Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o metrologiji u Republici Srpskoj

Zakon o metrologiji u Republici Srpskoj


("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br. 132/22)

 

 

GLAVA I
OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona
─îlan 1.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Ovim zakonom ure─Ĺuje se sistem zakonske metrologije u Republici Srpskoj, upotreba mjernih jedinica, etalona i referentnih materijala, stavljanje na tr┼żi┼íte i upotreba mjerila, ocjenjivanje usagla┼íenosti mjerila sa propisanim zahtjevima, imenovanje tijela za ocjenjivanje usagla┼íenosti mjerila, verifikacija mjerila, ovla┼í─çivanje tijela za verifikaciju mjerila, pretpakovani proizvodi, me─Ĺunarodna saradnja, va┼żenje stranih znakova i dokumenata, nadzor, kao i druga pitanja od zna─Źaja za metrologiju.

Cilj Zakona
─îlan 2.

Cilj ovog zakona je da obezbijedi:
1) upotrebu mjernih jedinica uskla─Ĺenih sa Me─Ĺunarodnim sistemom jedinica,
2) upotrebu ta─Źnih mjerila usagla┼íenih sa me─Ĺunarodno utvr─Ĺenim zahtjevima,
3) jedinstveno mjerenje u Republici Srpskoj i uspostavljanje povjerenja u rezultate mjerenja sprovedenih radi za┼ítite potro┼ía─Źa, ┼żivota i zdravlja ljudi i ┼żivotinja, za┼ítite ┼żivotne sredine, op┼íte bezbjednosti i za┼ítite prirodnih resursa,
4) sljedivost republi─Źkih etalona do me─Ĺunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih dr┼żava,
5) slobodnu trgovinu i da sprije─Źi nepotrebne prepreke u trgovini,
6) podr┼íku i razvoj odgovaraju─çe metrolo┼íke infrastrukture koja obezbje─Ĺuje sljedivost mjernih rezultata,
7) usmjeravanje i finansiranje metrolo┼íkih istra┼żiva─Źkih i razvojnih aktivnosti,
8) brzo, ta─Źno i lako razumljivo saop┼ítavanje i preno┼íenje informacija o metrolo┼íkim pitanjima.

Primjena
─îlan 3.

Ovaj zakon primjenjuje se na mjerila koja se upotrebljavaju u sljede─çim oblastima i postupcima:
1) za┼ítite zdravlja i ┼żivota ljudi i ┼żivotinja,
2) za┼ítite ┼żivotne sredine i prirodnih resursa,
3) opšte bezbjednosti,
4) kontrole i bezbjednosti saobra─çaja,
5) prometa roba i usluga i za┼ítite potro┼ía─Źa,
6) provjere pretpakovanih proizvoda i boca kao mjernih posuda,
7) postupaka pred pravosudnim i upravnim organima.

 

Dostupnost rezultata mjerenja
─îlan 4.

Rezultati mjerenja koja se na zahtjev ili za potrebe republi─Źkih organa vr┼íe u javnom interesu, naro─Źito u oblasti za┼ítite zdravlja i op┼íte bezbjednosti, kao i za┼ítite ┼żivotne sredine, dostupni su pravnim i fizi─Źkim licima u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima kojima se ure─Ĺuje oblast u kojoj se vr┼íi mjerenje.

 

Zna─Źenje pojmova
─îlan 5.

(1) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljede─çe zna─Źenje:
1) zakonska metrologija je dio metrologije koji se odnosi na mjerenja, mjerne jedinice, mjerila i mjerne metode koje sprovode mjerodavna tijela radi ostvarivanja bezbjednosti i ta─Źnosti mjerenja, a koja proisti─Źe iz propisa,
2) mjerilo je ure─Ĺaj koji je samostalno ili u sklopu sa drugim ure─Ĺajima namijenjen za mjerenje,
3) komunalno mjerilo je svako mjerilo koje se koristi u svrhu prodaje elektri─Źne energije, isporuke gasa i pru┼żanja usluga snabdijevanja vodom i toplotnom energijom, u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuju ove oblasti,
4) etalon je mjera, mjerilo ili mjerni sistem namijenjen odre─Ĺivanju, pohranjivanju i reprodukciji neke mjerne jedinice radi preno┼íenja njene vrijednosti na druga mjerila i koji slu┼żi kao referentna vrijednost,
5) radni etalon je etalon kalibrisan pomoću etalona višeg nivoa,
6) referentni materijal je materijal dovoljno homogen i stabilan u odnosu na odre─Ĺena svojstva, koji je ustanovljen da odgovara predvi─Ĺenoj upotrebi u mjerenju ili ispitivanju nazivnih svojstava,
7) certifikovani referentni materijal je referentni materijal za koji postoji certifikat, ─Źija je jedna ili vi┼íe vrijednosti osobina certifikovana uz pomo─ç procedure kojom se uspostavlja sljedivost prema ta─Źnoj realizaciji jedinice u kojoj su vrijednosti osobine izra┼żene i za koju je svaka certifikovana vrijednost pra─çena nesigurno┼í─çu pri navedenom nivou povjerenja, te se mo┼że koristiti kao radni etalon,
8) kalibracija (etaloniranje) je skup postupaka kojima se u odre─Ĺenim uslovima uspostavlja odnos izme─Ĺu vrijednosti veli─Źina koje pokazuje neko mjerilo ili vrijednosti koju predstavlja neki referentni materijal i odgovaraju─çih vrijednosti ostvarenih etalonom,
9) sljedivost je osobina da se rezultat nekog mjerenja mo┼że dovesti u vezu sa me─Ĺunarodnim etalonom preko neprekinutog lanca upore─Ĺivanja,
10) dokument o usagla┼íenosti je certifikat ili drugi dokument kojim se potvr─Ĺuje usagla┼íenost mjerila sa propisanim zahtjevima,
11) privredni subjekt je svako pravno lice ili preduzetnik,
12) popravka mjerila je skup tehnolo┼íkih postupaka kojima se mjerilo ili njegovi sklopovi, podsklopovi i sastavni dijelovi, uklju─Źuju─çi mehani─Źka o┼íte─çenja i softver, dovode iz nefunkcionalnog stanja u ispravno stanje tako da mogu obavljati zahtijevanu tehni─Źku funkciju,
13) prepravka mjerila je aktivnost kojom se mijenjaju neke tehni─Źke ili metrolo┼íke karakteristike kojima se ugro┼żava usagla┼íenost mjerila sa propisanim zahtjevima, nakon ─Źega se obavezno sprovodi djelimi─Źno ili ponovno ispitivanje tipa mjerila, odnosno ocjenjivanje usagla┼íenosti mjerila.
(2) Gramati─Źki izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za ozna─Źavanja mu┼íkog ili ┼żenskog roda podrazumijevaju oba pola.
GLAVA II
MJERNE JEDINICE, MJERILA I ETALONI

Mjerne jedinice
─îlan 6.

(1) U Republici Srpskoj obavezno se upotrebljavaju sljede─çe mjerne jedinice:
1) jedinice Me─Ĺunarodnog sistema jedinica (Systeme International dÔÇ▓Units, SI),
2) jedinice koje nisu obuhva─çene Me─Ĺunarodnim sistemom jedinica, a koje se mogu koristiti u skladu sa ovim zakonom.
(2) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) donosi uredbu kojom se propisuju mjerne jedinice iz stava 1. ovog ─Źlana, njihove nazive, oznake, kao i na─Źin njihove upotrebe.

Mjerila zakonske metrologije
─îlan 7.

(1) Mjerila zakonske metrologije su mjerila koja se primjenjuju u oblastima iz ─Źlana 3. ovog zakona.
(2) Mjerila zakonske metrologije obavezno podlije┼żu verifikaciji i metrolo┼íkom nadzoru.
(3) Direktor Republi─Źkog zavoda za standardizaciju i metrologiju (u daljem tekstu: Zavod), uz saglasnost ministra nadle┼żnog za poslove metrologije (u daljem tekstu: ministar), donosi pravilnik kojim se propisuju vrste mjerila zakonske metrologije za koja je obavezna verifikacija, kao i periode njihove verifikacije.

Etaloni i referentni materijali
─îlan 8.

(1) Za verifikaciju mjerila upotrebljavaju se kalibrisani etaloni, odnosno certifikovani referentni materijali.
(2) Kalibraciju etalona, odnosno certifikovanje referentnih materijala za potrebe verifikacije mjerila mogu obavljati:
1) Zavod,
2) akreditovane kalibracione laboratorije,
3) dr┼żavni metrolo┼íki instituti dr┼żava potpisnica odgovaraju─çeg sporazuma o me─Ĺunarodnom priznavanju dr┼żavnih etalona, kalibracija i certifikata o mjerenjima.

Republi─Źki etaloni
─îlan 9.

(1) Republi─Źki etalon je etalon koji je rje┼íenjem o progla┼íenju priznat kao osnov za dodjeljivanje vrijednosti veli─Źine drugim etalonima iste veli─Źine i pomo─çu koga se najta─Źnije ostvaruje odre─Ĺena SI jedinica u Republici Srpskoj.
(2) Direktor Zavoda donosi rje┼íenje iz stava 1. ovog ─Źlana.
(3) Zavod razvija, ostvaruje, progla┼íava, ─Źuva, odr┼żava i usavr┼íava republi─Źke etalone i obezbje─Ĺuje njihovu sljedivost do me─Ĺunarodnog nivoa.
(4) Republi─Źki etaloni obavezno su sljedivi do odgovaraju─çe reference, odnosno me─Ĺunarodnih etalona ili dr┼żavnih etalona drugih dr┼żava sa odgovaraju─çim metrolo┼íkim karakteristikama.

Nosioci republi─Źkih etalona
─îlan 10.

(1) Direktor Zavoda mo┼że rje┼íenje iz ─Źlana 9. stav 1. ovog zakona donijeti i za etalon koji se ─Źuva, odr┼żava i ─Źije se metrolo┼íke karakteristike unapre─Ĺuju od strane drugog republi─Źkog organa uprave, odnosno drugog pravnog lica.
(2) Direktor Zavoda rje┼íenjem iz stava 1. ovog ─Źlana imenuje za nosioca republi─Źkog etalona odre─Ĺene SI jedinice drugi organ republi─Źke uprave, odnosno drugo pravno lice.
(3) Organ republi─Źke uprave, odnosno drugo pravno lice imenuje se za nosioca republi─Źkog etalona ako ispunjava propisane uslove, a naro─Źito u pogledu:
1) stru─Źne osposobljenosti zaposlenih i drugih anga┼żovanih lica,
2) prostorija i opreme za rad,
3) obezbje─Ĺenja sljedivosti do me─Ĺunarodnog etalona ili dr┼żavnih etalona drugih dr┼żava,
4) sistema menad┼żmenta kvalitetom.
(4) Nosilac republi─Źkog etalona obavezan je da:
1) ostvaruje, ─Źuva i odr┼żava progla┼íeni republi─Źki etalon,
2) osigurava diseminaciju vrijednosti mjerne jedinice prema ni┼żim nivoima za datu oblast mjerenja.
(5) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju na─Źin utvr─Ĺivanja ispunjenosti uslova za priznavanje republi─Źkih etalona iz ─Źlana 9. ovog zakona, uslovi i na─Źin za imenovanje nosioca republi─Źkog etalona, kao i druga pitanja od zna─Źaja za upotrebu republi─Źkih etalona.

GLAVA III
SUBJEKTI ZAKONSKE METROLOGIJE I NJIHOVE NADLE┼ŻNOSTI

Subjekti zakonske metrologije
─îlan 11.

Subjekti zakonske metrologije su Zavod sa sjedi┼ítem u Banjoj Luci, ministarstvo nadle┼żno za poslove metrologije (u daljem tekstu: Ministarstvo), imenovana i ovla┼í─çena tijela, obrazovane laboratorije i drugi subjekti, koji u okviru svoje nadle┼żnosti podsti─Źu razvoj metrolo┼íkog sistema.

Zavod
─îlan 12.

Zavod obavlja sljede─çe poslove:
1) priprema i donosi propise iz oblasti zakonske metrologije,
2) vrši verifikaciju mjerila,
3) u─Źestvuje u odr┼żavanju i upotrebi etalona i referentnih materijala,
4) osigurava sljedivost etalona i referentnih materijala,
5) sara─Ĺuje sa dr┼żavnim i me─Ĺunarodnim metrolo┼íkim institucijama,
6) predla┼że ─Źlanove iz Republike Srpske za u─Źe┼í─çe u radu me─Ĺunarodnih metrolo┼íkih institucija, odnosno tijela, uz prethodnu saglasnost Vlade,
7) imenuje tijela za ocjenjivanje usaglašenosti mjerila,
8) ovlašćuje tijela za verifikaciju mjerila,
9) osniva laboratorije,
10) vrši ispitivanje tipa mjerila,
11) formira stru─Źna radna tijela iz podru─Źja metrologije,
12) obavlja poslove izdava─Źko-publicisti─Źke djelatnosti iz podru─Źja metrologije,
13) pru┼ża stru─Źne informacije i usluge zainteresovanim subjektima iz podru─Źja metrologije,
14) odlu─Źuje u upravnim postupcima iz oblasti metrologije,
15) vrši metrološki nadzor,
16) vodi registar imenovanih i ovlašćenih tijela, te obrazovanih laboratorija,
17) vodi evidenciju verifikovanih mjerila,
18) vodi registar etalona koji se koriste na podru─Źju Republike Srpske,
19) stara se o sistemu zakonskih mjernih jedinica u Republici Srpskoj,
20) vodi registar rješenja o odobrenju tipa mjerila i certifikata o usaglašenosti mjerila,
21) obavlja i druge poslove iz podru─Źja metrologije.

Ministarstvo
─îlan 13.

Ministarstvo, u saradnji sa Zavodom, priprema strateška dokumenta, odgovarajuće propise i obavlja druge poslove iz oblasti metrologije.

 

GLAVA IV
OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI I IMENOVANA TIJELA

Stavljanje mjerila na tr┼żi┼íte
─îlan 14.

(1) Prije stavljanja mjerila na tr┼żi┼íte, odnosno upotrebu, privredni subjekti du┼żni su da:
1) sprovedu postupak ocjene usaglašenosti, odnosno pribave dokument o usaglašenosti mjerila sa propisanim zahtjevima,
2) ozna─Źe mjerila u skladu sa propisima,
3) obezbijede da mjerila prate dokumenti o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija.
(2) Za mjerila iz stava 1. ovog ─Źlana direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnike kojima se utvr─Ĺuju zahtjevi, postupci ocjenjivanja usagla┼íenosti, dokumenti o usagla┼íenosti, ozna─Źavanje i druga dokumentacija.

Ocjenjivanje usaglašenosti mjerila
─îlan 15.

(1) Ocjenjivanje usagla┼íenosti mjerila je vi┼íe postupaka kojima se utvr─Ĺuje (ocjenjuje) da li je mjerilo usagla┼íeno sa svim zahtjevima koji se primjenjuju na taj tip mjerila, a ure─Ĺuju se posebnim propisima iz ─Źlana 14. stav 2. ovog zakona.
(2) Ocjenjivanje usaglašenosti mjerila u Republici Srpskoj vrše Zavod i imenovana tijela.
(3) Postupak ocjenjivanja usagla┼íenosti pokre─çe se na zahtjev proizvo─Ĺa─Źa, njegovog zastupnika ili uvoznika.
(4) Certifikati izdati od prijavljenih tijela u Evropskoj uniji ili imenovanih tijela koja su akreditovana i imenovana za ocjenu usagla┼íenosti mjerila ili dr┼żavnih metrolo┼íkih institucija mogu se priznati u Republici Srpskoj.

Ispitivanje tipa mjerila u Republici Srpskoj
─îlan 16.

(1) Ispitivanje tipa mjerila je jedan od postupaka ocjenjivanja usagla┼íenosti, kojim se ispituje da li je tip mjerila koji je predmet odobrenja usagla┼íen sa propisanim metrolo┼íkim i tehni─Źkim zahtjevima, kao i da li taj tip mjerila odgovara za upotrebu u propisanoj oblasti na takav na─Źin da se o─Źekuje da daje pouzdane rezultate mjerenja u odre─Ĺenom periodu.
(2) Privredni subjekt podnosi Zavodu zahtjev za ocjenjivanje usaglašenosti.
(3) Zavod sprovodi postupak ocjenjivanja usaglašenosti ispitivanjem tipa mjerila.
(4) Ako mjerilo ispunjava propisane tehni─Źke i metrolo┼íke zahtjeve, Zavod izdaje rje┼íenje o odobrenju tipa mjerila, koje va┼żi deset godina.
(5) Rje┼íenje iz stava 4. ovog ─Źlana mo┼że se produ┼żiti za vi┼íe uzastopnih perioda po deset godina.
(6) Mjerilo se mo┼że periodi─Źno i vanredno verifikovati i nakon isteka odobrenja tipa mjerila, ako ispunjava metrolo┼íke zahtjeve.

(7) Zavod izdaje rje┼íenje kojim se odbija zahtjev za odobrenje tipa mjerila ako se nakon sprovedenog postupka ispitivanja tipa mjerila utvrdi da tip mjerila nije usagla┼íen sa zahtjevima koji se primjenjuju na taj tip mjerila, a ure─Ĺuju se posebnim propisima iz ─Źlana 14. stav 2. ovog zakona.
(8) Na postupak ispitivanja tipa mjerila primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje op┼íti upravni postupak.
(9) Ako se poslije izdavanja rješenja o odobrenju tipa mjerila utvrdi da mjerilo ne ispunjava propisane zahtjeve, Zavod donosi rješenje o ukidanju odobrenja tipa mjerila.
(10) Akti iz st. 4, 5, 7. i 9. ovog ─Źlana su kona─Źni i protiv njih se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(11) Rje┼íenja iz st. 4. i 7. ovog ─Źlana objavljuju se na internet stranici Zavoda.
(12) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju postupak i na─Źin ispitivanja tipa mjerila.
(13) Dokumenta o odobrenju tipa mjerila izdata od dr┼żavnih metrolo┼íkih institucija mogu se priznati u Republici Srpskoj.

Uslovi za imenovanje
─îlan 17.

(1) Imenovano tijelo je pravno lice koje je u skladu sa ovim zakonom imenovano za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti mjerila.
(2) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti mjerila obavezno je da ispunjava uslove:
1) stru─Źne osposobljenosti zaposlenih i drugih anga┼żovanih lica,
2) prostorija i opreme za rad,
3) nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa mjerilom koje je predmet ocjenjivanja usaglašenosti,
4) povjerljivosti, odnosno ─Źuvanja poslovne tajne,
5) postupanja po prigovorima na rad i donesene odluke,
6) osiguranja od odgovornosti za štetu,
7) da ima sjedište ili poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj.
(3) Uslovi iz stava 2. t. 1) do 6) ovog ─Źlana potvr─Ĺuju se aktom o akreditaciji, koji se pribavlja u postupku akreditacije kod me─Ĺunarodno priznatog akreditacionog tijela.
(4) Prije po─Źetka obavljanja poslova ocjenjivanja usagla┼íenosti mjerila van sjedi┼íta, pravno lice obavezno je da pribavi akt o akreditaciji i za poslovnu jedinicu u kojoj ─çe se obavljati ovi poslovi.

Rješenje o imenovanju
─îlan 18.

(1) Tijelo iz ─Źlana 17. ovog zakona obavezno je da prije po─Źetka obavljanja poslova ocjenjivanja usagla┼íenosti mjerila pribavi rje┼íenje o imenovanju.
(2) Tijelo za ocjenjivanje usagla┼íenosti mjerila podnosi Zavodu zahtjev za imenovanje, uz koji prila┼że potrebnu dokumentaciju prema propisu kojim se ure─Ĺuje postupak imenovanja.
(3) Direktor Zavoda donosi rje┼íenje o imenovanju, ako tijelo za ocjenjivanje usagla┼íenosti ispunjava uslove iz ─Źlana 17. stav 2. ovog zakona.
(4) Rje┼íenje iz stava 3. ovog ─Źlana izdaje se na period od tri godine, kona─Źno je i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(5) Imenovano tijelo podnosi zahtjev za obnavljanje va┼żenja rje┼íenja iz stava 3. ovog ─Źlana najkasnije tri mjeseca prije isteka perioda na koji je rje┼íenje izdato.
(6) Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno ure─Ĺena, a odnose se na postupak dono┼íenja rje┼íenja o imenovanju, obnavljanju imenovanja, odnosno ukidanju imenovanja, primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje op┼íti upravni postupak.
(7) Imenovano tijelo mo┼że obavljati poslove ocjenjivanja usagla┼íenosti isklju─Źivo za mjerila koja su obuhva─çena rje┼íenjem o imenovanju.
(8) Tro┼íkove postupka imenovanja tijela za ocjenjivanje usagla┼íenosti snosi podnosilac zahtjeva u skladu sa propisom kojim se ure─Ĺuju takse i naknade i ostali tro┼íkovi postupka.
(9) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju postupak i na─Źin utvr─Ĺivanja ispunjenosti uslova za imenovanje, vo─Ĺenje registra imenovanih tijela za ocjenjivanje usagla┼íenosti mjerila i prijavljivanje imenovanih tijela za ocjenjivanje usagla┼íenosti mjerila.

Ukidanje rješenja o imenovanju
─îlan 19.

 

(1) Ako Zavod, prilikom nadzora, utvrdi da imenovano tijelo vi┼íe ne ispunjava propisane uslove i ne izvr┼íava svoje obaveze, nala┼że otklanjanje utvr─Ĺenih nepravilnosti i nedostataka u ostavljenom roku.
(2) Ako imenovano tijelo, u roku iz stava 1. ovog ─Źlana, ne otkloni utvr─Ĺene nepravilnosti, direktor Zavoda donosi rje┼íenje kojim se ukida rje┼íenje o imenovanju.
(3) Rje┼íenje iz stava 2. ovog ─Źlana je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(4) Ako direktor Zavoda ukine rješenje o imenovanju, imenovano tijelo briše se iz registra imenovanih tijela.
(5) Imenovano tijelo kojem je ukinuto rje┼íenje o imenovanju ne mo┼że podnijeti novi zahtjev za imenovanje u roku od dvije godine od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja o ukidanju rje┼íenja.
(6) Rje┼íenje o imenovanju prestaje da va┼żi po sili zakona u sljede─çim slu─Źajevima:
1) prestankom va┼żenja akta o akreditaciji ili
2) utvr─Ĺivanjem prestanka rada i brisanjem imenovanog tijela iz evidencije organa kod kojeg je registrovano,
3) istekom roka na koji je imenovanje izdato, ako se to imenovanje ne obnovi.
GLAVA V
VERIFIKACIJA MJERILA I ┼ŻIGOVI

Verifikacija mjerila
─îlan 20.

(1) Verifikacija mjerila ili referentnih materijala je vi┼íe postupaka kojima se utvr─Ĺuje (ocjenjuje) da li mjerilo ili referentni materijal ispunjava propisane metrolo┼íke zahtjeve i obuhvata pregled, ┼żigosanje ili izdavanje certifikata o verifikaciji mjerila.
(2) Pregled mjerila je vi┼íe postupaka, koji obavezno ─Źine: identifikacija mjerila, pregled tehni─Źke dokumentacije, vizuelni pregled mjerila, ispitivanje metrolo┼íkih karakteristika i sa─Źinjavanje zapisnika o pregledu.
(3) ┼Żigosanje je skup postupaka koji se sprovode pri stavljanju verifikacionog ┼żiga na propisan na─Źin i na propisano mjesto na mjerilu.
(4) Verifikacija mjerila mo┼że biti prva, periodi─Źna i vanredna.
(5) Rok verifikacije je propisani period izme─Ĺu uzastopnih verifikacija mjerila radi obezbje─Ĺivanja ta─Źnosti mjerila.
(6) Verifikaciju mjerila vr┼íi Zavod ili ovla┼í─çeno tijelo nakon sprovedenog postupka pregleda mjerila, ─Źime se potvr─Ĺuje da je mjerilo u skladu sa odobrenim tipom mjerila, odnosno da ispunjava propisane metrolo┼íke zahtjeve.
(7) Zavod ili ovla┼í─çeno tijelo du┼żno je da, na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika mjerila, izda certifikat o verifikaciji mjerila i u slu─Źaju kada je to mjerilo ┼żigosano.
(8) Ukoliko Zavod ili ovla┼í─çeno tijelo utvrdi da odre─Ĺeno mjerilo nije u skladu sa odobrenim tipom mjerila, odnosno da ne ispunjava propisane metrolo┼íke zahtjeve, donosi rje┼íenje kojim odbija verifikaciju mjerila.
(9) Rje┼íenje iz stava 8. ovog ─Źlana je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(10) Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno ure─Ĺena, a odnose se na postupak verifikacije mjerila, primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje op┼íti upravni postupak.
(11) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi i na─Źin verifikacije mjerila, kao i na─Źin i rokovi ─Źuvanja potrebne dokumentacije u vezi sa postupkom verifikacije mjerila.

Prva verifikacija mjerila
─îlan 21.

(1) Prvoj verifikaciji podlije┼żu nova mjerila za koja je prethodno sproveden postupak ispitivanja i izdato odobrenje tipa, ako je propisana obaveza izdavanja tog odobrenja.
(2) Prva verifikacija obavlja se prije stavljanja mjerila na tr┼żi┼íte ili u upotrebu.
(3) Mjerilo na prvu verifikaciju podnosi doma─çi proizvo─Ĺa─Ź, uvoznik, distributer, odnosno ovla┼í─çeni zastupnik i drugi privredni subjekt ili fizi─Źko lice.

Periodi─Źna verifikacija mjerila
─îlan 22.

(1) Periodi─Źnoj verifikaciji podlije┼żu mjerila koja su u upotrebi.
(2) Periodi─Źna verifikacija mjerila sprovodi se prema vremenskim intervalima za odre─Ĺenu vrstu mjerila, u skladu sa propisom iz ─Źlana 7. stav 3. ovog zakona.
(3) Mjerilo na periodi─Źnu verifikaciju podnosi vlasnik, odnosno korisnik mjerila prije isteka perioda verifikacije.
(4) Izuzetno od stava 3. ovog ─Źlana, za periodi─Źnu verifikaciju komunalnih mjerila odgovorni su privredni subjekti registrovani za proizvodnju ili distribuciju ili isporuku ili snabdijevanje elektri─Źne energije, vode, gasa i toplotne energije (u daljem tekstu: davalac usluge), u skladu s propisima kojima se ure─Ĺuju ove oblasti.
(5) Mjerila koja su u upotrebi i za koja nisu izdata rje┼íenja o odobrenju tipa, mogu se koristiti do isteka va┼żenja njihove periodi─Źne verifikacije.
(6) Mjerila iz stava 5. ovog ─Źlana ne mogu se ponovo verifikovati poslije isteka va┼żenja njihove periodi─Źne verifikacije.
(7) Vlasnik, odnosno korisnik mjerila, odnosno davalac usluge du┼żan je da mjerila iz stava 5. ovog ─Źlana stavi van upotrebe poslije isteka va┼żenja njihove periodi─Źne verifikacije.

Vanredna verifikacija mjerila
─îlan 23.

(1) Vanrednoj verifikaciji podlije┼żu mjerila koja su zbog kvara, odnosno drugih tehni─Źkih nedostataka bila van upotrebe i na kojima je izvr┼íena popravka ili prepravka, kao i mjerila za koja periodi─Źna verifikacija nije izvr┼íena u propisanom roku.
(2) Vlasnik, odnosno korisnik mjerila, odnosno davalac usluge du┼żan je da podnese mjerilo na vanrednu verifikaciju.

Kontrolni pregled mjerila u upotrebi
─îlan 24.

(1) U slu─Źaju sumnje u ispravnost verifikovanog mjerila, zainteresovano lice mo┼że kontrolni pregled mjerila i izdavanje izvje┼ítaja tra┼żiti od Zavoda.
(2) Kontrolni pregled iz stava 1. ovog ─Źlana obavezno se tra┼żi pismenim zahtjevom.
(3) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, korisnik mjerila (krajnji kupac) mo┼że, u slu─Źaju sumnje u ispravnost komunalnog mjerila, pisanim zahtjevom tra┼żiti od davaoca usluge da se izvr┼íi kontrolni pregled mjerila.
(4) U slu─Źaju iz stava 3. ovog ─Źlana, davalac usluge du┼żan je da izvr┼íi kontrolni pregled mjerila.
(5) Tro┼íkove kontrolnog pregleda mjerila snosi podnosilac zahtjeva, ako verifikovano mjerilo sa va┼że─çim ┼żigom ispunjava propisane metrolo┼íke zahtjeve.
(6) Troškove kontrolnog pregleda mjerila snosi lice koje je odgovorno za verifikaciju mjerila, ako mjerilo ne ispunjava propisane metrološke zahtjeve.
(7) U slu─Źaju iz stava 3. ovog ─Źlana, ako se utvrdi da mjerilo ispunjava propisane metrolo┼íke zahtjeve, davalac usluge ima pravo nadoknade tro┼íkova kontrolnog pregleda od korisnika mjerila.
(8) Zavod ima pravo da izvrši kontrolni pregled verifikovanog mjerila, bez obzira na to što nije istekao rok na koji je mjerilo verifikovano, u skladu sa planom nadzora koji donosi direktor Zavoda.

┼Żigovi
─îlan 25.

(1) Verifikacioni ┼żigovi (u daljem tekstu: ┼żigovi) su oznake koje se stavljaju na mjerilo radi potvr─Ĺivanja ispravnosti mjerila i spre─Źavanja odvajanja, pomicanja, izmjena ili zamjena pojedinih sastavnih elemenata mjerila.
(2) ┼Żigovi koje upotrebljavaju Zavod i ovla┼í─çena tijela prilikom verifikacije mjerila u Republici Srpskoj su republi─Źki ┼żigovi.
(3) Ovla┼í─çena tijela du┼żna su da isklju─Źivo koriste republi─Źke ┼żigove za ┼żigosanje mjerila.
(4) Vlasnici ili korisnici mjerila obavezni su da koriste mjerila koja su ┼żigosana republi─Źkim ┼żigom.
(5) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju vrste i oblici republi─Źkih ┼żigova koji se upotrebljavaju prilikom verifikacije mjerila, kao i oblik i sadr┼żaj certifikata o verifikaciji mjerila.

 

Prestanak va┼żenja ┼żiga, odnosno certifikata o verifikaciji mjerila
─îlan 26.

(1) Nije dozvoljeno upotrebljavati mjerilo ─Źiji je ┼żig, odnosno certifikat o verifikaciji mjerila prestao da va┼żi.
(2) ┼Żig na mjerilu, odnosno certifikat o verifikaciji mjerila prestaje da va┼żi ako je:
1) istekao rok na koji je mjerilo verifikovano,
2) na mjerilu izvr┼íena prepravka, odnosno popravka koja mo┼że uticati na njegove metrolo┼íke karakteristike,
3) mjerilo o┼íte─çeno na takav na─Źin da je moglo izgubiti svoje metrolo┼íke karakteristike,
4) ┼żig uni┼íten, uklonjen, promijenjen ili na bilo koji drugi na─Źin o┼íte─çen,
5) mjerilo promjenom mjesta ugradnje izgubilo svoje metrološke karakteristike.
(3) Prestankom va┼żenja ┼żiga prestaje da va┼żi i certifikat o verifikaciji mjerila.

GLAVA VI
OVLA┼á─ćENA TIJELA

Uslovi za ovlašćivanje
─îlan 27.

(1) Ovlašćeno tijelo je privredni subjekt koji je u skladu sa ovim zakonom ovlašćen za obavljanje poslova verifikacije mjerila.
(2) Privredni subjekt koji namjerava da obavlja poslove verifikacije mjerila obavezan je da ispunjava uslove:
1) stru─Źne osposobljenosti zaposlenih i drugih anga┼żovanih lica,
2) prostorija i opreme za rad,
3) obima verifikacije mjerila,
4) nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa mjerilom koje je predmet verifikacije,
5) postupanja po prigovorima na rad i donesene odluke,
6) povjerljivosti, odnosno ─Źuvanja poslovne tajne,
7) osiguranja od odgovornosti za štetu,
8) da ima sjedište ili organizacionu jedinicu u Republici Srpskoj.
(3) Uslovi iz stava 2. t. 1) do 7) ovog ─Źlana potvr─Ĺuju se aktom o akreditaciji, koji se pribavlja u postupku akreditacije kod me─Ĺunarodno priznatog akreditacionog tijela.
(4) Prije po─Źetka obavljanja poslova verifikacije mjerila van sjedi┼íta, privredni subjekt obavezan je da pribavi akt o akreditaciji i za organizacionu jedinicu u kojoj ─çe se obavljati ovi poslovi.
(5) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi, postupak i na─Źin davanja ovla┼í─çenja tijelima za verifikaciju mjerila, kao i druga pitanja u vezi sa radom ovla┼í─çenih tijela.
(6) Izuzetno od stava 2. ovog ─Źlana, Vlada mo┼że, ako je to u javnom interesu, donijeti uredbu kojom se utvr─Ĺuju uslovi i postupak za privremeno ovla┼í─çivanje privrednih subjekata koji ne posjeduju akt o akreditaciji.

Rješenje o ovlašćivanju
─îlan 28.

(1) Privredni subjekt koji namjerava da obavlja poslove verifikacije mjerila obavezan je da prije po─Źetka obavljanja poslova verifikacije mjerila pribavi rje┼íenje o ovla┼í─çivanju.
(2) Privredni subjekt iz stava 1. ovog ─Źlana podnosi Zavodu zahtjev za ovla┼í─çivanje, uz koji prila┼że potrebnu dokumentaciju prema propisu kojim se ure─Ĺuje postupak ovla┼í─çivanja.
(3) Direktor Zavoda donosi rje┼íenje o ovla┼í─çivanju ako tijelo ispunjava uslove iz ─Źlana 27. ovog zakona.
(4) Prilikom dono┼íenja rje┼íenja iz stava 3. ovog ─Źlana smatra se da privredni subjekt ispunjava propisane uslove za verifikaciju mjerila, ako je obim poslova, pregleda i ispitivanja mjerila u cijelosti obuhva─çen obimom poslova sadr┼żanih u aktu o akreditaciji, koji je privredni subjekt pribavio u postupku akreditacije.
(5) Rje┼íenje iz stava 3. ovog ─Źlana izdaje se na period od tri godine, kona─Źno je i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(6) Ovla┼í─çeno tijelo podnosi zahtjev za obnavljanje va┼żenja rje┼íenja iz stava 3. ovog ─Źlana najkasnije tri mjeseca prije isteka perioda na koji je rje┼íenje izdato.
(7) Ovla┼í─çeno tijelo mo┼że obavljati poslove verifikacije isklju─Źivo za mjerila koja su obuhva─çena rje┼íenjem o ovla┼í─çivanju.
(8) Ovla┼í─çeno tijelo du┼żno je da obavlja verifikaciju mjerila u skladu sa metrolo┼íkim propisima.
(9) Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno ure─Ĺena, a odnose se na postupak dono┼íenja rje┼íenja o ovla┼í─çivanju, obnavljanju ovla┼í─çenja, odnosno ukidanju ovla┼í─çenja, primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje op┼íti upravni postupak.
(10) Tro┼íkove postupka ovla┼í─çivanja tijela za verifikaciju mjerila snosi podnosilac zahtjeva, u skladu sa propisom kojim se ure─Ĺuju visina i na─Źin pla─çanja naknada za poslove verifikacije mjerila.
(11) U slu─Źaju da se rje┼íenje iz stava 3. ovog ─Źlana donosi za obrazovanu laboratoriju, njegovim dono┼íenjem ukida se rje┼íenje o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila, u dijelu koji se odnosi na mjerila za koja privredni subjekt sti─Źe ovla┼í─çenje.

Suspenzija i ukidanje rješenja o ovlašćivanju
─îlan 29.

(1) Direktor Zavoda donosi rje┼íenje o suspenziji ili ukidanju ovla┼í─çenja ako se prilikom nadzora utvrdi da je ovla┼í─çeno tijelo prestalo da ispunjava propisane uslove, kao i u slu─Źaju obavljanja poslova verifikacije mjerila suprotno odredbama ovog zakona i drugih propisa u oblasti metrologije.
(2) Rje┼íenje o suspenziji donosi se ako je ovla┼í─çeno tijelo u─Źinilo jednu od sljede─çih nepravilnosti:
1) verifikovalo mjerilo koje ne posjeduje rješenje o odobrenju tipa,
2) verifikovalo mjerilo koje nije u skladu sa odobrenim tipom (prepravljano mjerilo),
3) obavilo prvu verifikaciju mjerila za koje je isteklo rješenje o odobrenju tipa,
4) kasni u dostavljanju evidencije o verifikovanim mjerilima,
5) dostavi Zavodu neta─Źne ili nepotpune evidencije o verifikovanim mjerilima,
6) verifikovalo mjerila sa etalonima koji nisu kalibrisani,
7) ne vodi zapisnik o pregledu mjerila tokom verifikacije mjerila,
8) kasni ili ne upla─çuje u bud┼żet iznose, u skladu sa propisom kojim se ure─Ĺuju visine naknade za poslove u oblasti zakonske metrologije,
9) u propisanom roku ne dostavi Zavodu promjene od zna─Źaja za verifikaciju mjerila.
(3) Prije dono┼íenja rje┼íenja o suspenziji ovla┼í─çeno lice Zavoda mo┼że zapisni─Źki da odredi rok za otklanjanje nedostataka, najvi┼íe do 15 dana.
(4) Maksimalan period trajanja suspenzije je šest mjeseci od dana donošenja rješenja o suspenziji.
(5) Tokom trajanja suspenzije ovla┼í─çenom tijelu nije dozvoljeno da obavlja poslove verifikacije mjerila, te je du┼żno da dostavi Zavodu sve zadu┼żene a neupotrijebljene ┼żigove.
(6) Rje┼íenje o ovla┼í─çivanju ukida se ako je ovla┼í─çeno tijelo u─Źinilo jednu od sljede─çih nepravilnosti:
1) obavljalo poslove verifikacije mjerila tokom trajanja suspenzije,
2) nije otklonilo utvr─Ĺene nepravilnosti do isteka suspenzije,
3) ne vrati Zavodu sve zadu┼żene a neupotrijebljene ┼żigove, osim u slu─Źaju vi┼íe sile,
4) izdalo republi─Źke ┼żigove drugim osobama koje nisu zaposlene u ovla┼í─çenom tijelu,
5) ne koristi propisane ┼żigove u postupku verifikacije mjerila,
6) ponovi nepravilnost zbog koje je ranije bilo suspendovano.
(7) Rje┼íenja iz st. 2. i 6. ovog ─Źlana su kona─Źna i protiv njih se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(8) Ovla┼í─çeno tijelo kojem je ukinuto rje┼íenje o ovla┼í─çivanju ne mo┼że podnijeti novi zahtjev za ovla┼í─çivanje u roku od dvije godine od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja o ukidanju.
(9) Rje┼íenje o ovla┼í─çivanju prestaje da va┼żi po sili zakona u sljede─çim slu─Źajevima:
1) prestankom va┼żenja akta o akreditaciji ili
2) utvr─Ĺivanjem prestanka rada i brisanjem ovla┼í─çenog tijela iz evidencije organa kod kojeg je registrovano,
3) istekom roka na koji je ovlašćenje izdato, ako se to ovlašćenje ne obnovi.
(10) Ako rje┼íenje o ovla┼í─çivanju prestane da va┼żi po osnovu iz stava 9. ta─Źka 1) ovog ─Źlana, nema vremenskog ograni─Źenja za podno┼íenje novog zahtjeva za ovla┼í─çivanje.
(11) Zavod bri┼íe ovla┼í─çeno tijelo iz registra ovla┼í─çenih tijela u slu─Źaju ukidanja ili prestanka va┼żenja po sili zakona rje┼íenja o ovla┼í─çivanju.

Evidencija o verifikaciji mjerila koju vodi ovlašćeno tijelo
─îlan 30.

(1) Ovla┼í─çeno tijelo du┼żno je da vodi evidenciju o verifikaciji mjerila, a koja obavezno sadr┼żi:
1) ime i prezime, adresu, odnosno poslovno ime i sjedište podnosioca zahtjeva za verifikaciju mjerila,
2) zapisnik o pregledu mjerila,
3) datum izvršene verifikacije mjerila,
4) ime i prezime lica koje ┼żigo┼íe mjerilo,
5) upotrijebljene ┼żigove, odnosno izdate certifikate o verifikaciji mjerila.
(2) Ovla┼í─çeno tijelo du┼żno je da evidenciju iz stava 1. ovog ─Źlana ─Źuva najmanje dvije godine od dana isteka roka verifikacije.

(3) Ovla┼í─çeno tijelo dostavlja Zavodu podatke iz evidencije iz stava 1. ovog ─Źlana najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.
(4) Sadr┼żaj i obrazac evidencije iz stava 1. ovog ─Źlana, kao i na─Źin vo─Ĺenja evidencije detaljnije se ure─Ĺuje propisom iz ─Źlana 27. stav 5. ovog zakona.

Promjene u ovlašćenom tijelu
─îlan 31.

(1) Ovla┼í─çeno tijelo koje prestane da ispunjava propisane uslove du┼żno je da o tome, bez odga─Ĺanja, obavijesti Zavod, kao i o svim promjenama koje bi mogle uticati na ispunjenost propisanih uslova.
(2) Ovla┼í─çeno tijelo mo┼że da prestane sa obavljanjem poslova verifikacije mjerila i prije isteka perioda na koji je izdato rje┼íenje o ovla┼í─çivanju.
(3) U slu─Źaju iz stava 2. ovog ─Źlana, ovla┼í─çeno tijelo du┼żno je da obavijesti Zavod najkasnije 90 dana prije prestanka obavljanja djelatnosti.

 

GLAVA VII
OBRAZOVANE LABORATORIJE

Uslovi za obrazovane laboratorije
─îlan 32.

(1) Obrazovana laboratorija je privredni subjekt koji je u propisanom postupku ispunio uslove za obavljanje poslova pripreme mjerila za verifikaciju i u kojima Zavod vrši verifikaciju mjerila.
(2) Privredni subjekt koji namjerava da obavlja poslove pripreme mjerila za verifikaciju obavezan je da ispunjava uslove:
1) stru─Źne osposobljenosti zaposlenih i drugih anga┼żovanih lica,
2) prostorija i opreme za rad,
3) obima pripreme mjerila,
4) na─Źina vo─Ĺenja evidencije i ─Źuvanja dokumentacije o pripremi mjerila,
5) da ima sjedište ili organizacionu jedinicu u Republici Srpskoj.
(3) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi, na─Źin i postupak osnivanja laboratorija za pripremu mjerila za verifikaciju, kao i druga pitanja u vezi sa radom obrazovanih laboratorija.
(4) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, Zavod, u saradnji sa Ministarstvom, mo┼że drugom pravnom licu povjeriti poslove verifikacije mjerila u obrazovanim laboratorijama.
(5) Zavod, u saradnji sa Ministarstvom, raspisuje i sprovodi javni konkurs za izbor pravnog lica za obavljanje poslova verifikacije mjerila u obrazovanim laboratorijama.
(6) Pravno lice iz stava 5. ovog ─Źlana obavezno je da ima sjedi┼íte ili poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj.
(7) Javnim konkursom obavezno se utvr─Ĺuju organizacioni, kadrovski, tehni─Źki, materijalni i drugi uslovi koje treba da ispunjavaju pravna lica za obavljanje poslova verifikacije mjerila u obrazovanim laboratorijama, dokumenti kojima se potvr─Ĺuje ispunjenost uslova, kriterijumi za ocjenjivanje pravnih lica koja podnesu prijavu na konkurs.
(8) Nakon sprovedenog javnog konkursa, Zavod, u saradnji sa Ministarstvom, donosi odluku o izboru pravnog lica za obavljanje poslova verifikacije mjerila u obrazovanim laboratorijama.
(9) Zavod i izabrano pravno lice zaklju─Źuju ugovor o povjeravanju obavljanja poslova verifikacije mjerila u obrazovanim laboratorijama, a kojim se ure─Ĺuju me─Ĺusobna prava i obaveze.
(10) Ugovor iz stava 9. ovog ─Źlana zaklju─Źuje se na period do 31. decembra 2030. godine i obavezno sadr┼żi:
1) poslove koji su predmet ugovora,
2) na─Źin finansiranja povjerenih poslova i raspodjele ostvarenih prihoda od njihovog obavljanja,
3) nadzor nad obavljanjem povjerenih poslova,
4) na─Źin kori┼í─çenja opreme Zavoda,
5) na─Źin izvje┼ítavanja i dostavljanja dokumentacije o obavljenim poslovima verifikacije mjerila,
6) postupak izmjene i dopune ugovora,
7) na─Źin rje┼íavanja sporova,
8) na─Źin prestanka ugovora.

Rješenje o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila
─îlan 33.

(1) Privredni subjekt koji namjerava da obavlja poslove pripreme mjerila za verifikaciju obavezan je da prije po─Źetka obavljanja ovih poslova pribavi rje┼íenje o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila.
(2) Privredni subjekt iz stava 1. ovog ─Źlana podnosi Zavodu zahtjev za obavljanje poslova pripreme mjerila, uz koji prila┼że potrebnu dokumentaciju prema propisu kojim se ure─Ĺuje postupak obrazovanja laboratorija.
(3) Direktor Zavoda donosi rje┼íenje o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila, ako subjekt iz stava 1. ovog ─Źlana ispunjava uslove iz ─Źlana 32. ovog zakona.
(4) Rje┼íenje iz stava 3. ovog ─Źlana izdaje se do 31. decembra 2030. godine, kona─Źno je i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(5) Obrazovana laboratorija mo┼że obavljati poslove pripreme mjerila isklju─Źivo za mjerila koja su obuhva─çena rje┼íenjem iz stava 3. ovog ─Źlana.
(6) Obrazovana laboratorija du┼żna je da obavlja poslove pripreme mjerila u skladu sa metrolo┼íkim propisima.
(7) Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno ure─Ĺena, a odnose se na postupak dono┼íenja rje┼íenja iz stava 3. ovog ─Źlana, primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje op┼íti upravni postupak.
(8) Tro┼íkove postupka obrazovanja laboratorija za pripremu mjerila za verifikaciju snosi subjekt iz stava 1. ovog ─Źlana, u skladu sa propisom kojim se ure─Ĺuju visina i na─Źin pla─çanja naknada za verifikaciju mjerila.

Evidencija koju vodi obrazovana laboratorija
─îlan 34.

(1) Obrazovana laboratorija du┼żna je da vodi evidenciju, koja obavezno sadr┼żi podatke o:
1) imenu i prezimenu, adresi, odnosno poslovnom imenu i sjedi┼ítu vlasnika ili korisnika mjerila ─Źije se mjerilo priprema za verifikaciju,
2) datumu i mjestu izvršenog pregleda mjerila,
3) zapisniku o pregledu mjerila,
4) zahtjevu za verifikaciju mjerila.
(2) Obrazovana laboratorija du┼żna je da evidenciju iz stava 1. ovog ─Źlana ─Źuva najmanje dvije godine od dana isteka roka verifikacije.
(3) Obrazovana laboratorija du┼żna je da Zavodu dostavi podatke iz evidencije iz stava 1. ovog ─Źlana, najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.
(4) Sadr┼żaj i obrazac evidencije iz stava 1. ovog ─Źlana, kao i na─Źin vo─Ĺenja evidencije detaljnije se ure─Ĺuje propisom iz ─Źlana 32. stav 3. ovog zakona.
(5) Direktor Zavoda ukida rje┼íenje o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila ako obrazovana laboratorija ne dostavi Zavodu podatke iz evidencije iz stava 1. ovog ─Źlana za tri uzastopna mjeseca.
(6) Rje┼íenje iz stava 5. ovog ─Źlana je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(7) Obrazovana laboratorija kojoj je ukinuto rje┼íenje o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila ne mo┼że podnijeti novi zahtjev za obavljanje poslova pripreme mjerila u roku od jedne godine od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja o ukidanju.

Promjene u obrazovanoj laboratoriji
─îlan 35.

(1) Obrazovana laboratorija obavezna je da obavijesti Zavod o svim promjenama u vezi sa poslovanjem, sjedištem ili promjenom ispunjenosti uslova, i to u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
(2) Ako pri vr┼íenju nadzora ovla┼í─çeno lice Zavoda utvrdi da obrazovana laboratorija ne ispunjava uslove, direktor Zavoda donosi rje┼íenje kojim se nala┼że otklanjanje utvr─Ĺenih nedostataka u ostavljenom roku.
(3) U slu─Źaju da se nedostaci ne otklone u roku iz stava 2. ovog ─Źlana, direktor Zavoda donosi rje┼íenje o zabrani obavljanja djelatnosti pripreme mjerila u periodu do godinu dana.
(4) Rje┼íenja iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana kona─Źna su i protiv njih se mo┼że pokrenuti upravni spor.

 

GLAVA VIII
POTVRDA I UPOTREBA MJERILA

Potvrda za uvoz komunalnih mjerila
─îlan 36.

(1) Prilikom uvoza brojila elektri─Źne energije, vodomjera, gasomjera, mjerila koja koriguju zapreminu te─Źnosti, odnosno gasa, korektore i mjerila toplotne energije, uvoznik je obavezan da kod Zavoda pribavi potvrdu o ispunjavanju metrolo┼íkih zahtjeva.
(2) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju postupak izdavanja, sadr┼żaj i obrazac potvrde iz stava 1. ovog ─Źlana, kao i na─Źin vo─Ĺenja evidencije izdatih potvrda.

Obaveze vlasnika, odnosno korisnika mjerila
─îlan 37.

(1) Vlasnik ili korisnik mjerila, odnosno davalac usluge du┼żan je da:
1) koristi verifikovano mjerilo,
2) odr┼żava mjerilo na na─Źin kojim se obezbje─Ĺuje propisana ta─Źnost mjerenja i u tom smislu odgovoran je za tehni─Źku ispravnost mjerila i ta─Źnost mjernih rezultata,
3) upotrebljava mjerilo u skladu sa njegovom namjenom,
4) podnosi na verifikaciju mjerilo u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona,
5) za komunalna mjerila vodi evidenciju u pisanoj formi o odr┼żavanju i verifikaciji mjerila u upotrebi, te na zahtjev Zavoda dostavi podatke iz evidencije.
(2) Lica iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żna su da mjerilo koje vi┼íe ne upotrebljavaju na vidnom mjestu ozna─Źe oznakom: „MJERILO NIJE U UPOTREBI“.
(3) Privredni subjekti du┼żni su da koriste mjerila koja su prema odredbama ovog zakona i posebnih propisa neophodna za obavljanje njihove djelatnosti.

 

GLAVA IX
PRETPAKOVANI PROIZVODI

Pretpakovani proizvodi
─îlan 38.

(1) Pretpakovani (prethodno upakovani) proizvodi su proizvodi u odgovaraju─çoj ambala┼żi, koji su pakovani i zatvoreni bez prisustva kupca, a ─Źiju koli─Źinu nije mogu─çe mijenjati bez otvaranja i o┼íte─çenja ambala┼że.
(2) Paker je privredni subjekt koji puni sadr┼żaj proizvoda u ambala┼żu, odnosno formira pretpakovani proizvod prije njegovog stavljanja na tr┼żi┼íte.
(3) Pretpakovani proizvodi mogu se staviti na tr┼żi┼íte ili skladi┼ítiti sa namjerom stavljanja na tr┼żi┼íte kada je njihova nazivna koli─Źina ozna─Źena ta─Źno, jasno i nedvosmisleno i kada je njihova stvarna koli─Źina u okviru dozvoljenog odstupanja od ozna─Źene nazivne koli─Źine.
(4) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju metrolo┼íki zahtjevi za koli─Źine pretpakovanih proizvoda, dozvoljena odstupanja stvarnih koli─Źina od ozna─Źenih nazivnih koli─Źina, postupak ispitivanja pretpakovanih proizvoda radi provjere ispunjenosti metrolo┼íkih zahtjeva, zahtjevi za opremu koja se koristi u nadzoru koli─Źine pretpakovanih proizvoda, znak i na─Źin ozna─Źavanja pretpakovanih proizvoda i na─Źin obavje┼ítavanja Zavoda o obavljanju djelatnosti pretpakovanja.
(5) Paker, njegov ovla┼í─çeni zastupnik ili uvoznik du┼żan je da:
1) obezbijedi sprovo─Ĺenje propisanog postupka radi utvr─Ĺivanja usagla┼íenosti sa propisanim metrolo┼íkim zahtjevima koji su ure─Ĺeni u propisu iz stava 4. ovog ─Źlana,
2) obezbijedi dokumentaciju kojom se potvr─Ĺuje da pretpakovani proizvodi ispunjavaju propisane metrolo┼íke zahtjeve koji su ure─Ĺeni u propisu iz stava 4. ovog ─Źlana,
3) stavi nadle┼żnom organu na raspolaganje dokumentaciju iz ta─Źke 2) ovog stava.
(6) Ako je pretpakovani proizvod usagla┼íen sa zahtjevima ure─Ĺenim u propisu iz stava 4. ovog ─Źlana i poslije dokumentovanja usagla┼íenosti koli─Źine pretpakovanog proizvoda sa propisanim zahtjevima, paker, njegov ovla┼í─çeni zastupnik ili uvoznik mo┼że ozna─Źiti pretpakovani proizvod znakom usagla┼íenosti.
(7) Paker je du┼żan da u pisanoj formi obavijesti Zavod prije po─Źetka obavljanja djelatnosti pretpakovanja proizvoda.
(8) Pretpakovanim proizvodima, u smislu ovog zakona, ne smatraju se besplatni uzorci koji se kao prethodno upakovani proizvodi koriste u marketingu i pru┼żanju usluga.

 

 

Vanredno ispitivanje usaglašenosti pretpakovanih proizvoda
─îlan 39.

Vanredno ispitivanje pretpakovanih proizvoda, radi provjere usagla┼íenosti sa propisanim zahtjevima i odredbama ovog zakona, sprovodi Zavod na zahtjev nadle┼żnog organa, fizi─Źkog ili pravnog lica.

Etalon zapremine i mjerna boca
─îlan 40.

(1) Etalon zapremine koji se, u smislu ovog zakona, koristi za ispitivanje pretpakovanih proizvoda potrebno je da ispunjava metrološka svojstva koja omogućavaju njegovu upotrebu kao mjerila zapremine.
(2) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju metrološki zahtjevi za mjerne boce, dopuštena odstupanja zapremine, kao i natpisi i oznake na bocama kao mjernim posudama.
(3) Privredni subjekt mo┼że staviti mjernu bocu na tr┼żi┼íte ako ispunjava propisane metrolo┼íke zahtjeve i koja je obavezno ozna─Źena propisanim oznakama i natpisima.
(4) Mjerne boce koje su namijenjene za stavljanje na tr┼żi┼íte podlije┼żu statisti─Źkim provjerama ispunjenosti propisanih metrolo┼íkih zahtjeva, a koje se vr┼íe uzorkovanjem.

GLAVA X
VA┼ŻENJE STRANIH ZNAKOVA I DOKUMENATA

 

Va┼żenje stranih znakova i dokumenata
─îlan 41.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á U Republici Srpskoj va┼że dokumenti o odobrenju tipa mjerila i akti o verifikaciji mjerila, odnosno ┼żigovi i drugi znaci usagla┼íenosti izdati u inostranstvu, ako su izdati u skladu sa zaklju─Źenim me─Ĺunarodnim ugovorom, ─Źiji je potpisnik Republika Srpska, odnosno BiH.

 

Priznavanje znakova i dokumenata
─îlan 42.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á (1) Izuzetno od ─Źlana 41. ovog zakona, direktor Zavoda mo┼że priznati va┼żenje dokumenta o odobrenju tipa mjerila, akta o verifikaciji mjerila, odnosno ┼żigova i drugih znakova usagla┼íenosti, ako su izdati pod uslovima koji obezbje─Ĺuju ispunjenost zahtjeva koji su u Republici Srpskoj propisani za ta mjerila.
(2) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuje na─Źin priznavanja certifikata, dokumenata, akata, ┼żigova i znakova usagla┼íenosti iz stava 1. ovog ─Źlana, ─Źlana 15. stav 4. i ─Źlana 16. stav 13. ovog zakona.

 

 

 

GLAVA XI
FINASIRANJE ZAVODA I
NAKNADE ZA POSLOVE U OBLASTI METROLOGIJE

Finansiranje Zavoda
─îlan 43.

Zavod se finansira iz bud┼żeta Republike Srpske i drugih izvora, u skladu sa propisima.

Naknade za poslove u oblasti zakonske metrologije
─îlan 44.

(1) Za sprovo─Ĺenje postupaka imenovanja i ovla┼í─çivanja tijela, verifikacije mjerila, ispitivanja tipa mjerila, ispitivanja pretpakovanih proizvoda i mjernih boca radi provjere ispunjenosti metrolo┼íkih zahtjeva i drugih poslova iz oblasti zakonske metrologije, koje sprovodi Zavod i druga tijela u skladu sa ovim zakonom, pla─çaju se naknade.
(2) Tro┼íkove naknade iz stava 1. ovog ─Źlana snose podnosioci zahtjeva, a koji mogu biti proizvo─Ĺa─Źi, uvoznici, distributeri, ovla┼í─çeni zastupnici, serviseri, vlasnici i korisnici mjerila.
(3) Vlada donosi uredbu kojom se propisuju visina, na─Źin pla─çanja i raspodjela naknada iz stava 1. ovog ─Źlana.

 

GLAVA XII
NADZOR

Nadzor nad primjenom Zakona
─îlan 45.

(1) Upravni nadzor nad sprovo─Ĺenjem odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vr┼íe Ministarstvo i Zavod.
(2) Metrolo┼íki nadzor, koji podrazumijeva neposredni inspekcijski pregled nad sprovo─Ĺenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega, vr┼íi Zavod i tr┼żi┼ína inspekcija.

Metrološki nadzor
─îlan 46.

(1) Metrološki nadzor je nadzor kojim se provjerava ispunjenost uslova u pogledu:
1) proizvodnje, prometa, uvoza, ugradnje, upotrebe, odr┼żavanja i popravke mjerila stavljenih na tr┼żi┼íte i upotrebu,
2) ta─Źnosti koli─Źina nazna─Źenih i sadr┼żanih u pretpakovanim proizvodima,
3) upotrebe zakonskih mjernih jedinica,
4) rada imenovanih tijela,
5) rada ovlašćenih tijela,
6) rada obrazovanih laboratorija,
7) drugih zahtjeva propisanih ovim zakonom i podzakonskim aktima.
(2) Zavod obavlja metrološki nadzor prema planu metrološkog nadzora, a posredstvom lica ovlašćenih za vršenje ovog nadzora.
(3) Direktor Zavoda donosi plan metrolo┼íkog nadzora, a koji mo┼że biti redovni i vanredni.
(4) Lice iz stava 2. ovog ─Źlana obavezno je da ima slu┼żbenu legitimaciju, kojom dokazuje svojstvo ovla┼í─çenog lica, identitet i ovla┼í─çenje, a koja se predo─Źava subjektu nadzora prije po─Źetka metrolo┼íkog nadzora.
(5) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuje postupak i na─Źin vr┼íenja metrolo┼íkog nadzora od ovla┼í─çenih lica Zavoda, kao i obrazac i sadr┼żinu slu┼żbene legitimacije i na─Źin vo─Ĺenja evidencije o izdatim slu┼żbenim legitimacijama.
(6) Subjekt metrolo┼íkog nadzora obavezan je da licu ovla┼í─çenom za vr┼íenje metrolo┼íkog nadzora dozvoli i omogu─çi nesmetano vr┼íenje metrolo┼íkog nadzora, da daje obavje┼ítenja i stavlja na uvid dokumente, odnosno podatke koji su potrebni za vr┼íenje nadzora, te obezbijedi uslove neophodne za nesmetan rad i utvr─Ĺivanje ─Źinjeni─Źnog stanja.
(7) Tr┼żi┼ína inspekcija, u skladu sa ovim zakonom, obavlja nadzor nad mjerilima koja su stavljena na tr┼żi┼íte i upotrebu posredstvom tr┼żi┼ínih inspektora Republi─Źke uprave za inspekcijske poslove i tr┼żi┼ínih inspektora jedinica lokalne samouprave.
(8) Zavod ima obavezu i ovlašćenje da u vršenju metrološkog nadzora:
1) predla┼że preventivne mjere s ciljem spre─Źavanja povrede zakona i drugih propisa,
2) pregleda poslovne prostorije i ostale objekte u kojima se obavljaju poslovi iz stava 1. ovog ─Źlana,
3) pregleda op┼íte i pojedina─Źne akte, evidencije, poslovnu i drugu dokumentaciju koja je od zna─Źaja za vr┼íenje metrolo┼íkog nadzora,
4) utvr─Ĺuje identitet lica, kao i druge ─Źinjenice i okolnosti koje su od interesa za vr┼íenje metrolo┼íkog nadzora,
5) uzima u postupak podneske gra─Ĺana, privrednih subjekata, institucija i drugih organizacija i o svom postupanju obavje┼ítava podnosioca podneska,
6) uzima izjave od odgovornih i drugih lica u postupku metrološkog nadzora,
7) sa─Źini zapisnik o rezultatima metrolo┼íkog nadzora, https://advokat-prnjavorac.com
8) donese rješenje nakon izvršenog metrološkog nadzora,
9) preduzima i druge radnje i mjere za koje je ovlašćen ovim zakonom.
(9) Ako se prilikom vršenja metrološkog nadzora utvrdi da su prekršene odredbe ovog zakona ili propisa donesenih na osnovu njega, Zavod ima obavezu i ovlašćenje da:
1) naredi preduzimanje odgovaraju─çih mjera i radnji radi otklanjanja utvr─Ĺenih nepravilnosti ili nedostataka u roku koji odredi,
2) naredi da se dostavi potrebna dokumentacija i podaci u roku koji odredi,
3) naredi prinudno otvaranje objekta radi vršenja metrološkog nadzora,
4) naredi zabranu obavljanja djelatnosti ocjenjivanja usaglašenosti mjerila, verifikacije mjerila i poslova pripreme mjerila za verifikaciju,
5) podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,
6) izda prekršajni nalog,
7) podnese izvje┼ítaj nadle┼żnom organu za u─Źinjeno krivi─Źno djelo,
8) preduzme druge mjere i radnje za koje je ovim zakonom i drugim propisom ovlašćen.

Nadzor nad mjerilima
─îlan 47.

(1) U vr┼íenju metrolo┼íkog nadzora iz ─Źlana 46. stav 1. ta─Źka 1) ovog zakona, ovla┼í─çeno lice Zavoda ima prava i du┼żnosti da provjerava da li:
1) proizvo─Ĺa─Ź mjerila sprovodi propisani postupak ocjenjivanja usagla┼íenosti mjerila,
2) je mjerilo koje je stavljeno na tr┼żi┼íte usagla┼íeno sa propisanim zahtjevima,
3) je usagla┼íenost mjerila sa propisanim zahtjevima ocijenjena prema propisanom postupku i da li je mjerilo ozna─Źeno u skladu sa propisima,
4) mjerilo prati propisani dokument o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija,
5) mjerilo koje je u upotrebi ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu ovog zakona,
6) lica koja ugra─Ĺuju, postavljaju ili koriste mjerilo to obavljaju na na─Źin kojim se obezbje─Ĺuje propisana ta─Źnost mjerenja,
7) lice koje upotrebljava mjerilo, to mjerilo odr┼żava u tehni─Źkom stanju koje obezbje─Ĺuje ta─Źnost mjerenja i da li vodi evidenciju o njegovom odr┼żavanju i verifikaciji,
8) je sprovedena prva, odnosno periodi─Źna verifikacija mjerila,
9) je na mjerilu koje je u upotrebi prestao da va┼żi ┼żig, odnosno certifikat o verifikaciji mjerila,
10) je nakon popravke ili prepravke izvršena vanredna verifikacija mjerila,
11) privredni subjekt koristi mjerila koja su prema odredbama ovog zakona i posebnih propisa neophodna za obavljanje njegove djelatnosti,
12) mjerila ili subjekti nadzora ispunjavaju druge zahtjeve propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.
(2) Ako se u vr┼íenju metrolo┼íkog nadzora iz stava 1. ovog ─Źlana utvrdi da mjerilo ne ispunjava propisane zahtjeve, ovla┼í─çeno lice Zavoda mo┼że zapisni─Źki nalo┼żiti otklanjanje utvr─Ĺenih nepravilnosti i nedostataka u odre─Ĺenom roku i mjerilo ozna─Źiti kao neispravno.
(3) Direktor Zavoda mo┼że donijeti rje┼íenje o privremenoj zabrani stavljanja na tr┼żi┼íte, odnosno upotrebu mjerila do otklanjanja utvr─Ĺenih nepravilnosti, uz odre─Ĺivanje roka za njihovo otklanjanje.
(4) Ako se nepravilnosti iz stava 2. ovog ─Źlana ne otklone u ostavljenom roku, direktor Zavoda donosi rje┼íenje o povla─Źenju mjerila sa tr┼żi┼íta, odnosno zabrani upotrebe mjerila.
(5) Rje┼íenja iz st. 3. i 4. ovog ─Źlana kona─Źna su i protiv njih se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(6) Metrolo┼íki nadzor nad mjerilima, koji obavlja tr┼żi┼ína inspekcija, odnosi se na poslove i ovla┼í─çenja iz stava 1. ta─Źka 9) ovog ─Źlana.
(7) U slu─Źaju da se prilikom vr┼íenja metrolo┼íkog nadzora iz stava 6. ovog ─Źlana utvrdi da mjerilo nema ispravan ┼żig ili va┼że─çi certifikat o verifikaciji mjerila, tr┼żi┼íni inspektor donosi rje┼íenje kojim se privremeno zabranjuje stavljanje na tr┼żi┼íte, odnosno upotreba mjerila i odre─Ĺuje rok za otklanjanje nepravilnosti.
(8) Rok iz stava 7. ovog ─Źlana ne mo┼że biti du┼żi od 15 dana.
(9) Tr┼żi┼íni inspektor dostavlja Zavodu kopiju rje┼íenja iz stava 7. ovog ─Źlana bez odga─Ĺanja.
(10) Ako se nepravilnosti iz stava 7. ovog ─Źlana ne otklone u ostavljenom roku, tr┼żi┼íni inspektor o ovoj ─Źinjenici pisanim putem obavje┼ítava Zavod.
(11) Nakon dostavljanja obavje┼ítenja iz stava 10. ovog ─Źlana, direktor Zavoda donosi rje┼íenje o povla─Źenju mjerila sa tr┼żi┼íta, odnosno zabrani upotrebe mjerila.
(12) Rje┼íenje iz stava 11. ovog ─Źlana kona─Źno je i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.

Nadzor nad pretpakovanim proizvodima
─îlan 48.

(1) U vr┼íenju metrolo┼íkog nadzora iz ─Źlana 46. stav 1. ta─Źka 2) ovog zakona, ovla┼í─çeno lice Zavoda ima prava i du┼żnosti da provjerava da li:
1) je na pretpakovanom proizvodu koji je stavljen na tr┼żi┼íte nazivna koli─Źina ta─Źno, jasno i nedvosmisleno ozna─Źena,
2) stvarna koli─Źina pretpakovanih proizvoda odstupa od nazivne koli─Źine,
3) su pretpakovani proizvodi ozna─Źeni znakom usagla┼íenosti na propisani na─Źin,
4) mjerna boca koja je stavljena na tr┼żi┼íte ispunjava propisane metrolo┼íke zahtjeve i da li je ozna─Źena propisanim oznakama i natpisima,
5) pretpakovani proizvodi ili subjekti nadzora ispunjavaju druge zahtjeve propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.
(2) Ako se u vr┼íenju metrolo┼íkog nadzora iz stava 1. ovog ─Źlana utvrdi da pretpakovani proizvod, odnosno mjerna boca odstupa od propisanih zahtjeva, da nema odgovaraju─çe oznake koli─Źine ili da stvarna koli─Źina nije u granicama dozvoljenog odstupanja od nazna─Źene koli─Źine, direktor Zavoda na osnovu zapisnika ovla┼í─çenog lica donosi rje┼íenje kojim se zabranjuje njihova prodaja, a vlasnik pretpakovanih proizvoda du┼żan je da ih ponovo pretpakuje.
(3) Rje┼íenje iz stava 2. ovog ─Źlana kona─Źno je i protiv njega mo┼że se pokrenuti upravni spor.

Nadzor nad mjernim jedinicama
─îlan 49.

Ako se u vr┼íenju metrolo┼íkog nadzora iz ─Źlana 46. stav 1. ta─Źka 3) ovog zakona utvrdi da se zakonske mjerne jedinice upotrebljavaju u suprotnosti sa propisom kojim se ure─Ĺuju mjerne jedinice, ovla┼í─çeno lice Zavoda, odnosno tr┼żi┼íni inspektor zapisni─Źki nala┼że otklanjanje utvr─Ĺenih nepravilnosti i nedostataka u odre─Ĺenom roku, ako je to mogu─çe.

Nadzor nad radom imenovanih i ovlašćenih tijela, te obrazovanih laboratorija
─îlan 50.

U vr┼íenju metrolo┼íkog nadzora iz ─Źlana 46. stav 1. t. 4) do 6) ovog zakona, ovla┼í─çeno lice Zavoda ima prava i du┼żnosti da provjerava da li:
1) imenovano tijelo, ovlašćeno tijelo ili obrazovana laboratorija ispunjava propisane uslove,
2) je imenovano tijelo, ovlašćeno tijelo ili obrazovana laboratorija obavijestila Zavod o promjenama koje mogu uticati na ispunjenost propisanih uslova,
3) ovlašćeno tijelo obavlja verifikaciju mjerila prema propisanom postupku i u skladu sa metrološkim zahtjevima,
4) ovlašćeno tijelo vodi evidenciju o verifikovanim mjerilima,
5) ovlašćeno tijelo ili obrazovana laboratorija za pregled mjerila koje verifikuje upotrebljava kalibrisane radne etalone, odnosno certifikovane referentne materijale,
6) imenovano tijelo, ovla┼í─çeno tijelo ili obrazovana laboratorija ─Źuva dokumentaciju na propisani na─Źin i u propisanim rokovima,
7) imenovano tijelo obavlja ocjenjivanje usaglašenosti prema propisanom postupku,
8) je imenovano tijelo nakon sprovedenog postupka ocjenjivanja usaglašenosti izdalo propisani dokument o usaglašenosti,
9) obrazovana laboratorija vodi evidenciju o pregledanim mjerilima,
10) lice koje vr┼íi ┼żigosanje mjerila radi u skladu sa ovim zakonom,
11) subjekti nadzora obavljaju i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

 

 

GLAVA XIII
KAZNENE ODREDBE

Nov─Źane kazne za privredne subjekte i fizi─Źka lica
─îlan 51.

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj pravno lice, ako:
1) ne upotrebljava mjerne jedinice koje su propisane uredbom kojom se ure─Ĺuju mjerne jedinice (─Źlan 6),
2) ne ostvaruje ili ne ─Źuva ili ne odr┼żava progla┼íeni republi─Źki etalon ili ne osigura diseminaciju vrijednosti mjerne jedinice prema ni┼żim nivoima za datu oblast mjerenja (─Źlan 10. stav 4),
3) ne sprovede postupak ocjene usagla┼íenosti mjerila, odnosno ne ozna─Źi mjerilo u skladu sa propisima ili ne obezbijedi prate─çe dokumente za mjerila (─Źlan 14. stav 1),
4) ne podnese mjerilo na prvu verifikaciju (─Źlan 21. stav 3),
5) ne podnese mjerilo na periodi─Źnu verifikaciju (─Źlan 22. st. 3. i 4),
6) ne stavi van upotrebe mjerilo za koje nije izdato rje┼íenje o odobrenju tipa, poslije isteka va┼żenja njegove periodi─Źne verifikacije (─Źlan 22. stav 7),
7) ne podnese mjerilo na vanrednu verifikaciju (─Źlan 23. stav 2),
8) ne podnese mjerilo na kontrolni pregled (─Źlan 24. stav 4),
9) koristi mjerila koja nisu ┼żigosana republi─Źkim ┼żigom (─Źlan 25. stav 4),
10) koristi mjerilo ─Źiji je ┼żig, odnosno certifikat o verifikaciji mjerila prestao da va┼żi (─Źlan 26. stav 1),
11) ne pribavi potvrdu o ispunjavanju metrolo┼íkih zahtjeva (─Źlan 36. stav 1),
12) koristi neverifikovano mjerilo (─Źlan 37. stav 1. ta─Źka 1),
13) ne odr┼żava mjerilo na na─Źin kojim se obezbje─Ĺuje propisana ta─Źnost mjerenja (─Źlan 37. stav 1. ta─Źka 2),
14) ne upotrebljava mjerilo u skladu sa njegovom namjenom (─Źlan 37. stav 1. ta─Źka 3),
15) ne vodi evidenciju u pisanoj formi o odr┼żavanju i verifikaciji mjerila u upotrebi (─Źlan 37. stav 1. ta─Źka 5),
16) ne ozna─Źi mjerilo koje nije u upotrebi propisanom oznakom (─Źlan 37. stav 2),
17) ne koristi mjerila koja su prema odredbama ovog zakona i posebnih propisa neophodna za obavljanje njegove djelatnosti (─Źlan 37. stav 3),
18) stavi na tr┼żi┼íte ili skladi┼íti pretpakovane proizvode ─Źija koli─Źina nije u okviru dozvoljenog odstupanja (─Źlan 38. stav 3),
19) ne obezbijedi sprovo─Ĺenje propisanog postupka za utvr─Ĺivanje usagla┼íenosti pretpakovanih proizvoda ili ne obezbijedi dokumentaciju kojom se potvr─Ĺuje da pretpakovani proizvodi ispunjavaju propisane metrolo┼íke zahtjeve ili tu dokumentaciju ne stavi na raspolaganje nadle┼żnom organu (─Źlan 38. stav 5),
20) pretpakovane proizvode, koji nisu usagla┼íeni sa propisanim zahtjevima, ozna─Źi znakom usagla┼íenosti (─Źlan 38. stav 6),
21) ne obavijesti Zavod prije po─Źinjanja obavljanja djelatnosti pretpakovanja proizvoda (─Źlan 38. stav 7),
22) stavi na tr┼żi┼íte mjernu bocu koja ne ispunjava propisane metrolo┼íke zahtjeve ili koja nije ozna─Źena propisanim oznakama i natpisima (─Źlan 40. stav 3).
(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i preduzetnik, nov─Źanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM.
(3) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u pravnom licu, nov─Źanom kaznom od 200 KM do 1.000 KM.
(4) Za prekr┼íaj iz stava 1. t. 4) do 14) ovog ─Źlana kazni─çe se i fizi─Źko lice, nov─Źanom kaznom od 100 KM do 500 KM.
(5) Za prekr┼íaj iz stava 1. t. 11) do 14) ovog ─Źlana mo┼że se uz kaznu izre─çi i za┼ítitna mjera oduzimanja mjerila, ─Źijom je upotrebom na─Źinjen prekr┼íaj.

 

Nov─Źane kazne za imenovano tijelo
─îlan 52.

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj imenovano tijelo, ako:
1) ne pribavi akt o akreditaciji i za poslovnu jedinicu prije po─Źetka obavljanja poslova ocjenjivanja usagla┼íenosti mjerila van sjedi┼íta (─Źlan 17. stav 4),
2) sprovodi ocjenjivanje usagla┼íenosti bez rje┼íenja o imenovanju (─Źlan 18. stav 1),
3) obavlja poslove ocjenjivanja usagla┼íenosti za mjerila koja nisu obuhva─çena rje┼íenjem o imenovanju (─Źlan 18. stav 7).
(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u imenovanom tijelu, nov─Źanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM.

 

Nov─Źane kazne za ovla┼í─çeno tijelo
─îlan 53.

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj ovla┼í─çeno tijelo, ako:
1) verifikuje mjerilo bez prethodno sprovedenog pregleda, odnosno verifikuje mjerilo koje nema odobren tip mjerila (─Źlan 20. stav 6),
2) ne izda certifikat o verifikaciji za ┼żigosano mjerilo (─Źlan 20. stav 7),
3) ne koristi republi─Źke ┼żigove za ┼żigosanje mjerila (─Źlan 25. stav 3),
4) ne pribavi akt o akreditaciji i za organizacionu jedinicu prije po─Źetka obavljanja poslova verifikacije mjerila van sjedi┼íta (─Źlan 27. stav 4),
5) obavlja verifikaciju mjerila bez rje┼íenja o ovla┼í─çivanju (─Źlan 28. stav 1),
6) obavlja verifikaciju mjerila za mjerila koja nisu obuhva─çena rje┼íenjem o ovla┼í─çivanju (─Źlan 28. stav 7),
7) obavlja verifikaciju mjerila suprotno metrolo┼íkim propisima (─Źlan 28. stav 8),
8) evidencija o verifikaciji mjerila ne sadr┼żi obavezne podatke (─Źlan 30. stav 1),
9) evidenciju o verifikaciji mjerila ne ─Źuva u propisanom roku (─Źlan 30. stav 2),
10) podatke iz evidencije o verifikaciji mjerila ne dostavi Zavodu (─Źlan 30. stav 3),
11) ne obavijesti Zavod o promjenama koje mogu uticati na rad ovla┼í─çenog tijela, kao i ako prestane da ispunjava uslove za verifikaciju mjerila (─Źlan 31. stav 1),
12) prestane sa radom bez obavje┼ítavanja Zavoda u propisanom roku (─Źlan 31. stav 3).
(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice ovla┼í─çenog tijela, nov─Źanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM.

 

 

(3) Za prekr┼íaj iz stava 1. ta─Źka 1) ovog ─Źlana, nov─Źanom kaznom od 100 KM do 500 KM, kazni─çe se zaposleni koji je u ime ovla┼í─çenog tijela ili Zavoda neposredno radio na verifikaciji mjerila.

 

Nov─Źane kazne za obrazovanu laboratoriju
─îlan 54.

(1) Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM kazni─çe se za prekr┼íaj obrazovana laboratorija, ako:
1) sprovodi pripremu mjerila bez rje┼íenja o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila (─Źlan 33. stav 1),
2) obavlja poslove pripreme mjerila za mjerila koja nisu obuhva─çena rje┼íenjem o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila (─Źlan 33. stav 5),
3) obavlja poslove pripreme mjerila suprotno metrolo┼íkim propisima (─Źlan 33. stav 6),
4) evidencija o pripremi mjerila ne sadr┼żi obavezne podatke (─Źlan 34. stav 1),
5) evidenciju o pripremi mjerila ne ─Źuva u propisanom roku (─Źlan 34. stav 2),
6) podatke iz evidencije o pripremi mjerila ne dostavi Zavodu (─Źlan 34. stav 3),
7) ne obavijesti Zavod, u propisanom roku, o promjenama koje mogu uticati na rad obrazovane laboratorije (─Źlan 35. stav 1).
(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se odgovorno lice u obrazovanoj laboratoriji, nov─Źanom kaznom od 200 KM do 1.000 KM.

 

Nov─Źane kazne za spre─Źavanje i ometanje metrolo┼íkog nadzora
─îlan 55.

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj pravno lice ako ne dozvoli ili ne omogu─çi vr┼íenje metrolo┼íkog nadzora ili ne pru┼żi obavje┼ítenja i ne stavi na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vr┼íenje nadzora ili ne obezbijedi uslove neophodne za nesmetan rad i utvr─Ĺivanje ─Źinjeni─Źnog stanja (─Źlan 46. stav 6).
(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i preduzetnik, nov─Źanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM.
(3) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u pravnom licu, nov─Źanom kaznom od 300 KM do 1.500 KM.
(4) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i fizi─Źko lice, nov─Źanom kaznom od 200 KM do 1.000 KM.

 

 

 

 

 

GLAVA XIV
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rad obrazovanih laboratorija
─îlan 56.

Obrazovane laboratorije koje obavljaju poslove pripreme mjerila na osnovu ranije va┼że─çih zakona iz oblasti metrologije, mogu ove poslove obavljati do isteka va┼żenja rje┼íenja o ispunjenosti uslova za pripremu mjerila, a najkasnije do 31. decembra 2030. godine.

 

Okon─Źanje ranije zapo─Źetih postupaka
─îlan 57.

Postupci po─Źeti prije stupanja na snagu ovog zakona okon─Źa─çe se po odredbama Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, br. 33/16 i 18/20).

 

Ranije izdati certifikati, akta i ┼żigovi
─îlan 58.

Dokumenti o odobrenju tipa mjerila, akti o verifikaciji mjerila, ┼żigovi i drugi dokumenti izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdata.

Donošenje podzakonskih akata
─îlan 59.

(1) Vlada će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
1) Uredbu o mjernim jedinicama u Republici Srpskoj (─Źlan 6. stav 2),
2) Uredbu o naknadama za obavljanje verifikacije mjerila i drugih poslova iz oblasti metrologije (─Źlan 44. stav 3).
(2) Direktor Zavoda ─çe, uz saglasnost ministra, u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona donijeti sljede─çe podzakonske akte:
1) Pravilnik o vrstama mjerila za koja je obavezna verifikacija (─Źlan 7. stav 3),
2) Pravilnik o republi─Źkim etalonima (─Źlan 10. stav 5),
3) Pravilnik o postupku i na─Źinu ispitivanja tipa mjerila (─Źlan 16. stav 12),
4) Pravilnik o postupku i na─Źinu imenovanja tijela za ocjenjivanje usagla┼íenosti mjerila (─Źlan 18. stav 9),
5) Pravilnik o verifikaciji mjerila (─Źlan 20. stav 11),
6) Pravilnik o vrstama i oblicima ┼żigova za verifikaciju mjerila (─Źlan 25. stav 5),
7) Pravilnik o postupku ovla┼í─çivanja tijela za verifikaciju mjerila (─Źlan 27. stav 5. i ─Źlan 30. stav 4),
8) Pravilnik o postupku osnivanja laboratorija za pripremu mjerila (─Źlan 32. stav 3. i ─Źlan 34. stav 4),
9) Pravilnik o postupku izdavanja potvrda za uvoz mjerila (─Źlan 36. stav 2),
10) Pravilnik o pretpakovanim proizvodima (─Źlan 38. stav 4),
11) Pravilnik o mjernim bocama (─Źlan 40. stav 2),
12) Pravilnik o postupku priznavanja dokumenata, ┼żigova i znakova usagla┼íenosti (─Źlan 42. stav 2),
13) Pravilnik o vr┼íenju metrolo┼íkog nadzora (─Źlan 46. stav 5).
(3) Do dono┼íenja podzakonskih akata iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana primjenjiva─çe se podzakonski akti koji su va┼żili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu sa njim u suprotnosti.

Prestanak va┼żenja prethodnog zakona
─îlan 60.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o metrologiji u Republici Srpskoj („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, br. 33/16 i 18/20).

Stupanje na snagu Zakona
─îlan 61.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-1310/22                                                                          PREDSJEDNIK
Datum: 28. decembra 2022. godine                                                NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                             Dr Nenad Stevandić

 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija