Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda RS

 

Zakon o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 11/2019, 105/2019, 49/2021, 119/2021, 68/2022, 132/2022 i 112/2023)

 

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuje se na─Źin utvr─Ĺivanja plata zaposlenih lica u javnim visoko┼íkolskim ustanovama i javnim ustanovama studentskog standarda u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: zaposleni).

 

─îlan 2

(1) Plata zaposlenih sastoji se od osnovne plate, uve─çanja plate i naknada propisanih ovim zakonom.

(2) Plata iz stava 1. ovog ─Źlana predstavlja bruto platu.

(3) U svim elementima koji ─Źine platu iz stava 1. ovog ─Źlana sadr┼żani su porez na dohodak i doprinosi.

 

─îlan 3

(1) Pod uve─çanjem plate u smislu ─Źlana 2. ovog zakona smatra se uve─çanje po osnovu:

1) godina sta┼ża osiguranja,

2) rada no─çu,

3) rada tokom republi─Źkih praznika i drugih dana kada se po zakonu ne radi,

4) ote┼żanih uslova rada.

(2) Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu, izuzev uve─çanja iz stava 1. t. 2), 3) i 4) ovog ─Źlana, tokom: kori┼í─çenja godi┼ínjeg odmora, pla─çenog odsustva, republi─Źkih praznika, privremene sprije─Źenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti.

 

─îlan 4

(1) Pravo na platu ostvaruje se danom stupanja na rad.

(2) Pravo na platu prestaje danom prestanka radnog odnosa.

─îlan 5

(1) Zaposleni imaju pravo na platu iz ─Źlana 2. ovog zakona.

(2) Na─Źin obra─Źuna i isplata plata jedinstveni su za zaposlene, a zavise od radnog mjesta, platne grupe i platne podgrupe.

(3) Plate se ispla─çuju u teku─çem mjesecu za prethodni mjesec u skladu sa terminskim mjese─Źnim planom potro┼ínje bud┼żeta Republike Srpske (u daljem tekstu: bud┼żet).

(4) Sredstva za bruto plate obezbje─Ĺuju se u bud┼żetu.

─îlan 6

(1) Osnovna plata obra─Źunava se i iskazuje mjese─Źno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovaraju─çoj platnoj grupi i platnoj podgrupi.

(2) Osnovna plata iz stava 1. ovog ─Źlana je proizvod cijene rada kao izraza vrijednosti za najjednostavniji rad i koeficijenta utvr─Ĺenog prema platnoj grupi i platnoj podgrupi.

(3) Uve─çanje osnovne plate za svaku navr┼íenu godinu sta┼ża osiguranja iznosi:

1) do navršenih 25 godina 0,3%,

2) nakon navršenih 25 godina, svaka naredna godina 0,5%.

(4) Naknade za topli obrok i regres ura─Źunate su u iznos osnovne plate iz stava 2. ovog ─Źlana i ne mogu se posebno iskazivati.

(5) Osnovna plata obra─Źunata u skladu sa ovim ─Źlanom za puno radno vrijeme za redovan rad ne mo┼że biti ni┼ża od utvr─Ĺene najni┼że plate u Republici Srpskoj.

─îlan 7

(1) Cijena rada je izraz vrijednosti za najjednostavniji rad i osnov za obra─Źun osnovne plate.

(2) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) u toku izrade bud┼żeta svake godine sa predstavnicima reprezentativnog granskog sindikata vodi pregovore o cijeni rada za narednu godinu.

(3) Akt o cijeni rada potpisuju predsjednik Vlade i predsjednik reprezentativnog granskog sindikata.

(4) Akt iz stava 3. ovog ─Źlana objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

─îlan 8

(1) Ako se u jednom od kvartala ne ostvaruje bud┼żet u punom obimu, plate zaposlenih umanjuju se do visine procenta manje ostvarenih prihoda bud┼żeta.

(2) Odluku o procentu umanjenja plate donosi Vlada, na prijedlog Ministarstva finansija.

─îlan 9

Zaposleni u javnim visoko┼íkolskim ustanovama razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljede─çim platnim koeficijentima za obra─Źun osnovne plate:

1) prva platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- rektor univerziteta...............................................53,45;

2. druga platna podgrupa:

- dekan, direktor visoke škole, prorektor, redovni profesor, finansijski direktor, generalni sekretar.................................................44,56;

3. tre─ça platna podgrupa:

- prodekan...................................................................40,73;

2) druga platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- vanredni profesor.................................................36,97;

2. druga platna podgrupa:

- docent, profesor visoke škole, rukovodilac jedinice za internu reviziju................................33,75;

3) tre─ça platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- nastavnik stranog jezika i vje┼ítina, predava─Ź visoke ┼íkole, ┼íef ra─Źunovodstva univerziteta, ┼íef slu┼żbe univerziteta, lektor........................29,69;

2. druga platna podgrupa:

- viši asistent.........................................................27,78;

3. tre─ça platna podgrupa:

- sekretar organizacione jedinice.........................27,01;

4. ─Źetvrta platna podgrupa:

- asistent, predava─Ź stranog jezika na institutu..25,86;

4) ─Źetvrta platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- vi┼íi stru─Źni saradnik, interni revizor, upravnik univerzitetske sportske dvorane, rukovodilac centra u organizacionoj jedinici, ┼íef studentske slu┼żbe, ┼íef biblioteke, koordinator u rektoratu.................24,86;

2. druga platna podgrupa:

- bibliotekar, stru─Źni saradnik, stru─Źni/umjetni─Źki saradnik u nastavi, informati─Źar, referent za op┼íte poslove, referent za studentska pitanja, mre┼żni administrator, vi┼íi laborant, projekt-menad┼żer, sistem-in┼żenjer (visoka stru─Źna sprema)............................................ 22,29;

3. tre─ça platna podgrupa:

- slo┼żeniji ekonomsko-finansijski poslovi, administrativno-tehni─Źki poslovi, referent za op┼íte poslove, referent za studentska pitanja, referent za knjigovodstvene poslove, bibliotekar, tehni─Źki sekretar u kabinetu rektora, vi┼íi knji┼żni─Źar, tehni─Źki sekretar u organizacionoj jedinici (vi┼ía stru─Źna sprema).....................................................................17,35;

5) peta platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- tehni─Źki sekretar u organizacionoj jedinici, laborant-tehni─Źar, tehni─Źki saradnik za pripremu nastave, operater u laboratoriji (visokokvalifikovani radnik ili srednja stru─Źna sprema)......................................................16,24;

2. druga platna podgrupa:

- finansijsko-ra─Źunovodstveni poslovi, knjigovo─Ĺa, operater na ra─Źunaru, referent za op┼íte poslove, referent za studentska pitanja, knji┼żni─Źar, tehni─Źki sekretar u organizacionoj jedinici, vi┼íi knji┼żni─Źar, referent za operativni rad dvorane, referent za knjigovodstvene poslove, administrativni radnik (visokokvalifikovani radnik ili srednja stru─Źna sprema).........................................14,86;

3. tre─ça platna podgrupa:

- voza─Ź, ku─çni majstor, lo┼ża─Ź, radnik na centrali, garderober-ekonom, doma─çica-recepcioner (visokokvalifikovani radnik ili srednja stru─Źna sprema).....................................................13,87;

6) šesta platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- lo┼ża─Ź, voza─Ź, ku─çni majstor, radnik na centrali, ba┼ítovan (srednja stru─Źna sprema ili kvalifikovani radnik)..................................12,23;

2. druga platna podgrupa:

- ─Źista─Źica, ─Źuvar, portir, kurir, ba┼ítovan (zavr┼íena osnovna ┼íkola ili nekvalifikovani radnik).................................................................. 11,08.

─îlan 10

Zaposleni u javnim ustanovama studentskog standarda razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljede─çim platnim koeficijentima za obra─Źun osnovne plate:

1) prva platna grupa: https://advokat-prnjavorac.com

1. prva platna podgrupa:

- direktor studentskog centra.................................27,78;

2. druga platna podgrupa:

- direktor studentskog doma....................................25,86;

2) druga platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- pomo─çnik direktora - upravnik doma (visoka stru─Źna sprema)...............................................23,98;

2. druga platna podgrupa:

- sekretar, ra─Źunovo─Ĺa, bibliotekar, koordinator za smje┼ítaj, ishranu, nabavku i sport i informati─Źar u studentskom domu (visoka stru─Źna sprema).......... 22,29;

3) tre─ça platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- bibliotekar, sekretar, ra─Źunovo─Ĺa, koordinator za smje┼ítaj, ishranu, nabavku i sport u studentskom domu (vi┼ía stru─Źna sprema)............17,35;

2. druga platna podgrupa:

- bibliotekar, sekretar, ra─Źunovo─Ĺa (srednja stru─Źna sprema).....................................................16,24;

3. tre─ça platna podgrupa:

- knjigovo─Ĺa, blagajnik, operater, administrativni radnik, ┼íef kuhinje, referent za smje┼ítaj, ishranu i nabavku, medicinska sestra u studentskom domu (srednja stru─Źna sprema)...... 14,86;

4) ─Źetvrta platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- ekonom, domar, kuvar, lo┼ża─Ź centralnog grijanja (visokokvalifikovani radnik ili srednja stru─Źna sprema)..................................13,87;

2. druga platna podgrupa:

- domar, lo┼ża─Ź centralnog grijanja, kuvar, servirka (kvalifikovani radnik ili srednja stru─Źna sprema)........................................12,23;

3. tre─ça platna podgrupa:

- portir, vešerka, servirka, pomoćni kuvar i pomoćno osoblje (polukvalifikovani radnik)...12,06;

4. ─Źetvrta platna podgrupa:

- no─çni ─Źuvar, ─Źista─Źica i kurir (zavr┼íena osnovna ┼íkola ili nekvalifikovani radnik).. 11,08.

─îlan 11

Za radna mjesta koja nisu navedena u ovom zakonu, a propisana su aktom o unutra┼ínjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, primjenjiva─çe se koeficijenti za obra─Źun osnovne plate prema zvanjima i zanimanjima utvr─Ĺenim u ─Źl. 9. i 10. ovog zakona, u zavisnosti od oblasti u kojoj je sistematizovano radno mjesto.

─îlan 12

Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu za vrijeme kori┼í─çenja godi┼ínjeg odmora, pla─çenog odsustva, republi─Źkih praznika, privremene sprije─Źenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, kao i za vrijeme prekida rada zbog propusta poslodavca da preduzme odgovaraju─çe mjere za┼ítite na radu, utvr─Ĺenog zakonom kojim se ure─Ĺuju radni odnosi i posebnim kolektivnim ugovorima.

─îlan 13

(1) Puno radno vrijeme zaposlenih iznosi 40 ─Źasova sedmi─Źno.

(2) Ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna mjese─Źna plata odre─Ĺuje se srazmjerno vremenu provedenom na radu.

─îlan 14

Osnovna plata pripravnika sa visokom, vi┼íom ili srednjom stru─Źnom spremom utvr─Ĺuje se u iznosu od 80% osnovne plate platne grupe i platne podgrupe kojoj pripada, te odgovaraju─çe stru─Źne spreme.

─îlan 15

(1) Zaposleni koji po nalogu rukovodioca rade du┼że od punog radnog vremena, za svaki sat prekovremenog radnog vremena imaju pravo na jedan sat kompenzuju─çeg radnog vremena.

(2) Vrijeme iz stava 1. ovog ─Źlana prera─Źunava se tromjese─Źno u slobodne dane i sate, koje zaposleni treba da iskoriste najkasnije u roku od ┼íest mjeseci.

─îlan 16

(1) Osnovna plata zaposlenih uve─çava se za rad no─çu, za rad tokom republi─Źkih praznika i drugim danima kada se po zakonu ne radi, a visina uve─çanja po ovim osnovama odre─Ĺuje se posebnim kolektivnim ugovorom.

(2) Posebni kolektivni ugovor zaklju─Źuje sindikat iz ─Źlana 7. stav 2. ovog zakona sa nadle┼żnim ministrom po ovla┼í─çenju Vlade.

─îlan 17

(1) Zaposleni imaju pravo na:

1) otpremninu pri odlasku u penziju i prestanku radnog odnosa u slu─Źaju ako se iz ekonomskih, organizacionih i tehnolo┼íkih razloga uka┼że potreba za prestankom rada zaposlenog,

2) naknadu troškova prevoza prilikom dolaska na posao i povratka sa posla,

3) jubilarnu nagradu,

4) jednokratnu nov─Źanu naknadu za posebne rezultate rada,

5) nov─Źanu naknadu prilikom ro─Ĺenja djeteta,

6) nov─Źanu pomo─ç u slu─Źaju invalidnosti i dugotrajne bolesti,

7) nov─Źanu pomo─ç porodici u slu─Źaju smrti radnika,

8) nov─Źanu pomo─ç u slu─Źaju smrti ─Źlana u┼że porodice,

9) naknadu po osnovu obavljanja funkcije predsjednika ili povjerenika reprezentativne sindikalne organizacije.

(2) Visina naknade iz stava 1. ovog ─Źlana odre─Ĺuje se posebnim kolektivnim ugovorom.

─îlan 17a

Zaposleni koji su u radnom odnosu na neodre─Ĺeno vrijeme imaju pravo na penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova, a ─Źiju visinu utvr─Ĺuje Vlada posebnom odlukom.

─îlan 18

(1) Zaposleni, osim naknada odre─Ĺenih ovim zakonom, nemaju pravo na druge naknade za rad koje se ispla─çuju iz bud┼żeta.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, zaposlenima se odlukom Vlade mo┼że isplatiti naknada za rad za poslove koji nisu u opisu radnog mjesta zaposlenog.

─îlan 19

Uskla─Ĺivanje podzakonskih akata, posebnog kolektivnog ugovora kojim je ure─Ĺen obra─Źun i isplata plata i drugih naknada zaposlenih i ugovora o radu zaposlenih sa ovim zakonom izvr┼íi─çe se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 20

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 66/18).

─îlan 21

Ovaj zakon se objavljuje u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. marta 2019. godine.

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopuni
Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

("Sl. glasnik RS", br. 105/2019)

─îlan 4

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama
Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)

─îlan 3

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. juna 2021. godine.

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama
Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)

─îlan 4

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama
Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)

─îlan 3

Ovaj zakon se objavljuje u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. avgusta 2022. godine.

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama
Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

("Sl. glasnik RS", br. 132/2022)

─îlan 3

Ovaj zakon se objavljuje u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama
Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

("Sl. glasnik RS", br. 112/2023)

─îlan 3

Ovaj zakon se objavljuje u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2024. godine.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija