Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o radu Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine

 

Zakon o radu Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine


("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine", br. 19/2006 - pre─Źiš─çen tekst, 19/2007, 25/2008, 20/2013, 31/2014 i 1/2015)

Ovo je stari zakon o radu - link na: novi Zakon o radu Br─Źko distrikt BiH.

 

I. OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuje se sklapanje ugovora o radu, uklju─Źuju─çi radno vrijeme, pla─çe, prestanak ugovora o radu, prava i obaveze koje proizlaze iz radnog odnosa, zaklju─Źivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa na podru─Źju Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikta), ukoliko drugim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 2

U ovom zakonu koriste se slijede─çi termini, pod kojima se podrazumijeva:

1. "pravilnik" su interna pravila poslovanja poslodavca kojim se regulišu pla─çe, organizacija rada i ostala pitanja od va┼żnosti za odnos izme─Ĺu poslodavca i zaposlenih, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, ako takav postoji;

2. "otkazivanje" zna─Źi prekidanje ili poništavanje ugovora o radu pod odre─Ĺenim uslovima osim prirodnog prekida ugovora o radu;

3. "kolektivni ugovor" je ugovor sklopljen izme─Ĺu poslodavca i sindikata ili vije─ça zaposlenika, ili izme─Ĺu udru┼żenja poslodavaca i sindikata ili vije─ça zaposlenika, u korist njihovih ─Źlanova;

4. "kolektivni radni spor" je svaki spor izme─Ĺu poslodavca ili udru┼żenja poslodavaca i sindikata ili vije─ça zaposlenika, a koji proisti─Źe iz kolektivnog ugovora zaklju─Źenog izme─Ĺu pomenutog poslodavca, ili udru┼żenja poslodavaca i sindikata ili vije─ça zaposlenika;

5. "zaposlenik " je svako fizi─Źko lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu;

6. " poslodavac" je svako fizi─Źko ili pravno lice koje na osnovu ugovora o radu zapošljava neko lice;

7. "viša sila" je doga─Ĺaj ili uticaj koji se ne mo┼że predvidjeti niti kontrolisati, a ovdje se ubrajaju i prirodne sile (npr. poplave i uragani) i ljudska djela (npr. nemiri, štrajkovi i ratovi);

8. "krajnja nepa┼żnja" je svjesno, namjerno u─Źinjeno djelo ili propust kojim se bezobzirno zanemaruje bezbjednost ili imovina drugih lica;

9. "štetni uticaji" podrazumijevaju sve uslove na radnom mjestu koji predstavljaju veliki rizik za radnu bezbjednost i zdravlje zaposlenih, a pošto je poslodavac preuzeo razumne mjere zaštite radne bezbjednosti i zdravlja svojih zaposlenih;

10. "opasno zaposlenje" je svaka vrsta posla koja nosi veliki rizik ili gdje postoji izuzetno velika opasnost;

11. "zdravlje", vezano za zaposlenje, podrazumijeva nepostojanje bolesti ili slabosti, i uklju─Źuje psihi─Źke i mentalne elemente koji uti─Źu na zdravlje a koji su u direktnoj vezi s bezbjednoš─çu i higijenom na poslu;

12. "teški fizi─Źki poslovi" podrazumijeva posao na kojem ─Źesto dolazi do podizanja vrlo velikih predmeta i ─Źesto nošenje velikih predmeta. Svaki posao koji zahtijeva podizanje predmeta teških ─Źetrdeset (40) kilograma ili te┼żih, kao i ─Źesto dizanje ili nošenje predmeta teških dvadeset (20) kilograma ili te┼żih, smatra se teškim fizi─Źkim radom;

13. "neposredna opasnost" je neposredna i stvarna prijetnja ne─Źijem zdravlju ili bezbjednosti;

14. "po─Źetni ugovor" je prvi ugovor o radu koji zaposlenik zaklju─Źi s odre─Ĺenim poslodavcem;

15. "usavršavanje na poslu" je svaka obuka koja se vrši dok je radnik zaposlen;

16. "evidencija o osiguranju" je dokument u kojem su sadr┼żani podaci o godinama sta┼ża zaposlenog i pravima na penziju na koja je zaposleni stekao pravo;

17. "maloljetnik" je osoba od petnaest (15) do osamnaest (18) godina;

18. "mirovno vije─çe" je neutralna tre─ça strana koja iznalazi na─Źin neobavezuju─çeg rješenja spora kako bi pomogla strankama u sporu da do─Ĺu do rješenja spora koji odgovara objema strankama;

19. "propisi" su sve odredbe kojima je nadle┼żni organ/organi vlasti dao snagu zakona;

20. "teško hendikepirano dijete" je dijete koje je teško psihi─Źki ili fizi─Źki nesposobno a nesposobnost je izazvana fizi─Źkim nedostatkom ili slaboš─çu, ili tjelesnom manom;

21. "prestanak" je prirodan završetak ili prestanak ugovora o radu;

22. "radni─Źka knji┼żica" je dokument koji sadr┼żi radnu evidenciju zaposlenog uklju─Źuju─çi godine radnog sta┼ża, radna mjesta itd.;

23. "radno mjesto" je svako mjesto gdje radnici treba da borave ili na koje treba da idu zbog posla a koje je pod direktnom ili indirektnom kontrolom poslodavca;

24. "vije─çe zaposlenika" je predstavni─Źko tijelo zaposlenih koje raspravlja o problemima i pitanjima zaposlenih s poslodavcem i koje se u ime zaposlenih mo┼że uklju─Źiti u kolektivno pregovaranje s poslodavcem.

─îlan 3

(1) Radni odnos se zasniva zaklju─Źivanjem ugovora o radu izme─Ĺu poslodavca i zaposlenika.

(2) Poslodavac - fizi─Źko lice du┼żan je se prijaviti na PIO i zdravstveno osiguranje.

(3) Nakon zaklju─Źenog ugovora o radu poslodavac je du┼żan prijaviti zaposlenika na PIO i zdravstveno osiguranje.

─îlan 4

(1) Prema licu koje tra┼żi zaposlenje, kao i prema licu koje je zaposleno, ne smije se vršiti diskriminacija na osnovu rase, boje ko┼że, spola, jezika, vjere, politi─Źkog opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, seksualnog opredjeljenja, ro─Ĺenja ili neke druge okolnosti, ─Źlanstva ili ne─Źlanstva u politi─Źkoj stranci, ─Źlanstva ili ne─Źlanstva u sindikatu, te tjelesnih ili duševnih ošte─çenja u pogledu anga┼żiranja, obuke, unapre─Ĺivanja, uslova zapošljavanja, prestanka ugovora o radu ili drugih pitanja koja proisti─Źu iz radnog odnosa.

(2) Stav 1 ovog ─Źlana ne isklju─Źuje:

1. razlike u dobroj vjeri zasnovane na neophodnim zahtjevima koji se odnose na odre─Ĺeni posao;

2. razlike u dobroj vjeri koje su zasnovane na sposobnosti lica da obavlja poslove predvi─Ĺene za odre─Ĺeno radno mjesto ili da savlada program potrebnog stru─Źnog usavršavanja, pod uslovom da je poslodavac ili lice koje obezbje─Ĺuje stru─Źno usavršavanje ulo┼żilo razumne napore za prilago─Ĺavanje posla ili obuke situaciji u kojoj se nalazi takvo lice ili za obezbje─Ĺivanje odgovaraju─çeg drugog zaposlenja ili usavršavanja, ukoliko je to mogu─çe, i

3. svaki program, aktivnost ili odredba koja za svoj cilj ima poboljšanje polo┼żaja lica koja se nalaze u nepovoljnom ekonomskom, socijalnom, obrazovnom ili fizi─Źkom polo┼żaju.

(3) U slu─Źajevima u kojima navodno postoji kršenje odredaba ovog ─Źlana:

1. lice ─Źija prava su navodno povrije─Ĺena mo┼że podnijeti tu┼żbu zbog povrede prava nadle┼żnom sudu;

2. ukoliko podnosilac tu┼żbe kroz relevantne dokaze poka┼że postojanje bilo koje aktivnosti koja je zabranjena ovim ─Źlanom, tu┼żeni je du┼żan da doka┼że da takva razlika nije napravljena na osnovu diskriminacije; i

3. ukoliko utvrdi da su navodi tu┼żbe osnovani, sud ─çe dati takvu odluku kakvu smatra neophodnom da bi se osigurala saglasnost s ovim ─Źlanom.

─îlan 5

(1) Zaposlenici imaju pravo, po slobodnom izboru, organizovati sindikat te se u njega u─Źlaniti u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, Statutom Br─Źko distrikta (u daljnjem tekstu: Statut) i sa zakonima Distrikta.

(2) Poslodavci imaju pravo, po svom slobodnom izboru, organizovati udru┼żenja poslodavaca te postati njihovi ─Źlanovi u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, Statutom i zakonima Br─Źko distrikta.

(3) Sindikati i udru┼żenja poslodavaca mogu se osnivati bez ikakvog prethodnog odobrenja.

─îlan 6

(1) Zaposlenici imaju pravo da slobodno odlu─Źuju o pridru┼żivanju ili napuštanju sindikata koji djeluje na podru─Źju Br─Źko distrikta u skladu sa statutom tog sindikata i ne mogu biti diskriminirani na osnovu toga što jesu ili nisu ─Źlanovi sindikata.

(2) Zaposlenik ili poslodavac ne mogu biti diskriminisani na osnovu toga što jesu ili nisu ─Źlanovi sindikata, odnosno udru┼żenja poslodavaca.

─îlan 7

(1) Nijedan poslodavac ili udru┼żenje poslodavaca koje radi u svoje ime ili preko drugog lica, ─Źlana ili zastupnika ne mogu:

1. se miješati u osnivanje, funkcionisanje ili upravljanje sindikatima; ili

2. unapre─Ĺivati ili pomagati na bilo koji drugi na─Źin nekom sindikatu u pokušaju da uti─Źu ili kontrolišu taj sindikat.

(2) Nijedan sindikat koji radi u svoje ime ili preko nekog drugog lica, ─Źlana ili zastupnika ne mo┼że se miješati u osnivanje, funkcionisanje ili upravljanje udru┼żenja poslodavaca.

─îlan 8

Zakonita aktivnost sindikata ili udru┼żenja poslodavaca se ne mo┼że zabraniti.

─îlan 9

Ukoliko nije izri─Źito odre─Ĺeno ovim ili drugim zakonom, kolektivni ugovor, pravilnik ili ugovor o radu ne mogu odre─Ĺivati manje povoljne odredbe od onih predvi─Ĺenih ovim zakonom.

II. ZAKLJU─îIVANJE UGOVORA O RADU

─îlan 10

(1) Ugovor o radu ne mo┼że se zaklju─Źiti s licem koje nije navršilo petnaest (15) godina ┼żivota.

(2) Maloljetnik se ne smije zaposliti ako nisu prethodno ispunjeni sljede─çi uslovi:

1. da je ovlašteni lije─Źnik ili nadle┼żna medicinska ustanova izdala potvrdu koja pokazuje da je maloljetnik pregledan i da je fizi─Źki i psihi─Źki sposoban ostvarivati zadatke koje zahtijeva to radno mjesto; i

2. da su jedan ili oba roditelja ili zakonski staratelj maloljetnika dali svoj pristanak.

1. Probni rad

─îlan 11

(1) Trajanje probnog rada mo┼że se dogovoriti i uklju─Źiti u ugovor o radu pod uslovom da se ugovorne strane slo┼że u odnosu na takvu odredbu.

(2) Probni rad iz stava 1 ovog ─Źlana ne mo┼że biti du┼żi od šest (6) mjeseci, i mo┼że se jednom obnoviti, tako da iznosi dvanaest (12) mjeseci za redom.

(3) Ako je ostvaren dogovor o probnom radu, otkazni rok je najmanje sedam (7) dana.

2. Ugovor o radu na neodre─Ĺeno i odre─Ĺeno vrijeme

─îlan 12

(1) Ugovor o radu mo┼że biti zaklju─Źen na: (a) neodre─Ĺeno vrijeme; ili (b) odre─Ĺeno vrijeme.

(2) Ugovor o radu na odre─Ĺeno vrijeme mo┼że se zaklju─Źiti u:

a) slu─Źajevima sezonskih poslova,

b) slu─Źajevima zamjene privremeno odsutnog zaposlenika,

c) slu─Źajevima rada na odre─Ĺenom projektu,

d) slu─Źajevima privremenog pove─çanja obima poslova i

e) drugim slu─Źajevima utvr─Ĺenim kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

(3) Ugovor o radu, osim po─Źetnog, koji ne sadr┼żi podatak u pogledu trajanja radnog odnosa, smatrat ─çe se ugovorom o radu na neodre─Ĺeno vrijeme.

(4) Ugovor o radu na odre─Ĺeno vrijeme, osim po─Źetnog, ne mo┼że se zaklju─Źiti na period du┼żi od dvije (2) godine.

(5) Ako zaposlenik izri─Źito ili pre─çutno obnovi svoj ugovor o zaposlenju na odre─Ĺeno vrijeme sa istim poslodavcem, ili izri─Źito ili pre─çutno zaklju─Źi sa istim poslodavcem naredne ugovore o zaposlenju na odre─Ĺeno vrijeme, na period du┼żi od dvije (2) godine neprekidno, taj se ugovor o radu smatra ugovorom na neodre─Ĺeno vrijeme, ako kolektivnim ugovorom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 13

Sljede─çe okolnosti se ne smatraju prekidom ugovora o radu:

1. bilo koje odsustvo s posla u skladu sa ovim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu;

2. pla─çena ili nepla─çena suspenzija s radnog mjesta, u skladu sa ovim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu;

3. period izme─Ĺu otkaza ugovora o radu i dana povratka na radno mjesto na osnovu odluke suda ili drugog organa u skladu sa ovim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu;

4. odsustvo s posla uz odobrenje poslodavca; ili

5. period od najviše petnaest (15) dana izme─Ĺu ugovora o radu s istim poslodavcem, osim ako kolektivnim ugovorom nije druga─Źije predvi─Ĺeno.

3. Sadr┼żaj ugovora o radu

─îlan 14

(1) Ugovor o radu mora biti u pisanoj formi.

(2) Poslodavac je zaposleniku du┼żan dati pismeni ugovor o radu u kome su navedeni svi uslovi najkasnije na dan kada zaposlenik po─Źinje da radi.

(3) Ako poslodavac ne dostavi zaposleniku pismeni ugovor o radu na odre─Ĺeno vrijeme u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana, taj ─çe se ugovor smatrati ugovorom na neodre─Ĺeno vrijeme ukoliko nije predvi─Ĺeno druga─Źije kolektivnim ugovorom ili ukoliko poslodavac doka┼że da je ugovor zaklju─Źen na odre─Ĺeno vrijeme.

(4) Ugovor o radu sadr┼żi:

1. naziv i sjedište poslodavca;

2. ime, prezime i adresu zaposlenika;

3. trajanje ugovora o radu;

4. datum po─Źetka ugovora o radu;

5. mjesto rada;

6. naziv radnog mjesta zaposlenika i kratak opis poslova;

7. raspored radnog vremena;

8. pla─ç u zaposlenika, ostala primanja i rokovi isplate;

9. odredbe o godišnjem odmoru uklju─Źuju─çi blagovremeno obavještavanje o odlasku na godišnji odmor;

10. otkazne rokove kojih su se du┼żni pridr┼żavati kako zaposlenik tako i poslodavac;

11. dodatne odredbe o zaposlenju koje mogu biti propisane kolektivnim ugovorom.

(5) Odredbe o kojima se govori u stavu 4, ta─Źkama 7 - 11 ovog ─Źlana mogu se regulisati putem zakona, kolektivnog ugovora ili pravilnika.

─îlan 15

(1) Ako se zaposlenik upu─çuje na rad u inostranstvo, prije odlaska zaposlenika u inostranstvo, mora se posti─çi pismena saglasnost u pogledu sljede─çih uslova ugovora:

1. trajanje rada u inostranstvu;

2. valuta u kojoj ─çe se ispla─çivati pla─ça i druga primanja u novcu ili u naturi na koja zaposlenik ima prava za vrijeme rada u inostranstvu; i

3. uslov vra─çanja u zemlju.

─îlan 15a

(1) Ugovor o radu iz ─Źlana 14 ovog zakona mo┼że se zaklju─Źiti i radi obavljanja poslova van prostorija poslodavca.

(2) Ugovor o radu iz stava 1 ovog ─Źlana, pored podataka iz ─Źlana 14 ovog zakona, sadr┼żi:

a) na─Źin organizovanja rada van prostorija poslodavca;

b) na─Źin vršenja nadzora nad radom zaposlenika;

c) na─Źin i uslove korištenja sredstava za rad zaposlenika i utvr─Ĺivanje naknade za njihovu upotrebu;

d) naknadu drugih troškova rada;

e) druga prava i obaveze.

(3) Poslodavac mo┼że ugovoriti poslove van svojih prostorija koji nisu opasni ili štetni po zdravlje zaposlenika i drugih lica i ne ugro┼żavaju radnu sredinu.

─îlan 15b

(1) Ukoliko do─Ĺe do promjene poslodavca u slu─Źajevima iz ─Źlana 90 ovog zakona, prava i obaveze iz ugovora o radu iz ─Źlana 14 ovog zakona zaklju─Źenim s prethodnim poslodavcem, prenose se na novog poslodavca, ukoliko je zaposlenik s tim saglasan.

(2) Novi poslodavac i zaposlenik mogu otkazati ugovor o radu na na─Źin i u rokovima koji su odre─Ĺeni ugovorom o radu zaklju─Źenim s prethodnim poslodavcem.

4. Podaci koji se ne mogu tra┼żiti

─îlan 16

Poslodavac ne mo┼że zahtijevati od zaposlenika da mu da obavještenje koje nije direktno vezano za prirodu posla koji zaposlenik obavlja.

─îlan 17

Poslodavac ne mo┼że koristiti li─Źne podatke zaposlenika na na─Źin koji odstupa od na─Źina upotrebe dozvoljenih zakonom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.

─îlan 17a

(1) Direktor ili lice kojem je poslodavac povjerio obavljanje odre─Ĺenih poslova u vezi s upravljanjem, vo─Ĺenjem poslova ili rukovo─Ĺenjem procesom rada, mo┼że obavljati povjerene poslove za poslodavca sa i bez zasnivanja radnog odnosa u skladu s menad┼żerskim ugovorom.

(2) Menad┼żerskim ugovorom iz stava 1 ovog ─Źlana reguliše se pravo na naknadu za rad, kao i druga me─Ĺusobna prava, obaveze i odgovornosti direktora odnosno lica iz stava 1 ovog ─Źlana i poslodavca.

(3) Menad┼żerski ugovor iz stava 1 ovog ─Źlana u ime poslodavca zaklju─Źuje organ koji je odre─Ĺen aktom poslodavca.

III. OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

─îlan 18

(1) U skladu s potrebama rada, poslodavac mo┼że omogu─çiti zaposleniku obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje.

(2) U skladu sa svojim sposobnostima i potrebama koje proisti─Źu iz ugovora o radu, zaposlenik je obavezan sticati obrazovanje, osposobljavanje i/ili usavršavanje koje poslodavac smatra potrebnim, i to na trošak poslodavca.

(3) Ukoliko poslodavac uvede jedan ili više novih na─Źina rada, obavezan je da obezbijedi svojim zaposlenicima neophodno obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje.

(4) Uslovi i na─Źin obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana ure─Ĺuju se kolektivnim ugovorom ili pravilnikom.

1. Zapošljavanje pripravnika

─îlan 19

(1) Poslodavac mo┼że zaklju─Źiti ugovor o radu s pripravnikom na onoliko vremena koliko traje pripravni─Źki sta┼ż propisan za zanimanje na koje se odnosi. Ugovor se zaklju─Źuje u pisanoj formi i jedna kopija se podnosi nadle┼żnom zavodu za zapošljavanje u roku od 5 dana od njegovog zaklju─Źivanja radi evidencije i kontrole.

(2) Pripravnikom se smatra lice koje je završilo srednju školu, višu školu ili fakultet, koje po prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju, a koje treba polo┼żiti stru─Źni ispit, odnosno kojemu je potrebno prethodno radno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji.

─îlan 20

(1) Nakon isteka pripravni─Źkog sta┼ża pripravnik pola┼że stru─Źni ispit u svom stru─Źnom zvanju, u skladu sa zakonom, drugim propisom ili pravilnikom o radu.

(2) Za vrijeme trajanja pripravni─Źkog sta┼ża pripravnik ima pravo na 80% pla─çe poslova radnog mjesta na koje se prima.

(3) Pripravnik ima prava i obaveze rugulisane ovim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o pripravni─Źkom sta┼żu.

2. Volonterski rad

─îlan 21

(1) Ako je stru─Źni ispit ili radno iskustvo uslov za obavljanje poslova odre─Ĺenog zanimanja, poslodavac mo┼że lice koje završi školovanje za takvo zanimanje primiti na stru─Źno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).

(2) Volonterom se smatra lice koje nakon završene srednje škole, više škole ili fakulteta po prvi put radi u tom zanimanju.

(3) Ugovor o volonterskom radu se zaklju─Źuje u pisanoj formi na dan po─Źetka rada volontera i po jedan primjerak dostavlja se nadle┼żnom organu za zapošljavanje i nadle┼żnom Fondu PlO u roku od pet dana od dana njegovog zaklju─Źivanja, radi evidencije i kontrole.

(4) Period volonterskog rada ra─Źuna se u pripravni─Źku praksu i radno iskustvo kao uslov za rad na odre─Ĺenim poslovima.

(5) Za vrijeme volonterskog rada, volonter nema pravo na zaradu.

(6) Poslodavac osigurava invalidsko osiguranje volonteru u slu─Źaju povrede na radu ili profesionalne bolesti u skladu sa posebnim propisima.

(7) Volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to regulisano propisima o zdravstvenom osiguranju nezaposlenih lica.

(8) Volonter ima pravo na dnevni odmor u toku rada, odmor izme─Ĺu dva radna dana i sedmi─Źni odmor.

IV. RADNO VRIJEME

─îlan 22

(1) Puno radno vrijeme zaposlenika traje ─Źetrdeset (40) sati sedmi─Źno.

(2) Poslodavac je du┼żan voditi dnevnu evidenciju o prisutnosti zaposlenika na radu.

─îlan 23

(1) Ugovor o radu mo┼że se zaklju─Źiti i za rad s nepunim radnim vremenom.

(2) Zaposlenik koji je zaklju─Źio ugovor o radu s nepunim radnim vremenom mo┼że zaklju─Źiti više takvih ugovora kako bi na taj na─Źin ostvario puno radno vrijeme.

(3) Zaposlenik koji radi s nepunim radnim vremenom ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao i zaposlenik s punim radnim vremenom, osim odre─Ĺenih prava utvr─Ĺenih kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

─îlan 24

(1) Ukoliko poslodavac ne mo┼że da zaštiti zaposlenika od štetnih uticaja na radnom mjestu, radno vrijeme zaposlenika se skra─çuje srazmjerno riziku koji nosi štetni uticaj uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenika.

(2) Poslovi iz stava 1 ovog ─Źlana, trajanje radnog vremena, godišnji odmor i ostale beneficije utvr─Ĺuju se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji ili ugovorom o radu u skladu sa zakonom. Skra─çivanje radnog vremena ne mijenja status zaposlenika kao zaposlenika s punim radnim vremenom koji ima pravo na punu pla─çu i ostale beneficije.

(3) Primjena zakona i propisa u vezi s radnom sigurnoš─çu i zdravljem na radnom mjestu obezbje─Ĺuje se adekvatnim i odgovaraju─çim sistemom inspekcije i bit ─çe pod nadzorom inspektora rada.

─îlan 25

(1) U slu─Źaju više sile, iznenadnog pove─çanja obima posla ili u vanrednim okolnostima, poslodavac mo┼że zahtijevati od zaposlenika da radi najviše do dvanaest (12) dodatnih sati sedmi─Źno tako da ukupan broj radnih sati sedmi─Źno iznosi pedeset dva (52) sata.

(2) Ako prekovremeni rad zaposlenika traje du┼że od tri (3) sedmice neprekidno ili više od deset (10) sedmica u toku kalendarske godine, poslodavac obavještava inspektora rada.

(3) Zaposlenik mo┼że, na zahtjev poslodavca, uz datu pismenu saglasnost zaposlenika, raditi prekovremeno još najviše do deset (10) sati sedmi─Źno, a najviše tri stotine (300) sati u toku kalendarske godine.

(4) Trudnica, majka, odnosno usvojilac s djetetom do jedne (1) godine ┼żivota i samohrani roditelj odnosno usvojilac s djetetom do dvije (2) godine ┼żivota, mo┼że raditi prekovremeno ako da pismenu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

(5) Inspektor rada zabranit ─çe prekovremeni rad uveden suprotno stavovima 1, 3 i 4 ovog ─Źlana.

─îlan 26

(1) Ako priroda posla to zahtijeva, puno radno vrijeme mo┼że se preraspodijeliti tako da u toku jednog perioda traje kra─çe, a tokom drugog perioda du┼że od punog radnog vremena, s tim da prosje─Źno radno vrijeme ne mo┼że biti du┼że od pedeset dva (52) sata sedmi─Źno, a za sezonske poslove ne mo┼że biti du┼że od šezdeset (60) sati sedmi─Źno.

(2) Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena, prosje─Źno radno vrijeme tokom jedne kalendarske godine ili drugog perioda odre─Ĺenog kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, ne mo┼że biti du┼że od ─Źetrdeset dva (42) sata sedmi─Źno.

(3) Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena, takvo radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom.

─îlan 27

(1) Rad u vremenu izme─Ĺu 22.00 nave─Źe i 6.00 ujutro idu─çeg dana smatra se no─çnim radom osim ako zakonom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije druga─Źije odre─Ĺeno. Rad u poljoprivredi izme─Ĺu 22.00 nave─Źe i 5.00 sati ujutro narednog dana smatrat ─çe se no─çnim radom osim ako zakonom, kolektivnim ugovorm ili ugovorom o radu nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(2) Ako je rad organizovan u smjenama, rotacija smjena se ure─Ĺuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

─îlan 28

(1) Maloljetni zaposlenici ne mogu raditi no─çu.

(2) Za maloljetne zaposlenike koji rade u industriji, rad izme─Ĺu 19.00 nave─Źe i 7.00 ujutro narednog dana smatra se no─çnim radom. Za sve druge maloljetne zaposlenike, rad izme─Ĺu 20.00 nave─Źe i 6.00 ujutro narednog dana smatra se no─çnim radom.

(3) Maloljetni zaposlenici privremeno mogu biti izuzeti od zabrane no─çnog rada odre─Ĺene stavom 2 ovog ─Źlana u slu─Źaju havarija, više sile, vanrednih okolnosti ili zbog zaštite zdravlja i sigurnosti Distrikta, ukoliko je dobijena pismena saglasnost inspektora rada.

─îlan 28a

(1) Zaposlenik koji je zaklju─Źio ugovor o radu s punim radnim vremenom u smislu ─Źlana 22 ovog zakona mo┼że, bez saglasnosti poslodavca, zaklju─Źiti ugovor o radu s još jednim poslodavcem za rad do polovine punog radnog vremena, pod uslovom da se radno vrijeme zaposlenika kod tih poslodavaca ne podudara i da se ne radi o obavljanju poslova iz ─Źlana 65 ovog zakona.

(2) Zaposlenik koji je zaklju─Źio ugovor o radu iz stava 1 ovog ─Źlana du┼żan je u roku od osam (8) dana o tome pisano obavijesti poslodavca s kojim ima zaklju─Źen ugovor o radu s punim radnim vremenom.

(3) Zaposlenik koji je zaklju─Źio ugovor o radu s punim radnim vremenom u smislu ─Źlana 22 ovog zakona mo┼że, uz prethodnu saglasnost poslodavca, zaklju─Źiti ugovor o radu s još jednim poslodavcem za rad do polovine punog radnog vremena, pod uslovom da se radno vrijeme zaposlenika kod tih poslodavaca ne podudara i ako se radi o obavljanju poslova iz ─Źlana 65 ovog zakona.

(4) Ugovor iz stava 3 ovog ─Źlana zaposlenik mo┼że zaklju─Źiti i s poslodavcem s kojim je zaklju─Źio ugovor o radu s punim radnim vremenom.

V. PAUZE, GODIŠNJI ODMORI I ODSUSTVA

1. Pauze i godišnji odmori

─îlan 29

Zaposlenik s punim radnim vremenom ima pravo na pauzu u toku radnog vremena u trajanju od najmanje trideset (30) minuta. Pored toga, poslodavac je du┼żan zaposleniku, na njegov zahtjev, omogu─çiti odmor u trajanju od jednog (1) sata ali samo u toku jednog (1) dana u toku radne sedmice. Pomenuto vrijeme pauze iz ovog ─Źlana ne ura─Źunava se u radno vrijeme. Na─Źin i vrijeme korištenja pauze ure─Ĺuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom i/ili ugovorom o radu.

─îlan 30

Svi zaposlenici imaju pravo na dnevni odmor izme─Ĺu dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje dvanaest (12) sati neprekidno. Za vrijeme rada na sezonskim poslovima, zaposlenik ima pravo na odmor u trajanju od najmanje deset (10) sati neprekidno, s tim da se ni u kom slu─Źaju izuzetak koji se ti─Źe sezonskih poslova ne odnosi na maloljetne zaposlenike.

─îlan 31

Zaposlenik ima pravo na sedmi─Źni odmor u trajanju od najmanje dvadeset ─Źetiri sata (24) sata neprekidno, a ako je neophodno da radi na dan svog sedmi─Źnog odmora, osigurava mu se jedan dan u periodu posebno odre─Ĺenom dogovorom poslodavca i zaposlenika.

─îlan 32

(1) Za svaku kalendarsku godinu, zaposlenik ima pravo na pla─çeni godišnji odmor u trajanju od najmanje osamnaest (18) radnih dana.

(2) Maloljetni zaposlenik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje dvadeset ─Źetiri (24) radna dana.

(3) Ako zaposlenik radi na poslovima iz ─Źlana 24, stava 1 ovog zakona, on ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje trideset (30) radnih dana.

─îlan 33

(1) Zaposlenik koji prvi put zasnuje radni odnos ili koji ima prekid rada izme─Ĺu dva radna odnosa du┼żi od osam (8) dana, sti─Źe pravo na godišnji odmor nakon šest (6) mjeseci neprekidnog rada.

(2) Ako zaposlenik nije stekao pravo na godišnji odmor u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana, ima pravo na najmanje jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada, u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

(3) Odsustvo s rada zbog bolesti, povrede, porodiljskog odsustva ili nekog sli─Źnog odsustva koje nije uslovljeno voljom zaposlenika, ne smatra se prekidom rada.

─îlan 34

(1) Svako odsustvo u du┼żem trajanju nego što je propisano ovim zakonom reguliše se kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

(2) U trajanje godišnjeg odmora ne ura─Źunava se vrijeme privremene nesposobnosti za rad, vrijeme praznika u koje se ne radi, kao i drugo vrijeme odsustvovanja s rada koje se zaposleniku priznaje u radni sta┼ż.

(3) Pri utvr─Ĺivanju trajanja godišnjeg odmora radna sedmica se ra─Źuna kao pet (5) radnih dana.

─îlan 35

(1) Godišnji odmor mo┼że se koristiti u jednom ili u više dijelova. Na─Źin korištenja godišnjeg odmora u više dijelova regulisat ─çe se kolektivnim ugovorom.

(2) Poslodavac donosi pisanu odluku kojom zaposleniku odobrava pravo na korištenje godišnjeg odmora, utvr─Ĺuje broj dana i vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

(3) Poslodavac je du┼żan zaposleniku omogu─çiti da neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz prethodne godine iskoristi najdalje do kraja juna naredne kalendarske godine.

(4) Ako zaposleni, koji je ispunio uslov za sticanje prava na korištenje godišnjeg odmora, a nije u cjelini ili djelimi─Źno iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog privremene nesposobnosti za rad ili porodiljskog odsustva, ima pravo taj odmor koristiti poslije prestanka navedenih okolnosti.

─îlan 36

(1) Zaposlenik se ne mo┼że odre─çi prava na korištenje godišnjeg odmora.

(2) Zaposleniku se ne mo┼że uskratiti pravo na godišnji odmor, niti mu se mo┼że isplatiti naknada umjesto korištenja godišnjeg odmora.

(3) Izuzetno od stava 2 ovog ─Źlana, u slu─Źaju prestanka ugovora o radu, poslodavac mo┼że zaposlenom isplatiti naknadu za dane neiskorištenog godišnjeg odmora, ako se poslodavac i zaposlenik o tome sporazume.

2. Odsustvovanje s posla

─îlan 37

(1) Zaposlenik ima pravo na pla─çeno odsustvo s rada do tri (3) radna dana u jednoj (1) kalendarskoj godini. Pla─çeno odsustvo uklju─Źuje slu─Źajeve: stupanja u brak, poro─Ĺaja supruge, te┼że bolesti i smrti ─Źlana u┼że porodice odnosno ─Źlana doma─çinstva.

(2) ─îlanom u┼że porodice, u smislu stava 1 ovog ─Źlana, smatraju se: supru┼żnici odnosno vanbra─Źni supru┼żnici, dijete (bra─Źno, vanbra─Źno, usvojeno, pastor─Źe i dijete bez roditelja uzeto na izdr┼żavanje), otac, majka, usvojioci, staratelji, o─Źuh i ma─çeha, polubra─ça i polusestre, djed i baka (po ocu i majci), bra─ça i sestre.

(3) Zaposlenik ima pravo na pla─çeno odsustvo i u drugim slu─Źajevima i za vrijeme utvr─Ĺeno kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

─îlan 38

(1) Poslodavac mo┼że zaposleniku, na njegov zahtjev, odobriti nepla─çeno odsustvo.

(2) Za vrijeme odsustva iz stava 1 ovog ─Źlana prava i obaveze zaposlenika koje se sti─Źu na radu i po osnovu rada, miruju.

(3) Poslodavac je du┼żan omogu─çiti zaposleniku odsustvo od ─Źetiri (4) radna dana u jednoj (1) kalendarskoj godini iz vjerskih odnosno obi─Źajnih razloga, s tim da se dva (2) dana navedenog odsustva koriste kao pla─çeno odsustvo.

VI. ZAŠTITA ZAPOSLENIKA

─îlan 39

(1) Poslodavci su obavezni da u mjeri u kojoj je razumno izvodljivo a sukladno tehni─Źkim propisima osiguraju da su radna mjesta, mašine, oprema i procesi koji su pod njihovom kontrolom bezbjedni i da nisu opasni po zdravlje.

(2) Poslodavci su obavezni da koliko je to mogu─çe a sukladno tehni─Źkim propisima obezbijede da hemijske, fizi─Źke i biološke materije i agensi koji su pod njihovom kontrolom nisu opasni po zdravlje kad su preduzete odgovaraju─çe mjere zaštite.

(3) Gdje je potrebno, poslodavci su obavezni da zaposlenicima obezbijede zaštitnu odje─çu i opremu kako bi se zaposlenici u mjeri u kojoj je to razumno izvodljivo zaštitili od eventualnih nesre─ça na poslu i negativnih uticaja po zdravlje.

(4) Gdje je potrebno, poslodavci su obavezni da obezbijede mjere zaštite u slu─Źajevima vanrednih okolnosti i nesre─ça, uklju─Źuju─çi i odgovaraju─çe mjere o pru┼żanju prve pomo─çi.

(5) Poslodavac je du┼żan omogu─çiti zaposleniku da se upozna s propisima o radnim odnosima i propisima iz oblasti zaštite na radu u roku od trideset (30) dana od dana stupanja zaposlenika u radni odnos.

(6) Ako je poslodavac preuzeo obavezu smještaja i ishrane radnika, pri izvršenju te obaveze mora voditi ra─Źuna o zaštiti ┼żivota, zdravlja i ugleda radnika, te njihovoj vjeroispovijesti.

(7) Li─Źni podaci radnika se smiju prikupljati, obra─Ĺivati, koristiti i dostaviti tre─çim licima samo ako je to odre─Ĺeno ovim ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa što se bli┼że ure─Ĺuje pravilnikom o radu.

(8) Poslodavac je du┼żan bez odlaganja ispraviti neta─Źne podatke, a li─Źne podatke za ─Źije ─Źuvanje više ne postoje pravni ili stvarni razlozi, brisati ili na drugi na─Źin ukloniti.

─îlan 40

(1) Zaposlenik ima pravo da odbije da radi ako mu prijeti neposredna opasnost po ┼żivot ili zdravlje zbog toga što nisu provedene propisane mjere zaštite na radu i o tome je du┼żan odmah obavijestiti svog nadre─Ĺenog i inspektora rada.

(2) Zaposlenik koji je odbio da radi posao za koji vjeruje da predstavlja neposrednu opasnost po njegov ┼żivot ili zdravlje, bit ─çe zašti─çen od ne┼żeljenih posljedica u skladu sa zakonom i propisima Distrikta.

1. Zaštita maloljetnika

─îlan 41

(1) Maloljetnik ne mo┼że da radi na opasnim poslovima ili teškim fizi─Źkim poslovima, radovima pod zemljom ili pod vodom, ni na drugim poslovima koji bi mogli štetno uticati ili mu znatno ugroziti ┼żivot, zdravlje, fizi─Źki razvoj ili moral.

(2) Poslovi iz stava 1 ovog ─Źlana regulišu se kolektivnim ugovorom.

(3) Inspektor rada zabranit ─çe rad maloljetnika na poslovima u smislu stava 1 ovog ─Źlana.

2. Zaštita ┼żena i porodiljsko odsustvo

─îlan 42

┼Żena ne mo┼że biti zaposlena na poslovima pod zemljom u rudnicima, osim u slu─Źaju ako je zaposlena na rukovode─çem mjestu koje ne zahtijeva fizi─Źki rad ili u slu┼żbama zdravstvene i socijalne zaštite, odnosno ako ┼żena mora provesti izvjesno vrijeme na obuci pod zemljom ili mora povremeno ulaziti u podzemni dio rudnika radi obavljanja zanimanja koje ne uklju─Źuje fizi─Źki rad.

─îlan 43

(1) Poslodavac ne mo┼że odbiti da zaposli ┼żenu zato što je u drugom stanju niti joj mo┼że otkazati ugovor o radu zato što je u drugom stanju, ili na porodiljskom odsustvu.

(2) Naknadu pla─çe porodiljama ispla─çivat ─çe nadle┼żna slu┼żba Vlade Br─Źko distrikta BiH.

─îlan 44

(1) ┼Żena za vrijeme trudno─çe, odnosno dojenja djeteta mora biti raspore─Ĺena na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja koje je utvrdio ovlašteni ljekar.

(2) Ako poslodavac nije u mogu─çnosti da osigura raspore─Ĺivanje ┼żene u smislu stava 1 ovog ─Źlana, ┼żena ima pravo na pla─çeno odsustvo s posla, u skladu s kolektivnim ugovorom ili pravilnikom.

(3) Privremeno raspore─Ĺivanje iz stava 1 ovog ─Źlana ne mo┼że imati za posljedicu smanjenje pla─çe zaposlene ┼żene.

(4) ┼Żenu koja je respore─Ĺena na drugo radno mjesto u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana poslodavac mo┼że premjestiti na drugo radno mjesto koje bi odgovaralo njenom zdravstvenom stanju ali samo uz njen pismeni pristanak.

─îlan 45

(1) Za vrijeme trudno─çe, poro─Ĺaja i njege djeteta, ┼żena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od dvanaest (12) mjeseci neprekidno, a za blizance, tre─çe i svako sljede─çe dijete, u trajanju od osamnaest (18) mjeseci neprekidno. Naknada plate za vrijeme porodiljskog odsustva ostvaruje se na teret Bud┼żeta Br─Źko distrikta BiH, pod uslovom da su upla─çivani doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

(2) Na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara ┼żena mo┼że da otpo─Źne porodiljsko odsustvo dvadeset osam (28) dana prije o─Źekivanog datuma poro─Ĺaja. ┼Żena je obavezna da ode na porodiljsko odsustvo najkasnije sedam (7) dana prije o─Źekivanog datuma poro─Ĺaja na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara.

(3) Pravo na porodiljsko odsustvo iz stava 1 ovoga ─Źlana u pogledu du┼żine trajanja istog, odnosi se na ┼żenu koja, u trenutku stupanja na snagu ovog zakona, ve─ç koristi pravo na porodiljsko odsustvo.

(4) ┼Żena mo┼że koristiti kra─çe porodiljsko odsustvo, ali se ne mo┼że vratiti na posao prije isteka ─Źetrdeset dva (42) dana nakon poro─Ĺaja.

(5) ┼Żena koja koristi porodiljsko odsustvo ima pravo da se po isteku tog odsustva vrati na poslove na kojima je radila ili da se rasporedi na druge poslove u skladu sa stru─Źnom spremom i radnim sposobnostima koje posjeduje.

─îlan 46

Otac djeteta odnosno usvojilac mo┼że koristiti pravo iz ─Źlana 45, stava 1 ovog zakona u slu─Źaju smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako je sprije─Źena da koristi to pravo.

─îlan 47

(1) ┼Żena, nakon isteka porodiljskog odsustva, ima pravo raditi polovinu punog radnog vremena, do:

a) dvanaest (12) mjeseci ┼żivota djeteta;

b) osamnaest (18) mjeseci ┼żivota:

1) blizanaca,

2) tre─çeg i

3) svakog sljede─çeg djeteta.

(2) Pravo iz stava 1 ovog ─Źlana mo┼że koristiti i zaposleni otac djeteta, ako ┼żena za to vrijeme radi puno radno vrijeme.

─îlan 48

(1) Ako je djetetu, prema nalazu zdravstvene ustanove ili ljekara, potrebna poja─Źana briga i njega nakon isteka porodiljskog odsustva iz ─Źlana 45 stava 1 ovoga zakona, jedan od roditelja ima pravo raditi polovinu redovnog radnog vremena na radnom mjestu dok dijete ne navrši dvije godine ┼żivota.

(2) Odredbe iz stava 1 ovog ─Źlana odnose se na usvojioca, odnosno lice koje je zakonski obavezno da se stara o djetetu u slu─Źaju smrti oba roditelja, ako roditelji napuste dijete ili ako ne mogu iz opravdanih razloga da se brinu o djetetu.

─îlan 49

(1) ┼Żena koja nakon korištenja porodiljskog odsustva radi puno radno vrijeme ima pravo na odsustvo s posla dva puta dnevno u trajanju od po jednog (1) sata radi dojenja djeteta.

(2) Pravo iz stava 1 ovog ─Źlana ┼żena mo┼że koristiti do navršene jedne (1) godine ┼żivota djeteta.

(3) Vrijeme odsustva iz stava 1 ovog ─Źlana ra─Źuna se u puno radno vrijeme.

─îlan 50

Ako ┼żena rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porodiljskog odsustva, ima pravo da produ┼żi porodiljsko odsustvo ukoliko je to predlo┼żio ovlašteni ljekar. U ovakvoj situaciji ┼żeni pripadaju sva prava po osnovu porodiljskog odsustva, sa izuzetkom ─Źlana 47 ovog zakona.

─îlan 51

(1) Za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva zaposlenik ima pravo na naknadu pla─çe, u skladu sa zakonom.

(2) Poslodavac nije obavezan pla─çati odsustvovanje zaposlenika u toku radnog vremena u slu─Źajevima kad zaposlenik koristi pravo iz ─Źlanova 47, 48 i 49 ovog zakona.

─îlan 52

(1) Jedan od roditelja djeteta s te┼żim smetnjama u razvoju ima pravo da radi polovinu (1/2) punog radnog vremena, kad se radi o samohranom roditelju ili kad su oba roditelja zaposlena. Ukoliko je dijete smješteno u ustanovu socijalno-zdravstvenog zbrinjavanja, odredbe ovog ─Źlana se ne primjenjuju.

(2) Roditelju koji koristi pravo iz stava 1 ovog ─Źlana pripada pravo na naknadu pla─çe, u skladu sa zakonom.

(3) Roditelju koji koristi pravo iz stava 1 ovog ─Źlana ne mo┼że se narediti da radi no─çu, prekovremeno niti mu se mo┼że promijeniti mjesto rada, ako za to nije dao svoj pristanak.

3. Zaštita zaposlenika koji je privremeno ili trajno nesposoban za rad

─îlan 53

Poslodavac ne mo┼że otkazati ugovor o radu zaposleniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme dok je privremeno nesposoban za rad.

─îlan 54

(1) Povreda na radu ili profesionalna bolest ne mogu negativno uticati na ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa, kao što je ovdje predvi─Ĺeno.

(2) Zaposlenik je du┼żan u roku od tri (3) dana od dana nastupanja povrede ili profesionalne bolesti obavijestiti poslodavca o nastanku povrede ili bolesti.

─îlan 55

(1) Zaposlenik koji je privremeno nesposoban za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti ima pravo da se vrati na posao, pod uslovom da je dobio neophodno lije─Źenje i da je prošao kroz neophodnu rehabilitaciju i nakon što ovlašteni lije─Źnik ili zdravstvena ustanova izda pismenu saglasnost za vra─çanje na posao.

(2) Ako ovlašteni ljekar ili zdravstvena ustanova zaposleniku propiše smanjenu radnu normu, poslodavac mu je du┼żan u pisanoj formi ponuditi druge poslove za koje je zaposlenik sposoban.

(3) Zaposlenik, koji je pretrpio povredu na radu ili obolio od profesionalne bolesti, ima pravo na stru─Źno obrazovanje i usavršavanje koje organizuje poslodavac.

─îlan 56

Poslodavac mo┼że, samo uz saglasnost inspektora rada, otkazati ugovor o radu zaposlenika kod kojega postoji smanjena radna sposobnost zbog zadobijene povrede na poslu, profesionalne bolesti ili koji je u neposrednoj opasnosti od nastanka invalidnosti kao posljedice rada.

VII. PLA─ćE I NAKNADE

1. Pla─çe

─îlan 57

Pla─çe zaposlenika utvr─Ĺuju se kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

─îlan 58

(1) Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom utvr─Ĺuje se najni┼ża pla─ça, te uslovi i na─Źin njenog uskla─Ĺivanja s prosje─Źnom pla─çom.

(2) Najni┼ża plata u Br─Źko distriktu Bosne i Hercegovine, kao osnov za potra┼żivanje zaposlenika u ste─Źajnom postupku, utvr─Ĺuje se u visini najni┼żih plata u entitetima Bosne i Hercegovine na koje se pla─çaju doprinosi.

(3) Poslodavac kojeg obavezuje kolektivni ugovor ili pravilnik, ne mo┼że zaposleniku obra─Źunati i isplatiti pla─çu manju od pla─çe utvr─Ĺene kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

(4) Pla─ça se ispla─çuje u novcu.

─îlan 59

(1) Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji ili ugovorom o radu odre─Ĺuju se periodi isplate pla─çe, koji ne mogu biti du┼żi od trideset (30) dana.

(2) Prilikom isplate pla─çe poslodavac je du┼żan zaposleniku uru─Źiti pismeni obra─Źun pla─çe.

(3) Pojedina─Źne isplate pla─çe ne mogu biti javne.

─îlan 60

(1) Zaposlenik ima pravo na pove─çanu pla─çu za prekovremeni rad ili no─çni rad, te za rad nedjeljom ili praznikom ili nekim drugim danom koji je zakonom odre─Ĺen kao neradni, u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

(2) Pove─çana plata iz stava 1 ovog ─Źlana ne mo┼że iznositi manje od 30% u odnosu na platu za isti broj sati rada u redovnom radnom vremenu.

2. Naknada pla─çe

─îlan 61

(1) Zaposlenik ima pravo na naknadu pla─çe za period u kojem ne radi zbog opravdanih slu─Źajeva predvi─Ĺenih ovim zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom uklju─Źuju─çi godišnji odmor, privremenu nesposobnost za rad, porodiljsko odsustvo, pla─çeno odsustvo i sli─Źno.

(2) Period iz stava 1 ovog ─Źlana za koji se naknada ispla─çuje na teret poslodavca, utvr─Ĺuje se zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

(3) Zaposlenik ima pravo na naknadu pla─çe za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje zaposlenik nije kriv a tu se ubrajaju viša sila i privremeni zastoji u radu, u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

(4) Zaposlenik koji odbije da radi zbog toga što nisu provedene propisane mjere zaštite na radu ima pravo na punu pla─çu, za vrijeme dok se ne provedu propisane mjere zaštite na radu, ukoliko za to vrijeme nije raspore─Ĺen na druge odgovaraju─çe poslove.

3. Zaštita pla─çe i naknade pla─çe

─îlan 62

Poslodavac ne mo┼że, bez saglasnosti zaposlenika, svoje potra┼żivanje prema njemu naplatiti uskra─çivanjem isplate pla─çe ili beneficija.

─îlan 63

Najviše polovica (1/2) pla─çe ili naknade pla─çe zaposlenika mo┼że se prisilno obustaviti radi ispunjenja obaveze zakonskog izdr┼żavanja, a za ostale obaveze mo┼że se prisilno obustaviti najviše jedna tre─çina (1/3) pla─çe zaposlenika.

VIII. IZUMI I TEHNI─îKA UNAPRE─ÉIVANJA ZAPOSLENIKA

─îlan 64

1. Poslodavac ─çe biti vlasnik svakog izuma ili tehni─Źkog unapre─Ĺivanja koje je djelo zaposlenika koji je zaposlen radi iznala┼żenja tehni─Źkih unapre─Ĺivanja ili pronalazaka.

2. Zaposlenik je du┼żan da obavijesti poslodavca o svakom izumu ili tehni─Źkom unapre─Ĺivanju do koga je došao na poslu ili u vezi s poslom.

3. Izumi, odnosno tehni─Źka unapre─Ĺivanja u smislu stavova 1 i 2 ovog ─Źlana su izumi, odnosno tehni─Źka unapre─Ĺivanja utvr─Ĺena zakonom.

4. Podatke o izumu, odnosno tehni─Źkom unapre─Ĺivanju zaposlenik je du┼żan da ─Źuva kao poslovnu tajnu i ne mo┼że je saopštiti tre─çem licu prije nego što je poslodavac imao priliku da iskoristi svoje pravo iz stava 5 ovog ─Źlana.

5. Poslodavac ima prednost pri otkupu izuma, odnosno tehni─Źkog unapre─Ĺivanja iz stava 1 ovog ─Źlana, pod uslovom da u roku od trideset (30) dana od dana obavještenja iz stava 1 ovog ─Źlana prihvati ponudu zaposlenika, osim ako ugovorom o radu nije druga─Źije predvi─Ĺeno.

IX. ZABRANA TAKMI─îENJA ZAPOSLENIKA S POSLODAVCEM

─îlan 65

Zaposlenik koji radi puno radno vrijeme ne mo┼że, bez odobrenja svog poslodavca, za svoj ili za ra─Źun tre─çe osobe sklapati poslove u djelatnosti koja predstavlja konkurenciju njegovom poslodavcu.

─îlan 66

(1) Poslodavac i zaposlenik mogu sklopiti ugovor kojim se odre─Ĺuje da se, nakon prestanka ugovora o radu, zaposlenik ne mo┼że zaposliti kod drugog fizi─Źkog ili pravnog lica koje je konkurencija trenutnom poslodavcu i da ne mo┼że za svoj ili za ra─Źun tre─çeg lica, sklapati poslove kojima se takmi─Źi s poslodavcem.

(2) Ugovorena zabrana takmi─Źenja je obavezuju─ça za zaposlenika samo ako je poslodavac ugovorom preuzeo obavezu da u toku trajanja zabrane obezbijedi nadoknadu zaposleniku u iznosu od najmanje polovine prosje─Źne pla─çe ispla─çene zaposleniku u posljednja tri (3) mjeseca prije otkazivanja ugovora o radu a za period od jedne (1) godine.

(3) Naknada se u potpunosti ispla─çuje nakon prestanka radnog odnosa.

(4) Zabrana takmi─Źenja ─çe biti:

a) utvr─Ĺena u pismenom obliku;

b) ograni─Źena na dvanaest (12) mjeseci; i https://advokat-prnjavorac.com

c) geografski ograni─Źena na teritoriju Bosne i Hercegovine.

(5) Iznos nadoknade iz stavova 2 i 3 ovog ─Źlana je ure─Ĺen na na─Źin i pod uslovima utvr─Ĺenim kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

(6) Uslovi i na─Źin prestanka zabrane takmi─Źenja regulišu se ugovorom o zaposlenju.

(7) Ugovorena zabrana takmi─Źenja se ne─çe primjenjivati ako je zaposlenik dobio otkaz zbog kršenja odredbi iz ─Źlanova 73, 74 stava 1, 74 stava 2, i 78 ovog zakona.

X. NAKNADA ŠTETE

─îlan 67

(1) Zaposlenik koji na radu ili u vezi s radom namjerno ili zbog krajnje nepa┼żnje prouzrokuje štetu poslodavcu, du┼żan je takvu štetu nadoknaditi.

(2) Ako štetu prouzrokuje više zaposlenika, svaki zaposlenik solidarno odgovara za dio štete koju je prouzrokovao.

─îlan 68

(1) Ako se naknada štete ne mo┼że utvrditi u ta─Źnom iznosu ili bi utvr─Ĺivanje njenog iznosa prouzrokovalo nesrazmjerne troškove, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji mo┼że se predvidjeti da se visina nadoknade štete utvr─Ĺuje u paušalnom iznosu, kao i na─Źin utvr─Ĺivanja paušalnog iznosa, organ koji tu visinu utvr─Ĺuje i druga pitanja u vezi s ovom nadoknadom.

(2) Ako je prouzrokovana šteta mnogo ve─ça od utvr─Ĺenog paušalnog iznosa nadoknade štete, poslodavac mo┼że zahtijevati nadoknadu u visini stvarno prouzrokovane štete.

─îlan 69

Zaposlenik, koji na radu ili u vezi s radom namjerno ili zbog krajnje nepa┼żnje prouzrokuje štetu tre─çem licu, a štetu je nadoknadio poslodavac, du┼żan je poslodavcu nadoknaditi iznos nadoknade ispla─çene tre─çem licu.

─îlan 70

Kolektivnim ugovorom i pravilnikom utvr─Ĺuju se uslovi i na─Źin smanjenja ili osloba─Ĺanja zaposlenika od obaveze nadoknade štete.

─îlan 71

Ako zaposlenik pretrpi štetu na radu ili u vezi s radom koju prouzrokuje poslodavac, poslodavac je du┼żan zaposleniku nadoknaditi štetu u skladu s op─çim odredbama zakona o obligacijama.

XI. PRESTANAK UGOVORA O RADU

1. Na─Źin prestanka ugovora o radu

─îlan 72

Ugovor o radu prestaje:

1. smr─çu zaposlenika;

2. sporazumom poslodavca i zaposlenika;

3. kada zaposlenik ispuni uslove za sticanje prava na penziju prema propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju entiteta Bosne i Hercegovine, s tim da se poseban sta┼ż, predvi─Ĺen posebnim propisima koji regulišu prava na penziju i penzijsko-invalidsko osiguranje, ra─Źuna samo na zahtjev zaposlenika;

4. danom dostavljanja poslodavcu pravosna┼żnog rješenja o potpunom utvr─Ĺivanju gubitka radne sposobnosti;

5. otkazom ili ostavkom zaposlenika;

6. prestankom postojanja radnog mjesta;

7. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na odre─Ĺeno vrijeme;

8. ako zaposlenik bude osu─Ĺen na izdr┼żavanje kazne zatvora u trajanju du┼żem od tri mjeseca, danom stupanja na izdr┼żavanje kazne;

9. ako zaposleniku bude izre─Źena mjera bezbjednosti, odgojna ili zaštitna mjera u trajanju du┼żem od tri mjeseca, po─Źetkom primjene te mjere ili

10. odlukom nadle┼żnog suda koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa.

2. Otkazivanje ugovora o radu

─îlan 73

(1) Poslodavac mo┼że otkazati ugovor o radu zaposleniku uz otkazni rok propisan ─Źlanom 80 ovog zakona, ako je poslodavac najmanje petnaest (15) dana prije davanja otkaza pismeno obavijestio zaposlenika o nastanku jedne od sljede─çih okolnosti:

1. da su nastupile privredne ili tehni─Źke okolnosti koje su se negativno odrazile na tog poslodavca i da zbog tih okolnosti nije mogu─çe rasporediti zaposlenika na drugo radno mjesto ili ga obu─Źiti za druge poslove; ili

2. da zaposlenik više nije u mogu─çnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa.

(2) Poslodavac ne mo┼że zaposleniku otkazati ugovor o radu u skladu sa stavom 1 ta─Źkom 1 ovog ─Źlana, za vrijeme trudno─çe, porodiljskog odsustva, roditeljskog odsustva i skra─çenog rada radi njege djeteta.

─îlan 74

(1) Poslodavac mo┼że otkazati ugovor o radu zaposleniku bez obaveze poštivanja otkaznog roka propisanog ─Źlanom 80 ovog zakona, u slu─Źaju da je zaposlenik odgovoran za te┼żi prijestup ili za te┼żu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu ili ako je u pitanju zaposlenje takve prirode da ne bi bilo razumno o─Źekivati od poslodavca da nastavi radni odnos sa zaposlenikom.

(2) U slu─Źaju prijestupa ili povreda radnih obaveza koje jesu ozbiljne ali ne dosti┼żu te┼żinu prijestupa iz stava 1 ovog ─Źlana, poslodavac ─çe pomenutom zaposleniku uru─Źiti pismeno upozorenje koje sadr┼żi opis prijestupa i/ili povrede radnih obaveza za koje poslodavac zaposlenika smatra odgovornim. To pismeno upozorenje tako─Ĺer treba da sadr┼żi i izjavu o namjeri poslodavca da se otka┼że ugovor o radu bez davanja predvi─Ĺenog otkaznog roka, ukoliko ponovi prijestup ili povredu radnih obaveza.

(3) Kolektivnim ugovorom ili pravilnicima mogu se utvrditi vrste prijestupa ili povreda obaveza navedenih u stavovima 1 i 2 ovog ─Źlana.

─îlan 74a

Te┼żom povredom iz ─Źlana 74 stava 1 smatraju se:

1. odbijanje zaposlenika da izvršava svoje radne obaveze odre─Ĺene ugovorom o radu;

2. kra─Ĺa, namjerno uništenje, ošte─çenje ili nezakonito raspolaganje sredstvima poslodavca, kao i nanošenje štete tre─çim licima koju je poslodavac du┼żan nadoknaditi;

3. zloupotreba polo┼żaja, s materijalnim ili drugim štetnim posljedicama za poslodavca;

4. nasilni─Źko ponašanje prema poslodavcu, drugim zaposlenicima i tre─çim licima za vrijeme rada;

5. odavanje poslovne ili slu┼żbene tajne;

6. namjerno onemogu─çavanje ili ometanje drugih zaposlenika da izvršavaju svoje radne obaveze, ─Źime se remeti proces rada kod poslodavca;

7. korištenje alkoholnih pi─ça ili droga za vrijeme radnog vremena;

8. neopravdan izostanak s posla u trajanju od tri dana u jednoj kalendarskoj godini;

9. davanje neta─Źnih podataka i dokaza o ─Źinjenicama bitnim za zaklju─Źenje ugovora o radu;

10. nasilje po osnovu diskriminacija iz ─Źlana 4 stava 1 ovog zakona;

11. svako drugo ponašanje zaposlenika kojim se nanosi šteta interesima poslodavca ili iz kojeg se osnovano mo┼że zaklju─Źiti da daljnji rad zaposlenika kod poslodavca ne bi bio mogu─ç.

─îlan 75

(1) Zaposlenik mo┼że otkazati ugovor o radu bez davanja predvi─Ĺenog otkaznog roka, u slu─Źaju da je poslodavac odgovoran za prijestup ili povredu radnih obaveza iz ugovora o radu ili je u pitanju zaposlenje takve prirode da ne bi bilo razumno o─Źekivati od zaposlenika da nastavi radni odnos.

(2) U slu─Źaju otkazivanja ugovora o radu iz stava 1 ovog ─Źlana zaposlenik ima sva prava u skladu sa ovim zakonom, kao da je ugovor nezakonito otkazan od poslodavca.

(3) Poslodavac ili zaposlenik mo┼że otkazati ugovor o radu u roku od trideset (30) dana nakon što sazna da je došlo do prijestupa ili povrede radnih obaveza koje su dovele do otkaza u slu─Źaju iz ─Źlana 74, stava 1 ovog zakona, i stava 1 ovog ─Źlana.

─îlan 76

Ako poslodavac otkazuje ugovor o radu zbog ozbiljnog prijestupa ili kršenja radnih obaveza zaposlenika, obavezan je omogu─çiti zaposleniku da iznese svoju odbranu, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano to o─Źekivati.

─îlan 77

U slu─Źaju da se otkazivanje ugovora o radu u smislu ─Źlana 75 ovog zakona sudskim putem ospori, poslodavac je du┼żan da doka┼że postojanje razloga za otkaz.

─îlan 78

Samo uz prethodno konsultovanje sa sindikatom poslodavac mo┼że otkazati ugovor o radu sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja njegove du┼żnosti ili tokom tri (3) mjeseca nakon što je sindikalni povjerenik završio obavljanje svoje du┼żnosti.

3. Forma i trajanje otkaznog roka

─îlan 79

(1) Otkaz se daje u pisanoj formi.

(2) Poslodavac je obavezan, u pisanoj formi, obrazlo┼żiti otkaz zaposleniku.

(3) Otkaz se dostavlja zaposleniku, odnosno poslodavcu kojem se otkazuje.

─îlan 80

(1) Otkazni rok ne mo┼że biti kra─çi od ─Źetrnaest (14) dana nakon što zaposlenik otka┼że ugovor o radu, odnosno ─Źetrnaest (14) dana u slu─Źaju da poslodavac otkazuje ugovor o radu. Otkazni rok po─Źinje da te─Źe od dana uru─Źenja otkaza zaposleniku odnosno poslodavcu. Kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu reguliše se otkazni rok.

(2) Ako poslodavac otka┼że ugovor o radu zaposleniku i zahtijeva da zaposlenik prestane da radi prije isteka propisanog otkaznog roka predvi─Ĺenog u stavu 1 ovog ─Źlana, poslodavac je obavezan da nadoknadi pla─çu zaposleniku i da mu prizna sva prava kao što bi imao u preostalom dijelu otkaznog roka.

─îlan 81

(1) Poslodavac je obavezan isplatiti zaposlenom naknadu plate i priznati ostala prava kao da je radio do isteka otkaznog roka.

(2) Ako sud donese pravosna┼żnu presudu kojom je utvr─Ĺeno da je otkaz nezakonit, mo┼że obavezati poslodavca da:

a) vrati zaposlenog na poslove na kojima je radio ili da ga rasporedi na poslove u skladu sa stru─Źnom spremom i radnim sposobnostima koje posjeduje;

b) isplati naknadu štete u visini izgubljenih plata i drugih primanja koje bi zaposleni dobio da je radio, umanjene za iznos prihoda koje je ostvario po osnovu rada poslije prestanka radnog odnosa;

c) uplati obavezne doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za dje─Źiju zaštitu kao i osiguranje od nezaposlenosti.

(3) Zaposleni mo┼że do zaklju─Źenja glavne rasprave na sudu zahtijevati da se ne vrati na posao.

(4) Ako sud donese pravosna┼żnu presudu kojom je utvr─Ĺeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos u slu─Źaju iz stava 3 ovog ─Źlana, poslodavac je du┼żan da zaposlenom isplati:

a) naknadu štete, u iznosu od najviše osamnaest (18) plata koje bi zaposleni ostvario da je radio, imaju─çi u vidu vrijeme provedeno na radu, godine ┼żivota zaposlenog i broj izdr┼żavanih ─Źlanova porodice;

b) otpremninu u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu;

c) druge naknade u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

(5) Poslodavac mo┼że do okon─Źanja glavne rasprave na sudu zahtijevati da se zaposleni ne vrati na rad, ako postoje okolnosti koje opravdano ukazuju da nastavak radnog odnosa zaposlenog nije mogu─ç.

(6) U slu─Źaju iz stava 5 ovog ─Źlana poslodavac je du┼żan zaposlenom isplatiti naknadu štete u dvostrukom iznosu od iznosa utvr─Ĺenim stavom 4 ta─Źkom a) ovog ─Źlana.

(7) Zaposleni, koji osporava otkazivanje ugovora o radu, mo┼że tra┼żiti da sud donese privremenu mjeru vra─çanja na posao do okon─Źanja sudskog postupka.

4. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

─îlan 82

(1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na otkaz primjenjuju se i u slu─Źaju kada poslodavac ima namjeru da otka┼że ugovor i istovremeno ponudi zaposleniku zaklju─Źivanje ugovora o radu pod izmijenjenim uslovima.

(2) Ako zaposlenik prihvati ponudu poslodavca iz stava 1 ovog ─Źlana, zadr┼żava pravo da pred nadle┼żnim sudom osporava dopuštenost takve izmjene ugovora.

5. Program zbrinjavanja viška zaposlenika

─îlan 83

Poslodavac koji zapošljava više od petnaest (15) zaposlenika, a koji u periodu du┼żem od tri (3) mjeseca ima namjeru da zbog ekonomskih, tehni─Źkih ili organizacionih razloga za više od dvadeset posto (20%) zaposlenika otka┼że ugovore o radu, du┼żan je konsultovati se s vije─çem zaposlenika a ako nema vije─ça zaposlenika, sa svakim sindikatom koji zastupa deset posto (10%) ili više zaposlenika tog poslodavca.

─îlan 84

(1) Konsultacije u smislu ─Źlana 83 ovog zakona:

1. zasnivaju se na aktu u pisanoj formi koji je pripremio poslodavac;

2. zapo─Źinju najmanje mjesec dana prije davanja obavijesti zaposlenicima o otkazivanju.

(2) Akt u pisanoj formi iz stava 1 ovog ─Źlana dostavlja se sindikatu prije po─Źetka konsultovanja, a sadr┼żi sljede─çe podatke:

1) razloge otkazivanja ugovora o radu;

2) broj i kategorije zaposlenika za ─Źije je ugovore predvi─Ĺen otkaz;

3) mjere, ukoliko su mogu─çe, pomo─çu kojih se po mišljenu poslodavca mogu izbje─çi neki ili svi predvi─Ĺeni otkazi, npr. raspore─Ĺivanje zaposlenika na druga radna mjesta kod istog poslodavca, prekvalificiranje gdje je to potrebno i privremeno skra─çivanje radnog vremena;

4) mjere, ukoliko su mogu─çe, koje bi po mišljenju poslodavca pomogle pomenutim zaposlenicima da na─Ĺu zaposlenje kod drugog poslodavca;

5) mjere, ukoliko su mogu─çe, za koje poslodavac smatra da se mogu poduzeti radi prekvalificiranja zaposlenika radi zapošljavanja kod drugog poslodavca.

(3) Ako u periodu od jedne godine od otkazivanja ugovora o radu zaposlenicima, u smislu ─Źlana 83 ovog zakona, poslodavac namjerava da zaposli zaposlenike sa istim kvalifikacijama i stepenom stru─Źne spreme, poslodavac ─çe prije zapošljavanja drugih lica ponuditi zaposlenje onim zaposlenicima ─Źiji su ugovori o radu otkazani.

6. Otpremnina

─îlan 85

(1) Zaposlenik koji je s poslodavcem zaklju─Źio ugovor o radu na neodre─Ĺeno vrijeme, a kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije (2) godine neprekidnog rada, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se odre─Ĺuje u zavisnosti od du┼żine neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem. Ova odredba se ne primjenjuje ako je do otkazivanja ugovora o radu došlo zbog neispunjenja obaveza zaposlenika utvr─Ĺenih ugovorom o radu.

(2) Otpremnina se ne mo┼że utvrditi u iznosu manjem od jedne tre─çine (1/3) prosje─Źne mjese─Źne pla─çe ispla─çene zaposleniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

(3) Umjesto davanja otpremnine iz stava 2 ovog ─Źlana, poslodavac i zaposlenik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade.

(4) Na─Źin, uslovi i rokovi isplate otpremnine iz stavova 2 i 3 ovog ─Źlana, utvr─Ĺuju se pismenim dogovorom izme─Ĺu zaposlenika i poslodavca.

XII. OSTVARIVANJ E PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

1. Odlu─Źivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa

─îlan 86

(1) O pravima i obavezama zaposlenika iz radnog odnosa odlu─Źuje, u skladu s ovim zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim propisima, poslodavac ili drugo ovlašteno lice odre─Ĺeno statutom ili aktom o osnivanju.

(2) Ako je poslodavac fizi─Źko lice, mo┼że putem pismene punomo─çi ovlastiti drugo poslovno sposobno punoljetno lice da ga zastupa u ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom.

─îlan 87

U ostvarivanju pojedina─Źnih prava iz ugovora o radu zaposlenik mo┼że zahtijevati ostvarivanje tih prava pred nadle┼żnim sudom i drugim organima, kao što mo┼że biti predvi─Ĺeno ovim zakonom.

2. Zaštita prava iz radnog odnosa

─îlan 88

(1) Poslodavac je du┼żan upla─çivati socijalne doprinose odgovaraju─ç im institucijama Distrikta i u toku porodiljskog odsustva.

(2) Zaposlenik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa mo┼że zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava.

(3) Podnošenje zahtjeva iz stava 1 ovog ─Źlana ne spre─Źava zaposlenika da tra┼żi zaštitu povrije─Ĺenog prava pred nadle┼żnim sudom.

(4) Tu┼żbu za zaštitu prava zaposleni mo┼że podnijeti u roku od jedne 1 godine od dana saznanja za povredu prava, a najdalje u roku od tri (3) godine od dana u─Źinjene povrede.

(5) Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, u skladu sa zakonom, mo┼że se predvidjeti postupak mirnog rješavanja radnog spora, u kom slu─Źaju rok za podnošenje zahtjeva nadle┼żnom sudu te─Źe od dana okon─Źanja ovog postupka.

(6) Ukoliko se postupak iz stava 4 ovog ─Źlana ne okon─Źa u razumnom roku, ništa ne spre─Źava zaposlenika da podnese tu┼żbu nadle┼żnom sudu.

─îlan 89

(1) Rješavanje nastalog radnog spora stranke u sporu mogu sporazumno povjeriti arbitra┼żi.

(2) Kolektivnim ugovorom odnosno me─Ĺusobnim sporazumom ure─Ĺuje se sastav, postupak i druga pitanja zna─Źajna za rad arbitra┼że.

─îlan 90

U slu─Źaju promjene poslodavca ili njegovog pravnog polo┼żaja (npr. zbog naslje─Ĺivanja, prodaje, spajanja, pripajanja, podjele, promjene oblika organizacije preduze─ça i dr.), ugovori o radu prenose se na novog poslodavca, uz saglasnost zaposlenika, u skladu sa svakom odgovaraju─çom odredbom koja postoji u datom kolektivnom ugovoru.

─îlan 91

Zastarijevanje potra┼żivanja iz radnog odnosa nastupa tri (3) godine od dana nastanka potra┼żivanja, osim ako neki poseban slu─Źaj ne predvi─Ĺa drugi rok zastarijevanja u skladu sa ovim ili nekim drugim zakonom Distrikta.

XIII. PRAVILNIK

─îlan 92

(1) Poslodavac koji zapošljava više od petnaest (15) zaposlenika du┼żan je da donese i objavi pravilnik, kojim se ure─Ĺuju pla─çe, organizacija rada i druga pitanja zna─Źajna za odnos izme─Ĺu zaposlenika i poslodavca, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

(2) O donošenju pravilnika poslodavac se obavezno konsultuje sa sindikatom, ako sindikat postoji.

(3) Pravilnik iz stava 1 ovog ─Źlana objavljuje se na oglasnoj tabli poslodavca, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

(4) Sindikalni povjerenik mo┼że od suda zatra┼żiti da nezakonit pravilnik ili pojedine njegove odredbe oglasi neva┼że─çim.

XIV. VIJE─ćE ZAPOSLENIKA

─îlan 93

(1) Zaposlenici kod poslodavca koji zapošljava najmanje petnaest (15) zaposlenika, imaju pravo da formiraju vije─çe zaposlenika, koje ─çe ih zastupati kod poslodavca u zaštiti njihovih prava i interesa i koje ─çe se anga┼żovati u kolektivnom pregovaranju s poslodavcem.

(2) Ako kod poslodavca nije formirano vije─çe zaposlenika, sindikat ima ovlaštenja i obaveze vije─ça zaposlenika, u skladu sa zakonom.

─îlan 94

Vije─çe zaposlenika formira se na zahtjev najmanje dvadeset posto (20%) zaposlenika ili sindikata.

─îlan 95

Na─Źin i postupak formiranja vije─ça zaposlenika, kao i druga pitanja vezana za rad i djelovanje vije─ça zaposlenika, ure─Ĺuju se Zakonom o vije─çima zaposlenika Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine.

XV. KOLEKTIVNI UGOVORI

─îlan 96

(1) U─Źesnici u zaklju─Źivanju kolektivnog ugovora na nivou Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine su:

a) Vlada Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine;

b) Sindikat Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine;

c) Udru┼żenje poslodavaca Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Kolektivnim ugovorom iz stava 1 ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se osnovi za bli┼że ure─Ĺivanje prava i obaveza zaposlenika.

─îlan 97

(1) Kolektivni ugovor se mo┼że zaklju─Źiti u svrhu obezbje─Ĺivanja ekonomskih i socijalnih mjera i dodatnih garancija za zaposlenje, prekvalifikaciju, organizaciju rada, naknadu i sigurnost zaposlenika na radu.

(2) Kolektivni ugovor ne mo┼że predvidjeti manje povoljne odredbe od onih predvi─Ĺenih ovim zakonom.

─îlan 98

Sadr┼żaj kolektivnog ugovora i postupak zaklju─Źenja, podnošenja i dopunjavanja kolektivnog ugovora, uslovi pod kojima on va┼żi i druga pitanja u vezi s tim bit ─çe utvr─Ĺena sporazumom izme─Ĺu stranaka.

XVI. MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

1. Mirenje

─îlan 99

(1) U slu─Źaju spora o tuma─Źenju, primjeni, izmjeni ili dopuni, odnosno otkazivanju kolektivnog ugovora ili drugog sli─Źnog spora vezanog za kolektivni ugovor, stranke se mogu dogovoriti da se sprovede postupak mirenja (u daljnjem tekstu: "mirenje").

(2) Mirenje iz stava 1 ovog ─Źlana provodi mirovno vije─çe.

─îlan 100

Mirovno vije─çe se formira za teritoriju Distrikta. Sastoji se od tri (3) ─Źlana, i to: predstavnika poslodavaca, sindikata i predstavnika kojeg izaberu strane u sporu. Vije─çe donosi pravila o postupku pred tim vije─çem.

─îlan 101

Strane u sporu mogu prihvatiti ili odbiti odluku mirovnog vije─ça. Ako prihvate takvu odluku, ona ─çe biti obavezuju─ça za obje stranke u sporu, a ako odbiju takav prijedlog, onda svaka od stranaka u sporu mo┼że tra┼żiti rješavanje spora pred nadle┼żnim sudom.

2. Arbitra┼ża

─îlan 102

(1) Strane u sporu mogu rješavanje kolektivnog radnog spora sporazumno povjeriti arbitra┼żi.

(2) Imenovanje arbitara i arbitra┼żnog vije─ça i druga pitanja u vezi s arbitra┼żnim postupkom ure─Ĺuju se kolektivnim ugovorom ili sporazumom strana.

─îlan 103

(1) Arbitra┼ża temelji svoju odluku na zakonu, ostalim propisima, kolektivnom ugovoru i na pravi─Źnosti.

(2) Arbitra┼żna odluka mora biti obrazlo┼żena, osim ako strane u sporu ne odlu─Źe druga─Źije.

(3) Protiv arbitra┼żne odluke ┼żalba nije dopuštena.

(4) Arbitra┼żna odluka ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora.

XVII. NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU, OVLAŠTENJA INSPEKTORA I PRIVREMENA ZABRANA RADA

─îlan 104

Nadzor nad primjenom ovog zakona i na osnovu njega donesenih propisa obavlja inspektor rada.

─îlan 105

(1) Inspektor rada ima ovlaštenja utvr─Ĺena zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

(2) Zaposlenik, sindikat i poslodavac mogu zahtijevati od inspektora rada sprovo─Ĺenje inspekcijskog pregleda.

─îlan 105a

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor rada ima pravo i obavezu preduzimati radnje, odnosno nalagati upravne i druge mjere u skladu sa ovim i drugim zakonima.

─îlan 105b

(1) Prilikom inspekcijskog nadzora, inspektor rada rješenjem ─çe privremeno zabraniti poslodavcu obavljanje djelatnosti, ako u ostavljenom roku nije izvršio rješenje o otklanjanju nedostataka kojim je nalo┼żeno da sa licem zate─Źenim na radu u momentu inspekcijske kontrole zaklju─Źi ugovor o radu i prijavi ga nadle┼żnom fondu penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja.

(2) Privremena zabrana obavljanja djelatnosti traje do otklanjanja utvr─Ĺenih nedostataka, odnosno nepravilnosti, a najkasnije do okon─Źanja prekršajnog postupka.

(3) Rješenje iz stava 1 ovog ─Źlana izvršava se pe─Źa─çenjem radnih i pomo─çnih prostorija, odnosno onemogu─çavanjem korištenja radnih i pomo─çnih prostorija, ure─Ĺaja i drugih sredstava rada.

(4) ┼Żalba na rješenje o izricanju mjere o zabrani obavljanja djelatnosti ne odla┼że izvršenje rješenja.

(5) Poslodavac je odgovoran za ─Źuvanje i osiguravanje radnih i pomo─çnih prostorija, ure─Ĺaja i drugih sredstava, u slu─Źaju iz stava 3 ovog ─Źlana.

(6) Poslodavac iz stava 1 ovog ─Źlana, pismenim podneskom, ima pravo da u roku 24 sata od dana pe─Źa─çenja poslovnih prostorija zatra┼żi da se zape─Źa─çena prostorija u prisustvu inspektora rada privremeno otpe─Źati zbog iznošenja kvarljivih namirnica ili preduzimanja sigurnosnih i drugih mjera radi spre─Źavanja štete, nakon ─Źega je inspektor du┼żan poslovne prostorije ponovo zape─Źatiti.

(7) Pismeni podnesak iz stava 6 ovog ─Źlana podnosi se inspektoru rada koji je izvršio pe─Źa─çenje.

XVIII. POSEBNE ODREDBE

1. Radna knji┼żica

─îlan 106

(1) Zaposlenik ima radnu knji┼żicu.

(2) Radna knji┼żica je javna isprava.

(3) Radnu knji┼żicu izdaje odjel Vlade Distrikta nadle┼żan za pitanja rada.

(4) Gradona─Źelnik ─çe donijeti propis o radnoj knji┼żici kojim ─çe se urediti: sadr┼żaj, postupak izdavanja, na─Źin upisivanja podataka, postupak zamjene i izdavanja novih radnih knji┼żica, na─Źin vo─Ĺenja registra izdatih radnih knji┼żica, oblik i na─Źin izrade, kao i druga pitanja predvi─Ĺena propisima o radnoj knji┼żici.

─îlan 107

(1) Na dan kada po─Źne da radi, zaposlenik predaje radnu knji┼żicu poslodavcu. Poslodavac izdaje zaposleniku pismenu potvrdu o tome.

(2) Zaposlenik mo┼że zahtijevati, i s vremena na vrijeme ─çe dobijati, kopiju svoje radne knji┼żice od poslodavca.

(3) Na dan prestanka ugovora o radu, poslodavac je du┼żan vratiti zaposleniku radnu knji┼żicu, a zaposlenik vra─ça poslodavcu potvrdu iz stava 1 ovog ─Źlana.

(4) Vra─çanje radne knji┼żice iz stava 2 ovog ─Źlana ne mo┼że se uslovljavati potra┼żivanjem koje poslodavac eventualno ima prema zaposleniku.

─îlan 108

(1) Pored radne knji┼żice iz ─Źlana 107 stava 3 ovog zakona, poslodavac je du┼żan zaposleniku vratiti i druge dokumente i na njegov zahtjev izdati potvrdu o poslovima koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.

(2) U potvrdi iz stava 1 ovog ─Źlana ne mogu se unositi podaci koji bi zaposleniku ote┼żavali zaklju─Źivanje novog ugovora o radu.

2. Privremeni i povremeni poslovi

─îlan 109

(1) Za obavljanje privremenih i povremenih poslova mo┼że se zaklju─Źiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, pod uslovom da:

a) su privremeni i povremeni poslovi utvr─Ĺeni u zakonu, podzakonskom aktu, kolektivnom ugovoru ili pravilniku o radu;

b) ne predstavljaju poslove za koje se zaklju─Źuje ugovor o radu na odre─Ĺeno ili neodre─Ĺeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom;

c) ne traju du┼że od 90 dana u toku kalendarske godine.

(2) Ugovor iz stava 1 ovog ─Źlana sadr┼żi odredbe o poslu radi ─Źijeg se izvršenja zaklju─Źuje ugovor, rokove za otpo─Źinjanje i izvršenje posla, uslove i na─Źin njegovog izvršenja, kao i o visini, roku i na─Źinu isplate nagrade za izvršeni posao.

(3) Pored prava na naknadu za izvršeni posao, izvršilac posla po ugovoru, ukoliko posao obavlja u radnim prostorijama poslodavca, ima pravo i na osiguranje za slu─Źaj povrede na radu.

XIX. KAZNENE ODREDBE

─îlan 110

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit ─çe se poslodavac - pravno lice za prekršaj:

1. ako poslodavac ne postupi u skladu s ─Źlanom 3 ovog zakona;

2. ako stavlja u nepovoljniji polo┼żaj lice koje tra┼żi zaposlenje ili zaposlenoga, kao što je odre─Ĺeno ─Źlanom 4 ovog zakona;

3. ako zaklju─Źi ugovor o radu sa osobom koja nije navršila petnaest (15) godina ┼żivota (─Źlan 10 stav 1 ovog zakona);

4. ako zaposli maloljetnika, a da nisu ispunjeni uslovi iz ─Źlana 10 stava 2 ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se poslodavac -fizi─Źko lice nov─Źanom kaznom od 1.000,00 KM do 7.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se i odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

(4)-(7) (brisano)

─îlan 111

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.000,00 KM do 7.000,00 KM kaznit ─çe se poslodavac - pravno lice za svaki prekršaj propisan ovim zakonom, ako:

1. zaposlenom ne uru─Źi pisani ugovor o radu u skladu s ─Źlanom 14 stavom 2 ovog zakona;

2. zaklju─Źi ugovor o radu koji ne sadr┼żi podatke propisane ─Źlanom 14 stavom 4 ovog zakona;

3. uputi zaposlenog na rad u inostranstvo, a ugovor o radu ne sadr┼żi podatke propisane ─Źlanom 15 ovog zakona ili postupi suprotno ─Źlanovima 15a i 15b;

4. od zaposlenog tra┼żi podatke koji nisu u neposrednoj vezi s radnim odnosom (─Źlan 16 ovog zakona);

5. koristi podatke o zaposlenom na na─Źin protivan ─Źlanu 17 ovog zakona;

6. ako postupi suprotno ─Źlanu 19 ili ─Źlanu 20 ovog zakona;

7. ako postupi suprotno ─Źlanu 21 ovog zakona;

8. zaklju─Źi ugovor o radu u kojem je puno radno vrijeme ugovoreno u trajanju du┼żem od propisanog ─Źlanom 22 stavom 1 ovog zakona;

9. ne vodi dnevnu evidenciju o prisutnosti zaposlenika na radu (─Źlan 22 stav 2 ovog zakona);

10. od zaposlenog zahtijeva da na poslovima na kojima se uz primjenu mjera zaštite na radu nije mogu─çe zaštiti od štetnih uticaja, radi du┼że od skra─çenog radnog vremena odre─Ĺenog u ─Źlanu 24 ovog zakona;

11. od zaposlenog zahtijeva da radi suprotno ─Źlanovima 25 i 26 ovog zakona;

12. maloljetnom zaposlenom naredi no─çni rad suprotno ─Źlanu 28 zakona;

13. zaposlenom ne omogu─çi pravo na pauzu u toku radnog vremena, korištenje dnevnog i sedmi─Źnog odmora, godišnjeg odmora, ili zahtijeva od zaposlenog da prihvati nadoknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora, pla─çeno i nepla─çeno odsustvo ili suprotno ─Źlanovima 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 i 38 stavovima 2 i 3 ovog zakona;

14. zaposli ┼żenu na poslovima u rudniku protivno ─Źlanu 42 ovog zakona;

15. odbije da zaposli trudnicu, otka┼że joj ugovor o radu, ili joj povjeri druge poslove suprotno ─Źlanu 43 ili ─Źlanu 44 ovog zakona;

16. ako postupi suprotno ─Źlanu 45 ovog zakona;

17. ocu djeteta, odnosno usvojitelju, ne omogu─çi korištenje prava iz ─Źlana 46 ovog zakona;

18. zaposlenoj majci, odnosno ocu djeteta ne omogu─çi da radi polovinu punog radnog vremena u skladu s ─Źlanom 47 ovoga zakona;

19. jednom od roditelja, odnosno usvojitelju djeteta ne omogu─çi da koristi prava pod uslovima propisanim ─Źlanovima 48, 50, 51 i 52 ovog zakona;

20. onemogu─çi ┼żeni da odsustvuje s posla u skladu s ─Źlanom 49 ovog zakona;

21. otpusti zaposlenog koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti (─Źlan 53 ovog zakona);

22. zabrani povratak na posao zaposlenom koji se oporavio od povrede ili bolesti uzrokovane na radnom mjestu, ili spre─Źava zaposlenog, koji nije u mogu─çnosti da obavlja takve poslove, da dobije mogu─çnost rada na radnom mjestu za koje je sposoban (─Źlan 55 stav 1 i stav 2 ovog zakona);

23. uskrati pravo zaposlenom na stru─Źno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje (─Źlan 55 stav 3 ovog zakona);

24. otka┼że ugovor o radu zaposlenom kod kojeg postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti suprotno ─Źlanu 56 ovog zakona;

25. isplati platu manju od utvr─Ĺene kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu ili platu ne ispla─çuje u novcu (─Źlan 58 stav 3 i stav 4 ovog zakona);

26. ne isplati platu u roku utvr─Ĺenom kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu i ne uru─Źi pismeni obra─Źun plate zaposleniku (─Źlan 59 stav 1 i stav 2 ovog zakona);

27. ako ne isplati pove─çanu platu u skladu s ─Źlanom 60;

28. redovno ne ispla─çuje zaposlenom naknadu plate u skladu s ─Źlanom 61 stavom 1, stavom 3 i stavom 4 ovog zakona;

29. poslodavac svoje potra┼żivanje prema zaposlenom naplati suprotno ─Źlanu 62 ovog zakona;

30. ugovor o radu okon─Źa suprotno ─Źlanu 72 ovog zakona;

31. otka┼że ugovor o radu suprotno ─Źlanu 73 stavu 1 i stavu 2 ovog zakona;

32. ne omogu─çi zaposlenom da iznese svoju odbranu (─Źlan 76 ovog zakona);

33. postupi suprotno ─Źlanu 78 ovog zakona;

34. ne uru─Źi otkaz zaposlenom u pisanoj formi (─Źlan 79 ovog zakona);

35. ne ispuni obaveze prema zaposlenom iz ─Źlana 81 ovog zakona;

36. ne konsultuje se sa vije─çem zaposlenih ili sa sindikatom u skladu s ─Źlanom 83 ovog zakona;

37. ne izvrši konsultacije u skladu s ─Źlanom 84 stavom 1 i stavom 2 ovog zakona;

38. zaklju─Źi ugovor o radu s drugim zaposlenim (─Źlan 84 stav 3 ovog zakona);

39. onemogu─çi ili pokuša onemogu─çiti inspektora rada u provo─Ĺenju nadzora (─Źlan 104 ovog zakona);

40. odbije da zaposlenom vrati radnu knji┼żicu (─Źlan 107 stav 3 ovog zakona);

41. postupi suprotno odredbama ─Źlana 108 ovog zakona;

42. postupi suprotno ─Źlanu 109 ovog zakona;

43. u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ne uskladi pravilnik o radu (─Źlan 113 ovog zakona);

44. zaposli drugo lice suprotno ─Źlanu 114 stavu 2 ovog zakona.

(2) Ako je prekršaj iz stava 1 ovog ─Źlana u─Źinjen prema maloljetnom zaposleniku najni┼żi i najviši iznos nov─Źane kazne uve─çava se dvostruko.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se poslodavac -fizi─Źko lice nov─Źanom kaznom od 500,00 KM do 2.500,00 KM.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, nov─Źanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

─îlan 112

Sredstva prikupljena od nov─Źanih kazni za prekršaje iz ─Źlanova 110 i 111 ovog zakona upla─çuju se Direkciji za finansije Distrikta.

XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 113

Poslodavci su du┼żni uskladiti pravilnike s odredbama ovog zakona, u roku od šest (6) mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

─îlan 114

(1) Poslodavci su du┼żni u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ponuditi zaposleniku zaklju─Źivanje ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom ili otkazati postoje─çi ugovor o radu. Zaposleniku koji ne prihvati ponudu da zaklju─Źi ugovor o radu u roku od trideset (30) dana od dana dostave ugovora o radu na zaklju─Źivanje prestaje radni odnos bez prava na otpremninu.

(2) Ako poslodavac ne ponudi zaposleniku zaklju─Źivanje novog ugovora o radu niti mu otka┼że radni odnos u roku iz stava 1 ovog ─Źlana, zaposlenik ostaje u radnom odnosu pod uslovima iz prethodnog ugovora o radu.

─îlan 115

─îlan brisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu Br─Źko distrikta BiH ("Sl. glasnik Br─Źko distrikta BiH" broj 33/04).

─îlan 116

Od dana stupanja na snagu ovog zakona, gradona─Źelnik je nadle┼żan da za period od dvije (2) godine reguliše prava i obaveze utvr─Ĺene ─Źlanovima 96, 97 i 98.

─îlan 117

Odredbe ovog zakona odnose se i na zaposlenike u organima Distrikta, ukoliko ne bude druga─Źije odre─Ĺeno zakonom o zaposlenicima u organima Distrikta koji imaju status javnih slu┼żbenika.

─îlan 118

Propisi koji su predvi─Ĺeni za sprovo─Ĺenje ovog zakona donijet ─çe se u roku od tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 119

Do donošenja propisa iz ─Źlana 113 ovog zakona, primjenjivat ─çe se propisi koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona, osim onih postoje─çih propisa koji se ti─Źu zaposlenja i pla─ça, koji ─çe prestati da se primjenjuju u Distriktu na dan stupanja na snagu ovog zakona.

U skladu s ─Źlanom 8 Zakona o slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH" brojevi 1/00 i 17/04) i Odlukom o davanju ovlaštenja Zakonodavnoj komisiji Skupštine Br─Źko distrikta BiH broj: 0-02-022-294/05 od 7. novembra 2005. godine, Zakonodavna komisija Skupštine Br─Źko distrikta na 31. sjednici odr┼żanoj 24. januara 2006. godine, utvrdila je pre─Źiš─çeni tekst Zakona o sudskom registru Br─Źko distrikta BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH" broj 9/01) koji ─Źine Zakon o registru preuze─ça i preduzetnika Br─Źko distrikta BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH" broj 10/02) i Zakon o sudskom registru Br─Źko distrikta BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH" brojevi 14/02 i 8/03).

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjeni
Zakona o radu Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 19/2007)

─îlan 2

Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta BiH".

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija