Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o li─Źnom imenu Republike Srpske

 

Zakon o li─Źnom imenu Republike Srpske


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 82/19 od 14.10.2019

 

─îlan 1.

Ovim zakonom ure─Ĺuje se pojam, na─Źin odre─Ĺivanja, kori┼í─çenja i promjene li─Źnog imena dr┼żavljana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

─îlan 2.

(1) Li─Źno ime je li─Źno pravo gra─Ĺanina i slu┼żi za razlikovanje i identifikovanje fizi─Źkih lica.
(2) Li─Źno ime sti─Źe se upisom u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih.
(3) Gra─Ĺanin je du┼żan da se koristi svojim li─Źnim imenom upisanim u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih.
(4) Li─Źno ime gra─Ĺaninu obezbje─Ĺuje identitet, za┼ítitu njegove li─Źnosti i dostojanstva.

─îlan 3.

(1) Li─Źno ime se sastoji od imena i prezimena.
(2) Ime, odnosno prezime mo┼że se sastojati od vi┼íe rije─Źi.
(3) Lice kome je, u mati─Źnoj knjizi ro─Ĺenih, upisano ime ili prezime, ili ime i prezime koje se sastoji od vi┼íe rije─Źi, du┼żno je da izjavom odredi kojim ─çe se li─Źnim imenom slu┼żiti u pravnom saobra─çaju.
(4) Izjava o tome kojim ─çe se li─Źnim imenom lice slu┼żiti u pravnom saobra─çaju mo┼że se jedanput opozvati.
(5) Izjava i opoziv izjave iz st. 3. i 4. ovog ─Źlana upisuje se u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih i primjenjuje se od dana upisa.
(6) Izjava i opoziv izjave iz st. 3. i 4. ovog ─Źlana daje se mati─Źaru, koji o tome sa─Źinjava zapisnik i koji vodi mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih u koju je upisano ro─Ĺenje lica iz stava 2. ovog ─Źlana, ili mati─Źaru nadle┼żnom po mjestu prebivali┼íta tog lica, a mo┼że se sa─Źiniti i kod notara, suda ili drugog organa ovla┼í─çenog za sa─Źinjavanje javnih isprava.

─îlan 4.

(1) Li─Źno ime djeteta roditelji odre─Ĺuju sporazumno.
(2) Li─Źno ime djeteta mo┼że se odrediti i putem punomo─çnika, uz punomo─ç sa─Źinjenu u pisanoj formi.
(3) Dijete mo┼że dobiti prezime jednog ili oba roditelja.
(4) Ako se roditelji nisu sporazumjeli o li─Źnom imenu djeteta, li─Źno ime djeteta odre─Ĺuje nadle┼żni organ starateljstva.
(5) Ako jedan roditelj nije ┼żiv, ili nije u mogu─çnosti da vr┼íi roditeljsko pravo, ili je nepoznat, li─Źno ime djeteta odre─Ĺuje drugi roditelj.
(6) Ako oba roditelja djeteta nisu ┼żiva, ili nisu u mogu─çnosti da vr┼íe roditeljsko pravo, li─Źno ime djeteta, u skladu sa stavom 3. ovog ─Źlana, odre─Ĺuje nadle┼żni organ starateljstva, ili staratelj djeteta uz saglasnost nadle┼żnog organa starateljstva.
(7) Djetetu, ─Źiji su roditelji nepoznati, li─Źno ime odre─Ĺuje nadle┼żni organ starateljstva ili staratelj djeteta uz saglasnost nadle┼żnog organa starateljstva.
─îlan 5.

(1) Li─Źno ime usvojenika, kod potpunog usvojenja, usvojioci odre─Ĺuju sporazumno.
(2) Usvojenik mo┼że dobiti zajedni─Źko prezime usvojioca, a ako usvojioci nemaju zajedni─Źko prezime, sporazumno ─çe odrediti prezime usvojenika.
(3) Ako se ne postigne sporazum iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana, o imenu i prezimenu usvojenika odlu─Źuje organ starateljstva.
(4) Li─Źno ime usvojenika obavezno se navodi u odluci o usvajanju.

─îlan 6.

(1) Li─Źno ime usvojenika, kod nepotpunog usvojenja, usvojioci odre─Ĺuju sporazumno.
(2) Usvojenik mo┼że dobiti prezime usvojioca, osim ako usvojilac odlu─Źi da usvojenik zadr┼żi svoje prezime ili da svom prezimenu doda prezime usvojioca.
(3) Ako se ne postigne sporazum iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana, o imenu i prezimenu usvojenika odlu─Źuje organ starateljstva.
(4) Za promjenu imena ili prezimena usvojenika koji ima više od deset godina, potreban je usvojenikov pristanak.
(5) Li─Źno ime usvojenika obavezno se navodi u odluci o usvajanju.

─îlan 7.

Ime i prezime, ili samo ime, ili samo prezime lica mo┼że se promijeniti nakon promjene porodi─Źnog, odnosno li─Źnog statusa (priznavanja o─Źinstva, utvr─Ĺivanja, odnosno osporavanja o─Źinstva ili materinstva, usvojenja, zaklju─Źivanja ili prestanka braka, promjene pola), ili na li─Źni zahtjev.

─îlan 8.

(1) Djetetu, kome je odre─Ĺeno li─Źno ime, mo┼że se poslije priznavanja o─Źinstva, utvr─Ĺivanja, odnosno osporavanja o─Źinstva ili materinstva, odrediti novo li─Źno ime u roku od dvije godine od dana priznavanja o─Źinstva, odnosno pravosna┼żnosti sudske odluke kojom je utvr─Ĺeno, odnosno osporeno o─Źinstvo ili materinstvo, osim ako je druga─Źije odre─Ĺeno ovim zakonom.
(2) Ako se novo li─Źno ime odre─Ĺuje djetetu koje ima vi┼íe od deset godina, potreban je djetetov pristanak.
(3) Izjava o odre─Ĺivanju novog li─Źnog imena iz stava 1. ovog ─Źlana daje se mati─Źaru koji vodi mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih u koju je upisano ro─Ĺenje djeteta ili mati─Źaru nadle┼żnom po mjestu prebivali┼íta roditelja.
(4) Mati─Źar nadle┼żan po mjestu prebivali┼íta roditelja, du┼żan je da izjavu o odre─Ĺivanju novog li─Źnog imena djeteta dostavi odmah, a najkasnije sljede─çeg radnog dana, mati─Źaru koji vodi mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih u koju je upisano ro─Ĺenje djeteta.

─îlan 9.

(1) Nakon pravosna┼żnosti rje┼íenja nadle┼żnog organa o prestanku usvojenja, usvojenik mo┼że uzeti li─Źno ime koje je imao prije usvojenja.
(2) Ako je usvojenje prestalo prije navr┼íenih osamnaest godina ┼żivota usvojenika, izjavu o uzimanju li─Źnog imena iz stava 1. ovog ─Źlana daju roditelji ako su u mogu─çnosti da vr┼íe roditeljsko pravo, nadle┼żni organ starateljstva ili staratelj uz saglasnost nadle┼żnog organa starateljstva.
(3) Ako usvojenik ima više od deset godina, potreban je i njegov pristanak.
(4) Izjava o uzimanju li─Źnog imena iz stava 1. ovog ─Źlana daje se u roku od ┼íest mjeseci od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja o prestanku usvojenja.
(5) Izjava se daje mati─Źaru koji vodi mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih u koju je upisano ro─Ĺenje usvojenika ili mati─Źaru nadle┼żnom po mjestu prebivali┼íta roditelja ili staratelja.
(6) Mati─Źar nadle┼żan po mjestu prebivali┼íta roditelja ili staratelja, du┼żan je da izjavu o odre─Ĺivanju novog li─Źnog imena djeteta dostavi odmah, a najkasnije sljede─çeg radnog dana, mati─Źaru koji vodi mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih u koju je upisano ro─Ĺenje djeteta.

─îlan 10.

(1) Prilikom zaklju─Źenja braka, bra─Źni supru┼żnici mogu se sporazumjeti da za prezime uzmu prezime jednog ili drugog bra─Źnog supru┼żnika, ili da svaki bra─Źni supru┼żnik zadr┼żi svoje prezime, ili da svaki od njih svom prezimenu doda prezime svog bra─Źnog supru┼żnika, ili da jedan bra─Źni supru┼żnik uzme prezime drugog bra─Źnog supru┼żnika i tom prezimenu doda svoje prezime.
(2) Bra─Źni supru┼żnik koji je prilikom zaklju─Źenja braka promijenio prezime mo┼że, izjavom, nakon prestanka braka vratiti prezime koje je imao prije zaklju─Źenja braka, u roku od godinu dana od dana prestanka braka.
(3) Ukoliko se lice nakon prestanka braka ne izjasni o prezimenu kojim ─çe se koristiti u roku iz stava 2. ovog ─Źlana, vra─çanje prezimena koje je imalo prije zaklju─Źenja braka vr┼íi se u postupku promjene li─Źnog imena u skladu sa odredbama ovog zakona.
(4) Izjava o vra─çanju prezimena daje se mati─Źaru koji vodi mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih u koju je upisano ro─Ĺenje lica iz stava 2. ovog ─Źlana ili mati─Źaru nadle┼żnom po mjestu prebivali┼íta tog lica, a mo┼że se sa─Źiniti i kod notara, suda ili drugog organa ovla┼í─çenog za sa─Źinjavanje javnih isprava.
(5) Mati─Źar nadle┼żan po mjestu prebivali┼íta lica iz stava 2. ovog ─Źlana, du┼żan je da izjavu o prezimenu, odmah, a najkasnije sljede─çeg radnog dana, dostavi mati─Źaru koji vodi mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih u koju je upisano ro─Ĺenje tog lica.
(6) Nakon upisa promjene prezimena u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih, mati─Źar je du┼żan da o navedenoj promjeni obavijesti nadle┼żni organ unutra┼ínjih poslova i druge organe nadle┼żne za vo─Ĺenje evidencija o gra─Ĺanima koje se vode po posebnim propisima, a sadr┼że podatak koji je u postupku promijenjen u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 11.

(1) Nakon promjene pola lice mo┼że promijeniti ime i prezime, ili samo ime, ili samo prezime.
(2) O promjeni iz stava 1. ovog ─Źlana, nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave odlu─Źuje u istom postupku koji je pokrenut radi upisa ─Źinjenice promjene pola lica u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih.

─îlan 12.

(1) Ime i prezime, ili samo ime, ili samo prezime punoljetnog lica mo┼że se promijeniti na li─Źni zahtjev, osim u slu─Źajevima za koje je druga─Źije odre─Ĺeno ovim zakonom.
(2) Ako se tra┼żi promjena li─Źnog imena na li─Źno ime koje se sastoji od vi┼íe rije─Źi, podnosilac zahtjeva je du┼żan da se izjasni kojim li─Źnim imenom ─çe se slu┼żiti u pravnom saobra─çaju.
(3) Pod promjenom u smislu stava 1. ovog ─Źlana smatra se i promjena jednog ili vi┼íe slova, odnosno interpunkcijskog znaka crtica ili ta─Źka, a koji su upisani u mati─Źnoj knjizi ro─Ĺenih kao sastavni dio li─Źnog imena.
(4) Zahtjev za promjenu li─Źnog imena iz ─Źl. 11. i 12. ovog zakona podnosi se na obrascu koji uputstvom propisuje ministar uprave i lokalne samouprave.

─îlan 13.

(1) Ime i prezime, ili samo ime, ili samo prezime maloljetnog lica mo┼że se promijeniti na zahtjev roditelja, usvojilaca ili na zahtjev staratelja uz saglasnost nadle┼żnog organa starateljstva.
(2) Ako se roditelji ili usvojioci ne mogu sporazumjeti o promjeni li─Źnog imena maloljetnog lica, li─Źno ime maloljetnog lica promijeni─çe se na zahtjev jednog roditelja ili usvojioca, uz saglasnost organa starateljstva grada, odnosno op┼ítine gdje se zahtjev za promjenu li─Źnog imena podnosi.
(3) Ako se promjena li─Źnog imena tra┼żi za maloljetno lice koje ima vi┼íe od deset godina, potreban je njegov pristanak.

─îlan 14.

(1) Ne─çe se odobriti promjena imena i prezimena, ili samo imena, ili samo prezimena licu:
1) protiv koga se vodi krivi─Źni postupak,
2) koje je osu─Ĺeno za krivi─Źno djelo dok kazna ne bude izvr┼íena i/ili dok traju pravne posljedice osude,
3) koje je upisano u poseban registar lica pravosna┼żno osu─Ĺenih za krivi─Źna djela seksualne zloupotrebe i iskori┼ítavanja djece,
4) za kojim je raspisana me─Ĺunarodna potjernica,
5) za koje se utvrdi da je zahtjev podnijelo radi izbjegavanja zakonom utvr─Ĺenih obaveza (izdr┼żavanje, poreske i druge zakonom utvr─Ĺene obaveze).
(2) Dokaz za ─Źinjenice iz stava 1. t. 1), 2), 3) i 5) ovog ─Źlana du┼żan je da prilo┼żi podnosilac zahtjeva za promjenu li─Źnog imena, a dokaz iz ta─Źke 4) ovog ─Źlana organ koji vodi postupak pribavi─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti od nadle┼żnih organa unutra┼ínjih poslova.
(3) Pravo na slobodan izbor li─Źnog imena, odnosno odre─Ĺivanje ili promjena li─Źnog imena ne─çe se odobriti licu ako je to neophodno radi za┼ítite prava i sloboda drugih lica, za┼ítite prava javnih i istorijskih li─Źnosti, ako predlo┼żeno li─Źno ime ne predstavlja li─Źno ime u smislu ─Źl. 2. i 3. ovog zakona, ili predlo┼żeno li─Źno ime predstavlja ime izmi┼íljenih, animiranih ili filmskih likova, monete i pseudonima.

─îlan 15.

(1) O zahtjevu za promjenu li─Źnog imena odlu─Źuje rje┼íenjem nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave, na ─Źijem podru─Źju podnosilac zahtjeva ima prebivali┼íte.
(2) Ako podnosilac zahtjeva nema prebivali┼íte u Republici Srpskoj, a ro─Ĺen je na teritoriji Republike Srpske ili u inostranstvu i upisan u mati─Źne knjige ro─Ĺenih u Republici Srpskoj, o zahtjevu za promjenu li─Źnog imena odlu─Źuje rje┼íenjem nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj, na ─Źijem podru─Źju se vodi mati─Źna knjiga ro─Ĺenih u koju je upisan podnosilac zahtjeva.
(3) Izuzetno, promjena li─Źnog imena mo┼że se odobriti i dr┼żavljaninu Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, ako u Republici Srpskoj ima prijavljeno prebivali┼íte godinu dana prije podno┼íenja zahtjeva, a koje traje i u vrijeme podno┼íenja zahtjeva.
(4) Protiv rje┼íenja iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana mo┼że se izjaviti ┼żalba Ministarstvu uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u roku od 15 dana od dana prijema rje┼íenja.
(5) Na pitanja u vezi sa rje┼íavanjem zahtjeva iz st. 1, 2. i 3. ovog ─Źlana, koja nisu regulisana ovim zakonom, primjenjuje se zakon kojim je regulisan op┼íti upravni postupak.

─îlan 16.

(1) Ako se li─Źno ime sastoji od vi┼íe rije─Źi, u dispozitivu rje┼íenja o promjeni li─Źnog imena navodi se li─Źno ime kojim ─çe se lice slu┼żiti u pravnom saobra─çaju.
(2) Lice je du┼żno da se koristi novim li─Źnom imenom u pravnom saobra─çaju od dana upisa promjene u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih.
(3) Rje┼íenje o promjeni li─Źnog imena dostavlja se odmah po pravosna┼żnosti rje┼íenja mati─Źaru koji vodi mati─Źne knjige za lice koje je izvr┼íilo promjenu li─Źnog imena, mati─Źaru koji vodi mati─Źne knjige u koje je upisana ─Źinjenica ro─Ĺenja za dijete i bra─Źnog supru┼żnika lica koje je izvr┼íilo promjenu li─Źnog imena, nadle┼żnom organu unutra┼ínjih poslova i drugim organima nadle┼żnim za vo─Ĺenje evidencija o gra─Ĺanima koje se vode po posebnim propisima, a sadr┼że podatak koji je u postupku promijenjen u skladu sa ovim zakonom.
(4) Ako je lice ro─Ĺeno u inostranstvu, nakon upisa promjene li─Źnog imena u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih u Republici Srpskoj o promjeni li─Źnog imena, u skladu sa zaklju─Źenim me─Ĺunarodnim ugovorima o pru┼żanju pravne pomo─çi u gra─Ĺanskim stvarima, obavje┼ítava se inostrani organ prema mjestu upisa u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih.
(5) Lice kojem je na li─Źni zahtjev rje┼íenjem nadle┼żnog organa iz ─Źlana 15. st. 1. i 2. ovog ─Źlana, odobrena promjena li─Źnog imena, u skladu sa odredbama ovog zakona, mo┼że podnijeti novi zahtjev za promjenu li─Źnog imena u roku od pet godina od dana izvr┼íenog upisa promijenjenog li─Źnog imena u mati─Źne knjige, a najvi┼íe dva puta, osim ako je druga─Źije odre─Ĺeno ovim zakonom.

─îlan 17.

Upravni i inspekcijski nadzor nad sprovo─Ĺenjem ovog zakona vr┼íi Ministarstvo.

─îlan 18.

Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 1.500 KM kazni─çe se za prekr┼íaj mati─Źar ili odgovorno lice u organu jedinice lokalne samouprave ako:
1) upis li─Źnog imena izvr┼íi bez pristanka djeteta koje ima vi┼íe od deset godina (─Źlan 8. stav 2),
2) upis li─Źnog imena izvr┼íi bez pristanka usvojenika koji ima vi┼íe od deset godina (─Źlan 9. stav 3),
3) pravosna┼żno rje┼íenje, odnosno obavje┼ítenje o promjeni li─Źnog imena odmah ne dostavi mati─Źaru ili drugim organima (─Źlan 16. stav 3).

─îlan 19.

Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 1.500 KM kazni─çe se za prekr┼íaj lice koje se u pravnom saobra─çaju ne koristi svojim li─Źnim imenom upisanim u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih na na─Źin propisan ─Źlanom 2. stav 3. i ─Źlanom 3. stav 3. ovog zakona.

─îlan 20.

Ministar uprave i lokalne samouprave ─çe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Uputstvo o izgledu i sadr┼żaju obrasca zahtjeva za promjenu li─Źnog imena iz ─Źlana 12. stav 4. ovog zakona.

─îlan 21.

Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okon─Źani zavr┼íi─çe se po odredbama ranije va┼że─çeg zakona.

─îlan 22.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o li─Źnom imenu (ÔÇ×Slu┼żbeni glasnik Republike SrpskeÔÇť, br. 27/93 i 15/00).

─îlan 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ÔÇ×Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

PREDSJEDNIK
Broj: 02/1-021-893/19 NARODNE SKUPŠTINE
Datum: 19. septembar 2019. godine
Nedeljko ─îubrilovi─ç

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija