Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Krivi─Źno procesno pravo

Krivi─Źno procesno pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine

 

Sadr┼żaj naredbe za posebne istra┼żne radnje

 

Zasnivanje presude na dokazima pribavljenim na temelju naredbi o posebnim istra┼żnim radnjama koje nisu donesene u skladu sa ─Źlanom 118. stav 1. ZKP-BiH, predstavlja bitnu povredu odredaba krivi─Źnog postupka.

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

Apelaciono vije─çe je izvršilo uvid u izdate Naredbe i konstatuje da iste ne sadr┼że obrazlo┼żenje u pogledu osnova sumnje zbog kojih se izdaju prema osumnji─Źenim licima, a što je protivno odredbi ─Źlana 118. stav 1. i ─Źlana 116. ZKP-a BiH koji propisuje da ─çe naredba sadr┼żavati izme─Ĺu ostalog osnove sumnje da je osoba sama ili s drugim osobama u─Źestvovala ili u─Źestvuje u u─Źinjenju krivi─Źnog djela iz ─Źlana 117 ZKP-a BiH.

Apelaciono vije─çe je utvrdilo da predmetne Naredbe osim imenovanog djela za koji se osoba sumnji─Źi, ne sadr┼żi dodatno obrazlo┼żenje iz ─Źega takvi osnovi sumnje proizilaze. Apelaciono vije─çe primje─çuje da je prvostepeno vije─çe naknadno imalo intenciju osna┼żiti takve naredbe na na─Źin da je samo izvršilo uvid u dokaze temeljem kojih su naredbe i izdate.

Me─Ĺutim, Apelaciono vije─çe nalazi da takav postupak ZKP-BiH ne poznaje, a utemeljenje svog stava nalazi i u nedavnoj praksi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Dragojevi─ç protiv Hrvatske (br. 68955/11, Odluka od 15.01.2015. godine.

U imenovanom predmetu Evropskog suda, podnosiocu predstavke utvr─Ĺena je povreda ─Źlana 8. Evropske Konvencije.

Sli─Źno kao u konkretnom slu─Źaju, Naredbe kojima su odre─Ĺene posebne istra┼żne radnje prema osumnji─Źenima, nisu sadr┼żavale dovoljno konkretizacije u pogledu ─Źinjeni─Źne osnove i dokaza na osnovu kojih je sud utvrdio postojanje osnova sumnje a zbog kojih bi bilo osnovano izdati takve naredbe.

Osim toga, nema dileme u pogledu ─Źinjenice da Tu┼żilaštvo o provo─Ĺenju posebnih istra┼żnih radnji nije obavijestilo Sud BiH, te da nije postupljeno u skladu sa ─Źlanom
119. stav 1. i stav 3. ZKP BiH, a što je i prvostepeni sud konstatovao u svojoj presudi.

Apelaciono vije─çe ─çe podsjetiti da ─Źlan 122. ZKP-a BiH predvi─Ĺa da tehni─Źke snimke pribavljene posebnim istra┼żnim radnjama pod uvijetima i na na─Źin propisan ovim zakonom, mogu se koristiti kao dokaz. U suprotom, tuma─Źe─çi odredbu argumentum a contrario ukoliko nisu ispoštovane odredbe ZKP-a BiH u smislu njihovog odre─Ĺivanja, a što evidentno u konkretnom predmetu nisu, takvi dokazi nisu dopušteni u krivi─Źnom postupku i nije ih mogu─çe naknadno osna┼żiti, na na─Źin kako je to prvostepeni sud u─Źinio - vlastitom ocjenom dokaza dostavljenih uz prijedlog za odre─Ĺivanje ovih radnji.

Stoga, primjenjuju─çi standarde prakse Evropskog suda u gore navedenom predmetu Dragojevi─ç, prvostepeni sud je prihvataju─çi dokaze koji su pribavljeni posebnim istra┼żnim radnjama na temelju naredbi koje su izdate protivno odredbama ZKP-a BiH, povrijedio prava osumnji─Źenih, odnosno optu┼żenih lica propisana ─Źlanom 8. Evropske konvencije.

─îlanom 10. stav 2. ZKP-a BiH propisano je da Sud ne mo┼że zasnovati svoju odluku na dokazima pribavljenim povredama ljudskih prava, niti na dokazima pribavljenim bitnim povredama ZKP-a BiH. Kako je utvr─Ĺeno da je prvostepena presuda u ve─çem dijelu zasnovana na presretnutim razgovorima koji su pribavljeni na temelju Naredbi o posebnim istra┼żnim radnjama (a za koje je utvr─Ĺeno da su donesene i sprovedene protivno imperativnim odredbama ─Źlana 118. u vezi sa

─Źlanom 116. stav 1. i odredbi ─Źlana 119. stav 1. i 3. ZKP-a BiH), apelaciono vije─çe je zaklju─Źilo da su se u ovim propustima ostvarile bitne povrede odredaba krivi─Źnog postupka iz ─Źlana 297. stav 1. ta─Źka i) ZKP- BiH, koje povrede shodno ─Źlanu 315. stav 1. ta─Źka a) ZKP-a BiH dovode do ukidanja prvostepene presude.

 

(Rješenje vije─ça Apelacionog odjeljenja broj: S1 2 K 002641 14 K┼Ż 4 od
06.02.2015. godine)

 

<------->

 

Naplata troškova krivi─Źnog postupka u skladu sa odredbom ─Źlana 185. stav 2. ZKP BiH

 

Troškovi krivi─Źnog postupka, iz ─Źlana 185. stav 2. ZKP BiH (uklju─Źuju─çi i troškove za svjedoke, vještake, tuma─Źe i stru─Źne osobe i troškove uvi─Ĺaja), ispla─çuju se unaprijed iz sredstava Tu┼żilaštva, odnosno Suda, a napla─çuju se kasnije od osoba koje su du┼żne da ih naknade po odredbama ZKP BiH, te u odnosu na naplatu tih troškova, zakonodavac ne propisuje rok u kojem bi se moralo donijeti posebno rješenje kojim se osoba koja je du┼żna platiti troškove obavezuje na pla─çanje istih.

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

Vije─çe nalazi neosnovanim ┼żalbene prigovore kojima se ukazuje da je propuštanjem od strane Tu┼żilaštva, da u roku od 6 mjeseci od dana dostavljanja pravosna┼żne presude, podnese zahtjev za naplatu troškova krivi─Źnog postupka, prestalo pravo za njihovu naplatu, uslijed ─Źega ni osu─Ĺeni ─É.┼Ż., nije mogao biti obavezan na pla─çanje tih troškova. Po ocjeni ovog vije─ça, ┼żalbom se pogrešno implicira primjena odredbe ─Źlana 186. stav 2. ZKP BiH, na konkretnu situaciju. Naime, odredbom ─Źlana 186. stav 2. ZKP BiH, propisano je „...Zahtjev sa podacima o visini troškova mo┼że se podnijeti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja pravomo─çne presude ili rješenja o obustavi krivi─Źnog postupka, osobi koja ima pravo da postavi takav zahtjev...“. Me─Ĺutim, u konkretnom slu─Źaju nije rije─Ź o zahtjevu za isplatu troškova, sa podacima o njihovoj visini, nego je rije─Ź o specifikaciji troškova, koji su unaprijed ispla─çeni, predujmljeni, od strane Tu┼żilaštva iz bud┼żetskih sredstava. Takva situacija regulisana je odredbom ─Źlana
185. stav 4. ZKP BiH, kojom odredbom je propisano da se troškovi, iz stava 2. navedenog ─Źlana (uklju─Źuju─çi i troškove za svjedoke, vještake, tuma─Źe i stru─Źne
osobe i troškove uvi─Ĺaja), ispla─çuju unaprijed iz sredstava Tu┼żilaštva, odnosno
Suda, a napla─çuju se kasnije od osoba koje su du┼żne da ih naknade po odredbama ZKP BiH. Dakle, kada su u pitanju predujmljeni troškovi, suprotno ┼żalbenim
prigovorima, zakonodavac ne propisuje bilo kakav rok u kojem bi se moralo

donijeti posebno rješenje kojim bi se osoba, ─Źija je u kona─Źnici obaveza pla─çanja tih troškova, obavezala na pla─çanje istih. Stoga, ovo vije─çe ocjenjuje neosnovanim prigovor iz ┼żalbe kojim se ukazuje da je uslijed proteka roka od šest mjeseci od dostavljanja pravosna┼żne presude, u kojem nije dostavljen zahtjev Tu┼żilaštva sa specifikacijom troškova, prestalo pravo na njihovu naplatu, te cijeni da je prvostepeno vije─çe pravilo zaklju─Źilo da je osu─Ĺeni ┼Ż. obavezan naknaditi troškove, u toku krivi─Źnog postupka predujmljene iz sredstava Tu┼żilaštva, u iznosu kako je utvr─Ĺeno pobijanim rješenjem.

 

(Rješenje vije─ça Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, bro X-K-
08/540-1 od 08.09.2011. godine)

 

<------->

 

Odluka o troškovima krivi─Źnog postupka u vezi sa ─Źlanom 186. stav 2. ZKP BiH

 

Zahtjev s podacima o visini troškova mo┼że se podnijeti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja pravosna┼żne presude ili rješenja o obustavi krivi─Źnog postupka osobi koja ima pravo da postavi takav zahtjev.

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

Prije svega, Apelaciono vije─çe nalazi ispravnim zaklju─Źak prvostepenog suda da je, imaju─çu u vidu odredbu ─Źlana 186. stav 2. ZKP BiH, zahtjev vještaka za naknadu troškova vješta─Źenja i dolaska pred sud, neblagovremen, obzirom da je podnesen po proteku prekluzivnog roka od 6 mjeseci od pravosna┼żnosti presude. Kako to iz navedene zakonske odredbe proizilazi, rok od šest mjeseci po─Źinje te─çi od dana dostavljanja pravnosna┼żne presude koja se, istina, ve─çini u─Źesnika u postupku uglavnom ne dostavlja poslije ┼żalbenog postupka, me─Ĺutim, obzirom da se radi o imperativnoj normi, to je, po stavu i ovog Vije─ça, ratio legis iste nesumnjivo da navedeni rok po─Źinje te─çi i za ostale u─Źesnike u krivi─Źnom postupku bez obzira na dostavu, i to sa danom pravosna┼żnosti presude. Dakle, rok za podnošenje zahtjeva s podacima o visini troškova u krivi─Źnom postupku odnosi se na sve osobe koje imaju pravo da postave takav zahtjev i ni pod kojim uslovima ne mo┼że biti produ┼żen, što sve dovedeno u vezu sa ─Źinjenicom da je presuda u konkretnom predmetu pravosna┼żna od dana 5.12.2013. godine, ukazuje na jasan zaklju─Źak da je predmetni rok od 6 mjeseci protekao i u odnosu na vještaka M.M.

 

(Rješenje vije─ça Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 1 K 003833 15 Kr┼ż 7
od 31.08.2015. godine)

 

<------->

 

Blanketni propisi koji ─Źine obilje┼żja krivi─Źnog djela

 

Pravni opis djela koji je u optu┼żnici dat od strane tu┼żioca, ne mo┼że potpadati pod odredbu ─Źlana 227. stav 1. ta─Źka d) ZKP BiH, ve─ç se prema svom zna─Źenju mo┼że vezati samo za dati ─Źinjeni─Źni opis djela i zajedno s njim ─Źiniti dio optu┼żnice iz ta─Źke c – dakle „opis djela“.

 

(Rješenje vije─ça Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 2 K 009050 15 K┼ż 3 od
23.04.2015. godine)

 

<------->

 

Ka┼żnjavanje zbog narušavanja reda

 

Ukoliko postoje okolnosti koje nesporno ukazuju da je potrebno kazniti lice koje narušava red u sudnici, Sud ─çe kumulativno, uz nov─Źanu kaznu, i uz prethodno dato upozorenje, sa jasnim uputama i nare─Ĺenjima, izre─çi i mjeru udaljenja iz sudnice.

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

Imaju─çi u vidu krivi─Źnopravnu prirodu odredaba iz ─Źlana 242. ZKP BiH i njihov smisao, Apelaciono vije─çe nalazi da se ┼żalbom osnovano ukazuje na njenu pogrešnu interpretaciju u pobijanom rješenju, posebno ako se ima u vidu ─Źinjeni─Źno stanje izneseno u obrazlo┼żenju istog. Naime, smisao odredaba ovog ─Źlana je omogu─çavanje neometanog su─Ĺenja i zaštita dostojanstva suda, te su u tom smislu i predvi─Ĺene odre─Ĺene dicsiplinske mjere i disciplinske kazne za odr┼żavanje reda i procesne discipline na glavnom pretresu, tj. omogu─çvanja nesmetanog toka krivi─Źnog postupka. U tom smislu zakon postavlja i odre─Ĺene uslove, na─Źin i redosljed izricanja navedenih mjera, a što sud mora imati u vidu pri izricanju istih. Ako se ima u vidu zakonska formulacija, odnosno na─Źin na koji je propisano izricanje navedenih mjera iz odredbe stava 3. ─Źlana 242. ZKP, a na temelju koje je izre─Źena disciplinska mjera prema ┼żalitelju, onda se pokazuje da ista nije pravilno primijenjena, jer nov─Źana kazna nije mogla biti izre─Źena samostalno, ve─ç kumulativno sa mjerom udaljenja iz sudnice.

Dakle, ukoliko postoje okolnosti koje nesporno ukazuju da je potrebno kazniti lice koje narušava red u sudnici (uslov koji je u predmetnom slu─Źaju i po ocjeni ovog vije─ça bio ispunjen – vije─çe je preslušalo navedeni dio snimka sa su─Ĺenja), predsjednica vije─ça je, uz nov─Źanu kaznu (i uz prethodno dato upozorenje, sa jasnim uputama i nare─Ĺenjima), trebala izre─çi i mjeru udaljenja iz sudnice, na što osnovano ┼żalitelj ukazuje u svojoj ┼żalbi.

Nadalje, Apelaciono vije─çe nalazi osnovanim i ┼żalbeni prigovor kojim se ukazuje na pogrešno pozivanje na odredbu iz stava 4. ─Źlana 242. ZKP BiH pri izricanju nov─Źane kazne kao jedine mjere ka┼żnjavanja. Naime, uslov za ka┼żnjavanje branioca na osnovu ove odredbe sastoji se u tome da je i nakon izricanja disciplinskih mjera iz prethodne odredbe (st. 3), nastavljeno sa narušavanjem reda. Radi se, dakle, o ponavljanju aktivnosti kojima se i na sljede─çem ro─Źištu narušava red, što je ometanje toka su─Ĺenja koje je te┼że i u ve─çoj mjeri predstavlja ometanje dostojanstvenog su─Ĺenja, na što ukazuju i te┼że predvi─Ĺene disciplinske kazne, a to su uskra─çivanje daljeg zastupanja i nov─Źana kazna koja se, prema ovoj odredbi, mo┼że izre─çi u iznosu i do 30.000 KM - ─Źije je izricanje tako─Ĺe postavljeno kumulativno. Kako u predmetnom slu─Źaju takva situacija nije postojala, a što proizilazi iz samog obrazlo┼żenja pobijanog rješenja (glavni pretres je nastavljen sa unakrsnim ispitivanjem od strane branioca), onda je jasno da je pozivanje na ovu odredbu pri izricanju nov─Źane kazne iz stava 3. kao samostalne mjere nepravilno, pa se ┼żalbeni prigovor dat u tom pogledu pokazuje osnovanim.“

 

(Rješenje vije─ça Apelacionog odjeljenja broj: S1 2 K 015384 14 K┼ż 3od
17.11.2014. godine)

 

<------->

 

Pravna priroda disciplinskih mjera iz ─Źlana 268. ZKP BiH

 

Kako procesne sankcije disciplinskog karaktera iz ─Źlana 268. ZKP BiH koje imaju za cilj prinu─Ĺivanje svjedoka na davanje iskaza u predmetnom slu─Źaju nisu ostvarile svoju svrhu do okon─Źanja krivi─Źnog postupka, bilo je bespredmetno razmatrati pitanje zastare njihovog izvršenja, pa je valjalo samo utvrditi da više ne postoji zakonska mogu─çnost za njihovo izvršenje prema osu─Ĺenom koji se nalazi na izdr┼żavanju kazne zatvora.

 

(Rješenje vije─ça Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 2 K
006087 15 K┼ż 29 od 29.10.2015. godine)

 

<------->

 

Povreda prava na odbranu

 

Povrije─Ĺeno je temeljno pravo optu┼żenih da u postupku osim dovoljno vremena imaju i dovoljno mogu─çnosti da se pripreme i ostvare kvalitetnu odbranu, tj. da imaju jednaka sredstva (kao i protivna strana) i razumnu mogu─çnost da brane svoje interese pod uslovima koji ih ne stavljaju u znatno nepovoljniji polo┼żaj u odnosu na Tu┼żilaštvo.

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

Naime, ove ┼żalbe optu┼żenih su otvorile pitanje, da li je prvostepeni sud u primjeni odredbi ─Źlana 262. ZKP BiH pravilno postupio i da li je povrijedio prava optu┼żenih na odbranu, te da li je u─Źinio navedene bitne povrede odredaba krivi─Źnog postupka. Da bi se dali odgovori na izlo┼żene ┼żalbene prigovore optu┼żenih, treba ukazati, da prema navedenoj zakonskoj odredbi inicijativu u dokazivanju pravno relevantnih ─Źinjenica imaju stranke i branitelj, što pokazuje da dominira raspravno na─Źelo, ali je pored toga predvi─Ĺena i mogu─çnost aktivne uloge suda u prikupljanju i izvo─Ĺenju dokaza. Kako to dalje proizlazi iz ─Źlana 262. stav 1. ZKP BiH, pred sudom najprije postavlja pitanja stranka odnosno branilac koja je pozvala svjedoka i vrši njegovo direktno ispitivanje kako bi dokazala istinitost svojih tvrdnji. Nakon toga svjedoka ispituje suprotna strana koja vrši unakrsno ispitivanje kako bi se oslabili odgovori dati prilikom direktnog ispitivanja tokom kojeg (unakrsnog ispitivanja) je dozvoljeno postavljanje sugestivnih pitanja. Pri tome, prema zakonskom odre─Ĺenju postoji mogu─çnost postavljanja pitanja u korist vlastitih tvr─Ĺenja, ali je za tako nešto potrebno odobrenje suda odnosno predsjednika vije─ça, jer ono prevazilazi okvire unakrsnog ispitivanja. Poslije toga, stranka ili branilac koja je pozvala svjedoka mora dobiti novu priliku da svjedoka još jednom ispita, kako bi se utvrdio pravi smisao odgovora koje je davao prilikom unakrsnog ispitivanja.

Dakle, naprijed navedeni prikaz tzv. modela unakrsnog ispitivanja, predstavlja okvire unutar kojih treba ocijeniti izlo┼żene ┼żalbene prigovore optu┼żenih u vezi s postupanjem predsjednika vije─ça na glavnom pretresu za koje oni tvrde, da nije bilo pravilno.

Kao što je to ve─ç naprijed navedeno, ┼żalbama optu┼żeni ta─Źno ukazuju da je u konkretnom predmetu na glavnom pretresu predsjednik vije─ça, polaze─çi od pravila da glavno ispitivanje limitira unakrsno ispitivanje, zabranio braniocima da izvan opsega tih odgovora, datih prilikom direktnog ispitivanja, pobrojanim svjedocima postavljaju pitanja izvan toga u prilog vlastitih tvr─Ĺenja, daju─çi im upute da te svjedoke mogu predlo┼żiti kao svoje i tada ih direktno ispitati. Da je to tako, proizlazi iz zapisnika sa odr┼żanih ro─Źišta, konkretno ro─Źišta odr┼żanog dana 26.10.2011. godine na kojemu je od strane odbrana optu┼żenih unakrsno ispitan svjedok optu┼żbe I.K. i kojom prilikom je branilac optu┼żenog A., a nakon što je pokušao postaviti pitanje u korist vlastitog tvr─Ĺenja, upozoren od strane predsjednika vije─ça da izlazi izvan direktnog ispitivanja, upoznaju─çi ga da ima pravo ovoga svjedoka pozvati kao svog i direktno ispitati, nakon ─Źega je branilac evidentno ra─Źunaju─çi na tu mogu─çnost odustao od dajnjeg ispitivanja ovog svjedoka. Istovjetna situacija se ponovila i na ro─Źištu odr┼żanom 19.10.2011. godine na kojem je predsjednik vije─ça limitiraju─çi unakrsno ispitivanje svjedoka D.S. od strane branioca optu┼żenog M.L., re─Źenicom „Baš zato Vi tra┼żite nešto da, direktno ispitivanje svjedoka. Niste u toj fazi.“ , uputio branioca da ovog svjedoka pozove i direktno ga ispita, ─Źime je branilac bio prinu─Ĺen odustati od odre─Ĺenog broja pitanja koja su bila od odlu─Źuju─çeg zna─Źaja za njegovog branjenika.

Prema navedenom, potpuno je jasno, da u slu─Źajevima ispitivanja svjedoka, na koje ukazuju branioci, nakon što je predsjednik vije─ça uskratio postavljanje pitanja izvan opsega odgovora koje su dali prilikom direktnog ispitivanja, predlo┼żio odbranama da isti budu ispitani kao njihovi svjedoci, što je evidentno imalo za rezultat da branioci tako i postupe, te stave prijedloge za njihovo saslušanje u svojstvu svjedoka odbrane.

U tom smislu ovo vije─çe je uzelo u obzir da ─Źlan 6. stav 3. ta─Źka d) EKLJP sadr┼żi dva prava: 1) pravo optu┼żenog da mu se omogu─çi da ispituje svjedoka optu┼żbe i 2) pravo na saslušanje svjedoka odbrane pod istim uslovima koji va┼że i za svjedoke optu┼żbe, a koja odredba zahtijeva da se optu┼żeni stavi u polo┼żaj potpune jednakosti sa tu┼żiocem.

Za davanje kona─Źnog odgovora na ┼żalbene prigovore optu┼żenih, jasno je da je predsjednik prvostepenog vije─ça pravilno postupio u dijelu koji se odnosi na ograni─Źavanje opsega unakrsnog ispitivanja. Me─Ĺutim, ovo vije─çe, i pored ─Źinjenice da sud u toku postupka i ne mora prihvatiti izvo─Ĺenje svih predlo┼żenih dokaza, kako optu┼żbe tako i odbrane, ipak nalazi da je odlukom predsjednika vije─ça da odbije prijedlog za saslušanje klju─Źnih svjedoka kao svjedoka odbrane, narušen princip jednakosti stranaka, pogotovo iz razloga što su pojedini branioci odustali od

daljnjeg unakrsnog ispitivanja svjedoka, pouzdavaju─çi se na konzumiranje prava pozivanja istih svjedoka, ali sada u svojstvu svjedoka odbrane, a što im je u konkretnom slu─Źaju uskra─çeno i pored ranije jasno date pouke predsjednika vije─ça. Uskra─çivanjem odbrani prava na direktno ispitivanje svjedoka koji su od strane Tu┼żilaštva, na taj na─Źin, ve─ç ispitani, i to pri okolnostima koje su kod odbrane stvorile realnu prepostavku i opravdano o─Źekivanje da ─çe sud udovoljiti takvom prijedlogu (ta okolnost je izri─Źita izjava predsjednika vije─ça da ─çe odbrana biti u mogu─çnosti da svjedoke direktno ispita i da joj stoga nije dozvoljeno prilikom unakrsnog ispitivanja postavljanje pitanja koja prevazilaze okvir direktnog ispitivanja), povrije─Ĺeno je temeljno pravo optu┼żenih da u postupku osim dovoljno vremena imaju i dovoljno mogu─çnosti da se pripreme i ostvare kvalitetnu odbranu, tj. da imaju jednaka sredstva (kao i protivna strana) i razumnu mogu─çnost da brane svoje interese pod uslovima koji ih ne stavljaju u znatno nepovoljniji polo┼żaj u odnosu na tu┼żilaštvo.

Ne treba ispustiti iz vida da je jedno od osnovnih ovlaštenja optu┼żenog, odnosno branioca (sadr┼żano u njihovom pravu na odbranu) - ovlaštenje da pozivaju i ispituju svjedoke, ─Źija svjedo─Źenja smatraju relevantnim za svoj predmet, a na okolnosti koje su bitne za utvr─Ĺivanje teza odbrane. Stoga se odbrani mora pru┼żiti mogu─çnost da, kao što je to omogu─çeno i optu┼żbi izvodi te dokaze. Takav postupak podrazumjeva poštivanje prava na odbranu i na─Źela jednakosti pravnog oru┼żja. Postupak pozivanja i saslušanja svjedoka mora biti isti za obje strane i zahtijeva jednakost sredstava. Takvo pravno stajalište sadr┼żano je i u presudi ESLJP od 06.12.1988. godine, Barbera, Messeque i Jabardo protiv Španije, paragraf 78, te u odluci Ustavnog suda BiH, broj: U 6/02 od 05.04.2002. godine.

Stoga ovo Vije─çe nalazi da je takvim svojim postupanjem prvostepeno vije─çe povrijedilo pravo na odbranu optu┼żenih, ─Źime je po─Źinjena bitna povreda odredaba krivi─Źnog postupka iz ─Źlana 297. stav 1. ta─Źka d) ZKP-a BiH, na koju osnovano ukazuju ┼żalbe optu┼żenih, što za posljedicu ima ukidanje takve presude.

 

(Presuda vije─ça Apelacionog odjeljenja broj: S1 2 K 006087 14 K┼ż 24 od
25.04.2014. godine)

 

<------->

 

Protivrje─Źnost izreke i razloga presude

 

Postoji bitna povreda krivi─Źnog postupka iz ─Źlana 297. stav 1. ta─Źka k) ZKP BiH (izreka presude protivrje─Źi razlozima presude), kada se u razlozima presude navodi argumentacija iz koje se mo┼że zaklju─Źiti da se radi o po─Źinjenju krivi─Źnog djela organiziranog kriminala iz ─Źlana 250. stav 3. KZ BiH, a optu┼żeni se izrekom presude oglasi krivim zbog po─Źinjenja samostalnih krivi─Źnih djela Porezne utaje i Pranja novca, koja bi trebala ulaziti u konstrukciju krivi─Źnog djela organiziranog kriminala iz ─Źlana 250. stav 3. KZ BiH.

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

┼Żalbom Tu┼żilaštva BiH se osnovano ukazuje na protivrje─Źnost izreke presude u odnosu na date razloge koji se odnose na postojanje grupe za organizovani kriminal i uloge optu┼żenog ─î. ┼Żalba opravdano ukazuje da je prvostepeni sud utvrdio da je optu┼żeni ─î. fakti─Źki obavljao poslove upravljanja firmom “─î.k.” doo Zenica na na─Źin što je donosio odluke, kontaktirao kupce, upravljao finansijama i davao konkretne naloge komercijalistima u vezi uslova prodaje duhana i duhanskih prera─Ĺevina, odnosno Sud je van razumne sumnje utvrdio ─Źinjenicu da je optu┼żeni u spornom periodu vršio poslove upravljanja firmom na na─Źin da je donosio odluke za prodaju cigareta poznatim i nepoznatim kupcima za gotov novac, kao i fakturisanje odre─Ĺenim pravnim licima.

Optu┼żnicom Tu┼żilaštva BiH optu┼żeni ─î. se tereti da je po─Źinio krivi─Źno djelo iz ─Źlana 250. stav 3. KZ BiH, u vezi sa krivi─Źnim djelom Porezne utaje i Pranje novca. Odredba ─Źlana 250. stav 3. KZ BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH 37/03) koji je va┼żio u vrijeme izvršenja krivi─Źnog djela glasi:
(3) Ko organizira ili bilo kako rukovodi zlo─Źina─Źkom organizacijom koja zajedni─Źkim djelovanjem u─Źini ili pokuša krivi─Źno djelo propisano zakonom Bosne i
Hercegovine, kaznit ─çe se kaznom zatvora najmanje deset godina ili dugotrajnim zatvorom.

Termin “Zlo─Źina─Źka organizacija” u smislu ─Źlana 1. stav 17. KZ BiH (Sl. glasnik BiH 37/03) je organizirana grupa ljudi od najmanje tri osobe, koja postoji neko vrijeme, djeluju─çi u cilju u─Źinjenja jednog ili više krivi─Źnih djela za koja se po zakonu mo┼że izre─çi kazna zatvora tri godine ili te┼ża kazna, dok “Organizirana grupa ljudi” u smislu ─Źlana 1. stav 16. KZ BiH je grupa ljudi koja je formirana, a nije spontano nastala, radi neposredno sljede─çeg u─Źinjenja krivi─Źnog djela i ─Źiji ─Źlanovi ne moraju imati formalno definirane uloge, koja ne mora imati kontinuitet ─Źlanstva ni razvijenu organizaciju.
Polaze─çi od zakonskog opisa krivi─Źnog djela Organizovani kriminal iz ─Źlana 250. stav 3. KZ BiH, ─Źinjenice da je prvostepeni sud oglasio krivim ve─çi broj uposlenika
“─î.k.” doo Zenica, te navedenih utvr─Ĺenja prvostepenog suda u vezi aktivnosti
optu┼żenog ─î., osnovanim se ukazuje ┼żalbeni navod Tu┼żilaštva BiH da izreka presude protivrje─Źi razlozima presude. Iz utvr─Ĺenja prvostepenog suda proizilazi zaklju─Źak da se krivi─Źno pravne radnje optu┼żenog ─î. i njegova odgovornost zapravo trebala cijeniti sa aspekta organizatora i rukovodioca grupe za organizovani kriminal, a ne na na─Źin kako to ─Źini prvostepeni sud, kao po─Źinioca samostalnih krivi─Źnih djela Poreske utaje i Pranja novca.

Stoga, Apelaciono vije─çe zaklju─Źuje da postoji bitna povreda krivi─Źnog postupka iz ─Źlana 297. stav 1. ta─Źka k) ZKP BiH (izreka presude protivrje─Źi razlozima presude), kada se u razlozima presude navodi argumentacija iz koje se mo┼że zaklju─Źiti da se radi o po─Źinjenju krivi─Źnog djela organizovanog kriminala iz ─Źlana 250. stav 3. KZ BiH, a optu┼żeni se izrekom presude oglasi krivim zbog po─Źinjenja samostalnih krivi─Źnih djela Porezne utaje i Pranja novca, koja bi trebala ulaziti u konstrukciju krivi─Źnog djela organizovanog kriminala iz ─Źlana 250. stav 3. KZ BiH. Ova povreda shodno odredbi ─Źlana 315. stav 1. ta─Źka a) ZKP BiH dovodi do ukidanja prvostepene presude.

 

(Rješenje vije─ça Apelacionog odjeljenja Suda BiH broj: S1 2 K 002641 14 K┼Ż 4 od
06.02.2015. godine)

 

<------->

 

In dubio pro reo
─îlan 3. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

KADA NI NAKON SVESTRANE I SAVJESNE OCJENE SVIH IZVEDENIH DOKAZA POJEDINA─îNO I U NJIHOVOJ ME─ÉUSOBNOJ VEZI NIJE MOGAO ISKLJU─îITI MOGU─ćNOST DA JE MANJAK, KOJI JE NASTAO U POSLOVANJU PRIVREDNOG SUBJEKTA, MOGAO NASTATI I IZ DRUGIH RAZLOGA A NE SAMO PRISVAJANJEM NOVCA OD STRANE OPTU┼ŻENE, PRAVILNO JE POSTUPIO SUD KADA JE SUMNJU U POGLEDU POSTOJANJA TE ODLU─îNE ─îINJENICE – PRISVAJANJE OD STRANE OPTU┼ŻENE NOVCA KOJI JOJ JE POVJEREN NA RADU, PRESUDOM RIJEŠIO NA NA─îIN KOJI JE POVOLJNIJI ZA OPTU┼ŻENU.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 09 0 K 014393 13 K┼ż od 14.01.2014. godine)

 

<------->

 

Pravo optu┼żenog da bude obaviješten o djelu za koje se tereti
─îlan 6. stav 1. i 3. ta─Źka a) Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

PROPUŠTANJEM SUDA DA NA PO─îETKU GLAVNOG PRETRESA U PONOVLJENOM SU─ÉENJU NAKON UKIDANJA PRETHODNE PRVOSTEPENE PRESUDE PRO─îITA IZMIJENJENU OPTU┼ŻNICU KOJA JE BILA NA SNAZI U VRIJEME PO─îETKA TOG GLAVNOG PRETRESA, POVRIJE─ÉENO JE PRAVO OPTU┼ŻENOG NA PRAVI─îNO SU─ÉENJE IZ ─îLANA 6. STAV 1., TE IZ ─îLANA 6. STAV 3. TA─îKA A) EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA KOJIM JE SVAKOM KO JE OPTU┼ŻEN ZA KRIVI─îNO DJELO GARANTOVANO PRAVO DA PODROBNO BUDE OBAVIJEŠTEN O PRIRODI I RAZLOZIMA OPTU┼ŻBI PROTIV NJEGA.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 09 0 K 004657 14 K┼ż 2 od 09.07.2014. godine)

 

<------->

 

Povreda prava optu┼żenog na odbranu
─îlan 6. stav 2. i ─Źlan 274. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

SUD JE POVRIJEDIO PRAVO OPTU┼ŻENOG NA ODBRANU KADA JE PRIJEDLOG ODBRANE ZA IZVO─ÉENJE DOKAZA NEOSNOVANO ODBIO S OBRAZLO┼ŻENJEM DA SE RADI O NEZAKONITOM DOKAZU.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 07 0 K 008460 13 K┼ż od 27.01.2014. godine)

 

<------->

 

Obavještavanje branitelja o dokazima
─îlan 61. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

DOSTAVLJANJEM BRANITELJU OSUMNJI─îENOG PRIJEDLOGA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA, KOJI JE SADR┼ŻAVAO I NAPOMENU DA SE KOD SUDA NALAZE DOKAZI BITNI ZA ODLUKU O OSNOVANOSTI PRIJEDLOGA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA, SUD JE IZVRŠIO OBAVIJEŠTAVANJE BRANITELJA O TIM DOKAZIMA U SMISLU ─îLANA 61. STAV 2. ZKP FBIH. POŠTO IZ ┼ŻALBE BRANITELJA OSUMNJI─îENOG NE PROIZILAZI DA MU JE SUD ONEMOGU─ćIO UVID U TE DOKAZE KOJE JE UZ PRIJEDLOG ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA DOSTAVIO TU┼ŻITELJ, VE─ć SE POZVAO NA NEPOSTOJE─ćU OBAVEZU SUDA DA MU JE TREBAO DOSTAVITI TE DOKAZE, ONDA SE NE MO┼ŻE TAKVOM ┼ŻALBOM USPJEŠNO OSPORITI ZAKONITOST POBIJANOG RJEŠENJA.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 070-0-K┼ż-09-000449 od 06.10.2009. godine)

 

<------->

 

Nu┼żnost postojanja zakonom propisanih uvjeta za odre─Ĺivanje pritvora
─îlan 145. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine


BUDU─ćI DA JE PRITVOR IZUZETNA MJERA KOJA SE MO┼ŻE ODREDITI SAMO POD UVJETIMA PROPISANIM ZAKONOM I U SKLADU SA PROPISANIM POSTUPKOM (─îLAN 5. STAV 1. EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ─îLAN 145. STAV 1. ZKP FBIH), RJEŠENJE O ODRE─ÉIVANJU ODNOSNO PRODU┼ŻENJU PRITVORA MORA DA SADR┼ŻI POTPUNE I ODRE─ÉENE RAZLOGE NA OSNOVU KOJIH JE SUD UTVRDIO DA SU ISPUNJENI UPRAVO ONI UVJETI KOJE JE ZAKON PROPISAO ZA ODRE─ÉIVANJE ODNOSNO PRODU┼ŻENJE PRITVORA.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 09 0 K 018709 14 K┼ż 3 od 07.02.2014. godine)

 

<------->


Pritvor usljed iteracijske opasnosti
─îlan 146. stav 1. ta─Źka c) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

ZA ODRE─ÉIVANJE ODNOSNO PRODU┼ŻENJE PRITVORA NA OSNOVU ─îLANA 146. STAV 1. TA─îKA C) ZKP FBIH NIJE NEOPHODNO DA JE OSUMNJI─îENI RANIJE OSU─ÉIVAN ZA ISTOVRSNA KRIVI─îNA DJELA JER TO NE ZAHTIJEVA NAVEDENA ZAKONSKA ODREDBA NEGO POSTOJANJE NARO─îITIH OKOLNOSTI KOJE OPRAVDAVAJU BOJAZAN DA ─ćE OSUMNJI─îENI PUŠTANJEM NA SLOBODU, IZME─ÉU OSTALOG, PONOVITI KRIVI─îNO DJELO.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 09 0 K 019600 14 K┼ż od 31.01.2014. godine)

 

<------->

 

Redovna kontrola opravdanosti pritvora
─îlan 151. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

REDOVNA KONTROLA OPRAVDANOSTI PRITVORA U SMISLU ─îLANA 151. STAV 1. ZKP FBIH VRŠI SE U SKLADU SA TRENUTNIM STANJEM KONKRETNOG KRIVI─îNOG POSTUPKA I U ODNOSU NA DJELO ZA KOJE SE OSUMNJI─îENI ODNOSNO OPTU┼ŻENI TERETI.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01 0 K 008473 14 K┼ż 3 od 23.06.2014. godine)

 

<------->

 

Pritvor nakon izricanja presude
─îlan 152. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

ZA ODRE─ÉIVANJE ILI PRODU┼ŻENJE PRITVORA NAKON IZRICANJA PRVOSTEPENE PRESUDE ZBOG NEOPHODNOSTI PRITVORA RADI NESMETANOG VO─ÉENJA KRIVI─îNOG POSTUPKA NIJE NU┼ŻNO UTVRDITI DA NA TO UKAZUJU I OKOLNOSTI KOJE SE ODNOSE NA NA─îIN IZVRŠENJA DJELA I OKOLNOSTI KOJE SE ODNOSE NA LI─îNOST U─îINITELJA NEGO JE DOVOLJNO DA NA TAKAV ZAKLJU─îAK UKAZUJU ILI JEDNE ILI DRUGE OKOLNOSTI.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 09 0 K 011389 14 K┼ż 3 od 09.07.2014. godine)

 

<------->

 

Mogu─çnost korištenja kao dokaza neovjerene fotokopije pismena
─îlan 289. stav 3. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

NEOVJERENA FOTOKOPIJA PISMENA MO┼ŻE SE KORISTITI KAO DOKAZ UKOLIKO JE ONA POTVR─ÉENA KAO NEIZMIJENJENA U ODNOSU NA ORIGINAL.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 07 0 K 008460 13 K┼ż od 27.01.2014. godine)

 

<------->

 

Razlozi u presudi kojima se sud rukovodio pri rješavanju pravnih pitanja
─îlan 305. stav 7. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

UKOLIKO SU U TOKU GLAVNOG PRETRESA BILI IZNESENI PRIGOVORI KOJI SU SE ODNOSILI NA ZAKONITOST PRIBAVLJANJA ODRE─ÉENIH DOKAZA, SUD JE U PRESUDI DU┼ŻAN NAVESTI ODRE─ÉENE I POTPUNE RAZLOGE ZBOG KOJIH JE TE PRIGOVORE NAŠAO OSNOVANIM ODNOSNO NEOSNOVANIM.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 09 0 K 015657 14 K┼ż od 18.06.2014. godine)

 

<------->

 

Sjednica vije─ça o produ┼żenju pritvora u prete┼żnom dijelu odr┼żana pred sudijom izvjestiteljem
─îlan 312. stav 1. ta─Źka a) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

AKO JE RO─îIŠTE POVODOM PRIJEDLOGA TU┼ŻITELJA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA U PRETE┼ŻNOM DIJELU ODR┼ŻANO PRED SUDIJOM IZVJESTITELJEM U─îINJENA JE BITNA POVREDA ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA A) ZKP FBIH, BEZ OBZIRA ŠTO SU NAKNADNO NA RO─îIŠTE PRISTUPILI PREDSJEDNIK VIJE─ćA I JOŠ JEDAN ─îLAN VIJE─ćA, JER JE U OVOM SLU─îAJU SUD BIO NEPROPISNO SASTAVLJEN NA JEDNOM DIJELU RO─îIŠTA, A KOJA POGREŠKA SE NE MO┼ŻE KONVALIDIRATI NAKNADNIM U─îEŠ─ćEM NA SJEDNICI PREDSJEDNIKA VIJE─ćA I JOŠ JEDNOG ─îLANA VIJE─ćA.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 04 0 K 006196 14 K┼ż od 24.03.2014. godine)

 

<------->

 

Ocjena zakonitosti dokaza
─îlan 312. stav 1. ta─Źka i) u vezi sa ─Źlanom 11. i ─Źlanom 104. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

UKOLIKO U ZKP FBIH NIJE IZRI─îITO PROPISANO DA SE NA DOKAZU KOJI JE PRIBAVLJEN KRŠENJEM ODRE─ÉENE ODREDBE TOG ZAKONA NE MO┼ŻE ZASNIVATI PRESUDA, ZAKLJU─îAK DA SE U KONKRETNOM SLU─îAJU RADI O NEZAKONITOM DOKAZU NE MO┼ŻE SE ZASNIVATI SAMO NA ─îINJENICI DA PRI PRIBAVLJANJU TOG DOKAZA NIJE POSTUPLJENO U SKLADU SA ODRE─ÉENOM ODREDBOM ZKP FBIH. U TAKVOM SLU─îAJU, ZA DONOŠENJE ZAKLJU─îKA DA SE RADI O NEZAKONITOM DOKAZU, OSIM SAMOG KRŠENJA ODRE─ÉENE ODREDBE ZKP FBIH, POTREBNO JE IMATI U VIDU I CILJ TE ODREDBE TE UTJECAJ KOJE JE NJENO KRŠENJE IMALO NA OSNOVNA PRAVA I SLOBODE U─îESNIKA KRIVI─îNOG POSTUPKA I OSNOVNA NA─îELA KRIVI─îNOG POSTUPKA.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 06 0 K 005470 14 K┼ż od 03.09.2014. godine)

 

<------->

 

Zasnivanje presude na dokazu na kome se prema zakonu presuda ne mo┼że zasnivati
─îlan 312. stav 1. ta─Źka i) u vezi sa ─Źlanom 11. i ─Źlanom 110. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

ZASNIVANJE PRESUDE NA NALAZU I MIŠLJENJU VJEŠTAKA KOJI JE SVOJ NALAZ I MIŠLJENJE, PROTIVNO ODREDBI ─îLANA 110. STAV 1. ZKP FBIH, DAO BEZ PISANE NAREDBE ZA VJEŠTA─îENJE TU┼ŻITELJA ILI SUDA KOJOM BI BIO ODRE─ÉEN ZA VJEŠTAKA, TE KOJOM BI BILE ODRE─ÉENE ─îINJENICE O KOJIMA SE VRŠI VJEŠTA─îENJE, A VJEŠTAK UPOZOREN U SKLADU SA ─îLANOM 113. ZKP FBIH PREDSTAVLJA ZASNIVANJE PRESUDE NA DOKAZU KOJI JE, U SMISLU ─îLANA 11. STAV 2. ZKP FBIH, PRIBAVLJEN BITNIM POVREDAMA TOG ZAKONA, TE JE TIME PRVOSTEPENI SUD U─îINIO BITNU POVREDU ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA I) ZKP FBIH JER JE PRESUDU ZASNOVAO NA DOKAZU NA KOME SE PO ODREDBAMA TOG ZAKONA NE MO┼ŻE ZASNIVATI PRESUDA.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 06 0 K 004496 13 K┼ż od 24.09.2014. godine)

 

<------->

 

Prekora─Źenje optu┼żbe
─îlan 312. stav 1. ta─Źka j) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

SAMIM UNOŠENJEM U ─îINJENI─îNI OPIS DJELA U IZRECI PRESUDE ─îINJENICA I OKOLNOSTI KOJE SE ODNOSE NA NAPAD I ODBIJANJE NAPADA, KAO ELEMENTE NU┼ŻNE ODBRANE NE PREKORA─îUJE SE OPTU┼ŻBA, S OBZIROM DA SE NA TAJ NA─îIN NE MIJENJA IDENTITET DJELA, NEGO SE NJEGOV ─îINJENI─îNI OPIS MODIFIKUJE U SKLADU SA ─îINJENI─îNIM UTVR─ÉENJEM PRVOSTEPENOG SUDA, PA SAMIM TIM NIJE NI U─îINJENA BITNA POVREDA ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA J) ZKP FBIH, KAKO SE TO POGREŠNO TVRDI U ┼ŻALBI OPTU┼ŻENOG.

 

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼ż-08-000048 od 06.03.2008. godine)

 

<------->

 

Izreka presude nerazumljiva
─îlan 312. stav 1. ta─Źka k) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

─îINJENI─îNI OPIS KRIVI─îNOG DJELA POKUŠAJ UBISTVA IZ ─îLANA 166. STAV 1. U VEZI SA ─îLANOM 28. KZ FBiH MORA SADR┼ŻAVATI KAKO SUBJEKTIVNE TAKO I OBJEKTIVNE ELEMENTE TOG KRIVI─îNOG DJELA, KOJI GA JASNO RAZLIKUJU OD KRIVI─îNOG DJELA TEŠKE TJELESNE POVREDE. POŠTO JE SUD IZ ─îINJENI─îNOG OPISA DJELA POBIJANE PRESUDE ISPUSTIO NAVODE „U NAMJERI DA GA LIŠI ┼ŻIVOTA“ (ODNOSI SE NA OŠTE─ćENOG) KOJI O─îIGLEDNO PREDSTAVLJAJU SUBJEKTIVNE ELEMENTE KRIVI─îNOG DJELA UBISTVA, ONDA TAKAV OPIS NE SADR┼ŻI SVE BITNE ELEMENTE TOG KRIVI─îNOG DJELA, VE─ć KRIVI─îNOG DJELA TEŠKE TJELESNE POVREDE. TAKVO POGREŠNO POSTUPANJE PRVOSTEPENOG SUDA NIJE BILO MOGU─ćE NADOMJESTITI NJEGOVIM NAVODIMA U OBRAZLO┼ŻENJU PRESUDE, DA JE OPTU┼ŻENI POSTUPAO SA EVENTUALNIM UMIŠLJAJEM DA OŠTE─ćENOG LIŠI ┼ŻIVOTA, JER TAKAV SUBJEKTIVNI ELEMENAT MORA BITI SADR┼ŻAN U NJENOJ IZRECI. ZBOG TOGA ŠTO POBIJANA PRESUDA KAO CJELINA PRIHVATA DA SE RADI O KRIVI─îNOM DJELU POKUŠAJA UBISTVA, ONDA JE NJENA IZREKA NERAZUMLJIVA I PRVOSTEPENI SUD JE U─îINIO BITNU POVREDU ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA k) ZKP FBiH.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 016252 13 K┼ż 5 od 06.11.2014. godine).

 

<------->

 

Prekora─Źenje ovlaštenja koje sud ima po zakonu pri izricanju sigurnosne mjere
─îlan 313. ta─Źka e) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

UKOLIKO JE SUD OPTU┼ŻENOM IZREKAO SIGURNOSNU MJERU OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LIJE─îENJA IZ ─îLANA 74. STAV 1. KZ FBIH SAMO NA OSNOVU TOGA ŠTO JE OPTU┼ŻENI DJELO U─îINIO U STANJU SMANJENE URA─îUNLJIVOSTI, U─îINIO JE POVREDU KRIVI─îNOG ZAKONA IZ ─îLANA 313. TA─îKA E) ZKP FBIH JER JE ODLUKOM O SIGURNOSNOJ MJERI PREKORA─îIO OVLAŠTENJE KOJE SUD IMA PO ZAKONU.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 04 0 K 005918 14 K┼ż od 21.05.2014. godine)

 

<------->

 


Karakter oru┼żanog sukoba kao odlu─Źne ─Źinjenice
─îlan 142. stav 1. preuzetog Krivi─Źnog zakona SFRJ i ─Źlan 305. stav 7. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

UKOLIKO JE IZREKOM PRESUDE OPTU┼ŻENI OGLAŠEN KRIVIM ŠTO JE KRŠENJEM DOPUNSKOG PROTOKOLA I UZ ┼ŻENEVSKE KONVENCIJE OD 12. AUGUSTA 1949. GODINE O ZAŠTITI ┼ŻRTAVA ME─ÉUNARODNIH ORU┼ŻANIH SUKOBA ILI KRŠENJEM DOPUNSKOG PROTOKOLA II UZ ┼ŻENEVSKE KONVENCIJE OD 12. AUGUSTA 1949. GODINE O ZAŠTITI ┼ŻRTAVA NEME─ÉUNARODNIH ORU┼ŻANIH SUKOBA U─îINIO KRIVI─îNO DJELO RATNI ZLO─îIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA IZ ─îLANA 142. STAV 1. PREUZETOG KRIVI─îNOG ZAKONA SFRJ, ONDA JE SUD U OBRAZLO┼ŻENJU PRESUDE DU┼ŻAN NAVESTI RAZLOGE KOJI SE ODNOSE NA KARAKTER ORU┼ŻANOG SUKOBA TOKOM KOJEG JE DJELO U─îINJENO.(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 K 006506 14 K┼ż 2 od 14.05.2013. godine)

 

<------->

 

Izmjena optu┼żnice
─îlan 290. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine


IZMJENA OPTU┼ŻNICE NA GLAVNOM PRETRESU NA NA─îIN DA JE ─îINJENI─îNO STANJE IZNESENO U IZMIJENJENOJ OPTU┼ŻNICI NEPOVOLJNIJE ZA OPTU┼ŻENOG OD ONOG IZ POTVR─ÉENE OPTU┼ŻNICE, NE MO┼ŻE PREDSTAVLJATI POVREDU ─îLANA 290. ZKP FBIH POD UVJETOM DA SE NE RADI O OPTU┼ŻBI ZA NOVO KRIVI─îNO DJELO.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 K 006506 14 K┼ż 2 od 14.05.2013. godine)

 

<------->

 

Uvjeti za nepravo ponavljanje krivi─Źnog postupka
─îlan 340a. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine


ODREDBOM ─îLANA 340A. STAV 1. ZKP FBIH PROPISANO JE DA SE PRAVOSNA┼ŻNA PRESUDA MO┼ŻE PREINA─îITI I BEZ PONAVLJANJA KRIVI─îNOG POSTUPKA AKO JE U DVJEMA PRESUDAMA ILI U VIŠE PRESUDA PROTIV ISTOG OSU─ÉENOG PRAVOSNA┼ŻNO IZRE─îENO VIŠE KAZNI, A NISU PRIMIJENJENE ODREDBE O ODMJERAVANJU JEDINSTVENE KAZNE ZA DJELA U STICAJU. IZ ODREDBE, DAKLE, PROIZILAZI DA ─ćE SE PRAVOSNA┼ŻNE PRESUDE PREINA─îITI I BEZ PONAVLJANJA KRIVI─îNOG POSTUPKA AKO SU PRILIKOM NJIHOVOG IZRICANJA POSTOJALI UVJETI ZA PRIMJENU ODREDABA O ODMJERAVANJU JEDINSTVENE KAZNE ZA DJELA U STICAJU, A TE ODREDBE NISU PRIMIJENJENE. STOGA JE, ZA DONOŠENJE ZAKLJU─îKA DA LI JE ZAHTJEV ZA NEPRAVO PONAVLJANJE KRIVI─îNOG POSTUPKA OSNOVAN ILI NE, POTREBNO UTVRDITI NE SAMO DA LI SU PRAVOSNA┼ŻNO IZRE─îENE KAZNE ZATVORA IZDR┼ŻANE NEGO I KADA SU IZDR┼ŻANE JER OD TOGA ZAVISI ODGOVOR NA PITANJE DA LI SU PRI IZRICANJU NEKE OD PRAVOSNA┼ŻNIH PRESUDE NA KOJE SE ZAHTJEV ODNOSI POSTOJALI UVJETI ZA PRIMJENU ODREDABA O ODMJERAVANJU JEDINSTVENE KAZNE ZA DJELA U STICAJU.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 016959 14 K┼ż od 07.08.2014. godine)

 

<------->

 

Odbrana optu┼żenog kao dokaz
─îlan 6. stav 3. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

ISKLJU─îIVA JE STVAR ODLUKE ODNOSNO IZBORA OPTU┼ŻENOG U KOJEM ─ćE SVOJSTVU DATI ISKAZ O ─îINJENICAMA (DA LI U SVOJSTVU OPTU┼ŻENOG KAO SVJEDOKA ILI SAMO U SVOJSTVU OPTU┼ŻENOG). BUDU─ćI DA SE OPTU┼ŻENI OPREDIJELIO I NA GLAVNOM PRETRESU PRED PRVOSTEPENIM SUDOM IZNIO SAMO SVOJU ODBRANU I TOM PRILIKOM DAO SVOJ ISKAZ O ─îINJENICAMA, TAKAV NJEGOV ISKAZ JE IZVOR SAZNANJA O ─îINJENICAMA I IMA KARAKTER DOKAZA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 58 0 K 059937 12 K┼ż┼ż 2 od 17.10.2012. g.)

 

<------->

 

Zasnivanje presude na nezakonitom dokazu
─îlan 11. stav 2. i ─Źlan 312. stav 1. ta─Źka i) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

POŠTO JE SVJEDOK M.M. NA MJESTO DOGA─ÉAJA PRISTUPIO KAO OVLAŠTENA SLU┼ŻBENA OSOBA I IZJAVU OD BUDU─ćEG OPTU┼ŻENOG NIJE PRIBAVIO U SKLADU SA ─îLANOM 92. ZKP FBiH, ONDA OVAJ SVJEDOK PRILIKOM ISPITIVANJA NA GLAVNOM PRETRESU PRED PRVOSTEPENIM SUDOM SE NIJE MOGAO IZJAŠNJAVATI O TOME ŠTA MU JE KAO OVLAŠTENOJ OSOBI, POVODOM PREDMETNOG DOGA─ÉAJA REKAO BUDU─ćI OPTU┼ŻENI, JER SE TAKVIM SVJEDO─îENJEM POSTUPA SUPROTNO ODREDBI ─îLANA 234. STAV 3. ZKP FBiH. SLJEDSTVENO TOME, ISKAZ SVJEDOKA M.M. SA ZAPISNIKA O GLAVNOM PRETRESU ODR┼ŻANOM PRED PRVOSTEPENIM SUDOM U DIJELU U KOJEM SE ON IZJAŠNJAVAO O SADR┼ŻINI ONOGA ŠTA MU JE POVODOM PREDMETNOG DOGA─ÉAJA REKAO BUDU─ćI OPTU┼ŻENI SE IMA SMATRATI NEZAKONITIM DOKAZOM, TE SE NA NJEMU, U SKLADU SA ─îLANOM 11. STAV 2. ZKP FBiH, NIJE MOGLA ZASNOVATI ODLUKA SUDA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 58 0 K 059937 12 K┼ż┼ż od 16.05.2012. g.)

 

<------->

 

Ne bis in idem (odredba ─Źlana 4. ZKP BiH)

Pokretanje i vo─Ĺenje postupka zbog istog djela za koje je optu┼żeni oglašen odgovornim i ka┼żnjen u prekršajnom postupku, predstavlja povredu na─Źela ne bis in idem.

 

Iz obrazlo┼żenja:

U pogledu pitanja istovjetnosti djela iz prekršajnog i krivi─Źnog postupka, te pitanja da li pokretanje i vo─Ĺenje krivi─Źnog postupka zbog istog djela za koje je optu┼żeni oglašen odgovornim i ka┼żnjen u prekršajnom postupku, predstavlja povredu na─Źela ne bis in idem, prvostepeno vije─çe je dalo detaljnu analizu.

U pogledu definisanja pojma „krivi─Źni postupak/optu┼żba“ neophodno je uzeti u obzir faktore kao što su pravna klasifikacija djela po doma─çem zakonu; priroda krivi─Źnog djela; karakterizacija mjere po doma─çem zakonu; njena svrha, priroda i stepen te┼żine; da li je mjera izre─Źena nakon izricanja osu─Ĺuju─çe presude za krivi─Źno djelo, kao i procedure donošenja i izvršenja mjere.60 Prvostepeno vije─çe je upravo navedene faktore i uzelo u obzir prilikom odlu─Źivanja o pitanju postojanja dvostrukog su─Ĺenja i ka┼żnjavanja u smislu odredbe ─Źlana 4. Protokola 7 i to kroz odgovore na pitanja: 1) da li je prva kazna po svojoj prirodi bila krivi─Źnopravna; b) da li je djelo zbog kojeg je optu┼żeni krivi─Źno gonjen isto; i c) da li je postojala dvostrukost postupka.

Suprotno ┼żalbenim navodima tu┼żioca, priroda djela za koje je optu┼żeni oglašen odgovornim i za koje mu je izre─Źena uvjetna osuda u prekršajnom postupku vo─Ĺenom pred Op─çinskim sudom u Biha─çu, spada u sferu „krivi─Źnog postupka“ prema sadr┼żaju ─Źlana 4. Protokola 7, koji zaklju─Źak prvostepenog vije─ça u cijelosti prihvata ovo Vije─çe.

Ovakav zaklju─Źak proizilazi iz analize mjerila, op─çepoznatih kao „mjerila Engel“61 koja je pravilno razmotrilo prvostepeno vije─çe pri utvr─Ĺivanju radi li se o „optu┼żbi za krivi─Źno djelo“: 1) pravno razvrstavanje djela prema nacionalnom pravu; 2) priroda djela; 3) stepen te┼żine kazne kojoj je optu┼żena osoba mogu─çe izlo┼żena. Drugo i tre─çe mjerilo je postavljeno alternativno.

U konkretnom slu─Źaju, optu┼żeni je oglašen odgovornim u prekršajnom postupku za djelo po ─Źlanu 67. stav (1) ta─Źke 3) i 5) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Zakon o PDV), te prvostepeno vije─çe pravilno zaklju─Źuje da je uklju─Źivanje konkretnih djela/prekršaja u Zakon o PDV poslu┼żilo kao jemstvo zaštite privrede i jedinstva tr┼żišta, što redovno spada u sferu zaštite krivi─Źnog prava. S aspekta visine mogu─çe mjere (obzirom na najve─çu mogu─çu mjeru), prvostepeno vije─çe pravilno zaklju─Źuje da predvi─Ĺena i u konkretnom slu─Źaju izre─Źena sankcija ima obilje┼żja krivi─Źne sankcije. Naime, ─Źlan 67. Zakona o PDV predvi─Ĺa nov─Źanu kaznu u iznosu koji odgovara iznosu od 50% od nepla─çenog ili pogrešno obra─Źunatog iznosa, a minimalno u iznosu od 100 KM, dok su ─Źlanom 10. Zakona o prekršajima BiH predvi─Ĺene sankcije: nov─Źana kazna, uvjetna osuda, ukor i zaštitne mjere. U konkretnom slu─Źaju optu┼żnom je izre─Źena uvjetna osuda kojom je utvr─Ĺena nov─Źana kazna.

 

(Presuda vije─ça Apelacionog odjeljenja Suda BiH broj: S 1 2 K 010136 12 Kr┼ż od 22.11.2011. g)

 

<------->

 

Princip akuzatornosti (odredba ─Źlana 16. ZKP BiH)

Saglasno principu akuzatornosti krivi─Źni postupak mo┼że se voditi samo ako postoji zahtjev tu┼żioca, bez obzira o kojem se stadiju krivi─Źnog postupka radi.

 

(Rješenje vije─ça Apelacionog odjeljenja broj X-K┼Ż-06/282 od 10.05.2013. godine)

 

 

<------->

 

Pretpostavke za odre─Ĺivanje posebnih istra┼żnih radnji (odredba ─Źlana 116. stav 1. ZKP BiH)

Postojanje osnova sumnje, da je odre─Ĺena osoba sama ili sa drugim osobama u─Źestvovala ili u─Źestvuje u izvršenju krivi─Źnih djela, predstavlja osnovnu pretpostavku za primjenu posebnih istra┼żnih radnji.

 

(Rješenje Suda broj: S1 2 K 008630 13 Krn 8 od 06.09.2013. godine)

 

 

<------->

 

Provo─Ĺenje posebne istra┼żne radnje nadzora i tehni─Źkog snimanja telekomunikacija (odredba ─Źlana 116. stav 2. ta─Źka a) ZKP BiH)

Posebna istra┼żna radnja nadzora i tehni─Źkog snimanja telekomunikacija ne mo┼że se provoditi radi lociranja osumnji─Źenog.

 

(Rješenje Suda BiH broj: X-KRN-07/365 od 06.03.2012. godine)

 

<------->

 

Provo─Ĺenje posebne istra┼żne radnje simulirani i kontrolirani otkup predmeta i simulirano davanje potkupnine (odredba ─Źlana 116. stav 2. ta─Źka f) ZKP BiH)

Simulirani i kontrolirani otkup predmeta i simulirano davanje potkupnine odre─Ĺuje se kao jednokratni akt, za ta─Źno odre─Ĺenu radnju, protiv odre─Ĺene osumnji─Źene osobe i zbog postojanja osnova sumnje da je odre─Ĺena osoba sama ili s drugim osobama u─Źestvovala ili u─Źestvuje u u─Źinjenju krivi─Źnog djela.

 

(Rješenje Suda broj: S1 2 K 007666 11 Kv od 17.11.2011. godine)

 

 

<------->

 

Trajanje posebnih istra┼żnih radnji
─îlan 132. stav 3. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

BUDU─ćI DA U ─îLANU 132. STAV 3. GOVORI O UKUPNOM NAJDU┼ŻEM TRAJANJU POJEDNIH POSEBNIH ISTRA┼ŻNIH RADNJI I PRI TOM ODRE─ÉUJE DA ONO ZA POSEBNU ISTRA┼ŻNU RADNJU NADZOR I TEHNI─îKO SNIMANJE TELEKOMUNIKACIJA IZ ─îLANA 130. STAV 2. TA─îKA A) TOG ZAKONA IZNOSI ŠEST MJESECI, PRI RA─îUNANJU UKUPNOG TRAJANJA TE MJERE UZIMA SE U OBZIR VRIJEME NJENOG STVARNOG TRAJANJA U SKLADU SA SVIM NAREDBAMA O NJENOM ODRE─ÉIVANJU I NJENOM OBUSTAVLJANJU, A NE SAMO UKUPAN PROTEK VREMENA OD PRVE NAREDBE O NJENOM ODRE─ÉIVANJU DO NJENOG KONA─îNOG OBUSTAVLJANJA.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03 0 K 007924 12 K┼ż 8 od 22.05.2013. g.)

 

<------->

 

Izricanje mjera zabrane
─îlan 140a. stav 2. u vezi sa stavom 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

OSUMNJI─îENOM ODNOSNO OPTU┼ŻENOM, NA OSNOVU ─îLANA 140a. STAV 1. ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, MO┼ŻE SE IZRE─ćI JEDNA ILI VIŠE MJERA ZABRANE PREDVI─ÉENIH U TOJ ZAKONSKOJ ODREDBI, A, NA OSNOVU STAVA 2. ─îLANA 140a. ISTOG ZAKONA, MJERE ZABRANE NAVEDENE U PRETHODNOJ ZAKONSKOJ ODREDBI MOGU SE IZRE─ćI I UZ ZABRANU NAPUŠTANJA BORAVIŠTA ILI ZABRANU PUTOVANJA IZ ─îLANA 140. ZKP FBiH, ALI JE SUD PRI TOME DU┼ŻAN DA VODI RA─îUNA O SADR┼ŻINI I SVRSI MJERA ZABRANE KOJE NAMJERAVA IZRE─ćI KAKO BI SE ONE MOGLE IZVRŠITI BEZ ME─ÉUSOBNOG ISKLJU─îIVANJA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03 0 K 011261 13 K┼ż od 16.09.2013. g.)

 

<------->

 

Izricanje mjera zabrane napuštanja boravišta i zabrane putovanja
─îlan 140b. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

SUD MO┼ŻE, NA OSNOVU ─îLANA 140b. STAV 2. ZKP FBIH, KADA ODLU─îUJE O PRITVORU, IZRE─ćI PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI MJERU ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA, ZABRANU PUTOVANJA I OSTALE MJERE ZABRANE, UMJESTO ODRE─ÉIVANJA ILI PRODU┼ŻENJA PRITVORA. S OBZIROM NA ODREDBU ─îLANA 140. STAV 1. ZKP FBiH, KOJOM SE PROPISUJE DA SUD MO┼ŻE IZRE─ćI MJERU ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA ILI MJERU ZABRANE PUTOVANJA AKO POSTOJE OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU DA BI OSUMNJI─îENI ILI OPTU┼ŻENI MOGAO POBJE─ćI, SAKRITI SE, OTI─ćI U NEPOZNATO MJESTO ILI U INOZEMSTVO, O─îITO JE DA SU NAVEDENE MJERE ZABRANE ZAMJENA ZA PRITVOR PO OSNOVU IZ ─îLANA 146. STAV 1. TA─îKA a) ZKP FBIH. STOGA SE TE MJERE ZABRANE MOGU IZRE─ćI SAMO AKO POSTOJE RAZLOZI ZA PRITVOR IZ NAVEDENOG ZAKONSKOG OSNOVA A SUD SMATRA DA BI SE ISTA SVRHA MOGLA OSTVARITI I OVIM MJERAMA ZABRANE KAO BLA┼ŻIM MJERAMA U ODNOSU NA PRITVOR

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03 0 K 011261 13 K┼ż od 16.09.2013. g.)

 

<------->

 

Mjere zabrane kao zamjena za pritvor
─îlan 140b. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

BUDU─ćI DA ODREDBA MJERE ZABRANE KAO ZAMJENA ZA PRITVOR PROPISUJE DA SUD, KADA ODLU─îUJE O PRITVORU, MO┼ŻE IZRE─ćI ZABRANU NAPUŠTANJA BORAVIŠTA, ZABRANU PUTOVANJA I OSTALE MJERE ZABRANE PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI, UMJESTO ODRE─ÉIVANJA ILI PRODU┼ŻENJA PRITVORA, TO ZNA─îI DA JE IZRICANJE OVIH MJERA ZABRANE MOGU─ćE SAMO KADA SUD NA─ÉE DA POSTOJE OKOLNOSTI ZBOG KOJIH JE MOGU─ćE ODREDITI ILI PRODU┼ŻITI PRITVOR ALI DA SE ISTA SVRHA KOJA SE ┼ŻELI POSTI─ćI ODRE─ÉIVANJEM ILI PRODU┼ŻENJEM PRITVORA MO┼ŻE OSTVARITI IZRICANJEM OSUMNJI─îENOM ILI OPTU┼ŻENOM MJERA ZABRANE.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03 0 K 011261 13 K┼ż od 16.09.2013. g.)

 

<------->

 

Odluka o imovinskopravnom zahtjevu
─îlan 212. stav 3. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

POŠTO OŠTE─ćENI U KRIVI─îNOM POSTUPKU NIJE PODNIO PRIJEDLOG ZA OSTVARIVANJE IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTJEVA, PRVOSTEPENI SUD JE POGRIJEŠIO KADA JE NA OSNOVU ─îLANA 212. STAV 3. ZKP FBiH DONIO ODLUKU DA SE OŠTE─ćENI SA IMOVINSKOPRAVNIM ZAHTJEVOM UPU─ćUJE NA PARNI─îNI POSTUPAK, RADI ─îEGA JE DRUGOSTEPENI SUD DJELIMI─îNIM UVA┼ŻENJEM ┼ŻALBE BRANITELJA OPTU┼ŻENOG TAKVU ODLUKU UKINUO.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 07 0 K 008174 13 K┼ż 2 od 02.10.2013. g.)

 

<------->

 

Dokazi suda
─îlan 276. stav 2. ta─Źka 3) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

INICIJATIVA ZA DOKAZIVANJE ODLU─îNIH ─îINJENICA NA GLAVNOM PRETRESU PRIMARNO PRIPADA STRANKAMA, ALI JE I SUD OVLAŠTEN DA IZVODI DOKAZE KOJE STRANKE NISU PREDLO┼ŻILE, ALI SAMO ONDA AKO SMATRA DA JE NJIHOVO IZVO─ÉENJE BILO POTREBNO. RADI TOGA, NE STOJE ┼ŻALBENI PRIGOVORI BRANITELJA DA JE ─îINJENI─îNO STANJE OSTALO NEPOTPUNO UTVR─ÉENO ŠTO SUD PO VLASTITOJ INICIJATIVI NIJE ODREDIO I IZVRŠIO REKONSTRUKCIJU DOGA─ÉAJA NA LICU MJESTA I PROVEO VJEŠTA─îENJE PO VJEŠTAKU VOJNE STRUKE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 07 0 K 007131 12 K┼ż od 30.05.2013. g.).

 

<------->

 

Zasnivanje presude na iskazima iz istrage
─îlan 288. stav 1. i ─Źlan 296. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

DIJELOVI ISKAZA SVJEDOKA SA ZAPISNIKA IZ ISTRAGE KOJI SU IM, U SKLADU SA ─îLANOM 288. STAV 1. ZKP FBiH, PREDO─îAVANI TOKOM NJIHOVOG ISPITIVANJA NA GLAVNOM PRETRESU I TAKO IM DATA MOGU─ćNOST DA IH OBJASNE ILI POBIJU, PREDSTAVLJAJU DOKAZE IZVEDENE NA GLAVNOM PRETRESU, PA SE STOGA NA NJIMA, U SKLADU SA ─îLANOM 296. STAV 1. ZKP FBiH, MO┼ŻE ZASNIVATI PRESUDA.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03 0 K 007924 12 K┼ż 8 od 22.05.2013. g.)

 

<------->

 

Razlozi za izuze─çe
─îlan 312. stav 1. ta─Źka b) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

AKO JE SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVNJE PODNESEN NA GLAVNOM PRETRESU PRED PRVOSTEPENIM SUDOM, GDJE SE SUDE─ćE VIJE─ćE RAZMATRAJU─ćI SPORAZUM NEPOSREDNO UPOZNALO SA PRIZNANJEM I USLOVIMA PRIZNANJA KRIVNJE OPTU┼ŻENOG, A POTOM TAJ SPORAZUM ODBACILO ONDA NIJE MOGLO NASTAVITI SU─ÉENJE, VE─ć SE MORALO IZUZETI, JER SE U TOM SLU─îAJU RADI O OKOLNOSTI KOJA IZAZIVA RAZUMNU SUMNJU U NEPRISTRASNOST SUDIJE ODNOSNO VIJE─ćA. KAKO NIJE POSTUPLJENO U SMISLU NAPRIJED NAVEDENOG PRVOSTEPENI SUD JE PO─îINIO BITNU POVREDU ODREDABA PROCESNOG ZAKONA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA b) ZKP FBiH, ZBOG KOJE JE PRVOSTEPENA PRESUDA UKINUTA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 04 0 K 000479 10 K┼ż od 09.03.2011. g.)

 

<------->

 

Zasnivanje presude na dokazu koji nije izveden na glavnom pretresu
─îlan 312. stav 2. u vezi sa ─Źlanom 296. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

POŠTO JE PRVOSTEPENI SUD UTVR─ÉENJE ODLU─îNIH ─îINJENICA ZASNOVAO NA PODACIMA IZ UGOVORA, KOJI NA GLAVNOM PRETRESU PRED TIM SUDOM NIJE PRO─îITAN, TAKVO POSTUPANJE JE BILO SUPROTNO ─îLANU 296. STAV 1. ZKP FBiH I PREDSTAVLJA POVREDU ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA U TOKU PRETRESA I KAKO JE TA POVREDA MOGLA BITI OD UTJECAJA NA ZAKONITO I PRAVILNO DONOŠENJE PRESUDE TIME JE TAJ SUD U─îINIO BITNU POVREDU ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 2. ZKP FBiH.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-K┼ż┼ż-08-000004 od 08.04.2009. g.)

 

<------->

 

Povreda krivi─Źnog zakona prilikom izricanja jedinstvene kazne
─îlan 313. ta─Źka e) Krivi─Źnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

SUD JE POGRIJEŠIO KADA JE PRILIKOM NEPRAVOG PONAVLJANJA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ PRAVOMO─ćNIH PRESUDA PREUZEO POJEDINA─îNO IZRE─îENE KAZNE KAO UTVR─ÉENE I TO: JEDNU KAZNU ZATVORA OD JEDNE G. I ŠEST MJESECI A IZ DRUGE KAZNU ZATVORA OD ─îETIRI MJESECA I OSU─ÉENOG OSUDIO NA JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA OD JEDNE G. I ─îETIRI MJESECA. OVO RADI TOGA, JER JE U OVOM SLU─îAJU IZRE─îENA JEDINSTVENA KAZNA ZATVORA MANJA OD POJEDINA─îNO UTVR─ÉENE KAZNE ZATVORA OD JEDNE G. I ŠEST MJESECI, IAKO JE U ODREDBI ─îLANA 54. STAV 2. TA─îKA b) KZ FBiH PROPISANO DA JEDINSTVENA KAZNA ZATVORA MORA BITI VE─ćA OD SVAKE POJEDINE UTVR─ÉENE KAZNE ZATVORA. TIME JE SUD KAKO JE TO PRAVILNO UKAZAO TU┼ŻITELJ U SVOJOJ ┼ŻALBI, U KORIST OSU─ÉENOG U─îINIO POVREDU KRIVI─îNOG ZAKONA IZ ─îLANA 313. TA─îKA e) KZ FBiH, JER JE ODLUKOM O KAZNI PREKORA─îIO OVLAŠTENJA KOJA IMA PO ZAKONU.

 

Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03 0 K 006574 13 K┼ż 2 od 04.09.2013. g.).

 

<------->

 

Nepravo ponavljanje krivi─Źnog postupka
─îlan 340a). stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

PRVOSTEPENI SUD JE POGRIJEŠIO KADA JE RJEŠENJEM ODBIO ZAHTJEV OSU─ÉENOG ZA NEPRAVO PONAVLJANJE KRIVI─îNOG POSTUPKA SAMO ZBOG TOGA ŠTO JE OSU─ÉENI VE─ć IZDR┼ŻAO JEDNU OD DVIJE KAZNE ZATVORA, KOJE SU MU IZRE─îENE PRAVOMO─ćNIM PRESUDAMA. OVO ZBOG TOGA, ŠTO U SMISLU ─îLANA 340a. ZKP FBiH ZA IZRICANJE JEDINSTVENE KAZNE ZATVORA NIJE BITNO DA LI JE OSU─ÉENI JEDNU OD TE DVIJE KAZNE IZ PRAVOMO─ćIH PRESUDA IZDR┼ŻAO (U POTPUNOSTI ILI DJELIMI─îNO), VE─ć DA LI SU U VRIJEME IZRICANJA NEKE OD TIH PRESUDA POSTOJALI UVJETI ZA PRIMJENU ODREDABA O ODMJERAVANJU KAZNE ZA DJELA U─îINJENA U STICAJU, A DA ONE NISU PRIMJENJENE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 09 0 K 010152 11 K┼ż 3 od 21.11.2011. g.).

 

<------->

 

Utvr─Ĺivanje imovinske koristi pribavljene krivi─Źnim djelom u─Źinjenim od strane više saizvršitelja
─îlan 415. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

AKO SE NE MO┼ŻE UTVRDITI IZNOS IMOVINSKE KORISTI KOJU JE PRIBAVIO SVAKI OD SAIZVRŠITELJA U U─îINJENJU KRIVI─îNOG DJELA, SUD ─ćE, U SKLADU SA ─îLANOM 415. ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, UTVRDITI PO SLOBODNOJ OCJENI IZNOS IMOVINSKE KORISTI KOJI JE PRIBAVIO SVAKI OD NJIH I POJEDINA─îNO ODUZETI OD SVAKOG OD SAIZVRŠITELJA TAKO UTVR─ÉENI IZNOS IMOVINSKE KORISTI.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03 0 K 007924 12 K┼ż 8 od 22.05.2013. g.)

 

<------->

 

Nacelo in dubio pro reo
─îlan 3. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

BUDUCI DA JE VJEŠTAK OCJENU DA SE RADI O OFANZIVNOJ POVREDI ZASNOVAO, PRIJE SVEGA, NA CINJENICI DA JE DUBINA KANALA UBODNE RANE, KOJU JE OŠTECENA ZADOBILA, IZNOSILA 15 CM, TE DA JE, PRI NJENOM NASTANKU, ZAMAH SA NO┼ŻEM MORAO BITI JAKOG INTENZITETA, A DA, NASUPROT TOME, KOD DEFANZIVNE POVREDE, DJELOVANJE SA NO┼ŻEM NIJE DIREKTNO VEC POVREDILAC SA NJIM NANOSI SJECNU RANU DRUGOJ OSOBI, OPISI OFANZIVNE I DEFANZIVNE POVREDE SU JASNI I ONI SE MEDUSOBNO NE ISPREPLICU VEC JEDAN DRUGOG ISKLJUCUJU. STOGA, OKOLNOST DA JE VJEŠTAK U SVOM NALAZU I MIŠLJENJU, ZA POVREDU OŠTECENE, NAVEO DA JE ONA „NAJVJEROVATNIJE“ OFANZIVNA POVREDA, SAMA PO SEBI NE MO┼ŻE IZAZVATI DVOJBU U POGLEDU POSTOJANJA POMENUTE ODLUCNE CINJENICE ZBOG KOJE BI TREBALO PRIMIJENITI NACELO IN DUBIO PRO REO IZ ─îLANA 3. STAV 2. ZKP FBiH.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 04 0 K 000971 10
K┼żk od 13.05.2011. g.).

 

<------->

 

Izjave osoba sadr┼żane u zapisniku o uvidaju
─îlan 106. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

S OBZIROM DA SE, PREMA ODREDBI ─îLANA 106. ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, UVIDAJ PREDUZIMA KADA JE ZA UTVRDIVANJE NEKE VA┼ŻNE CINJENICE U POSTUPKU POTREBNO NEPOSREDNO OPA┼ŻANJE ORGANA KOJI VODI POSTUPAK, ZAPISNIK O UVIDAJU MO┼ŻE DA SADR┼ŻI SAMO ONO ŠTO JE REZULTAT NEPOSREDNOG OPA┼ŻANJA ORGANA KOJI VODI POSTUPAK A NE REZULTATE ONOGA ŠTO JE ONAJ KO VRŠI UVIDAJ SAZNAO OD OCEVIDACA DOGADAJA PRILIKOM VRŠENJA UVIDAJA. PORED TOGA, IZJAVE OSOBA, SADR┼ŻANE U ZAPISNIKU O UVIDAJU, BUDUCI DA IM NISU PRETHODILA UPOZORENJA IZ ─îLANA 100. ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, NE MOGU SE SMATRATI ISKAZIMA SVJEDOKA.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 07 0 K 005471 11
K┼ż od 15.02.2012. g.)

 

<------->

 

Ovlašteni vještak
─îlan 109. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

VJEŠTACENJE JE RELEVANTNO SAMO AKO JE IZVRŠENO OD STRANE VJEŠTAKA KOJI JE PO SVOM STRUCNOM ZNANJU I PROFESIJI POZVAN DA O ODREDENIM ─îINJENICAMA DA SVOJ NALAZ I MIŠLJENJE. RADI TOGA JE U KONKRETNOM SLUCAJU SAMO VJEŠTAK ZA SUDSKU MEDICINU, KOJI RASPOLA┼ŻE POTREBNIM STRUCNIM ZNANJEM, BIO OVLAŠTEN DA NA OSNOVU MEDICINSKE DOKUMENTACIJE I DRUGIH DOKAZA U SPISU (ZAPISNIKA O UVIDAJU I FOTO-DOKUMENTACIJE) DA NALAZ I MIŠLJENJE NA KOJI NACIN JE U DINAMICI NASTANKA SAOBRACAJNE NEZGODE OŠTECENI ZADOBIO POVREDE, SA KOJIM DIJELOVIMA NJEGOVOG TIJELA JE VOZILO OSTVARILO PRIMARNE I DRUGE KONTAKTE, TE KADA JE I OD KOJIH POVREDA UMRO, A NE VJEŠTAK ZA SAOBRACAJ KOJI NE RASPOLA┼ŻE POTREBNIM STRUCNIM ZNANJEM I ZBOG CEGA TAKVO VJEŠTACENJE PREVAZILAZI DOMEN NJEGOVE STRUKE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 K 007886 12
K┼ż od 20.09.2012. g.)

 

<------->

 

Nedostaci prijedloga za produ┼żenje pritvora
─îlan 149. stav 3. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije BiH

TU┼ŻITELJ U SVOM PRIJEDLOGU ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA, I PORED TOGA ŠTO JE OSNOVANA SUMNJA OP─ćI UVJET ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA, UOPŠTE NE POMINJE POSTOJANJE OSNOVANE SUMNJE DA JE OSUMNJI─ćENA UCINILA KRIVICNO DJELO NEOVLAŠTENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA IZ ─îLANA 238. STAV 2. U VEZI SA STAVOM 1. KZ FBiH A NITI DOKAZE IZ KOJIH BI TAKAV PRAVNI ZAKLJUCAK PROIZILAZIO, VALJALO JE PRIJEDLOG TU┼ŻITELJA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA ODBITI KAO NEOSNOVAN.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03 0 K 009126 12
Kv 3 od 06.06.2012. g.).

 

<------->

 

Nepostojanje imovinskopravnog zahtjeva
─îlan 208. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

BUDUCI DA IZ SAME PRESUDE PROIZILAZI DA OŠTECENI NISU POSTAVILI IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV, BRANITELJ U ┼ŻALBI OSNOVANO POBIJA PRAVILNOST UPUCIVANJA OŠTECENIH S NJIHOVIM (EVENTUALNIM) IMOVINSKOPRAVNIM ZAHTJEVIMA NA PARNICNI POSTUPAK JER SE, U SMISLU ─îLANA 208. STAV 1. ZKP FBiH, TAKVA ODLUKA MO┼ŻE DONIJETI SAMO AKO SU OŠTECENI POSTAVILI IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV. RADI TOGA JE DRUGOSTEPENI SUD DJELIMICNO UVA┼ŻIO ┼ŻALBU BRANITELJA OPTU┼ŻENOG I POBIJANU PRESUDU PREINACIO U ODLUCI O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTJEVU TAKO ŠTO JE TU ODLUKU UKINUO.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 000506 10
K┼ż 10 od 10.11.2010. g.).

 

<------->

 

Isklju─Źenje javnosti protivno zakonu
─îlan 250. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
i
─îlan 6. stav 1. Evropske konvencije o zašiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

POŠTO IZ ODREDABA ZKP FBiH JASNO PROIZILAZI DA SU ROCIŠTA I SJEDNICE KOJE SE ODR┼ŻAVAJU U SUDU U PRISUSTVU STRANAKA U PRAVILU JAVNE, A DA SE JAVNOST MO┼ŻE ISKJUCITI SAMO AKO SU ISPUNJENI UVJETI IZ ─îLANA 250. ISTOG ZAKONA, ONDA JE PRVOSTEPENI SUD POGRIJEŠIO KADA JE, SA OBRAZLO┼ŻENJEM DA SE POSTUPAK NALAZI U FAZI ISTRAGE, ODBIO PRIJEDLOG BRANITELJA DA SE SJEDNICA
VANRASPRAVNOG VIJE─ćA ZAKAZANA POVODOM PRIJEDLOGA TU┼ŻITELJA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA ODR┼ŻI U PRISUTNOSTI JAVNOSTI. S OBZIROM DA JE NA SJEDNICI VANRASPRAVNOG VIJE─ćA BILA ISKLJUCENA JAVNOST PROTIVNO NAVEDENOJ ZAKONSKOJ ODREDBI I ─îLANU 6. STAV 1. EKLJP, PRVOSTEPENI SUD JE UCINIO BITNU POVREDU ODREDABA KRIVICNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA E) ZKP FBiH.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 008442 12 K┼ż 14 od 29.06.2012. g.)

 

<------->

 

Nepotrebno izvo─Ĺenje novog vještacenja
─îlan 278. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
NIJE OPRAVDAN ┼ŻALBENI PRIGOVOR DA JE SAMO ZBOG POSTOJANJA DVA SUPROTNA SAOBRACAJNA VJEŠTACENJA, PRVOSTEPENI SUD MORAO IZVESTI NOVO TRECE SAOBRACAJNO VJEŠTACENJE KOJE JE PREDLO┼ŻIO BRANITELJ OPTU┼ŻENOG. AKO JE PRVOSTEPENI SUD, U SMISLU NACELA SLOBODNE OCJENE DOKAZA, NAVODE DVA VJEŠTAKA ZA SAOBRACAJ VREDNOVAO POJEDINACNO I U VEZI SA OSTALIM DOKAZIMA, TE NAŠAO UPORIŠTE ZA ZAKLJUCAK ZBOG CEGA SE SAMO NAVODI JEDNOG OD TIH VJEŠTAKA ZA SAOBRACAJ MOGU PRIHVATITI KAO TACNI TE DA JE
PREDLO┼ŻENO NOVO TRECE SAOBRACAJNO VJEŠTACENJE NEPOTREBNO, ONDA JE, NA OSNOVU OVLAŠTENJA IZ ─îLANA 278. STAV 2. ZKP FBiH, PRAVILNO POSTUPIO KADA JE ODBIO PRIJEDLOG BRANITELJA OPTU┼ŻENOG ZA IZVODENJE TAKVOG NOVOG DOKAZA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 04 0 K 001648 11
K┼żk od 16.01.2012. g.).

 

<------->

 

Odluka o udaljenju optu┼żenog iz sudnice
─îlan 312. stav 1. ta─Źka d) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i
Hercegovine

ODLUKU O UDALJENJU OPTU┼ŻENOG IZ SUDNICE ZA ODREDENI VREMENSKI PERIOD RADI NEDOLICNOG PONAŠANJA MO┼ŻE DONIJETI SAMO SUDIJA ODNOSNO PREDSJEDNIK VIJE─ćA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 04 0 K 003843 11
K┼ż 2 od 28.12.2011. g.)

 

<------->

 

Pravo na odbranu u postupku opozivanja uvjetne osude
─îlan 312. stav 1. ta─Źka d) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i
Hercegovine

UKOLIKO OSUDENA OSOBA, PRIJE DONOŠENJA ODLUKE O OPOZIVANJU UVJETNE OSUDE, NIJE SASLUŠANA RADI UTVRDIVANJA CINJENICA KOJE SU NEOPHODNE ZA ODLUCIVANJE O TOM PRIJEDLOGU, POVRIJEDENO JE NJENO PRAVO NA ODBRANU, TE JE TIME UCINJENA BITNA POVREDA ODREDABA KRIVICNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA D) ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 04 0 K 000005 11
K┼ż od 25.01.2012. g.)

 

<------->

 

Nema razloga o postojanju opasnosti od odlaganja sjednice
─îlan 312. stav 1. ta─Źka k) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

S OBZIROM DA SE PRVOSTEPENI SUD, U KONKRETNOM SLUCAJU UCEŠ─ćA SUDIJE U ODNOSU NA KOJEG JE BIO PODNESEN ZAHTJEV ZA IZUZECE U POSTUPKU ODLUCIVANJA O PRIJEDLOGU ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA, POZVAO NA ODREDBU ─îLANA 43. ZKP FBiH, SUD JE BIO DU┼ŻAN U OBRAZLO┼ŻENJU SVOGA RJEŠENJA NAVESTI KONKRETNE I ODREDENE RAZLOGE IZ KOJIH PROIZILAZI DA JE POSTOJALA OPASNOST OD ODLAGANJA. BUDUCI DA PRVOSTEPENI SUD TO NIJE UCINIO, POBIJANO RJEŠENJE NE SADR┼ŻI RAZLOGE O ODLUCNIM CINJENICAMA, USLJED CEGA
DRUGOSTEPENI SUD NIJE MOGAO ISPITATI ISPRAVNOST ODLUKE PRVOSTEPENOG SUDA DA U POSTUPKU ODLUCIVANJA O PRIJEDLOGU ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA UCESTVUJE SUDIJA U ODNOSU NA KOJEG JE PODNIJET ZAHTJEV ZA IZUZECE, TE JE TIME PRVOSTEPENI SUD UCINIO BITNU POVREDU ODREDABA KRIVICNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA K) ZKP FBiH.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 008442 12
K┼ż 14 od 29.06.2012. g.).

 

<------->

 

Sadr┼żaj izreke presude o izvršenju presude inozemnog suda
─îlan 312. stav 1. ta─Źka k) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i
Hercegovine

IZREKA PRESUDE KOJOM SE PREUZIMA IZVRŠENJE PRESUDE INOZEMNOG SUDA MORA, OSIM POTPUNE IZREKE I NAZIVA SUDA IZ INOZEMNE PRESUDE I IZRECENE SANKCIJE, SADR┼ŻAVATI I IZRICIT NAVOD DA SE NJOME PREUZIMA IZVRŠENJE ODREDENE PRAVOMOCNE PRESUDE INOZEMNOG SUDA ILI, ALTERNATIVNO, ODLUKU O MOLBI INOZEMNOG ORGANA KOJOM SE TRA┼ŻI IZVRŠENJE KRIVICNE PRESUDE INOZEMNOG SUDA. U PROTIVNOM, IZREKA PRESUDE JE NERAZUMLJIVA, ŠTO PREDSTAVLJA BITNU POVREDU ODREDABA KRIVICNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA K) ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, 09 0 K 012163 11 K┼ż od
24.01.2012. g.)

 

<------->

 

Razlozi suda kojima se rukovodio pri rješavanju pravnih pitanja
─îlan 312. stav 1. ta─Źka k) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i
Hercegovine

PROPUST SUDA DA SE U PRESUDI, KOJOM SE OPTU┼ŻENI OSLOBADA OD OPTU┼ŻBE DA JE UCINIO KRIVICNO DJELO RATNI ZLOCIN PROTIV RATNIH ZAROBLJENIKA IZ ─îLANA 175. TA─îKA A) U VEZI SA ─îLANOM 180. STAV 1. KRIVICNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE, ODREDENO IZJASNI KOJI SU TO MEDUNARODNI STANDARDI ZA OCJENU DA LI ODREDENO POSTUPANJE PREDSTAVLJA NECOVJECNO POSTUPANJE I ZBOG CEGA NALAZI DA, U KONKRETNOM SLUCAJU, UTVRDENO PONAŠANJE OPTU┼ŻENOG NIJE „DOSEZALO NIVO NECOVJECNOG POSTUPANJA KAKO SE TO ZAHTIJEVA PREMA MEDUNARODNIM STANDARDIMA“, PREDSTAVLJA BITNU POVREDU ODREDABA KRIVICNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA K) ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE JER PRESUDA NE SADR┼ŻI RAZLOGE KOJIMA SE SUD RUKOVODIO PRI RJEŠAVANJU PRAVNIH PITANJA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 K 006047 11
K┼ż od 14.03.2012. g.)

 

<------->

 

Izreka presude protivrje─Źna sa obrazlo┼żenjem
─îlan 312. stav 1. ta─Źka k) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i
Hercegovine

IZREKOM POBIJANE PRESUDE OPTU┼ŻENI JE OGLAŠEN KRIVIM ZA KRIVICNO DJELO UBISTVA IZ ─îLANA 166. STAV 1. U VEZI SA ─îLANOM 28. KZ FBiH, UCINJENO SA EVENTUALNIM UMIŠLJAJEM JER JE, PREMA ─îINJENI─îNOM OPISU DJELA, BIO SVJESTAN MOGUCNOSTI DA SVOJIM POSTUPANJEM MO┼ŻE PROUZROKOVATI SMRT OŠTECENOG, TE JE NA TU POSLJEDICU PRISTAO. POŠTO JE, NASUPROT TOME, PRVOSTEPENI SUD U OBRAZLO┼ŻENJU PRESUDE NAVEO DA JE OPTU┼ŻENI PRILIKOM KONKRETNOG DOGADAJA OLAKO DR┼ŻAO DA PIŠTOLJ NECE OPALITI, TE DA JE NEHOTICE POVUKAO OBARAC I ISPALIO HITAC IZ PIŠTOLJA, ŠTO BI UPUCIVALO NA NJEGOVO NEHATNO POSTUPANJE, ONDA JE IZREKA POBIJANE PRESUDE, U POGLEDU OVE ODLUCNE CINJENICE – OBLIKA KRIVNJE OPTU┼ŻENOG, PROTIVRJECNA NJENIM RAZLOZIMA, A ŠTO PREDSTAVLJA BITNU POVREDU ODREDABA KRIVICNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA K) ZKP FBiH.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 09 0 K 013156 12
K┼ż 6 od 12.09.2012. g.)

 

<------->

 

Pogrešno odbijen prijedlog za saslušanje svjedoka
─îlan 312. stav 2. u vezi sa ─îlanom 273. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku
Federacije Bosne i Hercegovine

TU┼ŻITELJ U ┼ŻALBI PRAVILNO UKAZUJE DA JE PRVOSTEPENI SUD POGRIJEŠIO KADA JE ODBIO PRIJEDLOG DA SE NA GLAVNOM PRETRESU SASLUŠAJU SVJEDOCI H.E., Z.A., H.A. I P.A., KOJI SU PRETHODNO BILI U PROSTORIJI KOJA JE FIZICKI ODVOJENA OD SUDNICE I PRATILI SASLUŠANJE SVJEDOKA M.A. I S.M. PREKO VIDEO LINKA JER SE NIJE RADILO O OSOBAMA KOJE NE MOGU BITI SASLUŠANE KAO SVJEDOCI NITI OSOBAMA KOJE MOGU ODBITI SVJEDOCENJE. MEDUTIM, PRVOSTEPENI SUD TIME NIJE UCINIO BITNU POVREDU ODREDABA KRIVICNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 2. U VEZI SA ─îLANOM 273.STAV 3. ZKP FBiH BEZ OBZIRA ŠTO JE BIO OBAVEZAN DA
ONEMOGUCI PREDLO┼ŻENIM SVJEDOCIMA DA IZ DRUGE PROSTORIJE PRATE SUDENJE IZ RAZLOGA JER TU┼ŻITELJ U ┼ŻALBI NIJE NAVEO RAZLOGE KAKO JE TAKVA POGREŠKA BILA ILI MOGLA BITI OD UTJECAJA NA ZAKONITO I PRAVILNO DONOŠENJE POBIJANE PRESUDE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 004926 12
K┼ż 13 od 28.05.2012. g.)

 

<------->

 

Pravo na ┼żalbu protiv rješenja o propasti jamstva
─îlan 334. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

UKOLIKO JE PRILIKOM ODREDIVANJA JAMSTVA NOVCANI IZNOS, KOJI SE DAJE KAO JAMSTVO, ZA OPTU┼ŻENOG DALA DRUGA OSOBA, ONDA JE SUD DU┼ŻAN, U SLUCAJU KASNIJEG DONOŠENJA RJEŠENJA O PROPASTI JAMSTVA ZBOG BJEKSTVA OPTU┼ŻENOG, DOSTAVITI TO RJEŠENJE I OSOBI KOJA JE DALA NOVCANI IZNOS NA KOJI GLASI JAMSTVO KAKO BI SE I TOJ OSOBI OMOGUCILO IZJAVLJIVANJE ┼ŻALBE PROTIV RJEŠENJA O PROPASTI JAMSTVA POŠTO I ONA, U SKLADU SA ─îLANOM 334. STAV 1. ZKP FBIH, ULAZI U KRUG OSOBA KOJE SU OVLAŠCENE NA PODNOŠENJE ┼ŻALBE NA RJEŠENJE.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 02 0 K 000307 12
K┼ż od 09.10.2012. g.)

 

<------->

 

Ocjena suda o tome po kojem zakonskom osnovu je podnijet zahtjev za ponavljanje
krivicnog postupka
─îlan 343. stav 1. tac. b) i c) Zakona o krivi─Źnom postupku FBIH

PRI ODLUCIVANJU O ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE KRIVICNOG POSTUPKA SUD NIJE VEZAN OZNAKOM ZAKONSKOG OSNOVA ZA PONAVLJANJE KRIVICNOG POSTUPKA NAVEDENOJ U ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE KRIVICNOG POSTUPKA NEGO JE OVLAŠCEN I DU┼ŻAN IZVRŠITI SOPSTVENU ANALIZU CINJENICNIH NAVODA IZ ZAHTJEVA ZA PONAVLJANJE KRIVI─îNOG POSTUPKA, TE, NA OSNOVU TOGA, ZAKLJUCITI O KOJEM SE ZAKONSKOM OSNOVU ZA PONAVLJANJE KRIVICNOG POSTUPKA RADI I, U SKLADU S TIM, OCIJENITI DA LI SU ISPUNJENI ZAKONSKI UVJETI DA SE DOPUSTI PONAVLJANJE KRIVICNOG POSTUPKA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 09 0 K 001427 11
K┼ż 21 od 19.01.2012. g.)

 

<------->

 

Prethodno pitanje
─îlan 20. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

OKOLNOST DA NADLE┼ŻNI PORESKI ORGAN NIJE UTVRDIO POSTOJANJE PORESKE OBAVEZE PRIVREDNOG SUBJEKTA CIJI JE DIREKTOR BIO OPTU┼ŻENI NEMA ZNACAJA ZA TOK KRIVICNOG POSTUPKA, JER JE ODREDBOM ─îLANA 20. STAV 1. ZKP FBiH PROPISANO DA, AKO PRIMJENA KRIVICNOG ZAKONA OVISI OD PRETHODNE ODLUKE O KAKVOM PRAVNOM PITANJU ZA CIJE JE ODLUCIVANJE NADLE┼ŻAN SUD U KOJEM DRUGOM POSTUPKU ILI NEKI DRUGI ORGAN, SUD KAD SUDI U KRIVI─îNOM PREDMETU
MO┼ŻE SAM ODLUCITI I O TOM PITANJU PO ODREDBAMA KOJE VA┼ŻE ZA DOKAZIVANJE U KRIVI─îNOM POSTUPKU.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 070-0-K┼żk-09-
000006 od 14.12.2010. g.).

 

<------->

 

Nadle┼żnost vanraspravnog vije─ça u drugostepenom postupku
─îlan 25. stav 6. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

ODREDBOM ─îLANA 25. STAV 6. ZKP FBiH PROPISANO JE DA ODLUKE IZVAN GLAVNOG PRETRESA SUD DONOSI U VIJECU SASTAVLJENOM OD TROJICE SUDIJA (VANRASPRAVNO VIJE─ćE) PA, IZ SHODNE PRIMJENE TE ODREDBE NA DRUGOSTEPENI POSTUPAK, JASNO PROIZLAZI DA I ODLUKE TOKOM DRUGOSTEPENOG POSTUPKA, IZVAN SJEDNICA ┼ŻALBENOG VIJE─ćA ODNOSNO KAD SE TO VIJE─ćE NE NALAZI U ZASJEDANJU, DONOSI VANRASPRAVNO VIJE─ćE.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 001427 10
K┼ż 14 od 25.03.2010. g.).

 

<------->

 

Iskljucenje branitelja koje optu┼żeni ne ┼żeli
─îlan 59. stav 6. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

U SLUCAJU DA SVOJE PRAVO IZBORA BRANITELJA OPTU┼ŻENI OGRANICI NA ISKLJUCENJE POJEDINIH ILI ODREDENOG KRUGA BRANITELJA, ODNOSNO DA ODBIJE DA MU ONI BUDU POSTAVLJENI ZA BRANITELJA, TAKO IZJAŠNJENJE OPTU┼ŻENOG OBAVEZUJE SUD DA PRI POSTUPANJU U SKLADU SA ─îLANOM 59. STAV 6. ZKP FBiH, IZ KRUGA BRANITELJA KOJI MOGU BITI POSTAVLJENI OPTU┼ŻENOM ISKLJUCI ONE ZA KOJE JE OPTU┼ŻENI IZRICITO IZJAVIO DA IH NE ┼ŻELI ZA BRANITELJA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01 0 K 004547 10
K┼ż 5 od 17.11.2010. g.).

 

<------->

 

Korištenje iskaza osumnjicenog u istrazi
─îlan 92. stav 2. ta─Źka c) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

ODREDBA ─îLANA 92. STAV 2. TA─îKA C) ZKP FBiH NE ISKLJUCUJE MOGUCNOST KORIŠTENJA TOKOM ISTRAGE ZAPISNIKA O ISPITIVANJU OSUMNJICENOG KADA JE ON ISKAZ DAO BEZ PRISUSTVA BRANITELJA A NAKON PRETHODNOG SVJEDOCENJA PRAVA NA BRANITELJA. NAIME, PREMA POMENUTOJ ZAKONSKOJ ODREDBI PRISUSTVO BRANITELJA PRI ISPITIVANJU OSUMNJICENOG TOKOM ISTRAGE JE UVJET ZA KORIŠTENJE, BEZ SAGLASNOSTI OPTU┼ŻENOG, TOG ISKAZA KAO DOKAZA NA GLAVNOJ RASPRAVI ALI NE I U ISTRAZI.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 012280 11
K┼ż od 31.05.2011. g.)

 

<------->

 

Nedostaci razloga u prijedlogu za produ┼żenje pritvora
─îlan 145. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

POŠTO TU┼ŻITELJ U PRIJEDLOGU ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA NIJE NAVEO KONKRETNE CINJENICE I DOKAZE IZ KOJIH BI PROIZILAZILO DA SU ISPUNJENI SVI ZAKONOM KUMULATIVNO PROPISANI UVJETI ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA PO OSNOVU ─îLANA 146. STAV 1. TA─îKA D) ZKP FBiH, SUD JE PRAVILNO POSTUPIO KADA JE POBIJANIM RJEŠENJEM ODBIO PRIJEDLOG TU┼ŻITELJA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 03 0 K 007525 11
K┼ż od 09.08.2011. g.)

 

<------->

 

Kontrola pritvora
─îlan 151. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

SMISAO REDOVNE KONTROLE OPRAVDANOSTI PRITVORA JE U TOME DA SE POSTOJANJE UVJETA ZA PRITVOR REDOVNO PREISPITUJE U VEZI SA RAZVOJEM KONKRETNOG KRIVICNOG POSTUPKA, PA, DAKLE, I U VEZI SA DOKAZIMA KOJI SE IZVODE NA GLAVNOM PRETRESU. STOGA JE SUD PRI OCJENI DALJEG POSTOJANJA UVJETA ZA PRITVOR PRI REDOVNOJ KONTROLI OPRAVDANOSTI PRITVORA DU┼ŻAN UZETI U OBZIR CJELINU DOTADAŠNJEG TOKA KRIVICNOG POSTUPKA I, S OBZIROM NA DOKAZE IZVEDENE NA GLAVNOM PRETRESU, DONIJETI ZAKLJUCAK O DALJEM POSTOJANJU UVJETA ZA PRITVOR.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 004468 11
K┼ż 11 od 26.01.2011. g.)

 

<------->

 

Pritvor nakon izricanja presude
─îlan 152. st. 1. i 3. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

NAKON IZRICANJA PRESUDE KOJOM JE OPTU┼ŻENI OGLAŠEN KRIVIM, ODLUKA O PRITVORU NIJE ZAVISNA OD POSTOJANJA PRIJEDLOGA TU┼ŻITELJA ZA ODREDIVANJE, ODNOSNO PRODU┼ŻENJE PRITVORA, JER BI U SUPROTNOM TO ZNACILO IGNORISATI PRESUDU KAO UTVRDENJE SUDA DA JE OPTU┼ŻENI UCINIO KRIVICNO DJELO I PORICATI PRAVO SUDA DA PREDUZME MJERE KOJIMA CE OSIGURATI PRAVOSNA┼ŻNO OKONCANJE KRIVI─îNOG POSTUPKA, IZVRŠENJE SVOJE PRESUDE I OSTVARENJE NJENOG CILJA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 001427 10
K┼ż 14 od 25.03.2010. g.).

 

<------->

 

Manjkavo sacinjen sporazum o priznanju krivnje
─îlan 246. ta─Źka a) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

AKO PRVOSTEPENI SUD POSTUPI SUPROTNO ODREDBI ─îLANA 246. STAV 6.
TA─îKA A) ZKP FBiH i PRIHVATI SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVNJE, KOJI NIJE SADR┼ŻAVAO IZJAŠNJENJE OPTU┼ŻENOG DA JE PRIJE ZAKLJUCENJA SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVNJE UPOZNAT SA MOGUCIM POSLJEDICAMA VEZANIM ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVI─îNIM DJELOM, ONDA JE TIME SUD ISKLJUCIO MOGUCNOST ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVI─îNIM DJELOM OD STRANE OPTU┼ŻENOG, PA JE POGRIJEŠIO KADA JE PRESUDOM KOJA JE DONESENA NA OSNOVU TAKVOG SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVNJE DONIO I ODLUKU O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI OD OPTU┼ŻENOG.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03 0 K 005071 11
K┼ż 4 od 01.04.2011. g.).

 

<------->

 

Razmatranje sporazuma o priznanju krivnje
─îlan 246. stav 2. ta─Źka e) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i
Hercegovine

ODREDBA ─îLANA 246. STAV 2. TA─îKA E) ZKP FBiH PODRAZUMIJEVA OBAVEZU SUDA DA, PRILIKOM RAZMATRANJA SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVNJE, PROVJERI DA LI JE OŠTECENOM PRU┼ŻENA MOGUCNOST DA SE PRED TU┼ŻITELJEM IZJASNI O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTJEVU, A KAKO IZ ZAPISNIKA O SASLUŠANJU OŠTECENE PROIZILAZI DA JE OŠTECENOJ DATA TAKVA MOGUCNOST I DA JE ONA TADA IZJAVILA DA CE ONA IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV OSTVARITI NAKON OKONCANJA POSTUPKA KOJI JE BIO U TOKU, NIJE POSTOJALA NIKAKVA DODATNA OBAVEZA SUDA
DA PRILIKOM RAZMATRANJA SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVNJE PONOVO DA PRILIKU OŠTECENOJ KOJA SE VEC IZJASNILA O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTJEVU DA SE O TOM ZAHTJEVU JOŠ JEDNOM IZJASNI I DA GA ODREDI.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03 0 K 006352 11
K┼ż 2 od 07.06.2011. g.)

 

<------->

 

Povreda prava na odbranu
─îlan 312. stav 1. ta─Źka d) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i
Hercegovine

POŠTO TU┼ŻITELJ NIJE IZJAVIO ┼ŻALBU U ODNOSU NA OSUDUJUCI DIO PRVOSTEPENE PRESUDE KOJOM JE OPTU┼ŻENA OGLAŠENA KRIVOM ZBOG KRIVICNOG DJELA OBMANE PRI DOBIVANJU KREDITA I DRUGIH POGODNOSTI IZ ─îLANA 268. STAV 2. KZ FBiH ONDA JE ZA TAJ DIO PRVOSTEPENE PRESUDE NASTUPILA FORMALNA PRAVOMOCNOST, PA JE DRUGOSTEPENI SUD POGRJEŠIO KADA JE NAKON ODR┼ŻANE SJEDNICE VIJE─ćA UVA┼ŻIO ┼ŻALBU TU┼ŻITELJA IZJAVLJENU SAMO U ODNOSU NA OSLOBADAJUCI DIO PRVOSTEPENE PRESUDE KOJOM JE OPTU┼ŻENA ZA ISTO DJELO KOJE JE PRAVNO KVALIFIKOVANO KAO KRIVICNO DJELO KRIVOTVORENJA ISPRAVE IZ ─îLANA 373. STAV 2. KZ FBiH PREINACIO PRVOSTEPENU PRESUDU I OPTU┼ŻENU OGLASIO KRIVOM ZA TO KRIVICNO DJELO. OVIM JE DRUGOSTEPENI SUD POVRIJEDIO NACELO NE BIS IN IDEM IZ ─îLANA 4. ZKP FBiH I TIME ZBOG POVREDE PRAVA NA ODBRANU OPTU┼ŻENE UCINIO BITNU POVREDU ODREDABA KRIVICNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA D) ISTOG ZAKONA

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 58 0 K 028439 10
K┼ż┼ż 3 od 31.03.2011. g.)

 

<------->

 

Nije riješen predmet optu┼żbe
─îlan 312. stav 1. ta─Źka h) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

SUD JE OBAVEZAN DA IZREKOM PRESUDE ODLUCI O OPTU┼ŻNICI U CIJELINI, JER JE PRESUDENA STVAR (RES IUDICATA) SAMO ONO ŠTO JE SADR┼ŻANO U IZRECI PRESUDE. RADI TOGA, SUD NIJE RIJEŠIO PREDMET OPTU┼ŻBE POŠTO NAKON ODUSTANKA TU┼ŻITELJA OD OPTU┼ŻBE ZA KRIVICNO DJELO RAZBOJNIŠTVA IZ ─îLANA 289. STAV 2. U VEZI SA STAVOM 1. KZ FBiH NIJE DONIO PRESUDU KOJOM SE OPTU┼ŻBA ODBIJA VEC JE DONIO SAMO PRESUDU KOJOM SE OPTU┼ŻENI OGLAŠAVA KRIVIM ZA OSTALA KRIVICNA DJELA RAZBOJNIŠTVA IZ ─îLANA 289. STAV 2. U VEZI SA STAVOM 1. I RAZBOJNIŠTVA IZ ─îLANA 289. STAV 1. KZ FBiH. TIME JE SUD UCINIO BITNU POVREDU ODREDABA KRIVICNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA H) ZKP FBiH ZBOG KOJE JE UVA┼ŻENJEM ┼ŻALBE OPTU┼ŻENOG TAKVA PRESUDA UKINUTA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 004552 11
K┼ż 8 od 02.06.2011. g.)

 

<------->

 

Nezakonito prepoznavanje osoba na osnovu glasa
─îlan 312. stav 1. ta─Źka i) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH
i
─îlan 6. stav 1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

POŠTO PREPOZNAVANJE PO GLASU PRETPOSTAVLJA VERBALNO IZRA┼ŻAVANJE OSUMNJICENE ODNOSNO OPTU┼ŻENE OSOBE PRED ORGANIMA GONJENJA, ONDA JE TAKVU RADNJU KAO POSEBNU RADNJU DOKAZIVANJA MOGUCE PREDUZETI TEK NAKON ŠTO JE OSUMNJICENA ODNOSNO OPTU┼ŻENA OSOBA IZRICITO UPOZORENA DA NIJE DU┼ŻNA SUDJELOVATI U TAKVOM NACINU PREPOZNAVANJA I TEK NAKON ŠTO SE ODREKLA OD PRAVA NA ŠUTNJU, S OBZIROM DA JE ZAŠTICENA OD VERBALNOG SAMOOPTU┼ŻIVANJA (─îLAN 6. STAV 3. ZKP FBiH I ─îLAN 6. STAV 1. EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA). KAKO JE U KONKRETNOM SLUCAJU PREPOZNAVANJE OPTU┼ŻENOG NA OSNOVU GLASA IZVRŠENO BEZ TAKVOG PRETHODNOG UPOZORENJA O PRAVU NA ŠUTNJU, ONDA SE POBIJANA PRESUDA ZASNIVA NA NEZAKONITOM DOKAZU, PA JE TIME UCINJENA BITNA POVREDA ODREDABA KRIVICNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA I) ZKP FBiH.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01 0 K 004696 11
K┼ż 2 od 03.08.2011. g.)

 

<------->

 

Nadle┼żnost tre─çestepenog vije─ça
─îlan 333. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

AKO TRECESTEPENO VIJE─ćE VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE RJEŠENJEM UKINE DRUGOSTEPENU PRESUDU DONESENU NAKON ODR┼ŻANOG PRETRESA, ONDA TRECESTEPENO VIJE─ćE NE MO┼ŻE ODR┼ŻATI PRETRES VEC PREDMET MORA VRATITI DRUGOSTEPENOM SUDU NA PONOVNO SUDENJE.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj broj: 65 0 K 070781
11 K┼ż┼ż od 15.09.2011. g.)

 

<------->

 

Prisilni smještaj
─îlan 410. stav 3. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

U IZRECI RJEŠENJA O PRIVREMENOM ODREDIVANJU PRISILNOG SMJEŠTAJA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI OPTU┼ŻENOG KOJI JE UCINIO PROTIVPRAVNO DJELO U NEURACUNLJIVOM STANJU NE TREBA NAVODITI U KOJOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI CE SE VRŠITI TAJ PRISILNI SMJEŠTAJ. OVO NE SAMO ZBOG TOGA ŠTO U ODREDBI ─îLANA 410. STAV 3. ZKP FBiH TAKO NEŠTO NIJE PROPISANO, VEC I RADI TOGA ŠTO JE ODREDIVANJE ZDRAVSTVENE USTANOVE U KOJOJ CE SE VRŠITI PRISILAN SMJEŠTAJ STVAR IZVRŠENJA RJEŠENJA O PRIVREMENOM ODREDIVANJU PRISILNOG SMJEŠTAJA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI, PRI CEMU CE SE MORATI VODITI RACUNA O POTREBAMA OPTU┼ŻENOG I MOGUCNOSTIMA POJEDINIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03 0 K 005071 11
K┼ż 4 od 01.04.2011. g.)

 

<------->

 

Izvršenje presude inozmenog suda
─îlan 431. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

DOMACI SUD U POSTUPKU IZVRŠENJA INOZEMNE PRESUDE VEZAN JE ZA VRSTU I VISINU KAZNE ZATVORA IZRECENU OSUDENOM PRAVOMOCNOM PRESUDOM SUDA DR┼ŻAVE SUDENJA ODNOSNO DR┼ŻAVE MOLITELJICE. IZUZETNO U POSTUPKU IZVRŠENJA PRESUDE INOZEMNOG SUDA IZMJENA KAZNE IZRECENE TOM PRESUDOM MOGUCA JE SAMO KADA JE TO NEOPHODNO KAKO BI SE KAZNA IZRECENA PRESUDOM DR┼ŻAVE SUDENJA PRILAGODILA KRIVI─îNOM ZAKONODAVSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 70 0 K 000408 11
K┼ż od 02.03.2011. g.).

 

<------->

 

Nemogucnost preispitivanja ─Źinjeni─Źnog stanja iz inozemne presude
─îlan 431. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
i
─îlan 63. stav 3. Zakona o me─Ĺunarodnoj pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima
I
─îlan 16. Sporazuma izmedu Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade FBiH i Vlade Republike Hrvatske o me─Ĺusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivi─Źnim stvarima

PRILIKOM PROVODENJA POSTUPKA IZVRŠENJA PRESUDE INOZEMNOG SUDA DOMACI SUD NEMA OVLAŠTENJE DA KRITICKI PREISPITUJE I OCJENJUJE DOKAZE IZVEDENE U POSTUPKU KOJI JE PRETHODIO DONOŠENJU INOZEMNE PRESUDE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 70 0 K 000408 11
K┼ż od 02.03.2011. g.).

 

<------->

 

Prekora─Źenje obima tra┼żene me─Ĺunarodne pravne pomo─çi
─îlan 431. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

PREKORACEN JE OBIM TRA┼ŻENE ME─ÉUNARODNE PRAVNE POMO─ćI U SLUCAJU KADA JE DOMACI SUD POBIJANOM PRESUDOM PREUZEO IZ INOZEMNE PRESUDE NE SAMO ODLUKU O IZVRŠENJU KAZNE ZATVORA, VEC I IZVRŠENJE ODLUKE O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTJEVU I ODLUKE O TROŠKOVIMA KRIVICNOG POSTUPKA, IAKO JE ZAMOLNICOM DR┼ŻAVE MOLITELJICE TRA┼ŻENO SAMO PREUZIMANJE IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 70 0 K 000215 10
K┼ż od 02.02.2011. g.).

 

<------->

 

Zastarjelost krivi─Źnog gonjenja
─îlan 431. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

U POSTUPKU IZVRŠENJA PRESUDE INOZEMNOG SUDA NEOSNOVANO SE U ┼ŻALBI BRANITELJA OSUDENOG ISTICE DA JE NASTUPILA ZASTARJELOST KRIVICNOG GONJENJA. OVO ZBOG TOGA JER SE RADI O POSTUPKU IZVRŠENJA PRESUDE INOZEMNOG SUDA, KOJA JE PRAVOMOCNA I IZVRŠNA, PA SE PITANJE ZASTARJELOSTI KRIVICNOG GONJENJA PREDMETNOG KRIVICNOG DJELA NE MO┼ŻE POSTAVITI U OVOM POSTUPKU.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 70 0 K 000215 10
K┼ż od 02.02.2011. g.).

 

<------->

 

Dostavljanje naredbi faksom
─îlan 11. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

BEZ OBZIRA ŠTO SU OD NADLE┼ŻNOG ORGANA NAREDBE ZA VJEŠTA─îENJE DOSTAVLJENE VJEŠTACIMA FAKSOM, TO NE MO┼ŻE DOVESTI U PITANJE ZAKONITOST NALAZA I MIŠLJENJA VJEŠTAKA U SMISLU ─îLANA 11. ZKP FBiH, KOJIM JE ODRE─ÉENO DA SE NEZAKONITIM DOKAZIMA, NA KOJIMA SUD NE MO┼ŻE ZASNOVATI SVOJU ODLUKU MOGU SMATRATI SAMO DOKAZI PRIBAVLJENI POVREDAMA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA PROPISANIH USTAVOM I ME─ÉUNARODNIM UGOVORIMA KOJE JE BOSNA I HERCEGOVINA RATIFIKOVALA ILI ONI KOJI SU PRIBAVLJENI BITNIM POVREDAMA TOG ZAKONA, A POD ŠTO SE NE MO┼ŻE PODVESTI DOSTAVLJANJE NAREDBE VJEŠTACIMA FAKSOM.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 09 0 K 000500 09 K┼ż 4 od 23.09.2009. g.).

 

<------->

 

Formalno postavljenje branitelja
─îlan 59. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

ISKAZ OSUMNJI─îENOG KOJEG JE DAO U PRISUSTVU BRANITELJA, KOJI MU JE TEK POSLIJE ─îETIRI DANA I FORMALNO POSTAVLJEN ZA BRANITELJA PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI NE MO┼ŻE SE SMATRATI NEZAKONITIM DOKAZOM. OVO ZBOG TOGA, JER NAKNADNO FORMALNO POSTAVLJENJE OVOG BRANITELJA PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI POSLIJE DAVANJA ISKAZA NEMA TAKAV KARAKTER DA BI ZNA─îILO DA JE OSUMNJI─îENI ISPITAN BEZ PRISUSTVA BRANITELJA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 04 0 K 000550 09 K┼ż od 17.02.2010. g.)

 

<------->


Iskaz optu┼żenog kao dokazno sredstvo
─îlan 151. stav 2. u vezi sa ─Źlanom 146. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

TEMELJNI UVJET ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA NAKON POTVR─ÉIVANJA OPTU┼ŻNICE JESTE OSNOVANA SUMNJA DA JE OPTU┼ŻENI U─îINIO KRIVI─îNO DJELO, A TAKAV PRAVNI ZAKLJU─îAK MO┼ŻE BITI ZASNOVAN I NA ISKAZU DRUGOG OPTU┼ŻENOG KAO NJEGOVOG SAIZVRŠITELJA, JER JE I TO DOKAZ KAO SVAKI DRUGI DOKAZ KOJI PODLIJE┼ŻE SVESTRANOJ OCJENI SUDA.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 04 0 K 001056 09 K┼ż od 12.11.2009. g.).

 

<------->

 

Sudija za prethodno saslušanje i produ┼żenje pritvora nakon izricanja presude
─îlan 151. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

NAKON POTVR─ÉIVANJA OPTU┼ŻNICE SUDIJA ZA PRETHODNO SASLUŠANJE NIJE FUNKCIONALNO NADLE┼ŻAN DA ODLU─îUJE O PRIJEDLOGU TU┼ŻITELJA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA PREMA OPTU┼ŻENOM VE─ć O TOM PRIJEDLOGU MO┼ŻE ODLU─îITI IZVANRASPRAVNO VIJE─ćE IZ ─îLANA 25. STAV 6. ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. ME─ÉUTIM, JEDINI IZUZETAK OD NAVEDENE SITUACIJE JESTE DA SUDIJA ZA PRETHODNO SASLUŠANJE MO┼ŻE U SMISLU ODREDBE ─îLANA 152. STAV 1. ZKP FBiH NAKON ŠTO JE IZREKAO PRESUDU KOJOM JE OPTU┼ŻENI OSU─ÉEN NA KAZNU ZATVORA OVOME PRODU┼ŻITI PRITVOR AKO POSTOJE RAZLOZI IZ ─îLANA 146. STAV 1. TA─î. A), C) I D) ISTOG ZAKONA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 07 0 K 003667 10 K┼ż od 19.02.2010. g.)

 

<------->

 

Prekora─Źenje optu┼żbe
─îlan 312. stav 1. ta─Źka j) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

S OBZIROM DA JE PRVOSTEPENI SUD U ─îINJENI─îNI OPIS DJELA ZA KOJE JE OGLASIO KRIVIM OPTU┼ŻENOG L.A. UNIO ─îINJENICE I OKOLNOSTI DA JE ZA VRIJEME PREPIRKE SA MLDB. OŠTE─ćENIM M.D., DODAO NO┼Ż MLDB. S.N., KOJI JE TIM NI┼ŻEM ZADAO UBODINU OŠTE─ćENOM, I NA TAJ NA─îIN GA OGLASIO KRIVIM ZA RADNJU ZA KOJU NIJE BIO OPTU┼ŻEN, ONDA JE TIME PREKORA─îIO OPTU┼ŻBU JER JE U ─îINJENI─îNI OPIS DJELA UNIO NOVU ZNA─îAJNU KRIMINALNU KOLI─îINU I UPRAVO NJU OKARAKTERISAO KAO ODLU─îNU ─îINJENICU ZA UTVR─ÉENJE OBJEKTIVNIH ELEMENATA KRIVI─îNOG DJELA UBISTVA U POMAGANJU IZ ─îLANA 166. STAV 2. TA─îKA B) U VEZI SA ─îLANOM 33. KZ FBiH, PA JE TIME PRVOSTEPENI SUD U─îINIO BITNU POVREDU ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îK J) ZKP FBiH.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 09 0 K 001525 09 K┼ż 4 od 13.01.2010. g.)

 

<------->

 

Ne postojanje prekora─Źenja optu┼żbe
─îlan 312. stav 1. ta─Źka j) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

OZNA─îAVANJEM KONKRETNIH RADNJI OPTU┼ŻENOG F.M., ZA KOJE JE ON BIO OPTU┼ŻEN I ZA KOJE JE OGLAŠEN KRIVIM POBIJANOM PRESUDOM KAO „NE─îOVJE─îNO POSTUPANJE“ A NE KAO „MU─îENJE“ KAKO SU ONE BILE OZNA─îENE U OPTU┼ŻNICI, NIJE PREKORA─îENA OPTU┼ŻBA JER SE PRESUDA ODNOSI NA DJELO KOJE JE BILO SADR┼ŻANO U OPTU┼ŻNICI.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 070-0-K┼ż┼ż-09-000011 od 27.01.2010. g.)

 

<------->

 

Nepostojanje razloga o odlu─Źnim ─Źinjenicama
─îlan 312. stav 1. ta─Źka k) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

BEZ OBZIRA ŠTO SE U KONKRETNOM SLU─îAJU RADILO O POSTUPKU REDOVNE KONTROLE OPRAVDANOSTI PRITVORA U SMISLU ─îLANA 151. STAV 1. ZKP FBiH, TO NE ISKLJU─îUJE OBAVEZU SUDA ZA POTPUNIM PREISPITIVANJEM OPŠTEG I POSEBNIH UVJETA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA I DA SVOJE ZAKLJU─îKE U VEZI SA NJIHOVIM DALJIM POSTOJANJEM IZNESE U OBRAZLO┼ŻENJU RJEŠENJA. TAKVU OBAVEZU SUD NE MO┼ŻE NADOMJESTITI POZIVANJEM NA RAZLOGE IZ PRETHODNIH RJEŠENJA, S OBZIROM DA SE OPRAVDANOST PRITVORA CIJENI NA OSNOVU OKOLNOSTI KOJE POSTOJE U VRIJEME NJEGOVE KONTROLE U SKLADU SA RAZVOJEM KONKRETNOG KRIVI─îNOG POSTUPKA.

 

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj: 04 0 K 001056 10 K┼ż 2 od 13.01.2010. g.)

 

<------->

 

Sadr┼żaj pisano izra─Ĺene presude
─îlan 312. stav 2. u vezi sa ─Źlanom 305. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

NEOSNOVANO SE ┼ŻALBOM BRANITELJA TVRDI DA JE PRVOSTEPENI SUD U─îINIO BITNU POVREDU ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA I TIME ŠTO U PISANO IZRA─ÉENOJ PRESUDI TOK POSTUPKA NIJE CJELOVITO PRIKAZAN ODNOSNO ŠTO PISMENO IZRA─ÉENA PRESUDA NE SADR┼ŻI PREGLED PROCESNE HRONOLOGIJE, PA, TAKO, NI NAVODE O TOME DA SU NA POTVR─ÉENU OPTU┼ŻNICU ULAGANI PRETHODNI PRIGOVORI I DA JE SUDIJA ZA PRETHODNO SASLUŠANJE ODLU─îIVAO O TIM PRIGOVORIMA. NAIME, OBAVEZAN SADR┼ŻAJ PISANO IZRA─ÉENE PRESUDE ODRE─ÉEN JE ─îLANOM 305. ZKP FBiH I IZ TIH ZAKONSKIH ODREDABA JE JASNO DA HRONOLOŠKI PRIKAZ TOKA POSTUPKA NIJE OBAVEZAN ELEMENAT PISANO IZRA─ÉENE PRESUDE.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 04 0 K 000550 09 K┼ż od 17.02.2010. g.)

 

<------->

 

Pravilo reformatio in peus i pritvor
─îlan 338. u vezi sa ─Źlanom 322. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

AKO JE PRETHODNO RJEŠENJE O PRODU┼ŻENJE PRITVORA UKINUTO SAMO NA OSNOVU ┼ŻALBE IZJAVLJENE U KORIST OPTU┼ŻENOG, ONDA SE NA OSNOVU ─îLANA 338. U VEZI SA ─îLANOM 322. ZKP FBiH NA NOVE ZAKONSKE OSNOVE IZ KOJIH JE PREMA OPTU┼ŻENOM PONOVO PRODU┼ŻEN PRITVOR, PRIMJENJUJE PRAVILO O ZABRANI PREINA─îENJA NA GORE (REFORMATIO IN PEUS) IZ ─îLANA 322. ISTOG ZAKONA. RADI TOGA JE PRVOSTEPENI SUD POGRIJEŠIO KADA JE NAKON UVA┼ŻENJA ┼ŻALBE OPTU┼ŻENOG I UKIDANJA RJEŠENJA PO KOME JE PRITVOR BIO PRODU┼ŻEN IZ OSNOVA ─îLANA 146. STAV 1. TA─îKA B) ZKP FBiH, DONIO NOVO RJEŠENJE O PRODU┼ŻENJU PRITVORA NE SAMO IZ TOG ZAKONSKOG OSNOVA, VE─ć I IZ OSNOVA TA─î. A) I D) POMENUTOG ─îLANA, IAKO PROTIV PRETHODNO DONESENOG RJEŠENJA TU┼ŻITELJ NIJE BIO IZJAVIO ┼ŻALBU I PORED TOGA ŠTO JE U PISMENOM PRIJEDLOGU PREDLO┼ŻIO DA SE PRITVOR PRODU┼ŻI I IZ TIH ZAKONSKIH OSNOVA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01 0 K 001205 09 K┼ż 2 od 02.12.2009. g.).

 

<------->

 

Presumcija nevinosti
─îlan 3. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.
─îlan 6. stav 2. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

TIME ŠTO JE PREDSJEDNICA VIJE─ćA NI┼ŻESTEPENOG SUDA UPUTILA ODBRANU DA SVOJA PITANJA U KORIST VLASTITIH TVRDENJA, KOJA PREVAZILAZE OPSEG ODGOVORA NEKIH SVJEDOKA DATIH PRILIKOM DIREKTNOG ISPITIVANJA MO┼ŻE REALIZIRATI I POSTAVLJATI NAKON ŠTO PREDLO┼ŻI NJIHOVO ISPITIVANJE KAO SVOJIH SVJEDOKA, NE PREDSTAVLJA NAMETANJE NEKE OBAVEZE DOKAZIVANJA NEVINOSTI, VEC MOGUCNOST I NACIN DA SE DOBIJU ODGOVORI NA TA PITANJA.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 001427 09
K┼ż 11 od 22.04.2010. g.)

 

<------->

 

Postavljanje branitelja po slu┼żbenoj du┼żnosti
─îlan 59. stav 6. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

SUD JE NA OSNOVU ─îLANA 59. STAV 6. ZKP FBiH OPTU┼ŻENOM PREURANJENO POSTAVIO BRANITELJA PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI, NAKON ŠTO SE OPTU┼ŻENI NA ROCIŠTU O POSTAVLJENJU BRANITELJA NIJE IZJASNIO KOJEG ADVOKATA SA PREDOCENE LISTE ┼ŻELI ZA BRANITELJA, VEC JE ZATRA┼ŻIO ODREDENO VRIJEME DA ANGA┼ŻIRA BRANITELJA PO IZBORU, A ŠTO NIJE UCINIO U OSTAVLJENOM ROKU. OVO RADI TOGA, JER JE SUD U TAKVOJ SITUACIJI NA ROCIŠTU O POSTAVLJENJU BRANITELJA BIO DU┼ŻAN NE SAMO DA OPTU┼ŻENOM NA NJEGOV ZAHTJEV OMOGUCI KORIŠTENJE PRAVA NA ANGA┼ŻIRANJE BRANITELJA PO SLOBODNOM IZBORU I DA MU ZA TO ODREDI ROK U KOME TAKO TREBA POSTUPITI, VEC I DA GA UPOZORI NA POSLJEDICE AKO TAKO NE POSTUPI U DATOM ROKU U SMISLU DA CE MU BITI POSTAVLJEN BRANITELJ PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01 0 K 004547 10
K┼ż 3 od 04.10.2010. g.)

 

<------->

 

Prilaganje dokaza uz ┼żalbu
─îlan 146. stav 1. ta─Źka c) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i
Hercegovine

NEOSNOVANI SU ┼ŻALBENI PRIGOVORI BRANITELJA DA SE PRVOSTEPENI SUD U OBRAZLO┼ŻENJU RJEŠENJA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA OSUMNJICENOM IZ OSNOVA ─îLANA 146. STAV 1. TA─îKA C) ZKP FBiH NIJE MOGAO POZVATI NA RANIJE UVJETNE OSUDE KOJE SU MU IZRECENE ZA ISTOVRSNA KRIVICNA DJELA KOJE KAKO TVRDI NISU OPOZVANE ALI DA SU SUDSKI BRISANE. OVO ZBOG TOGA, JER TA OKOLNOST BRISANJA RANIJIH UVJETNIH OSUDA NIJE EVIDENTIRANA U IZVODU IZ KAZNENE EVIDENCIJE NA IME OSUMNJICENOG, A NITI JE BRANITELJ UZ ┼ŻALBU PRILO┼ŻIO DOKAZ DA SU OSUDE NA KOJE SE PRVOSTEPENI SUD POZVAO U SVOM RJEŠENJU BRISANE.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 010152 10
K┼ż od 17.09.2010. g.)

 

<------->

 

Udaljenje optu┼żenog iz sudnice radi nedoli─Źnog ponašanja
─îlan 257. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

PRAVO OPTU┼ŻENOG DA PRISUSTVUJE GLAVNOM PRETRESU NE MO┼ŻE DEROGIRATI PRIMJENU ODREDBE ─îLANA 257. STAV 2. ZKP FBiH ZBOG NJEGOVOG NEDOLICNOG PONAŠANJA, PO KOJOJ ODREDBI JE PREDSJEDNICA VIJE─ćA CUVAJUCI DOSTOJANSTVO I UGLED SUDA, PRVO OPOMENULA OPTU┼ŻENOG ZBOG TAKVOG PONAŠANJA, PA NAKON ŠTO SE OPOMENA POKAZALA KAO BEZUSPJEŠNA UDALJILA GA IZ SUDNICE NA ODREDENO VRIJEME I TO POSLIJE UPOZORENJA NA TAKVU MOGUCNOST.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 001427 09 K┼ż
11 od 22.04.2010. g.)

 

<------->

 

Korištenje neovjerenih kopija originala
─îlan 289. stav 3. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

NISU NEZAKONITI DOKAZI ISPRAVE KOJE SU ULO┼ŻENE U SPIS U OBLIKU KOPIJA, S OBZIROM DA JE NJIHOV SADR┼ŻAJ KAO NEIZMIJENJEN U ODNOSU NA ORIGINALE POTVRDEN ISKAZIMA SVJEDOKA. RADI TOGA SE TE KOPIJE, POTVRDENE KAO NEIZMIJENJENE U ODNOSU NA ORIGINALE U SMISLU ─îLANA 289. STAV 3. ZKP FBiH, MOGU KORISTITI KAO DOKAZI NA GLAVNOM PRETRESU.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 000374 10 K┼ż
6 od 13.07.2010. g.)

 

<------->

 

Propust ocjene okolnosti za pritvor
─îlan 312. stav 1. ta─Źka k) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

SMISAO ODREDBE ─îLANA 145. STAV 2. ZKP FBiH, PREMA KOJOJ SE PRITVOR ODREDUJE ILI PRODU┼ŻAVA RJEŠENJEM SUDA NA PRIJEDLOG TU┼ŻITELJA, A NAKON ŠTO SUD PRETHODNO SASLUŠA OSUMNJICENOG ODNOSNO OPTU┼ŻENOG NA OKOLNOSTI RAZLOGA ZBOG KOJIH SE PRITVOR PREDLA┼ŻE, JE UPRAVO U TOME DA SUD PRI ODLUCIVANJU O PRIJEDLOGU ZA ODREDIVANJE PRITVORA UZME U OBZIR I CIJENI NAVODE ODBRANE KOJI SE ODNOSE NA OKOLNOSTI RAZLOGA ZBOG KOJIH SE PRITVOR PREDLA┼ŻE. KAKO JE PRVOSTEPENI SUD U KONKRETNOM SLUCAJU TO PROPUSTIO UCINITI, OSNOVANO SE ┼ŻALBOM BRANITELJA ISTICE DA POBIJANO RJEŠENJE NE SADR┼ŻI RAZLOGE O ODLUCNIM CINJENICAMA, TE DA JE TIME UCINJENA BITNA POVREDA ODREDABA KRIVICNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA K) ZKP FBiH.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03 0 K 004755 10
K┼ż od 04.11.2010. g.)

 

<------->

 

Odbacivanje prijedloga za ponavljanje krivi─Źnog postupka
─îlan 347. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

PRVOSTEPENI SUD JE POGREŠNO PRIMIJENIO ODREDBU ─îLANA 347. STAV 1. ZKP FBiH KADA JE UMJESTO U FORMALNO-PRAVNOM SMISLU, PREDLO┼ŻENE DOKAZE CIJENIO U MERITUMU NA NACIN PREDVIDEN U ─îLANU 343. STAV 1. TA─îKA C) ISTOG ZAKONA, PA NA OSNOVU TAKVE OCJENE DONIO RJEŠENJE KOJIM SE PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE KRIVICNOG POSTUPKA ODBACUJE. OVO ZBOG TOGA JER JE NAKON UPUŠTANJA U TAKVE MERITORNE OCJENE BIO DU┼ŻAN POSTUPITI U SMISLU ─îLANA 347. STAV 2. ZKP FBiH I ZAHTJEV DOSTAVITI PROTIVNOJ STRANCI NA ODGOVOR A ONDA ODREDITI DA SE IZVIDE CINJENICE I PRIBAVE DOKAZE NA KOJE SE OSUDENI POZIVA U ZAHTJEVU ILI TU┼ŻITELJ U EVENTUALNOM ODGOVORU NA ZAHTJEV. TEK TADA BI SE STEKLI UVJETI NAKON PROVEDENIH IZVIDAJA ZA ODLUCIVANJE O ZAHTJEVU.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01 0 K 004413 10
K┼ż od 23.09.2010. g.).

 

<------->

 

Izvršenje presude inozemnog suda
─îlan 431. stav 3. u vezi sa ─îlanom 330. stav 1. ta─Źka a) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

POSLIJE UKIDANJA PRESUDE PRVOSTEPENOG SUDA, KOJOM JE NAKON ODR┼ŻANE SJEDNICE VANRASPRAVNOG VIJE─ćA PREUZETO IZVRŠENJE INOZEMNE PRESUDE, DRUGOSTEPENI SUD NE MO┼ŻE ANALOGNOM PRIMJENOM ODREDBE ─îLANA 330. STAV 1. TA─îKA A) KZ FBiH ODR┼ŻATI SJEDNICU VIJE─ćA I DONIJETI NOVU PRESUDU. OVO ZBOG TOGA, JER PRIMJENA NAVEDENE ZAKONSKE ODREDBE PRETPOSTAVLJA NE SAMO DA JE DONOŠENJU PRESUDE PRETHODILO ODR┼ŻAVANJE GLAVNOG PRETRESA,
VEC I TO DA CE SE NAKON NJENOG UKIDANJA ODR┼ŻATI PRETRES PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM. KAKO SE U OVOM SLUCAJU MO┼ŻE ODR┼ŻATI SAMO SJEDNICA VIJE─ćA, A NE PRETRES TO ZNACI DA SE PREDMET UVIJEK MORA VRATITI PRVOSTEPENOM SUDU NA PONOVNO ODLUCIVANJE BEZ OBZIRA ŠTO JE UKINUTA PRESUDA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼ż-10-
000378 od 21.10.2010. g.)

 

<------->

 

Prenošenje nadle┼żnosti iz va┼żnih razloga
─îlan 35. stav 3. u vezi stava 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i ─Źlan 6. stav 1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

OKOLNOSTI DA JE OŠTE─ćENI PREDSJEDNIK DRUGOSTENOG SUDA NE PREDSTAVLJAJU VA┼ŻNE RAZLOGE ZA PRENOŠENJE MJESNE NADLE┼ŻNOSTI SA PRVOSTEPENOG SUDA NA NEKI DRUGI STVARNO NADLE┼ŻAN SUD NA TERITORIJI DRUGOG KANTONA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Kr-09-000007 od 30.04.2009. g.).

 

<------->


Izuze─çe presjednice vije─ça koja je u toku istrage sudjelovala u donošenju rješenja o produ┼żenju pritvora
─îlan 39. ta─Źka f) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

OKOLNOST DA JE PREDSJEDNICA SUDE─ćEG VIJE─ćA KAO ─îLAN VANRASPRAVNOG VIJE─ćA U ISTOM PREDMETU SUDJELOVALA U DONOŠENJU RJEŠENJA O PRODU┼ŻENJU PRITVORA OSUMNJI─îENIMA ODNOSNO OPTU┼ŻENIMA, SAMA PO SEBI, NE IZAZIVA SUMNJU U NJENU NEPRISTRASNOST I NE MO┼ŻE PREDSTAVLJATI RAZLOG ZA NJENO IZUZE─ćE IZ ─îLANA 39. TA─îKA F) ZKP FBiH JER SE NE RADI O ISTOM NIVOU DOKAZANOSTI ─îINJENICA KOJI JE POTREBAN ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O PRODU┼ŻENJU PRITVORA I ZA DONOŠENJE PRESUDE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070–0–K┼Ż–08–000471 od 14.01.2009. g.)

 

<------->

 

Instruktivni rok
─îlan 145. stav 3. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

I AKO TU┼ŻITELJ NAKON ŠTO JE OD NJEGA ZATRA┼ŻENO DA DOPUNI PRIJEDLOG ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA KAKO BI SE PO NJEMU MOGLO POSTUPATI, NIJE PODNIO DOPUNJENI PODNESAK NAJMANJE PET DANA PRIJE ISTEKA VREMENA TRAJANJA PRITVORA PO PRETHODNOM RJEŠENJU, TO NE MO┼ŻE BITI OSNOV ZA ODBACIVANJE TOG PRIJEDLOGA KAO NEBLAGOVREMENOG. OVO ZBOG TOGA JER JE POMENUTI ROK U SMISLU ─îLANA 145. STAV 3. ZKP FBiH SAMO INSTRUKTIVNI ROK I ZA NJEGOVO NEPOŠTIVANJE NISU PREDVI─ÉENE PROCESNE POSLJEDICE.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼Ż-09-000164 od 10.04.2009. g.).

 

<------->

 

Opasnost od ponavljanja Krivi─Źnog djela
─îlan 146. stav 1. ta─Źka a) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

POŠTO JE IZ OBRAZLO┼ŻENJA POBIJANOG RJEŠENJA VIDLJIVO, DA PRITVOR OPTU┼ŻENOM NIJE PRODU┼ŻEN ZBOG OPASNOSTI OD PONAVLJANJA KRIVI─îNOG DJELA SPOLNI ODNOŠAJ SA DJETETOM IZ ─îLANA 207. STAV 5. U VEZI SA STAVOM 2. KZ FBiH PREMA ISTOVJETNIM OŠTE─ćENIMA, NEGO OP─ćENITO ZBOG OPASNOSTI OD PONAVLJANJA TAKVOG KRIVI─îNOG DJELA ZA KOJE SE MO┼ŻE IZRE─ćI KAZNA ZATVORA OD TRI G. ILI TE┼ŻA KAZNA, ONDA SE PRAVILNOST TAKVOG ZAKLJU─îKA PRVOSTEPENOG SUDA NE MO┼ŻE DOVESTI U PITANJE ┼ŻALBENIM PRIGOVORIMA BRANITELJA DA OPTU┼ŻENI VE─ć DU┼ŻI VREMENSKI PERIOD NIJE U KONTAKTU SA OŠTE─ćENIMA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 09 0 K 002923 09 K┼Ż 2 od 04.05.2009.g.).

 

<------->

 

Dobrovoljno prijavljivanje
─îlan 146. stav 1. ta─Źka a) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

┼ŻALBENI NAVOD DA SE OPTU┼ŻENI DOBROVOLJNO PRIJAVIO NADLE┼ŻNOM POLICIJSKOM ORGANU, NE MO┼ŻE DOVESTI U PITANJE PRAVNI ZAKLJU─îAK IZ POBIJANOG RJEŠENJA DA SU PREMA NJEMU ISPUNJENI UVJETI ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA IZ OSNOVA ─îLANA 146. STAV 1. TA─îKA A) ZKP FBiH ZBOG OPASNOSTI OD BJEKSTVA, S OBZIROM DA JE BIO U BJEKSTVU I DA JE DONESENA NAREDBA TOGA SUDA DA SE ZA NJIM IZDA POTJERNICA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 09 0 K 004088 09 K┼Ż od 01.07.2009. g.)

 

<------->

 

Kontrola pritvora
─îlan 151. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

BUDU─ćI DA POSTUPAK KONTROLE OPRAVDANOSTI PRITVORA U SMISLU ─îLANA 151. STAV 1. ZKP FBiH PODRAZUMJEVA KONTROLU DALJEG POSTOJANJA UVJETA ZBOG KOJIH JE PRITVOR PREMA OPTU┼ŻENOM BIO ODRE─ÉEN ILI PRODU┼ŻEN, PA PREMA TOME I OP─ćEG UVJETA ZA ODRE─ÉIVANJE ODNOSNO PRODU┼ŻENJE PRITVORA IZ ─îLANA 146. STAV 1. ISTOG ZAKONA – POSTOJANJA OSNOVANE SUMNJE DA JE OPTU┼ŻENI U─îINIO KRIVI─îNO DJELO, TE KAKO POBIJANO RJEŠENJE NE SADR┼ŻI IZJAŠNJENJE SUDA O DALJEM POSTOJANJU OVOG OP─ćEG UVJETA ZA ODRE─ÉIVANJE ODNOSNO PRODU┼ŻENJE PRITVORA, ─îINJENI─îNO STANJE U POBIJANOM RJEŠENJU JE OSTALO NEPOTPUNO UTVR─ÉENO.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼Ż-09-000030 od 21.01.2009. g.)

 

<------->

 

Mogu─çnost korištenja op─çih pravnih akata kao dokaza
─îlan 276. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

POŠTO IZ OP─ćIH PRAVNIH AKATA SUD NE MO┼ŻE IZVODITI ZAKLJU─îKE O POSTOJANJU ILI NEPOSTOJANJU ODRE─ÉENIH ─îINJENICA, JER SU ONI IZVOR PRAVA I SLU┼ŻE ZA RJEŠAVANJE PRAVNIH PITANJA NA OSNOVU UTVR─ÉENIH ─îINJENICA, ONDA SU BILI NEOSNOVANI PRIJEDLOZI TU┼ŻITELJICE NA PRETRESU PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM DA SE ME─ÉU DOKAZE UVEDU STATUT RADNE ZAJEDNICE SIZ-a STANOVANJA CAZIN I ODLUKA O OSNIVANJU STAMBENOG FONDA OP─ćINE CAZIN.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼Żk-09-000013 od 22.06.2009. g.)

 

<------->

 

Izmjena optu┼żbe
─îlan 290. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

TU┼ŻITELJICA MO┼ŻE IZMJENITI OPTU┼ŻBU NA PRETRESU PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM (ISTO TAKO I NA GLAVNOM PRETRESU PRED PRVOSTEPENIM SUDOM) U SKLADU SA PRAVILIMA POSTUPKA, ALI SAMO DO OKON─îANJA DOKAZNOG POSTUPKA, A NE DO ZAVRŠETKA GLAVNOG PRETRESA.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070–0–K┼Żk–09–000007 od 16.04.2009. g.)

 

<------->

 

Obaveznost obavještavanja branitelja
─îlan 312. stav 1. ta─Źka a) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i
─îlan 5. stav 4. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava osnovnih sloboda

AKO NA SJEDNICI VIJE─ćA ODR┼ŻANOJ POVODOM PRIJEDLOGA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA, BRANITELJU OSUMNJI─îENOG NISU DATA POTREBNA OBAVJEŠTENJA O DOKAZIMA KOJE JE DOSTAVIO TU┼ŻITELJ, I NA KOJIMA ZASNIVA TAKAV PRIJEDLOG KAKO JE TO PROPISANO U ─îLANU 61. STAV 2. ZKP FBiH, A ŠTO JE NEOPHODNO KAKO BI BRANITELJ MOGAO OSPORAVATI POSTOJANJE OP─ćEG UVJETA ZA PRITVOR, ONDA JE TIME PRVOSTEPENI SUD PROPUSTIO OBEZBIJEDITI JEDNAKOST PRAVNIH SREDSTAVA I MOGU─ćNOST OSUMNJI─îENOG DA OSPORI OPRAVDANOST RAZLOGA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA, PA JE TIME POVRIJE─ÉENO NJEGOVO PRAVO NA ODBRANU, I U─îINJENA JE BITNA POVREDA ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA D) NAVEDENOG ZAKONA, TE JE POVRIJE─ÉENA I ODREDBA ─îLANA 5. STAV 4. EVROPSKE KONVNECIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070–0–K┼Ż–09–000044 od 30.01.2009. g.)

 

<------->

 

Zabrana obavljanja sudijske du┼żnosti
─îlan 312. stav 1. to─Źka a) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

AKO JE SUDIJA ZA PREDHODNO SASLUŠANJE BIO PREDSJEDNIK VIJE─ćA KOJE JE ODLU─îIVALO O ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE KRIVI─îNOG POSTUPKA ONDA JE U SMISLU ─îLANA 39. TA─îKA D) ZKP FBiH U DONOŠENJU POBIJANOG RJEŠENJA U─îESTVOVAO SUDIJA KOJI SE MORAO IZUZETI, PA JE TIM U─îINJENA BITNA POVREDA ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA A) ISTOG ZAKONA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06 0 K 000018 09 K┼Ż od 03.04.2009. g.)

 

<------->

 

Neiznošenje dijelova iskaza svjedoka
─îlan 312. stav 1. ta─Źka k) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

AKO SUD NA OSNOVU IZVEDENIH DOKAZA NIJE MOGAO POUZDANO UTVRDITI, DA JE OPTU┼ŻENI U─îESTVOVAO U NAPADU NA CIVILNO STANOVNIŠTVO KOJI JE IMAO ZA POSLJEDICU SMRT LJUDI, ZATIM DA JE U─îESTVOVAO U MU─îENJU, NE─îOVJE─îNOM POSTUPANJU I NANOŠENJU VELIKIH PATNJI ILI POVREDA TJELESNOG INTEGRITETA ILI ZDRAVLJA CIVILNOG STANOVNIŠTVA, TE U NJIHOVOM PROTUZAKONITOM ODVO─ÉENJU U LOGORE I LIŠAVANJU PRAVA NA PRAVILNO I NEPRISTRASNO SU─ÉENJE, ONDA NEIZNOŠENJEM U OBRAZLO┼ŻENJU PRESUDE ONIH DIJELOVA ISKAZA SVJEDOKA KOJI SE ODNOSE NA SAMO PRISUSTVO OPTU┼ŻENOG U SELIMA MUSI─ćI I KU─ćICE U DANE KADA JE IZVRŠEN NAPAD NA CIVILNO STANOVNIŠTVO, NIJE U─îINJENA BITNA POVREDA ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA K) ZKP FBiH, JER SE TI DIJELOVI ISKAZA NE ODNOSE NA OKOLNOSTI RELEVANTNE ZA UTVR─ÉIVANJE POSTOJANJA KRIVI─îNOG DJELA I KRIVI─îNE ODGOVORNOSTI OPTU┼ŻENOG ZA RADNJE ZA KOJE JE PRVOSTEPENOM PRESUDOM OSLOBO─ÉEN OD OPTU┼ŻBE


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼Ż-06-000159 od 19.09.2006. g.)

 

<------->

 

Bitna povreda odredaba Krivi─Źnog postupka
─îlan 312. stav 1. to─Źka k) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

NEOSNOVANO SE ┼ŻALBOM BRANITELJA TVRDI DA JE PRVOSTEPENI SUD U─îINIO BITNU POVREDU ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA K) ZKP FBiH TIME ŠTO OBRAZLO┼ŻENJE POBIJANE PRESUDE NE DAJE NIKAKVE RAZLOGE O MOTIVU OPTU┼ŻENIH DA U─îINE KRIVI─îNO DJELO ZA KOJE SU OGLAŠENI KRIVIM. OVO RADI TOGA, JER BITNA POVREDA ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA K) ZKP FBiH POSTOJI AKO U PRESUDU NISU NAVEDENI RAZLOZI O ODLU─îNIM ─îINJENICAMA, PA, KAKO MOTIV NIJE ODLU─îNA ─îINJENICA U POGLEDU KRIVI─îNOG DJELA NEOVLAŠ─ćENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA IZ ─îLANA 238. STAV 2. U VEZI SA STAVOM 1. KZ FBiH ZA KOJE SU OPTU┼ŻENI OGLAŠENI KRIVIMA, NEPOSTOJANJE RAZLOGA U POBIJANOJ PRESUDI O MOTIVU U─îINJENJA DJELA NE PREDSTAVLJA BITNU POVREDU ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070–0–K┼Ż–08–000471 od 14.01.2009. g.)

 

<------->

 

Bitna povreda zbog nedonošenja odluke o izuze─çu tu┼żitelja
─îlan 312. stav 2. u vezi sa ─Źlanom 43. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

U SLU─îAJU AKO JE NA SJEDNICI VIJE─ćA KOJA SE ODR┼ŻAVA POVODOM PRIJEDLOGA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA, BRANITELJ OSUMNJI─îENOG PODNIO ZAHTJEV ZA IZUZE─ćE TU┼ŻITELJA, ONDA JE SHODNOM PRIMJENOM ─îLANA 43. ZKP FBiH OVAJ BIO DU┼ŻAN OBUSTAVITI SVAKI RAD NA PREDMETU OSIM PREDUZIMANJA ONIH RADNJI ZA KOJE POSTOJI OPASNOST OD ODLAGANJA, PA JE U TAKVOJ PROCESNOJ SITUACIJI BILA OBAVEZA SUDA PREKINUTI SJEDNICU VIJE─ćA DOK KOLEGIJ TU┼ŻITELJSTVA NE DONESE ODLUKU O ZAHTJEVU ZA IZUZE─ćE. KAKO JE IZOSTALO TAKVO POSTUPANJE ONDA JE TO MOGLO UTJECATI NA PRAVILNOST I ZAKONITOST DONESENE ODLUKE O PRODU┼ŻENJU PRITVORA PREMA OSUMNJI─îENOM I TIME JE U─îINJENA BITNA POVREDA ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 2. U VEZI SA ─îLANOM 43. ZKP FBiH.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼Ż-09-000112 od 12.03.2009. g.)

 

<------->

 

Pravi─Źno su─Ĺenje
─îlan 35. stav 2. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

OKOLNOST DA MAJKA OSUMNJI─îENOG OBNAŠA DU┼ŻNOST TU┼ŻITELJICE U KANTONALOM TU┼ŻITELJSTVU U TUZLI I DA POSTUPA PRED OP─ćINSKIM SUDOM U TUZLI, KAO I DRUGIM OP─ćINSKIM SUDOVIMA NA PODRU─îJU KANTONA TUZLA, DOVEDEN JE U PITANJE VANJSKI UTISAK NEPRISTRASNOSTI TIH SUDOVA, PA TO PREDSTAVLJA VA┼ŻAN RAZLOG DA SE ZA VO─ÉENJE POSTUPKA ODREDI DRUGI STVARNO NADLE┼ŻAN SUD NA PODRU─îJU DRUGOG KANTONA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Kr-08-000013 od 16.12.2008. g.).

 

<------->

 

Prenošenje mjesne nadle┼żnosti iz va┼żnih razloga
─îlan 35. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i
─îlana 6. 1 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

AKO SUDIJA U PRIJEDLOGU ZA PRENOŠENJE MJESNE NADLE┼ŻNOSTI NA NEKI DRUGI STVARNO NADLE┼ŻAN SUD NE PONUDI DOKAZE KOJI BI UKAZIVALI DA POSTOJE RAZLOZI ZBOG KOJIH SE SUMNJA U NEPRISTRASNOST SUDA PRED KOJIM SE VODI KRIVI─îNI POSTUPAK, ONDA SAME OKOLNOSTI DA SE ISTI VODI PROTIV OPTU┼ŻENOG KOJI JE ADVOKAT I KOJI SE KAO BRANITELJ POJAVLJUJE U DRUGIM KRIVI─îNIM POSTUPCIMA PRED TIM SUDOM, NE PREDSTAVLJAJU OSNOVU ZA ZAKLJU─îAK O POSTOJANJU VA┼ŻNIH RAZLOGA ZA DELEGIRANJE MJESNE NADLE┼ŻNOSTI. U PROTIVNOM BI TAKVO PRENOŠENJE NADLE┼ŻNOSTI BEZ POSTOJANJA DOKAZA O MOGU─ćOJ NEPRISTRASNOSTI SUDA BILO PROIZVOLJNO I U SUPROTNOSTI SA ─îLANOM 6. 1 EVROPSKE KONVENCIJE PREMA KOJEM I OPTU┼ŻENI KOJI JE ADVOKAT IMA PRAVO DA MU SUDI ZAKONOM USTANOVLJENI SUD I NEGATIVNO BI UTJECALO NA POVJERENJE KOJE SUDOVI MORAJU IMATI U JAVNOSTI.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Kr-08-000010 od 15.09.2008. g.)

 

<------->

 

Osporavanje postojanja osnovane sumnje
─îlan 145. stav 3. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, i
─îlan 5.4 Evropske konvencije o zaštiti osnovnih prava i sloboda

U SMISLU ─îLANA 5.4 EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ─îLANA 145. ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, OPTU┼ŻENI MO┼ŻE ZA SVE VRIJEME TRAJANJA PRITVORA OSPORAVATI I POSTOJANJE OSNOVANE SUMNJE DA JE U─îINIO KRIVI─îNO DJELO, ŠTO ZNA─îI DA TO MO┼ŻE U─îINITI I NAKON POTVR─ÉIVANJA OPTU┼ŻNICE.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine,broj: 070-0-K┼Ż-08-000509 od 14. 11.2008. g.)

 

<------->

 

Pritvor nakon izricanja presude
─îlanak 152. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku FBiH

POŠTO JE U ODREDBI ─îLANKA 152.STAVAK 1. ZKP FBiH PROPISANO DA ─ćE SUD KADA IZREKNE PRESUDU NA KAZNU ZATVORA, OPTU┼ŻENIKU PRODU┼ŻITI PRITVOR AKO POSTOJE RAZLOZI ZA PRITVOR IZ ─îLANKA 146. STAVAK 1. TO─î.A), C) I D) ISTOG ZAKONA, ONDA ODLUKA SUDA O PRITVORU NAKON IZRICANJA TAKVE PRESUDE NE OVISI OD SUGLASNIH PRIJEDLOGA STRANAKA I BRANITELJA DA SE OPTU┼ŻENIKU PRITVOR UKINE.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼Ż-08-000142 od 25.03.2008. g.)

 

<------->

 

Mogu─çnost ponovnog pozivanja svjedoka
─îlan 277. stav 2.u vezi stava 1. Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

NAKON ŠTO BUDE OBAVLJENO DIREKTNO, UNAKRSNO I DODATNO ISPITIVANJE SVJEDOKA KOJEG JE POZVAO TU┼ŻITELJ, OPTU┼ŻENI I NJIHOV BRANITELJ MOGU PREDLO┼ŻITI SUDU DA IM DOZVOLI POSTAVLJANJE PITANJA TOM SVJEDOKU U KORIST VLASTITIH TVR─ÉENJA, KOJA PITANJA BI PREVAZILAZILA OKVIRE ODGOVORA KOJE JE SVJEDOK DAVAO PRILIKOM DIREKTNOG ISPITIVANJA. U SLU─îAJU DA IM TAJ PRIJEDLOG NE BUDE UVA┼ŻEN MOGU USPJEŠNO PREDLO┼ŻITI DA TAJ SVJEDOK BUDE PONOVO POZVAN KAO SVJEDOK ODBRANE RADI DIREKTNOG ISPITIVANJA, POD UVJETIMA AKO BI SE TAKVA NJIHOVA PITANJA KOJA ┼ŻELE POSTAVITI ODNOSILA NA KRIVI─îNO DJELO, U─îINITELJA I DRUGE VA┼ŻNE OKOLNOSTI, ZATIM DA SU ZA TAKVA SVOJA PITANJA BILI LIMITIRANI ODGOVORIMA KOJE JE TAJ SVJEDOK DAO PRILIKOM DIREKTNOG ISPITIVANJA OD STRANE TU┼ŻITELJA I DA TO NISU PITANJA KOJA SU ONI PROPUSTILI POSTAVITI U VEZI ONIH ODGOVORA KOJE JE SVJEDOK DAO PRILIKOM DIREKTNOG ISPITIVANJA.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼Ż-07-000484 od 18.09. 2008. g.)

 

<------->

 

Nepostojanje dokaza
─îlan 299. ta─Źka c) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

POŠTO JE ZA POSTOJANJE KRIVI─îNOG DJELA SPRE─îAVANJE SLU┼ŻBENE OSOBE U VRŠENJU SLU┼ŻBENE RADNJE IZ ─îLANA 358. STAV 3. U VEZI SA STAVOM 1. KZ FBIH POTREBNO, IZME─ÉU OSTALOG, DA SE SLU┼ŻBENA OSOBA SPRIJE─îI U VRŠENJU SLU┼ŻBENE RADNJE SILOM ILI PRIJETNJOM DA ─ćE SE IZRAVNO UPOTRIJEBITI TAKVA SILA, ONDA OKOLNOSTI DA JE OPTU┼ŻENI NAKON ŠTO SU OVLAŠTENE SLU┼ŻBENE OSOBE DOŠLE DA LIŠE SLOBODE NJEGOVOG OCA H.A., STAO ISPRED NJIH I REKAO IM DA ─ćE U KU─ćU MO─ćI U─ćI SAMO PREKO NJEGA MRTVOG, NAKON ─îEGA SU GA TE SLU┼ŻBENE OSOBE UHVATILE ZA RUKE I ODMAKLE TE UŠLE U KU─ćU GDJE SE NALAZIO H.A., ONDA S OBZIROM NA TAKVO UTVR─ÉENO ─îINJENI─îNO STANJE NEMA DOKAZA DA JE OPTU┼ŻENI PREDUZIMAO AKTIVNE DJELATNOSTI KOJE PODRAZUMIJEVAJU SILU ILI PRIJETNJU DA ─ćE SE IZRAVNO UPOTRIJEBITI SILA, USMJERENA NA SPRE─îAVANJE VRŠENJA SLU┼ŻBENE RADNJE – HAPŠENJE H.A., PA JE PRVOSTEPENI SUD PRAVILNO POSTUPIO KADA GA JE OSLOBODIO OD OPTU┼ŻBE DA JE U─îINIO NAVEDENO KRIVI─îNO DJELO.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼Ż-08-000364 od 15.10.2008. g.).

 

<------->

 

Zakonitost radnje prepoznavanja
─îlan 312. stav 1. ta─Źka i) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

POŠTO ODREDBA ─îLANA 99. STAV 3. ZKP FBIH RADNJU PREPOZNAVANJA OSOBA TRETIRA KAO DIO RADNJE DOKAZIVANJA – SASLUŠANJA SVJEDOKA I S OBZIROM DA NE PROPISUJE OBAVEZNO OBAVJEŠTAVANJE BRANITELJA OSUMNJI─îENOG O RADNJI SASLUŠANJA SVJEDOKA, KAO I DA PREMA ─îLANU 234. ISTOG ZAKONA OVLAŠTENE SLU┼ŻBENE OSOBE PRILIKOM UZIMANJA IZJAVA I PRIKUPLJANJA DRUGIH DOKAZA MOGU OSOBE SASLUŠAVATI I KAO SVJEDOKE, TE DA IM ZA TU RADNJU NIJE POTREBNA NAREDBA TU┼ŻITELJA, ONDA ZAPISNICI O PREPOZNAVANJU OSOBA NE PREDSTAVLJAJU NEZAKONITE DOKAZE I DOSLJEDNO TOME NE STOJE ┼ŻALBENI PRIGOVORI DA JE U─îINJENA BITNA POVREDA ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA I) ZKP FBIH ZBOG TOGA ŠTO ZA TAKVU RADNJU OVLAŠTENA SLU┼ŻBENA OSOBA NIJE IMALA NAREDBU I O TOJ RADNJI NIJE OBAVIJESTILA BRANITELJA.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼Ż-08-000372 od 15.10.2008. g.).

 

<------->

 

Nepostojanje razloga
─îlan 312.stav 1. ta─Źka k) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

AKO PRVOSTEPENI SUD U OBRAZLO┼ŻENJU RJEŠENJA O PRODU┼ŻENJU PRITVORA SAMO KONSTATUJE POSTOJANJE OSNOVANE SUMNJE DA JE OSUMNJI─îENI U─îINIO KRIVI─îNO DJELO ZBOG KOJEG SE PROTIV NJEGA VODI ISTRAGA, BEZ IZNOŠENJA DOKAZA I RAZLOGA IZ KOJIH TO PROIZILAZI, RADI ─îEGA DRUGOSTEPENI SUD NIJE NI BIO U PRILICI DA ISPITA OSNOVANOST ┼ŻALBENIH NAVODA OSUMNJI─îENOG U POGLEDU POSTOJANJA OVOG OP─ćEG UVJETA ZA PRITVOR, ONDA JE U─îINJENA BITNA POVREDA ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312.STAV 1. TA─îKA K) ZKP FBiH.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine,broj: 070-0-K┼Ż-08-000524 od 27.11.2008. g.)

 

<------->

 

Uvod prvostepene presude
─îlan 312.stav 1. ta─Źka k) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

PRVOSTEPENA PRESUDA NIJE NERAZUMLJIVA A NITI JE U─îINJENA BITNA POVREDA ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA K) ZKP FBIH, ZBOG TOGA ŠTO U NJENOM UVODU NISU NAVEDENE ZAKONSKE ODREDBE NA OSNOVU KOJIH JE VO─ÉEN KRIVI─îNI POSTUPAK I DONESENA TAKVA PRESUDA, A OVO NE SAMO IZ RAZLOGA ŠTO U ODREDBI ─îLANA 305. STAV 2. ISTOG ZAKONA KOJA PROPISUJE ŠTA UVOD PRESUDE TREBA DA SADR┼ŻI NIJE PROPISANA TAKVA OBAVEZA, VE─ć I RADI TOGA ŠTO SE NAVEDENA BITNA POVREDA NE MO┼ŻE ODNOSITI NA UVOD PRESUDE, VE─ć SAMO NA NJENA DRUGA DVA OBAVEZNA DIJELA TJ. IZREKU I OBRAZLO┼ŻENJE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼Ż-07-000484 od 18.09. 2008. g.)

 

<------->

 

Nerazumljivost i kondradiktornost obrazlo┼żenja presude
─îlan 312.stav 1. ta─Źka k) Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

NERAZUMLJIVOST OBRAZLO┼ŻENJA PRESUDE I NJEGOVA EVENTUALNA KONTRADIKTORNOST NE MO┼ŻE PREDSTAVLJATI BITNU POVREDU ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA K) ZKP FBIH.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼Ż-08-000395 od 15.10.2008.g.)

 

<------->

 

Pravno pravilo zabrane reformatio in peius
─îlan 322. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

ZBOG PRAVNOG PRAVILA ZABRANE REFORMATIO IN PEIUS, PO KOJEM SE, AKO JE ┼ŻALBA IZJAVLJENA SAMO U KORIST OPTU┼ŻENOG PRESUDA NE MO┼ŻE IZMJENITI NA NJEGOVU ŠTETU, NAKON UVA┼ŻENJA ┼ŻALBE BRANITELJA I UKIDANJA PRVOSTEPENE PRESUDE NA PRETRESU PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM TU┼ŻITELJ NE MO┼ŻE NA ŠTETU OPTU┼ŻENOG VRŠITI IZMJENE ─îINJENI─îNOG OPISA DJELA UNOŠENJEM ─îINJENICA I OKOLNOSTI, KOJE SU NEDOSTAJALE I ODNOSE SE NA OBJEKTIVNU STRANU KRIVI─îNOG DJELA (RADNJU, POSLJEDICU I UZRO─îNU VEZU) I BEZ KOJIH DJELO ZA KOJE SE OPTU┼ŻENI TERETI PO ZAKONU NIJE KRIVI─îNO DJELO.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼Żk-08-000005 od 16.05.2008. g.)

 

<------->

 

Nedopuštena dopuna ┼żalbe
─îlan 326. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

KAKO U SMISLU ─îLANA 321. ZKP FBiH VIJE─ćE APELACIONOG ODJELJENJA ISPITUJE PRESUDU U ONOM DIJELU U KOME SE POBIJA ┼ŻALBOM, ONDA IZLAGANJE BRANITELJA NA SJEDNICI VIJE─ćA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA NOVE ─îINJENICE I DOKAZE, KAO I NOVE PRIGOVORE PRAVNE PRIRODE PREDSTAVLJA DOPUNU ┼ŻALBE VAN ┼ŻALBENOG ROKA, KOJA SE NE MO┼ŻE UZETI U RAZMATRANJE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼Ż-08-000148 od 05.06.2008. g.).

 

<------->

 

Nedopuštenost ponavljanje Krivi─Źnog postupka zbog povrede Krivi─Źnog zakona
─îlan 347.stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

PONAVLJANJE KRIVI─îNOG POSTUPKA KAO IZVANREDNI PRAVNI LIJEK, TEMELJI SE NA OSNOVAMA U OBLASTI ─îINJENICA, PA GA NIJE MOGU─ćE USPJEŠNO PODNIJETI ZBOG POVREDE KRIVI─îNOG ZAKONA. RADI TOGA JE PRVOSTEPENI SUD PRAVILNO POSTUPIO KADA JE NA OSNOVU ─îLANA 347. STAV 1. ZKP FBiH ZAHTJEV OSU─ÉENOG ZA PONAVLJANJE KRIVI─îNOG POSTUPKA, KOJIM SE NASTOJI DOVESTI U PITANJE PRAVILNOST PRIMJENE KRIVI─îNOG ZAKONA U PRAVOMO─ćNOJ PRESUDI ODBACIO KAO NEDOPUŠTEN.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-K┼Ż-08-000146 od 08.07.2008. g.).

 

<------->

 

Pretpostavka nevinosti
─îlan 3. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i
─îlan 6. stav 2. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

AKO PRVOSTEPENI SUD DONESE RJEŠENJE O PRODU┼ŻENJU PRITVORA I U NJEMU NAVEDE DA PRIKUPLJENI DOKAZI U ISTRAZI UPU─îUJU NA ZAKLJU─îAK, DA JE OPTU┼ŻENI U─îINIO KRIVI─îNO DJELO ZA KOJE SE TERETI,UMJESTO ZAKLJU─îKA DA POSTOJI OSNOVANA SUMNJA DAGA JE U─îINIO,ONDA JE OVAKVIM PREURANJENIM ZAKLJU─îIVANJEM PRIJE DONOŠENJA PRESUDE POVRE─ÉENO NA─îELO PRETPOSTAVKE NEVINOSTI SADR┼ŻANO U ODREDBI ─îLANA 3. STAV 1. ZKP FBiH, KOJE JE PREUZETO IZ ─îLANA 6. EKLJP. ME─ÉUTIM, ODLU─îUJU─îI O ┼ŻALBI PROTIV OVAKVOG RJEŠENJA APELACIONO VIJE─ćE DRUGOSTEPENOG SUDA MO┼ŻE OTKLONITI TAKVU POVREDU NA NA─îIN ŠTO ─ćE ISPRAVITI OVAJ POGREŠAN PRAVNI ZAKLJU─îAK I UMJESTO NJEGA NAVESTI DA SE RADI O POSTOJANJU OSNOVANE SUMNJE DA JE OPTU┼ŻENI U─îINIO KRIVI─îNO DJELO.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-K┼Ż-08-000115 od 12.03.2008. g.)

 

<------->

 

Pravilo ne bis in idem

─îlan 4. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

PRAVILO ZABRANE PONOVNOG SU─ÉENJA (NE BIS IN IDEM) NE ODNOSI SE NA POSTUPAK SASLUŠANJA SVJEDOKA, KOJI SU VE─ć PRAVOMO─îNO OSU─ÉENI ZA U─îEŠ─ćE U U─îINJENJU KRIVI─îNOG DJELA ZA KOJE JE OPTU┼ŻENI POBIJANOM PRESUDOM OGLAŠEN KRIVIM, PA ON U ┼ŻALBI NEOSNOVANO TVRDI DA SU TI SVJEDOCI DOVEDENI U ZABLUDU KADA PRIJE SASLUŠANJA NISU UPOZORENI NA TO PRAVILO.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-K┼Ż-07-000530 od 18.12.2007. g.)

 

<------->

 

Vješta─Źenje

─îlanak 109. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
VJEŠTAK FINANSIJSKE STRUKE NE MO┼ŻE SE IZJAŠNJAVATI O PITANJU ZAKONITOSTI POJEDINIH ISPLATA NOVCA, A NITI SE OD NJEGA MO┼ŻE TRA┼ŻITI TUMA─îENJE PRAVNIH PROPISA, JER SE TAKVO 
VJEŠTA─îENJE ODRE─ÉUJE RADI UTVR─ÉIVANJA ILI OCJENU NEKE VA┼ŻNE ─îINJENICE OD KOJE OVISI POSTOJANJE KAZNENOG DJELA.

(Presuda Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-K┼Ż-07-000194 od 17.04.2008.g.)

 

<------->

 

Nepostojanje samo jedne ─Źinjenice indicije
─îlan 146. stav 1. ta─Źka a) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

NE MO┼ŻE SE ┼ŻALBOM BRANITELJA USPJEŠNO DOVESTI U PITANJE POSTOJANJE OSNOVA ZA PRITVOR PROPISANOG U ─îLANU 146. STAV 1. TA─îKA a) ZKP FBiH SAMO OSPORAVANJEM UTVR─ÉENE OKOLNOSTI DA OSUMNJI─îENI NIJE PREDAO OSOBNU ISKAZNICU REPUBLIKE HRVATSKE IZ RAZLOGA ŠTO JE KAKO SE TO NAVODI NEMA, IMAJU─ćI U VIDU DA JE PREMA OBRAZLO┼ŻENJU POBIJANOG RJEŠENJA ZAKLJU─îAK O POSTOJANJU OPASNOSTI OD BJEKSTVA OSUMNJI─îENOG PRVOSTEPENI SUD ZASNOVAO I NA NIZU DRUGIH ─îINJENICA INDICIJA, A TO JE DA ON NEMA STALNO ZAPOSLENJE U BOSNI I HERCEGOVINI, ZATIM DA ─îESTO PUTUJE U REPUBLIKU HRVATSKU, A ŠTO SE VIDI IZ IZVJEŠTAJA POSTAJE GRANI─îNE POLICIJE MALJEVAC, TE DA JE U REPUBLICI HRVATSKOJ OSTVARIO POSLOVNE VEZE SA LJUDIMA KOJI TAMO ┼ŻIVE.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-K┼Ż-07-000467 od 25.09.2007. g.)

 

<------->

 

Mogu─çnost ispitivanja OPTU┼ŻENOG
─îlan 274. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
i
─îlan 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

TU┼ŻITELJ NEMA PRAVO UTJECATI NA VOLJU OPTU┼ŻENOG DA SE ODREKNE SVOJIH PRAVA, A NITI MO┼ŻE NA GLAVNOM PRETRESU USPJEŠNO STAVITI PRIJEDLOG ZA NJEGOVO ISPITIVANJE.OVO ZBOG TOGA, JER ISKLJU─îIVO OD DISPOZICIJE VOLJE OPTU┼ŻENOG OVISI DA LI ─ćE SE ODRE─îI SVOJIH PRAVA UKLU─îUJU─ćI I PRAVA DA NIJE DU┼ŻAN DATI SVOJ ISKAZ, PA DOSLJEDNO TOME SAMO ON ILI NJEGOV BRANITELJ MOGU STAVITI PRIJEDLOG DA BUDE ISPITAN NA GLAVNOM PRETRESU.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-K┼Ż-07-000465 od 07.02.2008. g.)

<------->

 

Zabranjen odgovor na pitanje
─îlan 278. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

NIJE POVRIJE─ÉENO PRAVO NA ODBRANU OPTU┼ŻENOG AKO JE SUD VJEŠTAKU PSIHIJATRU ZABRANIO ODGOVOR NA PITANJE BRANITELJA – DA LI POSTOJI MOGU─ćNOST GREŠKE KOD PREPOZNAVANJA NEKE OSOBE VI─ÉENE SAMO JEDANPUT. OVO IZ RAZLOGA, JER JE PSIHIJATRIJSKO VJEŠTA─îENJE OBAVLJENO RADI UTVR─ÉIVANJA DA LI JE OPTU┼ŻENI U VRIJEME U─îINJENJA KRIVI─îNOG DJELA BIO SPOSOBAN DA SHVATI ZNA─îAJ SVOG DJELA I UPRAVLJA SVOJIM POSTUPCIMA, PA DOSLJEDNO TOME POSTAVLJENO PITANJE NIJE BILO U VEZI SA TIM VJEŠTA─îENJEM.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-K┼Ż-07-000579 od 29.01.2008. g.)

 

<------->

 

Pitanje pravne ocjene djela
─îlan 289. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

PITANJE DA LI RADNJE OPTU┼ŻENOG KOJE SU MU STAVLJENE NA TERET OPTU┼ŻNICOM I ZA KOJE JE OGLAŠEN KRIVIM PRVOSTEPENOM PRESUDOM PREDSTAVLJAJU JEDNO PRODU┼ŻENO KRIVI─îNO DJELO ILI DVA KRIVI─îNA DJELA U─îINJENA U STJECAJU JE PITANJE PRAVNE OCJENE DJELA.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-K┼Ż-07-000579 od 29.01.2008. g.)

 

<------->

 

 

Neblagovremena dopuna ┼żalbe
─îlan 326. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

AKO BRANITELJ NA SJEDNICI VIJE─ćA DRUGOSTEPENOG SUDA, PREDA PODNESAK NASLOVLJEN KAO "IZJAŠNJENJE BRANITELJA" U KOME SU SADR┼ŻANI NOVI ┼ŻALBENI NAVODI, ONDA TAJ PODNESAK PO SVOJOJ PRAVNOJ PRIRODI PREDSTAVLJA DOPUNU ┼ŻALBE OPTU┼ŻENOG, KOJA JE DATA VAN ┼ŻALBENOG ROKA, PA SE KAO NEBLAGOVREMENA NE MO┼ŻE NI UZETI U RAZMATRANJE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-K┼Ż-07-000449 od 06.11.2007.g.)

 

<------->

 

Pretpostavka nevinosti
─îlan 3. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

NEOSNOVANI SU ┼ŻALBENI NAVODI TU┼ŻITELJA DA SU OPTU┼ŻENI, UKOLIKO SU SMATRALI DA SU NA BLAGAJNI PREDUZE─ćA PREDALI I NOV─îANE IZNOSE ─îIJE IM JE PRISVAJANJE STAVLJENO NA TERET, TREBALI SUDU KAO DOKAZ TOGA PREDATI PRIZNANICE O POLOGU PAZARA, TE DA JE SUD POŠTO TO ONI NISU U─îINILI MORAO OVU OKOLNOST UZETI U OBZIR PRILIKOM OCJENE OSNOVANOSTI OPTU┼ŻNICE. OVO NE SAMO ZBOG TOGA, ŠTO JE IZ NALAZA I MIŠLJENJA VJEŠTAKA VIDLJIVO, DA DOKUMENTACIJA KOJA NEDOSTAJE, NIJE SAMO ONA KOJA SE ODNOSI NA RAZDU┼ŻENJE OPTU┼ŻENIH, NEGO I DOKUMENTACIJA KOJA SE ODNOSI I NA NJIHOVO ZADU┼ŻENJE, VE─ć SE OVAKVI ┼ŻALBENI PRIGOVORI TU┼ŻITELJA NE MOGU PRIHVATITI I RADI TOGA, ŠTO JE ODREDBOM ─îLANA 3. STAV 1. ZKP FBIH PROPISANO, DA SE SVAKO SMATRA NEVINIM ZA KRIVI─îNO DJELO DOK SE PRAVOMO─ćNOM PRESUDOM NE UTVRDI NJEGOVA KRIVNJA, A TO ZNA─îI DA JE TERET DOKAZIVANJA BIO NA TU┼ŻITELJU I DA NASUPROT TOME OPTU┼ŻENI NISU BILI DU┼ŻNI DOKAZIVATI SVOJU NEVINOST.


(Presuda Vrhovnog suda FBiH, broj: 154/05 od 30.06.2005. g.)

 

<------->

 

Pravo na odbranu
─îlan 92.stav 2. u vezi sa ─Źlanom 7. Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

AKO OPTU┼ŻENI ODLU─îI DA DADNE SVOJ ISKAZ, ONDA ON SA JEDNE STRANE NEMA OBAVEZU DA DADNE ISTINITI ISKAZ, ALI SA DRUGE STRANE TAKVO SVOJE PRAVO NE SMIJE DA ZLOUPOTREBLJAVA U SMISLU DA ZA U─îINJENJE KRIVI─îNOG DJELA SVJESNO I LA┼ŻNO TERETI DRUGE OSOBE U NASTOJANJU DA SE STVORE PRETPOSTAVKE ZA PREDUZIMANJE KRIVI─îNOG GONJENJA PROTIV TIH OSOBA. TO ZNA─îI DA JE ODBRANA OPTU┼ŻENOG NJEGOVO PRAVO A NE DU┼ŻNOST, PA AKO SE ODLU─îI DA JE IZNESE MO┼ŻE BITI I ISKONSTRUISANA, ALI SAMO U OKVIRU TOG PRAVA NA ODBRANU KOJA NE PODRAZUMJEVA MOGU─ćNOST SVJESNOG I LA┼ŻNOG PREBACIVANJE NJEGOVE KRIVNJE NA DRUGE OSOBE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0K┼Ż-07-000360 od 06.09.2007. g.)

 

<------->

 

Neophodnost produ┼żenja pritvora
─îlanak 146. stavak 1. to─Źka d) Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

DA BI SE PREMA OPTU┼ŻENIKU PRODU┼ŻIO PRITVOR IZ OSNOVA ─îLANKA 146. STAVAK 1. TO─îKA D) ZKP FBIH, IZME─ÉU OSTALOG JE POTREBNO UTVRDITI I U RJEŠENJU OBRAZLO┼ŻITI POSTOJANJE OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZILAZI, DA JE TO PRODU┼ŻENJE PRITVORA NEOPHODNO RADI SIGURNOSTI GRA─ÉANA ILI IMOVINE, A KOJA NEOPHODNOST MORA PROIZILAZITI IZ POSEBNOG NA─îINA U─îINJENJA KAZNENOG DJELA, ALI I POSEBNE PRIRODE I TE┼ŻINE PROUZROKOVANE POSLJEDICE. U SUPROTNOM AKO SE TO NE BI UTVR─ÉIVALO I OBRAZLAGALO U RJEŠENJU, ONDA BI SE OVA PO PRIRODI FAKULTATIVNA OSNOVA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA PRETVORILA U OBLIGATORNU, ŠTO PO ZAKONU NIJE DOZVOLJENO

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine,broj 070-0-K┼Ż-07-000417 od 28.08.2007.g.)

 

<------->

 

Stvarna mogu─çnost izjašnjenja o razlozima za pritvor
─îlan 146.stav 1. ta─Źka d) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH
i
─îlan 5. stav 3. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

AKO PRIJE ODR┼ŻAVANJA SJEDNICE VIJE─ćA NA KOJOJ JE RAZMATRAN PRIJEDLOG TU┼ŻITELJA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA, OPTU┼ŻENOM I NJEGOVOM BRANITELJU NIJE URU─îENA POTVR─ÉENA OPTU┼ŻNICA KOJA JE SADR┼ŻAVALA PISMENO OBRAZLO┼ŻENI PRIJEDLOG TU┼ŻITELJA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA IZ OSNOVA ─îLANA 146. STAV 1.TA─îKA D) ZKP FBIH (ISTO BI VA┼ŻILO I ZA OSTALE ZAKONSKE OSNOVE), ONDA OPTU┼ŻENOM I BRANITELJU NIJE PRU┼ŻENA STVARNA MOGU─îNOST DA SE PRED SUDOM IZJASNE O RAZLOZIMA ZBOG KOJIH JE TU┼ŻITELJ PREDLO┼ŻIO PRODU┼ŻENJE PRITVORA, PA JE TIME POVRIJE─ÉENO PRAVO NA ODBRANU OPTU┼ŻENOG IZ ─îLANA 5. STAV 3. EKLJP.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-K┼Ż-06-000570 od 06.11.2006. g.)

 

<------->

 

Du┼żni─Źko-povjerila─Źki odnosi
─îlan 207.stav 2. u vezi stava 1. Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

PRIJEDLOG ZA OSTVARIVANJE IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTJEVA KOJI SE ODNOSIO NA NAKNADU ŠTETE U IZNOSU OD 6.524,00 KM NIJE BILO MOGU─ćE RASPRAVITI PRED KRIVI─îNIM SUDOM, S OBZIROM DA SE TAJ ZAHTJEV NIJE ODNOSIO NA U─îINJENJE KRIVI─îNOG DJELA, VE─ć NA DRUGE DU┼ŻNI─îKO-POVJERILA─îKE ODNOSE IZME─ÉU OŠTE─ćENOG I OPTU┼ŻENOG.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-K┼Ż-07-000256 od 05.07.2007.g.)

 

<------->

 

Ponovno ispitivanje svjedoka
─îlan 286. stav 2. Krivi─Źnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

AKO PRILIKOM UNAKRSNOG ISPITIVANJA SVJEDOKA,OPTU┼ŻENI I NJEGOV BRANITELJ PROPUSTE ISPITATI SVJEDOKA NA OKOLNOSTI O KOJIMA SE SVJEDOK IZJASNIO TOKOM DIREKTNOG ISPITIVANJA OD STRANE TU┼ŻITELJA KOJI GA JE POZVAO,ONDA ONI NE MOGU USPJEŠNO PREDLO┼ŻITI PONOVNO SASLUŠANJE TOG SVJEDOKA NA TE ISTE OKOLNOSTI NA KOJE SU MOGLI UNAKRSNO ISPITATI TOG SVJEDOKA.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine,broj 070-0-K┼Ż-06-000038 od 24.08.2006.g.)

 

<------->

 

Korištenje iskaza datog u istrazi
─îlan 288. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku FBIH

NAKON ŠTO JE NA PRETRESU PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM PROPUSTIO DA PRILIKOM ISPITIVANJA OPTU┼ŻENOG KORISTI ZAPISNIK O NJEGOVOM SASLUŠANJU U ISTRAZI, TU┼ŻITELJ NE MO┼ŻE NAKNADNO TAJ ZAPISNIK IZ ISTRAGE UVESTI KAO DOKAZ. OVO ZBOG TOGA, JER SE PREMA ODREDBI ─îLANA 288. STAV 1. ZKP FBiH ISKAZI DATI U ISTRAZI MOGU KORISTITI KAO DOKAZ NA GLAVNOM PRETRESU (ISTO I NA PRETRESU PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM) SAMO PRILIKOM DIREKTNOG I UNAKRSNOG ISPITIVANJA ILI POBIJANJA IZNESENIH NAVODA ILI U ODGOVORU NA POBIJANJE ILI ZA DODATNO ISPITIVANJE I DOSLJEDNO TOME SAMO U TIM PROCESNIM SITUACIJAMA UVESTI KAO DOKAZ.

(Presuda Vrhovnog suda FBiH, broj 070-0-K┼Żk-06-000023. od 23. 05. 2007. g.)

 

<------->

 

Pravni interes za podnošenje ┼żalbe
─îlan 308. stav1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

OPTU┼ŻENI NEMA OPRAVDANOG PRAVNOG INTERESA DA MU SE UZ KAZNU ZATVORA IZREKNE I MJERA SIGURNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LIJE─îENJA IZ ─îLANA 74. KZ FBIH. OVO ZBOG TOGA, JER IZRICANJE BILO KOJE KRIVI─îNOPRAVNE SANKCIJE, PA I NAVEDENE MJERE SIGURNOSTI PREDSTAVLJA PRIMJENU PRAVNE PRINUDE NA OPTU┼ŻENOG. RADI TOGA, KADA OPTU┼ŻENI KAO U KONKRETNOM SLU─îAJU U ┼ŻALBI IZME─ÉU OSTALOG PRIGOVARA DA MU JE PRVOSTEPENI SUD TREBAO IZRE─ćI OVU MJERU SIGURNOSTI, JER DA SU ZA TO BILI ISPUNJENI PROPISANI UVJETI, ONDA ┼ŻALBA U TOM DIJELU NIJE IZJAVLJENA U NJEGOVU KORIST, VE─ć NAPROTIV NA NJEGOVU ŠTETU, PA JE U TOM DIJELU NEDOPUŠTENA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj K┼Ż-281/05 od 22.06.2005. g.)

 

<------->

 

Zabrana reformatio in peius
─îlan 322. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

POŠTO JE TU┼ŻITELJ IZJAVIO ┼ŻALBU SAMO ZBOG ODLUKE O KAZNI, A DRUGOSTEPENI SUD UVA┼ŻIO ┼ŻALBU BRANITELJA I U ODNOSU NA OPTU┼ŻENOG J.K. UKINUO PRVOSTEPENU PRESUDU(U OSTALOM DIJELU PRESUDA PREINA─îENA U ODNOSU NA OPTU┼ŻENU M. M.), ONDA TU┼ŻITELJ NA PRETRESU PRED TIM SUDOM ZBOG ZABRANE REFORMATIO IN PEIUS NE MO┼ŻE IZMJENITI ─îINJENI─îNU OSNOVICU OPTU┼ŻBE UNOŠENJEM NOVIH ─îINJENICA I OKOLNOSTI KOJE PREDSTAVLJAJU SUBJEKTIVNO OBILJE┼ŻJE KRIVI─îNOG DJELA I NOVE KRIMINALNE RADNJE ZA KOJE SE OPTU┼ŻENI RANIJE NIJE TERETIO. ZBOG OVE ZABRANE, TAKVE IZMJENE OPTU┼ŻBE TU┼ŻITELJ NE MO┼ŻE IZVRŠITI NI POD UVJETOM DA DJELU DADNE BLA┼ŻU PRAVNU KVALIFIKACIJU OD ONE IZ OPTU┼ŻBE OBZIROM DA JE ─îINJENI─îNI OPIS DJELA BIO TAKAV DA JE OMOGU─ćAVAO DONOŠENJE PRESUDE KOJOM SE OPTU┼ŻENI OSLOBA─ÉA OD OPTU┼ŻBE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-K┼Żk-07-000001 od 15.03.2007. g.)

 

<------->

Izuze─çe
─îlan 39. ta─Źka f) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH i
─îlan II/3. e) Ustava Bosne i Hercegovine i
─îlan 6. stav 1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

OKOLNOSTI DA SU ─îLANOVI SUDE─ćEG VIJE─ćA, RANIJE KAO ─îLANOVI IZVANRASPRAVNOG VIJE─ćA U ISTOM PREDMETU SUDJELOVALI U DONOŠENJU RJEŠENJA O PRODU┼ŻENJU PRITVORA PREMA OSUMNJI─îENOM ODNOSNO OPTU┼ŻENOM, SAME PO SEBI NE MOGU IZAZVATI SUMNJU U NJIHOVU NEPRISTRASNOST I PREDSTAVLJATI OSNOVU ZA NJIHOVO IZUZE─ćE, KAKO SE TO POGREŠNO TVRDI U PODNESENOM ZAHTJEVU ZA IZUZE─ćE.


(Odluka Vrhovnog suda FBiH, broj Su–428/06 od 16.03.2006. g.)

 

<------->

 

Saslušanje svjedoka
─îlanak 95. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku FBiH

NA GLAVNOM PRETRESU SUD MO┼ŻE DOZVOLITI ISPITIVANJE NEKE OSOBE KAO SVJEDOKA, NE SAMO NA OKOLNOSTI KOJE JE SVJEDOK SAZNAO IZ NEPOSREDNOG OPA┼ŻANJA, VE─ć I NA OKOLNOSTI O KOJMA JE SVJEDOK SAZNAO OD DRUGE OSOBE (TZV. SVJEDO─îENJE PO ─îUVENJU).

(Odluka Vrhovnog suda FBiH, broj K┼Ż–495/05 od 16.03.2006. g.)

 

<------->

 

Razlozi za pritvor
─îlan 146. stav 1. ta─Źka d) Zakona o krivi─Źnom postupku FBIH

OP─ćA KOMPONENTA U VIDU UGRO┼ŻENOSTI I SIGURNOSTI GRA─ÉANA, KOJA JE IZME─ÉU OSTALOG POTREBNA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA PREMA OSUMNJI─îENOM U SMISLU ─îLANA 146. STAV 1. TA─îKA D) ZKP FBIH, POSTOJI I U SLU─îAJU AKO JE UGRO┼ŻENA SIGURNOST SAMO TROJE GRA─ÉANA.

(Odluka Vrhovnog suda FBiH, broj 070–0–K┼Ż–06–000360 od 23.06.2006. g.)

 

<------->

 

┼Żalba na rješenje o pritvoru nakon izricanja presude
─îlan 152. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

NE MOGU SE TEK POSLIJE SU─ÉENJA U ┼ŻALBI BRANITELJA OPTU┼ŻENOGA PODNESENOJ PROTIV RJEŠENJA O PRODU┼ŻENJU PRITVORA KOJE NIJE DONESENO NA OSNOVU PRIJEDLOGA TU┼ŻITELJA, VE─ć GA JE NI┼ŻESTEPENI SUD DONIO PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI NAKON IZRICANJA PRESUDE, USPJEŠNO IZNIJETI PRIGOVORI O PROPUSTIMA SUDIJE ZA PREDHODNI POSTUPAK I IZVANRASPRAVNOG VIJE─ćA, DA OPTU┼ŻENOME (TADA OSUMNJI─îENOME) OMOGU─ćE DA SE IZJASNI O PRIJEDLOZIMA TU┼ŻITELJA ZA ODRE─ÉIVANJE ODNOSNO PRODU┼ŻENJE PRITVORA.

Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070–0–K┼Ż–06–000047 od 30.01.2006. g.)

 

<------->

 

Izmjena optu┼żnice
─îlan 290. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

TU┼ŻITELJ MO┼ŻE IZMJENITI OPTU┼ŻNICU, BEZ OBZIRA ŠTO ZA TAKVU PROCESNU RADNJU NIJE IMAO UPORIŠTA U IZVEDENIM DOKAZIMA NA GLAVNOM PRETRESU. ZA TAKVU IZMJENU TU┼ŻITELJU JE DOVOLJNA NJEGOVA NOVA SUBJEKTIVNA OCJENA IZVEDENIH DOKAZA, PA JE SUD PRAVILNO POSTUPIO KADA MU JE DOZVOLIO IZMJENU ─îINJENI─îNOG OPISA DJELA IZ PODNESENE OPTU┼ŻNICE.

(Odluka Vrhovnog suda FBiH, broj K┼Ż–550/05 od 22.06.2006. g.)

 

<------->

 

Prekora─Źenje optu┼żbe
─îlan 312. stav 1. ta─Źka j) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

U─îINJENA JE BITNA POVREDA ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA PREKORA─îENJEM OPTU┼ŻBE, KADA JE SUD IZ ─îINJENI─îNOG OPISA KRIVI─îNIH DJELA UBISTVA IZ ─îLANA 166. STAV 1. I POKUŠAJA UBISTVA IZ ─îLANA 166. STAV 1. U VEZI SA ─îLANOM 28. KZ FBIH ISPUSTIO NAVODE, DA JE OPTU┼ŻENI POSTUPAO „U NAMJERI“ DA OŠTE─ćENE LIŠI ┼ŻIVOTA I ONDA NJEGOVE RADNJE PRAVNO KVALIFIKOVAO KAO KRIVI─îNO DJELO TEŠKO DJELO PROTIV SIGURNOSTI LJUDI I IMOVINE IZ ─îLANA 308. STAV 2. U VEZI SA ─îLANOM 304. STAV 1. RANIJEG KZ FBIH. OVO ZBOG TOGA, ŠTO SE PRESUDA MO┼ŻE ODNOSITI SAMO NA DJELO KOJE JE U OVOM SLU─îAJU PREDMET IZMJENJENE OPTU┼ŻNICE (─îIJI JE GRUPNI ZAŠTITNI OBJEKAT ┼ŻIVOT I TIJELO LJUDI), I SUD NIJE MOGAO IZVRŠITI NAVEDENU MODIFIKACIJU ─îINJENI─îNOG OPISA DJELA I OPTU┼ŻENOG OGLASITI KRIVIM ZA NAVEDENO DRUGO DJELO BEZ OBZIRA ŠTO JE LAKŠE, IZ RAZLOGA JER IMA DRUGI GRUPNI ZAŠTITNI OBJEKAT A TO JE SIGURNOST I IMOVINA LJUDI.

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj K┼Ż–350/05 od 16.05.2006. g.)

 

<------->

 

Preina─Źenje prvostepene presude
─îlan 329. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

APELACIONO VIJE─ćE MO┼ŻE UVA┼ŻITI ┼ŻALBU OŠTE─ćENE I PREINA─îITI PRVOSTEPENU PRESUDU U ODLUCI O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTJEVU KOJOM JE UPU─ćENA NA PARNICU I DOSUDITI JOJ IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV U CJELINI, POD UVJETOM AKO SU U TOJ PRESUDI PRAVILNO I POTPUNO UTVR─ÉENE SVE ─îINJENICE I OKOLNOSTI POTREBNE ZA DONOŠENJE TAKVE ODLUKE.

(Odluka Vrhovnog suda FBiH, broj K┼Ż–76/05 od 20.10.2005. g.)

 

<------->

 

Pritvor
─îlan 146. stav 1. ta─Źka d. Zakona o krivi─Źnom postupku FBIH

ZA OCJENU POSTOJANJA OBJEKTIVNOG UVJETA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA IZ OSNOVA ─îLANA 146. STAV 1. TA─îKA D. ZKP FBIH, NISU OD ZNA─îAJA OKOLNOSTI DA JE U SKLADU SA SPORAZUMOM O PRIZNANJU KRIVNJE OPTU┼ŻENOM IZRE─îENA KAZNA ZATVORA OD DVIJE G. I SEDAM MJESECI. OVO ZBOG TOGA, JER ZAKONSKO ODRE─ÉENJE U TOM POGLEDU DA SE MORA RADITI O KRIVI─îNOM DJELU ZA KOJE SE MO┼ŻE IZRE─ćI KAZNA ZATVORA OD DESET GODINA ILI TE┼ŻA KAZNA PREDSTAVLJA OBJEKTIVNU I NEPROMJENJIVU KATEGORIJU, ŠTO ZNA─îI DA NJENO POSTOJANJE I NAKON IZRICANJA PRESUDE ZAVISI SAMO OD KAZNE KOJA JE PROPISANA ZA KRIVI─îNO DJELO ZA KOJE SE VODI KRIVI─îNI POSTUPAK, A NE OD NAVEDENE KAZNE ZATVORA NA KOJU JE OPTU┼ŻENI OSU─ÉEN.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj K┼Ż-403/05 od 10.08.2005.g.)

 

<------->

 

Prestanak razloga za pritvor
─îlan 145. stav 3. Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH

NA OSNOVU ─îLANA 145. STAV 3. ZKP FBIH OBAVEZA JE SUDA DA PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI ILI NA PRIJEDLOG STRANAKA I BRANITELJA, ZBOG PROMJENE SITUACIJE ODNOSNO PRESTANKA RAZLOGA ZA PRITVOR DONESE RJEŠENJE O NJEGOVOM UKIDANJU. RADI TOGA, PREMA OSUMNJI─îENOM KOME JE PRODU┼ŻEN PRITVOR U SMISLU ─îLANA 146. STAV 1. TA─îKA C. ZKP FBIH ZBOG POSTOJANJA NARO─îITIH OKOLNOSTI KOJE OPRAVDAVAJU BOJAZAN DA ─ćE PONOVITI KRIVI─îNO DJELO, NIJE MOGU─ćE UKINUTI PRITVOR ZBOG TOGA ŠTO JE ODRE─ÉENO PSIHIJATRIJSKO VJEŠTA─îENJE OSUMNJI─îENOG U MEDICINSKOJ USTANOVI. OVO ZBOG TOGA, JER JE POSTOJANJE NAVEDENIH RAZLOGA ZA PRITVOR NEOVISNO OD POSTOJANJA RAZLOGA ZA PSIHIJATRIJSKO VJEŠTA─îENJE U MEDICINSKOJ USTANOVI, PA DOSLJEDNO TOME PROIZILAZI DA NISU PRESTALI RAZLOZI ZBOG KOJIH JE PREMA OSUMNJI─îENOM PRITVOR PRODU┼ŻEN.

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj K┼Ż-204/05 od 21.04.2005.g.)

 

<------->

 

Nedopuštenost dijela ┼żalbe OPTU┼ŻENOG
─îlan 327. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

OPTU┼ŻENI NEMA OPRAVDANOG PRAVNOG INTERESA DA MU SE UZ KAZNU ZATVORA IZREKNE I MJERA SIGURNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LIJE─îENJA IZ ─îLANA 74. KZ FBIH. OVO ZBOG TOGA, JER IZRICANJE BILO KOJE KRIVI─îNOPRAVNE SANKCIJE, PA I NAVEDENE MJERE SIGURNOSTI PREDSTAVLJA PRIMJENU PRAVNE PRINUDE NA OPTU┼ŻENOG. RADI TOGA, KADA OPTU┼ŻENI KAO U KONKRETNOM SLU─îAJU U ┼ŻALBI IZME─ÉU OSTALOG PRIGOVARA DA MU JE PRVOSTEPENI SUD TREBAO IZRE─ćI OVU MJERU SIGURNOSTI, JER DA SU ZA TO BILI ISPUNJENI PROPISANI UVJETI, ONDA ┼ŻALBA U TOM DIJELU NIJE IZJAVLJENA U NJEGOVU KORIST, VE─ć NAPROTIV NA NJEGOVU ŠTETU, PA JE U TOM DIJELU NEDOPUŠTENA.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj K┼Ż-281/05 od 22.06.2005.g.)

 

<------->

 

Bitna povreda odredaba Krivi─Źnog postupka
─îlan 312. stav 1. ta─Źka d) Zakona o krivi─Źnom postupku
Federacije Bosne i Hercegovine
i
Povreda prava na odbranu
─îlan 6. stav 3. ta─Źka D. Evropske konvencije o ljudskim pravima

PRVOSTEPENI SUD JE POGRIJEŠIO, KADA JE NA GLAVNOM PRETRESU SAMO PRO─îITAO PISMENE NALAZE I MIŠLJENJA VJEŠTAKA NEUROPSIHIJATRA, S OBZIROM DA JE, KAKO TO PRAVILNO NAVODI BRANITELJICA OPTU┼ŻENOG U ┼ŻALBI, BILO POTREBNO ISPITATI TE VJEŠTAKE NA GLAVNOM PRETRESU. OVO ZBOG TOGA, JER JE U ODREDBI ─îLANA 285. STAV 6. ZKP PROPISANO DA ─ćE PISMENI NALAZ I MIŠLJENJE VJEŠTAKA BITI PRIHVA─ćEN KAO DOKAZNI MATERIJAL SAMO UKOLIKO JE VJEŠTAK SVJEDO─îIO NA GLAVNOM PRETRESU. POŠTO VJEŠTACI NISU SVJEDO─îILI U SMISLU NAVEDENE ZAKONSKE ODREDBE, ONDA JE TIME POVRIJE─ÉENO PRAVO NA ODBRANU OPTU┼ŻENOG IZ ─îLANA 6. STAV 3. TA─îKA D. EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA I U─îINJENA JE BITNA POVREDA ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA D. ZKP FBiH.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj K┼Ż-136/05 od 10.03.2005. g.)

 

<------->

 

Nedolazak braniteljice na glavni pretres
─îlanak 263. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku FBIH

POŠTO SU PREMA KONSTATACIJAMA NA ZAPISNIKU RAZLOZI ZA ODLAGANJE GLAVNOG PRETRESA BILI ZAUZETOST SUDSKE SALE KOJA JE TEHI─îKI OPREMLJENA ZA ZVU─îNO SNIMANJE I NEPOSTOJANJA TAKVE OPREME U OSTALIM SLOBODNIM SUDSKIM SALAMA, ONDA PRVOSTUPANJSKI SUD NIJE MOGAO BRANITELJICI OPTU┼ŻENOG RJEŠENJEM IZRE─ćI NOV─îANU KAZNU 300 KM ZBOG NJEZINOG IZOSTANKA SA GLAVNOG PRETRESA, BEZ OBZIRA ŠTO JE UREDNO POZVANA I SVOJ IZOSTANAK NIJE OPRAVDALA, JER TO NIJE OBJEKTIVNI UVJET ZBOG KOJEG JE GLAVNI PRETRES ODLO┼ŻEN.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj K┼Ż-228/05 od 05.05.2005.g.)

 

<------->

 

Dopustivost ┼żalbe protiv presude donesene na
osnovu sporazuma o priznanju krivnje
─îlanak 327. u vezi sa ─Źlankom 246. stavak 5. u svezi stavka 4. to─Źka c.
Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

PROTIV PRESUDE DONESENE NA OSNOVU SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVNJE DOZVOLJENA JE ┼ŻALBA IZ SVIH ┼ŻALBENIH OSNOVA, OSIM ┼ŻALBENOG OSNOVA ODLUKE O KAZNENOPRAVNIM SANKCIJAMA AKO JE OPTU┼ŻENOM IZRE─îENA KAZNENOPRAVNA SANKCIJA PREDVI─ÉENA U TOM SPORAZUMU. ┼ŻALBA JE DOPUŠTENA PROTIV TAKVE PRESUDE I IZ OSNOVA ODLUKE O KAZNENOPRAVNIM SANKCIJAMA AKO SU OPTU┼ŻENOM PRESUDOM IZRE─îENE KAZNENOPRAVNE SANKCIJE KOJE NISU PREDVI─ÉENE U SPORAZUMU O PRIZNANJU KRIVNJE, UKLJU─îUJU─ćI I ODLUKU O KAZNI KOJA JE STRO┼ŻA ILI BLA┼ŻA OD ONE PREDVI─ÉENE U SPORAZUMU.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj K┼Ż-251/05 od 07.06.2005.g.)

 

<------->

 

Bitna povreda odredaba Krivi─Źnog postupka
─îlan 312. stav 2. u vezi sa ─Źlanom 202. stav 1. i 200. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

POŠTO SU BILI ISPUNJENI UVJETI DA PRVOSTEPENI SUD OPTU┼ŻENOG OBAVE┼ŻE NA PLA─ćANJE TROŠKOVA KRIVI─îNOG POSTUPKA, ONDA JE PRAVILNO POSTUPIO KADA JE I PORED TOGA ŠTO SU NEDOSTAJALI PODACI O NJIHOVOJ VISINI U PRESUDI KOJOM GA JE OGLASIO KRIVIM, IZREKAO DA JE OPTU┼ŻENI OBAVEZAN DA NAKNADI TROŠKOVE I DA ─ćE PREDSJEDNIK VIJE─ćA NAKNADNO DONIJETI POSEBNO RJEŠENJE O NJIHOVOJ VISINI KAD SE TI PODACI PRIBAVE. OVAKVA ODLUKA O OBAVEZI PLA─ćANJA TROŠKOVA KRIVI─îNOG POSTUPKA, TREBA UVIJEK PREDHODITI NAKNADNOM DONOŠENJU ODLUKE O VISINI TROŠKOVA KAD SE TI PODACI PRIBAVE. U PROTIVNOM DA JE PRVOSTEPENI SUD PROPUSTIO DA U PRESUDI IZREKNE ODLUKU O TOME DA JE OPTU┼ŻENI OBAVEZAN DA NADOKNADI TROŠKOVE KRIVI─îNOG POSTUPKA, ONDA PREDSJEDNIK VIJE─ćA NE BI MOGAO NAKNADNO DONIJETI ODLUKU O NJIHOVOJ VISINI. STOGA SU NEOSNOVANI ┼ŻALBENI PRIGOVORI, DA JE PRVOSTEPENI SUD U─îINIO BITNU POVREDU ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 2. U VEZI SA ─îLANOM 202. STAV 1. I 200. STAV 2. ZKP FBIH, KADA JE U IZRECI POBIJANE PRESUDE DONIO ODLUKU KOJOM SE OPTU┼ŻENI OBAVEZAO NA PLA─ćANJE TROŠKOVA KRIVI─îNOG POSTUPKA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj K┼Ż-94/05 od 08.09.2005.g.)

 

<------->

 

─îlanak 36. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa ─Źlanom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, broj: 20/01).
A) ZAKONSKA OBILJE┼ŻJA KAZNENOG DJELA NEOVLAŠTENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA IZ ─îLANKA 238. STAVAK 2. KAZNENOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NE ODGOVARAJU ZAKONSKIM OBILJE┼ŻJIMA KAZNENOG DJELA IZ ─îLANKA 252. STAVAK 2. RANIJEG KAZNENOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, ZA KOJE JE ZAKONOM O VRHOVNOM SUDU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE BILO ODRE─ÉENO DA JE U PRVOSTUPANJSKOJ NADLE┼ŻNOSTI VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, PA VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NEMA PRVOSTUPANJSKU NADLE┼ŻNOST ZA KAZNENO DJELO IZ ─îLANKA 238. STAVAK 2. KAZNENOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE.
B) S OBZIROM NA POJAM ORGANIZIRANE GRUPE LJUDI, ODRE─ÉEN ─îLANKOM 2. STAVKOM 17. NOVOG KAZNENOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, TE POJAM ORGANIZIRANI KRIMINAL ODRE─ÉEN ─îLANKOM 3. ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRHOVNOM SUDU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ("SL. NOVINE FBIH"; BROJ: 20/01), POSTUPANJE U ISTRAZI NITI VO─ÉENJE PRVOSTUPANJSKOG KAZNENOG POSTUPKA ZA BILO KOJE KAZNENO DJELO PROPISANO U NOVOM KAZNENOM ZAKONU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (OSIM ZA KAZNENO DJELO TERORIZMA) U─îINJENO OD ORGANIZIRANE GRUPE LJUDI, NIJE U STVARNOJ NADLE┼ŻNOSTI VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NITI PO OSNOVU NJEGOVE PRVOSTUPANJSKE NADLE┼ŻNOSTI ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Kps-2/04 od 30.3.2004.g.)

 

<------->

 

─îlan 146. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
BUDU─ćI DA JE TEMELJNI UVJET ZA ODRE─ÉIVANJE PRITVORA POSTOJANJE OSNOVANE SUMNJE DA JE OSUMNJI─îENI U─îINIO KRIVI─îNO DJELO I DA TA OSNOVANA SUMNJA MORA POSTOJATI NE SAMO PRILIKOM ODRE─ÉIVANJA PRITVORA NEGO I ZA SVO VRIJEME TRAJANJA PRITVORA, SUD JE DU┼ŻAN PRI ISPITIVANJU PRIJEDLOGA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA U TOKU ISTRAGE CIJENITI POSTOJANJE TOG UVJETA ZA PRITVOR I TO NE SAMO NA TEMELJU DOKAZA I PODATAKA KOJI SU POSTOJALI U VRIJEME ODRE─ÉIVANJA PRITVORA NEGO I ONIH KOJI SU PRIBAVLJENI TOKOM ISTRAGE.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-526/03 od 29.10.2003.g.)

 

<------->

 

─îlan 146. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
KADA VIJE─ćE APELACIONOG ODJELJENJA SUDA ODLU─îUJE O ┼ŻALBI IZJAVLJENOJ PROTIV RJEŠENJA O PRODU┼ŻENJU PRITVORA, MO┼ŻE U SMISLU ─îLANA 146. STAV 1. ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ISPITIVATI SAMO ONE ┼ŻALBENE PRIGOVORE KOJI SE ODNOSE NA POSTOJANJE OP─ćEG UVJETA ZA PRITVOR (OSNOVANE SUMNJE DA JE OSUMNJI─îENI U─îINIO KRIVI─îNO DJELO) I POSEBNOG UVJETA ZA PRITVOR (POSTOJANJE NEKOG OD OSNOVA ZA PRITVOR), A NE MO┼ŻE ISPITIVATI OPRAVDANOST ┼ŻALBENIH PRIGOVORA I PRIJEDLOGA OSUMNJI─îENOG O UKIDANJU PRITVORA I NJEGOVOM PUŠTANJU NA SLOBODU UZ PRU┼ŻANJE JAMSTVA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-I-10/03 od 19.12.2003. g.)

 

<------->

 

─îlan 146. stav 1. ta─Źka a. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
OKOLNOSTI KOJE JE U SVOM PRIJEDLOGU ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA NAVEO GLAVNI TU┼ŻITELJ – DA OSUMNJI─îENI TRENUTNO BORAVI NA PODRU─îJU REPUBLIKE SRPSKE I DA OD LI─îNIH DOKUMENATA POSJEDUJE SAMO VOZA─îKU DOZVOLU, SAME PO SEBI NE UKAZUJU NA OPASNOST OD BJEGSTVA KAO OSNOVA ZA ODRE─ÉIVANJE PRITVORA PO ─îLANU 146. STAV 1. TA─îKA A. ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: Kv-4/04 od 24.2.2004.g.)

 

<------->

 

─îlan 146. stav 1. ta─Źka b. Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH
ZAKLJU─îAK O POSTOJANJU OSNOVANE BOJAZNI DA ─ćE OSUMNJI─îENA OMETATI ISTRAGU UTICANJEM NA SVJEDOKE ILI SAU─îESNIKE U SMISLU ─îLANA 146. STAV 1. TA─îKA B. ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, MORA BITI KONKRETIZIRAN NAVO─ÉENJEM ─îINJENICA, KOJE POKAZUJU DA JE OSUMNJI─îENA OSOBNO POKUŠALA UTJECATI NA NEKOG SVJEDOKA ILI SAU─îESNIKA ODNOSNO DA JE TAKVO UTJECANJE POKUŠALA IZVRŠITI PREKO DRUGE OSOBE. PREMA TOME, PRODU┼ŻENJE PRITVORA U SMISLU NAVEDENE ZAKONSKE ODREDBE JE OPRAVDANO SAMO AKO JE ─îINJENI─îNO VERIFIKOVAN NEPOSREDAN ILI POSREDAN POKUŠAJ OSUMNJI─îENE DA UTJE─îE NA SVJEDOKE ILI SAU─îESNIKE, A NE DA SE MO┼ŻE SAMO PRETPOSTAVITI DA JE PREDUZIMANJE TAKVIH RADNJI MOGU─ćE, JER BI U TOM SLU─îAJU OVAJ PO PRIRODI FAKULTATIVAN PRITVOR PROTIVNO ZAKONU POSTAO OBLIGATORAN.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-164/04 od 14.5.2004.g.)

 

<------->

 

─îlan 146. stav 1. ta─Źka c. Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH
ZAKLJU─îAK O POSTOJANJU NARO─îITIH OKOLNOSTI KOJE OPRAVDAVAJU BOJAZAN OD PONAVLJANJA KRIVI─îNOG DJELA KAO OSNOV ZA PRITVOR U SMISLU ─îLANA 146. STAV 1. TA─îKA C. ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, MO┼ŻE POSTOJATI I U SLU─îAJU KADA JE PRAVOMO─ćNOM SUDSKOM ODLUKOM UTVR─ÉENO DA JE MLDB. OSUMNJI─îENI U─îINIO ISTO ILI ISTOVRSNO KRIVI─îNO DJELO PRIJE U─îINJENJA KRIVI─îNOG DJELA POVODOM KOJEG MU JE ODRE─ÉEN PRITVOR. RADI TOGA, POMENUTI ZAKLJU─îAK NIJE MOGU─ćE IZVESTI KAO U POBIJANOM RJEŠENJU NA TEMELJU OKOLNOSTI DA JE MLDB. OSUMNJI─îENI KOD POLICIJE EVIDENTIRAN KAO MOGU─ćI U─îINITELJ VIŠE KRIVI─îNIH DJELA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-15/04 od 19.1.2004.g.)

 

<------->

 

─îlan 146. stav 1. ta─Źka d. Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH
AKO SU OPTU┼ŻNICOM OBUHVA─ćENA KRIVI─îNA DJELA U─îINJENA U STJECAJU, ONDA JE ZA ODRE─ÉIVANJE PRITVORA OPTU┼ŻENOM U SMISLU ODREDBE ─îLANA 146. STAV 1. TA─îKA D. ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE POTREBNO, DA SU U ODNOSU NA KRIVI─îNO DJELO ZBOG KOJEG JE TU┼ŻITELJ PODNIO PRIJEDLOG ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA ISPUNJENI SVI PROPISANI UVJETI U NAVEDENOJ ZAKONSKOJ ODREDBI, PA NIJE MOGU─ćE UZIMANJE U OBZIR ─îINJENICA I OKOLNOSTI KOJE SE ODNOSE NA DRUGA KRIVI─îNA DJELA ZA KOJA SE NE MO┼ŻE IZRE─ćI KAZNA ZATVORA OD DESET GODINA ILI TE┼ŻA KAZNA, BEZ OBZIRA ŠTO SU ISPUNJENI OSTALI TRA┼ŻENI UVJETI (POSTOJI OSNOVANA SUMNJA DA JE OPTU┼ŻENI U─îINIO TA KRIVI─îNA DJELA I DA JE USLJED NA─îINA ILI POSLJEDICA KRIVI─îNIH DJELA ODRE─ÉIVANJE PRITVORA NEOPHODNO ZA SIGURNOST GRA─ÉANA ILI IMOVINE).

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-8/04 od 9.1.2004.g.)

 

<------->

 

─îlanak 148. stavak 5. Zakona o kaznenom postupku FBiH
AKO SUDAC ZA PREDHODNO SASLUŠANJE OCIJENI DA JE PRIJEDLOG TU┼ŻITELJA ZA ODRE─ÉIVANJE PRITVORA PREMA OPTU┼ŻENOM NEPRIHVATLJIV, ONDA O TOME NE DONOSI ODLUKU, VE─ć PREDMET DOSTAVLJA IZVANRASPRAVNOM VIJE─ćU DA ODLU─îI O PRIJEDLOGU. UKOLIKO VIJE─ćE DONESE RJEŠENJE KOJIM SE ODBIJA PRIJEDLOG TU┼ŻITELJA ZA ODRE─ÉIVANJE PRITVORA PREMA OPTU┼ŻENOM, PROTIV TOG RJEŠENJA TU┼ŻITELJ NEMA PRAVO ┼ŻALBE, PA ─ćE VIJE─ćE APELACIONOG ODJELJENJA IZJAVLJENU ┼ŻALBU TU┼ŻITELJA ODBACITI KAO NEDOPUŠTENU.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-580/03 od 23.12.2003.g.)

 

<------->

 

─îlan 150. stav 2. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
U TOKU TRAJANJA ISTRAGE, OSUMNJI─îENI I NJEGOV BRANITELJ MOGU BEZ IKAKVIH OGRANI─îENJA PODNOSITI PRIJEDLOGE ZA UKIDANJE PRITVORA O KOJIM ODLU─îUJE SUDIJA ZA PREDHODNI POSTUPAK. PROTIV TOG RJEŠENJA ┼ŻALBA NIJE DOPUŠTENA I NE MO┼ŻE JE KONSTITUISATI POGREŠNO DATA PRAVNA POUKA DA JE ┼ŻALBA DOPUŠTENA PA UKOLIKO JE PODNESENA MORA BITI ODBA─îENA KAO NEDOPUŠTENA.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-96/04 od 29.3.2004.g.)

 

<------->

 

─îlan 151. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
NAKON POTVR─ÉIVANJA OPTU┼ŻNICE SUDIJA ZA PREDHODNO SASLUŠANJE NIJE FUNKCIONALNO NADLE┼ŻAN DA ODLU─îUJE O PRIJEDLOGU TU┼ŻITELJA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA PREMA OPTU┼ŻENOM, VE─ć O TOM PRIJEDLOGU MO┼ŻE ODLU─îITI IZVANRASPRAVNO VIJE─ćE IZ ─îLANA 25. STAV 6. ZAKONA O KRIVI─îNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Kv-6/04 od 9.3.2004.g.)

 

<------->

 

─îlan 151. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
KADA NAKON POTVR─ÉIVANJA OPTU┼ŻNICE ODLU─îUJE O ┼ŻALBAMA NA RJEŠENJE PRVOSTEPENOG SUDA O PRODU┼ŻENJU PRITVORA OPTU┼ŻENIMA, VIJE─ćE APELACIONOG ODJELJENJA DRUGOSTEPENOG SUDA NEMA ZAKONSKIH OVLAŠTENJA DA SE PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI UPUŠTA U ISPITIVANJE POGREŠNO OZNA─îENJE DU┼ŻINE TRAJANJA PRODU┼ŻENOG PRITVORA OD JEDNE G. (UMJESTO DVA MJESECA), ALI U OBRAZLO┼ŻENJU RJEŠENJA MO┼ŻE U CILJU INSTRUKTIVNOG DJELOVANJA UKAZATI NA TU POGREŠKU.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-584/03 od 23.12.2003.g.)

 

<------->

 

─îlanak 452. stavak 3. Zakona o kaznenom postupku FBiH
ODREDBE O TZV. NEPRAVOM PONAVLJANJU KAZNENOG POSTUPKA PREDVI─ÉENE PO DOSADAŠNJIM PROPISIMA, PRIMJENJUJU SE U SVIM SLU─îAJEVIMA U KOJIM SU PO TIM PROPISIMA DONESENE PRAVOMO─ćNE PRESUDE PROTIV ISTOG OSU─ÉENOG, A NISU PRIMJENJENE ODREDBE O ODMJERAVANJU JEDINSTVENE KAZNE ZA DJELA U STJECAJU.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-72/04 od 6.4.2004.g.)

 

<------->

 

 

─îlan 312. stav 1. ta─Źka b) Zakona o krivi─Źnom postupku FBiH
SUDIJA ZA PREDHODNO SASLUŠANJE U SMISLU ─îLANA 39. TA─îKA D. ZKP FBIH NE MO┼ŻE VRŠITI SUDIJSKE DU┼ŻNOSTI NAKON ŠTO JE OKON─îAN DIO POSTUPKA KOJI SE VODI PRED SUDIJOM ZA PREDHODNO SASLUŠANJE I POSLIJE PROSLIJE─ÉIVANJA PREDMETA SUDE─ćEM VIJE─ćU. POŠTO JE NASUPROT TOME, SUDIJA ZA PREDHODNO SASLUŠANJE U ISTOM PREDMETU BIO ─îLAN VIJE─ćA KOJE JE U POSTUPKU KONTROLE PRITVORA (─îLAN 151. STAV 1. ZKP FBIH) DONIJELO RJEŠENJE O PRODU┼ŻENJU PRITVORA, ODNOSNO KAKO JE SUDJELOVAO U NJEGOVOM DONOŠENJU IAKO SE MORAO IZUZETI, U─îINJENA JE BITNA POVREDA ODREDABA KRIVI─îNOG POSTUPKA IZ ─îLANA 312. STAV 1. TA─îKA B. ZKP FBIH.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-366/04 od 7.9.2004.g.)

 

<------->

 

 

─îlanak 312. stavak 1. to─Źka d. Zakona o kaznenom postupku FBiH
TIME ŠTO NAKON PODNOŠENJA PRIJEDLOGA TU┼ŻITELJA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA, OSUMNJI─îENI KOME JE POBIJANIM RJEŠENJEM PRODU┼ŻEN PRITVOR NIJE IZVEDEN PRED SUDSKO VIJE─ćE RADI IZJAŠNJENJA O RAZLOZIMA ZA PRODU┼ŻENJE PRITVORA (NIJE MU OMOGU─ćENO DAVANJE TAKVOG IZJAŠNJENJA NI PRED SUDIJOM ZA PREDHODNI POSTUPAK NAKON PODNOŠENJA PRIJEDLOGA TU┼ŻITELJA ZA ODRE─ÉIVANJE PRITVORA) POVRIJE─ÉENO JE NJEGOVO PRAVO NA OBRANU I U─îINJENA BITNA POVREDA ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA IZ ─îLANKA 312. TO─îKA D. ZKP FBIH. OVO BEZ OBZIRA ŠTO TAKVA OBAVEZA NIJE IZRI─îITO PROPISANA U ODREDBAMA ZKP FBIH, JER OVAKVU OBAVEZU IZVO─ÉENJA PRED SUDIJU SVAKOGA TKO JE UHAPŠEN ILI LIŠEN SLOBODE IZRI─îITO PREDVI─ÉA ─îLANAK 5. STAVAK 3. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, ─îIJA PRIMJENA JE U SMISLU ─îLANKA II/1 USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVEZNA I IMA PRIORITET U ODNOSU NA SVAKI DRUGI ZAKON.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-566/04 od 24.12.2004.g.)

 

<------->

 

─îlan 246. stav 5. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
OKOLNOST DA JE NEKIMA OPTU┼ŻENIMA KAO SAIZVRŠITELJIMA KRIVI─îNOG DJELA IZRE─îENA KRIVI─îNOPRAVNA SANKCIJA PREDVI─ÉENA U SPORAZUMU O PRIZNANJU KRIVNJE ISPOD ZAKONOM ODRE─ÉENOG MINIMUMA KAZNE ZATVORA ZA U─îINJENO KRIVI─îNO DJELO, NEMA NIKAKVOG ZNA─îAJA ZA OPTU┼ŻENOG KOJI U TOME NIJE U─îESTVOVAO, PA SE NJEMU MORA IZRE─ćI KRIVI─îNOPRAVNA SANKCIJA U SKLADU SA ODGOVARAJU─ćIM ODREDBAMA KRIVI─îNOG ZAKONA.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-456/04 od 27.1.2005.g.)

 

<------->

 

─îlan 151. stav 1. u vezi sa ─Źlanom 146. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
KADA NAKON POTVR─ÉIVANJA OPTU┼ŻNICE IZVANRASPRAVNO VIJE─ćE ODLU─îUJE O PRITVORU, NE MO┼ŻE SE UPUŠTATI U OCJENJIVANJE POSTOJANJA OSNOVANE SUMNJE DA JE OPTU┼ŻENI U─îINIO KRIVI─îNO DJELO ZA KOJE SE TERETI. OVO ZBOG TOGA, JER JE POSTOJANJE TAKVE OSNOVANE SUMNJE UTVR─ÉENO POTVR─ÉIVANJEM OPTU┼ŻNICE, PA IZVANRASPRAVNO VIJE─ćE TAKO UTVR─ÉENU OSNOVANU SUMNJU NEMA PRAVO DA PREISPITUJE.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-574/04 od 30.12.2004.g.)

 

<------->

 

─îlan 31. st. 1. i 2. Zakona o krivi─Źnom postupku
DELEGIRANJE MJESNE NADLE┼ŻNOSTI NIJE MOGU─ćE PRIJE PODNOŠENJA ZAHTJEVA OVLAŠTENOG TU┼ŻIOCA ZA POKRETANJA KRIVI─îNOG POSTUPKA, JER SE POD TIM PODRAZUMIJEVA ODUZIMANJE POSTUPANJA PO JEDNOM ODRE─ÉENOM KRIVI─îNOM PREDMETU OD MJESNO NADLE┼ŻNOG SUDA I NJEGOVA PREDAJA DRUGOM MJESNO NENADLE┼ŻNOM SUDU.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Kr-42/02 od 25.3.2002.g.)

 

<------->

 

─îlan 35. ta─Źka 5. Zakona o krivi─Źnom postupku
SUDIJA KOJI JE KAO ─îLAN VIJE─ćA SUDJELOVAO U DONOŠENJU DRUGOSTEPENE PRESUDE, KOJA JE PO ┼ŻALBI OKRIVJENOG UKINUTA RJEŠENJEM SUDA U TRE─ćEM STEPENU, MO┼ŻE PONOVO SUDJELOVATI U DONOŠENJU ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA, JER TA OKOLNOST DA JE RANIJE VE─ć SUDJELOVAO U DONOŠENJU DRUGOSTEPENE PRESUDE NIJE RAZLOG ZA NJEGOVO IZUZE─ćE

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Su-422/02 od 6.11.2002.g.)

 

<------->

 

─îlan 183. stav 1. ta─Źka 4. Zakona o krivi─Źnom postupku
AKO SU ISPUNJENI OP─ćI I POSEBNI UVJETI ZA ODRE─ÉIVANJE (PRODU┼ŻENJE) PRITVORA U SMISLU ─îLANA 183. STAV 1. TA─îKA 4. ZKP ZA NEKO OD TAKSATIVNO NABROJANIH KRIVI─îNIH DJELA, PRITVOR SE MO┼ŻE ODREDITI ODNOSNO PRODU┼ŻITI I ZA NJIHOV KVALIFIKOVANI OBLIK (KOJI SE NE NAVODI U ZAKONU) PRIMJENJUJU─ćI PRINCIP LOGI─îNOG TUMA─îENJA PRAVNE NORME ARGUMENTUM A MINORE AD MAIUS (ZAKLJU─îIVANJEM DA JE NEŠTO DOPUŠTENO ZA TE┼ŻI SLU─îAJ, KADA JE DOPUŠTENO U LAKŠEM SLU─îAJU).


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-430/03 od 10.9.2003. g.)

 

<------->

 

─îlan 346. stav 1. ta─Źka 1. Zakona o krivi─Źnom postupku
─îINJENI─îNI OPIS KRIVI─îNOG DJELA NEOVLAŠTENE PROIZVODNJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA IZ ─îLANA 252. STAV 1. KRIVI─îNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PORED OBJEKTIVNH ELEMENATA MORA SADR┼ŻAVATI I SUBJEKTIVNE ELEMENTE TJ. ─îINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZILAZI DA JE U─îINITELJ SVJESTAN DA JE BILJNA SUPSTANCIJA KOJU JE PRODAVAO ODNOSNO DR┼ŻAO RADI PRODAJE - OPOJNA DROGA, KAO I SVIJEST O TOME DA JE TU SUPSTANCIJU NEOVLAŠTENO PRODAVAO ODNOSNO DR┼ŻAO RADI PRODAJE.

(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj: K┼Ż-494/02 od 24.10.2002.g.)

 

<------->

 

─îlanak 358. stavak 1. to─Źka 11. Zakona o kaznenom postupku
AKO ─îINJENI─îNI OPIS DJELA IZ IZREKE PRVOSTUPANJSKE PRESUDE UMJESTO ─îINJENICA I OKOLNOSTI, KOJE BI PREDSTAVLJALE BITNA OBILJE┼ŻJA KRIVI─îNOG DJELA ZA KOJE JE OKRIVLJENIK OGLAŠEN KRIVIM, SADR┼ŻI NAVODE KOJI SU USTVARI ZAKONSKI OPIS TOG KRIVI─îNOG DJELA ONDA JE TAKVA IZREKA NERAZUMLJIVA I TIME JE U─îINJENA BITNA POVREDA ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA IZ ─îLANKA 358. STAVAK 1. TO─îKA 11. ZKP.


(Rješenje ┼Żupanijskog suda u Livnu, broj: K┼Ż-31/00 od 19.11.2000.g.)

 

<------->

 

─îlan 358. stav 2. ZKP u vezi sa ─Źlanom 276. stav 3. ZKP i ─Źlanom 6. stavom 3. ((b) i (c) Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
POSTAVLJANJE OPTU┼ŻENOM BRANIOCA PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI NEPOSREDNO PRED PO─îETAK GLAVNOG PRETRESA NA KOJEM JE DONIJETA PRESUDA, BEZ OSTAVLJANJA MOGU─ćNOSTI BRANIOCU DA SE UPOZNA SA SPISIMA U KONKRETNOM PREDMETU I DA SA SVOJIM BRANJENIKOM OBAVI RAZGOVOR O NA─îINU ODBRANE, PREDSTAVLJA POVREDU PRAVA OPTU┼ŻENOG NA ODBRANU U─îINJENU NA GLAVNOM PRETRESU KOJA JE MOGLA BITI OD UTJECAJA NA ZAKONITO I PRAVILNO DONOŠENJE PRESUDE.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-623/01 od 26.8.2003.g.)

 

<------->

 

─îlan 394. stav 1. Zakona o krivi─Źnom postupku
PRAVOMO─ćNO RJEŠENJE O OBUSTAVI KAZNENOG POSTUPKA DONESENO U SMISLU ─îLANA 394. STAV 1. ZKP NE SPADA U KATEGORIJU NEOPOZIVIH SUDSKIH ODLUKA I PORED TOGA ŠTO JE STEKLO FORMALNU PRAVNU SNAGU. OVO ZBOG TOGA JER TA RJEŠENJA NE MOGU STE─ćI I MATERIJALNU PRAVNU SNAGU, S OBZIROM DA JE U TOJ ZAKONSKOJ ODREDBI PROPISANO DA SE NA ZAHTJEV OVLAŠTENOG TU┼ŻITELJA MO┼ŻE DOZVOLITI PONAVLJANJE KAZNENOG POSTUPKA AKO PODNESE NOVE DOKAZE NA OSNOVU KOJIH SE SUD MO┼ŻE UVJERITI DA SU SE STEKLI UVJETI ZA PONOVNO POKRETANJE POSTUPKA. STOGA JE PRVOSTUPANJSKI SUD POGRIJEŠIO KADA JE NASUPROT TOME IZVEO ZAKLJU─îAK, DA SE U TOM SLU─îAJU RADILO O PRESU─ÉENOJ STVARI (RES IUDICATA) I SAMO NA TEMELJU TOGA RJEŠENJEM ODBACIO ZAHTJEV NADLE┼ŻNOG TU┼ŻITELJA ZA PONOVNO POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: K┼Ż-427/01 od 7.2.2003.g.)

 

<------->

 

Povratak na: prvi dio - krivi─Źno pravo

Nastavak na: krivi─Źno procesno pravo

Nazad na: sudska praksa BiH

Da bi ste na┼íli obrazlo┼żenje od odabrane setence iz oblasti krivi─Źnog procesnog prava potrebno je da koristite Bilten sudske prakse Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine / Vrhovnog suda Republike Srpske / Brcko distrikt BiH za odre─Ĺenu godinu.
Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija