Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o zastiti od nasilja u porodici u Brcko distriktu BiH

 

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI U BR─îKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE


("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 7/2018)

 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

(Predmet)

Ovim zakonom propisuje se zaštita od nasilja u porodici ili porodi─Źnoj zajednici (u daljnjem tekstu: nasilje u porodici), lica koja se u smislu ovog zakona smatraju ─Źlanom porodice ili porodi─Źne zajednice, subjekti zaštite i postupak zaštite ┼żrtava nasilja u porodici, prekršajne sankcije koje se izri─Źu u─Źiniocima nasilja u porodici i druga pitanja od zna─Źaja za zaštitu od nasilja u porodici u Br─Źko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt).

─îlan 2

(Definicije)

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljede─çe zna─Źenje:

a) "porodica" je ┼żivotna zajednica roditelja i djece i drugih srodnika;

b) "─Źlan porodice ili porodi─Źne zajednice" smatraju se:

1. supru┼żnici ili bivši supru┼żnici i njihova djeca i djeca svakog od njih,

2. vanbra─Źni partneri ili bivši vanbra─Źni partneri, njihova djeca ili djeca svakog od njih,

3. srodnici po tazbini, zaklju─Źno do drugog stepena srodstva, bez obzira da li je bra─Źna zajednica prestala, roditelji sadašnjih i bivših bra─Źnih i vanbra─Źnih partnera,

4. srodnici iz potpunog usvojenja u pravoj liniji bez ograni─Źenja, a u pobo─Źnoj zaklju─Źno s ─Źetvrtim stepenom srodstva, kao i srodnici iz nepotpunog usvojenja,

5. lica koja vezuje odnos starateljstva, lica koja ┼żive ili su ┼żivjela u istom porodi─Źnom doma─çinstvu, bez obzira na srodstvo,

6. lica koja imaju zajedni─Źko dijete ili je dijete za─Źeto, iako nikad nisu ┼żivjela u istom porodi─Źnom doma─çinstvu;

c) "nasilje u porodici" predstavlja svaku radnju nasilja ─Źlana porodice ili porodi─Źne zajednice, kojom se ugro┼żava spokojstvo, psihi─Źki, tjelesni, seksualni ili ekonomski integritet drugog ─Źlana porodice ili porodi─Źne zajednice;

d) "dijete" je maloljetno lice koje nije navršilo 18 godina ┼żivota.

─îlan 3

(Cilj)

Osnovni cilj ovog zakona je zaštita ┼żrtava nasilja u porodici spre─Źavanjem i suzbijanjem nasilja u porodici kojim se krše Ustavom Bosne i Hercegovine, Statutom Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine i zakonima zagarantovana osnovna ljudska prava i slobode.

─îlan 4

(Ostvarivanje zaštite)

Zaštita od nasilja u porodici ostvaruje se primjenom ovog zakona i zakona kojima se ure─Ĺuje upravni, prekršajni i krivi─Źni postupak, zaštita djece i maloljetnika u krivi─Źnom postupku i postupak izvršenja krivi─Źnih sankcija.

DIO DRUGI - NASILJE U PORODICI

 

POGLAVLJE I. PREKRŠAJNA RADNJA, POMO─ć ┼ŻRTVI NASILJA U PORODICI, DU┼ŻNOST SUBJEKATA ZAŠTITE

─îlan 5

(Radnja nasilja)

(1) Radnja nasilja koja ne sadr┼żi obilje┼żja krivi─Źnog djela predstavlja prekršaj, ukoliko je to:

a) prijetnja nanošenjem tjelesne povrede ─Źlanu porodice ili njemu bliskom licu,

b) prijetnja oduzimanjem djece ili izbacivanjem iz stana ─Źlana porodice,

c) iscrpljivanje radom, izgladnjivanjem, uskra─çivanjem sna ili neophodnog odmora ─Źlanu porodice,

d) odgoj djece na na─Źin poni┼żavaju─çeg postupanja,

e) uskra─çivanje sredstava za egzistenciju ─Źlanu porodice,

f) uskra─çivanje prava na ekonomsku nezavisnost zabranom rada ili dr┼żanjem ─Źlana porodice u odnosu zavisnosti ili podre─Ĺenosti, prijetnjom ili nedavanjem sredstava za ┼żivot ili drugim oblicima ekonomske dominacije,

g) verbalni napad, psovanje, nazivanje pogrdnim imenom ili vrije─Ĺanje ─Źlana porodice na drugi na─Źin,

h) ograni─Źavanje slobode komuniciranja ─Źlana porodice s ─Źlanovima porodice ili drugim licima,

i) ošte─çenje, uništenje ili prometovanje zajedni─Źke imovine ili imovine u posjedu, kao i ošte─çenje ili uništenje imovine u vlasništvu ili u posjedu drugog ─Źlana porodice, odnosno pokušaj da se to u─Źini,

j) uho─Ĺenje ─Źlana porodice,

k) prouzrokovanje straha, poni┼żenja, osje─çaja manje vrijednosti,

l) i druge radnje nasilja u porodici koje ne sadr┼że obilje┼żja krivi─Źnog djela nasilja u porodici ili porodi─Źnoj zajednici.

(2) Smatra se da je prekršaj u─Źinjen ako je radnja nasilja u porodici izvršena jednom ili više puta, a odre─Ĺena je trajnim glagolom.

─îlan 6

(Pomo─ç ┼żrtvi nasilja)

(1) ┼Żrtva nasilja u porodici ima pravo na psihosocijalnu pomo─ç i socijalnu i medicinsku zaštitu u skladu sa zakonima iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite.

(2) Posebnu pomo─ç i zaštitu u skladu sa ovim zakonom u┼żiva ┼żrtva koja je:

a) dijete,

b) lice sa 65 godina i starije,

c) lice s invaliditetom i

d) lice pod starateljstvom.

─îlan 7

(Subjekti zaštite)

(1) Zaštitu, pomo─ç i podršku ┼żrtvama nasilja u porodici du┼żni su pru┼żiti subjekti zaštite. (2) Subjekti zaštite su:

a) Policija Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Policija),

b) Tu┼żilaštvo Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine,

c) Kancelarija za pravnu pomo─ç Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine,

d) Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za socijalnu zaštitu (u daljnjem tekstu: Pododjeljenje za socijalnu zaštitu),

e) zdravstvene ustanove i

f) druge specijalizovane organizacije (tipa udru┼żenja za zaštitu ┼żena, za ravnopravnost spolova i sl.).

(3) Subjekti zaštite du┼żni su postupati u skladu s odredbama ovog zakona, pru┼żaju─çi zaštitu, podršku i pomo─ç ┼żrtvama nasilja u porodici i sprije─Źiti ponavljanje nasilja bez obzira na to da li je protiv u─Źinioca pokrenut krivi─Źni ili prekršajni postupak.

─îlan 8

(Pravna pomo─ç ┼żrtvama nasilja u porodici)

Pravo na besplatnu pravnu pomo─ç ┼żrtve nasilja u porodici imaju u postupcima ostvarivanja svojih prava i zaštite, u skladu s propisima koji regulišu oblast besplatne pravne pomo─çi.

POGLAVLJE II. POSTUPAK OSTVARIVANJA ZAŠTITE ┼ŻRTAVA NASILJA U PORODICI

Odjeljak A. Prijavljivanje nasilja u porodici

─îlan 9

(Hitnost postupka)

(1) Subjekti zaštite du┼żni su bez odlaganja osigurati hitno rješavanje predmeta nasilja u porodici, vode─çi ra─Źuna da su interes i dobrobit ┼żrtve prioritet u tim postupcima, a naro─Źito ako je ┼żrtva lice iz ─Źlana 6 stava 2 ovog zakona.

(2) U slu─Źajevima nasilja u porodici subjekti zaštite du┼żni su da me─Ĺusobno sara─Ĺuju i razmjenjuju potrebne podatke i informacije.

─îlan 10

(Prijavljivanje nasilja u porodici)

(1) ─îlanovi porodice, subjekti zaštite, kao i zaposleni u obrazovnim, socijalnim i zdravstvenim ustanovama, kao i svaki drugi gra─Ĺanin, du┼żni su odmah nakon saznanja da je po─Źinjeno nasilje u porodici ili da postoje osnovi sumnje da je po─Źinjeno nasilje u porodici prijaviti to Policiji.

(2) Nakon prijema prijave da je u─Źinjeno nasilje u porodici, Policija je du┼żna odmah o tome obavijestiti Pododjeljenje za socijalnu zaštitu, koje ─çe odmah neposredno pru┼żiti socijalno zaštitne mjere ┼żrtvi, preduzeti druge mjere iz svoje nadle┼żnosti te o tome sa─Źiniti slu┼żbeni izvještaj.

(3) Zdravstvena ustanova omogu─çit ─çe ┼żrtvi besplatan ljekarski pregled radi utvr─Ĺivanja postojanja povreda fizi─Źkog ili psihi─Źkog integriteta.

(4) O izvršenom nasilju u porodici Policija odmah obavještava i nadle┼żnog tu┼żioca i, uz izvještaj, dostavlja prikupljene dokaze i obavještenja o tome.

(5) Ukoliko nadle┼żni tu┼żilac na─Ĺe da radnja nasilja u porodici nema obilje┼żja krivi─Źnog djela, predmet vra─ça podnosiocu izvještaja iz stava 4 ovog ─Źlana na daljnje postupanje, u skladu sa zakonom kojim se utvr─Ĺuju pravila krivi─Źnog postupka.

(6) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za radnje nasilja u porodici propisane ovim zakonom mo┼że podnijeti:

a) Policija,

b) drugi ovlašteni organi u skladu sa zakonom kojim se propisuju prekršaji.

Odjeljak B. Hitne mjere zaštite

─îlan 11

(Hitne mjere)

(1) Radi otklanjanja neposredne opasnosti po fizi─Źki i psihi─Źki integritet, radi spre─Źavanja ponavljanja nasilja i garantovanja sigurnosti ┼żrtve, u─Źiniocu nasilja u porodici mogu se izre─çi hitne mjere zaštite prije pokretanja postupka ili u toku postupka.

(2) Hitne mjere zaštite izri─Źe Osnovni sud Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Osnovni sud).

(3) Prijedlog za izricanje hitne mjere zaštite podnosi Policija ili ovlašteni organ, a izri─Źe se najkasnije u roku od 24 sata od prijema prijedloga, odnosno izvo─Ĺenja u─Źinioca nasilja u porodici pred Osnovni sud.

(4) Hitne mjere zaštite su:

a) udaljenje u─Źinioca nasilja iz stana, ku─çe ili drugog stambenog prostora ili

b) zabrana pribli┼żavanja i kontaktiranja u─Źinioca nasilja sa ┼żrtvom nasilja u porodici.

─îlan 12

(Izricanje hitnih mjera)

(1) Hitne mjere zaštite izri─Źu se u trajanju koje ne mo┼że biti du┼że od 30 dana.

(2) Hitne mjere zaštite iz stava 1 ovog ─Źlana izri─Źe sudija Osnovnog suda, rješenjem na koje se mo┼że ulo┼żiti ┼żalba u roku od tri dana od dana izricanja.

(3) ┼Żalba na odluku Suda o izre─Źenoj hitnoj mjeri zaštite ne odga─Ĺa njeno izvršenje.

(4) O ┼żalbi odlu─Źuje Apelacioni sud Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine u roku od 72 sata od prijema ┼żalbe.

(5) Prilikom napuštanja stana, ku─çe ili drugog prostora za stanovanje, u─Źinilac nasilja u porodici ima pravo uzeti svoje li─Źne stvari neophodne za svakodnevni ┼żivot.

(6) U─Źinilac nasilja u porodici obavezan je predati klju─Źeve od stana, ku─çe ili drugog prostora za stanovanje.

(7) Osnovni sud, koji je izrekao hitnu mjeru zaštite iz ─Źlana 11 stava 4 ovog zakona, dostavlja rješenje o njenom izricanju nadle┼żnoj organizacionoj jedinici Policije na provo─Ĺenje i ispituje njeno provo─Ĺenje i opravdanost trajanja u periodu za koji je izre─Źena.

(8) Na─Źin provo─Ĺenja hitnih mjera zaštite ure─Ĺuje se pravilnikom iz ─Źlana 22 stava 3 ovog zakona.

Odjeljak C. Na─Źin zbrinjavanja ┼żrtava nasilja u porodici

─îlan 13

(Zbrinjavanje ┼żrtve nasilja u porodici u sigurnu ku─çu)

(1) Pododjeljenje za socijalnu zaštitu, uz asistenciju Policije, mo┼że uz prethodni pristanak ┼żrtve nasilja u porodici, radi osiguranja fizi─Źke zaštite i ostvarivanja prava i interesa ┼żrtve nasilja u porodici, privremeno zbrinuti ┼żrtvu nasilja u porodici u sigurnu ku─çu.

(2) Rješenje o smještaju lica iz stava 1 ovog ─Źlana donosi šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge.

(3) ┼Żrtva nasilja u porodici, zbog pretrpljenog nasilja, straha i uznemirenosti, radi osiguravanja fizi─Źke zaštite i ostvarivanja svojih prava i interesa, kao i spre─Źavanja ponavljanja nasilja, ima pravo podnijeti Pododjeljenju za socijalnu zaštitu zahtjev za korištenje posebne mjere podrške - privremeno zbrinjavanje u sigurnu ku─çu.

(4) Sigurna ku─ça predstavlja posebnu mjeru podrške kojom se osigurava siguran smještaj i pomo─ç ┼żrtvama nasilja u porodici, koju mo┼że realizovati pravno lice.

(5) Radi zaštite i osiguranja ┼żrtve nasilja u porodici, Policija je du┼żna otpratiti ┼żrtvu u ku─çu, stan ili drugi stambeni prostor da bi ona uzela svoje i li─Źne stvari drugih lica koja su s njom napustila taj prostor, a koje su neophodne za zadovoljenje svakodnevnih potreba.

(6) Mjera iz stava 1 ovog ─Źlana mo┼że se odrediti u trajanju koje je potrebno radi ostvarenja cilja mjere, s tim da ne mo┼że trajati du┼że od šest mjeseci.

(7) U opravdanim slu─Źajevima trajanje mjere iz stava 1 ovog ─Źlana mo┼że se produ┼żiti za još šest mjeseci, odnosno do završetka postupka i izvršenja rješenja kojim se u─Źiniocu nasilja izri─Źe zaštitna mjera.

─îlan 14

(Troškovi smještaja)

Sredstva za privremeno zbrinjavanje i smještaj ┼żrtava nasilja u porodici u sigurnim ku─çama osiguravaju se iz bud┼żeta Distrikta.

─îlan 15

(Formiranje stru─Źnog tima)

(1) Vlada Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine formira stru─Źni tim od predstavnika Pododjeljenja za socijalnu zaštitu, Policije i zdravstvenih radnika koji se bave pitanjima porodice i zaštite od nasilja u porodici, radi utvr─Ĺivanja individualnog plana zaštite ┼żrtve nasilja u porodici.

(2) Plan iz stava 1 ovog ─Źlana, posebno sadr┼żi mjere koje je potrebno preduzeti u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje socijalna, zdravstvena i dje─Źija zaštita.

(3) Ako je ┼żrtva nasilja u porodici dijete, plan iz stava 1 ovog ─Źlana sadr┼żi i mjere za zaštitu djeteta u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuju porodi─Źni odnosi i propisima kojima se ure─Ĺuje zaštita prava djece.

─îlan 16

(Objavljivanje informacija)

O ┼żrtvi ili u─Źiniocu nasilja u porodici ne smije se javno objaviti informacija na osnovu koje se mo┼że prepoznati ┼żrtva nasilja u porodici ili ─Źlan porodice ┼żrtve nasilja u porodici, osim ako je punoljetna ┼żrtva nasilja u porodici s tim izri─Źito saglasna.

POGLAVLJE III. SANKCIJE ZA ZAŠTITU OD NASILJA U PORODICI

─îlan 17

(Sankcije za zaštitu od nasilja u porodici)

(1) Za po─Źinjeni prekršaj se mogu izre─çi sljede─çe sankcije:

a) nov─Źana kazna;

b) uslovna osuda;

c) ukor;

d) zaštitne mjere.

(2) Zaštitne mjere su:

a) udaljenje iz stana, ku─çe ili nekog drugog stambenog prostora po─Źinioca nasilja u porodici,

b) zabrana pribli┼żavanja ┼żrtvi nasilja u porodici,

c) zabrana uznemiravanja, uho─Ĺenja i pra─çenja ┼żrtve nasilja u porodici ili porodi─Źnoj zajednici,

d) obavezan psihosocijalni tretman po─Źinioca nasilja u porodici i

e) obavezno lije─Źenje od zavisnosti po─Źinioca nasilja u porodici.

(3) Prekršajne sankcije izri─Źe sud u prekršajnom postupku koji je pokrenut i proveden u skladu s odredbama zakona kojim se propisuju prekršaji.

(4) Svrha zaštitnih mjera je osiguravanje nu┼żne zaštite zdravlja i sigurnosti osoba izlo┼żenih nasilju u porodici, spre─Źavanje nasilja u porodici, te preduzimanje efikasnih mjera preodgoja i lije─Źenja nasilnih osoba.

(5) Svrha prekršajnih sankcija iz stava 1 ovog ─Źlana jeste da se uti─Źe na po─Źinioca nasilja u porodici, da ubudu─çe ne ─Źini nasilje u porodici, da se osigura nu┼żna zaštita zdravlja i sigurnost ┼żrtve nasilja u porodici, te otklone okolnosti koje pogoduju ili podsticajno djeluju na izvršenje nasilja u porodici.

─îlan 18

(Zaštitne mjere)

Zaštitne mjere iz ─Źlana 17 stava 3 ovoga zakona mogu se primijeniti samostalno.

─îlan 19

(Postupak prema maloljetnom u─Źiniocu nasilja u porodici)

Prekršajni postupak prema maloljetnom u─Źiniocu nasilja u porodici i izricanje odgojnih mjera provodi se u skladu s odredbama zakona kojim se propisuju prekršaji i Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivi─Źnom postupku Br─Źko distrikta BiH.

─îlan 20

(Udaljenje iz stana, ku─çe ili nekog drugog stambenog prostora)

(1) Zaštitna mjera udaljenje iz stana, ku─çe ili nekog drugog stambenog prostora izri─Źe se po─Źiniocu nasilja u porodici ako je izvršio nasilje prema ─Źlanu porodice s kojim ┼żivi u stanu, ku─çi ili nekom drugom stambenom prostoru, ako sud ocijeni da postoji opasnost da bi bez provo─Ĺenja ove zaštitne mjere u─Źinilac nasilja u porodici mogao ponovo po─Źiniti nasilje.

(2) Lice kojem je izre─Źena mjera iz stava 1 ovog ─Źlana du┼żno je u prisustvu Policije, bez odlaganja, napustiti stan, ku─çu ili neki drugi stambeni prostor.

(3) Mjera iz stava 1 ovog ─Źlana odre─Ĺuje se u trajanju koje ne mo┼że biti kra─çe od 30 dana niti du┼że od šest mjeseci.

─îlan 21

(Zabrana pribli┼żavanja ┼żrtvi)

(1) Zaštitna mjera zabrana pribli┼żavanja ┼żrtvi nasilja u porodici izri─Źe se po─Źiniocu nasilja u porodici ako postoji opasnost da bi ponovo mogao izvršiti nasilje ili ako bi prisustvo po─Źinioca nasilja u porodici u blizini ┼żrtve stvaralo ┼żrtvi nasilja u porodici visok stepen duševne patnje koja onemogu─çava normalne psihi─Źke aktivnosti.

(2) U rješenju kojim se izri─Źe ova zaštitna mjera, Osnovni sud je du┼żan odrediti mjesta ili podru─Źja i najmanju udaljenost na kojoj se u─Źinilac nasilja u porodici smije pribli┼żiti ┼żrtvi nasilja u porodici.

(3) Mjera iz stava 1 ovog ─Źlana odre─Ĺuje se u trajanju koje ne mo┼że biti kra─çe od 30 dana niti du┼że od jedne godine.

─îlan 22

(Zabrana uznemiravanja, uho─Ĺenja i pra─çenja ┼żrtve nasilja u porodici)

(1) Zaštitna mjera zabrana uznemiravanja, uho─Ĺenja i pra─çenja ┼żrtve nasilja u porodici izri─Źe se po─Źiniocu nasilja u porodici koji je nasilje izvršio uznemiravanjem, uho─Ĺenjem i pra─çenjem, a postoji opasnost da bi mogao ponoviti uznemiravanje, uho─Ĺenje ili pra─çenje ┼żrtve nasilja u porodici.

(2) Mjera iz stava 1 ovog ─Źlana odre─Ĺuje se u trajanju koje ne mo┼że biti kra─çe od 30 dana niti du┼że od jedne godine.

(3) Šef Policije donosi Pravilnik o na─Źinu provo─Ĺenja hitnih i zaštitnih mjera koje su u nadle┼żnosti Policije, a koje su propisane u ─Źlanu 13, 20, 21 i 22 ovog zakona.

─îlan 23

(Obavezan psihosocijalni tretman)

(1) Zaštitna mjera obavezan psihosocijalni tretman izri─Źe se po─Źiniocu nasilja u porodici radi otklanjanja uzroka nasilni─Źkog ponašanja i preodgoja, odnosno s ciljem smanjivanja i otklanjanja opasnosti ponavljanja u─Źinjenog nasilja.

(2) Mjera iz stava 1 ovog ─Źlana mo┼że trajati do prestanka razloga zbog kojeg je odre─Ĺena, ali ne mo┼że trajati du┼że od jedne godine.

(3) Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge donosi Pravilnik o na─Źinu provo─Ĺenja zaštitne mjere -obavezan psihosocijalni tretman. https://advokat-prnjavorac.com

─îlan 24

(Obavezno lije─Źenje od zavisnosti po─Źinioca nasilja u porodici)

(1) Zaštitna mjera obavezno lije─Źenje od zavisnosti po─Źinioca nasilja u porodici izri─Źe se po─Źiniocu nasilja u porodici koji je nasilje izvršio pod uticajem zavisnosti od alkohola, opojnih droga i drugih psihotropnih supstanci, a postoji opasnost da zbog te zavisnosti ponovo u─Źini nasilje.

(2) Mjera iz stava 1 ovog ─Źlana odre─Ĺuje se u trajanju koje je potrebno za lije─Źenje, zasnovanom na mišljenju specijalizovanih stru─Źnjaka zadu┼żenih za lije─Źenje, ali ne mo┼że trajati du┼że od godinu dana.

(3) Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge donosi Pravilnik o na─Źinu provo─Ĺenja zaštitne mjere -obavezno lije─Źenje od zavisnosti.

─îlan 25

(Izricanje zaštitnih mjera)

(1) Osnovni sud mo┼że u─Źiniocu nasilja u porodici izre─çi jednu ili više zaštitnih mjera kad postoje uslovi za njihovo izricanje propisani ovim zakonom.

(2) Osnovni sud mo┼że zatra┼żiti od Pododjeljenja za socijalnu zaštitu:

a) da mu pru┼żi pomo─ç u pribavljanju potrebnih dokaza i

b) da dostavi svoje mišljenje o svrsishodnosti tra┼żene zaštitne mjere.

(3) Prilikom izricanja zaštitnih mjera propisanih ovim zakonom vodi se ra─Źuna o svrsi, te┼żini, trajanju izre─Źene mjere i njenoj efikasnosti.

(4) Organi nadle┼żni za provo─Ĺenje zaštitnih mjera du┼żni su pratiti njihovo izvršenje i o tome izvještavati Osnovni sud, predlagati prekid, produ┼żenje ili zamjenu te mjere drugom mjerom.

(5) Organ nadle┼żan za provo─Ĺenje zaštitne mjere du┼żan je dostaviti Osnovnom sudu izvještaj o izvršenju zaštitnih mjera najkasnije u roku od šest mjeseci od dana izricanja zaštitne mjere, a po potrebi i ranije.

─îlan 26

(┼Żalba na rješenje o odre─Ĺivanju zaštitne mjere)

(1) Protiv rješenja o odre─Ĺivanju zaštitne mjere mo┼że se izjaviti ┼żalba Apelacionom sudu u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja.

(2) O ┼żalbi odlu─Źuje Apelacioni sud u roku od tri dana od dana prijema ┼żalbe.

(3) ┼Żalba ne odga─Ĺa izvršenje rješenja o odre─Ĺivanju zaštitne mjere.

─îlan 27

(Obaveza obavještavanja)

(1) Po─Źinilac nasilja u porodici du┼żan je postupiti u skladu s izre─Źenom zaštitnom mjerom.

(2) Subjekt zaštite koji u djelokrugu svog rada sazna da u─Źinilac nasilja u porodici ne postupa u skladu s izre─Źenom zaštitnom mjerom, du┼żan je da o tome obavijesti Osnovni sud i Pododjeljenje za socijalnu zaštitu.

─îlan 28

(Dostavljanje rješenja o izre─Źenoj zaštitnoj mjeri)

(1) Rješenje o izre─Źenoj zaštitnoj mjeri Osnovni sud je du┼żan dostaviti organu ili ustanovi nadle┼żnoj za provo─Ĺenje izvršenja u roku od tri dana od dana donošenja rješenja.

(2) Rješenje o izre─Źenoj zaštitnoj mjeri iz ─Źlanova 20, 21 i 22 ovog zakona dostavlja se na izvršenje Policiji.

(3) Rješenje o izre─Źenoj zaštitnoj mjeri iz ─Źlanova 23 i 24 ovog zakona dostavlja se Pododjeljenju za socijalnu zaštitu i organu, odnosno ustanovi koja izvršava zaštitnu mjeru u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje lije─Źenje i rehabilitacija lica zavisnih od alkohola, opojnih droga i drugih psihotropnih supstanci.

POGLAVLJE IV. EVIDENCIJE I OBUKE

─îlan 29

(Evidencije)

(1) Subjekti zaštite i druga tijela ovlaštena za postupanje u skladu s ovim zakonom du┼żna su voditi evidenciju o preduzetim radnjama i podatke o broju pokrenutih i završenih postupaka i drugih preduzetih mjera te izvještaje o tome dostavljati Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge.

(2) Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge prikuplja, obra─Ĺuje i evidentira podatke o nasilju u porodici.

(3) Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge donosi Pravilnik o sadr┼żaju evidencije i izvještaja o nasilju u porodici iz stava 1 ovog ─Źlana.

─îlan 30

(Stru─Źno osposobljavanje)

O sticanju posebnih znanja i kontinuiranom stru─Źnom osposobljavanju i usavršavanju sudija i tu┼żilaca iz oblasti nasilja u porodici brine se Pravosudna komisija Br─Źko distrikta BiH.

POGLAVLJE V. NADZOR I KAZNENE ODREDBE

─îlan 31

(Nadzor)

Nadzor nad provo─Ĺenjem ovog zakona vrši Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge.

─îlan 32

(Nov─Źane kazne)

(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 300 KM do 900 KM kaznit ─çe se za prekršaj po─Źinilac nasilja u porodici koji izvrši radnju nasilja iz ─Źlana 5 ovog zakona.

(2) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 1.500 KM kaznit ─çe se za prekršaj po─Źinilac nasilja u porodici koji ponovi radnju nasilja iz ─Źlana 5 ovog zakona.

(3) Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM kaznit ─çe se za prekršaj zaposleni u obrazovnoj, socijalnoj i zdravstvenoj ustanovi koji ne prijavi nasilje u porodici iz ─Źlana 5 ovog zakona.

(4) Nov─Źanom kaznom od 300 KM do 900 KM kaznit ─çe se i ─Źlan porodice koji ne prijavi nasilje u porodici iz ─Źlana 5 ovog zakona kada je ┼żrtva dijete.

DIO TRE─ćI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 33

(Rok za donošenje podzakonskih akata)

(1) Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge du┼żan je, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti:

a) Pravilnik o na─Źinu i mjestu provo─Ĺenja zaštitne mjere obavezan psihosocijalni tretman (─Źlan 23 stav 3 ovog zakona),

b) Pravilnik o na─Źinu i mjestu provo─Ĺenja zaštitne mjere obavezno lije─Źenje od zavisnosti po─Źinioca nasilja u porodici (─Źlan 24 stav 3 ovog zakona),

c) Pravilnik o sadr┼żaju evidencije i izvještaja o nasilju u porodici (─Źlan 29 stav 3 ovog zakona).

(2) Šef Policije du┼żan je, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti Pravilnik o na─Źinu provo─Ĺenja hitnih i zaštitnih mjera (─Źlan 22 stav 3 ovog zakona).

─îlan 34

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta BiH.

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija