Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o visini stope zatezne kamate FBiH

 

ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE FEDERACIJE BiH


«Slu┼żbene novine Federacije BiH broj: 18/20

 

─îlan 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom propisuje se visina stope i na─Źin obra─Źuna zatezne kamate za du┼żni─Źko-povjerila─Źke odnose u slu─Źaju kada du┼żnik kasni sa ispunjavanjem nov─Źane obaveze.

 

─îlan 2

(Primjena Zakona)

Odredbe ovog zakona primjenjuju se u svim slu─Źajevima u kojima zatezna kamata nije propisana posebnim zakonom.

 

─îlan 3

(Visina stope zatezne kamate)

(1) Du┼żnik koji zakasni sa ispunjavanjem nov─Źane obaveze duguje osim glavnice i zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate po stopi 10% godi┼ínje.

(2) Za period kra─çi od godinu dana primjenjuje se konformni na─Źin obra─Źuna zatezne kamate.

(3) Obra─Źun zatezne kamate prema pravomo─çnim sudskim rje┼íenjima vr┼íe komercijalne banke kod kojih du┼żnik ima otvorene transakcijske ra─Źune, uz naplatu provizije.

 

─îlan 4

(Iznos zatezne kamate)

Iznos obra─Źunate zatezne kamate ne mo┼że biti ve─çi od glavnog duga.

 

─îlan 5

(Primjena odredbi ovog zakona)

(1) Na zaka┼ínjenje nastalo do dana stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obra─Źunat ─çe se na na─Źin propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S).

(2) Na zaka┼ínjenje koje nastane poslije stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obra─Źunava se u skladu sa ovim zakonom.

(3) Zatezna kamata na neizmirena dugovanja u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 56/04, 68/04 - ispr., 29/05 i 48/11 i "Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 73/19-O.U.S.) do dana stupanja na snagu ovog zakona obra─Źunava se prema odredbama Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 56/04, 68/04 - ispr., 29/05 i 48/11 i "Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 73/19-O.U.S.), a nakon stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obra─Źunava se u skladu sa ovim zakonom.

 

─îlan 6

(Prestanak primjene)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje va┼żiti Zakon o visini stope zatezne kamate ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S.) i Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 56/04, 68/04 - Ispr., 29/05 i 48/11 i "Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 73/19-O.U.S.).

 

─îlan 7

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija