Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA FEDERACIJE BiH

 

ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA FEDERACIJE BiH

Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 15/21

 


UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA

Progla┼íava se Zakon o za┼ítiti okoli┼ía, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavni─Źkog doma od 24.9.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 28.01.2021. godine.

Broj 01-02-1-110-01/21
18. februara 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko ─îavara, s. r.ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA FEDERACIJE BiH


POGLAVLJE I OPŠTE ODREDBE


─îlan 1.
(Predmet i cilj zakona)


(1) Ovim Zakonom (u daljem tekstu: Zakon) ure─Ĺuju se:
a) na─Źela za┼ítite okoli┼ía;
b) zaštita komponenti okoliša;
c) nadle┼żnost u oblasti za┼ítite okoli┼ía;
d) informisanje i obrazovanje o okolišu;
e) pristup informacijama o okoli┼íu i u─Źe┼í─çe javnosti u oblasti za┼ítite okoli┼ía;
f) planiranje zaštite okoliša;
g) strateška procjena uticaja na okoliš;
h) uspostavljanje standarda kvaliteta okoliša;
i) procjena uticaja na okoliš;
j) okolinska dozvola;
k) sprje─Źavanje nesre─ça velikih razmjera;
l) finansiranje zaštite okoliša;
m) gra─Ĺanska odgovornost za ┼ítetu u okoli┼íu;
n) sistem eko-ozna─Źavanja i upravljanja okoli┼íem;
o) me─Ĺuentitetska saradnja u oblasti za┼ítite okoli┼ía;
p) upravni i inspekcijski nadzor i
r) prekršajne odredbe.
(2) Ciljevi ovog Zakona su:
a) smanjeno kori┼ítenje, sprje─Źavanje optere─çivanja i zaga─Ĺenje okoli┼ía, sprje─Źavanje naru┼íavanja, kao i pobolj┼íanje i obnova o┼íte─çenog okoli┼ía;
b) pobolj┼íanje uslova okoli┼ía, za┼ítita ljudskog zdravlja, uklju─Źuju─çi pravo na zdrav ┼żivot;
c) o─Źuvanje i za┼ítita prirodnih resursa, racionalno kori┼ítenje resursa i takav na─Źin privre─Ĺivanja kojim se osigurava obnova resursa;
d) uskla─Ĺenost socijalnih, ekonomskih i drugih interesa Federacije BiH sa zahtjevima za za┼ítitu okoli┼ía;
e) ostvarivanje i unaprje─Ĺenje me─Ĺunarodne saradnje u za┼ítiti okoli┼ía;
f) animacija javnosti i u─Źe┼í─çe javnosti u djelatnostima koje imaju za cilj za┼ítitu okoli┼ía;
g) koordiniranje privrede i integrisanje socijalnog i ekonomskog razvoja u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša, i
h) uspostavljanje i razvoj institucija za za┼ítitu i o─Źuvanje okoli┼ía.
(3) Gramati─Źki izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu za ozna─Źavanje mu┼íkog ili ┼żenskog roda podrazumijevaju oba roda.


─îlan 2.
(Primjena zakona)


Odredbe ovog Zakona odnose se na:
a) sve komponenete okoli┼ía (zrak, vodu, tlo, svijet biljaka, ┼żivotinja i gljiva, pejza┼ż, izgra─Ĺeni okoli┼í);
b) sve vidove aktivnosti kojima je svrha kori┼ítenje i optere─çivanje prirodnih resursa, odnosno djelovanje na okoli┼í koje zna─Źi opasnost od zaga─Ĺenja tokom trajanja te aktivnosti, ili imaju negativan uticaj na okoli┼í (poput buke, vibracija, radijacije, izuzimaju─çi nuklearnu radijaciju, otpad, svjetlosno zaga─Ĺenje, itd.);
c) prava i odgovornosti pravnih i fizi─Źkih lica koje obavljaju aktivnosti utvr─Ĺene zakonom;
d) zadatke u podru─Źju okoli┼ía koji proizilaze iz me─Ĺunarodnih konvencija.


─îlan 3.
(Pravo na okoliš)


Svako lice ima pravo na zdrav i ekolo┼íki prihvatljiv okoli┼í kao osnovno ljudsko pravo te je op┼íta du┼żnost za┼ítiti i pobolj┼íati okoli┼í za dobrobit sada┼ínjih i budu─çih generacija.
Subjekti koji osiguravaju zaštitu okoliša su Federacija Bosne i Hercegovine, kantoni i jedinice lokalne samouprave u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.


─îlan 4.
(Pojmovi i definicije)


U smislu ovoga zakona, sljede─çi pojmovi imaju slijede─çe zna─Źenje:
- "biota" - predstavlja skup svih biolo┼íkih (┼żivih) organizama u bioti─Źkoj sredini;
- "bioti─Źka sredina" - je sistem u kojem, pored fizi─Źkih i hemijskih zakonitosti, vladaju i specifi─Źne biolo┼íke zakonitosti;
- "emisija" - zna─Źi ispu┼ítanje u okoli┼í supstanci, jedinjenja, organizama ili mikroorganizama koji su posljedica ljudskih aktivnosti i, kao i vibracija, toplote, mirisa, buke ili svjetlosti koje proizvodi jedan ili vi┼íe izvora u postrojenju i ispu┼íta u zrak, vodu, tlo;
- "grani─Źne vrijednosti emisija"- masa ili energija izra┼żena u vidu specifi─Źnih parametara, koncentracije ili nivoa emisija, koje ne─çe biti prekora─Źene tokom odre─Ĺenog ili odre─Ĺenih vremenskih perioda;
- "Imisija" ÔÇô kvalitet komponenti okoli┼ía (zrak, voda, tlo) koja se izra┼żava kao prosje─Źna vrijednost u odre─Ĺenom vremenu i prostoru;
- "informacije o okolišu " - svaka informacija u pisanoj, vizuelnoj, verbalnoj, elektronskoj ili bilo kojoj drugoj materijalnoj formi o stanju okoliša, odnosno o komponentama okoliša;
- "investitor" - nosioc zahvata odnosno projekta u okolišu;
- "izvje┼ítaj o nultom stanju" - podaci o vrsti i koli─Źini emisija sa ciljem utvr─Ĺivanja i procjene glavnih uticaja na okoli┼í prilikom prvog podno┼íenja zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole;
- "izvje┼ítaj o strate┼íkoj procjeni" - dokument koji se prila┼że uz odre─Ĺeni plan, program ili strategiju i sadr┼żi identifikaciju, opis i procjenu mogu─çih znatnih uticaja na okoli┼í zbog realizacije plana, programa ili strategije, kao i varijante razmatrane i usvojene na osnovu ciljeva i prostornog obuhvata plana, programa ili strategije;
- "javnost" - jedno ili vi┼íe fizi─Źkih ili pravnih lica, njihova udru┼żenja, organizacije ili grupe;
- "kori┼ítenje okoli┼ía" - aktivnost koja izaziva promjene u okoli┼íu, njegovim kori┼ítenjem u potpunosti ili nekom njegovom komponentom kao prirodnim resursom ili ispu┼ítaju─çi supstance, odnosno energiju u okoli┼í ili komponentu okoli┼ía, u skladu sa propisima koji reguli┼íu podru─Źje za┼ítite okoli┼ía;
- "mjerenje i osmatranje" - postupci kojima se identifikuju indikatori za praćenje stanja okoliša;
- "mjere otklanjanja" - svako djelovanje za smirivanje stanja ili privremene mjere za ponovno uspostavljanje prvobitnog stanja, sanaciju ili obnovu oštećenih prirodnih dobara, ili osiguranje ekvivalentne alternative tim dobrima;
- "mjere sprje─Źavanja" - sve mjere poduzete kao odgovor na doga─Ĺaj, radnju ili nedjelovanje koji su izazvali prijete─çu opasnost od ┼ítete u okoli┼íu, radi sprje─Źavanja ili svo─Ĺenja te ┼ítete na najmanju mjeru;
- "najbolje raspolo┼żive tehnike" - najefikasniji i najnapredniji stepen razvoja aktivnosti i njihovog na─Źina rada koji ukazuje na prakti─Źnu pogodnost primjena odre─Ĺenih tehnologija za osiguranje grani─Źnih vrijednosti emisija u cilju sprje─Źavanja i tamo gdje to nije izvodljivo, smanjenje emisija u okoli┼í. Najbolje raspolo┼żive tehnike podrazumijevaju i tehnologiju koja se primjenjuje i na─Źin na koji se postrojenje projektuje, gradi, odr┼żava, koristi i stavlja van upotrebe;
- "nesre─ça ve─çih razmjera" - pojava emisije ve─çih razmjera, po┼żara ili eksplozije uslijed nekontrolisanih promjena nastalih tokom rada postrojenja koje zna─Źe neposrednu ili odlo┼żenu ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi ili okoli┼í, u ili izvan postrojenja, a koja uklju─Źuje jednu ili vi┼íe opasnih supstanci;
- "odr┼żivi razvoj" je razvoj dru┼ítva, koji kao osnovne kriterije uklju─Źuje, ekolo┼íku, ekonomsku i socio-kulturnu odr┼żivost, i koji sa ciljem unaprje─Ĺenja kvaliteta ┼żivota i zadovoljavanja potreba dana┼ínje generacije uva┼żava iste mogu─çnosti zadovoljavanja potreba idu─çih generacija te omogu─çava dugoro─Źno o─Źuvanje kvaliteta okoli┼ía, georaznolikosti, bioraznolikosti i pejza┼ża;
- "okoli┼í"- je prirodno okru┼żenje ljudi, ┼żivotinjskog i biljnog svijeta, gljiva i organizama i njihovih zajednica, koje omogu─çava njihovo postojanje i njihov dalji razvoj: zrak, vode, tlo, zemlji┼íte, energija, te materijalna dobra i kulturno naslije─Ĺe kao dio okru┼żenja kojeg je izgradio ─Źovjek; svi u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja;
- "okolinska dozvola" ÔÇô rje┼íenje kojim se propisuju mjere i uslovi za┼ítite okoli┼ía tokom izgradnje i rada odre─Ĺenog pogona ili postrojenja, koja se izdaje na osnovu provedenog postupka utvr─Ĺivanja mjera za┼ítite okoli┼ía kako je propisano odredbama ovoga Zakona;
- "obnavljanje"- uklju─Źuju─çi "prirodno obnavljanje" - u slu─Źaju vode, za┼íti─çenih vrsta i prirodnih stani┼íta vra─çanje o┼íte─çenih prirodnih dobara i/ili o┼íte─çenih funkcija u po─Źetno stanje, a u slu─Źaju ┼ítete nanesene zemlji┼ítu, otklanjanje svakog znatnog rizika od nepovoljnog uticaja na zdravlje ljudi;
- "zaga─Ĺenje" - podrazumjeva direktno ili indirektno uvo─Ĺenje, kao posljedicu ljudske djelatnosti, supstanci, vibracija, toplote, mirisa, ili buke u zrak, vodu ili tlo koje mogu biti ┼ítetne po zdravlje ─Źovjeka ili imovinu, ili kvalitet ┼żivota u okoli┼íu kao i svaki poreme─çaj koli─Źine odre─Ĺenih hemijskih ili biolo┼íkih supstancii ili fizik─Źkih osobina u odnosu na prirodne vrijednosti;
- "zaga─Ĺiva─Ź" - svako fizi─Źko ili pravno lice koje posrednim ili neposrednim djelovanjem ili propu┼ítanjem djelovanja izaziva zaga─Ĺenje okoli┼ía;
- "zaga─Ĺuju─ça supstanca" ÔÇô supstanca ili vi┼íe supstanci koje zbog svojih osobina, koli─Źine i uno┼íenja u okoli┼í, odnosno u pojedine komponente okoli┼ía mogu ┼ítetno uticati na zdravlje ljudi, biljni ili ┼żivotinjski svijet, svijet gljiva, odnosno bioraznolikost i pejza┼żnu raznolikost;
- "opasnost" - unutra┼ínje svojstvo opasnih materija ili fizi─Źka situacija koja mo┼że izazvati ┼ítetu po ljudsko zdravlje i okoli┼í kao i stvarna mogu─çnost da ─çe u bliskoj budu─çnosti do─çi do ┼ítete u okoli┼íu;
- "opasna supstanca" - supstanca, mje┼íavina supstanci ili preparat koji je prisutan kao proizvod, nusproizvod, talog ili me─Ĺuproizvod, uklju─Źuju─çi i one supstance za koje je osnovano o─Źekivati da bi mogle nastati u slu─Źaju nesre─çe;
- "op┼íta obavezuju─ça pravila" - su pravila koja sadr┼że grani─Źne vrijednosti emisije ili druge mjere i tehnike na nivou djelatnosti, i koja su donesena kako bi se pomo─çu njih direktno utvrdili uslovi (mjere i tehnike) okolinske dozvole;
- "opterećivanje okoliša" - emisija supstanci ili energije u okoliš;
- "operater"- pravno ili fizi─Źko lice koja u skladu sa posebnim propisom obavlja ili nadzire privrednu aktivnost na osnovu dozvole, drugog odobrenja, upisa u registar ili u drugu javnu evidenciju, uklju─Źuju─çi upravljanje radom ili nadzor postrojenja ili na koju je preneseno ovla┼ítenje dono┼íenja ekonomskih odluka o tehni─Źkom funkcionisanju postrojenja;
- "plan aktivnosti" - plan prilago─Ĺavanja postoje─çih pogona i postrojenja koji sadr┼żi ciljeve, mjere i uslove koji moraju zadovoljiti nove standarde za┼ítite okoli┼ía, u utvr─Ĺenom roku;
- "pogoni i postrojenja"- jedna ili vi┼íe tehni─Źkih jedinica u kojima se vr┼íe djelatnosti koje mogu imati negativne uticaje na okoli┼í ili mogu biti prisutne opasne supstance;
- "postoje─çi pogoni i postrojenja" - pogon i postrojenje koje je u radu, uklju─Źuju─çi i probni rad, ili je bilo u radu, a ima mogu─çnost ponovnog pokretanja rada, i koje je izgra─Ĺeno na osnovu odobrenja za gra─Ĺenje;
- "praćenje stanja" - praćenje promjena u okolišu na osnovu Federalne liste indikatora za praćenje okoliša;
- "prirodni resurs" - komponenta prirodnog okoli┼ía, odnosno sastavni dio prirodnog okoli┼ía, koji se mo┼że koristiti da bi se zadovoljile potrebe dru┼ítva, izuzimaju─çi vje┼íta─Źki okoli┼í;
- "procjena uticaja na okoli┼í" - identifikacija, opis i odgovaraju─ça procjena u odnosu na svaki pojedina─Źan slu─Źaj, u skladu odredbama ovog Zakona, direktan i indirektan uticaj nekog projekta na slijede─çe elemente i faktore:
1. ljude, biljni, ┼żivotinjski svijet i gljive;
2. zemlji┼íte, vodu, zrak, klimu i pejza┼ż;
3. materijalna dobra i kulturno naslije─Ĺe;
4. me─Ĺudjelovanje faktora navedenih u prethodnim ta─Źkama.
- "promjena u radu" - promjena u prirodi, funkcionisanju ili pro┼íirenje pogona, postrojenja, objekta i aktivnosti u odre─Ĺenoj djelatnosti koje bi moglo imati posljedice po okoli┼í;
- "nivoi emisije povezane sa najboljim raspolo┼żivim tehnikama" - su nivoi industrijskih emisija koji su postignuti u normalnim uslovima rada koriste─çi najbolju raspolo┼żivu tehniku ili kombinaciju najboljih raspolo┼żivih tehnika;
- "rizik po okoli┼í" ÔÇô potencijalni i stvarni efekat pogona i postrojenja na ljudsko zdravlje i okoli┼í uzimaju─çi u obzir nivo i vrste emisija, osjetljivost lokalnog okoli┼ía i rizik od nesre─ça;
- "sanacija"- skup mjera i aktivnosti kojima se uspostavlja stanje okoli┼ía koje je bilo prije nastanka ┼ítete, odnosno zaga─Ĺenja okoli┼ía uklju─Źuju─çi ure─Ĺenje prostora, revitalizaciju i rekultivaciju.
- "komponente okoli┼ía" ÔÇô zemlji┼íte, zrak, vode, tlo, biosfera, kao i izgra─Ĺeni okoli┼í nastao kao posljedica djelovanja ljudskog faktora i sastavni je dio okoli┼ía;
- "skladi┼ítenje" - odlaganje radi ─Źuvanja na sigurnome mjestu ili dr┼żanja na skladi┼ítu;
- "standard kvaliteta okoli┼ía" - propisani zahtjevi koji se moraju ispuniti u odre─Ĺenom vremenskom periodu, u odre─Ĺenoj sredini ili odre─Ĺenom dijelu;
- "strategija, plan ili program" - je dokument koji se priprema i/ili usvaja na federalnom ili kantonalnom nivou, ili nivou jedinica lokalne samouprave, ili koji je pripremljen za dono┼íenje kroz zakonodavnu proceduru te koji je ure─Ĺen zakonom ili provedbenim propisom.
- "strate┼íka procjena uticaja na okoli┼í" ÔÇô sistemski proces vrjednovanja okolinskih posljedica predlo┼żenih planova i programa, uklju─Źuju─çi i zdravlje, koji se sastoji od odre─Ĺivanja obima izvje┼ítaja o strate┼íkoj procjeni i njegovoj pripremi, uz osiguranje javnih rasprava i konsultacija, kako bi se jo┼í u ranoj fazi dono┼íenja odluka uz ekonomska i dru┼ítvena uklju─Źila i okolinska razmatranja;
- "strate┼íka studija" - u postupku strate┼íke procjene izra─Ĺuje se strate┼íka studija. Strate┼íkom studijom odre─Ĺuju se, opisuju i procjenjuju o─Źekivani znatni efekti na okoli┼í koje mo┼że izazvati provo─Ĺenje strategije, plana ili programa i opcije za┼ítite okoli┼ía koji uzimaju u obzir ciljeve i obim te strategije, plana ili programa;
- "svjetlosno zaga─Ĺenje"- emisija svjetlosti iz vje┼íta─Źkih izvora svjetlosti koja ┼ítetno djeluje na ljudsko zdravlje i izaziva osje─çaj blje┼ítanja, ugro┼żava sigurnost u saobra─çaju zbog blije┼ítanja, zbog neposrednog ili posrednog zra─Źenja svjetlosti prema nebu ometa ┼żivot ili seobu ptica, ┼íi┼ími┼ía, kukaca i drugih ┼żivotinja te remeti rast biljaka, ugro┼żava prirodnu ravnote┼żu na za┼íti─çenim podru─Źjima, ometa profesionalno ili amatersko astronomsko promatranje neba ili zra─Źenjem svjetlosti prema nebu nepotrebno tro┼íi elektri─Źnu energiju te naru┼íava sliku no─çnog pejza┼ża;
- "┼íteta" - u smislu odgovornosti za ┼ítetu izazvanu u okoli┼íu zna─Źi mjerljiv ┼ítetni efekat, odnosno promjenu na prirodnim dobrima ili neposredan ili posredan mjerljivi poreme─çaj u funkcionisanju prirodnih dobara;
- "┼íteta u okoli┼íu" - svaka ┼íteta nanesena za┼íti─çenim biljnim i/ili ┼żivotinjskim vrstama i njihovim stani┼ítima, vodama, moru, tlu i zemljinoj kamenoj kori;
- "tehni─Źka uputstva" - predstavljanju referentni dokument o najboljim raspolo┼żivim tehnikama nastao kao rezultat razmjene podataka za utvr─Ĺene djelatnosti;
- "tehnika u nastajanju" - je nova tehnika za industrijsku aktivnost koja bi, ako se komercijalno razvije, mogla pru┼żiti vi┼íi op┼íti nivo za┼ítite okoli┼ía ili bar jednak nivo za┼ítite okoli┼ía, uz ve─çe u┼ítede tro┼íkova od postoje─çih najboljih raspolo┼żivih tehnika;
- "tlo" - zna─Źi gornji sloj Zemljine kore, smje┼íten izme─Ĺu kamene podloge i povr┼íine. Tlo se sastoji od ─Źestica minerala, organskih supstanci, vode, zraka i ┼żivih organizama;
- "osnovni izvje┼ítaj" - izvje┼ítaj o stanju voda, zraka i tla koji su zaga─Ĺeni opasnim supstancama povezanim sa djelatno┼í─çu operatera;
- "tro┼íkovi" - tro┼íkovi opravdani potrebom osiguranja dobrog i efikasnog provo─Ĺenja ovog Zakona uklju─Źuju─çi tro┼íkove procjene ┼ítete u okoli┼íu, procjenu opasnosti od ┼ítete, alternativnih mjera, kao i administrativne i zakonske tro┼íkove, tro┼íkove izvr┼íenja, tro┼íkove prikupljanja podataka i druge op┼íte tro┼íkove te tro┼íkove pra─çenja i nadzora;
- "supstance" - su hemijski elementi i njihovi spojevi u prirodnom stanju ili dobijeni proizvodnim postupkom, uklju─Źuju─çi i dodatke koji su nu┼żni za odr┼żavanje njihove stabilnosti te ne─Źisto─çe koje proizlaze iz proizvodnog postupka uklju─Źuju─çi radioaktivne supstance i genetski modifikovane mikroorganizme i genetski modifikovane organizme. U odredbama ovoga Zakona koje se odnose na okolinsku dozvolu, supstance su hemijski elementi i njihovi spojevi, osim:
1. radioaktivnih supstanci odre─Ĺenih posebnim propisom kojim se utvr─Ĺuju osnovne sigurnosne norme za za┼ítitu zdravlja radnika i ┼íire javnosti od opasnosti od ioniziraju─çeg zra─Źenja;
2. genetski modifikovanih mikroorganizama koji su odre─Ĺeni posebnim propisom o kontroliranoj upotrebi genetski modifikovanih mikroorganizama;
3. genetski modifikovanih organizama koji su odre─Ĺeni posebnim propisom kojim se ure─Ĺuje namjerno ispu┼ítanje genetski modifikovanih organizama u okoli┼í;
- "udru┼żenja za za┼ítitu okoli┼ía" ÔÇô udru┼żenja koja su se svojim statutima i u svom polju djelovanja opredijelila za rad i promovisanje u oblasti za┼ítite okoli┼ía.
- "uticaj na okoli┼í" - zna─Źi bilo koji efekat na okoli┼í, uklju─Źuju─çi ljudsko zdravlje, floru, faunu, biolo┼íku raznolikost, tlo, klimu, vode, zrak, pejza┼że, prirodna podru─Źja, materijalna dobra, kulturno naslje─Ĺe i uzajamno djelovanje ovih faktora;
- "vodni akt" ÔÇô podrazumijeva prethodnu vodnu saglasnost ili vodnu saglasnost ili vodnu dozvolu u skladu sa Zakonom o vodama;
- "zainteresovana strana" - javnost na koju uti─Źe ili bi moglo uticati odlu─Źivanje o okoli┼íu ili ima interes o odlu─Źivanju o okoli┼íu; udru┼żenja gra─Ĺana koja djeluju na podru─Źju za┼ítite okoli┼ía i ispunjavaju sve uslove u skladu sa ovim Zakonom, smatra─çe se zainteresovanom;
- "zainteresovani organ"- organ javne uprave nadle┼żan za davanje mi┼íljenja u toku upravnog postupka, odnosno organ uprave ili organ jedinice lokalne samouprave koji mo┼że biti zainteresovan za planirani projekat, odnosno procjenu njegovog uticaja na okoli┼í i zdravlje;
- "za┼ítita okoli┼ía" - sve odgovaraju─çe djelatnosti i mjere kojima je cilj prevencija od opasnosti ┼ítete ili zaga─Ĺenja okoli┼ía, smanjenje ili odstranjivanje ┼ítete koja je nastala i povratak na stanje prije izazvane ┼ítete;
- "zemlji┼íte" - obuhvata fizi─Źki prostor: tlo, klimu, hidrologiju, geologiju, vegetaciju u obimu koji uti─Źe na mogu─çnost njegovog kori┼ítenja, te rezultate pro┼íle i sada┼ínje aktivnosti ─Źovjeka, kao i dru┼ítveno ÔÇô ekonomske parametre, i
- "znatna promjena" - promjena u radu pogona i postrojenja koja mo┼że imati znatan negativan uticaj po ljude i okoli┼í. Znatnom promjenom smatra se i bilo koja promjena ili pro┼íirenje postrojenja koje odgovara kriterijima/pragovima navedenim u provedbenim propisima.


POGLAVLJE II NAČELA ZAŠTITE OKOLIŠA


─îlan 5.
(Na─Źelo odr┼żivog razvoja)


Odr┼żivi razvoj u oblasti okoli┼ía podrazumjeva:
a) o─Źuvanje komnponenti okoli┼ía i ja─Źanje njihovih ekolo┼íkih funkcija;
b) da emisije polutanata ne prelaze kapacitet zraka, vode i tla i njihovu sposobnost apsorpcije i samopre─Źi┼í─çavanja, i
c) stalno o─Źuvanje biolo┼íkog diverziteta, ljudskog zdravlja, te kvaliteta zraka, vode i tla prema standardima koji su uvijek dovoljni za ┼żivot ljudi, biljnog i ┼żivotinjskog svijeta.


─îlan 6.
(Na─Źelo opreza i prevencije)


(1) Pri postojanju prijetnje od nepopravljive ┼ítete po okoli┼í, nedostatak pune nau─Źne podloge ne odga─Ĺa uvo─Ĺenja mjera opreza i sprje─Źavanja dalje degradacije okoli┼ía.
(2) Upotreba okoli┼ía organizuje se i obavlja na na─Źin koji:
a) rezultira najni┼żim mogu─çim stepenom optere─çenja i upotrebe okoli┼ía;
b) sprje─Źava zaga─Ĺenja okoli┼ía i
c) sprje─Źava ┼ítetu po okoli┼í.
(3) Pri upotrebi resursa (sirovina i materijala) mora se po┼ítovati na─Źelo opreza, tj. pa┼żljivo upravljati i ekonomi─Źno koristiti komponente okoli┼ía, te svesti na najmanju mogu─çu mjeru nastajanje otpada primjenom recika┼że i/ili ponovne upotrebe prirodnih i vje┼íta─Źkih materijala.
(4) U cilju prevencije degradacije pri upotrebi okoli┼ía primjenjuju se najbolje raspolo┼żive tehnike. Korisnik okoli┼ía koji predstavlja opasnost po okoli┼í ili izazove ┼ítetu po okoli┼í du┼żan je opasnost za nastanak ┼ítete svesti na nivo dozvoljen grani─Źnim vrijednostima.
(5) Ukoliko je ┼íteta nastala kao posljedica dosada┼ínjih djelatnosti korisnika, korisnik je du┼żan otkloniti i popraviti nastalu ┼ítetu u okoli┼íu.


─îlan 7.
(Na─Źelo zamjene)


(1) Svaku postoje─çu djelatnost koja ima ┼ítetne posljedice po okoli┼í, potrebno je prilagoditi propisanim ograni─Źenjima u pogledu obima uticaja na okoli┼í. Prilago─Ĺavanje djelatnosti obavlja se i u slu─Źaju da su tro┼íkovi prilago─Ĺavanja ve─çi od vrijednosti koje treba za┼ítititi.
(2) Odredba stava (1) ovoga ─Źlana primjenjuje se pri upotrebi proizvoda, dijelova postrojenja, opreme i primjene proizvodnih procesa uz obavezno ograni─Źavanje zaga─Ĺenja okoli┼ía na izvoru.


─îlan 8.
(Na─Źelo integralnog pristupa)


(1) Zahtjevi za visokim nivoom za┼ítite okoli┼ía i pobolj┼íanjem kvaliteta okoli┼ía sastavni su dio svih politika kojima je cilj razvoj okoli┼ía, a osiguravaju se u skladu sa na─Źelom odr┼żivog razvoja.
(2) Svrha na─Źela integralnog pristupa je sprje─Źavanje ili svo─Ĺenje na najmanju mogu─çu mjeru rizika od ┼ítete po okoli┼í u cijelosti.
(3) Na─Źelo integralnog pristupa obuhvata:
a) uzimanje u obzir cijelog ┼żivotnog ciklusa materijala i proizvoda;
b) predvi─Ĺanje posljedica u svim komponentama okoli┼ía kao rezultata djelovanja materijala i djelatnosti (novih i postoje─çih);
c) svo─Ĺenje nastanka otpada i ┼ítetnog djelovanja otpada na najmanju mogu─çu mjeru;
d) primjenjivanje op┼ítih metoda za procjenu i pore─Ĺenje problema u okoli┼íu; i
e) komplementarnu primjenu mjera u odnosu na posljedice, poput kvalitativnih ciljeva zaštite okoliša i mjera usmjerenih prema izvorima kada su u pitanju emisije.


─îlan 9.
(Na─Źelo saradnje i podjele odgovornosti)


(1) Odr┼żivi razvoj u podru─Źju okoli┼ía posti┼że se saradnjom i zajedni─Źkim djelovanjem svih subjekata u cilju za┼ítite okoli┼ía.
(2) Provo─Ĺenje ciljeva vezanih za okoli┼í ostvaruje se saradnjom i koordinacijom u Federaciji BiH, me─Ĺuentitetskom saradnjom i saradnjom sa Br─Źko Distriktom BiH, bilateralnim ili multilateralnim me─Ĺunarodnim sporazumima o za┼ítiti okoli┼ía, kao i pru┼żanjem informacija i pomo─çi u vezi za┼ítite okoli┼ía, a naro─Źito u odnosima sa susjednim zemljama.


─îlan 10.
(Na─Źelo u─Źe┼í─ça javnosti i pristup informacijama)


(1) Pitanja za┼ítite okoli┼ía ostvaruju se putem u─Źe┼í─ça javnosti. Svaki pojedinac i organizacija moraju imati odgovaraju─çi pristup informacijama koje se odnose na okoli┼í, a kojim raspola┼żu organi uprave i upravne organizacije, uklju─Źuju─çi i informacije o opasnim supstancama i djelatnostima u njihovim zajednicama kao i mogu─çnost u─Źe┼í─ça u dono┼íenju odluka.
(2) Organi koji donose propise i tijela nadle┼żna za za┼ítitu okoli┼ía su du┼żni pomagati i razvijati svijest javnosti, kao i poticati u─Źe┼í─çe u odlu─Źivanju, omogu─çuju─çi dostupnost informacija ┼íiroj javnosti.
(3) Javnost ima pravo u─Źestvovati u postupcima koji se vode na zahtjev operatera i investitora u skladu sa odredbama ovog Zakona ili drugim propisima.
(4) Sa ciljem postizanja obeštećenja ili pravne zaštite svaka zainteresovana strana ima pravo na zaštitu u upravnim i sudskim postupcima.
(5) Svaki pojedinac ima pravo na jednak pristup informacijama o okolišu bez obzira na pol, dob, vjersku i rasnu pripadnost.


─îlan 11.
(Na─Źelo zaga─Ĺiva─Ź pla─ça)


(1) Zaga─Ĺiva─Ź pla─ça tro┼íkove nadzora i prevencije od zaga─Ĺenja, kao i nadoknadu za ┼ítetu u─Źinjenu okoli┼íu bez obzira jesu li tro┼íkovi nastali uslijed nametanja odgovornosti zbog emisija zaga─Ĺenja, naknada utvr─Ĺenih odgovaraju─çim financijskim instrumentima ili kao obaveza utvr─Ĺena propisom o smanjivanju zaga─Ĺenja okoli┼ía.
(2) Zaga─Ĺiva─Ź, iz stava (1) ovog ─Źlana, je odgovoran za sve djelatnosti koje imaju uticaj na okoli┼í u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.


POGLAVLJE III ZAŠTITA KOMPONENTI OKOLIŠA


─îlan 12.
(Integrirana zaštita komponenti okoliša)


(1) Komponente okoli┼ía moraju biti za┼íti─çene pojedina─Źno i u sklopu ostalih komponenti okoli┼ía, uzev┼íi u obzir njihove me─Ĺuzavisne odnose. U skladu sa tim utvr─Ĺuje se i na─Źin optere─çivanja i kori┼ítenja komponenti okoli┼ía.
(2) Za┼ítita komponenti okoli┼ía podrazumijeva za┼ítitu kvaliteta, kvantiteta i njihovih zaliha, kao i o─Źuvanje prirodnih procesa unutar komponenti i njihove prirodne ravnote┼że.
(3) Posebnim propisima ure─Ĺuju se pojedina podru─Źja za┼ítite i o─Źuvanja komponenti okoli┼ía i za┼ítite od uticaja koji zna─Źe opasnost po okoli┼í.


─îlan 13.
(O─Źuvanje tla)


(1) O─Źuvanje tla obuhvata povr┼íinu i slojeve ispod povr┼íine zemlje, formacije stijena i minerala kao i njihove prirodne i prijelazne oblike i procese.
(2) O─Źuvanje tla obuhvata o─Źuvanje proizvodnosti, strukture, ravnote┼że vode i zraka, te biota tla.
(3) Na povr┼íini ili ispod povr┼íine zemlje mogu se obavljati takve vrste djelatnosti i odlagati supstance koje ne zaga─Ĺuje ili ne o┼íte─çuju kvantitet iznad propisanih grani─Źnih vrijednosti, kvaliteta, materijalne procese tla i komponente okoli┼ía.
(4) Tokom i prije provo─Ĺenja projekata (izgradnje, eksploatiranja ruda, itd.), mora se osigurati odgovaraju─çe razdvajanje, deponovanje i za┼ítita povr┼íinskog sloja tla kao i za┼ítita i kori┼ítenje poljoprivrednog i ┼íumskog zemlji┼íta.
(5) Nakon zavr┼íetka djelatnosti koje uklju─Źuju upotrebu tla, korisnik osigurava obnovu podru─Źja prema projektu rekultivacije.
(6) Korisnik osigurava obnovu i ponovni razvoj podru─Źja tokom kori┼ítenja okoli┼ía, tamo gdje postoje uslovi i ukoliko je to utvr─Ĺeno posebnim propisima ili odlukom nadle┼żnog organa.
(7) Zaštita tla definisana je posebnim propisima koji regulišu oblast poljoprivrednog, šumskog i ostalog tla u Federaciji BiH.


─îlan 14.
(Zaštita voda)


(1) Za┼ítita voda obuhvata o─Źuvanje povr┼íinskih, podzemnih, prijelaznih i priobalnih voda, zaliha vode, regulisanje kvaliteta i kvantiteta vode, za┼ítitu rije─Źnih korita, vodnog dobra, vodnih i za vodu vezanih ekosistema, obalnih podru─Źja kopnenih voda i akvafera.
(2) Za┼ítita voda se provodi kroz op┼íte zabrane i ograni─Źenja, obavezu odvo─Ĺenja i tretmana otpadnih voda, kontrolu po┼ítovanja propisanih grani─Źnih vrijednosti za ispu┼ítanje otpadnih voda, postizanje dobrog stanja voda i standarda kvaliteta okoli┼ía za vode, upravljanje incidentnim situacijama, osiguranje uslova za postizanje ekolo┼íki prihvatljivog protoka i uspostavljanje za┼íti─çenih podru─Źja.
(3) Za┼ítita mora i obalnog podru─Źja od zaga─Ĺenja podrazumijeva: upravljanje obalnim podru─Źjem, morskim dnom i morskim podzemljem te morskim okoli┼íem na osnovu ekosistemskog pristupa, smanjenje ili uklanjanje zaga─Ĺenja, odnosno optere─çenja u morskom i obalnom okoli┼íu, o─Źuvanje za┼íti─çenih i ekolo┼íko zna─Źajnih podru─Źja u moru i obalnom podru─Źju, za┼ítita, o─Źuvanje i obnavljanje morskih resursa te strukture i funkcije morskih i obalnih ekosistema, sistemsko pra─çenje i nadzor morskih i obalnih ekosistema, na osnovu ekosistemskog pristupa.
(4) Za┼ítita i upravljanje obalnim podru─Źjem obuhvata mjere za┼ítite obalnih ekosistema i odr┼żivo i integrirano upravljanje obalnim resursima te koordinativne aktivnosti vezane za unaprije─Ĺenje usagla┼íavanja djelatnosti svih subjekata nadle┼żnih za obalna podru─Źja primjenjuju─çi pristup integrisanog upravljanja obalnim podru─Źjem.
(5) Zaštita voda definisana je posebnim propisom koji reguliše oblast voda u Federaciji BiH.


─îlan 15.
(Zaštita zraka)


(1) Za┼ítita zraka obuhvata o─Źuvanje atmosfere u cijelini, sa svim njenim procesima, o─Źuvanje njene strukture i klimatskih obilje┼żja.
(2) Zrak mora biti za┼íti─çen od optere─çenja svih vje┼íta─Źkih uticaja koji se vr┼íe na zrak ili na druge komponente okoli┼ía putem transmisija radiokativnih, teku─çih, gasovitih ili krutih supstanci ukoliko postoji opasnost od ┼ítetnog uticaja na kvalitet zraka ili ┼ítetnog odra┼żavanja na ljudsko zdravlje.
(3) Kada se planira uvo─Ĺenje aktivnosti i uspostavljanje postrojenja, kao i proizvodnja i kori┼ítenje proizvoda potrebno je poduzeti mjere kako bi nivo zaga─Ĺuju─çih supstanci zraka bio sveden na najmanju mogu─çu mjeru.
(4) Planiranje za┼ítite zraka, izvori emisija, za┼ítita zraka, nadzor, u─Źe┼í─çe javnosti i finansiranje za┼ítite zraka propisani su posebnim propisom koji reguli┼íe za┼ítitu zraka u Federaciji BiH.


─îlan 16.
(O─Źuvanje i kori┼ítenje biosfere)


(1) O─Źuvanje biosfere obuhvata za┼ítitu ┼żivih organizama, njihovih zajednica i stani┼íta, uzimaju─çi u obzir i o─Źuvanje prirodnih procesa unutra njihovih stani┼íta i prirodne ravnote┼że uz osiguravanje odr┼żivosti ekosistema.
(2) Kori┼ítenje biosfere ne mo┼że se obavljati na na─Źin koji naru┼íava prirodne procese i uslove bioraznolikosti i zna─Źi opasnost za njenu odr┼żivost.
(3) Zaštita i korištenje biosfere, vrši se na osnovu ovog Zakona i posebnog propisa koji reguliše zaštitu prirode u Federaciji BiH..


─îlan 17.
(O─Źuvanje izgra─Ĺenog okoli┼ía)


(1) Prostornim planom odre─Ĺuju se zone gra─Ĺenja na odre─Ĺenim lokacijama zavisno od stepena optere─çenja okoli┼ía i svrhe izgradnje unutra pojedinih dijelova na odre─Ĺenim lokacijama.
(2) Obavljanje djelatnosti u pojedinim zonama, sa razli─Źitim nivoima za┼ítite podru─Źja, dozvoljeno je na na─Źin utvr─Ĺen posebnim propisima u skladu sa prirodom optere─çivanja okoli┼ía i ovim zakonom.
(3) Zelene povr┼íine unutar jedinica lokalne samouprave ure─Ĺuju se na na─Źin utvr─Ĺen Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH i akata lokalne samouprave o komunalnom redu.


─îlan 18.
(Zaštita od štetnih uticaja opasnih supstanci i tehnologija)


(1) Za┼ítita od ┼ítetnih uticaja opasnih supstanci obuhvata za┼ítitu od upotrebe svih prirodnih i vje┼íta─Źkih supstanci koje koriste, proizvode ili dijele korisnici okoli┼ía tokom provo─Ĺenja djelatnosti, a koje su po svom kvantitetu ili karakteristikama, eksplozivne, zapaljive, radioaktivne, toksi─Źne, podlo┼żne koroziji, izazivaju infekcije, ekotoksi─Źne, mutagene, kancerogene, iritiraju─çe ili mogu izazvati takav uticaj u kontaktu sa drugim supstancama.
(2) Tokom upravljanja opasnim supstancama ili tokom upotrebe, uklju─Źuju─çi i eksploataciju, odnosno ekstrakciju, skladi┼ítenje, transport, proizvodnju, izradu i primjenu ili kada se primjenjuju opasne tehnologije, moraju se poduzeti sve potrebne za┼ítitne i sigurnosne mjere kojima se rizik od opasnosti po okoli┼í svodi na najni┼żi stepen ili se elimini┼íe mogu─çnost takvih opasnosti u skladu sa posebnim propisima.
(3) Pri primjeni tehnologija koje mogu zna─Źiti opasnost po okoli┼í mora se odrediti za┼ítitno podru─Źje ili udaljenost, u skladu sa prirodom izvora opasnosti, kako bi se smanjio rizik od opasnosti po okoli┼í.


─îlan 19.
(Zaštita od štetnog uticaja otpada)


(1) Za┼ítita od ┼ítetnog uticaja otpada na okoli┼í obuhvata za┼ítitu od svih vrsta supstanci, proizvoda, uklju─Źuju─çi ambala┼żu i materijal za pakiranje tih supstancii, odnosno sve vrste proizvoda koji se odla┼żu ili za koje se planira da ─çe biti odlo┼żeni.
(2) Posjednik otpada du┼żan je poduzeti odgovaraju─çe mjere upravljanja otpadom i druge mjere zbrinjavanja otpada koje su propisane propisom o upravljanju otpadom u Federaciji BiH, te osigurati osnovne mjere u cilju sprje─Źavanja stvaranja otpada, recikliranja i tretiranja otpada za ponovnu upotrebu, kao i mogu─çe kori┼ítenje otpada za stvaranje energije te sigurno odlaganje.


─îlan 20.
(Zaštita od buke i vibracija)


(1) Za┼ítita od buke i vibracija u okoli┼íu obuhvata za┼ítitu od svih vrsta vje┼íta─Źki proizvedenih emisija koje izazivaju optere─çenje nepo┼żeljnom, neprijatnom bukom i vibracijama, koje mogu ugroziti zdravlje ili na njega ┼ítetno uticati.
(2) Radi za┼ítite od buke i vibracija potrebno je primjenjivati tehni─Źke i organizacijske metode koje poti─Źu:
a) smanjivanje stvaranja emisija buke i vibracija, odnosno izvora koji stvaraju buku i vibracije;
b) smanjivanje optere─çenja, odnosno sprje─Źavanje pove─çanja optere─çenja bukom i vibracijama;
c) naknadnu za┼ítitu u onim sredinama koje su pod stalnim optere─çenjem iznad utvr─Ĺenih standarda.
(3) Zaštita od buke i vibracija definirana je ovim Zakonom i posebnim propisima o zaštiti od buke i vibracija u Federaciji BiH.


─îlan 21.
(Zaštita od štetnih radijacijskih i svjetlosnih uticaja)


(1) Za┼ítita okoli┼ía od radijacijskih uticaja obuhvata za┼ítitu od vje┼íta─Źki proizvedene i prirodne jonizacije, nejoniziraju─çe radijacije i termalne radijacije svih vrsta u skladu sa zakonima i drugim propisima.
(2) Svjetlosno zaga─Ĺenje je promjena nivoa prirodne svjetlosti u no─çnim uslovima prouzrokovana uno┼íenjem svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem.
(3) Za┼ítita od svjetlosnog zaga─Ĺenja obuhvata mjere za┼ítite od nepotrebnih, nekorisnih ili ┼ítetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti, te mjere za┼ítite no─çnog neba od prekomjernog osvjetljenja.
(4) Nadle┼żno federalno ministarstvo podzakonskim aktima reguli┼íe mjere za┼ítite od svjetlosnog zaga─Ĺenja koje proizilaze iz ovog ─Źlana.


POGLAVLJE IV NADLE┼ŻNOST


─îlan 22.
(Nadle┼żnost federalnog i kantonalnih ministarstava)


Nadle┼żnosti po pitanju okoli┼ía ostvaruju se na nivou Federacije BiH i kantona.


─îlan 23.
(Nadle┼żnost Federalnog ministarstva okoli┼ía i turizma)


Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo):
a) planira, predla┼że i provodi strate┼íke dokumente, politike, finansijske planove i programe iz podru─Źja za┼ítite okoli┼ía, te programe i propise u oblasti prevencije, sanacije i razvoja za┼ítite okoli┼ía;
b) prati, analizira i ocjenjuje stanje okoli┼ía i provo─Ĺenje za┼ítite okoli┼ía, kao i iskustva ste─Źena u podru─Źju za┼ítite, kori┼ítenja i razvoja okoli┼ía;
c) uspostavlja i upravlja sistemom izvještavanja i informisanja o okolišu u Federaciji BiH;
d) izdaje okolinske dozvole iz svoje nadle┼żnosti u skladu sa odredbama ovoga Zakona i drugih propisa;
e) vodi registar o zaga─Ĺiva─Źima i zaga─Ĺenjima svih komponenti okoli┼ía koji je dostupan javnosti;
f) organizuje aktivnosti kojima je cilj sprje─Źavanje ili smanjenje ┼ítetnih posljedica po okoli┼í;
g) u─Źestvuje sa drugim nadle┼żnim organima u izradi programa i planova za upotrebu prirodnih resursa, izradi i ostvarivanju posebnog plana i kvalifikacijskog sistema i rje┼íava po ┼żalbama na rje┼íenja kantonalnih ministarstava donesenih na osnovu federalnog zakona i drugih federalnih propisa i obavlja druge poslove i zadatke za┼ítite okoli┼ía iz nadle┼żnosti Federacije BiH;
h) pru┼ża potrebnu pomo─ç nadle┼żnim dr┼żavnim organima u provo─Ĺenju me─Ĺunarodnih obaveza koje je BiH preuzela i sara─Ĺuje sa nadle┼żnim ministarstvom Republike Srpske, nadle┼żnim organom Br─Źko Distrikta BiH i institucijama BiH.


─îlan 24.
(Nadle┼żnost kantonalnog ministarstva nadle┼żnog za okoli┼í)


Kantonalno ministarstvo nadle┼żno za okoli┼í (u daljem tekstu: kantonalno ministarstvo):
a) izra─Ĺuje nacrte propisa i planskih dokumenata iz podru─Źja za┼ítite okoli┼ía, koji su uskla─Ĺeni sa federalnim propisima, strategijama i drugim planskim dokumentima iz ove oblasti;
b) analizira i ocjenjuje stanje okoli┼ía i djelatnosti za┼ítite okoli┼ía razmjenom iskustava ste─Źenih u podru─Źju za┼ítite i kori┼ítenja okoli┼ía;
c) obavlja poslove i zadatke utvr─Ĺene federalnim zakonom i drugim federalnim propisima;
d) uspostavlja i upravlja sistemom informisanja o okolišu u kantonu;
e) izdaje dozvole iz svoje nadle┼żnosti;
f) organizuje poslove kojima je cilj sprje─Źavanje ili smanjenje ┼ítetnih posljedica po okoli┼í;
g) obavlja nadzor nad provo─Ĺenjem kantonalnih propisa i planskih dokumenata iz podru─Źja za┼ítite okoli┼ía;
h) uspostavlja i provodi sistem zabrane kretanja motornih vozila odre─Ĺenih eko kategorija kada se procijeni da je to nu┼żna mjera u za┼ítiti okoli┼ía;
i) obavlja i druge poslove utvr─Ĺene kantonalnim propisom.


─îlan 25.
(Savjetodavno vijeće za okoliš)


(1) Savjetodavno vije─çe za okoli┼í (u daljem tekstu: Savjetodavno vije─çe) osniva se radi pru┼żanja nau─Źne i stru─Źne podr┼íke Federalnom ministru okoli┼ía i turizma (u daljem tekstu: Federalni ministar) i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije BiH) u podru─Źju za┼ítite okoli┼ía.
(2) Savjetodavno vije─çe ima konsultativnu i savjetodavnu ulogu, a ─Źini ga sljede─çih 18 ─Źlanova vode─çi ra─Źuna o ravnopravnoj zastupljenosti spolova:
a) predstavnik iz Federalnog ministarstva, koji je ujedno i predsjedavaju─çi,
b) po jedan predstavnik iz svakog kantonalnog ministarstva nadle┼żnog za za┼ítitu okoli┼ía,
c) sekretar Odbora za prostorno ure─Ĺenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam Predstavni─Źkog doma Parlamenta Federacije BiH,
d) sekretar Odbora za prostorno ure─Ĺenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove Doma naroda Parlamenta Federacije BiH,
e) Predsjednik Saveza opština i gradova Federacije BiH,
f) predstavnik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
g) dva predstavnika udru┼żenja za za┼ítitu okoli┼ía koje imenuje mre┼ża Aarhus centara u BiH, na osnovu pisane saglasnosti najmanje pet udru┼żenja gra─Ĺana koja promovi┼íu za┼ítitu okoli┼ía registrirovanih na podru─Źju Federacije BiH.
h) predstavnik Hrvatske akademije za znanost i umjetnost BiH.
(3) U slu─Źaju potrebe, na sjednice Vije─ça mogu se pozvati i predstavnici udru┼żenja poslodavaca i odre─Ĺenih grana industrije, u zavisnosti od dnevnog reda. Pozvani predstavnici mogu davati prijedloge i sugestije, ali nemaju pravo glasa pri odlu─Źivanju.
(4) Savjetodavno vije─çe vr┼íi usagla┼íavanje strategijskih planskih i programskih dokumenata iz ─Źlana 44. ovog Zakona i politika u oblasti okoli┼ía. Savjetodavno vije─çe razmatra i pitanja me─Ĺukantonalne saradnje i koordinacije iz podru─Źja za┼ítite okoli┼ía..
(5) ─îlanove Savjetodavnog vije─ça imenuje Vlada Federacije BiH na period od ─Źetiri godine.
(6) Na prijedlog Federalnog ministra, Savjetodavno vije─çe donosi poslovnik o svom radu, na svojoj prvoj konstituiraju─çoj sjednici. Poslovnikom ─çe se definisati metod rada i odlu─Źivanja Vije─ça, kao i druga pitanja od va┼żnosti za rad Vije─ça.


─îlan 26.
(Akti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite okoliša)


Parlament Federacije BiH u oblđ░sti zđ░┼ítite okoli┼ía usvđ░jđ░ strđ░tegiju zđ░┼ítite okoli┼ía i druge plđ░nove neophodne zđ░ o─Źuvđ░nje interesđ░ zđ░┼ítite okoli┼ía i procjenjuje njihovo izvr┼íđ░vđ░nje svđ░ke dvije godine nđ░ osnovu realizacije strategije za┼ítite okoli┼ía.


─îlan 27.
(Uloga pravosu─Ĺa u za┼ítiti okoli┼ía)


U slu─Źaju izazvane ┼ítete ili postojanju opasnosti od ┼ítete po okoli┼í, primjenjuju se odredbe Krivi─Źnog zakona Federacije BiH, Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije BiH i drugih propisa koji su na snazi u Federaciji BiH.


POGLAVLJE V INFORMISANJE I OBRAZOVANJE O OKOLIŠU


─îlan 28.
(Sistem informiranja o okolišu i prikupljanje informacija)


(1) Federalno ministarstvo du┼żno je uspostaviti sistem informisanja o okoli┼íu i nalo┼żiti pra─çenje stanja okoli┼ía, aktivnosti mjerenja, prikupljanja, obrade i evidentiranja podataka o okoli┼íu kao i omogu─çiti da svi podaci koji se prikupljaju budu dostupni.
(2) Sistem informisanja se formira i organizuje, tako da se:
a) utvr─Ĺuju kvantitativne i kvalitativne promjene stanja okoli┼ía te zajedni─Źke procjene uz primjenu socijalnih i ekonomskih pokazatelja i sa stajali┼íta uticaja na zdravlje stanovni┼ítva;
b) utvr─Ĺuju uzroci uticaja na okoli┼í, uklju─Źuju─çi i detaljne prikaze potrebne za odre─Ĺivanje uzro─Źno-posljedi─Źne veze u odnosu na ┼ítetu;
c) predvi─Ĺaju opasnosti po okoli┼í;
d) predla┼że provo─Ĺenje potrebnih mjera u cilju za┼ítite okoli┼ía;
e) koristi u svrhu planiranja.
(3) Federalne Agencije za vodu, Federalni hidrometeorolo┼íki zavod, Federalni zavod za agropedologiju, Fond za za┼ítitu okoli┼ía Federacije BiH, Federalni zavod za statistiku, Federalni zavod za geologiju i druge federalne upravne organizacije i kantoni, du┼żni su osigurati prikupljanje, obradu i evidentiranje odgovaraju─çih podataka i informacija, osobito o kori┼ítenju i optere─çenju okoli┼ía, iz svoje nadle┼żnosti.
(4) Na─Źin prikupljanja i dostavljanja podataka detaljnije je definisan ─Źlanom 129. ovog Zakona.
(5) Kantonalno ministarstvo du┼żno je dostaviti podatke koji su neophodni za rad sistema informisanja o okoli┼íu na zakonom propisani na─Źin.
(6) Sva pitanja u vezi sa vrstom podataka, na─Źinom i rokovima za prikupljanja podataka i informisanja o okoli┼íu, bi─çe regulisana podzakonskim aktom koji donosi Vlada Federacije BiH.


─îlan 29.
(Mjerenja opterećenja i korištenja okoliša)


Korisnici okoli┼ía du┼żni su obavljati mjerenja optere─çenja i upotrebe okoli┼ía koja su posljedica njihovih djelatnosti na na─Źin utvr─Ĺen posebnim propisima, potvr─Ĺivati ih i evidentirati i omogu─çiti nadle┼żnim organima pristup tim podacima. Nadle┼żni organ ove informacije objavljuje na svojoj internet stranici radi informisanja javnosti.


─îlan 30.
(Upis podataka o okolišu u druge registre)


(1) Utvr─Ĺeno ─Źinjeni─Źno stanje, obim i priroda stalne ┼ítete po okoli┼í, utvr─Ĺeni odlukom nadle┼żnog organa ili suda, evidentiraju se kao privremeni upis u katastru nekretnina.
(2) Federalno ili kantonalno ministarstvo po slu┼żbenoj du┼żnosti zahtjeva upis podataka u slu─Źaju kada je odgovornost utvr─Ĺena od suda.
(3) Izmjena ─Źinjeni─Źnog stanja, stepena prirode zaga─Ĺenja okoli┼ía, osnov je upisu podataka koji se obavlja na zahtjev vlasnika nekretnine, Federalnog ili kantonalnog ministarstva ili suda.


─îlan 31.
(Istra┼żivanje okoli┼ía i tehni─Źki razvoj)


(1) Odgovornost za za┼ítitu okoli┼ía unaprje─Ĺuje se kroz razvoj nauke i tehnologije, organizovanjem nau─Źnih istra┼żivanja i tehni─Źkog razvoja, objavljivanjem nalaza, kao i prakti─Źnom primjenom doma─çih i me─Ĺunarodnih istra┼żiva─Źkih radova.
(2) Studija usmjerena na istra┼żivanje stanja okoli┼ía i razvoja za┼ítite okoli┼ía predmet je prioritetne podr┼íke nadle┼żnih organa i institucija. Federalni ministar okoli┼ía i turizma i kantonalni ministar za za┼ítitu okoli┼ía du┼żan je, u saradnji sa ministrom nadle┼żnim za obrazovanje i nauku, koordinirati podr┼íku i procjenu nau─Źnih istra┼żivanja u podru─Źju okoli┼ía.


─îlan 32.
(Obrazovanje o okolišu)


(1) Svaki gra─Ĺanin ima pravo sticati i unaprije─Ĺivati znanje o okoli┼íu.
(2) Federalno ministarstvo je du┼żno sara─Ĺivati sa organima uprave i ministarstvima nadle┼żnim za okoli┼í i obrazovanje u cilju osiguranja stru─Źnog obrazovanja o okoli┼íu.
(3) Federalno ministarstvo u saradnji sa nadle┼żnim ministarstvima iz oblasti obrazovanja u─Źestvuje u izradi godi┼ínjih programa edukacije o za┼ítiti okoli┼ía u cilju obrazovanja i podizanja svijesti javnosti u podru─Źju za┼ítite okoli┼ía.
(4) Programi obrazovanja o za┼ítiti okoli┼ía uklju─Źuju se u nastavne i vannastavne programe.
(5) Federalno ministarstvo organizuje obuku zainteresovanih pravnih lica koje se bave pitanjima zaštite okoliša.
(6) Subjekti koji osiguravaju za┼ítitu okoli┼ía ─çe u skladu sa mogu─çnostima u svojim bud┼żetima osigurati sredstva za obrazovanje i promociju o za┼ítiti okoli┼ía.


─îlan 33.
(Instruisanje i obuka javnosti o okolišu)


(1) Federalni i kantonalni organi uprave odgovorni su za provo─Ĺenje aktivnosti utvr─Ĺene u ─Źl. 31. i 32. ovog Zakona putem institucija za instruiranje i obuku javnosti, u saradnji sa udru┼żenjima za za┼ítitu okoli┼ía i stru─Źnim organizacijama koje anga┼żuju.
(2) Op┼ítinske slu┼żbe za upravu mogu provoditi aktivnosti utvr─Ĺene u ─Źl. 31. i 32. ovog Zakona.
(3) Federalni, kantonalni organi uprave i op┼ítinske slu┼żbe za upravu pru┼żaju podr┼íku institucijama obrazovanja, vjerskim zajednicama, nau─Źnim institucijama, stru─Źnim organizacijama i udru┼żenjima kako bi mogli efektivnije provoditi svoje aktivnosti obrazovanja i obuke iz podru─Źja za┼ítite okoli┼ía.


POGLAVLJE VI PRISTUP INFORMACIJAMA O OKOLI┼áU I U─îE┼á─ćE JAVNOSTI


─îlan 34.
(Registar o zaga─Ĺiva─Źima, zaga─Ĺenjima i postrojenjima u kojima su prisutne opasne tvari)


(1) Federalno ministarstvo vodi elektronske registre o zaga─Ĺiva─Źima, zaga─Ĺenjima i postrojenjima u kojima su prisutne opasne tvari koji predstavljaju osnov za izvje┼ítavanje u skladu sa zakonskim obavezama i me─Ĺunarodnim ugovorima, uklju─Źuju─çi one koji proizilaze iz Kijevskog protokola i Arhuske konvencije o pristupu informacijama.
(2) Elektronski registar sadr┼żi podatke o pogonima i postrojenjima iz federalne i kantonalne nadle┼żnosti koja ugro┼żavaju ili mogu ugroziti okoli┼í, a naro─Źito:
a) naziv i adresu operatera i lokaciju pogona i postrojenja;
b) vrstu djelatnosti, sa┼żet opis djelatnosti i tehnolo┼íkog procesa;
c) podatke o godi┼ínjoj koli─Źini ispu┼ítene zaga─Ĺuju─çe supstance u okoli┼í, koli─Źini opasnih supstanci prisutnih u pogonu i postrojenju ili proslije─Ĺenih za daljnji tretman van lokacije pogona i postrojenja ili u drugu dr┼żavu, koli─Źinama komunalnog otpada i upotrebi resursa i energije, a naro─Źito vode, elektri─Źne energije, druge energije i drugih resursa,
d) podatke koji se odnose na izdate dozvole pogonu ili postrojenju, promjene u radu i sl., i
e) podatke o inspekcijskom nadzoru, aktivnostima i poduzetim mjerama.
(3) Operatori su du┼żni unijeti podatke u elektronski registar.
(4) Federalni ministar provedbenim propisom utvr─Ĺuje vrstu podataka, na─Źin i rokove za njihovo dostavljanje i izvje┼ítavanje.
(5) Elektronski registri o zaga─Ĺiva─Źima, zaga─Ĺenjima i postrojenjima u kojima su prisutne opasne tvari dostupni su javnosti putem internet stranice Federalnog ministarstva.
(6) Svako lice mo┼że tra┼żiti uvid u elektronski registar i davanje podataka iz elektronskog registra.
(7) Ovla┼íteno lice u nadle┼żnom kantonalnom ministarstvu, inspektori za za┼ítitu okoli┼ía i ovla┼ítene osobe u referentnim centrima za verifikaciju imaju direktan pristup elektronskom registru.


─îlan 35.
(Pru┼żanje informacija o za┼ítiti okoli┼ía)


(1) Federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva pru┼żaju informacije o okoli┼íu na transparentan na─Źin.
(2) Federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva koriste štampane i elektronske medije za dostavljanje informacija široj javnosti.
(3) U slu─Źaju neposredne opasnosti po ljudsko zdravlje ili okoli┼í Federalni ministar ili kantonalni ministar za za┼ítitu okoli┼ía predstavnicima javnosti hitno dostavlja sve podatke koje posjeduje i koji bi javnosti mogli omogu─çiti poduzimanje mjera za sprje─Źavanje ili ubla┼żavanje ┼ítete koja proizlazi iz odre─Ĺene opasnosti.


─îlan 36.
(Informacije o okolišu i javnost)


Informacije o okoli┼íu uklju─Źuju sve informacije u pisanom, vizuelnom, usmenom, audio, elektronskom ili drugom obliku o:
a) stanju komponenti okoli┼ía, pejza┼żu i prirodnoj lokaciji, biolo┼íkom diverzitetu i njegovim komponentama, uklju─Źuju─çi geneti─Źki modifikovane organizme i interakciju izme─Ĺu tih komponenti;
b) supstancama, energiji, buci i radijaciji, te aktivnostima i mjerama, uklju─Źuju─çi administrativne mjere, okolinske sporazume, politike, zakonodavstvo, planove i programe, koji se odnose na komponente okoli┼ía u okviru ta─Źke a) ovog ─Źlana, isplativosti i drugih ekonomskih analiza i pretpostavki koje se koriste u odlu─Źivanju po pitanju okoli┼ía;
c) stanju ljudskog zdravlja i sigurnosti, uslovima ljudskog ┼żivljenja, kulturnim lokacijama i graditeljskim strukturama, onoliko koliko su one pod uticajem ili mogu biti pod uticajem stanja komponenti okoli┼ía, te putem tih komponenti pod uticajem faktora, aktivnosti ili mjera iz ta─Źke b) ovog ─Źlana.


─îlan 37.
(Zabrana diskriminisanja)


(1) U skladu sa odredbama ovog Zakona javnost ima pristup informacijama, mogu─çnost u─Źe┼í─ça u odlu─Źivanju i za┼ítitu prava pred upravnim i sudskim organima po pitanjima za┼ítite okoli┼ía bez diskriminisanja na osnovu dr┼żavljanstva, nacionalnosti ili mjesta stanovanja i u slu─Źaju pravnih lica bez diskriminisanja na osnovu njihovog mjesta upisa ili centra djelatnosti.
(2) Zloupotreba pravnih sredstava (pokretanje parnice, pla─çanje od┼ítete ili pokretanje gra─Ĺanskog krivi─Źnog, prekr┼íajnog ili radno-pravnog postupka) radi ka┼żnjavanja, progona ili uznemiravanja lica koja su ostvarivala svoja prava na u─Źe┼í─çe javnosti smatrat ─çe se nezakonitim.


─îlan 38.
(Pristup informacijama o okolišu)


(1) Na zahtjev za pristup informacijama u vezi okoliša, Federalno ministarstvo, kantonalna ministarstva i drugi organi uprave i pravna lica koja vrše javna ovlaštenja, a posjeduju informaciju o okolišu, osiguravaju da takve informacije budu dostupne javnosti.
(2) Federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva informaciju daju u pisanom obliku. Informacija mo┼że biti data i u drugom obliku uz navo─Ĺenje razloga za takvim oblikom ili u slu─Źaju njene dostupnosti javnosti u drugom obliku.
(3) Informacije o okoli┼íu iz stava (1) ovoga ─Źlana se stavljaju na raspolaganje ┼íto je prije mogu─çe, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podno┼íenja zahtjeva osim u slu─Źajevima kada sadr┼żaj i slo┼żenost datih informacija opravdava produ┼żenje ovoga roka do jednog mjeseca.
(4) Podnosioc zahtjeva bi─çe obavje┼íten o svakom produ┼żenju datog roka i razlozima toga produ┼żenja.
(5) Tro┼íkove izdavanja i umno┼żavanja tra┼żenih informacija snosi podnosiocj zahtjeva osim prvih deset strana, u standardnom formatu, koje se ne napla─çuju.


─îlan 39.
(Odbijanje zahtjeva za davanje informacija o okolišu)


(1) Zahtjev za davanje informacija o okolišu se odbija ukoliko:
a) organ uprave ne posjeduje tra┼żene informacije o okoli┼íu;
b) zahtjev je nerazumljiv ili formulisan suviše uopšteno i
c) zahtjev se ti─Źe materijala u fazi pripreme ili unutra┼ínje komunikacije organa uprave gdje je takvo izuzimanje od davanja informacije predvi─Ĺeno nekim drugim zakonom, uzimaju─çi u obzir naru┼íavanje op┼íteg interesa davanjem informacije.
(2) Zahtjev za informacije o okoli┼íu mo┼że biti odbijen ukoliko bi davanje informacija imalo ┼ítetan uticaj na:
a) me─Ĺunarodne odnose, odbranu ili op┼ítu sigurnost;
b) tok pravde, pravo lica na pravedno su─Ĺenje i mogu─çnost organa uprave u provo─Ĺenju krivi─Źnog ili disciplinskog postupka;
c) povjerljivost informacija koje se odnose na trgovinu i industriju, ukoliko je povjerljivost informacije utvr─Ĺena posebnim propisom u cilju za┼ítite ekonomskih interesa, izuzev informacija o emisijama koje su relevantne za za┼ítitu okoli┼ía.
d) prava intelektualnog vlasništva;
e) povjerljivost li─Źnih podataka i/ili dokumente koji se odnose na fizi─Źka lica u slu─Źaju da ta lica nisu dala saglasnost za otkrivanje datih informacija javnosti, ukoliko je to utvr─Ĺeno posebnim propisom;
f) interese tre─çeg lica koje je osiguralo tra┼żene informacije, a da to nije bilo obavezno i ukoliko to lice nije dalo saglasnost za otkrivanje datog materijala, i
g) okoliš na koji se informacije odnose, poput mjesta uzgoja rijetkih vrsta.
(3) Rje┼íenje o odbijanju zahtjeva za davanje informacija iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana dostavlja se podnosocu zahtjeva najkasnije u roku od 15 dana.
(4) Ukoliko organ uprave ne posjeduje tra┼żene informacije du┼żan je u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva proslijediti zahtjev organu uprave za koji se smatra da bi mogao imati tra┼żene informacije i o istome obavijestiti podnosioca zahtjeva.
(5) Rje┼íenje sadr┼żi razloge odbijanja zahtjeva i pru┼ża informacije o raspolo┼żivim pravnim sredstvima u skladu sa ─Źlanom 42. ovog Zakona.


─îlan 40.
(U─Źe┼í─çe javnosti u postupku dono┼íenja odluka)


(1) Federalno i kantonalno ministarstvo osiguravaju u─Źe┼í─çe javnosti u odlu─Źivanju kod vo─Ĺenja svih postupaka koji se ti─Źu dono┼íenja odluka o okoli┼íu.
(2) Federalno ministarstvo osigurava u─Źe┼í─çe javnosti i u odlu─Źivanju za:
a) projekte kod kojih se vrši prethodna procjena i/ili procjena uticaja na okoliš, u obliku javne rasprave;
b) sva postojeća postrojenja i nova postrojenja za koja nije potrebna procjena uticaja na okoliš, u obliku javnog uvida i
c) prestanak rada, zatvaranje ili rušenje pogona i postrojenja, u obliku javne rasprave.
(3) Odredbe ovoga ─Źlana ne primjenjuju se u slu─Źaju dono┼íenja odluka o djelatnostima koje slu┼że za obranu i sigurnost.
(4) Nakon pokretanja upravnog postupka, nadle┼żno ministarstvo obavje┼ítava javnost o:
a) zahtjevu za procjenu uticaja na okoli┼í, zahtjevu za izdavanje okolinske dozvole i predlo┼żenim djelatnostima i tehnologijama podnosioca zahtjeva;
b) na─Źinu u─Źe┼í─ça javnosti (javna rasprava ili javni uvid);
c) mjestu na kojem se mo┼że izvr┼íiti uvid u dokumentaciju;
d) informacijama o okoli┼íu koje su relevantne za predlo┼żene aktivnosti;
e) rok za podnošenje primjedbi, prijedloga, mišljenja i pitanja.
(5) Javnost ─çe biti obavje┼ítena putem pisanih sredstava javnog informisanja i internet stranice nadle┼żnog ministarstva u pisanoj formi o vremenu odr┼żavanja javne rasprave, postupka izvo─Ĺenja dokaza, te o mogu─çnosti dostavljanja dokaza i ─Źinjenica od uticaja na rje┼íavanje u predmetnom postupku.
(6) Javnost mo┼że, u roku od 30 dana od dana objavljivanja informacije dostaviti u pisanom obliku primjedbe, informacije, analize, ili mi┼íljenja koje smatra bitnim za rje┼íavanje u predmetnom postupku.
(7) Rezultati u─Źe┼í─ça javnosti uzimaju se u obzir pri dono┼íenju odluke, o ─Źemu se informi┼íe javnost putem internet stranice nadle┼żnog ministarstva, dok se zainteresovane strane koje su dostavile svoje komentare u toku postupka u─Źe┼í─ça javnosti obavje┼ítavaju u pisanoj formi u rokovima koji va┼że za podnosioca zahtjeva.
(8) Javna rasprava ─çe se odr┼żati i za pogone i postrojenja iz kantonalne nadle┼żnosti, ukoliko su u pitanju djelatnosti opasne po okoli┼í u skladu sa ─Źlanom 116. ovog Zakona, ili kada se djelatnost obavlja na osjetljivoj lokaciji.


─îlan 41.
(Informacije koje se daju na zahtjev)


(1) Federalno i kantonalno ministarstvo na zahtjev javnosti, u roku od 15 dana, dostavlja informacije o okoli┼íu ili ih ─Źini javno dostupnim putem internet stranice ministarstva o ─Źemu podnosioca zahtjeva obavje┼ítava u pisanom obliku.
(2) Uvid se odnosi na:
a) opis lokacije, fizi─Źkih i tehni─Źkih karakteristika predlo┼żene djelatnosti uklju─Źuju─çi procjenu o─Źekivanih rezidija/taloga i emisija;
b) opis znatnih uticaja predlo┼żene djelatnosti po okoli┼í;
c) opis mjera predvi─Ĺenih za sprje─Źavanje i/ili smanjenje uticaja uklju─Źuju─çi emisije;
d) netehni─Źki rezime;
e) prikaz osnovnih alternativnih rješenja
f) izvje┼ítaji i stru─Źna mi┼íljenja i
g) Studija uticaja na okoliš.


─îlan 42.
(Pravo ┼żalbe)


(1) Predstavnici javnosti koji su u─Źestvovali kao stranka u prvostepenom postupku imaju pravo ulo┼żiti ┼żalbu protiv akata donesenih u upravnom postupku ili pokrenuti upravni spor, ako nema drugostepenog organa,.
(2) Podnosioc zahtjeva za pristup informacijama ─Źiji zahtjev nije razmatran, odbijen ili na koji je nepotpuno ili djelimi─Źno odgovoreno od strane nadle┼żnog organa, ima pravo pokrenuti postupak pred drugostepenim organom ili pokrenuti upravni spor.


─îlan 43.
(Pristup pravosu─Ĺu)


Predstavnici javnosti pored prava u─Źe┼í─ça u postupcima izdavanja dozvola i procjene uticaja na okoli┼í imaju pravo pokrenuti postupak za┼ítite svojih prava pred nadle┼żnim sudom.


POGLAVLJE VII PLANIRANJE ZAŠTITE OKOLIŠA


─îlan 44.
(Sistemi okolinskog planiranja)


Klju─Źni planski i programski dokumenti u oblasti za┼ítite okoli┼ía u Federaciji BiH su:
a) Strategija razvoja BiH i Federacije BiH, uklju─Źuju─çi njihove implementacione dokumente,
b) Federalna strategija zaštite okoliša i Akcijski plan zaštite okoliša sa pripadajućim implementacionim dokumentima,
c) Kantonalni plan zaštite okoliša okoliša sa pripadajućim implementacionim dokumentima,
d) Planovi razvoja jedinica lokalne samouprave, uklju─Źuju─çi njihove implementacione dokumente,
e) Drugi planski i programski dokumenti u skladu sa posebnim federalnim propisom koji definiše razvojno planiranje i upravljanje razvojem.


─îlan 45.
(Planiranje i izvještavanje)


(1) Planiranje za┼ítite okoli┼ía u Federaciji BiH se uskla─Ĺuje sa planskim dokumentima vi┼íeg nivoa kao i me─Ĺunarodno preuzetim obavezama BiH te sa socijalnim i ekonomskim razvojnim programima, me─Ĺunarodnim programima razvoja i dokumentima prostornog ure─Ĺenja.
(2) Federalno ministarstvo podnosi Vladi Federacije BiH izvje┼ítaj o provo─Ĺenju Federalne strategije za┼ítite okoli┼ía svake dvije godine radi razmatranja, usvajanja i dostavljanja Parlamentu Federacije BiH.
(3) Izvje┼ítaj iz stava (2) ovog ─Źlana mora biti dostupan na internet stranicama resornih ministarstava.
(4) U procesu planiranja za┼ítite okoli┼ía na nivou kantona i na nivou Federacije BiH osigurava se u─Źe┼í─çe javnosti.


─îlan 46.
(Federalna strategija zaštite okoliša)


(1) Federalnom strategijom za┼ítite okoli┼ía se utvr─Ĺuju ciljevi i prioriteti za┼ítite okoli┼ía u Federaciji BiH, na─Źin njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvje┼ítavanje.
(2) Prijedlog Federalne strategije zaštite okoliša dostavlja se kantonalnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave, Savjetodavnom vijeću i zainteresovanoj javnosti radi obavljanja konsultacija i davanja mišljenja, primjedbi i sugestija.
(3) Prijedlog Federalne strategije za┼ítite okoli┼ía dostavlja se institucijama na nivou BiH, Me─Ĺuentitetskom tijelu za okoli┼í, kao i vladama Republike Srpske i Br─Źko Distrikta BiH radi davanja mi┼íljenja.
(4) Mišljenja, primjedbe i sugestije na prijedlog Federalne strategije zaštite okoliša dostavljaju se u roku od 30 dana od prijema prijedloga.
(5) Parlament Federacije BiH, na prijedlog Vlade Federacije BiH, donosi Federalnu strategiju zaštite okoliša za period od najmanje 7 (sedam) godina.


─îlan 47.
(Kantonalni plan zaštite okoliša)


(1) Kantonalni plan za┼ítite okoli┼ía utvr─Ĺuje ciljeve i prioritete za┼ítite okoli┼ía, na─Źin njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvje┼ítavanje.
(2) U procesu izrade kantonalnog plana, resorna kantonalna ministarstva uklju─Źuju nadle┼żne federalne institucije, druge kantonalne institucije i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa na─Źelom otvorenog mehanizma koordinacije.
(3) Kantoni donose kantonalne planove za┼ítite okoli┼ía, koji su uskla─Ĺeni sa Federalnom strategijom za┼ítite okoli┼ía.
(4) Kantonalni plan zaštite okoliša donosi skupština kantona na prijedlog vlade kantona.
(5) Vlada kantona mo┼że kantonalnoj skup┼ítini predlo┼żiti usvajanje Federalne strategije za┼ítite okoli┼ía kao kantonalnog strate┼íkog okvira za za┼ítitu okoli┼ía.
(6) U slu─Źaju iz stava (5) ovog ─Źlana, kantonalne vlade i institucije izra─Ĺuju sve dokumente koji su neophodni za implementaciju Federalne strategije za za┼ítitu okoli┼ía i izvje┼ítavanje.
(7) Prijedlog kantonalnog plana za┼ítite okoli┼ía dostavlja se Federalnom ministarstvu, Federalnom ministarstvu prostornog ure─Ĺenja, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i ┼íumarstva, Savjetodavnom vije─çu, jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima radi davanja mi┼íljenja, primjedbi i sugestija.
(8) Ciljevi sprje─Źavanja zaga─Ĺenja okoli┼ía i ograni─Źavanja posljedica zaga─Ĺenja uzimaju se u obzir pri izradi prostornih planova i pri dono┼íenju odluka u skladu sa propisom kojim se ure─Ĺuje prostorno ure─Ĺenje, posebno prilikom odre─Ĺivanja lokacija za nova postrojenja, utvr─Ĺivanja promjena nastalih na postoje─çim postrojenjima i planiranja novih gra─Ĺevina kao ┼íto su saobra─çajnice, javne povr┼íine i stambena naselja.


POGLAVLJE VIII STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA


─îlan 48.
(Strateška procjena uticaja na okoliš)


(1) Strate┼íka procjena uticaja na okoli┼í (u daljem tekstu: strate┼íka procjena) je postupak kojim se procjenjuju mogu─çi znatni uticaji na okoli┼í koji bi mogli nastati provo─Ĺenjem strategije, plana i programa. Time se omogu─çava da se odluke o prihvatanju strategije, plana i programa donose uz poznavanje mogu─çih znatnih uticaja koje bi strategija, plan i program svojom provo─Ĺenjem mogli imati na okoli┼í, a nosiocima zahvata pru┼żaju se okviri djelovanja i daje mogu─çnost uklju─Źivanja bitnih elemenata za┼ítite okoli┼ía u dono┼íenje odluka.
(2) Strate┼íka procjena obavezno se provodi za strategije, planove i programe u slijede─çim oblastima: prostornog planiranja ili upotrebe zemlji┼íta, poljoprivrede, ┼íumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobra─çaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, o─Źuvanja prirodnih stani┼íta biljnog i ┼żivotinjskog svijeta, kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budu─çih razvojnih projekata.
(3) Osnov strate┼íke procjene ─Źini strategija, plan ili program kojim se utvr─Ĺuje obim za razvoj odre─Ĺenog sektora, odnosno njegove karakteristike, ciljevi i prostorni obuhvat.


─îlan 49.
(Strategije, planovi i programi koji ne podlije┼żu strate┼íkoj procjeni)


Strate┼íkoj procjeni ne podlije┼żu strategije, planovi i programi koji slu┼że isklju─Źivo za potrebe odbrane i civilne za┼ítite, progla┼íenja vanrednog stanja, za┼ítite i spa┼íavanja, planova upravljanja poplavnim rizikom te finansijske i bud┼żetske strategije.


─îlan 50.
(Faze u postupku strateške procjene)


(1) Strateška procjena provodi se u sljedećim fazama:
a) Faza utvr─Ĺivanja obima i sadr┼żaja strate┼íke studije.
b) Faza ocjene strate┼íke studije od strane stru─Źne komisije (u daljem tekstu: komisija za strate┼íku procjenu).
c) Faza konsultacija na nacrt strategije, plana i programa i stratešku studiju koja obuhvata:
- u─Źe┼í─çe zainteresiranih organa i organizacija;
- u─Źe┼í─çe javnosti;
- konsultacije sa zainteresovanim organima, organizacijima i javnosti drugog entiteta, odnosno Br─Źko Distrikta BiH, ili druge zemlje, ukoliko izvr┼íenje plana, programa ili strategije mo┼że imati uticaj na okoli┼í drugog entiteta, Br─Źko Distrikta BiH ili druge zemlje i
- izvje┼ítaj o rezultatima u─Źe┼í─ça zainteresovanih organa i organizacija i javnosti.
d) Faza ocjene nacrta strategije, plana i programa i strate┼íke studije koja podrazumijeva izdavanje mi┼íljenja Federalnog ministarstva o nacrtu strategije, plana i programa, koja uzima u obzir rezultate ocjene strate┼íke studije od strane stru─Źne komisije, konsultacija sa organima i organizacijama, te sa javnosti i naro─Źito konsultacije vo─Ĺene sa predstavnicima drugog entiteta, Br─Źko Distrikta BiH ili druge dr┼żave.
e) Usvajanje izvje┼ítaja organa nadle┼żnog za pripremu strategije, plana i programa.
(2) Konsultacije sa predstavnicima druge dr┼żave, kao i procedure dobijanja i davanja mi┼íljenja u tom smislu, se vode putem institucija Bosne i Hercegovine nadle┼żnih za vanjsku politiku i okoli┼í i implementaciju Konvencije o procjeni uticaja na okoli┼í u prekograni─Źnom kontekstu.


─îlan 51.
(Nadle┼żnost za provo─Ĺenje strate┼íke procjene)


Organ nadle┼żan za pripremu strategije, plana ili programa du┼żan je prije zapo─Źinjanja postupka, pribaviti mi┼íljenje nadle┼żnog ministarstva za okoli┼í o obimu i sadr┼żaju strate┼íke procjene.


─îlan 52.
(Utvr─Ĺivanje obima, sadr┼żaja i ocjene strate┼íke studije)


Utvr─Ĺivanje obima, sadr┼żaja i ocjene strate┼íke studije detaljno se reguli┼íe podzakonskim aktom koji donosi Vlada Federacije BiH.


─îlan 53.
(Na─Źin provo─Ĺenja strate┼íke procjene)


(1) Strate┼íka procjena se provodi tokom izrade nacrta strategije, plana ili programa, prije utvr─Ĺivanja kona─Źnog prijedloga strategije, plana ili programa i upu─çivanja u postupak dono┼íenja strategije, plana ili programa, na na─Źin propisan ovim Zakonom i uredbom iz ─Źlana 52. ovog Zakona.
(2) U postupku strate┼íke procjene osigurava se informisanje i u─Źe┼í─çe javnosti na na─Źin propisan ovim Zakonom.
(3) Iznimno od st. (1) i (2) ovog ─Źlana, postupak provedbe strate┼íke procjene, te postupak informiranja i u─Źe┼í─ça javnosti koji se provodi tokom izrade dokumenata prostornog ure─Ĺenja, provodi se u ranoj fazi izrade tog plana u skladu sa posebnim propisom.


─îlan 54.
(Izrada strateške studije)


(1) U postupku strate┼íke procjene izra─Ĺuje se strate┼íka studija.
(2) Strate┼íkom studijom odre─Ĺuju se, opisuju i procjenjuju o─Źekivani zna─Źajni uticaji na okoli┼í koje mo┼że uzrokovati provo─Ĺenje strategije, plana ili programa i razumnih opcija vezanih za za┼ítitu okoli┼ía koje uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat te strategije, plana ili programa.
(3) Strate┼íka studija je stru─Źna podloga koja se prila┼że uz strategiju, plan ili program i ─Źini njen sastavni dio.


─îlan 55.
(Organ nadle┼żan za izbor nositelja izrade strate┼íke studije)


(1) Organ nadle┼żan za pripremu strategije, plana ili programa odlu─Źuje o izboru nosioca izrade strate┼íke studije, po postupku utvr─Ĺenom zakonom o javnim nabavkama.
(2) Nosioc izrade strate┼íke studije je pravni subjekt sa liste nosoca izrade Studije Federalnog ministarstva u skladu sa ─Źlanom 73. ovog zakona.
(3) Pravna lica koja su u─Źestvovala u izradi strategije, plana ili programa, ne mogu biti anga┼żovani na izradi strate┼íke studije.


─îlan 56.
(Komisija za ocjenu strateške studije)


(1) Ocjenu strate┼íke studije vr┼íi komisija za ocjenu strate┼íke studije koju imenuje nadle┼żno ministarstvo.
(2) Tro┼íkove rada komisije za ocjenu strate┼íke studije snosi organ nadle┼żan za pripremu strategije, plana i programa.
(3) Rad komisije za strate┼íku procjenu i naknada za rad komisije utvr─Ĺuju se podzakonskim aktom iz ─Źlana 52. ovog zakona.


─îlan 57.
(Pribavljanje mišljenja zainteresiranih organa uprave i upravnih organizacija)


(1) Organ nadle┼żan za pripremu strategije, plana ili programa du┼żan je dostaviti zainteresovanim organima uprave i upravnim organizacijama na mi┼íljenje strategiju, plan ili program i strate┼íku studiju.
(2) Zainteresovani organi uprave i upravne organizacije du┼żni su dostaviti mi┼íljenje u roku od 30 dana od dana prijema strategije, plana ili programa i strate┼íke studije.
(3) Ako se mi┼íljenje ne dostavi u roku iz stava (2) ovog ─Źlana smatra se da nema primjedbi na dostavljenu strate┼íku studiju.


─îlan 58.
(U─Źe┼í─çe javnosti u postupku strate┼íke procjene)


(1) Organ nadle┼żan za pripremu strategije, plana ili programa osigurava u─Źe┼í─çe javnosti u postupku razmatranja nacrta strategije, plana ili programa i strate┼íke studije, prije dostavljanja nacrta strategije, plana ili programa i srate┼íke studije nadle┼żnom ministarstvu na mi┼íljenje.
(2) Organ nadle┼żan za pripremu strategije, plana ili programa obavje┼ítava javnost o na─Źinu i rokovima za vr┼íenje uvida u nacrt strategije, plana ili programa i starte┼íke studije i o na─Źinu i rokovima za dostavljanje mi┼íljenja, kao i o vremenu i mjestu odr┼żavanja javne rasprave u postupku kojim se ure─Ĺuje dono┼íenje strategije, plana ili programa i strate┼íke studije.
(3) Organ nadle┼żan za pripremu strategije, plana ili programa, u roku od 30 dana od dana zavr┼íetka javne rasprave, izra─Ĺuje izvje┼ítaj o u─Źe┼í─çu zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, koji se objavljuje na internet stranici organa iz stava (1) ovog ─Źlana.
(4) Izvje┼ítaj iz stava (3) ovog ─Źlana sadr┼żi obrazlo┼żenje o svim prihva─çenim ili neprihva─çenim mi┼íljenjima i ─Źini sastavni dio strategije, plana ili programa.


─îlan 59.
(Pribavljanje mi┼íljenja entiteta, Br─Źko Distrikta BiH ili druge dr┼żave)


(1) Organ nadle┼żan za pripremu strategije, plana ili programa, u slu─Źaju da strate┼íka studija utvrdi da realizacija strategije, plana ili programa mo┼że imati zna─Źajan uticaj na okoli┼í drugog entiteta, Br─Źko Distrikta BiH ili druge dr┼żave ili ako drugi entitet, Br─Źko Distrikt BiH ili druga dr┼żava ─Źiji okoli┼í mo┼że biti znatno ugro┼żen to zatra┼żi, du┼żan je osigurati da u postupku u─Źe┼í─ça zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, entitetu, Br─Źko Distriktu BiH ili drugoj dr┼żavi dostavi na mi┼íljenje sljede─çe informacije:
a) opis strategije, plana ili programa zajedno sa svim dostupnim informacijama o njihovim mogu─çim uticajima;
b) opis u kojem je sa┼żeto izneseno kako su pitanja okoli┼ía uklju─Źena u strategiju, plan ili program i kako se izvje┼ítaj o okoli┼íu, mi┼íljenja i rezultati uzimaju u obzir;
c) u kojem roku i na koji na─Źin drugi entitet, Br─Źko Distrikt BiH ili druga dr┼żava mo┼że saop┼ítiti svoje mi┼íljenje.
(2) Rezultate konsultacija i pribavljenog mi┼íljenja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti drugog entiteta, Br─Źko Distrikta BiH ili druge dr┼żave, Federalno ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mi┼íljenja o prijedlogu strategije, plana ili programa i o tome sa─Źinjava poseban dio mi┼íljenja.


─îlan 60.
(Ocjena strateške studije)


(1) Postupak strateške procjene završava ocjenom strateške studije od strane komisije za ocjenu strateške studije.
(2) Ocjena strate┼íke studije sadr┼żi na─Źine na koji pitanja za┼ítite okoli┼ía treba da budu integrisana u strategiju, plan ili program.


─îlan 61.
(Mi┼íljenje ministarstva nadle┼żnog za za┼ítitu okoli┼ía)


Nadle┼żno ministarstvo za za┼ítitu okoli┼ía u roku od 30 dana od dostavljene ocjene komisije za strate┼íku studiju daje mi┼íljenje, uzimaju─çi u obzir interese za┼ítite, o─Źuvanja i unaprje─Ĺivanja okoli┼ía, naro─Źito:
a) stepen uticaja provo─Ĺenja strategije, plana ili programa na okoli┼í, cijene─çi svaki mogu─çi pojedina─Źni uticaj, kao i kumulativni uticaj na podru─Źju koje je obuhva─çeno planom, programom ili strategijom;
b) mjere i aktivnosti koje se trebaju poduzeti da bi se negativan uticaj realizacije plana, programa ili strategije umanjio ili izbjegao kao i razumne alternative zasnovane na ciljevima i geografskom domašaju strategije, plana i programa;
c) izvje┼ítaj o provedenim konsultacijama sa nadle┼żnim organima i organizacijama i javnosti;
d) izvje┼ítaj o provedenim konsultacijama sa nadle┼żnim organima i organizacijama i javnosti drugog entiteta, Br─Źko Distrikta BiH i druge dr┼żave i
e) na─Źin na koji se predvi─Ĺa pra─çenje uticaja na okoli┼í realizacije plana, programa ili strategije, te mjere koje ─çe se poduzeti ako pri njihovoj realizaciji bude uo─Źen ve─çi negativan uticaj na okoli┼í nego ┼íto je to predvi─Ĺeno ili o─Źekivano.


─îlan 62.
(Uskla─Ĺivanje sa mi┼íljenjem ministarstva nadle┼żnog za za┼ítitu okoli┼ía)


Prije utvr─Ĺivanja prijedloga strategije, plana ili programa organ nadle┼żan za pripremu strategije, plana ili programa du┼żan je uzeti u obzir mi┼íljenje ministarstva nadle┼żnog za za┼ítitu okoli┼ía na dostavljeni nacrt strategije, plana ili programa. U skladu sa mi┼íljenjem, organ nadle┼żan za pripremu strategije, plana ili programa vr┼íi uskla─Ĺivanje strategije, plana ili programa sa interesima za┼ítite, o─Źuvanja i unaprje─Ĺivanja okoli┼ía.


─îlan 63.
(Sredstva za stratešku procjenu)


Sredstva za strate┼íku procjenu, kada se ti postupci provode za plan i program koji se donose na federalnom nivou, osiguravaju se iz sredstava federalnog bud┼żeta i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.


POGLAVLJE IX PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ


─îlan 64.
(Procjena uticaja na okoliš)


(1) Procjena uticaja na okoliš (u daljem tekstu: procjena uticaja) obuhvata identifikaciju, opis, procjenu, direktan i indirektan uticaj projekata na:
a) ljude, biljni i ┼żivotinjski svijet i svijet gljiva;
b) tlo, vodu, zrak, klimu i pejza┼ż;
c) materijalna dobra i kulturno naslije─Ĺe i
d) me─Ĺudjelovanje faktora navedenih u t─Ź. a) do c) ovog stava.
(2) Procjeni uticaja na okoli┼í ne podlije┼żu projekti koji slu┼że isklju─Źivo za odbrambene svrhe ili projekti ─Źija je jedina svrha odgovor na civilna vanredna stanja.


─îlan 65.
(Nadle┼żnost u procjeni uticaja na okoli┼í)


(1) Federalno ministarstvo provodi postupak procjene uticaja na okoliš.
(2) U postupak procjene uticaja uklju─Źuju se zainteresovane strane, nadle┼żni organi, udru┼żenja gra─Ĺana i zainteresovana javnost.


─îlan 66.
(Predmet procjene uticaja na okoliš)


Za projekte koji mogu imati znatan uticaj na okoli┼í obzirom na njihovu prirodu, veli─Źinu ili lokaciju, provodi se procjena uticaja na okoli┼í i pribavlja rje┼íenje o odobravanju studije o procjeni uticaja na okoli┼í (u daljem tekstu: rje┼íenje o odobravanju studije) u skladu sa ovim Zakonom.


─îlan 67.
(Faze procjene uticaja na okoliš)


Procjena uticaja provodi se u dvije faze
a) postupak prethodne procjene uticaja, u kojem se odlu─Źuje o:
1) potrebi provo─Ĺenja procjene uticaja,
2) obimu procjene uticaja, ako je provo─Ĺenje procjene uticaja obavezno, i
b) izrada studije o procjeni uticaja na okoliš


─îlan 68.
(Projekti za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš)


(1) Vlada Federacije BiH donosi propis kojim se odre─Ĺuju:
a) projekti za koje se obavezno provodi procjena uticaja i
b) projekti za koje o obavezi provo─Ĺenja procjene uticaja odlu─Źuje nadle┼żno ministarstvo na osnovu kriterija u pojedinim slu─Źajevima o obavezi provo─Ĺenja procjene uticaja i o obimu procjene uticaja.
(2) Osim projekata utvr─Ĺenih propisom iz stava (1) ovog ─Źlana, procjena uticaja na okoli┼í potrebna je i za:
a) znatne promjene na projektima, utvr─Ĺene ─Źlanom 95. ovog Zakona, pri ─Źemu promjena projekta dosti┼że propisane pragove utvr─Ĺene propisom iz stava 1. ovog ─Źlana,
b) projekte ─Źiji rast proizvodnje, upotreba energije, upotreba vode, kori┼ítenje prostora, emisije ili proizvodnja otpada prelazi 25% od prvobitno utvr─Ĺenih vrijednosti, i
c) prestanak rada, ru┼íenje i zatvaranje objekata iz stava (1) ovog ─Źlana i pogoni i postrojenja koji podlije┼żu obavezi pribavljanja okolinske dozvole, u skladu sa podzakonskim aktom iz stava (1) ─Źlana 83. ovog Zakona.


─îlan 69.
(Pokretanje postupka za prethodnu procjenu uticaja na okoliš)


(1) Postupak za prethodnu procjenu uticaja na okoli┼í pokre─çe se zahtjevom koji podnosioc zahtjeva podnosi nadle┼żnom ministarstvu (u daljem tekstu: zahtjev za prethodnu procjenu uticaja).
(2) Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja sadr┼żi:
a) opis projekta, uklju─Źuju─çi podatke o njegovoj namjeni i veli─Źini,
b) izvod iz prostorno-planskog akta;
c) podaci o vrsti i koli─Źini materijala koji ─çe biti kori┼íteni, te vrsti i koli─Źini emisija,
d) opis mogućih uticaja projekta na okoliš u toku njegove izgradnje, u toku njegovog rada ili eksploatacije i u fazi prestanka rada,
e) opis osnovnih i pomo─çnih sirovina i ostalih izvora energije,
f) opis okoli┼ía na podru─Źju pod uticajem projekta,
g) kratak pregled alternativnih rješenja sa obzirom na uticaje na okoliš,
h) informacije o mogućim teškoćama na koje je naišao podnosioc zahtjeva pri prikupljanju podataka, i
i) netehni─Źki rezime informacija iz stava (2) ovog ─Źlana.
(3) Opisi iz stava (2) ovog ─Źlana daju se stru─Źnim tehni─Źkim jezikom, sa tekstualnim, numeri─Źkim i grafi─Źkim podacima, a netehni─Źki rezime netehni─Źkim jezikom, na na─Źin koji je pogodan za informisanje nadle┼żnih organa, organizacija i zainteresovane javnosti.
(4) Izradu prethodne procjene uticaja na okoli┼í, podnosioc zahtjeva povjerava pravnom licu iz stava (2) ─Źlana 73. ovog Zakona.
(5) Federalno ministarstvo mo┼że zahtijevati od podnosioca zahtjeva dodatne informacije o projektu koje su mu potrebne za dono┼íenje odluke o obavezi izrade i obima studije o procjeni uticaja na okoli┼í.


─îlan 70.
(Obavezni uvid za prethodnu procjenu uticaja na okoliš)


(1) U postupku razmatranja i odlu─Źivanja o zahtjevu za prethodnu procjenu uticaja, Federalno ministarstvo je obavezno da dostavi kopiju zahtjeva i osigura besplatan uvid u prilo┼żena dokumenta radi pribavljanja mi┼íljenja sljede─çim subjektima:
a) nadle┼żnom organu uprave u kantonu i jedinici lokalne samouprave na ─Źijem se podru─Źju projekat izvodi,
b) organima uprave i organizacijama nadle┼żnim za za┼ítitu komponenti okoli┼ía, koji izvo─Ĺenjem projekta mogu biti izlo┼żeni njegovom znatnom uticaju, i to:
1) nadle┼żnim za za┼ítitu kulturno-historijskog i prirodnog naslje─Ĺa,
2) nadle┼żnim za za┼ítitu zdravlja,
3) drugim zainteresovanim stranama,
c) organu nadle┼żnom za za┼ítitu okoli┼ía drugog entiteta i Br─Źko Distrikta, ako je rije─Ź o projektu sa znatnim uticajem na okoli┼í drugog entiteta ili Br─Źko Distrikta, ili druge dr┼żave, u skladu sa ovim Zakonom,
d) zainteresovanoj javnosti
(2) Subjekti iz stava (1) ovog ─Źlana daju mi┼íljenje Federalnom ministarstvu u vezi sa zahtjevom i prilo┼żenoj dokumentaciji, u roku od 30 dana od dana prijema kopije zahtjeva u pisanoj formi.
(3) Federalno ministarstvo ─çe prilikom dono┼íenja odluke uzeti u obzir dostavljena mi┼íljenja subjekata iz stava (1) ovog ─Źlana.


─îlan 71.
(Rješenje o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš)


(1) O zahtjevu za prethodnu procjenu uticaja, Federalno ministarstvo odlu─Źuje rje┼íenjem.
(2) Rje┼íenjem se utvr─Ĺuje da na osnovu prethodne procjene uticaja na okoli┼í nije potrebno dalje provo─Ĺenje procjene uticaja, ili se utvr─Ĺuje da je obavezno provo─Ĺenje procjene uticaja na okoli┼í, te se odre─Ĺuje obaveza izrade studije o procjeni uticaja na okoli┼í (u daljem tekstu: Studija), obim i sadr┼żaj Studije.


─îlan 72.
(Provo─Ĺenje procjene uticaja na okoli┼í)


(1) Obim Studije odre─Ĺuje se prema specifi─Źnim karakteristikama pojedinog projekta i kriterijima odre─Ĺenim u posebnom propisu iz ─Źlana 68. stav (1) ovog Zakona.
(2) Prilikom dono┼íenja rje┼íenja o procjeni uticaja na okoli┼í, Federalno ministarstvo je du┼żno da razmotri i uzme u obzir blagovremeno primljena mi┼íljenja iz ─Źlana 70. ovog Zakona.
(3) Rje┼íenje iz stava (2) ovog ─Źlana donosi se u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.
(4) Federalno ministarstvo u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja o procjeni uticaja na okoliš, navedeno rješenje postavlja na internet stranicu Federalnog ministarstva.


─îlan 73.
(Nosioci izrade Studije i elektronski registar)


(1) Nakon dobijanja rješenja o procjeni uticaja na okoliš, podnosioc zahtjeva je obavezan da ugovori izradu Studije kod ovlaštenog nosioca izrade Studije.
(2) Federalni ministar posebnim propisom utvr─Ĺuje uslove za:
a) davanje ovlaštenja nosiocima izrade Studije,
b) na─Źin i kriterije koje moraju ispunjavati nosioci izrade Studije,
c) visinu naknade za troškove izdavanja ovlaštenja nosiocima izrade Studija.
(3) Federalno ministarstvo vodi elektronski registar nosioca izrade Studije kojima je izdato ovla┼ítenje iz stava (2) alineja (a) ovog ─Źlana, a koji je javnosti dostupan putem internet stranice.
(4) Ministarstva i drugi organi i organizacije sa nadle┼żnostima i odgovornostima ili javnim ovla┼ítenjima u oblasti za┼ítite okoli┼ía moraju omogu─çiti pristup podacima koji su potrebni za izradu Studije ako njima raspola┼żu.


─îlan 74.
(Sadr┼żaj Studije)


(1) Federalni ministar donosi propis kojim se utvr─Ĺuje sadr┼żaj Studije.
(2) Pored sadr┼żaja utvr─Ĺenih u propisu iz stava (1) ovog ─Źlana Studija sadr┼żi i poseban dio, u kojem se daje kratak pregled dostavljenih mi┼íljenja zainteresovanih strana u postupku prethodne procjene uticaja na okoli┼í i obrazlo┼żenje za primljena mi┼íljenja koja su uzeta u obzir prilikom izrade Studije.
(3) Ukoliko se radi o projektu za koji je potrebno pribavljanje okolinske dozvole u skladu sa ovim Zakonom i podzakonskim aktima, Studija sadr┼żi i Plan upravljanja otpadom koji se izra─Ĺuje u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.
(4) Studija sadr┼żi posebni dio koji se odnosi na mogu─çi uticaj projekta na okoli┼í drugog entiteta ili Br─Źko Distrikta ili prekograni─Źni uticaj u skladu sa ovim zakonom.


─îlan 75.
(Na─Źin dostavljanja Studije i obavje┼ítavanje javnosti)


(1) Podnosioc zahtjeva dostavlja Federalnom ministarstvu po jedan primjerak Studije u pisanoj i elektronskoj formi u roku od 30 dana od dana prijema Studije od nosioca izrade studije. Na zahtjev voditelja postupka, podnosioc zahtjeva dostavlja dodatni broj primjeraka Studije.
(2) Federalno ministarstvo je obavezno da u roku od 15 dana od dana prijema Studije, dostavi elektronsku kopiju Studije zainteresiranim organima i zainteresiranoj javnosti i objavi Studiju na internet stranici.


─îlan 76.
(Javna rasprava)


(1) U postupku ocjene Studije Federalno ministarstvo obavje┼ítava i poziva javnost na javnu raspravu o Studiji na na─Źin propisan ─Źlanom 40. ovog Zakona.
(2) Poziv za javnu raspravu se dostavlja najmanje 15 dana prije dana odr┼żavanja javne rasprave.
(3) Sugestije i primjedbe javnosti dostavljaju se Federalnom ministarstvu u pisanoj formi u roku od 15 dana od dana odr┼żavanja javne rasprave.


─îlan 77.
(Postupak javne rasprave)


(1) Federalno ministarstvo organizuje javnu raspravu o projektu u prostoru koji je najbli┼żi lokaciji datog projekta.
(2) Nadle┼żno ministarstvo priprema zapisnik sa javne rasprave u roku od 7 dana od dana odr┼żavanja javne rasprave.


─îlan 78.
(Stru─Źna komisija)


(1) Ocjenu Studije vr┼íi stru─Źna komisija za ocjenu Studije (daljem u tekstu: stru─Źna komisija) koju imenuje Federalni ministar.
(2) Sastav komisije, naknade kao i druga pitanja vezana za rad stru─Źne komisije propisuje federalni ministar provedbenim propisom.
(3) Naknada za ocjenu Studije obuhvata naknadu za rad unutra┼ínjih i vanjskih pravnih, tehni─Źkih i drugih stru─Źnjaka i sve ostale tro┼íkove koje mo┼że imati Federalno ministarstvo ili drugi u─Źesnici u postupku procjene uticaja na okoli┼í.
(4) Stru─Źna komisija vr┼íi ocjenu Studije u roku od 30 dana od dana odr┼żavanja javne rasprave.
(5) Studija koja sadr┼żi nedostatke vra─ça se podnosiocu zahtjeva na doradu u skladu sa primjedbama stru─Źne komisije i dostavljenim primjedbama zainteresiranih organa i javnosti.
(6) Podnosioc zahtjeva je du┼żan u roku od 30 dana dostaviti potrebne izmjene/dopune studije uticaja nakon ─Źega ministarstvo obavje┼ítava zainteresovanu javnost o izmjenama/dopunama koje je podnosioc dostavio.
(7) Studija mo┼że biti vra─çena samo jednom radi dorade. Ako dopunjena Studija ne bude odobrena, novi zahtjev, sa novom Studijom, mo┼że biti podnesen najranije u periodu od ┼íest mjeseci od dana uru─Źenja rje┼íenja podnosiocu zahtjeva.


─îlan 79.
(Odobravanje Studije)


(1) Federalno ministarstvo rješenjem odobrava Studiju u roku od 60 dana od završetka postupka ocjene Studije.
(2) Studija ne─çe biti odobrena ukoliko:
a) se utvrdi da bi projekt mogao izazvati znatno zaga─Ĺivanje okoli┼ía ili u znatnoj mjeri ugroziti okoli┼í,
b) projekt nije u skladu sa Federalnom strategijom zaštite okoliša i Akcionim planom zaštite okoliša i
c) projekt nije u skladu sa me─Ĺunarodnim obavezama dr┼żave po pitanju za┼ítite okoli┼ía.
(3) Rje┼íenje o odobravanju ili odbijanju Studije dostavlja se podnosiocu zahtjeva i zainteresovanim stranama iz ─Źlana 75. stav (2) ovog Zakona.
(4) Dostavljanje rje┼íenja iz stava (3) ovog ─Źlana vr┼íi se u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku i objavljuje na internet stranici Federalnog ministarstva.
(5) U slu─Źaju prekograni─Źnog uticaja Federalno ministarstvo ─çe proslijediti rje┼íenje drugom entitetu/dr┼żavi na koju projekt mo┼że imati uticaj.
(6) Rje┼íenje o odobravanju Studije prestaje da va┼żi ukoliko podnosioc zahtjeva ne pribavi odobrenje za gra─Ĺenje u roku od 3 godine od dana prijema rje┼íenja.


─îlan 80.
(Troškovi nastali u postupku procjene uticaja na okoliš)


Tro┼íkove obavje┼ítavanja i omogu─çavanja u─Źe┼í─ça javnosti u postupcima procjene uticaja, tro┼íkove naknade za rad stru─Źne komisije i sve ostale tro┼íkove u postupku procjene uticaja na okoli┼í snosi podnosioc zahtjeva.


─îlan 81.
(Vjerovatno─ça prekograni─Źnih uticaja na okoli┼í susjednih dr┼żava, Republike Srpske i/ili Br─Źko Distrikta BiH)


(1) Pravila koja se odnose na procjenu uticaja na okoli┼í u kontekstu prekograni─Źnih uticaja primjenjuju se i kada postoji obaveza po me─Ĺunarodnim ugovorima, bilateralnim sporazumima ili iz drugih razloga.
(2) Kada nosioc izrade Studije sazna da ─çe projekat vjerovatno imati zna─Źajan uticaj na okoli┼í druge dr┼żave ili drugi entitet, du┼żan je izraditi posebno poglavlje u Studiji o procjeni uticaja na okoli┼í sa podacima o mogu─çim uticajima na okoli┼í druge dr┼żave. Studija se dostavlja drugoj dr┼żavi ili entitetu ili Distriktu Br─Źko BiH, sa informacijom o vremenu i mjestu odr┼żavanja javne rasprave.
(3) Na javnoj raspravi omogu─çava se u─Źe┼í─çe javnosti iz dr┼żave, entiteta ili Br─Źko Distrikta BiH na koje projekat mo┼że imati uticaja.
(4) Federalno ministarstvo, putem Institucija Bosne i Hercegovine, nakon odr┼żane javne rasprave provodi konsultacije sa predstavnicima dr┼żave na koju projekat mo┼że imati uticaja.
(5) Nakon zaprimanja informacije o projektu koji se odvija u drugoj dr┼żavi, entitetu ili Br─Źko Distriktu BiH, a koji mo┼że imati zna─Źajne posljedice po okoli┼í na teritoriju Federacije, Federalno ministarstvo poduzima aktivnosti u cilju u─Źe┼í─ça nadle┼żnih organa i javnosti u procjeni prekograni─Źnih uticaja na okoli┼í.
(6) Federalno ministarstvo dostavlja mi┼íljenja, sugestije i primjedbe organa uprave i javnosti nadle┼żnim organima dr┼żave, entiteta ili Br─Źko Distrikta BiH iz koje poti─Źu prekograni─Źni uticaji na okoli┼í i obavlja konsultacije sa predstavnicima dr┼żave, entiteta ili Br─Źko Distrikta BiH iz koje poti─Źu uticaji na okoli┼í.
(7) Tro┼íkove izrade posebnih poglavlja Studije iz st. (2) i (4) ovog ─Źlana snosi podnosioc zahtjeva.
(8) Detalji o postupcima za projekte sa mogu─çim me─Ĺuentitetskim uticajem mogu biti odre─Ĺeni sporazumom me─Ĺu entitetima koji se zaklju─Źuje uz konsultiranje Me─Ĺuentitetskog tijela za okoli┼í.
(9) Postupanja koja se odnose na prekograni─Źni i me─Ĺuentitetski uticaj na okoli┼í susjednih dr┼żava, Republike Srpske i/ili Br─Źko Distrikta BiH, defini┼íe se posebnim podzakonskim aktom koji donosi Vlada Federacije BiH.


POGLAVLJE X IZDAVANJE OđÜOLINSKIH DOZVOLA


─îlan 82.
(Cilj i svrha izdavanja okolinske dozvole)


(1) Okolinska dozvola izdaje se u cilju kompletne za┼ítite okoli┼ía osiguravaju─çi mjere za sprje─Źavanje i smanjenje industrijskih emisija u zrak, vodu, tlo, smanjenje uticaja na stanovni┼ítvo, biljni i ┼żivotinjski svijet i sprje─Źavanje stvaranja otpada i buke kako bi se ostvario visoki nivo za┼ítite okoli┼ía kao cjeline.
(2) Okolinska dozvola se izdaje i u slu─Źaju znatne promjene u radu pogona i postrojenja.
(3) Okolinska dozvola se ne izdaje za istra┼żiva─Źke aktivnosti, razvojne aktivnosti ili za testiranje novih proizvoda i procesa.
(4) Za istra┼żiva─Źke aktivnosti iz stava 3. ovog ─Źlana, obavezna je procjena uticaja na okoli┼í.
(5) Federalno ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu na rok od pet godina.


─îlan 83.
(Nadle┼żnost za izdavanje okolinske dozvole)


(1) Vlada Federacije BiH donosi propis kojim utvr─Ĺuje pogone i postrojenja koji mogu biti izgra─Ĺeni i pu┼íteni u rad samo ukoliko imaju okolinsku dozvolu izdatu u skladu sa odredbama ovog Zakona.
(2) Federalno ministarstvo nadle┼żno je za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja iznad pragova utvr─Ĺenih propisom iz stava (1) ovog ─Źlana.
(3) Kantonalno ministarstvo nadle┼żno je za pogone i postrojenja ispod pragova utvr─Ĺenih propisom iz stava (1) ovog ─Źlana.


─îlan 84.
(Opšte obaveze operatera u vezi sa zaštitom okoliša)


(1) U svrhu kompletne za┼ítite okoli┼ía od ┼ítetnih uticaja djelatnosti koje se obavljaju u postrojenju, operater je obavezan osigurati da pogoni i postrojenja budu izgra─Ĺeni i funkcioniraju tako da se:
a) ne ugro┼żava zdravlje ljudi, ostvaruje povoljno stanje flore i faune, ne dovede do gubitka stani┼íta koji se nalaze na podru─Źju uticaja postrojenja ili okoli┼ía zbog emisija supstanci, buke, mirisa, vibracija ili toplote, saobra─çaja ili od postrojenja;
b) poduzmu sve odgovaraju─çe preventivne mjere za sprje─Źavanje zaga─Ĺenja i ne prouzrokuju zaga─Ĺenje iznad grani─Źnih emisija;
c) izbjegava stvaranje otpada, njegova koli─Źina svodi na najmanju mogu─çu mjeru, stvoreni otpad ponovo koristi, reciklira ili odla┼że na na─Źin da se izbjegne i smanji negativan uticaj na okoli┼í;
d) efikasno koriste energetski i prirodni resursi;
e) poduzmu mjere za sprje─Źavanje nesre─ça i ograni─Źavanje njihovih posljedica, i
f) poduzmu mjere nakon prestanka rada postrojenja za izbjegavanje rizika od zaga─Ĺenja i za povrat lokacije na kojoj se nalazi postrojenje u zakonom propisano stanje okoli┼ía.
(2) Zahtjevi dati u stavu (1) ovoga ─Źlana predstavljaju op┼íte obaveze operatera koje se trebaju ispuniti tokom izgradnje, rada, odr┼żavanja i prestanka rada pogona i postrojenja.
(3) Za pogone i postrojenja za koje nije potrebno pribavljanje okolinske dozvole, nadle┼żni ─çe organ pri izdavanju potrebnih dozvola uzeti u obzir ispunjenje zahtjeva iz stava (1) ovoga ─Źlana.


─îlan 85.
(Objedinjavanje okolinske dozvole)


(1) Jedan zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, mo┼że se predati za vi┼íe pogona i postrojenja na istoj lokaciji kada njima upravlja isti operater.
(2) Izuzetno, zahtjev mo┼że podnijeti vi┼íe operatera, ako je pogon ili postrojenje tehnolo┼íka cjelina koju ─Źini vi┼íe dijelova postrojenja kojima upravljaju razli─Źiti operateri.
(3) U slu─Źaju iz stava (2) ovog ─Źlana okolinskom dozvolom se utvr─Ĺuju obaveze i odgovornosti svakog operatera posebno, te se okolinska dozvola dostavlja svim operaterima.
(4) Ako se okolinska dozvola izdaje za pogone ili postrojenja iz stava (1) ovog ─Źlana, svako postrojenje mora ispunjavati uslove propisane ovim Zakonom.
(5) U slu─Źajevima iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana, nadle┼żni organ za izdavanje okolinske dozvole je Federalno ministarstvo.


─îlan 86.
(Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole)


(1) Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole podnosi se nadle┼żnom ministarstvu u jednom primjerku u pisanoj formi i jednom primjerku na elektronskom mediju za pohranu podataka.
(2) Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole sadr┼żi:
a) podatke o podnosiocu zahtjeva: naziv i sjedište operatera ili investitora, ID broj, ime odgovornog lica, broj telefona i e-mail adresu;
b) lokaciju pogona i postrojenja;
c) uvjerenje nadle┼żne porezne uprave da nema neizmirenih nov─Źanih obaveza za kazne izre─Źene zbog u─Źinjenih prekr┼íaja u oblasti okoli┼ía.
(3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ─Źlana prila┼że se dokumentacija koja sadr┼żi slijede─çe podatke:
a) opis pogona i postrojenja (plan, opis pogona i postrojenja, tehni─Źki opis rada, kapacitet postrojenja itd.);
b) opis osnovnih i pomo─çnih sirovina, ostalih materija i energije koja se koristi ili koju proizvodi pogon i postrojenje;
c) opis stanja lokacije pogona i postrojenja;
d) opis izvora emisija, priroda i koli─Źine emisija iz pogona i postrojenja u okoli┼í (zrak, voda, tlo) tj. izvje┼ítaj o nultom stanju, kao i identifikacije znatnih uticaja na okoli┼í;
e) opis predlo┼żenih mjera, tehnologija i drugih tehnika za sprje─Źavanje ili ukoliko to nije mogu─çe, smanjenje emisija iz postrojenja;
f) opis mjera za sprije─Źavanje produkcije otpada kao i za povrat korisnog materijala iz otpada koji producira postrojenje;
g) opis ostalih mjera radi uskla─Ĺivanja sa osnovnim obavezama operatera, posebno mjera nakon zatvaranja ili ru┼íenja postrojenja;
h) opis planiranih mjera za smanjenje emisija i opis planiranog monitoringa;
i) izvod iz planskog akta
j) pravomo─çni vodni akt;
k) netehni─Źki rezime
l) idejni projekat;
m) plan upravljanja otpadom;
n) Izvje┼ítaj o stanju sigurnosti i/ili Plan za sprje─Źavanje nesre─ça ve─çih razmjera, ukoliko se radi o pogonu ili postrojenju koje mo┼że izazvati nesre─çu ve─çih razmjera.
(4) U slu─Źaju kada se za novi pogon i postrojenje ili znatnu promjenu postoje─çeg postrojenja provodi procjena uticaja, sve relevantne informacije prikupljene u postupku procjene uticaja prila┼żu se uz zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, uklju─Źuju─çi Studiju i rje┼íenje o odobravanju Studije.
(5) Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole izra─Ĺuje pravno lice registrirano za tu djelatnost.


─îlan 87.
(Procedura po prijemu zahtjeva za okolinsku dozvolu)


(1) Ukoliko zahtjev ne sadr┼żi propisane podatke ili dokumentaciju iz ─Źlana 86. nadle┼żno ministarstvo ─çe zatra┼żiti od podnosioca zahtjeva da dostavi podatke ili dokumentaciju koji nedostaju.
(2) Ako podnosiocj zahtjeva ne dostavi tra┼żene podatke ili dokumentaciju u odre─Ĺenom roku, nadle┼żno ministarstvo ─çe bez odga─Ĺanja donijeti zaklju─Źak o odbacivanju zahtjeva.
(3) Sve procesne radnje koje nisu regulisane ovim Zakonom, provodit ─çe se u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.


─îlan 88.
(U─Źe┼í─çe javnosti)


(1) Nadle┼żno ministarstvo obavje┼ítava javnost, zainteresovsne strane i jedinicu lokalne samouprave o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolinske dozvole objavom u najmanje jednim od dnevnih novina na podru─Źju Federacije BiH, o tro┼íku podnosioca zahtjeva te na internet stranici ministarstva.
(2) Jedinica lokalne samouprave obavje┼ítava mjesne zajednice u svom sastavu, udru┼żenja gra─Ĺana, javnost i zainteresovane strane o podnesenom zahtjevu iz stava (1) ovog ─Źlana.
(3) Nadle┼żno ministarstvo i jedinica lokalne samuprave ─çe osigurati zaintresovanim stranama besplatan uvid u zahtjev za okolinsku dozvolu i prilo┼żenu dokumentaciju.
(4) Zainteresovane strane mogu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja obavje┼ítenja iz stava (1) ovog ─Źlana, dostaviti nadle┼żnom ministarstvu mi┼íljenje o zahtjevu i prilo┼żenoj dokumentaciji u pisanoj formi.
(5) Nacrt rje┼íenja o izdavanju okolinske dozvole, objavljuje se na internet stranici nadle┼żnog ministarstva.
(6) Rok za dostavu sugestija i mišljenja javnosti na nacrt rješenja je 8 dana od dana objave.


─îlan 89.
(Izdavanje okolinske dozvole)


(1) Nadle┼żno ministarstvo za izdavanje okolinske dozvole donosi rje┼íenje o izdavanju okolinske dozvole u roku od 90 dana od dana prijema urednog zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole.
(2) Okolinska dozvola sadr┼żi:
a) grani─Źne vrijednosti emisija za zaga─Ĺuju─çe supstance zasnovane na va┼że─çim propisima ili najboljim raspolo┼żivim tehnikama, po svakoj emisijskoj ta─Źki;
b) mjere za za┼ítitu zraka, tla, voda, biljnog i ┼żivotinjskog svijeta;
c) mjere za upravljanje otpadom koji proizvodi pogon i postrojenje;
d) mjere zaštite od buke i vibracija;
e) mjere za sprje─Źavanje ili minimiziranje prekograni─Źnog zaga─Ĺenja;
f) sistem pra─çenje emisija uz odre─Ĺivanje metodologije i u─Źestalosti mjerenja;
g) uslovi i mjere za spre─Źavanje nesre─ça ve─çih razmjera;
h) mjere sanacije nakon prestanka rada postrojenja;
i) mjere vezane za uslove rada u vanrednim situacijama.
(3) Kada standard kvaliteta okoli┼ía zahtjeva stro┼żije mjere u odnosu na one koje su utvr─Ĺene posebnim propisima kojima su regulisane grani─Źne vrijednosti emisija, u okolinsku dozvolu se unose dodatne ili stro┼żije mjere da bi se postigao standard kvaliteta okoli┼ía.
(4) Kada standard kvaliteta okoli┼ía zahtjeva stro┼żije mjere u odnosu na one koje su ostvarive primjenom najboljih raspolo┼żivih tehnika, u okolinsku dozvolu se uklju─Źuju dodatne ili stro┼żije mjere (npr. ograni─Źenje radnih sati, manje zaga─Ĺuju─çih goriva, itd).
(5) Sve mjere iz stava (2) ovog ─Źlana obavezno sadr┼że rokove za realizaciju.


─îlan 90.
(Dostava okolinske dozvole i pravo na ┼żalbu)


(1) Rje┼íenje o okolinskoj dozvoli koje je u nadle┼żnosti Federalnog ministarstva dostavlja se podnosiocu zahtjeva, nadle┼żnoj inspekciji za┼ítite okoli┼ía, kantonalnom ministarstvu nadle┼żnom za za┼ítitu okoli┼ía, lokalnoj samoupravi zainteresovanim organima i zainteresovanoj javnosti koja je u─Źestvovala u postupku.
(2) Rje┼íenje iz nadle┼żnosti kantonalnog ministarstva nadle┼żnog za za┼ítitu okoli┼ía dostavlja se podnosiocu zahtjeva, kantonalnoj inspekciji za┼ítite okoli┼ía i organu jedinice lokalne samouprave, zainteresovanim organima i zainteresovanoj javnosti koja je u─Źestvovala u postupku.
(3) Protiv rje┼íenja iz stava (1) ovog ─Źlana ┼żalba nije dopu┼ítena, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(4) Protiv rje┼íenja iz stava (2) ovog ─Źlana, dopu┼ítena je ┼żalba, koja se podnosi Federalnom ministarstvu kao drugostepenom organu.
(5) Nadle┼żno ministarstvo u roku od osam dana od dana dono┼íenja rje┼íenja o okolinskoj dozvoli, objavljuje rje┼íenje o izdavanju okolinske dozvole na svojoj internet stranici.


─îlan 91.
(Obaveze operatera nakon pribavljene okolinske dozvole)


(1) Operater je du┼żan da provodi pra─çenje emisija i uticaja koje izazivaju pogon, i postrojenje
(2) Operater je du┼żan osigurati provjeru uskla─Ĺenosti rada pogona i postrojenja u skladu sa rokovima, mjerama i pra─çenjem navedenim u okolinskoj dozvoli.
(3) Operater je du┼żan dostavljati nadle┼żnom ministarstvu za okoli┼í izvje┼ítaje o izvr┼íenom mjerenju emisija u zrak, godi┼ínji izvje┼ítaj o vrstama, koli─Źini i na─Źinu zbrinjavanja otpada, izvje┼ítaj o monitoringu buke i ostalo propisano okolinskom dozvolom.
(4) Operater je du┼żan sanirati nedostatke utvr─Ĺene prilikom nadzora rada pogona i postrojenja, bez odlaganja.
(5) Operater dostavlja nadle┼żnom ministarstvu izvje┼ítaj o postupanju po osnovu izvr┼íenog inspekcijskog nadzora i poduzetim sanacijskim mjerama koje su nalo┼żene u slu─Źaju utvr─Ĺenih nedostataka.
(6) Operater je du┼żan osigurati odgovaraju─çe odr┼żavanje pogona i postrojenja, kao i redovnu kontrolu nad radom tehni─Źkih ure─Ĺaja.
(7) U slu─Źaju nesre─ça koje vode prekora─Źenju grani─Źnih vrijednosti emisija, operater je du┼żan bez odlaganje poduzeti sanacijske mjere sa ciljem ponovnog uspostavljanja uskla─Ĺenosti sa okolinskom dozvolom i propisima.
(8) Ukoliko nesre─ça mo┼że prouzrokovati ozbiljnu prijetnju po ljudsko zdravlje ili okoli┼í operater je du┼żan smanjiti ili privremeno obustaviti rad pogona i postrojenja.


─îlan 92.
(Odbijanje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole)


(1) Nadle┼żno ministarstvo za izdavanje okolinske dozvole ─çe odbiti zahtjev za izdavanje iste ukoliko zahtjev nije blagovremeno upotpunjen ili sadr┼żi neta─Źne podatke koji su od uticaja za izdavanje okolinske dozvole.
(2) Nadle┼żno ministarstvo ─çe odbiti zahtjev za izdavanje okolinske dozvole ukoliko isti nije u skladu sa pravnim, okolinskim i zdravstvenim standardima.
(3) Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole odbija se i u slu─Źaju kada podnosioc zahtjeva ima neizmirene nov─Źane kazne izre─Źene u skladu sa ─Źl. 141. do 146. ovog Zakona.
(4) Rje┼íenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole dostavlja se podnosiocu zahtjeva u roku od 7 dana od dana dono┼íenja rje┼íenja i o tome obavje┼ítava nadle┼żni inspekcijski organ.


─îlan 93.
(Obnova okolinske dozvole)


(1) Ministarstvo nadle┼żno za izdavanje okolinske dozvole svakih pet godina vr┼íi obnovu okolinske dozvole.
(2) Operater je du┼żan nadle┼żnom ministarstvu podnijeti zahtjev za obnovu okolinske dozvole u skladu sa ─Źlanom 86. ovog Zakona.
(3) Zahtjev za obnovu okolinske dozvole podnosi se nadle┼żnom ministarstvu 90 dana prije isteka va┼żenja prethodne dozvole.
(4) Operater uz zahtjev za obnovu okolinske dozvole, pored identifikacijskih podataka, adrese, kontakt telefona i e-mail adrese, dostavlja:
a) pravomoćni vodni akt, ako nije završena izgradnja pogona ili postrojenja,
b) pravomo─çnu gra─Ĺevinsku ili upotrebnu dozvolu ukoliko pogon ili postrojenje nije pu┼íteno u rad.
(5) Nakon analize svih prikupljenih informacija iz st. (3) i (4) ovog ─Źlana i informacija iz izvje┼ítaja iz st. (3) i (5) ─Źlana 91. ovog Zakona, nadle┼żno ministarstvo:
a) u roku od 60 dana izdaje okolinsku dozvolu, ili
b) odbija zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.
(6) Javnost se obavje┼ítava o pokretanju postupka obnove okolinske dozvole u rokovima i na na─Źin propisan ─Źlanom 40. ovog Zakona.
(7) U slu─Źaju da operater ne podnese zahtjev za obnovu okolinske dozvole u skladu sa stavom 3. ovog ─Źlana, nadle┼żno ministarstvo obavje┼ítava inspektora za┼ítite okoli┼ía.


─îlan 94.
(Ponovno razmatranje i izmjene okolinske dozvole)


(1) Nadle┼żno ministarstvo ponovno razmatra, revidira uslove definisane u okolinskoj dozvoli i vr┼íi izmjenu okolinske dozvole:
a) ako zaga─Ĺenje koje stvara pogon i postrojenje prelazi grani─Źne vrijednosti utvr─Ĺene u okolinskoj dozvoli;
b) ako je do┼ílo do znatnih promjena u najboljim raspolo┼żivim tehnikama koje omogu─çavaju znatno smanjenje emisija; ili
c) ako sigurnost odvijanja rada i djelatnosti zahtijeva upotrebu drugih tehnologija.
(2) Nadle┼żno ministarstvo mo┼że na zahtjev nadle┼żne inspekcije za okoli┼í i zainteresovanih strana koji ┼żive na podru─Źju rada pogona i postrojenja koje mo┼że imati negativan uticaj i ugro┼żavati ili predstavljati opasnost po okoli┼í i zdravlje, ponovo razmatriti okolinsku dozvolu.
(3) Ukoliko bi izmjene pogona i postrojenja radi prilago─Ĺavanja zahtjevima u podru─Źju za┼ítite okoli┼ía prouzrokovale promjene pogona i postrojenja, nadle┼żno ministarstvo nala┼że operateru izradu plana prilago─Ĺavanja sa mjerama i rokovima dostizanja najboljih raspolo┼żivih tehnika i uskla─Ĺivanje sa odredbama provedbenih propisa.
(4) Javnost se obavje┼ítava o ponovnom razmatranju i izmjeni okolinske dozvole u rokovima i na na─Źin propisan ─Źlanom 40. ovog Zakona.


─îlan 95.
(Promjena u radu)


(1) Ukoliko operater pogona i postrojenja tokom trajanja va┼żenja izdate okolinske dozvole planira promjenu prirode ili funkcionisanja postrojenja ili pro┼íirenje postrojenja koje mo┼że uticati na okoli┼í, du┼żan je da o tome u pisanoj formi obavijesti nadle┼żni organ za izdavanje okolinske dozvole.
(2) Obavje┼ítenje iz stava (1) ovog ─Źlana sadr┼żi podatke o postoje─çem i planiranom dijelu pogona i postrojenja, a ovi podaci ─çe uklju─Źivati idejni projekat i druga propratna dokumenta koja su va┼żna za utvr─Ĺivanje.
(3) Nadle┼żno ministarstvo za izdavanje okolinske dozvole ─çe pregledati zahtjev i utvrditi da li proizvodnja, upotreba energije, kori┼ítenje vode, kori┼ítenje prostora, emisije ili proizvodnja otpada prelazi 25% od utvr─Ĺenih vrijednosti.
(4) Ukoliko su potrebni dodatni podaci da bi se odredilo da je promjena znatna, nadle┼żno ministarstvo ─çe zatra┼żiti od operatora da ih dostavi.
(5) Nadle┼żno ministarstvo ─çe u roku od 30 dana od dana dobijanja potrebnih podataka odlu─Źiti o tome da li je predlo┼żena promjena znatna.
(6) Ukoliko je promjena identifikovana kao znatna, nadle┼żno ministarstvo ─çe o tome obavijestiti operatera i pozvati ga da podnese novi zahtjev za izdavanje okolinske dozvole koji ─çe sadr┼żavati podatke o postoje─çem i planiranom dijelu pogona i postrojenja.
(7) Postupak izdavanja okolinske dozvole iz stava (6) ovog ─Źlana vr┼íi se u skladu sa odredbama ovog Zakona kojim je propisan postupak izdavanja okolinske dozvole.


─îlan 96.
(Prestanak rada)


(1) Kada pogon i postrojenje koje posjeduje okolinsku dozvolu prestane sa radom, operater je du┼żan da o tome obavijesti nadle┼żno ministarstvo u pisanoj formi.
(2) Operater pogona i postrojenja ili ste─Źajni upravnik obavje┼ítava nadle┼żno ministarstvo o pokrenutom ste─Źajnom postupku i mogu─çnosti provo─Ĺenja mjera i monitoringa navedenih u okolinskoj dozvoli.
(3) Nakon ┼íto nadle┼żno ministarstvo utvrdi da su ispunjeni uvslovi iz stava (1) ovog ─Źlana izdaje rje┼íenje o prestanku va┼żenja okolinske dozvole te ─çe u skladu sa zakonom obavijestiti zainteresovanu javnost o donesenom Rje┼íenju.


─îlan 97.
(Prestanak va┼żenja okolinske dozvole)


(1) Okolinska dozvola prestaje va┼żiti ukoliko:
a) operater to zahtijeva;
b) ukoliko se utvrdi da operater nije obavijestio nadle┼żni organ o znatnim promjenama na pogonu i postrojenju;
c) operater prestane da ispunjava uslove i mjere koji su utvr─Ĺeni dozvolom;
d) u toku kontrole nadle┼żni inspektor utvrdi da operater ne ispunjava obaveze iz okolinske dozvole utvr─Ĺene na osnovu odobrenog Plana aktivnosti;
e) utvrdi se da je operater dobio okolinsku dozvolu na osnovu la┼żnog predstavljanja ili krivotvorene dokumentacije;
f) izgra─Ĺeni pogoni i postrojenje za koje se izdaje okolinska dozvola ne radi du┼że od dvije godine,
g) operater ne vr┼íi monitoring i ne dostavlja izvje┼ítaje o mjerenjima u roku utvr─Ĺenom u okolinskoj dozvoli;
h) operater ne unosi podatke u elektronski registar o postrojenjima i zaga─Ĺenjima;
i) operater ne postupi po nalogu inspektora nadle┼żnog za okoli┼í prema zapisniku o izvr┼íenim inspekcijama, i
j) pokrenuta je likvidacija pogona i postrojenja.
(2) Ako se ispuni jedan ili vi┼íe uslova iz stava (1) ovog ─Źlana, nadle┼żno ministarstvo donosi rje┼íenje o prestanku va┼żenja rje┼íenja o okolinskoj dozvoli, koje dostavlja operateru, nadle┼żnoj inspekciji i organima nadle┼żnim za vode i prostorno ure─Ĺenje i gra─Ĺenje.
(3) Protiv rje┼íenja o prestanku va┼żenja rje┼íenja o okolinskoj dozvoli koje donosi Federalno ministarstvo mo┼że se pokrenuti upravni spor.
(4) Protiv rje┼íenja o prestanku va┼żenja rje┼íenja koje donosi kantonalno ministarstvo ┼żalba se mo┼że podnijeti Federalnom ministarstvu.
(5) Podno┼íenje ┼żalbe i pokretanje upravnog spora ne odga─Ĺa izvr┼íenje rje┼íenja.
(6) Rje┼íenjem o prestanku va┼żenja rje┼íenja o okolinskoj dozvoli utvr─Ĺuje se obaveza i nosioc izvr┼íenja mjera sanacije za pogon i postrojenje i lokaciju poslije prestanka aktivnosti, kako bi se izbjegao rizik po okoli┼í, zdravlje ljudi i materijalna dobra.


─îlan 98.
(Postoje─çi pogoni i postrojenja)


Postoje─çi pogoni i postrojenja, koji nemaju okolinsku dozvolu iako su obveznici pribavljanja iste, prilikom izdavanja okolinske dozvole tretirat ─çe se kao nova postrojenja i morati ─çe ispuniti sve zakonom propisane zahtjeve i biti uskla─Ĺeni sa najboljim raspolo┼żivim tehnikama.


─îlan 99.
(Grani─Źne vrijednosti emisija)


Grani─Źne vrijednosti emisija su propisane i sadr┼żane u okolinskoj dozvoli, zasnovane na propisima kojim se defini┼íu grani─Źne vrijednosti emisija, a koji se usagla┼íavaju sa najboljim raspolo┼żivim tehnikama (BAT).


─îlan 100.
(Najbolje raspolo┼żive tehnike)


(1) Najbolje raspolo┼żive tehnike se utvr─Ĺuju u formi tehni─Źkih uputstava.
(2) Federalni ministar donosi propis kojim se defini┼íu djelatnosti za koje se utvr─Ĺuju najbolje raspolo┼żive tehnike, odnos sa referentnim dokumentima za najbolje raspolo┼żive tehnike i primjena drugih dokumenata o najboljim raspolo┼żivim tehnikama, kriterijima za odre─Ĺivanje najboljih raspolo┼żivih tehnika, sadr┼żaju tehni─Źkih uputstava o najboljim raspolo┼żivim tehnikama i dono┼íenju odluka i na─Źinu rada radnih grupa za izradu i a┼żuriranje tehni─Źkih uputstava o najboljim raspolo┼żivim tehnikama.
(3) Tehni─Źka uputstva pripremaju radne grupe za najbolje raspolo┼żive tehnike, ─Źije ─Źlanove imenuje Federalni ministar.
(4) Novi pogoni i postrojenja od samog po─Źetka izgradnje i pu┼ítanja u rad moraju zadovoljavati uslove navedene u najboljim raspolo┼żivim tehnikama, dok se postoje─çim pogonima i postrojenjima odre─Ĺuje vremenski rok za postizanje uslova.
(5) Za djelatnosti za koje nisu definirane najbolje raspolo┼żive tehnike u skladu sa stavom (2) ovog ─Źlana, primjenjuju se najbolje raspolo┼żive tehnike EU.
(6) Sve informacije o razvoju tehni─Źkih uputstava su dostupne javnosti.


─îlan 101.
(Registar okolinskih dozvola)


(1) Nadle┼żno ministarstvo za izdavanje okolinskih dozvola uspostavlja i vodi Registar izdatih okolinskih dozvola.
(2) Kantonalna ministarstva dostavljaju Federalnom ministarstvu godi┼ínji izvje┼ítaj o izdatim dozvolama za pogone i postrojenja iz njihove nadle┼żnosti.
(3) Federalni ministar donosi propis kojim utvr─Ĺuje sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja Registra izdatih okolinskih dozvola.


POGLAVLJE XI SPRJE─îAVANJE NESRE─ćA VELIKIH RAZMJERA


─îlan 102.
(Sprje─Źavanje i nadzor nesre─ça velikih razmjera)


(1) Operater pogona i postrojenja, uklju─Źuju─çi skladi┼íta koji mogu izazvati nesre─çe ve─çih razmjera, zbog prisutnosti opasnih supstanci u koli─Źinama iznad koli─Źina navedenih u provedbenom propisu, koji donosi Federalni ministar, du┼żan je da:
a) dostavi ministarstvu podatke o svim prijetećim opasnostima od štete u okolišu ili o sumnji na takvu prijeteću opasnost;
b) poduzme potrebne mjere sprje─Źavanja;
c) tra┼żi uputstva o potrebnim mjerama sprje─Źavanja koje treba poduzeti.
(2) Operater je du┼żan u bilo koje vrijeme ministarstvu i nadle┼żnom inspektoratu prezentirati dokaz o poduzetim mjerama.
(3) Ukoliko ministarstvo ne mo┼że utvrditi operatera ili operater ne snosi odgovornost u skladu sa ─Źlanom 117. ovog Zakona, ministarstvo poduzima potrebne mjere.


─îlan 103.
(Nadle┼żnost za pogone i postrojenja kod kojih postoji opasnost od nesre─ça ve─çih razmjera)


Za pogone i postrojenja iz stava (1), ─Źlan 102 ovog Zakona, nadle┼żno je Federalno ministarstvo.


─îlan 104.
(Obaveze operatera pogona ili postrojenja koje mo┼że izazvati nesre─çe ve─çih razmjera)


(1) Operater pogona i postrojenja ili skladi┼íta iz stava (1) ─Źlana 102. ovog zakona, du┼żno je da Federalnom ministarstvu dostavi obavje┼ítenje sa sljede─çim podacima:
a) ime odgovornog lica i punu adresu pogona,
b) registrovano mjesto poslovanja pogona i postrojenja, sa punom adresom,
c) informacije o prisutnim opasnim supstancama ili kategorija supstanci u pogonu i postrojenju ili skladištu,
d) koli─Źinu i fizi─Źki oblik opasnih supstanci u pogonu i postrojenju ili skladi┼ítu,
e) opis pogona i postrojenja i skladišnog prostora, i
f) neposredno okru┼żenje pogona i postrojenja ili skladi┼íta koji mogu prouzrokovati ve─çu nesre─çu ili pogor┼íati njene posljedice.
(2) Podaci iz stava (1) ovog ─Źlana dostavljaju se Federalnom ministarstvu uz zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.
(3) U slu─Źaju znatnog pove─çanja u koli─Źini ili znatne promjene u prirodi ili fizi─Źkom obliku prisutne opasne supstance ili svake promjene postupka u kojem se upotrebljava opasna supstanca, promjene u radu pogona i postrojenja ili ure─Ĺaja koja bi mogla znatno uticati na opasnost od velikih razmjera ili trajnog zatvaranja postrojenja, operater obavje┼ítava Federalno ministarstvo o promjeni stanja.


─îlan 105.
(Informisanje o nesre─çama ve─çih razmjera)


(1) Operater pogona i postrojenja du┼żan je u ┼íto kra─çem roku obavijestiti Centar za obavje┼ítavanje i uzbunjivanje Civilne za┼ítite, a potom i Federalno ministarstvo o nesre─çi ve─çih razmjera, te dostaviti podatke o:
a) okolnostima nesre─çe;
b) opasnim supstancama koje su prisutne;
c) procjeni uticaja nesreće na ljude i okoliš, i
d) poduzetim hitnim mjerama.
(2) Operater je du┼żan obavijestiti ministarstvo o poduzetim mjerama za ubla┼żavanje posljedica nesre─çe i sprje─Źavanje pojave novih nesre─ça.
(3) Ukoliko operater zaprimi dodatne podatke u vezi sa nesre─çom du┼żan ih je dostaviti Federalnom ministarstvu.
(4) Fizi─Źka ili pravna lica imaju pravo iznijeti ministarstvu sve primjedbe koje se odnose na slu─Źajeve ┼ítete u okoli┼íu ili opasnost od ┼ítete koje su im poznate, kao i zahtijevati da Federalno ministarstvo djeluje na osnovu ovog Zakona:
a) koje su pogo─Ĺene ili ─çe vjerovatno biti pogo─Ĺene ┼ítetom u okoli┼íu;
b) koje imaju dovoljan interes u pogledu donošenja odluka o okolišu koje se odnose na štetu ili, alternativno
c) koje se pozivaju na povredu prava.


─îlan 106.
(Plan sprje─Źavanja nesre─ça ve─çih razmjera)


(1) Operater pogona i postrojenja iz stava (1), ─Źlan 102. ovog Zakona, du┼żan je pripremiti Plan sprje─Źavanja nesre─ça ve─çih razmjera (u daljem tekstu: Plan) i osigurati provo─Ĺenje Plana kojim se posti┼że visok nivo za┼ítite ljudi i okoli┼ía putem odgovaraju─çih sredstava, struktura i sistema upravljanja, organizacije i kadrova, identifikacije i procjene opasnosti, nadzora rada, planiranja interventnih mjera i provo─Ĺenja monitoringa pogona i postrojenja.
(2) Operater je du┼żan izvr┼íiti procjenu stanja sigurnosti za nove pogone i postrojenja u roku od najmanje tri mjeseca prije po─Źetka gradnje, odnosno za postoje─çe pogone i postrojenja u roku od najmanje ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
(3) Plan za postrojenja iz stava (1) ovog ─Źlana, uklju─Źuju─çi i skladi┼íta dostavlja se nadle┼żnoj inspekciji i Federalnom ministarstvu uz zahtjev za izdavanje dozvole.


─îlan 107.
(Izvještaj o stanju sigurnosti)


(1) Za pogone i postrojenja u kojima su prisutne opasne supstance u koli─Źinama navedenim u provedbenom propisu iz stav (1), ─Źlan 102. ovog zakona, operater je du┼żan sa─Źiniti Izvje┼ítaj o stanju sigurnosti iz kojeg se vidi da su:
a) plan sprje─Źavanja nesre─ça ve─çih razmjera i sistemi sigurnosnog upravljanja za njegovo provo─Ĺenje zapo─Źeli provo─Ĺenje;
b) rizici pojave ve─çih nesre─ça identifikovani i poduzete neophodne mjere za identifikovanje takvih nesre─ça i ograni─Źavanje njihovih posljedica;
c) odgovaraju─ça sigurnost i pouzdanost uklju─Źene u projektovanje, gra─Ĺenje, funkcionisanje i odr┼żavanje pogona i postrojenja, i
d) napravljeni unutra┼ínji i planovi intervencija koji pru┼żaju informacije za dono┼íenje vanjskog plana.
(2) Operater obavlja reviziju Izvještaja o stanju sigurnosti najmanje svake tri godine.
(3) Na zahtjev ministarstva ili samoinicijativno, operater obavlja izmjenu Izvje┼ítaja o stanju sigurnosti sa obrazlo┼żenjem za novonastalo ─Źinjeni─Źno stanje i nove tehnologije u vezi sa pitanjem sigurnosti.
(4) Izvještaj o stanju sigurnosti za postojeće pogone i postrojenja se dostavlja ministarstvu najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
(5) Izvještaj o stanju sigurnosti pogona i postrojenja je dostupan javnosti na internet stranici Federalnog ministarstva.


─îlan 108.
(Promjene u radu postrojenja)


(1) U slu─Źaju promjena u radu pogona i postrojenja ili koli─Źini opasnih supstanci koje mogu da rezultiraju pojavom nesre─ça ve─çih razmjera operater je du┼żan preispitati i ukoliko je neophodno, a┼żurirati Plan.
(2) U slu─Źaju prestanka rada pogona ili postrojenja, navedenih u provedbenim propisima iz stava (2) ─Źlana 83. i stava (1) ─Źlana 102. ovog Zakona, operater je du┼żan pisanim putem informisati nadle┼żni organ o ispunjavanju uslova predvi─Ĺenih okolinskom dozvolom koji se odnose na mjere poduzete nakon ┼íto je postrojenje prestalo sa radom.


─îlan 109.
(Postupak prestanka rada)


(1) Po kona─Źnom obustavljanju aktivnosti u pogonu postrojenju za koje je izdata okolinska dozvola, operater putem ovla┼ítenih subjekata vr┼íi procjenu stanja kontaminacije tla i podzemnih voda opasnim supstancama koje su se koristile i/ili proizvodile u postrojenju ili ispu┼ítale iz postrojenja.
(2) Kada je postrojenje uzrokovalo znatno zaga─Ĺenje tla ili podzemnih voda opasnim supstancama u pore─Ĺenju sa stanjem utvr─Ĺenim izvje┼ítajem o nultom stanju, operater je du┼żan poduzeti potrebne mjere za rje┼íavanje tog stanja, kako bi se lokacija vratila u prvobitno stanje.
(3) Nakon kona─Źnog obustavljanja aktivnosti u postrojenju i u slu─Źaju kada kontaminacija tla i podzemnih voda na lokaciji predstavlja znatnu prijetnju ljudskom zdravlju ili okoli┼íu kao rezultat aktivnosti koje je obavljao operater i uzimaju─çi u obzir uslove lokacije postrojenja utvr─Ĺene po─Źetnim stanjem, operater je du┼żan poduzeti potrebne radnje usmjerene na uklanjanje, kontrolu, ograni─Źavanje ili smanjenje opasnih supstanci tako da lokacija, uzimaju─çi u obzir njeno trenutno i budu─çe kori┼ítenje, ne predstavlja rizik.
(4) Federalno ministarstvo ─çe u─Źiniti dostupnim javnosti, putem svoje internet stranice, informacije o mjerama poduzetim od strane operatera nakon kona─Źnog obustavljanja aktivnosti u skladu sa ovim ─Źlanom.


─îlan 110.
(Informacija o sigurnosnim mjerama)


(1) Operater je du┼żan dostaviti informaciju o sigurnosnim mjerama Federalnom ministarstvu, pravnim i fizi─Źkim licima na koje mo┼że uticati nesre─ça ve─çih razmjera, koju izaziva pogon i postrojenje.
(2) Informacija o sigurnosnim mjerama se ponovo razmatra svake tre─çe godine, ili se a┼żurira u slu─Źaju promjena u radu pogona ili postrojenja u roku od ┼íest mjeseci nakon izvr┼íene promjene.
(3) Informacija iz stava (1) ovog ─Źlana je dostupna javnosti putem internet stranice Federalnog ministarstva.


─îlan 111.
(Registar nesre─ça ve─çih razmjera)


(1) Na osnovu podnesenih informacija o sigurnosnim mjerama Federalno ministarstvo vodi i a┼żurira registar nesre─ça ve─çih razmjera pogona i postrojenja.
(2) Federalni ministar donosi propis kojim utvr─Ĺuje sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja Registra nesre─ça ve─çih razmjera.


─îlan 112.
(Domino u─Źinak)


(1) Na osnovu Izvje┼ítaja o stanju sigurnosti, Federalno ministarstvo du┼żno je identifikovati pogone i postrojenja ili grupe pogona i postrojenja u kojima postoji mogu─çnost pojave posljedica izazvanih nesre─çom ve─çih razmjera ili mo┼że biti pove─çana zbog lokacije ili blizine takvih pogona i postrojenja, te izvr┼íiti identifikaciju opasnih supstanci.
(2) Federalno ministarstvo ─çe provedbenim propisom iz stava (1) ─Źlana 102. ovog Zakona definisati sadr┼żaj Izvje┼ítaja o stanju sigurnosti, sadr┼żaj Informacije o sigurnosnim mjerama i sadr┼żaj unutarnjih i vanjskih planova intervencije.
(3) Federalno ministarstvo je du┼żno osigurati razmjenu informacija o identificiranju pogona i postrojenja ┼íto ─çe omogu─çiti operaterima da pri izradi Plana spre─Źavanja nesre─ça ve─çih razmjera, uzmu u obzir ukupan rizik i mogu─çnosti pojave nesre─ça ve─çih razmjera.
(4) Operateri pogona i postrojenja iz stava (1) ovoga ─Źlana du┼żni su sara─Ĺivati na informisanju javnosti i dostavljanju informacija Federalnom ministarstvu radi pripreme vanjskih planova intervencije.


─îlan 113.
(Unutrašnji i vanjski planovi intervencije)


(1) Operater je du┼żan izraditi unutra┼ínji plan intervencije sa sadr┼żanim mjerama koje ─çe se poduzeti u slu─Źaju nesre─çe ve─çih razmjera i dostaviti ga Federalnoj upravi civilne za┼ítite radi izrade vanjskih planova intervencije za mjere koje ─çe se poduzeti izvan pogona i postrojenja.
(2) Cilj izrade planova intervencije je:
a) kontrolisanje nesre─ça na na─Źin da se njihove posljedice svedu na najmanju mogu─çu mjeru i ograni─Źi se njihov ┼ítetan uticaj na ljude, okoli┼í i imovinu;
b) primjenjivanje mjera koje su neophodne za zaštitu ljudi i okoliša od uticaja nesreća većih razmjera;
c) prijenos neophodnih informacija javnosti i nadle┼żnim slu┼żbama i organima koje se nalaze u datom podru─Źju, i
d) omogu─çavanje revitalizacije i ─Źi┼í─çenje okoli┼ía nakon nesre─ça ve─çih razmjera.
(3) Kod izrade unutra┼ínjih i vanjskih planova mora se navesti udaljenost izme─Ĺu pogona i postrojenja i stambenih podru─Źja, javnih mjesta i podru─Źja posebne prirodne osjetljivosti ili interesa.
(4) Unutra┼ínji i vanjski planovi intervencija moraju biti primijenjeni bez odlaganja u slu─Źaju nesre─ça ve─çih razmjera ili u slu─Źaju pojave nekontrolisanog incidenta, koji bi mogao dovesti do nesre─çe ve─çih razmjera.
(5) Planovi moraju biti razmotreni, provjereni, i ukoliko je neophodno, promijenjeni i revidirani od operatera ili nadle┼żnog organa u roku od ┼íest mjeseci, uzimaju─çi u obzir promjene do kojih je do┼ílo u radu pogona i postrojenja, u planovima intervencije ili u novim tehnolo┼íkim rje┼íenjima.


POGLAVLJE XII FINANSIRANJE ŠTETA U OKOLIŠU I ODGOVORNOST ZA ŠTETU U OKOLIŠU


─îlan 114.
(Fond za zaštitu okoliša)


Fond za za┼ítitu okoli┼ía Federacije BiH je osnovan posebnim zakonom sa ciljem unapre─Ĺenja razvoja ekonomske organizacije povoljne po okoli┼í, sprije─Źavanja ┼ítete po okoli┼í, provo─Ĺenja mjera za otklanjanje nastale ┼ítete u okoli┼íu; o─Źuvanja za┼íti─çenih prirodnih podru─Źja; motivisanja i unaprje─Ĺenja kori┼ítenja najboljih raspolo┼żivih tehnika ili alternativnih rje┼íenja povoljnih za za┼ítitu okoli┼ía; unaprije─Ĺenje i razvoj svijesti javnosti o za┼ítiti okoli┼ía i istra┼żivanje okoli┼ía.


─îlan 115.
(Utvr─Ĺivanje odgovornosti za ┼ítetu u okoli┼íu)


(1) Pravna i fizi─Źka lica du┼żna su da u obavljanju svoje aktivnosti osiguraju za┼ítitu okoli┼ía i to:
a) primjenom i provo─Ĺenjem propisa o za┼ítiti okoli┼íu,
b) odr┼żivom upotrebom prirodnih resursa, dobara i energije,
c) uvo─Ĺenjem energetski efikasnijih tehnologija i kori┼ítenjem obnovljivih prirodnih resursa,
d) upotrebom proizvoda, procesa, tehnologija i prakse koji manje ugro┼żavaju okoli┼í,
e) poduzimanjem mjera prevencije ili otklanjanja posljedica ugro┼żavanja i ┼ítete po okoli┼í,
f) vo─Ĺenjem evidencije o potro┼ínji sirovina i energije, ispu┼ítanju zaga─Ĺuju─çih supstanci i energije, klasifikaciji, karakteristikama i koli─Źinama otpada,
g) kontrolom aktivnosti i rada postrojenja koji mogu predstavljati rizik ili prouzrokovati opasnost po okoliš i zdravlje ljudi,
h) drugim mjerama u skladu sa ovim Zakonom.
(2) Mjere za┼ítite okoli┼ía iz stava (1) ovog ─Źlana pravno i fizi─Źko lice obavlja samostalno ili preko
ovlaštenog pravnog lica.


─îlan 116.
(Odgovornost za djelatnosti opasne po okoliš)


(1) Operater koji obavlja djelatnost opasnu po okoliš odgovoran je za štetu nanesenu tom djelatnošću ljudima, imovini i okolišu.
(2) Mogu─çnost da djelatnost opasna po okoli┼í prouzrokuje ┼ítetu se procjenjuje na osnovu na─Źina rada, kori┼ítenih postrojenja, vrste i koncentracije supstanci koje se upotrebljavaju ili nastaju tom aktivno┼í─çu, kori┼ítenja geneti─Źki modificiranih organizama ili mikroorganizama, meteorolo┼íkih uslova kao i vremena i mjesta nastanka ┼ítete.
(3) Pogoni i postrojenja kao ┼íto su rudnici, nalazi┼íta mineralnih ulja ili rafinerije, postrojenja za snabdijevanjem gasom i topljenje metala, termoelektrane, koksne pe─çi, postrojenja za proizvodnju i obradu metala i minerala, hemijska postrojenja, postrojenja za tretman, termi─Źku obradu i skladi┼ítenje otpada, postrojenja za tretman otpadnih voda, klaonice, bojaonice i ko┼żare, postrojenja za proizvodnju papira, brane i hidroenergetska infrastruktura, gasovodi ili naftovodi i skladi┼íta teku─çih atmosferskih gasova predstavljaju opasnost po okoli┼í zbog na─Źina na koji se njima upravlja, zbog materijala koje koriste ili djelatnosti koja se u njima obavlja.
(4) Ukoliko vi┼íe operatera zajedno obavlja djelatnost opasnu po okoli┼í odgovornost snose zajedni─Źki.
(5) Za remedijaciju lokacije na kojima je pogon i postrojenje prestao sa radom ili djelatnost trajno zaustavljena, odgovornost snosi posljednji operater.


─îlan 117.
(Izuzeci od odgovornosti)


(1) Operater nije odgovoran za štetu uzrokovanu:
a) ratom;
b) prirodnom nepogodom ili drugom višom silom;
c) od strane tre─çeg lica ─Źija je namjera nano┼íenje ┼ítete; ili
d) zbog provo─Ĺenja posebnih naredbi i mjera nadle┼żnih organa koje su uticale na nastanak ┼ítete.
(2) Operater se osloba─Ĺa odgovornosti za ┼ítetu ukoliko doka┼że da je primijenio odgovaraju─çe mjere za┼ítite kako bi sprije─Źio ili ubla┼żio ┼ítetu.


─îlan 118.
(Pravo na informisanje)


Pravno ili fizi─Źko lice koje smatra da je pretrpilo ┼ítetu usljed obavljanja djelatnosti opasnom po okoli┼í mo┼że uvijek zahtijevati informacije o okolnostima koje su od uticaja na dokazivanje da je data djelatnost prouzrokovala ┼ítetu.


─îlan 119.
(Finansijske garancije)


(1) Operater koji obavlja djelatnost opasnu po okoli┼í du┼żan je putem osiguranja ili izdvajanjem nov─Źanog iznosa za posebne namjene osigurati sredstva za naknadu ┼ítete nastale u okoli┼íu.
(2) Operater cjelokupnom svojom imovinom garantuje za naknadu štete.


─îlan 120.
(Šteta nanesena okolišu opasnom djelatnosti)


(1) Ukoliko opasna djelatnost nanosi ┼ítetu okoli┼íu operater je du┼żan nadoknaditi tro┼íkove procjene ┼ítete i tro┼íkove mjera za vra─çanje u stanje koje je bilo neposredno prije nastanka ┼ítete ili ubla┼żavanje ┼ítete nanesene okoli┼íu kao i naknadu za ┼ítetu nanesenu licima i imovini koja je prouzrokovana opasnom djelatnosti.
(2) Tro┼íkove iz stava (1) ovog ─Źlana snosi operater ─Źija je djelatnost nanijela ┼ítetu.
(3) Odredbe ovog ─Źlana se ne primjenjuju na djelatnosti ─Źija je glavna svrha dr┼żavna odbrana ili me─Ĺunarodna sigurnost niti na djelatnost ─Źija je jedina svrha za┼ítita od prirodnih katastrofa.


─îlan 121.
(Naknada za izazvanu štetu po okoliš)


(1) Ukoliko se ┼íteta nanesena okoli┼íu ne mo┼że sanirati odgovaraju─çim mjerama, lice koje je prouzrokovalo ┼ítetu odgovorno je za nadoknadu ┼ítete u visini vrijednosti uni┼ítenog dobra.
(2) Visina naknade treba biti pribli┼żna ekonomskoj i ekolo┼íkoj vrijednosti uni┼ítenog dobra. Ukoliko se ta vrijednost ne mo┼że utvrditi uobi─Źajenim ekonomskim metodama, sud ─çe utvrditi visinu ┼ítete po principu jednakosti uzimaju─çi u obzir potrebne tro┼íkove sanacije, stepen individualne odgovornosti i korist ste─Źenu nano┼íenjem ┼ítete okoli┼íu.
(3) Federacija BiH zadr┼żava pravo na naknadu ┼ítete ukoliko nema drugih lica koje imaju to pravo.


─îlan 122.
(Primjena posebnih propisa)


Na sva pitanja o odgovornosti za ┼ítetu nanesenu okoli┼íu koja nisu posebno ure─Ĺena ovim zakonom primjenjuju se op┼íta pravila Zakona o obligacionim odnosima i drugih posebnih propisa.


POGLAVLJE XIII SISTEM EKO-OZNA─îAVANJA I SISTEM OKOLINSKOG UPRAVLJANJA I NEZAVISNOG OCJENJIVANJA (EMAS)


─îlan 123.
(Sistem Eko-ozna─Źavanja)


(1) Sistem dodjele eko-oznaka uspostavlja se radi promovisanja izrade, proizvodnje, marketinga i upotrebe proizvoda sa smanjenim uticajem na okoli┼í u odnosu na ukupan period trajanja tog proizvoda, te radi bolje informisanosti potro┼ía─Źa o uticaju proizvoda na okoli┼í.
(2) Eko-oznaka je amblem koji se utvr─Ĺuje provedbenim propisom iz stava (4) ovog ─Źlana i dodjeljuje se proizvodima i uslugama.
(3) Uticaji na okoli┼í se utvr─Ĺuju na osnovu ispitivanja uzajamnog djelovanja proizvoda sa okoli┼íem, uklju─Źuju─çi kori┼ítenje energije i prirodnih resursa, u odnosu na ukupan ┼żivotni ciklus proizvoda. Sistem dodjele eko-oznaka mora biti u skladu sa postoje─çim i novonastalim zdravstvenim, sigurnosnim i okoli┼ínim zahtjevima.
(4) Federalni ministar provedbenim propisom propisuje sistem i postupak dodjele eko-oznaka, organe nadle┼żne za upravljanje sistemom eko-oznaka, od izbora grupe proizvoda i njihovog ekolo┼íkog kriterija do dodjele eko-oznake i zaklju─Źivanja ugovora koji se odnosi na uslove za upotrebu oznake, na na─Źin koji omogu─çava dobrovoljno u─Źe┼í─çe pravnih i fizi─Źkih lica ─Źiji proizvodi i usluge ispunjavaju zahtjeve ovoga sistema.


─îlan 124.
(Sistem okolinskog upravljanja i nezavisnog ocjenjivanja - EMAS)


(1) Pravna i fizi─Źka lica u Federaciji BiH mogu dobrovoljno u─Źestvovati u sistemu upravljanja za┼ítitom okoli┼ía (EMAS), koji je na nivou Europske unije osnovan sa ciljem ocjene i pobolj┼íanja djelovanja pravnih i fizi─Źkih lica na okoli┼í i pru┼żanja odgovaraju─çih informacija javnosti i zainteresovanim stranama.
(2) Cilj sistema iz stava (1) ovog ─Źlana je promovisanje kontinuiranih pobolj┼íanja u djelovanju organizacija na okoli┼í:
a) uspostavljanjem i provo─Ĺenjem sistema upravljanja od organizacija,
b) sistemskom, objektivnom i periodi─Źnom ocjenom djelovanja sistema upravljanja okoli┼íem,
c) prikupljanjem informacija o unaprje─Ĺivanju u oblasti za┼ítite okoli┼ía,
d) pru┼żanjem informacija o djelovanju na okoli┼í te omogu─çavanjem razmjene informacija sa javno┼í─çu i zainteresovanim stranama i
e) aktivnim u─Źestvovanjem zaposlenih u organizaciji na uspostavljanju i provo─Ĺenju sistema upravljanja okoli┼íem,
(3) Postupak za podno┼íenje zahtjeva za registrovanje, visinu naknade, sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja registra, razlog za odbijanje upisa, privremeno ili trajno brisanje iz registra, edukaciju i promovisanje sistema EMAS, te druga pitanja, odre─Ĺuju se posebnim propisom koji donosi Federalni ministar.
(4) Izme─Ĺu organa i organizacija koji zastupaju odre─Ĺene interese, grupa potencijalnih zaga─Ĺiva─Źa ili pojedina─Źnih zaga─Ĺiva─Źa i nadle┼żnih organa mogu se zaklju─Źiti dobrovoljni sporazumi
(5) Zaklju─Źivanje dobrovoljnih sporazuma izme─Ĺu organa koji zastupaju odre─Ĺene interese, grupa potencijalnih zaga─Ĺiva─Źa ili pojedina─Źnih zaga─Ĺiva─Źa i nadle┼żnih organa ure─Ĺuje se posebnim propisima kako bi se zadovoljili okolinski zahtjevi na okolinski prihvatljiv i ekonomski efikasan na─Źin.
(6) Da bi se zaklju─Źio dobrovoljni sporazum potrebno je da se:
- uspostavi proces konsultacija u kojem bi zainteresovane strane mogle dati svoje sugestije o nacrtu sporazuma;
- zaklju─Źi ugovor koji je obavezuju─çi i mo┼że obuhvatiti sankcije koje su primjenjive u slu─Źaju nepo┼ítovanja ugovora;
- konkretni ciljevi ugovora izraze broj─Źanim vrijednostima;
- uspostave prijelazni ciljevi i definiše rok radi postizanja postepenog pristupa i
- definiše monitoring.
(7) Sporazum se objavljuje u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".


POGLAVLJE XIV ME─ÉUENTITETSKA SARADNJA


─îlan 125.
(Me─Ĺuentitetsko tijelo za okoli┼í)


(1) Me─Ĺuentitetsko tijelo za okoli┼í uspostavlja se odlukama Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske i Vlade Br─Źko Distrikta BiH.
(2) Me─Ĺuentitetsko tijelo za okoli┼í ima ─Źetiri ─Źlana iz Republike Srpske, ─Źetiri ─Źlana iz Federacije BiH i dva ─Źlana iz Br─Źko Distrikta BiH vode─çi ra─Źuna o ravnopravnoj zastupljenosti spolova.
(3) O odr┼żavanju sjednica Me─Ĺuentitetskog tijela, u cilju koordinacije i saradnje, redovno se obavje┼ítava Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
(4) Me─Ĺuentitetsko tijelo za okoli┼í sastaje se najmanje ┼íest puta godi┼ínje i donosi odluke na osnovu konzenzusa.
(5) Organizacija i na─Źin rada Me─Ĺuentitetskog tijela za okoli┼í utvr─Ĺuje se usagla┼íenim odlukama entitetskih vlada.
(6) Nadle┼żni organi i druge slu┼żbe organa uprave, upravne organizacije iz oba entiteta du┼żni su osigurati administrativnu podr┼íku Me─Ĺuentitetskom tijelu za okoli┼í, provoditi odluke Me─Ĺuentitetskog tijela za okoli┼í u skladu sa ovla┼ítenjima utvr─Ĺenim entitetskim propisima.


─îlan 126.
(Nadle┼żnost me─Ĺuentiteskog tijela za okoli┼í)


(1) Me─Ĺuentitetsko tijelo za okoli┼í se bavi svim pitanjima iz podru─Źju okoli┼ía koja zahtijevaju usagla┼íen pristup entiteta, kao i drugim pitanjima koja su prenesena na Me─Ĺuentitetsko tijelo za okoli┼í od entiteta, ovim zakonom, entitetskim i drugim propisima, a naro─Źito pitanja:
a) me─Ĺunarodnih sporazuma i programa u podru─Źju za┼ítite okoli┼ía;
b) koordiniranje primjene i donošenja zakona i drugih propisa;
c) koordiniranja pra─çenja provo─Ĺenja standarda i procedura za za┼ítitu okoli┼ía;
d) davanja preporuka za uspostavljanje usuglašenih standarda kvaliteta okoliša na nivou entiteta;
e) koordiniranje entitetskih akcijskih planova i drugih programa i planova u podru─Źju za┼ítite okoli┼ía;
f) koordiniranje pra─çenja i sistema informisanja;
g) prikupljanje i razmjena informacija i
h) me─Ĺuentitetsko tijelo razmatra i pitanja inicirana od strane kantona u vezi sa pograni─Źnim negativnim uticajem pogona i postrojenja.
(2) Me─Ĺuentitetsko tijelo za okoli┼í pru┼ża stru─Źnu pomo─ç nadle┼żnim entitetskim ministarstvima.
(3) Me─Ĺuentitetsko tijelo za okoli┼í je du┼żno osigurati da su interesi oba entiteta, Br─Źko Distrikta BiH i Bosne i Hercegovine uzeti u obzir pri planiranju i realizaciji projekata koji mogu imati odgovaraju─çi me─Ĺusobni uticaj na okoli┼í, kako unutar Bosne i Hercegovine tj. izme─Ĺu entiteta i Br─Źko Distrikta BiH, tako i u prekograni─Źnom kontekstu.


─îlan 127.
(Saradnja sa Federalnim ministarstvom)


─îlanovi Me─Ĺuentitetskog tijela za okoli┼í iz Federacije BiH, poslije svake odr┼żane sjednice,
podnose izvještaj Federalnom ministarstvu.


POGLAVLJE XV PRA─ćENJE STANJA OKOLI┼áA


─îlan 128.
(Nadle┼żnost za pra─çenje stanja okoli┼ía)


(1) Poslove prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o okoli┼íu u skladu sa ─Źlanom 28. ovog zakona, radi osiguravanja i pra─çenja provo─Ĺenja politike za┼ítite okoli┼ía i odr┼żivog razvoja obavlja Federalno ministarstvo za za┼ítitu okoli┼ía u saradnji sa Fondom za za┼ítitu okoli┼ía.
(2) Pra─çenje stanja okoli┼ía obuhvata naro─Źito:
a) uspostavu, razvoj, vo─Ĺenje i koordinaciju jedinstvenog informacionog sistema za┼ítite okoli┼ía u Federaciji BiH,
b) praćenje i objedinjavanje podataka i /ili informacija o okolišu,
c) vo─Ĺenje odgovaraju─çih baza podataka o okoli┼íu te upis u registar sistema za ekolo┼íko upravljanje i nezavisno ocjenjivanje EMAS,
d) praćenje i izvještavanje o uticaju okoliša na zdravlje, u saradnji sa Federalnim zavodom za zdravstvo,
e) obavljanje stru─Źno-savjetodavnih poslova pri odre─Ĺivanju sadr┼żaja, metodologije i na─Źina pra─çenja stanja okoli┼ía i vo─Ĺenja jedinstvenog informacionog sistema za┼ítite okoli┼ía,
f) pripremu podataka za izradu dokumenata i izvje┼ítaja u vezi sa za┼ítitom okoli┼ía i odr┼żivim razvojem,
g) izradu stru─Źnih podloga za pripremu, odnosno saradnju na pripremi, dokumenata odr┼żivog razvoja i za┼ítite okoli┼ía te izvje┼ítaja koji se daju u vezi provo─Ĺenja tih dokumenata,
h) izradu Izvještaja o stanju okoliša,
i) izradu Federalne liste indikatora za praćenje stanja okoliša,
j) saradnju sa federalnim i kantonalnim ministarstvima i organima nadle┼żnim za za┼ítitu okoli┼ía, jedinicama lokalne samouprave, pravnim licima sa javnim ovla┼ítenjima i drugim licima, me─Ĺunarodnim tijelima putem nadle┼żnih institucija BiH, institucijama i udru┼żenjima na izradi i realizaciji projekata i programa za┼ítite okoli┼ía,
k) u─Źe┼í─çe u provo─Ĺenju me─Ĺunarodnih ugovora, sporazuma, projekata i programa iz podru─Źja za┼ítite okoli┼ía i izvje┼ítavanje prema preuzetima obavezama,
l) osiguravanje uslova za pristup informacijama o okoli┼íu, kojima raspola┼że i koje nadzire.
(3) Federalna lista indikatora iz stava (2) ovoga ─Źlana izra─Ĺuje se na osnovu posebnih propisa i me─Ĺunarodnih ugovora, vode─çi ra─Źuna o specifi─Źnim zahtjevima za za┼ítitu okoli┼ía. Federalna lista indikatora redovno se a┼żurira i objavljuje na internet stranici.
(4) Federalni organi nadle┼żni za oblast upravljanja vodama, meteorologiju, pedologiju, geologiju, za┼ítitu prirode, statistiku i druge upravne organizacije du┼żni su osigurati prikupljanje, obradu i evidentiranje odgovaraju─çih podataka i informacija, posebno o kori┼ítenju i optere─çenju okoli┼ía iz svoje nadle┼żnosti i dostaviti ih Federalnom ministarstvu.


─îlan 129.
(Obim praćenja stanja okoliša)


(1) Praćenje stanja okoliša je sistemsko praćenje kvalieta okoliša, odnosno promjena stanja okoliša i njegovih komponenti.
(2) Praćenje stanja okoliša obuhvata:
a) pra─çenje stanja imisija odnosno kvaliteta zraka, voda, mora, tla, biljnog i ┼żivotinjskog svijeta, te iskori┼ítavanja mineralnih sirovina,
b) pra─çenje zaga─Ĺenja okoli┼ía odnosno emisija u okoli┼í,
c) pra─çenje uticaja zaga─Ĺivanja okoli┼ía na zdravlje ljudi,
d) pra─çenje proizvodnje otpada i upravljanja otpadom,
e) pra─çenje uticaja va┼żnih gospodarskih sektora na komponente okoli┼ía,
f) pra─çenje stanja o─Źuvanosti prirode,
g) pra─çenje drugih pojava koje uti─Źu na stanje okoli┼ía.
(3) Pra─çenje stanja okoli┼ía provodi se za podru─Źja utvr─Ĺena dokumentom u skladu sa strate┼íkom procjenom, za zahvate za koje je to odre─Ĺeno procjenom uticaja zahvata na okoli┼í, za sve pogone i postrojenja za koja je to odre─Ĺeno okolinskom dozvolom, te za podru─Źja na kojima je do┼ílo do zaga─Ĺivanja okoli┼ía ako zaga─Ĺiva─Ź nije poznat.
(4) Vrstu emisija, imisija, prirodnih i drugih pojava koje su predmet pra─çenja, metodologiju uzimanja uzoraka i mjerenja, rokove za dostavljanje podataka nadle┼żnim ministarstvima i upravnim organima, na─Źin redovnog obavje┼ítavanja javnosti, uslove u pogledu stru─Źne osposobljenosti i tehni─Źke opremljenosti ovla┼ítenika koji obavlja pra─çenje stanja okoli┼ía, odnosno zaga─Ĺivanja okoli┼ía, bli┼że propisuje Federalni ministar pravilnikom.
(5) Nosioc zahvata, operater i upravni organi iz ─Źlana 28. ovog Zakona obavljaju pra─çenje stanja okoli┼ía i obavezni su podatke o mjerenjima emisija i imisija dostavljati nadle┼żnom organu u skladu sa ─Źlanom 128. ovog Zakona, u pisanom i/ili elektronskom obliku.
(6) Nadle┼żna tijela ovla┼ítena za poslove pra─çenja stanja okoli┼ía u skladu sa st. (2) i (3) ovoga ─Źlana du┼żni su podatke redovno dostavljati u sistem informisanja o okoli┼íu iz ─Źlana 28. ovog Zakona.


─îlan 130.
(Obaveze operatera u pogledu praćenja stanja okoliša)


(1) Za zahvate za koje je u postupku procjene uticaja na okoli┼í utvr─Ĺena obaveza pra─çenja stanja okoli┼ía operater je obavezan pratiti stanje okoli┼ía na na─Źin da:
a) putem stru─Źnih i za to osposobljenih lica provodi mjerenja emisija i vodi o tome propisane registre,
b) putem stru─Źnih i za to osposobljenih lica provodi mjerenja imisija, odnosno u─Źestvuje u mjerenju imisija, prema udjelu svoga zahvata u zaga─Ĺenju okoli┼ía,
c) u─Źestvuje u pra─çenju prirodnih i drugih pojava koje su posljedica zaga─Ĺivanja okoli┼ía.
(2) Podatke iz registra iz stava (1) ta─Źke a) ovoga ─Źlana operater obavezan je dostavljati nadle┼żnom ministarstvu na propisanim obrascima i u propisanim periodima odnosno rokovima.
(3) Operater je, za postrojenje za koje je to odre─Ĺeno okolinskom dozvolom obavezan pratiti stanje okoli┼ía na na─Źin da:
a) osigura mjerenje emisija iz postrojenja,
b) osigura nadziranje uticaja emisija na okoliš i o tome vodi propisani registar,
c) osigura mjerenje imisija, odnosno u─Źe┼í─çe u mjerenju imisija prema udjelu u zaga─Ĺivanju okoli┼ía postrojenja kojim obavlja djelatnost i o tome vodi propisani registar.
(4) Podatke iz registra iz stava (3) t─Ź. b) i c) ovoga ─Źlana operater je obavezan dostavljati na propisanim obrascima i u propisanim periodima odnosno rokovima Fedealnom ministarstvu.
(5) Operater je odgovoran za ta─Źnost podataka koje dostavlja.
(6) Operater je obavezan osigurati finansijska sredstva za pra─çenje stanja okoli┼ía koje je du┼żan provoditi u skladu sa ovim Zakonom.


─îlan 131.
(Analize podataka o praćenju stanja okoliša)


(1) Analizu podataka o emisijama i imisijama te analizu izvje┼ítaja o provo─Ĺenju pra─çenja stanja okoli┼ía, odnosno zaga─Ĺenosti okoli┼ía provodi Federalno ministarstvo u saradnji sa Fondom za za┼ítitu okoli┼ía Federacije BiH, odnosno sa upravnim organizacijama i tijelima javne vlasti nadle┼żnim za pojedinu komponentu okoli┼ía odnosno optere─çenje.
(2) Sredstva za provjeru podataka o emisijama i imisijama te analizu izvje┼ítaja o provo─Ĺenju pra─çenja stanja okoli┼ía iz stava (1) ovoga ─Źlana osiguravaju se u federalnom bud┼żetu.
(3) Federalno ministarstvo mo┼że radi provjere i pore─Ĺenja dostavljenih podataka o izmjerenim emisijama i imisijama, odnosno o izvr┼íenim mjerenjima u tu svrhu osigurati pra─çenje zaga─Ĺenosti okoli┼ía, odnosno mjerenje emisija i/ili imisija.


POGLAVLJE XVI UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR


─îlan 132.
(Upravni nadzor)


Nadzor nad primjenom odredbi ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Federalno ministarstvo.


─îlan 133.
(Inspekcijski nadzor)


(1) Inspekcijski nadzor nad provo─Ĺenjem odredbi ovog Zakona i drugih propisa donesenih na osnovu njega vr┼íe inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
(2) Inspekcijski nadzor nad po┼ítovanjem uslova propisanih okolinskom dozvolom i va┼że─çih propisa vr┼íi nadle┼żni inspekcijski organ na nivou vlasti organa koji je donio dozvolu.
(3) Nadle┼żni inspektori u vr┼íenju inspekcijskog nadzora postupaju po odredbama ovog Zakona i propisom koji reguli┼íe oblast inspekcijskog nadzora u Federaciji BiH i drugim zakonskim i provedbenim propisima.
(4) Za pogone i postrojenja za koje nije potrebna okolinska dozvola, inspekcijski nadzor provodi mjesno nadle┼żni inspektor nadle┼żan za poslove za┼ítite okoli┼ía i urbanizma.


─îlan 134.
(Plan inspekcijske kontrole poštovanja mjera i uslova propisanih okolinskom dozvolom)


(1) Plan inspekcijske kontrole podrazumijeva po┼ítovanje uslova propisanih okolinskom dozvolom i va┼że─çim propisima, te uklju─Źuje slijede─çe:
a) op┼ítu ocjenu zna─Źajnih pitanja u vezi sa po┼ítovanjem uslova, mjera i monitoringa propisanih okolinskom dozvolom;
b) op┼ítu ocjenu zna─Źajnih pitanja u vezi sa po┼ítovanjem uslova, mjera i monitoringa propisanih rje┼íenjem o odobrenju Studije;
c) geografsko podru─Źje koje pokriva plan inspekcijske kontrole;
d) registar postrojenja obuhva─çenih planom;
e) postupak za izradu programa rutinskih inspekcija i poštovanja uslova propisanih okolinskom dozvolom;
f) postupak nerutinskih inspekcija poštovanja uslova propisanih okolinskom dozvolom;
g) gdje je potrebno, odredbe o saradnji izme─Ĺu razli─Źitih inspekcijskih tijela.
(2) Plan inspekcije po┼ítovanja uslova propisanih okolinskom dozvolom i va┼że─çih propisa se redovno a┼żurira.
(3) Na osnovu inspekcija, nadle┼żni inspektorat redovno priprema programe rutinskih inspekcija po┼ítovanja uslova propisanih okolinskom dozvolom i va┼że─çih propisa koji uklju─Źuju i u─Źestalost posjeta lokacijama za razli─Źite vrste postrojenja.


─îlan 135.
(U─Źestalost inspekcijskog nadzora)


(1) Period izme─Ĺu dva izvr┼íena nadzora na lokaciji se zasniva na ocjeni rizika po okoli┼í koje predstavljaju predmetni pogoni i postrojenja.
(2) Period iz stava (1) ovog ─Źlana ne smije prelaziti ┼íest mjeseci za postrojenja za koja je izdata okolinska dozvola, a koja prema izvje┼ítaju o stanju sigurnosti predstavljaju najvi┼íi rizik.
(3) U slu─Źaju da se prilikom inspekcije utvrdi neuskla─Ĺenost sa mjerama propisanim okolinskom dozvolom, nadle┼żni inspektor ─çe dati rok za izvr┼íenje mjere i nakon isteka roka za izvr┼íenje, obaviti ponovni nadzor.
(4) Kada kr┼íenje uslova iz dozvola predstavlja neposrednu opasnost za ljudsko zdravlje ili postoji opasnost izazivanja incidentne situacije u okoli┼íu, nadle┼żni organ za provo─Ĺenje inspekcijskog nadzora ─çe narediti obustavljanje rada dok se ne osigura uskla─Ĺenost.
(5) O kr┼íenju uslova propisanih dozvolom u skladu sa ovim ─Źlanom, nadle┼żni organ za provo─Ĺenje inspekcijskog nadzora ─çe obavijestiti organ koji je izdao predmetnu okolinsku dozvolu, u roku od sedam dana.


─îlan 136.
(Vanredne inspekcije)


Vanredne okolinske inspekcije se vr┼íe prilikom istra┼żivanja okolinskih nesre─ça, incidenata, ┼żalbi i prigovora u vezi zaga─Ĺenja okoli┼ía.


─îlan 137.
(Ovla┼ítenja nadle┼żne inspekcije)


(1) Nadle┼żni inspektori imaju pravo na nesmetan pristup svim prostorijama, radnim podru─Źjima i postrojenjima radi provo─Ĺenja kontrole na licu mjesta. Inspektori mogu kontrolisati sve dokumente, ure─Ĺaje i materijale koji se nalaze u postrojenjima, uzimati uzorke i nalo┼żiti mjerenja, odnosno vr┼íiti kontrolu nad svim mjestima gdje postoji mogu─çnost ugro┼żavanja okoli┼ía.
(2) Pravno lice ─Źiji rad podlije┼że nadzoru du┼żno je omogu─çiti provo─Ĺenje inspekcijskog nadzora, dati na uvid potrebnu dokumentaciju i pru┼żiti sve potrebne podatke i obavje┼ítenja.
(3) O izvr┼íenom nadzoru i utvr─Ĺenom stanju inspektor je du┼żan da sa─Źini zapisnik.
(4) Ukoliko nadle┼żni inspektor utvrdi da rezultati izvr┼íenih mjerenja ne odgovaraju ─Źinjeni─Źnom stanju ima pravo da uzorke po┼íalje akreditovanim ispitnim tijelima i laboratorijama za obavljanje ispitivanja ili referentnim centrima ovla┼ítenim od strane Vlade za pojedine komponente okoli┼ía.
(5) Ukoliko se tokom ispitivanja utvrdi da izvr┼íena mjerenja ne odgovaraju ─Źinjeni─Źnom stanju, tro┼íkove naknadnih mjerenja snosi operater.


─îlan 138.
(Pristup zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru)


(1) Zapisnik o izvr┼íenom inspekcijskom nadzoru za pogone i postrojenja za koja se izdaje okolinska dozvola mora biti dostupan operateru pogona i postrojenja nad kojim je izvr┼íen inspekcijski nadzor i dostavlja se nadle┼żnom ministarstvu koje je izdalo okolinsku dozvolu.
(2) Zapisnik iz stava (1) ovog ─Źlana mora biti dostupan javnosti, putem internet stranice nadle┼żnog inspektorata u roku od osam dana od dana izvr┼íenog inspekcijskog nadzora.


─îlan 139.
(Godišnji izvještaj)


(1) Inspekcija izra─Ĺuje godi┼ínji izvje┼ítaj o radu.
(2) Sadr┼żaj izvje┼ítaja iz stava (1) ovog ─Źlana obuhvata:
a) podatke i informacije o provo─Ĺenju plana i programa rada;
b) podatke i informacije o poduzetim mjerama radi primjene propisa iz nadle┼żnosti inspektorata,
c) zajedni─Źki izvje┼ítaj o provedenim koordiniranim inspekcijskim nadzorima i o drugim aktivnostima u okviru uzajamne saradnje sa drugim inspekcijama u podru─Źju za┼ítite okoli┼ía i
d) prijedloge za unaprje─Ĺenje inspekcijskog nadzora u podru─Źju okoli┼ía i stanja za┼ítite okoli┼ía.
(3) Godi┼ínji izvje┼ítaj iz stava (1) ovoga ─Źlana inspektor podnosi nadle┼żnom ministarstvu za za┼ítitu
okoliša i biće dostupan javnosti putem internet stranice Inspektorata i ministarstva.


─îlan 140.
(Ovlaštenja inspektora)


(1) Ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je povrije─Ĺen ovaj Zakon ili propis donesen na osnovu njega, inspektor ima pravo i obavezu bez odga─Ĺanja:
a) rješenjem narediti mjere za njihovo otklanjanje i rok;
b) izdati prekršajni nalog u skladu sa posebnim zakonom;
c) donijeti rje┼íenje o zabrani rada pogona i postrojenja, odnosno pravnog lica koja obavlja djelatnost, ukoliko utvr─Ĺene nepravilnosti nisu otklonjene u datom roku;
d) podnijeti krivi─Źnu prijavu nadle┼żnom tijelu zbog krivi─Źnog djela i
e) poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje koje je ovlašten poduzeti i izvršiti na osnovu ovoga Zakona i/ili posebnog propisa.
(2) U slu─Źaju ponovljenog kr┼íenja propisa ili u slu─Źaju ozbiljne opasnosti po ljudsko zdravlje i okoli┼í koja se ne mo┼że rije┼íiti drugim mjerama, inspektor za┼ítite okoli┼ía ─çe zatra┼żiti od nadle┼żnog ministarstva da poni┼íti izdatu okolinsku dozvolu.
(3) Na rje┼íenje federalnog inspektora mo┼że se ulo┼żiti ┼żalba Federalnom ministarstvu.
(4) Na rje┼íenje kantonalnog inspektora ┼żalba se podnosi direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove.
(5) ┼Żalba ne odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja.
(6) Na rje┼íenje federalnog inspektora za vode, ┼żalba se podnosi Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i ┼íumarstva.


POGLAVLJE XVII PREKRŠAJNE ODREDBE


─îlan 141.
(Nov─Źane kazne)


(1) Nov─Źanom kaznom od 20.000,00 KM do 200.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravno lice ako:
a) a) ne ispunjava obaveze nakon pribavljene okolinske dozvole u skladu sa ─Źlanom 91. ovog zakona;
b) ne poduzmu sve odgovaraju─çe preventivne mjere za sprje─Źavanje zaga─Ĺenja preko grani─Źnih vrijednosti emisija (─Źlan 84.);
c) ne osigura mjerenje emisija i imisija u skladu sa ─Źlanm 130. ovog zakona;
d) dostavlja neta─Źne odnosno neistinite podatke nadle┼żnom tijelu (─Źlan 130.);
e) ne osigura financijska sredstva za pra─çenje stanja okoli┼ía u skladu sa ovim zakonom (─Źlan 130. stav (6));
f) ne izradi program prilago─Ĺavanja u skladu sa ─Źlanom 94. stav (3) ovog zakona;
g) ne obavijesti Federalno ministarstvo o svakoj promjeni u radu postrojenja (─Źlan 95.);
h) u postrojenju u kojem su prisutne ili ─çe biti prisutne opasne supstance ne poduzme preventivne mjere nu┼żne za smanjenje rizika nastanka i sprje─Źavanje nastanka velikih nesre─ça te mjere za ograni─Źavanje uticaja velikih nesre─ça na ljude, materijalna dobra i okoli┼í (─Źlan 102. stav (3));
i) ne izvijesti o okolnostima nesre─çe, opasnim supstancma i poduzetim mjerama (─Źlan 105.);
j) ne dostavlja podatke Federalnom ministarstvu i Civilnoj za┼ítiti i ne dobije saglasnost na Plan (─Źlan 106.);
k) utvrdi prisutnost velikih koli─Źina opasnih supstanci, a ne izradi Izvje┼ítaj o stanju sigurnosti (─Źlan 107.);
l) ne izradi unutra┼ínji plan intervencije u skladu sa obavezom iz ─Źlana 113.;
m) ne dostavi u registar zaga─Ĺivanja okoli┼ía vjerodostojne, ta─Źne i a┼żurne podatke u propisanom roku (─Źlan 34. stav (4)).
(2) Nov─Źanom kaznom od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravno lice ako:
a) obavlja stru─Źne poslove za┼ítite okoli┼ía, a ne ispunjava uslove propisane ovim Zakonom, odnosno posebnim propisom (─Źlan 73. stav (1));
b) zapo─Źne obavljati stru─Źne poslove za┼ítite okoli┼ía bez dobijene saglasnosti Ministarstva za obavljanje tih poslova (─Źlan 73. stav (2));
c) obavlja stru─Źne poslove za┼ítite okoli┼ía u svojstvu nosioca izrade Studije, u istom postupku u kojem je investitor/operater (─Źlan 73.);
d) se utvrdi da se radi o povezanim društvima od kojih je jedno nosilac izrade Studije, a drugo podnosilac zahtjeva.
(3) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovoga ─Źlana kaznit ─çe se i odgovorno lice nov─Źanom kaznom od 1.000,00 do 20.000,00 KM.
(4) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovoga ─Źlana kaznit ─çe se i fizi─Źko lice ÔÇô obrt, nov─Źanom kaznom od 500,00 KM do 10.000,00 KM.
(5) Posebno ─çe se za prekr┼íaj kazniti odgovorno lice kaznom od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM ukoliko ne obavijesti Federalno ministarstvo o prestanku rada postrojenja (─Źlan 95.).


─îlan 142.
(Posebne nov─Źane kazne)


(1) Nov─Źanom kaznom od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravno lice ako:
a) ne ishodi okoli┼ínu dozvolu u skladu sa ovim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na osnovu zakona (─Źl. 82. i 93.);
b) ne postupi u skladu sa odredbom ─Źlana 104. stav (3) ovoga Zakona;
c) ne poduzme potrebne mjere za vra─çanje lokacije u prvobitno stanje nakon prestanka rada pogona i postrojenja. (─Źlan 109. st. (2) i (3));
d) svojim djelovanjem ili propu┼ítanjem djelovanja izazove opasnost za okoli┼í, odnosno zaga─Ĺivanje okoli┼ía, a bez odga─Ĺanja ne poduzme mjere sprje─Źavanja odnosno mjere otklanjanja u skladu sa ovim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na osnovu zakona (─Źlan 115.).
(2) Za prekr┼íaje iz stava (1) ovoga ─Źlana kaznit ─çe se fizi─Źko lice nov─Źanom kaznom od 300,00 KM do 1.500,00 KM.
(3) Za prekr┼íaje iz stava (1) ovoga ─Źlana kaznit ─çe se i odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM.


─îlan 143.
(Onemogu─çavanje rada inspektora)


(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravno lice ako onemogu─çi obavljanje pregleda inspektora, odnosno inspektora nadle┼żnog prema posebnom zakonu ili ne dostavi u odre─Ĺenom roku na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu u provo─Ĺenju nadzora.
(2) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovoga ─Źlana kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM fizi─Źko lice.
(3) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovoga ─Źlana kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 1.5000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu.


─îlan 144.
(Prekršaj za nepoštovanje provedbenih propisa)


(1) Nepo┼ítovanje obaveza odre─Ĺenih provedbenim propisima iz ─Źlana 146. ovoga Zakona te neispunjenje tih obaveza u utvr─Ĺenom roku i na propisani na─Źin smatra se prekr┼íajem u smislu ovoga Zakona.
(2) Za prekr┼íaje iz stava (1) ovoga ─Źlana pravno lice ─çe se kazniti nov─Źanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM.
(3) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovoga ─Źlana kaznit ─çe se i odgovorno lice u pravnom licu iz stava 2) ovoga ─Źlana nov─Źanom kaznom od 500,00 KM do 3.000,00 KM.
(4) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovoga ─Źlana kaznit ─çe se i fizi─Źko lice - obrtnik nov─Źanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM.


─îlan 145.
(Rok zastare za prekršaje)


Za prekr┼íaje propisane ovim Zakonom prekr┼íajni postupak ne mo┼że biti pokrenut kada protekne pet godine od dana kada je prekr┼íaj izvr┼íen.


POGLAVLJE XVIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


─îlan 146.
(Donošenje provedbenih propisa)


(1) Federalno ministarstvo ─çe u roku od ┼íest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona predlo┼żiti Vladi Federacije BiH ─Źlanove Savjetodavnog vije─ça iz ─Źlana 25. ovog zakona.
(2) Federalni ministar donosi propise iz ─Źl. 34., 73., 74., 78., 100., 101., 102., 111.,123., 124., i 129. ovog zakona u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovog Zakona.
(3) Vlada Federacije BiH donosi propise iz ─Źl. 28., 52, 68., 81. i 83. ovog zakona u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovog zakona.
(4) Kantonalna ministarstva nadle┼żna za za┼ítitu okoli┼ía du┼żna su uskladiti kantonalne propise iz oblasti za┼ítite okoli┼ía sa ovim zakonom u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovog zakona.
(5) Provedbeni propisi koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjivati ─çe se i dalje ako njihove odredbe nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.
(6) Postupci zapo─Źeti prije stupanja na snagu ovog zakona, biti ─çe okon─Źani u skladu sa odredbama propisa koji je bio na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona.
(7) Kantonalni ekološki akcioni planovi i lokalni ekološki akcioni planovi ostaju na snazi i primjenjuju se do isteka roka za koji su doneseni. Istekom roka, okolinsko planiranje se vrši u skladu sa propisom koji reguliše strateško planiranje i upravljanje razvojem u Federaciji BiH.


─îlan 147.
(Primjena postoje─çih propisa)


Odredbe posebnih zakona i provedbenih propisa kojima se ure─Ĺuju pitanja za┼ítite okoli┼ía koji nisu u suprotnosti sa ovim zakonom nastavljaju se primjenjivati.


─îlan 148.
(Prestanak va┼żenja Zakona o za┼ítiti okoli┼ía)


Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje da va┼żi Zakon o za┼ítiti okoli┼ía ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 38/09).


─îlan 149.
(Stupanje na snagu)


Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".


─îlan 118.Predsjedavaju─çi
Predstavni─Źkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimovi─ç, s. r.


Predsjedavaju─çi
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinovi─ç, s. r.

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija