Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o platama zaposlenih u oblasti kulture RS

 

Zakon o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: br. 11/2019, 105/2019, 49/2021, 119/2021, 68/2022 i 132/2022)

 

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuje se na─Źin utvr─Ĺivanja plata zaposlenih lica u ustanovama kulture Republike Srpske (u daljem tekstu: zaposleni).

─îlan 2

(1) Plata zaposlenih sastoji se od osnovne plate, uve─çanja plate i naknada propisanih ovim zakonom.

(2) Plata iz stava 1. ovog ─Źlana predstavlja bruto platu.

(3) U svim elementima koji ─Źine platu iz stava 1. ovog ─Źlana sadr┼żani su porez na dohodak i doprinosi.

─îlan 3

(1) Pod uve─çanjem plate u smislu ─Źlana 2. ovog zakona smatra se uve─çanje po osnovu:

1) godina sta┼ża osiguranja,

2) rada no─çu,

3) rada tokom republi─Źkih praznika i drugih dana kada se po zakonu ne radi,

4) ote┼żanih uslova rada.

(2) Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu, izuzev uve─çanja iz stava 1. t. 2), 3) i 4) ovog ─Źlana, tokom: kori┼í─çenja godi┼ínjeg odmora, pla─çenog odsustva, republi─Źkih praznika, privremene sprije─Źenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti.

─îlan 4

(1) Pravo na platu ostvaruje se danom stupanja na rad.

(2) Pravo na platu prestaje danom prestanka radnog odnosa.

 

─îlan 5

(1) Zaposleni imaju pravo na platu iz ─Źlana 2. ovog zakona.

(2) Na─Źin obra─Źuna i isplata plata jedinstveni su za zaposlene, a zavise od radnog mjesta, platne grupe i platne podgrupe.

(3) Plate se ispla─çuju u teku─çem mjesecu za prethodni mjesec u skladu sa terminskim mjese─Źnim planom potro┼ínje bud┼żeta Republike Srpske (u daljem tekstu: bud┼żet).

(4) Sredstva za bruto plate obezbje─Ĺuju se u bud┼żetu.

 

─îlan 6

(1) Osnovna plata obra─Źunava se i iskazuje mjese─Źno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovaraju─çoj platnoj grupi i platnoj podgrupi.

(2) Osnovna plata iz stava 1. ovog ─Źlana je proizvod cijene rada kao izraza vrijednosti za najjednostavniji rad i koeficijenta utvr─Ĺenog prema platnoj grupi i platnoj podgrupi.

(3) Uve─çanje osnovne plate za svaku navr┼íenu godinu sta┼ża osiguranja iznosi:

1) do navršenih 25 godina 0,3%,

2) nakon navršenih 25 godina, svaka naredna godina 0,5%.

(4) Naknade za topli obrok i regres ura─Źunate su u iznos osnovne plate iz stava 2. ovog ─Źlana i ne mogu se posebno iskazivati.

(5) Osnovna plata obra─Źunata u skladu sa ovim ─Źlanom za puno radno vrijeme za redovan rad ne mo┼że biti ni┼ża od utvr─Ĺene najni┼że plate u Republici Srpskoj.

─îlan 7

(1) Cijena rada je izraz vrijednosti za najjednostavniji rad i osnov za obra─Źun osnovne plate.

(2) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) u toku izrade bud┼żeta svake godine sa predstavnicima reprezentativnog granskog sindikata vodi pregovore o cijeni rada za narednu godinu.

(3) Akt o cijeni rada potpisuju predsjednik Vlade i predsjednik reprezentativnog granskog sindikata.

(4) Akt iz stava 3. ovog ─Źlana objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

─îlan 8

(1) Ako se u jednom od kvartala ne ostvaruje bud┼żet u punom obimu, plate zaposlenih umanjuju se do visine procenta manje ostvarenih prihoda bud┼żeta.

(2) Odluku o procentu umanjenja plate donosi Vlada, na prijedlog Ministarstva finansija.

─îlan 9

Zaposleni u ustanovama kulture razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljede─çim platnim koeficijentima za obra─Źun osnovne plate:

1) prva platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- direktor ustanove republi─Źkog nivoa (visoka stru─Źna sprema)................................31,38;

2. druga platna podgrupa:

- direktor ustanove mati─Źnog nivoa (visoka stru─Źna sprema)..................................27,47;

3. tre─ça platna podgrupa:

- direktor ustanove nivoa jedinice lokalne samouprave (visoka stru─Źna sprema)....................23,48;

2) druga platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- glumac prvak, dirigent, koncert majstor (visoka stru─Źna sprema).................27,70;

2. druga platna podgrupa:

- muzejski savjetnik, muzejski pedagog - savjetnik, dokumentarista savjetnik, informati─Źar savjetnik, konzervator-restaurator savjetnik, bibliotekar savjetnik, bibliograf savjetnik, arheograf savjetnik, informator savjetnik, dokumentarista savjetnik, umjetni─Źki direktor, tehni─Źki direktor, direktor op┼íteg sektora (visoka stru─Źna sprema).......25,71;

3. tre─ça platna podgrupa:

- vi┼íi kustos, vi┼íi bibliotekar, vi┼íi bibliograf, vi┼íi arheograf, vi┼íi informator, vi┼íi konzervator, vi┼íi informati─Źar, vi┼íi muzejski pedagog, vi┼íi dokumentarista i vi┼íi konzervator-restaurator (visoka stru─Źna sprema)............................23,71;

4. ─Źetvrta platna podgrupa:

- poslovi stru─Źnih saradnika, konzervator, restaurator-konzervator, dramaturg, glumac, istori─Źar umjetnosti, etnolog, arheolog, arhivista, kustos, kustos-pedagog, zoolog, bibliotekar, grafi─Źki dizajner, scenograf, kostimograf, kamerman, tehnolog, monta┼żer, producent, reditelj, lektor, muzejski pedagog, bibliograf, arheograf, dokumentarista, audio-video dizajner, vajar, biolog, informati─Źar, informator, menad┼żer za odnose sa javno┼í─çu, marketing menad┼żer, umjetni─Źki fotograf, zamjenik koncert majstora, vo─Ĺa dionica, zamjenik vo─Ĺe dionica, ─Źlan orkestra - tutti muzi─Źar, ─Źlan orkestra - prvi duva─Ź, ─Źlan orkestra - drugi duva─Ź, ─Źlan orkestra - harfa, ─Źlan orkestra - timpan, ─Źlan orkestra - udaraljke, tiflograf-grafolog (visoka stru─Źna sprema).......................21,72;

5. peta platna podgrupa:

- sekretar ustanove, ┼íef ra─Źunovodstva (visoka stru─Źna sprema)........................20,80;

3) tre─ça platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- vi┼íi preparator, vi┼íi muzejski tehni─Źar, vi┼íi knji┼żni─Źar, glumac, sufler, inspicijent, propagandista (vi┼ía stru─Źna sprema).................17,97;

2. druga platna podgrupa:

- sekretar, ┼íef ra─Źunovodstva, knjigovo─Ĺa, organizator finansijskih i blagajni─Źkih poslova, referent finansijskih poslova i naplate (vi┼ía stru─Źna sprema).............................17,35;

4) ─Źetvrta platna grupa:

1. konzervator, stolar, modelar, fotograf, ton-majstor, majstor svjetla, majstor scene, elektroinstalater, dekorater, tapetar, referent protivpo┼żarne za┼ítite, bravar (visokokvalifikovani radnik).................16,24;

5) peta platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- muzejski tehni─Źar, preparator, knji┼żni─Źar, knjigovezac, arhivski tehni─Źar, ┼íminker-masker, dekorater, sufler-inspicijent, laborant, animator, garderober-magacioner, organizator, sekretar, ┼íef ra─Źunovodstva, glumac, fotograf, tekstilni tehni─Źar, ka┼íirer, nototekar, korektor-tiflograf (srednja stru─Źna sprema).................16,24;

2. druga platna podgrupa:

- knjigovo─Ĺa, finansijski knjigovo─Ĺa, blagajnik, referent za obra─Źun plata, administrativnotehni─Źki sekretar, referent za finansijske poslove, biletar (srednja stru─Źna sprema).................14,86;

6) šesta platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- poslovi za┼ítite knji┼żnog fonda, kanista, spiker, rasvjetljiva─Ź, rekviziter, binski radnik, kroja─Ź, referent nabavke i prodaje, voza─Ź, kurir, daktilograf, tehni─Źki poslovi, domar, ekonom, referent protivpo┼żarne za┼ítite (kvalifikovani radnik).................12,23;

2. druga platna podgrupa:

- higijeni─Źar, portir, no─çni ─Źuvar, sprema─Źica scene, telefonista centrale (zavr┼íena osnovna ┼íkola ili nekvalifikovani radnik). 11,08.

─îlan 10

Za radna mjesta koja nisu navedena u ovom zakonu, a propisana su aktom o unutra┼ínjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, primjenjiva─çe se koeficijenti za obra─Źun osnovne plate prema zvanjima i zanimanjima utvr─Ĺenim u ─Źlanu 9. ovog zakona, u zavisnosti od oblasti u kojoj je sistematizovano radno mjesto.

─îlan 11

Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu za vrijeme kori┼í─çenja godi┼ínjeg odmora, pla─çenog odsustva, republi─Źkih praznika, privremene sprije─Źenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, kao i za vrijeme prekida rada zbog propusta poslodavca da preduzme odgovaraju─çe mjere za┼ítite na radu, utvr─Ĺenog zakonom kojim se ure─Ĺuju radni odnosi i posebnim kolektivnim ugovorima.

─îlan 12

(1) Puno radno vrijeme zaposlenih iznosi 40 ─Źasova sedmi─Źno.

(2) Ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna mjese─Źna plata odre─Ĺuje se srazmjerno vremenu provedenom na radu.

─îlan 13

Osnovna plata pripravnika sa visokom, vi┼íom ili srednjom stru─Źnom spremom utvr─Ĺuje se u iznosu od 80% osnovne plate platne grupe i platne podgrupe kojoj pripada, te odgovaraju─çe stru─Źne spreme.

─îlan 14

(1) Zaposleni koji po nalogu rukovodioca rade du┼że od punog radnog vremena, za svaki sat prekovremenog radnog vremena imaju pravo na jedan sat kompenzuju─çeg radnog vremena.

(2) Vrijeme iz stava 1. ovog ─Źlana prera─Źunava se tromjese─Źno u slobodne dane i sate, koje zaposleni treba da iskoriste najkasnije u roku od ┼íest mjeseci.

─îlan 15

(1) Osnovna plata zaposlenih uve─çava se za rad no─çu, za rad tokom republi─Źkih praznika i drugim danima kada se po zakonu ne radi, a visina uve─çanja po ovim osnovama odre─Ĺuje se posebnim kolektivnim ugovorom.

(2) Posebni kolektivni ugovor zaklju─Źuje sindikat iz ─Źlana 7. stav 2. ovog zakona sa nadle┼żnim ministrom po ovla┼í─çenju Vlade.

─îlan 16

(1) Zaposleni imaju pravo na:

1) otpremninu pri odlasku u penziju i prestanku radnog odnosa u slu─Źaju ako se iz ekonomskih, organizacionih i tehnolo┼íkih razloga uka┼że potreba za prestankom rada zaposlenog,

2) naknadu troškova prevoza prilikom dolaska na posao i povratka sa posla,

3) jubilarnu nagradu,

4) jednokratnu nov─Źanu naknadu za posebne rezultate rada,

5) nov─Źanu naknadu prilikom ro─Ĺenja djeteta,

6) nov─Źanu pomo─ç u slu─Źaju invalidnosti i dugotrajne bolesti,

7) nov─Źanu pomo─ç porodici u slu─Źaju smrti radnika,

8) nov─Źanu pomo─ç u slu─Źaju smrti ─Źlana u┼że porodice,

9) naknadu po osnovu obavljanja funkcije predsjednika ili povjerenika reprezentativne sindikalne organizacije.

(2) Visina naknade iz stava 1. ovog ─Źlana odre─Ĺuje se posebnim kolektivnim ugovorom.

─îlan 16a

Zaposleni koji su u radnom odnosu na neodre─Ĺeno vrijeme imaju pravo na penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje, u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova, a ─Źiju visinu utvr─Ĺuje Vlada posebnom odlukom.

─îlan 17

(1) Zaposleni, osim naknada odre─Ĺenih ovim zakonom, nemaju pravo na druge naknade za rad koje se ispla─çuju iz bud┼żeta.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, zaposlenima se odlukom Vlade mo┼że isplatiti naknada za rad za poslove koji nisu u opisu radnog mjesta zaposlenog.

─îlan 18

Uskla─Ĺivanje podzakonskih akata, posebnog kolektivnog ugovora kojim je ure─Ĺen obra─Źun i isplata plata i drugih naknada zaposlenih i ugovora o radu zaposlenih sa ovim zakonom izvr┼íi─çe se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. https://advokat-prnjavorac.com

─îlan 19

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da va┼że odredbe Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 66/18), koje se odnose na ustanove kulture.

─îlan 20

Ovaj zakon se objavljuje u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. marta 2019. godine.

┬áSamostalni ─Źlan Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 105/2019)

─îlan 3

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

┬áSamostalni ─Źlan Zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 49/2021)

─îlan 2

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. juna 2021. godine.

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 119/2021)

─îlan 3

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 68/2022)

─îlan 2

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. avgusta 2022. godine.

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 132/2022)

─îlan 2

Ovaj zakon se objavljuje u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija