Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o spre─Źavanju pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti BiH 2024

 

Zakon o spre─Źavanju pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti BiH

("Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 13/2024 od 19.02.2024"

 

POGLAVLJE I. OP─ćE ODREDBE

─îlan 1.
(Predmet Zakona)

(1) Ovim zakonom propisuju se:

a) mjere, radnje i postupci u finansijskom i nefinansijskom sektoru koje se preduzimaju s ciljem spre─Źavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti na osnovu procjene rizika;

b) obveznici provo─Ĺenja mjera, radnji i postupaka koji su du┼żni postupati po ovom zakonu;

c) nadzor nad obveznicima u provo─Ĺenju mjera, radnji i postupaka u finansijskom i nefinansijskom poslovanju, koji se preduzimaju radi spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, na osnovu procjene rizika;

d) zadaci i nadle┼żnosti Finansijsko-obavje┼ítajnog odjela Dr┼żavne agencije za istrage i za┼ítitu (u daljnjem tekstu: FOO);

e) ovla┼ítenja slu┼żbenika FOO-a prilikom postupanja po odredbama ovog zakona;

f) me─Ĺuinstitucionalna saradnja nadle┼żnih organa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), Federacije BiH (u daljnjem tekstu: FBiH), Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RS), Br─Źko Distrikta BiH (u daljnjem tekstu: BDBiH) i ostalih nivoa dr┼żavne organizacije u BiH u spre─Źavanju pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti;

g) me─Ĺunarodna saradnja u oblasti spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti;

h) zadaci, nadle┼żnosti i postupci drugih organa i pravnih lica s javnim ovla┼ítenjima u spre─Źavanju pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti u BiH;

i) ostali poslovi zna─Źajni za razvoj sistema za spre─Źavanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti.

(2) Ovim zakonom vr┼íi se uskla─Ĺivanje s:

a) Uredbom (EU) 2018/1672 Evropskog parlamenta i Vije─ça od 23. oktobra 2018. o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005;

b) Direktivom (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Vije─ça od 20. maja 2015. o spre─Źavanju kori┼ítenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Evropskog parlamenta i Vije─ça te o stavljanju van snage Direktive 2005/60/EZ Evropskog parlamenta i Vije─ça i Direktive Komisije 2006/70/EZ;

c) Direktivom (EU) 2018/843 Evropskog parlamenta i Vije─ça od 30. maja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o spre─Źavanju kori┼ítenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU.

(3) Navo─Ĺenje odredbi uredbi i direktiva iz stava (2) ovog ─Źlana vr┼íi se isklju─Źivo u svrhu pra─çenja i informiranja o preuzimanju pravne te─Źevine Evropske unije u zakonodavstvo BiH.

─îlan 2.
(Upotreba roda)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramati─Źkom rodu bez diskriminacije se odnose i na mu┼íkarce i na ┼żene.

─îlan 3.
(Pranje novca i finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti)

(1) Pod pranjem novca, u smislu ovog zakona, smatraju se:

a) zamjena ili prijenos imovine, kada se zna da je imovina ste─Źena kriminalnim aktivnostima ili u─Źe┼í─çem u takvoj aktivnosti, a s ciljem prikrivanja ili zata┼íkavanja nezakonitog porijekla imovine ili pru┼żanja pomo─çi nekom licu koje je umije┼íano u takve aktivnosti radi izbjegavanja pravnih posljedica po─Źinjenih radnji tog lica;

b) prikrivanje ili zata┼íkavanje prave prirode, izvora, mjesta porijekla, raspolaganja, kretanja, prava povezanih s vlasni┼ítvom ili vlasni┼ítva nad imovinom kada se zna da je ta imovina ste─Źena kriminalnim aktivnostima ili ─Źinom u─Źe┼í─ça u takvim aktivnostima;

c) sticanje, posjedovanje ili kori┼ítenje imovine ako se zna u vrijeme prijema da je ta imovina ste─Źena kriminalnom aktivno┼í─çu ili u─Źe┼í─çem u takvoj aktivnosti;

d) u─Źe┼í─çe, udru┼żivanje radi izvr┼íenja, poku┼íaj izvr┼íenja, pomaganje, podsticanje, olak┼íavanje i davanje savjeta pri izvr┼íenju bilo koje od navedenih radnji u ta─Ź. a), b) i c) ovog stava.

(2) Pranjem novca smatrat ─çe se i kada su radnje kojima je ste─Źena imovina koja je predmet pranja novca izvr┼íene na teritoriji druge dr┼żave.

(3) Pod finansiranjem teroristi─Źkih aktivnosti, u smislu ovog zakona, smatraju se:

a) osiguravanje ili prikupljanje nov─Źanih sredstava ili druge imovine, bez obzira da li poti─Źe iz legalnih ili nelegalnih izvora, na bilo koji na─Źin, direktno ili indirektno, s namjerom da bude upotrijebljena ili sa znanjem da ─çe biti upotrijebljena, u potpunosti ili djelimi─Źno, od terorista ili teroristi─Źke organizacije u bilo koju svrhu, ┼íto uklju─Źuje i po─Źinjenje teroristi─Źkog krivi─Źnog djela, ili od lica koja finansiraju terorizam u skladu s krivi─Źnim zakonodavstvom u BiH;

b) poku┼íaj, sau─Źesni┼ítvo, podstrekavanje, pomaganje, organiziranje ili usmjeravanje drugih u aktivnostima iz ta─Źke a) ovog stava, bez obzira da li je teroristi─Źki akt izvr┼íen i da li je imovina kori┼ítena za izvr┼íavanje teroristi─Źkog akta.

(4) Teroristi─Źki akt, u smislu ovog zakona, podrazumijeva radnje propisane krivi─Źnim zakonodavstvom u BiH.

(5) Izraz terorista, u smislu ovog zakona, podrazumijeva svako fizi─Źko lice koje:

a) izvr┼íi ili poku┼ía izvr┼íiti teroristi─Źki akt bilo kakvim sredstvom, neposredno ili posredno, nezakonito i s predumi┼íljajem;

b) u─Źestvuje kao sau─Źesnik u teroristi─Źkom aktu;

c) organizira ili podsti─Źe druge na izvr┼íenje teroristi─Źkog akta ili

d) doprinosi tome da grupa lica koja djeluju sa zajedni─Źkim ciljem izvr┼íi teroristi─Źki akt, a taj doprinos pru┼ża svjesno radi pomaganja u izvr┼íenju teroristi─Źkog akta ili uz svijest o namjeri te grupe da izvr┼íi teroristi─Źki akt.

(6) Teroristi─Źka organizacija, u smislu ovog zakona, podrazumijeva svaku grupu terorista koja:

a) izvr┼íi ili poku┼ía izvr┼íiti teroristi─Źki akt bilo kakvim sredstvom, neposredno ili posredno, nezakonito i s predumi┼íljajem;

b) u─Źestvuje kao sau─Źesnik u teroristi─Źkom aktu;

c) organizira ili podsti─Źe druge da izvr┼íe teroristi─Źki akt ili

d) doprinosi tome da grupa lica koja ima zajedni─Źki cilj izvr┼íi teroristi─Źki akt.

(7) Kriminalna aktivnost je svako u─Źestvovanje u po─Źinjenju krivi─Źnog djela, propisanog krivi─Źnim zakonima u BiH i drugim zakonima kojima su propisana krivi─Źna djela.

(8) Imovinska korist, u smislu ovog zakona, uklju─Źuje sva sredstva i drugu imovinu koja poti─Źe iz ili je pribavljena, direktno ili indirektno, putem po─Źinjenja krivi─Źnog djela.

(9) Sredstva ili druga imovina, u smislu ovog zakona, podrazumijeva bilo kakvu imovinu, uklju─Źuju─çi ali se ne ograni─Źavaju─çi na finansijska sredstva, ekonomske resurse, imovinu bilo koje vrste, bilo materijalnu ili nematerijalnu, opipljivu ili neopipljivu, pokretnu ili nepokretnu, ste─Źenu na bilo koji na─Źin, i pravne dokumente ili instrumente u bilo kojoj formi, uklju─Źuju─çi elektronsku ili digitalnu, kojima se dokazuje vlasni┼ítvo nad, ili udio u takvoj imovini ili drugim sredstvima, uklju─Źuju─çi ali ne ograni─Źavaju─çi se na bankarske kredite, putni─Źke ─Źekove, bankarske ─Źekove, platne naloge, dionice, vrijednosne papire, obveznice, mjenice, ili akreditive, i bilo koji udio, dividende ili druge prihode od ili vrijednost koja proizlazi iz ili je ostvarena takvom imovinom ili iz druge imovine, te bilo koje druge imovine koja se potencijalno mo┼że koristiti za dobivanje sredstava, robe ili usluga.

(10) Znanje, namjera ili svrha potrebni kao element aktivnosti iz st. (1) i (3) ovog ─Źlana mogu se izvesti iz objektivnih ─Źinjeni─Źnih okolnosti.

─îlan 4.
(Definicije ostalih pojmova)

Definicije ostalih pojmova, u smislu ovog zakona, su:

a) "transakcija" je bilo kakvo primanje, davanje, ─Źuvanje, razmjena, prijenos, raspolaganje ili drugo rukovanje sredstvima ili drugom imovinom od strane obveznika, uklju─Źuju─çi i gotovinsku transakciju te omogu─çavanje raspolaganja sefom;

b) "sumnjiva transakcija" je svaka poku┼íana ili obavljena gotovinska i bezgotovinska transakcija, bez obzira na njenu vrijednost i na─Źin obavljanja, ako je ispunjen jedan ili vi┼íe sljede─çih razloga:

1) obveznik zna, sumnja ili ima opravdane razloge za sumnju da transakcija uklju─Źuje sredstva proiza┼íla iz kriminalne aktivnosti ili je povezana s finansiranjem teroristi─Źkih aktivnosti,

2) indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sredstava i lica iz ─Źlana 57. stav (1) ovog zakona upu─çuju na to da postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti,

3) transakcija odgovara tipologijama ili trendovima pranja novca ili finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i/ili

4) kada obveznik procijeni da u vezi s transakcijom, sredstvima ili klijentom postoje i drugi razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti;

c) "povezane transakcije" su dvije ili vi┼íe transakcija koje poti─Źu s ra─Źuna ili su usmjerene na ra─Źun pravnog ili fizi─Źkog lica, a gdje je iznos pojedina─Źnih transakcija ispod iznosa potrebnog za identifikaciju i izvje┼ítavanje prema odredbama ovog zakona, ali koje zajedno prekora─Źuju iznos od 30.000 KM i mogu se smatrati me─Ĺusobno povezanim zbog perioda u kojem su izvr┼íene, zbog primaoca ili nalogodavca transakcije, na─Źina obavljanja transakcija, razloga zbog kojeg su transakcije izvr┼íene ili drugih faktora na osnovu kojih se transakcije mogu smatrati povezanim;

d) "povremena transakcija" je transakcija koja se ne obavlja u okviru uspostavljenog poslovnog odnosa;

e) "gotovina" podrazumijeva doma─çe i strane nov─Źanice i kovanice koje su u opticaju kao zakonito sredstvo pla─çanja;

f) "gotovinska transakcija" je svaka transakcija pri kojoj obveznik fizi─Źki prima ili daje gotovinu klijentu;

g) "nosilac" je fizi─Źko lice koje uz sebe, na sebi, u svom prtljagu ili prijevoznom sredstvu prenosi gotovinu preko dr┼żavne granice BiH;

h) "fizi─Źki prijenos gotovine" iz ─Źlana 81. ovog zakona je svaki unos ili iznos gotovine s pratnjom ili bez pratnje preko dr┼żavne granice BiH;

Pod gotovinom iz ove ta─Źke podrazumijeva se:

1) gotovina iz ta─Źke e) ovog ─Źlana,

2) prenosivi instrumenti na donosioca, tj. instrumenti koji nisu gotovina, na osnovu kojih njihov imalac mo┼że, po predo─Źenju tih instrumenata, tra┼żiti da mu se isplati finansijski iznos, a da pritom ne mora dokazivati svoj identitet ni svoje pravo na taj iznos, ┼íto uklju─Źuje putni─Źke ─Źekove, ─Źekove, mjenice ili nov─Źane naloge koji ili glase na donosioca, ili su potpisani, ali na njima nije navedeno ime primaoca, ili su indosirani bez ograni─Źenja, ili su izdati na fiktivnog primaoca ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogu─çuje prijenos prava vlasni┼ítva na tom instrumentu pri isporuci,

3) kartice s unaprijed upla─çenim sredstvima, tj. kartice bez li─Źnih podataka koje slu┼że za ─Źuvanje monetarne vrijednosti ili sredstava ili za pru┼żanje pristupa njima i mo┼że se upotrebljavati za platne transakcije, sticanje robe ili usluga ili zamijeniti za gotov novac, te koja nije povezana ni s jednim bankarskim ra─Źunom;

i) "fizi─Źki prijenos gotovine s pratnjom" je fizi─Źki prijenos gotovine iz ta─Źke h) ovog ─Źlana koja je dio po┼íiljke uz pratnju nosioca;

j) "fizi─Źki prijenos gotovine bez pratnje" je fizi─Źki prijenos gotovine iz ta─Źke h) ovog ─Źlana koja je dio po┼íiljke bez nosioca;

k) naznaka vrijednosti u konvertibilnim markama (u daljnjem tekstu: KM) tako─Ĺer se odnosi i na odgovaraju─çu vrijednost u bilo kojoj stranoj valuti prema va┼że─çem slu┼żbenom kursu u vrijeme transakcije;

l) "predikatno krivi─Źno djelo" je krivi─Źno djelo ─Źijim po─Źinjenjem je pribavljena imovinska korist koja mo┼że biti predmet krivi─Źnog djela pranja novca;

m) "poslovni odnos" podrazumijeva poslovni, profesionalni ili komercijalni odnos koji je povezan s profesionalnim aktivnostima obveznika i od kojeg se o─Źekuje, u vrijeme uspostave kontakta, da ima element trajnosti;

n) "korespondentan odnos" podrazumijeva odnos izme─Ĺu doma─çe banke ili druge doma─çe finansijske institucije, s jedne strane, i inozemne banke ili druge inozemne finansijske institucije, s druge strane, koji zna─Źi:

1) da jedna banka kao korespondent pru┼ża bankovne usluge drugoj banci kao respondentu, uklju─Źuju─çi pru┼żanje teku─çeg ili drugog ra─Źuna pasive i povezanih usluga kao ┼íto su upravljanje gotovinom, me─Ĺunarodni prijenosi nov─Źanih sredstava, obra─Źun ─Źekova, prolazni ra─Źuni te usluge deviznog poslovanja,

2) odnos izme─Ĺu i unutar finansijskih institucija, uklju─Źuju─çi kada se sli─Źne usluge pru┼żaju putem institucije korespondenta instituciji respondenta te uklju─Źuju─çi odnose uspostavljene za transakcije vrijednosnim papirima ili prijenos nov─Źanih sredstava;

o) "prolazni ra─Źun" je ra─Źun koji se vodi kod korespondentne banke, a koji je direktno dostupan tre─çoj strani da preko njega vr┼íi transakcije u svoje ime;

p) "stvarni vlasnik klijenta" je svako fizi─Źko lice ili vi┼íe njih koja u kona─Źnici posjeduju ili kontroliraju klijenta i/ili fizi─Źko lice ili vi┼íe njih u ─Źije ime se provodi transakcija i uklju─Źuje najmanje:

1) U slu─Źaju pravnog lica:

1. jedno ili vi┼íe fizi─Źkih lica koja u kona─Źnici posjeduju ili kontroliraju pravno lice putem posrednog ili neposrednog vlasni┼ítva dovoljnog postotka dionica ili prava glasa ili vlasni─Źkih udjela u tom subjektu, uklju─Źuju─çi putem udjela dionica koje glase na donosioca ili putem kontrole drugim sredstvima, osim dru┼ítava uvr┼ítenih na ure─Ĺena tr┼żi┼íta koja podlije┼żu obavezi otkrivanja, u skladu sa zakonodavstvom BiH koje osiguravaju odgovaraju─çu transparentnost informacija o vlasni┼ítvu,

2. fizi─Źko lice koje privrednom dru┼ítvu posredno osigura ili osigurava sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno uti─Źe na dono┼íenje odluka organa upravljanja privrednim dru┼ítvom prilikom odlu─Źivanja o finansiranju i poslovanju,

2) Ako nijedno fizi─Źko lice iz alineje 1) ove ta─Źke nije identificirano u toj ulozi ili ako postoji sumnja da identificirano fizi─Źko lice ili vi┼íe njih nije stvarni vlasnik ili vlasnici, te kada su iscrpljena sva mogu─ça sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, stvarnim vlasnikom smatra se fizi─Źko lice ili vi┼íe njih koji zauzimaju pozicije najvi┼íih rukovode─çih slu┼żbenika,

3) Pokazatelj neposrednog vlasni┼ítva iz alineje 1) ove ta─Źke koje fizi─Źko lice ima u pravnom licu vlasni┼ítvo je 25% ili vi┼íe poslovnih udjela, glasa─Źkih ili drugih prava na osnovu kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnim licem ili vlasni┼ítvo 25% ili vi┼íe dionica,

4) Pokazatelj posrednog vlasni┼ítva iz alineje 1) ove ta─Źke je vlasni┼ítvo ili kontrola od istog fizi─Źkog lica ili vi┼íe njih nad jednim ili vi┼íe pravnih lica ili trustova koji pojedina─Źno ili zajedno imaju 25% ili vi┼íe poslovnih udjela, glasa─Źkih ili drugih prava na osnovu kojih ostvaruje ili ostvaruju pravo upravljanja ili 25% ili vi┼íe dionica u pravnom licu,

5) U slu─Źaju pravnog aran┼żmana definiranog u ta─Źki oo) ovog ─Źlana stvarni vlasnik je fizi─Źko lice na sljede─çim pozicijama:

1. osniva─Źi,

2. upravitelji,

3. zaštitnici, ako postoje,

4. korisnici, ili u slu─Źaju kada se pojedinci koji imaju korist od pravnog aran┼żmana ili subjekta tek trebaju utvrditi, grupa lica u ─Źijem je interesu pravni aran┼żman ili subjekat osnovan odnosno djeluje,

5. svako drugo fizi─Źko lice koje vr┼íi krajnju kontrolu nad trustom putem direktnog ili indirektnog vlasni┼ítva ili na drugi na─Źin,

6) U slu─Źaju pravnih lica poput fondacija i pravnih aran┼żmana sli─Źnih trustovima, fizi─Źko lice ili vi┼íe njih koja obavljaju ekvivalentne ili sli─Źne funkcije onima iz alineje 2) ove ta─Źke;

r) "politi─Źki eksponirano lice" podrazumijeva svako fizi─Źko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih 12 mjeseci i uklju─Źuje doma─çe politi─Źki eksponirano lice i strano politi─Źki eksponirano lice;

s) "doma─çe politi─Źki eksponirano lice" je fizi─Źko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uklju─Źuju─çi:

1) ─Źlanove Predsjedni┼ítva BiH, predsjedavaju─çeg Vije─ça ministara BiH, ministre i zamjenike ministara i druge rukovodioce javnih institucija i agencija,

2) predsjednike, njihove zamjenike, predsjednike vlada, ministre i njihove zamjenike na nivou FBiH, RS, BDBiH i kantona, te gradona─Źelnike, odnosno na─Źelnike op─çina,

3) izabrane predstavnike u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BDBiH i kantona,

4) ─Źlanove predsjedni┼ítava politi─Źkih stranaka i upravlja─Źkih tijela/organa politi─Źkih stranaka,

5) sudije ustavnih sudova BiH, FBiH i RS i sudije vrhovnih sudova RS i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i ─Źlanovi Visokog sudskog i tu┼żila─Źkog vije─ça BiH,

6) glavnog tu┼żioca i tu┼żioce Tu┼żila┼ítva BiH, glavnog tu┼żioca i tu┼żioce tu┼żila┼ítava FBiH, RS, BDBiH i kantona,

7) ─Źlanove Upravnog vije─ça i guvernera Centralne banke BiH,

8) diplomatske predstavnike, ┼íto uklju─Źuje ambasadore, konzule i otpravnike poslova,

9) ─Źlanove Zajedni─Źkog ┼ítaba Oru┼żanih snaga BiH,

10) ─Źlanove upravnih i nadzornih odbora i direktore preduze─ça u ve─çinskom vlasni┼ítvu dr┼żave, entiteta, BDBiH, kantona, gradova i op─çina,

11) rukovodioce/direktore me─Ĺunarodnih organizacija, njihove zamjenike i ─Źlanove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u me─Ĺunarodnim organizacijama,

12) javnđÁ funkcijđÁ navedenđÁ u ovoj ta─Źki ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili ni┼że zvani─Źnike;

t) "strano politi─Źki eksponirano lice" je fizi─Źko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uklju─Źuju─çi:

1) ┼íefove dr┼żava, ┼íefove vlada, ministre, njihove zamjenike i pomo─çnike,

2) izabrane predstavnike u zakonodavnim organima,

3) sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova ─Źije odluke ne podlije┼żu daljnjim ┼żalbama, osim u izuzetnim okolnostima,

4) ─Źlanove revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka,

5) ambasadore, otpravnike poslova i visoko rangirane oficire u oru┼żanim snagama,

6) ─Źlanove administrativnih, upravlja─Źkih ili nadzornih tijela preduze─ça u vlasni┼ítvu dr┼żave,

7) ─Źlanove upravlja─Źkih tijela/organa politi─Źkih stranaka,

8) rukovodioce/direktore organa me─Ĺunarodnih organizacija, njihove zamjenike i ─Źlanove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u me─Ĺunarodnim organizacijama,

9) javnđÁ funkcijđÁ navedenđÁ u ovoj ta─Źki ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili ni┼że zvani─Źnike;

u) "najbli┼żi ─Źlanovi porodice" lica navedenih u ta─Ź. s) i t) ovog ─Źlana su bra─Źni i vanbra─Źni partneri, roditelji, djeca i njihovi bra─Źni i vanbra─Źni partneri;

v) "bliski saradnici" lica iz ta─Ź. s) i t) ovog ─Źlana su:

1) fizi─Źka lica za koja je poznato da imaju zajedni─Źko stvarno vlasni┼ítvo nad pravnim subjektima ili pravnim aran┼żmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politi─Źki eksponiranim licem,

2) fizi─Źka lica koja su jedini stvarni vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aran┼żmana za koji je poznato da je stvoren za de facto dobrobit politi─Źki izlo┼żenog lica;

z) "li─Źni identifikacioni dokument" je svaka javna isprava s fotografijom koju izdaje nadle┼żni doma─çi ili strani organ, a u svrhu identifikacije lica;

aa) "nadle┼żni organi" su svi javni organi na svim nivoima vlasti u BiH s odre─Ĺenim odgovornostima u borbi protiv pranja novca i/ili finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i to: FOO, organi koji imaju obavje┼ítajnu funkciju ili funkciju istrage i/ili gonjenja pranja novca, predikatnih krivi─Źnih djela i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i/ili privremenog oduzimanja/zamrzavanja i trajnog oduzimanja imovine, organi koji kontroliraju i izvje┼ítavaju o prekograni─Źnom prijenosu gotovine preko granice i organi s nadzornim ovla┼ítenjima u pogledu uskla─Ĺenosti finansijskog i nefinansijskog sektora sa zakonskim propisima u oblasti spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, kao i drugi organi koji imaju ulogu u realizaciji obaveza propisani me─Ĺunarodnim standardima borbe i spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroriti─Źkih aktivnosti;

bb) "strana finansijsko-obavje┼ítajna jedinica" je centralni nacionalni organ druge zemlje za primanje, analizu i proslje─Ĺivanje informacija, podataka i dokumentacije o sumnjivim transakcijama u vezi s pranjem novca i finansiranjem teroristi─Źkih aktivnosti;

cc) "ovla┼íteno lice" podrazumijeva lice kojem je povjereno obavljanje odre─Ĺenih poslova kod obveznika u vezi s rukovo─Ĺenjem, upravljanjem i vo─Ĺenjem poslova koji mu omogu─çavaju brzo, kvalitetno i pravovremeno izvr┼íavanje zadataka propisanih ovim zakonom i odredbama koje iz njega proizlaze;

dd) "najviše rukovodstvo" je lice ili grupa lica koja, u skladu sa zakonom, vode i organiziraju poslovanje obveznika i odgovorna su za osiguravanje zakonitosti rada;

ee) "procjena rizika od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti u BiH" je sveobuhvatna analiza, sa─Źinjena u skladu s ovim zakonom, kojom se sagledavaju rizici od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti u BiH;

ff) "procjena rizika od strane obveznika" je analiza koju sa─Źini obveznik kojom se sagledavaju rizici od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti u vezi s grupama klijenata ili pojedinim klijentom, poslovnim odnosom, zemljom ili geografskim podru─Źjem, uslugom, transakcijom, proizvodom ili kanalom dostave;

gg) "virtuelna valuta" je digitalni zapis vrijednosti koji nije emitirala i za ─Źiju vrijednost ne garantira centralna banka niti drugi organ javnog sektora, koja nije nu┼żno vezana za zakonsko sredstvo pla─çanja i nema pravni status novca ili valute, ali je fizi─Źka i pravna lica prihvataju kao sredstvo razmjene i mo┼że se prenositi, ─Źuvati, kupovati, prodavati, razmjenjivati elektronskim putem;

hh) "pru┼żalac usluga povezanih s virtuelnim valutama" je pravno ili fizi─Źko lice koje pru┼ża jednu ili vi┼íe sljede─çih usluga u ime ili za ra─Źun drugog fizi─Źkog ili pravnog lica:

1) ─Źuvanje i/ili upravljanje virtuelnih valuta ili instrumenata koji omogu─çavaju kontrolu nad virtuelnim valutama (pru┼żalac depozitarnih usluga nov─Źanika),

2) organiziranje platforme za trgovanje virtuelnim valutama,

3) razmjena virtuelnih valuta za valutu koja je zakonsko sredstvo pla─çanja,

4) razmjena virtuelnih valuta za drugu virtuelnu valutu,

5) prijenos virtuelne valute, tj. zaprimanje i izvršavanje naloga za virtuelnu valutu u ime trećih strana,

6) u─Źestvovanje u i pru┼żanje finansijskih usluga u vezi s ponudom emitenta i/ili prodajom virtuelne valute;

ii) "elektronski novac" podrazumijeva elektronski, uklju─Źuju─çi magnetno, pohranjenu nov─Źanu vrijednost koja ─Źini nov─Źano potra┼żivanje prema izdavaocu tog novca, a izdata je nakon prijema nov─Źanih sredstava radi izvr┼íavanja platnih transakcija i prihvata je fizi─Źko ili pravno lice koje nije izdavalac tog novca, u skladu s entitetskim propisima kojim se ure─Ĺuju elektronski novac, izdavaoci elektronskog novca i nadzor nad njima, pri ─Źemu elektronski novac ne uklju─Źuje digitalni zapis valute koju nije izdala i za ─Źiju vrijednost ne garantira centralna banka niti drugi organ javnog sektora i koja nema pravni status novca ili valute;

jj) "AMLS" je softver za spre─Źavanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, potpuno nezavisan i autonoman u odnosu na druge informati─Źke sisteme u okviru FOO-a i van njega, uspostavljen za potrebe obavljanja poslova i zadataka FOO-a utvr─Ĺenih Zakonom;

kk) "klijent" je lice koje uspostavlja ili ve─ç ima uspostavljen poslovni odnos kod obveznika ili obavlja povremenu transakciju;

ll) "usluge igara na sre─çu" podrazumijevaju usluge u skladu sa zakonima o igrama na sre─çu;

mm) "pravno lice" podrazumijeva svakoga ko nije fizi─Źko lice, a mo┼że uspostaviti trajni klijentski odnos s finansijskom institucijom ili na neki drugi na─Źin da posjeduje imovinu. To mo┼że obuhvatiti preduze─ça, korporacije, fondacije, udru┼żenja, anstalt, ortakluke ili poslovne asocijacije;

nn) "strano pravno lice" je pravno lice koje je ekvivalentno pravnom licu iz ta─Źke mm) ovog ─Źlana, a koje nije registrirano u BiH;

oo) "pravni aran┼żman" je pravna forma organiziranja s ciljem upravljanja i raspolaganja imovinom kao ┼íto su: izri─Źiti trustovi, fiducie, treuhand i fideicomiso;

pp) "finansijske institucije" su pravna lica u finansijskom sektoru, a ┼íto naro─Źito obuhvata: banke, razvojne banke, dru┼ítva za osiguranje, mikrokreditne organizacije, ovla┼ítene u─Źesnike na tr┼żi┼ítu vrijednosnih papira, dru┼ítva za upravljanje investicionim fondovima, dru┼ítvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, lica koja obavljaju poslove finansijskog lizinga, dru┼ítva za posredovanje u pogledu ┼żivotnog osiguranja, kao i druga pravna lica koja se prete┼żno bave finansijskom djelatno┼í─çu u zemlji ili inozemstvu;

rr) "fiktivna banka" je finansijska institucija ili institucija koja obavlja poslove ekvivalentne onima koje provode finansijske institucije, a koja nije fizi─Źki prisutna u dr┼żavi ili na podru─Źju na kojem je osnovana niti u istoj ima organ upravljanja, te koja nije ─Źlanica ure─Ĺene finansijske grupe koja podlije┼że efikasnom konsolidiranom nadzoru;

ss) "pru┼żalac usluga trusta ili privrednog dru┼ítva" je lice stranog prava i predstavlja svako lice koje slijedom svog poslovanja tre─çim licima pru┼ża bilo koju od sljede─çih usluga:

1) osnivanje privrednih društava ili drugih pravnih lica,

2) obavljanje funkcije ili postavljanje drugog lica da obavlja funkciju direktora ili sekretara trgova─Źkog dru┼ítva, partnera u partnerstvu ili sli─Źnog polo┼żaja u odnosu na druga pravna lica,

3) pru┼żanje usluga registriranog sjedi┼íta, poslovne adrese, korespondentne adrese ili administrativne adrese i ostalih povezanih usluga trgova─Źkom dru┼ítvu, partnerstvu ili nekom drugom pravnom licu ili aran┼żmanu,

4) obavljanje funkcije ili postavljanje drugog lica da djeluje kao upravitelj trusta osnovanog izri─Źitom izjavom,

5) obavljanje funkcije ili postavljanje drugog lica da obavlja funkciju nominalnog dioni─Źara u ime drugog lica osim trgova─Źkog dru┼ítva uvr┼ítenog na ure─Ĺeno tr┼żi┼íte koje podlije┼że obavezi objavljivanja u skladu sa zakonodavstvom u BiH i me─Ĺunarodnim standardima;

tt) "faktoring" je pravni posao kupoprodaje postoje─çeg nedospjelog ili budu─çeg kratkoro─Źnog nov─Źanog potra┼żivanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pru┼żanja usluga;

uu) "forfaiting" je izvozno finansiranje na osnovu otkupa s diskontom i bez regresa dugoro─Źnih nedospjelih potra┼żivanja, osiguranih finansijskim instrumentom.

─îlan 5.
(Obveznici provo─Ĺenja mjera)

(1) Obveznici provo─Ĺenja mjera za otkrivanje i spre─Źavanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti u skladu s ovim zakonom su:

a) banka;

b) mikrokreditna organizacija;

c) davalac lizinga;

d) institucija elektronskog novca;

e) ovla┼íteni mjenja─Źi;

f) dru┼ítvo za osiguranje koje ima dozvolu za obavljanje poslova ┼żivotnog osiguranja;

g) posrednik i zastupnik u osiguranju koji se bave djelatno┼í─çu posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju pri zaklju─Źivanju ugovora o ┼żivotnom osiguranju i drugim osiguranjima povezanim s ulaganjem, sa izuzetkom zastupnika u osiguranju koji se bave djelatno┼í─çu zastupanja u ┼żivotnom osiguranju u ime i za ra─Źun dru┼ítva za osiguranje;

h) društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

i) berzanski posrednik;

j) banka skrbnik;

k) društvo za upravljanje investicionim fondovima;

l) društvo za faktoring;

m) pru┼żalac usluga povezanih s virtuelnim valutama;

n) prire─Ĺiva─Ź igara na sre─çu, u skladu s propisima kojima se ure─Ĺuju sistem i uslovi prire─Ĺivanja igara na sre─çu;

o) lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti, i to:

1) privredno društvo za reviziju,

2) privredna dru┼ítva i preduzetnici registrirani za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga,

3) poreski savjetnik te sva ostala lica koje se obave┼żu da ─çe direktno ili pomo─çu drugih lica s kojima su ta ostala lica povezana pru┼żati materijalnu pomo─ç, podr┼íku ili savjete o poreznim pitanjima kao glavnu poslovnu djelatnost ili profesionalnu aktivnost;

4) notar, advokat i advokatsko dru┼ítvo, ako u─Źestvuju, bilo da djeluju u ime svog klijenta bilo za svog klijenta, u bilo kojoj vrsti finansijskih transakcija ili transakcija koje uklju─Źuju nekretnine ili pru┼żaju pomo─ç u planiranju ili provo─Ĺenju transakcija za svoje klijente u vezi s:

1. kupovinom ili prodajom nekretnina ili poslovnih subjekata,

2. upravljanjem novcem, vrijednosnim papirima ili drugom imovinom klijenta,

3. otvaranjem ili vo─Ĺenjem ra─Źuna kod banke, ┼íto uklju─Źuje bankarske ra─Źune, ┼ítedne uloge ili ra─Źune za poslovanje s vrijednosnim papirima,

4. prikupljanjem sredstava neophodnih za osnivanje, obavljanje djelatnosti i upravljanje privrednim društvima,

5. osnivanjem, poslovanjem ili upravljanjem privrednim dru┼ítvom, upravljanjem trustovima, fondacijama ili sli─Źnim strukturama;

p) pravno lice i preduzetnik koji nije banka, i/ili koje nije predmet nadzora od organa nadle┼żnih za finansijski sektor, a koje provode jednu ili vi┼íe aktivnosti ili operacija za ra─Źun klijenta, kao ┼íto su:

1) usluga prijenosa novca i vrijednosti,

2) izdavanje ostalih sredstava pla─çanja i upravljanje njima, kao ┼íto su putni─Źki ─Źekovi i bankarske mjenice, ako ta djelatnost nije platna usluga u smislu zakona kojim se ure─Ĺuje platni promet,

3) izdavanje garancije,

4) investiranje, administriranje ili upravljanje sredstvima za drugo lice i davanje savjeta u vezi s tim,

5) iznajmljivanje sefa,

6) forfeting,

7) davanje zajma, kreditiranje, nu─Ĺenje i posredovanje u pregovorima o zajmu;

r) pošta, ako obavlja usluge platnog prometa;

s) pru┼żalac usluga trusta ili privrednog dru┼ítva, ako ove usluge ne vr┼íe subjekti koji su navedeni u stavu (1) ta─Źka o) ovog ─Źlana;

t) pravno lice i preduzetnk, koji su registrirani za obavljanje djelatnosti trgovine plovilima, vozilima i letjelicama.

(2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog ─Źlana pod obveznikom se podrazumijevaju i:

a) trgovac plemenitim metalima i trgovac dragim kamenjem kada se anga┼żiraju u bilo kojoj gotovinskoj transakciji s klijentom, jednakoj ili ve─çoj od 20.000 KM,

b) trgovac umjetni─Źkim predmetima ili lice koje djeluje kao posrednik u trgovini umjetni─Źkim predmetima, kada su uklju─Źene, izme─Ĺu ostalog, umjetni─Źke galerije, aukcijske ku─çe, ako vrijednost transakcije ili niza povezanih transakcija iznosi 20.000 KM ili vi┼íe, kao i lice koje pohranjuje umjetni─Źka djela ili njima trguje ili djeluje kao posrednik u trgovini umjetni─Źkim djelima, kada se navedeno odvija u slobodnim lukama, ako vrijednost transakcije ili niza povezanih transakcija iznosi 20.000 KM ili vi┼íe,

c) posrednik u prometu nekretninama, uklju─Źuju─çi kada posreduje u iznajmljivanju nekretnine, ali samo u vezi s transakcijama u kojima je mjese─Źna najamnina u vrijednosti od 20.000 KM i ve─çoj.

─îlan 6.
(Saradnja i koordinacija)

(1) Vije─çe ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, formira stalno koordinaciono tijelo od predstavnika nadle┼żnih organa iz ─Źlana 4. ta─Źka aa) ovog zakona.

(2) Vije─çe ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, detaljnije propisuje sastav stalnog koordinacionog tijela, na─Źin komunikacije i odlu─Źivanja, sastav pojedina─Źnih radnih grupa ili neposredno obavljanje slo┼żenih aktivnosti, te drugih specifi─Źnih zadataka ili aktivnosti unapre─Ĺenja, koordinacije i saradnje u odre─Ĺenim oblastima ili drugih poslova koji se odnose na djelokrug ovog zakona, odnosno na izvr┼íavanje me─Ĺunarodnih obaveza BiH u oblasti spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti. Pri izradi prijedloga iz ovog stava Ministarstvo sigurnosti BiH konsultirat ─çe vlade FBiH, RS i BDBiH.

(3) Zadaci koordinacionog tijela i pojedina─Źnih radnih grupa su da:

a) vr┼íi sveobuhvatnu procjenu rizika od pranja novca i rizika od finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, te procjenu rizika od finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje u BiH u skladu s me─Ĺunarodnim standardima;

b) sa─Źinjava izvje┼ítaj o provedenoj procjeni rizika iz ta─Źke a) ovog stava;

c) sa─Źinjava sa┼żetak izvje┼ítaja iz ta─Źke b) ovog stava za potrebe informiranja javnosti;

d) sa─Źinjava akcioni plan za spre─Źavanje i ubla┼żavanje utvr─Ĺenih rizika i izra─Ĺuje strategiju za dokumente iz ta─Źke a) ovog stava;

e) prati, analizira, promovira i unapre─Ĺuje saradnju u djelokrugu primjene ovog zakona, me─Ĺunarodnih standarda u vezi sa spre─Źavanjem pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, te finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje izme─Ĺu nadle┼żnih organa u BiH i na me─Ĺunarodnom nivou i priprema preporuke na osnovu izvedenih analiza;

f) prati dono┼íenje novih ili izmjene postoje─çih obavezuju─çih me─Ĺunarodnih standarda iz djelokruga ovog zakona, te u skladu s tim informira Vije─çe ministara BiH i vlade FBiH, RS i BDBiH;

g) prati i koordinira vr┼íenje procjene uskla─Ĺenosti BiH s obavezuju─çim standardima relevantnih me─Ĺunarodnih tijela iz djelokruga ovog zakona;

h) vr┼íi procjenu adekvatnosti mjera, uklju─Źuju─çi zakone i podzakonske akte, koji se odnose na neprofitne organizacije, za potrebe odre─Ĺivanja proporcionalne i efektivne aktivnosti na otklanjanju ili umanjivanju utvr─Ĺenih rizika;

i) predla┼że Vije─çu ministara BiH dono┼íenje podzakonskog akta kojim se utvr─Ĺuje na─Źin formiranja, a┼żuriranja i objavljivanja liste javnih funkcija iz ─Źlana 4. ta─Źka s) ovog zakona.

(4) Ministarstvo sigurnosti BiH pru┼ża podr┼íku tijelima iz stava (2) ovog ─Źlana.

(5) Tijelo i radne grupe iz stava (2) ovog ─Źlana izvje┼ítavaju Vije─çe ministara BiH, te putem Ministarstva sigurnosti BiH informiraju vlade RS, FBiH i BDBiH o aktivnostima koje provode.

─îlan 7 .
(Procjena rizika od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje)

(1) Procjena rizika od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje iz ─Źlana 6. stav (3) ta─Źka a) vr┼íi se s ciljem:

a) identificiranja, procjene, razumijevanja i smanjenja rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje;

b) identificiranja konkretnih izvora rizika od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje;

c) procjene nivoa rizika od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje.

(2) Procjena rizika iz stava (1) ovog ─Źlana vr┼íi se po potrebi kada do─Ĺe do promjena u kontekstu rizika, odnosno u skladu s procjenom stalnog koordinacionog tijela, a najmanje svake ─Źetiri godine.

(3) Sa┼żetak procjene rizika iz ─Źlana 6. stav (3) ta─Źka c) stavlja se na raspolaganje javnosti i ne smije sadr┼żavati povjerljive informacije.

─îlan 8.
(Svrha procjene rizika od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje)

(1) Rezultati iz procjene rizika iz ─Źlana 6. stav (3) ta─Ź. a) i b) ovog zakona koristit ─çe se za:

a) unapre─Ĺenje propisa kojim je u BiH definirano otkrivanje i spre─Źavanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranje ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje;

b) identificiranje podru─Źja u kojima obveznici moraju primjenjivati poja─Źane mjere i prema potrebi utvr─Ĺivanje mjera koje su obveznici du┼żni preduzeti;

c) pomo─ç obveznicima iz ─Źlana 5. ovog zakona za izvo─Ĺenje njihove procjene rizika od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje.

(2) Rezultati procjene rizika iz ─Źlana 6. stav (3) ta─Źka a) ovog zakona dostupni su obveznicima, nadle┼żnim organima, drugim tijelima i javnosti na na─Źin i u obimu kako odredi stalno koordinaciono tijelo.

(3) Nadle┼żni organi iz ─Źlana 4. ta─Źka aa) i nadzorni organi iz ─Źlana 93. ovog zakona ─çe prilikom planiranja i provo─Ĺenja svojih aktivnosti iz djelokruga ovog zakona uzeti u obzir utvr─Ĺene rizike od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje.

POGLAVLJE II. ZADACI I OBAVEZE OBVEZNIKA

─îlan 9.
(Mjere, radnje i postupci koje preduzimaju obveznici)

(1) Obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żni su preduzimati mjere, radnje i postupke za spre─Źavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje prije, u toku i nakon vr┼íenja transakcije ili uspostave i trajanja poslovnog odnosa.

(2) Mjere, radnje i postupci iz stava (1) ovog ─Źlana obuhvataju:

a) izradu procjene rizika od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti;

b) uspostavljanje politika, procedura, kontrole i postupaka;

c) pra─çenje provo─Ĺenja politika, kontrola i postupaka iz ta─Źke b) ovog stava i njihovo unapre─Ĺivanje po potrebi;

d) preduzimanje poja─Źanih mjera za upravljanje rizicima i ubla┼żavanje rizika tamo gdje je identificiran vi┼íi nivo rizika;

e) preduzimanje pojednostavljenih mjera za upravljanje rizicima i otklanjanje rizika tamo gdje je identificiran ni┼żi nivo rizika;

f) identifikaciju i pra─çenje klijenta na na─Źin i pod uslovima odre─Ĺenim ovim zakonom;

g) dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije FOO-u o transakcijama, sredstvima i licima;

h) odre─Ĺivanje ovla┼ítenog lica i njegovog zamjenika da u ime obveznika izvr┼íava obaveze iz ovog zakona, te osiguravanje uslova za njihov rad;

i) redovno stru─Źno obrazovanje, osposobljavanje i usavr┼íavanje zaposlenih;

j) osiguravanje redovne interne kontrole i interne i eksterne revizije izvršavanja obaveza iz ovog zakona;

k) izradu i redovno a┼żuriranje liste indikatora za identifikaciju sumnjivih transakcija, klijenata ili stranaka;

l) vo─Ĺenje evidencija i ─Źuvanje i za┼ítita podataka;

m) izvršavanje drugih mjera i radnji na osnovu ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona.

(3) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je da u vezi sa stavom (1) ovog ─Źlana sa─Źini odgovaraju─çe politike i procedure kojima ─çe, radi efikasnog upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje, obuhvatiti mjere definirane u ovom ─Źlanu.

(4) Politike i procedure iz stava (3) ovog ─Źlana moraju biti srazmjerne prirodi i veli─Źini obveznika i mora ih odobriti najvi┼íi organ nadzora, odnosno upravljanja, odnosno rukovo─Ĺenja obveznika u skladu sa statutom.

─îlan 10.
(Procjena rizika pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje od strane obveznika)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je izraditi procjenu rizika pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje kako bi identificirao, procijenio, razumio i smanjio rizike od pranja novca, finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje, uzimaju─çi u obzir faktore rizika koji se odnose na:

a) klijente;

b) dr┼żave ili geografska podru─Źja;

c) proizvode, usluge ili transakcije;

d) kanale distribucije.

(2) Procjena rizika iz stava (1) ovog ─Źlana mora biti dokumentirana i srazmjerna veli─Źini obveznika, vrsti, obimu i slo┼żenosti njegovog poslovanja te ju je obveznik du┼żan, najmanje jednom godi┼ínje, a┼żurirati i dostaviti nadle┼żnom nadzornom organu iz ─Źlana 93. ovog zakona.

(3) Procjena rizika iz stava (1) ovog ─Źlana mora sadr┼żavati politike, mjere, radnje i postupke koje obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona preduzima s ciljem spre─Źavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje.

(4) FOO i nadle┼żni nadzorni organi iz ─Źlana 93. ovog zakona smjernicama mogu propisati da pojedina─Źne dokumentirane procjene rizika iz stava (1) ovog ─Źlana nisu potrebne za pojedini sektor obveznika ako su odre─Ĺeni rizici karakteristi─Źni za sektor jasni i shva─çeni od obveznika tog sektora.

(5) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je procjenu rizika iz stava (1) ovog ─Źlana uskla─Ĺivati s pravilnicima i odlukama, odnosno smjernicama koje donosi nadle┼żni organ, te je du┼żan uzeti u obzir i procjenu rizika od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti u BiH.

(6) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je, prije svih bitnih promjena u poslovnim procesima i poslovnoj praksi koje mogu uticati na mjere koje se preduzimaju radi spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, te pri uvo─Ĺenju novog proizvoda, eksternalizirane aktivnosti ili kanala distribucije, kao i kod uvo─Ĺenja novih tehnologija za postoje─çe i nove proizvode, provesti procjenu rizika radi identificiranja i procjene kako navedene promjene uti─Źu na izlo┼żenost riziku od pranja novca ili finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, te preduzeti primjerene mjere za smanjenje rizika i efikasno upravljanje tim rizikom.

─îlan 11.
(Mjere identifikacije i pra─çenja)

(1) Mjere identifikacije i pra─çenja podrazumijevaju:

a) utvr─Ĺivanje identiteta klijenta i provjeru njegovog identiteta na osnovu dokumenata, podataka ili informacija dobivenih od pouzdanih i nezavisnih izvora ili putem sredstava elektronske identifikacije ili neposrednim uvidom u javni registar u BiH, u skladu s ovim zakonom;

b) utvr─Ĺivanje identiteta stvarnog vlasnika i preduzimanje razumnih mjera za provjeru identiteta stvarnog vlasnika klijenta, kori┼ítenjem relevantnih informacija ili podataka dobivenih iz pouzdanog izvora i to tako da se obveznik mo┼że uvjeriti da zna ko je stvarni vlasnik, uklju─Źuju─çi preduzimanje mjera potrebnih za razumijevanje prirode poslovanja klijenta, vlasni─Źke i kontrolne strukture klijenta kada je klijent privredno dru┼ítvo, drugo pravno lice i s njime izjedna─Źen subjekat ili trust i s njime izjedna─Źen subjekat stranog prava;

c) prikupljanje i procjenu informacija o svrsi i namjeni poslovnog odnosa ili transakcije i drugih podataka u skladu s ovim zakonom;

d) provo─Ĺenje stalnog pra─çenja poslovnih odnosa, uklju─Źuju─çi i kontrolu transakcija tokom poslovnog odnosa kako bi se osiguralo da su transakcije koje se obavljaju u skladu sa saznanjima obveznika o klijentu, poslovnom profilu i profilu rizika, te prema potrebi, izvoru nov─Źanih sredstava, uklju─Źuju─çi procjenu vjerodostojnosti informacija o porijeklu imovine koja je ili ─çe biti predmet poslovnog odnosa, odnosno transakcije i osiguravanja a┼żuriranja dokumentacije, podataka ili informacija koje se vode;

e) utvr─Ĺivanje da li je klijent politi─Źki eksponirano lice.

(2) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona ─çe svojim internim aktom definirati procedure za provo─Ĺenje mjera navedenih u stavu (1) ovog ─Źlana.

(3) Prilikom provo─Ĺenja mjera iz stava (1) ta─Ź. a) i b) ovog ─Źlana, obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je provjeriti da li je lice koje tvrdi da djeluje u ime klijenta za to i ovla┼íteno, te u skladu s odredbama ovog zakona utvrditi i provjeriti identitet tog lica.

(4) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je primjenjivati sve mjere identifikacije i pra─çenja iz stava (1) ovog ─Źlana u skladu s odredbama ovog zakona, pri ─Źemu obim primjene mjera treba zavisiti od procjene rizika provedene u skladu s ─Źlanom 10. ovog zakona.

(5) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona ─çe mjere identifikacije i pra─çenja iz stava (1) ta─Źka d) ovog ─Źlana provoditi i tokom trajanja poslovnog odnosa s klijentom na osnovu procjene rizika ili kada se promijene relevantne okolnosti u vezi s klijentom ili kada je to u obavezi uraditi na osnovu drugih odredbi ovog zakona.

(6) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona osigurat ─çe da propisane mjere identifikacije i pra─çenja budu odobrene od najvi┼íeg rukovodstva.

(7) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je da nadzornim organima iz ─Źlana 93. ovog zakona, na njihov zahtjev, dostavi odgovaraju─çe analize, dokumente i druge podatke kojima dokazuje da su preduzete mjere primjerene u odnosu na utvr─Ĺene rizike od pranja novca i finansiranja terorizma.

─îlan 12.
(Obaveza primjene mjera identifikacija i pra─çenje klijenta)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je preduzeti mjere identifikacije i pra─çenja klijenta prilikom:

a) uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentom;

b) obavljanja transakcije u iznosu 30.000 KM ili vi┼íe bez obzira da li je transakcija obavljena u obliku jedne operacije ili vi┼íe operacija koje se ─Źine povezanima;

c) obavljanja povremene transakcije koja predstavlja prijenos nov─Źanih sredstava u iznosu od 2.000 KM ili vi┼íe;

d) postojanja sumnje u vjerodostojnost i adekvatnost prethodno dobivenih informacija o klijentu ili stvarnom vlasniku;

e) postojanja sumnje na pranje novca ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti bez obzira na iznos transakcije ili sredstava, bez obzira na sva mogu─ça odstupanja, izuze─ça ili pragove. https://advokat-prnjavorac.com

(2) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je kontinuirano preduzimati mjere identifikacije i pra─çenja za sve postoje─çe klijente na osnovu materijalnosti i rizika, te provoditi postupak identifikacije i pra─çenja nad tim postoje─çim odnosima u odgovaraju─çim trenucima, uzimaju─çi u obzir da li su i kada mjere identifikacije i pra─çenja prethodno realizirane, kao i adekvatnost dobivenih podataka.

(3) Prilikom transakcije iz stava (1) ta─Źka b) ovog ─Źlana koja se obavlja na osnovu prethodno uspostavljenog poslovnog odnosa kod obveznika, obveznik ─çe u okviru mjera identifikacije i pra─çenja samo provjeriti identitet klijenta, odnosno lica koje transakciju obavlja te prikupiti podatke iz ─Źlana 11. ovog zakona koji mu nedostaju.

─îlan 13.
(Izuzetak od identifikacije i pra─çenja klijenta kod odre─Ĺenih usluga)

(1) Izdavaoci elektronskog novca ne moraju vršiti radnje i mjere identifikacije i praćenja klijenta ako je u skladu s analizom rizika procijenjeno da postoji nizak rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma i ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi:

a) platni instrument ne mo┼że se ponovo puniti ili ima mjese─Źni prag za platne transakcije od 300 KM koji se mo┼że upotrijebiti isklju─Źivo u BiH;

b) maksimalni iznos pohranjenog elektronskog novca ne prelazi 300 KM;

c) platni instrument koristi se isklju─Źivo za kupovinu robe ili usluga;

d) da se na platni instrument ne mo┼że pohraniti anonimni elektronski novac;

e) izdavalac u dovoljnoj mjeri provodi pra─çenje transakcije ili poslovnog odnosa kako bi omogu─çio otkrivanje neuobi─Źajenih ili sumnjivih transakcija.

(2) Odredbe stava (1) ovog ─Źlana ne primjenjuju se ako postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, kao i u slu─Źaju otkupa elektronskog novca za gotov novac ili u slu─Źaju podizanja gotovog novca u vrijednosti elektronskog novca, ako ispla─çeni iznos prelazi 100 KM, te na platnu transakciju koja je inicirana putem interneta ili ure─Ĺaja koji se mo┼że koristiti za komunikaciju na daljinu u kojim iznos prelazi 100 KM po transakciji.

─îlan 14.
(Vrijeme provjere identiteta klijenta i stvarnog vlasnika, odbijanje poslovnog odnosa i obavljanja transakcije)

(1) Provjeru identiteta klijenta i stvarnog vlasnika iz ─Źlana 11. ovog zakona obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je izvr┼íiti prije uspostave poslovnog odnosa ili izvr┼íenja transakcije.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana obveznik mo┼że provjeru identiteta klijenta i stvarnog vlasnika izvr┼íiti u toku uspostave poslovnog odnosa ako je to potrebno kako ne bi do┼ílo do prekida uobi─Źajenog poslovanja i u slu─Źaju gdje je rizik od pranja novca i finansiranja terorizma nizak. U takvim situacijama spomenuti postupci provode se ┼íto je prije mogu─çe nakon prvog kontakta.

(3) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, obveznik koji je finansijska institucija, mo┼że otvoriti ra─Źun pod uslovom da postoje odgovaraju─çi za┼ítitni mehanizmi koji osiguravaju da klijenti ili neko u njihovo ime ne provodi transakcije dok nije postignuta potpuna uskla─Ĺenost sa zahtjevima identifikacije i pra─çenja utvr─Ĺenim u ─Źlanu 11. stav (1) ta─Ź. a), b) i c).

(4) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona koji ne mo┼że provesti mjere identifikacije i pra─çenja iz ─Źlana 11. stav (1) ta─Ź. a), b) ili c) i stava (3) istog ─Źlana ovog zakona ne─çe uspostaviti poslovni odnos niti obaviti transakciju, prekinut ─çe poslovni odnos, te ─çe razmotriti izradu prijave o sumnjivoj transakciji FOO-u prema odredbama ─Źlana 42. ovog zakona.

(5) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona mo┼że prekinuti ve─ç uspostavljeni poslovni odnos ako nije u mogu─çnosti provesti mjeru iz ─Źlana 11. stav (1) ta─Ź. d) i e) ovog zakona, odnosno ako ocijeni da ne mo┼że efikasno upravljati rizikom od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti u odnosu na klijenta.

(6) Odredbe iz st. (4) i (5) ovog ─Źlana ne primjenjuju se na obveznike iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka o) isklju─Źivo u mjeri u kojoj ta lica utvr─Ĺuju pravni polo┼żaj svojih klijenata ili obavljaju zadatke odbrane ili zastupanja tih stranaka u sudskim i upravnim postupcima, uklju─Źuju─çi davanje savjeta o pokretanju ili izbjegavanju takvih postupaka.

─îlan 15.
(Podaci koji se prikupljaju prilikom mjera identifikacije i pra─çenja )

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona prilikom obavljanja mjera identifikacije i pra─çenja iz ─Źlana 11. ovog zakona prikuplja sljede─çe podatke:

a) za fizi─Źka lica: ime i prezime, prebivali┼íte, dan, mjesec i godina ro─Ĺenja, jedinstveni mati─Źni broj ili drugi li─Źni identifikacioni broj klijenta, naziv i broj identifikacione isprave, naziv i dr┼żavu izdavaoca, te dr┼żavljanstvo;

b) za fizi─Źko lice kojem je namijenjena transakcija: ime i prezime, prebivali┼íte, te podatak o jedinstvenom mati─Źnom broju fizi─Źkog lica ili drugi li─Źni identifikacioni broj klijenta ako mu je taj podatak dostupan;

c) za obrt i drugu samostalnu djelatnost:

1) naziv, adresu sjedišta i jedinstveni identifikacioni broj obrta i lica koje obavlja drugu samostalnu djelatnost kada se u svrhu poslovanja obrta ili obavljanja druge samostalne djelatnosti uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcija;

2) naziv, adresa sjedišta obrta i lica koje obavlja drugu samostalnu djelatnost kojem je namijenjena transakcija, te jedinstveni identifikacioni broj obrta i lica koje obavlja drugu samostalnu djelatnost, samo ako mu je taj podatak dostupan;

d) za pravno lice za koje se uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcija, odnosno za pravno lice u ─Źije se ime uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcija: naziv, pravni oblik, adresu sjedi┼íta i jedinstveni identifikacioni broj pravnog lica;

e) za pravno lice kojem je namijenjena transakcija obveznik pribavlja podatke o nazivu i adresi sjedišta tog pravnog lica, te podatak o jedinstvenom identifikacionom broju pravnog lica ako mu je taj podatak dostupan;

f) za stvarnog vlasnika klijenta: ime i prezime, dr┼żava prebivali┼íta, dan, mjesec i godina ro─Ĺenja, dr┼żavljanstvo/dr┼żavljanstva i jedinstveni mati─Źni broj ili drugi li─Źni identifikacioni broj klijenta ako je dostupan;

g) podatke o namjeni i predvi─Ĺenoj prirodi poslovnog odnosa, uklju─Źuju─çi i informaciju o djelatnosti klijenta;

h) datum i vrijeme uspostavljanja poslovnog odnosa;

i) datum i vrijeme pristupa sefu;

j) datum i vrijeme provo─Ĺenja transakcije, iznos i valutu u kojoj se obavlja transakcija, na─Źin provo─Ĺenja transakcije, te svrhu/namjenu transakcije;

k) o izvoru sredstava koja jesu ili ─çe biti predmet poslovnog odnosa;

l) o izvoru sredstava koja jesu ili ─çe biti predmet transakcije;

m) prikuplja i druge podatke o sumnjivim transakcijama, sredstvima i licima koji su mu potrebni za obrazlo┼żenje razloga za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizma u skladu s ─Źlanom 42. ovog zakona.

(2) Pod fizi─Źkim licem iz stava (1) ta─Źka a) ovog ─Źlana podrazumijeva se:

a) fizi─Źko lice ili njegov zakonski zastupnik, obrtnik ili lice koje obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koje uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju, odnosno za koju se uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcija;

b) zakonski zastupnik i punomo─çnik koji za pravno lice uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju;

c) punomo─çnik koji za klijenta uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju i

d) fizi─Źko lice koje pristupa sefu.

(3) Izuzetno od odredbi stava (1) ta─Źka a) ovog ─Źlana, ako obveznik nije u mogu─çnosti pribaviti podatak o jedinstvenom identifikacionom broju fizi─Źkog lica stranca kojem nije izdat li─Źni identifikacioni broj, du┼żan je pribaviti podatak o vrsti, broju, izdavaocu i dr┼żavi identifikacione isprave na osnovu koje je utvrdio i provjerio identitet tog fizi─Źkog lica.

(4) Osim podataka iz stava (1) ovog ─Źlana, obveznik pribavlja i ostale podatke u obimu u kojem su mu potrebni za procjenu rizika od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti u skladu s odredbama ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa.

(5) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona, u okviru mjera identifikacije i pra─çenja klijenta pri uspostavljanju poslovnog odnosa iz ─Źlana 12. stav (1) ta─Źka a) ovog zakona, prikuplja podatke iz stava (1) ta─Ź. a), c), d), f), g), h) i k) ovog ─Źlana.

(6) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona, u okviru mjera identifikacije i pra─çenja klijenata pri obavljanju transakcija iz ─Źlana 12. stav (1) ta─Źka b) ovog zakona, prikuplja podatke iz stava (1) ta─Ź. a), b) c), d), e), f), j) i l) ovog ─Źlana.

(7) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona, u okviru mjera identifikacije i pra─çenja klijenata pri obavljanju povremenih transakcija iz ─Źlana 12. stav (1) ta─Źka c) ovog zakona, osim informacija o nalogodavcu i korisniku koji moraju biti prilo┼żeni prijenosu nov─Źanih sredstava, prikuplja i podatke iz stava (1) ta─Ź. f) i j) ovog ─Źlana.

(8) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona, u okviru mjera identifikacije i pra─çenja klijenata, ako postoji sumnja u vjerodostojnost i adekvatnost prethodno dobivenih informacija o klijentu ili stvarnom vlasniku iz ─Źlana 12. stav (1) ta─Źka d) ovog zakona, prikuplja podatke iz stava (1) ta─Ź. a), c), d), f), g) i k) ovog ─Źlana.

(9) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona, u okviru mjera identifikacije i pra─çenja klijenata, ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti, bez obzira na iznos transakcije ili sredstava iz ─Źlana 12. stav (1) ta─Źka e), prikuplja podatke iz stava (1) ovog ─Źlana.

(10) Obveznik iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka n) ovog zakona, u okviru mjera identifikacije i pra─çenja klijenata prilikom provo─Ĺenja transakcije iz ─Źlana 19. stav (4) ovog zakona, prikuplja podatke iz stava (1) ta─Ź. a), b), c) alineja 2, e), f) i j).

(11) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona, u svrhu postupanja u skladu s odredbama ─Źlana 43. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona, prikuplja podatke iz stava (1) ta─Ź. a), b), c), d), e), f), j) i l) ovog ─Źlana.

(12) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona, u svrhu postupanja u skladu s odredbama ─Źlana 43. stav (1) ta─Ź. c) i d) ovog zakona, osim informacija o nalogodavcu i korisniku koji moraju biti prilo┼żeni prijenosu nov─Źanih sredstava, prikuplja i podatke iz stava (1) ta─Źka j) ovog ─Źlana.

(13) Obveznik iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Ź. j) i m) ovog zakona, u okviru mjera identifikacije i pra─çenja klijenata prilikom provo─Ĺenja transakcije iz ─Źlana 12. stav (1) ta─Źka b) ovog zakona, prikuplja podatke iz stava (1) ta─Ź. a), b), c), d), e), f), j), k) i l) ovog ─Źlana.

(14) Prilikom identifikacije lica iz stava (1) ovog ─Źlana, obveznik je du┼żan pribaviti ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta ili sa─Źiniti njegovu kopiju uvidom u original ili ovjerenu kopiju, kojom se smatra i elektronski dokument. Na kopiji, u papirnoj ili elektronskoj formi, obveznik ─çe osigurati zapise o vremenu kada je identifikacija izvr┼íena, te ime i prezime zaposlenika koji je izvr┼íio identifikaciju.

(15) Vije─çe ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, mo┼że podzakonskim aktom pobli┼że definirati sadr┼żaj podataka koje je obveznik du┼żan pribaviti u svrhu provo─Ĺenja mjera identifikacije i pra─çenja i obavje┼ítavanja FOO-a.

─îlan 16.
(Utvr─Ĺivanje i provjera identiteta fizi─Źkog lica, obrtnika i lica koje obavlja drugu samostalnu djelatnost)

(1) Za klijenta koji je fizi─Źko lice i njegovog zakonskog zastupnika obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona utvr─Ĺuje i provjerava njegov identitet prikupljanjem podataka iz ─Źlana 15. stav (1) ta─Źka a) ovog zakona uvidom u li─Źni va┼że─çi identifikacioni dokument klijenta u njegovom prisustvu.

(2) Ako uvidom u li─Źni identifikacioni dokument nije mogu─çe prikupiti sve propisane podatke, nedostaju─çi podaci prikupljaju se iz drugih va┼że─çih javnih isprava koje podnese klijent.

(3) Kada obveznik iz objektivnih razloga ne uspije prikupiti podatak, u skladu sa st. (1) i (2) ovog ─Źlana, takav podatak mo┼że prikupiti neposredno od klijenta, te ga je du┼żan provjeriti.

(4) Ako je klijent obrtnik ili lice koje se bavi drugom samostalnom djelatno┼í─çu, obveznik prikuplja podatke iz ─Źlana 15. stav (1) ta─Źka c) ovog zakona uvidom u original ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz javnog registra koja ne smije biti starija od tri mjeseca, odnosno neposrednim uvidom u javni registar. Na izvodu iz registra u koji je ostvaren neposredni uvid obveznik u obliku zabilje┼íke upisuje datum i vrijeme, te ime i prezime lica koje je ostvarilo uvid.

─îlan 17.
(Utvr─Ĺivanje i provjera identiteta punomo─çnika fizi─Źkog lica, obrtnika i lica koje obavlja drugu samostalnu djelatnost)

(1) Ako klijent, koji je fizi─Źko lice, obrtnik ili lice koje obavlja drugu samostalnu djelatnost, posredstvom punomo─çnika uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju, obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona utvr─Ĺuje i provjerava identitet punomo─çnika prikupljanjem podataka iz ─Źlana 15. stav (1) ovog zakona uvidom u li─Źni identifikacioni dokument punomo─çnika u njegovom prisustvu.

(2) Ako uvidom u li─Źni identifikacioni dokument punomo─çnika nije mogu─çe prikupiti sve propisane podatke, nedostaju─çi podaci prikupljaju se iz drugih va┼że─çih javnih isprava koje podnese punomo─çnik.

(3) Kada obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona iz objektivnih razloga ne uspije prikupiti podatake u skladu sa st. (1) i (2) ovog ─Źlana, takav podatak mo┼że prikupiti neposredno od klijenta, te ga je du┼żan provjeriti.

(4) Podatke iz ─Źlana 15. stav (1) ta─Źka a) ovog zakona o fizi─Źkom licu, obrtniku ili licu koje obavlja drugu samostalnu djelatnost, obveznik pribavlja iz ovjerene punomo─çi i kopije va┼że─çeg li─Źnog identifikacionog dokumenta fizi─Źkog lica koje mu dostavi punomo─çnik.

(5) Ako je klijent obrtnik ili lice koje se bavi drugom samostalnom djelatno┼í─çu, obveznik prikuplja podatke iz ─Źlana 15. stav (1) ta─Źka c) ovog zakona, u skladu s odredbom ─Źlana 16. stav (4) ovog zakona.

─îlan 18.
(Utvr─Ĺivanje i provjera identiteta pravnog lica)

(1) Identitet klijenta koji je pravno lice ili pravni aran┼żman obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona utvr─Ĺuje i provjerava prikupljanjem podataka iz ─Źlana 15. stav (1) ta─Źka d) ovog zakona uvidom u original ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz sudskog ili drugog javnog registra koju mu u ime pravnog lica dostavi zakonski zastupnik ili opunomo─çenik pravnog lica, ili na drugi na─Źin u skladu s ovim zakonom.

(2) Dokumentacija iz stava (1) ovog ─Źlana prilikom podno┼íenja obvezniku mora biti a┼żurna, ta─Źna i odra┼żavati stvarno stanje klijenta i ne smije biti starija od tri mjeseca.

(3) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona mo┼że utvrditi i provjeriti identitet pravnog lica prikupljanjem podataka iz ─Źlana 15. stav (1) ta─Źka d) ovog zakona neposrednim uvidom u sudski ili drugi javni registar. Na izvodu iz registra u koji je ostvaren uvid obveznik u formi zabilje┼íke upisuje datum i vrijeme, te ime i prezime lica koje je ostvarilo uvid.

(4) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona utvr─Ĺuje identitet i preduzima razumne mjere za provjeru identiteta stvarnih vlasnika klijenta koji je pravno lice pomo─çu sljede─çih informacija:

a) identiteta fizi─Źkog lica, ili vi┼íe njih, koji su stvarni vlasnici;

b) identiteta fizi─Źkog lica, ili vi┼íe njih, koji vr┼íe kontrolu nad pravnim licem ili aran┼żmanom na drugi na─Źin ako postoji sumnja da je lice iz ta─Źke a) ovog stava, ili vi┼íe njih, stvarni vlasnik, ili kada nijedno fizi─Źko lice ne vr┼íi kontrolu putem vlasni─Źkog udjela;

c) identiteta relevantnog fizi─Źkog lica na poziciji najvi┼íeg rukovode─çeg slu┼żbenika ako nijedno fizi─Źko lice nije identificirano u skladu s ta─Ź. a) ili b) ovog stava.

(5) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona utvr─Ĺuje identitet i preduzima razumne mjere za provjeru identiteta stvarnih vlasnika klijenta koji je pravni aran┼żman utvr─Ĺivanjem identiteta sljede─çih lica:

a) osniva─Źa;

b) upravitelja;

c) zaštitnika, ako postoje;

d) korisnika, ili u slu─Źaju kada se pojedinci koji imaju korist od pravnog aran┼żmana ili subjekta tek trebaju utvrditi, grupe lica u ─Źijem je interesu pravni aran┼żman ili subjekat osnovan odnosno djeluje;

e) svakog drugog fizi─Źkog lica koje vr┼íi krajnju kontrolu nad trustom putem direktnog ili indirektnog vlasni┼ítva ili na drugi na─Źin;

f) za druge vrste pravnih aran┼żmana utvr─Ĺivanjem identiteta lica na ekvivalentnim ili sli─Źnim pozicijama.

(6) Za korisnika ili korisnike koji su odre─Ĺeni po karakteristikama ili po kategoriji finansijska institucija obveznik treba pribaviti dovoljno informacija kako bi bila uvjerena da ─çe mo─çi utvrditi identitet korisnika u vrijeme isplate ili kada korisnik ima namjeru da ostvari ste─Źena prava.

(7) Ostale podatke iz ─Źlana 15. ovog zakona, osim podataka o stvarnom vlasniku, obveznik prikuplja uvidom u originale ili ovjerene kopije isprava i drugu poslovnu dokumentaciju. Ako iz tih isprava i dokumentacije nije mogu─çe prikupiti sve podatke iz ─Źlana 15. ovog zakona, podatke koji nedostaju, osim podataka o stvarnom vlasniku, obveznik prikuplja neposredno od zakonskog zastupnika ili opunomo─çenika.

(8) Ako je klijent strano pravno lice koje obavlja djelatnost u BiH preko svoje poslovne jedinice, podru┼żnice ili filijale, obveznik primjenjuje mjere iz ovog ─Źlana na strano pravno lice i njegove podru┼żnice.

(9) Ako strano pravno lice, sa izuzetkom me─Ĺunarodnih vladinih organizacija, obavlja transakcije, obveznik je du┼żan najmanje jednom godi┼ínje obaviti ponovnu identifikaciju pribavljanjem podataka iz ─Źlana 15. ovog zakona i nove punomo─çi iz ─Źlana 11. stav (3) ovog zakona.

(10) Prilikom ulaska u novi poslovni odnos s pravnim licem ili pravnim aran┼żmanom, za koje postoji obaveza registracije, obveznici prikupljaju informacije o stvarnom vlasni┼ítvu na osnovu rje┼íenja o registraciji ili izvoda iz odgovaraju─çeg registra.

(11) Odstupaju─çi od stava (10) ovog ─Źlana, obveznici mogu provjeriti identitet klijenta i stvarnog vlasnika u toku uspostave poslovnog odnosa ako je to potrebno kako ne bi do┼ílo do prekida uobi─Źajenog poslovanja i u slu─Źaju gdje je rizik od pranja novca i finansiranja teoristi─Źkih aktivnosti nizak. U takvim situacijama spomenuti postupci provode se ┼íto je prije mogu─çe nakon prvog kontakta i prije obavljanja transakcije.

(12) Odstupaju─çi od stava (10) ovog ─Źlana, obveznici mogu otvoriti ra─Źune, uklju─Źuju─çi ra─Źune koji omogu─çavaju transakcije s prenosivim vrijednosnim papirima, pod uslovom da postoje odgovaraju─çi za┼ítitni mehanizmi koji osiguravaju da klijent ili neko u njihovo ime ne provodi transakcije dok nije postignuta potpuna uskla─Ĺenost sa zahtjevima za identifikaciju i provjeru identiteta klijenta utvr─Ĺenim u ─Źlanu 11. stav (1) ta─Ź. a) i b).

(13) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je ugovorom o poslovnom odnosu obavezati klijenta da dostavi sve nastale promjene u dokumentaciji iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana u roku od osam dana.

─îlan 19.
(Specifi─Źni slu─Źajevi koji se odnose na odre─Ĺivanje i utvr─Ĺivanje identiteta klijenta)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona koji obavlja djelatnost iznajmljivanja sefa, osim mjera iz ─Źlana 12. ovog zakona, mora preduzeti mjere identifikacije i prikupiti podatke u skladu s ─Źl. 11. i 15. ovog zakona, prilikom svakog pristupa klijenta sefu i to se odnosi na svako fizi─Źko lice koje stvarno pristupi sefu, bez obzira na to da li je on korisnik sefa prema ugovoru o sefu, odnosno njegov zakonski zastupnik ili opunomo─çenik.

(2) Prire─Ĺiva─Źi igara na sre─çu preduzet ─çe mjere identifikacije, provjere identiteta i pra─çenja klijenata prilikom registracije na elektronsku platformu za kla─Ĺenje, bez obzira na iznos uloga.

(3) Kasina i kockarnice du┼żni su i prilikom ulaska klijenta u kasina i kockarnice odmah izvr┼íiti njihovu identifikaciju i provjeru identiteta.

(4) Uklju─Źuju─çi mjere iz ─Źlana 12. ovog zakona prire─Ĺiva─Źi igara na sre─çu du┼żni su vr┼íiti identifikaciju i pra─çenje klijenta koji u igri obavlja transakciju u iznosu od ili vi┼íe od 2.000 KM, bez obzira na to da li je rije─Ź o jednoj ili vi┼íe me─Ĺusobno povezanih transakcija.

(5) Izuzetno od ─Źlana 12. ovog zakona, mjere identifikacije i pra─çenja vr┼íi:

a) pravno i fizi─Źko lice koje se bavi prometom plemenitih metala, dragog kamenja i njihovih proizvoda prilikom svakog otkupa plemenitih metala, dragog kamenja i njihovih proizvoda;

b) ovla┼íteni mjenja─Ź prilikom vr┼íenja povremenih transakcija u iznosu koji prelazi 1.000 KM, bez obzira na to da li je rije─Ź o jednoj ili vi┼íe me─Ĺusobno povezanih transakcija;

c) pru┼żalac usluga povezanih s virtuelnim valutama, prilikom vr┼íenja povremenih transakcija u iznosu koji prelazi 1.000 KM, bez obzira na to da li je rije─Ź o jednoj ili vi┼íe me─Ĺusobno povezanih transakcija.

(6) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona ─Źija je djelatnost davanje kredita mo┼że primijeniti pojednostavljene mjere identifikacije i pra─çenja kada ukupna godi┼ínja izlo┼żenost prema klijentu ne prelazi iznos 3.000 KM.

─îlan 20.
(Odre─Ĺivanje i utvr─Ĺivanje identiteta kod poslova ┼żivotnog osiguranja)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Ź. f) i g) ovog zakona du┼żan je, kod poslova ┼żivotnog osiguranja i drugih osiguranja povezanih s ulaganjem, osim odre─Ĺivanja i utvr─Ĺivanja identiteta klijenta - ugovara─Źa osiguranja i stvarnog vlasnika, utvrditi i provjeriti identitet korisnika osiguranja, koji je odre─Ĺen kao posebno imenovano fizi─Źko ili pravno lice ili druga lica koja imaju pravni interes ─Źim korisnik bude identificiran ili odre─Ĺen.

(2) Ako korisnik osiguranja nije odre─Ĺen po imenu, odnosno nazivu, obveznik je du┼żan pribaviti onaj obim informacija koji ─çe biti dovoljan za utvr─Ĺivanje njegovog identiteta, odnosno identiteta stvarnog vlasnika korisnika osiguranja u trenutku isplate osigurane sume, ostvarivanja prava po osnovu otkupa, predujma ili zalaganja polise osiguranja.

(3) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona je du┼żan utvrditi da li je korisnik osiguranja i stvarni vlasnik korisnika osiguranja politi─Źki eksponirano lice i, ako utvrdi da jeste, preduzeti mjere iz ─Źlana 34. ovog zakona.

(4) Ako je korisnik osiguranja svrstan u kategoriju visokog rizika od pranja novca ili finansiranja terorizma, obveznik je du┼żan preduzeti razumne mjere da utvrdi stvarnog vlasnika tog korisnika, i to najkasnije u trenutku isplate osigurane sume, ostvarivanja prava po osnovu otkupa, predujma ili zalaganja polise osiguranja.

(5) Ako u vezi s polisom osiguranja utvrdi visok rizik od pranja novca i finansiranja terorizma, obveznik je du┼żan, osim radnji i mjera iz ─Źlana 11. ovog zakona, obavijestiti ─Źlana najvi┼íeg rukovodstva prije isplate osigurane sume, te izvr┼íiti poja─Źane radnje i mjere poznavanja i pra─çenja klijenta.

─îlan 21.
(Odre─Ĺivanje i utvr─Ĺivanje identiteta klijenta na osnovu video elektronske identifikacije)

(1) Obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona mogu, u skladu s propisima u BiH kojima se ure─Ĺuje oblast video elektronske identifikacije, na daljinu odrediti i utvrditi identitet fizi─Źkog lica, njegovog zakonskog zastupnika, te klijenta koji je preduzetnik ili lice koje se bavi drugom samostalnom djelatno┼í─çu, pravnog lica i fizi─Źkog lica koje zastupa pravno lice, kori┼ítenjem sredstava video elektronske identifikacije ako su ispunjeni svi sljede─çi uslovi:

a) za proizvode, usluge, planirane transakcije odnosno sredstva ili kanale dostave, za ─Źije kori┼ítenje obveznik provodi video elektronsku identifikaciju klijenta, nije utvr─Ĺen visoki rizik od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, u skladu s ─Źlanom (5) ovog zakona;

b) identitet se odre─Ĺuje i utvr─Ĺuje na osnovu va┼że─çe javne isprave klijenta iz stava (1) ovog ─Źlana, koja sadr┼żi biometrijsku fotografiju lica i koju je izdao nadle┼żni organ dr┼żava koje nisu na listi zemalja iz ─Źlana 86. stav (1) ovog zakona;

c) klijent je punoljetno lice;

d) klijent nema boravi┼íte na podru─Źju dr┼żava s liste zemalja iz ─Źlana 86. stav (1) ovog zakona.

(2) Obveznik je du┼żan prema klijentu iz stava (1) ovog ─Źlana, do trenutka njegovog fizi─Źkog pristupanja kod obveznika, provoditi mjere poja─Źanog i trajnog pra─çenja poslovnog odnosa s klijentom, uklju─Źuju─çi i provo─Ĺenje mjera ograni─Źenja transakcija shodno procijenjenom riziku.

(3) U postupku odre─Ĺivanja i utvr─Ĺivanja identiteta klijenta iz stava (1) ovog ─Źlana obveznik prikuplja podatke iz ─Źlana 15. ovog zakona. Podaci koje nije mogu─çe prikupiti u skladu sa stavom (1) ovog ─Źlana, prikupljaju se iz drugih va┼że─çih javnih isprava koje klijent dostavi posredstvom lica ovla┼ítenih za poslove po┼ítanskog saobra─çaja ili elektronskom po┼ítom.

─îlan 22.
(Odre─Ĺivanje i utvr─Ĺivanje identiteta klijenta putem kvalificiranog elektronskog certifikata za elektronski potpis ili elektronskog pe─Źata)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona mo┼że, u skladu s propisima u BiH kojima se ure─Ĺuje oblast kvalificiranog elektronskog certifikata za elektronski potpis ili elektronskog pe─Źata, na daljinu odrediti i utvrditi identitet fizi─Źkog lica, njegovog zakonskog zastupnika, te klijenta koji je preduzetnik ili lice koje se bavi drugom samostalnom djelatno┼í─çu, pravnog lica i fizi─Źkog lica koje zastupa pravno lice, na osnovu kvalificiranog certifikata za elektronski potpis ili elektronski pe─Źat izdatog od certifikacionog tijela u skladu sa zakonima kojim je ure─Ĺeno elektronsko poslovanje i elektronski potpis.

(2) U postupku odre─Ĺivanja i utvr─Ĺivanja identiteta klijenta, u skladu sa stavom (1) ovog ─Źlana, obveznik prikuplja podatke iz ─Źlana 15. ovog zakona uvidom u kvalificirani certifikat za elektronski potpis ili elektronski pe─Źat. Podaci koje nije mogu─çe prikupiti iz kvalificiranog certifikata prikupljaju se iz drugih va┼że─çih javnih isprava koje klijent dostavi posredstvom lica ovla┼ítenih za poslove po┼ítanskog saobra─çaja ili elektronskom po┼ítom. Ako na opisani na─Źin nije mogu─çe prikupiti sve propisane podatke, nedostaju─çi podaci prikupljaju se neposredno od klijenta ili na drugi na─Źin.

(3) Odre─Ĺivanje i utvr─Ĺivanje identiteta klijenta, u skladu sa stavom (1) ovog ─Źlana, nije dopu┼íteno ako postoji sumnja da je kvalificirani certifikat zloupotrijebljen, odnosno ako obveznik utvrdi da su se promijenile okolnosti koje bitno uti─Źu na njegovu valjanost, a kvalificirani pru┼żalac usluga ga jo┼í nije privremeno suspendirao.

(4) Obveznik je du┼żan prema klijentu iz stava (1) ovog ─Źlana, do trenutka njegovog fizi─Źkog pristupanja kod obveznika, provoditi mjere poja─Źanog i trajnog pra─çenja poslovnog odnosa s klijentom, uklju─Źuju─çi i provo─Ĺenje mjera ograni─Źenja transakcija shodno procijenjenom riziku.

(5) Nakon fizi─Źkog pristupanja klijenta obvezniku iz stava (1) ovog ─Źlana, obveznik je du┼żan provoditi mjere identifikacije i pra─çenja, u skladu s procjenom rizika iz ─Źlana 10. ovog zakona.

(6) Uslovi pod kojima se mo┼że odrediti i utvrditi identitet klijenta u skladu sa stavom (1) ovog ─Źlana su sljede─çi:

a) da kvalificirani elektronski certifikat klijenta nije izdat pod pseudonimom;

b) da obveznik osigura tehni─Źke i druge uslove koji mu omogu─çavaju da u svakom trenutku provjeri da li je kvalificirani elektronski certifikat klijenta istekao ili je opozvan i da li je privatni kriptografski klju─Ź va┼że─çi i izdat u skladu sa stavom (1) ovog ─Źlana;

c) da obveznik provjeri da li kvalificirani elektronski certifikat klijenta ima ograni─Źenja upotrebe certifikata u pogledu visine transakcije odnosno sredstava, na─Źina poslovanja i sli─Źno i da svoje poslovanje uskladi s tim ograni─Źenjima;

d) obveznik je du┼żan osigurati tehni─Źke uslove za vo─Ĺenje evidencije o kori┼ítenju sistema putem kvalificiranog elektronskog certifikata klijenta.

(7) Obveznik je du┼żan obavijestiti nadle┼żni nadzorni organ iz ─Źlana 93. ovog zakona i FOO da ─çe odre─Ĺivanje i utvr─Ĺivanje identiteta klijenta vr┼íiti na osnovu kvalificiranog elektronskog certifikata klijenta. Prilikom obavje┼ítavanja du┼żan je dostaviti i izjavu o ispunjenosti uslova iz stava (6) ta─Ź. b) i d) ovog ─Źlana.

(8) Certifikaciono tijelo, koje je klijentu izdalo kvalificirani elektronski certifikat, du┼żno je obvezniku, na njegov zahtjev, bez odga─Ĺanja dostaviti podatke o na─Źinu na koji je utvrdilo i provjerilo identitet klijenta koji je imalac certifikata.

(9) Ako prilikom odre─Ĺivanja i utvr─Ĺivanja identiteta klijenta na osnovu ovog ─Źlana obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka ili vjerodostojnost isprava iz kojih su podaci pribavljeni, du┼żan je obustaviti i postupak odre─Ĺivanja i utvr─Ĺivanja identiteta klijenta putem kvalificiranog elektronskog certifikata i odrediti i utvrditi identitet na osnovu ─Źl. 15, 16, 17, 18. i 19. ovog zakona.

─îlan 23.
(Tre─çe lice)

(1) U smislu ovog zakona, tre─ça lica su obveznici, navedeni u ─Źlanu 5. ta─Ź. a), b), c), f) i r) ovog zakona, njihove organizacije, udru┼żenja ili druge institucije ili lica koja se nalaze u dr┼żavi ili drugoj zemlji:

a) koji primjenjuju zahtjeve identifikacije i pra─çenja klijenta i zahtjeve na vo─Ĺenju evidencije koji su isti ili stro┼żiji u odnosu na zahtjeve koji su u primjeni u BiH;

b) ─Źiju uskla─Ĺenost poslovanja sa zahtjevima spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti nadziru redovno i kontinuirano nadle┼żni organi u zemljama sjedi┼íta, na na─Źin i u obimu u kojem nadle┼żni organi provode nadzor nad obveznicima iz BiH.

(2) Obveznicima iz stava (1) ovog ─Źlana Zakona nije dopu┼íteno da se oslanjaju na tre─ça lica sa sjedi┼ítem u visokorizi─Źnim zemljama iz ─Źlana 86. stav (1) ta─Źka a), izuzev ako je tre─çe lice podru┼żnica, dru┼ítvo k─çeri u ve─çinskom vlasni┼ítvu obveznika, pri ─Źemu se u potpunosti tre─çe lice pridr┼żava politika i postupaka unutar grupe, tako da:

a) se primjenjuju zahtjevi identifikacije i pra─çenja klijenta i zahtjevi na vo─Ĺenju evidencije koji su isti ili stro┼żiji od zahtjeva koji su u primjeni u BiH;

b) je uskla─Ĺenost poslovanja sa zahtjevima spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti nadzirana redovno i kontinuirano od nadle┼żnih organa u zemlji sjedi┼íta, na na─Źin i u obimu u kojem se provodi nadzor od nadle┼żnih organa nad obveznicima iz BiH.

(3) Tre─ça lica navedena u stavu (1) ovog ─Źlana ne─çe uklju─Źivati pru┼żaoce usluga vanjskog izvora.

(4) Obveznik tre─çem licu ne mo┼że povjeriti proceduru identifikacije i pra─çenja klijenta ako je klijent:

a) strano pravno lice koje se ne bavi ili se ne mo┼że baviti trgovinom, proizvodnjom ili drugom aktivnosti u dr┼żavi na ─Źijoj teritoriji ima sjedi┼íte;

b) fiducijarno ili drugo sli─Źno strano pravno lice s nepoznatim ili skrivenim vlasnicima ili menad┼żerima.

(5) Izuzetno od odredbi stava (3), obveznik mo┼że povjeriti obavljanje poslova tre─çeg lica vlastitim filijalama i podru┼żnicama koje se nalaze u zemljama iz ─Źlana 86. stav (1) ta─Źka a) ovog zakona pod uslovom da se u potpunosti pridr┼żavaju politika i postupaka grupe.

─îlan 24.
(Identifikacija klijenata posredstvom tre─çih lica)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona mo┼że, pod uslovima odre─Ĺenim ovim zakonom i drugim propisima donesenim shodno ovom zakonu, pri uspostavljanju poslovnog odnosa s klijentom povjeriti tre─çem licu utvr─Ĺivanje i provjeru identiteta klijenta, utvr─Ĺivanje identiteta stvarnog vlasnika klijenta i prikupljanje podataka o namjeni i predvi─Ĺenoj prirodi poslovnog odnosa ili transakcije odnosno sredstava.

(2) Obveznik je du┼żan prethodno provjeriti da li tre─çe lice kojem ─çe povjeriti provo─Ĺenje mjera identifikacije i pra─çenja klijenta ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

(3) Obveznik ne smije prihvatiti obavljanje pojedinih radnji i mjera identifikacije klijenta posredstvom tre─çeg lica ako je to lice utvrdilo i provjerilo identitet klijenta bez njegovog prisustva.

(4) Povjeravanjem izvr┼íavanja pojedinih radnji i mjera identifikacije klijenta tre─çem licu obveznik se ne osloba─Ĺa odgovornosti za pravilno izvr┼íavanje radnji i mjera identifikacije u skladu s ovim zakonom. Kona─Źnu odgovornost za provo─Ĺenje mjera identifikacije povjerenih tre─çem licu i dalje snosi obveznik.

─îlan 25.
(Pribavljanje podataka i dokumentacije od tre─çeg lica)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je osigurati da tre─çe lice koje je, u skladu s odredbama ─Źl. 11. i 24. ovog zakona, izvr┼íilo radnje i mjere identifikacije i provjere identiteta klijenta, bez odga─Ĺanja dostavi:

a) neophodne informacije, u skladu s ─Źlanom 11. ovog zakona;

b) kopije identifikacionih podataka i druge relevantne dokumentacije u vezi sa zahtjevom za identifikaciju i provjeru identiteta na zahtjev obveznika, uklju─Źuju─çi, ako su dostupni, podatke pribavljene sredstvima elektronske identifikacije ili bilo kojim drugim sigurnim, daljinskim ili elektronskim postupkom identifikacije koji je regulirala, priznala, odobrila ili prihvatila nadle┼żna institucija u BiH.

(2) Pribavljenu identifikacionu dokumentaciju obveznik ─Źuva u skladu s ovim zakonom.

─îlan 26.
(Zabrana uspostavljanja poslovnog odnosa)

Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona ne smije uspostaviti poslovni odnos ako:

 

a) je radnje i mjere identifikacije i provjere identiteta klijenta izvr┼íilo lice koje se ne smatra tre─çim licem iz ─Źlana 23. ovog zakona;

b) je tre─çe lice utvrdilo i provjerilo identitet klijenta bez njegovog prisustva;

c) od tre─çeg lica nije prethodno pribavio podatke i dokumentaciju iz ─Źlana 25. stav (1) ovog zakona;

d) je posumnjao u vjerodostojnost izvršene radnje i mjere identifikacije i praćenja klijenta ili istinitost pribavljenih podataka o klijentu.

─îlan 27.
(Kontinuirano pra─çenje poslovnih aktivnosti klijenta)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona prati poslovne aktivnosti koje preduzima klijent provode─çi mjere identifikacije i pra─çenja uz primjenu principa upoznaj svog klijenta, uklju─Źuju─çi i porijeklo sredstava koja se koriste u poslovnim operacijama.

(2) Pra─çenje poslovnih aktivnosti koje preduzima klijent posredstvom obveznika uklju─Źuje:

a) odre─Ĺivanje poslovnih operacija klijenta u skladu sa svrhom i namjenom poslovnog odnosa uspostavljenog izme─Ĺu klijenta i obveznika;

b) kontinuirano pra─çenje poslovnog odnosa i provo─Ĺenje kontrole transakcija izvr┼íenih tokom trajanja poslovnog odnosa da bi se osiguralo da su transakcije koje se vr┼íe u skladu s onim ┼íto obveznik zna o klijentu, njegovom poslovnom profilu i profilu rizika, te prema potrebi, izvoru nov─Źanih sredstava i osiguravanju a┼żuriranja dokumentacije, podataka ili informacija koje se vode;

c) osiguravanje da dokumentacija, podaci i informacije prikupljeni u okviru procesa identifikacije i pra─çenja budu a┼żurni i relevantni, ostvarivanjem uvida u postoje─çe evidencije, naro─Źito za kategorije klijenata vi┼íeg rizika.

(3) Obveznik treba odrediti obim i u─Źestalost mjera navedenih u stavu (2) ovog ─Źlana koje odgovaraju riziku pranja novca ili finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti kojem je izlo┼żen u obavljanju pojedina─Źnih transakcija ili poslovnih operacija pojedina─Źnog klijenta. Obveznik ─çe procijeniti takav rizik u skladu s ─Źlanom 10. ovog zakona.

─îlan 28.
(Posebni oblici identifikacije i pra─çenja)

Prilikom identifikacije i pra─çenja aktivnosti klijenata, obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona ─çe, zavisno od stepena rizika klijenta i transakcije, primijeniti posebne mjere identifikacije i pra─çenja, i to:

a) poja─Źanu identifikaciju i pra─çenje;

b) pojednostavljenu identifikaciju i pra─çenje.

─îlan 29.
(Poja─Źana identifikacija i pra─çenje klijenta)

(1) Poja─Źane mjere identifikacije i pra─çenja, osim mjera iz ─Źlana 11. ovog zakona, uklju─Źuju i dodatne mjere koje su odre─Ĺene ovim zakonom, a koje je obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan izvr┼íiti kako bi na odgovaraju─çi na─Źin upravljao rizicima od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje, te kako bi te rizike na odgovaraju─çi na─Źin umanjio prilikom:

a) uspostavljanja korespondentnog odnosa;

b) primjene novih tehnologija i tehnologija u razvoju prema ─Źlanu 32. ovog zakona, a u skladu s procjenom rizika od strane obveznika;

c) obavljanja transakcija koje se po svojim karakteristikama mogu smatrati neuobi─Źajenim, u skladu s ─Źlanom 33. ovog zakona;

d) uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcije iz ─Źlana 12. ovog zakona s klijentom koji je politi─Źki eksponirano lice ili ima stvarnog vlasnika koji je politi─Źki eksponirano lice, uklju─Źuju─çi i njihove najbli┼że ─Źlanove porodice i bli┼że saradnike;

e) provo─Ĺenja mjera identifikacije i pra─çenja kada klijent nije bio li─Źno prisutan za vrijeme utvr─Ĺivanja i provjere identiteta;

f) uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcije koji uklju─Źuju visokorizi─Źne zemlje iz ─Źlana 86. stav (1) ta─Źka a);

g) uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentima koji obavljaju djelatnosti visokog rizika, shodno procjeni rizika od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje.

(2) Poja─Źane mjere identifikacije i pra─çenja obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona primijenit ─çe i u drugim slu─Źajevima, kao i na postoje─çe klijente, kada zbog prirode poslovnog odnosa, rizika povezanih s klijentom, zemljom, geografskim podru─Źjem ili proizvodom, uslugom, transakcijom ili kanalom isporuke, ili zbog drugih okolnosti povezanih s klijentom, na osnovu procjene rizika iz ─Źlana 10. ovog zakona postoji ili je obveznik identificirao visoki rizik od pranja novca ili finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje.

(3) Sadr┼żaj i na─Źin provo─Ĺenja mjera poja─Źane identifikacije i pra─çenja iz stava (1) ovog ─Źlana bit ─çe ure─Ĺen podzakonskim aktom Vije─ça ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH.

(4) Najvi┼íe rukovodstvo obveznika du┼żno je dati saglasnost za uspostavljanje poslovnog odnosa, odnosno njegov nastavak ako je poslovni odnos uspostavljen s: korespondentnom bankom, politi─Źki eksponiranim licem i klijentima koji su povezani s visokorizi─Źnim zemljama iz ─Źlana 86. stav (1) ta─Źka a).

(5) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je primijeniti mjere poja─Źane identifikacije i pra─çenja klijenta u odnosu na pojedini poslovni odnos ili povremenu transakciju za koju je ovim zakonom ili procjenom rizika od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti u BiH utvr─Ĺen visok rizik za pranje novca ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti.

─îlan 30.
(Pojednostavljena identifikacija i pra─çenje klijenta)

(1) Obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona mogu primijeniti pojednostavljene mjere identifikacije i pra─çenja klijenta samo ako su identificirani ni┼żi nivoi rizika, adekvatnom analizom rizika koju je izvr┼íio obveznik.

(2) Pojednostavljene mjere bit ─çe srazmjerne faktorima ni┼żeg rizika, ali nisu prihvatljive kada postoji sumnja na pranje novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti ili kada se primjenjuju specifi─Źni scenariji za vi┼íe nivoe rizika.

(3) Prije primjene mjera pojednostavljene identifikacije i pra─çenja klijenta obveznici ─çe se uvjeriti da poslovni odnos ili transakcija predstavljaju ni┼żi stepen rizika.

(4) Iako provodi pojednostavljenu identifikaciju i pra─çenje prema st. (1) i (2) ovog ─Źlana, obveznik je du┼żan u odnosu na transakcije i poslovni odnos provoditi redovne mjere pra─çenja u svrhu otkrivanja neobi─Źnih ili sumnjivih transakcija.

(5) Obveznik mo┼że primijeniti mjere identifikacije i pra─çenja klijenta u odnosu na pojedini poslovni odnos ili povremenu transakciju za koju procijeni da predstavlja nizak rizik za pranje novca i finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti uva┼żavaju─çi rezultate procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH.

(6) Faktori na osnovu kojih se procjenjuje da li je poslovni odnos ili transakcija niskog rizika utvr─Ĺuju se podzakonskim aktom koji donosi Vije─çe ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH.

─îlan 31.
(Korespondentni poslovni odnos)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je prilikom uspostavljanja korespondentnog poslovnog odnosa, uz poja─Źane mjere identifikacije i pra─çenja klijenta, provesti i sljede─çe mjere:

a) prikupiti dovoljno informacija o respondentnoj instituciji da bi u potpunosti razumio prirodu njenog poslovanja i da bi iz javno dostupnih informacija utvrdio reputaciju institucije i kvalitet nadzora, uklju─Źuju─çi i da li je bila predmet istrage u vezi s pranjem novca ili finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti ili predmet djelovanja nadzornog organa;

b) prikupiti podatke o izdavanju i roku va┼żenja ovla┼ítenja za obavljanje bankarskih ili drugih finansijskih usluga, nazivu i sjedi┼ítu nadle┼żnog organa koji je izdao ovla┼ítenje;

c) procijeniti interne procedure i kontrole koje se ti─Źu otkrivanja i spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, a naro─Źito: identifikacije i pra─çenja klijenta, odre─Ĺivanja stvarnog vlasnika, podataka koji se ti─Źu izvje┼ítaja o sumnjivim transakcijama nadle┼żnim organima, ─Źuvanja izvje┼ítaja, interne kontrole i drugih procedura koje je usvojila banka ili druga finansijska institucija za otkrivanje i spre─Źavanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti;

d) dokumentirati i razumjeti odgovornosti obveznika i respodentne institucije;

e) pribaviti propise iz oblasti otkrivanja i spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti koji se primjenjuju u zemlji u kojoj je banka ili druga finansijska institucija osnovana ili registrirana;

f) jasno razumjeti odgovornosti svake institucije u pogledu spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti;

g) osigurati da banka ili druga finansijska institucija ne posluje s fiktivnim bankama;

h) osigurati da banka ili druga finansijska institucija nema uspostavljen ili ne ulazi u poslovni odnos s fiktivnim bankama;

i) osigurati da banka ili druga finansijska institucija podlije┼że upravnom nadzoru u zemlji svog sjedi┼íta ili registracije i da, u skladu sa zakonodavstvom te zemlje, ima obavezu da uskladi svoje poslovanje sa zakonima i odredbama koji se ti─Źu otkrivanja i spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti.

(2) Zaposlenik obveznika koji uspostavlja odnos s korespondentnom bankom ili drugom finansijskom institucijom iz stava (1) ovog ─Źlana i provodi proceduru poja─Źane identifikacije i pra─çenja klijenta prikupit ─çe sva pisana odobrenja od najvi┼íeg rukovodstva obveznika prije ulaska u takav odnos, a ako je taj odnos uspostavljen, ne mo┼że se nastaviti bez pisanog odobrenja najvi┼íeg rukovodstva u obvezniku.

(3) Obveznik ─çe prikupiti sve podatke navedene u stavu (1) ovog ─Źlana uvidom u javne ili druge dostupne registre ili pregledom dokumenata i poslovnih izvje┼ítaja koje je prilo┼żila banka ili druga finansijska institucija sa sjedi┼ítem u inozemstvu. Banka ili druga finansijska institucija du┼żna je procijeniti i provjeriti adekvatnosti i efikasnosti politika i procedura spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti korespondentne banke ili druge finansijske institucije.

(4) U pogledu prolaznih ra─Źuna, obveznik je du┼żan da se uvjeri da je respondentna banka:

a) provjerila identitet klijenta te da kontinuirano provodi mjere identifikacije i pra─çenja klijenata koji imaju direktan pristup ra─Źunima korespondentne banke;

b) u mogu─çnosti da na zahtjev korespondentnoj banci dostavi relevantne podatke dobivene u procesu identifikacije i pra─çenja.

(5) Obveznik ne─çe ulaziti ili nastaviti korespondentnu vezu s bankom ili drugom finansijskom institucijom iz stava (1) ovog ─Źlana ako:

a) podaci iz stava (1) ta─Ź. a), b), d), e) i f) ovog ─Źlana nisu unaprijed prikupljeni;

b) zaposlenik obveznika nije dobio prethodno pisano odobrenje svog najvišeg rukovodstva obveznika za stupanje u korespondentni odnos;

c) banka ili druga finansijska institucija sa sjedi┼ítem u inozemstvu ne primjenjuje sistem za otkrivanje i spre─Źavanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti ili u skladu sa zakonodavstvom zemlje u kojoj je osnovana ili registrirana, nije obavezna provoditi zakone i druge relevantne propise koji se ti─Źu otkrivanja i spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti;

d) banka ili druga finansijska institucija posluje kao fiktivna banka ili ulazi u korespondentne ili druge poslovne odnose i obavlja transakcije s fiktivnim bankama;

e) banka ili druga finansijska institucija, koju tre─ça finansijska institucija direktno upotrebljava za provo─Ĺenje transakcija u svoje ime, ne provodi mjere identifikacije i pra─çenja klijenta za tre─çu finansijsku instituciju koja ima direktan pristup ra─Źunu korespondentne banke i na zahtjev korespondentne banke ne mo┼że dostaviti potrebne podatke, informacije i dokumentaciju o identifikciji klijenta.

(6) Obveznik je du┼żan, u ugovoru na osnovu kojeg se uspostavlja korespondentni odnos, posebno utvrditi i dokumentirati obaveze svake ugovorne strane u vezi s otkrivanjem i spre─Źavanjem pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti.

(7) Obveznik ne smije uspostaviti korespondentni odnos sa stranom bankom ili drugom finansijskom institucijom na osnovu kojeg ta institucija mo┼że koristiti ra─Źun kod obveznika tako ┼íto ─çe svojim klijentima omogu─çiti direktno kori┼ítenje tog ra─Źuna.

(8) Obveznik ne smije uspostaviti ili odr┼żavati korespondentne odnose s fiktivnim bankama.

(9) Obveznik ne smije uspostaviti i/ili odr┼żavati korespondentne odnose s finansijskom institucijom za koju se zna da dopu┼íta da se njenim ra─Źunima koristi fiktivna banka.

─îlan 32.
(Primjena novih tehnologija i tehnologija u razvoju)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je identificirati i procijeniti rizike od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti koji mogu nastati u vezi s razvojem novih proizvoda i novih poslovnih praksi, uklju─Źuju─çi i nove mehanizme isporuke, i upotrebu novih ili tehnologija u razvoju za nove i postoje─çe proizvode prije njihovog plasiranja ili kori┼ítenja.

(2) Obveznik je du┼żan provoditi poja─Źano pra─çenje kako bi identificirao rizike od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti koji proizlaze iz primjene novih tehnologija ili tehnologija u razvoju za nove ili ve─ç postoje─çe proizvode koji se koriste za realizaciju transakcija u unutra┼ínjem ili me─Ĺunarodnom platnom prometu, pogotovo onih koji mogu pogodovati anonimnosti, kao i nove poslovne prakse, uklju─Źuju─çi poja─Źano pra─çenje novih mehanizama distribucije i intrumenata pla─çanja putem kojih se obavljaju transkacije povezane s novim tehnologijama i tehnologijama u razvoju.

(3) U svrhu provo─Ĺenja mjera iz ovog ─Źlana, obveznik ─çe uspostaviti procedure i preduzeti odgovaraju─çe mjere za upravljanje rizicima i ubla┼żavanje rizika s ciljem spre─Źavanja zloupotreba novih tehnologija ili tehnologija u razvoju u svrhu pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti.

─îlan 33.
(Neuobi─Źajene transakcije)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je provjeriti pozadinu i svrhu transakcije koju karakterizira: slo┼żenost, neuobi─Źajeno visok iznos, neuobi─Źajeni na─Źin izvr┼íenja, vrijednost ili povezanost transakcija odnosno sredstava koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namjenu, odnosno nisu usagla┼íene ili su u nesrazmjeri s uobi─Źajenim, o─Źekivanim poslovanjem klijenta.

(2) Obveznik je du┼żan utvrditi osnov i svrhu transakcija iz stava (1) ovog ─Źlana i, ako ne utvrdi da je rije─Ź o sumnjivoj transakciji, o tome sa─Źiniti slu┼żbenu zabilje┼íku u pisanoj ili elektronskoj formi, koju ─Źuva kako bi bila dostupna na zahtjev FOO-a i nadzornih organa iz ovog zakona.

(3) U vezi s transakcijama odnosno sredstvima iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana, sa izuzetkom iz stava (4) ovog ─Źlana, obveznik, osim obaveza iz stava (1) ovog ─Źlana, preduzima najmanje sljede─çe mjere:

a) prikuplja i provjerava dodatne podatke o djelatnosti klijenta i predvi─Ĺenoj prirodi poslovnog odnosa s klijentom;

b) prikuplja i provjerava podatke o svrsi najavljene ili obavljene transakcije odnosno sredstava;

c) a┼żurira identifikacione podatke o klijentu i njegovom stvarnom vlasniku;

d) provjerava prikupljene podatke o izvoru sredstava.

(4) Ako obveznik u vezi s transakcijama odnosno sredstvima iz stava (1) ovog ─Źlana nakon provedene analize utvrdi razloge za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizma, du┼żan je o tome obavijestiti FOO na na─Źin kako je to propisano ─Źlanom 42. ovog zakona.

─îlan 34.
(Politi─Źki eksponirana lica)

(1) Osim provo─Ĺenja mjera identifikacije i pra─çenja klijenta iz ─Źlana 11. ovog zakona, obveznici ─çe uspostaviti odgovaraju─çu proceduru za odre─Ĺivanje da li je klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta iz BiH ili inozemstva politi─Źki eksponirano lice. Obveznik ─çe definirati takve procedure u svom internom aktu, istovremeno prate─çi smjernice FOO-a i nadzornih organa navedenih u ─Źlanu 93. ovog zakona.

(2) Kada je klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta koji ulazi u poslovni odnos ili obavlja transakciju ili u ─Źije ime se stupa u poslovni odnos ili transakciju obavlja politi─Źki eksponirano lice, obveznik ─çe, osim mjera navedenih u ─Źlanu 11. ovog zakona, u okviru procedure poja─Źane identifikacije i pra─çenja klijenta preduzeti sljede─çe dodatne mjere:

a) prikupiti podatke da bi se ustanovio izvor bogatstva i izvor sredstava i imovine koja jeste ili ─çe biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije iz dokumenata i ostale dokumentacije koju je prilo┼żio klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta;

b) zaposleni kod obveznika koji provodi proceduru za uspostavljanje poslovnog odnosa s klijentom osigurat ─çe pisano odobrenje najvi┼íeg rukovodstva prije nego ┼íto u─Ĺe u takvu vrstu odnosa;

c) nakon stupanja u poslovni odnos, obveznik ─çe poja─Źano i trajno pratiti transakcije odnosno sredstva i ostale poslovne aktivnosti politi─Źki eksponiranog lica.

(3) Ako obveznik utvrdi da je klijent ili stvarni vlasnik klijenta postao politi─Źki eksponirano lice u toku poslovnog odnosa, primijenit ─çe radnje i mjere iz stava (2) ovog ─Źlana, a za nastavak poslovnog odnosa s tim licem pribavit ─çe pisanu saglasnost najvi┼íeg rukovodstva.

(4) Obveznik je du┼żan, kada politi─Źki eksponirano lice prestane djelovati na istaknutoj javnoj du┼żnosti, procijeniti daljnji rizik koji to lice predstavlja i na osnovu procjene rizika preduzimati odgovaraju─çe mjere, sve dok obveznik vi┼íe ne smatra da politi─Źki eksponirano lice predstavlja daljnji rizik specifi─Źan za politi─Źki izlo┼żeno lice, pri ─Źemu period provo─Ĺenja mjera traje najmanje 12 mjeseci od prestanka djelovanja na istaknutoj javnoj du┼żnosti.

(5) Mjere iz ovog ─Źlana provode se i za najbli┼że ─Źlanove porodice i bliske saradnike iz ─Źlana 4. ta─Ź. s) i t) ovog zakona.

(6) Vije─çe ministara BiH, na osnovu prijedloga koji sa─Źinjava Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji s koordinacionim tijelom iz ─Źlana 6. stav (1), donosi podzakonski akt kojim se utvr─Ĺuje na─Źin formiranja, a┼żuriranja i objavljivanja liste javnih funkcija iz ─Źlana 4. ta─Źka s).

(7) Me─Ĺunarodne organizacije akreditirane u BiH obavezne su koordinacionom tijelu iz ─Źlana 6. stav (1), posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH, dostaviti a┼żuriran popis istaknutih javnih funkcija u toj me─Ĺunarodnoj organizaciji.

─îlan 35.
(Mjere poja─Źane identifikacije i pra─çenja koje se primjenjuju na klijente iz visokorizi─Źnih zemalja)

(1) U vezi s poslovnim odnosima ili transakcijama koji uklju─Źuju visokorizi─Źne zemlje utvr─Ĺene ─Źlanom 86. stav (1) ta─Źka a) ovog zakona, obveznik primjenjuje sljede─çe mjere poja─Źane identifikacije i pra─çenja:

a) prikupljanje dodatnih informacija o klijentu i stvarnom vlasniku odnosno stvarnim vlasnicima;

b) prikupljanje dodatnih informacija o svrsi i namjeni poslovnog odnosa;

c) prikupljanje informacija o izvoru nov─Źanih sredstava i izvoru bogatstva klijenta i stvarnog vlasnika odnosno stvarnih vlasnika;

d) prikupljanje informacija o razlozima za planirane ili izvršene transakcije;

e) pribavljanje odobrenja najvišeg rukovodstva za uspostavljanje ili nastavak poslovnog odnosa;

f) provo─Ĺenje poja─Źanog pra─çenja poslovnog odnosa pove─çanjem broja i u─Źestalosti primijenjenih kontrola te odabirom uzoraka transakcija koji iziskuju daljnje ispitivanje.

(2) Obveznik ─çe, osim mjera iz stava (1) ovog ─Źlana, prema potrebi, primjenjivati i jednu ili vi┼íe dodatnih mjera smanjenja rizika pranja novca i finansiranja terorizma na fizi─Źka i pravna lica koja obavljaju transakcije koje uklju─Źuju visokorizi─Źne zemlje utvr─Ĺene ─Źlanom 86. stav (1) ta─Źka a) ovog zakona, i to:

a) primjenu dodatnih elemenata poja─Źane identifikacije i pra─çenja;

b) uvo─Ĺenje poja─Źanih relevantnih mehanizama izvje┼ítavanja ili sistemskog izvje┼ítavanja o finansijskim transakcijama;

c) ograni─Źavanje poslovnih odnosa ili transakcija s fizi─Źkim licima ili pravnim subjektima iz visokorizi─Źnih zemalja utvr─Ĺenih ─Źlanom 86. stav (1) ta─Źka a) ovog zakona.

(3) Uz mjere predvi─Ĺene u stavu (1) ovog ─Źlana, nadle┼żni nadzorni organ mo┼że primijeniti jednu od ili nekoliko sljede─çih mjera u pogledu visokorizi─Źnih tre─çih zemalja utvr─Ĺenih ─Źlanom 86. stav (1) ta─Źka a) ovog zakona:

a) odbijanje osnivanja dru┼ítava k─çeri, podru┼żnica ili predstavni┼ítava obveznika iz doti─Źne zemlje, ili uzimanje u obzir, na drugi na─Źin, ─Źinjenice da relevantni obveznik poti─Źe iz zemlje koja nema odgovaraju─çe re┼żime spre─Źavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

b) zabrana obveznicima da osnivaju podru┼żnice ili predstavni┼ítva u doti─Źnoj zemlji, ili uzimanje u obzir, na drugi na─Źin, ─Źinjenice da bi se relevantna podru┼żnica ili relevantno predstavni┼ítvo nalazili u zemlji koja nema odgovaraju─çe re┼żime spre─Źavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

c) zahtijevanje poja─Źanih zahtjeva u vezi s nadzornim pregledom ili poja─Źanih zahtjeva u vezi s eksternom revizijom za podru┼żnice i dru┼ítva k─çeri obveznika koji se nalaze u doti─Źnoj zemlji;

d) zahtijevanje poja─Źanih zahtjeva u vezi s eksternom revizijom za finansijske grupacije u odnosu na sve njihove podru┼żnice i dru┼ítva k─çeri koji se nalaze u doti─Źnoj zemlji;

e) zahtijevanje od kreditnih i finansijskih institucija da preispitaju i izmijene te, ako je to potrebno, prekinu korespondentne odnose s respondentnim institucijama u doti─Źnoj zemlji.

(4) Prilikom dono┼íenja ili primjene mjera utvr─Ĺenih u st. (2) i (3) ovog ─Źlana, Vije─çe ministara BiH uzima u obzir relevantne evaluacije, procjene ili izvje┼ítaje koje su sastavile me─Ĺunarodne organizacije zadu┼żene za odre─Ĺivanje standarda u oblasti spre─Źavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma u vezi s rizicima koje predstavljaju pojedina─Źne zemlje.

─îlan 36.
(Prikupljanje i utvr─Ĺivanje podataka o klijentu u okviru pojednostavljene procedure identifikacije i pra─çenja)

(1) Podaci o klijentu koji se pribavljaju i provjeravaju u okviru pojednostavljene identifikacije i pra─çenja pri uspostavljanju poslovnog odnosa su:

a) ime, prezime, datum ro─Ĺenja, jedinstveni mati─Źni broj i adresa lica koje uspostavlja poslovni odnos, odnosno lica za koje se uspostavlja poslovni odnos;

b) naziv, adresa i sjedište pravnog lica koje uspostavlja poslovni odnos, odnosno pravnog lica za koje se uspostavlja poslovni odnos;

c) ime i prezime zakonskog zastupnika ili opunomo─çenika koji za pravno lice uspostavlja poslovni odnos;

d) namjena i pretpostavljena priroda poslovnog odnosa, datum uspostavljanja poslovnog odnosa i opis izvora sredstava.

(2) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je podatke iz stava (1) ovog ─Źlana pribaviti uvidom u original ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz sudskog ili drugog javnog registra koje joj dostavi klijent, odnosno neposrednim uvidom u zvani─Źni javni registar.

(3) Ako nije mogu─çe dobiti podatke na na─Źin propisan u stava (2) ovog ─Źlana, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz originala ili ovjerenih kopija isprava i druge poslovne dokumentacije koju dostavlja klijent. Ako se podaci ne mogu dobiti ni na taj na─Źin, obveznik neposredno uzima pisanu izjavu zakonskog zastupnika ili opunomo─çenika.

(4) Dokumentacija iz st. (2) i (3) ovog ─Źlana mora biti a┼żurna i ta─Źna te odra┼żavati stvarno stanje klijenta.

─îlan 37.
(Elektronski transfer novca i druge imovine)

(1) Finansijske institucije, uklju─Źuju─çi institucije i dru┼ítva koja se bave elektronskim prijenosom novca, odnosno pru┼żaoci usluga pla─çanja i naplate, du┼żni su prikupiti ta─Źne i potpune podatke o nalogodavcu i korisniku bankovnog transfera ili elektronskog prijenosa novca i druge imovine i uklju─Źiti ih u obrazac ili poruku koja prati elektronski transfer sredstava poslanih ili primljenih, bez obzira na valutu ili vrstu imovine.

(2) Podaci o nalogodavcu transfera iz stava (1) ovog ─Źlana su:

a) ime i prezime nalogodavca;

b) adresa nalogodavca;

c) broj va┼że─çeg li─Źnog identifikacionog dokumenta, jedinstveni mati─Źni broj ili drugi li─Źni identifikacioni broj klijenta, ili datum i mjesto ro─Ĺenja;

d) broj ra─Źuna nalogodavca ili jedinstvena identifikaciona oznaka.

(3) Podaci iz stava (2) ovog ─Źlana moraju pratiti elektronski transfer sve vrijeme prolaska lancem pla─çanja.

(4) Podaci o korisniku iz stava (1) ovog ─Źlana sadr┼że:

a) ime i prezime korisnika i

b) broj ra─Źuna korisnika u slu─Źajevima gdje se takav ra─Źun koristi za obradu transakcije ili, u nedostatku ra─Źuna, jedinstveni referentni broj transakcije koji omogu─çava sljedivost transakcije.

(5) Kada je nekoliko pojedina─Źnih prekograni─Źnih elektronskih ili bankovnih transfera od jednog nalogodavca objedinjeno u zbirnu datoteku za prijenos korisnicima, zbirna datoteka sadr┼żi neophodne i ta─Źne informacije o nalogodavcu, kao i potpune informacije o korisniku, koje su u potpunosti sljedive unutar zemlje korisnika, a obveznik unosi broj ra─Źuna nalogodavca ili jedinstveni referentni broj transakcije.

(6) Kada informacije koje prate doma─çi bankovni ili elektronski transfer novca mogu biti dostupne finansijskoj instituciji korisniku i odgovaraju─çim organima na drugi na─Źin, finansijska institucija nalogodavac ─çe uklju─Źiti broj ra─Źuna ili jedinstveni referentni broj transakcije, pod uslovom da ovaj broj ili identifikator omogu─çava pra─çenje transakcije do nalogodavca ili korisnika. Finansijska institucija nalogodavac du┼żna je informacije u─Źiniti dostupnim u roku od tri radna dana od prijema zahtjeva bilo od finansijske institucije korisnika ili od odgovaraju─çih nadle┼żnih organa.

(7) Za prekograni─Źne elektronske transfere posredni─Źka finansijska institucija du┼żna je osigurati da se svi podaci o nalogodavcu i korisniku koji prate transfer ─Źuvaju uz njega.

(8) Ako tehni─Źka ograni─Źenja ne dozvoljavaju da potrebne informacije o nalogodavcu ili korisniku koje prate prekograni─Źni elektronski transfer ostanu uz povezanu doma─çu bankovnu doznaku, posredni─Źka finansijska institucija du┼żna je ─Źuvati evidenciju, najmanje pet godina, o svim informacijama primljenim od finansijske institucije nalogodavca ili druge posredni─Źke finansijske institucije.

(9) Posredni─Źke finansijske i druge institucije du┼żne su preduzeti razumne mjere, koje ─çe omogu─çiti da u postupku automatske obrade transakcije identificiraju prekograni─Źne elektronske transfere kojima nedostaju potrebne informacije o nalogodavcu ili korisniku.

(10) Za prekograni─Źne transfere u iznosu od 2.000 KM ili vi┼íe finansijska ili druga institucija utvr─Ĺuje identitet korisnika, ako identitet nije prethodno utvr─Ĺen, i ─Źuva ove informacije u skladu s ovim zakonom.

(11) U slu─Źaju pru┼żaoca usluga prijenosa novca koji kontrolira i stranu nalogodavca i stranu korisnika transfera, pru┼żalac usluga je du┼żan:

a) uzeti u obzir sve informacije i sa strane nalogodavca i sa strane korisnika kako bi se utvrdilo da li se mora podnijeti izvještaj o sumnjivoj transakciji i

b) podnijeti izvje┼ítaj o sumnjivoj transakciji u bilo kojoj zemlji koja je pogo─Ĺena sumnjivom elektronskom transakcijom i staviti relevantne informacije o transakciji na raspolaganje FOO-u.

(12) Posredni─Źke finansijske i druge institucije du┼żne su imati politike i procedure zasnovane na riziku za odre─Ĺivanje:

a) kada izvršiti, odbiti ili suspendirati transfer kome nedostaju potrebne informacije o nalogodavcu ili korisniku i

b) koje su odgovaraju─çe naknadne radnje.

(13) Finansijskoj i drugoj instituciji nalogodavcu nije dozvoljeno izvr┼íiti transfer ili prijenos novca ako nije u skladu sa zahtjevima iz ovog ─Źlana.

─îlan 38.
(Utvr─Ĺivanje i provjera identiteta nalogodavca prilikom elektronskog transfera)

(1) Pru┼żalac usluge pla─çanja i naplate du┼żan je u slu─Źajevima kada se elektronski transfer obavlja bez otvaranja ra─Źuna i kada transfer iznosi 2000 KM ili vi┼íe, osim podataka iz ─Źlana 37. ovog zakona, da utvrdi i provjeri identitet nalogodavca elektronskog transfera, u skladu s ─Źlanom 15. ovog zakona.

(2) U skladu s ─Źlanom 42. stav (1) ovog zakona, bez obzira na iznos elektronskog transfera, pru┼żalac usluge pla─çanja i naplate du┼żan je uvijek kada postoji sumnja da je rije─Ź o pranju novca ili finansiranju teroristi─Źkih aktivnosti da, osim podataka iz ─Źlana 37. ovog zakona, utvrdi i provjeri identitet nalogodavca elektronskog transfera, u skladu s ─Źlanom 15. ovog zakona i obavijesti FOO.

(3) Pru┼żalac usluge pla─çanja i naplate du┼żan je razmotriti prekid poslovne saradnje s drugim pru┼żaocem usluge pla─çanja i naplate koji u─Źestalo ne ispunjava obaveze iz ─Źlana 37. stav (1) ovog zakona, s tim ┼íto ga na to mora upozoriti prije prekida poslovnog odnosa. Pru┼żalac usluge pla─çanja i naplate du┼żan je o prekidu saradnje, ako nakon provedene analize utvrdi razloge za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizma, o tome obavijestiti FOO na na─Źin kako je to propisano ─Źlanom 42. ovog zakona.

(4) Pru┼żalac usluge pla─çanja i naplate du┼żan je razmotriti da li nedostatak ta─Źnih i potpunih podataka o nalogodavcu elektronskog transfera predstavlja sumnju da je rije─Ź o pranju novca ili finansiranju teroristi─Źkih aktivnosti i ako ne utvrdi da je rije─Ź o sumnjivoj transakciji, o tome sa─Źiniti slu┼żbenu zabilje┼íku u pisanoj formi, koju ─Źuva u skladu sa zakonom, te s obzirom na procijenjeni stepen rizika, razmotriti primjenu poja─Źane identifikacije i pra─çenja klijenta.

(5) Odredbe ─Źlana 37. ovog zakona i ovog ─Źlana primjenjuju se bez obzira na to da li je rije─Ź o elektronskom transferu koji se obavlja u zemlji ili s inozemstvon, odnosno bez obzira da li ga obavljaju doma─çi ili strani pru┼żaoci usluga pla─çanja i naplate.

(6) Prilikom prikupljanja podataka iz ─Źlana 37. ovog zakona pru┼żaoci usluga pla─çanja i naplate identificiraju uplatioca koriste─çi va┼że─çi identifikacioni dokument.

─îlan 39.
(Izuzeci od obaveze prikupljanja podataka o nalogodavcu elektronskog transfera)

(1) Pru┼żalac usluge pla─çanja i naplate nije du┼żan prikupiti podatke o nalogodavcu elektronskog transfera u sljede─çim slu─Źajevima:

a) kada se elektronski transfer obavlja s ra─Źuna otvorenog kod pru┼żaoca usluge pla─çanja i naplate i ako su mjere poznavanja i pra─çenja klijenta ve─ç izvr┼íene u skladu s ovim zakonom;

b) prilikom korištenja kreditnih i debitnih kartica, pod uslovom da:

1) nalogodavac elektronskog transfera ima ugovor s pru┼żaocem usluge pla─çanja i naplate na osnovu kojeg mo┼że izvr┼íiti pla─çanje robe i usluga;

2) prijenosi nov─Źanih sredstava budu provedeni uz jedinstvenu identifikacionu oznaku na osnovu koje se mo┼że utvrditi identitet nalogodavca elektronskog transfera;

c) kada su i nalogodavac i korisnik elektronskog transfera pru┼żaoci usluge pla─çanja i naplate i djeluju u svoje ime i za svoj ra─Źun.

POGLAVLJE III. OGRANI─îENJA KOD POSLOVANJA S KLIJENTIMA

─îlan 40.
(Zabrana kori┼ítenja skrivenih ra─Źuna i poslovanja s fiktivnim bankama)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona ne smije klijentu otvoriti, izdavati ili za njih voditi anonimne ra─Źune, ra─Źune na o─Źigledno fiktivna imena, anonimne ┼ítedne knji┼żice ili anonimne sefove ili druge proizvode i usluge koji omogu─çavaju, direktno ili indirektno, skrivanje klijentovog identiteta.

(2) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona ne smije uspostaviti ili nastaviti korespondentni poslovni odnos s bankom koja posluje ili mo┼że poslovati kao fiktivna banka ili druga finansijska institucija poznata po dopu┼ítanju kori┼ítenja ra─Źuna fiktivnih banaka.

─îlan 41.
(Ograni─Źenja pla─çanja gotovinom)

(1) Pravno i fizi─Źko lice koje nije obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona, a koje obavlja registriranu djelatnost prodaje robe, nepokretnosti ili vr┼íenja usluga u BiH ne smije od klijenta ili tre─çeg lica primiti gotov novac za njihovo pla─çanje ako prelazi iznos od 30.000 KM.

(2) Ograni─Źenje pla─çanja gotovinom navedeno u stavu (1) ovog ─Źlana primjenjuje se i kada se pla─çanje obavlja u nekoliko povezanih transakcija gotovinom i njena ukupna vrijednost prelazi 30.000 KM.

(3) Lica iz stava (1) ovog ─Źlana, koja obavljaju djelatnost prodaje robe, nepokretnosti ili vr┼íenja usluga, primit ─çe pla─çanje navedeno u st. (1) i (2) ovog ─Źlana od kupaca na svoj transakcijski ra─Źun.

(4) Lica iz stava (1) ovog ─Źlana postupaju u skladu sa st. (1) i (2) ovog ─Źlana i u slu─Źajevima primanja i odobravanja pozajmica.

(5) Kada kupoprodajni ugovor o prometu nekretnina uklju─Źuje transakciju ili transakcije odnosno sredstva u nov─Źanoj vrednosti od 30.000 KM ili vi┼íe ili ekvivalent vrijednosti u stranoj valuti, osim ako nije druga─Źije regulirano drugim zakonom, svaka transakcija mora biti izvr┼íena putem bankovnog naloga za pla─çanje ili bankovnog transfera.

(6) U slu─Źaju kupoprodajnog ugovora iz stava (5) ovog ─Źlana banka mo┼że primijeniti pojednostavljene mjere identifikacije i pra─çenja iz ─Źlana 30. ovog zakona.

(7) Pravna lica i preduzetnici koji su registrirani za obavljanje djelatnosti trgovine plovilima, vozilima i letjelicama ne smiju od klijenta ili tre─çeg lica primiti gotov novac za njihovo pla─çanje ako prelazi iznos od 30.000 KM.

(8) Vije─çe ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, mo┼że s ciljem otklanjanja ili umanjivanju utvr─Ĺenih rizika od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, osim ograni─Źenja predvi─Ĺenih ovim ─Źlanom, uvesti dodatna ograni─Źenja pla─çanja gotovinom na identificiranim tr┼żi┼ítima, sektorima ili djelatnostima, koje ograni─Źenje mo┼że obuhvatiti i obveznike iz ─Źlana 5. ovog zakona. Prilikom izrade prijedloga iz ovog stava Ministarstvo sigurnosti BiH konsultirat ─çe vlade FBiH, RS i BDBiH.

POGLAVLJE IV. OBAVJEŠTAVANJE FOO-a O TRANSAKCIJAMA

─îlan 42.
(Prijavljivanje sumnjivih transakcija)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je prijaviti sumnju o svakom poku┼íaju ili obavljenoj sumnjivoj transakciji, sumnjivim sredstvima bez obzira na iznos transakcije i o svakom sumnjivom klijentu ili licu.

(2) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je FOO-u odmah i prije obavljanja transakcije iz stava (1) ovog ─Źlana dostaviti podatke iz ─Źlana 61. stav (1) ovog zakona u svim slu─Źajevima navedenim u stavu (1) ovog ─Źlana, te druge raspolo┼żive informacije, podatke i dokumentaciju, na osnovu kojih obveznik zna, sumnja ili ima razloge za sumnju, u skladu s ─Źlanom 46. ovog zakona, navode─çi period u kojem se o─Źekuje obavljanje transakcije. Obveznik ─çe odmah odgovoriti na zahtjeve FOO-a za dodatnim informacijama u takvim slu─Źajevima.

(3) U slu─Źajevima iz stava (1) ovog ─Źlana obveznik ─çe se suzdr┼żati od obavljanja transakcije prije izvr┼íenja obaveze iz stava (2) ovog ─Źlana, u skladu s odredbama ─Źlana 66. st. (3) i (4) ovog zakona.

(4) Ako obveznik, zbog prirode transakcije odnosno sredstava ili zato ┼íto transakcija nije u cjelini izvr┼íena ili iz drugih opravdanih razloga, ne mo┼że postupiti po odredbama iz st. (1), (2) i (3) ovog ─Źlana, du┼żan je dostaviti FOO-u informacije, podatke i dokumentaciju bez odga─Ĺanja, a najkasnije sljede─çeg radnog dana nakon izvr┼íenja transakcije, uz obrazlo┼żenje razloga zbog kojih nije postupio u skladu s odredbama navedenih stavova.

─îlan 43.
(Obavještavanje o gotovinskim, povezanim gotovinskim i bezgotovinskim transakcijama)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je obavijestiti FOO o:

a) gotovinskoj transakciji ─Źija vrijednost iznosi ili prelazi sumu u iznosu ili protivvrijednosti od 30.000 KM;

b) povezanim gotovinskim transakcijama ─Źija ukupna vrijednost iznosi ili prelazi sumu u iznosu ili protivvrijednosti od 30.000 KM;

c) svakoj transakciji u iznosu ili protivvrijednosti od 30.000 KM ili vi┼íe s fizi─Źkim i pravnim licima koja se nalaze u zemljama s liste zemalja iz ─Źlana 86. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona;

d) svakoj transakciji u iznosu ili protivvrijednosti od 30.000 KM ili vi┼íe s fizi─Źkim i pravnim licima koja imaju sjedi┼íte u zemljama koje se nalaze na listama zemalja iz ─Źlana 86. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona.

(2) Obveznik je du┼żan FOO-u dostaviti podatke iz ─Źl. 60. i 61. ovog zakona u svim slu─Źajevima iz stava (1) ovog ─Źlana odmah po obavljanju transakcije, a najkasnije tri dana nakon obavljanja transakcije u skladu s ─Źlanom 46. ovog zakona.

(3) Vije─çe ministara BiH mo┼że podzakonskim aktom propisati uslove pod kojima se od obveznika ne zahtijeva da FOO-u dostavi informacije o gotovinskim, povezanim gotovinskim i bezgotovinskim transakcijama odre─Ĺenog klijenta u iznosima istim ili ve─çim od onih navedenih u stavu (1) ovog ─Źlana.

─îlan 44.
(Obaveza lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti o izvještavanju FOO-a)

Notari, advokati i advokatska dru┼ítva du┼żni su FOO-u u roku od osam dana od dana ovjere ili obrade, u skladu s ─Źlanom 46. ovog zakona, dostaviti informacije i podatke:

a) za svaki sa─Źinjeni kupoprodajni ugovor o prometu nekretnina u vrijednosti od 30.000 KM ili vi┼íe;

b) za svaki sa─Źinjeni ugovor o pozajmici u vrijednosti od 30.000 KM ili vi┼íe;

c) za svaku ispravu sa─Źinjenu s ciljem prijenosa prava upravljanja i raspolaganja imovinom.

─îlan 45.
(Izuzeci od obavještavanja)

Na lica kđżĐśđ░ obavljaju advokatsku djelatnost ne primjenjuju se odredbe ─Źlana 42. ovog zakona kada zastupaju klijente u sudskim, administrativnim i medijacijskim postupcima, kao i u postupcima utvr─Ĺivanja njihovog pravnog polo┼żaja.

─îlan 46.
(Na─Źin obavje┼ítavanja o transakcijama)

(1) Obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona dokumentaciju i obavje┼ítenja FOO-u dostavljaju posredstvom softvera iz ─Źlana 47. ovog zakona.

(2) Obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona, u izuzetnim slu─Źajevima i ako nemaju tehni─Źke mogu─çnosti za pristup softveru iz ─Źlana 47. ovog zakona, dokumentaciju i obavje┼ítenja iz stava (1) ovog ─Źlana ─çe odmah dostaviti posredstvom lica ovla┼ítenih za poslove po┼ítanskog saobra─çaja ili posredstvom kurira, elektronskom po┼ítom, telefonom ili faksom.

(3) U slu─Źaju kada se obavje┼ítenje iz stava (2) ovog ─Źlana dostavi telefonom, elektronskom po┼ítom ili faksom, FOO mora biti naknadno obavije┼íten u skladu sa stavom (1) ovog ─Źlana ili posredstvom lica ovla┼ítenih za poslove po┼ítanskog saobra─çaja ili posredstvom kurira, najkasnije sljede─çeg radnog dana.

(4) Obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona ─çe, prilikom postupanja po ovom zakonu, podatke o transakcijama izvr┼íenim od njihovih klijenata dostaviti FOO-u u elektronskoj formi u skladu s podzakonskim aktom koji donosi Vije─çe ministara BiH na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH u saradnji s nadle┼żnim organom.

(5) Podzakonskim aktom iz stava (4) ovog ─Źlana propisat ─çe se ta─Źan sadr┼żaj i raspored podataka koji se od obveznika dostavljaju u skladu sa stavom (4) ovog ─Źlana.

─îlan 47.
(Softver za spre─Źavanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti - AMLS)

(1) AMLS, u skladu s dostupnim rje┼íenjima iz domena informati─Źkih rje┼íenja, omogu─çava:

a) sigurnu elektronsku prijavu transakcija od strane obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona;

b) unošenje informacija, podataka i dokumentacije od strane FOO-a;

c) sigurnu elektronsku razmjenu informacija, podataka i dokumentacije izme─Ĺu FOO-a i obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona;

d) sigurno ─Źuvanje i za┼ítitu informacija, podataka i dokumentacije dostavljenih od strane obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona i unesenih od strane FOO-a;

e) siguran elektronski pristup bazama informacija i podataka drugih organa kao i drugim bazama, evidencijama i alatima kojim se omogu─çi pristup;

f) analiti─Źku obradu podataka pohranjenih u AMLS-u uz upore─Ĺivanje s podacima iz baza iz ta─Źke e) ovog stava.

(2) U slu─Źajevima iz ─Źlana 46. stav (2) ovog zakona, podaci iz obavje┼ítenja dostavljeni FOO-u samo u pisanoj formi unose se u AMLS-u od strane slu┼żbenika FOO-a.

(3) FOO i obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żni su se u primjeni ovog zakona, u odnosu na podatke iz AMLS-a, pridr┼żavati propisa iz oblasti za┼ítite tajnih i li─Źnih podataka.

POGLAVLJE V. OVLAŠTENA LICA

─îlan 48.
(Ovlaštena lica)

(1) S ciljem dostavljanja informacija FOO-u, te za izvr┼íenje ostalih du┼żnosti u skladu s odredbama ovog zakona, obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona imenuje ovla┼íteno lice i jednog ili vi┼íe zamjenika ovla┼ítenog lica (u daljnjem tekstu: ovla┼ítena lica).

(2) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona je du┼żan, kada je to primjereno veli─Źini i prirodi posla obveznika, za ovla┼íteno lice osigurati rukovode─çe radno mjesto po sistematizaciji radnih mjesta sa svim pravima i naknadama tog nivoa organizacione strukture, koje ima direktnu i neposrednu vezu s upravom i nadzornim odborom obveznika, a koje omogu─çava brzo, kvalitetno i pravovremeno izvr┼íavanje zadataka propisanih ovim zakonom i odredbama koje iz njega proizlaze.

(3) Ovla┼íteno lice samostalno obavlja zadatke iz svoje nadle┼żnosti.

(4) Za obveznike iz ─Źlana 5. ovog zakona koji imaju ─Źetiri ili manje zaposlenih, ukoliko nije imenovano, ovla┼ítenim licem smatra se zakonski zastupnik ili drugo lice koje vodi poslove obveznika, odnosno odgovorno lice obveznika prema zakonskim propisima.

(5) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona FOO-u dostavlja podatke o li─Źnom imenu i nazivu radnog mesta ovla┼ítenog lica i njegovog zamjenika, kao i podatke o li─Źnom imenu i nazivu radnog mjesta ─Źlana najvi┼íeg rukovodstva odgovornog za primjenu ovog zakona, kao i svaku promjenu tih podataka najkasnije u roku od osam dana od dana imenovanja.

(6) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je osigurati prisustvo ovla┼ítenog lica prilikom obavljanja neposrednog nadzora i osigurati da ovla┼íteno lice direktno komunicira s predstavnicima nadzornih organa i pru┼żi im svu neophodnu pomo─ç za nesmetano vr┼íenje neposrednog nadzora.

─îlan 49.
(Uslovi za ovlaštena lica)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona osigurat ─çe da posao ovla┼ítenog lica povjeri isklju─Źivo licu koje treba da ispunjava sljede─çe uslove:

a) da ima odgovaraju─çe profesionalne kvalifikacije za zadatke spre─Źavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, iskustvo potrebno za obavljanje funkcije ovla┼ítenog lica;

b) da nije bilo osu─Ĺivano pravosna┼żnom presudom niti da se protiv njega vodi krivi─Źni postupak;

c) da dobro poznaje prirodu poslovnih aktivnosti obveznika na poljima izlo┼żenim riziku pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti.

(2) Odredbe stava (1) ta─Źka b) ovog ─Źlana ne odnose se na krivi─Źna djela iz oblasti sigurnosti saobra─çaja.

(3) Zamjenik ovla┼ítenog lica mora ispunjavati iste uslove kao i lice iz stava (1) ovog ─Źlana.

─îlan 50.
(Zadaci ovlaštenih lica)

(1) Ovla┼íteno lice navedeno u ─Źlanu 48. ovog zakona izvr┼íava sljede─çe zadatke:

a) osigurava i unapre─Ĺuje uspostavljanje, funkcioniranje i razvoj efikasnih sistema, politika i procedura za otkrivanje i spre─Źavanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti kod obveznika;

b) osigurava i prati uskla─Ĺenost djelovanja obveznika s odredbama ovog zakona;

c) osigurava ispravno i blagovremeno izvještavanje FOO-a, u skladu s ovim zakonom;

d) u─Źestvuje u definiranju i izmjenama operativnih procedura i u pripremama internih odredbi koje se ti─Źu spre─Źavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti;

e) u─Źestvuje u izradi smjernica za provo─Ĺenje kontrole povezane s otkrivanjem i spre─Źavanjem pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti;

f) prati i koordinira aktivnosti obveznika u oblasti otkrivanja i spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti;

g) u─Źestvuje u uspostavljanju i razvoju informati─Źke podr┼íke u vezi s aktivnostima koje se odnose na otkrivanje i spre─Źavanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti obveznika;

h) sa─Źinjava prijedloge za najvi┼íe rukovodstvo ili druga administrativna tijela obveznika s ciljem unapre─Ĺenja sistema za otkrivanje i spre─Źavanje pranja novca i finaniranja teroristi─Źkih aktivnosti obveznika;

i) u─Źestvuje u pripremi profesionalne edukacije i programa obuke za zaposlene u oblasti spre─Źavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti.

(2) Zamjenici ─çe mijenjati ovla┼íteno lice u njegovom odsustvu u izvr┼íavanju svih zadataka navedenih u stavu (1) ovog ─Źlana i izvr┼íavati sve druge zadatke propisane ovim zakonom.

─îlan 51.
(Obaveze obveznika)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je ovla┼ítenom licu osigurati:

a) neograni─Źen pristup podacima, informacijama i dokumentaciji koja je neophodna za obavljanje njegovih poslova pri ─Źemu zaposleni u drugim organizacionim jednicama obveznika ne smiju biti upoznati s predmetom i razlogom pristupa podacima, informacijama i dokumentaciji;

b) odgovaraju─çe kadrovske, materijalne, informaciono-tehni─Źke i druge uslove za rad;

c) odgovaraju─çe prostorne i tehni─Źke mogu─çnosti koje osiguravaju odgovaraju─çi stepen za┼ítite povjerljivih podataka kojima raspola┼że ovla┼íteno lice;

d) kontinuirano stru─Źno osposobljavanje;

e) zamjenu za vrijeme njegovog odsustva;

f) za┼ítitu u smislu zabrane odavanja podataka o njemu neovla┼ítenim licima, kao i za┼ítitu od drugih postupaka koji mogu uticati na nesmetano obavljanje njegovih du┼żnosti.

(2) Unutra┼ínje organizacione jedinice, uklju─Źuju─çi najvi┼íe rukovodstvo u obvezniku, du┼żne su ovla┼ítenom licu osigurati pomo─ç i podr┼íku prilikom obavljanja poslova, kao i redovno ga obavje┼ítavati o ─Źinjenicama koje su ili koje bi mogle biti povezane s pranjem novca ili finansiranjem teroristi─Źkih aktivnosti. Obveznik je du┼żan propisati na─Źin saradnje izme─Ĺu ovla┼ítenog lica i ostalih organizacionih jedinica.

─îlan 52.
(Obaveza provo─Ĺenja radnji i mjera u poslovnim jedinicama i podre─Ĺenim dru┼ítvima pravnog lica u ve─çinskom vlasni┼ítvu obveznika)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je osigurati da se radnje i mjere za spre─Źavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, jednake onima propisanim ovim zakonom, u istom obimu provode i u njegovim poslovnim jedinicama i podre─Ĺenim dru┼ítvima pravnog lica u njegovom ve─çinskom vlasni┼ítvu, bez obzira na to da li je njihovo mjesto poslovanja u BiH ili u stranoj dr┼żavi.

(2) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona koji je ─Źlan finansijske grupe primjenjuje program i procedure protiv pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti koji va┼że za cijelu grupu, uklju─Źuju─çi i adekvatne za┼ítitne mjere u pogledu povjerljivosti i kori┼ítenja razmijenjenih informacija, uklju─Źuju─çi politike za┼ítite podataka te za┼ítitne mjere za spre─Źavanje dojavljivanja, ako nisu u suprotnosti s propisima u BiH.

(3) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona koji je ─Źlan finansijske grupe ─Źije najvi┼íe mati─Źno dru┼ítvo ima sjedi┼íte u inozemstvu mo┼że primjenjivati program ove grupe samo ako se tim programom osigurava ispunjenje svih njegovih obaveza u skladu s ovim zakonom, drugim propisima i me─Ĺunarodnim standardima u oblasti spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i ako taj program nije suprotan propisima u BiH.

(4) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona koji je ─Źlan finansijske grupe mo┼że s drugim ─Źlanovima te grupe razmjenjivati podatke i informacije o klijentu, ra─Źunu i transakciji kada je to neophodno u svrhu spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, osim ako FOO i/ili nadle┼żni nadzorni organ nalo┼żi druga─Źije.

(5) Podaci i informacije iz stava (4) ovog ─Źlana odnose se i na informacije, podatke i analize o transakcijama ili aktivnostima koje izgledaju neuobi─Źajeno, prijave sumnjivih transakcija, informacije i podatke koji su osnov za prijavu sumnjivih transakcija i informacije o tome da li je ta transakcija ve─ç prijavljena nadle┼żnom organu kao sumnjiva.

(6) Ako se poslovna jedinica ili podre─Ĺeno dru┼ítvo pravnog lica nalazi u dr┼żavi koja ne primjenjuje me─Ĺunarodne standarde u oblasti spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je osigurati poja─Źanu kontrolu provo─Ĺenja radnji i mjera iz stava (1) ovog ─Źlana.

(7) Ako odgovaraju─çe mjere navedene u stavu (6) ovog ─Źlana nisu dovoljne, u naro─Źito opravdanim slu─Źajevima, nadzorni organi i FOO odlu─Źuju o primjeni posebnih mjera nadzora.

(8) Ako propisima strane dr┼żave nije dopu┼íteno provo─Ĺenje radnji i mjera za spre─Źavanje i otkrivanje pranja novca ili finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti u obimu propisanom ovim zakonom, obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je o tome odmah obavijestiti FOO i nadzorni organ, radi dono┼íenja odgovaraju─çih mjera za otklanjanje rizika od pranja novca ili finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti.

(9) Odgovaraju─çe mjere iz stava (8) ovog ─Źlana uklju─Źuju i mjere kojima se obvezniku iz ─Źlana 5. ovog zakona nala┼że da osigura dodatne kontrole poslovnih jedinica i podre─Ĺenih dru┼ítava u ve─çinskom vlasni┼ítvu tog obveznika koje posluju u inozemstvu, kao i djelimi─Źan ili potpun prestanak aktivnosti preko te poslovne jedinice ili podre─Ĺenog dru┼ítva.

(10) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je da svoje poslovne jedinice ili podre─Ĺena dru┼ítva pravnog lica u ve─çinskom vlasni┼ítvu u stranoj dr┼żavi pravovremeno i redovno upoznaje s postupcima koji se odnose na spre─Źavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, a naro─Źito u dijelu koji se odnosi na radnje i mjere poznavanja i pra─çenja klijenta, dostavljanja podataka FOO, vo─Ĺenja evidencija, interne kontrole i drugih okolnosti povezanih s spre─Źavanjem i otkrivanjem pranja novca ili finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti.

(11) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je internim aktima propisati na─Źin vr┼íenja kontrole primjene procedura za spre─Źavanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti u svojim poslovnim jedinicama i podre─Ĺenim dru┼ítvima u ve─çinskom vlasni┼ítvu tog obveznika, te voditi evidenciju o razmijenjenim podacima.

(12) Odredbe ovog ─Źlana shodno se primjenjuju i na obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona koji je ─Źlan nefinansijske grupe u smislu zakona kojim se ure─Ĺuje djelatnost tog obveznika.

─îlan 53.
(Integritet)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona utvrdit ─çe postupak kojim se, prilikom zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu na kojem se primjenjuju odredbe ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, utvr─Ĺuje da kandidat za to radno mjesto nije bio osu─Ĺivan pravosna┼żnom presudom niti da se protiv njega vodi krivi─Źni postupak, sa izuzetkom za krivi─Źna djela iz oblasti sigurnosti javnog saobra─çaja.

(2) Kandidat ne mo┼że zasnovati radni odnos kod obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona ako ne ispunjava uslove iz stava (1) ovog ─Źlana.

─îlan 54.
(Stru─Źno osposobljavanje)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je osigurati kontinuirano godi┼ínje stru─Źno obrazovanje, osposobljavanje i usavr┼íavanje koje obuhvata sve zaposlene na radnim mjestima relevantnim za spre─Źavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i to treba biti prilago─Ĺeno realnim potrebama njegovih organizacionih dijelova, funkcija i/ili zaposlenika.

(2) Stru─Źno obrazovanje, osposobljavanje i usavr┼íavanje odnosi se na upoznavanje s odredbama zakona i propisa donesenih na osnovu njega i internih akata, sa stru─Źnom literaturom o spre─Źavanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, s listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti klijenata i sumnjivih transakcija odnosno sredstava, uklju─Źuju─çi relevantne zahtjeve za za┼ítitu podataka.

(3) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je izraditi plan godi┼ínjeg stru─Źnog obrazovanja, osposobljavanja i usavr┼íavanja zaposlenih u pogledu spre─Źavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti najkasnije do kraja marta za teku─çu godinu.

POGLAVLJE VI. UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTI─îKIH AKTIVNOSTI

─îlan 55.
(Interna kontrola, interna i eksterna revizija)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je, u okviru redovnih aktivnosti koje preduzima radi efikasnog upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje, uspostaviti internu kontrolu obavljanja poslova spre─Źavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje primjerenu veli─Źini i prirodi posla obveznika.

(2) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je, najmanje jedanput godi┼ínje, osigurati nezavisnu internu i eksternu reviziju procjene adekvatnosti, pouzdanosti i efikasnosti sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma i ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje, koja mo┼że biti sastavni dio propisane eksterne revizije, kada obveznik ili nadzorni organ obveznika procijeni da je, imaju─çi u vidu veli─Źinu i prirodu posla, potrebno da postoji nezavisna interna i eksterna revizija iz ovog stava, a obavezno kada je zakonom ili podzakonskim aktima kojima se ure─Ĺuje djelatnost obveznika propisana obaveza postojanja interne i eksterne revizije.

(3) Predmet aktivnosti nezavisne interne i eksterne revizije uklju─Źuje procjenu adekvatnosti politika i procedura obveznika i procjenu uskla─Ĺenosti poslovanja obveznika s odredbama ovog zakona i provedbenim propisima.

(4) Eksternu reviziju iz stava (2) vr┼íe dru┼ítva za reviziju koja se osnivaju u skladu sa zakonima kojima se ure─Ĺuje oblast ra─Źunovodstva i revizije u BiH.

(5) Obaveze iz stava (2) ovog ─Źlana ne odnose se na obveznike s ─Źetiri i manje zaposlenih, ako obveznik nije finansijska institucija.

─îlan 56.
(Politike, procedure i kontrolni postupci)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je donijeti pisane politike, procedure i kontrolne postupke za smanjivanje i efikasno upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti utvr─Ĺenog analizom rizika iz ─Źlana 10. stav (1) ovog zakona, uzimaju─çi u obzir pravilnike i odluke, odnosno smjernice nadle┼żnog nadzornog organa i procjenu rizika od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje u BiH iz ─Źlana 6. stav (3) ovog zakona.

(2) Politike, procedure i kontrolni postupci iz stava (1) ovog ─Źlana moraju biti srazmjerni veli─Źini obveznika, vrsti, obimu i slo┼żenosti poslova koje obavlja obveznik.

(3) Politike, procedure i kontrolni postupci iz stava (1) ovog ─Źlana uklju─Źuju:

a) ciljeve, obim i na─Źin rada sistema spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje kod obveznika;

b) organizacionu strukturu obveznika;

c) polo┼żaj ovla┼ítenog lica i njegovog zamjenika u organizacionoj strukturi;

d) ovlaštenja i odgovornosti ovlaštenog lica i njegovog zamjenika;

e) ovla┼ítenja i odgovornosti svih zaposlenika obveznika koji u─Źestvuju u provo─Ĺenju ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata;

f) mjere identifikacije i pra─çenja klijenta;

g) modele upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma i ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje;

h) na─Źine i modele upravljanja uskla─Ĺeno┼í─çu poslovanja obveznika s odredbama ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata;

i) uspostavljanje odgovarajućih linija izvještavanja unutar obveznika radi osiguranja blagovremenog i odgovarajućega izvještavanja;

j) ─Źuvanje podataka, na─Źin vo─Ĺenja i sadr┼żaj evidencija podataka;

k) stru─Źno osposobljavanje i obuku zaposlenika obveznika;

l) nezavisnu reviziju sistema spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje kada je to primjereno veli─Źini i prirodi posla obveznika;

m) provjeru zaposlenika obveznika, ako je primjereno s obzirom na veli─Źinu obveznika, te vrstu, obim i slo┼żenost poslovanja obveznika.

(4) Najvi┼íe rukovodstvo obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żno je donijeti politike, procedure i kontrolne postupke iz stava (1) ovog ─Źlana radi spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje, redovno pratiti i preispitivati njihovu primjerenost i djelotvornost i, ako je potrebno, poja─Źati mjere preduzete od obveznika.

(5) Obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żni su na zahtjev nadzornih organa omogu─çiti nesmetan uvid u sve podatke, informacije ili dokumentaciju tokom vr┼íenja nadzora, te na na─Źin i u rokovima koje odredi nadzorni organ dostaviti tra┼żenu dokumentaciju, izvje┼ítaje i informacije o svim pitanjima i okolnostima bitnim za obavljanje nadzora ili za pra─çenje uskla─Ĺenosti obveznika s odredbama ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata.

─îlan 57.
(Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija)

(1) Obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona, u skladu sa smjernicama FOO-a i nadle┼żnih nadzornih organa, sa─Źinjavaju listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija odnosno sredstava i klijenata u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje i dopunjavaju je na osnovu informacija koje su im dostupne o novim trendovima i tipologijama pranja novca i finansiranja terorizma. U slu─Źaju izmijenjenih okolnosti u poslovanju obveznika, ako su one va┼żne za primjenu ovog zakona, obveznik je du┼żan sa─Źiniti dopunu liste indikatora.

(2) Udru┼żenja, komore i drugi vidovi strukovnih udru┼żivanja koji okupljaju obveznike iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żni su aktivno u─Źestvovati u izradi liste indikatora iz stava (1) ovog ─Źlana.

(3) Listu indikatora i dopune liste iz stava (1) ovog ─Źlana obveznik je du┼żan dostaviti FOO-u i nadzornom organu u roku od 30 dana od dana sa─Źinjavanja.

(4) Obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żni su pridr┼żavati se liste indikatora iz stava (1) ovog ─Źlana prilikom preduzimanja poslova na spre─Źavanju, istra┼żivanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje u skladu s odredbama ovog zakona, ali se pri tome ne─çe ograni─Źiti samo na listu indikatora iz stava (1) ovog ─Źlana.

(5) Vije─çe ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donosi podzakonski akt kojim se uspostavlja lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija odnosno sredstava i klijenata u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti, koja ─çe obavezno predstavljati dio liste indikatora iz stava (1) ovog ─Źlana.

(6) Podzakonskim aktom iz stava (5) ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se na─Źin i parametri za formiranje, a┼żuriranje i objavljivanje liste indikatora iz stava (1) ovog ─Źlana.

─îlan 58.
(Interno prijavljivanje kršenja odredbi ovog zakona unutar obveznika)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je definirati postupak nezavisnog i anonimnog prijavljivanja kr┼íenja odredbi ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata unutar obveznika.

(2) Postupak iz stava (1) ovog ─Źlana sadr┼żi jasno definirane aktivnosti za zaprimanje i obradu prijava koji moraju biti srazmjerni prirodi i veli─Źini obveznika.

(3) Uspostavljenim postupkom iz stava (1) ovog ─Źlana obveznik osigurava pravnu za┼ítitu od izlo┼żenosti prijetnjama, odmazdi ili zastra┼íivanju, te posebno od izlo┼żenosti nepovoljnim ili diskriminatornim postupcima na radnom mjestu za zaposlenike i predstavnike obveznika koji u dobroj vjeri prijave sumnju na kr┼íenja odredbi ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata.

(4) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona ─çe, definiranim postupcima iz stava (2) ovog ─Źlana, u skladu s ovim zakonom, odrediti i pravila koja ─çe djelovati odvra─çaju─çe na la┼żno prijavljivanje kr┼íenja odredbi ovog zakona te odrediti i na─Źin postupanja u slu─Źaju u─Źestalih la┼żnih prijavljivanja.

POGLAVLJE VII. EVIDENCIJA

─îlan 59.
(Obaveza vo─Ĺenja evidencije)

(1) Obveznici iz ─Źlana 5. zakona vode i ─Źuvaju:

a) prate─çu dokumentaciju i evidencije o transakcijama, ┼íto obuhvata originalne dokumente ili kopije dokumenata, kao i druge oblike koji su prihvatljivi u sudskim postupcima, koji su potrebni za utvr─Ĺivanje transakcija u periodu od deset godina nakon zavr┼íetka poslovnog odnosa sa svojim klijentom ili nakon dana povremene transakcije;

b) sve evidencije u vezi s primjenom mjera identifikacije i pra─çenja klijenta, dokumentacijom o ra─Źunima, poslovnom korespondencijom i rezultatima svih izvr┼íenih analiza, u periodu od najmanje deset godina nakon raskida poslovnog odnosa ili nakon datuma povremene transakcije;

c) prijave i obavje┼ítenja dostavljena FOO-u u skladu s ─Źl. 42, 43. i 44. ovog zakona.

(2) Evidencija o transakcijama mora biti dovoljna da omogu─çi rekonstrukciju pojedina─Źnih transakcija kako bi se, ako to bude potrebno, mogli osigurati dokazi za vo─Ĺenje krivi─Źnog postupka.

─îlan 60.
(Vrste evidencija koje vodi obveznik)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je voditi sljede─çe evidencije:

a) evidenciju podataka o pristupu javnim registrima iz ─Źlana 11. stav (1) ta─Źka a) i stalnog pra─çenja poslovnog odnosa iz ─Źlana 11. stav (1) ta─Źka d) ovog zakona;

b) evidenciju podataka o klijentima, poslovnim odnosima i transakcijama iz ─Źlana 12. ovog zakona;

c) evidenciju o preduzetim mjerama i eventualnim pote┼íko─çama s kojima se susreo tokom procesa provjere iz ─Źlana 18. ovog zakona;

d) evidenciju o neobi─Źnim transakcijama i rezultatima analize tih transakcija, u skladu s ─Źlanom 33. ovog zakona;

e) evidenciju dostavljenih podataka FOO-u o sumnjivim transakcijama iz ─Źlana 42. ovog zakona;

f) evidenciju dostavljenih podataka FOO-u o gotovinskim transakcijama, povezanim gotovinskim transakcijama i transakcijama s fizi─Źkim i pravnim licima koja se nalaze u ili imaju sjedi┼íte u zemljama koje se nalaze na listama zemalja iz ─Źl. 86. stav (1) ta─Ź. a) i b) i 43. ovog zakona;

g) evidenciju dostavljenih podataka FOO-u o zaklju─Źenim ugovorima o prometu nekretnina, o ugovorima o pozajmicama i o ispravama sa─Źinjenim s ciljem prijenosa prava upravljanja i raspolaganja imovinom iz ─Źlana 44. ovog zakona;

h) evidenciju o otkrivanju podataka primaocima unutar grupe u skladu s ─Źlanom 52. stav (11) ovog zakona;

i) evidenciju o razmijenjenim podacima u vezi s postupanjem iz ─Źlana 88. stav (2) ovog zakona;

j) evidenciju naloga koje je FOO izdao obvezniku za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije iz ─Źlana 66. ovog zakona;

k) evidenciju naloga koje je FOO izdao obvezniku za stalno pra─çenje finansijskoga poslovanja klijenta iz ─Źlana 68. stav (1) ovog zakona.

(2) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona mo┼że evidencije iz stava (1) ovog ─Źlana voditi na papiru ili u elektronskoj formi.

─îlan 61.
(Sadr┼żaj evidencija)

(1) Evidencija o provedenoj proceduri identifikacije i pra─çenja klijenata i transakcijama iz ─Źlana 11. stav (1) ovog zakona sadr┼żi najmanje sljede─çe informacije:

a) naziv, sjedi┼íte i mati─Źni broj pravnog lica koje ima poslovni odnos ili obavlja transakciju, odnosno pravnog lica u ─Źije se ime uspostavlja stalni poslovni odnos ili obavlja transakcija;

b) ime, prezime, adresu prebivali┼íta, datum i mjesto ro─Ĺenja, te jedinstveni mati─Źni broj zaposlenog ili ovla┼ítenog lica koje uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju za pravno lice, kao i naziv organa koji je izdao va┼że─çu identifikacionu ispravu;

c) ime, prezime, adresu prebivali┼íta, datum i mjesto ro─Ĺenja, te jedinstveni mati─Źni broj fizi─Źkog lica koje uspostavlja poslovni odnos, ulazi u prostorije kasina, kockarnice ili organizatora igara na sre─çu ili koje obavi transakciju, pristupa sefu, odnosno fizi─Źkog lica za koje se uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcija, te broj i naziv organa koji je izdao va┼że─çu identifikacionu ispravu;

d) razloge za uspostavljanje poslovnog odnosa ili obavljanje transakcije, te informacije o djelatnosti klijenta;

e) datum uspostave poslovnog odnosa ili obavljanja transakcije;

f) vrijeme obavljanja transakcije;

g) iznos transakcije odnosno sredstava i valuta u kojoj se ona obavlja;

h) svrhu transakcije odnosno sredstava kada je to primjenjivo, kao i ime, prezime i stalno prebivalište, odnosno naziv i sjedište pravnog lica kojem je namijenjena transakcija odnosno sredstva;

i) na─Źin obavljanja transakcije;

j) ime i prezime, odnosno naziv i sjedište nalogodavca za doznake iz inozemstva;

k) podatke o porijeklu novca ili imovine koja je predmet transakcije;

l) razloge zbog kojih je neka transakcija odnosno sredstva, klijent ili lice sumnjivo;

m) ime, prezime, adresu prebivali┼íta, te datum i mjesto ro─Ĺenja svakog fizi─Źkog lica koje direktno ili indirektno posjeduje najmanje 25% poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na osnovu kojih ima udjel u upravljanju pravnim licem, odnosno njegovim sredstvima.

(2) Obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona za svoje potrebe ostavljaju kopije dokumenata na osnovu kojih je provedena identifikacija klijenata, na kojima ─çe konstatirati da je ostvaren uvid u original isprave.

(3) Evidencija, te informacija iz ─Źlana 82. ovog zakona o fizi─Źkom prijenosu gotovine preko dr┼żavne granice obuhvata podatke o:

a) nosiocu, uklju─Źuju─çi puno ime i prezime, kontaktne podatke, prebivali┼íte, datum i mjesto ro─Ĺenja, jedinstveni mati─Źni broj ili drugi identifikacioni broj, dr┼żavljanstvo, te broj putne ili li─Źne isprave;

b) vlasniku gotovine, uklju─Źuju─çi puno ime, prebivali┼íte, jedinstveni mati─Źni broj, dr┼żavljanstvo, te broj putne isprave ako je vlasnik fizi─Źko lice, odnosno puni naziv, sjedi┼íte, identifikacioni broj ako je vlasnik pravno lice;

c) kad je primjenjivo, predvi─Ĺenom primaocu gotovine, uklju─Źuju─çi puno ime, prebivali┼íte, jedinstveni mati─Źni broj, dr┼żavljanstvo te ako je predvi─Ĺeni primalac fizi─Źko lice, odnosno puni naziv, uklju─Źuju─çi sjedi┼íte, identifikacioni broj ako je predvi─Ĺeni primalac pravno lice;

d) vrsti i iznosu ili vrijednosti gotovine;

e) ekonomskom porijeklu gotovine;

f) namjeni gotovine;

g) smjeru putovanja;

h) prijevoznom sredstvu;

i) datumu, vremenu i mjestu prelaska dr┼żavne granice;

j) podatke o tome da li je transakcija odnosno da li su sredstva bila prijavljena Upravi za indirektno oporezivanje BiH (u daljnjem tekstu: UIO);

k) podake o podnosiocu prijave, pošiljaocu i primaocu gotovine kod prijenosa gotovine bez pratnje.

(4) Za ┼żivotno osiguranje ili druge poslove osiguranja povezane s ulaganjima, obveznici su, osim evidencije i podataka o mjerama identifikacije i pra─çenja klijenta koji su potrebni za klijenta i stvarnog vlasnika, du┼żni voditi evidenciju i podatke o korisniku ┼żivotnog osiguranja i drugih polisa osiguranja povezanih s ulaganjima, ─Źim korisnik bude identificiran, u skladu sa stavom (1) ovog ─Źlana:

a) za korisnika koji je identificiran kao posebno imenovano fizi─Źko ili pravno lice ili pravni aran┼żman - uzimanjem imena lica;

b) za korisnika koji je odre─Ĺen putem karakteristika, kategorije ili drugim sredstvima - pribavljanjem dovoljno informacija o korisniku kako bi finansijska institucija bila sigurna da ─çe mo─çi utvrditi identitet korisnika u trenutku isplate.

(5) Za bankovne transfere i prijenose novca obveznici su du┼żni ─Źuvati sve podatke o nalogodavcu i korisniku, prikupljene na osnovu ─Źlana 37, u skladu sa stavom (1) ovog ─Źlana.

(6) Obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żni su osigurati da sve informacije o identifikaciji i pra─çenju klijenta i evidencije transakcija budu brzo dostupne ovla┼ítenim nadle┼żnim organima uz odgovaraju─çe ovla┼ítenje.

(7) Svi podaci, informacije i dokumentacija iz evidencija iz ovog ─Źlana dostavljaju se FOO-u bez ikakve naknade.

POGLAVLJE VIII. ZADACI I NADLE┼ŻNOSTI FOO-a

Odjeljak A. Postupanje FOO-a

─îlan 62.
(Op─çe odredbe o FOO-u)

(1) Poslove koji se odnose na spre─Źavanje, analiziranje, istra┼żivanje i otkrivanje i borbu protiv pranja novca, povezanih predikatnih krivi─Źnih djela i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, promoviranje saradnje izme─Ĺu nadle┼żnih organa BiH, FBiH, RS-a i BDBiH u oblasti spre─Źavanja pranja novca, povezanih predikatnih krivi─Źnih djela, finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i finansiranja ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje, kao i na promoviranje saradnje i razmjene informacija s nadle┼żnim organima drugih dr┼żava i me─Ĺunarodnih organizacija zadu┼żenih za spre─Źavanje pranja novca, povezanih predikatnih krivi─Źnih djela i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, u skladu s odredbama Zakona o Dr┼żavnoj agenciji za istrage i za┼ítitu ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 35/05, 49/09 i 40/12), ovog i drugih zakona, obavlja FOO.

(2) FOO je centralna finansijsko-obavje┼ítajna jedinica koja prima, sakuplja, evidentira, analizira, istra┼żuje i proslje─Ĺuje rezultate analiza i/ili istraga, podatke, informacije i dokumentaciju u vezi s pranjem novca, povezanim predikatnim krivi─Źnim djelima i finansiranjem teroristi─Źkih aktivnosti i koja je, u skladu s odredbama Zakona o Dr┼żavnoj agenciji za istrage i za┼ítitu, uspostavljena kao osnovna organizaciona jedinica u sastavu Dr┼żavne agencije za istrage i za┼ítitu.

(3) FOO, u skladu sa stavom (1) ovog ─Źlana, samostalno i operativno nezavisno obavlja poslove propisane ovim zakonom u okviru ─Źega:

a) slobodno ispunjava svoje funkcije, uklju─Źuju─çi samostalno odlu─Źivanje u vezi s primanjem, sakupljanjem, evidentiranjem, analiziranjem i proslje─Ĺivanjem rezultata svojih analiza, istraga i specifi─Źnih informacija, podataka i dokumentacije nadle┼żnim organima u BiH i nadle┼żnim organima drugih dr┼żava i me─Ĺunarodnih organizacija zadu┼żenim za spre─Źavanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti;

b) ima odvojene klju─Źne funkcije od funkcija koje obavljaju druge organizacione jedinice Dr┼żavne agencije za istrage i za┼ítitu, uklju─Źuju─çi i ograni─Źavanje pristupa podacima i informacijama smje┼ítenim u AMLS-u;

c) za obavljanje poslova propisanih ovim zakonom FOO-u se u okviru Dr┼żavne agencije za istrage i za┼ítitu osiguravaju odgovaraju─çi kadrovski kapaciteti, informati─Źka i tehni─Źka opremljenost;

d) kada je potrebno, FOO-u se za obavljanje poslova propisanih ovim zakonom pru┼ża podr┼íka od drugih organizacionih jedinica Dr┼żavne agencije za istrage i za┼ítitu;

e) obavlja poslove propisane ovim zakonom bez neprimjerenog politi─Źkog uticaja ili uticaja privatnog sektora ili ometanja od istih.

─îlan 63.
(Analiti─Źka funkcija FOO-a)

U okviru analiti─Źke funkcije, FOO koristi podatke, informacije i dokumentaciju primljenu i prikupljenu u skladu s ovim zakonom za:

a) obavljanje operativne analize koja je usmjerena na individualne slu─Źajeve i posebne ciljeve, konkretne aktivnosti ili transakcije, ili na odgovaraju─çe odabrane informacije zavisno od vrste i obima primljene prijave i o─Źekivane upotrebe informacija nakon distribucije radi utvr─Ĺivanja veza s pranjem novca, povezanim predikatnim krivi─Źnim djelima i finansiranjem teroristi─Źkih aktivnosti;

b) obavljanje strate┼íkih analiza usmjerenih na odre─Ĺivanje tipologija, pojavnih oblika, trendova i ustaljenih na─Źina u pogledu pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti.

─îlan 64.
(Zahtjevi obveznicima za dostavljanje podataka)

(1) Ako FOO u toku postupanja iz svoje nadle┼żnosti, uklju─Źuju─çi postupanje po zahtjevima organa iz ─Źl. 71, 76. i 77. ovog zakona, sumnja u pranje novca, povezana predikatna krivi─Źna djela ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti, mo┼że od obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona u pisanoj formi zahtijevati informacije navedene u ─Źl. 59, 60. i 61. ovog zakona, informacije o vlasni┼ítvu i o transakcijama tog lica, kao i ostale informacije, podatke i dokumentaciju potrebnu za obavljanje poslova FOO-a u skladu s odredbama ovog zakona. U hitnim slu─Źajevima, FOO mo┼że zahtijevati informacije, podatke i dokumentaciju usmeno i mo┼że izvr┼íiti pregled dokumentacije u prostorijama obveznika, s tim da je obavezan podnijeti pisani zahtjev obvezniku najkasnije sljede─çeg radnog dana.

(2) FOO mo┼że od obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona zahtijevati dostavljanje informacija navedenih u ─Źl. 59, 60. i 61. ovog zakona, informacija o vlasni┼ítvu i o transakcijama kao i drugih potrebnih informacija, podataka i dokumentacije za potrebe izvr┼íavanja svojih du┼żnosti u oblasti pranja novca, predikatnih krivi─Źnih djela te finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, kao i u slu─Źajevima sumnje da je prekr┼íena neka odredba ovog zakona.

(3) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je, bez odga─Ĺanja, FOO-u dostaviti informacije, podatke i dokumentaciju iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana na na─Źin i u formatu propisanom u ─Źlanu 46. st. (1) i (2), a najkasnije u roku od osam radnih dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Ako je rije─Ź o obimnoj dokumentaciji ili drugim opravdanim razlozima, FOO mo┼że:

a) na pisani zahtjev obveznika, pisanim obavje┼ítenjem produ┼żiti rok iz stava (3) ovog ─Źlana;

b) izvr┼íiti direktan uvid, pregled i pribavljanje podataka, informacija i dokumentacije u prostorijama obveznika, u skladu s ─Źlanom 65. ovog zakona.

─îlan 65.
(Pregled dokumentacije kod obveznika)

(1) Prilikom direktnog uvida i pregleda podataka, informacija i dokumentacije, u skladu s ─Źlanom 65. stav (4) ovog zakona, slu┼żbenici FOO-a u prostorijama obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona mogu:

a) pregledati izvorne podatke, informacije i dokumentaciju u bilo kojem obliku;

b) zatra┼żiti ispis podataka, informacija i dokumentacije pohranjenih u kompjuterskom sistemu i kopije izvornih dokumenata ovjerene pe─Źatom obveznika;

c) zatra┼żiti i druge informacije od zaposlenika obveznika koji imaju saznanja va┼żna za obavljanje poslova iz ovog zakona.

(2) Obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żni su slu┼żbenicima FOO-a omogu─çiti direktan uvid i pregled podataka, informacija i dokumentacije iz stava (1) ovog ─Źlana u sjedi┼ítu obveznika i na ostalim mjestima u kojima obveznik ili drugo lice po njegovom ovla┼ítenju obavlja djelatnosti i poslove.

─îlan 66.
(Privremena obustava transakcija i privremena obustava pristupanja sefu)

(1) Ako FOO u toku postupanja iz svoje nadle┼żnosti, uklju─Źuju─çi postupanje po zahtjevima organa iz ─Źl. 71, 76. i 77. ovog zakona, sumnja u pranje novca, predikatno krivi─Źno djelo ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti, mo┼że izdati pisani nalog za privremenu obustavu transakcije ili transakcija, uklju─Źuju─çi i privremenu obustavu pristupa sefu koji klijent koristi kod obveznika.

(2) Privremena obustava transakcije, uklju─Źuju─çi i privremenu obustavu pristupa sefu, mo┼że trajati najvi┼íe pet radnih dana, a rok trajanja privremene obustave transakcije i zabrane pristupa sefu po─Źinje te─çi od momenta izdavanja naloga kad obustavu zahtijeva FOO. FOO mo┼że dati dodatne instrukcije obvezniku u vezi s tom transakcijom, obustavom transakcije, obavljanjem transakcije, te komunikacijom s licem ili licima povezanim s transakcijom ili transakcijama.

(3) U slu─Źaju izvje┼ítavanja o sumnjivoj transakciji, iz ─Źlana 42. ovog zakona, prije izvr┼íenja FOO ─çe se izjasniti o prijavljenoj sumnji najkasnije u roku od 24 sata od zaprimanja izvje┼ítaja o sumnjivoj transakciji, odnosno 48 sati u slu─Źaju da je izvje┼ítaj o sumnjivoj transakciji dostavljen u dane vikenda.

(4) Obveznik ─çe obustaviti izvr┼íenje transakcije ili pristup sefu prije izja┼ínjenja FOO-a ili isteka roka iz stava (3) ovog ─Źlana.

(5) Nalog za privremenu obustavu transakcije ili transakcija, na na─Źin propisan u st. (1) i (2) ovog ─Źlana, FOO mo┼że izdati i nadle┼żnom registru vrijednosnih papira u BiH.

(6) Nalog za privremenu obustavu transakcije ili transakcija i privremenu obustavu pristupa sefu iz st. (1) i (5) ovog ─Źlana u hitnim slu─Źajevima FOO mo┼że izdati usmeno, ali je du┼żan najkasnije sljede─çeg radnog dana dostaviti i pismeni nalog obvezniku.

(7) Nalog o privremenoj obustavi transakcije ili transakcija sadr┼żi:

a) datum i vrijeme od kada po─Źinje te─çi privremena obustava;

b) broj ra─Źuna;

c) podatke o vlasniku ra─Źuna;

d) naziv obveznika;

e) iznos nov─Źane transakcije ili transakcija, odnosno sredstava koja se privremeno obustavljaju od izvr┼íenja;

f) druge podatke koji se odnose na obveznika i sumnjivu transakciju ili transakcije, odnosno sredstva.

(8) Nalog za privremenu obustavu pristupa sefu iz stava (1) ovog ─Źlana sadr┼żi:

a) datum i vrijeme od kada po─Źinje te─çi privremena obustava;

b) broj sefa;

c) podatke o vlasniku ili korisniku sefa;

d) naziv obveznika;

e) druge podatke koji se odnose na obveznika i vlasnika ili korisnika sefa.

(9) Nakon isteka roka iz stava (2) ovog ─Źlana, transakcija ili pristup sefu mo┼że se privremeno obustaviti samo rje┼íenjem nadle┼żnog suda u skladu sa zakonima o krivi─Źnom postupku u BiH.

(10) FOO ─çe informirati organe iz ─Źl. 71, 76. i 77. ovog zakona o izdatim pisanim nalozima ili o razlozima neprihvatanja zahtjeva za privremenu obustavu transakcije ili transakcija i privremenu obustavu pristupanja sefu.

(11) Ovla┼íteno lice obveznika sastavit ─çe zabilje┼íku o zaprimanju usmenog naloga iz stava (6) ovog ─Źlana i pohraniti je u svoju evidenciju u skladu s ─Źlanom 92. ovog zakona.

─îlan 67.
(Prestanak va┼żenja naloga za privremenu obustavu transakcija i naloga za privremenu obustavu pristupanja sefu)

(1) Ako FOO, nakon izdavanja naloga za privremenu obustavu transakcije ili transakcija i naloga za privremenu obustavu pristupa sefu, prije isteka roka iz ─Źlana 66. stav (2) ovog zakona, utvrdi da vi┼íe nema razloga za privremenu obustavu transakcije i privremenu obustavu pristupa sefu, o tome pisanim putem, bez odga─Ĺanja, obavje┼ítava obveznika koji onda odmah mo┼że obaviti transakciju i omogu─çiti pristup sefu.

(2) Obavje┼ítenje o nalogu iz stava (1) ovog ─Źlana FOO mo┼że izdati usmeno, ali ga je du┼żan pismeno dostaviti najkasnije sljede─çeg radnog dana. Ovla┼íteno lice obveznika sastavit ─çe zabilje┼íku o zaprimanju usmene obavijesti i pohraniti je u svoju evidenciju u skladu sa ─Źlanom 92. ovoga zakona.

(3) Ako FOO ne preduzme mjere iz stava (1) ovog ─Źlana, obveznik mo┼że odmah po isteku roka iz ─Źlana 66. stav (2) ovog zakona obaviti transakciju ili omogu─çiti pristup sefu.

(4) Prestanak va┼żenja naloga za privremenu obustavu transakcija i privremenu obustavu pristupa sefu iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana, kao i neizdavanje naloga za privremenu obustavu prijavljene sumnjive transakcije ne predstavlja nu┼żnu negaciju sumnje na pranje novca, predikatno krivi─Źno djelo ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti.

─îlan 68.
(Nalog obvezniku za kontinuirano pra─çenje finansijskog poslovanja klijenta)

(1) FOO mo┼że pismeno nalo┼żiti obvezniku kontinuirano pra─çenje finansijskog poslovanja klijenta u vezi s kojim postoje razlozi za sumnju na pranje novca, povezana predikatna krivi─Źna djela ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti ili drugog lica za koje je mogu─çe osnovano zaklju─Źiti da je pomagalo ili u─Źestvovalo u transakcijama ili poslovima lica u vezi s kojim sumnja postoji, te redovno obavje┼ítavanje FOO-a o svim vrstama transakcija ili poslova koje kod obveznika izvr┼íe ili imaju namjeru izvr┼íiti navedena lica. FOO ─çe u nalogu odrediti rokove u kojim ─çe obveznici dostavljati tra┼żene podatke.

(2) Ako zbog prirode ili na─Źina finansijskog poslovanja odnosno okolnosti koje prate finansijsko poslovanje nije mogu─çe izdati pisani nalog obvezniku te u drugim hitnim slu─Źajevima, FOO mo┼że usmeno nalo┼żiti obvezniku preduzimanje kontinuiranog pra─çenja finansijskog poslovanja klijenta iz stava (1) ovog ─Źlana, ali je du┼żan najkasnije sljede─çeg radnog dana dostaviti pismeni nalog obvezniku.

(3) Ovla┼íteno lice obveznika sastavit ─çe zabilje┼íku o zaprimanju usmenog naloga iz stava (1) ovog ─Źlana i pohraniti je u svoju evidenciju, u skladu s ─Źlanom 92. ovog zakona.

(4) Ako FOO nije odredio rokove, obveznik ─çe podatke iz stava (1) ovog ─Źlana dostaviti FOO-u prije obavljanja transakcije ili pristupa sefu. Ako zbog prirode transakcije, odnosno poslovnog odnosa ili iz drugih opravdanih razloga obveznik nije tako postupio, mora FOO-u dostaviti izvje┼ítaj u kojem ─çe obavezno navesti razloge takvog postupanja.

(5) Provo─Ĺenje mjera iz stava (1) ovog ─Źlana mo┼że trajati najdu┼że tri mjeseca, a u opravdanim slu─Źajevima trajanje mjera mo┼że se produ┼żiti svaki put za jo┼í jedan mjesec, s tim ┼íto provo─Ĺenje mjera ukupno mo┼że trajati najdu┼że ┼íest mjeseci.

─îlan 69.
(Zahtijevanje i dostavljanje podataka od drugih organa)

(1) FOO ─çe imati blagovremeni, direktni ili indirektni, pristup finansijskim i administrativnim podacima kojima raspola┼żu organi svih nivoa vlasti u BiH, te ostali organi s javnim ovla┼ítenjima koji su im potrebni za uspje┼íno obavljanje poslova u skladu s odredbama ovog zakona.

(2) Ako nije omogu─çen direktan pristup podacima iz stava (1) ovog ─Źlana, organi i institucije svih nivoa vlasti u BiH du┼żni su FOO-u odmah dostaviti tra┼żene podatke, informacije i dokumentaciju kojima trenutno raspola┼żu, a naknadno pribavljene podatke, informacije i dokumentaciju du┼żni su dostaviti bez odga─Ĺanja.

(3) U hitnim slu─Źajevima, slu─Źajevima obimne dokumentacije ili usljed drugih opravdanih razloga, FOO mo┼że provjeriti dokumentaciju ili prikupiti podatke u prostorijama organa i institucija s javnim ovla┼ítenjima navedenim u stavu (1) ovog ─Źlana.

(4) Organi i institucije iz stava (1) ovog ─Źlana ─çe, ako je rije─Ź o direktnom pristupu podacima, zaklju─Źiti sporazum s FOO-om s ciljem preciziranja me─Ĺusobnih prava i obaveza u provo─Ĺenju stava (1) ovog ─Źlana.

(5) Organi i institucije navedeni u stavu (1) ovog ─Źlana ─çe bez naknade dostaviti FOO-u tra┼żene informacije, podatke i dokumentaciju ili im omogu─çiti pristup.

─îlan 70.
(Obavje┼ítavanje nadle┼żnih organa)

(1) Kada FOO utvrdi postojanje osnova sumnje da je po─Źinjeno krivi─Źno djelo pranja novca, predikatno krivi─Źno djelo ili krivi─Źno djelo finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, po slu┼żbenoj du┼żnosti dostavit ─çe nadle┼żnom tu┼żila┼ítvu izvje┼ítaj o postojanju osnova sumnje o po─Źinjenom krivi─Źnom djelu i izvr┼íiocima, s odgovaraju─çim podacima, informacijama i dokumentacijom.

(2) FOO ─çe informirati nadle┼żno tu┼żila┼ítvo o privremenoj obustavi transakcije izvr┼íene u skladu s ─Źlanom 66. ovog zakona za koju ocijeni da je potrebno produ┼żiti rje┼íenjem nadle┼żnog suda, kao i o drugim saznanjima za koja je potrebna procjena tu┼żila┼ítva.

(3) Ako FOO, u vezi s podacima, informacijama i dokumentacijom koji se prikupe i analiziraju u skladu s ovim zakonom, smatra da mogu biti zna─Źajni nadle┼żnim organima prilikom dono┼íenja odluka iz njihove nadle┼żnosti u vezi sa istra┼żivanjem krivi─Źnih djela pranja novca, predikatnih krivi─Źnih djela ili finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, o tome ─çe ih u pismenoj formi obavijestiti radi preduzimanja mjera iz njihove nadle┼żnosti i dostaviti im odgovaraju─çe podatke, informacije i dokumentaciju.

(4) Ako FOO prilikom postupanja u skladu s ovim zakonom do─Ĺe do saznanja o ostalim krivi─Źnim djelima propisanim krivi─Źnim zakonima u BiH, o tome ─çe obavijestiti nadle┼żni organ.

(5) Prilikom dostavljanja obavje┼ítenja iz st. (1), (2), (3) i (4) ovog ─Źlana, FOO ─çe voditi ra─Źuna o stvarnoj i mjesnoj nadle┼żnosti nadle┼żnog organa kojem se dostavlja obavje┼ítenje.

─îlan 71.
(Postupanje po zahtjevima nadle┼żnih organa)

(1) FOO ─çe nadle┼żnim organima u BiH, na obrazlo┼żen zahtjev, hitno dostaviti raspolo┼żive podatke, informacije i dokumentaciju koji mogu biti zna─Źajni tim organima prilikom dono┼íenja odluka iz njihove nadle┼żnosti u vezi sa istra┼żivanjem krivi─Źnih djela pranja novca, povezanih predikatnih krivi─Źnih djela ili finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti ako su ispunjeni uslovi iz stava (3) ovog ─Źlana, a naknadno pribavljene podatke, informacije i dokumentaciju FOO ─çe dostaviti bez odga─Ĺanja.

(2) FOO odlu─Źuje o na─Źinu postupanja, te obimu i vrsti provjera po zahtjevu iz stava (1) ovog ─Źlana.

(3) Obrazlo┼żen zahtjev nadle┼żnog organa iz stava (1) ovog ─Źlana mora sadr┼żavati: pravni osnov za podno┼íenje zahtjeva, osnovne generalijske podatke za fizi─Źko ili pravno lice, odnosno naziv i sjedi┼íte pravnog lica, opis sumnje za krivi─Źno djelo pranja novca, povezano predikatno krivi─Źno djelo ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti, te stepen hitnosti u postupanju FOO-a.

(4) FOO ─çe odbiti zahtjev podnosioca iz stava (1) ovog ─Źlana ako zahtjev ne ispunjava uslove propisane u stavu (3) ovog ─Źlana o ─Źemu ─çe pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva.

(5) Izuzetno od odredbi ovog ─Źlana, ako postoje objektivni razlozi za pretpostavljanje da bi otkrivanje takvih informacija imalo negativan u─Źinak na teku─çe istrage ili operativne analize iz ─Źlana 63. ili, u izuzetnim okolnostima, ako otkrivanje tih informacija o─Źito ne bi bilo srazmjerno legitimnim interesima fizi─Źkog ili pravnog lica ili bi bilo nebitno s obzirom na svrhe u koje je zatra┼żeno, FOO nije du┼żan odgovoriti na zahtjev iz stava (1), o ─Źemu odluku donosi samostalno, te dokumentuje razloge nepostupanja.

─îlan 72.
(Obaveze povezane s proslje─Ĺivanjem i kori┼ítenjem podataka, informacija i dokumentacije)

(1) FOO mo┼że prilikom dostavljanja podataka, informacija i dokumentacije nadle┼żnim organima, u skladu s ─Źl. 70. i 71. ovog zakona, zabraniti daljnje proslje─Ĺivanje tih podataka, informacija i dokumentacije drugom organu bez prethodne pisane saglasnosti FOO-a.

(2) Nadle┼żni organi iz ─Źl. 70. i 71. du┼żni su obavijestiti FOO o rezultatima do kojih su doveli podaci, informacije i dokumentacija koji su im proslije─Ĺeni, uklju─Źuju─çi podatke o vrsti preduzetih mjera i radnji, protiv koga su preduzete, u vezi s kojim krivi─Źnim djelima, iznos utvr─Ĺene ┼ítete i/ili koristi, izre─Źene mjere i druge relevantne informacije.

(3) FOO, u slu─Źajevima iz ─Źl. 70. i 71, ne otkriva podatke o obvezniku niti o zaposlenom licu ili licima iz obveznika koja su u─Źestvovala u prikupljanju i saop─çavanju, odnosno prijavljivanju sumnjive transakcije u skladu s ─Źlanom 42. ovog zakona, osim ako je taj podatak potreban za utvr─Ĺivanje ─Źinjenica tokom krivi─Źnog postupka za ─Źije utvr─Ĺivanje ne postoje druge mogu─çnosti.

(4) Odluku o otkrivanju podataka iz stava (3) ovog ─Źlana donosi nadle┼żni sud na prijedlog nadle┼żnog tu┼żila┼ítva, a na osnovu pribavljenog mi┼íljenja od FOO-a.

─îlan 73.
(Povratna informacija)

(1) FOO ─çe potvrditi zaprimanje obavje┼ítenja o sumnjivoj transakciji koju je prijavio obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona.

(2) O rezultatima analize zaprimljenih podataka iz stava (1) ovog ─Źlana koji se odnose na transakciju, odnosno sredstva ili lice u vezi s kojima su utvr─Ĺeni razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti FOO ─çe obavijestiti obveznike iz ─Źlana 5. ovog zakona koji su prijavili transakciju, osim ako ocijeni da bi to moglo ┼ítetiti daljnjem toku i ishodu postupka, i to na na─Źin da ─çe:

a) dostaviti podatak o odluci ili rezultatu tog slu─Źaja ako je slu─Źaj po obavje┼ítenju o transakciji zatvoren ili dovr┼íen, a podatak o tome dostupan;

b) najmanje jednom godi┼ínje dostaviti obvezniku statisti─Źke podatke o zaprimljenim obavje┼ítenjima o transakcijama i rezultatima postupanja.

(3) FOO ─çe informirati nadzorne organe iz ─Źlana 93. ovog zakona i druge nadle┼żne organe o novim tehnikama, metodama i trendovima pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti odmah po saznanju i najmanje jedanput svakih ┼íest mjeseci.

(4) O saznanjima iz stava (3) ovog ─Źlana FOO mo┼że, u skladu s procjenom, a u saradnji s nadzornim organima, informirati i obveznike iz ─Źlana 5. ovog zakona.

(5) FOO je du┼żan obavijestiti nadzorne organe o mjerama koje su preduzete na osnovu informacija i dokumetacije koje su mu oni dostavili, a koji se odnose na sumnju na pranje novca i finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti, u skladu s odredbama ─Źlana 97. stav (5) ovog zakona.

─îlan 74.
(Ostale obaveze FOO-a)

(1) Osim obaveza navedenih u ovom zakonu, u spre─Źavanju pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti FOO je obavezan:

a) nadle┼żnim organima predlo┼żiti izmjene i dopune propisa koji se odnose na spre─Źavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti;

b) u─Źestvovati u stru─Źnom osposobljavanju zaposlenih i ovla┼ítenih lica u obveznicima, nadle┼żnim organima u BiH, te institucijama s javnim ovla┼ítenjima;

c) objavljivati, najmanje jednom godi┼ínje na internetskoj stranici statisti─Źke podatke iz oblasti pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, te na drugi primjeren na─Źin obavje┼ítavati javnost o pojavnim oblicima pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti;

d) direktoru i ministru sigurnosti podnositi godi┼ínje izvje┼ítaje o op─çim aktivnostima FOO-a, te o aktivnostima u vezi sa spre─Źavanjem pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, a na njihov zahtjev i ─Źe┼í─çe.

(2) FOO mo┼że proslijediti rezultate strate┼íkih analiza usmjerenih na odre─Ĺivanje tipologija i trendova u pogledu pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti iz ─Źlana 63. stav (2) nadle┼żnim organima u BiH i relevantim me─Ĺunarodnim tijelima.

─îlan 75.
(Zahtjev stranom organu za dostavljanje podataka, informacija i dokumentacije)

(1) FOO mo┼że od stranih organa za provo─Ĺenje zakona, pravosudnih ili upravnih organa, finansijsko-obavje┼ítajnih jedinica i me─Ĺunarodnih organizacija uklju─Źenih u spre─Źavanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti zahtijevati podatke, informacije i dokumentaciju potrebnu za obavljanje poslova FOO-a, u skladu s odredbama ovog zakona.

(2) Informacije i dokumentaciju pribavljene u skladu sa stavom (1) ovog ─Źlana FOO ne smije dostavljati ili dati na uvid tre─çem fizi─Źkom ili pravnom licu, odnosno drugom organu ili ih koristiti u svrhe suprotno uslovima i ograni─Źenjima koje je postavio organ, jedinica ili organizacija iz stava (1) ovog ─Źlana, osim u slu─Źaju da je za to dobio ovla┼ítenje od tog organa.

(3) Zahtjev iz stava (1) ovog ─Źlana sadr┼żava sve relevantne ─Źinjenice, osnovne informacije, razloge zahtjeva te na─Źin na koji ─çe se koristiti tra┼żene informacije.

─îlan 76.
(Dostavljanje podataka, informacija i dokumentacije finansijsko-obavještajnim jedinicama drugih zemalja)

(1) FOO ─çe blagovremeno dostavljati podatke, informacije i dokumentaciju kojima ima pristup, odnosno koje mo┼że prikupiti u skladu s ovim zakonom, finansijsko-obavje┼ítajnim jedinicama drugih zemalja, na njihov zahtjev ili na vlastitu inicijativu, u skladu s odredbama ovog zakona, pod uslovom da je osigurana jednaka za┼ítita podataka kakva postoji u skladu sa zakonodavstvom u BiH.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog ─Źlana treba sadr┼żavati sve relevantne ─Źinjenice, osnovne informacije, razloge zahtjeva te na─Źin na koji ─çe se koristiti tra┼żene informacije.

(3) Prilikom dostavljanja podataka finansijsko-obavje┼ítajnim jedinicama drugih zemalja, FOO zahtijeva da se informacije, podaci i dokumentacija koriste samo u svrhe propisane odredbama ovog zakona. Za svako daljnje proslje─Ĺivanje podataka, informacija i dokumentacije bilo kojem drugom nadle┼żnom organu te zemlje potrebna je prethodna pisana saglasnost FOO-a.

(4) Kada strana finansijsko-obavje┼ítajna jedinica zatra┼żi od FOO-a prethodnu saglasnost za proslje─Ĺivanje informacija, podataka i dokumentacije koje je FOO dostavio finansijsko-obavje┼ítajnoj jedinici druge zemlje, u skladu sa stavom (1) ovog ─Źlana, drugim nadle┼żnim organima te zemlje FOO saglasnost daje bez odga─Ĺanja i u najve─çoj mogu─çoj mjeri bez obzira na vrstu predikatnog krivi─Źnog djela.

(5) Izuzetno od st. (1) i (4) ovog ─Źlana, FOO mo┼że odbiti zahtjev finansijsko-obavje┼ítajne jedinice druge zemlje ako nisu ispunjeni uslovi iz stava (2) ovog ─Źlana, ako bi to bilo izvan oblasti primjene ovog zakona ili bi moglo omesti teku─çe istrage ili operativne analize ili, u izuzetnim okolnostima, ako otkrivanje tih informacija o─Źito ne bi bilo srazmjerno legitimnim interesima fizi─Źkog ili pravnog lica ili bi bilo nebitno s obzirom na svrhe u koje je zatra┼żeno i o tome ─çe pismeno obavijestiti finansijsko-obavje┼ítajnu jedinicu druge zemlje, obja┼ínjavaju─çi razloge odbijanja.

(6) FOO mo┼że zahtijevati od finansijsko-obavje┼ítajnih jedinica drugih zemalja povratnu informaciju o korisnosti podataka i informacija koje su im proslije─Ĺene.

─îlan 77.
(Dostavljanje podataka stranim organima uklju─Źenim u spre─Źavanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti)

(1) FOO mo┼że dostavljati podatke, informacije i dokumentaciju kojima mo┼że imati pristup u skladu s ovim zakonom i drugim stranim organima za provo─Ĺenje zakona samo u onim slu─Źajevima kada je u zahtjevu navedeno obrazlo┼żenje sumnje na pranje novca i predikatno krivi─Źno djelo ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti i njihovih konkretnih veza s pravnim i fizi─Źkim licima, ra─Źunima, transakcijama odnosno sredstvima i radnjama po─Źinjenja, pod uslovom da je osigurana jednaka za┼ítita podataka kakva postoji u skladu sa zakonodavstvom u BiH.

(2) Prilikom dostavljanja podataka u skladu sa stavom (1) ovog ─Źlana FOO obavje┼ítava stranu agenciju za provo─Ĺenje zakona o ograni─Źenjima iz ─Źlana 91. ovog zakona i da je za svako daljnje proslje─Ĺivanje podataka, informacija i dokumentacije potrebna prethodna pisana saglasnost FOO-a.

─îlan 78.
(Zahtjev stranoj finansijsko-obavještajnoj jedinici za privremenu obustavu izvršenja transakcije)

Prilikom provo─Ĺenja mjera i aktivnosti na spre─Źavanju i otkrivanju krivi─Źnih djela pranja novca, povezanih predikatnih krivi─Źnih djela i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, shodno odredbama ovog zakona, FOO mo┼że stranoj finansijsko-obavje┼ítajnoj jedinici dostaviti pisani zahtjev za privremenu obustavu odre─Ĺene transakcije ili pristupa sefu, kao i preduzimanje drugih raspolo┼żivih mjera ako postoji sumnja na pranje novca, povezano predikatno krivi─Źno djelo ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti.

─îlan 79.
Privremena obustava transakcija na prijedlog strane finansijsko-obavještajne jedinice)

(1) Na obrazlo┼żeni pisani prijedlog strane finansijsko-obavje┼ítajne jedinice, FOO mo┼że izdati nalog obvezniku za privremenu obustavu transakcije i/ili nalog obvezniku za kontinuirano pra─çenje finansijskog poslovanja klijenta.

(2) Za izdavanje i prestanak va┼żenja naloga iz stava (1) ovog ─Źlana na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju odredbe ─Źl. 66, 67. i 68. ovog zakona.

─îlan 80.
(Vrste evidencija koje vodi FOO)

FOO vodi sljede─çe evidencije:

a) Evidenciju o obavje┼ítenjima dostavljenim FOO-u, u skladu s ─Źl. 42, 43. i 44. ovog zakona, koja sadr┼żi podatke iz ─Źlana 61. stav (1) ovog zakona;

b) Evidencije o obavje┼ítenjima i informacijama, u skladu s odredbama ─Źl. 70. i 71. ovog zakona, koje obuhvataju sljede─çe podatke:

1) ime, prezime, datum ro─Ĺenja i prebivali┼íte fizi─Źkog lica, odnosno naziv i sjedi┼íte pravnog lica u vezi s kojim je FOO dostavio obavje┼ítenje ili informaciju,

2) podatke o iznosu, valuti, datumu ili periodu obavljanja transakcije u vezi s kojom postoje razlozi za sumnju da je rije─Ź o krivi─Źnom djelu,

3) razloge za sumnju da je rije─Ź o krivi─Źnom djelu;

c) Evidenciju o izdatim nalozima za privremenu obustavu transakcije ili transakcija i privremenu obustavu pristupa sefu koja sadr┼żi podatke iz ─Źlana 66. ovog zakona;

d) Evidenciju o izdatim nalozima za kontinuirano pra─çenje finansijskog poslovanja iz ─Źlana 68. ovog zakona;

e) Evidenciju o podacima proslije─Ĺenim u inozemstvo, u skladu s odredbama ─Źl. 75, 76, 77. i 78. ovog zakona, koja obuhvata sljede─çe podatke:

1) ime, prezime, datum ro─Ĺenja i prebivali┼íte fizi─Źkog lica, odnosno naziv i sjedi┼íte pravnog lica ─Źiji podaci se ┼íalju u inozemstvo,

2) naziv zemlje i naziv nadle┼żnog organa kojem se ti podaci dostavljaju;

f) Evidenciju prijenosa novca preko granice iz ─Źl. 82. i 83. ovog zakona, a koja sadr┼żi podatke iz ─Źlana 61. stav (3);

g) Evidenciju o preduzetim mjerama prema obvezniku iz ─Źlana 97. stav (2) ovog zakona koja sadr┼żi:

1) broj i datum izdatog prekršajnog naloga ili zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i naziv suda kojem je podnesen,

2) ime, prezime, datum i mjesto ro─Ĺenja i stalno prebivali┼íte fizi─Źkog lica, odnosno naziv i sjedi┼íte pravnog lica za koje se sumnja da je po─Źinilo prekr┼íaj,

3) mjesto, vrijeme i na─Źin izvr┼íenja radnje koja ima obilje┼żje prekr┼íaja,

4) podatke o izre─Źenim kaznama.

POGLAVLJE IX. FIZI─îKI PRIJENOS GOTOVINE

─îlan 81.
(Prijava fizi─Źkog prijenosa gotovine)

(1) Nosilac je du┼żan prilikom prelaska dr┼żavne granice carinskom organu prijaviti svaki fizi─Źki prijenos gotovine, u skladu s propisima entiteta i BDBiH.

(2) Sadr┼żaj prijave odre─Ĺen je propisima entiteta i BDBiH.

(3) Obaveza prijave iz stava (1) ovog ─Źlana ne smatra se ispunjenom ako su date informacije neta─Źne ili nepotpune ili ako se gotovina ne stavi na raspolaganje za kontrolu.

─îlan 82.
(Kontrola fizi─Źkog prijenosa gotovine)

(1) UIO, Grani─Źna policija BiH (u daljnjem tekstu: GPBiH) i nadle┼żni organi entiteta i BDBiH, svako u okviru svojih nadle┼żnosti, vr┼íe kontrolu i nadzor fizi─Źkog prijenosa gotovine u putni─Źkom, robnom i po┼ítanskom saobra─çaju.

(2) Kontrola fizi─Źkog prijenosa gotovine s pratnjom obuhvata provjeru ispunjenosti obaveze prijave gotovine u skladu s propisima o deviznom poslovanju u BiH, pregled fizi─Źkih lica, njihovog prtljaga i prijevoznih sredstava, uzimanje izjava i izja┼ínjenja od nosioca u vezi s porijeklom gotovine i njenom namjenom.

(3) Kontrola fizi─Źkog prijenosa gotovine bez pratnje obuhvata provjeru ispunjenosti obaveze prijave gotovine u skladu s propisima o deviznom poslovanju u BiH, pregled svih po┼íiljki, rezervoara, kontejnera ili prijevoznih sredstava u kojima se mo┼że nalaziti gotovina bez pratnje.

(4) UIO je du┼żan da o svakoj prijavi fizi─Źkog prijenosa gotovine s pratnjom ili bez pratnje iz ─Źlana 81. stav (1) ovog zakona obavijesti FOO i nadle┼żne organe entiteta i BDBiH u roku od tri dana od dana fizi─Źkog prijenosa gotovine.

(5) UIO je obavezan o svakom fizi─Źkom prijenosu gotovine s pratnjom ili bez pratnje koja nije bila prijavljena na propisani na─Źin obavijestiti FOO i nadle┼żne organe enititeta i BDBiH odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od dana prijenosa gotovine preko carinske linije na carinskom referatu/grani─Źnom prijelazu.

(6) UIO je obavezan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od dana fizi─Źkog prijenosa gotovine i gotovine bez pratnje preko carinske linije na carinskom referatu/grani─Źnom prijelazu obavijestiti FOO i nadle┼żne organe entiteta i BDBiH o slu─Źaju uno┼íenja ili izno┼íenja gotovine, ako u vezi s licem koje prenosi gotovinu, na─Źinom prijenosa ili drugim okolnostima prijenosa postoje razlozi za sumnju na pranje novca, povezana predikatna krivi─Źna djela ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti.

(7) UIO i nadle┼żni organi entiteta i BDBiH vode evidencije o svakoj prijavi fizi─Źkog prijenosa gotovine s pratnjom ili bez pratnje iz ─Źlana 81. stav (1) ovog zakona, kao i o oduzetoj gotovini.

(8) UIO i GPBiH sara─Ĺuju, dostavljaju i razmjenjuju podatke i informacije iz ─Źlana 83. ovog zakona, s FOO i nadle┼żnim organima entiteta i BDBiH, radi provo─Ĺenja efikasnih mjera za nadzor i kontrolu prijenosa gotovine na dr┼żavnoj granici i/ili carinskoj liniji na carinskom referatu/grani─Źnom prijelazu u zra─Źnom, putni─Źkom, robnom i po┼ítanskom saobra─çaju.

(9) Nadzor i kontrola iz stava (1) ovog ─Źlana zasnivaju se na analizi rizika u svrhu utvr─Ĺivanja i evaluacije rizika te razvoja potrebnih protivmjera, te na osnovu Procjene rizika iz ─Źlana 7. ovog zakona.

─îlan 83.
(Postupanje s privremeno oduzetom gotovinom)

(1) UIO odnosno GPBiH mogu privremeno oduzeti gotovinu koja se prenosi preko dr┼żavne granice i/ili carinske linije kada u kontroli fizi─Źkog prijenosa gotovine utvrde da:

a) nije ispunjena obaveza prijave gotovine u pratnji, u skladu s propisima o deviznom poslovanju u BiH;

b) nije ispunjena obaveza prijave gotovine bez pratnje, u skladu s propisima o deviznom poslovanju u BiH;

c) u vezi s licem koje gotovinu prenosi, na─Źinom prijenosa ili drugim okolnostima prijenosa postoje razlozi za sumnju na pranje novca i/ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti, bez obzira na iznos gotovine.

(2) UIO odnosno GPBiH du┼żni su bez odga─Ĺanja, a najkasnije 24 sata od trenutka oduzimanja:

a) sastaviti prijavu po slu┼żbenoj du┼żnosti s dostupnim podacima koje sadr┼żi propisan obrazac za prijavu gotovine;

b) izdati potvrdu o privremenom oduzimanju gotovine licu koje je vr┼íilo prijenos gotovine uz navo─Ĺenje ta─Źnog iznosa i vrste sredstava;

c) obavijestiti FOO;

d) dostaviti na nadle┼żno postupanje organima entiteta i BDBiH spis predmeta i gotovinu u slu─Źaju iz stava (1) ta─Ź. a) i b) ovog ─Źlana.

(3) UIO i GPBiH zadr┼żat ─çe gotovinu privremeno oduzetu u skladu sa stavom (1) ta─Źka c) ovog ─Źlana do zaprimanja obavje┼ítenja od FOO-a da ne postoji dovoljno osnova za daljnje zadr┼żavanje, a najdu┼że pet radnih dana od dana obavje┼ítavanja FOO-a.

(4) Nakon isteka roka iz stava (3) ovog ─Źlana, privremeno zadr┼żavanje gotovine mo┼że se nastaviti samo po odluci nadle┼żnog suda ili u okviru postupanja u skladu sa zakonima o deviznom poslovanju, a u suprotnom ─çe ona biti vra─çena licu od kojeg je oduzeta.

POGLAVLJE X. OBAVEZE OSTALIH ORGANA

─îlan 84.
(Mjere prema rizi─Źnim neprofitnim organizacijama)

(1) Ministarstvo pravde BiH ─çe, u saradnji s nadle┼żnim organima u BiH, sa─Źiniti Uputstvo o primjeni ciljanih i proporcionalnih mjera prema rizi─Źnim neprofitnim organizacijama s ciljem spre─Źavanja zloupotrebe neprofitnih organizacija za finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti (u daljnjem tekstu: Uputstvo).

(2) Vije─çe ministara BiH ─çe, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, usvojiti Uputstvo iz stava (1) ovog ─Źlana.

─îlan 85.
(Pristup i korištenje podataka iz registara stvarnih vlasnika pravnih lica)

(1) Podaci iz registara stvarnih vlasnika pravnih lica uspostavljenih u skladu sa zakonima u BiH, za potrebe izvršavanja poslova iz ovog zakona, dostupni su:

a) FOO-u i drugim nadle┼żnim organima, bez ograni─Źenja i bez naknade;

b) obveznicima iz ─Źlana 5. ovog zakona kako bi mogli ispuniti zahtjeve u pogledu identifikacije i pra─çenja klijenta.

(2) Organi i institucije koji vode registre iz stava (1) ovog ─Źlana zaklju─Źit ─çe sporazum o tehni─Źkoj saradnji kako bi se uspostavila jedinstvena ta─Źka pristupa.

─îlan 86.
(Lista visokorizi─Źnih zemalja i zemalja u kojima postoji ve─ça vjerovatno─ça pojavljivanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti)

(1) Vije─çe ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donosi podzakonski akt kojim se uspostavljaju liste:

a) visokorizi─Źnih zemalja sa strate┼íkim nedostacima u polju spre─Źavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

b) zemalja u kojima postoji ve─ça vjerovatno─ça pojavljivanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti.

(2) Podzakonskim aktom iz stava (1) ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se na─Źin i parametri za formiranje, a┼żuriranje i objavljivanje listi iz istog stava.

(3) Prilikom sastavljanja listi iz stava (1) ta─Ź. a) i b) ovog ─Źlana, uzimaju se u obzir podaci nadle┼żnih me─Ĺunarodnih institucija i organizacija.

─îlan 87.
(Dostavljanje statisti─Źkih podataka od tu┼żila┼ítava, sudova i agencija za provo─Ĺenje zakona)

(1) Radi objedinjavanja i analize svih podataka u vezi s pranjem novca i finansiranjem teroristi─Źkih aktivnosti nadle┼żna tu┼żila┼ítva du┼żna su FOO-u dostaviti sljede─çe informacije o predmetima za koje je optu┼żnica potvr─Ĺena najmanje svakih ┼íest mjeseci:

a) ime, prezime, datum ro─Ĺenja i stalno prebivali┼íte fizi─Źkog lica, odnosno naziv i sjedi┼íte pravnog lica protiv kojeg je potvr─Ĺena optu┼żnica za pranje novca ili finansiranje teroristi─Źkih aktivnosti;

b) mjesto, vrijeme i na─Źin izvr┼íenja radnje koja ima obilje┼żje krivi─Źnog djela;

c) iznos privremeno oduzetog novca ili vrijednost imovine i datum donošenja odluke o oduzimanju.

(2) Nadle┼żni sudovi u BiH du┼żni su FOO-u dostaviti podatke o pravosna┼żno presu─Ĺenim predmetima za krivi─Źna djela pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i prekr┼íajima u skladu s odredbama ─Źlana 100. ovog zakona najmanje svakih ┼íest mjeseci.

(3) Podaci iz stava (2) ovog ─Źlana sadr┼że:

a) vrstu, broj i datum sudske odluke;

b) ime, prezime, datum ro─Ĺenja i stalno prebivali┼íte fizi─Źkog lica, odnosno naziv i sjedi┼íte pravnog lica koje je ogla┼íeno krivim sudskom odlukom iz ta─Źke a) ovog stava;

c) izre─Źene krivi─Źnopravne sankcije, pravne posljedice osude i prekr┼íajne mjere.

(4) Agencije za provo─Ĺenje zakona du┼żne su FOO-u jednom godi┼ínje dostaviti statisti─Źke podatke o broju podnesenih izvje┼ítaja da je izvr┼íeno krivi─Źno djelo pranja novca, krivi─Źno djelo finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, o iznosu opranog novca odnosno novca koji je bio predmet krivi─Źnog djela finansiranja teroristi─Źke aktivnosti, kao i o uo─Źenim tehnikama, metodama i trendovima.

POGLAVLJE XI. ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA

─îlan 88.
(Zaštita i tajnost podataka)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona, odnosno njegovi zaposleni, uklju─Źuju─çi i direktore, ─Źlanove upravnog, nadzornog i drugog organa upravljanja, kao i druga lica koja imaju ili su imala pristup podacima iz ─Źl. 59, 60. i 61. stav (1) ne smiju otkriti klijentu, neovla┼ítenim licima obveznika ili tre─çem licu:

a) da su FOO-u dostavljeni, da je u toku dostavljanje, odnosno da ─çe biti dostavljene informacije, podaci i dokumentacija u skladu s ─Źlanom 42. ovog zakona;

b) da je FOO, u skladu s ─Źlanom 64. ovog zakona, zahtijevao podatke od obveznika, odnosno da su takvi podaci dostavljeni ili da je u toku dostavljanje, odnosno da ─çe biti dostavljeni FOO-u;

c) da je FOO, u skladu s ─Źlanom 65. ovog zakona, izvr┼íio pregled podataka, informacija i dokumentacije u prostorijama obveznika;

d) da je FOO, u skladu s ─Źlanom 66. ovog zakona, izdao nalog za privremenu obustavu transakcije, uklju─Źuju─çi i privremenu obustavu pristupa sefu, odnosno da je, u skladu s ─Źlanom 67. ovog zakona, FOO obavijestio obveznika da mo┼że obaviti transakciju i omogu─çiti pristup sefu;

e) da je FOO, u skladu s ─Źlanom 68. ovog zakona, izdao nalog za kontinuirano pra─çenje finansijskog poslovanja klijenta;

f) da je u toku ili je mogu─ça analiza o pranju novca ili finansiranju teroristi─Źkih aktivnosti.

(2) Zabrana razmjene informacija iz stava (1) ovog ─Źlana ne primjenjuje se, osim kada FOO ne nalo┼żi druk─Źije, u slu─Źaju razmjene informacija s:

a) obveznikom koji je dio iste grupe pod uslovom da politike i postupci unutar grupe zadovoljavaju zahtjeve utvr─Ĺene u ovom zakonu;

b) obveznicima iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka o) alineja 4) i stav (2) ta─Źka c) istog ─Źlana koji imaju sjedi┼íte u dr┼żavama koje su propisale obaveze ekvivalentne obavezama iz ovog zakona, a koji obavljaju svoju profesionalnu djelatnost, bez obzira jesu li zaposlenici ili nisu, u okviru istog pravnog lica ili ve─çe strukture kojoj pravno lice pripada i koja ima zajedni─Źko vlasni┼ítvo, upravu ili nadzor uskla─Ĺenosti;

c) obveznicima iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Ź. a), b), c), f), g) i o) i stav (2) ta─Źka c) istog ─Źlana u slu─Źajevima koji se odnose na istog klijenta i istu transakciju koja uklju─Źuje dva ili vi┼íe obveznika, pod uslovom da se oni nalaze u dr┼żavi koja propisuje zahtjeve jednake zahtjevima propisanim ovim zakonom, te pod uslovom da oni pripadaju istoj profesionalnoj kategoriji i da podlije┼żu obavezama u pogledu ─Źuvanja profesionalne tajne i za┼ítite li─Źnih podataka.

(3) Poku┼íaj obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka o) i stav (2) ta─Źka c) istog ─Źlana da odvrate klijenta od upu┼ítanja u nezakonitu aktivnost ne predstavlja otkrivanje u smislu stava (1) ovog ─Źlana.

(4) FOO, nadle┼żni organi i njihovi zaposleni ne smiju o prikupljenim podacima, informacijama i dokumentaciji niti o postupanju iz stava (1) ovog ─Źlana obavijestiti lica na koja se podaci, informacije i dokumentacija odnose ili tre─ça lica.

(5) Izuzetno od zabrane iz stava (1) ovog ─Źlana, obveznik mo┼że uz prethodnu pisanu saglasnost FOO-a obavijestiti klijenta da je FOO izdao nalog o privremenoj obustavi transakcije ili pristupa sefu iz ─Źlana 66. stav (1).

(6) FOO, nadle┼żni organi i obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona obra─Ĺuju li─Źne podatke isklju─Źivo u svrhu primjene ovog zakona, a u skladu s odredbama propisa kojima se ure─Ĺuje oblast za┼ítite tajnih i li─Źnih podataka u BiH te se u druge svrhe ne mogu koristiti.

(7) Obrada li─Źnih podataka iz stave (6) ovog ─Źlana smatra se pitanjem od javnog interesa.

(8) Zabrana iz stava (1) ovog ─Źlana ne odnosi se na slu─Źajeve:

a) kada su podaci, informacije i dokumentacija, koje u skladu s ovim zakonom prikuplja i vodi obveznik, potrebni za utvr─Ĺivanje ─Źinjenica u sudskom postupku i ako te podatke tra┼żi nadle┼żni sud u skladu sa zakonom;

b) ako podatke iz ta─Źke a) ovog stava tra┼żi nadle┼żni nadzorni organ iz ─Źlana 93. ovog zakona u postupku nadzora nad primjenom odredbi ovog zakona.

─îlan 89.
(Mjere i postupci za ─Źuvanje podataka i dokumentacije)

(1) Obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żni su uspostaviti odgovaraju─çe fizi─Źke, organizacione i tehni─Źke mjere i postupke za ─Źuvanje podataka i dokumentacije koje dostave FOO-u ili ih prime od FOO-a kojim ─çe ih za┼ítititi od gubitka ili uni┼ítenja i od nedopu┼ítenog pristupa, nedopu┼ítene promjene, nedopu┼ítenog objavljivanja, uvida od neovla┼ítenog lica i svake druge zloupotrebe.

(2) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona du┼żan je, u vezi sa stavom (1) ovog ─Źlana, sa─Źiniti odgovaraju─çe interne akte i provedbene procedure koje mora odobriti najvi┼íe rukovodstvo obveznika i kojim ─çe, srazmjerno prirodi i veli─Źini obveznika, definirati odgovaraju─çe fizi─Źke, organizacione i tehni─Źke mjere i postupke ─Źuvanja podataka i dokumentacije.

─îlan 90.
(Izuzeci od principa ─Źuvanja tajnosti podataka i odgovornost za ┼ítetu)

(1) Prilikom dostavljanja informacija, podataka i dokumentacije FOO-u, u skladu s odredbama ovog zakona, obaveza ─Źuvanja bankarske, poslovne, slu┼żbene, advokatske, notarske ili druge profesionalne tajne ne odnosi se na obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona, odnosno njegove zaposlenike, uklju─Źuju─çi i direktore, ─Źlanove upravnog, nadzornog i drugog organa upravljanja, kao i druga lica dr┼żavne organe BiH, FBiH, RS i BDBiH, instituciju s javnim ovla┼ítenjima, tu┼żioca, sud i njihovo osoblje, osim ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(2) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona ili njegovo osoblje ne odgovaraju za ┼ítetu uzrokovanu klijentima ili tre─çim licima niti mogu biti odgovorni zbog dostavljanja informacija, podataka ili dokumentacije FOO-u ili zbog izvr┼íenja naredbe FOO-a o privremenom obustavljanju transakcija i privremenoj obustavi pristupanja sefu ili uputstva datog u vezi s tim naredbama, te preduzimanja, u dobroj vjeri, drugih mjera u skladu s odredbama ovog zakona ili na osnovu propisa donesenih na osnovu ovog zakona, ─Źak i u okolnostima kada nisu bili u potpunosti svjesni kriminalne aktivnosti i bez obzira na to da li se nezakonita aktivnost zaista i dogodila.

(3) Nadle┼żni organi i ovla┼íteni slu┼żbenici nisu odgovorni za ┼ítetu u─Źinjenu strankama ili tre─çim licima ako postupaju u skladu s odredbama ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata.

(4) Bosna i Hercegovina, entiteti i BDBiH ne odgovaraju za štetu prouzrokovanu primjenom ovog zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata.

(5) Izuzetno, odredbe st. (3) i (4) ovog ─Źlana ne primjenjuju se ako je ┼íteta prouzrokovana namjerno krajnjom nepa┼żnjom.

(6) Ovla┼ítena lica iz stava (3) ovog ─Źlana ne mogu odgovarati za ┼ítetu nastalu prilikom obavljanja du┼żnosti ni nakon prestanka radnog odnosa u nadle┼żnom organu.

─îlan 91.
(Korištenje prikupljenih podataka)

FOO i drugi nadle┼żni organi mogu koristiti podatke, informacije i dokumentaciju, prikupljene u skladu s ovim zakonom, kao obavje┼ítajne podatke u svrhu spre─Źavanja i otkrivanja krivi─Źnih djela pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, kao i povezanih predikatnih krivi─Źnih djela s ovim krivi─Źnim djelima, te u drugim slu─Źajevima kako je propisano ovim zakonom.

─îlan 92.
(Rokovi za ─Źuvanje podataka)

(1) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona je du┼żan ─Źuvati informacije, podatke i dokumentaciju u vezi s uspostavljenim poslovnim odnosom s klijentom, izvr┼íenom povremenom transakcijom i izvr┼íenim mjerama identifikacije i pra─çenja, pribavljene u skladu s ovim zakonom u periodu od deset godina od dana okon─Źanja poslovnog odnosa, izvr┼íene transakcije, momenta identifikacije klijenta u kasinu ili igraonici, ili klijentovog pristupa sefu.

(2) Obveznik iz ─Źlana 5. ovog zakona je du┼żan da informacije i prate─çu dokumentaciju o ovla┼ítenim licima iz ─Źlana 48. ovog zakona, stru─Źnom osposobljavanju zaposlenih i provo─Ĺenju interne kontrole ─Źuva najmanje ─Źetiri godine nakon imenovanja ovla┼ítenih lica, obavljenog stru─Źnog osposobljavanja i interne kontrole.

(3) UIO je du┼żan ─Źuvati informacije o prijenosu gotovine preko dr┼żavne granice osam godina od dana prijenosa. Ove informacije i podaci uni┼ítavaju se nakon isteka ovog roka.

(4) FOO je du┼żan ─Źuvati informacije, podatke i dokumentaciju, prikupljene i proslije─Ĺene prema odredbama ovog zakona, deset godina od dana kada ih je dobio ili proslijedio, a uni┼ítava ih nakon isteka ovog roka.

(5) Podaci koji su, u skladu s ─Źlanom 47, pohranjeni u AMLS ─Źuvaju se 20 godina od dana posljednjeg kori┼ítenja, nakon ─Źega se bri┼íu.

(6) Nakon isteka rokova utvr─Ĺenih u st. (1), (3), (4) i (5) ovog ─Źlana li─Źni podaci o klijentu se uni┼ítavaju u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje za┼ítita li─Źnih podataka.

POGLAVLJE XII. NADZOR

─îlan 93.
(Op─çe odredbe)

(1) Nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona u vezi s provo─Ĺenjem zakona i drugih propisa kojima se reguliraju obaveze provo─Ĺenja mjera za spre─Źavanje pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti du┼żni su provoditi sljede─çi organi i agencije:

a) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Ź. a), b), c) i d) ovog zakona obavljaju Agencija za bankarstvo RS i Agencija za bankarstvo FBiH;

b) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka e) ovog zakona obavljaju Poreska uprava RS, Finansijska policija FBiH (Devizni inspektorat) i Direkcija za finansije BDBiH, a Agencija za bankarstvo FBiH i Agencija za bankarstvo RS posredno preko banaka;

c) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Ź. f) i g) ovog zakona obavljaju Agencija za osiguranje RS i Agencija za nadzor osiguranja FBiH;

d) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka h) ovog zakona obavljaju Agencija za osiguranje RS, Komisija za vrijednosne papire FBiH i Komisija za hartije od vrijednosti BDBiH;

e) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka i) ovog zakona obavljaju Komisija za hartije od vrijednosti RS, Komisija za vrijednosne papire FBiH;

f) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka j) ovog zakona obavljaju Komisija za hartije od vrijednosti RS, Komisija za vrijednosne papire FBiH i Agencija za bankarstvo FBiH u okviru svojih nadle┼żnosti;

g) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka k) ovog zakona obavljaju Komisija za hartije od vrijednosti RS, Komisija za vrijednosne papire FBiH i Komisija za hartije od vrijednosti BDBiH;

h) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka l) ovog zakona obavljaju Komisija za hartije od vrijednosti RS, Agencija za bankarstvo FBiH i Direkcija za finansije BDBiH;

i) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka m) ovog zakona obavljaju Komisija za hartije od vrijednosti RS, Komisija za vrijednosne papire FBiH i Direkcija za finansije BDBiH (Poreska uprava BDBiH);

j) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka n) obavljaju Republi─Źka uprava za igre na sre─çu RS, Federalna uprava za inspekcijske poslove FBiH i Direkcija za finansije BDBiH (Poreska uprava BDBiH);

k) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka o) alineje 1), 2) i 3) i stav (2) ovog zakona obavljaju Republi─Źka uprava za inspekcijske poslove RS, Federalna uprava za inspekcijske poslove FBiH i Direkcija za finansije BDBiH (Poreska uprava BDBiH);

l) nadzor nad radom notara prilikom obavljanja poslova iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka o) alineja 4) ovog zakona obavljaju Ministarstvo pravde RS, Notarska komora FBiH i Pravosudna komisija BDBiH;

m) nadzor nad radom advokata i advokatskih dru┼ítava prilikom obavljanja poslova iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka o) alineja 4) ovog zakona obavljaju Advokatska komora RS i Advokatska komora FBiH. Nadzor nad advokatima i advokatskim dru┼ítvima iz BDBiH vr┼ítit ─çe advokatske komore entiteta u kojima su upisani;

n) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka p) ovog zakona obavljaju Republi─Źka uprava za inspekcijske poslove RS, Federalna uprava za inspekcijske poslove FBiH i Direkcija za finansije BDBiH (Poreska uprava BDBiH);

o) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka r) ovog zakona obavljaju Republi─Źka uprava za inspekcijske poslove RS, Agencija za bankarstvo FBiH u okviru nadle┼żnosti nadzora platnog prometa i Inspektorat Vlade BDBiH;

p) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka s) ovog zakona obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove FBiH, Republi─Źka uprava za inspekcijske poslove RS i Direkcija za finansije BDBiH (Poreska uprava BDBiH);

r) nadzor nad radom obveznika iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Źka t) ovog zakona obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove FBiH, Republi─Źka uprava za inspekcijske poslove RS i Direkcija za finansije BDBiH (Poreska uprava BDBiH).

(2) Nadzor nad primjenom odredbi ─Źlana 41. ovog zakona kod lica koja nisu obveznici iz ─Źlana 5. ovog zakona, a koja obavljaju djelatnosti prodaje dobara i usluga u BiH obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove FBiH, Direkcija za finansije BDBiH (Poreska uprava BDBiH) i Uprava za inspekcijske poslove RS.

─îlan 94.
(─îuvanje povjerljivosti podataka i spre─Źavanje sukoba interesa)

(1) Zaposlenici nadle┼żnih nadzornih organa iz ─Źlana 93. stav (1) ovog zakona, kao i revizori ili stru─Źnjaci koji djeluju u ime tih nadzornih organa du┼żni su ─Źuvati povjerljive podatke prikupljene u obavljanju poslova propisanih ovim zakonom te na odgovaraju─çi na─Źin primjenjivati standarde ─Źuvanja povjerljivosti podataka i spre─Źavanja sukoba interesa i nakon prestanka rada u navedenim organima.

(2) Lica iz stava (1) ovog ─Źlana povjerljive informacije smiju otkriti samo u sa┼żetom ili op─çenitom obliku, na na─Źin da nije mogu─çe identificirati pojedina─Źne finansijske institucije.

─îlan 95.
(Saradnja nadzornih organa)

(1) Nadzorni organi iz ─Źlana 93. ovog zakona me─Ĺusobno sara─Ĺuju i razmjenjuju podatke i informacije potrebne za postupak nadzora, te obavje┼ítavaju drugi nadle┼żni organ o nepravilnostima i nezakonitostima koje utvrde u toku obavljanja nadzora, ako su ti nalazi bitni za rad drugoga nadle┼żnog organa.

(2) Nadzorni organi iz ─Źlana 93. ovog zakona mogu, prije zapo─Źinjanja nadzora odre─Ĺenog obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona, od FOO-a ili drugih nadle┼żnih organa zatra┼żiti dostavljanje podataka potrebnih za pripremu nadzora.

─îlan 96.
(Saradnja s nadle┼żnim nadzornim organima drugih dr┼żava)

(1) Nadzorni organi iz ─Źlana 93. ovog zakona mogu sara─Ĺivati i razmjenjivati informacije s nadle┼żnim organima drugih dr┼żava koja su ekvivalentna tom nadzornom organu ako su ispunjeni svi sljede─çi uslovi:

a) ako je s nadle┼żnim organom iz druge dr┼żave zaklju─Źen sporazum o saradnji kojim se predvi─Ĺa saradnja i razmjena povjerljivih informacija na osnovu uzajamnosti;

b) ako razmijenjene informacije podlije┼żu zahtjevima obaveze ─Źuvanja povjerljivosti tih informacija koja je jednakovrijedna onoj iz ─Źlana 88. ovog zakona;

c) ako ─çe se informacije koje su predmet dostavljanja organima u drugoj dr┼żavi upotrijebiti samo u svrhu obavljanja zadataka u nadle┼żnosti tih organa;

d) kada razmjena tra┼żenih informacija ne─çe omesti istra┼żivanje, istragu ili postupak koje se vodi u vezi s tim informacijama.

(2) Informacije koje poti─Źu iz druge dr┼żave smiju se u okviru saradnje iz stava (1) ovog ─Źlana dalje razmijeniti samo uz izri─Źitu saglasnost nadle┼żnog organa koji je te informacije podijelio te, ovisno o slu─Źaju, isklju─Źivo u svrhe za koje je taj organ dao svoju saglasnost.

─îlan 97.
(Postupanje nadzornih organa)

(1) Nadzorni organi iz ─Źlana 93. ovog zakona du┼żni su redovno obavljati nadzor uskla─Ĺenosti poslovanja obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona s odredbama ovog zakona, u skladu s odredbama ovog zakona i zakona kojima se ure─Ĺuje na─Źin rada nadzornih organa.

(2) Kada nadzorni organ iz ─Źlana 93. ovog zakona u vr┼íenju nadzora, utvrdi postojanje nepravilnosti ili nezakonitosti u primjeni ovog zakona, preduze─çe mjere i radnje za koje je zakonom ovla┼íten.

(3) O obavljenim nadzorima uskla─Ĺenosti poslovanja obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona nadzorni organi du┼żni su FOO-u dostaviti zapisnik o izvr┼íenom nadzoru kao i dokumentaciju o preduzetim mjerama iz stava (2) ovog ─Źlana.

(4) Nadzorni organi iz ─Źlana 93. ovog zakona dinamiku nadzora i obim nadzora zasnivaju na procjeni rizika iz ─Źl. 7, 8. i 10. ovog zakona, kao i na procjeni organa za nadzor o profilu rizika obveznika ili grupe, te na karakteristikama obveznika ili grupa, uklju─Źuju─çi stepen diskrecionog prava koji im je odobren na osnovu pristupa zasnovanog na procjeni rizika.

(5) Nadzorni organi iz ─Źlana 93. ovog zakona obavezni su, bez odga─Ĺanja, u pisanoj formi, obavijestiti FOO ako u vr┼íenju poslova iz svoje nadle┼żnosti utvrde ─Źinjenice koje su ili koje bi mogle biti u vezi s pranjem novca i finansiranjem teroristi─Źkih aktivnosti.

(6) Ako to nije izri─Źito propisano drugim zakonima, organi za nadzor iz ─Źlana 93. ovog zakona obavljaju nadzor i inspekciju, te su ovla┼íteni da prinudno ishode dostavljanje bilo koje informacije ili dokumenta, izreknu sankciju za nepo┼ítivanje odredbi ovog zakona, te da povuku, ograni─Źe ili suspendiraju dozvolu ili ovla┼ítenje izdate obvezniku koji spada u nadle┼żnost organa za nadzor.

(7) Nadzorni organi du┼żni su periodi─Źno preispitati procjenu profila rizika obveznika ili grupe od pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i ┼íirenja oru┼żja za masovno uni┼ítenje, u slu─Źaju promjene u upravljanju i poslovanju obveznika ili grupe.

─îlan 98.
(Obavje┼ítenje o odluci kojom se izri─Źe prekr┼íajna sankcija)

(1) Nadzorni organ iz ─Źlana 93. ovog zakona du┼żan je da na svojoj zvani─Źnoj internetskoj stranici objavi obavje┼ítenje o pravnosna┼żnoj odluci kojom se izri─Źe prekr┼íajna sankcija obvezniku iz ─Źlana 5. ovog zakona za kr┼íenje odredbi ovog zakona, i to odmah nakon ┼íto je lice kome je izre─Źena sankcija obavije┼íteno o odluci.

(2) Obavje┼ítenje iz stava (1) ovog ─Źlana sadr┼żi podatke o vrsti i prirodi kr┼íenja odredbi ovog zakona, kao i o identitetu lica prema kome je sankcija izre─Źena.

(3) Ako organ iz stava (1) ovog ─Źlana procijeni da je mjera objavljivanja identiteta lica prema kome je sankcija izre─Źena, odnosno njegovih li─Źnih podataka nesrazmjerna te┼żini kr┼íenja odredbi ovog zakona, ili ako bi objava ugrozila stabilnost finansijskog tr┼żi┼íta u BiH ili istrage koja je u toku, nadzorni organ:

a) odga─Ĺa objavljivanje obavje┼ítenja iz stava (1) ovog ─Źlana do trenutka kada razlozi iz ovog stava prestanu da postoje;

b) objavljuje obavje┼ítenja iz stava (1) ovog ─Źlana ne navode─çi li─Źne podatke o licu kome je izre─Źena sankcija, u kom slu─Źaju se objavljivanje li─Źnih podataka mo┼że odgoditi za razuman vremenski period, pod uslovom da se predvi─Ĺa da ─çe u tom periodu razlozi za nenavo─Ĺenje li─Źnih podataka prestati da postoje;

c) ne─çe objaviti obavje┼ítenje iz stava (1) ovog ─Źlana ako procijeni da postupanje iz ta─Ź. a) i b) ovog stava nije dovoljno da osigura stabilnost finansijskog tr┼żi┼íta, kao i kada procijeni da je objavljivanje tog obavje┼ítenja nesrazmjerno te┼żini izre─Źene sankcije.

(4) Obavje┼ítenje iz stava (1) ovog ─Źlana mora biti dostupno na zvani─Źnoj internetskoj stranici pet godina nakon objavljivanja. Me─Ĺutim, li─Źni podaci sadr┼żani u objavi pohranjuju se samo na slu┼żbenim internetskim stranicama nadle┼żnog organa u trajanju koje je potrebno u skladu s va┼że─çim pravilima o za┼ítiti podataka.

─îlan 99.
(Obavještavanje nadzornog organa)

Ako nadle┼żni organ iz ─Źlana 4. ta─Źka aa) ovog zakona, tokom provo─Ĺenja poslova na osnovu ovog ili drugog zakona, utvrdi da je do┼ílo do kr┼íenja odredbi ovog zakona koje nisu u njegovoj nadle┼żnosti, o tome ─çe obavijestiti nadle┼żni nadzorni organ.

POGLAVLJE XIII. KAZNENE ODREDBE

─îlan 100.
(Ka┼żnjavanje pravnih lica i odgovornih lica u pravnom licu za prekr┼íaje)

(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravno lice iz ─Źlana 5. ovog zakona ako:

a) ne sa─Źini odgovaraju─çe politike i procedure iz ─Źlana 9. stav (3) ovog zakona;

b) ne uskla─Ĺuje analizu rizika u skladu s ─Źlanom 10. st. (6) i (7) ovog zakona;

c) ne imenuje ovla┼ítena lica ili ne obavijesti FOO o tom imenovanju u skladu s odredbama ─Źlana 48. ovog zakona;

d) ne sastavi listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u propisanom roku ili na propisani na─Źin, u skladu s odredbama ─Źlana 57. ovog zakona,

e) ne sa─Źini zabilje┼íke o zaprimanju usmenih naloga od FOO-a u skladu s ─Źlanom 67. stav (2) i ─Źlanom 68. stav (3) ovog zakona;

(2) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 80.000 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravno lice ili lice koje obavlja profesionalne djelatnosti iz ─Źlana 5. ovog zakona ako:

a) ne sa─Źini analizu rizika u skladu s ─Źlanom 10. stav (1) ovog zakona;

b) ne preduzme mjere identifikacije i pra─çenja klijenta u skladu s ─Źl. 11. i 12. ovog zakona;

c) ne provjeri identitet klijenta i stvarnog vlasnika u vremenu propisanom ─Źlanom 14. st. (1), (2) i (3) ovog zakona;

d) ne pribavi podatke za identifikaciju u skladu s odredbama ─Źlana 15. ovog zakona ili ne odredi i utvrdi identitet na na─Źin i u slu─Źajevima propisanim ─Źl. 16, 17, 18, 19. i 20. ovog zakona;

e) ne izvr┼íi odre─Ĺivanje i utvr─Ĺivanje identiteta klijnta u skladu s odredbama ─Źl. 21. i 22. ovog zakona;

f) ne osigura pribavljanje podataka i dokumentacije od tre─çeg lica, u skladu s odredbama ─Źlana 25. ovog zakona;

g) primijeni mjere pojednostavljene identifikacije i pra─çenja klijenta suprotno odredbama ─Źlana 30. ovog zakona;

h) prilikom uspostave korespodentnog poslovnog odnosa ne provede mjere propisane odredbama ─Źlana 31. ovog zakona;

i) ne primijeni mjere propisane ─Źlanom 32. ovog zakona;

j) prilikom obavljanja neuobi─Źajene transakcije ne provede mjere propisane ─Źlanom 33. ovog zakona;

k) ne provodi mjere identifikacije i pra─çenja politi─Źki eksponiranih lica, u skladu s ─Źlanom 34. ovog zakona;

l) prilikom obavljanja elektronskih transfera ne preduzima mjere u skladu s odredbama ─Źl. 37. i 38. ovog zakona;

m) posao ovla┼ítenog lica i njegovog zamjenika povjeri licu koje ne ispunjava uslove iz ─Źlana 49. stav (1) ta─Ź. a) do c) ovog zakona;

n) ne osigura provo─Ĺenje mjera propisanih ─Źlanom 50. ovog zakona;

o) ne postupi u skladu s ─Źlanom 51. ovog zakona;

p) ne provodi mjere propisane odredbama ─Źlana 52. ovog zakona;

r) ne postupi u skladu s ─Źlanom 53. ovog zakona;

s) ne postupi u skladu s odredbama ─Źlana 54. ovog zakona;

t) ne vodi evidencije iz ─Źl. 59. i 60. i ako evidencije ne sadr┼że minimalno informacije iz ─Źlana 61. ovog zakona;

u) ne osigura provo─Ĺenje mjera i postupaka propisanih ─Źlanom 89. ovog zakona;

v) ne ─Źuva informacije, podatke i dokumentaciju u skladu s odredbama ─Źlana 92. st. (1) i (2) ovog zakona;

(3) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 50.000 KM do 200.000 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravno lice iz ─Źlana 5. ovog zakona ako:

a) prilikom obavljanja transakcije iz ─Źlana 12. stav (1) ta─Źka b) ovog zakona, bez prethodno uspostavljenog poslovnog odnosa, ne prikupi podatke iz ─Źlana 15. ovog zakona;

b) ne provede mjere identifikacije i pra─çenja ili odbijanja poslovnog odnosa i obavljanja transakcije u skladu s odredbama ─Źlana 14. st. (4) i (5) ovog zakona;

c) izvr┼íi mjere identifikacije preko tre─çeg lica, suprotno odredbama ─Źl. 23. i 24. ovog zakona;

d) uspostavi poslovni odnos suprotno odredbama ─Źlana 26. ovog zakona;

e) suprotno odredbama ─Źlana 27. ovog zakona ne prati poslovne aktivnosti koje preduzima klijent;

f) ne primijeni poja─Źane mjere identifikacije i pra─çenja klijenta u skladu s ─Źlanom 29. ovog zakona;

g) ne provodi mjere poja─Źane identifikacije i pra─çenja u skladu s odredbama ─Źlana 35. ovog zakona;

h) ne provodi mjere ograni─Źenja pla─çanja gotovinom u skladu s odredbama ─Źlana 41. st. (5) i (7) ovog zakona;

i) ne izvijesti FOO ili mu ne dostavi informacije, podatke ili dokumentaciju propisanu ─Źl. 42, 43. i 44. ovog zakona;

j) ne uspostavi internu kontrolu, internu i eksternu reviziju na na─Źin definiran ─Źlanom 55. ovog zakona;

k) ne postupi u skladu s ─Źlanom 56. ovog zakona;

l) ne provodi mjere propisane odredbama ─Źlana 58. ovog zakona;

m) ne dostavlja propisane informacije, podatke i dokumentaciju ili ih ne dostavlja na propisan na─Źin u skladu s odredbama ─Źlana 64. ovog zakona;

n) ne omogu─çi direktan uvid i pregled u skladu s odredbama ─Źlana 65. ovog zakona;

o) ne postupi po nalogu FOO-a o privremenoj obustavi i transakcije i privremenoj obustavi pristupanja sefu ili ne postupi po uputstvima FOO-a u vezi s tim nalogom, a u skladu s odredbama ─Źlana 66. ovog zakona;

p) ne postupi po nalogu FOO-a o kontinuiranom pra─çenju finansijskog poslovanja klijenta ili ne postupi po uputstvima FOO-a u vezi s tim nalogom, a u skladu s odredbama ─Źlana 68. ovog zakona;

(4) Kaznom iz stava (1) ovog ─Źlana kaznit ─çe se pravno lice navedeno u ─Źlanu 41. ovog zakona koje dopusti pla─çanje gotovinom u istom ili ve─çem iznosu iz ─Źlana 41. st. (1), (2) i (4) ovog zakona.

(5) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit ─çe se odgovorno lice u pravnom licu za prekr┼íaj iz stava (1) ovog ─Źlana.

(6) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit ─çe se odgovorno lice u pravnom licu za prekr┼íaj iz stava (2) ovog ─Źlana.

(7) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM kaznit ─çe se odgovorno lice u pravnom licu za prekr┼íaj iz stava (3) ovog ─Źlana.

(8) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM kaznit ─çe se fizi─Źko lice koje obavlja samostalnu djelatnost iz ─Źlana 5. ovog zakona za prekr┼íaj iz st. (1), (2) i (3) ovog ─Źlana.

(9) Pravno lice kaznit ─çe se i za prekr┼íaj iz ovog ─Źlana ako je po─Źinjen u njegovu korist od bilo kojeg lica koje djeluje samostalno ili kao dio tijela tog pravnog lica, a ─Źija se rukovode─ça pozicija u pravnom licu zasniva na bilo ─Źemu od sljede─çeg:

a) ovlaštenju za zastupanje pravnog lica;

b) ovlaštenju za donošenje odluka u ime pravnog lica ili

c) ovlaštenju za obavljanje kontrole u pravnom licu.

(10) Pravno lice kaznit ─çe se i za prekr┼íaj iz ovog ─Źlana ako je on po─Źinjen u korist tog pravnog lica od bilo kojeg lica koje je podre─Ĺeno tom pravnom licu, a usljed nedostatka nadzora ili kontrole od rukovode─çeg lica iz stava (9) ovog ─Źlana.

(11) Svi prihodi nastali primjenom ovog zakona prihod su bud┼żeta onog nivoa vlasti u skladu s mjesnom nadle┼żnosti nadzornog organa iz ─Źlana 93. ovog zakona.

POGLAVLJE XIV. NADLE┼ŻNOST ZA DONO┼áENJE PODZAKONSKIH AKATA

─îlan 101.
(Podzakonski akti za provo─Ĺenje ovog zakona, preporuke i smjernice)

(1) Podzakonske akte utvr─Ĺene ovim zakonom, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijet ─çe Vije─çe ministara BiH u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

(2) Nadzorni organi u skladu sa svojim nadle┼żnostima mogu, samostalno ili u saradnji s drugim nadle┼żnim organima, davati preporuke ili smjernice za primjenu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

POGLAVLJE XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 102.
(Primjena drugih propisa)

(1) Na pitanja koja nisu regulirana ovim zakonom primjenjuju se odgovaraju─çe odredbe drugih zakonskih propisa.

(2) Svi drugi propisi kojima se ure─Ĺuje materija u vezi s ovim zakonom bit ─çe uskla─Ĺeni s ovim zakonom u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.

(3) Obveznici su du┼żni u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona s njim uskladiti svoje poslovanje, organizaciju, op─çe i interne akte.

─îlan 103.
(Predstavljanje BiH u me─Ĺunarodnim, evropskim i regionalnim tijelima)

Vije─çe ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, prije isteka perioda na koji su imenovani, provodi proceduru imenovanja novih ─Źlanova delegacija koje predstavljaju BiH u me─Ĺunarodnim, evropskim i regionalnim tijelima koja donose obavezuju─çe standarde iz djelokruga ovog zakona ili nadziru njihovu primjenu, u skladu sa ustavnopravnom strukturom BiH, te u skladu sa statutima, pravilnicima i procedurama tih tijela kao i zakonskim nadle┼żnostima.

─îlan 104.
(Prestanak va┼żenja)

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje va┼żiti Zakon o spre─Źavanju pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 47/14 i 46/16).

(2) Slu─Źajevi, odnosno postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu pravosna┼żno okon─Źani zavr┼íit ─çe se u skladu s odredbama Zakona o spre─Źavanju pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

─îlan 105.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-2665/23
16. februara 2024. godine
Sarajevo
Predsjedavaju─çi
Predstavni─Źkog doma
Marinko ─îavara, s. r.

Predsjedavaju─çi
Parlamentarne skupštine BiH
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Kemal Ademovi─ç, s. r.


 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija