Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o doprinosima Republike Srpske

 

Zakon o doprinosima Republike Srpske

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 114/2017, 112/2019, 49/2021, 119/2021, 56/2022 i 132/2022)

 

I - OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuje se sistem obaveznih doprinosa (u daljem tekstu: doprinosi) za finansiranje penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, osiguranja od nezaposlenosti i dje─Źje za┼ítite u Republici Srpskoj.

─îlan 2

(1) Sredstva za finansiranje potreba iz ─Źlana 1. ovog zakona obezbje─Ĺuju se putem doprinosa:

1) doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje,

2) doprinosa za zdravstveno osiguranje,

3) doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti,

4) doprinosa za dje─Źju za┼ítitu.

(2) Pripadnost pojedinog doprinosa iz stava 1. ovog ─Źlana odre─Ĺuje se u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje bud┼żetski sistem u Republici Srpskoj.

II - OBVEZNIK DOPRINOSA

─îlan 3

(1) Obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dje─Źje za┼ítite je fizi─Źko lice - rezident Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika):

1) koje je zaposleno kod pravnog ili fizi─Źkog lica rezidenta Republike ili pravnog ili fizi─Źkog lica sa sjedi┼ítem u drugom entitetu, distriktu ili dr┼żavi, republi─Źkom organu, organu jedinice lokalne samouprave, javnoj ustanovi ili drugoj organizaciji u Republici, lice zaposleno u institucijama Bosne i Hercegovine i Br─Źko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Br─Źko Distrikt) sa prebivali┼ítem u Republici, kao i lice zaposleno u Br─Źko Distriktu sa prebivali┼ítem u Br─Źko Distriktu ako je prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa,

2) koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu du┼żnost uz zasnivanje radnog odnosa i obavljanjem te du┼żnosti ostvaruje platu ili druga primanja koja predstavljaju dohodak u smislu zakona kojim se ure─Ĺuje porez na dohodak,

3) koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu du┼żnost bez zasnivanja radnog odnosa i obavljanjem te du┼żnosti ostvaruje primanja koja predstavljaju dohodak u smislu zakona kojim se ure─Ĺuje porez na dohodak,

4) koje je na teritoriji Republike zaposleno kod pravnog ili fizi─Źkog lica - nerezidenta Republike, me─Ĺunarodne organizacije i ustanove ili stranog diplomatskog ili konzularnog predstavni┼ítva, ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije druga─Źije odre─Ĺeno,

5) koje je od strane pravnog ili fizi─Źkog lica - rezidenta Republike kod kojeg je zaposleno upu─çeno na stru─Źno usavr┼íavanje u inostranstvo, ako nije obavezno osigurano po propisima dr┼żave u koju je upu─çeno ili ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije druga─Źije odre─Ĺeno,

6) koje samostalno obavlja privrednu ili profesionalnu djelatnost,

7) ─Źlan privrednog dru┼ítva ili druge organizacije, odgovorno lice u privrednom dru┼ítvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, prokurista, a koji po tom osnovu primaju naknadu,

8) ─Źlan organa upravljanja ili nadzora privrednog dru┼ítva ili drugog oblika organizovanja, a koji po tom osnovu primaju naknadu,

9) profesionalni sportista,

10) korisnik prava na nov─Źanu naknadu u vezi sa prekvalifikacijom i dokvalifikacijom i zapo┼íljavanjem, koje je ovo pravo ostvarilo prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju,

11) vjerski slu┼żbenik,

12) lice zaposleno u oblasti proizvodnje tekstila, odje─çe, ko┼że i proizvoda od ko┼że, u skladu sa klasifikacijom djelatnosti Republike, a koje ostvaruje platu manju od prosje─Źne bruto plate u Republici za prethodnu godinu prema podacima Republi─Źkog zavoda za statistiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Republi─Źki zavod za statistiku) objavljeni u ÔÇťSlu┼żbenom glasniku Republike Srpske",

13) lica koja su zaposlena kod poslodavca sa sjedištem u Republici Srpskoj, prijavljena u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i od strane tog poslodavca upućena na rad u inostranstvo, dok traje upućivanje.

(2) Licima koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost, u smislu ovog zakona, smatraju se lica koja su za obavljanje te djelatnosti registrovana kod nadle┼żnog organa, odnosno upisana u registar kod nadle┼żne organizacije pod uslovom da nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju.

(3) Licima koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, u smislu ovog zakona, smatraju se lica koja samostalno u vidu zanimanja i na osnovu posebne licence nadle┼żnog organa ili organizacije obavljaju djelatnost isklju─Źivo na osnovu ste─Źenog zanimanja (profesije), kao ┼íto su: advokati, notari, in┼żenjeri, arhitekti, poreski savjetnici, tuma─Źi, ra─Źunovo─Ĺe, prevodioci i druga sli─Źna zanimanja pod uslovom da:

1) tu djelatnost ne obavljaju na privremenom osnovu i

2) nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju.

─îlan 4

Obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje je fizi─Źko lice - rezident Republike:

1) koje u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa obavlja privremene ili povremene poslove,

2) koje je nezaposleno i ostvaruje nov─Źanu naknadu u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje zapo┼íljavanje i prava za vrijeme nezaposlenosti,

3) koje obavlja poljoprivrednu djelatnost, upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog porodi─Źnog poljoprivrednog gazdinstva, i koje je osiguranik poljoprivrednik u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje penzijsko i invalidsko osiguranje,

4) korisnik prava na nov─Źano primanje u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuju prava nezaposlenih roditelja ─Źetvoro i vi┼íe djece u Republici Srpskoj.

─îlan 5

Obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje je fizi─Źko lice - rezident Republike:

1) koje obavlja poljoprivrednu djelatnost, upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog porodi─Źnog poljoprivrednog gazdinstva, i koje nije osiguranik poljoprivrednik u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje penzijsko i invalidsko osiguranje,

2) koje obavlja poljoprivrednu djelatnost i upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac nekomercijalnog porodi─Źnog poljoprivrednog gazdinstva,

3) strani dr┼żavljanin koji se ┼íkoluje na teritoriji Republike, ako me─Ĺunarodnim sporazumom nije druga─Źije odre─Ĺeno,

4) dr┼żavljanin Republike koji u cijelosti ili djelimi─Źno ostvaruje penziju i invalidninu od inostranog isplatioca, dok ima prebivali┼íte na teritoriji Republike, ako me─Ĺunarodnim sporazumom nije druga─Źije odre─Ĺeno,

5) koje samostalno obavlja ugostiteljsku djelatnost pru┼żanjem usluga smje┼ítaja, ishrane i pi─ça u apartmanu, ku─çi za odmor i sobi za iznajmljivanje koje je upisano u registar za obavljanje te djelatnosti kod nadle┼żne organizacije, pod uslovom da nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju,

6) lice koje se li─Źno uklju─Źuje u obavezno zdravstveno osiguranje,

7) korisnik prava na penziju.

─îlan 6

Obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje je fizi─Źko lice - rezident Republike:

1) koje obavlja poslove preko omladinske zadruge do navr┼íenih 26 godina ┼żivota, odnosno bez obzira na godine ┼żivota ako nije na redovnom ┼íkolovanju,

2) koje je dobrovoljni osiguranik u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje penzijsko i invalidsko osiguranje,

3) koje ostvaruje prihod od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine,

4) koje na osnovu ugovora o djelu, odnosno drugog sli─Źnog ugovora ostvaruje naknadu,

5) koje ostvaruje naknadu po osnovu ugovora o dopunskom radu u skladu za zakonom kojim se ure─Ĺuje rad i radni odnosi,

6) koje je nezaposleno, a priznato mu je pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje zapo┼íljavanje i osiguranje za slu─Źaj nezaposlenosti.

─îlan 7

(1) Obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje dok se nalazi u odre─Ĺenim okolnostima je fizi─Źko lice:

1) lice za vrijeme u─Źe┼í─ça u javnim radovima koje organizuje Republika ili jedinica lokalne samouprave,

2) nezaposleno lice za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije, na koju ga je uputila organizacija za zapošljavanje,

3) lice za vrijeme obavljanja stru─Źnog osposobljavanja i usavr┼íavanja kod poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa.

(2) Obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje dok se nalazi u odre─Ĺenim okolnostima je fizi─Źko lice:

1) koje na teritoriji Republike u─Źestvuje u akciji spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda (po┼żar, poplava, zemljotres i druge nepogode prouzrokovane vi┼íom silom) ili u akciji preduzetoj radi spasavanja ┼żivota gra─Ĺana ili otklanjanja materijalne ┼ítete na imovini,

2) koje na zahtjev republi─Źkog organa pru┼żi pomo─ç tom organu, kao i lice u periodu vr┼íenja odre─Ĺenih javnih funkcija ili gra─Ĺanskih du┼żnosti po pozivu republi─Źkih organa i organa jedinica lokalne samouprave,

3) za vrijeme obavljanja obaveznog rada prilikom izdr┼żavanja kazne zatvora, maloljetni─Źkog zatvora i za vrijeme izvr┼íenja vaspitne mjere u disciplinskom centru za maloljetnike, vaspitnoj ustanovi, vaspitno-popravnom domu ili u nekoj drugoj ustanovi za osposobljavanje,

4) za vrijeme obavljanja privremenih i povremenih poslova preko omladinskih zadruga do navršenih 26 godina ako se nalazi na redovnom školovanju,

5) u─Źenik i student za vrijeme prakti─Źne nastave, odnosno tokom obavljanja stru─Źne prakse kod poslodavca,

6) sa te┼íko─çama u razvoju, za vrijeme stru─Źnog osposobljavanja, nakon zavr┼íene osnovne ┼íkole.

─îlan 8

(1) Lice kojem Republika, odnosno jedinica lokalne samouprave, uplatom doprinosa u skladu sa ovim zakonom, obezbje─Ĺuje obavezno zdravstveno osiguranje je:

1) nezaposleno lice dok je redovno prijavljeno JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske,

2) izbjeglo i raseljeno lice i povratnik,

3) lice kome je priznato pravo na zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otad┼żbinskog rata Republike Srpske i civilnih ┼żrtava rata,

4) lice koje je korisnik prava u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuju prava iz oblasti socijalne za┼ítite.

(2) Licima iz stava 1. ovog ─Źlana Republika, odnosno jedinica lokalne samouprave obezbje─Ĺuje obavezno zdravstveno osiguranje samo u slu─Źaju da po drugom osnovu nisu obavezno osigurani na zdravstveno osiguranje.

─îlan 9

(1) Rezidentom Republike, u smislu ovog zakona, smatra se fizi─Źko lice, koje je u smislu propisa kojima se ure─Ĺuje oblast penzijsko-invalidskog, zdravstvenog osiguranja ili osiguranja od nezaposlenosti, obavezno osigurano, obavezno osigurano u odre─Ĺenim okolnostima ili dobrovoljno osigurano.

(2) Status rezidenta u smislu stava 1. ovog ─Źlana ima i fizi─Źko lice koje je kao ┼íef diplomatskog ili konzularnog predstavni┼ítva ili kao diplomatski ili konzularni slu┼żbenik zaposleno u doma─çem diplomatskom ili konzularnom predstavni┼ítvu u inostranstvu, ako na ta primanja ne pla─ça doprinos u zemlji u kojoj je zaposleno.

(3) Status rezidenta u smislu stava 1. ovog ─Źlana ima i fizi─Źko lice koje je upu─çeno u inostranstvo radi obavljanja poslova za Republiku, za fizi─Źko ili pravno lice - rezidenta Republike ili za me─Ĺunarodnu organizaciju.

III - OSNOVICA DOPRINOSA

─îlan 10

(1) Osnovica doprinosa je ukupan prihod obveznika doprinosa na koji se pla─ça porez na dohodak koji uklju─Źuje doprinose koji se pla─çaju u skladu sa ovim zakonom.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, osnovicom doprinosa smatraju se i posebno odre─Ĺene osnovice za pojedine kategorije obveznika utvr─Ĺene ovim zakonom.

─îlan 10a

(1) Osnovica doprinosa za lica koja su obveznici doprinosa iz ─Źlana 3. stav 1. ta─Źka 1) ovog zakona ne mo┼że biti ni┼ża od najni┼że bruto plate u Republici, utvr─Ĺenoj u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje rad, a koja je va┼że─ça u mjesecu za koji se doprinosi obra─Źunavaju.

(2) U slu─Źaju da je lice zaposleno na nepuno radno vrijeme kod vi┼íe pravnih ili fizi─Źkih lica iz ─Źlana 3. stav 1. ta─Źka 1) ovog zakona, a zbir li─Źnih primanja ne prelazi najni┼żu bruto platu iz stava 1. ovog ─Źlana, obra─Źun i uplatu doprinosa vr┼íe isplatioci srazmjerno obra─Źunatim li─Źnim primanjima do iznosa najni┼że plate u Republici, utvr─Ĺenoj u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje rad, a koja je va┼że─ça u mjesecu za koji se doprinosi obra─Źunavaju.

(3) Uslove, na─Źin obra─Źunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa iz ovog ─Źlana ministar ure─Ĺuje pravilnikom propisanim ─Źlanom 27. ovog zakona.

─îlan 11

Osnovica doprinosa:

1) za lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost iznosi najmanje 60% prosje─Źne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema posljednjem podatku Republi─Źkog zavoda za statistiku, objavljenom u ÔÇťSlu┼żbenom glasniku Republike Srpske",

2) za lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost osnovica doprinosa je najmanje u visini prosje─Źne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema posljednjem podatku Republi─Źkog zavoda za statistiku, objavljenom u ÔÇťSlu┼żbenom glasniku Republike Srpske",

3) za lica koja su obveznici doprinosa iz ─Źlana 5. ta─Źka 5) ovog zakona osnovica doprinosa iznosi 30% od prosje─Źne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema posljednjem podatku Republi─Źkog zavoda za statistiku, objavljenom u ÔÇťSlu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

─îlan 12

(1) Osnovica doprinosa za lica koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost i koja su registrovana kao porodi─Źna poljoprivredna gazdinstva iznosi:

1) za nosioca komercijalnog porodi─Źnog poljoprivrednog gazdinstva 30% prosje─Źne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republi─Źkog zavoda za statistiku, objavljenom u ÔÇťSlu┼żbenom glasniku Republike Srpske",

2) za nosioca nekomercijalnog porodi─Źnog poljoprivrednog gazdinstva 20% prosje─Źne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republi─Źkog zavoda za statistiku, objavljenom u ÔÇťSlu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

(2) Osnovica doprinosa za nosioca porodi─Źnog poljoprivrednog gazdinstva koji istovremeno ostvaruje li─Źna primanja ili penziju ispla─çenu iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske jednaka je osnovici iz ─Źlana 10. stav 1. ovog zakona.

─îlan 13

(1) Osnovica doprinosa za obveznike doprinosa iz ─Źlana 5. t. 3) i 6), ─Źlana 6. ta─Źka 6) i ─Źlana 7. ovog zakona iznosi 50% prosje─Źne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republi─Źkog zavoda za statistiku, objavljenom u ÔÇťSlu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

(2) Osnovica doprinosa za obveznike doprinosa iz ─Źlana 3. stav 1. ta─Źka 5) ovog zakona iznosi najmanje prosje─Źnu bruto platu u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republi─Źkog zavoda za statistiku, objavljenom u ÔÇťSlu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

─îlan 14

Za lica iz ─Źlana 8. t. 1), 2) i 3) ovog zakona osnovica doprinosa iznosi 20% prosje─Źne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republi─Źkog zavoda za statistiku, objavljenom u ÔÇťSlu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a za lica iz ─Źlana 8. ta─Źka 4) ovog zakona iznosi 40% prosje─Źne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republi─Źkog zavoda za statistiku, objavljenom u ÔÇťSlu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

─îlan 15

Osnovica doprinosa za obveznike doprinosa iz ─Źlana 6. ta─Źka 2) ovog zakona iznosi najmanje 60% prosje─Źne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republi─Źkog zavoda za statistiku, objavljenom u ÔÇťSlu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

─îlan 16

(1) Osnovica doprinosa za obveznike doprinosa iz ─Źlana 3. stav 1. ta─Źka 12) ovog zakona iznosi 25% prosje─Źne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, prema posljednjem podatku Republi─Źkog zavoda za statistiku, objavljenom u ÔÇťSlu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

(2) Osnovica doprinosa za obveznike doprinosa iz ─Źlana 5. t. 4) i 7) ovog zakona je penzija.

(3) Osnovica doprinosa za lica koja ostvaruju naknadu plate u periodu kori┼í─çenja porodiljskog odsustva za 2018. godinu iznosi 80% njihove osnovice prije otpo─Źinjanja kori┼í─çenja porodiljskog odsustva.

─îlan 16a

Osnovica doprinosa za lica iz ─Źlana 3. stav 1. ta─Źka 13) ovog zakona je najni┼ża plata u Republici koja je utvr─Ĺena za mjesec za koji se doprinosi obra─Źunavaju.

─îlan 16b

Osnovica doprinosa za lica iz ─Źlana 4. ta─Źka 4) ovog zakona je bruto nov─Źano primanje koje ostvaruje korisnik prava.

IV - UPLATILAC DOPRINOSA

─îlan 17

Uplatilac doprinosa u smislu ovog zakona je isplatilac prihoda (primanja) koji predstavlja osnov za pla─çanje doprinosa u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 18

Izuzetno od ─Źlana 17. ovog zakona, uplatu doprinosa li─Źno vr┼íi:

1) obveznik doprinosa iz ─Źlana 3. stav 1. ta─Źka 6), ─Źlana 4. ta─Źka 3), ─Źlana 5. t. 1), 2), 3), 4), 5) i 6) i ─Źlana 6. ta─Źka 2) ovog zakona,

2) obveznik doprinosa koji je zaposlen ili anga┼żovan od nerezidenta Republike, odnosno kod poslodavca sa sjedi┼ítem na podru─Źju drugog entiteta, distrikta ili dr┼żave u slu─Źaju da isplatilac prihoda (primanja) koji predstavlja osnov za pla─çanje doprinosa ne izvr┼íi uplatu doprinosa u propisanom roku.

─îlan 19

Uplatilac doprinosa u posebnim slu─Źajevima je:

1) organizacija koja organizuje akcije spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda za obveznika doprinosa iz ─Źlana 7. stav 2. ta─Źka 1) ovog zakona,

2) Republika, odnosno jedinica lokalne samouprave za obveznika doprinosa iz ─Źlana 7. stav 1. ta─Źka 1) i stav 2. ta─Źka 2) ovog zakona,

3) obrazovna ustanova za obveznika doprinosa iz ─Źlana 7. stav 2. ta─Źka 5) ovog zakona,

4) kazneno-popravna, odnosno vaspitna ustanova za obveznika doprinosa iz ─Źlana 7. stav 2. ta─Źka 3) ovog zakona,

5) organizacija za zapo┼íljavanje za obveznika doprinosa iz ─Źlana 7. stav 1. ta─Źka 2) ovog zakona,

6) poslodavac za obveznika doprinosa iz ─Źlana 7. stav 1. ta─Źka 3) ovog zakona, https://advokat-prnjavorac.com

7) omladinska zadruga za obveznike doprinosa iz ─Źlana 6. stav 1. i ─Źlana 7. stav 2. ta─Źka 4) ovog zakona,

8) organizacija, odnosno poslodavac za obveznika doprinosa iz ─Źlana 7. stav 2. ta─Źka 6) ovog zakona,

9) JU Zavod za zapo┼íljavanje Republike Srpske za obveznika doprinosa iz ─Źlana 4. ta─Źka 2) i ─Źlana 6. ta─Źka 6).

─îlan 20

(1) Za lica iz ─Źlana 8. stav 1. t. 1), 2) i 3) ovog zakona uplata doprinosa vr┼íi se transferom sredstava iz bud┼żeta Republike Srpske, u skladu sa resornom nadle┼żno┼í─çu.

(2) Za lica iz ─Źlana 8. stav 1. ta─Źka 4) ovog zakona uplata doprinosa vr┼íi se transferom sredstava iz bud┼żeta jedinice lokalne samouprave putem nadle┼żnih organa, odnosno, slu┼żbi za socijalni rad.

V - OSLOBA─ÉANjE OD PLA─ćANjA, STOPA, OBRA─îUN I PLA─ćANjE DOPRINOSA

─îlan 21

Doprinosi se ne pla─çaju na prihode koji ne predstavljaju dohodak ili koji su oslobo─Ĺeni pla─çanja poreza na dohodak u smislu zakona kojim se ure─Ĺuje porez na dohodak.

─îlan 22

(1) Stope doprinosa iznose:

1) za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 18,5%,

2) za zdravstveno osiguranje iznosi 10,2%,

3) za osiguranje od nezaposlenosti iznosi 0,6%,

4) za dje─Źju za┼ítitu iznosi 1,7%.

(2) Izuzetno od stava 1. t. 1) i 2) ovog ─Źlana:

1) stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za obveznike doprinosa iz ─Źlana 7. ovog zakona iznosi 4,5%,

2) stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje na penzije ispla─çene iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske iznosi 1%,

3) stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje iznosi 2% od li─Źnog primanja, odnosno penzije za obveznike doprinosa iz ─Źlana 4. ta─Źka 3) i ─Źlana 5. ta─Źka 1) ovog zakona,

4) stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje iznosi 1% od li─Źnog primanja ili penzije za obveznike doprinosa iz ─Źlana 5. ta─Źka 2) ovog zakona,

5) stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 2% od li─Źnog primanja ili penzije za obveznike doprinosa iz ─Źlana 4. ta─Źka 3) ovog zakona.

─îlan 23

(1) Uplatilac doprinosa iz ─Źl. 17, 18. i 19. ovog zakona du┼żan je prijaviti obavezu doprinosa Poreskoj upravi Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec za svakog obveznika doprinosa na obrascu mjese─Źne prijave poreza po odbitku, koji je utvr─Ĺen propisima o porezu na dohodak.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, uplatilac doprinosa za obveznike doprinosa iz ─Źlana 4. ta─Źka 3) i ─Źlana 5. t. 1) i 2) ovog zakona du┼żan je, najkasnije do 31. marta teku─çe godine, za prethodnu godinu dostaviti Poreskoj upravi godi┼ínji obra─Źun doprinosa koji predstavlja prijavu obaveze doprinosa.

─îlan 24

(1) Obaveza pla─çanja doprinosa na osnovicu iz ─Źlana 10. stav 1. i ─Źlana 16. stav 1., ─Źl. 16a. i 16b. ovog zakona nastaje prilikom svake isplate prihoda (primanja) koji predstavlja osnov za pla─çanje doprinosa.

(2) U slu─Źaju da nije izvr┼íena isplata prihoda (primanja) koji predstavlja osnov za pla─çanje doprinosa, obaveza pla─çanja doprinosa na osnovicu iz ─Źlana 10. stav 1. i ─Źlana 16. stav 1. i ─Źlana 16a. ovog zakona nastaje dva mjeseca od isteka mjeseca za koji se doprinosi prijavljuju.

(3) Doprinosi se u smislu stava 1. ovog ─Źlana pla─çaju po odbitku od osnovice.

(4) Obaveza pla─çanja doprinosa na osnovicu iz ─Źl. 11, 12, 13, 14. i 15. i ─Źlana 16. stav 2. ovog zakona nastaje 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

─îlan 25

Uplata doprinosa na osnovu ─Źlana 20. ovog zakona vr┼íi se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

─îlan 26

(1) Uplata doprinosa vr┼íi se prema sjedi┼ítu uplatioca doprinosa koje se nalazi u Republici, a za uplatioca doprinosa ─Źije je sjedi┼íte u Federaciji BiH, odnosno u Br─Źko Distriktu uplata doprinosa vr┼íi se prema sjedi┼ítu poslovne jedinice u Republici.

(2) Uplatilac doprinosa sa sjedištem izvan Republike koji nema registrovanu poslovnu jedinicu u Republici vrši uplatu doprinosa prema mjestu registracije obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

(3) Za uplatioca doprinosa koji vr┼íi uplatu doprinosa za obveznike doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz Br─Źko Distrikta mjesto pla─çanja doprinosa je Br─Źko Distrikt.

(4) Fizi─Źka lica koja su u smislu ovog zakona uplatioci doprinosa uplatu doprinosa vr┼íe prema mjestu prebivali┼íta.

(5) Izuzetno od st. 1, 2. i 3. ovog ─Źlana, uplatioci doprinosa institucije Bosne i Hercegovine i javna preduze─ça Bosne i Hercegovine vr┼íe uplatu doprinosa prema prebivali┼ítu obveznika doprinosa u Republici.

─îlan 27

Ministar finansija donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi, na─Źin obra─Źunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa.

VI - NADZOR I KAZNENE ODREDBE

─îlan 28

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo finansija.

(2) Nadzor nad obra─Źunavanjem i pla─çanjem doprinosa vr┼íi Poreska uprava Republike Srpske, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa kojim se ure─Ĺuje poreski postupak.

─îlan 29

Za povrede odredaba ovog zakona koje imaju obilje┼żja prekr┼íaja, kao i odgovornosti i sankcije za prekr┼íaje, primjenjuju se propisi kojima se ure─Ĺuje poreski postupak.

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 30

Ministar ─çe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o obra─Źunavanju, prijavljivanju i uplati doprinosa (─Źlan 27).

─îlan 31

Do dono┼íenja propisa iz ─Źlana 27. ovog zakona primjenjiva─çe se podzakonski akti koji su va┼żili na dan stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

─îlan 31a

Na li─Źna primanja koja su ostvarena prije stupanja na snagu ovog zakona primjenjiva─çe se odredbe zakona koji je bio na snazi posljednjeg dana u mjesecu za koji se ispla─çuju ta li─Źna primanja.

─îlan 32

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o doprinosima (ÔÇťSlu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 116/12 i 103/15).

─îlan 33

Ovaj zakon objavljuje se u ÔÇťSlu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 112/2019)

─îlan 3

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

 

Samostalni ─Źlan Zakona o dopuni Zakona o doprinosima

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 49/2021)

─îlan 2

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. jula 2021. godine.

┬áSamostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 119/2021)

─îlan 5

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 56/2022)

─îlan 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

Samostalni ─Źlan Zakona o dopunama Zakona o doprinosima

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 132/2022)

─îlan 4

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija