Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o pravima branilaca i clanova njihovih porodica

 

ZAKON O PRAVIMA BRANILACA I ─îLANOVA NJIHOVIH PORODICA


("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 33/2004, 56/2005, 44/2005 - odluka US, 70/2007, 9/2010, 95/2013 - odluka Ustavnog suda, 90/2017 i 29/2022)


I - OSNOVNE ODREDBE
─îlan 1
(Predmet)
Ovim zakonom ure─Ĺuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobiliziranih branilaca i ─Źlanova njihovih porodica.


─îlan 2
(Definicija demobiliziranog branioca)
(1) Demobiliziranim braniocem, u smislu ovog zakona, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vije─ça obrane i policije nadle┼żnog organa unutra┼ínjih poslova (u daljnjem tekstu: Oru┼żane snage), koji je u─Źestvovao u pripremama za odbranu ili u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18.09.1991. do 22.04.1996. godine minimalno godinu dana, pod uslovom da ne postoje okolnosti iz ─Źlana 36. Zakona o pravima branilaca i ─Źlanova njihovih porodica ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17).
(2) Demobiliziranim braniocem dobrovoljcem smatra se i lice koje je kao maloljetno dobrovoljno stupilo u Oru┼żane snage u periodu iz stava (1) ovog ─Źlana.


─îlan 3
(─îlanovi porodice demobiliziranog branioca)
(1) ─îlanovi porodice demobiliziranog branioca, u smislu ovog zakona, su roditelji, bra─Źni partner i djeca koja ┼żive u zajedni─Źkom doma─çinstvu sa demobiliziranim braniocem.
(2) Pod djetetom demobiliziranog branioca u smislu ovog zakona smatra se dijete ro─Ĺeno u braku ili van braka, usvojenik ili pastorak demobiliziranog branioca.


II - PRAVA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ─îLANOVA NJIHOVIH PORODICA
─îlan 4


(Prava)
Demobilizirani branioci i ─Źlanovi njihovih porodica, pod uslovima utvr─Ĺenim ovim zakonom, mogu ostvariti pravo na:
a) zdravstvenu zaštitu;
b) lije─Źenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko lije─Źenje-lije─Źenje i rehabilitacija u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama, jednokratnu nov─Źanu pomo─ç za lije─Źenje, prednost u kori┼ítenju usluga zdravstvenih ustanova; tro┼íkove prevoza za lije─Źenje u drugom kantonu, besplatno lije─Źenje PTSP-a;
c) osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju;
d) pomo─ç u slu─Źaju smrti;
e) nov─Źanu egzistencijalnu naknadu;
f) prijevremeno povoljnije penzionisanje;
g) du┼żi godi┼ínji odmor po osnovu u─Źe┼í─ça u Oru┼żanim snagama;
h) stambeno zbrinjavanje;
i) subvenciju pla─çanja naknade za pogodnost;
j) subvenciju obaveze pla─çanja naknade za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte i naknade za ure─Ĺenje gra─Ĺevinskog zemlji┼íta;
k) dodjelu sredstava za odr┼żivi povratak;
l) besplatni priklju─Źak na infrastrukturalne mre┼że (voda, elektri─Źna energija, gas);
m) prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre;
n) osiguranje povoljnijih uslova školovanja;
o) izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog branioca;
p) besplatnu pravnu pomo─ç.


a) Zdravstvena zaštita
─îlan 5
(Ostvarivanje prava)
(1) Nezaposleni demobilizirani branilac status osiguranika ostvaruje po Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18).
(2) Obveznici uplate doprinosa za lice iz stava (1) su kantonalni organi nadle┼żni za bora─Źko-invalidsku za┼ítitu. Osnovica i stopa za uplatu doprinosa je propisana Zakonom o zdravstvenom osiguranju.


─îlan 6
(Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu demobiliziranih branilaca povratnika)
Nezaposleni demobilizirani branioci koji su povratnici u entitet Republiku Srpsku i Br─Źko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Br─Źko Distrikt BiH), mogu ostvariti pravo na zdravstvenu za┼ítitu u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH o ostvarivanju prava iz bolni─Źke zdravstvene za┼ítite za povratnike iz Federacije BiH u RS u zdravstvenim ustanovama Federacije BiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 84/14 i 36/15) i Sporazumom o na─Źinu i postupku kori┼ítenja zdravstvene za┼ítite osiguranih lica na teritoriji BiH, van podru─Źja entiteta, odnosno Distrikta Br─Źko kome osigurana lica pripadaju ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 41/01, 7/02 i 14/17).


─îlan 7
(Osloba─Ĺanje od pla─çanja li─Źnog u─Źe┼í─ça)
Nezaposleni demobilizirani branilac je oslobo─Ĺen pla─çanja li─Źnog u─Źe┼í─ça u tro┼íkovima kori┼ítenja zdravstvene za┼ítite i nabavke ortopedskih pomagala, ukoliko to pravo ne mo┼że koristiti po drugom osnovu.
b) Lije─Źenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko lije─Źenje - lije─Źenje i rehabilitacija u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama, jednokratna nov─Źana pomo─ç za lije─Źenje, prednost u kori┼ítenju usluga zdravstvenih ustanova i lije─Źenje u drugom kantonu i besplatno lije─Źenje PTSP-a


─îlan 8
(Lije─Źenje u inostranstvu)
(1) Lica iz ─Źlana 2. ovog zakona, mogu ostvariti pravo na naknadu tro┼íkova lije─Źenja u inostranstvu ako je u pitanju oboljenje koje se ne mo┼że lije─Źiti u Bosni i Hercegovini, kao i pravo na naknadu tro┼íkova prijevoza za odlazak na lije─Źenje i povratak sa lije─Źenja, u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i postupku upu─çivanja osiguranih osoba na lije─Źenje u inostranstvo ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 93/13).
(2) O nemogu─çnosti lije─Źenja u Bosni i Hercegovini, potvrdu izdaje nadle┼żna konzilijarna ljekarska komisija, koja na osnovu medicinske dokumentacije predla┼że takvo lije─Źenje.


─îlan 9
(Banjsko i klimatsko lije─Źenje-lije─Źenje i rehabilitacija u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama)
(1) Preporuku za banjsko i klimatsko lije─Źenje i rehabilitaciju u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama, na osnovu zahtjeva lica iz ─Źlana 2. ovog zakona, izdaje nadle┼żni ljekar specijalista, a odluku donosi ljekarska komisija koju imenuje kantonalni organ uprave nadle┼żan za branila─Źko-invalidsku za┼ítitu.
(2) Pravo iz stava (1) ovog ─Źlana, ostvaruje se putem kantonalnog organa uprave nadle┼żnog za bora─Źko-invalidsku za┼ítitu.


─îlan 10
(Jednokratna nov─Źana pomo─ç za lije─Źenje)
(1) Demobilizirani branilac mo┼że ostvariti pravo na jednokratnu nov─Źanu pomo─ç za pla─çanje tro┼íkova lije─Źenja.
(2) Sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog ─Źlana obezbijedit ─çe se u bud┼żetu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Bud┼żet Federacije), bud┼żetima kantona gradova i op─çina, u skladu sa mogu─çnostima.
(3) Propise o realizaciji prava na jednokratnu nov─Źanu pomo─ç za lije─Źenje donijet ─çe federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila─Źkog rata (u daljem tekstu: federalni ministar), i nadle┼żni organi kantona, gradova i op─çina, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.


─îlan 11
(Prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova)
(1) Lica iz ─Źlana 2. ovog zakona imaju prednost pri ostvarivanju zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama, uklju─Źuju─çi sve vrste dijagnostike (CT, MR i ostale laboratorijske pretrage).
(2) Nadle┼żne ustanove iz oblasti zdravstva du┼żne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona na vidnom mjestu ista─çi obavijest da lica iz ─Źlana 2. ovog zakona imaju prednost za pru┼żanje usluga.


─îlan 12
(Tro┼íkovi prevoza za lije─Źenje u drugom kantonu)
(1) Nezaposleni demobilizirani branilac mo┼że ostvariti pravo na tro┼íkove prijevoza radi lije─Źenja u drugom kantonu u visini povratne autobusne karte, o ─Źemu rje┼íenje donosi nadle┼żna op─çinska slu┼żba za bora─Źko-invalidsku za┼ítitu po mjestu prebivali┼íta demobiliziranog branioca, odnosno Odjeljenje za branila─Źko-invalidsku za┼ítitu prema mjestu prebivali┼íta demobiliziranog branioca.
(2) Nov─Źana sredstva za finansiranje prava iz stava (1) ovog ─Źlana ─çe se obezbijediti u bud┼żetu op─çine po mjestu prebivali┼íta demobiliziranog branioca, u skladu sa mogu─çnostima.
(3) Lije─Źenje u drugom kantonu za lica iz ─Źlana 2. provodi─çe se u skladu sa Sporazumom o na─Źinu i postupku kori┼ítenja zdravstvene za┼ítite van podru─Źja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 41/01, 7/02 i 14/17).


─îlan 13
(Besplatno lije─Źenje PTSP-a)
Lica iz ─Źlana 2. ovog zakona, kojima je dijagnosticiran PTSP, mogu ostvariti pravo na besplatne lijekove za lije─Źenje PTSP-a, u skladu sa pozitivnim propisima u oblasti zdravstvenog osiguranja.


c) Osiguranje povoljnih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju
─îlan 14
(Prednost pri zapošljavanju)
(1) Nezaposlena lica iz ─Źl. 2 i 3. ovog zakona mogu ostvariti pravo na prednost prilikom zapo┼íljavanja.
(2) Federalni, kantonalni, gradski organi i op─çinske slu┼żbe za upravu i upravne organizacije, javne ustanove i javna preduze─ça ─Źiji su osniva─Źi Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kanton, grad ili op─çina, du┼żni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prednost licima iz ─Źlana 2. ovog zakona.
(3) Obaveze iz stava (2) ovog ─Źlana imaju i sva privredna dru┼ítva i javna preduze─ça u kojima Federacija ima ve─çinski vlasni─Źki udio.
(4) Subjekti iz st. (2) i (3) ovog ─Źlana du┼żni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje akte i propise i donijeti provedbeni propis kojim se reguli┼íe prednost pri zapo┼íljavanju, na na─Źin da se licima iz ─Źlana 2. ovog zakona osigura prednost pod jednakim uslovima.


─îlan 15
(Prednost pri korištenju prava)
(1) Federalni zavod za zapo┼íljavanje i kantonalne slu┼żbe za zapo┼íljavanje su du┼żni u programima aktivne politike u oblasti zapo┼íljavanja izraditi mjere kojim ─çe se osigurati posebna sredstva radi povoljnijeg sufinansiranja zapo┼íljavanja, samozapo┼íljavanja, obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije lica iz ─Źlana 2. ovog zakona koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba u Federaciji BiH.
(2) Prilikom izrade programa iz stava (1) ovog ─Źlana, dodatne pogodnosti osigurat ─çe se licima iz ─Źlana 2. stav (2) ovog zakona.
(3) Lica iz ─Źlana 2. ovog zakona, pod uslovom da su registrovani kao individualni poljoprivredni proizvo─Ĺa─Źi ili imaju prijavljen obrt, imaju prioritet pri dodjeli sredstava za investicije u poljoprivredna doma─çinstva (gazdinstva) i obrtnu djelatnost.


d) Pomo─ç u slu─Źaju smrti
─îlan 16
(Ostvarivanje prava)
(1) U slu─Źaju smrti lica iz ─Źlana 2. ovog zakona, ─Źlanovi porodice sa kojima je umrli ┼żivio u zajedni─Źkom doma─çinstvu do njegove smrti imaju pravo na tro┼íkove d┼żenaze/sahrane, u visini prosje─Źne neto pla─çe zaposlenih u Federaciji iz prethodne godine, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom propisu.
(2) Pravo na pomo─ç za tro┼íkove d┼żenaze/sahrane u slu─Źaju smrti demobiliziranog branioca u visini utvr─Ĺenoj u stavu (1) ovog ─Źlana ima lice koje je iste platilo, pod uslovom da umrli nema ┼żivih ─Źlanova porodice iz ─Źlana 3. ovog zakona.
(3) Sredstva iz stava (1) ovog ─Źlana obezbijedit ─çe se iz bud┼żeta Federacije u skladu sa mogu─çnostima.


─îlan 17
(Postupak pri ostvarivanju prava u slu─Źaju smrti)
(1) Zahtjev za ostvarivanje prava iz ─Źlana 16. ovog zakona podnosi se Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila─Źkog rata (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).
(2) Federalno ministarstvo je du┼żno u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis o na─Źinu ostvarivanja prava iz ─Źlana 16. ovog zakona.
e) Nov─Źana egzistencijalna naknada


─îlan 18
(Pojam)
Nov─Źana egzistencijalna naknada u smislu ovog zakona je mjese─Źna nov─Źana naknada demobiliziranim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima, na na─Źin i u visini propisanim ovim zakonom.


─îlan 19
(Uslovi)
(1) Pravo na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu mo┼że ostvariti demobilizirani branilac sa navr┼íenih 65 godina ┼żivota pod uslovom da je bio pripadnik Oru┼żanih snaga najmanje 12 mjeseci, ukoliko ima prebivali┼íte na teritoriji Bosne i Hercegovine, i ako ostvaruje mjese─Źne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije ispla─çene u Federaciji BiH za mjesec decembar prethodne godine.
(2) Pravo na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu mo┼że ostvariti demobilizirani branilac sa navr┼íenih 57 godina ┼żivota pod uslovom da je bio pripadnik Oru┼żanih snaga najmanje 12 mjeseci, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadle┼żne slu┼żbe za zapo┼íljavanje najmanje godinu dana prije podno┼íenja zahtjeva za ostvarivanje prava, ukoliko ima prebivali┼íte na teritoriji Bosne i Hercegovine, i ako ostvaruje mjese─Źne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije ispla─çene u Federaciji za mjesec decembar prethodne godine.
(3) Pravo na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu imaju i demobilizirani branioci povratnici u entitet Republiku Srpsku ili u Br─Źko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Br─Źko Distrikt BiH), bez obzira na godine ┼żivota ako ne ostvaruju mjese─Źne prihode u iznosu ve─çem od 50% minimalne penzije ispla─çene u Federaciji za mjesec decembar prethodne godine i ako je bio pripadnik Oru┼żanih snaga najmanje 12 mjeseci.
(4) Pravo na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu mo┼że ostvariti supruga umrlog demobiliziranog branioca, povratnika u entitet Republika Srpska ili Br─Źko Distrikt BiH, bez obzira na godine ┼żivota ukoliko ne ostvaruje mjese─Źne prihode u iznosu ve─çem od 50% minimalne penzije ispla─çene u Federaciji za mjesec decembar prethodne godine i ako je umrli bio pripadnik Oru┼żanih snaga najmanje 12 mjeseci.
(5) Pravo na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu mo┼że ostvariti supruga umrlog demobiliziranog branioca ukoliko na dan podno┼íenja zahtjeva ima navr┼íenih 57 godina ┼żivota ukoliko ne ostvaruje mjese─Źne prihode u iznosu ve─çem od 50% minimalne penzije ispla─çene u Federaciji za mjesec decembarprethodne godine i ako je umrli bio pripadnik Oru┼żanih snaga najmanje 12 mjeseci.
(6) Kantoni ─çe svojim propisima urediti uslove, na─Źin i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih demobiliziranih branilaca ┼żivotne dobi do 57 godina.
(7) Ukoliko lice iz st. (1), (2), (3), (4) i (5) ovog ─Źlana ispunjava uslove za priznavanje prava na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu po vi┼íe osnova, tada navedeno pravo mo┼że ostvarivati samo po jednom osnovu po vlastitom izboru.
─îlan 20
Kantoni ─çe svojim propisima urediti uslove, na─Źin i postupak za ostvarivanje prava na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu za demobilizirane branioce koji nisu obuhva─çeni ─Źlanom 19. ovog zakona.
─îlan 21
(1) Lice iz ─Źlana 19. ovog zakona je du┼żno dokazati da nema drugih prihoda ve─çih od 50% minimalne penzije ispla─çene u Federaciji za mjesec decembar prethodne godine.
(2) U prihode u smislu stava (1) ovog ─Źlana ne ura─Źunava se naknada za tu─Ĺu njegu i pomo─ç ostvarena u skladu sa odredbama Zakona o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 7/14, 45/16 i 40/18).
(3) Federalno ministarstvo ─çe donijeti propis o na─Źinu, uslovima i dokumentaciji potrebnoj za ostvarivanje prava iz ─Źlana 18. ovog zakona.
─îlan 22
(Utvr─Ĺivanje iznosa nov─Źane egzistencijalne naknade)
(1) Lice iz ─Źlana 19. ovog zakona mo┼że ostvariti pravo na mjese─Źnu nov─Źanu egzistencijalnu naknadu u iznosu od 5 KM po mjesecu provedenom u Oru┼żanim snagama.
(2) Iznos mjese─Źne nov─Źane egzistencijalne naknade mo┼że biti i ni┼żi uz primjenu koeficijenta za obra─Źun.
(3) Utvr─Ĺeni iznos mjese─Źne nov─Źane egzistencijalne naknade iz stava (1) ovog ─Źlana uskla─Ĺivat ─çe se u visini zbira 50% procenta porasta potro┼ía─Źkih cijena i 50% procenta porasta realnog bruto dru┼ítvenog proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najvi┼íe do stope rasta realnog bruto dru┼ítvenog proizvoda u prethodnoj godini.
(4) Uskla─Ĺivanje iznosa mjese─Źne nov─Źane egzistencijalne naknade vr┼íit ─çe se po─Źev od 01.01.2024. godine, o ─Źemu odluku donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
(5) U slu─Źaju negativnog kretanja potro┼ía─Źkih cijena i real-nog bruto dru┼ítvenog proizvoda, posljednji uskla─Ĺeni iznos nov─Źane egzistencijalne naknade ne─çe se smanjivati.
─îlan 23
(Nadle┼żnost za prvostepeno rje┼íavanje)
(1) Nadle┼żna op─çinska slu┼żba za bora─Źko-invalidsku za┼ítitu, prema mjestu prebivali┼íta podnosioca zahtjeva, rje┼íava u prvom stepenu o pravu na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu, odnosno Odjeljenje za branila─Źko-invalidsku za┼ítitu.
(2) Po zahtjevu lica koje ima prebivali┼íte u entitetu Republika Srpska ili Br─Źko Distrikta BiH o pravu na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu u prvom stepenu, rje┼íava najbli┼ża op─çinska slu┼żba nadle┼żna za bora─Źko-invalidsku za┼ítitu u Federaciji u odnosu na mjesto njegovog prebivali┼íta, vode─çi ra─Źuna o teritorijalnoj i komunikacijskoj pogodnosti.
(3) (brisano)
─îlan 24
(Od kada se pravo priznaje)
Licima koja ispunjavanju uvjete za priznavanje prava, nov─Źana egzistencijalna naknada pripada od prvog dana narednog mjeseca od dana podno┼íenja zahtjeva.
─îlan 25
(Odlu─Źivanje po ┼żalbi)
(1) Protiv prvostepenog rje┼íenja o pravu na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu dopu┼ítena je ┼żalba.
(2) ┼Żalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostave rje┼íenja.
(3) Po ┼żalbi izjavljenoj protiv prvostepenog rje┼íenja za lica iz ─Źlana 19. odlu─Źuje Federalno ministarstvo.
(4) Protiv rje┼íenja donesenog po ┼żalbi, mo┼że se pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.
(5) Prvostepeno rje┼íenje podlije┼że reviziji. Reviziju obavlja Federalno ministarstvo. Revizija odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja. U toku revizije Federalno ministarstvo mo┼że dati saglasnost na prvostepeno rje┼íenje ili ga poni┼ítiti ili ukinuti ili samo druga─Źije rije┼íiti upravnu stvar.
─îlan 26
(Prestanak prava na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu)
(1) Pravo na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu prestaje:
a) smr─çu korisnika prava;
b) zasnivanjem radnog odnosa, ostvarivanjem prava na penziju, prijavom samostalne djelatnosti li─Źnim radom, ostvarivanjem prava na mjese─Źnu naknadu po federalnim, kantonalnim i op─çinskim propisima, ostvarivanjem prihoda po osnovu izdavanja u zakup nekretnina, ukoliko po navedenom demobilizirani branilac ostvaruje mjese─Źne prihode u iznosu ve─çem od 50% minimalne penzije ispla─çene u Federaciji za mjesec decembar prethodne godine.
(2) Pravo na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu ne mo┼że se prenijeti na drugo lice.
(3) Korisnik prava du┼żan je u roku od 15 dana od dana nastanka promjene prijaviti prvostepenom organu svaku promjenu koja uti─Źe na prestanak prava.
(4) Prvostepeni organ ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti na osnovu prijave korisnika prava ili saznanja na drugi na─Źin o razlozima za prestanak prava, donijeti rje┼íenje o prestanku prava.
─îlan 27
(Na─Źin isplate i izvje┼ítavanje)
(1) Nov─Źana sredstva za ostvarivanje i kori┼ítenje prava na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu za lica iz ─Źlana 19. osigurat ─çe se u bud┼żetu Federacije.
(2) Ukoliko iznos pojedina─Źne naknade iz ─Źlana 22. ovog zakona, pomno┼żen sa brojem korisnika, bude zahtijevao ve─çi iznos sredstava iz stava (1) ovog ─Źlana, primijenit ─çe se koeficijent za obra─Źun.
(3) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon usvajanja bud┼żeta, kvartalno donosi akt kojim ─çe utvr─Ĺivati koeficijent za obra─Źun i iznos nov─Źane egzistencijalne naknade, u zavisnosti od broja korisnika na na─Źin da ukupan iznos potrebnih sredstava na nivou fiskalne godine ne prelazi iznos planiran bud┼żetom Federacije Bosne i Hercegovine za tu fiskalnu godinu i za te namjene.
(4) Prvostepeni organ vodi kompletnu evidenciju o korisnicima koji ostvaruju pravo po ovom zakonu, a Federalno ministarstvo vodi evidenciju o izvršenim isplatama i o tome kvartalno izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.
─îlan 28
(Povrat sredstava)
(1) Lice kome je ispla─çeno nov─Źano primanje prema ovom zakonu na koje nije imalo pravo, du┼żno je vratiti primljeni iznos.
(2) Za nepravilne isplate koje su nastale kao gre┼íka organa koji je vodio postupak, nepravilno ispla─çena sredstva nadoknadit ─çe organ koji je u─Źinio gre┼íku i odgovaraju─çi iznos dozna─Źiti na ra─Źun bud┼żeta Federacije.
─îlan 29
(Kontrola namjenskog trošenja sredstava)
Federalno ministarstvo vr┼íi inspekcijski nadzor i kontrolu namjenskog tro┼íenja sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu.
f) Pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje
─îlan 30
(Ostvarivanje prava)
Pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje demobilizirani branilac ostvaruje po osnovu Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodila─Źkog rata ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 41/13 i 90/17) i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 13/18).
g) Pravo na du┼żi godi┼ínji odmor po osnovu u─Źe┼í─ça u Oru┼żanim snagama
─îlan 31
(Godišnji odmor)
(1) Demobilizirani branilac koji je u radnom odnosu mo┼że ostvariti pravo na uve─çanje godi┼ínjeg odmora po osnovu u─Źe┼í─ça u Oru┼żanim snagam.,
(2) Uve─çanje godi┼ínjeg odmora za lice iz stava (1) ovog ─Źlana se odre─Ĺuje na slijede─çi na─Źin:
a) u─Źe┼í─çe u odbrambeno-oslobodila─Źkom/domovinskom ratu 12-18 mjeseci - iznosi 1 dan
b) u─Źe┼í─çe u odbrambeno-oslobodila─Źkom/domovinskom rata 18-30 mjeseci - iznosi 2 dana
c) u─Źe┼í─çe u odbrambeno-oslobodila─Źkom/domovinskom ratu vi┼íe od 30 mjeseci - iznosi 3 dana.
(3) Svi poslodavci su du┼żni u roku od 90 od dana stupanja na snagu ovog zakona u svojim pravilnicima odnosno statutima, propisati na─Źin, uslove i postupak ostvarivanja prava iz stava (1) ovog ─Źlana.
(4) Propisano uve─çanje godi┼ínjeg odmora ne mo┼że prelaziti propisani maksimum trajanja godi┼ínjeg odmora.
h) Stambeno zbrinjavanje
─îlan 32
(Stambeno zbrinjavanje)
(1) Demobilizirani branioci koji nemaju u vlasni┼ítvu stan ili ku─çu, niti koriste stan u svojstvu nosioca stanarskog prava mogu ostvariti pravo na pomo─ç u rje┼íavanju stambenog pitanja u skladu sa kantonalnim propisima, a prema sredstvima kantona predvi─Ĺenim za te namjene.
(2) Sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog ─Źlana osiguravaju se u bud┼żetu kantona u skladu sa mogu─çnostima.
(3) Sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog ─Źlana za demobiliziranog branioca nastanjenog u Republici Srpskoj osiguravaju se u bud┼żetu kantona na ─Źijem podru─Źju je povratnik u entitet Republika Srpska imao posljednje boravi┼íte, ili u bud┼żetu kantona koji je najbli┼żi mjestu prebivali┼íta povratnika, u skladu sa mogu─çnostima.
─îlan 33
(Kreditna sredstva za opravku i sanaciju)
(1) Demobilizirani branioci mogu ostvariti pravo na kreditna sredstva za opravku i sanaciju porodi─Źnih stambenih objekata, opravku i sanaciju stanova, izgradnju novih porodi─Źnih stambenih objekata i stanova, kupovinu stambenog objekta ili stana.
(2) Nov─Źana sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog ─Źlana osigurat ─çe se putem Fondacije za pru┼żanje pomo─çi u rje┼íavanju stambenih pitanja pripadnika bora─Źkih populacija.
─îlan 34
(Rok)
Vlade kantona ─çe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis kojim ─çe urediti kriterije za kori┼ítenja prava, vrstu, namjenu, visinu, postupak i uslove za dodjelu sredstava za rje┼íavanje stambenih pitanja, kao i ostala pitanja od zna─Źaja za ostvarivanje tog prava.
i) Subvencioniranje naknade za pogodnost
─îlan 35
(Subvencioniranje)
(1) Lice iz ─Źlana 2. ovog zakona mogu ostvariti pravo na subvencioniranje tro┼íkova naknade za pogodnosti za izgradnju porodi─Źne stambene zgrade za vlastite potrebe netto gra─Ĺevinske povr┼íine do 200 m2 kada prvi put rje┼íavaju svoje stambeno pitanje.
(2) Odredba stava (1) ovog ─Źlana odnosi se i nadogradnju, nadzi─Ĺivanje, preure─Ĺenje krovi┼íta i potkrovlja, pretvaranje zajedni─Źkih prostorija i rekonstrukciju kojom se pove─çava dotada┼ínja povr┼íina do 100 m2 netto gra─Ĺevinske povr┼íine. https://advokat-prnjavorac.com
─îlan 36
(Ostvarivanje prava)
Lice iz ─Źlana 2. ovog zakona mo┼że u jednom slu─Źaju ostvariti pravo na subvencioniranje tro┼íkova naknade za pogodnosti i naknade za ure─Ĺenje gra─Ĺevinskog zemlji┼íta za izgradnju poslovnog prostora netto gra─Ĺevinske povr┼íine do 100 m2.
j) Subvencioniranje naknade za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte i naknade za ure─Ĺenje gra─Ĺevinskog zemlji┼íta
─îlan 37
(Subvencioniranje)
Lica iz ─Źlana 2. ovog zakona kada prvi put rje┼íavaju svoje stambeno pitanje mogu ostvariti pravo na subvencioniranje naknade za dodijeljeno gra─Ĺevinsko zemlji┼íte i naknade za ure─Ĺenje gra─Ĺevinskog zemlji┼íta u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta za vlastite potrebe, povr┼íine do 400 m┬▓.
─îlan 38
(Rok)
Op─çine ─çe svojim propisima urediti uslove, na─Źin i postupak za ostvarivanje prava iz ─Źl. 35, 36. i 37. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
k) Dodjela sredstava za odr┼żivi povratak
─îlan 39
(Odr┼żivi povratak)
Lica iz ─Źlana 2. ovog zakona, koja su ostvarila povratak u mjesta u kojima su imali prebivali┼íte, odnosno boravi┼íte prije po─Źetka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, u svrhu obezbje─Ĺenja uvjeta za odr┼żivi povratak u istom, imaju prednost pri dodjeli sredstava za odr┼żivi povratak.
─îlan 40
(Lica koja ne ostvaruju pravo)
Pravo iz ─Źlanova 32. do 39. ovog zakona ne mogu ostvariti lica koja su izvan svog prijeratnog mjesta prebivali┼íta rije┼íila svoje stambeno pitanje.
─îlan 41
(Obezbje─Ĺenje sredstava za ostvarivanje prava odr┼żivog povratka)
Sredstva za ostvarivanje prava iz ─Źlana 39. ─çe se obezbijediti sredstvima kantonalnih bud┼żeta i sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica predvi─Ĺenih u bud┼żetu Federacije u skladu sa mogu─çnostima, koji su du┼żni da posebnim propisom urede vrstu i visinu ovih sredstava, kriterije za kori┼ítenje prava, na─Źin realizacije, postupak i uvjete pod kojima se sredstva za odr┼żivi povratak dodjeljuju, kao i ostala pitanja od zna─Źaja za ostvarivanje prava.
l) Osloba─Ĺanje od pla─çanja priklju─Źka na infrastrukturalne mre┼że (voda, elektri─Źna energija, gas)
─îlan 42
(Osloba─Ĺanje od pla─çanja priklju─Źka na infrastrukturalne mre┼że)
(1) Mogu─çnost ostvarivanja prava na osloba─Ĺanje od pla─çanja priklju─Źka na infrastrukturalne mre┼że (voda, elektri─Źna energija, gas), imaju lica iz ─Źlana 2. ovog zakona, pod uvjetom da stambeno pitanje rje┼íavaju prvi put i da stambeni objekat posjeduje odgovaraju─çu saglasnost za priklju─Źak na tu infrastrukturalnu mre┼żu od ovla┼ítenog organa, odnosno pravnog lica.
(2) Lica iz ─Źlana 2. ovog zakona, mogu ostvariti pravo da stambeni objekat besplatno priklju─Źe na vodovodnu i kanalizacionu mre┼żu, monofazni priklju─Źak (du┼żine kabla do 50 m) na elektrodistributivnu mre┼żu i gasovodnu mre┼żu pod uvjetima iz stava (1) ovog ─Źlana.
(3) Tro┼íkovi nastali prilikom ostvarivanja prava iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana idu na teret bud┼żeta kantona..
m) Prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre
─îlan 43
(Smještaj u penzionerske domove i gerontološke centre)
(1) Demobilizirani branioci imaju prednost prilikom smje┼ítaja u sve javne ustanove koje se bave smje┼ítajem starih i iznemoglih osoba, a ─Źiji je osniva─Ź Federacija, kantoni, gradovi i op─çine, ukoliko nemaju ─Źlanova porodice koji su po Porodi─Źnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, du┼żni da ih izdr┼żavaju.
(2) Lica iz ─Źlana 2. ovog zakona, mogu ostvariti pravo na subvencioniranje tro┼íkova smje┼ítaja u penzionerske domove i gerontolo┼íke centre u visini do 50%.
(3) Sredstva za subvencioniranje, obezbijedit ─çe se u bud┼żetu Federacije, u skladu sa mogu─çnostima.
n) Osiguranje povoljnijih uslova školovanja
─îlan 44
(Školovanje)
Djeca demobiliziranih branilaca, pod uslovom da su ispunili bodovni minimum, odnosno da su zadovoljili na prijemnom ispitu, imaju prednost pri upisu u javne srednjoškolske i visokoškolske ustanove.
─îlan 45
(Besplatni ud┼żbenici)
(1) Djeci nezaposlenih demobiliziranih branilaca koji nemaju sredstava za izdr┼żavanje prema podacima Centra za socijalni rad, osigurat ─çe se besplatni ud┼żbenici za vrijeme obaveznog osnovnog ┼íkolovanja.
(2) Nov─Źana sredstva za potrebe iz stava (1) ovog ─Źlana obezbijedit ─çe se iz sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke predvi─Ĺenih u bud┼żetu Federacije u skladu sa mogu─çnostima.
─îlan 46
(Sufinansiranje troškova upisa)
(1) Za vrijeme redovnog ┼íkolovanja na javnim visoko┼íkolskim ustanovama djeca nezaposlenih demobilisanih branilaca, koji nemaju sredstava za izdr┼żavanje prema podacima Centra za socijalni rad, mogu ostvariti pravo na sufinansiranje tro┼íkova upisa u novu ┼íkolsku/studijsku godinu, u visini do 50% nov─Źanih sredstava.
(2) Pravo na sufinansiranje troškova upisa mogu ostvariti samo redovni studenti prvog ciklusa studija koji vodi do zvanja završenog dodiplomskog studija i studenti fakulteta na kojima je organizovan integrisani studijski program prvog i drugog ciklusa.
(3) Nov─Źana sredstva za potrebe iz stava (1) ovog ─Źlana ─çe se osigurati iz sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke predvi─Ĺenih u bud┼żetu Federacije u skladu sa mogu─çnostima.


─îlan 47
(Prednost pri smještaju u studentske domove)
Djeca demobiliziranih branilaca imaju prednost pri dodjeli stipendija i prednost pri smje┼ítaju u ─Ĺa─Źke i studentske domove u skladu sa kriterijima utvr─Ĺenim kantonalnim propisima kojima se reguli┼íu ova prava.
o) Pravo na izdavanje identifikacijske kartice
─îlan 48
(Identifikacijska kartica)
(1) Lica iz ─Źlana 2. i 3. ovog zakona mogu ostvariti pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog branioca koju izdaje Federalno ministarstvo.
(2) Prilikom ostvarivanja prava iz ovog zakona lica iz ─Źl. 2. i 3. ovog zakona status dokazuju identifikacijskom karticom.
(3) Identifikacijska kartica se izdaje na osnovu podataka iz uspostavljenog Jedinstvenog registra.
(4) Lica iz ─Źl. 2. i 3. ovog zakona, status demobiliziranog branioca, do izdavanja identifikacione kartice, mogu dokazati na osnovu uvjerenja o pripadnosti Oru┼żanim snagama izdatog od nadle┼żne Grupe/Samostalnog izvr┼íioca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze.
─îlan 49
(Obaveza donošenja propisa sa rokom)
Federalno ministarstvo ─çe u roku od 60 dana donijeti propis koji ─çe urediti uslove, na─Źin i postupak izdavanja identifikacijske kartice.
p) Besplatna pravna pomo─ç
─îlan 50
Nezaposleni demobilizirani branilac mo┼że ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomo─ç u kantonima, op─çinama i gradovima kod nadle┼żnih slu┼żbi, prilikom ostvarivanja prava utvr─Ĺenih ovim zakonom, u skladu sa propisima koji reguli┼íu ovu oblast.
─îlan 51
(Javna objava Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branila─Źko-invalidske za┼ítite)
(1) Federalno ministarstvo ─çe nakon uspostave Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branila─Źko-invalidske za┼ítite, isti javno objaviti na web stranici Federalnog ministarstva, a najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Federalno ministarstvo ─çe u roku od 6 mjeseci u─Źiniti javno dostupnim Jedinstveni registar branilaca u elektronskom obliku, tako ┼íto ─çe se iz dijela pripadnosti komponentama Armije BiH, HVO-a i MUP-a navesti pripadnost Ministarstvu odbrane/obrane, namjenskoj industriji, civilnoj za┼ítiti i logisti─Źkim bazama, i navesti pripadnost ratnim formacijskim jedinicama broj─Źanim oznakama jedinica u kojima je bio pripadnik.
III - KAZNENE ODREDBE
─îlan 52
(Kaznene odredbe)
(1) Nov─Źanom kaznom do 50 000.00 KM kaznit ─çe se pravno lice, a nov─Źanom kaznom od 20.000.00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj odgovorno lice u organu uprave, ustanovi ili javnom preduze─çu ili drugom pravnom licu, ako:
a) korisniku suprotno odredbama ovog zakona uskrati ili ograni─Źi prava koja mu pripadaju;
b) omogući korištenje prava licu kojem ne pripada pravo prema ovom zakonu ili mu ne pripada u tom obimu;
c) ne omogu─çi ostvarivanje uvida u upravno rje┼íavanje, ne dostavi potrebne podatke, spise i obavje┼ítenja na zahtjev nadle┼żnog ministarstva ili inspekcije.
(2) Nov─Źanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM bit ─çe ka┼żnjeno lice iz ─Źl. 2. i 3. koje na osnovu la┼żne isprave, la┼żnog svjedo─Źenja ili na bilo koji drugi nedozvoljen na─Źin svojim djelovanjem ostvari pravo prema ovom zakonu koje mu ne pripada ili ne izvr┼íi nastale promjene (─Źlan 26. stav (3) ovog zakona).


IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
─îlan 53
(Primjena odredbi)
U postupku za ostvarivanje prava na osnovu ovog zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), ako ovim zakonom nije druga─Źije propisano.
─îlan 54
(Nadzor)
Nadzor nad provo─Ĺenjem ovog zakona vr┼íe federalne i kantonalne inspekcije, svaka u okviru svojih nadle┼żnosti.

─îlan 55
(Primjena Zakona)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat ─çe se od 01.07.2019. godine.
Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i ─Źlanova njihovih porodica
("Slu┼żbene novine FBiH", br. 29/2022)
─îlan 8
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija