Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o uzrupacijama i dobrovoljackim kompetencijama RS

 

ZAKON O UZURPACIJAMA I DOBROVOLJA─îKIM KOMPETENCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 8/20)

ZAKON O UZURPACIJAMA I DOBROVOLJA─îKIM KOMPETENCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

─îlan 1.

Ovim zakonom propisuju se uslovi i postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemlji┼íta koje je do 6. aprila 1941. godine bilo dr┼żavna svojina (biv┼íi erar) u svojini nosilaca svojine javnog prava i na dobrovolja─Źkim kompetencijama.

─îlan 2.

(1) Uzurpacijom, u smislu ovog zakona, smatra se svako samovlasno zauzimanje, odnosno bespravno dr┼żanje poljoprivrednog ili ┼íumskog zemlji┼íta u svojini nosilaca svojine javnog prava.
(2) Uzurpacijom, u smislu ovog zakona smatra se i svako samovlasno zauzimanje, odnosno bespravno dr┼żanje poljoprivrednog ili ┼íumskog zemlji┼íta u svojini nosilaca svojine javnog prava na kome su raspravljeni sporni imovinsko ÔÇô pravni odnosi po ranije va┼że─çim propisima, a tada┼ínji organi uprave i nosioci prava na dru┼ítvenoj odnosno dr┼żavnoj svojini nisu izvr┼íili deposjediranje uzurpanata u skladu sa donesenim pravosna┼żnim rje┼íenjima, ve─ç su uzurpante ostavili u posjedu uzurpiranog zemlji┼íta do dono┼íenja ovog zakona.
(3) Ne─çe se smatrati uzurpacijom zauzimanje poljoprivrednog ili ┼íumskog zemlji┼íta prije 31. decembra 1955. godine, koje je javno dobro, kao i zauzimanje zemlji┼íta u svojini nosilaca svojine javnog prava, ako su nosioci svojine javnog prava to pravo stekli po agrarnim propisima poslije Drugog svjetskog rata od fizi─Źkih i tada┼ínjih privatno-pravnih lica, osim prava ste─Źenih u skladu sa ─Źlanom 7. ta─Źka a) Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji (ÔÇ×Slu┼żbeni list NR BiHÔÇť, br. 2/46, 18/46, 20/47, 29/47, 37/49, 14/51 i 41/67).
(4) Samovlasno zauzimanje zemlji┼íta koje je odre─Ĺeno kao gra─Ĺevinsko zemlji┼íte, u skladu sa va┼że─çim propisima, ne smatra se uzurpacijom u smislu ovog zakona.

─îlan 3.

Nosioci svojine javnog prava su lica iz ─Źlana 22. Zakona o stvarnim pravima (ÔÇ×Slu┼żbeni glasnik Republike SrpskeÔÇť, br. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 i 60/15).

─îlan 4.

Pod dobrovolja─Źkim kompetencijama smatra se zemlji┼íte koje je iz dr┼żavne svojine dato u svojinu dobrovoljcima ratova od 1912. do 1918. godine, u skladu sa propisima kojima su regulisane navedene kompetencije.

─îlan 5.

(1) Na zemlji┼ítu koje je uzurpirano prije 31. decembra 1955. godine mo┼że se priznati pravo svojine uzurpantu, ukoliko odredbama ovog zakona nije druga─Źije odre─Ĺeno.
(2) Na zemlji┼ítu koje je uzurpirano poslije roka iz stava 1. ovog ─Źlana ne priznaje se pravo svojine uzurpantu.

 

─îlan 6.

(1) Na uzurpiranom zemlji┼ítu mo┼że se priznati pravo svojine samo ako je uzurpant fizi─Źko lice.
(2) Ukoliko je uzurpirano zemljište prešlo u posjed drugog lica po valjanom pravnom osnovu, uzurpantom će se smatrati to drugo lice.

─îlan 7.

Pravo svojine koje se priznaje uzurpantu na uzurpiranom zemljištu upisuje se u javnu evidenciju o nepokretnostima (u daljem tekstu: javna evidencija), u korist uzurpanta.

─îlan 8.

Neće se priznati pravo svojine na zemljištu koje je uzurpirano prije 31. decembra 1955. godine:
1) u slu─Źaju da je to zemlji┼íte na dan 6. aprila 1941. godine po kulturi bilo ┼íuma,
2) u slu─Źaju da to zemlji┼íte predstavlja enklavu poljoprivrednog zemlji┼íta na kojoj nisu sagra─Ĺeni stambeni objekti i ako je povr┼íinom manja od dva hektara,
3) u slu─Źaju da je enklava i poluenklava koja smeta pravilnom gazdovanju ┼íumama u ┼íumskom kompleksu,
4) ako je na smetnji pravilnom ure─Ĺenju buji─Źnih i erozivnih podru─Źja,
5) ako je na smetnji komunikacijama,
6) u slu─Źaju da to zemlji┼íte nije evidentirano u premjeru izvr┼íenom u GausÔÇôKrigerovoj projekciji od 31. decembra 1955. godine do stupanja na snagu ovog zakona, osim za zemlji┼íte za koje nije ura─Ĺen novi premjer,
7) u slu─Źaju da to zemlji┼íte u momentu raspravljanja uzurpacije nije u posjedu uzurpanta,
8) u slu─Źaju da je to zemlji┼íte uzurpant napustio, odnosno da njegovo boravi┼íte nije u Republici Srpskoj.

─îlan 9.

Zemlji┼íte koje je po kulturi ┼íuma, u smislu ovog zakona, smatra se zemlji┼ítem koje je kao takvo definisano zakonom kojim se ure─Ĺuje oblast ┼íuma.

─îlan 10.

(1) Enklave su zemljišta koja se nalaze unutar šuma ili šumskog zemljišta.
(2) Pravo svojine mo┼że se priznati na enklavama i poluenklavama zvanim vrta─Źe u kra┼íkim podru─Źjima, ukoliko ne smetaju sprovo─Ĺenju mjera za unapre─Ĺivanje poljoprivrede i po┼íumljavanja, ure─Ĺenja bujica i njihovih tokova i ne nalaze se u predjelu ┼íuma.
(3) Pravo svojine mo┼że se priznati na enklavama i poluenklavama koje predstavljaju ve─çe povr┼íine poljoprivrednog zemlji┼íta ve─çem broju poljoprivrednika koji su zauzeli poljoprivredno zemlji┼íte, obra─Ĺuju to zemlji┼íte i na kojem su podigli stambene ili poljoprivredne objekte.
(4) Pod ve─çom povr┼íinom poljoprivrednog zemlji┼íta iz stava 3. ovog ─Źlana smatra se najmanje pet hektara, a pod ve─çim brojem poljoprivrednika najmanje tri doma─çinstva.

─îlan 11.

(1) Zemlji┼ítem na smetnji komunikacijama, u smislu ovog zakona, smatra se ono zemlji┼íte koje spre─Źava ili ote┼żava pravilan saobra─çaj na javnim i ┼íumskim putevima, saobra─çaj u naselju ili pristup pojilima ili seoskim ispa┼íama.
(2) Ako samo jedan dio uzurpiranog zemljišta smeta komunikacijama, pravo svojine neće se priznati samo na tom dijelu.

─îlan 12.

(1) Po odredbama ovog zakona raspravi─çe se i odnosi iz zakupa dr┼żavnog zemlji┼íta koji su nastali prije 6. aprila 1941. godine na osnovu rje┼íenja tada┼ínjih ┼íumarskih i agrarnih organa, donesenih u svrhu sprovo─Ĺenja unutra┼ínje kolonizacije ili u svrhu pretvaranja kr┼ía i goleti u ┼íumsku kulturu, kao i radi podizanja stambenih zgrada, pod uslovima da takva zemlji┼íta i danas dr┼że zakupci, odnosno njihovi pravni sljednici.
(2) Po odredbama ovog zakona raspravi─çe se i odnosi nastali iz dodjeljivanja u svojinu dr┼żavnog zemlji┼íta prije 6. aprila 1941. godine, na osnovu odluke tada┼ínjih ┼íumskih i agrarnih organa.
(3) Ako lica iz stava 1. ovog ─Źlana, odnosno njihovi pravni sljednici i sada dr┼że zemlji┼íte koje im je ranije dato u svojinu pravosna┼żnim odlukama biv┼íih ┼íumarskih i agrarnih organa koje nije sprovedeno u javnim evidencijama a, po njihovom zahtjevu ili po slu┼żbenoj du┼żnosti, nadle┼żni organ uprave za imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu: nadle┼żni organ) donosi rje┼íenje kojim se nala┼że upis prava svojine na tom zemlji┼ítu u javnim evidencijama u njihovu korist.

─îlan 13.

Postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemlji┼íta, u smislu ovog zakona, sprovodi i rje┼íenje donosi nadle┼żni organ.

─îlan 14.

(1) Postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemlji┼íta, u smislu ovog zakona, pokre─çe se na zahtjev uzurpanta, nosioca svojine javnog prava ─Źije je zemlji┼íte uzurpirano, Pravobranila┼ítva Republike Srpske ili po slu┼żbenoj du┼żnosti.
(2) Nadle┼żni organ pokre─çe postupak za raspravljanje uzurpacije po slu┼żbenoj du┼żnosti u slu─Źajevima kada se, u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske (ÔÇ×Slu┼żbeni glasnik Republike SrpskeÔÇť, br. 6/12, 110/16 i 62/18), utvrdi postojanje uzurpacije.

─îlan 15.

Zahtjev za priznavanje prava svojine na uzurpiranom zemlji┼ítu sadr┼żi:
1) li─Źne podatke o uzurpantu,
2) podatke o uzurpiranom zemljištu,
3) podatke o tome kada je zemlji┼íte uzurpirano i od kada ga i po kom osnovu uzurpant dr┼żi.

─îlan 16.

(1) Nadle┼żni organ pribavlja podatke o uzurpiranom zemlji┼ítu iz javnih evidencija i odr┼żava usmenu raspravu na licu mjesta, na koju poziva stranke.
(2) Kulturu uzurpiranog zemlji┼íta, kao i starost ┼íume, utvr─Ĺuje nadle┼żni organ posredstvom vje┼ítaka poljoprivredne i ┼íumarske struke.

─îlan 17.

(1) Rje┼íenjem nadle┼żnog organa raspravi─çe se pitanje priznavanja prava svojine i u slu─Źaju kada zahtjev za priznavanje prava svojine na uzurpiranom zemlji┼ítu podnose dva ili vi┼íe lica.
(2) Rje┼íenje iz stava 1. ovog ─Źlana, pored ostalog, sadr┼żi i podatke o uzurpiranom zemlji┼ítu iz javnih evidencija i da li se na uzurpiranom zemlji┼ítu priznaje pravo svojine i sa kojim idealnim dijelovima.

─îlan 18.

(1) Rje┼íenjem kojim se uzurpantu ne priznaje pravo svojine na uzurpiranom zemlji┼ítu odre─Ĺuje se nosilac svojine javnog prava na tom zemlji┼ítu, nala┼że upis u javne evidencije i uzurpantu nala┼że napu┼ítanje tog zemlji┼íta u roku od ┼íest mjeseci od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja. https://advokat-prnjavorac.com
(2) U slu─Źaju da se na uzurpiranom zemlji┼ítu na kojem se ne priznaje pravo svojine uzurpantu nalazi izgra─Ĺen objekat, nadle┼żni organ donosi rje┼íenje kojim se ne priznaje pravo svojine uzurpantu i koje sadr┼żi nalog da, po pravosna┼żnosti tog rje┼íenja, nadle┼żni organ po slu┼żbenoj du┼żnosti pokre─çe postupak za utvr─Ĺivanje zemlji┼íta koje slu┼żi za redovnu upotrebu izgra─Ĺenog objekta, da bi bila izvr┼íena legalizacija tog objekta u skladu sa va┼że─çim propisima kojima se reguli┼íe ova oblast.
(3) Tro┼íkove postupka utvr─Ĺivanja zemlji┼íta koje slu┼żi za redovnu upotrebu objekta iz stava 2. ovog ─Źlana snosi uzurpant kao graditelj tog objekta.

─îlan 19.

(1) Uzurpantu, kojem nije priznato pravo svojine na uzurpiranom zemljištu, dozvoliće se da pobere plodove sa uzurpiranog zemljišta najkasnije do kraja one godine u kojoj se pristupa izvršenju rješenja kojim uzurpantu nije priznato pravo svojine na tom zemljištu.
(2) Za trajne kulture (vo─çnjake, vinograde i sl.) podignute na uzurpiranom zemlji┼ítu, uzurpantu pripada naknada u vrijednosti ─Źistog prinosa, koji bi takve kulture, s obzirom na starost i plodnost, dale za onoliko vremena koliko je potrebno da se te kulture podignu i po─Źnu davati plod.
(3) Naknada iz stava 2. ovog ─Źlana pripada samo uzurpantu koji sam, sa svojim doma─çinstvom, neposredno koristi trajne zasade na uzurpiranom zemlji┼ítu.
(4) Uzurpant, kojem pripada pravo na naknadu za trajne kulture, i vlasnik uzurpiranog zemlji┼íta mogu se o visini i obliku naknade sporazumjeti pred nadle┼żnim organom, kao i zaklju─Źiti ugovor o kupoprodaji uzurpiranog zemlji┼íta, s tim ┼íto kupoprodajna cijena ne mo┼że biti ispod tr┼żi┼íne cijene tog zemlji┼íta.
(5) Ukoliko uzurpant i vlasnik uzurpiranog zemlji┼íta ne postignu sporazum o naknadi ili ne zaklju─Źe ugovor o kuporodaji, postupak odre─Ĺivanja naknade sprovodi se pred nadle┼żnim sudom.

─îlan 20.

Ako se u toku postupka utvrdi da je uzurpacija izvr┼íena poslije 31. decembra 1955. godine, nadle┼żni organ sprovodi postupak bez anga┼żovanja vje┼ítaka iz ─Źlana 16. stav 2. ovog zakona i donosi rje┼íenje kojim odre─Ĺuje da je uzurpant du┼żan da napusti uzurpirano zemlji┼íte, a rok za napu┼ítanje uzurpiranog zemlji┼íta je ┼íest mjeseci od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja.

─îlan 21.

(1) Uknji┼żba prava svojine u javne evidencije vr┼íi se po slu┼żbenoj du┼żnosti na osnovu pravosna┼żnog rje┼íenja kojim se uzurpantu priznaje pravo svojine na uzurpiranom zemlji┼ítu.
(2) Rje┼íenje iz stava 1. ovog ─Źlana se dostavlja uzurpantu, nosiocu svojine javnog prava i Pravobranila┼ítvu Republike Srpske.

─îlan 22.

(1) Troškove postupka snosi uzurpant, ukoliko mu se prizna pravo svojine na uzurpiranom zemljištu.
(2) U ostalim slu─Źajevima tro┼íkove postupka snosi vlasnik uzurpiranog zemlji┼íta.

─îlan 23.

(1) Pravosna┼żno rje┼íenje kojim se uzurpantu ne priznaje pravo svojine na uzurpiranom zemlji┼ítu, smatra se izvr┼ínom ispravom i slu┼żi za uklanjanje uzurpanta administrativnim putem sa uzurpiranog zemlji┼íta.
(2) U slu─Źaju da uzurpant ne napusti uzurpirano zemlji┼íte na kojem mu nije priznato pravo svojine po bilo kom osnovu, nadle┼żni organ izvr┼íava rje┼íenje prinudnim putem na zahtjev nosioca svojine javnog prava kome je pravo svojine utvr─Ĺeno, a tro┼íkove izvr┼íenja rje┼íenja snosi uzurpant.

─îlan 24.

Postupak za raspravljanje uzurpacija i sprovo─Ĺenje izvr┼íenja rje┼íenja vr┼íi se po odredbama Zakona o op┼ítem upravnom postupku (ÔÇ×Slu┼żbeni glasnik Republike SrpskeÔÇť, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), ukoliko ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 25.

(1) Svojstvo dobrovoljca steklo je svako fizi─Źko lice koje je u toku ratova od 1912. do 1918. godine svojevoljno stupilo u srpsku ili crnogorsku vojsku, zaklju─Źno do 5. novembra 1918. godine i ostalo na vojnoj du┼żnosti do demobilizacije ili je od vojne du┼żnosti ranije bilo oslobo─Ĺeno kao nesposobno, zbog dr┼żavnih potreba, kao i svako fizi─Źko lice koje je do rata 1912. godine ili u ratovima 1912. godine dobrovoljno, aktivnim u─Źe┼í─çem u vezi sa po┼żrtvovanjem pomogalo ostvarenju narodnog oslobo─Ĺenja i ujedinjenja.
(2) Nebora─Źke parcele od tri hektara i bora─Źke parcele od pet hektara ostavljaju se kao svojina dobrovoljcima iz stava 1. ovog ─Źlana, koje su im ranije, na osnovu propisa Kraljevine Jugoslavije (Zakon o dobrovoljcima iz 1921. godine, odnosno 1928. godine) dodijeljene.

─îlan 26.

(1) Postupak iz ─Źlana 25. stav 2. ovog zakona pokre─çe se na zahtjev dobrovoljca ili njegovih pravnih sljednika i u tom postupku se utvr─Ĺuje postojanje svojstva dobrovoljca i vr┼íi dodjela dobrovolja─Źkog zemlji┼íta.
(2) Postupak iz stava 1. ovog ─Źlana sprovodi nadle┼żni organ i ukoliko su ispunjeni svi uslovi propisani ovim zakonom, donosi rje┼íenje kojim se nala┼że upis prava svojine dobrovoljca ili njegovih pravnih sljednika i upis u javne evidencije.
(3) Tro┼íkove postupka iz stava 1. ovog ─Źlana snosi podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog ─Źlana.

─îlan 27.

Rje┼íenje iz ─Źlana 26. stav 2. ovog zakona dostavlja se podnosiocu zahtjeva iz ─Źlana 26. stav 1. ovog zakona i Pravobranila┼ítvu Republike Srpske.

─îlan 28.

(1) Postupci za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemlji┼íta koji nisu okon─Źani po ranije va┼że─çem propisu okon─Źa─çe se po odredbama ovog zakona.
(2) Postupci iz ─Źl. 25. i 26. ovog zakona okon─Źani po ranije va┼że─çem propisu, mogu se na zahtjev dobrovoljca ili njegovih pravnih sljednika ponoviti u skladu sa odredbama ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 29.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ÔÇ×Slu┼żbenom glasniku Republike SrpskeÔÇť.


Broj: 02/1-021-1195/19 PREDSJEDNIK
Datum: 28. novembra 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko ─îubrilovi─ç

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija