Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Bajtonska deklaracija

 

Konferencija na visokom nivou o budu─çnosti Evropskog suda za ljudska prava

BRAJTONSKA DEKLARACIJA

 


od 19. i 20. aprila 2012. godine -

 


Konferencija na visokom nivou odr┼żana u Brajtonu 19. i 20. aprila 2012. na inicijativu Komiteta ministara Saveta Evrope kojim predsedava Ujedinjeno Kraljevstvo (u daljem tekstu Konferencija) objavljuje slede─çe:

1. Dr┼żave ugovornice Konvencije za za┼ítitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu Konvencija) ponovo potvr─Ĺuju svoju duboku i trajnu privr┼żenost Konvenciji i prema ispunjenju obaveze utvr─Ĺene Konvencijom da u okviru svojih nadle┼żnosti obezbede svima prava i slobode odre─Ĺene Konvencijom.

2. Dr┼żave ugovornice tako─Ĺe ponovo potvr─Ĺuju svoju privr┼żenost pravu pojedinca na podno┼íenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) kao kamenu temeljcu sistema za za┼ítitu prava i sloboda navedenih u Konvenciji. Ovaj sud je dao izuzetan doprinos za┼ítiti ljudskih prava u Evropi u poslednjih 50 godina.

3. Dr┼żave ugovornice i Sud dele odgovornost u ostvarivanju delotvorne primene Konvencije, podr┼żane osnovnim na─Źelom supsidijarnosti. Konvencija je, izme─Ĺu ostalog (inter alia) zaklju─Źena na osnovu suverene jednakosti dr┼żava. Dr┼żave ugovornice moraju po┼ítovati prava i slobode garantovane Konvencijom i moraju delotvorno re┼íavati povrede na dr┼żavnom nivou. Sud postupa kao garant u slu─Źaju povreda koje nisu otklonjene na dr┼żavnom nivou. U slu─Źaju kada Sud utvrdi povredu, dr┼żave ugovornice se moraju povinovati pravosna┼żnoj presudi Suda.

4. Dr┼żave ugovornice tako─Ĺe dele odgovornost za odr┼żivost mehanizma Konvencije. Dr┼żave ugovornice su re┼íene da sara─Ĺuju sa Sudom u postizanju ovog cilja i podvla─Źi se va┼żnost rada Komiteta ministara i Parlamentarne skup┼ítine Saveta Evrope, Komesara za ljudska prava kao i drugih ustanova i tela Saveta Evrope i rad u duhu saradnje sa civilnim dru┼ítvom i dr┼żavnim ustanovama za ljudska prava.

5. Konferencija na visokom nivou u Interlakenu (u daljem tekstu Konferencija u Interlakenu), u svojoj Deklaraciji od 19. februara 2010. godine, primetila je sa velikom zabrinuto┼í─çu da je razlika u broju podnetih i odba─Źenih predstavki nastavila trend rasta; procenjuje se da je ova situacija na─Źinila ┼ítetu delotvornosti i kredibilitetu Konvencije i njenom mehanizmu nadzora i da predstavlja pretnju kvalitetu i doslednosti prakse i autoriteta suda. Konferencija na visokom nivou u Izmiru (u daljem tekstu Konferencija u Izmiru) je u svojoj Deklaraciji od 27. aprila 2011. godine pozdravila konkretan napredak nakon Konferencije u Interlakenu. Dr┼żave ugovornice su veoma zahvalne ┼ívajcarskom i turskom predsedavanju Komitetom ministara zbog sazivanja ovih konferencija i svima onima koji su pomogli ispunjavanje akcionih i prate─çih planova.

6. Rezultati dosad postignuti u okvirima Protokola br. 14 su ohrabruju─çi, posebno kao ishod mera preduzetih od strane Suda radi ja─Źanja delotvornosti i re┼íavanja odre─Ĺenog broja o─Źigledno nedopu┼ítenih predstavki. Me─Ĺutim, rastu─çi broj potencijalno dobro zasnovanih predstavki u toku je ozbiljan problem koji izaziva zabrinutost. Imaju─çi u vidu trenutnu situaciju u kojoj se Konvencija i Sud nalaze, mora se nastaviti sa potpunim sprovo─Ĺenjem koraka u vezi sa ovim problemom predvi─Ĺenim konferencijama u Interlakenu i Izmiru i iskori┼í─çavanjem svih mogu─çnosti Protokola br. 14. Me─Ĺutim, kako je uo─Źeno na Konferenciji u Izmiru, Protokol 14. sam po sebi ne─çe obezbediti dugotrajno i sveobuhvatno re┼íenje za probleme sa kojima se suo─Źava sistem Konvencije. Dakle, potrebne su dalje mere da bi se osiguralo da sistem Konvencije ostane delotvoran i da bi se nastavila za┼ítita prava i sloboda preko 800 miliona ljudi u Evropi.

A. SPROVO─ÉENJE KONVENCIJE NA NACIONALNOM NIVOU

7. Potpuno sprovo─Ĺenje Konvencije na nacionalnom nivou zahteva od dr┼żava ugovornica preduzimanje delotvornih mera radi spre─Źavanja povreda prava. Svi zakoni i pravila moraju biti uobli─Źeni na na─Źin koji Konvenciji pru┼ża potpuno dejstvo i na isti na─Źin dr┼żavni slu┼żbenici moraju ispunjavati svoju du┼żnost. Dr┼żave ugovornice tako─Ĺe moraju obezbediti sredstva kojima se mogu tra┼żiti pravni lekovi u vezi sa navodnim povredama Konvencije. Sudovi dr┼żava ─Źlanica moraju uzimati u obzir Konvenciju i praksu Suda. Ove mere bi zajedno trebalo da smanje broj povreda Konvencije. Time bi tako─Ĺe trebalo da se smanji i broj osnovanih podnetih zahteva ─Źime bi se smanjila optere─çenost Suda.

8. Savet Evrope ima presudnu ulogu u pomaganju i ohrabrivanju sprovo─Ĺenja Konvencije na nivou dr┼żave kao deo svog ┼íireg rada na polju ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. Pru┼żanje tehni─Źke pomo─çi na zahtev dr┼żava ugovornica, bilo od strane Saveta Evrope bilo bilateralno, izme─Ĺu dr┼żava ugovornica, ┼íiri dobru praksu i podi┼że standard za┼ítite ljudskih prava u Evropi. Podr┼íka data Savetu Evrope trebalo bi da bude pru┼żena na delotvoran na─Źin koji upu─çuje na unapred odre─Ĺeni ishod u saradnji na ┼íirem polju rada organizacije.

9. Konferencija stoga:

a) Potvr─Ĺuje sna┼żnu privr┼żenost dr┼żava ugovornica izvr┼íavanju njihove prvenstvene odgovornosti u sprovo─Ĺenju Konvencije na nivou dr┼żave;

b) Sna┼żno ohrabruje dr┼żave ugovornice u nastavljanju da u potpunosti uzimaju u obzir preporuke Komiteta ministara u vezi sa sprovo─Ĺenjem Konvencije na nacionalnom nivou u razvijanju svog zakonodavstva, politike i prakse koja ─çe pru┼żiti puno dejstvo Konvenciji;

v) Posebno izra┼żava re┼íenost dr┼żava ugovornica da obezbede delotvorno sprovo─Ĺenje Konvencije na nacionalnom nivou preduzimanjem slede─çih posebnih mera, na odgovaraju─çi na─Źin:

I) Razmatranje osnivanja, ako to ve─ç nije u─Źinjeno, nezavisne dr┼żavne ustanove za ljudska prava;

II) Sprovo─Ĺenje prakti─Źnih mera radi obezbe─Ĺivanja da politika i zakonodavstvo u potpunosti budu u saglasnosti sa Konvencijom uklju─Źuju─çi i pru┼żanje obave┼ítenja parlamentima dr┼żava ─Źlanica o uskla─Ĺenosti sa Konvencijom nacrta osnovnih zakona predlo┼żenih od strane vlade;

III) Razmatranje uvo─Ĺenja novih doma─çih pravnih lekova, ukoliko to bude potrebno, bilo posebne bilo uop┼ítene prirode za navodne povrede prava i sloboda za┼íti─çenih Konvencijom;

IV) Omogu─çavanje i ohrabrivanje sudova dr┼żava ─Źlanica da uzmu u obzir bitna na─Źela Konvencije, imaju─çi u vidu praksu Suda u sprovo─Ĺenju postupka i obrazlaganju presuda; i posebno u omogu─çavanju parni─Źnim strankama, u okviru odgovaraju─çih parametara sudskog postupka na nivou dr┼żave, ali bez nepotrebnih smetnji, da skrenu pa┼żnju sudovima na nivou dr┼żave na mogu─çe relevantne odredbe Konvencije i praksu Suda;

V) Pru┼żanje dr┼żavnim slu┼żbenicima bitnih obave┼ítenja u vezi sa obavezama po Konvenciji i posebno obuka slu┼żbenika zaposlenih u pravosu─Ĺu, odgovornih za sprovo─Ĺenje zakona ili odgovornih za li┼íavanje slobode odre─Ĺenih osoba, o na─Źinu ispunjavanja obaveza po Konvenciji;

VI) Pru┼żanje odgovaraju─çih obave┼ítenja i obuka u vezi sa Konvencijom pri obrazovanju, obuci i profesionalnom razvoju sudija, advokata i tu┼żilaca; i

VII) Pru┼żanje obave┼ítenja u vezi sa Konvencijom mogu─çim podnosiocima, posebno u vezi sa obimom i granicama za┼ítite, nadle┼żno┼í─çu Suda i uslovima dopu┼ítenosti;

g) Ohrabruje dr┼żave ugovornice, ako to ve─ç nisu u─Źinile, da obezbede:

I) Prevo─Ĺenje zna─Źajnih odluka Suda ili njihovo sa┼żimanje na jezike tih zemalja u slu─Źajevima kada je potrebno da one na odgovaraju─çi na─Źin budu uzete u obzir;

II) Prevo─Ĺenje Prakti─Źnog Priru─Źnika Suda o uslovima dopu┼ítenosti na jezike tih zemalja; i

III) Razmatranje dodatnih dobrovoljnih doprinosa programima ljudskih prava Saveta Evrope i Fondu za osiguranje ljudskih prava;

d) Ohrabruje sve dr┼żave ugovornice da u potpunosti iskoriste tehni─Źku pomo─ç, kao i da na zahtev pru┼żaju i primaju bilateralnu tehni─Źku pomo─ç u duhu saradnje i potpune za┼ítite ljudskih prava u Evropi;

─Ĺ) Poziva Komitet ministara na:

I) Razmatranje najboljeg na─Źina kojim bi se obezbedilo da tra┼żena tehni─Źka pomo─ç bude pru┼żena onim dr┼żavama ugovornicama kojima je najvi┼íe potrebna;

II) Pripremu vodi─Źa za dobro ustanovljenu praksu u vezi sa doma─çim pravnim lekovima, u skladu sa podstavovima (III) i (IV), gore;

III) Pripremu sredstava koje bi dr┼żave ugovornice mogle koristiti radi obave┼ítavanja svojih dr┼żavnih slu┼żbenika o obavezama dr┼żave po Konvenciji;

┼ż) Poziva Generalnog sekretara da kroz Komitet ministara predlo┼żi dr┼żavama ugovornicama prakti─Źne na─Źine za pobolj┼íanje:

I) Dostavljanja tehni─Źke pomo─çi Saveta Evrope i programa saradnje;

II) Saradnje izme─Ĺu razli─Źitih organa Saveta Evrope u pru┼żanju pomo─çi;

III) Odabira relevantne tehni─Źke pomo─çi dostupne svakoj dr┼żavi ugovornici na bilateralnoj osnovi, uzimaju─çi u obzir pojedine odluke Suda;

z) Poziva Sud da ozna─Źi one svoje presude koje bi posebno preporu─Źio radi prevo─Ĺenja na jezike zemalja ugovornica; i

i) Ponavlja va┼żnost saradnje izme─Ĺu Saveta Evrope i Evropske Unije, posebno radi obezbe─Ĺivanja delotvornog sprovo─Ĺenja zajedni─Źkih programa i povezivanja njihovih prioriteta u ovoj oblasti.

B. INTERAKCIJA IZME─ÉU SUDA I ORGANA NA NACIONALNOM NIVOU

10. Dr┼żave ugovornice Konvencije se obavezuju da, u okviru svoje nadle┼żnosti, svima obezbede prava i slobode odre─Ĺene u Konvenciji i da obezbede delotvoran pravni lek pred nacionalnim organima za sve one kojima su prava i slobode povre─Ĺene. Sud autoritativno tuma─Źi Konvenciju. Tako─Ĺe pru┼ża za┼ítitu onim pojedincima ─Źija prava i slobode nisu obezbe─Ĺene na nivou dr┼żave.

11. Praksa Suda ─Źini jasnim da dr┼żave ugovornice u┼żivaju polje slobodne procene u primeni i na─Źinu sprovo─Ĺenja Konvencije, zavisno od okolnosti slu─Źaja i prava i sloboda o kojima je re─Ź. Ovo zna─Źi da je sistem Konvencije supsidijaran u odnosu na za┼ítitu ljudskih prava na nivou dr┼żave i da su vlasti na nacionalnom nivou na─Źelno u boljem polo┼żaju da procene tamo┼ínje potrebe i prilike. Polje slobodne procene ide zajedno ruku pod ruku sa nadzorom po sistemu Konvencije. U tom pogledu, uloga Suda se sastoji u tome da razmotri da li su odluke donete od strane vlasti na nacionalnom nivou u skladu sa Konvencijom, sa du┼żnim po┼ítovanjem prema polju slobodne procene dr┼żave.

12. Konferencija stoga:

a) Pozdravlja napredak koji je ostvario Sud u svojoj praksi kao ┼íto je razvijanje na─Źela supsidijarnosti i polja slobodne procene i ohrabruje Sud da ovim na─Źelima da istaknuti polo┼żaj i da ih primenjuje dosledno u svojim presudama;

b) Zaklju─Źuje da bi, iz razloga transparentnosti i dostupnosti, Preambula Konvencije trebalo da sadr┼żi upu─çivanje na na─Źelo supsidijarnosti i doktrinu polja slobodne procene na onaj na─Źin na koji ih je razvila sudska praksa i poziva Komitet ministara da usvoji potrebno sredstvo za izmenu do kraja 2013. godine, tako─Ĺe podse─çaju─çi na privr┼żenost dr┼żava ugovornica potpunom ispunjenju obaveze obezbe─Ĺivanja prava i sloboda odre─Ĺenih Konvencijom;

v) Pozdravlja i ohrabruje otvoreni dijalog izme─Ĺu Suda i dr┼żava ugovornica kao sredstva za razvijanje i ja─Źanja razumevanja njihovih uloga u podeli odgovornosti za primenu Konvencije, posebno uklju─Źuju─çi dijalog izme─Ĺu Suda i:

I) Najvi┼íih sudova dr┼żava ugovornica;

II) Komiteta ministara, uklju─Źuju─çi na─Źelo supsidijarnosti, kao i u pojam jasne i dosledne sudske prakse;

III) Dr┼żavnih zastupnika i pravnih stru─Źnjaka dr┼żava ugovornica, posebno za procesna pitanja i kroz savetovanje u vezi sa predlogom za izmenu Poslovnika Suda;

g) Prime─çuje da bi se me─Ĺudejstvo izme─Ĺu Suda i dr┼żavne vlasti moglo oja─Źati dodavanjem u Konvenciju novih ovla┼í─çenja Suda koje bi dr┼żave ugovornice mogle, po izboru, prihvatiti, u pogledu davanja savetodavnog mi┼íljenja po zahtevu, u vezi sa tuma─Źenjem Konvencije u kontekstu specifi─Źnog slu─Źaja na doma─çem nivou, bez ┼ítetnih posledica prema neobavezuju─çem karakteru mi┼íljenja prema drugim dr┼żavama ugovornicama; poziva Komitet ministara da preda nacrt teksta opcionog protokola uz Konvenciju sa ovim ciljem do kraja 2013. godine; i dalje poziva Komitet ministara da nakon toga odlu─Źi o tome da li ─çe to usvojiti; i

d) podse─ça da je Konferencija u Izmiru pozvala Komitet ministara da dalje razmotri pitanje privremenih mera po Pravilu 39 Poslovnika Suda; tako─Ĺe poziva Komitet ministara da proceni da li je do┼ílo do zna─Źajnog smanjenja broja predstavki i da li se u slu─Źajevima predstavki u kojima su primenjene privremene mere sada postupa a┼żurnije i da predlo┼żi bilo koju drugu akciju.

V. PODNOŠENJE PREDSTAVKE SUDU

13. Pravo na podno┼íenje pojedina─Źne predstavke je kamen temeljac sistema Konvencije. Pravo na podno┼íenje predstavke Sudu trebalo bi da bude prakti─Źno izvodljivo i dr┼żave ugovornice moraju obezbediti da ni na koji na─Źin ne bude ometanja delotvornog ostvarivanja ovog prava.

14. Uslovi dopu┼ítenosti u ─Źlanu 35 Konvencije odre─Ĺuju koje bi predstavke Sud trebalo da razmatra u meritumu. Oni bi trebalo da pru┼że Sudu prakti─Źna sredstva, obezbe─Ĺuju─çi mogu─çnost usredsre─Ĺivanja Suda na one slu─Źajeve u kojima na─Źelo zna─Źaja povrede obavezuje na razmatranje slu─Źaja. Na Sudu je da odlu─Źi o dopu┼ítenosti predstavki. Va┼żno je u─Źiniti tako da Sud nastavi sa striktnom i doslednom primenom uslova dopu┼ítenosti radi ja─Źanja poverenja u ozbiljnost sistema Konvencije i da bi obezbedio da bespotrebni pritisak ne dovede do preoptere─çenosti Suda.

15. Konferencija dakle:

a) Pozdravlja predlog Suda da bi se vremensko ograni─Źenje, po ─Źlanu 35 (stav 1) Konvencije u okviru kojeg se predstavka mora podneti Sudu, moglo smanjiti; zaklju─Źuje da je vremensko ograni─Źenje od ─Źetiri meseca odgovaraju─çe; i poziva Komitet ministara da usvoji sredstvo za potrebne izmene do kraja 2013. godine;

b) Pozdravlja stro┼żu primenu vremenskog ograni─Źenja iz ─Źlana 35 (stav 1) Konvencije predvi─Ĺenu od strane Suda; i ponavlja va┼żnost primene svih uslova dopu┼ítenosti od strane Suda u potpunosti, dosledno i predvidivo, uklju─Źuju─çi i pravila u vezi sa delokrugom nadle┼żnosti Suda, i jedno i drugo radi delotvorne primene pravde i za┼ítite odgovaraju─çe uloge Suda i vlasti na nacionalnom nivou;

v) Zaklju─Źuje da bi ─Źlan 35 (stav 3) (b) trebalo izmeniti tako da se izuzmu re─Źi "i obezbediti da nijedan slu─Źaj koji prethodno nije valjano razmotren pred doma─çim sudovima ne bude odba─Źen po ovom osnovu"; i poziva Komitet ministara da usvoji sredstvo za potrebne izmene do kraja 2013. godine;

g) Potvr─Ĺuje da bi predstavku trebalo smatrati o─Źigledno neosnovanom u smislu ─Źlana 35 (stav 3) (a) izme─Ĺu ostalog (inter alia), u meri u kojoj Sud smatra da je u predstavci re─Ź o navodnoj povredi prava koja je bila valjano razmotrena pred doma─çim sudom koji je primenjivao prava garantovana Konvencijom u svetlu dobro ustanovljene prakse Suda koja je uklju─Źena u polje slobodne procene na odgovaraju─çi na─Źin, osim ako Sud ustanovi da predstavka povla─Źi sa sobom ozbiljno pitanje u vezi sa tuma─Źenjem ili primenom Konvencije; tako─Ĺe ohrabruje Sud da uzme u obzir potrebu za striktnim i doslednim pristupom u progla┼íavanju takvih predstavki nedopu┼ítenim, obja┼ínjavaju─çi tako ovakvu sudsku praksu potrebnom;

d) Pozdravlja obezbe─Ĺivanje boljeg pru┼żanja obave┼ítenja od strane Suda podnosiocima predstavki u vezi sa sudskim postupkom, posebno o uslovima dopu┼ítenosti;

─Ĺ) Poziva Sud da na─Źini dodatne odredbe u Poslovniku Suda za posebne odluke koje bi trebalo doneti u vezi sa pitanjem dopu┼ítenosti na zahtev tu┼żene vlade gde postoji poseban interes za postojanje pravila Suda u vezi sa delotvorno┼í─çu doma─çeg pravnog leka o kome je re─Ź u tom slu─Źaju; i

┼ż) Poziva Sud na razvijanje prakse u vezi sa iscrpljivanjem doma─çih pravnih lekova na na─Źin kojim se mo┼że zahtevati od podnosioca, u slu─Źaju da mu je takav pravni lek bio dostupan, da je izneo pred doma─çi Sud navodnu povredu prava po Konvenciji ili istovetnog prava za┼íti─çenog doma─çim pravom, na taj na─Źin daju─çi sudovima dr┼żave priliku da primene Konvenciju imaju─çi u vidu praksu Suda.

G. RAD PO PREDSTAVKAMA

16. Broj predstavki podnetih svake godine Sudu se udvostru─Źio od 2004. godine. Naro─Źito veliki broj predstavki je sada u toku pred svim sudijama i ve─çima Suda. Mnogi podnosioci, uklju─Źuju─çi i one sa potencijalno osnovanim zahtevima, moraju godinama ─Źekati na odgovor.

17. Imaju─çi u vidu pravo pojedinca na podno┼íenje predstavke, Sudu mora biti omogu─çeno da odbaci nedopu┼ítene predstavke na ┼íto delotvorniji na─Źin, bez previ┼íe napora. Sud je ve─ç preduzeo zna─Źajne korake ka ovom cilju u okvirima Protokola br. 14, ┼íto treba pozdraviti.

18. Predstavke koje se ponavljaju uglavnom su povezane sa sistemskim i strukturnim pitanjima na nivou dr┼żave. Dr┼żava ugovornica je odgovorna, pod nadzorom Komiteta ministara, da obezbedi da se takva pitanja i povrede koje iz njih proizlaze re┼íavaju u okviru delotvornog izvr┼íavanja presuda Suda.

19. Rastu─çi broj slu─Źajeva koji su u toku pred ve─çima Suda tako─Ĺe izaziva zabrinutost. Sudu mora biti omogu─çeno da usredsredi pa┼żnju na potencijalno osnovane nove povrede.

20. Konferencija stoga:

a) Pozdravlja napredak ve─ç u─Źinjen od strane Suda u postupanju po predstavkama, posebno u usvajanju:

I) Pravila prvenstva, koje mu poma┼że da se usredsredi na najva┼żnije i ozbiljne slu─Źajeve; i

II) Metoda rada koji usmeravaju postupak, posebno u slu─Źajevima nedopu┼ítenih i ponovljenih predstavki, s druge strane odr┼żavaju─çi odgovaraju─çu sudsku odgovornost;

b) Konstatuje sa odobravanjem procenu Suda da mo┼że odbaciti preostale o─Źigledno nedopu┼ítene predstavke koje su u toku, do 2015. godine; odobrava zahtev Suda za daljim upu─çivanjem nacionalnih sudija i nezavisnih pravnika visokog polo┼żaja u Sekretarijat Suda radi postizanja ovog cilja; tako─Ĺe ohrabruje dr┼żave ugovornice u preduzimanju drugih ovakvih upu─çivanja;

v) Nastavlja sa izra┼żavanjem zabrinutosti zbog velikog broja ponovljenih predstavki koje su u toku pred Sudom; pozdravlja dalje kori┼í─çenje aktivnih mera od strane Suda, pogotovo "pilot presuda", radi re┼íavanja povreda koje se ponavljaju na delotvoran na─Źin; i ohrabruje dr┼żave ugovornice, Komitet ministara i Sud da rade zajedno radi nala┼żenja na─Źina za re┼íavanje velikog broja predstavki koje proizlaze iz sistemskih problema ozna─Źenih od strane Suda, uklju─Źuju─çi njihove pravne, prakti─Źne i finansijske posledice i uzimaju─çi u obzir na─Źelo jednakog postupanja prema svim dr┼żavama ugovornicama;

g) Dalje razvijaju─çi postupak sa "pilot presudama", poziva Komitet ministara da razmotri svrsishodnost i modalitete postupka po kome bi Sud mogao zavesti i odrediti mali broju predstavki iz grupe predstavki koje odra┼żavaju istu navodnu povredu prava protiv iste tu┼żene dr┼żave, a da se to primenjuje na celu grupu;

d) Prime─çuje, da bi Sudu bilo omogu─çeno da donese odluku u razumnom roku o predstavkama koje su u toku pred njegovim ve─çima; u budu─çnosti mo┼że se javiti potreba za imenovanjem dodatnih sudija; dalje prime─çuje da ─çe mo┼żda biti potrebno da te sudije imaju druga─Źiji mandat i/ili druga─Źiji delokrug funkcija od postoje─çih sudija Suda; tako─Ĺe poziva Komitet ministara da do kraja 2013. godine odlu─Źi da li da pristupi izmeni Konvencije radi imenovanja ovih sudija ili ne, nakon jednoglasne odluke Komiteta ministara postupaju─çi po obave┼ítenjima datim od strane Suda;

─Ĺ) Poziva Sud da se posavetuje sa dr┼żavama ugovornicama u vezi sa razmatranjem primene ┼íireg tuma─Źenja pojma dobro ustanovljene sudske prakse u smislu ─Źlana 28 (1) Konvencije, radi presu─Ĺivanja ve─çeg broja slu─Źajeva po proceduri odbora, bez ┼ítetnih posledica za odgovaraju─çe razmatranje pojedina─Źnih okolnosti slu─Źaja i neobavezuju─çu prirodu presuda protiv druge dr┼żave ugovornice;

┼ż) Poziva Sud da, savetuju─çi se sa dr┼żavama ugovornicama, civilnim dru┼ítvom i dr┼żavnim ustanovama za ljudska prava razmotri da li:

I) imaju─çi u vidu iskustvo na projektu "pilot presude", treba preduzeti dalje mere radi olak┼íavanja podno┼íenja predstavki putem interneta i, sledstveno tome, radi pojednostavljenja postupka dostavljanja u tim slu─Źajevima, sa druge strane obezbe─Ĺuju─çi da se i dalje primaju predstavke od podnosilaca koji nisu u mogu─çnosti da ih podnesu putem interneta.

II) forma predstavke Sudu mo┼że biti pobolj┼íana, radi lak┼íeg izlaganja predstavke i daljeg postupanja u vezi sa njom;

III) odluke i presude Suda mogu biti dostupne strankama u postupku u kratkom roku pre njihovog javnog objavljivanja;

IV) zahtev i primedbe u vezi sa pravi─Źnom naknadom, uklju─Źuju─çi i tro┼íkove, mogu biti podneti ranije u toku postupka pred ve─çem i Velikim ve─çem;

z) Predvi─Ĺa da bi puna primena ovih mera uz odgovaraju─ça sredstva na─Źelno trebalo da omogu─çi Sudu da odlu─Źi u roku od jedne godine da li da predmet dostavi dr┼żavi, a da u roku od dve godine u svim slu─Źajevima koju su prosle─Ĺeni donese odluku ili presudu;

i) Dalje izra┼żava privr┼żenost dr┼żava ugovornica da rade zajedni─Źki sa Sudom radi postizanja ovih ciljeva; i

j) Poziva Komitet ministara da, savetuju─çi se sa Sudom, odredi na─Źin procene o tome da li ─çe se ove mere do 2015. godine pokazati dovoljnim radi smanjivanja optere─çenosti Suda ili ─çe dalje mere biti potrebne nakon toga.

D. SUDIJE I PRAKSA SUDA

21. Autoritet i kredibilitet Suda u mnogome zavisi od kvaliteta sudija i presuda koje donose;

22. Visokokvalifikovanost izabranih sudija Suda zavisi od kvaliteta kandidata predlo┼żenih za izbor od strane Parlamentarne skup┼ítine. Uloga dr┼żava ugovornica u predlaganju kandidata najvi┼íeg mogu─çeg kvaliteta je stoga od presudne va┼żnosti za dalji uspeh Suda, kao ┼íto je i visokokvalitetan Sekretarijat sa pravnicima odabranim zbog njihovih pravni─Źkih sposobnosti i drugog pravnog obrazovanja iz oblasti prava i sudske prakse dr┼żava ugovornica, koji pru┼ża nemerljivu pomo─ç sudijama Suda.

23. Odluke Suda moraju biti jasne i dosledne. Time se unapre─Ĺuje pravna sigurnost, poma┼że doma─çim sudovima da ta─Źnije primene Konvenciju i poma┼że mogu─çim podnosiocima da procene da li im je zahtev osnovan. Jasnost i doslednost su posebno va┼żni u slu─Źajevima kada se Sud bavi pitanjima u vezi sa op┼ítim na─Źelima. Doslednost u primeni Konvencije ne zahteva da sve dr┼żave ugovornice primenjuju Konvenciju na istovetan na─Źin. Sud je ukazao da razmatra izmenu Poslovnika Suda tako ┼íto ─çe ve─çe biti obavezno da ustupi svoju nadle┼żnost u slu─Źaju kada predvidi odstupanje od uobi─Źajene prakse.

24. Stabilno sudstvo unapre─Ĺuje doslednost Suda. Stoga je u na─Źelu nepo┼żeljno da bilo koji sudija slu┼żi manje od punog mandata odre─Ĺenog Konvencijom.

25. Konferencija stoga:

a) Pozdravlja usvajanje Smernica od strane Komiteta ministara za izbor kandidata za mesto sudije u Evropskom sudu za ljudska prava i ohrabruje dr┼żave ugovornice u njihovom sprovo─Ĺenju;

b) Pozdravlja osnivanje Savetodavnog panela stru─Źnjaka za kandidate za izbor za sudiju Evropskog suda za ljudska prava; prime─çuje da je Komitet ministara odlu─Źio da preispita rad Savetodavnog panela nakon prvobitnog roka od tri godine; i poziva Parlamentarnu skup┼ítinu i Komitet ministara da diskutuju dalje unapre─Ĺenje postupka za izbora sudija;

v) Pozdravlja korake koje Sud preduzima u odr┼żavanju i pobolj┼íanju visokog kvaliteta svojih odluka, posebno u nastojanju da se jasno─ça i doslednost odluka jo┼í vi┼íe pobolj┼íaju; pozdravlja dugogodi┼ínje uverenje Suda da je u interesu pravne sigurnosti, predvidivosti i jednakosti pred zakonom da bez jakog razloga ne treba da odstupa od ranijih presedana; a posebno poziva Sud da uzme u obzir va┼żnost doslednosti u slu─Źajevima kada se presude odnose na aspekte jednog istog pitanja da bi se obezbedilo da njihovo kumulativno dejstvo i dalje omogu─çava dr┼żavama ugovornicama polje slobodne procene;

g) Imaju─çi u vidu klju─Źnu ulogu koju ima Veliko ve─çe u doslednosti sudske prakse, zaklju─Źuje se da bi ─Źlan 30 Konvencije trebalo izmeniti tako da se izuzmu re─Źi "ukoliko se jedna od stranka u predmetu usprotivi"; poziva Komitet ministara da usvoji potrebno sredstvo za izmene do kraja 2013. godine i da razmotri da li ─çe i neke naknadne izmene biti potrebne; tako─Ĺe ohrabruje dr┼żave ugovornice da se uzdr┼że od isticanja primedbi bilo kom predlogu za ustupanje od strane Ve─ça dok instrument za izmene ne stupi na snagu;

d) Poziva Sud da razmotri da li bi sastav Velikog ve─ça bio pobolj┼ían uklju─Źivanjem po slu┼żbenoj du┼żnosti (ex officio) potpredsednika svakog odeljenja; i

─Ĺ) Zaklju─Źuje da bi ─Źlan 23 (stav 2) Konvencije trebalo izmeniti tako da se zameni starosna granica za sudije zahtevom da sudije ne smeju biti starije od 65 godina na dan kada njihov mandat po─Źinje; i poziva Komitet ministara da usvoji potrebno sredstvo za izmene do kraja 2013. godine.

Đ. IZVRŠAVANJE PRESUDA SUDA

26. Svaka dr┼żava ugovornica je preuzela odgovornost da se povinuje kona─Źnim odlukama Suda u svakom predmetu u kome je ona strana u sporu. Komitet ministara se kroz nadzor stara da odluke Suda dobiju odgovaraju─çe dejstvo, uklju─Źuju─çi i primenu op┼ítih mera radi re┼íavanja ┼íirih sistemskih problema.

27. Komitet ministara stoga mora delotvorno i nepristrasno razmotriti da li su mere koje je preduzela dr┼żava ugovornica re┼íile pitanje povrede. Komitet ministara bi trebalo da bude u mogu─çnosti da sprovede delotvorne mere prema dr┼żavi ugovornici koja ne ispunjava obaveze po ─Źlanu 46 Konvencije. Komitet ministara bi trebalo da obrati posebnu pa┼żnju na povrede koje otkrivaju sistemski problem na nivou dr┼żave i trebalo bi obezbediti da dr┼żave ugovornice brzo i delotvorno sprovedu "pilot presude".

28. Komitet ministara nadgleda izvr┼íenje presuda ─Źiji broj stalno raste. Kako se Sud bavi potencijalno osnovanim predstavkama u slu─Źajevima koji su u toku, mo┼że se o─Źekivati da ─çe se obim posla Komiteta ministara i dalje pove─çavati.

29. Konferencija stoga:

a) Ohrabruje dr┼żave ugovornice:

I) da razviju doma─çe kapacitete i mehanizme radi obezbe─Ĺivanja brzog izvr┼íavanja presuda suda, uklju─Źuju─çi i sprovo─Ĺenje Preporuke 2008 (stav 2) Komiteta ministara, kao i da razmenjuju iskustva u vezi sa tim;

II) da sastave akcione planove za izvr┼íenje odluka na najpristupa─Źniji mogu─çi na─Źin, uklju─Źuju─çi i objavljivanje na jezicima tih dr┼żava ako to bude mogu─çe; i

III) da olak┼íaju va┼żnu ulogu dr┼żavnih parlamenata u kriti─Źkom razmatranju delotvornosti preduzetih mera;

b) Ponavlja poziv koji su konferencije u Interlakenu i Izmiru uputile Komitetu ministara da u potpunosti primenjuje na─Źelo supsidijarnosti po kome dr┼żave ugovornice mogu da biraju na koji na─Źin ─çe ispuniti obavezu po Konvenciji;

v) Poziva Komitet ministara da nastavi razmatranje unapre─Ĺenje postupaka radi obezbe─Ĺivanja delotvornog nadzora nad izvr┼íavanjem odluka, pogotovo kroz:

I) Izgra─Ĺenije razmatranje strate┼íkih i sistemskih pitanja na svojim sastancima; i

II) Ve─çi publicitet svojih sastanaka;

g) Poziva Komitet ministara da razmotri da li bi delotvornije mere bile potrebne za dr┼żave koje blagovremeno ne izvr┼íavaju presude Suda; i

d) Pozdravlja redovne izveštaje Parlamentarne skupštine i rasprave u vezi sa izvršavanjem presuda.

┼Ż. DUGORO─îNA BUDU─ćNOST SISTEMA KONVENCIJE I SUDA

30. Ova Deklaracija se odnosi na pitanja sa kojima se neposredno suo─Źava Sud. Me─Ĺutim, tako─Ĺe je bitno da se obezbedi budu─ça delotvornost sistema Konvencije. Da bi se ovo postiglo, potrebno je postupati u cilju predvi─Ĺanja budu─çih izazova i razvijati odre─Ĺenu viziju budu─çnosti Konvencije da bi se budu─çe odluke donosile na blagovremen i dosledan na─Źin.

31. Mo┼żda ─çe, u okviru ovog procesa, biti potrebno da se proceni su┼ítinska uloga i priroda Suda. Dugoro─Źni pogled mora obezbediti odr┼żivost klju─Źne uloge Suda u sistemu za┼ítite i unapre─Ĺivanja ljudskih prava u Evropi. Pravo pojedinca na podno┼íenje predstavke ostaje kamen temeljac sistema Konvencije. Budu─çe reforme moraju pobolj┼íati sistem Konvencije u re┼íavanju slu─Źajeva ozbiljnih povreda odmah i delotvorno.

32. Delotvorno sprovo─Ĺenje Konvencije na nivou dr┼żave ─çe dozvoliti Sudu da, dugoro─Źno posmatrano, zauzme usredsre─Ĺeniju i odre─Ĺeniju ulogu. Sistem Konvencije mora podr┼żati dr┼żave u preuzimanju njihove prvenstvene odgovornosti u sprovo─Ĺenju Konvencije na nacionalnom nivou.

33. Delotvornije sprovo─Ĺenje Konvencije na nacionalnom nivou bi trebalo da omogu─çi Sudu da usmeri svoje napore na ozbiljne ili ra┼íirenije povrede, sistemske i strukturalne probleme i va┼żna pitanja tuma─Źenja i primene Konvencije ┼íto bi dovelo do smanjivanja broja slu─Źajeva za re┼íavanje i, sledstveno tome, dono┼íenja manjeg broja presuda.

34. Konferencija u Interlakenu pozvala je Komitet ministara na procenu u kojoj meri je sprovo─Ĺenje Protokola br. 14 i Akcionog plana iz Interlakena pobolj┼íalo polo┼żaj Suda od 2012. godine do 2015. godine. Odre─Ĺeno je da bi na osnovu ove procene Komitet ministara do kraja 2015. godine trebalo da odlu─Źi da li postoji potreba za daljim delovanjem. On dalje predvi─Ĺa da bi Komitet Ministara pre kraja 2019. godine trebalo da odlu─Źi da li su se usvojene mere pokazale dovoljnim u obezbe─Ĺivanju odr┼żivog rada kontrolnog mehanizma Konvencije i da li su potrebne dublje promene.

35. Konferencija stoga:

a) Pozdravlja postupak razmatranja dugoro─Źne budu─çnosti Suda zapo─Źet na Konferenciji u Interlakenu, a nastavljen na Konferenciji u Izmiru; i pozdravlja doprinos neformalne konferencije u Vilton Parku ovom razmatranju;

b) Poziva Komitet ministara da do kraja 2013. godine odlu─Źi o postupku po kojem ─çe ubudu─çe ispunjavati svoj mandat po ovoj i deklaracijama usvojenim na Konferenciji u Interlakenu i Konferenciji u Izmiru.

v) Poziva Komitet ministara, u smislu ispunjavanja svog mandata po deklaracijama usvojenim na Konferenciji u Interlakenu i Konferenciji u Izmiru, da razmotri budu─çnost sistema Konvencije obuhvataju─çi budu─çe izazove u┼żivanju prava i sloboda garantovanih Konvencijom i na─Źin na koji bi Sud najbolje mogao da ispunjava svoju dvostruku ulogu garantovanja prava i slobode pojedinaca koja nisu obezbe─Ĺena na nivou dr┼żave i autoritativnog tuma─Źenja Konvencije;

g) Predla┼że da Komitet ministara ispuni ovaj zadatak u okviru postoje─çeg ustrojstva, istovremeno obezbe─Ĺuju─çi u─Źe┼í─çe i savete spoljnih stru─Źnjaka, ako je potrebno, radi pru┼żanja ┼íireg raspona stru─Źnosti i olak┼íavanja najpotpunije mogu─çe analize problema i mogu─çih re┼íenja;

d) Predvi─Ĺa da ─çe Komitet ministara, kao deo svog zadatka, izvr┼íiti sveobuhvatnu analizu mogu─çnosti za budu─çu ulogu i rad Suda, uklju─Źuju─çi i analizu pitanja, kako bi se sistem Konvencije su┼ítinski mogao o─Źuvati u svojoj sada┼ínjoj formi i razmotriti dublje promene na─Źina re┼íavanja po predstavkama u okviru sistema Konvencije radi smanjivanja broja slu─Źajeva koje bi Sud trebalo da obradi.

─Ĺ) Dalje poziva dr┼żave ugovornice, uklju─Źuju─çi i Komitet ministara da zapo─Źnu sveobuhvatno ispitivanje:

I) Postupka nadzora nad izvršavanjem odluka Suda i uloge Komiteta ministara u ovom postupku; i

II) Pru┼żanja pravi─Źnog zadovoljenja podnosiocima po ─Źlanu 41. Konvencije; i

┼ż) Kao prvi korak, poziva Komitet ministara da zauzme privremeni stav o ovim pitanjima do kraja 2015. godine.

Z. OPŠTE I KONAČNE ODREDBE

36. Pridru┼żivanje Evropske unije Konvenciji ─çe pobolj┼íati doslednu primenu u vezi sa ljudskim pravima u Evropi. Ova konferencija stoga sa zadovoljstvom prime─çuje napredak na pripremanju nacrta dogovora o pridru┼żivanju Konvenciji i poziva na brzo i uspe┼íno privo─Ĺenje ovog posla kraju.

37. Konferencija tako─Ĺe sa uva┼żavanjem prime─çuje nastavak razmatranja zapo─Źetog na konferencijama u Interlakenu i Izmiru o mogu─çnosti pojednostavljenja postupka za izmenu odredbi Konvencije o organizacionim pitanjima, bilo Statutom Suda, bilo novim odredbama Konvencije i poziva na brzo i uspe┼íno privo─Ĺenje ovog posla kraju na na─Źin kojim bi se vodilo ra─Źuna o ustavnim ure─Ĺenjima dr┼żava ugovornica.

38. U slu─Źaju da odluke koje sprovode u delo ovu Deklaraciju imaju finansijskog uticaja na Savet Evrope, Konferencija poziva Sud i Komitet ministara da precizno odrede ┼íto je ranije mogu─çe, imaju─çi u vidu bud┼żetska na─Źela Saveta Evrope i potrebu da se vodi ra─Źuna o bud┼żetu.

39. Konferencija:

a) Poziva Ujedinjeno Kraljevstvo kao predsedavaju─çe da preda ovu Deklaraciju i zapisnik Konferencije Komitetu ministara;

b) Poziva dr┼żave ugovornice, Komitet ministara, Sud i Generalnog sekretara Saveta Evrope da u potpunosti sprovedu u delo ovu Deklaraciju; i

v) Poziva budu─çe predsedavaju─çe Komitetom ministara da u budu─çnosti daju podsticaj reformi Suda i primeni Konvencije.

.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija