Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske

 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 93/2006, 86/2007, 14/2010, 5/2012 i 58/2019, "Sl. glasnik BiH", br. 16/2020 - odluka US BiH i "Sl. glasnik RS", br. 119/2021 i 106/2022)

 


I - OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

─îlan 1

(1) Ovim zakonom ure─Ĺuju se: planiranje, za┼ítita, ure─Ĺenje, kori┼í─çenje i raspolaganje poljoprivrednim zemlji┼ítem, kao i druga pitanja od zna─Źaja za poljoprivredno zemlji┼íte kao dobro od op┼íteg interesa.

(2) Poljoprivredno zemlji┼íte kao prirodno bogatstvo i dobro od op┼íteg interesa koristi se za poljoprivrednu proizvodnju i ne mo┼że se koristiti u druge svrhe, osim u slu─Źajevima i pod uslovima utvr─Ĺenim ovim zakonom.

Zna─Źenje izraza

─îlan 2

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljede─çe zna─Źenje:

- "poljoprivredno zemljište" jeste zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju i zemljište koje je odgovarajućim planskim aktima namijenjeno za poljoprivrednu proizvodnju;

- "ure─Ĺenje poljoprivrednog zemlji┼íta" je skup mjera kojima se realizuju prostorno-planski dokumenti (prostorni i urbanisti─Źki planovi i osnove), postupkom komasacije i melioracije, da bi se pobolj┼íali prirodni i ekolo┼íki uslovi na poljoprivrednom zemlji┼ítu;

- "za┼ítita poljoprivrednog zemlji┼íta" je skup mjera koje se preduzimaju radi trajnog obezbje─Ĺenja prirodnih funkcija zemlji┼íta, kori┼í─çenja zemlji┼íta u skladu sa njegovom namjenom, o─Źuvanja i unapre─Ĺivanja namjenskog kori┼í─çenja zemlji┼íta;

- "komasacija" je kompleks planskih, organizacionih, pravnih, ekonomskih i tehni─Źkih mjera koje se sprovode radi pobolj┼íanja prirodnih i ekolo┼íkih uslova na zemlji┼ítu;

- "melioracija" su skup razli─Źitih mjera koje se sprovode da bi se popravile fizi─Źke, hemijske i biolo┼íke osobine zemlji┼íta, kao i stvaranje i odr┼żavanje optimalnog vodno-vazdu┼ínog re┼żima zemlji┼íta, radi obezbje─Ĺenja povoljnih uslova za rast i razvoj gajenih biljaka i postizanje stabilnih prinosa;

- "navodnjavanje" je izgradnja i odr┼żavanje objekata i ure─Ĺaja kojima se blagovremeno i kontinuirano dovodi voda u poljoprivredno zemlji┼íte radi dobijanja visokih i stabilnih prinosa poljoprivrednih kultura;

- "odvodnjavanje" je izgradnja i odr┼żavanje objekata i ure─Ĺaja kojima se vr┼íi odvo─Ĺenje suvi┼ínih povr┼íinskih podzemnih voda sa poljoprivrednog zemlji┼íta i redovna primjena odre─Ĺenih mjera koje omogu─çavaju neprekidno efikasan rad svih objekata i ure─Ĺaja u odvo─Ĺenju suvi┼ínih voda;

- "plodnost zemlji┼íta" je sposobnost zemlji┼íta da omogu─çi zadovoljavaju─çe gajenje usjeva uz minimalno kori┼í─çenje ─Ĺubriva;

- "degradacija" je poseban oblik o┼íte─çenja zemlji┼íta koji se manifestuje kroz kvarenje strukture, zbijanje i odno┼íenje povr┼íinskom erozijom plodnog sloja zemlji┼íta usljed nepravilne obrade, neadekvatnog na─Źina kori┼í─çenja i gole sje─Źe;

- "erozija" je promjena površinskog sloja zemljišta koja nastaje kao posljedica djelovanja kiše, snijega, mraza, temperaturnih razlika, vjetra, tekućih voda i antropogenih faktora;

- "opasne i ┼ítetne materije u zemlji┼ítu" jesu grupe neorganskih i organskih jedinjenja, koja obuhvataju toksi─Źne, korozivne, zapaljive, samozapaljive i radio-aktivne proizvode i otpad u ─Źvrstvom, te─Źnom ili gasovitom agregatnom stanju i koja imaju opasne i ┼ítetne uticaje na zemlji┼íte, vodu, zdravlje biljaka, ┼żivotinja i ljudi.

Poljoprivredno zemljište

─îlan 3

(1) Poljoprivrednim zemlji┼ítem, u smislu ovog zakona, smatraju se: njive, vrtovi, vo─çnjaci, vinogradi, livade, pa┼ínjaci, kao i drugo zemlji┼íte koje se po svojim prirodnim i ekonomskim osobinama mo┼że najracionalnije koristiti za poljoprivrednu proizvodnju.

(2) Poljoprivrednim zemlji┼ítem u smislu ovog zakona smatraju se i zemlji┼íta kojima je planskim aktima Republike Srpske (u daljem tekstu: Republike), op┼ítina i gradova odre─Ĺena druga namjena, sve dok se za ta zemlji┼íta u postupku privo─Ĺenja planiranoj namjeni ne plati naknada za promjenu namjene u skladu sa ovim zakonom.

(3) Minirano poljoprivredno zemljište, kao i zemljište za koje se opravdano sumnja da je minirano, smatra se poljoprivrednim zemljištem od dana njegovog deminiranja.

Obradivo zemljište

─îlan 4

(1) Obradivim poljoprivrednim zemljištem, u smislu ovog zakona, smatraju se: njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade.

(2) Pod obradivim poljoprivrednim zemlji┼ítem podrazumijeva se i zemlji┼íte u inundacijama (zemlji┼íta izme─Ĺu nasipa za odbranu od voda i vodotoka rijeka).

Poljoprivredno zemlji┼íte koje je odre─Ĺeno za gra─Ĺevinsko zemlji┼íte

─îlan 5

Poljoprivredno zemlji┼íte koje je prostornim ili urbanisti─Źkim planom odre─Ĺeno da bude gra─Ĺevinsko zemlji┼íte do privo─Ĺenja planiranoj namjeni koristi se za poljoprivrednu proizvodnju.

II - PLANIRANjE

Osnove za┼ítite, ure─Ĺenja i kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta

─îlan 6

(1) Radi racionalnog kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta za konvencionalnu proizvodnju i proizvodnju "u integralnom lancu za hranu", unapre─Ĺivanja ┼żivotne sredine, kao i rejonizacije poljoprivredne proizvodnje, donose se kao planski dokument Osnove za┼ítite ure─Ĺenja i kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta.

(2) Osnove za┼ítite ure─Ĺenja i kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta donose se za teritoriju Republike (u daljem tekstu: Osnova Republike) i op┼ítine, odnosno grada (u daljem tekstu: Osnova op┼ítine).

(3) Osnove Republike i op┼ítine, prostorni, urbanisti─Źki i ostali planovi moraju biti me─Ĺusobno usagla┼íeni.

Osnova Republike

─îlan 7

Osnovom Republike ure─Ĺuju se namjena kori┼í─çenja poljoprivrednih povr┼íina na bazi prirodnih i drugih uslova (mogu─çnost rejonizacije), stepen erozije poljoprivrednog zemlji┼íta, povr┼íine koje se ┼ítite kao stani┼íta divljih biljnih i ┼żivotinjskih vrsta i povr┼íine kojima se ne mo┼że promijeniti namjena radi o─Źuvanja prirodne ravnote┼że.

Osnova za teritoriju opštine

─îlan 8

Osnovom za teritoriju op┼ítine ure─Ĺuju se: namjena kori┼í─çenja poljoprivrednih povr┼íina na bazi prirodnih i drugih uslova (mogu─çnost rejonizacije), povr┼íine koje treba urediti radi racionalnije poljoprivredne proizvodnje (melioracija, komasacija i sl.), stepen erozije poljoprivrednog zemlji┼íta, povr┼íine koje se navodnjavaju ili se mogu navodnjavati, povr┼íine koje se ┼ítite kao stani┼íta divljih biljnih i ┼żivotinjskih vrsta i povr┼íine kojima se ne mo┼że promijeniti namjena radi o─Źuvanja prirodne ravnote┼że.

Odluka o izradi osnove

─îlan 9

(1) Odluku o izradi Osnove Republike donosi Vlada Republike Srpske.

(2) Odluku o izradi Osnove opštine donosi Skupština opštine, nakon prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(3) Odluka o izradi Osnove Republike, odnosno Osnove op┼ítine priprema se prema programu za izradu osnove i sadr┼żi podatke o: cilju dono┼íenja osnove, podru─Źju koje je obuhva─çeno osnovom, roku izrade osnove, periodu na koji se donosi osnova, izvorima sredstava za izradu osnove, mjestu odr┼żavanja javnog uvida i druge podatke.

(4) Osnove Republike donose se na period do 20 godina, a Osnove opštine na period do deset godina.

(5) Odluka o izradi Osnove Republike objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike", a Osnove op┼ítine u slu┼żbenom glasilu op┼ítine.

Program za izradu osnove

─îlan 10

(1) Program za izradu Osnove Republike donosi Ministarstvo, a program za izradu Osnove opštine, donosi skupština jedinice lokalne samouprave uz saglasnost Ministarstva.

(2) Ministar poljoprivrede, ┼íumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar) donosi pravilnik kojim se propisuje sadr┼żaj, na─Źin izrade i dono┼íenja programa za izradu osnove.

Izrada osnove

─îlan 11

Osnovu Republike, odnosno op┼ítine mo┼że da izra─Ĺuje preduze─çe, druga organizacija ili ustanova koja je upisana u registar poslovnih subjekata za obavljanje ove djelatnosti i ako ima najmanje tri zaposlena lica sa visokom stru─Źnom spremom poljoprivredne struke odgovaraju─çeg smjera, od kojih najmanje jedno lice ima zvanje doktor nauka iz oblasti nauka o poljoprivrednom zemlji┼ítu i radno iskustvo od najmanje tri godine na tim poslovima.

Stru─Źna kontrola osnove

─îlan 12

(1) Prije podno┼íenja prijedloga Osnove Republike, odnosno op┼ítine, organu nadle┼żnom za njeno dono┼íenje, osnova podlije┼że stru─Źnoj kontroli i daje se na javni uvid.

(2) Stru─Źna kontrola obuhvata provjeru uskla─Ĺenosti osnove sa odlukom i programom za izradu osnove i provjeru uskla─Ĺenosti osnove sa zakonom, standardima i normativima i ostalim propisima donesenim na osnovu zakona.

(3) Stru─Źnu kontrolu Osnove Republike obavlja komisija, koju obrazuje ministar.

(4) Stru─Źnu kontrolu Osnove op┼ítine vr┼íi komisija, koju obrazuje skup┼ítina op┼ítine.

(5) O izvr┼íenoj stru─Źnoj kontroli iz st. 3. i 4. ovog ─Źlana sastavlja se izvje┼ítaj koji sadr┼żi podatke o izvr┼íenoj kontroli, sa svim primjedbama i stavovima o svakoj primjedbi.

(6) Izvje┼ítaj iz stava 5. ovog ─Źlana dostavlja se nosiocu izrade osnove, koji je du┼żan da u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvje┼ítaja postupi prema datim primjedbama.

Javni uvid

─îlan 13

(1) Izlaganje osnove na javni uvid vr┼íi se poslije izvr┼íene stru─Źne kontrole.

(2) Osnova Republike daje se na javni uvid oglašavanjem u dnevnom listu koji je dostupan na teritoriji cijele Republike, a Osnova opštine oglašava se u jednom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji te opštine i traje 30 dana od dana oglašavanja.

(3) O izvr┼íenom javnom uvidu sastavlja se izvje┼ítaj koji sadr┼żi podatke o izvr┼íenom javnom uvidu, sa svim primjedbama i stavovima prema svakoj primjedbi.

(4) Izvje┼ítaj iz stava 3. ovog ─Źlana sastavni je dio obrazlo┼żenja osnove.

Nadle┼żnost za dono┼íenje osnove

─îlan 14

(1) Vlada Republike Srpske donosi Osnovu Republike koja se objavljuje u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

(2) Osnovu za op┼ítinu donosi skup┼ítina op┼ítine, uz prethodno pribavljeno mi┼íljenje Ministarstva i ona se objavljuje u slu┼żbenom glasilu op┼ítine.

(3) Op┼ítine su du┼żne da Ministarstvu obavezno dostave jedan primjerak Osnova op┼ítine u elektronskom obliku.

Sprovo─Ĺenje osnove

─îlan 15

(1) Za sprovo─Ĺenje Osnove Republike donosi se srednjoro─Źni program za┼ítite, kori┼í─çenja i ure─Ĺenja poljoprivrednog zemlji┼íta.

(2) Program iz stava 1. ovog ─Źlana donosi Ministarstvo.

(3) Za sprovo─Ĺenje Osnove op┼ítine donosi se godi┼ínji program radova za┼ítite, ure─Ĺenja i kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta.

(4) Program iz stava 3. ovog ─Źlana donosi organ nadle┼żan za dono┼íenje osnove.

(5) Programom iz st. 1. i 3. ovog ─Źlana utvr─Ĺuje se vrsta i obim radova koje treba izvr┼íiti u periodu za koji se program donosi, predra─Źun radova, dinamika izvo─Ĺenja radova i ulaganja sredstava.

Vo─Ĺenje evidencije o poljoprivrednom zemlji┼ítu

─îlan 16

(1) U svrhu vo─Ĺenja informacionog sistema o poljoprivrednom zemlji┼ítu, odnosno zemlji┼ínog informacionog sistema (ZIS), Ministarstvo vodi podatke o zemlji┼ínom pokriva─Źu, na─Źinu kori┼í─çenja, pedolo┼íkim i bonitetnim osobinama, potencijalnoj eroziji, plodnosti zemlji┼íta, promjeni namjene, pogodnosti za uzgoj odre─Ĺenih kultura, povr┼íinama poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike datim u zakup i koncesiju, monitoringu, degradaciji i druge podatke o stanju poljoprivrednog zemlji┼íta.

(2) U vo─Ĺenju evidencije o poljoprivrednom zemlji┼ítu Ministarstvo ostvaruje saradnju sa organom nadle┼żnim za imovinsko-pravne poslove i institucijama u ─Źijoj nadle┼żnosti je prikupljanje i obrada podataka navedenih u stavu 1. ovog ─Źlana.

Zaštita poljoprivrednog zemljišta od oštećenja

─îlan 16a

(1) Radi o─Źuvanja namjenskog i racionalnog kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta, spre─Źavanja kori┼í─çenja u nepoljoprivredne svrhe, proizvodnje zdravstveno ispravne hrane, za┼ítite zdravlja ljudi, ┼żivotinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog kori┼í─çenja i za┼ítite ┼żivotne sredine, vr┼íi se za┼ítita poljoprivrednog zemlji┼íta od o┼íte─çenja.

(2) Oštećenjem poljoprivrednog zemljišta smatra se:

a) degradacija,

b) kontaminacija,

v) erozija,

g) promjena namjene zemljišta.

(3) U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od oštećenja vrši se:

a) utvr─Ĺivanje stanja o┼íte─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta i

b) trajno pra─çenje stanja poljoprivrednog zemlji┼íta koji obuhvataju odre─Ĺene parametre zemlji┼íta (u daljem tekstu: monitoring zemlji┼íta), sa ciljem prikupljanja informacija o promjenama stanja i karakteristikama zemlji┼íta, te identifikaciji oblika i intenziteta o┼íte─çenja zemlji┼íta.

(4) Monitoring zemljišta obavlja referentna institucija koju ovlasti Ministarstvo.

(5) Ministar, uz saglasnost ministarstva nadle┼żnog za za┼ítitu ┼żivotne sredine, donosi pravilnik kojim se propisuje metodologija za uspostavljanje i pra─çenje stanja poljoprivrednog zemlji┼íta.

III - ZAŠTITA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

Zabrana ispuštanja i odlaganja opasnih i štetnih materija

─îlan 17

(1) Zabranjeno je ispu┼ítanje i odlaganje opasnih i ┼ítetnih materija na poljoprivrednom zemlji┼ítu i u kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje, u koli─Źini koja mo┼że da o┼íteti i da smanji proizvodnu sposobnost poljoprivrednog zemlji┼íta i kvalitet vode za navodnjavanje.

(2) Zabranjena je nepravilna upotreba mineralnih i organskih ─Ĺubriva i sredstava za za┼ítitu bilja koja se odra┼żava na prisustvo opasnih i ┼ítetnih materija u poljoprivrednom zemlji┼ítu, na poljoprivrednom bilju, u podzemnim vodama i vodotocima.

(3) Ministarstvo utvr─Ĺuje, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne za┼ítite na osnovu me─Ĺunarodnih i doma─çih normativa i na osnovu pribavljenog mi┼íljenja nau─Źne stru─Źne institucije, normative o dozvoljenim koli─Źinama opasnih i ┼ítetnih materija u zemlji┼ítu i vodi za navodnjavanje i o metodama ispitivanja prisustva ovih materija.

Utvr─Ĺivanje opasnih i ┼ítetnih materija u poljoprivrednom zemlji┼ítu i vodi za navodnjavanje

─îlan 18

(1) Utvr─Ĺivanje opasnih i ┼ítetnih materija u poljoprivrednom zemlji┼ítu i vodi za navodnjavanje mo┼że da vr┼íi preduze─çe, druga organizacija ili ustanova koja je upisana u registar poslovnih subjekata za obavljanje te djelatnosti, koja ima najmanje dva zaposlena lica sa visokom stru─Źnom spremom poljoprivredne struke odgovaraju─çeg smjera, koja raspola┼że sa odgovaraju─çom opremom za rad i koja ima ovla┼í─çenje za rad koje je izdalo Ministarstvo.

(2) Ovla┼í─çena organizacija iz stava 1. ovog ─Źlana podnosi Ministarstvu izvje┼ítaje o rezultatima ispitivanja i utvr─Ĺivanja.

Dekontaminacija i saniranje poljoprivrednog zemljišta

─îlan 19

(1) Ako se, ispu┼ítanjem opasnih i ┼ítetnih materija u koli─Źini ve─çoj od dozvoljene, zagadi poljoprivredno zemlji┼íte, tada onaj ko je prouzrokovao ┼ítetu snosi tro┼íkove radova na dekontaminaciji, odnosno sanaciji poljoprivrednog zemlji┼íta.

(2) Pod kontaminacijom zemlji┼íta, iz stava 1. ovog ─Źlana, podrazumijeva se uno┼íenje u zemlji┼íte razli─Źitih ─Źvrstih, te─Źnih i gasovitih otpadnih materija, kao i radioaktivnih materija, koje dovode do neuslovnosti zemlji┼íta za poljoprivrednu proizvodnju, kao i do akumulacije opasnih i ┼ítetnih materija u zemlji┼ítu i poljoprivrednom bilju.

Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemlji┼íta i koli─Źine mineralnih ─Ĺubriva i pesticida

─îlan 20

(1) Radi za┼ítite i o─Źuvanja hemijskih i biolo┼íkih svojstava poljoprivrednog zemlji┼íta i obezbje─Ĺenja pravilne upotrebe mineralnih i organskih ─Ĺubriva i pesticida, vlasnik, odnosno korisnik minimalno jednog hektara obradivog poljoprivrednog zemlji┼íta, koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, obavezan je da vr┼íi kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemlji┼íta i koli─Źine unesenih mineralnih ─Ĺubriva i pesticida najmanje svake ─Źetiri godine.

(2) Utvr─Ĺivanje stanja i kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemlji┼íta i koli─Źine unesenih mineralnih ─Ĺubriva i pesticida iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że da vr┼íi organizacija, preduze─çe i ustanova koja ima odgovaraju─çu opremu i stru─Źne kadrove i koju ovlasti Ministarstvo.

(3) Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemlji┼íta i utvr─Ĺivanje koli─Źine unesenih mineralnih ─Ĺubriva i pesticida vr┼íi se pod uslovima, na na─Źin i prema metodama utvr─Ĺenim posebnim propisom koji donosi Ministarstvo.

(4) Ministarstvo propisuje bli┼że uslove u pogledu opreme i stru─Źnih kadrova za obavljanje poslova kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemlji┼íta i koli─Źine unesenih mineralnih ─Ĺubriva i pesticida.

(5) Organizacija, preduze─çe i ustanova iz stava 3. ovog ─Źlana du┼żna je da uz izvje┼ítaj o rezultatima ispitivanja daje i preporuku za upotrebu pojedinih vrsta mineralnih i organskih ─Ĺubriva, kao i mjere za pobolj┼íanje hemijskih i biolo┼íkih svojstava zemlji┼íta.

Protiverozivne mjere na poljoprivrednom zemljištu

─îlan 21

(1) Radi za┼ítite poljoprivrednog zemlji┼íta od ┼ítetnog dejstva erozije i bujica, na erozivnom podru─Źju preduzimaju se protiverozivne mjere.

(2) Protiverozivne mjere u smislu ovog zakona su:

a) privremena ili trajna zabrana preoravanja livada i pašnjaka i ostalih površina radi njihovog pretvaranja u oranice sa jednogodišnjim usjevom,

b) uvo─Ĺenje plodosmjena,

v) gajenje višegodišnjih zasada,

g) izgradnja specifi─Źnih gra─Ĺevinskih objekata,

d) na─Źin obrade zemlji┼íta,

─Ĺ) podizanje i gajenje poljoza┼ítitnih ┼íumskih pojaseva ili sa─Ĺenje vi┼íegodi┼ínjih drvenastih biljaka,

e) zabrana napasanja stoke na odre─Ĺeno vrijeme ili ograni─Źavanje broja grla koja se mogu pu┼ítati na odre─Ĺene povr┼íine,

┼ż) zabrana sje─Źe ┼íuma i ┼íumskih zasada iznad ugro┼żenih parcela,

z) i druge mjere.

(3) Vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemlji┼íta u erozivnim podru─Źjima Republike du┼żni su da primijene mjere iz stava 2. ovog ─Źlana.

Nadle┼żnost za sprovo─Ĺenje protiverozivnih mjera

─îlan 22

Primjenu, kontrolu i sprovo─Ĺenje protiverozivnih mjera iz ─Źlana 21. ovog zakona vr┼íi nadle┼żni organ lokalne samouprave.

Obaveze op┼ítine u sprovo─Ĺenju protiverozivnih mjera

─îlan 23

Prilikom utvr─Ĺivanja protiverozivnih mjera i njihovog sprovo─Ĺenja, jedinica lokalne samouprave ─çe obezbijediti:

a) da se dosljedno preduzimaju protiverozivne mjere iz ─Źl. 21. i 22,

b) da se svake godine preduzmu protiverozivne biolo┼íke mjere na najmanje ─Źetiri odsto novih povr┼íina od ukupnih povr┼íina napadnutih, podlo┼żnih ili ugro┼żenih erozijom.

Tro┼íkovi sprovo─Ĺenja protiverozivnih mjera

─îlan 24

Tro┼íkove sprovo─Ĺenja protiverozivnih mjera snose pravna i fizi─Źka lica ─Źije se zemlji┼íte ┼ítiti ovim mjerama, ako zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

Poljska šteta

─îlan 25

(1) Zabranjeno je uništavanje i oštećenje usjeva, sadnica, stabala i poljoprivredne mehanizacije na imanjima, kao i svako drugo oštećenje na poljoprivrednom zemljištu (u daljem tekstu: poljska šteta).

(2) Zabranjeno je spaljivanje organskih ostataka poslije ┼żetve usjeva, kao i drugog otpada na poljoprivrednom zemlji┼ítu.

(3) Jedinica lokalne samouprave propisuje mjere za zaštitu od poljske štete i spaljivanja organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu.

(4) Korisnici poljoprivrednog zemlji┼íta du┼żni su da se uzdr┼żavaju od radnji kojima se pri─Źinjava poljska ┼íteta na poljoprivrednom zemlji┼ítu, a vlasnici, odnosno dr┼żaoci stoke du┼żni su da obezbijede da stoka ne pri─Źinjava ┼ítetu na poljoprivrednom zemlji┼ítu.

Za┼ítita usjeva od mraza, grada, po┼żara

─îlan 26

Jedinica lokalne samouprave mo┼że propisati i mjere za za┼ítitu usjeva na poljoprivrednom zemlji┼ítu od mraza, grada, po┼żara i drugih elementarnih nepogoda.

Zabrana korišćenja obradivog poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

─îlan 27

(1) Promjena namjene poljoprivrednog zemlji┼íta I, II, III i IV katastarske, odnosno bonitetne klase u nepoljoprivredne svrhe vr┼íi se u skladu sa sprovedbenim dokumentima prostornog ure─Ĺenja.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, ukoliko za odre─Ĺeno podru─Źje nije donesen sprovedbeni dokument prostornog ure─Ĺenja ili nije predvi─Ĺeno njegovo dono┼íenje, promjena namjene poljoprivrednog zemlji┼íta I, II, III i IV katastarske, odnosno bonitetne klase vr┼íi se u skladu sa lokacijskim uslovima, samo za izgradnju:

a) objekata za koje lokacijske uslove izdaje ministarstvo nadle┼żno za poslove gra─Ĺevinarstva,

b) objekata koji su u funkciji poljoprivredne proizvodnje i

v) individualnih stambenih i pomo─çnih objekata u okviru poljoprivrednog gazdinstva na tom podru─Źju.

(3) U toku izrade dokumenata prostornog ure─Ĺenja Ministarstvo daje smjernice, mi┼íljenja i sugestije na planska rje┼íenja, tako da:

a) prije utvr─Ĺivanja nacrta dokumenata iz stava 1. ovog ─Źlana, Ministarstvo u─Źestvuje na javnoj raspravi na kojoj se razmatra prednacrt dokumenta u skladu sa propisom o ure─Ĺenju prostora i gra─Ĺenju,

b) prije utvr─Ĺivanja prijedloga dokumenata iz stava 1. ovog ─Źlana, Ministarstvo u─Źestvuje na javnoj raspravi na kojoj se razmatra stav nosioca izrade o primjedbama, prijedlozima i mi┼íljenjima na nacrt dokumenta koji je bio na javnom uvidu, u skladu sa propisom o ure─Ĺenju prostora i gra─Ĺenju.

(4) Promjena namjene poljoprivrednog zemlji┼íta V, VI, VII i VIII katastarske, odnosno bonitetne klase, vr┼íi se u skladu sa strate┼íkim i sprovedbenim dokumentima prostornog ure─Ĺenja, odnosno lokacijskim uslovima.

(5) Zbog umanjenja vrijednosti i gubitka poljoprivrednog zemljišta kao dobra od opšteg interesa, plaća se naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u skladu sa ovim zakonom.

Zabrana promjene katastarskih kultura i klasa poljoprivrednog zemljišta

─îlan 28

(1) Ministarstvo daje ili odbija saglasnost za promjenu katastarske kulture i klase poljoprivrednog zemlji┼íta na osnovu zahtjeva Republi─Źke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove uz koji se prila┼że sljede─ça dokumentacija:

a) prepis zapisnika o utvr─Ĺivanju ispunjenosti uslova za promjenu katastarskih kultura i klasa poljoprivrednog zemlji┼íta, koji je sa─Źinjen u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima Republi─Źke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,

b) kopija izvoda iz javne evidencije o nepokretnostima za parcelu za koju se tra┼żi saglasnost,

v) kopija zahtjeva stranke i

g) foto-dokumentacija parcele za koju se tra┼żi saglasnost.

(2) Zabranjena je promjena katastarskih kultura i katastarskih klasa poljoprivrednog zemljišta radi njegovog korišćenja u nepoljoprivredne svrhe.

(3) Zabranjeno je administrativno mijenjanje katastarskih kultura i klasa poljoprivrednog zemlji┼íta u postupku uplanjenja i gra─Ĺenja objekata, a da prethodno nije sproveden postupak promjene namjene poljoprivrednog zemlji┼íta u nepoljoprivredne svrhe u skladu sa ovim zakonom.

Postupanje nadle┼żnog organa u slu─Źaju promjene katastarske kulture i klase poljoprivrednog zemlji┼íta

─îlan 29

(1) Kada nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave u postupku izdavanja poljoprivredne saglasnosti, utvrdi da je izmijenjena kultura i klasa poljoprivrednog zemlji┼íta u nepoljoprivredne svrhe, a da prethodno nije sproveden postupak promjene namjene u skladu sa ovim zakonom, du┼żan je da uzme prethodno stanje katastarske kulture i klase poljoprivrednog zemlji┼íta kao osnov za obra─Źun naknade.

(2) Ako nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave nema raspolo┼żive podatke potrebne za utvr─Ĺivanje prethodnog stanja katastarske kulture i klase, zatra┼żi─çe od stranke da podnese zahtjev za utvr─Ĺivanje prethodnog stanja katastarske kulture i klase na predmetnom zemlji┼ítu nadle┼żnom organu za imovinsko-pravne poslove, da bi se moglo izvr┼íiti obra─Źunavanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta u nepoljoprivredne svrhe u skladu sa ovim zakonom.

(3) Prethodno stanje iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana utvr─Ĺuje se ukoliko je izvr┼íena promjena kulture i klase poljoprivrednog zemlji┼íta nakon roka do kojeg se objekti smatraju legalno izgra─Ĺenim u skladu sa posebnim propisom o legalizaciji bespravno izgra─Ĺenih objekata.

Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta

─îlan 30

(1) Promjenom namjene poljoprivrednog zemlji┼íta u smislu ovog zakona smatra se svako kori┼í─çenje poljoprivrednog zemlji┼íta za izgradnju naselja, industrijskih, energetskih i rudarskih objekata, ┼żeljezni─Źkih pruga, puteva, vodnih akumulacija, po┼íumljavanje ili drugi radovi kojima se trajno onemogu─çava kori┼í─çenje tog zemlji┼íta za poljoprivrednu proizvodnju.

(2) Pod promjenom namjene poljoprivrednog zemlji┼íta smatra se i eksploatacija mineralnih sirovina i izvo─Ĺenje radova na odlaganju jalovine, pepela, ┼íljake, ┼íljunka, kamena, kao i opasnih i ┼ítetnih materija na poljoprivrednom zemlji┼ítu na odre─Ĺeno vrijeme, nakon ─Źega je korisnik du┼żan da rekultivi┼íe zemlji┼íte u skladu sa projektom rekultivacije.

(3) Rekultivacija poljoprivrednog zemlji┼íta podrazumijeva sistem tehni─Źkih, agrotehni─Źkih i biolo┼íkih mjera i postupaka kojim se naru┼íeno zemlji┼íte privodi namjeni u skladu sa projektom rekultivacije.

(4) Projekat rekultivacije poljoprivrednog zemlji┼íta treba da sadr┼żi: postupak skidanja i ─Źuvanja humusnog sloja, udaljenost od susjednih parcela, dubinu do koje je dozvoljena eksploatacija mineralnih sirovina, postupak biolo┼íke rekultivacije poljoprivrednog zemlji┼íta, rokove izvo─Ĺenja pojedinih faza biolo┼íke rekultivacije poljoprivrednog zemlji┼íta, dinamiku privo─Ĺenja zemlji┼íta poljoprivrednoj proizvodnji ili drugoj namjeni, hidrotehni─Źke radove kojima se uspostavlja prvobitni vodni re┼żim u zemlji┼ítu, postupak i rok ispitivanja opasnih i ┼ítetnih materija u rekultivisanom zemlji┼ítu i finansijski plan za realizaciju projekta rekultivacije.

(5) Projekat rekultivacije mo┼że da izra─Ĺuje privredno dru┼ítvo, druga organizacija ili ustanova koja je upisana u sudski registar za obavljanje ove djelatnosti, ako ima u radnom odnosu najmanje dva lica sa visokom stru─Źnom spremom poljoprivrednog ili ┼íumarskog smjera, odnosno specijaliste za konkretan predmet rekultivacije, sa radnim iskustvom od najmanje tri godine na tim poslovima.

(6) Promjena namjene poljoprivrednog zemlji┼íta vr┼íi se u skladu sa ─Źlanom 27. Zakona.

(7) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje na─Źin vo─Ĺenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemlji┼íta.

Odobrenje za privremenu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

─îlan 31

(1) Poljoprivrednu saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta u svrhe iz ─Źlana 30. stav 2. ovog zakona izdaje nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave uz prethodno pribavljene smjernice Ministarstva.

(2) Organ jedinice lokalne samouprave du┼żan je da pribavi smjernice Ministarstva podnose─çi zahtjev, uz koji prila┼że:

a) izvod iz va┼że─çeg dokumenta prostornog ure─Ĺenja iz kojeg se vidi namjena povr┼íine,

b) lokacijske ili urbanisti─Źko-tehni─Źke uslove ovjerene od organa uprave nadle┼żnog za poslove ure─Ĺenja prostora,

v) kopiju rješenja o upisu u registar poslovnih subjekata ili rješenja o registraciji preduzetnika,

g) izvod iz javne evidencije o nepokretnostima za vlastito zemljište, odnosno ugovor o zakupu za zakupljeno zemljište,

d) kopiju katastarskog plana ili a┼żurnu geodetsku podlogu predmeta obuhvata,

─Ĺ) projekat rekultivacije poljoprivrednog zemlji┼íta i

e) kopiju ugovora o koncesiji (samo za eksploataciju mineralnih sirovina).

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

─îlan 32

(1) Za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta investitor pla─ça jednokratnu naknadu, osim u slu─Źajevima osloba─Ĺanja od pla─çanja naknade propisanih ovim zakonom.

(2) Poljoprivredno zemlji┼íte ne mo┼że se koristiti u nepoljoprivredne svrhe dok se ne izvr┼íi uplata naknade iz stava 1. ovog ─Źlana.

(3) Jedinice lokalne samouprave ne mogu utvr─Ĺivati op┼íti interes, niti mogu svojim odlukama osloba─Ĺati od pla─çanja dijela naknade koji njima pripada.

(4) Naknada zbog promjene namjene pla─ça se za cijelu gra─Ĺevinsku parcelu koja je definisana lokacijskim i urbanisti─Źko-tehni─Źkim uslovima ovjerenim od organa uprave nadle┼żnog za poslove ure─Ĺenja prostora.

(5) Izuzetno od stava 4. ovog ─Źlana, kada se promjena namjene vr┼íi za objekat koji je predmet legalizacije, a za koji ne postoji obaveza pribavljanja lokacijskih niti izrada urbanisti─Źko-tehni─Źki uslova, podaci o parceli potrebni za obra─Źun naknade za promjenu namjene, utvr─Ĺuje se na osnovu geodetskog snimka situacije stvarno izvedenog stanja bespravno izgra─Ĺenog objekta, izra─Ĺenog od ovla┼í─çenog lica za poslove premjera i katastra nepokretnosti.

Visina naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

─îlan 33

(1) Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta utvr─Ĺuje se u visini katastarskog prihoda za to zemlji┼íte za teku─çu godinu, uve─çano za:

a) 500 puta za I katastarsku klasu,

b) 400 puta za II katastarsku klasu,

v) 300 puta za III katastarsku klasu,

g) 200 puta za IV katastarsku klasu,

d) 100 puta za V, VI, VII i VIII katastarsku klasu.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta iz ─Źlana 30. stav 2. ovog zakona utvr─Ĺuje se u iznosu od 50% od visine naknade iz stava 1. ovog ─Źlana, ukoliko je projektom rekultivacije planirano da se zemlji┼íte koristi kao poljoprivredno.

Nadle┼żnost organa za utvr─Ĺivanje naknade

─îlan 34

(1) Obavezu pla─çanja i visinu naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta u svrhe iz ─Źlana 30. ovog zakona, rje┼íenjem utvr─Ĺuje nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave.

(2) Protiv rje┼íenja iz stava 1. ovog ─Źlana dozvoljena je ┼żalba Ministarstvu.

(3) Naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta investitor je du┼żan da plati prije izdavanja poljoprivredne saglasnosti.

(4) Uz zahtjev za izdavanje poljoprivredne saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta investitor podnosi:

a) lokacijske uslove ili urbanisti─Źko-tehni─Źke uslove ovjerene od uprave nadle┼żnog za poslove ure─Ĺenja prostora,

b) kopiju geodetskog snimka situacije stvarno izvedenog stanja izra─Ĺenog od ovla┼í─çenog lica za poslove premjera i katastra nepokretnosti, samo u slu─Źaju legalizacije bespravno izgra─Ĺenog objekta,

v) posjedovni list ili list nepokretnosti za parcelu za koju se tra┼żi saglasnost,

g) kopiju katastarskog plana ili a┼żurnu geodetsku podlogu predmeta obuhvata,

d) dokaz o pravnom osnovu za korišćenje zemljišta, ako investitor nije vlasnik poljoprivrednog zemljišta,

─Ĺ) dokaz nadle┼żnog organa o prethodnom stanju, ukoliko se u posjedovnom listu predmetno zemlji┼íte vodi kao nepoljoprivredno.

(5) Nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave, na osnovu dokumentacije iz stava 4. ovog ─Źlana i dokaza o izvr┼íenoj uplati naknade za promjenu namjene, donosi rje┼íenje o poljoprivrednoj saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta.

(6) Osim elemenata koju su utvr─Ĺeni propisom kojim se ure─Ĺuje op┼íti upravni postupak, rje┼íenje o poljoprivrednoj saglasnosti iz stava 5. ovog ─Źlana obavezno sadr┼żi i svrhu ili namjenu za koju se izdaje, oznaku katastarske ─Źestice, katastarsku kulturu i klasu, povr┼íinu za koju je obra─Źunata i upla─çena naknada i iznos pripadaju─çe naknade.

(7) Rje┼íenje o poljoprivrednoj saglasnosti donosi se u roku od 30 dana od dana podno┼íenja zahtjeva, a primjerak tog rje┼íenja obavezno se dostavlja Ministarstvu, Republi─Źkoj upravi za inspekcijske poslove i nadle┼żnom organu za imovinsko-pravne poslove.

(8) Poljoprivrednu saglasnost investitor pribavlja prije dobijanja gra─Ĺevinske dozvole.

(9) Protiv rje┼íenja o poljoprivrednoj saglasnosti dozvoljena je ┼żalba Ministarstvu.

Uplata i korišćenje sredstava naknade

─îlan 35

(1) Napla─çena naknada po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemlji┼íta u nepoljoprivredne svrhe usmjerava se u odnosu 30% u bud┼żet Republike Srpske, a 70% u bud┼żet op┼ítine na ─Źijem se podru─Źju nalazi zemlji┼íte.

(2) Sredstva od napla─çene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemlji┼íta u nepoljoprivredne svrhe, sredstva od zakupnine i koncesione naknade za kori┼í─çenje zemlji┼íta u svojini Republike, koja su prihod bud┼żeta jedinice lokalne samouprave, koriste se za sljede─çe namjene:

a) izradu Osnova opštine,

b) osposobljavanje i ure─Ĺenje poljoprivrednih zemlji┼íta koja su degradirana, zapu┼ítena, koja su lo┼íijeg kvaliteta ili su neplodna,

v) za popravku i poboljšanje plodnosti zemljišta,

g) za sprovo─Ĺenje protiverozivnih mjera i melioracije poljoprivrednog zemlji┼íta slabijeg kvaliteta,

d) za sprovo─Ĺenje postupka komasacije i

─Ĺ) za sprovo─Ĺenje postupka dodjele poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike u zakup.

(3) Sredstva od napla─çene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemlji┼íta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za zemlji┼íte u svojini Republike, koja su prihod bud┼żeta Republike, koriste se za sljede─çe namjene:

a) izradu i sprovo─Ĺenje Osnova Republike i srednjoro─Źnog programa za┼ítite, kori┼í─çenja i ure─Ĺenja poljoprivrednog zemlji┼íta,

b) pripremne radnje u sprovo─Ĺenju postupka dodjele poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike Srpske posredstvom koncesije (identifikacija zemlji┼íta, izrada studije i drugo) i

v) za sprovo─Ĺenje postupka komasacije.

(4) Jedinice lokalne samouprave dostavljaju Ministarstvu godi┼ínje izvje┼ítaje o kori┼í─çenju sredstava iz stava 2. ovog ─Źlana do 31. marta teku─çe godine za prethodnu godinu. https://advokat-prnjavorac.com

Osloba─Ĺanje od pla─çanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta

─îlan 36

(1) Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta ne pla─ça se u slu─Źaju:

a) izgradnje, rekonstrukcije ili legalizacije stambene zgrade porodi─Źnog poljoprivrednog gazdinstva povr┼íine do 500 m2 u cilju pobolj┼íanja uslova stanovanja tog doma─çinstva, samo u slu─Źaju da se poljoprivredno zemlji┼íte na kome se vr┼íi promjena namjene nalazi u seoskom podru─Źju, odnosno van gradske zone,

b) izgradnje poljoprivrednih objekata i izgradnje proizvodnih objekata u kojima se obavljaju djelatnosti iz oblasti prera─Ĺiva─Źke industrije, propisane uredbom kojom se ure─Ĺuje klasifikacija djelatnosti u Republici Srpskoj,

v) odre─Ĺivanja lokacije za groblje ili pro┼íirenje groblja, kao i za izgradnju vjerskih objekata,

g) izgradnje objekata koji slu┼że za odbranu od poplava, za odvodnjavanje i navodnjavanje zemlji┼íta ili za ure─Ĺenje bujica,

d) regulacije vodotoka u funkciji ure─Ĺenja poljoprivrednog zemlji┼íta,

─Ĺ) izgradnje i pro┼íirenja poljskih puteva koji doprinose racionalnijem kori┼í─çenju poljoprivrednog zemlji┼íta,

e) po┼íumljavanja obradivog poljoprivrednog zemlji┼íta VI, VII i VIII katastarske klase, ako je osnovama utvr─Ĺeno da ─çe se to zemlji┼íte racionalnije koristiti ako se po┼íumi,

┼ż) podizanja poljoza┼ítitnih pojaseva,

z) izgradnje javnih puteva i ┼żeljezni─Źke infrastrukture,

i) izgradnje ili legalizacije stambenog objekta izbjeglica, raseljenih lica i povratnika na zemlji┼ítu povr┼íine do 500 m2, ako to lice ima status ili je imalo status izbjeglice ili raseljenog lica u vrijeme sticanja vlasni┼ítva na zemlji┼ítu namijenjenom za stambenu izgradnju, a to dokazuje uvjerenjem nadle┼żnog organa,

j) izgradnja ili legalizacija stambenih objekata porodicama poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije na zemlji┼ítu povr┼íine do 500 m2, pod uslovom da je nadle┼żni organ utvrdio status porodice poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije i da oni nemaju rije┼íeno stambeno pitanje i

k) legalizacije objekata koji se smatraju legalno izgra─Ĺenim u skladu sa posebnim propisom o legalizaciji bespravno izgra─Ĺenih objekata.

(2) Porodi─Źnim poljoprivrednim gazdinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se poljoprivredno gazdinstvo na kome fizi─Źko lice - poljoprivrednik zajedno sa ─Źlanovima svog doma─çinstva obavlja poljoprivrednu proizvodnju i koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava.

(3) Pod poljoprivrednim objektima iz stava 1. ta─Źka b) ovog ─Źlana podrazumijevaju se objekti koji su u funkciji poljoprivredne proizvodnje, odnosno objekti za proizvodnju, otkup, doradu, preradu i su┼íenje poljoprivrednih proizvoda, kao i objekti za skladi┼ítenje i ─Źuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda, hladnja─Źe, staje za gajenje stoke, objekti za gajenje gljiva, pu┼żeva i riba.

(4) Rje┼íenje o osloba─Ĺanju od pla─çanja naknade donosi nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave.

(5) Uz dokumentaciju propisanu ─Źlanom 34. Zakona, za utvr─Ĺivanje pla─çanja naknade iz stava 1. ovog ─Źlana investitor podnosi i sljede─çe dokaze:

a) za slu─Źaj iz stava 1. ta─Źka a) ovog ─Źlana, izvod iz va┼że─çeg dokumenta prostornog ure─Ĺenja na osnovu kojeg se vidi da se parcela na kojoj se planira gradnja nalazi u seoskom podru─Źju, odnosno van gradske zone i dokument kojim se potvr─Ĺuje da je rije─Ź o porodi─Źnom poljoprivrednom gazdinstvu koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava,

b) za slu─Źaj iz stava 1. t. i) i j) ovog ─Źlana, dokaz o statusu lica i

v) za slu─Źaj iz stava 1. ta─Źka k) dokaz nadle┼żnog organa da je objekat izgra─Ĺen u roku u kojem se objekti smatraju legalno izgra─Ĺenim u skladu sa posebnim propisom o legalizaciji bespravno izgra─Ĺenih objekata.

IV - UREĐENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

Pojam ure─Ĺenja

─îlan 37

Pod ure─Ĺenjem poljoprivrednog zemlji┼íta u smislu ovog zakona podrazumijeva se preduzimanje tehni─Źkih, hidrotehni─Źkih i agrotehni─Źkih melioracionih mjera za pove─çanje proizvodnih sposobnosti poljoprivrednog zemlji┼íta, regulisanje vodno-vazdu┼ínog re┼żima i pobolj┼íanje fizi─Źkih, hemijskih i biolo┼íkih osobina zemlji┼íta.

Prava i obaveze vlasnika, odnosno korisnika zemljišta

─îlan 38

(1) Vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemlji┼íta na podru─Źju na kome se vr┼íi ure─Ĺenje poljoprivrednog zemlji┼íta moraju dozvoliti pristup na svoja zemlji┼íta stru─Źnjacima geodetskih, vodnih, poljoprivrednih i ostalih organizacija koje obavljaju radove u vezi sa ure─Ĺenjem poljoprivrednog zemlji┼íta.

(2) Vlasnici i korisnici zemlji┼íta imaju pravo na naknadu za ┼ítetu prouzrokovanu radnjama iz stava 1. ovog ─Źlana.

(3) Rje┼íenje o naknadi iz stava 2. ovog ─Źlana, na zahtjev o┼íte─çenog, donosi op┼ítinski organ uprave.

(4) ┼Żalba protiv ovog rje┼íenja ne zadr┼żava izvr┼íenje rje┼íenja.

Mjere ure─Ĺenja poljoprivrednog zemlji┼íta melioracijama

─îlan 39

Mjere ure─Ĺenja poljoprivrednog zemlji┼íta melioracijama obuhvataju:

a) izgradnju i odr┼żavanje sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje,

b) melioraciju livada i pašnjaka,

v) pretvaranje neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo,

g) pobolj┼íanje kvaliteta poljoprivrednog zemlji┼íta (oglinjavanje, opjeskivanje, kalcifikacija sa huminizacijom, popravka alkalnih zemlji┼íta gipsovanjem i odstranjivanjem suvi┼ínih lakorastvorljivih soli iz zemlji┼íta, melioraciono ─Ĺubrenje, podrivanje i rigolovanje, rekultivacija o┼íte─çenih i uni┼ítenih zemlji┼íta) i

d) druge mjere ure─Ĺenja poljoprivrednog zemlji┼íta.

Izvo─Ĺenje mjera ure─Ĺenja poljoprivrednog zemlji┼íta melioracijama

─îlan 40

(1) Mjere ure─Ĺenja poljoprivrednog zemlji┼íta iz ─Źlana 39. ovog zakona izvode se prema posebnim projektima koje mogu da izra─Ĺuju preduze─çe, druga organizacija ili ustanova koja je upisana u sudski registar za obavljanje ove djelatnosti, koja ima najmanje dva zaposlena lica sa visokom stru─Źnom spremom poljoprivredne struke odgovaraju─çeg smjera, koja raspola┼że sa odgovaraju─çom opremom za rad i koja ima ovla┼í─çenje za rad koje je izdalo Ministarstvo.

(2) Saglasnost za projekte ure─Ĺenja poljoprivrednog zemlji┼íta iz stava 1. ovog ─Źlana daje Ministarstvo.

Ure─Ĺenje zemlji┼íta posredstvom komasacije

─îlan 41

(1) Ure─Ĺenje poljoprivrednog zemlji┼íta posredstvom komasacije vr┼íi se radi stvaranja ve─çih i pravilnijih zemlji┼ínih parcela, njihovim grupisanjem i grupisanjem zemlji┼ínih posjeda.

(2) Komasacijom se omogu─çava ekonomi─Źnija obrada i kori┼í─çenje poljoprivrednog zemlji┼íta te izvo─Ĺenje drugih radova na ure─Ĺenju zemlji┼íta.

(3) Poslovi komasacije su poslovi od opšteg interesa.

Postupak i na─Źin sprovo─Ĺenja komasacije

─îlan 42

Razlozi, postupak, uslovi i na─Źin sprovo─Ĺenja komasacije regulisani su posebnim Zakonom o komasaciji.

Zabrana usitnjavanja zemljišnih parcela

─îlan 43

(1) Na zemlji┼ítu ure─Ĺenom posredstvom komasacije ne mo┼że se vr┼íiti usitnjavanje parcela, osim u postupku izgradnje melioracionih sistema, izgradnje javnih objekata i vra─çanja zemlji┼íta po zakonskim propisima.

(2) Na obradivom poljoprivrednom zemlji┼ítu koje nije ure─Ĺeno posredstvom komasacije fizi─Źka dioba parcela mo┼że se vr┼íiti samo ako se obrazuje parcela od najmanje 0,5 hektara, a u kra┼íkim predjelima 0,2 hektara, osim ako to zahtijeva op┼íti interes utvr─Ĺen ovim zakonom ili propisi o naslje─Ĺivanju.

V - KORI┼á─ćENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjI┼áTA

Pojam korišćenja poljoprivrednog zemljišta

─îlan 44

(1) Pod kori┼í─çenjem poljoprivrednog zemlji┼íta, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se osnovna i dopunska obrada zemlji┼íta i primjena drugih agrotehni─Źkih mjera, unapre─Ĺivanje vo─çnjaka, vinograda, livada i pa┼ínjaka, kao i drugi radovi za racionalno kori┼í─çenje poljoprivrednog zemlji┼íta radi pove─çanja poljoprivredne proizvodnje.

(2) Pod ostalim agrotehni─Źkim mjerama smatraju se: spre─Źavanje erozije, uni┼ítavanje ambrozije i ostalih korova, ─Źi┼í─çenje kanala, zabrana, odnosno obaveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na odre─Ĺenom podru─Źju, suzbijanje biljnih bolesti i ┼íteto─Źina, kori┼í─çenje i uni┼ítavanje biljnih otpadaka i sli─Źno.

Obaveze vlasnika, odnosno korisnika poljoprivrednog zemljišta

─îlan 45

(1) Vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog zemlji┼íta du┼żan je da zemlji┼íte redovno obra─Ĺuje i da ga koristi na na─Źin koji najvi┼íe odgovara njegovoj prirodnoj plodnosti i postoje─çim ekonomskim i agrotehni─Źkim uslovima.

(2) (brisano)

Nemogućnost korišćenja poljoprivrednog zemljišta

─îlan 46

Ako vlasnik poljoprivrednog zemlji┼íta ne koristi du┼że od jedne ekonomske godine poljoprivredno zemlji┼íte u skladu sa ─Źlanom 45. ovog zakona, du┼żan je da omogu─çi njegovo kori┼í─çenje davanjem u zakup ili na drugi na─Źin u skladu sa propisima o davanju nepokretnosti u zakup.

Davanje poljoprivrednog zemljišta na privremeno korišćenje

─îlan 47

(1) Ukoliko korisnik poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike ne koristi du┼że od jedne ekonomske godine zemlji┼íte za poljoprivrednu proizvodnju, Vlada Republike Srpske mo┼że, na prijedlog nadle┼żnog organa op┼ítine, odnosno grada, to zemlji┼íte preuzeti i dati na privremeno kori┼í─çenje drugim pravnim i fizi─Źkim licima u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje.

(2) Poljoprivredno zemlji┼íte iz stava 1. ovog ─Źlana daje se na privremeno kori┼í─çenje na period do tri godine u skladu sa propisima o davanju nepokretnosti u zakup i ovim zakonom.

(3) Ekonomskom godinom, u smislu ovog zakona, smatra se period od po─Źetka jesenjih radova u teku─çoj godini do vremena zavr┼íetka ┼żetve - berbe kasnih usjeva u narednoj godini.

Pojam pašnjaka

─îlan 48

Pa┼ínjak je poljoprivredno zemlji┼íte obraslo prirodnom ili vje┼íta─Źkom vegetacijom (poko┼íene njive, ledine, planine, nekultivisina i kultivisana zemlji┼íta i ┼íuma u kojoj pa┼ía po zakonu nije zabranjena), koji slu┼żi za ispa┼íu stoke.

Korišćenje pašnjaka

─îlan 49

(1) Pašnjacima u svojini Republike upravljaju jedinice lokalne samouprave.

(2) Uslove u pogledu kori┼í─çenja pa┼ínjaka i visinu naknade utvr─Ĺuje Ministarstvo.

(3) Sredstva od naknade za kori┼í─çenje pa┼ínjaka po osnovu ispa┼íe stoke pripadaju jedinici lokalne samouprave na ─Źijoj se teritoriji nalazi pa┼ínjak.

(4) Ako se pašnjak nalazi na teritoriji dvije ili više opština, naknada za korišćenje pašnjaka plaća se srazmjerno površini pašnjaka.

Zabrana nomadske ispaše stoke

─îlan 50

Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i bilja, zabranjuje se nomadska ispaša stoke na poljoprivrednom zemljištu.

Pojam nomadske ispaše stoke

─îlan 51

(1) Pod nomadskom ispa┼íom stoke, u smislu ovog zakona, smatra se ispa┼ía stoke gonjenjem preko poljoprivrednog zemlji┼íta, ispa┼ía stoke na poljoprivrednom zemlji┼ítu izvan mjesta prebivali┼íta, odnosno sjedi┼íta dr┼żaoca stoke, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(2) Ne smatra se nomadskom ispa┼íom stoke u smislu ovog zakona uobi─Źajna ispa┼ía stoke na pa┼ínjacima u svojini dr┼żave i ispa┼ía stoke na zemlji┼ítu koje je svojina dr┼żaoca stoke ili je zemlji┼íte uzeto u zakup.

Pojam dr┼żaoca stoke

─îlan 52

Dr┼żaocem stoke i drugih ┼żivotinja, u smislu ovog zakona, smatra se vlasnik, odnosno korisnik stoke i druga lica koja napasaju stoku.

VI - RASPOLAGANjE POLjOPRIVREDNIM ZEMLjIŠTEM

Osnovne odredbe

─îlan 53*

(prestalo da va┼żi)

Program korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike

─îlan 54

(1) Poljoprivredno zemljišta u svojini Republike koristi se u skladu sa godišnjim program korišćenja, koji donosi skupština jedinice lokalne samouprave uz saglasnost Ministarstva.

(2) Program iz stava 1. ovog ─Źlana nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave du┼żan je da donese najkasnije do kraja marta teku─çe godine.

(3) Program iz stava 1. ovog ─Źlana sadr┼żi:

a) površine zemljišta u svojini Republike po katastarskim opštinama - ukupnu površinu,

b) podatke o površini dodijeljenog poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike i korisnicima poljoprivrednog zemljišta,

v) podatke o površini nedodijeljenog poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike i trenutno stanje korišćenja,

g) površinu zemljišta planiranu za davanje u zakup,

d) površinu zemljišta planiranu za koncesiju i

─Ĺ) povr┼íinu zemlji┼íta odre─Ĺenu za zakup pa┼ínjaka.

(4) Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne donese program iz stava 1. ovog ─Źlana u propisanom roku, Ministarstvo mo┼że pokrenuti postupak dodjele koncesije za kori┼í─çenje nedodijeljenog poljoprivrednog zemlji┼íta.

Na─Źin raspolaganja poljoprivrednim zemlji┼ítem u svojini Republike

─îlan 55

(1) Poljoprivredno zemlji┼íte u svojini Republike mo┼że se staviti na raspolaganje pravnim i fizi─Źkim licima: davanjem u zakup, prometom poljoprivrednog zemlji┼íta ili koncesijom pravnim licima, isklju─Źivo radi zasnivanja primarne poljoprivredne proizvodnje.

(2) Zabranjeno je korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike bez pravnog osnova.

1. Zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike

Zakup

─îlan 56

(1) Poljoprivredno zemlji┼íte u svojini Republike mo┼że se dati u zakup fizi─Źkom i pravnom licu u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje, zajedno sa objektima koji mu pripadaju, opremom i vi┼íegodi┼ínjim zasadima.

(2) Poljoprivredno zemlji┼íte u svojini Republike koje je dato u zakup ne mo┼że se dati u podzakup, niti druga lica mogu po bilo kom osnovu koristiti to zemlji┼íte po osnovu dogovora sa zakupoprimcem.

Naknada za umanjenu vrijednost višegodišnjih zasada

─îlan 57

(1) Ako su se na poljoprivrednom zemlji┼ítu u svojini Republike na dan zaklju─Źenja ugovora o zakupu nalazili vi┼íegodi┼ínji zasadi kojima se za vrijeme trajanja zakupa smanjila vrijednost krivicom zakupoprimca, zakupodavcu pripada naknada za umanjenu vrijednost tih zasada.

(2) Ako su zasadi uklonjeni bez saglasnosti zakupodavca, zakupodavcu pripada naknada u visini vrijednosti tih zasada u vrijeme zaklju─Źenja ugovora o zakupu.

Rokovi davanja zemljišta u zakup

─îlan 58

(1) Poljoprivredno zemljište u svojini Republike, zavisno od namjene korišćenja zemljišta, daje se u zakup na rok do 25 godina za sadnju voćnjaka, vinograda i drugih višegodišnjih zasada, a za ostale vrste korišćenja od osam do 12 godina.

(2) Ako na poljoprivrednom zemlji┼ítu ve─ç postoje zasadi radi kojih se zemlji┼íte uzima u zakup, rok zakupa je dok zasadi ne budu amortizovani, a najdu┼że do 25 godina.

Postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike

─îlan 59

(1) Poljoprivredno zemljište u svojini Republike daj e se u zakup na osnovu javnog oglasa, pribavljanjem pisanih ponuda ili usmenim javnim nadmetanjem.

(2) Odluku o raspisivanju javnog oglasa, kao i uslove oglasa za zakup poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike utvr─Ĺuje i donosi skup┼ítina jedinice lokalne samouprave (op┼ítine i grada) na ─Źijoj se teritoriji nalazi poljoprivredno zemlji┼íte u svojini Republike, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.

(3) Skup┼ítina jedinice lokalne samouprave (op┼ítine i grada) donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponu─Ĺa─Źa i dodjeli poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike u zakup, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.

(4) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi i na─Źin davanja u zakup poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike.

Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike

─îlan 60

(1) Na osnovu odluke o izboru najpovoljnijeg ponu─Ĺa─Źa na javnom oglasu za zakup poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike, na─Źelnik op┼ítine ili gradona─Źelnik i izabrani ponu─Ĺa─Ź zaklju─Źuju ugovor o zakupu.

(2) Jedinica lokalne samouprave du┼żna je da u roku od sedam dana od dana zaklju─Źenja ugovora iz stava 1. ovog ─Źlana dostavi po jedan primjerak ugovora o zakupu nadle┼żnom organu za vo─Ĺenje javnih zemlji┼ínih evidencija i Ministarstvu.

(3) Jedinice lokalne samouprave koje zaklju─Źe ugovore o zakupu poljoprivrednog zemlji┼íta du┼żne su da Ministarstvu godi┼ínje dostavljaju izvje┼ítaj o realizaciji zaklju─Źenih ugovora.

Sadr┼żaj ugovora o zakupu poljoprivrednog zemlji┼íta

─îlan 61

Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike sadr┼żi obavezno odredbe koje se odnose na:

a) podatke iz zemljišne knjige, odnosno katastra nekretnina;

b) vrijeme trajanja zakupa;

v) visinu i rok pla─çanja zakupnine;

g) opis i vrijednost objekata, ure─Ĺaja i zasada te na─Źin njihovog odr┼żavanja;

d) vrijeme amortizacije zasada;

─Ĺ) prava i obaveze zakupoprimca;

e) namjenu korišćenja zakupljenog zemljišta;

┼ż) razloge za otkaz ugovora;

z) razloge za prestanak ugovora.

Sredstva zakupnine

─îlan 62

Sredstva ostvarena od zakupnine za zemljište u svojini Republike uplaćuju se u odnosu:

a) 50% na ra─Źun bud┼żeta Republike,

b) 50% na ra─Źun bud┼żeta jedinica lokalne samouprave na ─Źijem se podru─Źju nalazi poljoprivredno zemlji┼íte.

Prestanak va┼żenja ugovora o zakupu

─îlan 63

(1) Ugovor o zakupu prestaje istekom vremena na koje je zaklju─Źen.

(2) Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike mo┼że sporazumno prestati u bilo koje vrijeme.

(3) Ugovor o zakupu prestaje ako zakupljeno poljoprivredno zemlji┼íte prestane da bude poljoprivredno zbog promjene namjene, ili ranije, ako se zemlji┼íte koristi suprotno odredbama zaklju─Źenog ugovora ili odredbama ovog zakona.

(4) U slu─Źaju iz stava 3. ovog ─Źlana, zakupoprimac je du┼żan u roku od ┼íest mjeseci od dana prestanka ugovora o zakupu da preda zemlji┼íte u posjed Ministarstvu.

(5) Ugovor o zakupu mo┼że se obnoviti za isti period, podno┼íenjem zahtjeva za produ┼żenje jedinici lokalne samouprave, ukoliko zakupoprimac uredno ispunjava obaveze iz ugovora i ┼żeli da nastavi rad na poljoprivrednom zemlji┼ítu koje je dobio u zakup.

Otkaz ugovora o zakupu

─îlan 64

Zakupodavac mo┼że otkazati ugovor o zakupu poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike u slu─Źaju ako zakupoprimac:

a) ne plati zakupninu;

b) ne koristi poljoprivredno zemljište u svojini Republike kao dobar domaćin;

v) obra─Ĺuje poljoprivredno zemlji┼íte suprotno odredbama zaklju─Źenog ugovora;

g) daje zakupljeno poljoprivredno zemlji┼íte u podzakup ili omogu─çava drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizi─Źkim licima da na bilo koji na─Źin koriste poljoprivredno zemlji┼íte zakupoprimca po osnovu dogovora za zakupoprimcem (davanje zemlji┼íta koje je predmet zakupa na kori┼í─çenje drugim licima kao naknada za usluge obrade, ─Ĺubrenja, za┼ítite i dr.);

d) protivno odobrenju zakupodavca izvr┼íi investicione radove na poljoprivrednom zemlji┼ítu koji prelaze granice uobi─Źajenog raspolaganja ili promijeni vrstu kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta;

─Ĺ) obavlja aktivnosti suprotno zakonskim propisima o za┼ítiti prirode ili radnje koje imaju negativan uticaj na bogatstvo ili stanje prirodnog podru─Źja te ako na bilo koji na─Źin ugro┼żava opstanak prirodnih vrijednosti;

e) po─Źne da koristi poljoprivredno zemlji┼íte u nepoljoprivredne svrhe ili mu mijenja namjenu suprotno odredbama ugovora i ovog zakona.

Vra─çanje neamortizovane vrijednosti trajnih zasada

─îlan 65

Zakupoprimac nema pravo na vraćanje neamortizovane vrijednosti trajnih zasada na poljoprivrednom zemljištu u svojini Republike, ako zakupni odnos prestaje na njegov zahtjev ili njegovom krivicom.

Prava zakupoprimca nakon prestanka ugovora o zakupu

─îlan 66

(1) Nakon prestanka ugovora o zakupu poljoprivrednog zemlji┼íta, zakupoprimac mo┼że u roku od ┼íest mjeseci:

a) da uzme one dijelove opreme i gra─Ĺevine koje je podigao;

b) da tra┼żi naknadu stvarne vrijednosti opreme koja se mo┼że utvrditi za opremu koju nije mogu─çe odnijeti, vegetacije koju je zasadio, te instalacija i zahvata za za┼ítitu zemlji┼íta koji su pobolj┼íali kvalitet poljoprivrednog zemlji┼íta, ako je posadio zasade i postavio navedene ure─Ĺaje i objekte uz saglasnost zakupodavaca;

v) ako nije postignut dogovor sa zakupodavcem, da sru┼íi i ukloni na vlastiti tro┼íak bez potra┼żivanja naknade gra─Ĺevinske objekte privremenog karaktera koje je podigao.

(2) U slu─Źaju neizvr┼íenja obaveze iz stava 1. ta─Źka 3. ovog ─Źlana, ru┼íenje ili uklanjanje mo┼że izvr┼íiti zakupodavac na teret zakupoprimca.

(3) Ako zakupoprimac posadi zasade ili izgradi ure─Ĺaje ili objekte bez odobrenja zakupodavca, nema pravo na vra─çanje neamortizovane vrijednosti zasada prestankom ugovora o zakupu.

(4) Prestankom ugovora o zakupu, zakupodavac ima pravo da zadr┼żi posa─Ĺene zasade i izgra─Ĺene objekte i ure─Ĺaje, a zakupoprimcu mora platiti njihovu jo┼í neamortizovanu vrijednost, ako su zasadi, odnosno objekti i ure─Ĺaji napravljeni zakupodav─Źevom saglasno┼í─çu.

(5) Zasadi, objekti i ure─Ĺaji pripadaju zakupodavcu bez od┼ítete ako su bili zasa─Ĺeni i izgra─Ĺeni bez njegovog odobrenja.

(6) Zakupodavac ima pravo da ukloni bez od┼ítete ure─Ĺaje kod kojih je to mogu─çe.

Raskid ugovora o zakupu

─îlan 67

Na raskid ugovora o zakupu poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike koji nisu ure─Ĺeni odredbama ovog zakona primjenjuju se propisi o obligacionim odnosima.

2. Promet poljoprivrednim zemljištem u svojini Republike

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike

─îlan 68

(1) Poljoprivredno zemlji┼íte u svojini Republike prodaje se samo u izuzetnim slu─Źajevima pravnim i fizi─Źkim licima koji imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost ili mjesto prebivali┼íta na teritoriji Bosne i Hercegovine, ako postoji interes za Republiku, i to posredstvom javnog oglasa.

(2) Odluku o prodaji poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike donosi Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva.

(3) Odluka o raspisivanju javnog oglasa za prodaju poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike i odluka o izboru najpovoljnijeg ponu─Ĺa─Źa na osnovu javnog oglasa donosi se u skladu sa odredbama Zakona o prometu nepokretnosti.

(4) Po─Źetna cijena za kupovinu poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike utvr─Ĺuje se na osnovu podataka o tr┼żi┼ínoj cijeni na podru─Źju na kome se zemlji┼íte nalazi, pribavljenih od nadle┼żne organizacione jedinice Poreske uprave Republike.

(5) Stru─Źne poslove u vezi sa prikupljanjem potrebne dokumentacije za prodaju poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike obavlja Ministarstvo.

(6) Na osnovu odluke o izboru najpovoljnijeg ponu─Ĺa─Źa, Vlada Republike Srpske ovlasti─çe svog predstavnika za zaklju─Źenje ugovora o prodaji poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike.

Sredstva ostvarena od prodaje

─îlan 69

Sredstva ostvarena prodajom poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike posebna su vrsta prihoda, i to 70% bud┼żeta jedinica lokalne samouprave na ─Źijem se podru─Źju poljoprivredno zemlji┼íte nalazi i 30% bud┼żeta Republike.

Zamjena poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike

─îlan 70

(1) Poljoprivredno zemlji┼íte u svojini Republike mo┼że se zamijeniti za poljoprivredno zemlji┼íte u svojini fizi─Źkih i pravnih lica u slu─Źaju ukrupnjavanja poljoprivrednog zemlji┼íta i radi njegovog racionalnijeg kori┼í─çenja.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, u slu─Źaju ako je odgovaraju─çim aktom prostornog ure─Ĺenja za poljoprivredno zemlji┼íte u svojini Republike utvr─Ĺena druga namjena, mo┼że se izvr┼íiti zamjena tog zemlji┼íta za poljoprivredno zemlji┼íte u svojini jedinice lokalne samouprave, radi o─Źuvanja fonda ovog zemlji┼íta i smanjenja njegove degradacije.

(3) Zamjena zemlji┼íta iz stava 1. ovog ─Źlana vr┼íi se pod uslovom da poljoprivredno zemlji┼íte u svojini Republike i zemlji┼íte za koje se zamjenjuje imaju istu tr┼żi┼ínu vrijednost.

(4) Procjenu tr┼żi┼íne vrijednosti zemlji┼íta vr┼íi nadle┼żna organizaciona jedinica Poreske uprave Republike ili ovla┼í─çeni vje┼ítak poljoprivredne struke.

(5) Ugovor o zamjeni poljoprivrednog zemlji┼íta iz stava 1. ovog ─Źlana, na prijedlog korisnika, odnosno vlasnika poljoprivrednog zemlji┼íta, zaklju─Źuje Ministarstvo, uz prethodno pribavljeno mi┼íljenje Republi─Źkog javnog pravobranila┼ítva.

(6) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje postupak za zamjenu poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike za poljoprivredno zemlji┼íte u svojini fizi─Źkih i pravnih lica.

3. Koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike

Osnovne odredbe

─îlan 71

(1) Koncesija za kori┼í─çenje poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike mo┼że se dati doma─çem i stranom pravnom licu na period do 50 godina, u svrhu:

a) biljne i sto─Źarske proizvodnje i

b) za dugogodišnje zasade.

(2) Dodjela poljoprivrednog zemljišta na korišćenje po osnovu koncesije vrši se u skladu sa Zakonom o koncesijama Republike Srpske i Pravilima Komisije za koncesije.

(3) Vlada Republike Srpske, posredstvom koncesije, donosi odluku o dodjeli poljoprivrednog zemljišta pravnom licu na korišćenje.

Dostavljanje ugovora

─îlan 72

Primjerak ugovora o prodaji, i koncesiji poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike dostavlja se Ministarstvu finansija i Republi─Źkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

VII - NADZOR

Osnovna odredba

─îlan 73

(1) Upravni nadzor nad sprovo─Ĺenjem ovog zakona vr┼íi Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad izvr┼íavanjem ovog zakona i podzakonskih propisa donesenih na osnovu njega obavlja poljoprivredna inspekcija u sastavu Republi─Źke uprave za inspekcijske poslove i poljoprivredna inspekcija u sastavu jedinica lokalne samouprave.

Ovlašćenja poljoprivrednog inspektora

─îlan 73a

U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora, poljoprivredni inspektor ima obavezu i ovlašćenje da vrši:

a) kontrolu da li se poljoprivredno zemlji┼íte koristi za poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Zakonom, odnosno da li se poljoprivredno zemlji┼íte, kojem je planskim aktom odre─Ĺena druga namjena, do privo─Ĺenja planiranoj namjeni koristi za poljoprivrednu proizvodnju,

b) kontrolu da li su pribavljene saglasnosti Ministarstva na odluku i program za izradu Osnova opštine,

v) kontrolu da li se vrši degradacija poljoprivrednog zemljišta, ispuštanje i odlaganje bilo koje vrste opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu i u kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje,

g) kontrolu da li su poljoprivredno zemljište na kojem se vrši proizvodnja poljoprivrednih kultura i voda za navodnjavanje kontaminirani,

d) kontrolu da li korisnici, odnosno vlasnici poljoprivrednog zemljišta vrše kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i ostataka pesticida u zemljištu,

─Ĺ) kontrolu da li pravno lice koje vr┼íi ispitivanje sadr┼żaja opasnih i ┼ítetnih materija u poljoprivrednom zemlji┼ítu i vodi za navodnjavanje, kao i kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemlji┼íta i utvr─Ĺivanje koli─Źine mineralnih ─Ĺubriva i pesticida, posjeduje ovla┼í─çenje Ministarstva,

e) kontrolu da li vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemlji┼íta u erozivnim podru─Źjima vr┼íe protiverozivne mjere,

┼ż) kontrolu da li je nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave propisao protiverozivne mjere i mjere za suzbijanje poljske ┼ítete,

z) kontrolu da li se na poljoprivrednom zemlji┼ítu pri─Źinjava poljska ┼íteta, odnosno vr┼íi spaljivanje organskih ostataka poslije ┼żetve usjeva i drugog otpada,

i) kontrolu da li je investitor za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe pribavio poljoprivrednu saglasnost u skladu sa zakonom,

j) kontrolu da li se radovi na rekultivaciji poljoprivrednog zemljišta koje je promijenilo namjenu vrše po projektu rekultivacije,

k) kontrolu nadle┼żnog organa jedinice lokalne samouprave koja se odnosi na izdavanje rje┼íenja o utvr─Ĺivanju naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta i rje┼íenja o poljoprivrednoj saglasnosti,

l) kontrolu da li se mjere ure─Ĺenja poljoprivrednog zemlji┼íta melioracijama sprovode po projektu ure─Ĺenja koji je odobrilo Ministarstvo,

lj) kontrolu da li se pašnjaci u svojini Republike koriste za ispašu stoke u skladu sa propisanim uslovima,

m) kontrolu da li je nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave donio godi┼ínji program kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike,

n) kontrolu da li korisnik poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike ima pravni osnov za korišćenje,

nj) kontrolu da li zakupci i koncesionari koriste poljoprivredno zemljište u svojini Republike, u skladu sa Zakonom i ugovorom o zakupu, odnosno koncesiji i

o) nadzor nad primjenom ostalih odredaba Zakona.

Mjepe i radnje poljoprivrednog inspektora

─îlan 73b

U vr┼íenju poslova iz ─Źlana 73a. ovog zakona poljoprivredni inspektor ima obavezu i ovla┼í─çenje da:

a) zabrani kori┼í─çenje poljoprivrednog zemlji┼íta u druge svrhe suprotno Zakonu, odnosno naredi korisniku da poljoprivredno zemlji┼íte koristi za poljoprivrednu proizvodnju, do momenta privo─Ĺenja zemlji┼íta planiranoj namjeni,

b) naredi da se pribave saglasnosti Ministarstva na odluku i program za izradu Osnova opštine,

v) zabrani degradaciju poljoprivrednog zemljišta, ispuštanje i odlaganje bilo koje vrste opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu i u kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje, te naredi korisniku poljoprivrednog zemljišta da izvrši analizu zemljišta i vode za navodnjavanje na prisustvo opasnih i štetnih materija,

g) zabrani proizvodnju poljoprivrednih kultura na poljoprivrednom zemljištu i upotrebu vode za navodnjavanje, ukoliko je to neophodno prema rezultatima ispitivanja,

d) naredi vlasniku, odnosno korisniku minimalno jednog hektara obradivog poljoprivrednog zemlji┼íta, koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava da izvr┼íi kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemlji┼íta i kontrolu koli─Źine ostataka pesticida u zemlji┼ítu,

─Ĺ) zabrani pravnom licu da vr┼íi ispitivanje sadr┼żaja opasnih i ┼ítetnih materija u poljoprivrednom zemlji┼ítu i vodi za navodnjavanje, kao i kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemlji┼íta i utvr─Ĺivanje koli─Źine mineralnih ─Ĺubriva i pesticida, te mu nalo┼żi pribavljanje ovla┼í─çenja od Ministarstva,

e) naredi vlasniku, odnosno korisniku da vr┼íi protiverozivne mjere na poljoprivredno zemlji┼íte u erozivnim podru─Źjima,

┼ż) naredi nadle┼żnom organu jedinice lokalne samouprave da propi┼íe protiverozivne mjere i mjere za suzbijanje poljske ┼ítete,

z) zabrani ─Źinjenje poljske ┼ítete i spaljivanje organskih ostataka poslije ┼żetve usjeva i drugog otpada na poljoprivrednom zemlji┼ítu,

i) naredi investitoru da kod nadle┼żnog organa pribavi poljoprivrednu saglasnost i drugu dokumentaciju propisanu Zakonom,

j) naredi investitoru koji na zemlji┼ítu vr┼íi eksploataciju mineralnih sirovina, odlaganje jalovine, pepela, ┼íljake, ┼íljunka i kamena i drugih opasnih i ┼ítetnih materija da pristupi rekultivaciji poljoprivrednog zemlji┼íta u skladu sa projektom rekultivacije i o tome obavijesti nadle┼żne organe,

k) podnese prijavu nadle┼żnom organu za u─Źinjeno krivi─Źno djelo, izda prekr┼íajni nalog ili podnese zahtjev za pokretanje prekr┼íajnog postupka, zbog nepravilnosti prilikom izdavanja rje┼íenja o utvr─Ĺivanju naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta i rje┼íenja o poljoprivrednoj saglasnosti,

l) naredi investitoru koji na zemlji┼ítu sprovodi mjere ure─Ĺenja poljoprivrednog zemlji┼íta melioracijama da pribavi projekat ure─Ĺenja,

lj) naredi vlasniku, odnosno korisniku poljoprivrednog zemlji┼íta da izvr┼íi privo─Ĺenje namjeni zapu┼ítenog poljoprivrednog zemlji┼íta,

m) obavijesti nadle┼żne organe da korisnik ne koristi pa┼ínjak u svojini Republike u skladu sa Zakonom,

n) naredi nadle┼żnom organu lokalne samouprave da donese godi┼ínji program kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike,

nj) zabrani kori┼í─çenje poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike bez pravnog osnova i o tome obavijesti nadle┼żne organe,

o) obavijesti nadle┼żne organe o uo─Źenim nepravilnostima kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike od strane zakupaca i koncesionara i

p) u ostalim slu─Źajevima nepridr┼żavanja odredaba Zakona donese rje┼íenje, naredi mjere propisane Zakonom i odredi rok za izvr┼íenje.

VIII - KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

─îlan 74

(1) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 15.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj preduze─çe i drugo pravno lice ako:

a) poljoprivredno zemlji┼íte koristi u druge svrhe, odnosno ne koristi za poljoprivrednu proizvodnju do privo─Ĺenja planiranoj namjeni (─Źlan 5),

b) vr┼íi degradaciju poljoprivrednog zemlji┼íta, ispu┼íta i odla┼że opasne i ┼ítetne materije na poljoprivredno zemlji┼íte i u kanalima za navodnjavanje u koli─Źini koja mo┼że da o┼íteti i da smanji proizvodnu sposobnost poljoprivrednog zemlji┼íta i kvalitet vode za navodnjavanje (─Źlan 17),

v) proizvodi poljoprivredne kulture na poljoprivrednom zemlji┼ítu i vr┼íi upotrebu vode za navodnjavanje za koje je utvr─Ĺeno da su kontaminirani (─Źlan 18),

g) vr┼íi ispitivanje sadr┼żaja opasnih i ┼ítetnih materija u poljoprivrednom zemlji┼ítu i vodi za navodnjavanje, kao i kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemlji┼íta i utvr─Ĺivanje koli─Źine mineralnih ─Ĺubriva i pesticida, bez ovla┼í─çenja Ministarstva (─Źlan 20),

d) ne izvr┼íi kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemlji┼íta i kontrolu koli─Źine ostataka pesticida u zemlji┼ítu (─Źlan 20),

─Ĺ) ne primijeni propisane protiverozivne mjere (─Źlan 21),

e) pri─Źinjava poljsku ┼ítetu i vr┼íi spaljivanje organskih ostataka poslije ┼żetve usjeva i drugog otpada na poljoprivrednom zemlji┼ítu (─Źlan 25),

┼ż) izvr┼íi promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta iz ─Źlana 30. Zakona bez izdate poljoprivredne saglasnosti nadle┼żnog organa jedinice lokalne samouprave (─Źlan 27),

z) vr┼íi rekultivaciju poljoprivrednog zemlji┼íta bez projekta o rekultivaciji, kao i ako rekultivaciju ne vr┼íi po projektu (─Źlan 30),

i) sprovodi mjere ure─Ĺenja poljoprivrednog zemlji┼íta melioracijama bez projekta ure─Ĺenja (─Źlan 40),

j) redovno ne obra─Ĺuje, odnosno zapusti poljoprivredno zemlji┼íte (─Źlan 45),

k) ne obezbijedi kori┼í─çenje poljoprivrednog zemlji┼íta davanjem u zakup ili na drugi na─Źin (─Źlan 46),

l) ne koristi pa┼ínjak u svojini Republike u skladu sa Zakonom (─Źlan 49),

lj) koristi poljoprivredno zemlji┼íte u svojini Republike bez pravnog osnova (─Źlan 55. stav 2).

(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se nov─Źanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM i odgovorno lice u preduze─çu i drugom pravnom licu.

─îlan 75

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.500 KM do 7.500 KM kazni─çe se za prekr┼íaj preduzetnik ako:

a) poljoprivredno zemlji┼íte koristi u druge svrhe, odnosno ne koristi za poljoprivrednu proizvodnju do privo─Ĺenja planiranoj namjeni (─Źlan 5),

b) vr┼íi degradaciju poljoprivrednog zemlji┼íta, ispu┼íta i odla┼że opasne i ┼ítetne materije na poljoprivredno zemlji┼íte i u kanalima za navodnjavanje u koli─Źini koja mo┼że da o┼íteti i da smanji proizvodnu sposobnost poljoprivrednog zemlji┼íta i kvalitet vode za navodnjavanje (─Źlan 17),

v) proizvodi poljoprivredne kulture na poljoprivrednom zemlji┼ítu i vr┼íi upotrebu vode za navodnjavanje za koje je utvr─Ĺeno da su kontaminirani (─Źlan 18),

g) ne izvr┼íi kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemlji┼íta i kontrolu koli─Źine ostataka pesticida u zemlji┼ítu (─Źlan 20),

d) ne primijeni propisane protiverozivne mjere (─Źlan 21),

─Ĺ) pri─Źinjava poljsku ┼ítetu i vr┼íi spaljivanje organskih ostataka poslije ┼żetve usjeva i drugog otpada na poljoprivrednom zemlji┼ítu (─Źlan 25),

e) izvr┼íi promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta iz ─Źlana 30. Zakona bez izdate poljoprivredne saglasnosti nadle┼żnog organa jedinice lokalne samouprave (─Źlan 27),

┼ż) vr┼íi rekultivaciju poljoprivrednog zemlji┼íta bez projekta o rekultivaciji, kao i ako rekultivaciju ne vr┼íi u skladu sa projektom (─Źlan 30),

z) sprovodi mjere ure─Ĺenja poljoprivrednog zemlji┼íta melioracijama bez projekta ure─Ĺenja (─Źlan 40),

i) ne obezbijedi kori┼í─çenje poljoprivrednog zemlji┼íta davanjem u zakup ili na drugi na─Źin (─Źlan 46),

j) ne izvr┼íi privo─Ĺenje namjeni zapu┼ítenog poljoprivrednog zemlji┼íta (─Źlan 47),

k) ne koristi pa┼ínjak u svojini Republike u skladu sa Zakonom (─Źlan 49),

l) koristi poljoprivredno zemlji┼íte u svojini Republike bez pravnog osnova (─Źlan 55).

(2) Za prekr┼íaje iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i fizi─Źko lice nov─Źanom kaznom od 400 KM do 2.000 KM.

─îlan 76

Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM kazni─çe se za prekr┼íaj odgovorno lice u organu jedinice lokalne samouprave ako:

a) ne pribavi saglasnost Ministarstva na odluku i program za izradu Osnova op┼ítine (─Źlan 9),

b) ne sprovodi propisane protiverozivne mjere (─Źlan 22),

v) ne propi┼íe mjere za za┼ítitu od poljske ┼ítete (─Źlan 25),

g) izda odobrenje za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta bez prethodno pribavljenih smjernica Ministarstva i projekta za rekultivaciju (─Źlan 31),

d) na zahtjev investitora ne utvrdi visinu naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta ili je ne utvrdi u skladu sa ─Źl. 32, 33. i 34. Zakona,

─Ĺ) na zahtjev investitora rje┼íenjem oslobodi stranku od pla─çanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta suprotno ─Źlanu 36. ovog zakona,

e) sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta, zakupnine i koncesione naknade za kori┼í─çenje zemlji┼íta u svojini Republike koristi suprotno ─Źlanu 35. ovog zakona,

┼ż) ne donese godi┼ínji program kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike (─Źlan 54).

IX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje osnova i programa

─îlan 77

(1) Osnova Republike donijeće se u roku od šest mjeseci, a osnove za opštine u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo ─çe donijeti:

a) Program za izradu Osnove za┼ítite, ure─Ĺenja i kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta,

b) Program ispitivanja opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje i

v) Program korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike.

(3) Nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave donije─çe u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona Program za izradu Osnove op┼ítine.

Rok za donošenje podzakonskih propisa

─îlan 78

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propise:

a) Pravilnik o dozvoljenim koli─Źinama opasnih i ┼ítetnih materija u poljoprivrednom zemlji┼ítu i vodi za navodnjavanje i metodama za njihovo ispitivanje,

b) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduze─ça, druge organizacije i ustanove za utvr─Ĺivanje opasnih i ┼ítetnih materija u poljoprivrednom zemlji┼ítu i vodi za navodnjavanje,

v) Pravilnik o uslovima, na─Źinu i metodama za ispitivanje plodnosti poljoprivrednog zemlji┼íta i utvr─Ĺivanje koli─Źine mineralnih ─Ĺubriva i pesticida,

g) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduze─ça, druge organizacije i ustanove u pogledu opreme i kadra za ispitivanje plodnosti poljoprivrednog zemlji┼íta i utvr─Ĺivanje koli─Źine mineralnih ─Ĺubriva i pesticida,

d) Pravilnik o uslovima i visini naknade za korišćenje pašnjaka u svojini Republike i

─Ĺ) Pravilnik o uslovima i na─Źinu davanja u zakup poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike.

─îlan 78a

Ministar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi:

a) Pravilnik o na─Źinu izrade, sadr┼żaju i dono┼íenju programa za izradu osnove (─Źlan 10. stav 2),

b) Pravilnik o metodologiji za uspostavljanje i pra─çenje stanja poljoprivrednog zemlji┼íta (─Źlan 16a. stav 5),

v) Pravilnik o na─Źinu vo─Ĺenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemlji┼íta (─Źlan 30. stav 7),

g) Pravilnik o postupku zamjene poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike (─Źlan 70. stav 5).

Po─Źeti i nedovr┼íeni postupci

─îlan 79

Postupci komasacije koji su po─Źeti, a nisu dovr┼íeni prije stupanja na snagu ovog zakona bi─çe zavr┼íeni prema odredbama Zakona o komasaciji ("Slu┼żbeni glasnik SRBiH", broj 24/85).

─îlan 80

Postupci prema zahtjevu za izdavanje poljoprivredne saglasnosti i utvr─Ĺivanje visine naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji┼íta, po─Źeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, zavr┼íi─çe se prema odredbama ovog zakona.

─îlan 80a

Ugovori o zakupu poljoprivrednog zemlji┼íta u svojini Republike Srpske zaklju─Źeni do stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi do isteka vremena na koji su zaklju─Źeni.

─îlan 81

Vlasnici, odnosno korisnici koji su po─Źeli ili izgradili objekte, odnosno promijenili namjenu kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta, a podnijeli su zahtjev za legalizaciju bespravno izgra─Ĺenih objekata, du┼żni su da plate naknadu za ve─ç promijenjenu namjenu kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta.

(2) Vlasnici, odnosno korisnici zemlji┼íta koji su podnijeli zahtjev za pribavljanje odobrenja za izgradnju objekta na zemlji┼ítu na kojem je ve─ç promijenjena namjena kori┼í─çenja u katastarskoj evidenciji, a nije pla─çena naknada, du┼żni su da plate naknadu za promjenu namjene kori┼í─çenja poljoprivrednog zemlji┼íta, u skladu sa ─Źlanom 33. Zakona.

Prestanak va┼żenja dosada┼ínjeg zakona

─îlan 82

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o poljoprivrednom zemlji┼ítu ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 14/04, 22/04 i 49/04).

Stupanje zakona na snagu

─îlan 83

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija