d) regionalne ceste prvog reda namijenjene su za saobra─çajno povezivanje ekonomskih podru─Źja dr┼żave ili entiteta, zna─Źajnih sredi┼íta lokalnih zajednica, kao i za saobra─çajno povezivanje sa cestama iste ili vi┼íe kategorije. Posebno izgra─Ĺeni priklju─Źci, ukoliko su predvi─Ĺeni, ─Źine njihov sastavni dio;

e) regionalne ceste drugog reda namijenjene su za saobra─çajno povezivanje sredi┼íta lokalnih zajednica u okviru odre─Ĺenog entiteta, za povezivanje turisti─Źkih (turisti─Źke ceste) i grani─Źnih podru─Źja zna─Źajnih za dr┼żavu, te za povezivanje grani─Źnih prijelaza sa cestama iste ili vi┼íe kategorije kada po propisanim kriterijima kategorizacije ne dostigne vi┼íu kategoriju;

f) lokalne ceste povezuju naselja u op─çini sa naseljima iz susjednih op─çina, ili povezuju va┼żnija naselja unutar op─çine, te povezuju saobra─çaj na druge javne ceste iste ili vi┼íe kategorije;

g) javne staze su saobra─çajnice namijenjene za povezivanje naselja ili dijelova naselja u okviru op─çine, a ne ispunjavaju propisane kriterije za lokalne ceste, ili su predvi─Ĺene samo za odre─Ĺenu vrstu u─Źesnika u saobra─çaju (ceste i staze u stambenim zonama, seoske ceste i staze, pje┼ía─Źke staze, biciklisti─Źke staze, konjske staze i sli─Źno.);

h) glavne gradske ceste predstavljaju nastavak cesta kroz gradove, a namijenjene su za saobra─çajno povezivanje gradskih podru─Źja i ─Źetvrti u skladu sa propisima o sigurnosti cestovnog saobra─çaja. Na ovim cestama, ako to uslovi odvijanja saobra─çaja dozvoljavaju, mo┼że se regulisati saobra─çajnom signalizacijom i ve─ça brzina kretanja od op─çeg ograni─Źenja brzine u naselju;

i) sabirne gradske ceste ili sabirne lokalne ceste predvi─Ĺene su za prikupljanje i povezivanje saobra─çajnih tokova iz pojedinih podru─Źja ili gradskih ─Źetvrti, kao i za povezivanje gradskih ─Źetvrti i dijelova naselja sa cestama vi┼íe kategorije;

j) lokalne gradske ceste predstavljaju nastavak cesta vi┼íe kategorije, predvi─Ĺene su za pristup zatvorenim prostornim jedinicama (stambeni blokovi ili individualni stambeni objekti, industrijske zone, centri za kupovinu i rekreaciju itd.) u pojedinim urbanim podru─Źjima ili ─Źetvrtima, kao i u dijelovima naselja;

k) nekategorisana cesta je povr┼íina koja se koristi za saobra─çaj po bilo kojoj osnovi i koja je pristupa─Źna ve─çem broju korisnika;

1) raskrsnica je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dvije ili više cesta, kao i šira saobraćajna površina koja nastaje ukrštanjem, odnosno spajanjem cesta;

m) pod priklju─Źkom i prilazom na javnu cestu, osim autocesta i brzih cesta, u smislu ovog zakona, smatra se spoj javne ceste i svih povr┼íina sa kojih se vozila direktno uklju─Źuju u saobra─çaj ili isklju─Źuju iz saobra─çaja;

n) kolovoz je dio površine ceste namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila;

o) kolovozna traka je uzdu┼żni dio kolovoza namijenjen za saobra─çaj vozila u jednom smjeru, s jednom ili vi┼íe saobra─çajnih traka;

p) saobra─çajna traka je obilje┼żeni ili neobilje┼żeni uzdu┼żni dio kolovoza ─Źija je ┼íirina dovoljna za nesmetan saobra─çaj jednog reda vozila;

r) saobra─çajna signalizacija je sistem sredstava, ure─Ĺaja i oznaka za regulisanje i vo─Ĺenje saobra─çaja;

s) saobra─çajni znak je znak kojim se upotrebom grafi─Źkih ili svjetlosnih ili broj─Źanih ili slovnih oznaka ili drugih simbola u─Źesnici u saobra─çaju upozoravaju na opasnosti na cesti, stavljaju im se do znanja ograni─Źenja, zabrane i obaveze, odnosno daju obavje┼ítenja potrebna za sigurnost kretanja na cesti;

t) cesta sa makadamskim zastorom je cesta koja je izgra─Ĺena od tucanika u uvaljanom stanju;

u) biciklisti─Źka staza je izgra─Ĺena saobra─çajna povr┼íina namijenjena za saobra─çaj bicikala i mopeda, koja se prote┼że uzdu┼ż kolovoza i koja je od njega odvojena i obilje┼żena propisanim saobra─çajnim znakom;

v) biciklisti─Źka traka je dio kolovoza namijenjen za saobra─çaj bicikala i mopeda, koja se prote┼że du┼ż kolovoza i koja je obilje┼żena uzdu┼żnom linijom na kolovozu,

z) ┼żeljezni─Źko-cestovni prelaz je mjesto na kojem se u istom nivou ukr┼ítaju cesta i ┼żeljezni─Źka pruga ili industrijski kolosijek;

aa) saobra─çajni profil osigurava nesmetano odvijanje saobra─çaja. U podru─Źju iznad kolovoza sastoji se od profila mjerodavnog vozila, podru─Źja potrebnog za manevrisanje vozila u krivinama i pravcu i sigurnosnog prostora izme─Ĺu vozila. Saobra─çajni profil se, po ┼íirini sastoji od saobra─çajnih i ivi─Źnih traka, sigurnosnog prostora i saobra─çajnih traka i sigurnosnog prostora za bicikliste i pje┼íake;

bb) slobodni profil je saobra─çajni profil uve─çan za sigurnosnu ┼íirinu i visinu. Slobodni profil mora biti oslobo─Ĺen svih stalnih fizi─Źkih prepreka, kako ne bi do┼ílo do ometanja u kretanju vozila predvi─Ĺenom brzinom, kao i u kretanju ostalih korisnika ceste;

cc) za┼ítitni pojas uz javne ceste (za┼ítitni cestovni pojas) je pojas na kojem va┼żi poseban re┼żim gradnje i uspostavlja se s ciljem za┼ítite javne ceste i sigurnosti saobra─çaja na njoj od ┼ítetnih uticaja i razli─Źitih aktivnosti u prostoru pored javne ceste;

dd) redovno odr┼żavanje cesta ─Źini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom cijele godine na cestama uklju─Źuju─çi i sve objekte i instalacije, sa svrhom odr┼żavanja prohodnosti i tehni─Źke ispravnosti cesta i sigurnosti saobra─çaja na njima;

ee) vanredno odr┼żavanje cesta su povremeni radovi koji se obavljaju radi mjestimi─Źnog pobolj┼íanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehni─Źkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i pove─çanja sigurnosti saobra─çaja; ff) Investiciono odr┼żavanje je rezultat investicionih ulaganja iz kojih proizilazi nova cestovna infrastruktura i cestovna infrastruktura produ┼żenog vijeka trajanja,

gg) prekomjerna upotreba javne ceste je privremeno ili trajno pove─çanje saobra─çaja te┼íkih i srednje te┼íkih vozila na javnoj cesti ili njenom dijelu koje nastaje kao posljedica eksploatacije mineralnih sirovina, sje─Źe ┼íuma, industrijske proizvodnje, izvo─Ĺenja gra─Ĺevinskih radova i sli─Źnih djelatnosti;

hh) vanredni prevoz je prevoz vozilima koja sama ili sa teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja;

ii) "JP Ceste Kantona Sarajevo" je javno preduze─çe za upravljanje, gra─Ĺenje, rekonstrukciju, odr┼żavanje i za┼ítitu regionalnih cesta na podru─Źju Kantona Sarajevo,

jj) Slu┼żba Pomo─ç - informacije slu┼żba iz ─Źlana 100. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovne ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 12/10,16/10 i 66/13).

(2) Izrazi kori┼íteni u ovom zakonu, ─Źije zna─Źenje nije odre─Ĺeno u stavu (1) ovog ─Źlana, imaju isto zna─Źenje kao ┼íto ga odre─Ĺuju posebni propisi.

─îlan 3.
(Definicija ceste)

(1) Cesta je prema ovom zakonu svaka površina na kojoj se odvija saobraćaj.

(2) Ceste se dijele na javne i nekategorisane.

(3) Javne ceste, ovisno o njihovom dru┼ítvenom, privrednom i teritorijalnom zna─Źaju, mogu biti autoceste, brze, magistralne, regionalne i lokalne ceste, te saobra─çajnice u naseljima.

(4) Kolovozi ulica u naseljima i gradovima kroz koje prolaze javne ceste smatraju se dijelovima tih cesta.

─îlan 4.
(Pravni status javnih cesta)

(1) Na javnim cestama ne mo┼że se sticati pravo vlasni┼ítva niti druga prava po bilo kojem osnovu osim prava odre─Ĺenih ovim zakonom.

(2) Izuzetno, na javnim se cestama mogu sticati prava slu┼żnosti samo za op─çe potrebe, sa tim da kori┼ítenje tog prava ne ometa saobra─çaj i ne ugro┼żava sigurnost saobra─çaja i stabilnost ceste.

─îlan 5.
(Nekategorisane ceste)

(1) Nekategorisana cesta je površina koja se koristi za saobraćaj po bilo kojem osnovu i koja je dostupna većem broju korisnika (seoske, poljske i šumske ceste, ceste na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkirališta i ostale ceste koje nisu obuhvaćene odlukama o kategorizaciji javnih cesta).

(2) Upravljanje, gra─Ĺenje, rekonstrukciju, odr┼żavanje i za┼ítitu nekategorisanih cesta, kao i poslove nadzora nad tim cestama vr┼íe nadle┼żni op─çinski organi.

 

─îlan 6.
(Namjena javne ceste)

(1) Javna cesta, prema vrsti saobra─çaja, mo┼że biti namijenjena za mje┼íoviti saobra─çaj ili samo za saobra─çaj motornih vozila.

(2) Javna cesta ili dio javne ceste mo┼że se odrediti samo za saobra─çaj motornih vozila ako postoji odgovaraju─ça alternativna saobra─çajnica za druge vrste saobra─çaja.

(3) Namjena javne ceste koja je u kori┼ítenju odre─Ĺuje se na osnovu stanja i uslova saobra─çaja na cesti.

(4) Namjena novoizgra─Ĺene ceste odre─Ĺuje se na osnovu investicijsko-tehni─Źke dokumentacije za izgradnju ceste, a u skladu sa odgovaraju─çim tehni─Źkim propisima.

─îlan 7.
(Dijelovi javne ceste)

Javnu cestu ─Źine:

a) cestovna gra─Ĺevina (posteljica, donji stroj kolovoza, kolovozna konstrukcija, most, vijadukt, podvo┼żnjak, nadvo┼żnjak, propust, tunel, galerija, potporni i oblo┼żni zid, nasip, pothodnik i nathodnik),

b) gra─Ĺevine za odvodnju ceste i pro─Źi┼í─çavanje vode,

c) cestovni pojas sa obje strane ceste potreban za nesmetano odr┼żavanje ┼íirine prema projektu ceste, a najmanje jedan metar ra─Źunaju─çi od krajnje ta─Źke popre─Źnog profila ceste,

d) zra─Źni prostor iznad kolovoza u visini 7 m,

e) cestovno zemlji┼íte koje ─Źini povr┼íina zemlji┼íta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgra─Ĺena cestovna gra─Ĺevina, povr┼íina cestovnog pojasa, te povr┼íina zemlji┼íta na kojima su prema projektu ceste izgra─Ĺene ili se trebaju izgraditi gra─Ĺevine za potrebe odr┼żavanja ceste i pru┼żanja usluga voza─Źima i putnicima (objekti za odr┼żavanje cesta, upravljanje i nadzor saobra─çaja, benzinske stanice, servisi, stajali┼íta javnog prevoza putnika, parkirali┼íta, odmori┼íta itd.),

f) gra─Ĺevine na cestovnom zemlji┼ítu, za potrebe odr┼żavanja ceste (cestarske ku─çe, punktovi i stacionari) i pru┼żanja usluga voza─Źima i putnicima, te naplatu cestarine, predvi─Ĺene projektom ceste,

g) stabilni mjerni objekti i ure─Ĺaji za nadzor vozila,

h) priklju─Źci na javnu cestu izgra─Ĺeni na cestovnom zemlji┼ítu,

i) saobra─çajni znakovi i ure─Ĺaji za nadzor i sigurno vo─Ĺenje saobra─çaja i oprema ceste (horizontalna i vertikalna saobra─çajna signalizacija, svjetlosno signalni ure─Ĺaji, telekomunikacijski stabilni ure─Ĺaji, instalacije i rasvjeta u funkciji saobra─çaja, cestovne oznake, detektori-broja─Źi saobra─çaja, instalacije, ure─Ĺaji i oprema u tunelima, oprema parkirali┼íta, odmori┼íta i sli─Źno),

j) mjerne vage i objekti za vaganje i kontrolu saobra─çaja,

k) gra─Ĺevine i oprema za za┼ítitu ceste, saobra─çaja i okoline (snjegobrani, vjetrobrani, za┼ítita od obru┼íavanja i nanosa materijala, za┼ítitne i sigurnosne ograde, smjerokazi i kilometarske oznake, odbojnici, za┼ítita od buke i drugih ┼ítetnih uticaja na okolinu i sli─Źno).

II - KATEGORIZACIJA JAVNIH CESTA

─îlan 8.
(Kategorizacija javnih cesta)

(1) Javne ceste u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine kategorišu se na:

a) AC - autoceste;

b) BC - brze ceste;

c) MC - magistralne ceste;

d) RC - regionalne ceste;

e) LC - lokalne ceste.

(2) Ovim zakonom su ure─Ĺena pitanja koja se odnose na sljede─çe javne ceste:

a) regionalne ceste:

1) regionalne ceste prvog reda namijenjene su za saobra─çajno povezivanje ekonomskih podru─Źja dr┼żave ili entiteta, zna─Źajnih sredi┼íta lokalnih zajednica, kao i za saobra─çajno povezivanje sa cestama iste ili vi┼íe kategorije. Posebno izgra─Ĺeni priklju─Źci, ukoliko su predvi─Ĺeni, ─Źine njihov sastavni dio;

2) regionalne ceste drugog reda namijenjene su za saobra─çajno povezivanje sredi┼íta lokalnih zajednica u okviru odre─Ĺenog entiteta, za povezivanje turisti─Źkih (turisti─Źke ceste) i grani─Źnih podru─Źja zna─Źajnih za dr┼żavu, te za povezivanje grani─Źnih prijelaza sa cestama iste ili vi┼íe kategorije, kada prema propisanim kriterijima kategorizacije ne dostigne vi┼íu kategoriju.

b) lokalne ceste na podru─Źju Kantona:

1) lokalne ceste povezuju naselja u op─çini sa naseljima iz susjednih op─çina, ili povezuju va┼żnija naselja unutar op─çine, te povezuju saobra─çaj na druge javne ceste iste ili vi┼íe kategorije;

2) javne staze su saobra─çajnice namijenjene za povezivanje naselja ili dijelova naselja u okviru op─çine, a ne ispunjavaju propisane kriterije za lokalne ceste, ili su predvi─Ĺene samo za odre─Ĺenu vrstu u─Źesnika u saobra─çaju (ceste i staze u stambenim zonama, seoske ceste i staze, pje┼ía─Źke staze, biciklisti─Źke staze, konjske staze i sl.).

(3) U naseljima u kojima je uveden sistem ulica, saobra─çajnice se mogu podijeliti na potkategorije:

a) glavne gradske ceste predstavljaju nastavak cesta kroz gradove, a namijenjene su za saobra─çajno povezivanje gradskih podru─Źja i ─Źetvrti u skladu sa propisima o sigurnosti cestovnog saobra─çaja. Na ovim cestama, ako to uslovi odvijanja saobra─çaja dozvoljavaju mo┼że se regulisati saobra─çajnom signalizacijom i ve─ça brzina kretanja od op─çeg ograni─Źenja brzine u naselju;

b) sabirne gradske ceste ili sabirne lokalne ceste predvi─Ĺene su za prikupljanje i povezivanje saobra─çajnih tokova iz pojedinih podru─Źja ili gradskih ─Źetvrti, kao i za povezivanje gradskih ─Źetvrti i dijelova naselja sa cestama vi┼íe kategorije;

c) lokalne gradske ceste predstavljaju nastavak cesta vi┼íe kategorije i predvi─Ĺene su za pristup zatvorenim prostornim jedinicama (stambeni blokovi ili individualni stambeni objekti, industrijske zone, centri za kupovinu i rekreaciju itd.) u pojedinim urbanim podru─Źjima ili ─Źetvrtima, kao i u dijelovima naselja.

─îlan 9.
(Mjerila i kriteriji za kategorizaciju javnih cesta)

(1) Mjerila i kriterije za kategorizaciju javnih cesta i odluku o kategorizaciji javnih cesta, osim lokalnih cesta i gradskih ulica, na podru─Źju Kantona, u skladu sa Smjernicama za projektiranje, gra─Ĺenje, odr┼żavanje i nadzor na cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 80/06) i ─Źl. 8. i 9. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, uz saglasnost sa Ministarstvom saobra─çaja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, odluku o kategorizaciji lokalnih cesta i gradskih ulica, donosi Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) na prijedlog nadle┼żnog op─çinskog ili gradskog organa za poslove saobra─çaja.

─îlan 10.
(Status napuštenih dijelova javnih cesta)

(1) Dijelovi javne ceste koji nakon izgradnje i rekonstrukcije ne pripadaju novoj trasi ceste, mijenjaju, odnosno gube kategoriju javne ceste, ali ostaju u vlasništvu u skladu sa prethodnom kategorijom (Federacije, kantona, grada ili općine).

(2) Namjena dijelova javne ceste iz stava (1) ovog ─Źlana koji ─çe i dalje slu┼żiti saobra─çaju, kao i priklju─Źivanje na novoizgra─Ĺenu cestu, rje┼íava se projektnom dokumentacijom izgradnje i rekonstrukcije predmetne ceste.

(3) Odluku o statusu napu┼ítenog dijela ceste iz stava (1) ovog ─Źlana za regionalne ceste donosi Ministarstvo na prijedlog upravitelja tih cesta, a za lokalne ceste i gradske ulice nadle┼żni gradski ili op─çinski organ na prijedlog upravitelja tih cesta.

─îlan 11.
(Na─Źin gradnje, rekonstrukcije i odr┼żavanja javnih cesta)

Javne ceste moraju biti gra─Ĺene, rekonstruisane i odr┼żavane tako da ih na siguran na─Źin mogu koristiti svi korisnici cesta koji se pridr┼żavaju saobra─çajnih propisa i saobra─çajne signalizacije na cestama.

III - UPRAVLJANJE JAVNIM CESTAMA


─îlan 12.
(Osnivanje Javnog preduze─ça Ceste Kantona Sarajevo)

(1) Ovim zakonom Kanton osniva Javno preduze─çe Ceste Kantona Sarajevo d.o.o. (u daljem tekstu: JP Ceste KS).

(2) Skup┼ítina Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: Skup┼ítina) donosi odluku kao osniva─Źki akt javnog preduze─ça kojom ─çe se utvrditi na─Źin osnivanja, nadle┼żnost, organizacija poslova, na─Źin upravljanja i rukovo─Ĺenja, te druga pitanja od zna─Źaja za funkcionisanje i rad kantonalnog javnog preduze─ça.

(3) JP Ceste KS ima sjedište u Sarajevu.

(4) Unutra┼ínje ure─Ĺenje i organizacija JP Ceste KS bit ─çe ure─Ĺeni statutom na koji saglasnost daje Skup┼ítina.

─îlan 13.
(Upravljanje javnim cestama)

(1) Upravljanje, gra─Ĺenje, rekonstrukciju, odr┼żavanje i za┼ítitu regionalnih cesta vr┼íi JP Ceste KS.

(2) Upravljanje, gra─Ĺenje, rekonstrukciju, odr┼żavanje i za┼ítitu lokalnih cesta, gradskih ulica i javnih staza definisanih u ─Źlanu 2. stav (1) ta─Źka g) ovog Zakona vr┼íe nadle┼żni gradski ili op─çinski organi.

─îlan 14.
(Nadle┼żnost Skup┼ítine u odnosu na JP Ceste KS)

(1) U vr┼íenju poslova osniva─Źa, Skup┼ítina izme─Ĺu ostalog, ima sljede─çe nadle┼żnosti u odnosu na JP Ceste KS:

a) usvaja godi┼ínje izvje┼ítaje koji uklju─Źuju finansijske izvje┼ítaje i izvje┼ítaje Nadzornog odbora;

b) odlu─Źuje o promjeni oblika organiziranja i statusnim promjenama;

c) imenuje i razrješava Nadzorni odbor;

d) daje uputstva i smjernice Nadzornom odboru;

e) donosi srednjoro─Źne i godi┼ínje planove i programe odr┼żavanja, za┼ítite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta;

f) odlu─Źuje o drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima;

g) u vanrednim okolnostima daje obavezuju─çe instrukcije organima JP Ceste KS.

(2) Skup┼ítina kao osniva─Ź mo┼że dijelom ili u potpunosti svoje nadle┼żnosti odlukom prenijeti na Ministarstvo.

─îlan 15.
(Zadaci upravitelja javnih cesta)

Upravitelji cesta u skladu sa odredbama ─Źlana 13. ovog zakona, obavljaju sljede─çe poslove na javnim cestama, svako u okviru svoje nadle┼żnosti i to:

a) obavljaju poslove odr┼żavanja i za┼ítite cesta,

b) pripremaju dugoro─Źne i srednjoro─Źne planove razvoja cesta;

c) pripremaju srednjoro─Źne i godi┼ínje planove odr┼żavanja, za┼ítite, rekonstrukcije i izgradnje cesta kao i izvje┼ítaja o realizaciji tih planova;

d) pripremaju plan obnove;

e) vr┼íe investicijske poslove za odr┼żavanje i obnovu, rekonstrukciju i izgradnju;

f) vrše investicijske poslove za osiguranje potrebne studijske i projektne dokumentacije;

g) pripremaju i realiziraju program mjera i aktivnosti na unapre─Ĺenju sigurnosti saobra─çaja;

h) obavljaju poslove zaštite cesta;

i) predla┼żu finansijske planove kao i finansijske izvje┼ítaje o realizaciji tih planova i programa;

j) vode evidenciju (bazu podataka) cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa;

k) prikupljaju podatke i obavje┼ítavaju javnost o stanju cesta i na─Źinu odvijanja saobra─çaja;

1) poduzimaju potrebne mjere za o─Źuvanje i za┼ítitu okoline.

─îlan 16.
(Obaveza naknade štete)

(1) U slu─Źaju saobra─çajne nezgode korisniku javne ceste koji se pridr┼żava saobra─çajnih i tehni─Źkih propisa utvr─Ĺenih Zakonom o osnovama sigurnosti saobra─çaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) ili drugom zakonskom regulativom vezanom uz sigurnost saobra─çaja na cestama i to: postavljena saobra─çajna signalizacija na cesti, tehni─Źka ispravnost vozila, kvalifikovanost i sposobnost voza─Źa, prilago─Ĺenost brzine stanju na cesti i vremenskim prilikama, po┼ítuju─çi princip da zaustavni put odgovara putu preglednosti -upravitelj ceste du┼żan je nadoknaditi ┼ítetu, ako je ┼íteta nastala zbog nedostataka na cesti.

(2) Za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog ─Źlana nedostatak na cesti u postupku dokazivanja ┼ítete mora utvrditi komisija koju imenuje ministar a koju ─Źine predstavnik upravitelja ceste, Ministarstva unutra┼ínjih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: MUP) i preduze─ça koje je ugovorilo odr┼żavanje ceste.

(3) Ista komisija ─çe utvrditi da li je otklanjanje tog nedostatka upravitelj predvidio Planom i programom odr┼żavanja cesta i ugovorio ili izvo─Ĺa─Źu radova nalo┼żio da otkloni te nedostatke, u skladu sa va┼że─çim Pravilnikom o odr┼żavanju javnih cesta( "Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 57/15) i dinami─Źkim planom. Ukoliko je upravitelj planirao i ugovorio ili nalo┼żio otklanjanje utvr─Ĺenog nedostatka, nadoknadu ┼ítete iz stava (1) ovog ─Źlana upravitelj mo┼że tra┼żiti od preduze─ça sa kojim je ugovorio odr┼żavanje ceste, sanaciju ili rekonstrukciju, ako je ┼íteta nastala zbog propu┼ítanja blagovremenog i kvalitetnog izvr┼íenja ugovorenih radova.

(4) Korisnik ceste, odnosno organ sigurnosti saobra─çaja koji je utvrdio nedostatak na cesti, koji je uzrokovao ili bi mogao uzrokovati ┼ítetu korisnicima ceste du┼żan je bez odlaganja o opasnosti na cesti na najbr┼żi mogu─çi na─Źin obavijestiti upravitelja ili de┼żurnu slu┼żbu preduze─ça koje odr┼żava ceste.

(5) Za ┼ítetu tre─çim licima nastalu na javnoj cesti zbog naleta na divlja─Ź odgovara se na osnovu krivnje.

(6) Upravitelj, odnosno koncesionar odgovara za ┼ítetu iz stava (5) ovog ─Źlana nastalu na javnoj cesti ukoliko javna cesta, na zahtjev upravitelja lovi┼íta, nije ozna─Źena saobra─çajnom signalizacijom i opremom u skladu sa posebnim propisima.

IV - PLANIRANJE, GRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODR┼ŻAVANJE, UGOVARANJE I USTUPANJE RADOVA NA JAVNIM CESTAMA


─îlan 17.
(Op─ça na─Źela)

(1) Javne ceste moraju biti gra─Ĺene, rekonstruisane i odr┼żavane u skladu sa va┼że─çim propisima.

(2) Javne ceste se planiraju, projektuju, grade, rekonstrui┼íu i odr┼żavaju:

a) tako da se tehni─Źka rje┼íenja usklade sa najnovijim stru─Źnim saznanjima iz podru─Źja projektovanja i gradnje, te sa ekonomskim na─Źelima i kriterijima za procjenu opravdanosti njihove gradnje,

b) tako da njima bude zagarantovano sigurno saobra─çanje svih u─Źesnika u saobra─çaju, kao i uskla─Ĺenost javnih cesta sa drugim zahvatima u prostoru i okolinom kroz koji se prote┼żu,

c) pod uslovima koji su odre─Ĺeni ovim zakonom i propisima za njegovo provo─Ĺenje, propisima o projektovanju, zakonom o gradnji i propisima za njegovo provo─Ĺenje, propisima kojima je ure─Ĺena za┼ítita okoline, propisima o ure─Ĺivanju prostora, te propisima o sigurnosti saobra─çaja na cestama.

1. Planiranje


─îlan 18.
(Strategija razvoja i odr┼żavanja javnih cesta)

(1) Strategija razvoja i odr┼żavanja javnih cesta odre─Ĺuje ciljeve i osnovne zadatke pri razvoju i odr┼żavanju javnih cesta za razdoblje od 10 godina.

(2) Strategiju razvoja regionalnih cesta donosi Skupština na prijedlog Vlade.

(3) Strategiju razvoja lokalnih cesta i gradskih ulica, donosi gradsko ili op─çinsko vije─çe.

(4) Strategija sadr┼żi:

a) analizu stanja javnih cesta i potrebe razvoja javnih cesta,

b) osnovna mjerila za gra─Ĺenje javnih cesta, te prijedlog kriterija i prioriteta gra─Ĺenja,

c) potrebe odr┼żavanja postoje─çih javnih cesta, na─Źela odr┼żavanja javnih cesta, te prijedlog kriterija odr┼żavanja javnih cesta,

d) klju─Źna na─Źela i elemente strategije,

e) kriterije za realizaciju strategije,

f) akcioni plan za realizaciju strategije.

─îlan 19.
(Osiguranje tehni─Źko-tehnolo┼íkog jedinstva javnih cesta)

(1) Ministarstvo je nadle┼żno za osiguranje tehni─Źko-tehnolo┼íkog jedinstva javnih cesta kroz provo─Ĺenje strategije kao i za organizaciju, vo─Ĺenje i regulaciju saobra─çaja u skladu sa Zakonom o ure─Ĺenju saobra─çaja na podru─Źju Kantona Sarajevo ("Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo", br. 30/17 i 46/17).

(2) Prednost u gradnji i odr┼żavanju javnih cesta utvr─Ĺenih strategijom iz ─Źlana 18. ovog zakona, mora biti zasnovana na prostornim, saobra─çajnim, tehni─Źkim, ekolo┼íkim i demografskim analizama sa privredno opravdanim saobra─çajno-tehni─Źkim rje┼íenjima radi pove─çanja sigurnosti, kapaciteta i proto─Źnosti saobra─çaja.

─îlan 20.
(Srednjoro─Źni program)

(1) Srednjoro─Źni program odr┼żavanja i za┼ítite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta, donosi Vlada, u skladu sa strategijom iz ─Źlana 18. ovog zakona za razdoblje od ─Źetiri godine uz saglasnost Skup┼ítine, a za lokalne ceste i gradske ulice gradona─Źelnik ili op─çinski na─Źelnik uz saglasnost gradskog ili op─çinskog vije─ça.

(2) Izvje┼ítaje o ostvarivanju dugoro─Źnih ciljeva razvoja cestovne infrastrukture utvr─Ĺenih strategijom i o izvr┼íenju programa iz stava (1) ovog ─Źlana za regionalne ceste Vlada jednom godi┼ínje podnosi Skup┼ítini, a za lokalne ceste i gradske ulice nadle┼żni organ izvje┼ítaje podnosi gradskom ili op─çinskom vije─çu.

─îlan 21.
(Godišnji plan i program)

(1) Godi┼ínji plan i program odr┼żavanja i za┼ítite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta, do kraja teku─çe godine za narednu godinu, donose:

a) JP Ceste KS za regionalne ceste uz saglasnost Vlade,

b) nadle┼żni gradski ili op─çinski upravitelj javnih cesta ukoliko je formiran, odnosno gradona─Źelnik ili op─çinski na─Źelnik za lokalne ceste i gradske ulice uz saglasnost gradskog, odnosno op─çinskog vije─ça.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, ukoliko do─Ĺe do ka┼ínjenja usvajanja bud┼żeta, godi┼ínji plan se usvaja po usvajanju bud┼żeta.

2. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih cesta


─îlan 22.
(Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih cesta)

(1) Pod izgradnjom cesta u smislu ovog zakona, smatra se izgradnja cesta prete┼żno po novoj trasi.

(2) Pod rekonstrukcijom cesta, u smislu ovog zakona, smatraju se radovi na dijelu postoje─çe ceste kojim se mijenja njena osnovna karakteristika sa ciljem pove─çanja kapaciteta ceste i nivoa usluge.

(3) Pod sanacijom (rehabilitacijom) cesta u smislu ovog zakona podrazumijevaju se radovi kojima se pobolj┼íava sigurnost u─Źesnika u saobra─çaju i odr┼żavanje projektovanog stanja cesta.

─îlan 23.
(Tehni─Źka dokumentacija)

Tehni─Źka dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju javnih cesta, pored dokumentacije utvr─Ĺene Zakonom o prostornom ure─Ĺenju Kantona Sarajevo ("Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18), sadr┼żi:

a) projekat vertikalne i horizontalne saobra─çajne signalizacije, plan i program rada svjetlosne signalizacije, projekt cestovne opreme i plan osvjetljenja;

b) projekt priklju─Źivanja i ukr┼ítanja cesta i priklju─Źivanje postoje─çih objekata na javnoj cesti;

c) projekt priklju─Źivanja mjesta izvan kolovoza: za izgradnju pomo─çnih objekata koji slu┼że javnoj cesti (punktovi i stacionari), parkirali┼íta, stajali┼íta javnog prevoza putnika, benzinskih pumpi, autoservisa, povr┼íina za zaustavljanje, parkiranje i isklju─Źivanje vozila, telefonskih govornica;

d) druge uslove utvr─Ĺene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.

─îlan 24.
(Prethodna saglasnost)

Prethodnu saglasnost za izgradnju regionalnih cesta, ─Źija izgradnja nije predvi─Ĺena planom i programom upravitelja, daje Ministarstvo, a za lokalne ceste i gradske ulice nadle┼żni gradski, odnosno op─çinski organ.

─îlan 25.
(Izmještanje postojeće javne ceste)

(1) Ako postoje─çu cestu treba izmjestiti, dio ceste koji se izmje┼íta mora se izgraditi po gra─Ĺevinskim standardima koji odgovaraju kategoriji te ceste, bez obzira na stvarno stanje u kojemu se cesta nalazi u momentu izmje┼ítanja.

(2) Tro┼íkove izmje┼ítanja ceste, iz stava (1) ovog ─Źlana, snosi investitor objekta radi kojeg se vr┼íi izmje┼ítanje.

─îlan 26.
(Prolaz regionalne ceste kroz naselje)

(1) Nadle┼żni gradski ili op─çinski organi mogu tra┼żiti da se regionalna cesta koja prolazi kroz naselje ili grad izgradi ili rekonstrui┼íe sa elementima koji uti─Źu na pove─çanje tro┼íkova gradnje u odnosu na cestu izvan naselja, kao ┼íto su ┼íiri kolovozi, gradnja trotoara, prostora za parkiranje vozila, izrada rasvjete i prilago─Ĺavanje cestovnih objekata posebnim potrebama.

(2) Pove─çane tro┼íkove gradnje ili rekonstrukcije cesta, prouzrokovane zahtjevom iz stava (1) ovog ─Źlana, snosi podnositelj zahtjeva u visini sredstava u skladu sa ugovorom o sufinansiranju.

(3) Sudjelovanje u finansiranju radova iz stava (1) ovog ─Źlana, kao i drugi odnosi sa upraviteljem ceste, u pogledu gradnje i rekonstrukcije, reguli┼íu se ugovorom sa gradona─Źelnikom ili op─çinskim na─Źelnikom.

─îlan 27.
(Premještanje postojećih instalacija u cestovnom pojasu)

(1) U slu─Źaju rekonstrukcije cesta i vr┼íenja radova vanrednog i investicionog odr┼żavanja javnih cesta, koji zahtjevaju premje┼ítanje postoje─çih instalacija u cestovnom pojasu, vlasnici instalacija na cesti du┼żni su o svome tro┼íku izmjestiti te instalacije, odnosno prilagoditi ih nastalim promjenama, ako aktom o davanju saglasnosti za postavljanje tih instalacija ili ugovorom izme─Ĺu vlasnika instalacija i onoga ko upravlja cestom nije druga─Źije ure─Ĺeno.

(2) Investitor radova na rekonstrukciji cesta i vr┼íenja radova vanrednog i investicionog odr┼żavanja javnih cesta du┼żan je najmanje tri mjeseca ranije obavijestiti vlasnike instalacija o po─Źetku radova na rekonstrukciji cesta i omogu─çiti im uvid u tehni─Źku dokumentaciju, ali nije du┼żan pribavljati saglasnosti vlasnika instalacija koje su u cestovnom pojasu.

(3) U slu─Źaju da vlasnik instalacija u trupu ceste i u cestovnom pojasu ne izmjesti svoje instalacije iz stava (1) ovog ─Źlana i ne prilagodi ih nastalim promjenama do po─Źetka radova na rekonstrukciji ceste, investitor radova na rekonstrukciji ceste ─çe radove premje┼ítanja, odnosno prilago─Ĺavanja, izvr┼íiti na teret vlasnika instalacija.

─îlan 28.
(Ukr┼ítanje ili priklju─Źivanje cesta)

(1) Ukr┼ítanje ili priklju─Źivanje lokalnih cesta, gradskih ulica i nekategorisanih cesta sa magistralnim ili regionalnim cestama vr┼íi se usmjeravanjem dvije ili vi┼íe tih cesta na isto mjesto ukr┼ítanja ili priklju─Źivanja, odnosno njihovim me─Ĺusobnim povezivanjem prije mjesta ukr┼ítanja ili priklju─Źivanja.

(2) Ako se novoizgra─Ĺena, rekonstruisana ili postoje─ça cesta sa makadamskim kolovozom ukr┼íta ili priklju─Źuje na ceste koje imaju savremeni kolovoz, moraju se izvesti sa savremenim kolovoznim zastorom u du┼żini od najmanje 20 metara, ra─Źunaju─çi od mjesta ukr┼ítanja ili priklju─Źivanja.

(3) Tro┼íkove gradnje, odnosno rekonstrukcije mjesta ukr┼ítanja ili priklju─Źivanja iz stava (1) ovog ─Źlana, odnosno izvo─Ĺenja savremenog kolovoznog zastora iz stava (2) ovog ─Źlana, snosi investitor ceste koji je prouzrokovao te tro┼íkove.

─îlan 29.
(Tro┼íkovi gradnje nadvo┼żnjaka)

(1) Ako je do ukr┼ítanja ceste i ┼żeljezni─Źke pruge do┼ílo zbog gradnje ili rekonstrukcije ceste, tro┼íkove gradnje nadvo┼żnjaka, podvo┼żnjaka ili mjesta ukr┼ítanja i ure─Ĺaja za za┼ítitu snosi investitor gradnje ceste.

(2) Ako je do ukr┼ítanja ceste i ┼żeljezni─Źke pruge do┼ílo zbog gradnje ili rekonstrukcije ┼żeljezni─Źke pruge, tro┼íkove gradnje nadvo┼żnjaka, podvo┼żnjaka ili mjesta ukr┼ítanja i ure─Ĺaja za za┼ítitu snosi investitor gradnje ┼żeljezni─Źke pruge.

(3) Izgra─Ĺeni nadvo┼żnjaci, odnosno podvo┼żnjaci iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana pripadaju cesti ili ┼żeljeznici zavisno od toga je li na njima cesta ili ┼żeljezni─Źka pruga.

─îlan 30.
(Kri┼żanje cesta sa ┼żeljezni─Źkom prugom)

(1) Kri┼żanje cesta sa ┼żeljezni─Źkom prugom vr┼íi se usmjeravanjem dviju ili vi┼íe cesta na odre─Ĺeno zajedni─Źko mjesto kri┼żanja.

(2) Na mjestu kri┼żanja cesta sa ┼żeljezni─Źkom prugom moraju se poduzeti mjere osiguranja propisane Zakonom o osnovama sigurnosti saobra─çaja na cestama u Bosni i Hercegovini i Zakonom o sigurnosti ┼żeljezni─Źkog prometa ("Slu┼żbeni list Republike BiH", broj 33/95).

─îlan 31.
(Finansiranje izgradnje obilaznica u zoni naseljenih mjesta)

Sredstva za izgradnju obilaznice u zoni naseljenih mjesta osiguravaju Federacija, Kanton, Grad ili op─çina, u visini i proporciji utvr─Ĺenoj ugovorom, a na osnovu zna─Źaja javne ceste, shodno utvr─Ĺenoj Strategiji i usvojenim planovima izgradnje i rekonstrukcije javnih cesta.

─îlan 32.
(Eksproprijacija nekretnina)

(1) Ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno, u postupku eksproprijacije nekretnina radi gra─Ĺenja, rekonstrukcije i odr┼żavanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 70/07, 30/10, 25/12, 8/15 i 34/16).

(2) Kada se eksproprijacija provodi radi gra─Ĺenja, rekonstrukcije i odr┼żavanja javne ceste, prijedlog za eksproprijaciju nekretnine podnosi pravno lice koje je po odredbama ovog zakona ovla┼íteno upravljati javnom cestom.

─îlan 33.
(Predaja nekretnine u posjed prije pravomoćnosti rješenja o eksproprijaciji)

Izuzetno, Vlada za regionalne ceste, op─çinski na─Źelnik za lokalne ceste i gradske ulice mo┼że, na zahtjev upravitelja cesta iz ─Źlana 32. ovog zakona kao korisnika eksproprijacije koji je iznio valjane razloge za potrebu hitnog stupanja u posjed nekretnine, rije┼íiti da mu se ta nekretnina preda u posjed prije pravomo─çnosti rje┼íenja o eksproprijaciji, odnosno prije isplate naknade za eksproprijaciju nekretninu, ako utvrdi da je to prijeko potrebno zbog hitnosti slu─Źaja ili kako bi se otklonila znatnija ┼íteta.

─îlan 34.
(Javni interes)

(1) Gra─Ĺenje, rekonstrukcija i odr┼żavanje javnih cesta u interesu je Kantona, Grada ili op─çine.

(2) Nekretnine koje su potrebne za gradnju, rekonstrukciju i odr┼żavanje javne ceste ekspropri┼íu se u korist Kantona, Grada ili op─çine.

(3) Kada se radi gra─Ĺenja, rekonstrukcije ili odr┼żavanja javne ceste ekspropri┼íe nekretnina u dr┼żavnom vlasni┼ítvu, ne pla─ça se naknada za eksproprijaciju nekretnine.

3. Odr┼żavanje cesta


─îlan 35.
(Odr┼żavanje cesta)

(1) Odr┼żavanje cesta, u smislu ovog zakona, obuhvata izvo─Ĺenje radova kojima se osigurava nesmetan i siguran saobra─çaj i o─Źuvanje projektovanog stanja ceste.

(2) Radovi odr┼żavanja cesta mogu biti:

a) radovi redovnog odr┼żavanja cesta;

b) radovi vanrednog i investicionog odr┼żavanja cesta.

(3) Radovi redovnog odr┼żavanja cesta su:

a) popravka kolovoza, trupa ceste, potpornih i oblo┼żnih zidova;

b) uklanjanje odronjenog materijala i ─Źi┼í─çenje kolovoza i objekata za odvodnju;

c) odr┼żavanje bankina, bermi i kosina nasipa, usjeka i zasjeka;

d) odr┼żavanje objekata na cestama, odr┼żavanje objekata, opreme i instalacija sistema naplate cestarine i inteligentnog saobra─çajnog sistema za upravljanje i vo─Ĺenje saobra─çaja;

e) izrada i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosnih sigurnosnih ure─Ĺaja, zamjena, popravka i uklanjanje o┼íte─çene i nepotrebne saobra─çajne signalizacije i opreme ceste;

f) ko┼íenje trave i odr┼żavanje zelenih povr┼íina i zasada u cestovnom pojasu kao i uklanjanje ┼íiblja i velikih grana koje ulaze u slobodni profil saobra─çajnice;

g) odr┼żavanje potrebne preglednosti cesta i oznaka u cestovnom pojasu,

h) ─Źi┼í─çenje snijega i leda sa kolovoza i posipanje kolovoza radi sprje─Źavanja poledice,

i) manji zahvati na obnavljanju, zamjeni i oja─Źanju dotrajalih kolovoza;

j) manji zahvati na oja─Źanju i zamjeni propusta, potpornih i oblo┼żnih zidova i za┼ítita ─Źeli─Źnih konstrukcija od korozije;

k) manji zahvati na ugra─Ĺivanju ivi─Źnjaka i izradi pje┼ía─Źkih staza;

1) manji zahvati na saniranju klizišta i odrona;

m) vo─Ĺenje podataka o javnim cestama i

n) drugi poslovi kojima se osigurava stalan, nesmetan i siguran saobra─çaj na cestama.

(4) Radovi vanrednog i investicionog odr┼żavanja javnih cesta su obimniji radovi:

a) obnavljanja, zamjene i oja─Źanja dotrajalih kolovoza;

b) oja─Źanja i zamjene propusta i mostova du┼żine do deset metara, obnove potpornih i oblo┼żnih zidova i za┼ítita ─Źeli─Źnih konstrukcija od korozije;

c) ugra─Ĺivanja ivi─Źnjaka i izrada pje┼ía─Źkih staza;

d) saniranja klizišta i odrona.

(5) Radovi vanrednog i investicionog odr┼żavanja su radovi koji se izvode u cestovnom pojasu, mogu se izvoditi samo na osnovu tehni─Źke dokumentacije, bez pribavljanja saglasnosti i druge dokumentacije prema Zakonu o prostornom ure─Ĺenju Kantona Sarajevo.

─îlan 36.
(Poslovi odr┼żavanja javnih cesta)

Poslovi odr┼żavanja javnih cesta u smislu ovog zakona su i:

a) planiranje odr┼żavanja i mjera za┼ítite javnih cesta i saobra─çaja na njima;

b) ustupanje radova redovnog, vanrednog i investicionog odr┼żavanja javnih cesta;

c) stru─Źni nadzor i kontrola kvaliteta ugra─Ĺenih materijala i izvedenih radova odr┼żavanja javnih cesta;

d) osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari i predmeta sa javne ceste;

e) ophodnja cesta.

─îlan 37.
(Odr┼żavanje raskrsnica u istom nivou)

(1) Za odr┼żavanje raskrsnica u istom nivou nadle┼żni su upravitelji javne ceste vi┼íeg ranga.

(2) Za odr┼żavanje raskrsnica javne ceste i nekategorisane ceste u istom nivou nadle┼żan je upravitelj koji upravlja javnom cestom.

(3) Pravna lica iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana obavezna su odr┼żavati saobra─çajnu povr┼íinu raskrsnice sa svim dijelovima javne ceste, unutar linija koje povezuju krajnje ta─Źke slobodnog profila javne ceste u zoni raskrsnica.

(4) Odredbe st. (1) i (2) ovog ─Źlana na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju i na odr┼żavanje svjetlosno-signalnih ure─Ĺaja postavljenih na raskrsnici u istom nivou.

(5) Na─Źin raspodjele ukupnih tro┼íkova odr┼żavanja svjetlosno-signalnih ure─Ĺaja uklju─Źuju─çi i elektri─Źnu energiju, izme─Ĺu pravnih lica koja upravljaju pojedinom cestom na raskrsnici propisuje ministar saobra─çaja Kantona Sarajevo, (u daljem tekstu: ministar).

─îlan 38.
(Odr┼żavanje cestovnih objekata)

(1) Nadvo┼żnjak, podvo┼żnjak i drugi cestovni objekti na raskrsnici autoceste i brze ceste, magistralne, regionalne, lokalne, odnosno nekategorisane ceste odr┼żava se kao sastavni dio autoceste, osim kolovoza, cestovnih instalacija i opreme brze ceste, magistralne, regionalne, lokalne, odnosno nekategorisane ceste.

(2) Cestovni objekti iz stava (1) ovog ─Źlana na raskrsnici brze ceste i magistralne, regionalne, lokalne, odnosno nekategorisane ceste odr┼żavaju se kao sastavni dio brze ceste, osim kolovoza, cestovnih instalacija i opreme brze ceste, magistralne, regionalne, lokalne, odnosno nekategorisane ceste.

─îlan 39.
(Odr┼żavanje ┼żeljezni─Źko-cestovnih prelaza i ukr┼ítanja)

(1) Zeljezni─Źko-cestovni prelaz u istom nivou odr┼żava se u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje upravljanje i odr┼żavanje ┼żeljeznice i sporazumom izme─Ĺu upravitelja ceste i upravitelja pruge.

(2) Ukr┼ítanje javne ceste i ┼żeljezni─Źke pruge u dva nivoa u cijelosti se odr┼żava kao javna cesta u dijelu koji se nalazi iznad ┼żeljezni─Źke pruge, a samo kolovoz i cestovne instalacije kada se javna cesta nalazi ispod ┼żeljezni─Źke pruge.

(3) Ukr┼ítanje javne ceste i druge infrastrukture odr┼żava se na na─Źin da pravno lice koje upravlja javnom cestom odr┼żava cestovnu gra─Ĺevinu.

─îlan 40.
(Privremena izmjena re┼żima saobra─çaja zbog izvo─Ĺenja radova)

(1) Izdavanjem rje┼íenja Ministarstvo mo┼że privremeno izmijeniti re┼żim odvijanja saobra─çaja na javnoj cesti ako se radovi na izgradnji i/ili odr┼żavanju (rekonstrukciji, sanaciji i sl.) javne ceste ili objekata i instalacija u za┼ítitnom pojasu ne mogu izvesti bez obustave saobra─çaja, kao i izmjeniti tok saobra─çaja radi obezbje─Ĺenja sigurnog dolaska/odlaska vozila do mjesta izvo─Ĺenja radova. https://advokat-prnjavorac.com

(2) Podno┼íenje zahtjeva za radove iz stava (1) ovog ─Źlana, kao i dono┼íenje rje┼íenja vr┼íi─çe se u skladu sa odredbama Zakona o ure─Ĺenju saobra─çaja na podru─Źju Kantona Sarajevo.

(3) Rje┼íenje iz stava (1) ovog ─Źlana obavezno se dostavlja: izvo─Ĺa─Źu radova, nadle┼żnom organu za inspekcijske poslove, nadle┼żnom upravitelju javne ceste, MUP-u, BIHAMK i objavljuje na web portalu Kantona.

(4) Ukoliko se radovi izvode na dionici ceste gdje nije mogu─çe izmjestiti saobra─çaj Ministarstvo mo┼że zahtijevati da se radovi izvode no─çu.

─îlan 41.
(Odr┼żavanje dijela javne ceste koja prolazi kroz naselje ili grad)

(1) Upravitelj ceste du┼żan je osigurati odr┼żavanje dijela javne ceste koja prolazi kroz naselje ili grad, odnosno u─Źestvovati u finansiranju odr┼żavanja, i to u obimu koji proisti─Źe iz du┼żine dijela javne ceste u naselju i ┼íirini te ceste izvan naselja.

(2) U naselju ili gradu, u kojem je organizovana posebna slu┼żba za odr┼żavanje ulica, slu┼żba mo┼że vr┼íiti i odr┼żavanje dijela javne ceste koja prolazi kroz naselje ili grad, u kojem slu─Źaju upravitelj u─Źestvuje u finansiranju odr┼żavanja, u skladu sa odredbama stava (1) ovog ─Źlana.

(3) Pravac, du┼żinu i ┼íirinu dijela javne ceste koja prolazi kroz naselje ili grad, kao i na─Źin i uslove odr┼żavanja dijela javne ceste kao i poslove za┼ítite i sigurnosti tih cesta, utvr─Ĺuju ugovorom upravitelji cesta.

(4) Upravitelji cesta ugovor iz stava (3) ovog ─Źlana du┼żni su zaklju─Źiti u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona, osim ako su ve─ç zaklju─Źili ugovor kojim su rije┼íili navedena pitanja.

─îlan 42.
(Arbitra┼żna komisija)

(1) Ukoliko se ugovor iz ─Źlana 41. stav (3) ovog zakona ne zaklju─Źi, kona─Źnu odluku donosi arbitra┼żna komisija u sastavu od tri ─Źlana koju ─Źine: predstavnik Ministarstva, upravitelja ceste i op─çine, odnosno grada.

(2) Komisiju imenuje ministar.

(3) Ukoliko komisija iz stava (1) ovog ─Źlana ne postigne sporazum i ne donese kona─Źnu odluku, ministar donosi odluku u skladu sa svojim ovla┼ítenjima.

─îlan 43.
(Pravilnik o odr┼żavanju javnih cesta)

Popis poslova redovnog, vanrednog i investicionog odr┼żavanja, rokovi za izvo─Ĺenje tih radova, pravila i tehni─Źki uslovi za radove, podaci o javnim cestama o kojima se vodi evidencija i na─Źin vo─Ĺenja tih podataka, stalni nadzor nad stanjem javnih cesta, na─Źin i uslovi obavljanja ophodarske slu┼żbe reguli┼íu se Pravilnikom o odr┼żavanju javnih cesta, koji donosi ministar.

4. Ustupanje radova


─îlan 44.
(Ustupanje radova)

(1) Upravitelji cesta direktno ne izvode radove gradnje, rekonstrukcije i odr┼żavanja javnih cesta.

(2) Izvo─Ĺenje radova gradnje, rekonstrukcije i odr┼żavanja javnih cesta upravitelji cesta ustupaju po postupku i na na─Źin utvr─Ĺen Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 39/14).

(3) Izvo─Ĺenje radova iz stava (1) ovog ─Źlana smije se ustupiti samo izvo─Ĺa─Źu koji je registrovan, specijalizovan i opremljen za te radove, te koji raspola┼że osposobljenim kadrovima za izvo─Ĺenje tih radova.

(4) Osim uslova iz stava (3) ovog ─Źlana, izvo─Ĺa─Ź kome se mogu ustupiti radovi redovnog odr┼żavanja regionalnih cesta, mora biti licenciran za tu vrstu radova u skladu sa Pravilnikom o licenciranju izvo─Ĺa─Źa radova redovnog odr┼żavanja cesta ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 50/20).

─îlan 45.
(Izvo─Ĺenje radova na javnoj cesti prilikom ┼ítrajka zaposlenika)

Upravitelj ceste, korisnik koncesije i izvo─Ĺa─Ź radova redovnog odr┼żavanja javne ceste du┼żni su i ovla┼íteni prilikom ┼ítrajka svojih zaposlenika osigurati redovno odr┼żavanja javne ceste i to:

a) nadzor nad prohodnošću i osposobljenošću javne ceste za siguran saobraćaj, pregledima javne ceste;

b) osigurati opasne dijelove na javnoj cesti ako utvr─Ĺene nedostatke, koji ugro┼żavaju saobra─çaj na njoj, ophodar ne mo┼że odmah otkloniti,

c) provo─Ĺenje mjera za osiguranje javne ceste ─Źiji bi izostanak mogao prouzrokovati o┼íte─çenje javne ceste;

d) otklanjanje posljedica prirodnih i drugih katastrofa na javnoj cesti;

e) otklanjanje o┼íte─çenja javne ceste koji bi mogli uzrokovati prekid saobra─çaja ili opasnost za u─Źesnike u saobra─çaju;

f) prohodnost javne ceste u zimskom razdoblju najmanje u opsegu koji omogu─çuje odvijanje saobra─çaja uz upotrebu zimske opreme;

g) osiguranje teku─çih podataka o stanju i prohodnosti javne ceste.

V - ZA┼áTITA CESTA I USLOVI ODVIJANJA SAOBRA─ćAJA NA CESTAMA


─îlan 46.
(Zaštita javnih cesta)

Pod zaštitom javnih cesta u smislu ovog zakona, podrazumijeva se:

a) zaštita cesta od prekomjernog opterećenja;

b) za┼ítita cesta od prekora─Źenja ukupne mase i osovinskog optere─çenja;

c) zaštita od gradnje objekata u cestovnom pojasu cesta;

d) regulisanje gradnje prilaznih cesta, stajališta javnog prevoza putnika, parkinga i benzinskih pumpi;

e) osiguranje preglednosti na raskrsnicama i u krivinama;

f) za┼ítita od nekontrolisanog izlaska ve─çeg broja ljudi, djece, te stoke i divlja─Źi na cestu;

g) sprje─Źavanje vr┼íenja radnji na cesti i u cestovnom pojasu kojima bi se mogla o┼ítetiti cesta, odnosno ugro┼żavati saobra─çaj ili pove─çati tro┼íkovi odr┼żavanja ceste;

h) regulisanje odnosa sa susjedima uz cestu;

i) regulisanje postavljanja kablova, vodova i instalacija u trupu ceste, u cestovnom i zaštitnom pojasu;

j) sprje─Źavanje deponiranja materijala na cesti i uz cestu,

k) uklanjanje zaustavljenih, pokvarenih, napuštenih i oštećenih vozila sa ceste i iz cestovnog pojasa;

1) regulisanje ograni─Źenja i zabrana saobra─çaja;

m) regulisanje postavljanja i dopune saobra─çajne i turisti─Źke signalizacije;

n) regulisanje postavljanja reklamnih znakova,

o) evidencija cesta, cestovnog pojasa, saobra─çajne signalizacije i opreme na cestama,

p) ovlasti upravitelja cesta u vezi sa zaštitom cesta;

r) obaveza ugovaranja, odr┼żavanja i za┼ítite cesta;

s) kontrola gradnje ograda i vr┼íenja drugih radova u cestovnom pojasu i poduzimanje mjera u cilju sprje─Źavanja vr┼íenja bespravnih radova u cestovnom pojasu.

─îlan 47.
(Saobra─çaj motornih vozila sa gusjenicama)

(1) Motorna i priklju─Źna vozila koja saobra─çaju na cestama, osim vozila sa gusjenicama, moraju imati kota─Źe sa puhanim pneumaticima.

(2) Motorna vozila sa gusjenicama mogu saobraćati na cestama sa savremenim kolovoznim zastorom samo ako su gusjenice zaštićene oblogama sa ravnim površinama ili drugim odgovarajućim oblogama.

(3) Izuzetno od odredaba stava (2) ovog ─Źlana motorna vozila sa gusjenicama oru┼żanih snaga Bosne i Hercegovine i MUP-a, mogu saobra─çati na cestama sa savremenim kolovoznim zastorom iako gusjenice nisu opskrbljene oblogama, uz obavezu naknade ┼ítete koja je time prouzrokovana.

(4) Naknadu ┼ítete, iz stava (3) ovog ─Źlana, utvr─Ĺuje komisija koju imenuje ministar, a koju ─Źine predstavnici Ministarstva i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, odnosno MUP.

─îlan 48.
(Obavljanje vanrednog prevoza)

(1) Vozila na javnoj cesti moraju udovoljavati propisanim uslovima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog optere─çenja.

(2) Prevoz vozilima koja prazna ili zajedno sa teretom prelaze dopu┼ítenu te┼żinu, osovinsko optere─çenje ili dimenzije, odnosno granice dopu┼ítenog optere─çenja na javnim cestama, smatra se vanrednim prevozom.

(3) Prevoz vozilima iz stava (2) ovog ─Źlana mo┼że se obaviti samo uz odobrenje za vanredni prevoz, ako stanje javne ceste i saobra─çaja na njoj to dopu┼íta.

(4) Odobrenje za vanredni prevoz mo┼że se izdati samo za prevoz nedjeljivog tereta, ako se ovaj prevoz ne mo┼że obaviti drugim prevoznim sredstvima.

(5) Uslovi i na─Źin na koji se vanredni prevoz mo┼że obaviti na regionalnim i lokalnim cestama utvr─Ĺuju se u odobrenju za vanredni prevoz kojeg izdaje JP Ceste KS.

(6) JP Ceste KS ─çe zaklju─Źiti sporazum sa op─çinama na podru─Źju Kantona o na─Źinu raspodjele sredstava prikupljenih na osnovu naknade za vanredni prevoz.

(7) Pravna i fizi─Źka lica kod kojih se vr┼íi utovar na vozila du┼żne su se pridr┼żavati dozvoljenih maksimalnih ograni─Źenja prilikom utovara tereta na vozila u pogledu propisanih uslova za pojedine vrste vozila koji se odnose na dimenzije, ukupnu masu i osovinsko optere─çenje.

(8) Na─Źin i uslove obavljanja vanrednog prevoza, postupak izdavanja odobrenja, na─Źin nadzora osovinskog optere─çenja, ukupne dopu┼ítene mase i dimenzija vozila na javnim cestama reguli┼íe se Pravilnikom o utvr─Ĺivanju uslova za obavljanje vanrednog prevoza ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 75/10).

─îlan 49.
(Troškovi vanrednog prevoza)

Tro┼íkove vanrednog prevoza kao ┼íto su: tro┼íak izdavanja odobrenja za vanredni prevoz, tro┼íak poduzimanja posebnih mjera osiguranja za vanredni prevoz (podupiranje mostova, oja─Źavanje objekata, izgradnja devijacija, pro┼íirenja kao i izrada elaborata o mogu─çnosti prolaska vanrednog prevoza i pratnja), tro┼íak pregleda vanrednog prevoza i naknadu za vanredni prevoz snosi podnositelj zahtjeva.

─îlan 50.
(Kontrola osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila)

(1) Kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na javnim cestama obavlja upravitelj ceste uz prisustvo predstavnika organa unutrašnjih poslova.

(2) Upravitelj ceste poslove iz stava (1) ovog ─Źlana vr┼íi direktno ili putem fizi─Źkog ili pravnog lica opremljenog za tu vrstu poslova.

(3) Ako se kontrolom iz stava (1) ovog ─Źlana utvrdi da masa vozila, njegovo osovinsko optere─çenje ili dimenzije prelaze dopu┼ítenu masu i dimenzije vozila, a prevoz se obavlja bez odobrenja za vanredni prevoz ili optere─çenje i dimenzije vanrednog prevoza ne odgovaraju veli─Źinama u dozvoli za vanredni prevoz, vozilo se isklju─Źuje iz saobra─çaja, o ─Źemu ─çe se sa─Źiniti zapisnik.

(4) Iz saobra─çaja se isklju─Źuje i vozilo ─Źiji voza─Ź odbije izvr┼íiti kontrolu ukupne mase i osovinskog optere─çenja vozila na zahtjev ovla┼ítenog lica.

(5) Privremeno isklju─Źivanje vozila iz saobra─çaja mogu vr┼íiti inspektori javnih cesta ili ovla┼ítena lica MUP-a, uz prisustvo predstavnika upravitelja ceste.

(6) Isklju─Źivanje iz saobra─çaja vr┼íi se skidanjem registarskih tablica sa vozila kojim je vr┼íen vanredni prevoz bez dozvole ili protivno uslovima iz dozvole i oduzimanjem potvrde o registraciji na zapisnik sa─Źinjen na licu mjesta.

(7) Isklju─Źivanje vozila iz saobra─çaja od strane ovla┼ítenog lica MUP-a, vr┼íi se na na─Źin da ovla┼íteno lice sa─Źini zapisnik, izuzme potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice, te dostavi nadle┼żnoj inspekciji na dalje postupanje.

(8) Prevoznik mo┼że nastaviti prevoz nakon ┼íto plati upravitelju cesta naknadu, te kada dobije odobrenje za vanredni prevoz ili uskladi ukupnu masu vozila i njegovo osovinsko optere─çenje sa propisanim normativima ili uslovima iz dozvole.

(9) U vrijeme dok je vozilo isklju─Źeno iz saobra─çaja, prevoznik se stara o isklju─Źenom vozilu i snosi sve posljedice isklju─Źenja iz saobra─çaja.

(10) Nadzor nad dozvoljenim osovinskim optere─çenjem i ukupnom masom nad vozilima koja ulaze na podru─Źje Bosne i Hercegovine vr┼íi se u postupku carinskog nadzora na grani─Źnom prelazu.

─îlan 51.
(Zaštitni cestovni pojas)

(1) Za┼ítitni pojas uz javne ceste (za┼ítitni cestovni pojas) je pojas u kojem va┼żi poseban re┼żim gra─Ĺenja i uspostavlja se radi za┼ítite javne ceste i sigurnosti saobra─çaja na njoj od ┼ítetnih uticaja i razli─Źitih aktivnosti u prostoru pored javne ceste.

(2) U postupku izdavanja odobrenja za gra─Ĺenje objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar cestovnog i za┼ítitnog pojasa javne ceste, organ nadle┼żan za prostorno ure─Ĺenje obavezan je tra┼żiti saglasnost od upravitelja cesta, a u slu─Źaju preklapanja za┼ítitinih pojaseva na odre─Ĺenoj lokaciji du┼żan je zatra┼żiti saglasnost i od drugog upravitelja ceste u ─Źijem se za┼ítitnom pojasu vr┼íi gradnja, osim u slu─Źajevima donesenih provedbenih planskih dokumenata za konkretan prostorni obuhvat na koje je u toku dono┼íenja upravitelj ceste dao saglanost.

(3) Za┼ítitni pojas u smislu stava (1) ovog ─Źlana mjeri se od vanjske ivice cestovnog pojasa tako da je u pravilu ┼íirok sa svake strane:

a) za regionalne ceste 10 m;

b) za lokalne ceste 5 m.

─îlan 52.
(Gradnja prate─çih objekata)

Mjesta ukr┼ítanja sa ┼żeljezni─Źkom prugom, benzinske stanice, stajali┼íta javnog prevoza putnika i parkirali┼íta za potrebe javne ceste, odmori┼íta i prate─çi objekti mogu se graditi u za┼ítitnom i cestovnom pojasu regionalnih i lokalnih cesta samo na na─Źin i pod uslovima utvr─Ĺenim u odobrenju, odnosno saglasnosti upravitelja ceste.

─îlan 53.
(Priklju─Źci i prilazi na javne ceste)

(1) Pod priklju─Źkom i prilazom na javnu cestu, u smislu ovog zakona, smatra se spoj javne ceste i svih povr┼íina sa kojih se vozila direktno uklju─Źuju u saobra─çaj ili isklju─Źuju iz saobra─çaja.

(2) Ukr┼ítanje javnih cesta me─Ĺusobno, ne smatra se u smislu ovog zakona, priklju─Źkom i prilazom na javnu cestu.

(3) Priklju─Źak i prilaz na javnu cestu mo┼że se izvesti samo na osnovu odobrenja, odnosno saglasnosti upravitelja cesta i odobrenja za gra─Ĺenje izdatog od nadle┼żnog organa za poslove odobravanja gra─Ĺenja.

(4) U postupku izdavanja odobrenja za gra─Ĺenje priklju─Źka ili prilaza na javnu cestu, organ nadle┼żan za prostorno ure─Ĺenje obavezan je zatra┼żiti odobrenje, odnosno saglasnost od upravitelja ceste.

(5) Vrsta kolovoznog zastora spoja na javnu cestu mora biti ista kao i na javnoj cesti u du┼żini dovoljnoj da se na javnu cestu ne nanosi blato, zemlja i drugi materijal.

(6) Du┼żinu spoja iz stava (5) ovog ─Źlana odre─Ĺuje se projektom, zavisno od karakteristika terena na kojem se spoj gradi (blato, zemlja, kamen i dr.), a iznosi minimalno pet metara.

(7) Tro┼íkove izgradnje priklju─Źka i prilaza na javnu cestu u skladu sa odobrenim projektom priklju─Źka snosi investitor priklju─Źka.

─îlan 54.
(Odobrenje za gradnju priklju─Źka i prilaza)

(1) Odobrenje za gradnju priklju─Źka i prilaza investitoru mo┼że se izdati samo ukoliko su ispunjeni uslovi za gradnju priklju─Źka i prilaza propisani ovim zakonom i Pravilnikom za utvr─Ĺivanje uslova za projektovanje i izgradnju priklju─Źaka i prilaza na javne ceste ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 81/10).

(2) Upravitelj ceste nije du┼żan izdati odobrenje za priklju─Źivanje na javnu cestu za objekte izgra─Ĺene na osnovu gra─Ĺevinske dozvole za koju nije tra┼żena saglasnost upravitelja ceste.

(3) Ako ve─ç izgra─Ĺeni priklju─Źak na javnu cestu, ne zadovoljava uslove sigurnog priklju─Źivanja, upravitelj ceste je ovla┼íten zahtijevati njegovo prilago─Ĺavanje promijenjenim okolnostima. Tro┼íkove njegovog preure─Ĺenja snosi investitor priklju─Źka ili njegov pravni sljednik.

(4) Za kori┼ítenje cestovnog zemlji┼íta investitor je du┼żan pla─çati naknadu u skladu sa Pravilnikom o naknadama za kori┼ítenje cestovnog zemlji┼íta ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 75/10).

─îlan 55.
(Postupanje u slu─Źaju izgradnje priklju─Źka na javnu cestu bez odobrenja upravitelja ceste ili suprotno uslovima iz odobrenja)

Ako se priklju─Źak na javnu cestu izgradi bez odobrenja upravitelja ceste ili suprotno uslovima iz odobrenja, upravitelj ceste ─çe, ukoliko investitor i izvo─Ĺa─Ź radova ne otklone nedostatke u ostavljenom roku, otklanjanje nedostataka nalo┼żiti izvo─Ĺa─Źu radova koji odr┼żava cestu o tro┼íku investitora ili izvo─Ĺa─Źa radova koji nije otklonio nedostatke ili podnijeti prijavu nadle┼żnoj inspekciji.

─îlan 56.
(Stajališta javnog prevoza putnika)

(1) Na ve─ç izgra─Ĺenim regionalnim, lokalnim i nekategorisanim cestama mo┼że se dozvoliti izgradnja novih ni┼ía za stajali┼íta javnog prevoza putnika na osnovu saglasnosti upravitelja ceste i odobrenja za gra─Ĺenje izdatog od nadle┼żnog organa za poslove odobravanja gra─Ĺenja.

(2) Na ve─ç izgra─Ĺenim regionalnim, lokalnim i nekategorisanim cestama mo┼że se dozvoliti obilje┼żavanje novih stajali┼íta na kolovozu uz saglasnost Ministarstva i MUP-a, uz prethodno mi┼íljenje stru─Źne komisije.

(3) U postupku izdavanja odobrenja za gra─Ĺenje novih stajali┼íta javnog prevoza putnika uz javnu cestu, organ nadle┼żan za prostorno ure─Ĺenje obavezan je zatra┼żiti odobrenje, odnosno saglasnost od upravitelja ceste.

(4) Pravilnik o minimalnim tehni─Źkim uslovima za izgradnju i upotrebu stajali┼íta javnog prevoza putnika donosi ministar.

(5) Na─Źin imenovanja, sastav i djelokrug rada stru─Źne komisije iz stava (2) ovog ─Źlana ure─Ĺuje se pravilnikom iz stava (4) ovog ─Źlana.

─îlan 57.
(Izgradnja i rekonstrukcija objekata i instalacija na javnoj cesti i unutar cestovnog i zaštitnog pojasa javne ceste)

(1) Uslove za ure─Ĺenje prostora za izgradnju i rekonstrukciju objekata i instalacija na javnoj cesti i unutar cestovnog i za┼ítitnog pojasa javne ceste utvr─Ĺuje upravitelj ceste izdavanjem odobrenja ako se radovi izvode u cestovnom pojasu, odnosno saglasnosti ako se radovi izvode u za┼ítitnom pojasu u skladu sa Odlukom o uslovima i na─Źinu prokopavanja javnih povr┼íina na podru─Źju Kantona Sarajevo koju donosi Skup┼ítina i Tehni─Źkim uslovima za prokopavanje i zatvaranje prokopanih javnih povr┼íina na podru─Źju Kantona koje donosi ministar.

(2) Uslovima iz stava (1) ovog ─Źlana za objekte, odnosno instalacije, koji se nalaze na javnoj cesti, odnosno unutar cestovnog pojasa javne ceste, utvr─Ĺuju se na─Źin, dinamika, te rokovi izvo─Ĺenja tih radova kao i odre─Ĺivanje lokaliteta na kojima se objekti ne mogu graditi, te minimalno odstojanje objekata iste namjene jednog od drugog.

─îlan 58.
(Trokut preglednosti)

(1) U blizini raskrsnica dviju javnih cesta u nivou, priklju─Źaka i prilaza na javnu cestu ili na unutra┼ínjim stranama krivina ceste, ne smije se saditi drve─çe ili grmlje, postavljati naprave, ograde, reklamne znakove, kontejnere za odlaganje sme─ça ili druge predmete koji onemogu─çavaju preglednost na javnoj cesti (trokut preglednosti). Du┼żina stranica trokuta preglednosti utvr─Ĺuje se tehni─Źkom dokumentacijom ceste.

(2) Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemlji┼íta du┼żni su, na zahtjev upravitelja ceste i inspekcijskog organa, odnosno korisnika koncesije, ukloniti drve─çe, grmlje, naprave, ograde, reklamne znakove i druge predmete radi osiguranja preglednosti na javnoj cesti i u slobodnom profilu ceste.

(3) Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemlji┼íta ne postupi u skladu sa odredbama stava (2) ovog ─Źlana, upravitelj ceste, putem izvo─Ĺa─Źa radova koji odr┼żava cestu, osigurat ─çe izvo─Ĺenje tih radova na teret vlasnika, korisnika ili posjednika zemlji┼íta.

─îlan 59.
(Obezbjc─Ĺenje javne ceste)

(1) Ako se pored javne ceste nalaze objekti gdje se okupljaju gra─Ĺani, kao ┼íto su sportski stadioni, dje─Źija igrali┼íta, ┼íkole, javni lokali ili zemlji┼íte koje se koristi za lovi┼íta, dr┼żanje stoke i pa┼ínjaci, ti objekti, odnosno zemlji┼íte moraju se za┼ítitnom ogradom odvojiti od cestovnog pojasa.

(2) Ako je potreba za postavljanjem za┼ítitne ograde iz stava (1) ovog ─Źlana prouzro─Źena gradnjom ili rekonstrukcijom javne ceste, tro┼íkove postavljanja i odr┼żavanja za┼ítitne ograde snosi investitor.

(3) Ako je potrebu za postavljanjem za┼ítitne ograde prouzro─Źio korisnik objekta ili zemlji┼íta iz stava (1) ovog ─Źlana, nadle┼żna inspekcija cesta donosi rje┼íenje kojim utvr─Ĺuje obavezu tom korisniku da postavi i odr┼żava za┼ítitnu ogradu.

(4) Ako korisnik objekta ili zemlji┼íta ne postupi po rje┼íenju iz stava (3) ovog ─Źlana, nadle┼żni inspektor za ceste ─çe izdati nalog da se postavljanje za┼ítitne ograde izvr┼íi o tro┼íku korisnika.

─îlan 60.
(Smirivanje saobra─çaja)

(1) Na osjetljivim mjestima u naselju sa gustim saobra─çajem pje┼íaka, a posebno djece, mo┼że se ograni─Źiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na cesti.

(2) Odobrenje za postavljanje posebnih objekata na cesti daje Ministarstvo na osnovu izra─Ĺenog projekta i saglasnosti upravitelja javne ceste.

─îlan 61.
(Zabranjene aktivnosti na javnoj cesti)

(1) Zabranjeno je poduzimati, bez odobrenja nadle┼żnog upravitelja bilo kakve radove ili radnje na javnoj cesti i cestovnom pojasu, ako bi ti radovi ili radnje mogli o┼ítetiti javnu cestu, pove─çati tro┼íkove odr┼żavanja, odnosno ugro┼żavati ili ometati saobra─çaj na njoj, a naro─Źito:

a) iznositi blato na cestu ili bilo ─Źime prljati cestu;

b) na cestu i u odvodna tijela ceste dovoditi vodu i druge teku─çine i ometati njihovo oticanje sa ceste i iz odvodnih tijela ceste;

c) istresati u cestovne jarke materijal ili teku─çine;

d) napajati i pasti ┼żivotinje u cestovnim jarcima i na cestovnom pojasu, pu┼ítati ih da prelaze ili ih zadr┼żavati na cestovnom pojasu;

e) u za┼ítitnom pojasu izgra─Ĺivati pojili┼íta za ┼żivotinje;

f) po cesti vu─çi grede, balvane i druge predmete ─Źime bi se cesta mogla o┼ítetiti;

g) prosipati po cesti maziva ili druge masne materije;

h) bez odgovaraju─çe za┼ítite na zemlji┼ítu ili zgradama pored ceste izvoditi radove koji bi mogli o┼ítetiti cestu ili ugro┼żavati sigurnost saobra─çaja;

i) spuštati kamenje, drvo, druge predmete i materijal niz kosine cestovnih nasipa i usjeka;

j) ostavljati na cesti i u cestovnom pojasu pokvarena, oštećena ili trajno napuštena vozila;

k) popravljanje vozila na cesti i cestovnom pojasu javnih cesta osim pru┼żanja usluga intervencije slu┼żbe "Pomo─ç-informacije";

1) posipati ili bacati materijal ili predmete na cestu i u odvodna tijela ceste ili ga deponovati uz cestu;

m) vršiti bilo koje radove na kosinama nasipa, zasjeka i usjeka;

n) iscrtavanje, brisanje ili promjenu horizontalne i vertikalne signalizacije te premje┼ítanje, otu─Ĺivanje i izmjenu vertikalne signalizacije i cestovne opreme;

o) sje─Źu ┼íume u za┼ítitnom pojasu ceste ukoliko ona naru┼íava stabilnost kosina;

p) postavljati reklamne znakove uz cestu na lokacijama koje nisu predvi─Ĺene elaboratom o postavljanju reklamnih panoa, suprotno odredbama ─Źlana 72. ovog zakona.

(2) Ako se na javnoj cesti izvode ili su izvedeni radovi ili radnje koje mogu o┼ítetiti javnu cestu, pove─çati tro┼íkove odr┼żavanja ili ugroziti sigurnost saobra─çaja na njoj, nadle┼żna inspekcija cesta i upravitelj ceste du┼żni su poduzeti sve potrebne mjere za otklanjanje opasnosti za o┼íte─çenje ceste i sigurnosti saobra─çaja na njoj.

(3) U slu─Źaju iz stava (2) ovog ─Źlana inspektor za ceste kao i upravitelj ceste ovla┼íteni su obustaviti radove ili radnje iz stava (2) ovog ─Źlana i nalo┼żiti otklanjanje nedostataka u kratkom roku.

(4) Ukoliko investitor i izvo─Ĺa─Ź radova ne otklone nedostatke u ostavljenom roku, upravitelj ceste ─çe otklanjanje nedostataka nalo┼żiti organizaciji koja odr┼żava cestu o tro┼íku investitora ili izvo─Ĺa─Źa radova koji nije otklonio nedostatke i podnijeti prijavu nadle┼żnoj inspekciji, osim u slu─Źaju prekr┼íaja iz ta─Źke p) stava (1) ovog ─Źlana.

(5) U slu─Źaju bespravnog postavljanja reklamnih panoa, upravitelj ceste podnosi prijavu nadle┼żnoj inspekciji.

(6) Pravno ili fizi─Źko lice koje namjerava izgraditi ili je izgradilo gra─Ĺevinu u za┼ítitnom pojasu javne ceste ili izvan za┼ítitnog pojasa javne ceste nema pravo zahtijevati izgradnju za┼ítite od uticaja ceste i saobra─çaja u skladu sa posebnim propisima.

─îlan 62.
(Priredbe i druge manifestacije na javnim cestama)

Sportske priredbe i druge manifestacije na javnim cestama mogu se odr┼żavati pod uslovima i na na─Źin utvr─Ĺen od MUP-a i uz saglasnost ministra.

─îlan 63.
(Susjedi pored javne ceste)

(1) Susjedi pored javne ceste moraju dopustiti jednostavan odvod vode i odlaganje snijega na njihovo zemljište ako im se time ne nanosi šteta.

(2) Susjedi pored javne ceste moraju, u skladu sa zakonom i uz od┼ítetu, dopustiti pristup do cestovnih objekata radi njihovog odr┼żavanja, gradnje odvodnih jaraka i drugih ure─Ĺaja za odvod vode od cestovnog pojasa do recipijenta, te postavljanje privremenih ili stalnih ure─Ĺaja i ure─Ĺenja za za┼ítitu ceste i saobra─çaja na njoj od leda, snijega, buke, ┼ítetnih svjetlosnih uticaja i sli─Źno, ako ih nije mogu─çe postaviti na zemlji┼íte koje je sastavni dio ceste.

─îlan 64.
(Odobrenje za radove na javnoj cesti)

(1) Izuzetno od odredbi ─Źlana 61. ovog zakona mo┼że se dati odobrenje za radove koji se na drugi na─Źin ne mogu izvesti ili bi njihovo izvo─Ĺenje zahtijevalo velike tro┼íkove, kao ┼íto su popre─Źno postavljanje u trupu ceste i na cestovnim objektima cjevovoda, kablova i vodova (na objektima i uzdu┼żno), ru┼íenje i uklanjanje drve─ça koje ugro┼żava sigurnost saobra─çaja na cesti ili bi moglo dovesti do ugro┼żavanja sigurnosti saobra─çaja na cesti.

(2) Odobrenje iz stava (1) ovog ─Źlana izdaje upravitelj cesta.

(3) Odobrenjem se odre─Ĺuju uslovi i na─Źin izvo─Ĺenja radova.

(4) Odobrenje iz stava (1) ovog ─Źlana nije potrebno ako do─Ĺe do o┼íte─çenja ure─Ĺaja i instalacija, ugra─Ĺenih u javnu cestu ili ako do─Ĺe do pada drve─ça na cestu i ako su zbog toga direktno ugro┼żeni sigurnost saobra─çaja, odnosno ┼żivot i zdravlje gra─Ĺana ili bi mogla nastati ve─ça privredna ┼íteta.

(5) Vlasnik ili korisnik ure─Ĺaja i instalacija postavljenih u javnu cestu i u cestovni pojas kao i vlasnik drve─ça, na kojima je do┼ílo do o┼íte─çenja zbog kojih mo┼że nastati direktna opasnost za javnu cestu i u─Źesnike u saobra─çaju i okolinu, du┼żan je o tome obavijestiti upravitelja ceste, odnosno korisnika koncesije, Ministarstvo i MUP.

(6) Vlasnik ili korisnik ure─Ĺaja i instalacija ili drve─ça iz stava (5) ovog ─Źlana mora u ┼íto kra─çem roku otkloniti o┼íte─çenja na njima radi dovo─Ĺenja javne ceste i saobra─çaja u prvobitno stanje i o tome obavijestiti nadle┼żne organe i organizacije kao i u stavu (5) ovog ─Źlana.

─îlan 65.
(Deponovanje materijala pored javne ceste)

(1) Gra─Ĺevinski materijali i drugi predmeti ne mogu se deponovati pored cesta na udaljenosti manjoj od pet metara, ra─Źunaju─çi od cestovnog pojasa, kao ni na ve─çoj udaljenosti ako bi se time ometala potrebna preglednost ili se ugro┼żavala sigurnost saobra─çaja.

(2) Materijal namijenjen za radove na cesti mo┼że se deponovati na cesti, s tim da cijela ┼íirina kolovoza mora ostati slobodna za siguran saobra─çaj u oba smjera.

(3) U o┼ítroj krivini ovaj materijal mo┼że se deponovati samo na vanjskoj strani krivine ceste.

(4) Upravitelj cesta ili nadle┼żni inspektor za ceste izdat ─çe nalog da se o tro┼íku vlasnika uklone svi materijali i predmeti koji su deponovani suprotno odredbama stava (1) ovog ─Źlana.

─îlan 66.
(Uklanjanje vozila sa javne ceste)

(1) Ako se vozilo na kolovozu ceste poprije─Źi ili ako snagom vlastitog motora ne mo┼że savladati uspon u zimskim uslovima odvijanja saobra─çaja ili ako sa vozila padne teret, voza─Ź je du┼żan, ako je to mogu─çe, vozilo, odnosno teret odmah ukloniti sa kolovoza. Ako to ne u─Źini, upravitelj ceste ─çe izdati nalog preduze─çu koje odr┼żava cestu da ukloni vozilo ili teret o tro┼íku vlasnika, odnosno korisnika vozila.

(2) O┼íte─çeno vozilo ili vozilo u kvaru, voza─Ź je du┼żan, ako je to mogu─çe, odmah ukloniti sa ceste. Ako to ne u─Źini, upravitelj ceste ─çe dati nalog slu┼żbi "Pomo─ç-informacija" da se uklanjanje vozila izvr┼íi na teret vlasnika, odnosno korisnika vozila.

─îlan 67.
(Rje┼íenje o zabrani ili ograni─Źenju saobra─çaja na javnoj cesti)

(1) Ako se cesta nalazi u takvom stanju da se na njoj ne mo┼że odvijati saobra─çaj uop─çe ili samo za pojedine vrste vozila ili ako bi saobra─çaj pojedinih vrsta vozila nanosio ┼ítetu cesti, ili ako se radovi na rekonstrukciji ili odr┼żavanju ceste ne mogu izvesti bez obustavljanja ili ograni─Źenja saobra─çaja, ili ako drugi razlozi sigurnosti saobra─çaja to zahtijevaju, Ministarstvo na prijedlog upravitelja ceste mo┼że donijeti rje┼íenje o zabrani ili ograni─Źenju saobra─çaja na toj cesti za pojedine vrste vozila, na cijeloj cesti ili samo na pojedinim njenim dijelovima.

(2) Op─ça zabrana ili ograni─Źenje saobra─çaja na cesti mo┼że biti samo privremena, a zabrana ili ograni─Źenje saobra─çaja za pojedine vrste vozila mo┼że biti privremeno ili stalno. Zabrana ili ograni─Źenje saobra─çaja mora se pravovremeno objaviti putem sredstava javnog informisanja, ili na drugi pogodan na─Źin prema mjesnim prilikama i ozna─Źiti odgovaraju─çim saobra─çajnim znakovima na cesti.

(3) Za radove redovnog odr┼żavanja nije potrebno izdavati saglasnost o posebnom re┼żimu odvijanja saobra─çaja.

(4) Uz zahtjev za zabranu ili ograni─Źenje saobra─çaja radi izvo─Ĺenja radova na javnoj cesti, izvo─Ĺa─Ź radova je du┼żan dostaviti organu iz stava (1) ovog ─Źlana tehni─Źku dokumentaciju o organizaciji izvo─Ĺenja radova kao i prijedlog eventualno drugog mogu─çeg na─Źina odvijanja saobra─çaja na tom cestovnom pravcu.

─îlan 68.
(Odredbe o zaštiti cesta i uslovima vršenja saobraćaja na cestama)

Odredbe o zaštiti cesta i uslovima vršenja saobraćaja na cestama primjenjuju se na ceste u gradnji i cestovne pravce za koje je usvojen projekat o izgradnji ceste.

─îlan 69.
(Obavještavanje o promjenama stanja na cestama)

Upravitelj ceste du┼żan je pravovremeno obavijestiti MUP i Ministarstvo o svim promjenama stanja na cestama koje bitno uti─Źu na prohodnost cesta i sigurnost saobra─çaja, kao i o poduzetim mjerama za nesmetano odvijanje saobra─çaja.

─îlan 70.
(Postavljanje saobra─çajne signalizacije i opreme)

(1) Saobra─çajna signalizacija i oprema, te turisti─Źka signalizacija postavljaju se na javnoj cesti na osnovu saobra─çajnog projekta.

(2) Za ceste koje su izgra─Ĺene do dana stupanja na snagu ovog zakona, a nemaju saobra─çajni projekat, nadle┼żno je postoje─çe stanje saobra─çajne signalizacije i opreme do izrade saobra─çajnog projekta.

(3) Za ceste iz stava (2) ovog ─Źlana upravitelj cesta du┼żan je izraditi saobra─çajni projekat ceste u roku od najvi┼íe tri godine od dana dono┼íenja ovog zakona.

(4) Upravitelji cesta su ovla┼íteni uz saglasnost ministra izmijeniti saobra─çajni projekat iz stava (1) ovog ─Źlana, odnosno postoje─çe stanje iz stava (2) ovog ─Źlana.

─îlan 71.
(Privremena saobra─çajna signalizacija)

(1) Za svaki zahvat na javnoj cesti, pri izvo─Ĺenju radova odr┼żavanja ili drugih radova pod saobra─çajem, moraju se postaviti odgovaraju─çi privremeni saobra─çajni znakovi, odnosno provesti tehni─Źka regulacija saobra─çaja na na─Źin da se garantuje sigurnost saobra─çaja i izvo─Ĺa─Źa radova uz najmanje ometanje saobra─çajnih tokova.

(2) Tehni─Źkom regulacijom iz stava (1) ovog ─Źlana mora se osigurati pravovremena uo─Źljivost zapreka i drugih barijera na javnoj cesti, danju u vrijeme nedovoljne vidljivosti, i no─çu, postavljanjem odgovaraju─çih treptavih naran─Źastih svjetala ili drugih adekvatnih tehni─Źkih pomagala.

(3) Radovi na javnim cestama, posebno na kolovozima, osim neodlo┼żnih radova na otklanjanju nedostataka koji direktno ugro┼żavaju sigurnost saobra─çaja, moraju se u pravilu planirati i izvoditi u danima kada je saobra─çajni tok slabijeg intenziteta, a strogo ne u dane vikenda, praznika i poja─Źanog saobra─çaja zbog turisti─Źkih putovanja.

(4) Odmah po završetku radova na javnoj cesti, sva privremena saobraćajna signalizacija i oprema mora biti uklonjena i istovremeno postavljena trajna saobraćajna i ostala signalizacija i oprema, u skladu sa saobraćajnim projektom.

(5) Odobrenje za izmjenu re┼żima saobra─çaja izdaje Ministarstvo u skladu sa privremenim saobra─çajnim projektom.

─îlan 72.
(Postavljanje reklama uz javne ceste)

(1) Na javnim cestama i za┼ítitnom pojasu uz javnu cestu nije dopu┼íteno postavljanje reklame na mjestima na kojima bi zbog svog sadr┼żaja, polo┼żaja, te odnosa prema javnoj cesti, reklama ugro┼żavala sigurnost saobra─çaja.

(2) Postavljanje reklamnih panoa na podru─Źju Kantona vr┼íi se na osnovu elaborata o privremenom kori┼ítenju javnih povr┼íina za postavljanje reklamnih panoa na podru─Źju Kantona.

─îlan 73.
(Vo─Ĺenje evidencija o javnim cestama)

Upravitelji cesta, du┼żni su za ceste kojim upravljaju voditi evidencije tih cesta, cestovnog pojasa, saobra─çajne signalizacije i opreme na njima.

─îlan 74.
(Javna ovlaštenja)

(1) Ovim zakonom se daju javne ovlasti upraviteljima cesta.

(2) Upravitelji cesta, u okviru vr┼íenja javnih ovlasti, pokre─çu upravni postupak po slu┼żbenoj du┼żnosti ili po zahtjevu stranke i donose rje┼íenja kada izdaju:

a) odobrenja za vanredni prevoz iz ─Źlana 48. ovog zakona;

b) odobrenje za prekomjerno kori┼ítenje javne ceste iz ─Źlana 57. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine;

c) odobrenje za izgradnju i rekonstrukciju objekata i instalacija iz ─Źlana 57. ovog zakona;

d) odobrenje za gradnju priklju─Źaka, odnosno prilaza na javnu cestu iz ─Źlana 54. ovog zakona;

e) odobrenje za izgradnju stajali┼íta javnog prevoza putnika iz ─Źlana 56. ovog zakona;

f) odobrenje za postavljanje posebnih objekata na cesti iz ─Źlana 60. ovog zakona;

g) odobrenje za popre─Źno postavljanje instalacija iz ─Źlana 64. ovog zakona;

h) nalog izvr┼íiocu bespravnih radnji za obustavu vr┼íenja bespravnih radnji i otklanjanje smetnji na cesti i u za┼ítitnom pojasu iz ─Źl. 55., 58., 61., 65. ovog zakona;

i) odobrenje za postavljanje reklama iz ─Źlana 72. ovog zakona;

j) rje┼íenje o povratu dijela upla─çenih sredstava za registraciju vozila iz ─Źlana 89. ovog zakona.

(3) Protiv upravnih akata iz stava (2) ovog ─Źlana koje donese upravitelj regionalnih cesta mo┼że se podnijeti ┼żalba Ministarstvu, a protiv upravnih akata koja donesu op─çinski organi ┼żalba se mo┼że podnijeti nadle┼żnom op─çinskom organu u skladu sa zakonom.

─îlan 75.
(Ugovaranje izvo─Ĺenja radova na odr┼żavanju i za┼ítiti javnih cesta)

(1) U okviru osiguranih finansijskih sredstava za odr┼żavanje i za┼ítitu cesta, u skladu sa usvojenim godi┼ínjim planom i programom odr┼żavanja i za┼ítite cesta, upravitelji su du┼żni osigurati trajno i kvalitetno odr┼żavanje i za┼ítitu cesta kojim upravljaju i omogu─çiti sigurno i nesmetano odvijanje saobra─çaja na tim cestama za u─Źesnike u saobra─çaju koji po┼ítuju saobra─çajne propise, saobra─çajnu signalizaciju, vremenske uslove, stanje cesta i okoline.

(2) Upravitelji cesta i preduze─ça koja odr┼żavaju ceste, ugovorom reguli┼íu uslove i na─Źin izvr┼íavanja radova odr┼żavanja i za┼ítite regionalnih i lokalnih cesta i druga pitanja vezana za njihovo odr┼żavanje i za┼ítitu.

(3) Ugovor iz stava (2) ovog ─Źlana, izme─Ĺu ostalog, sadr┼żi:

a) vrstu radova koji su predmet ugovora;

b) vrijeme na koje je ugovor zaklju─Źen;

c) ugovorenu vrijednost radova;

d) predmjer i predra─Źun radova;

e) na─Źin i postupak izrade i dono┼íenja planova i programa;

f) uslove i na─Źin izvo─Ĺenja radova;

g) tehni─Źki nadzor u izvo─Ĺenju radova;

h) na─Źin obra─Źuna, rokove pla─çanja i druge uslove za obra─Źun i isplatu izvr┼íenih radova;

i) odgovornost za štete i druge odgovornosti;

j) na─Źin rje┼íavanja sporova.

(4) Ugovor o odr┼żavanju javnih cesta mora se zaklju─Źivati u kontinuitetu.

(5) Izvo─Ĺa─Ź radova kojem se ugovorom iz stava (2) ovog ─Źlana povjeri vr┼íenje poslova odr┼żavanja i za┼ítite javnih cesta, odgovoran je za kvalitetno, stru─Źno i pravovremeno izvr┼íenje tih poslova, u skladu sa pravilnikom iz ─Źlana 43. ovog zakona.

VI - KONCESIJE


─îlan 76.
(Koncesija)

Koncesijom se sti─Źe pravo gra─Ĺenja i upravljanja javnim cestama, kao i pojedinim cestovnim objektima na njima (most, tunel i dr.) koje uklju─Źuje pravo privrednog kori┼ítenja javnih cesta ili objekata na njima tokom koncesionog razdoblja.

─îlan 77.
(Dodjela koncesije)

Dodjela koncesije vr┼íi se u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama ("Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11 i 15/13).

─îlan 78.
(Ugovor o koncesiji)

Ugovor o dodjeli koncesije zaklju─Źuju Vlada kao koncesor i izabrani ponu─Ĺa─Ź kao koncesionar.

VII - FINANSIRANJE JAVNIH CESTA


─îlan 79.
(Finansiranje javnih cesta)

Finansijska sredstva za odr┼żavanje, za┼ítitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta osiguravaju se:

a) iz javnih prihoda:

1) godi┼ínjim naknadama za kori┼ítenje cesta ┼íto se pla─çaju pri registraciji za motorna i priklju─Źna vozila, kao i zapre┼żna kola;

2) naknadama za ceste iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata;

3) naknadama za ceste koje se plaćaju za vanredno korištenje javnih cesta (vanredni prevoz);

4) naknadama za ceste koje se pla─çaju za prekomjerno kori┼ítenje javnih cesta zbog optere─çenja i u─Źestalosti vozila;

5) naknadama za korištenje cestovnog zemljišta ili od reklamnih znakova;

6) ostale naknade po posebnim propisima;

b) kreditima;

c) donacijama/grantovima:

1) iz sredstava Federalnog bud┼żeta, bud┼żeta Kantona, bud┼żeta grada te bud┼żeta op─çine;

2) iz sredstava kantonalnog bud┼żeta koja su prikupljena od naknada za kori┼ítenje cesta i objekata na osnovu dobivene koncesije i sredstvima ostvarenim od prate─çih djelatnosti;

3) donacijama drugih donatora.

─îlan 80.
(Visina i obaveza naknade uplate)

(1) Visinu naknade i obaveze korisnika cesta iz ─Źlana 79. ta─Źka a) podta─Źka 3), 4) i 5), ovog zakona, utvr─Ĺuje Vlada, a koje trebaju biti uskla─Ĺene sa propisima kojima se ure─Ĺuju ova pitanja na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Obavezu uplate naknada iz ─Źlana 79. ta─Ź. a) podta─Ź. 3) 4) i 5) ovog zakona, korisnik ─çe pla─çati na osnovu rje┼íenja koja izdaje upravitelj ceste u skladu sa ovim zakonom i na njemu zasnovanim podzakonskim aktima.

─îlan 81.
(Naknade po osnovu prometovanja nafte i naftnih derivata)

Naknadu iz ─Źlana 79. ta─Źka a) podta─Źka 2) ovog zakona obra─Źunavaju i pla─çaju pravne osobe koje se bave prometovanjem nafte i naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o akcizama ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17).

─îlan 82.
(Finansijska sredstva iz donacija i grantova)

Finansijska sredstva iz ─Źlana 79. ta─Źka c) podta─Źka 1) osiguravaju se u bud┼żetu Federacije BiH, Kantona, Grada i op─çine, u skladu sa materijalnim mogu─çnostima, za svaku godinu pojedina─Źno.

─îlan 83.
(Raspodjela finansijskih sredstava)

(1) Finansijska sredstva iz ─Źlana 79. ta─Źka a) podta─Źka 1) i 2), koja se ne odnose na finansiranje autocesta i brzih cesta, raspore─Ĺuju se u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Finansijska sredstva iz ─Źlana 79. ta─Źke a) podta─Źka 3) do 6) pripadaju JP Ceste KS u dijelu koji se odnosi na regionalne ceste, a nadle┼żnom op─çinskom ili gradskom organu u dijelu koji se odnosi na lokalne ceste i gradske ulice.

─îlan 84.
(Aktivnosti upravitelja javnih cesta)

Upravitelji javnih cesta obavljaju poslove od op─çeg interesa, ne posluju na komercijalnoj osnovi niti su osnovani radi sticanja dobiti, ve─ç svoje aktivnosti obavljaju na osnovu odobrenog plana i programa rada od strane osniva─Źa.

─îlan 85.
(Uplata finansijskih sredstava)

Finansijska sredstva iz ─Źlana 79. ovog zakona, koja se odnose na regionalne ceste, upla─çuju se u cijelosti na ra─Źun JP Ceste KS, a na ra─Źun op─çine ili grada za lokalne ceste i gradske ulice.

─îlan 86.
(Namjensko korištenje finansijskih sredstava)

Naknade iz ─Źlana 79. ovog zakona su raspolo┼żiva finansijska sredstva koja ─çe upravitelji namjenski koristiti za odr┼żavanje, za┼ítitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta, za rad i funkcioniranje upravitelja, te za pro┼íirenje materijalne osnove rada iz osnovne djelatnosti u okviru povjerenih javnih ovlasti, u skladu sa odobrenim planom i programom poslovanja od osniva─Źa.

─îlan 87.
(Ulaganja)

(1) Ulaganja u smislu ─Źl. 22. i 35. stav (4) ovog zakona su investicijska ulaganja iz kojih proizlazi nova cestovna infrastruktura i cestovna infrastruktura produ┼żenog vijeka trajanja.

(2) Teku─çi tro┼íkovi poslovanja obuhva─çaju ulaganja u smislu ─Źlana 35. stav (3) ovog zakona i op─çe tro┼íkove za pro┼íirenje materijalne osnove rada upravitelja.

─îlan 88.
(Osloba─Ĺanje od pla─çanja naknade)

Naknada iz ─Źlana 79. ta─Źke a) podta─Źka 1) ovog zakona ne pla─ça se na:

a) vozila oru┼żanih snaga Bosne i Hercegovine;

b) vozila organa unutrašnjih poslova;

c) vozila slu┼żbe "Pomo─ç-informacije" na cestama;

d) motorna vozila inostranih diplomatskih i konzularnih predstavni┼ítava, ako je osloba─Ĺanje od ove naknade predvi─Ĺeno me─Ĺunarodnim sporazumom ili ako postoji reciprocitet;

e) vozila vatrogasnih jedinica i društava;

f) putni─Źke automobile invalidnih osoba sa 80% ili vi┼íe postotaka tjelesnog o┼íte─çenja, odnosno osoba kod kojih postoji tjelesno o┼íte─çenje koje ima za posljedicu invalidnost donjih ekstremiteta od 60% ili vi┼íe;

g) vozila civilne zaštite;

h) sanitetska vozila.

─îlan 89.
(Povrat sredstava iz naknada)

(1) Pravno lice koje obavlja me─Ĺunarodni prevoz lica ili stvari i koja obavlja radove u inostranstvu, ima pravo na povrat odgovaraju─çeg dijela sredstava iz naknada za ceste iz ─Źlana 79. ta─Źka a) podta─Źka 1) ovog zakona za svoje vozilo, koje koristi za saobra─çaj u inostranstvu du┼że od tri mjeseca tokom godine, prilikom sljede─çe registracije vozila.

(2) Pravno i fizi─Źko lice ima pravo na povrat odgovaraju─çeg dijela sredstava iz naknada za ceste iz ─Źlana 79. ta─Źka a) podta─Źka 1) ovog zakona za svoje vozilo koje su tokom va┼żenja registracije najmanje tri mjeseca prije isteka registracije odjavile zbog o┼íte─çenja ili rashodovanosti.

(3) Uputstvo za jedinstveni na─Źin obra─Źuna za povrat sredstava iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana donosi ministar.

VIII - NADZOR


─îlan 90.
(Upravni nadzor)

Ministarstvo vr┼íi upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, kao i upravni nadzor u obavljanju poslova odre─Ĺenih ovim zakonom koji predstavljaju vr┼íenje javnih ovlasti.

─îlan 91.
(Inspekcijski nadzor)

(1) Poslove inspekcijskog nadzora nad provo─Ĺenjem ovog zakona vr┼íi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za regionalne ceste, odnosno nadle┼żna gradska ili op─çinska inspekcija za lokalne ceste i gradske ulice.

(2) Ako po─Źinitelj prekr┼íaja u odre─Ĺenom roku ne izvr┼íi rje┼íenje doneseno u prvostepenom postupku, inspektor donosi zaklju─Źak o izvr┼íenju rje┼íenja prisilnim izvr┼íenjem anga┼żiranjem tre─çih osoba, odnosno drugog izvo─Ĺa─Źa na tro┼íak po─Źinitelja, sa predlo┼żenim na─Źinom izvr┼íenja.

(3) Organ nadle┼żan za inspekcijske poslove osigurat ─çe materijalna sredstva za prisilno izvr┼íenje, s tim ┼íto ─çe tro┼íkove potra┼żivati od po─Źinitelja direktno ili putem nadle┼żnog organa ukoliko stranka odbije snositi tro┼íkove izvr┼íenja.

(4) Organi unutra┼ínjih poslova du┼żni su organu nadle┼żnom za provo─Ĺenje izvr┼íenja pru┼żiti pomo─ç u provo─Ĺenju izvr┼íenja.

─îlan 92.
(Prava i du┼żnosti inspektora)

(1) Prilikom provedbe inspekcijskog nadzora javnih cesta inspektori iz ─Źlana 91. ovog zakona, osim prava i du┼żnosti koje imaju prema posebnom zakonu, imaju i sljede─ça prava i du┼żnosti:

a) pregledati:

1) stanje cesta;

2) radove na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji, odr┼żavanju i za┼ítiti javnih cesta;

3) ispunjavanje uslova za obavljanje radova redovnog odr┼żavanja na javnoj cesti datoj u koncesiju;

4) radove koji se obavljaju na cesti u zaštitnom i cestovnom pojasu javnih cesta,

5) tehni─Źku dokumentaciju u vezi sa radovima iz podta─Ź. 2. i 3. ovog ─Źlana (dozvole, saglasnosti, projekti, standardi);

6) obavljanje upravnih i stru─Źno-tehni─Źkih poslova na javnim cestama;

7) planove, programe, ugovore i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na odr┼żavanje i za┼ítitu javnih cesta;

8) provo─Ĺenje mjera za osiguranje javnih cesta i saobra─çaja na njima;

9) provo─Ĺenje propisanih uslova za obavljanje zahvata u cestovnom i za┼ítitnom pojasu javnih cesta;

10) vr┼íiti kontrolu provo─Ĺenja izdatog rje┼íenja o postavljanju privremene saobra─çajne signalizacije i opreme.

b) prilikom provedbe inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo:

1) pregledati prostore, objekte, ure─Ĺaje, materijale, dokumentaciju preduze─ça i upravnih organizacija koje upravljaju javnim cestama kao i izvo─Ĺa─Źa na gradnji, rekonstrukciji i odr┼żavanju javnih cesta;

2) saslušati stranke i svjedoke primjenom pravila upravnog postupka;

3) pregledati isprave kojima se mo┼że utvrditi identitet lica koje sudjeluju u saobra─çaju;

4) uzeti uzorke materijala te obavljati druge postupke koji su uskla─Ĺeni namjeni inspekcijskog nadzora;

5) dobiti li─Źne podatke o pravnim i fizi─Źkim licima, podatke o vlasni┼ítvu vozila, podatke o vlasni┼ítvu zemlji┼íta i objekata u za┼ítitnom pojasu ceste, kao i druge podatke potrebne za vo─Ĺenje postupka u svezi sa kr┼íenjem ovog zakona i propisa za njegovo izvr┼íavanje;

c) narediti:

1) obustavu radova koji se izvode na javnim cestama, u cestovnom ili za┼ítitnom pojasu ceste, suprotno odredbama ovog zakona, tehni─Źkim propisima, standardima i normativima, te dati rok za otklanjanje nedostataka;

2) otklanjanje nedostataka na javnim cestama koji ugro┼żavaju sigurnost saobra─çaja na njima;

3) privremenu zabranu odvijanja saobra─çaja na javnim cestama ili njihovom dijelu ako utvrdi da se na njima ne mo┼że sigurno odvijati saobra─çaj, te narediti da se odmah poduzmu mjere za osiguranje saobra─çaja;

4) obustavu saobra─çaja cestovnim motornim vozilima, koja zbog svojih tehni─Źkih svojstava ili na─Źina na koji obavljaju prevoz, mogu nanijeti ┼ítetu javnoj cesti ili njezinom dijelu i kada je njihov saobra─çaj na cesti u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima;

5) isklju─Źenje cestovnog motornog vozila iz saobra─çaja na javnoj cesti, kada utvrdi da dimenzije i ukupna masa ili njegovo osovinsko optere─çenje prelazi veli─Źine iz ─Źlana 50. ovog zakona, a prevoznik nema odgovaraju─çu dozvolu za vanredni prevoz;

6) privremenu zabranu saobra─çaja na novoizgra─Ĺenoj i rekonstruisanoj cesti, njenom dijelu ili objektu na njoj, ako utvrdi da sa aspekta sigurnosti saobra─çaja ne ispunjava tehni─Źke uslove;

7) ru┼íenje gra─Ĺevine ili njenih dijelova i drugih objekata na teret investitora, kao i uspostavljanje prvobitnog stanja, ako su izgra─Ĺene ili se grade na cesti ili cestovnom pojasu bez saglasnosti ili suprotno uslovima iz saglasnosti upravitelja ceste odnosno nadle┼żnog gradskog ili op─çinskog organa;

8) ru┼íenje reklamnih znakova u cestovnom i za┼ítitnom pojasu postavljenih bez odobrenja ili suprotno uslovima iz odobrenja upravitelja ceste odnosno nadle┼żnog gradskog ili op─çinskog organa;

9) zabranu kori┼ítenja priklju─Źnih cesta koje su izgra─Ĺene ili se grade suprotno odredbama ovog zakona, odnosno koji ne izmiruju prispjele obaveze prema upraviteljima cesta u skladu sa izdatim rje┼íenjima;

10) u hitnim slu─Źajevima, kada bi bila ugro┼żena sigurnost saobra─çaja na javnoj cesti ili bi mogla nastati ┼íteta na cesti, odrediti privremene mjere kako bi se otklonila opasnost ili sprije─Źila ┼íteta;

11) da se u podru─Źju preglednosti otklone nedostaci i nepravilnosti prouzrokovani kr┼íenjem propisanih mjera za osiguranje preglednosti javne ceste;

12) inspektori su ovlašteni poduzimati i druge mjere u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

(2) U predmetima iz stava (1) ta─Źka c), podta─Źka 9) ovog ─Źlana, zbog direktne ugro┼żenosti javne ceste ili sigurnosti saobra─çaja na njoj, ili kada je ugro┼żena sigurnost u─Źesnika u saobra─çaju, inspektor mo┼że, po skra─çenom postupku, bez saslu┼íanja stranke donijeti rje┼íenje.

(3) U slu─Źaju iz stava (2) ovog ─Źlana, ┼żalba na rje┼íenje ne odla┼że izvr┼íenje.

(4) U nu┼żnim slu─Źajevima inspektor mo┼że donijeti usmeno rje┼íenje, te odrediti njegovo izvr┼íenje odmah po izricanju.

(5) Inspektori su du┼żni, bez odlaganja, podnijeti zahtjev za pokretanje prekr┼íajnog postupka ako u vr┼íenju inspekcije utvrde da je po─Źinjen prekr┼íaj iz ovog zakona.

─îlan 93.
(Omogu─çavanje rada inspektora)

Pravna i fizi─Źka lica, kod kojih se obavlja inspekcijski nadzor, du┼żne su omogu─çiti rad inspektorima, pru┼żiti potrebnu pomo─ç i na njihovo tra┼żenje u odre─Ĺenom roku dostaviti podatke i dokumentaciju za obavljanje inspekcijskog nadzora, u smislu ovog zakona.

IX - KAZNENE ODREDBE


─îlan 94.


(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 15.000,00 KM bit ─çe ka┼żnjen za prekr┼íaj upravitelj ceste, investitor ili preduze─çe za ceste, ili nadle┼żni op─çinski organ, ili drugo pravno lice ako:

a) je nepotpuna tehni─Źka dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju ceste i ako ne predvidi mjesta za objekte koji slu┼że tim cestama (─Źlan 23. ovog zakona);

b) izmje┼íteni dio ceste ne izgradi sa elementima koji odgovaraju kategoriji postoje─çe ceste (─Źlan 25. ovog zakona);

c) ne izmjesti ili ne prilagodi instalacije nastalim promjenama u roku ili ako investitor radova na cesti pravovremeno ne obavijesti vlasnike instalacija o otpo─Źinjanju radova na cesti (─Źlan 27. ovog zakona);

d) ne pristupi kontroli osovinskog optere─çenja ukupne dopu┼ítene mase i dimenzija vozila iz ─Źlana 48. stav 8. ovog zakona;

e) ne plati naknadu za prekomjerno kori┼ítenje javne ceste iz ─Źlana 57. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine;

f) u cestovnom i za┼ítitnom pojasu ceste podi┼że objekte ili izda saglasnost za gradnju objekata protivno odredbama ─Źl. 51.i 52. ovog zakona;

g) ne plati naknadu za kori┼ítenje cestovnog zemlji┼íta iz ─Źlana 54. ovog zakona;

h) ne izradi saobra─çajni projekt za ceste za koje nema saobra─çajnog projekta u roku iz ─Źlana 70. stav (3) ovog zakona;

i) ne vr┼íi poslove javne ovlasti u skladu sa odredbama ─Źlana 74. ovog zakona;

j) u trokutima preglednosti gradi objekte ili vr┼íi radnje koje smetaju preglednosti ceste (─Źlan 58. ovog zakona);

k) ne vodi evidenciju javnih cesta, cestovnog pojasa, saobra─çajne signalizacije i opreme ceste (─Źlan 73. ovog zakona);

1) ne osigura trajno, neprekidno i kvalitetno odr┼żavanje i za┼ítitu cesta i ne zaklju─Źi ugovor o odr┼żavanju cesta, u skladu sa odredbama ─Źlana 75. ovog zakona;

m) uvede pla─çanje naknade za kori┼ítenje cesta protivno odredbama ─Źl. 79., 80. i 81. ovog zakona;

n) inspektoru za ceste ne omogu─çi vr┼íenje inspekcije i ne pru┼żi pomo─ç inspektoru pri vr┼íenju inspekcije iz ─Źlana 93. ovog zakona;

o) ne izvr┼íi ili ne izvr┼íi u roku rje┼íenje-nalog inspektora za ceste iz ─Źlana 92. ta─Źka c), podta─Ź.l) do 12) ovog zakona.

(2) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovog ─Źlana bit ─çe ka┼żnjeno nov─Źanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM i odgovorno lice upravitelja ceste, odnosno investitora ili preduze─ça za ceste ili drugog pravnog lica, kao i odgovorno lice u op─çini koje izda saglasnost odnosno odobrenje za gra─Ĺenje objekata u za┼ítitnom pojasu javne ceste u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

─îlan 95.


(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM bit ─çe ka┼żnjeno za prekr┼íaj preduze─çe za odr┼żavanje cesta ili drugo pravno lice ako:

a) ne izvodi radove na odr┼żavanju cesta prema pravilniku iz ─Źlana 43. ovog zakona;

b) ne izvodi radove na odr┼żavanju i za┼ítiti cesta, prema ugovoru iz ─Źlana 75. ovog zakona;

c) u saobra─çaju na cestama koristi vozilo suprotno odredbi ─Źlana 47. ovog zakona;

d) na cesti vr┼íi vanredni prevoz bez odobrenja ili suprotno uslovima izdanim u odobrenju, ili izvr┼íi utovar na vozila suprotno dozvoljenim uslovima za pojedine vrste vozila kako je navedeno u ─Źlanu 48. stav (8) ovog zakona;

e) pola┼że cjevovode, kablove, vodove ili gradi benzinsku stanicu, prostor za parkiranje vozila, odmori┼íta i prate─çe objekte bez odobrenja ili saglasnosti ili suprotno uslovima izdanim u odobrenju ili saglasnosti iz ─Źlana 57. ovog zakona;

f) priklju─Źak na javnu cestu izgradi bez odobrenja ili suprotno uslovima izdanim u odobrenju iz ─Źl. 54. i 55. ovog zakona;

g) objekt ili zemlji┼íte ne odvoji za┼ítitnom ogradom od cestovnog pojasa iz ─Źlana 59. ovog zakona;

h) na cesti vr┼íi neku od radnji iz ─Źlana 61. ovog zakona;

i) onemogu─çi odvodnjavanje vode sa cestovnog pojasa i pristup preduze─çu koje odr┼żava ceste do odvodnih jaraka i drugih ure─Ĺaja za odvod vode do recipijenta iz ─Źlana 63. ovog zakona;

j) na cesti izvodi radove bez odobrenja ili suprotno uslovima propisanim odobrenjem u ─Źlanu 64. ovog zakona;

k) gra─Ĺevinski materijal i druge predmete deponira na cesti suprotno odredbama ─Źlana 65. ovog zakona;

1) odmah ne ukloni sa kolovoza ceste vozilo, odnosno teret iz ─Źlana 66. stav (1) ovog zakona i ako sa kolovoza ceste odmah ne ukloni o┼íte─çeno vozilo iz ─Źlana 66. stav (2) ovog zakona;

m) pri izvo─Ĺenju radova odr┼żavanja, sanacije i rekonstrukcije i drugih radova na javnoj cesti ne postavi odgovaraju─çu privremenu saobra─çajnu signalizaciju ili privremenu saobra─çajnu signalizaciju ne ukloni po zavr┼íetku radova iz ─Źlana 71. ovog zakona;

n) na javnoj cesti postavlja reklamne znakove suprotno odredbama ─Źl. 58. i 72. ovog zakona.

(2) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovog ─Źlana bit ─çe ka┼żnjeno nov─Źanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM i odgovorno lice u preduze─çu ili drugom pravnom licu.

─îlan 96.


Nov─Źanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM bit ─çe ka┼żnjen i gra─Ĺanin odnosno fizi─Źko lice, za prekr┼íaj iz ─Źl. 90. i 91. ovog zakona koji se odnosi na fizi─Źka lica.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


─îlan 97.
(Po─Źetak rada JP Ceste KS)

Skup┼ítina ─çe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti odgovaraju─çe odluke i poduzeti potrebne radnje za organizaciju i po─Źetak rada JP Ceste KS

─îlan 98.
(Primjena propisa na JP Ceste KS)

Ukoliko ovim zakonom nije druga─Źije regulisano, na JP Ceste KS ─çe se primjenjivati Zakon o javnim preduze─çima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08,22/09 i 109/12).

─îlan 99.
(Donošenje podzakonskih akata i pokretanje inicijative za izmjenu zakona)

(1) U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, Skup┼ítina Kantona ─çe donijeti Odluku o uslovima i na─Źinu prokopavanja javnih povr┼íina na podru─Źju Kantona Sarajevo.

(2) U roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ministar je du┼żan pokrenuti inicijativu za izmjenu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Pre─Źi┼í─çeni tekst, 41/12, 8/15, 13/17, 5/20, 51/20 i 14/21) te, donijeti slijede─çe podzakonske akte:

Pravilnik o odr┼żavanju javnih cesta (─Źlan 43.);

Pravilnik o minimalnim tehni─Źkim uslovima za izgradnju i upotrebu stajali┼íta javnog prevoza putnika (─Źlan 56. stav (4));

Uputstvo o jedinstvenom na─Źinu obra─Źuna za povrat sredstava na ime naknade za ceste (─Źlan 89. stav (3));

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

(3) Visinu naknada koje proizilaze iz podzakonskih akata iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana utvr─Ĺuje Vlada svojim uredbama.

─îlan 100.
(Vremensko va┼żenje propisa)

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da va┼że odredbe ─Źlana 10. st. (2) i (3) Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Pre─Źi┼í─çeni tekst, 41/12, 8/15, 13/17, 5/20, 51/20 i 14/21).

(2) Stupanjem na snagu ovog zakona, sporazumi i ugovori koje su upravitelji cesta zaklju─Źili za poslove odr┼żavanja ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

(3) Do dono┼íenja podzakonskih akata iz ─Źlana 99. ovog zakona, primjenjivat ─çe se podzakonski akti koji su primjenjivani do stupanja na snagu ovog zakona.

(4) Predmeti ─Źije rje┼íavanje je zapo─Źelo prije stupanja na snagu ovog zakona rje┼íava─çe se prema propisima na osnovu kojih su zapo─Źeti.

─îlan 101.
(Ravnopravnost spolova)

Odredbe ovog zakona odnose se podjednako na lica mu┼íkog i ┼żenskog spola, bez obzira na rod imenice upotrjebljene u tekstu ovog zakona.

─îlan 102.
(Supsidijarna primjena propisa)

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine.

─îlan 103.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-47860/21
28. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavaju─çi
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okeri─ç, s. r.

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija