Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o ombudsmenu za ljudska prava BiH

 

ZAKON O OMBUDSMENU ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 19/2002, 35/2004, 32/2006, 38/2006 - ispr., 50/2008 - dr. zakon i 61/2023)

I - PRIRODA

─îlan 1

1. Ovim zakonom ure─Ĺuju se ovla┼í─çenja i nadle┼żnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i ombudsmena, sastav i imenovanje i ostavke, imunitet i nespojivost, postupak istrage, obaveza saradnje sa ombudsmenom, povjerljiva i tajna dokumenta, obaveza diskrecije, odgovornost organa vlasti i zvani─Źnika, preporuke, obavje┼ítavanje i komunikacija, izvje┼ítaji, pravila i procedure, osoblje i oprema, finansiranje Institucije.

2. Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine je nezavisna institucija uspostavljena s ciljem promovisanja dobre uprave i vladavine prava, za┼ítite i promocije prava i sloboda fizi─Źkih i pravnih lica, kako je garantovano posebno Ustavom Bosne i Hercegovine i me─Ĺunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku tog ustava, a koja ─çe u vezi s tim nadgledati aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i Br─Źko Distrikta BiH, u skladu s odredbama ovog zakona.

3. U ovom zakonu termin:

a) "Institucija" ozna─Źava Instituciju ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine;

b) "ombudsmen" ozna─Źava jednog od tri ombudsmena koji ─Źine ovu instituciju;

c) "ombudsmeni" ozna─Źava tri osobe koja ─Źine instituciju;

d) "organi vlasti" u Bosni i Hercegovini su sve institucije, organi, ustanove i sve druge institucije vlasti u Bosni i Hercegovini (dr┼żavne, entitetske, Br─Źko Distrikta BiH, kantonalne i op┼ítinske, kao i privatne ustanove koje obavljaju javne funkcije).

4. Sjedi┼íte Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je u Banjaluci. Institucija ombudsmena ima kancelarije u Mostaru, Sarajevu i Br─Źko Distriktu BiH, a mo┼że ih, po potrebi, osnovati i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini.

5. Institucija ombudsmena organizova─çe posebne organizacione jedinice za pra─çenje ostvarivanja prava djece, osoba sa invaliditetom i prava nacionalnih, vjerskih i drugih manjina.

─îlan 1a

Svi izrazi u ovom zakonu dati u jednom gramati─Źkom rodu odnose se bez diskriminacije i na mu┼íkarce i na ┼żene.

II - OVLA┼áTENjA I NADLE┼ŻNOSTI

─îlan 2

(1) Institucija ─çe razmatrati predmete koji se odnose na slabo funkcionisanje ili povrede ljudskih prava i sloboda po─Źinjene od bilo kojeg organa vlade.

(2) Institucija ─çe djelovati po prijemu ┼żalbe ili ex officio.

(3) Institucija mo┼że poduzimati op┼íte istrage.

(4) Institucija mo┼że preporu─Źiti odgovaraju─çe pojedina─Źne i/ili op┼íte mjere.

(5) Institucija ne─çe razmatrati predmete koji se odnose na odluke, ─Źinjenice ili doga─Ĺaje koji su se desili prije 15. decembra 1995. godine.

─îlan 3

Nadle┼żnost Institucije sadr┼żava ─çe ovla┼ítenja da sprovodi istrage u svim ┼żalbama o povredi ljudskih prava i sloboda navodno po─Źinjenih od vojnih vlasti.

─îlan 4

(1) Nadle┼żnost Institucije sadr┼ża─çe ovla┼ítenja da provodi istrage u svim ┼żalbama vezano za slabo funkcionisanje sudskog sistema ili nepravilnim procesuiranjem individualnih predmeta i da preporu─Źi odgovaraju─çe pojedina─Źne ili op┼íte mjere.

(2) Ombudsmen se ne─çe mije┼íati u proces odlu─Źivanja sudova, ali mo┼że pokrenuti sudske postupke ili intervenisati u toku postupka koji se vodi, kad god ustanovi da je takva aktivnost neophodna pri obavljanju njegovih du┼żnosti. Ombudsmen tako─Ĺe mo┼że dati preporuke organu vlasti koji je strana u postupku ili biti konsultovan od strane u postupku.

─îlan 4a

1. U skladu sa ─Źlanom 17. Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mu─Źenja i drugih okrutnih, neljudskih ili poni┼żavaju─çih postupanja ili ka┼żnjavanja ("Slu┼żbeni glasnik BiH" - Me─Ĺunarodni ugovori", broj 08/08), ombudsmeni obavljaju poslove preventivnog mehanizma za spre─Źavanje torture i drugih surovih, neljudskih ili poni┼żavaju─çih postupanja i ka┼żnjavanja u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: preventivni mehanizam).

2. Poslovi preventivnog mehanizma su:

a) posjete i obilasci mjestima u kojima se nalaze ili bi se mogla nalaziti lica li┼íena slobode ili lica kojima je ograni─Źeno kretanje u Bosni i Hercegovini radi pove─çanja stepena njihove za┼ítite od torture i drugih oblika surovih, neljudskih ili poni┼żavaju─çih postupanja ili ka┼żnjavanja;

b) davanje preporuka nadle┼żnim organima vlasti u Bosni i Hercegovini radi pobolj┼íanja postupanja prema licima li┼íenim slobode i uslova u kojima se nalaze, odnosno spre─Źavanja torture i drugih oblika surovih, neljudskih ili poni┼żavaju─çih postupanja ili ka┼żnjavanja;

c) davanje prijedloga i primjedaba na zakone i druge propise radi za┼ítite i unapre─Ĺenja ljudskih prava i sloboda lica li┼íenih slobode;

d) saradnja sa Potkomitetom Ujedinjenih nacija za prevenciju torture i drugih surovih, neljudskih ili poni┼żavaju─çih postupanja i ka┼żnjavanja, slanje informacija i odr┼żavanje sastanaka.

3. Lice li┼íeno slobode u smislu ovog zakona jeste lice kojem je prema odluci sudskog, upravnog ili drugog nadle┼żnog organa odre─Ĺeno bilo kakvo zadr┼żavanje, zatvaranje ili smje┼ítaj u javno ili privatno mjesto ─Źuvanja pod nadzorom, a koje to lice ne mo┼że napustiti svojevoljno.

4. U obavljanju poslova preventivnog mehanizma, ombudsmeni imaju sljedeća ovlašćenja:

a) da bez prethodnog najavljivanja obilaze mjesta definisana u ─Źlanu 4a. stav 2. ta─Źka a) ovog zakona, pregledaju prostorije u kojima se nalaze ili bi se mogla nalaziti lica li┼íena slobode;

b) da slobodno pristupaju podacima o mjestima definisanim u ─Źlanu 4a. stav 2. ta─Źka a) ovog zakona u kojima se nalaze lica li┼íena slobode, podacima o broju lica li┼íenih slobode u organu ili ustanovi koju obilaze i podacima o postupanju sa licima li┼íenim slobode;

c) da bez prisustva slu┼żbenog lica razgovaraju sa licima li┼íenim slobode i drugim licima koja mogu dati odgovaraju─çe informacije u vezi sa sumnjom da se kr┼íe ljudska prava u organu ili ustanovi koju obilaze.

5. U obavljanju poslova preventivnog mehanizma za koje su neophodna stru─Źna i posebna specijalisti─Źka znanja ombudsmeni mogu uklju─Źiti i druga nezavisna stru─Źna lica iz akademske zajednice i odgovaraju─çih oblasti, kao i predstavnike organizacija civilnog dru┼ítva registrovanih za obavljanje djelatnosti iz oblasti za┼ítite ljudskih prava, u skladu sa ─Źlanom 18. stav 2. Opcionog protokola, a koji se biraju po osnovu javnog poziva.

6. Godi┼ínji izvje┼ítaj o radu Institucije iz ─Źlana 34. ovog zakona obavezno sadr┼żi posebnu glavu o funkcionisanju preventivnog mehanizma sa preporukama.

7. Institucija u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi pravilnik o obavljanju poslova preventivnog mehanizma kojim se ure─Ĺuju kriterijumi i uslovi izbora, te na─Źin rada nezavisnih stru─Źnih lica i organizacija civilnog dru┼ítva iz oblasti ljudskih prava.

8. Pravilnik iz stava 7. ovog ─Źlana objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku BiH" kao i na web stranici Institucije.

─îlan 5

(brisano)

─îlan 6

Ombudsmen mo┼że proslijediti predmete o navodnim povredama ljudskih prava najvi┼íim sudskim organima Bosne i Hercegovine koji su nadle┼żni za pitanja ljudskih prava, u skladu s pravilima koja reguliraju ulaganje ┼żalbe tim organima, kad god ustanovi da je to neophodno za efikasno sprovo─Ĺenje svojih du┼żnosti.

─îlan 7

(1) Aktivnost Institucije neće biti prekinuta u vrijeme kada zakonodavni organ ne zasijeda, zbog toga što je zakonodavni organ raspušten ili je njegov mandat istekao.

(2) Vanredne situacije ne─çe prekidati mandat ombudsmena.

III - SASTAV, IMENOVANjE I OSTAVKA

─îlan 8

(1) Instituciju ombudsmena ─Źine tri lica.

(2) Ombudsmeni sara─Ĺuju u obavljanju svojih du┼żnosti. Aktivnost sprovo─Ĺenja istrage i razmatranja pojedina─Źnih ┼żalbi ili razmatranja problema ex officio mo┼że obaviti pojedina─Źno svaki ombudsmen, s tim ┼íto podjela zadataka me─Ĺu njima ne─çe zavisiti od kriterijuma etni─Źkog porijekla podnosioca ┼żalbe. Ombudsmeni zajedni─Źki daju predloge, rje┼íenja i donose izvje┼ítaj.

(3) Koordinaciju poslova u radu Institucije ombudsmena vodi jedan ombudsmen u periodu od dvije godine, koji je u tom periodu predsjedavaju─çi.

(4) Za imenovanje ombudsmena, Parlamentarna skup┼ítina BiH osniva posebnu ad hok komisiju, koja objavljuje javni poziv i nakon sprovedene procedure utvr─Ĺuje listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvr─Ĺene ovim Zakonom.

(5) Lista kandidata dostavlja se Predstavni─Źkom domu i Domu naroda Parlamentarne skup┼ítine BiH na daljnji postupak. Parlamentarna skup┼ítina BiH mo┼że od kandidata zatra┼żiti predstavljanje njihovog koncepta rada Institucije ombudsmena.

(6) Parlamentarna skup┼ítina BiH imenova─çe istovremeno tri ombudsmena u Instituciju ombudsmena, na mandat od ┼íest godina. Ombudsmene imenuju i razrje┼íavaju Predstavni─Źki dom i Dom naroda Parlamentarne skup┼ítine BiH ve─çinom glasova, u skladu sa poslovnicima o radu svakog doma. Redoslijed ombudsmena koji koordiniraju rad Institucije ombudsmena odre─Ĺuje se po abecednom redu ombudsmena. Poslovnikom o radu bli┼że se ure─Ĺuje na─Źin ostvarivanja redoslijeda koordiniranja i druga pitanja u vezi s primjenom ovog principa.

(7) Ombudsmeni se imenuju iz tri konstitutivna naroda (srpskog, bo┼ínja─Źkog i hrvatskog), ┼íto ne isklju─Źuje mogu─çnost imenovanja i iz reda ostalih.

─îlan 9

(1) (brisano)

(2) Imenovanje ombudsmena u skladu s ovim Zakonom sprovodi se u roku ne du┼żem od 60 dana od dana dostavljanja predloga ad hok komisije Predstavni─Źkom domu i Domu naroda Parlamentarne skup┼ítine BiH, a najdu┼że u roku od tri mjeseca od dana kada mjesto ostane upra┼żnjeno ili kada ombudsmen prestane da obavlja svoju du┼żnost iz razloga predvi─Ĺenih ovim Zakonom, osim u slu─Źajevima ako je do isteka mandata ombudsmena ostalo manje od ┼íest mjeseci.

─îlan 10*

(1) Ombudsmeni se imenuju na period od šest godina i mogu biti ponovo izabrani.

(2) Ombudsmen koji bude imenovan nakon ostavke ombudsmena ili prestanka du┼żnosti iz razloga utvr─Ĺenih ovim Zakonom, obavlja─çe tu du┼żnost preostali dio mandata i mo┼że biti ponovo izabran.

(3) (prestalo da va┼żi)

(4) Plate savjetnika, pomo─çnika ombudsmena i plate ostalih zaposlenih u Instituciji ombudsmena utvr─Ĺuju se u visini plata dr┼żavnih slu┼żbenika i namje┼ítenika zaposlenih u institucijama BiH, uz saglasnost Ministarstva finansija i trezora BiH, u skladu sa odobrenim bud┼żetskim sredstvima.

─îlan 11

Za ombudsmena mogu biti imenovani dr┼żavljani Bosne i Hercegovine, diplomirani pravnici sa polo┼żenim pravosudnim ispitom i najmanje 10 godina radnog iskustva u pravnoj struci, koji su se istakli u toj struci i koji imaju dokazano iskustvo u oblasti za┼ítite ljudskih prava i sloboda gra─Ĺana, te visok moralni ugled.

─îlan 12

(1) Du┼żnost ombudsmena presta─çe zbog bilo kojeg od dolje navedenih razloga:

a) ostavke;

b) isteka mandata;

c) o─Źigledne nemogu─çnosti da obavlja svoje du┼żnosti;

d) propusta da napusti funkciju koja je nespojiva s mandatom, kako je utvr─Ĺeno ─Źlanom 17. stav 4. ovog zakona;

e) osude, i pravosna┼żnog izricanja kazne za namjerno u─Źinjen prestup opisan u ─Źlanu 16. stav 3. ovog zakona.

(2) Upra┼żnjeno mjesto ombudsmena objavi─çe predsjedavaju─çi Predstavni─Źkog doma Parlamentarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine u slu─Źaju smrti, ostavke, isteka mandata, ili kona─Źne kazne. U ostalim okolnostima, odluka o upra┼żnjenom mjestu bi─çe donesena dvotre─çinskom ve─çinom Doma naroda i Predstavni─Źkog doma Parlamentarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine, nakon diskusije i saslu┼íanja doti─Źnog lica za ombudsmena.

(3) Kada je mjesto ombudsmena upra┼żnjeno, postupak imenovanja novog ombudsmena po─Źinje u roku od mjesec dana.

(4) Tamo gdje mjesto ombudsmena bude upra┼żnjeno zbog isteka mandata, ombudsmen ─Źiji je mandat istekao nastavi─çe obavljati njegove du┼żnosti na privremenom osnovu sve dok imenovanje koje je propisano ─Źlanom 9. ne bude obavljeno.

(5) Kada mjesto ombudsmena ostane upra┼żnjeno iz drugih razloga, a to nije istek mandata, ombudsmeni koji ostaju na svom polo┼żaju privremeno ─çe obavljati njegove du┼żnosti sve dok se ne zavr┼íi postupak imenovanja novog ombudsmena.

─îl. 13-14

(brisano)

IV - IMUNITET I NESPOJIVOST

─îlan 15

(1) Ombudsmeni su nezavisni i samostalani u svom radu. Ombudsmeni ne─çe primati nikakve naredbe. U okviru svojih ustavnih i zakonskih ovla┼í─çenja, nijedan ombudsmen ne─çe dobijati uputstva od organa vlasti. Ombudsmeni ─çe djelovati u okviru ustavnih i zakonskih odredaba i me─Ĺunarodnih pravnih akata o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Bosna i Hercegovina.

Ombudsmeni su du┼żni da se u svom radu pridr┼żavaju principa pravednosti i moralnosti.

─îlan 16

(1) Ombudsmen ne─çe biti krivi─Źno gonjen, ne─çe biti podvrgnut istrazi, ne─çe biti uhap┼íen niti ─çe mu biti su─Ĺeno za mi┼íljenja koja izrazi ili za odluke koje donese u sprovo─Ĺenju svojih ovla┼ítenja koja su u skladu s njegovim du┼żnostima.

(2) U svim drugim okolnostima, ombudsmen ne mo┼że biti uhap┼íen ili pritvoren, osim u slu─Źaju flagrante delicto za krivi─Źno djelo za koje se mo┼że izre─çi kazna zatvora preko pet godina.

(3) Odluka o krivi─Źnom gonjenju, pritvaranju ili izvo─Ĺenju pred sud ombudsmena optu┼żenog zbog krivi─Źnog djela, bi─çe donesena samo za krivi─Źno djelo za koje se mo┼że izre─çi kazna zatvora preko pet godina i samo nakon ┼íto i Predstavni─Źki dom i Dom naroda Parlamentarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine donesu odluku o tome. Samo sud na nivou Bosne i Hercegovine bi─çe nadle┼żan da sudi ombudsmenu.

(4) Lica u slu┼żbi ili ona koju je imenovala Institucija ne─çe biti krivi─Źno gonjena, ne─çe biti predmet istrage, hap┼íenja, pritvaranja, niti ─çe im se suditi za bilo kakvu radnju, mi┼íljenje ili odluku donesenu pri obavljanju njihovih du┼żnosti prema uputama ombudsmena. U svim drugim okolnostima, kad god su lica u slu┼żbi Institucije uhap┼íena, pritvorena ili izvedena pred sud, organi tu┼żila┼ítva ─çe o tome odmah propisno obavijestiti Instituciju.

─îlan 17

(1) Polo┼żaj ombudsmena nespojiv je sa vr┼íenjem bilo kakve zastupni─Źke funkcije; sa bilo kakvom politi─Źkom aktivno┼í─çu ili du┼żno┼í─çu ili odgovorno┼í─çu za propagandu; nastavkom slu┼żbe u organima vlade, ─Źlanstvom u politi─Źkoj partiji ili vo─Ĺstvom politi─Źke partije, sindikata, udru┼żenja, fondacije, ili vjerske organizacije ili radom u bilo kojoj od njih; sa obavljanjem du┼żnosti sudije; kao i sa svakom aktivno┼í─çu kao zanimanjem ili profesijom, u privredi ili zapo┼íljavanju.

(2) Ombudsmen koji je bio slu┼żbenik u┼żiva garanciju ponovnog prijema u prija┼ínju slu┼żbu nakon isteka njegovog mandata.

(3) Ombudsmen ─çe, u roku od 10 dana po imenovanju, i prije preuzimanja svoje slu┼żbe, napustiti svako mjesto koje je potencijalno nespojivo, a ukoliko propusti da to uradi, smatra─çe se da je odbio imanovanje.

(4) Kada do─Ĺe do nespojivosti nakon ┼íto je ombudsmen preuzeo funkciju, podrazumijeva se da ─çe on napustiti funkciju, u skladu sa ─Źlanom 12., na dan pojave nespojivosti.

V - POSTUPAK ISTRAGE

─îlan 18

(1) Svako fizi─Źko ili pravno lice koje tvrdi da ima legitiman interes mo┼że se obratiti Instituciji bez ikakvih ograni─Źenja. Nacionalnost, dr┼żavljanstvo, mjesto boravka,pol,maloljetnost, etni─Źko porijeklo,religija,pravna nesposobnost, zatvor bilo koje vrste, i, uop┼íte uzev┼íi, posebni odnosi sa i ovisnost o nekom organu vlade ne mogu ograni─Źiti pravo ulaganja ┼żalbe Instituciji,

(2) ┼Żalba Instituciji ili njena intervencija ne─çe povu─çi bilo kakve krivi─Źne, disciplinske ili druge sankcije za podnosioca ┼żalbe kao ni bilo kakvu neugodnost ili diskriminaciju za njega.

─îlan 19

(1) Svaka ┼żalba mora biti potpisana i ulo┼żena od lica koje se ┼żali u dokumentu u kojem ─çe biti navedene osnove za njeno podno┼íenje, na praznom papiru. ┼Żalba podnesena na manje formalan na─Źin mo┼że se prihvatiti ukoliko ombudsmen ustanovi da okolnosti to zahtijevaju.

(2) Sav rad Institucija je besplatan za lica koja joj se obrate i ne zahtjeva pomo─ç savjetnika ili advokata.

─îlan 20

(1) Prepiska upu─çena ombudsmenu ili Instituciji iz mjesta u kojima se lica nalaze u pritvoru, u kojima su zatvoreni ili su li┼íeni slobode ne mo┼że podlijegati nikakvoj cenzuri, niti se smije otvarati.

(2) Razgovori izme─Ĺu ombudsmena ili lica koje je on delegirao ne mogu nikada biti nadgledani niti se u njih mo┼że mije┼íati.

─îlan 21

(1) Institucija ─çe registrovati i potvrditi prijem ┼żalbi koje su ulo┼żene, bilo da smatra da ih je potrebno razmatrati ili ne. Kada ombudsmen odlu─Źi da ne razmatra ┼żalbu, uradi─çe to pismeno, navode─çi razloge i upu─çuju─çi podnosioca te ┼żalbe na najpogodnija sredstva za preduzimanje radnje, ukoliko ona postoje, ostavljaju─çi podnosiocu ┼żalbe da iskoristi ona sredstva koja on smatra najpogodnijim.

(2) Ombudsmen mo┼że odbiti da razmatra anonimne ┼żalbe za koje smatra da su zlonamjerne, koje su neosnovane, u kojima nema ┼żalbe, koje nanose ┼ítetu legitimnim pravima tre─çeg lica ili koje su instituciji predo─Źene izvan roka od 12 mjeseci nakon pojave ─Źinjenica, doga─Ĺaja ili odluka na koje se ┼żali.

─îlan 22

Protiv odluka ombudsmena ili Institucije nije mogu─çe ulo┼żiti ┼żalbu.

─îlan 23

(1) Kada ombudsmen odlu─Źi da ┼żalba ili problem koji razmatra ex officio pru┼żaju dovoljne osnove za istragu, on ─çe obavijestiti predmetni organ vlade o su┼ítini predmeta, tako da nadle┼żno lice mo┼że dostaviti pismenu izjavu u roku na koji je ombudsmen ukazao.

(2) Ombudsmen mo┼że tra┼żiti u bilo koje vrijeme bilo koji dokument koji smatra potrebnim za istragu.

─îlan 24

Kada, u toku istrage, ombudsmen ustanovi da izvr┼íenje upravne odluke mo┼że rezultirati nepopravljivom ┼ítetom za prava podnosioca ┼żalbe, on mo┼że predlo┼żiti nadle┼żnom organu vlade da obustavi izvr┼íenje osporene mjere u periodu ne du┼żem od 10 dana. Predmetni organ mo┼że odbiti da ispo┼ítuje taj prijedlog, objasniv┼íi, u pismenom aktu upu─çenom Instituciji, u roku od tri dana po prijemu prijedloga i u svakom slu─Źaju prije izvr┼íenja osporene mjere, razloge za to, a ako to propusti, taj prijedlog postaje obavezuju─çi za taj organ.

VI - OBAVEZA SARADNjE SA OMBUDSMENOM

─îlan 25

(1) Organi vlade obavezni su da Instituciji pru┼że odgovaraju─çu pomo─ç u istrazi i vr┼íenju kontrole.

(2) U vrijeme istrage ombudsmen ima pristup bilo kojem organu vlade u cilju provjere tra┼żenih informacija, obavljanja li─Źnih razgovora i razmatranja potrebnih spisa i dokumenata.

(3) Ombudsmenu ne smije biti odbijen pristup spisima ili administrativnim dokumentima ili drugim dokumentima koji se ti─Źu aktivnosti ili djelatnosti koja je pod istragom, bez prejudiciranja odredbi ─Źlana 28. ovog zakona.

─îlan 26

(1) Kada se predmet koji se istra┼żuje odnosi na radnje lica koja su u slu┼żbi vlade i kada je ona vezana za du┼żnosti koje ta lica obavljaju, Institucija ─çe obavijestiti to lice i njegovog pretpostavljenog ili organ u kojem ona radi i mo┼że zatra┼żiti pismenu izjavu. https://advokat-prnjavorac.com

(2) Predmetni slu┼żbenik ─çe u datom roku dostaviti pismeni odgovor kao i sve dokumente i dokaze koje smatra relevantnim. Taj rok mo┼że na zahtjev biti produ┼żen.

(3) Ombudsmen mo┼że provjeriti vjerodostojnost dostavljenih elemenata i dati prijedlog za saslu┼íanje tog slu┼żbenika kako bi dobio dodatne informacije. Od slu┼żbenika koji odbiju da se odazovu ovom saslu┼íanju ombudsmen mo┼że zatra┼żiti pismeno obja┼ínjenje o razlozima odbijanja.

(4) Informacije ili li─Źne evidencije koje da neki slu┼żbenik za vrijeme istrage su povjerljive, bez prejudiciranja odredbi krivi─Źnog zakona o objavljivanju akta, ┼íto mo┼że biti krivi─Źno djelo.

─îlan 27

Nadre─Ĺeni slu┼żbenici ili organi vlade koji zabranjuju slu┼żbenicima koji su im podre─Ĺeni ili koji se nalaze u njihovoj slu┼żbi da se odazovu zahtjevu ombudsmena ili saslu┼íanju koje je on zakazao, da─çe pismenu izjavu da su to uradili, navode─çi razloge za to. Ovaj dokumenat bi─çe dostavljen tom slu┼żbeniku i ombudsmenu. Ombudsmen ─çe se tada obratiti pomenutom vi┼íem slu┼żbeniku za sve radnje koje su neophodne za istragu.

VII - POVJERLjIVI I TAJNI DOKUMENTI I OBAVEZA DISKRECIJE

─îlan 28

(1) Ombudsmen mo┼że tra┼żiti od organa vlade da mu predaju dokumente koje smatra potrebnim za obavljanje svoje funkcije, uklju─Źuju─çi one koji su zavedeni kao povjerljivi ili tajni u skladu sa zakonom. U takvim slu─Źajevima, ombudsmen ─çe primjeniti potrebnu diskreciju za njih i ne─çe ih u─Źiniti dostupnim javnosti.

(2) Istraga koju vodi ombudsmen i njegovo osoblje, uklju─Źuju─çi i proceduralne mjere, provodi─çe se uz najve─çu diskreciju, bez prejudiciranja razmatranja za koja ombudsmen ustanovi da treba da budu uvr┼ítena u izvje┼ítaj. Poduze─çe se posebne mjere za┼ítite za dokumente koji su zavedeni kao povjerljivi ili tajni.

(3) Kada ombudsmen smatra da dokument, koji su zavedeni kao povjerljivi ili tajni i koje nisu dostavili organi vlade, mogu biti od presudnog zna─Źaja za pravilno sprovo─Ĺenje istrage, o toj ─Źinjenici obavijesti─çe Predsjedni┼ítvo Bosne i Hercegovine.

VIII - ODGOVORNOST ORGANA VLASTI I ZVANI─îNIKA

─îlan 29

Kada istraga poka┼że da je zloupotrebu, proizvoljnu proceduru, diskriminaciju, gre┼íku, nemar ili propust, koji su predmet ┼żalbe, po─Źinio slu┼żbenik u organu vlade, ombudsmen mo┼że dostaviti te nalaze predmetnom slu┼żbeniku.Istog dana, ombudsmen ─çe proslijediti te dokumente slu┼żbenikovom nadre─Ĺenom i da─çe preporuke koje bude smatrao potrebnim.

─îlan 30

Kada ombudsmen u obavljanju svojih du┼żnosti sazna za pona┼íanja ili radnju koja predstavlja krivi─Źno djelo, o tome ─çe obavijestiti nadle┼żne organe tu┼żila┼ítva.

─îlan 31

(1) Ukoliko neprijateljsko pona┼íanje ili stav koji ometa istragu ombudsmena poti─Źu od organa vlade ili njenih slu┼żbenika, to mo┼że biti predmetom specijalnog izvje┼ítaja i bi─çe pomenuto u odgovoraju─çem dijelu godi┼ínjeg izvje┼ítaja.

(2) Kada neki slu┼żbenik iz organa vlade ugrozi istragu tako ┼íto odbije dostaviti dokumente koje je zatra┼żio ombudsmen, ili zanemari da dostavi takve dokumente ili uskrati ombudsmenu pristup administrativnim spisima ili dokumentima neophodnim za istragu, ombudsmen ─çe poslati relevantni spis licu nadre─Ĺenom tom slu┼żbeniku ili nadle┼żnim organima tu┼żila┼ítva za odgovaraju─çi disciplinski ili krivi─Źni postupak koji ─çe se sprovesti u skladu sa zakonom.

(3) Kada nadle┼żni organi vlasti propuste preduzeti radnju, ombudsmen mo┼że, umjesto tog organa, pokrenuti disciplinski postupak protiv odgovornog slu┼żbenika ili, tamo gdje je to potrebno, pokrenuti krivi─Źni postupak pred sudom.

IX - PREPORUKE

─îlan 32

(1) Ombudsmen mo┼że dati preporuke vladinim organima u cilju usvajanja novih mjera. Organi vlade koji dobiju takve preporuke du┼żni su da pismeno odgovore i obavijeste ombudsmena o u─Źinku preporuka u roku koji je ombudsmen odredio.

(2) Ukoliko, jednom kada su preporuke date, predmetni organ vlade ne poduzme odgovaraju─çe mjere u roku koji je ombudsmen odredio, ili ako ne obavijesti ombudsmena o razlozima njihovog nepreduzimanja, ombudsmen mo┼że ukazati ministru odgovornom za taj organ ili najvi┼íim organima vlade, na tok predmeta i na date preporuke. Ako ombudsmen nakon toga ne do─Ĺe do rje┼íenja u predmetu u kojem je po njegovom mi┼íljenju bilo mogu─çe na─çi pozitivno rje┼íenje, taj problem bi─çe uvr┼íten u godi┼ínji ili specijalni izvje┼ítaj, pominju─çi imena organa vlasti ili slu┼żbenika koji su zauzeli takav stav.

(3) Ni ombudsmen ni Institucija nemaju nadle┼żnost da izmijene ili ukinu mjere ili naloge vlade, ali mogu dati prijedlog za izmjenu kriterijuma kori┼ítenih pri njihovom usvajanju.

(4) Kada, nakon razmatranja predmeta, ombudsmen ustanovi da na─Źin na koji je zakon primijenjen vodi nepravi─Źnim rezlutatima, on mo┼że uputiti nadle┼żnom organu vlade preporuke koji bi dovele do pravi─Źnog rje┼íenja situacije predmetnog pojedinca. Ombudsmen mo┼że nadle┼żnom organu dati prijedlog mjera ─Źija bi primjena vjerovatno pobolj┼íala situaciju na koju se ┼żali, uklju─Źuju─çi isplatu od┼ítete, i u godi┼ínjem ili specijalnom izvje┼ítaju Institucije dati prijedlog za izmjene i dopune zakona i drugih propisa kada on smatra da je to potrebno.

(5) Ukoliko se radnje koje su predmet ┼żalbe sprovode kroz usluge fizi─Źkih lica u skladu sa ugovorom o koncesiji javne slu┼żbe, ombudsmen mo┼że od nadle┼żnog upravnog organa zatra┼żiti da provede svoja ovla┼ítenja kontrole i ka┼żnjavanja.

X - OBAVJEŠTENjE I KOMUNIKACIJA

─îlan 33

(1) Ombudsmen ─çe obavijestiti predmetno lice o rezultatima njegovih istraga i radnji kao i o odgovoru koji mu je dostavljen od organa vlade, ako se odgovor, po svojoj prirodi, ne smatra povjerljivim ili tajnim.

(2) Ombudsmen ─çe dostaviti pozitivne i negativne nalaze istrage vlastima, slu┼żbenicima ili predmetnom upravnom odjelu.

(3) Institucija mo┼że odlu─Źiti objaviti svoje op┼íte preporuke u "Slu┼żbenom glasniku BiH".

(4) Sve ostale preporuke ombudsmena ili Institucije bi─çe dostupne javnosti, osim u slu─Źaju kada se one odnose na pitanja koja su povjerljiva ili tajna, ili kada se u ┼żalbi izri─Źito zatra┼żi da se ime podnosioca kao i okolnosti slu─Źaja ne objave.

XI - IZVJEŠTAJI

─îlan 34

(1) Svake godine Institucija ─çe dostaviti rezultate svojih aktivnosti u izvje┼ítaju upu─çenom Predsjedni┼ítvu Bosne i Hercegovine, Predstavni─Źkom domu i Domu naroda Parlamentarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Narodnoj skup┼ítini Republike Srpske.

(2) Tamo gdje javni zna─Źaj i hitnost slu─Źaja zahtijevaju, Institucija mo┼że dati specijalni izvje┼ítaj.

(3) Godišnji ili specijalni izvještaji biće objavljeni.

─îlan 35

(1) U svom godi┼ínjem izvje┼ítaju, Institucija mo┼że navesti broj i prirodu primljenih ┼żalbi, ukazuju─çi na one koje nisu razmatrane kao i razloge za to, i one koje su bile predmet istrage, i nalaze o tome; Institucija mo┼że tako─Ĺe ista─çi one prijedloge ili preporuke koje je prihvatila Vlada.

(2) Izvje┼ítaj ne─çe sadr┼żavati li─Źne podatke koji bi omogu─çili da lice uklju─Źeno u postupak istrage bude javno identifikovano, bez prejudiciranja odredbi ─Źlana 31.

(3) Izvje┼ítaj ─çe tako─Ĺe sadr┼żati dodatak namijenjen Predsjedni┼ítvu Bosne i Hercegovine, koji ─çe prikazati tro┼íkove bud┼żeta Institucije u datom periodu.

XII - PRAVILA I PROCEDURE

─îlan 36

(1) Institucija ombudsmena donosi op┼íte akte kojima se, u skladu s odredbama ovog Zakona, utvr─Ĺuju pravila i procedure postupka sa predmetima i strankama, pravilnik o unutra┼ínjoj organizaciji i sistematizaciji, pravilnik o platama, pravilnik o radu, pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih u Instituciji ombudsmena i druge akte prema potrebi.

(2) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Institucija ombudsmena je obavezna da donese u roku od mjesec dana od dana izbora.

─îlan 36a

S ciljem za┼ítite i promocije ljudskih prava i sloboda, Institucija ─çe odr┼żavati redovne i tematske konsultacije sa organizacijama civilnog dru┼ítva, me─Ĺunarodnim organizacijama, te nezavisnim stru─Źnim licima kao i tijelima akademske zajednice.

XIII - OSOBLjE, OPREMA I FINANSIRANjE INSTITUCIJE OMBUDSMENA

─îlan 37

Izbor osoblja u Instituciji ombudsmena sprovodi se putem javnog konkursa, u skladu sa zakonom, a ┼íto se bli┼że ure─Ĺuje aktom o unutra┼ínjem ure─Ĺenju i sistematizaciji Institucije ombudsmena.

─îlan 38

(1) Savjetnici Institucije bi─çe automatski otpu┼íteni kada tri nova ombudsmena koja izaberu Predstavni─Źki dom i Doma naroda Parlamentarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine, u skladu sa ─Źlanom 9. ovog zakona, preuzmu svoje funkcije. Ovi savjetnici mogu biti ponovo imenovani.

(2) Osoblje Institucije, koji su bili slu┼żbenici prije zapo┼íljavanja u Instituciji, u┼żivaju garancije ponovnog prijema u njihovu slu┼żbu u vrijeme njihovog otpu┼ítanja iz slu┼żbe Institucije.

─îlan 39

1. Shodno odredbama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) kojima se reguli┼íu postupci pripreme srednjoro─Źnog planiranja, pripreme i izrade dokumenta okvirnog bud┼żeta i nacrta godi┼ínjeg bud┼żeta, Institucija izra─Ĺuje bud┼żetski zahtjev koji u formi nacrta dostavlja Ministarstvu finansija i trezora BiH do 1. avgusta teku─çe godine za narednu godinu.

2. Ministarstvo finansija i trezora BiH je du┼żno da pripremi mi┼íljenje na dostavljeni zahtjev Institucije do 20. avgusta teku─çe godine, koja svoj bud┼żetski zahtjev sa mi┼íljenjem Ministarstva finansija i trezora BiH dostavlja Komisiji za finansije i bud┼żet Predstavni─Źkog doma Parlamentarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine i Zajedni─Źkoj komisiji za ljudska prava Parlamentarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine.

3. Komisije iz stava 2. ovog ─Źlana dostavljaju svoja izja┼ínjenja prema dostavljenom bud┼żetskom zahtjevu Instituciji i Ministarstvu finansija i trezora BiH najkasnije do 15. septembra teku─çe godine, a Ministarstvo finansija i trezora BiH je du┼żno da uvrsti bud┼żet Institucije u nacrt zakona o bud┼żetu institucija BiH za narednu godinu u skladu sa preporukama iz izja┼ínjenja navedenih komisija. U slu─Źaju da preporuke iz izja┼ínjenja komisija nisu istovjetne, relevantno je mi┼íljenje Komisije za finansije i bud┼żet Predstavni─Źkog doma Parlamentarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine.

4. Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Predsjedni┼ítvo Bosne i Hercegovine ne─çe vr┼íiti smanjenje nacrta bud┼żeta Institucije koji je sa─Źinilo Ministarstvo finansija i trezora BiH nakon izja┼ínjenja navedenih komisija, osim u slu─Źajevima kada je smanjenje bud┼żeta uzrokovano izmjenama propisa kojima se reguli┼íu prava i obaveze u vezi sa pojedinim stavkama rashoda za sve bud┼żetske korisnike.

5. Odobreni bud┼żet mora da obezbijedi funkcionalnu nazavisnost Institucije i njeno funkcionisanje bez dodatnih uslovljavanja.

XIV - PRELAZNE ODREDBE

─îlan 40

Stupanjem na snagu ovog zakona, kancelarija ombudsmena za ljudska prava ustanovljena Aneksom 6. Op┼íteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini zva─çe se: "Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine" i obavlja─çe du┼żnosti u skladu s odredbama ovog zakona.

─îlan 41

(1) Ombudsmeni Bosne i Hercegovine i entiteta koji trenutno obavljaju ovu du┼żnost ima─çe status ombudsmena i zamjenika ombudsmena u prelaznom periodu.

(2) Status ombudsmena i zamjenika ombudsmena u prelaznom periodu traja─çe do 31. 12. 2006. godine.

(3) U prelaznom periodu navedenom u stavu (2) ovog ─Źlana prenos du┼żnosti ombudsmena izvr┼íi─çe se na sljede─çi na─Źin:

a) du┼żnost ombudsmena Bosne i Hercegovine u prelaznom periodu do navedenog roka obavlja─çe ombudsmen iz jednog od tri konstitutivna naroda, a du┼żnost zamjenika dosada┼ínji ombudsmeni iz druga dva konstitutivna naroda;

b) du┼żnost ombudsmena u Republici Srpskoj u prelaznom periodu obavlja─çe ve─ç izabrani ombudsmen Republike Srpske iz jednog od tri konstitutivna naroda, a du┼żnost zamjenika ombudsmena dosada┼ínji ombudsmeni iz druga dva konstitutivna naroda;

c) du┼żnost ombudsmena u Federaciji Bosne i Hercegovine u prelaznom periodu obavlja─çe ve─ç izabrani ombudsmen Federacije Bosne i Hercegovine iz jednog od tri konstitutivna naroda, a du┼żnost zamjenika ombudsmena dosada┼ínji ombudsmeni iz druga dva konstitutivna naroda.

(4) Odluku o kriterijumima i redoslijedu obavljanja du┼żnosti ombudsmena i zamjenika ombudsmena u prelaznom periodu donije─çe Predstavni─Źki i Dom naroda Parlamentarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine i parlamenti entiteta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(5) Predstavni─Źki dom Parlamentarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine i parlamenti entiteta prilikom dono┼íenja odluke iz prethodnog stava du┼żni su da vode ra─Źuna da ombudsmeni Bosne i Hercegovine i entiteta ne budu iz istog naroda.

─îlan 42

(1) Do roka utvr─Ĺenog u ─Źlanu 16. stav (2) ovog Zakona izvr┼íi─çe se imenovanje ombudsmena u skladu s ovim Zakonom.

(2) Izuzetno, imenovanje prvih ombudsmena u skladu s ovim Zakonom mo┼że se izvr┼íiti izme─Ĺu ombudsmena koji obavljaju ove du┼żnosti u prelaznom periodu.

─îlan 43

(1) Osoblje, sredstva za rad i opremu entitetskih ombudsmena preuze─çe Institucija ombudsmena, o ─Źemu ─çe do roka iz ─Źlana 16. stav (2) ovog Zakona donijeti poseban akt i utvrditi na─Źin preuzimanja.

(2) Institucija ombudsmena raspore─Ĺuje osoblje na odgovaraju─ça radna mjesta, u skladu sa internim aktima.

(3) Ombudsmeni BiH i entiteta ─çe u prelaznom periodu racionalizirati broj zaposlenih do 30% i terenskih kancelarija do 50%, vode─çi posebno ra─Źuna o tome da se dostignuti nivo za┼ítite ljudskih prava i sloboda ovom racionalizacijom ne ugrozi.

(4) Na zaposlene koji ne budu raspore─Ĺeni u skladu sa prethodnim stavom ovog ─Źlana primjenjuju se odredbe odgovaraju─çih zakona koji propisuju pravo zaposlenih u slu─Źaju ukidanja radnog mjesta.

─îlan 44

(1) Finansiranje institucija ombudsmena u prelaznom periodu vr┼íi─çe se iz bud┼żeta insitucija BiH i bud┼żeta entiteta, sve do kona─Źnog restrukturisanja institucija ombudsmena u skladu s ovim Zakonom.

(2) Ombudsmen Bosne i Hercegovine i entitetski ombudsmeni redovno ─çe sara─Ĺivati sve do prestanka fukcionisanja entitetskih ombudsmena, a saradnja ─çe uklju─Źivati pripremu u roku od ┼íest mjeseci koordiniranog plana rada, razmjenu iskustava, uskla─Ĺivanje prakse i sa─Źinjavanje po─Źetnog okvira za budu─çe funkcionisanje Institucije ombudsmena.

(3) Do isteka roka utvr─Ĺenog u ─Źlanu 16. stav (2) entiteti su du┼żni da donesu odgovaraju─çe zakone koji utvr─Ĺuju prestanak funkcionisanja entitetskih ombudsmena i kojim njihove nadle┼żnosti prenose na Instituciju ombudsmena.

─îlan 45

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku BiH".

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjeni
Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik BiH", br. 35/2004)

─îlan 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku BiH", a primjenjiva─çe se od 1. januara 2004. godine.

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik BiH", br. 32/2006 i 38/2006 - ispr.)

─îlan 22

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku BiH."

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija