Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o platama zaposlenih u javnim slu┼żbama Republike Srpske

 

Zakon o platama zaposlenih u javnim slu┼żbama Republike Srpske

Slu┼żbni glasnik Republike Srpske broj: 68/22 i 132/2022

 


─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuje se na─Źin utvr─Ĺivanja plata zaposlenih u javnim slu┼żbama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vr┼íe javna ovla┼í─çenja iz oblasti rada, zdravstvenog osiguranja, zapo┼íljavanja, dje─Źje za┼ítite, socijalne za┼ítite, vodoprivrede i drugim javnim slu┼żbama koje nisu obuhva─çene posebnim zakonom kojim se ure─Ĺuje oblast radnih odnosa.

 

─îlan 2

Ovaj zakon se primjenjuje na zaposlene u:

1) Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske,

2) Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,

3) Javnoj ustanovi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske,

4) Javnoj ustanovi Javni fond za dje─Źiju za┼ítitu,

5) Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske,

6) javnim ustanovama socijalne za┼ítite ─Źiji je osniva─Ź Republika Srpska,

─îlan 3

(1) Plata zaposlenih sastoji se od osnovne plate, uve─çanja plate i naknada propisanih ovim zakonom.

(2) Plata iz stava 1. ovog ─Źlana predstavlja bruto platu.

(3) U svim elementima koji ─Źine platu iz stava 1. ovog ─Źlana sadr┼żani su porez na dohodak i doprinosi.

─îlan 4

(1) Pravo na platu ostvaruje se danom stupanja na rad.

(2) Pravo na platu prestaje danom prestanka radnog odnosa.

─îlan 5

(1) Zaposleni imaju pravo na platu iz ─Źlana 3. ovog zakona.

(2) Na─Źin obra─Źuna i isplata plate jedinstveni su za sve zaposlene, a zavise od radnog mjesta, platne grupe, platne podgrupe i koeficijenta.

(3) Plate se ispla─çuju u teku─çem mjesecu za prethodni mjesec u skladu sa terminskim mjese─Źnim planom potro┼ínje i finansijskim planom javnih slu┼żbi (u daljem tekstu: finansijski plan).

(4) Sredstva za bruto plate planiraju se u finansijskom planu.

─îlan 6

(1) Osnovna plata obra─Źunava se i iskazuje mjese─Źno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovaraju─çoj platnoj grupi, platnoj podgrupi i koeficijentu.

(2) Osnovna plata iz stava 1. ovog ─Źlana je proizvod cijene rada kao izraza vrijednosti za najjednostavniji rad i koeficijenta utvr─Ĺenog prema platnoj grupi i podgrupi.

(3) Uve─çanje osnovne plate za svaku navr┼íenu godinu sta┼ża osiguranja iznosi:

1) do navršenih 25 godina 0,3%,

2) nakon navršenih 25 godina, za svaku narednu godinu 0,5%.

(4) Naknade za topli obrok i regres ura─Źunate su u iznos osnovne plate iz stava 2. ovog ─Źlana i ne mogu se posebno iskazivati.

(5) Osnovna plata obra─Źunata u skladu sa ovim ─Źlanom ne mo┼że biti ni┼ża od utvr─Ĺene najni┼że plate u Republici Srpskoj.

─îlan 7

(1) Cijena rada je izraz vrijednosti za najjednostavniji rad i osnov za obra─Źun osnovne plate.

(2) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) sa predstavnicima reprezentativnih granskih sindikata, svake godine u toku izrade finansijskog plana, vodi pregovore o cijeni rada za narednu godinu.

(3) Akt o cijeni rada potpisuju predsjednik Vlade i predsjednici reprezentativnih granskih sindikata.

(4) Akt iz stava 3. ovog ─Źlana objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

─îlan 8

(1) Ako se u jednom od kvartala ne ostvaruje finansijski plan u punom obimu, plate zaposlenih umanjuju se do visine procenta manje ostvarenih prihoda finansijskog plana.

(2) Odluku o procentu umanjenja plate iz stava 1. ovog ─Źlana donosi organ upravljanja javne slu┼żbe iz ─Źlana 2. ovog zakona, uz saglasnost Vlade i prethodno mi┼íljenje nadle┼żnog ministarstva.

─îlan 9

Rukovodioci javnih slu┼żbi iz ─Źlana 2. ovog zakona razvrstavaju se u dvije platne grupe sa sljede─çim platnim koeficijentima:

1) prva platna grupa:

1. direktor ustanove koja ima više od 500 zaposlenih......................... 42,34;

2. direktor ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih........................ 42,34;

3. direktor ustanove koja ima do 100 zaposlenih........................................ 35,13;

2) druga platna grupa:

1. zamjenik direktora ustanove koja ima više od 500 zaposlenih............... 34,29;

2. zamjenik direktora ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih.................... 34,29;

3. zamjenik direktora ustanove koja ima do 100 zaposlenih................................ 32,53.

 

─îlan 10

(1) U treću platnu grupu razvrstavaju se zaposleni koji rukovode unutrašnjim organizacionim jedinicama i savjetnici direktora.

(2) Zaposleni iz stava 1. ovog ─Źlana razvrstavaju se u platne podgrupe na osnovu radnog mjesta, rukovo─Ĺenja, slo┼żenosti poslova i stepena odgovornosti i u skladu s tim odre─Ĺuju se sljede─çi platni koeficijenti:

1) prva platna podgrupa:

1. pomoćnik direktora, izvršni direktor, rukovodilac interne revizije ustanove koja ima više od 500 zaposlenih.................................. 32,14;

2. pomoćnik direktora, izvršni direktor, rukovodilac interne revizije ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih............................... 32,14;

3. pomoćnik direktora, izvršni direktor, rukovodilac interne revizije ustanove koja ima do 100 zaposlenih........................................... 30,38;

2) druga platna podgrupa:

1. savjetnik direktora, zamjenik izvršnog direktora, direktor filijale / šef kancelarije, doktor medicine - specijalista, doktor stomatologije - specijalista, magistar farmacije - specijalista i diplomirani farmaceut - specijalista ustanove koja ima više od 500 zaposlenih......................................... 30,38;

2. savjetnik direktora, zamjenik izvršnog direktora, direktor filijale / šef kancelarije, doktor medicine - specijalista, doktor stomatologije - specijalista, magistar farmacije - specijalista i diplomirani farmaceut - specijalista ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih....................................... 30,38;

3. savjetnik direktora, zamjenik izvršnog direktora, direktor filijale / šef kancelarije, doktor medicine - specijalista, doktor stomatologije - specijalista, magistar farmacije - specijalista i diplomirani farmaceut - specijalista ustanove koja ima do 100 zaposlenih................................................... 28,47;

3) tre─ça platna podgrupa:

1. pomoćnik direktora filijale, rukovodilac odjeljenja, interni revizor, doktor medicine, doktor stomatologije, magistar farmacije i diplomirani farmaceut ustanove koja ima više od 500 zaposlenih......................................... 26,70;

2. pomo─çnik direktora filijale, rukovodilac odjeljenja, interni revizor, doktor medicine, doktor stomatologije, magistar farmacije i diplomirani farmaceut ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih............................................ 26,70;

3. pomo─çnik direktora filijale, rukovodilac odjeljenja, interni revizor, doktor medicine, doktor stomatologije, magistar farmacije i diplomirani farmaceut ustanove koja ima do 100 zaposlenih................................................... 24,86;

4) ─Źetvrta platna podgrupa:

1. ┼íef ra─Źunovodstva, ┼íef poslovnice, ┼íef odsjeka ustanove koja ima vi┼íe od 500 zaposlenih........................................................ 24,86;

2. ┼íef ra─Źunovodstva, ┼íef poslovnice, ┼íef odsjeka ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih........................................................ 24,86;

3. ┼íef ra─Źunovodstva, ┼íef poslovnice, ┼íef odsjeka ustanove koja ima do 100 zaposlenih........................................................ 24,10.

 

─îlan 11

Platni koeficijenti za ostale zaposlene odre─Ĺuju se po radnom mjestu:

1) vi┼íi stru─Źni saradnik doktor medicine, doktor medicine - specijalista, doktor stomatologije i doktor stomatologije - specijalista sa 360 ECTS..................................... 26,32;

2) vi┼íi stru─Źni saradnik magistar farmacije, magistar farmacije - specijalista, diplomirani farmaceut i diplomirani farmaceut - specijalista sa 300 ECTS................ 25,55;

3) vi┼íi stru─Źni saradnik sa 240 ECTS................... 24,02;

4) vi┼íi stru─Źni saradnik sa 180 ECTS................... 21,19;

5) vi┼íi stru─Źni saradnik sa vi┼íom stru─Źnom spremom............................ 18,04;

6) stru─Źni saradnik sa srednjom stru─Źnom spremom... 15,35;

7) poslovi visokokvalifikovanog radnika.............15,35;

8) poslovi kvalifikovanog radnika.........................13,21;

9) poslovi nekvalifikovanog radnika................... 11,49.

─îlan 12

Pripravniku sa visokim, vi┼íim i srednjim obrazovanjem odre─Ĺuje se osnovna plata u iznosu od 80% osnovne plate odre─Ĺene za radno mjesto iz ─Źlana 11. ovog zakona.

─îlan 13

Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu za vrijeme:

1) korišćenja godišnjeg odmora,

2) pla─çenog odsustva,

3) republi─Źkih praznika,

4) privremene sprije─Źenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti,

5) prekida rada zbog propusta poslodavca da preduzme odgovaraju─çe mjere za┼ítite na radu, utvr─Ĺenih zakonom kojim se ure─Ĺuju radni odnosi i posebnim kolektivnim ugovorima.

─îlan 14

(1) Puno radno vrijeme zaposlenih je 40 ─Źasova sedmi─Źno.

(2) Ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna mjese─Źna plata odredi─çe se srazmjerno vremenu provedenom na radu. https://advokat-prnjavorac.com

─îlan 15

(1) Zaposleni koji po nalogu rukovodioca rade du┼że od punog radnog vremena, za svaki sat prekovremenog radnog vremena imaju pravo na jedan sat kompenzuju─çeg radnog vremena.

(2) Vrijeme iz stava 1. ovog ─Źlana prera─Źunava se tromjese─Źno u slobodne dane i sate, koje zaposleni treba da iskoristi najkasnije u roku od ┼íest mjeseci.

─îlan 16

Osnovna plata zaposlenog uve─çava se za rad no─çu, za rad tokom republi─Źkih praznika i drugim danima kada se po zakonu ne radi, a visina uve─çanja po ovom osnovu odre─Ĺuje se posebnim kolektivnim ugovorima.

─îlan 17

(1) Zaposleni imaju pravo na:

1) otpremninu prilikom odlaska u penziju i prestanku radnog odnosa u slu─Źaju ako se iz ekonomskih, organizacionih i tehnolo┼íkih razloga uka┼że potreba za prestankom rada zaposlenog,

2) naknadu troškova prevoza prilikom dolaska na posao i povratka sa posla,

3) jubilarnu nagradu,

4) nov─Źanu naknadu prilikom ro─Ĺenja djeteta,

5) nov─Źanu pomo─ç u slu─Źaju invalidnosti i dugotrajne bolesti,

6) nov─Źanu pomo─ç porodici u slu─Źaju smrti radnika,

7) nov─Źanu pomo─ç u slu─Źaju smrti ─Źlana u┼że porodice,

8) jednokratnu nov─Źanu naknadu za posebne rezultate rada,

9) obavljanje poslova pod posebno ote┼żanim uslovima,

10) naknadu po osnovu obavljanja funkcije predsjednika ili povjerenika reprezentativne sindikalne organizacije,

11) druge naknade utvr─Ĺene posebnim kolektivnim ugovorom.

(2) Visina naknade iz stava 1. ovog ─Źlana odre─Ĺuje se posebnim kolektivnim ugovorima.

─îlan 18

(1) Zaposleni ─Źija sa plata finansira iz bud┼żeta Republike Srpske i koji su u radom odnosu na neodre─Ĺeno vrijeme imaju pravo na penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova, a ─Źiju visinu utvr─Ĺuje Vlada posebnom odlukom.

(2) Zaposleni ─Źija sa plata finansira iz javnih sredstava Republike Srpske mogu ostvariti pravo na penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova, a ─Źiju visinu utvr─Ĺuje javna ustanova posebnom odlukom.

─îlan 19

Zaposleni, osim naknada utvr─Ĺenih ovim zakonom, nemaju pravo na druge naknade za rad koje se ispla─çuju iz bud┼żeta Republike Srpske, niti iz prihoda ostvarenih prema finansijskom planu.

─îlan 20

Javne slu┼żbe iz ─Źlana 2. ovog zakona du┼żne su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade op┼íte akte kojima je ure─Ĺen obra─Źun i isplata plata i drugih naknada sa odredbama ovog zakona.

─îlan 21

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o platama zaposlenih u javnim slu┼żbama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 66/18, 105/19 i 119/21).

─îlan 22

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. avgusta 2022. godine.

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjeni
Zakona o platama zaposlenih u javnim slu┼żbama Republike Srpske

("Sl. glasnik RS", br. 132/2022)

─îlan 2

Ovaj zakon se objavljuje u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2023. godine.


 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija