Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske

 

Zakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske


("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 - ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 - odluka Ustavnog Suda, 110/2016, 94/2019, 44/2020 i 37/2022)

 

I - OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuje se sistem obaveznog i pro┼íirenog zdravstvenog osiguranja, prava iz osiguranja, na─Źin ostvarivanja prava i na─Źela privatnog zdravstvenog osiguranja.

─îlan 2

Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhva─çeni su svi gra─Ĺani Republike Srpske i druga lica u skladu sa zakonom.

─îlan 3

Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbe─Ĺuje Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) i poslodavci pod uslovima utvr─Ĺenim ovim zakonom i aktima Fond.

─îlan 4

Prava iz zdravstvenog osiguranja su:

- zdravstvena zaštita,

- naknada plate za vreme privremene nesposobnosti za rad, i

- druga prava utvr─Ĺena zakonom i aktima Fonda.

Prava iz zdravstvenog osiguranja ne mogu se prenositi na druga lica, ne mogu se ugovorom menjati niti se mogu nasle─Ĺivati.

Zahtjev za potra┼żivanje nov─Źane naknade u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja mo┼że se podnijeti u roku od tri godine od dana nastanka osnova za potra┼żivanje.

─îlan 5

Osigurana lica ostvaruju zdravstvenu za┼ítitu u zdravstvenim ustanovama i drugim organizacijama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja zaklju─Źi ugovor.

─îlan 6

Sredstva za zdravstvenu za┼ítitu osiguranih lica obezbe─Ĺuju se u Fondu zdravstvenog osiguranja uplatom doprinosa osiguranika, drugih obveznika doprinosa i iz drugih izvora utvr─Ĺenih zakonom.

─îlan 7

Zdravstvena zaštita u smislu ovog zakona podrazumeva mere kojima se:

- unapre─Ĺuje zdravlje,

- spre─Źavaju i suzbijaju bolesti i povrede,

- rano otkrivaju oboljenja i blagovremeno le─Źe,

- spre─Źava onesposobljenost i vr┼íi osposobljavanje za ┼żivotne i radne funkcije posle bolesti i povreda.

─îlan 8

Sva osigurana lica imaju jednaka prava na zdravstvenu zaštitu.

Zakonom i aktima Fonda se utvr─Ĺuje koje grupe osiguranika i mere zdravstvene za┼ítite imaju prioritet, u ostvarivanju zdravstvene za┼ítitite i druge pogodnosti zbog posebnog socijalnomedicinskog statusa i na osnovu drugih kriterijuma utvr─Ĺenih zakonom.

─îlan 9

Obavezno zdravstveno osiguranje sprovodi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Fond je pravno lice.

Nadzor nad zakonito┼í─çu rada Fonda vr┼íi ministarstvo nadle┼żno za poslove zdravlja.

II - OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

1. Osigurana lica

a) Osiguranici

─îlan 10

Obavezno osigurana lica prema ovom zakonu (u daljem tekstu: osiguranici) su:

1. lice u radnom odnosu (u daljem tekstu: osiguranik - radnik),

2. odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, a koje po tom osnovu prima naknadu,

3. lice koje samostalno obavlja privrednu ili profesionalnu djelatnost,

4. dr┼żavljanin Republike Srpske koji u cijelosti ili djelimi─Źno ostvaruje penziju ili invalidninu od inostranog isplatioca, ako me─Ĺunarodnim sporazumom nije druga─Źije odre─Ĺeno,

5. lice koje prima penziju prema propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske, ili prema propisima Federacije Bosne i Hercegovine, ako ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske,

6. korisnik prava na nov─Źanu naknadu u vezi sa prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom, koji je ovo pravo ostvarilo prema propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju,

7. lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao nosilac komercijalnog porodi─Źnog poljoprivrednog gazdinstva,

8. lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao nosilac nekomercijalnog porodi─Źnog poljoprivrednog gazdinstva,

9. korisnici prava iz propisa koji reguli┼íu oblast prava boraca, vojnih invalida i porodica boraca odbrambeno-otad┼żbinskog rata, prava civilnih ┼żrtava rata i prava ┼żrtava ratne torture,

10. izbjegla i raseljena lica i povratnici,

11. vjerski slu┼żbenik,

12. profesionalni sportista,

13. strani dr┼żavljanin koji se ┼íkoluje na teritoriji Republike Srpske, ako me─Ĺunarodnim sporazumom nije druga─Źije odre─Ĺeno,

14. lice koje je nezaposleno i ostvaruje nov─Źanu naknadu prema propisima kojima se ure─Ĺuju zapo┼íljavanje i prava za vrijeme nezaposlenosti,

15. lice koje ostvaruje zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuju prava iz oblasti socijalne za┼ítite,

16. lice koje se li─Źno uklju─Źuje u obavezno zdravstveno osiguranje i

17. druga lica za koja je upla─çen doprinos za zdravstveno osiguranje.

Svojstvo osiguranika iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że se ste─çi samo po jednom od propisanih osnova osiguranja.

Ako lice istovremeno ispunjava uslove za osiguranje po vi┼íe osnova iz stava 1. ovog ─Źlana, osnov osiguranja odre─Ĺuje se tako da postojanje osnova osiguranja po prethodnoj ta─Źki isklju─Źuje osnov osiguranja iz naredne ta─Źke.

─îlan 10a

Osiguranicima, u smislu ovog zakona, smatraju se i sljede─ça lica, ukoliko ne ispunjavaju uslove za sticanje osiguranja iz ─Źlana 10. ovog zakona, ili ukoliko prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao ─Źlanovi porodice osiguranika:

1. djeca do navr┼íenih 15 godina ┼żivota, ┼íkolska djeca i studenti do kraja ┼íkolovanja, a najkasnije do 26. godine ┼żivota;

2. ┼żene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudno─çe, poro─Ĺaja i materinstva do 12 mjeseci poslije poro─Ĺaja;

3. lica starija od 65 godina ┼żivota;

4. lica sa invaliditetom;

5. lica u stanju mentalne retardacije;

6. lica bez prihoda;

7. lica koja ┼żive sa HIV infekcijom, ili koja boluju od AIDS-a, ili drugih zaraznih bolesti koje su utvr─Ĺene posebnim zakonom kojim se ure─Ĺuje oblast za┼ítite stanovni┼ítva od zaraznih bolesti;

8. lica koja boluju od malignih bolesti, hemofilije, ┼íe─çerne bolesti, psihoza, epilepsije, multiple skleroze, cisti─Źne fibroze, reumatske groznice;

9. lica u terminalnoj fazi hroni─Źne bubre┼żne insuficijencije;

10. oboljela, odnosno povrije─Ĺena lica kojima se pru┼ża hitna medicinska pomo─ç;

11. lica u vezi sa davanjem i primanjem ljudskih organa, tkiva i ─çelija;

12. lica oboljela od rijetkih bolesti koje utvr─Ĺuje Institut za javno zdravstvo i

13. lica u stanju vigilne kome, nezavisno od ta─Źke 11. ovog stava.

─îlan 10b

Fond podnosi prijavu za zdravstveno osiguranje u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, koji vodi Poreska uprava Republike Srpske za lica koja se li─Źno uklju─Źuju u obavezno zdravstveno osiguranje, kao i za lica iz ─Źlana 10a. ovog zakona.

Fond op┼ítim aktom propisuje postupak za uklju─Źivanje u obavezno zdravstveno osiguranje lica iz stava 1. ovog ─Źlana.

─îlan 11

Osiguranik radnik, u smislu ovog zakona je:

1. lice zaposleno u preduze─çu i kod drugih doma─çih pravnih i fizi─Źkih lica;

2. aktivni oficir, odnosno aktivni podoficir i vojno lice po ugovoru;

3. lice zaposleno kod osiguranika samostalne delatnosti;

4. lice izabrano ili imenovano na odgovaraju─çu funkciju, ako za taj rad prima platu;

5. lice zaposleno u organizaciji ili kod poslodavca upu─çeno na rad u inostranstvo, pod uslovom da nije obavezno osigurano po propisima dr┼żave u koju je upu─çeno na rad i ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije druga─Źije odre─Ĺeno;

6. dr┼żavljanin Republike Srpske koji je na teritoriji Republike zaposlen kod stranih ili me─Ĺunarodnih organizacija, stranih konzularnih ili diplomatskih predstavni┼ítava i drugih stranih pravnih ili fizi─Źkih ili, ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije druga─Źije odre─Ĺeno;

7. strani dr┼żavljanin i lice bez dr┼żavljanstva koje je na teritoriji Republike Srpske zaposleno kod stranih pravnih ili fizi─Źkih lica, kao i kod me─Ĺunarodnih organizacija ili ustanova, stalnih diplomatskih ili konzularnih predstavni┼ítava, ako je takvo osiguranje predvi─Ĺeno me─Ĺunarodnim ugovorom.

─îlan 12

Osiguranik samostalnih delatnosti, u smislu ovog zakona je:

1, zanatlija, ugostitelj, prevoznik i drugo lice koje obavlja privrednu uslu┼żnu ili drugu delatnost, ako je delatnost koju obavlja registrovana u skladu sa propisima;

2. osniva─Ź, odnosno vlasnik preduze─ça, radnje ili njihovog dela koji u njima obavlja odre─Ĺene poslove, pod uslovom da nije obavezno osiguran po drugom osnovu.

─îlan 13

Osiguranikom zemljoradnikom, u smislu ovog zakona, smatra se lipe koje se bavi poljoprivrednom delatno┼í─çu kao jedinim glavnim zanimanjem, ako po osnovu obavljanja, te delatnosti ostvaruje sredstva za ┼żivot i pod uslovom da nije osiguran po drugom osnovu.

b) ─îlanovi porodice osiguranika

─îlan 14

Prava iz zdravstvenog osiguranja obezbje─Ĺuju se i ─Źlanovima porodice lica iz ─Źlana 10. t. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14. i 15. ovog zakona, kao i ─Źlanovima doma─çinstva lica iz ─Źlana 10. t. 7. i 8. ovog zakona, ako ne ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po nekom osnovu iz ─Źlana 10. ovog zakona.

─îlanovi porodice, u smislu ovog zakona su:

1. ─Źlanovi u┼że porodice: bra─Źni Drug i deca ro─Ĺena u braku ili van braka, usvojena i pastor─Źad, ako ispunjavaju uslove iz ovog zakona;

2. ─Źlanovi ┼íire porodice koje osiguranik izdr┼żava. Op┼ítim aktom Fonda utvr─Ĺuje se ko se smatra ─Źlanom ┼íire porodice i uslovi pod kojima se smatra da ga osiguranik izdr┼żava.

Doma─çinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se zajednica ┼żivota, privre─Ĺivanja i tro┼íenja sredstava ostvarenih radom njenih ─Źlanova bez obzira na srodstvo.

─îlan 15

Bra─Źni drug osiguranika ima prava iz zdravstvenog osiguranja dok je u braku sa osiguranikom.

Razvedeni bra─Źni drug kome je sudskom odlukom utvr─Ĺeno pravo na izdr┼żavanje ima prava iz zdravstvenog osiguranja, ako je u momentu razvoda bio stariji od 45 godina (┼żena), odnosno 55 godina (mu┼íkarac) ili bez obzira na godine ┼żivota ako mu je u vreme razvoda utvr─Ĺena nesposobnost za rad u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju.

─îlan 16

Dete osiguranika ima prava iz zdravstvenog osiguranja do navr┼íenih 15 godina, odnosno do navr┼íene 26 godine ┼żivota, ako je na redovnom ┼íkolovanju, odnosno do navr┼íenih 27 godina ┼żivota ako je za vreme redovnog ┼íkolovanja bio na odslu┼żenju vojnog roka.

Dete iz stava 1. ovog ─Źlana koje je zbog bolesti prekinulo redovno ┼íkolovanje ima prava iz zdravstvenog osiguranja i posle starosne granice utvr─Ĺene u stavu 1. Ovog ─Źlana, ali najdu┼że onoliko vremena koliko je trajao prekid ┼íkolovanja zbog bolesti.

Ako dete iz stava 1. ovog ─Źlana postane nesposobno za samostalan ┼żivot i rad u smislu propisa o invalidskom osiguranju pre nego ┼íto isteknu rokovi za redovno ┼íkolovanje, ima prava iz zdravstvenog osiguranja dok takva nesposobnost traje.

Dete iz stava 1. ovog ─Źlana koje postane nesposobno za samostalan ┼żivot i rad u smislu propisa o invalidskom osiguranju i posle uzrasta utvr─Ĺenom u stavu 1. ovog ─Źlana, ima prava iz zdravstvenog osiguranja dok takva nesposobnost traje, ako ga osiguranik izdr┼żava zbog toga ┼íto nema sopstvenih prihoda za izdr┼żavanje.

Deci osiguranika koja su starija od 15 godina, a ne nalaze se na redovnom ┼íkolovanju, obezbe─Ĺuju se prava iz zdravstvenog osiguranja pod uslovima koji su op┼ítim aktom Fonda utvr─Ĺeni za ─Źlanove ┼íire porodice.

v) Lica kojima se obezbe─Ĺuju prava iz zdravstvenog osiguranja u slu─Źaju povrede na radu i profesionalne bolesti

─îlan 17

Prava iz zdravstvenog osiguranja utvr─Ĺena ovim zakonom samo za slu─Źaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, obezbe─Ĺuju se:

1. u─Źenicima i studentima koji se u skladu sa zakonom nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili prakti─Źnoj nastavi;

2. licima koja rade volonterski u skladu sa propisima o radnim odnosima;

3. licima za vreme omladinskog radnog anga┼żovanja posredstvom zadruge u─Źenika, studenata i nezaposlene omladine;

4. lidima za vreme u─Źe┼í─ça u javnim radovima koje organizuje politi─Źko teritorijalna zajednica;

5. licima koja se nalaze na stru─Źnom osposobljavanju, dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji po uputu nadle┼żnog Republi─Źkog zavoda za zapo┼íljavanje;

6. licima koja u skladu sa propisima o radnim odnosima obavljaju privremene ili povremene poslove.

g ) L ica kojima se obezbe─Ĺuje zdravstvena za┼ítita na osnovu zaklju─Źenih me─Ĺunarodnih ugovora u skladu sa odredbama ovog zakona

─îlan 18

Dr┼żavljani zemalja sa kojima je zaklju─Źen me─Ĺunarodni ugovor o socijalnom (zdravstvenom) osiguranju, ostvaruju zdravstvenu za┼ítitu u obimu koji je utvr─Ĺen ugovorom.

2. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja su:

a) zdravstvena zaštita,

b) naknada plate za vreme privremene nesposobnosti za rad.

a) Zdravstvena zaštita

─îlan 19

Zdravstvena zaštita obuhvata:

1. Medicinske mere i postupke za unapre─Ĺivanje zdravlja, spre─Źavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti i drugih poreme─çaja zdravlja;

2. Lekarske preglede i druge vrste medicinske pomo─çi u pilju utvr─Ĺivanja, pra─çenja i proveravanja zdravstvenog stanja;

3. Le─Źenje obolelih i povre─Ĺenih i druge vrste medicinske pomo─çi;

4. Prevenciju i le─Źenje bolesti usta i zuba;

5. Medicinsku rehabilitaciju u bolni─Źkim i vanbolni─Źkim ustanovama;

6. Lekove, pomo─çni materijal koji slu┼żi za primenu lekova i sanitetski materijal potreban za le─Źenje;

7. Proteze, ortopedska i druga pomagala, pomoćne i sanitarne sprave, stomatoprotetsku pomoć i stomatološke materijale.

─îlan 20

Obim, sadr┼żaj i na─Źin ostvarivanja zdravstvene za┼ítite iz prethodnog ─Źlana utvr─Ĺuje Fond uz mi┼íljenje ministarstva nadle┼żnog za poslove zdravlja.

─îlan 20a

Lijekovi koji se obezbje─Ĺuju osiguranom licu podrazumijevaju:

1. lijekove koji se izdaju na recept,

2. lijekove za ambulante porodi─Źne medicine i domove zdravlja,

3. lijekove koji se primjenjuju u bolni─Źkoj zdravstvenoj za┼ítiti,

4. citotoksi─Źne, biolo┼íke i prate─çe lijekove.

Lijekove koji se izdaju na recept i citotoksi─Źne, biolo┼íke i prate─çe lijekove obezbje─Ĺuje i finansira Fond, uz mogu─çnost propisivanja obaveze pla─çanja participacije ili doplate od strane osiguranog lica za lijekove koji se izdaju na recept.

Lijekove za ambulante porodi─Źne medicine i domove zdravlja i lijekove koji se primjenjuju u bolni─Źkoj zdravstvenoj za┼ítiti obezbje─Ĺuje i finansira zdravstvena ustanova.

Bolnica obezbje─Ĺuje lijekove koji su sadr┼żani u listi lijekova koji se primjenjuju u bolni─Źkoj zdravstvenoj za┼ítiti za vrijeme bolni─Źkog lije─Źenja i lije─Źenja u dnevnoj bolnici, kao i poslije zavr┼íenog bolni─Źkog lije─Źenja u potrebnoj koli─Źini ukoliko je lije─Źenje zavr┼íeno u neradni dan.

Upravni odbor Fonda, uz saglasnost ministra zdravlja i socijalne za┼ítite (u daljem tekstu: ministar), odlukom usvaja liste lijekova iz stava 1. ovog ─Źlana.

Odluke iz stava 5. ovog ─Źlana objavljuju se u ‘Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske’, a liste lijekova se objavljuju na internet stranici Fonda.

Upravni odbor Fonda, uz saglasnost ministra, donosi Poseban program lijekova koji se primjenjuju u ograni─Źeno dostupnim koli─Źinama, prema prioritetima koje, u skladu sa medicinskim indikacijama, stru─Źno-medicinskim i doktrinarnim stavovima, odre─Ĺuje zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene za┼ítite u Republici.

Vlada Republike Srpske donosi Odluku o na─Źinu finansiranja Posebnog programa lijekova koji se primjenjuju u ograni─Źeno dostupnim koli─Źinama iz stava 7. ovog ─Źlana.

─îlan 21

Zdravstvenom za┼ítitom u smislu ─Źlana 19. ovog zakona ne smatraju se:

1. medicinska ispitivanja radi utvr─Ĺivanja zdravstvenog stanja, telesnog o┼íte─çenja i invalidnosti u postupcima kod drugih organizacija i organa, osim ispitivanja po uputu lekara, odnosno lekarske komisije;

2. zdravstveni pregledi radi zapo┼íljavanja, upisa u srednje i vi┼íe ┼íkole, fakultete i kurseve, dobijanje uverenja za voza─Źke dozvole, za sudske i druge sporove i u drugim slu─Źajevima kada se pregled ne obavlja u cilju zdravstvene za┼ítite;

3. pregled zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo od strane organizacija kao i mere preventivne zdravstvene zaštite za privatna putovanja u inostranstvo i zdravstveni pregled za ta putovanja.

─îlan 22

Osigurana lica ostvaruju zdravstvenu za┼ítitu kod doktora porodi─Źne medicine, konsultativnih i dijagnosti─Źkih slu┼żbi u domu zdravlja, apoteci, u bolnici, klinici specijalizovanim bolnicama.

Odre─Ĺene usluge se ostvaruju u Zavodu za za┼ítitu zdravlja Republike Srpske i drugim organizacijama.

─îlan 23

Doktor porodi─Źne medicine provodi mere iz ─Źlana 19. ta─Źka 1, 2. i 3. ovog zakona.

Delokrug rada i uslove za rad doktora porodi─Źne medicine propisuje ministarstvo nadle┼żno za poslove zdravlja u skladu sa zakonom.

─îlan 24

Osigurana lica mogu na teret Fonda koristiti zdravstvenu za┼ítitu u zdravstvenim ustanovama na osnovu uputa doktora porodi─Źne medicine, osim u slu─Źajevima hitne medicinske pomo─çi.

Osigurana lica koriste zubozdravstvenu za┼ítitu, kao i uslugu higijenskoepidemiolo┼íke slu┼żbe bez uputa doktora porodi─Źne medicine.

Doktor porodi─Źne medicine je du┼żan da uz uput iz stava 1. ovog ─Źlana, obezbedi potrebnu medicinsku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj za┼ítiti.

─îlan 25

Rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama kao produ┼żeno bolni─Źko le─Źenje, osigurana lica mogu koristiti na osnovu uputa nadle┼żne lekarske komisije.

─îlan 26

Osiguranom licu mo┼że se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja odobriti lije─Źenje ili sprovo─Ĺenje dijagnosti─Źkih postupaka u zdravstvenoj ustanovi izvan Republike Srpske, za lije─Źenje oboljenja, stanja ili povrede koji se ne mogu uspje┼íno lije─Źiti u Republici, odnosno za dijagnosti─Źke postupke koji se ne mogu sprovoditi u Republici, a u zdravstvenoj ustanovi u koju se osigurano lice upu─çuje postoji mogu─çnost za uspje┼íno lije─Źenje tog oboljenja, stanja ili povrede, odnosno za sprovo─Ĺenje dijagnosti─Źkog postupka.

Osigurano lice ima pravo na kori┼í─çenje zdravstvene za┼ítite za vrijeme boravka u inostranstvu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zaklju─Źenim me─Ĺunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju.

Ministar pravilnikom, na prijedlog Fonda, ure─Ĺuje postupak i vrste oboljenja, stanja ili povreda za koje se mo┼że odobriti lije─Źenje ili sprovo─Ĺenje dijagnosti─Źkih postupaka u zdravstvenim ustanovama izvan Republike, kao i postupak za kori┼í─çenje zdravstvene za┼ítite osiguranih lica za vrijeme boravka u inostranstvu.

─îlan 27

Osigurana lica koriste zdravstvenu za┼ítitu u najbli┼żoj zdravstvenoj ustanovi na teritoriji na kojoj imaju prebivali┼íte.

Licu koje je osigurano kao vlasnik preduze─ça, odnosno radnje ili po osnovu samostalnog obavljanja privredne ili druge delatnosti obezbe─Ĺuju se prava iz zdravstvenog osiguranja prema sedi┼ítu preduze─ça, odnosno radnje, odnosno prema mestu obavljanja delatnosti.

─îlan 28

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja mo┼że ostvarivati lice kojem je utvr─Ĺen status osiguranog lica.

Svojstvo osiguranog lica sti─Źe se podno┼íenjem prijave za zdravstveno osiguranje u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (u daljem tekstu: Jedinstveni sistem), koji vodi Poreska uprava Republike Srpske, a dokazuje se propisanom ispravom (u daljem tekstu: zdravstvena knji┼żica).

Overu zdravstvene knji┼żice vr┼íi nadle┼żna slu┼żba Fonda na osnovu dokaza iz Jedinstvenog sistema da je obveznik doprinosa uplatio sve dospele obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje do 20. u mesecu za protekli mesec.

Pod podmirivanjem dospelih obaveza od strane privatnih poslodavaca podrazumeva se da je poslodavac izmirio sve obaveze za sebe i za zaposlene radnike do 20. u mesecu za protekli mesec.

Lica koja ne mogu dokazati svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica na na─Źin utvr─Ĺen u ovom ─Źlanu, prilikom kori┼í─çenja prava iz zdravstvenog osiguranja du┼żna su sama snositi nastale tro┼íkove, osim u slu─Źaju hitne medicinske pomo─çi.

─îlan 28a

Zdravstvena knji┼żica je i elektronska zdravstvena kartica, koja sadr┼żi podatke o zdravstvenom osiguranju i ostale podatke koji se vode u evidenciji u oblasti zdravstva i koja omogu─çava automatsko o─Źitavanje podataka.

─îlan 29

Zdravstvena za┼ítita osiguranim licima obezbe─Ĺuje se u skladu sa standardima medicinskih usluga koje propisuje ministarstvo nadle┼żno za poslove zdravlja.

b) Naknada plata za vreme privremene nesposobnosti za rad

─îlan 30

Privremenu nesposobnost za rad utvr─Ĺuje ovla┼í─çeni lekar pojedinac do 30 dana, a preko 30 dana nadle┼żne lekarske komisije.

Op┼ítim aktom Fonda utvrdi─çe se na─Źin imenovanja i nadle┼żnosti stru─Źno medicinskih organa iz prethodnog stava.

─îlan 31

Pravo na naknadu neto plate za vreme privremene nesposobnosti za rad imaju osiguranici zaposleni u dr┼żavnim i privatnim preduze─çima i ustanovama.

Naknadu plate za prvih 30 dana privremene nesposobnosti za rad obezbje─Ĺuje poslodavac iz svojih sredstava, a po isteku 30 dana, a najdu┼że do 12 mjeseci naknadu neto plate obezbje─Ĺuje Fond.

─îlan 32

Osnov za obra─Źun naknade plate za vreme privremene nesposobnosti za rad je neto plata koju bi radnik ostvario da je bio na radu, s tim ┼íto ne mo┼że biti ve─çi od neto plate koja slu┼żi kao osnov za obra─Źun i uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

─îlan 33

Naknada plate za vreme privremene nesposobnosti za rad odre─Ĺuje se najmanje 70% od osnova za naknadu iz prethodnog ─Źlana, s tim da ne mo┼że biti ve─ça od 90% od plate koju bi osiguranik ostvario da je bio na radu.

─îlan 34

Fond svojim aktima bli┼że ure─Ĺuje na─Źin utvr─Ĺivanja neto naknade koja se ispla─çuje na teret Fonda i druga pitanja u vezi sa nakn adom neto plate.

Op┼ítim aktima dr┼żavnih preduze─ça, privatnih preduze─ça i ustanova bli┼że se utvr─Ĺuju pitanja u vezi isplate naknada plate na teret poslodavca.

─îlan 35

Naknada plate pripada osiguranicima u skladu sa odredbama ovog zakona ako su:

1. usled bolesti ili povrede privremeno nesposobni za rad,

2. spre─Źeni da rade zbog medicinskog ispitivanja,

3. izolovani kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini,

4. odre─Ĺeni da neguju obolelog ─Źlana u┼że porodi┼íe pod uslovima utvr─Ĺenim ovim zakonom odnosno aktom Fonda,

5. spre─Źeni da rade zbog dobrovoljnog davanja tkiva i organa.

─îlan 36

Naknada plate osiguraniku iz ─Źlana 31. ovog zakona zbog nege obolelog ─Źlana u┼że porodice mla─Ĺeg od 15 godina pripada najdu┼że do 15 dana u toku kalendarske godine, a ako je oboleli ─Źlan u┼że porodice stariji od 15 godina najdu┼że do 7 dana u toku kalendarske godine.

─îlan 37

Naknada plate, u skladu sa ovim zakonom, pripada od prvog dana privremene nesposobnosti za rad i za svo vreme trajanja, ali samo za vreme za koje bi osiguranik primao platu da nije nastupila privremena nesposobnost za rad.

Ako je privremena nesposobnost za rad nastala zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja naknada plate pripada osiguraniku od prvog dana spre─Źenosti za rad i za svo vreme njenog trajanja na teret poslodavca.

Pravo na naknadu plate prestaje kada re┼íenje o utvr─Ĺenoj invalidnosti prema propisima o invalidskom osiguranju postane pravosna┼żno.

─îlan 38

U slu─Źaju du┼żeg trajanja privremene nesposobnosti za rad prouzrokovane bole┼í─çu ili povredom, a najkasnije do isteka jedne godine neprekidne nesposobnosti za rad, doktor porodi─Źne medicine je du┼żan da radnika sa potrebnom medicinskom dokumentacijom uputi nadle┼żnom organu za ocenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. https://advokat-prnjavorac.com

Organizacija penzijskog i invalidskog osiguranja du┼żna je da izvr┼íi ocenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti u roku od 60 dana od dana podno┼íenja zahteva za ocenu radne sposobnosti, a za to vreme naknadu neto plate obezbe─Ĺuje Fond.

Istekom roka iz prethodnog stava naknadu plate obezbe─Ĺuje nadle┼żna organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje.

─îlan 39

Osiguraniku ne pripada naknada plate:

1. ako je namerno prouzrokovao nesposobnost za rad,

2. ako je nesposobnost za rad prouzrokovao pijanstvom,

3. ako se za vreme privremene nesposobnosti za rad bavi privrednom ili drugom aktivnošću kojom ostvaruje prihod

4. ako je namerno spre─Źavao ozdravljenje,

5. ako se bez opravdanog razloga ne podvrgne le─Źenju, osim ako za le─Źenje nije potreban pristanak predvi─Ĺen posebnim propisima.

6. ako se bez opravdanog razloga ne javi lekaru za ocenu sposobnosti ili se ne odazove na lekarski, odnosno komisijski pregled u zakazano vreme.

Osiguraniku ne pripada naknada plate od dana kada su utvr─Ĺene okolnosti iz stava 1. ovog ─Źlana pa sve dok traju te okolnosti ili njihove posledice.

Ako se ─Źinjenice iz stava 1. ovog ─Źlana utvrde posle ostvarivanja prava na naknadu, isplata naknade osiguraniku se obustavlja.

Naknada plate ne pripada licima na izdr┼żavanju kazne zatvora i licima prema kojima se sprovodi mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog le─Źenja i ─Źuvanja u zdravstvenoj ustanovi kao i obaveznog le─Źenja alkoholi─Źara i narkomana u zdravstvenoj ustanovi.

─îlan 40

U postupku ostvarivanja prava utvr─Ĺenih ovim zakonom primenjuju se odredbe Zakona o op┼ítem upravnom postupku, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

O pravima utvr─Ĺenim ovim zakonom u prvom stepenu re┼íava nadle┼żna slu┼żba Fonda gde je osiguranik, odnosno osigurano lice prijavljeno na osiguranje, a u drugom stepenu Fond.

─îlan 41

Protiv kona─Źnog akta Fonda mo┼że se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema akta.

─îlan 42

Fond vodi evidenciju u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja u skladu sa ovim zakonom i podacima iz Jedinstvenog sistema.

Fond propisuje evidencije u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja, podatke koji se u njima vode, obaveze u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja, obrazac zdravstvene knji┼żice i postupak za njeno izdavanje i kori┼í─çenje.

Fond posredstvom integrisanog zdravstvenog informacionog sistema omogu─çava da se u evidenciju unose i podaci iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Li─Źno u─Źe┼í─çe u tro┼íkovima zdravstvene za┼ítite osiguranih lica

─îlan 43

Osigurana lica u─Źestvuju u tro┼íkovima kori┼í─çenja zdravstvene za┼ítite.

Upravni odbor Fonda utvr─Ĺuje visinu u─Źe┼í─ça osiguranih lica u tro┼íkovima kori┼í─çenja zdravstvene za┼ítite, kao i kategorija osiguranih lica koje ne podle┼żu li─Źnom u─Źe┼í─çu u tro┼íkovima kori┼í─çenja zdravstvene za┼ítite, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadle┼żnog za poslove zdravlja.

Pri utvr─Ĺivanju visine u─Źe┼í─ça u tro┼íkovima kori┼í─çenja zdravstvene za┼ítite upravni odbor Fonda uzima u obzir slede─çe kriterijume: te┼żina bolesti, visina tro┼íkova ispitivanja i le─Źenja i imovno stanje osiguranih lica.

─îlan 44

Li─Źnom u─Źe┼í─çu u tro┼íkovima zdravstvene za┼ítite ne podle┼żu:

1. ┼żene u toku trudno─çe i do godinu dana starosti ro─Ĺenog deteta,

2. deca do navr┼íenih 15 godina ┼żivota,

3. oboleli od odre─Ĺenih zaraznih bolesti,

4. stara lica u skladu sa Zakonom.

─îlan 45

Li─Źnog u─Źe┼í─ça u tro┼íkovima zdravstvene za┼ítite oslobo─Ĺena su osigurana lica kod sprovo─Ĺenja slede─çih mera:

- unapre─Ĺivanje zdravlja kod pojedinaca i grupa stanovni┼ítva;

- spre─Źavanju i suzbijanju bolesti i povreda prema posebnom programu;

- otkrivanja i suzbijanja faktora rizika odre─Ĺenih bolesti prema posebnom programu.

Programe za provo─Ĺenje mera iz ovog ─Źlana donosi ministarstvo nadle┼żno za poslove zdravlje.

III - ORGANIZACIJA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

─îlan 46

Organi Fonda su Upravni odbor i direktor.

─îlan 47

Upravni odbor sastoji se od devet ─Źlanova i imenuje ga Vlada Republike Srpske javnim konkursom, a na osnovu utvr─Ĺenih kriterija.

Upravni odbor ─Źine: ─Źetiri predstavnika osiguranika, tri predstavnika zdravstvenih radnika iz zdravstvenih ustanova i dva predstavnika poslodavaca.

Predsjednik i ─Źlanovi upravnog odbora imenuju se na period od ─Źetiri godine.

Djelokrug i na─Źin rada, kao i druga pitanja od zna─Źaja za rad upravnog odbora ure─Ĺuju se Statutom Fonda.

Vlada Republike Srpske daje saglasnost na Statut Fonda.

─îlan 48

Upravni odbor Fonda u skladu sa zakonom i Statutom Fonda vrši sljedeće poslove:

1. donosi Statut Fonda, uz saglasnost Vlade Republike Srpske,

2. donosi druge opšte akte Fonda,

3. donosi planove i programe rada uz saglasnost Vlade Republike Srpske,

4. predla┼że stope doprinosa za zdravstveno osiguranje,

5. stara se o efikasnom radu i poslovanju Fonda,

6. donosi finansijski plan Fonda, uz saglasnost Vlade Republike Srpske,

7. usvaja izvje┼ítaj o poslovanju i godi┼ínji obra─Źun i dostavlja Vladi Republike Srpske,

8. utvr─Ĺuje kriterije za finansiranje zdravstvenog osiguranja,

9. donosi odluke, rješenja i druga akta na osnovu ovlašćenja i zakona,

10. ure─Ĺuje poslove i na─Źin kori┼í─çenja zdravstvene za┼ítite u inostranstvu,

11. razmatra i usvaja minimalni paket osnovne zdravstvene za┼ítite na osnovu raspolo┼żivih sredstava uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske,

12. u dogovoru sa zdravstvenom komorom odlu─Źuje o cijenama zdravstvenih usluga i na─Źinu ugovaranja izme─Ĺu Fonda i zdravstvenih ustanova,

13. donosi poslovnik o svom radu,

14. vr┼íi i druge poslove utvr─Ĺene zakonom i Statutom Fonda.

─îlan 49

(brisano)

─îlan 50

Direktor Fonda predstavlja Fond, rukovodi Fondom i obavlja druge poslove utvr─Ĺene zakonom i statutom Fonda.

Direktora Fonda imenuje Vlada Republike Srpske na period od ─Źetiri godine.

Direktor se bira putem konkursa

IV - FINANSIRANjE OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

─îlan 51

Prihod Fonda ─Źine sredstva:

1. doprinosa za obavezno i prošireno zdravstveno osiguranje,

2. iz bud┼żeta,

3. donacija,

4. po konvencijama,

5. iz drugih sredstava u skladu sa zakonom.

─îlan 52

Sredstva za pokri─çe nastalih obaveza po osnovu prava na zdravstvenu za┼ítitu lica iz ─Źlana 10a. ovog zakona obezbje─Ĺuju se u bud┼żetu Republike preko nadle┼żnih ministarstava.

Sredstva iz stava 1. ovog ─Źlana planira─çe se na osnovu godi┼ínje projekcije izdataka Fonda za svaku narednu godinu i analizi izvr┼íenja bud┼żeta iz prethodne godine.

─îlan 52a

Finansiranje zdravstvene za┼ítite za gra─Ĺane Republike Srpske koji nemaju utvr─Ĺeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju za vrijeme trajanja vanredne situacije i vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske obezbje─Ĺuje Fond.

Sredstva za pokri─çe nastalih obaveza po osnovu prava na zdravstvenu za┼ítitu iz stava 1. ovog ─Źlana obezbje─Ĺuju se iz bud┼żeta Republike Srpske preko nadle┼żnih ministarstava.

─îlan 53

Osnovice i stope za obra─Źun obaveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje utvr─Ĺuju se Zakonom o doprinosima.

U slu─Źaju da ukupno prikupljena sredstva nisu dovoljna za pokrivanje zakonom utvr─Ĺenih prava, Vlada Republike Srpske donosi odluku o na─Źinu pokri─ça nedostaju─çih sredstava.

─îlan 54

Pri raspore─Ĺivanju sredstava Fonda u teku─çoj godini upravni odbor Fonda du┼żna je da prvenstveno obezbedi sredstva za zdravstvene prioritete, primarnu zdravstvenu za┼ítitu i osnovni paket zdravstvene za┼ítite.

─îlan 55

Fond obrazuje rezervu. Rezerva Fonda obrazuje se:

1. izdvajanjem odre─Ĺenog procenta iz sredstava ostvarenim doprinosom u visini koju odredi upravni odbor Fonda;

2. izdvajanjem viška dela prihoda nad rashodima ostvarenog u prethodnoj godini.

Izdvajanje za rezerve vrši se dok rezerve ne dostignu visinu od 5% od rashoda Fonda u prethodnoj godini.

Sredstva rezervi Fonda mogu &e koristiti u toku godine za izvršavanje tekućih obaveza Fonda.

─îlan 56

Odnosi izme─Ĺu Fonda i zdravstvenih ustanova (dr┼żavnih i privatnih), u vezi sa pru┼żanjem zdravstvene za┼ítite osiguranim licima, reguli┼íu se ugovorom, gde prioritet imaju akreditovane zdravstvene ustanove.

─îlan 57

Ugovorom iz prethodnog ─Źlana ovog zakona ure─Ĺuju se naro─Źito: vrsta, obim i kvalitet zdravstvenih usluga koje se pru┼żaju osiguranim licima Fonda, pla─çanje ugovorenih usluga, odnosno programa zdravstvene za┼ítite, na─Źin obra─Źunavanja usluga, na─Źin re┼íavanja spornih pitanja i druga me─Ĺusobna prava i obaveze ugovara─Źa.

Zdravstvene usluge pru┼żene osiguranim licima u hitnim slu─Źajevima pla─çaju se zdravstvenoj ustanovi i u slu─Źaju kada nije zaklju─Źen ugovor o pru┼żanju zdravstvenih usluga.

─îlan 58

Fond ugovara usluge primarne zdravstvene za┼ítite sa doktorom porodi─Źne medicine.

Fond ugovara sa domom zdravlja konsultativne usluge specijalista i laboratorijske usluge koje se vr┼íe po uputu doktora porodi─Źne medicine.

Fond ugovara zdravstvene usluge specijalisti─Źkih slu┼żbi i usluga bolni─Źkog le─Źenja sa bolnicama na svom podru─Źju, koje se vr┼íe po uputu doktora porodi─Źne medicine.

Fond ugovara usluge visoko specijalizovane zdravstvene za┼ítite, odnosno usluge za koje su potrebna slo┼żena dijagnosti─Źka ispitivanja i le─Źenje sa klini─Źkim centrom, specijalnim bolnicama, zavodima i institutima.

Fond ugovara sa apotekama i apotekarskim ustanovama izdavanje lekova na recept utvr─Ĺenih pozitivnom listom lekova.

─îlan 59

Cene zdravstvenih usluga utvr─Ĺuje Fond i Zdravstvena komora Republike Srpske.

Fond i Zdravstvena komora utvr─Ĺuju jedinstven cenovnik zdravstvenih usluga i lekova koji usvaja upravni odbor Fonda, a primenjuje se prilikom pru┼żanja zdravstvenih usluga bez uputa nadle┼żnog doktora porodi─Źne medicine i kada se radi o uslugama pru┼żenim osiguranicima pro┼íirenog i privatnog osiguranja.

U slu─Źaju da se Fond i Zdravstvena komora ne slo┼że oko pitanja cena zdravstvenih usluga i drugih pitanja iz zajedni─Źke nadle┼żnosti spor re┼íava arbitra┼żna komisija koju obrazuje ministarstvo nadle┼żno za poslove zdravlja, a ─Źine je po jedan predstavnik iz Fonda, Zdravstvene komore i po jedan predstavnik ministarstva nadle┼żnog za poslove zdravlja i dr┼żavnog organa nadle┼żnog za poslove finansija.

Komisija odlu─Źuje ve─çinom glasova.

V - NAKNADA ŠTETE U SPROVOĐENjU ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

─îlan 60

Osiguranik kome je na teret Fonda izvr┼íena isplata na koju nije imao pravo, du┼żan je da vrati primljeni iznos:

1. ako je na osnovu neta─Źnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neta─Źni ili na drugi protivpravan na─Źin ostvario pravo iz zdravstvenog osiguranja, odnosno primanje na koje nije imao pravo ili ga je ostvario u ve─çem obimu nego ┼íto mu pripada;

2. ako je ostvario primanje, a nije prijavio nastale promene koje uti─Źu na gubitak ili obim nekog prava, a znao je ili je morao znati za te promene;

3. ako je primio nov─Źane isplate u iznosu ve─çem od onoga koji mu je odre─Ĺen re┼íenjem.

Rokovi zastarelosti potra┼żivanja iz prethodnog stava ovog ─Źlan po─Źinju te─çi od dana kada je u upravnom postupku re┼íenjem kojim je utvr─Ĺeno da ispla─çeno primanje ne pripada osiguraniku ili mu pripada u manjem obimu, odnosno od dana kada je izvr┼íena poslednja nepravilna isplata.

─îlan 61

Fond ima pravo da zahteva naknadu štete od lica koje je prouzrokovalo bolest, povredu ili smrt osiguranika.

Za ┼ítetu koju je Fond u slu─Źajevima iz stava 1. ovog ─Źlana prouzrokovao radnik na radu ili u vezi sa radom, odgovara preduze─çe, odnosno poslodavac kod koga radnik radi u trenutku prouzrokovanja ┼ítete.

Fond ima pravo, u slu─Źaju iz stava 2. ovog ─Źlana da zahteva naknadu ┼ítete i neposredno od radnika ako je ┼ítetu prouzrokovao namerno.

─îlan 62

Fond ima pravo da zahteva naknadu ┼ítete od preduze─ça, odnosno poslodavca, ako su bolest, povreda ili smrt bolesnika nastali usled toga ┼íto nisu sprovedene mere za┼ítite na radu ili druge mere za za┼ítitu gra─Ĺana.

Fond ima pravo da zahteva naknadu ┼ítete od preduze─ça, odnosno poslodavca i kada je ┼íteta nastala usled toga ┼íto je radnih stupio na rad bez propisanog prethodnog zdravstvenog pregleda, a kasnije se zdravstvenim pregledom utvrdi da radnik prema svom zdravstvenom stanju nije bio sposoban za rad na odre─Ĺenom poslu.

─îlan 63

Fond ima pravo da zahteva naknadu štete od preduzeća, odnosno poslodavca:

1. ako je ┼íteta nastala usled toga ┼íto nisu dati podaci ili ┼íto su dati neistiniti podaci o ─Źinjenicama od kojih zavisi sticanje ili odre─Ĺivanje prava;

2. ako je isplata izvr┼íena na osnovu neistinitih podataka u prijavi o stupanju radnika na posao ili ┼íto nije podnesena prijava o promenama koje uti─Źu na gubitak ili obim prava ili ako je prijava podnesena posle, propisanog roka.

Fond ima pravo da zahteva naknadu ┼ítete od osiguranika koji je du┼żan sam da podnosi prijave ili da daje odre─Ĺene podatke u vezi sa zdravstvenim osiguranjem, ako je ┼íteta nastala usled toga ┼íto prijava nije podneta ili nisu dati podaci ili su dati neistiniti podaci.

─îlan 64

Fond ima pravo da zahteva naknadu ┼ítete od lekara koji nezakonito utvrdi spre─Źenost za rad osiguranika, ako je zbog toga Fond isplatio naknadu.

Ako je ┼íteta iz stava 1. ovog ─Źlana nastala zbog nezakonitog rada lekarskih komisija za ┼ítetu odgovaraju ─Źlanovi lekarske komisije.

Fond ima pravo na naknadu ┼ítete, od lekara odnosno organizacije koja obavlja zdravstvenu delatnost, ako ┼íteta nastane zbog nepravilnog le─Źenja osiguranika odnosno osiguranog lica.

─îlan 65

Visina naknade ┼ítete utvr─Ĺuje se prema tro┼íkovima s tim u vezi, nov─Źanim naknadama ispla─çenim osiguraniku po odredbama ovog zakona i drugim davanjima na teret Fonda.

─îlan 66

Fond ima pravo da zahteva naknadu tro┼íkova le─Źenja za svoje osiguranike neposredno od zajednice osiguranja imovine i lica koja je nastala upotrebom motornog vozila osiguranog kod te zajednice.

─îlan 67

Prema odredbama ─Źlana 62. do 67. ovog zakona naknadu ┼ítete mo┼że zahtevati i preduze─çe i drugi poslodavac koji pretrpi ┼ítetu u sprovo─Ĺenju zdravstvenog osiguranja svojih radnika, kao i drugi nosioci zdravstvenog osiguranja.

Na naknadu ┼ítete Fondu, preduze─çu, poslodavcima i drugim nosiocima zdravstvenog osiguranja, koju pretrpe u sprovo─Ĺenju zdravstvenog osiguranja, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

─îlan 68

Kada Fond utvrdi da mu je u sprovo─Ĺenju zdravstvenog osiguranja prouzrokovana ┼íteta, pozva─çe lice koje je ┼ítetu prouzrokovalo da u odre─Ĺenom roku ┼ítetu nadoknadi.

Ako u postavljenom roku ┼íteta ne bude nadokna─Ĺena zahtev za naknadu ┼ítete Fond mo┼że ostvariti tu┼żbom kod nadle┼żnog suda.

VI - PROŠIRENO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

─îlan 69

Fond mo┼że osiguravati gra─Ĺane Republike Srpske i druga lica za prava koja nisu obuhva─çena obaveznim zdravstvenim osiguranjem, za osloba─Ĺanje u─Źe┼í─ça u li─Źnim tro┼íkovima za zdravstvenu za┼ítitu, za ostvarivanje zdravstvene za┼ítite iznad propisanih prava i druge zdravstvene usluge.

─îlan 70

Prošireno zdravstveno osiguranje mogu obezbediti i preduzeća i druga pravna lica za svoje zaposlene.

─îlan 71

Upravni odbor Fonda svojim aktom utvr─Ĺuje uslove i na─Źin kori┼í─çenja prava iz pro┼íirenog zdravstvenog osiguranja.

─îlan 72

Sredstva iz pro┼íirenog zdravstvenog osiguranja vode se na posebnom ra─Źunu.

─îlan 73

Direktor Fonda vr┼íi upravne i druge poslove iz pro┼íirenog osiguranja u skladu sa statutom i odlukom upravnog odbora Fonda o uslovima i na─Źinu kori┼í─çenja prava iz pro┼íirenog zdravstvenog osiguranja.

VII - PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

─îlan 74

Gra─Ĺani Republike Srpske i druga lica mogu se osigurati kod privatne agencije za zdravstveno osiguranje za prava iz zdravstvenog osiguranja i prava koja nisu obuhva─çena obaveznim i pro┼íirenim zdravstvenim osiguranjem.

─îlan 75

Uslove za osnivanje privatne organizacije zdravstvenog osiguranja, obaveze prema osiguranicima i na─Źela organizacije propisuje ministarstvo nadle┼żno za poslove zdravlja.

─îlan 76

Privatne agencije zdravstvenog osiguranja ugovaraju pru┼żanje zdravstvenih usluga direktno sa zdravstvenim ustanovama na osnovu jedinstvenih cena zdravstvenih usluga koje utvr─Ĺuje Fond i zdravstvene komore.

─îlan 77

Nadzor nad zakonito┼í─çu rada privatne agencije za zdravstveno osiguranje vr┼íi ministarstvo nadle┼żno za poslove zdravlja.

─îlan 78

(brisano)

IX - KAZNENE ODREDBE

─îlan 79

Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 15.000 KM kazni─çe se preduze─çe, odnosno zdravstvena ustanova, a odgovorno lice nov─Źanom kaznom od 200 KM do 1.500 KM:

1. ako protivno odredbama ovog zakona uskrati ili ograni─Źi prava ko ja osiguraniku pripadaju po ovom zakonu;

2. ako proširi pravo osiguranika ili omogući neko pravo licu kome to pravo po ovom zakonu ne pripada uopšte ili ne pripada u tom obimu;

3. ako ne vodi ili neuredno vodi propisane evidencije o osiguranicima;

4. ako uskrati davanje pojedinih podataka Fondu ili da neta─Źne podatke i obave┼ítenja o osiguranom licu ili spre─Źi pregled poslovnih knjiga ili evidencija koje se odnose na zdravstveno osiguranje;

5. ako ne podnese prijavu na zdravstveno osiguranje osiguranika, odjavu, ili promenu prijave, ili ove prijave podnese po isteku propisanog roka, ili podnese neurednu prijavu, ili prijavu sa neta─Źnim podacima o osiguraniku;

6. ako uskrati potrebnu medicinsku pomoć licu koje ima pravo na zdravstvenu zaštitu po ovom zakonu;

7. ako namerno spre─Źi osigurano lice u ostvarivanju prava po ovom zakonu ili mu pomogne u protivzakonitom kori┼í─çenju prava iz zdravstvenog osiguranja;

8. ako namerno omogući korišćenje prava iz zdravstvenog osiguranja po ovom zakonu licu koje nema na to pravo.

Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 9.000 KM kazni─çe se privatni poslodavac za prekr┼íaje iz ovog ─Źlana.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 80

Stupanjem na snagu ovog zakona Fond preuzima imovinu i zaposlene radnike Javnog fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske.

─îlan 81

Fond je obavezan da usaglasi svoje opšte akte u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 82

Do dono┼íenja akata iz prethodnog ─Źlana primenjiva─çe se odgovaraju─çi op┼íti akti koji su na snazi na teritoriji Republike Srpske u momentu stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 82a

Ministar je du┼żan da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese pravilnik iz ─Źlana 26. ovog zakona.

Fond je du┼żan da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese op┼íti akt iz ─Źlana 10b. stav 2. ovog zakona.

Fond je du┼żan da uskladi svoje op┼íte akte sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 82b

Lica za koja do 31. decembra 2019. godine prijavu na zdravstveno osiguranje u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa izvr┼íi Zavod za zapo┼íljavanje, u smislu prijave nezaposlenih lica, ostvariva─çe zdravstveno osiguranje po odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 i 110/16), koje su va┼żile do stupanja na snagu ovog zakona.

Ostvarivanje zdravstvenog osiguranja u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana traja─çe najkasnije do 29. februara 2020. godine.

─îlan 82v

Finansiranje zdravstvene za┼ítite za gra─Ĺane Republike Srpske koji nemaju utvr─Ĺeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju do dana stupanja na snagu ove uredbe obezbje─Ĺuje Fond od dana progla┼íenja vanredne situacije u Republici Srpskoj usljed ┼íirenja virusa SARS-CoV-2 i oboljenja uzrokovanog ovim virusom - COVID 19, u skladu sa ─Źlanom 53a. ovog zakona.

─îlan 82g*

Fond je du┼żan da uskladi svoje op┼íte akte sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 83

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 12/93 i 14/94).

─îlan 84

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zdravstvenom osiguranju

("Sl. glasnik RS", br. 106/2009)

─îlan 5

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupi─çe na snagu 1. januara 2010. godine.

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zdravstvenom osiguranju

("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)

─îlan 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

Samostalni ─Źlan Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama
Zakona o zdravstvenom osiguranju

("Sl. glasnik RS", br. 44/2020)

─îlan 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a podnije─çe se na potvrdu Narodnoj skup┼ítini Republike Srpske ─Źim ona bude u mogu─çnosti da se sastane.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija