Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

AP

 

Zakon o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 11/19 od 20.02.2019

 

─îlan 1.

Ovim zakonom ure─Ĺuje se na─Źin utvr─Ĺivanja plata zaposlenih lica u javnim visokoškolskim ustanovama i javnim ustanovama studentskog standarda u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: zaposleni).

─îlan 2.

(1) Plata zaposlenih sastoji se od osnovne plate, uve─çanja plate i naknada propisanih ovim zakonom.
(2) Plata iz stava 1. ovog ─Źlana predstavlja platu prije oporezivanja porezom na dohodak.
(3) Bruto plata je plata uve─çana za doprinose.
(4) U svim elementima koji ─Źine platu iz stava 1. ovog ─Źlana sadr┼żan je porez.

─îlan 3.

(1) Pod uve─çanjem plate u smislu ─Źlana 2. ovog zakona smatra se uve─çanje po osnovu:
1) godina sta┼ża osiguranja,
2) rada no─çu,
3) rada tokom republi─Źkih praznika i drugih dana kada se po zakonu ne radi,
4) ote┼żanih uslova rada.
(2) Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu, izuzev uve─çanja iz stava 1. t. 2), 3) i 4) ovog ─Źlana, tokom: koriš─çenja godišnjeg odmora, pla─çenog odsustva, republi─Źkih praznika, privremene sprije─Źenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti.

─îlan 4.

(1) Pravo na platu ostvaruje se danom stupanja na rad.
(2) Pravo na platu prestaje danom prestanka radnog odnosa.

─îlan 5.

(1) Zaposleni imaju pravo na platu iz ─Źlana 2. ovog zakona.
(2) Na─Źin obra─Źuna i isplata plata jedinstveni su za zaposlene, a zavise od radnog mjesta, platne grupe i platne podgrupe.
(3) Plate se ispla─çuju u teku─çem mjesecu za prethodni mjesec u skladu sa terminskim mjese─Źnim planom potrošnje bud┼żeta Republike Srpske (u daljem tekstu: bud┼żet).
(4) Sredstva za bruto plate obezbje─Ĺuju se u bud┼żetu.

─îlan 6.

(1) Osnovna plata obra─Źunava se i iskazuje mjese─Źno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovaraju─çoj platnoj grupi i platnoj podgrupi.
(2) Osnovna plata iz stava 1. ovog ─Źlana je proizvod cijene rada kao izraza vrijednosti za najjednostavniji rad i koeficijenta utvr─Ĺenog prema platnoj grupi i platnoj podgrupi.
(3) Uve─çanje osnovne plate za svaku navršenu godinu sta┼ża osiguranja iznosi:
1) do navršenih 25 godina 0,3%,
2) nakon navršenih 25 godina, svaka naredna godina 0,5%.
(4) Naknade za topli obrok i regres ura─Źunate su u iznos osnovne plate iz stava 2. ovog ─Źlana i ne mogu se posebno iskazivati.
(5) Osnovna plata obra─Źunata u skladu sa ovim ─Źlanom za puno radno vrijeme za redovan rad ne mo┼że biti ni┼ża od utvr─Ĺene najni┼że plate u Republici Srpskoj.

─îlan 7.

(1) Cijena rada je izraz vrijednosti za najjednostavniji rad i osnov za obra─Źun osnovne plate.
(2) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) u toku izrade bud┼żeta svake godine sa predstavnicima reprezentativnog granskog sindikata vodi pregovore o cijeni rada za narednu godinu.
(3) Akt o cijeni rada potpisuju predsjednik Vlade i predsjednik reprezentativnog granskog sindikata.
(4) Akt iz stava 3. ovog ─Źlana objavljuje se u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“.

─îlan 8.

(1) Ako se u jednom od kvartala ne ostvaruje bud┼żet u punom obimu, plate zaposlenih umanjuju se do visine procenta manje ostvarenih prihoda bud┼żeta.
(2) Odluku o procentu umanjenja plate donosi Vlada, na prijedlog Ministarstva finansija.

─îlan 9.

Zaposleni u javnim visokoškolskim ustanovama razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljede─çim platnim koeficijentima za obra─Źun osnovne plate:
1) prva platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– rektor univerziteta ………………………...…………...…................................ 33,42;
2. druga platna podgrupa:
– dekan, direktor visoke škole, prorektor …………………………..…................. 27;
3. tre─ça platna podgrupa:
– redovni profesor, finansijski direktor, generalni sekretar ...................... 26,23;
4. ─Źetvrta platna podgrupa:
– prodekan ……………………………………….................................................... 23,80;
2) druga platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– vanredni profesor …………………......….......................................................... 21,43;
3. druga platna podgrupa:
– docent, profesor visoke škole, rukovodilac jedinice za internu reviziju ..................................................................................................................................... 19,05;
3) tre─ça platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– nastavnik stranog jezika i vještina, predava─Ź visoke škole, šef ra─Źunovodstva univerziteta, šef slu┼żbe univerziteta, lektor ................................................. 16,62;
2. druga platna podgrupa:
– viši asistent ........................................................................................................ 15,44;
3. tre─ça platna podgrupa:
– sekretar organizacione jedinice ................................................................................ 15;
4. ─Źetvrta platna podgrupa:
– asistent, predava─Ź stranog jezika na institutu ................................................ 14,25;
4) ─Źetvrta platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– viši stru─Źni saradnik, interni revizor, upravnik univerzitetske sportske dvorane, rukovodilac centra u organizacionoj jedinici, šef studentske slu┼żbe, šef biblioteke, koordinator u rektoratu ............................................................................. 13;
2. druga platna podgrupa:
– bibliotekar, stru─Źni saradnik, stru─Źni/umjetni─Źki saradnik u nastavi, informati─Źar, referent za opšte poslove, referent za studentska pitanja, mre┼żni administrator, viši laborant, projekt-menad┼żer, sistem-in┼żenjer (visoka stru─Źna sprema) ...................................................................................................................... 11,23;
3. tre─ça platna podgrupa:
– slo┼żeniji ekonomsko-finansijski poslovi, administrativno-tehni─Źki poslovi, referent za opšte poslove, referent za studentska pitanja, referent za knjigovodstvene poslove, bibliotekar, tehni─Źki sekretar u kabinetu rektora, viši knji┼żni─Źar, tehni─Źki sekretar u organizacionoj jedinici (viša stru─Źna sprema) ..............................................................................………................................ 8,7;
5) peta platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– tehni─Źki sekretar u organizacionoj jedinici, laborant-tehni─Źar, tehni─Źki saradnik za pripremu nastave, operater u laboratoriji (visokokvalifikovani radnik ili srednja stru─Źna sprema) .......................................................................... 7,6;
2. druga platna podgrupa:
– finansijsko-ra─Źunovodstveni poslovi, knjigovo─Ĺa, operater na ra─Źunaru, referent za opšte poslove, referent za studentska pitanja, knji┼żni─Źar, tehni─Źki sekretar u organizacionoj jedinici, viši knji┼żni─Źar, referent za operativni rad dvorane, referent za knjigovodstvene poslove, administrativni radnik (visokokvalifikovani radnik ili srednja stru─Źna sprema) .....................……….... 7;
3. tre─ça platna podgrupa:
– voza─Ź, ku─çni majstor, lo┼ża─Ź, radnik na centrali, garderober-ekonom, doma─çica-recepcioner (visokokvalifikovani radnik ili srednja stru─Źna sprema) ……….......................................................................................................................… 6,45;
6) šesta platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– lo┼ża─Ź, voza─Ź, ku─çni majstor, radnik na centrali, baštovan (srednja stru─Źna sprema ili kvalifikovani radnik) ..............................................................…….… 5,5;
2. druga platna podgrupa:
– ─Źista─Źica, ─Źuvar, portir, kurir, baštovan (završena osnovna škola ili nekvalifikovani radnik) .........................................…………………………… 4,5.

─îlan 10.

Zaposleni u javnim ustanovama studentskog standarda razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljede─çim platnim koeficijentima za obra─Źun osnovne plate:
1) prva platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– direktor studentskog centra ............................................................................... 15,44;
2. druga platna podgrupa:
– direktor studentskog doma .................................................................................. 14,25;
2) druga platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– pomo─çnik direktora – upravnik doma (visoka stru─Źna sprema)...................... 12,41;
2. druga platna podgrupa:
– sekretar, ra─Źunovo─Ĺa, bibliotekar, koordinator za smještaj, ishranu, nabavku i sport i informati─Źar u studentskom domu (visoka stru─Źna sprema)................ 11,23;
3) tre─ça platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– bibliotekar, sekretar, ra─Źunovo─Ĺa, koordinator za smještaj, ishranu, nabavku i sport u studentskom domu (viša stru─Źna sprema)........................................……… 8,7;
2. druga platna podgrupa:
– bibliotekar, sekretar, ra─Źunovo─Ĺa (srednja stru─Źna sprema) …......................… 7,6;
3. tre─ça platna podgrupa:
– knjigovo─Ĺa, blagajnik, operater, administrativni radnik, šef kuhinje, referent za smještaj, ishranu i nabavku, medicinska sestra u studentskom domu (srednja stru─Źna sprema)...........................................................................................................…. 7;
4) ─Źetvrta platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– ekonom, domar, kuvar, lo┼ża─Ź centralnog grijanja (visokokvalifikovani radnik ili srednja stru─Źna sprema) .........................................................…………………. 6,45;
2. druga platna podgrupa:
– domar, lo┼ża─Ź centralnog grijanja, kuvar, servirka (kvalifikovani radnik ili srednja stru─Źna sprema) ......................................................…………………………. 5,5;
3. tre─ça platna podgrupa:
– portir, vešerka, servirka, pomo─çni kuvar i pomo─çno osoblje (polukvalifikovani radnik) ...............................................………………………….. 5;
4. ─Źetvrta platna podgrupa:
– no─çni ─Źuvar, ─Źista─Źica i kurir (završena osnovna škola ili nekvalifikovani radnik) ………………………...........................................…………………………… 4,5.

─îlan 11.

Za radna mjesta koja nisu navedena u ovom zakonu, a propisana su aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, primjenjiva─çe se koeficijenti za obra─Źun osnovne plate prema zvanjima i zanimanjima utvr─Ĺenim u ─Źl. 9. i 10. ovog zakona, u zavisnosti od oblasti u kojoj je sistematizovano radno mjesto.

─îlan 12.

Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu za vrijeme koriš─çenja godišnjeg odmora, pla─çenog odsustva, republi─Źkih praznika, privremene sprije─Źenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, kao i za vrijeme prekida rada zbog propusta poslodavca da preduzme odgovaraju─çe mjere zaštite na radu, utvr─Ĺenog zakonom kojim se ure─Ĺuju radni odnosi i posebnim kolektivnim ugovorima.

─îlan 13.

(1) Puno radno vrijeme zaposlenih iznosi 40 ─Źasova sedmi─Źno.
(2) Ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna mjese─Źna plata odre─Ĺuje se srazmjerno vremenu provedenom na radu.

─îlan 14.

Osnovna plata pripravnika sa visokom, višom ili srednjom stru─Źnom spremom utvr─Ĺuje se u iznosu od 80% osnovne plate platne grupe i platne podgrupe kojoj pripada, te odgovaraju─çe stru─Źne spreme.

─îlan 15.

(1) Zaposleni koji po nalogu rukovodioca rade du┼że od punog radnog vremena, za svaki sat prekovremenog radnog vremena imaju pravo na jedan sat kompenzuju─çeg radnog vremena.
(2) Vrijeme iz stava 1. ovog ─Źlana prera─Źunava se tromjese─Źno u slobodne dane i sate, koje zaposleni treba da iskoriste najkasnije u roku od šest mjeseci.

─îlan 16.

(1) Osnovna plata zaposlenih uve─çava se za rad no─çu, za rad tokom republi─Źkih praznika i drugim danima kada se po zakonu ne radi, a visina uve─çanja po ovim osnovama odre─Ĺuje se posebnim kolektivnim ugovorom.
(2) Posebni kolektivni ugovor zaklju─Źuje sindikat iz ─Źlana 7. stav 2. ovog zakona sa nadle┼żnim ministrom po ovlaš─çenju Vlade.

─îlan 17.

(1) Zaposleni imaju pravo na:
1) otpremninu pri odlasku u penziju i prestanku radnog odnosa u slu─Źaju ako se iz ekonomskih, organizacionih i tehnoloških razloga uka┼że potreba za prestankom rada zaposlenog,
2) naknadu troškova prevoza prilikom dolaska na posao i povratka sa posla,
3) jubilarnu nagradu,
4) jednokratnu nov─Źanu naknadu za posebne rezultate rada,
5) nov─Źanu naknadu prilikom ro─Ĺenja djeteta,
6) nov─Źanu pomo─ç u slu─Źaju invalidnosti i dugotrajne bolesti,
7) nov─Źanu pomo─ç porodici u slu─Źaju smrti radnika,
8) nov─Źanu pomo─ç u slu─Źaju smrti ─Źlana u┼że porodice,
9) naknadu po osnovu obavljanja funkcije predsjednika ili povjerenika reprezentativne sindikalne organizacije.
(2) Visina naknade iz stava 1. ovog ─Źlana odre─Ĺuje se posebnim kolektivnim ugovorom.

─îlan 18. https://advokat-prnjavorac.com

(1) Zaposleni, osim naknada odre─Ĺenih ovim zakonom, nemaju pravo na druge naknade za rad koje se ispla─çuju iz bud┼żeta.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, zaposlenima se odlukom Vlade mo┼że isplatiti naknada za rad za poslove koji nisu u opisu radnog mjesta zaposlenog.

─îlan 19.

Uskla─Ĺivanje podzakonskih akata, posebnog kolektivnog ugovora kojim je ure─Ĺen obra─Źun i isplata plata i drugih naknada zaposlenih i ugovora o radu zaposlenih sa ovim zakonom izvrši─çe se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 20.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/18).

─îlan 21.

Ovaj zakon se objavljuje u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. marta 2019. godine.

 

Broj:02/1-021-94/19 PREDSJEDNIK
Datum: 31. januar 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko ─îubrilovi─ç

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 856 recenzija